SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM MODYFIKACJA SIWZ Z SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zadanie pn. Aplikacja mobilna dla Muzeum Sztuki w Łodzi Przetarg nieograniczony (art. 39) o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp. Nr sprawy: Data: Podpis Kierownika Zamawiającego

2

3 1. Dane Zamawiającego Nazwa: Muzeum Sztuki w Łodzi ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE Adres: Łódź, ul. Więckowskiego 36 Telefon: Faks: Regon: NIP: www: 2. Podstawa prawna: postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - pzp (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony /art. 39 pzp / 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest pisemnie w języku polskim. ROZDZIAŁ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, optymalizacja, hosting i serwis aplikacji mobilnej dla Muzeum Sztuki w Łodzi na potrzeby realizacji zadania: Digitalizacja zbiorów muzeum sztuki w Łodzi oraz katalogu bibliotecznego cz. 3 dofinansowanego z WPR Kultura+ priorytet digitalizacja. Aplikacja mobilna do prezentacji zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi (przewodnik) Zadaniem aplikacji jest prezentacja zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi w formie przewodnika po ekspozycji Atlas nowoczesności.

4 Atlas nowoczesności to wystawa pozwalająca w nowy sposób spojrzeć na kolekcję Muzeum Sztuki w Łodzi, ale przede wszystkim to snuta za pomocą dzieł z niej pochodzących opowieść o nowoczesności i jej znaczeniu dla nas dzisiaj. Wystawa nie opowiada o dziejach nowoczesności ujętych chronologicznie, ani tym bardziej o historii modernistycznej sztuki. Skupia się natomiast na najważniejszych zjawiskach, które w powszechnym odczuciu wiążą się z tym, co nowoczesne, takich jak: emancypacja, autonomia, industrializacja, kapitał, urbanizacja, eksperyment, mechanizacja czy rewolucja. Tworząc wokół każdego z nich kolaż zbudowany z dzieł pochodzących z różnych okresów, reprezentujących różne estetyki i różne artystyczne postawy, wystawa stawia pytania o to, jak zmieniał się charakter tych zjawisk, jak zmieniało się ich postrzeganie a przede wszystkim o to, jak dalece kształtują one dzisiejszą rzeczywistość. Atlas nowoczesności to kolejny etap rozpoczętych siedem lat temu prac nad kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi, których celem jest badanie, reinterpretacja i aktualizowanie znaczeń znajdujących się w niej dzieł. W związku z czym realizowane są kolejne projekty wystawiennicze na nowo odkrywające zawarty w nich potencjał. W ramach nowej wystawy prezentowane są prace awangardowych twórców z kolekcji grupy a.r., m.in.: Maxa Ernsta, Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Kurta Schwittersa, Kazimierza Podsadeckiego, Enrico Prampoliniego, Janusza Marii Brzeskiego, Teresy Żarnower, Mieczysława Szczuki. W kontekście zagadnień tworzących nowoczesność usytuowane zostaną prace m.in. Włodzimierza Borowskiego, Derek Boshiera, Christiana Boltanskiego, Josepha Beuysa, BridgetRiley, Aliny Szapocznikow, Ewy Partum, Krzysztofa Wodiczki, Edwarda Krasińskiego, Alego Kazmy, Barbary Hammer, Agnieszki Kalinowskiej, Zofii Kulik, Jadwigi Maziarskiej, Erny Rosenstein, Jadwigi Sawickej, AhlamShibli, Mladena Stilinovića, Mony Vătămanu & Florin Tudor, Haegue Yang, Konrada Smoleńskiego, Cezarego Bodzianowskiego, Liama Gillicka, Zbigniewa Libery, Artura Żmijewskiego, Julity Wójcik, Antje Majewski czy Allana Sekuly. Założenia ogólne: 2 platformy: Android, ios,

5 grafika zgodna z księgą znaku ms finger-friendly design 2 wersje językowe: polska, angielska informacje w postaci tekstów i nagrań opisy i nagrania poszczególnych zjawisk/pojęć/terytoriów, o które oparty jest układ ekspozycji opisy i nagrania poszczególnych prac czy cyklów prac na ekspozycji galerie fotografii, prezentacja zdjęć na różne sposoby zdjęcia z ekspozycji oraz obiektów wiadomości typu push ułatwienia we wprowadzaniu zapytań, podpowiedzi, zapamiętywanie ostatnich wartości nawigacja przez QR-kody możliwość zmiany i edycji tekstu, plików audio, hurtowego importu zdjęć edycja przez panel administracyjny w przeglądarce www lub rozwiązanie równoważne możliwość publikowania poszczególnych obiektów na FB i Google+ możliwość oznakowania poszczególnych obiektów jako ulubione opracowanie wszystkich materiałów (contentu) przez wykonawcę nadzór zamawiającego na każdym etapie realizacji Zobowiązania wykonawcy: 1. Wykonanie aplikacji natywnie na 2 systemy, odpowiednio wykorzystując natywne interfejsy dla systemu: Android (od wersji 4.0), ios (co najmniej od wersji 7.0); zgodnie z zapotrzebowanymi przez muzeum funkcjonalnościami opisanymi poniżej oraz przedstawionymi w formie schematu; zgodnie z zasadami web usability; z intuicyjną nawigacją, wysokim poziomem ergonomii rozmieszczenia elementów nawigacyjnych, zgodnie z zasadami finger-friendly design. aplikacja powinna działać poprawnie dla rozdzielczości natywnych Android, ios: 240x320 px 320x480 px

6 480x800 px 480x854 px 540x960px 720x1280px 1080x1920px pozostałe rozdzielczości powinny być obsługiwane przez skalowanie poszczególnych grafik. budowa bazy danych i infrastruktury komunikacja aplikacji z serwerem może odbywać się z wykorzystaniem API wykonanie projektu układ graficznego aplikacji ;grafika musi być zgodna z księgą znaku ms; układ zatwierdza dyrekcja ms; etykiety przycisków powinny być informatywne (dostarczać pełnej informacji); w miejscach, w których użytkownik może mieć jakiekolwiek wątpliwości, co do przeznaczenia elementów aplikacji powinny być dostępne instrukcje oraz podpowiedzi prezentacja fotografii na kilka sposobów: w 2 typach galerii / pojedynczo ze zmienną orientacją i możliwością powiększenia do 2x / na liście wyników wyszukiwania możliwość publikowania poszczególnych obiektów z kolekcji na FB i Google+, linkiem udostępnienia będzie link pochodzący z serwera aplikacji; administrator aplikacji mobilnej będzie mógł wyłączyć/włączyć ikonki udostępniania umożliwienie oznaczenia fotografii obiektów umieszczonych w aplikacji, jako ulubionych w celu późniejszego do nich dostępu nawigacja przez QR-kody do każdego pojęcia i poszczególnych dzieł; zeskanowanie kodu umieszczonego pod tekstem kuratorskim na ekspozycji powoduje przeniesienie do zakładki pojedynczego zjawiska/pojęcia/terytorium ; zeskanowanie kodu umieszczonego pod obiektem na ekspozycji powoduje przeniesienie do zakładki pojedynczego obiektu/cyklu; odczyt kodów QR ma być realizowany bezpośrednio z aplikacji, aplikacja może korzystać z zewnętrznej biblioteki wydruk kodów QR do poszczególnych części ekspozycji oraz poszczególnych dzieł lub cyklów dzieł w formie i wielkości pozwalającej na

7 umieszczenie ich na ekspozycji bez uszczerbku dla jej estetyki zatwierdza dyrektor wyszukiwarka obiektów z kolekcji: ułatwienia we wprowadzaniu zapytań, podpowiedzi, zapamiętywanie ostatnich wartości, wyszukiwanie po fragmencie tekstu, przeszukiwanie całego tekstu automatyczne pobieranie informacji o wydarzeniach muzeum do zakładki Informacje ze strony nagłówki w postaci listy przewijalnej; do 30 nagłówków, kliknięcie nagłówka przenosi do strony muzeum wiadomości typu push automatczne generowanie wiadomości typu push o treści nagłówków wydarzeń umieszczonych w zakładce Informacje oraz dowolnych innych tworzonych za pośrednictwem panelu administracyjnego wykorzystanie dostępnych w urządzeniach modułów GPS do określania aktualnej lokalizacji użytkownika i proponowania trasy do muzeum (zakładka Informacje ) 2. Opracowanie, dostarczenie i umieszczenie w aplikacji treści merytorycznych i fotografii: wykonanie fotografii ekspozycji na potrzeby aplikacji widoki poszczególnych ścian i przestrzeni, bez pominięcia któregokolwiek z eksponatów wykonanie fotografii eksponatów, o ile nie zostaną dostarczone przez muzeum, do 10% umieszczonych na ekspozycji, zgodnie z przyjętymi przez muzeum standardami umieszczenie w aplikacji fotografii 100% eksponatów (pojedynczych lub cykli) ( szt.) razem z opisami katalogowymi (opis katalogowy zawiera: imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, rok powstania, technikę, tworzywo) wykonanie opisów popularno-naukowych 50% eksponatów umieszczonych na ekspozycji ( szt.); obiekty zostaną wskazane przez muzeum; długość opisu minimum 750 znaków ze spacjami, maksimum 1500 znaków ze spacjami; opis będzie zawierał informacje o znaczeniu dzieła w kontekście twórczości autora i uzasadnienie jego umiejscowienia w tej części ekspozycji

8 kandydatura osoby mającej przygotowywać opisy popularno-naukowe ma zostać przedłożona dyrekcji muzeum cv i próbka tekstów; dyrekcja może nie wyrazić zgody na udział danej osoby w projekcie opisy popularno-naukowe będą opiniowane do dwóch razy przez pracowników muzeum Działu Sztuki Nowoczesnej i Działu Edukacji; po dwukrotnym odrzuceniu opisów wykonawca zobowiązuje się przedstawić zupełnie nowe opisy wykonanie tłumaczeń wszystkich zatwierdzonych przez muzeum tekstów oraz dostarczonych przez muzeum na j. angielski przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w tłumaczeniu tekstów związanych z historia sztuki i kultury wykonanie nagrań z wszystkich zatwierdzonych przez muzeum oraz dostarczonych przez muzeum tekstów w dwóch językach polskim i angielskim.; 2 lektorów - kobieta i mężczyzna z doświadczeniem lektorskim; wybór lektorów musi zostać zatwierdzony przez dyrekcję muzeum na podstawie krótkiej próbki 3. Testy, wdrożenie, optymalizacją, serwis i utrzymanie aplikacji zapewnienie muzeum możliwości administrowania i edycji zwartości aplikacji w sposób przyjazny użytkownikowi np. za pomocą aplikacji przeglądarkowej; możliwość umieszczania i edycji tekstu, plików audio, hurtowego importu zdjęć; wyłączanie/włączanie udostępniania obiektów w mediach społecznościowych przeprowadzenie testów funkcjonalnych aplikacji na minimum 4 różnych urządzeniach mobilnych o różnych systemach, z wyświetlaczami w różnych rozdzielczościach przy bezpośredniej lub zdalnej obecności przedstawiciela muzeum publikowanie aplikacji na kontach wykonawcy w Apple Appstore i Google Play przez okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego umożliwienie umieszczenie na stronie internetowej muzeum informacji/ikon/odnośników pozwalających na pobranie aplikacji z Apple Appstore i Google Play

9 dostarczenie dokumentacji technicznej i kodów źródłowych aplikacji mobilnej, wszystkich stworzonych w ramach zamówienia tekstów, nagrań i fotografii dostarczenie 2 egzemplarzy instrukcji obsługi panelu administracyjnego w języku polskim przeniesienie pełni majątkowych praw autorskich do aplikacji oraz wszystkich stworzonych w ramach zamówienia tekstów, nagrań i fotografii zapewnienie 3-letniego serwisu aplikacji, gwarantującego utrzymanie poprawnego jej działania wraz z wprowadzanymi przez muzeum zmianami treści, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do: a. nieodpłatnego usuwania wad, usterek, awarii w szczególności niezgodności Systemu z dostarczoną dokumentacją, w terminie określonym każdorazowo przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych 6 miesięcy okresu gwarancji Wykonawca na własny koszt będzie dokonywał modyfikacji aplikacji w zakresie niewykrytych wcześniej niezgodność ze specyfikacją określoną w przedmiocie zamówienia b. udzielania Zamawiającemu telefonicznego wsparcia w zakresie eksploatacji Systemu w każdy dzień roboczy od godz do c. pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu d. udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu e. pomocy w dokonywaniu zmian w systemie zapewnienie 3 letniego hostingu aplikacji/bazy danych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a po zakończeniu hostingu dostarczenie nośnika z aplikacją w formie umożliwiającej przeniesienie jej na inny serwer oraz instrukcji instalacji i konfiguracji na innym serwerze 4. Harmonogram prac oraz sposoby i terminy odbioru przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do r.: prace programistyczne, przygotowanie fotografii i treści merytorycznych: zatwierdzenie układu i funkcjonalności aplikacji przez dyrekcję via zatwierdzenie projektu graficznego przez dyrekcję via zatwierdzanie

10 poszczególnych opisów merytorycznych przez zespół Działu Sztuki Nowoczesnej oraz Działu Edukacji via ; testy, publikacja, optymalizacja, zakończone podpisaniem protokołu hosting i serwis aplikacji Zobowiązania Muzeum: dostarcza podstawowe opisy katalogowe 100% dzieł ( szt.) dostarcza minimum % fotografii eksponatów ( szt.) dostarcza teksty kuratorskie do wykorzystania, jako wstęp do ekspozycji i poszczególnych zjawisk/pojęć/terytoriów (15 szt.) zatwierdza układ, sposób funkcjonowania i grafikę aplikacji zatwierdza opisy popularno-naukowe źródłem danych zakładki Informacje będą informacje publikowane w dziale aktualności w Układ i funkcjonalności (opis schematu): Element układu Zawartość i sposób działania Ekran startowy - wybór języka - logo ms - logo NInA, MKiDN, Kultura+ Menu główne Zakładki: wystawa stała wystawa czasowa kolekcja historia informacje Zakładka: wystawa Opis bieżącej wystawy czasowej: czasowa tekst audio linki do filmików i innych materiałów galeria zdjęć poniżej tekstu galeria zdjęć na cały ekran pojedyncza fotografia na cały ekran: zdjęcie

11 Zakładka: historia Zakładka: informacje dostosowane do rozdzielczości ekranu; możliwość powiększenia do 2x; zmienna orientacja (z możliwością zmiany i edytowania, zamieszczania aktualnych informacji, nagrań i zdjęć) Krótki opis historii całego muzeum i oddziału ms2, ułatwiający umieszczenie ekspozycji w kontekście: tekst audio linki do filmików i innych materiałów galeria zdjęć poniżej tekstu galeria zdjęć na cały ekran pojedyncza fotografia na cały ekran: zdjęcie dostosowane do rozdzielczości ekranu; możliwość powiększenia do 2x; zmienna orientacja (możliwość edycji) Podstawowe informacje na temat - ms2 (oddział przy ul. Ogrodowej 19) - ms1 (gmach główny przy ul. Więckowskiego 36) - ph (Pałac Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72) Dane teleadresowe i mapa rozwijają się po puknięciu nazwy siedziby: Adres Telefon Strona www Godziny otwarcia Ceny biletów Mapa - informacje o najważniejszych bieżących wydarzeniach muzeum pobierane ze strony nagłówki w postaci listy przewijalnej; do 30 nagłówków, kliknięcie nagłówka

12 Zakładka: kolekcja Wyniki wyszukiwania: kolekcja Pojedynczy obiekt z kolekcji Zakładka: wystawa stała przenosi do strony muzeum; (możliwość edycji) Przegląd dzieł umieszczonych na ekspozycji: wyszukiwarka: ułatwienia we wprowadzaniu zapytań, podpowiedzi, zapamiętywanie ostatnich wartości; wyszukiwanie po fragmencie wyrazu z opisu katalogowego dzieła lista nazwisk artystów, których dzieła prezentowane są na ekspozycji galeria zdjęć poniżej tekstu galeria zdjęć na cały ekran (możliwość edycji) Lista wyników lub pojedynczy wynik z miniaturą dzieła zdjęcie obiektu opisy katalogowy dzieła opis popularno-naukowy dzieła (dla 50% dzieł) znaków odsyłacze do innych dzieł autora na ekspozycji wtyczka społecznościowa facebook, google+, możliwość publikowania zdjęć polubienia obiektów na FB oznaczenie dzieła jako ulubione z możliwością późniejszego wyświetlania/wyfiltrowania zeskanowanie kodu umieszczonego pod obiektem na ekspozycji powoduje przeniesienie do zakładki Pojedynczy obiekt z kolekcji pojedyncza fotografia na cały ekran: zdjęcie dostosowane do rozdzielczości ekranu; możliwość powiększenia do 2x; zmienna orientacja (możliwość edycji) - wstęp (idea wystawy)

13 Zakładki poszczególnych pięter (3x) Zakładki poszczególnych zjawisk/pojęć/terytoriów (14x) - zakładki: 1 piętro 2 piętro 3 piętro Plan piętra z naniesionymi nazwami zjawisk/pojęć/terytoriów Fragmenty planu ulegają wyróżnieniu po dotknięciu, po puknięciu następuje przejście do prezentacji tej części ekspozycji - mapa dostępna w orientacji pionowej i poziomej - możliwość powiększenia do 2x tekst kuratorski dotyczący tego fragmentu ekspozycji zeskanowanie kodu umieszczonego pod tekstem kuratorskim na ekspozycji powoduje przeniesienie do zakładek poszczególnych zjawisk/pojęć/terytoriów audio galeria zdjęć poniżej tekstu: zdjęcia poszczególnych ścian z danej części ekspozycji galeria zdjęć na cały ekran: jw. pojedyncza fotografia na cały ekran: zdjęcie dostosowane do rozdzielczości ekranu; możliwość powiększenia do 2x; zmienna orientacja; znaczniki na obiektach przenoszące do Pojedynczych obiektów z kolekcji zeskanowanie kodu umieszczonego pod obiektem na ekspozycji powoduje przeniesienie do Pojedynczych obiektów z kolekcji (możliwość edycji) Usługi programowania Usługi w zakresie wsparcia systemu

14 Testowanie oprogramowania Usługi w zakresie oprogramowania ROZDZIAŁ 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy Data zakończenia: do dnia 30 czerwca 2017 r. ROZDZIAŁ 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) usługi polegające na zaprogramowaniu co najmniej dwóch aplikacji mobilnych na kwotę minimum ,00 zł brutto każda, przy czym przynajmniej jedną z nich z wykorzystaniem technologii QR-kodów. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 upzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

15 oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, o których mowa w siwz, na zasadzie spełnia/nie spełnia. ROZDZIAŁ 6 WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, do ofert należy załączyć: a. Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia z art 22 ustawy pzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy, Wykonawcy składają oświadczenie odpowiednio jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia. b. Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp, należy przedłożyć:

16 a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 PZP - wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako oddzielne oświadczenia. b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 punkt 2 ustawy pzp. 3. Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 5. W stosunku do wykonawców oraz towarów zagranicznych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - Dz. U. z 2013 r poz Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w

17 którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7. Wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. ROZDZIAŁ 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 2) faksem na numer , 3) drogą elektroniczną na adres Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ

18 oraz zamieści na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią niniejszej siwz. 5. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważniona jest: merytorycznie Małgorzata Chmiel oraz Tomasz Lechowski tel wewn. 24; formalnie Marta Kowalczyk-Siekiera w. 53. ROZDZIAŁ 8 WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. ROZDZIAŁ 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. 6. Wykonawca nie może dokonywać zmian w treści Formularza ofertowego, oraz pozostałych dokumentach przygotowanych przez Zamawiającego, a w szczególności usuwać jakichkolwiek jego zapisów. 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.

19 8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 10. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 11. Zapis ustępu 10 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 12. Wymagane w SIWZ dokumenty, jeśli są sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 14. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 15. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 16. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

20 postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów maja być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 18. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem OFERTA PRZETARGOWA Aplikacja mobilna dla Muzeum Sztuki w Łodzi. Nr postępowania NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM.. Godz. (w miejsce kropek należy wpisać aktualną datę i godzinę otwarcia ofert, określoną przez Zamawiającego) oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 19. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 20. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 21. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

21 1. Miejsce składania ofert Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, kancelaria. 2. Termin składania ofert do dnia r. do godz. 11:00 3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego - sekretariat. 4. Termin otwarcia ofert dnia r. do godz. 11:10 ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cenę oferty stanowi całkowity koszt zamówienia jako wynagrodzenie za cały okres trwania umowy. 2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są negocjacje cenowe). 4. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym - załącznik do SIWZ. 5. Cenę należy podać w złotych (PLN) i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 6. Cena oferty wg definicji ceny z art. 2 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych ( ) jest ceną w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( ), tzn. ceną brutto. 7. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2004r. (Dz.U nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. ROZDZIAŁ 13 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią postawione warunki udziału Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo