W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I"

Transkrypt

1 W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I P R A C A D Y P L O M O W A W Y Ż S Z E S T U D I A Z A W O D O W E Dawid Wasilewski Numer albumu 4000 Projekt i implementacja systemu informatycznego komputerowego asystenta systemowego Promotor: mgr inż. Zbigniew Rosiek Oświadczenie promotora pracy Oświadczam, że niniejsza praca, została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. Data Podpis promotora W A R S Z A W A 2009

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wprowadzenie do problematyki projektu Cel i zakres realizacji projektu Uzasadnienie podjęcia tematu ANALIZA PROBLEMU System i jego otoczenie Cel projektu porównanie i opis podobnych aplikacji Funkcjonalność systemu wymagania wobec systemu wymagania funkcjonalne wymagania pozafunkcjonalne Diagram przypadków użycia PROJEKT SYSTEMU Wybór narzędzi i technologii Wybór środowiska programistycznego opis środowiska flash Charakterystyka Historia Opis języka Action Script Instrukcje warunkowe i pętle Operatory Typy danych Tablice Programowanie obiektowe Adresowanie zmiennych Komunikacja z zewnęcznym środowiskiem Ograniczenia środowiskowe Analiza znanych języków programowania Uzasadnienie wyboru Wybór dodatkowych narzędzi przegląd dostepnych narzedzi typu "swf2exe" Uzasadnienie wyboru Ogólna architektura systemu System pluginów System autoaktualizacji System skórek Projekt interfejsu Koncepcja interfejsu Uzasadnienie Projekt bazy danych Schemat bazy danych oskryptowanie bazy strona domowa projektu Ogólny opis strony szata graficzna

3 4. IMPLEMENTACJA Implementacja Aplikacji Implementacja bazy danych Implementacja elementów funkcjonalności systemu Implementacja przykładowych pluginów Implementacja strony TESTOWANIE APLIKACJI Wykrywanie i usuwanie błędów Testy autoaktualizacji Określanie optymalnych warunków pracy Określanie wymagań środowiskowych Opis wybranych problemów ZAKOŃCZENIE PODSUMOWANIE realizacji projektu Analiza możliwości rozwoju i zastosowania projektu wnioski Końcowe WYKAZ LITERATURY

4 1. Wstęp W obecnych czasach komputer jest coraz bardziej nieodłączną częścią naszego życia zawodowego, korzystamy z niego także coraz częściej w życiu prywatnym. Większość współczesnych komputerów podłączona jest do globalnej sieci zwanej Internetem, dzięki temu umożliwiają nam dostęp do ogromnej ilości informacji i usług w różnych formach. Dzisiejsze komputery pozwalają nam na przeglądanie prezentacji audio-wizualnych, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie wiadomości, płacenie rachunków za pośrednictwem serwisów bankowych a także na wymianę swoich poglądów z innymi użytkownikami sieci. Dzięki temu nasza cywilizacja bardzo szybko się rozwija. Wszechstronne zastosowanie komputerów sprawia, że spędzamy przy nich coraz więcej czasu, dlatego też warto było by zadbać o wygodę pracy przy komputerze. Nie tylko o wygodę, rozumianej jako ergonomia stanowiska pracy, czyli prawidłowej postawie ciała względem monitora, ale także o ergonomii aplikacji zwanej też użytecznością. Użyteczność (ang. usability, web-usability) to nauka zajmująca się ergonomią interaktywnych urządzeń oraz aplikacji. Norma ISO 9241 definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia określonych celów przez określonych użytkowników. Norma ta na ogół odnosi się do serwisów portali internetowych oraz aplikacji użytkowych, oceniając ich intuicyjność w nawigacji czy zrozumiałej komunikacji z użytkownikiem. Użyteczne programy to takie, które niewątpliwie pozwalają zaoszczędzić czas, spędzony na próbach rozwiązania jakiegoś problemu. Tematem tej pracy jest grupa takich aplikacji zwana potocznie gadżety bądź też widżety. 3

5 1.1. Wprowadzenie do problematyki projektu Gadżety, Widżety, Sidebary lub Pluginy - to małe programy o jednym konkretnym zastosowaniu zazwyczaj umieszone na pulpicie użytkownika lub stronie internetowej. Aplikacje tego rodzaju służą na ogół polepszeniu warunków pracy przy komputerze, poprzez odciążenie użytkownika od zbędnych powtarzających się czynności. Przykładem klasycznego gadżetu jest program kalkulator w systemach Windows. Dzisiejsze zastosowanie tego typu programów jest dość obszerne, od prostych zegarów, kalendarzy, czytników wiadomości kanałów RSS, aż po całkowitą zmianę wyglądu wszystkich elementów systemu. Charakterystyczną cechą tych dodatków jest fakt, że zazwyczaj w chwili ich tworzenia, nie jest wiadome czy dany produkt jest dobry i faktycznie komukolwiek potrzebny. W tym przypadku użyteczność liczona jest w ilości użytkowników którzy na co dzień używają danego narzędzia. Przykładem może być początkowo nie zauważalny plugin do przeglądarek Opera, rozszerzający możliwości programu pozwalając na przeglądanie wielu stron internetowych w jednym oknie przeglądarki. Dziś zakładki są standardem każdej nowej przeglądarki internetowej, a spór o to kto pierwszy wpadł na taki pomysł trwa nadal. W Internecie można znaleźć wiele tego typu programów, przegląd kilku z nich przedstawię w dalszych częściach pracy. Ich sukces nie zawsze zależał tylko od funkcjonalności, ale czasem po prostu od mody. Wielu użytkowników instaluje wszelkiego rodzaju aplikacje modyfikujące wygład systemu tylko i wyłącznie dla przysłowiowego bajeru. Niektóre personalizacje doprowadzane są do granic absurdu pod względem użyteczności, za to bezwątpienia pozostawiają układ i wygląd domyślnych ustawień systemu w tyle. Innym użytkownikom zależy tylko i wyłącznie na funkcjonalności i aplikacjach, które pomogą zmniejszyć ilość kliknięć by dotrzeć do potrzebnej opcji. Dlatego projektując własnego asystenta komputerowego postaram się sprostać oczekiwaną obu grup użytkowników. 4

6 1.2. Cel i zakres realizacji projektu Celem mojej pracy, jest projekt i implementacja programu asystenta komputerowego, wspomagający codzienne użytkowanie z komputera, oraz prostej strony internetowej projektu zwanej stroną domową, z której każdy mógłby pobrać program. System ten zwany w dalszych częściach pracy klientem, miał by być środowiskiem dla uruchamianych w nim pluginów (wtyczek) rozszerzających możliwości programu, które także zamieszczane były by na stornie domowej projektu. Zadaniem aplikacji klienta jest wspomaganie i dostarczanie różnych informacji użytkownikowi systemu poprzez zaprojektowany do tego system wtyczek. Założeniem projektu jest stworzenie innowacyjnej aplikacji, skierowanej do różnych grup użytkowników w których mogła by się spopularyzować. Istotną cechą projektu jest system samo aktualizacji i powiadomień o nowych wtyczkach na stronie, dzięki któremu użytkownik zawsze będzie na bieżąco z najnowsza wersją. Dodatkową zaletą jest system wizualizacji programu, wyposażony w mechanizm popularnych skórek obsługujący dowolne obrazy rastrowe bądź wektorowe. Ogólna korzyścią projektowanego systemu było by wspólne środowisko dla implementowanych w nich wtyczek, które użytkownik może swobodnie dodawać lub wymieniać. Projekt ma charakter eksperymentalny, oznacza to że jest on próbą sprawdzenia czy powyższe cele oraz założenia funkcjonalności mogą odnieść sukces. Zakres pracy obejmuje: Omówienie języka skryptowego action scripts 2.0 w którym zostanie napisana aplikacja. Przegląd i opis już istniejących podobnych aplikacji. Omówienie narzędzi i standardów tego typu projektów. Opis wybranego narzędzia do wykonania aplikacji. Implementacja zaprojektowanego projektu. Testowanie aplikacji. 5

7 1.3. Uzasadnienie podjęcia tematu Na decyzję o wyborze powyższego tematu złożyło się kilka czynników, głownie fakt, że sam należę do grupy użytkowników, która korzysta z podobnych programów na co dzień. Spędzając większość czasu przy komputerze lubię, kiedy moje wirtualne stanowisko pracy utrzymane jest nowoczesnym porządku. Umożliwia to łatwiejsze skupienie się na istocie badanego problemu, zachowaniu kreatywności oraz polepszeniu efektywności pracy. Istotnym czynnikiem w wyborze danego tematu jest również chęć stworzenia projektu, którego cykl życia miałby szansę nie zakończyć się wraz z ukończeniem tej pracy. Ponadto jest to dobra okazja do sprawdzenia umiejętności projektowania nabytych podczas edukacji. Także sama ciekawość, która wynika z naturalnej potrzeby szukania innowacji zaowocowała koncepcją stworzenia aplikacji która nie koniecznie posłuży wyższym celom aniżeli zabawie. Aplikacji ułatwiających warunki życia w systemie jest wiele, jedne bardziej użyteczne inne mniej, powstaje więc pytanie czy potrzeba nam kolejnego gadżetu? Odpowiedz na to pytanie będę mógł sformułować dopiero we wnioskach końcowych pracy. 6

8 2. ANALIZA PROBLEMU W poniższej analizie postaram się przybliżyć główne problemy projektowanego systemu, przypomnieć zamierzone cele, wskazać grupę dla której adresowany jest system oraz zaprezentować przykładowy opis funkcjonowania i wymagań systemu System i jego otoczenie Zadaniem projektowanej aplikacji jest funkcjonowanie w środowisku systemu Windows jako program desktopowy. Oznacza to ze użytkownik pozostający przy swoim pulpicie będzie miał w każdej chwili do niej dostęp. Aplikacje tego rodzaju na ogół pozostają uruchamiane w trybie system tray skąd można nimi zarządzać. System tray to miejsce na pasku zadań systemu które zawiera miniaturowe ikonki uruchomionych programów w celu szybkiego dostępu do ich funkcji. Programy pracujące w tym trybie zazwyczaj uruchamiają się podczas startu systemu i pozostają aktywne, aż do jego zamknięcia, są to np. programy antywirusowe, firewall-e, ustawienia drukarek, a także część programów systemowych, jak głośność systemu czy miernik poziomu baterii w komputerach przenośnych. Przykładem takiej aplikacji jest, także Windows sidebar zaimplementowany w systemach Vista. Koncepcją projektowanego klienta jest właśnie pozostawanie w trybie tray z możliwością rozwijania i zwijania interfejsu programu. Wadą takiego rozwiązania może być przesadna ilość wykorzystywanych zasobów pamięci systemu dlatego jest to jeden z krytycznych punktów wymagań wobec projektu. Program, który ma wątpliwe zastosowanie praktyczne i dodatkowo za bardzo obciąża komputer jest z pewnością skazany na niepowodzenie. System przeznaczony jest dla każdego użytkownika posiadającego komputer PC z zainstalowanym systemem Windows, w razie powodzenia na jednej platformie, możliwe będą kompilacje programu także dla systemów Linux, bądź komputerów Apple z oprogramowaniem Mac O.S. 7

9 2.2. Cel projektu Podstawowym celem projektowanego systemu jest zaistnienie w świadomości użytkowników dzięki, którym program mógłby się spopularyzować, by tego dokonać produkt musi być nie tylko przyjazny w użytkowaniu oraz funkcjonalny, ale też musi spełniać dzisiejsze standardy dotyczące wyglądu, zgodności kolorystyki z Web 2.0 być najlepiej darmowy oraz oczywiście niezawodny. Przez niezawodność rozumiemy niskie zużycie zasobów systemu oraz jak najmniejszą awaryjność. Końcowym czynnikiem wyróżniającym popularną aplikacje z pośród innych jest innowacyjność rozwiązań znanych już problemów. Ciężko zatem napisać popularną aplikację, spełniająca wszystkie powyższe wymagania, warto zatem przyjrzeć się kilku wybranym przeze mnie programom którym udało się osiągnąć zamierzony cel porównanie i opis podobnych aplikacji Interesujących programów desktopowych jest wiele, większość z nich występuje w wersjach darmowych typu shareware lub freeware. Ciężko jest powiedzieć, które są najlepsze z powodu różnych opinii użytkowników, dlatego niżej przedstawione programy to tylko te które są istotne z punktu widzenia mojego projektu. ObjectBar jest to program wzbogacający system o możliwość rozszerzania funkcjonalności systemowych pasków zadań (np. paska startu) lub też dodawania całkowicie nowych pasków narzędziowych. Główną zaleta programu jest jego wysoce konfigurowalny interfejs, użytkownik może zmienić wygląd i zachowanie każdego obiektu programu. Nic nie stoi na przeszkodzie by stworzyć własny pasek Rys Wygląd programu startu. System posiada bibliotekę własnych przedstawiony na stronie producenta pasków narzędzi oraz wtyczek zwanych docletami które można także umieszczać w dowolnym miejscu na pulpicie. Atrakcyjny wygład i bogata biblioteka docletów może zamienić standardowy pulpit w miejsce wygodnej pracy, wszystko zależy od inwencji i potrzeb użytkownika. Program występuję w wersji 8

10 darmowej jak i rozszerzonej płatnej, można go pobrać lub kupić na stronie producenta stardock.com. Podobnymi w działaniu programami są również Windows Sidebar będący częścią systemu Vista, Yahoo Widgets oraz Google Desktop. Jako pionierzy tej części rynku IT dają potwierdzenie tezy, że użytkownik sam nie wie, że czegoś potrzebuje dopóki tego niedostanie. Istotnym elementem tych programów dla mojego projektu jest osiągniecie podobnej lub nieco uproszczonej funkcjonalności gdzie jeden proces zarządza wszystkimi uruchomionymi rozszerzeniami. Druga pozycją. Którą zdecydowałem się opisać jest program ObjectDock także producenta Stardock. Podobnie jak swój poprzednik również pozwala na tworzenie dodatkowych pasków i występuje w wersji darmowej oraz płatnej. Różnica pomiędzy poprzednim programem jest taka, że ObjectDock to aplikacja która świetnie zarządza skrótami do innych programów. Skróty można umieszczać na Rys Wygląd programu przedstawiony stworzonych przez program paskach narzędzi, na stronie producenta które z kolei możemy zadokować w dowolnej części pulpitu. Oprócz skrótów możemy także umieszczać specjalne wbudowane ikony, takie jak systemowy kosz, animowany zegar, kalendarz lub aktualna pogodę naszego rejonu. W wygładzie program przypomina pasek startu znany z systemów Apple MacOs, obsługa przeźroczystości oraz ikonek z formacie PNG daje miłe wrażenie z użytkowania. Następny program to projekt typu open-source o nazwie Winbar. W porównaniu do poprzednich dwóch jest to znacznie starsza aplikacja, prawdę mówiąc to być może jedna z pierwszych aplikacji pozwalająca rozszerzyć możliwości pulpitu. Jest także pierwsza jaką sam użyłem i do tej pory używam. Program tworzy mały pasek o wysokości zaledwie dwudziestu trzech pixeli wzdłuż całego ekranu pulpitu na którym znajdują się gotowe moduły programu. Moduły te w większości służą celom pomiarowym, pokazując stan zużytej pamięci, prędkość pobierania i wysyłania pakietów sieciowych czy aktualne zużycie procesora. Posiada również wyjątkowo wygodną kontrole popularnego odtwarzacza muzyki 9

11 Winamp oraz szybki dostęp do paska głośności systemu. Możliwości konfiguracyjne tej aplikacji są jednak znacznie mniejsze od poprzednich dwóch programów, sam pasek można umieścić jedynie na dole lub u góry pulpitu a wbudowane moduły można jedynie przestawiać w kolejności bądź całkowicie usuwać z paska. Występuje też brak obsługi skórek oraz animowanych ikon jednak mimo tego (albo dzięki temu) użyteczność i prostota obsługi programu pozostaje na wysokim poziomie. Rys Wygląd paska programu winbar Program można pobrać z strony domowej projektu - winbar.nl. Niestety autor porzucił projekt lub niema czasu go kontynuować dlatego też ostatnia wydana wersja nie jest kompatybilna z systemem Windows Vista. A szkoda, gdyż jest to dobry przykład, że napakowanie programu tuzinem opcji nie zawsze jest dobrym pomysłem. Dalej dalej Konkluzja, faststone capture, samurize, DesktopX, strony poświęcone tematyce, WindowBlinds 10

12 2.4. Funkcjonalność systemu Stabilność systemu Przykładowo zaprojektowana wtyczka będzie tworzyła dodatkowy pasek zadań na pulpicie użytkownika, z informacjami o stanie systemu, np.: przypisanym adresie ip. Komputera ilością pamięci ram, czy ilości przestrzeni dyskowej. Sam klient wyposażony będzie w mechanizm auto-aktualizacji wymagania wobec systemu wymagania funkcjonalne wymagania poza funkcjonalne 2.6. Diagram przypadków użycia 3. PROJEKT SYSTEMU 3.1. Wybór narzędzi i technologii Wybór środowiska programistycznego opis środowiska flash Charakterystyka Historia Opis języka Action Script Instrukcje warunkowe i pętle Operatory Typy danych Tablice Programowanie obiektowe Adresowanie zmiennych Komunikacja z zewnętrznym środowiskiem Ograniczenia środowiskowe Analiza znanych języków programowania 11

13 Uzasadnienie wyboru Wybór dodatkowych narzędzi przegląd dostępnych narzędzi typu "swf2exe" Uzasadnienie wyboru 3.2. Ogólna architektura systemu System pluginów System auto-aktualizacji System skórek 3.3. Projekt interfejsu Koncepcja interfejsu Uzasadnienie 3.4. Projekt bazy danych Schemat bazy danych oskryptowanie bazy 3.5. strona domowa projektu Ogólny opis strony szata graficzna 4. IMPLEMENTACJA 4.1. Implementacja Aplikacji 12

14 4.2. Implementacja bazy danych 4.3. Implementacja elementów funkcjonalności systemu 4.4. Implementacja przykładowych pluginów 4.5. Implementacja strony www 5. TESTOWANIE APLIKACJI 5.1. Wykrywanie i usuwanie błędów 5.2. Testy auto-aktualizacji 5.3. Określanie optymalnych warunków pracy 5.4. Określanie wymagań środowiskowych 5.5. Opis wybranych problemów 6. ZAKOŃCZENIE 6.1. PODSUMOWANIE realizacji projektu 6.2. Analiza możliwości rozwoju i zastosowania projektu 6.3. wnioski Końcowe 7. WYKAZ LITERATURY 13

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian SYSTEM OPERACYJNY Monika Słomian CEL znam podstawowe zadania systemu operacyjnego porządkuję pliki i foldery KRYTERIA rozumiem zadania systemu operacyjnego potrafię wymienić przykładowe systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

ABIX Cyfrowa edukacja z oprogramowaniem Open Source www.cyfrowaszkola.waw.pl

ABIX Cyfrowa edukacja z oprogramowaniem Open Source www.cyfrowaszkola.waw.pl Informacje o systemie interaktywnym Tablica interaktywna to urządzenie, które przypomina dużą białą tablicę i umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

windows XP n a j l e p s z e t r i k i

windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i Jak zoptymalizować pracę z systemem Windows XP?... 3 Jak szybko uruchamiać programy?... 3 W jaki sposób dostosować pulpit i

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11 Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11 1.1. Instalacja domyślna 11 1.2. Szybka pomoc 19 1.3. Autokonfiguracja stacji roboczych 33 1.4. Naprawa systemu 34 1.5. Darmowe porady 36 Rozdział 2. Pulpit

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows.

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instalacja trwa kilka minut (w zależności od szybkości łącza) a w naszej instrukcji wyjaśniamy krok po kroku proces instalacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KWIECIEŃ 2014 Przygotowano na podstawie informacji zawartych w serwisie Centrum Bezpieczeństwa Microsoft

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie systemów operacyjnych

Aktualizowanie systemów operacyjnych Aktualizowanie systemów operacyjnych Na czym polega aktualizowanie systemów operacyjnych? Aktualizowanie systemów operacyjnych to jedna w czynności poinstalacyjnych, której zadaniem jest naprawa tzw. luk

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Plan testów. Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski. 4 czerwca 2006

Plan testów. Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski. 4 czerwca 2006 Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski 4 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel dokumentu................................... 3 1.2 Oczekiwania....................................

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych zdalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

Konwerter Plan testów. Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008

Konwerter Plan testów. Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008 Konwerter Plan testów Jakub Rauch Tomasz Gołębiowski Adam Busch Bartosz Franaszek 1 czerwca 2008 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel........................................ 3 1.2 Zamierzeni odbiorcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

S YSTEM O PERACYJNY L INUX W PARCOWNI

S YSTEM O PERACYJNY L INUX W PARCOWNI S YSTEM O PERACYJNY L INUX W PARCOWNI SZKOLNEJ Technologia informatyczna w obecnym czasie zmienia się bardzo szybko i trudno jest za nią nadążyć. Zmieniają się również narzędzia dzięki, którym mamy do

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

FM Antivirus 2015 to:

FM Antivirus 2015 to: Program antywirusowy FM Antivirus 2015 zawiera nowoczesne technologie, które dbają o bezpieczeństwo Twojego komputera. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom, produkt oferuje skuteczną ochronę przed wieloma

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

26.X.2004 VNC. Dawid Materna

26.X.2004 VNC. Dawid Materna 26.X.2004 Zastosowanie programu VNC do zdalnej administracji komputerem Autor: Dawid Materna Wstęp W administracji systemami operacyjnymi często zachodzi potrzeba do działania na Pulpicie zarządzanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI www.ebooki.nowaera.pl WSTĘP WYMAGANIA SYSTEMOWE REJESTRACJA LOGOWANIE AKTYWACJA E-BOOKA POBRANIE E-BOOKA NA URZĄDZENIE MOBILNE USUNIĘCIE E-BOOKA Z URZĄDZENIA MOBILNEGO

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Co to jest smartfon?

Co to jest smartfon? Co to jest? jak korzystać w pełni ze a bez obaw o koszty Smartfon to połączenie telefonu i komputera. Ma wszystkie funkcje zwykłego telefonu komórkowego, czyli: połączenia głosowe SMS-y, MMS-y aparat foto

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200 INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-15 MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

CoolDrive U3 model U320

CoolDrive U3 model U320 INSTRUKCJA OBSŁUGI CoolDrive U3 model U320 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Program komputerowy

Temat 2. Program komputerowy Temat 2. Program komputerowy Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo