Internet dla użytkowników w wieku 50+ Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet dla użytkowników w wieku 50+ Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+"

Transkrypt

1 Internet dla użytkowników w wieku 50+ Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+ Autorzy: Paweł Majnert, Rafał Machul i Dominik Batorski

2 Internet dla użytkowników w wieku 50+ Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+ Autorzy: Paweł Majnert, Rafał Machul i Dominik Batorski

3 Koordynacja projektu Dominik Batorski, SmartNet Research & Solutions Sp. z o.o. Redakcja raportu Dominik Batorski Autorzy Paweł Majnert (Użyteczni.pl) rozdziały 2-5 i załączniki Rafał Machul (Użyteczni.pl) rozdziały 2-5 i załączniki Dominik Batorski (ICM, Uniwersytet Warszawski) rozdział I Korekta Dagmara Krzesińska Projekt i wykonanie wykresów Dominik Batorski Opracowanie graficzne i skład Olga Figurska, Wydawca UPC Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa Raport Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ w sieci Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz SmartNet Research & Solutions Sp. z o.o. i UPC Polska Sp. z o.o. ISBN

4 3 Czy serwisy Internetowe w Polsce są przyjazne i zaprojektowane z myślą o użytkownikach 50+? Na jakie rzeczy należy zwracać uwagę tworząc serwisy, które będą przyjazne intuicyjne i łatwe w obsłudze dla starszych odbiorców? W jaki sposób powinny być tworzone strony internetowe, z których osoby 50+ będą chętnie korzystały?

5 4 Spis treści 1 Polacy w wieku 50+ wobec Internet Korzystanie z Internetu przez osoby Użytkownicy Znaczenie projektowania dla użytkowników Projektowanie dla osób starszych wstęp do audytu Potrzeby osób Bariery (psychologiczne, technologiczne, fizyczne) osób Bariery psychologiczne Bariery technologiczne Bariery fizyczne Dobre praktyki projektowania dla użytkowników Konwencja (trzymanie się standardów) Pozycja użytkownika w systemie (status systemu) Nawigacja na stronie Tekst stosowany na stronie Pisanie na stronach Ruchome elementy interfejsu Spójność Komunikacja błędów i sukcesu Funkcjonalności pomocy dla użytkownika (infotipy, tooltipsy) Wyróżnienie elementów o większej ważności Kolory Projektowana maksymalnie 960/980 px na 580 px Reklamy Dostępność (accessibility) Captche Wyszukiwarki 19

6 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku Audyt badanie eksperckie serwisów Opis badania Badane serwisy Metoda audytu Heurystyki użyte w badaniu Pokazuj status systemu Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością Daj użytkownikowi pełną kontrolę Trzymaj się standardów i zachowaj spójność Zapobiegaj błędom Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do zapamiętania Zapewnij elastyczność i efektywność Dbaj o estetykę i umiar Zapewnij skuteczną obsługę błędów Zadbaj o pomoc i dokumentację Szczegółowa lista heurystyk używanych w badaniu 23 4 Najpopularniejsze w Polsce serwisy internetowe a użytkownicy Nawigacja - menu serwisu Spójność nawigacji i pozycja użytkownika w serwisie Budowa strony - tytuł i logo Etykiety i adresy URL Wyszukiwarka i wyniki wyszukiwania Linki Grafika/layout strony Łatwość w użyciu Czytelność - przejrzystość serwisu Hierarchia elementów na stronach Teksty na stronach Sekcja aktualności Pobieranie plików Wiarygodność Informacje o instytucji/produkcie Kontakt Możliwość zakupu produktu i dostępność FAQ, filmy instruktażowe bądź systemy demo Reklamy Funkcjonalności dedykowane dla użytkowników Podsumowanie 67 5 Źródła 68

7 6

8 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku Polacy w wieku 50+ wobec Internetu 1.1 Korzystanie z Internetu przez osoby 50+ Korzystanie z Internetu jest w Polsce bardzo silnie związane z wiekiem. W 2011 roku wśród osób w wieku lat z sieci korzystało 82 proc. osób. Tymczasem wśród 13mln osób w wieku 50+ użytkowników Internetu jest niecałe 30 proc. Tym samym osób starszych, które nie korzystają jest ponad 9mln. Różnica w korzystaniu z sieci osób młodych i mających przynajmniej 50 lat wynosi ponad 50 punktów procentowych. Zależność korzystania z Internetu od wieku przedstawia poniższy wykres. WYKRES 1. W konsekwencji tak dużych różnic, osoby w wieku 50+ to tylko 21 proc. polskich internautów, ale to aż 73 proc. dorosłych, którzy z sieci nie korzystają. Konstatacja tego problemu była jednym z powodów powołania Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ w sieci. Wykluczenie cyfrowe osób starszych jest bowiem nie tylko problemem tych osób, ale również problemem społecznym istotnym z punktu widzenia innych grup społecznych. Jak zostało pokazane w Raporcie Otwarcia Koalicji w sieci : Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, korzystanie z Internetu jest przedłużaniem ich aktywności zawodowej. Starsi użytkownicy są również znacznie bardziej aktywni społecznie, częściej uczestniczą w kulturze, a korzystanie z sieci bardzo sprzyja takim rodzajom aktywności. Ważne jest także to, że w starzejącym się społeczeństwie osoby posługujące się nowymi tech- WYKRES Dostęp i korzystanie: dostęp w domu korzystanie z internetu procent osób w danym wieku wiek (w latach)

9 8 nologiami mają większe szanse na zachowanie samodzielności, lepsze radzenie sobie w życiu i wyższą jego jakość. Obserwujemy również bardzo pozytywne efekty psychologiczne u osób dojrzałych, które rozpoczynają korzystanie. Znacząco poprawia się ich samoocena, a także zadowolenie z życia i wzrasta chęć życia. Problematyka korzyści zwiazanych z używaniem sieci przez osoby starsze została szczegółowo omówiona w Raporcie. Podsumowując, aktywne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez osoby w wieku 50+ jest w interesie wszystkich, jest korzystne dla samych tych osób, ale też dla instytucji i firm, które zyskają dzięki poszerzeniu rynku osób zainteresowanych usługami komputerowymi i internetowymi. Wykres zaprezentowany na poprzedniej stronie pokazuje jeszcze jedną istotną rzecz. wykres 1. Starsi nie korzystają z Internetu nawet, jeśli mają komputer z dostępem we własnym domu. Już wśród osób mających czterdzieści kilka lat pojawia się spora grupa tych, którzy nie używają sieci mimo posiadania dostępu. Wśród osób mających około 60 lat z Internetu korzysta około 30 proc., podczas gdy dostęp w domu ma mniej więcej dwa razy więcej. Wynik ten pokazuje, że podstawową barierą rozpoczynania korzystania z Internetu przez osoby mające 50 i więcej lat nie jest brak sprzętu lub dostępu do sieci. Nie są nimi też ograniczenia finansowe, które dotykają nie więcej niż 15 proc. gospodarstw domowych osób w wieku 50+. Co ciekawe, również braki w zasięgu Internetu nie są poważną barierą w korzystaniu z sieci. Zaledwie 1 proc. gospodarstw domowych tłumaczy brak dostępu do sieci tym, że w danej lokalizacji brakuje dostawców internetu. Zdecydowana większość 9mln osób dojrzałych, które nie korzystają z Internetu, to osoby, które albo mają dostęp do sieci w domu, albo bez problemu mogłyby mieć. Zasadniczym problemem jest brak motywacji do korzystania z Internetu. Zdecydowana większość osób w wieku 50+, które nie używają sieci, twierdzi, że nie ma takiej potrzeby. Często ten brak motywacji związany jest z brakiem wiedzy o tym, do czego Internet można byłoby wykorzystać. Okazuje się, że osoby, które go nie używają mają bardzo ograniczone wyobrażenia o tym, w jaki sposób można przy pomocy sieci rozwiązywać własne problemy lub posze- WYKRES 2. procent osób, które korzystają z internetu osoby w wieku osoby w wieku rok

10 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku rzać zainteresowania. Poważnym problemem są też bariery psychologiczne strach i różnego rodzaju obawy, a także niesłuszne przekonania związane z korzystaniem. Obawy te dotyczą szkodliwości korzystania, zagrożeń z nim związanych, a także możliwości popsucia czegoś lub wykonania jakiś niechcianych działań. Przekonania te wiązać się mogą z postawą autowykluczania ze świata nowych technologii, przekonania o tym, że Internet to nie jest mój świat, to nie jest dla mnie, co mówi wiele osób starszych. Warto uświadomić sobie, że przynajmniej część tych obaw związana jest też z brakiem interesujących usług i treści dla osób w wieku 50+, a także brakiem oferty dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań osób starszych. Korzystanie z Internetu jest dla wielu osób starszych bardzo skomplikowane. Zarówno urządzenia, jak również interfejsy serwisów internetowych są słabo dostosowane do potrzeb takich użytkowników. Problemem jest również brak umiejętności korzystania z nowych technologii, a także trudności w ich nabywaniu. Zjawisko cyfrowego wykluczenia generacji 50+ ma bardzo złożony charakter i różnego rodzaju bariery wzajemnie się wzmacniają. Warto też podkreślić, że problem wykluczenia cyfrowego nie rozwiąże się szybko sam. Oczywiście wraz z czasem przybywa nowych użytkowników Internetu i coraz więcej Polaków z niego korzysta. Jednak cały czas przyrost liczby internautów w grupie 50+ jest wolniejszy niż wśród młodszych. WYKRES 2. Co więcej, głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego przyrostu było wchodzenie kolejnych roczników do grupy 50+. Przyrost korzystania z sieci wśród samych osób będących już w grupie 50+ jest minimalny. Gdyby nie starzenie się młodszych pokoleń, to dynamika wzrostu odsetka korzystających byłaby znacznie mniejsza. 1.2 Użytkownicy 50+ Raport Otwarcia Koalicji pokazuje także, że starsi Polacy nawet jeśli korzystają z Internetu, to mają niższe umiejętności obsługi. Osoby 50+ mają znacznie niższe kompetencje cyfrowe w porównaniu do młodszych Polaków i seniorów z krajów UE. Przekłada się to również na mniej wszechstronne korzystanie z Internetu. WYKRES 3. struktura populacji internautów według wieku lat lat lat lat lat 65 i więcej lat rok

11 10 Jeśli osoby w wieku 50+ korzystają z sieci, to robią to znacznie mniej intensywnie, wszechstronnie i regularnie niż przeciętni internauci w Polsce i UE. Internet jest dla nich narzędziem bardzo podstawowym, używają go podobnie jak innych tradycyjnych mediów. Wielu dojrzałych internautów traktuje sieć podobnie jak inne media, przede wszystkim jako źródło informacji i wiadomości, rzadko wykorzystując jakościowo nowe możliwości. Podstawowym zastosowaniem jest dostęp do informacji, szczególnie poprzez portale informacyjne. Co ciekawe, największe portale informacyjne to jedyne miejsca w sieci, z których użytkownicy w wieku 50+ korzystają częściej niż użytkownicy młodsi, a dodatkowo spędzają w nich znacznie więcej czasu. Niestety wszystkie inne zastosowania Internetu są wśród nich znacznie mniej popularne. Użytkownicy 50+ rzadziej wykorzystują Internet w celach komunikacyjnych, rzadziej korzystają z portali społecznościowych. Znacznie rzadziej też korzystają z ekonomicznych możliwości sieci z bankowości i zakupów online. Rzadziej zamieszczają w sieci własne treści. WYKRES 3. Dodatkowym problemem, jest dostępność treści interesujących dla osób w wieku 50+. Internet jest tworzony dla użytkowników i przez użytkowników, a do tej pory większość użytkowników stanowiły osoby młode. W konsekwencji więcej zasobów sieci, to treści ciekawe dla młodszych lub treści, które są prezentowane w sposób lepiej zrozumiały i bardziej odpowiedni do przyzwyczajeń młodszych użytkowników. Teraz się to mocno zmienia i struktura populacji internautów jest inna niż jeszcze kilka lat temu. Warto sobie uświadomić, że szybki przyrost użytkowników, jaki miał miejsce w ostatnich latach, powoduje zmianę struktury populacji internautów. Zmiany w populacji użytkowników Internetu związane z wiekiem są bardzo duże. W 2003 roku ponad 40 proc. użytkowników było w wieku lat. Obecnie, osoby z tej grupy wiekowe stanowią niecałe 20 proc. internautów. Rośnie przede wszystkim udział osób w wieku lat. Obecnie użytkownicy w wieku 45+ stanowią 36 proc. wszystkich, osiem lat wcześniej było ich zaledwie 16 proc.. Przeciętny wiek użytkownika znacząco się w ostatnich latach zwiększył. WYKRES 4. Zmiany te mają daleko idące konsekwencje. Wraz ze zmianami populacji użytkowników i podnoszeniem się przeciętnego wieku, zmie- WYKRES 4. procent dorosłych użytkowników internetu wiek (w latach)

12 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku nia się też to, jakie treści i usługi warto w sieci oferować, a także, w jaki sposób warto to robić. Jak pokazuje poniższy wykres, użytkowników w wieku 50+ już w tej chwili jest prawie jedna czwarta i ich odsetek będzie się zwiększał. Niewątpliwie już teraz zaczyna się pojawiać potrzeba, by firmy działające w Internecie, dostawcy usług i treści tworzyły materiały i rozwiązania dobrze dostosowane do potrzeb użytkowników w wieku Znaczenie projektowania dla użytkowników 50+ Podsumowując to, co zostało powiedziane powyżej, komputery i Internet są dla osób w wieku 50+ trudniejsze w obsłudze i mniej intuicyjne, niż dla osób młodszych. Osoby takie nie tylko rzadziej korzystają z sieci, nawet jeśli mają do niej dostęp w domu, ale również posiadają niższe kompetencje, korzystają mniej regularnie i znacznie mniej wszechstronnie. Po części jest to efekt mniejszej obecności treści i usług dla tej grupy wiekowej, a także mniejszego dostosowania tego, co w Internecie jest dostępne do możliwości i ograniczeń starszych użytkowników. Często potrzebują oni prostszych rzeczy, mniej zmieniających się, a także lepiej wpisujących się w ich dotychczasowe praktyki. Część użytkowników 50+ korzysta z Internetu nieregularnie. Krótki czas spędzany w Internecie powoduje, że użytkownicy nie powtarzają czynności, nie uczą się nowych oraz nie podnoszą swoich kompetencji korzystania z Internetu. Dlatego tak ważne jest projektowanie serwisów internetowych w taki sposób, aby były one dobrze dostępne dla osób starszych i aby korzystanie z nich było łatwe i intuicyjne, a dodatkowo nie potęgowało obaw, które są w tej grupie powszechniejsze. korzysta z sieci. Stanowią oni coraz większą część użytkowników. Jeśli komuś zależy na szerokim dotarciu ze swoimi treściami, usługami, produktami, to musi zwracać uwagę na potrzeby użytkowników, w tym również na potrzeby 50+. Jak pokazywaliśmy wcześniej jest to z korzyścią dla wszystkich by 50+ korzystali z Internetu. Dobre projektowanie serwisów internetowych i tworzenie stron tak, aby były przyjazne dla użytkowników w wieku 50+ wymaga wzięcia pod uwagę ograniczeń tej grupy. Należy więc uwzględnić mniejsze doświadczenia z nowymi technologiami, niższe kompetencje korzystania, bardziej sporadyczne korzystanie, brak znajomości fachowej terminologii i slangu internetowego. Istotny jest także brak przyzwyczajenia do zmian, wolniejsze uczenie się, a co za tym idzie złe znoszenie zmian interfejsów i konieczność przyzwyczajania się i uczenia od nowa. Ograniczeniem, które należy też brać pod uwagę, jest niższa znajomość Internetu i brak wiedzy o funkcjonowaniu różnych technologii, z czego mogą wynikać także większe obawy i strach przed możliwością zepsucia czegoś lub przypadkowego wykonania niechcianej akcji. Warto zadać sobie pytanie, czy serwisy Internetowe w Polsce są przyjazne i zaprojektowane z myślą o użytkownikach 50+? Na jakie rzeczy należy zwracać uwagę tworząc serwisy, które będą przyjazne intuicyjne i łatwe w obsłudze dla starszych odbiorców? W jaki sposób powinny być tworzone strony internetowe, z których osoby 50+ będą chętnie korzystały? Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy raport. W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, a także aby pokazać dobre i złe praktyki w projektowaniu serwisów internetowych, istotne dla użytkowników w wieku 50+, przeprowadzony został audyt ekspercki wybranych polskich serwisów. Zagadnienia projektowania dostosowanego do potrzeb użytkowników 50+ jest coraz istotniejsze również dlatego, że coraz więcej z nich

13 12 2 Projektowanie dla osób starszych wstęp do audytu 2.1. Potrzeby osób 50+ Mimo, iż użytkownicy w wieku 50+ korzystają z serwisów internetowych w sposób nieco bardziej ograniczony, to jednak ich potrzeby są takie same, jak innych użytkowników tych stron. Projektanci, graficy i inne osoby odpowiedzialne za wygląd strony powinni pamiętać, że strony, które tworzą będą używane i przez tych użytkowników. Użytkownicy 50+ stanowią jedną trzecią polskiego społeczeństwa. Osób tych w społeczeństwie polskim jest aż 13 milionów. Użytkownicy ci różnią się często od użytkowników z grupy docelowej serwisów. Nie posiadają tak bardzo rozwiniętych kompetencji cyfrowych, ograniczają ich bariery psychologiczne, technologiczne i fizyczne. Dodatkowo użytkownicy ci korzystają często z Internetu nieregularnie. Krótki czas spędzany w Internecie powoduje, że użytkownicy nie powtarzają czynności, nie uczą się nowych nie podnoszą swoich kompetencji korzystania z Internetu i konkretnych serwisów. Ponadto częściej uczą się na pamięć tego, w jakim miejscu kliknąć, żeby osiągnąć dany efekt. 2.2 Bariery (psychologiczne, technologiczne, fizyczne) osób 50+ Użytkownicy 50+ różnią się często od młodszych użytkowników Internetu. Użytkownicy 50+ nie posiadają tak bardzo rozwiniętych kompetencji cyfrowych, ograniczają ich bariery psychologiczne, technologiczne i fizyczne. Osoby odpowiedzialne za projektowanie stron, jak i ich wdrożenie, powinny pamiętać, że nie projektują jedynie dla swoich rówieśników, a dla użytkowników ze wszystkich grup wiekowych Bariery psychologiczne Jedną z trudności w korzystaniu z serwisów internetowych przez osoby w wieku 50+ są bariery psychologiczne. Po części wynikają one z braku lub z ograniczonej wiedzy o sposobie funkcjonowania serwisów internetowych. Ludzie starsi, którzy nieregularnie korzystają z Internetu, bądź gdy spotykają się z jakimś serwisem po raz pierwszy, często nie są świadomi jak on działa, jak jest zbudowany i do czego służą elementy znajdujące się w nim. Ten brak wiedzy rodzi dodatkowe obawy. Osoby starsze, podobnie jak osoby rzadko korzystające z Internetu (użytkownicy niezaawansowani), boją się podejmować działania, gdy nie są pewni ich skutku boją się, że coś zepsują lub na przykład przypadkowo dokonają zakupu w sklepie internetowym, za co będą musieli zapłacić. Ważną kwestią jest obawa przed różnego rodzaju zagrożeniami. Osoby starsze często nie korzystają z internetowych kont bankowych, zakupów przez Internet, bo uważają, że jest to niebezpieczne boją się, że stracą swoje pieniądze. Często przyczyną obaw jest właśnie brak wiedzy lub błędne przekonania o funkcjonowaniu serwisów. W konsekwencji, ta grupa użytkowników porusza się przede wszystkim tylko w obrębie wybranych stron, rzadko zapuszczając się na nieznane wcześniej obszary. Użytkownicy w wieku 50+ często korzystają ze stron oraz funkcjonalności, które zostały im pokazane przez bardziej zaawansowanych użytkowników.

14 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku Czasem dzieje się tak, że brak kompetencji ogranicza i zniechęca do korzystania z sieci. Cechy te powodują, że niektórzy z użytkowników stoją w miejscu nie podejmują się samodzielniej nauki, nie proszą najbliższych o lekcje (nauczenie, pokazanie, wyjaśnienie) i nie zapisują się na kursy. Mówiąc o barierach psychologicznych należy wspomnieć też, że starsi użytkownicy często nie są świadomi, w jaki sposób Internet mógłby im ułatwić życie. Za pomocą Internetu nie tylko mogliby się kontaktować z najbliższymi, ale także załatwiać swoje sprawy: płacić rachunki, robić zakupy itp. Za barierę psychologiczną można również uznać styl życia i przekonania, które paradoksalnie są również barierą korzystania z sieci. Część ze starszych użytkowników uznaje, że Internet to nie ich świat i technologia dla młodych Bariery technologiczne Bariery technologiczne w korzystaniu z Internetu przez osoby w wieku 50 i więcej lat to przede wszystkim szybko rozwijająca się technologia, nowe funkcjonalności implementowane na stronach, a także sprzęt i oprogramowanie, którym dysponują sami użytkownicy. Nowe rozwiązania i zmiany interfejsów mogą powodować, że użytkownicy 50+ mogą czuć się zagubieni, a co za tym idzie, muszą uczyć się nowych rozwiązań od początku, co na ogół przychodzi im z większą trudnością niż użytkownikom młodszym, lepiej obeznanym z Internetem i intensywniej z niego korzystającym. Takie sytuacje są nierzadko powodem frustracji. Kolejną barierę może stanowić sprzęt i oprogramowanie, z którego mogą korzystają użytkownicy 50+. Zdarza się, że ich komputery, to urządzenia przestarzałe, które są dziedziczone po dzieciach i wnukach, bądź które zostały zakupione pewien czas temu przez samych użytkowników. Użytkownicy 50+ nie czują potrzeby zmiany swoich komputerów. Nie zmieniają ich także w obawie przed rozpoczęciem całego procesu nauki obsługi komputera, od początku. Również oprogramowanie, z którego korzystają starsi użytkownicy jest często starsze, a dodatkowo rzadziej aktualizowane. Jest to szczególnie kłopotliwe jeśli chodzi o przeglądarki internetowe i Adobe Flash Playera. Brak uaktualnień tych programów często uniemożliwia korzystanie w pełni ze stron internetowych niektóre elementy strony mogą się nie pokazywać, bądź mogą pokazywać się w zły sposób, który nie będzie dla użytkowników czytelny i zrozumiały. Również sam sprzęt np. ekrany komputerów często generują problemy z dostępnością niektórych stron i serwisów internetowych. Rozdzielczość ekranów (przy starych monitorach mała) często nie pozwala na wyświetlenie strony w rozmiarach, w których strona została stworzona. Z monitorami wiąże się również problem wyświetlania niektórych kolorów co powoduje, że strona jest trudniejsza do zrozumienia. Jest to szczególnie istotne w zrozumieniu pozycji użytkownika na stronie, elementów mniej i bardziej ważnych a także podczas walidacji (wyświetlania komunikatów błędu) Bariery fizyczne Bariery fizyczne mogą dotknąć użytkowników Internetu, bez względu na stopień zaawansowania w korzystaniu z niego. Wraz z procesem starzenia barier fizycznych może pojawiać się więcej, a te które pojawiły się wcześniej mogą się pogłębiać. Podczas korzystania z Internetu i komputera, niektórzy użytkownicy 50+ mają problem z koordynacją ruchów, a co za tym idzie obsługa myszki staje się trudniejsza. Użytkownicy 50+ mają problem z kliknięciem na małe elementy strony, nawigację oraz innymi elementami dynamicznymi w tym reklamami. Problemy ze wzrokiem, który może wystąpić u użytkowników 50+ jest również jedną z ba-

15 14 rier w sprawnym poruszaniu się po stronach internetowych. Problemem ze wzrokiem są przede wszystkim wynikiem: zmniejszonej zdolności ogniskowania na bliskich przedmiotach i postrzegania kolorów, zmniejszonej wielkości źrenic, co powoduje mniejsze docieranie światła, chorób: katarakcie i zwyrodnieniu plamki ocznej. Użytkownicy 50+ mogą mieć również gorszą pamięć, gorszą umiejętność filtrowania informacji docierających do nich, a także gorszą umiejętność koncentracji. Według teorii obciążenia poznawczego (Becker, 2004; Van Gerven, Paas, Van Merrienboer, Hendriks, & Schmidt, 2003) u osób starszych występują trzy poznawcze spadki zapamiętywania informacji. Pierwszy z nich to krótkotrwała utrata pamięci, która występując podczas korzystania ze strony może doprowadzić do zagubienia użytkownika zapomnienia drogi przybycia na stronę, na której się znajduje, bądź zadania, które użytkownik chce zrealizować na stronie (za pomocą strony). Drugi problem z pamięcią to spadek tempa, z jakim osoba starsza może przetwarzać i rozumieć obiekty, a w tym działanie stron internetowych, przeglądarek i samego komputera. Trzecią rzeczą występującą u osób starszych jest spadek zdolności do ignorowania nieistotnych wiadomości. Osoby starsze przeglądając stronę często przeglądają wszystkie informacje, elementy znajdujące się na niej nie są w stanie odróżnić hierarchii ważności informacji na stronie. Przypadłość ta generuje dłuższy czas wyszukiwania informacji, a także zagubienie się użytkownika w serwisie. Wszystkie te cechy powodują, że korzystanie z serwisów, które są zaprojektowane bez myśli o użytkownikach 50+ może być dla nich niezwykle trudne. Trudne zarówno w obsłudze, jak i zrozumieniu, jakie potrzeby dana strona może realizować. Niniejszy raport ma za zadanie pokazać dobre praktyki projektowania dla osób starszych, a także pokazać jak dobrze takich problemów uniknąć. 2.3 Dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+ Dobrze zaprojektowane strony internetowe, które są maksymalnie dostępne i użyteczne, nie będą sprawiać problemów użytkownikom 50+. Zgodnie z wytycznymi Jakoba Nielsena oraz Rolfa Molicha (1990), strony takie powinno cechować: pokazywanie statusu systemu, zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością, pełna kontrola użytkownika, dostępna pomoc i dokumentacja, elastyczność i efektywność, możliwość wyboru zamiast zmuszanie do zapamiętania, skuteczna obsługa błędów, estetyka i umiar, zapobieganie błędom, trzymanie się standardów oraz zachowanie spójności. W tej części opisujemy dobre praktyki projektowania dla użytkowników 50+. Każda strona, która korzysta ze wszystkich opisanych poniżej praktyk nie będzie sprawiała problemów użytkownikom Bariery fizyczne Z racji tego, że część użytkowników 50+ potrafi korzystać tylko z funkcjonalności, z których już wcześniej korzystało (nauczyło się korzystać), dobrą praktyką jest korzystanie ze standardowych rozwiązań, które są stosowane w Internecie od lat Pozycja użytkownika w systemie (status systemu) Ważne, by użytkownik zawsze wiedział, gdzie znajduje się na stronie lub w serwisie, by nie miał problemu z przejściem na inne podstrony, ani z powrotem do strony, z której przyszedł.

16 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku Oprócz zaznaczonej pozycji w menu, dobrą praktyką jest ścieżka okruszków, a także mapa strony ułatwiająca zrozumienie struktury strony. Serwisem, który korzysta z ścieżki okruszków jest serwis ceneo.pl. RYSUNEK 1. Z kolei serwisem korzystającym z mapy strony, czyli z powtórzenia najważniejszych sekcji serwisu dostępnych przez nawigacje jest filmweb.pl RYSUNEK Nawigacja na stronie Użytkownicy mniej zaawansowani, którymi w dużej mierze są osoby 50+, mogą mieć problem z nawigacją kontekstową (czyli nawigowaniem w serwisie poprzez powiązane treści strony, na której znajduje się użytkownik), splashami (strona wejścia, która nie ma swojej pozycji w nawigacji, składa się z odnośników, które pozwalają na wejście w głąb serwisu np. Wedel.pl), nawigacją kaskadową (jak Start Menu w systemie Windows) bądź nawigacją, która działa na zasadzie paneli pojawiających się po najechaniu myszką w stanie onmouseover (np. portal przepisy.pl) RYSUNEK 3. Nawigacja dla użytkowników 50+ powinna być nawigacją prostą pod względem wyglądu i działania. Powinien w niej występować jasny podział na nawigację pierwszego i drugiego rzędu. Nawigacja pierwszego rzędu to główne sekcje dostępne z menu serwisu. Z kolei nawigacja drugiego rzędu to odnośniki dostępne po wyborze jednej z głównych sekcji (z nawigacji pierwszego rzędu). Pozycja w nawigacji powinna być dobrze zaznaczona. Dobrą praktyką jest również korzystanie ze wspomnianej wcześniej ścieżki okruszków, która dodatkowo zaznacza pozycję użytkownika w systemie. Użytkownikom 50+ mogą sprawiać problemy również duże zagłębienia w nawigacji. Rekomendowana struktura serwisu dla tej grupy powinna zagłębiać się do drugiego poziomu (maksymalnie do trzeciego poziomu). Czyli każda z głównych sekcji w menu powinna dzielić się na podsekcje (kategorię), w których ewentualnie także następuje podział. Głębsze podziały będą zdecydowanie komplikować serwis. Ważne jest również to, by do każdej podstrony użytkownik był w stanie dojść z nawigacji. RYSUNEK 1. RYSUNEK 2.

17 16 Dodatkowo nawigacja powinna być spójna (jednolita) dla całej strony. Powinna posiadać właściwą, trafną i zrozumiałą dla użytkownika kategoryzację. Ważne jest również, by przechodzenie między stronami działało sprawnie, by strony szybko się ładowały. Wolno ładujące się strony frustrują użytkownika, a także robią wrażenie jakby nawigacja nie działała sprawnie. Rzeczą nieakceptowalną są powtórzenia w nawigacji tych samych elementów. Elementów, które posiadają tą samą nazwę i linkują do tej samej podstrony Tekst stosowany na stronie Ważne by czcionki, z których korzystają użytkownicy 50+ były czytelne (duży font przynajmniej 12 -stka, czcionka dobrze kontrastująca z tłem strony, bezszeryfowa), by ewentualnie była możliwość zmiany fontu na większy (powiększenia czcionki). Tekst powinien być też dobrze skalowalny w tekście powinny być akapity, a w wierszu maksymalnie 150 znaków ze spacjami. Komunikaty błędów powinny posiadać inny kolor niż teksty znajdujące się na stronie. Nagłówki, które są grafikami powinny być opisane (alt + tekst) każdy z elementów graficznych powinien posiadać opis, tak by użytkownicy korzystający z programów pozwalających na głosowe przeglądanie stron internetowych go zauważyli. Jest to w szczególności istotne, jeśli główne odnośniki (buttony) są grafikami bez tekstu Pisanie na stronach Tekst powinien być dobrze sformatowany: krótki, pisany od ogółu do szczegółu, najważniejsze informacje powinny być pogrubione, a linki tekstowe po najechaniu myszką (w stanie onmouseover) powinny być podkreślone. Należy pamiętać, że niektóre definicje bądź sformułowania używane w Internecie, używane przez młodszych użytkowników mogą być niezrozumiałe dla użytkowników Ruchome elementy interfejsu Ruchome elementy interfejsu mogą powodować problemy w sprawnym poruszaniu się po stronie użytkowników 50+, dlatego też nie zaleca się ich stosowania. RYSUNEK 3.

18 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku Spójność Strony projektowane dla osób 50+ powinny być spójne (spójna nawigacja, układ strony, nazewnictwo, wielkości i kolory fontów itp.) Komunikacja błędów i sukcesu Komunikaty błędów (walidacja) powinna posiadać infografikę, a także w jasny sposób mówić, co się stało i co użytkownik powinien zrobić. Na przykład w momencie, kiedy użytkownik wypełniając formularz dostawy zakupionego przedmiotu zapomni wpisać swoje nazwisko i adres przesyłki powinien zostać w sposób jasny i widoczny o tym fakcie poinformowany. Na stronie nie tylko powinny znajdować się informacje o błędach. Ważne jest również informowanie użytkownika o sukcesie akcji, którą wykonał. W tym celu na stronie powinny być przewidziane komunikaty sukcesu. Podobnie, jak komunikaty błędu, każdy komunikat sukcesu powinien składać się z infografiki, a także tekstu informującego o akcji, którą użytkownik z sukcesem wykonał Funkcjonalności pomocy dla użytkownika (infotipy, tooltipsy) Elementy, które są bardziej skomplikowane (np. formularze) powinny być zaprojektowane z należytą starannością. Powinny posiadać opisy (etykiety), a także infotipy/tooltipsy opisujące dane pola w formularzu. Dobrym przykładem stosowanie infotipów jest serwis transakcyjny banku PKO BP. RYSUNEK Wyróżnienie elementów o większej ważności Na stronie powinny być dobrze wyróżnione elementy o większej ważności (akcje pierwszego i drugiego rzędu powinny być najbardziej widoczne). Akcje pierwszego rzędu to główne akcje w serwisie jak np. odnośnik (button) kup teraz, akcje drugiego rzędu to wszystkiego rodzaju akcje o mniejszej ważności jak np. Dodaj do koszyka. RYSUNEK 5. RYSUNEK 4.

19 Kolory W projektowaniu dla osób 50+ nie tylko kontrast tekstu oraz tła jest ważny. Ważne jest to, by strony były bardzo przejrzyste, by elementy mniej ważne nie rozpraszały uwagi użytkownika. Strony dla osób 50+ powinny być maksymalne przejrzyste i lekkie, powinny korzystać z małej ilości kolorów Projektowana maksymalnie 960/980 px na 580 px Istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownicy 50+ nie posiadają najnowszego sprzętu, a z tym wiąże się wielkość matrycy ekranu. Oczywiście główne informacje powinny znajdować się na pierwszym ekranie komputera (580 px.) użytkownika, ale dobrze by było, aby cała strona (bez stopki) zamykała się w tym obszarze Reklamy Reklamy, jeśli są konieczne, powinny wyglądać jak reklamy, to znaczy powinny się wyróżniać z treści strony. Z drugiej strony, jeśli są inwazyjne (przeszkadzają w normalny przeglądaniu strony) powinny być łatwe do zamknięcia Dostępność (accessibility) Strona zaprojektowana z myślą o użytkownikach 50+ powinna być maksymalnie dostępna: powinna działać na starszych przeglądarkach, zastosowana technologia np. flash, nie powinna być kompatybilna jedynie z ostatnią wersją programu. Ważne by działała przynajmniej na przedostatniej wersji programu, grafiki powinny być opisane (alt +tekst), kolorystyka strony i elementy znajdujące się na niej powinny mieć właściwy kontrast, kod strony powinien być wysokiej jakości, by był kompatybilny z zewnętrznymi programami czytającymi treść Captche Captche (czyli części formularza, w których użytkownik jest proszony o przepisanie mało widocznego tekstu) utrudniają życie doświadczonym użytkownikom, a co dopiero użytkownikom 50+. Funkcjonalność ta na stronach dla osób 50+ powinna być zakazana. Jeśli korzystanie z captchy konieczne trzeba stosować te inteligentne np. łatwe zadania matematyczne: 3+2 = Przykład trudnej do przejścia captchy: RYSUNEK 6. RYSUNEK 5. RYSUNEK 6.

20 r a p o r t k o a l i c j i d o j r ś ć w si e c i Internet dla użytkowników w wieku Wyszukiwarki Wyszukiwarka google.pl jest narzędziem, które znają wszyscy użytkownicy Internetu. Wyszukiwarki implementowane na stronach powinny działać podobnie. Każda z nich powinna być zbudowana z dwóch elementów: pola input, pozwalającego na wpisanie tekstu i buttona, pozwalającego na wykonanie akcji. Wyszukiwanie live, czyli w czasie rzeczywistym, podczas wpisywania tekstu oraz podpowiedzi w polu input są użytecznymi funkcjonalnościami, ale na potrzeby małych stron nie muszą być implementowane. Ważne, by po wykonaniu wyszukania, użytkownik 50+ dostał dobrze przygotowaną sekcję wyników. Sekcja wyników wyszukiwania powinna posiadać tekst mówiący, jakiego hasła dotyczą wyniki (co zostało wyszukane), posiadać paginację (odnośniki pozwalające na stronicowanie, przechodzenie między stronami wyników) i ewentualnie odnośniki pozwalające na sortowanie wyników. Wyszukiwarka powinna posiadać również dobrze przygotowaną walidację. Walidacja powinna informować użytkownika o ewentualnym braku wyników, a także powinna wyszukiwać hasła, które zostały wpisane niepoprawnie przez użytkownika (z literówkami). W planowaniu umieszczenia wyszukiwarki, ważnym elementem jest jej umiejscowienie w layoucie strony. Większość wyszukiwarek jest stałym elementem nagłówka i znajdują się one po prawej stronie i podobnie, jak nagłówek występują na wszystkich podstronach. Oczywiście wyszukiwarka nie jest niezbędną funkcjonalnością każdej strony. Strony, które nie mają wielu treści, nie powinny tej funkcjonalności implementować.

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Efektywne i intuicyjne serwisy WWW www.webusability.pl 1 Efektywne i intuicyjne serwisy WWW WERSJA ROZWOJOWA 1.2 Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Rola User Experience w powodzeniu e-usług

Rola User Experience w powodzeniu e-usług Rola User Experience w powodzeniu e-usług Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autorzy: Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UBIK Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie Monika Telega Hubert Turaj Raport pod patronatem Gazety Bankowej Kraków, Grudzień 2008 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE

UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT UŻYTECZNOŚĆ W INTERNECIE Partnerzy Wydawca

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych II edycja Warszawa, marzec 2010 r. Autorzy: Dawid Sześciło Marta Kube (FOR) Maciej Lipiec (K2 Internet S.A.) Paulina Gawłowska

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści

Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A tel.: 12 629 85 14,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska Arkadiusz Janicki Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc Praca magisterska Promotor: dr Ewa Gurbiel Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut

Bardziej szczegółowo