Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks prowadzenia biznesu i etyki"

Transkrypt

1 Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

2 Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex Molex zdecydowanie zobowiązuje się do prowadzenia biznesu w zgodności z literą i duchem prawa i oczekuje zawsze od swoich pracowników właściwych działań. Jesteśmy globalną i rosnącą firmą, dlatego ważne jest abyśmy mieli wspólny język i zbiór wytycznych, które pomogą nam wzmacniać i podtrzymywać nasze wartości. Przez wiele lat nasz Kodeks prowadzenia biznesu i etyki służył właśnie temu celowi. Kodeks stanowi podstawę naszego zobowiązania do uczciwości i podwalinę naszego Globalnego programu zgodności prawnej i etyki. Może być on niekiedy poprawiany albo udoskonalany, ale jego przesłanie jest wciąż niezmienne wszyscy pracownicy Molex-u muszą stosować się nie tylko do litery prawa, ale również do jego ducha. W przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących właściwego zachowania dotyczącego Państwa albo jakiejkolwiek innej osoby, należy od razu przedstawić ten problem, korzystając z wielu kanałów wymiany informacji, które udostępnia Molex. Nie należy pozwalać aby cokolwiek spowodowało naruszenie Państwa zobowiązania do uczciwości. Liderzy Molex-u są odpowiedzialni nie tylko za swoje własne działania ale również za krzewienie kultury zgodności z Kodeksem i właściwymi przepisami prawa. Liderzy muszą adresować wątpliwości pracowników dotyczące właściwego sposobu działania bez zwłoki, z uwagą i respektem. Dokonamy w ten sposób ważnego wkładu w podniesienie reputacji Molex-u. Dziękujemy za Państwa codzienne wysiłki wkładane w krzewienie i podtrzymywanie najwyższych standardów etycznych. Odgrywają Państwo krytyczną rolę w określaniu tego jak odbierany jest Molex teraz i w przyszłości. Z wyrazami szacunku, Martin P. Slark Liam G. McCarthy 2 Frederick A. Krehbiel John H. Krehbiel, Jr.

3 Uwagi na temat Kodeksu prowadzenia biznesu i etyki korporacji Molex Wprowadzenie Kodeks prowadzenie biznesu i etyki korporacji Molex został pomyślany w celu promowania odpowiedzialnego i etycznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników Molex-u i członków Zarządu. Kodeks zawiera wprowadzenie do ważnych przepisów prawa i zasad, zgodnie z którymi każdy, kto pracuje dla korporacji Molex, musi postępować i które pomogą każdemu z nas: Zrozumieć i postępować zgodnie z podstawowymi regułami prowadzenia biznesu i uczciwości, które stosują się do naszej pracy; oraz Wiedzieć o tym kiedy i gdzie należy pytać o radę. Kodeks nie pokrywa całego odnośnego prawa ani całej polityki Molex-u. W celu pełnego zapoznania się z polityką i procedurami obowiązującymi w korporacji należy skorzystać z odpowiednich zasobów firmy Molex. Przykładowo, Państwa rejon geograficzny albo dywizja mogą się charakteryzować dodatkowymi regułami prowadzenia biznesu, zarządzonymi przez lokalny dział Zasobów Ludzkich. Oprócz tego istnieją globalne reguły mające zastosowanie do wszystkich członków zarządu, dyrektorów i pracowników. Kopie tych zasad mogą otrzymać Państwo od przedstawiciela działu Zasobów Ludzkich albo ściągnąć ze strony Molexnet World Hompage. Państwa lokalizacja, jednostka biznesowa, funkcja, rejon geograficzny albo dywizja mogą charakteryzować się ostrzejszymi regułami dotyczącymi spraw objętych Kodeksem jeśli tak faktycznie jest, to muszą Państwo przestrzegać tych bardziej surowych zasad. Molex oczekuje od wszystkich pracowników i dyrektorów na całym świecie, którzy pracują dla korporacji Molex albo dla jej firm zależnych i od członków Zarządu Molex działania przez cały czas w zgodzie z najwyższymi standardami osobistej i zawodowej uczciwości i przestrzegania wszystkich właściwych przepisów prawa, zasad i regulacji. Nasz Globalny Program Zgodności Prawnej i Etyki Kodeks i Program są wspierane przez Zarząd Molex-u i naszych starszych dyrektorów i administrowane przez Radę Prowadzenia Biznesu. Rada ta składa się z przedstawicieli działów: Zasobów Ludzkich, Finansów, Audytu Wewnętrznego i Prawnego. Zarząd, starsi dyrektorzy i Rada Prowadzenia Biznesu wspólnie czuwają nad Programem poprzez: Wyznaczanie ról i odpowiedzialności za Program; Nadzór nad szkoleniem i komunikatami dotyczącymi zgodności prawnej; Nadzór nad audytem i monitorowaniem zgodności prawnej; Nadzór nad dochodzeniami wewnętrznymi; Inspekcję procedur dyscyplinarnych związanych z naruszeniami Kodeksu; oraz Monitorowanie dostępnych zasobów wykorzystywanych do zgłaszania uwag i raportowania wątpliwości. Z Radą Prowadzenia Biznesu można skontaktować się wysyłając na adres Więcej informacji na temat Globalnego Programu Zgodności Prawnej i Etyki można uzyskać odwiedzając stronę internetową programu Molexnet World Homepage. 3

4 Zakres odpowiedzialności menadżerów i przełożonych Zakres odpowiedzialności pracowników, którzy nadzorują pracę innych osób, zostaje zgodnie z Kodeksem rozszerzony na: Dawanie przykładu pokazywanie co oznacza uczciwe działanie; Upewnienie się, że osoby nadzorowane dysponują wystarczającą wiedzą oraz środkami, aby postępować zgodnie ze standardami Kodeksu; Monitorowanie zgodności prawnej osób, które nadzorują; Wprowadzanie standardów tego Kodeksu jak i wszystkich odnośnych standardów firmy; Wspieranie pracowników, którzy w dobrej wierze kierują pytania i wątpliwości dotyczące zgodności prawnej i etyki; oraz Raportowanie przypadków niezgodności do odpowiedniego poziomu zarządu. Globalne Prowadzenie Biznesu Molex prowadzi działalność biznesową na całym świecie, co oznacza, że pracownicy mogą podlegać prawu różnych krajów i organizacji. Każdy z nas jest odpowiedzialny za poznanie i przestrzeganie przepisów prawa, Osobiste zobowiązanie do postępowania we właściwy sposób Kodeks ten reprezentuje zobowiązanie do postępowania we właściwy sposób w każdej sytuacji. Pracując dla korporacji Molex, zgadzają się Państwo wypełniać to zobowiązanie; rozumieć standardy Kodeksu i reguły, które odnoszą się do Państwa stanowiska i zawsze według nich postępować. Osoby, które nie będą stosować się do tych standardów, narażają na ryzyko siebie, swoich współpracowników i Molex. Podlegają oni również działaniom dyscyplinarnym, włącznie ze zwolnieniem z pracy. które mają zastosowanie w jego miejscu pracy. Celem Kodeksu nie jest opis wszystkich przepisów prawa albo każdej polityki, która może mieć zastosowanie. Należy upewnić się co do znajomości reguł, które faktycznie stosują się w Państwa przypadku. Molex jest korporacją z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Z tego i innych powodów, może podlegać prawu USA, nawet wówczas, gdy działalność biznesowa prowadzona jest poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Również inne kraje mogą stosować prawo poza swoimi granicami. Aby dowiedzieć się więcej o prawie, polityce i procedurach, które mają zastosowanie w Państwa przypadku, należy zwrócić się z pytaniem do swojego menadżera i/albo do przedstawiciela ds. Zasobów Ludzkich. Dodatkowe informacje albo porady można uzyskać w Radzie Prowadzenia Biznesu albo w Dziale Prawnym Molex. Wypowiadanie się jest Państwa obowiązkiem Nasza firma nie spełni swojego zobowiązania do działania na zasadach uczciwości, jeśli każdy z nas nie będzie głośno wypowiadał się wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Z tego powodu, oprócz wiedzy o odpowiedzialności prawnej i etycznej, która dotyczy wykonywanej pracy, należy głośno wypowiadać się, jeśli: 4 Nie są Państwo pewni co do właściwego sposobu działania i potrzebujecie porady. Uważają Państwo, że ktoś, kto reprezentuje Molex robi albo ma taki zamiar coś co narusza prawo albo nasz Kodeks i związane z nimi reguły i procedury. Sądzą Państwo, że zostali uwikłani w nieuczciwą sytuację.

5 Zgłaszanie wątpliwości i uzyskiwanie pomocy Pracujemy ciężko nad krzewieniem kultury otwartej, uczciwej komunikacji, dlatego jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące problemów prawnych albo prowadzenia biznesu, jest możliwość ich wyjaśnienia. Najważniejszą sprawą jest to, aby zadali Państwo pytanie albo zgłosili wątpliwość. Zostanie zapewniona poufność w zakresie zgodnym z interesami Molex-u, pracowników, których dotyczy sprawa i ze zobowiązaniami Molex-u przy obowiązującym prawie. Zwykle warto problem zgodności prawnej albo uczciwości przedstawić najpierw swojemu przełożonemu. Pomoc albo poradę mogą Państwo uzyskać również od: Kierownika Państwa przełożonego, Dyrektora Państwa działu, lokalizacji albo jednostki biznesowej, Przedstawiciela ds. Zasobów Ludzkich, Korzystając z gorącej linii Molex-u Departamentu Prawnego korporacji Molex, Rady Prowadzenia Biznesu Powinni Państwo odwiedzić również stronę internetową Globalnego programu zgodności prawnej i etyki Molexnet World Homepage. Prosimy dzwonić na gorącą linię Molex-u Jeśli czują Państwo dyskomfort podczas osobistej rozmowy, prosimy dzwonić na gorącą linię Molex-u (Molex Hotline). Na obszarze Stanów Zjednoczonych pod numer Poza obszarem Stanów Zjednoczonych należy dzwonić pod bezpłatny numer dostępowy dla danego kraju, wyszczególniony na końcu tego Kodeksu. Następnie należy wprowadzić numer Jeśli dzwonią Państwo na gorącą linię Molex-u, wówczas informacja, którą uzyskamy od Państwa zostanie podsumowana i skierowana do Rady Prowadzenia Biznesu, która następnie ustali w jaki sposób należy postępować z tą sprawą. Postaramy się usilnie dostarczyć szybkiej odpowiedzi. Jeżeli zostanie podjęte dochodzenie, niezwłocznie dokonamy wglądu w sprawę i kiedy tylko dostaniemy telefon, sprawdzimy czy zostało podjęte działanie naprawcze. Rozmowy z gorącą linią Molex-u są bezpłatne i mogą zostać dokonane anonimowo. Jeśli język angielski nie jest Państwa językiem ojczystym, Molex oferuje usługi interpretacji przez telefon. Można również pozostawić wiadomość w poczcie głosowej na gorącej linii w dowolnym języku, w którym Państwo swobodnie się komunikują. Rozmowy z gorącą linią Molex-u odbiera Departament Prawny Molex-u od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 czasu chicagowskiego. Jeśli nie chcą Państwo rozmawiać bezpośrednio z osobą z gorącej linii, prosimy dzwonić w innych godzinach niż podane i zostawić wiadomość. Nie akceptujemy odwetu Każdy pracownik, który w dobrej wierze, zgodnie z prawem i stanem faktycznym, szuka porady, podnosi wątpliwość albo zgłasza nieprawidłowość, działa właściwie. Molex nie dopuści do przejawów odwetu wobec tej osoby. Osoby angażujące się w działania odwetowe będą przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, które może również obejmować zwolnienie z pracy. Jeśli przypuszczają Państwo, że są obiektem zemsty za zgłoszenie problemu dotyczącego zgodności prawnej albo uczciwości, prosimy o bezzwłoczny kontakt z Radą Prowadzenia Biznesu. Zgłoszenia dotyczące aktów odwetu traktujemy bardzo poważnie. Twierdzenia o przejawach odwetu zostaną zbadane i zostanie podjęte odpowiednie działanie. 5

6 Środowisko pracy Równe szanse zatrudnienia Molex od dawna stanowi zróżnicowane kulturowo i pożądane miejsce pracy. Rekrutujemy, zatrudniamy, dbamy o rozwój i awans, dyscyplinujemy i stwarzamy warunki zatrudnienia danej osoby bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność, obywatelstwo, stan cywilny albo inny stan chroniony prawem. Obejmuje to również zapewnienie rozsądnych udogodnień związanych z niepełnosprawnością pracowników, ich wiarą i praktykami religijnymi. Pracownikom może zostać zapewniona dodatkowa ochrona w oparciu o lokalne prawo albo regulacje. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zabroniona jest dyskryminacja w związku ze statusem weterana wojskowego. W przypadku pytań dotyczących równych szans zatrudnienia prosimy o kontakt z przedstawicielem ds. Zasobów Ludzkich. Molex oczekuje pełnej i całkowitej zgodności ze wszystkimi właściwymi przepisami i regulacjami dotyczącymi środowiska gdziekolwiek prowadzimy działalność. Pracownicy powinni kierować działalnością Molex-u w sposób, który pokazuje szacunek dla środowiska. Muszą być oni wyczuleni na kwestie dotyczące środowiska i uczestniczyć we wspólnym Mobbing zobowiązaniu do chronienia Profesjonalne środowisko pracy oznacza również, że Molex nie będzie tolerował żadnej formy mobbingu. Mobbing może być zachowaniem zasobów naturalnych. werbalnym, fizycznym albo wzrokowym, którego celem albo wynikiem jest stworzenie napastliwego, wrogiego albo zastraszającego środowiska pracy. W szczególności mobbing seksualny może obejmować propozycje seksualne, żądania usług seksualnych, niechciany kontakt fizyczny albo powtarzające się i niemiłe sugestie seksualne. Do innych niedozwolonych zachowań można zaliczyć: obraźliwe żarty albo zniewagi na punkcie rasowym, etnicznym, religijnym, związane z wiekiem albo dotyczące seksu; rozpowszechnianie albo pokazywanie obraźliwych rysunków albo karykatur oraz używanie poczty głosowej, albo innych urządzeń elektronicznych w celu przekazywania uwłaczającej albo dyskryminującej informacji. Ten rodzaj zachowania nie będzie tolerowany przez Molex. Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko Molex zobowiązał się do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego i pewnego środowisko pracy. Bezpieczeństwo jest szczególnie istotne w lokalizacjach produkcyjnych, wobec których stosuje się poważne regulacje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każdego stanowiska pracy dotyczą reguły bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Wszyscy nasi pracownicy muszą znać przepisy BHP związane z wykonywanym zawodem. Nalega się aby zwracali oni uwagę przełożonych, dyrektora fabryki albo przedstawiciela ds. Zasobów Ludzkich na wszystkie niebezpieczne praktyki. 6 Bezpieczne i pewne środowisko pracy oznacza również miejsce pracy wolne od przemocy. Na groźby, zastraszanie i przemoc nie ma miejsca i nie będą one tolerowane w żadnej lokalizacji Molex.

7 Poufne informacje o pracownikach Molex wyznaje zasadę przestrzegania poufności osobistych informacji o swoich pracownikach. Oznacza to, że dostęp do danych osobistych powinien być ograniczony do personelu korporacji, który posiada odpowiednie uprawnienia i wyraźną potrzebę biznesową uzyskania takich informacji. Pracownicy, którzy mają dostęp do informacji osobistych muszą obchodzić się z nią właściwie i poufnie. Narkotyki i alkohol Molex stanowczo zabrania pracownikom przebywania w pracy, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków albo niewłaściwie zastosowanych środków leczniczych. Praca wymaga jasnego umysłu a często również zdolności do szybkiej reakcji od tego zależy bezpieczeństwo współpracowników. Stan pod wpływem alkoholu, narkotyków albo niewłaściwie zastosowanych środków leczniczych powoduje utratę zdolności pracownika do wykonywania pracy w optymalny sposób i naraża tego i innych pracowników na ryzyko. Przebywanie w pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków albo niewłaściwie zastosowanych leków stanowi powód do natychmiastowego zwolnienia. Praca wykonywana przez dzieci i praca przymusowa Molex nie będzie brał udziału i nie będzie tolerował bezprawnego zatrudniania dzieci do pracy ani też nie będzie brał udziału czy tolerował wykorzystywania pracy przymusowej. Molex zobowiązał się do współpracy z innymi podmiotami w tym z klientami i dostawcami nad stopniowym wyeliminowaniem tych nadużyć na rynkach pracy związanych z naszym łańcuchem dostaw. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnych zasad dotyczących Państwa lokalizacji należy skontaktować się z przedstawicielem ds. Zasobów Ludzkich. Nasze zobowiązanie do zachowania poufności informacji o pracownikach nie jest przepustką do podejmowania w pracy nieodpowiedniej aktywności prywatnej. Na przykład komputery firmy są przeznaczone do wykonywania działalności biznesowej Molex-u, a nie dla innych celów biznesowych albo prywatnych każde ich wykorzystanie do celów osobistych powinno być racjonalne i na minimalnym poziomie. Molex, podporządkowany prawu lokalnemu, ma prawo do dostępu i przeglądania wszelkiej komunikacji, zapisów i informacji utworzonej podczas pracy lub za pomocą zasobów firmowych. Może to obejmować takie rzeczy jak aktywność intranetowa lub internetowa, poczta , poczta głosowa i rozmowy telefoniczne. 7

8 Konflikty interesów Nasi pracownicy podejmują różnego typu aktywność życiową poza Molex-em. Konflikt interesów rodzi się wówczas gdy osobista, społeczna, finansowa albo polityczna aktywność pracownika może potencjalnie kolidować z jego/jej lojalnością i obiektywnością wobec Molex-u. Niezbędne jest unikanie rzeczywistych konfliktów, ale szkodliwe mogą być nawet potencjalne konflikty interesów. Poniżej przedstawiono kilka typowych przypadków, w których może pojawić się konflikt interesów. Stanowiska i przynależność zawodowa najbliższych członków rodziny Aktywność zawodowa Państwa najbliższych członków rodziny również może prowadzić do konfliktu interesów. Jeżeli dowiedzą się Państwo, że najbliższy członek rodziny pracuje albo wykonuje usługi dla jakiegoś konkurenta, klienta albo dostawcy korporacji Molex, należy bezzwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego i przedstawiciela d.s. Zasobów Ludzkich. Państwa najbliższy członek rodziny, który pracuje albo wykonuje usługi dla któregokolwiek konkurenta, klienta albo dostawcy Molex-u nie powinien Praca i przynależność do innych organizacji Jeśli posiadają Państwo drugą pracę, dostarczają usług, pracują jako członek zarządu, dyrektor lub doradca dla firmy, która jest konkurentem, klientem, dostawcą dóbr lub usług lub planuje współpracę z Molex-em, to powoduje to faktyczny albo potencjalny konflikt interesów. Pewne działania tego typu nigdy nie są dozwolone przykładem jest praca lub dostarczanie usług komuś, z kim ma się do czynienia w ramach swojej pracy dla Molex-u. wchodzić z Panią/Panem w żadne relacje biznesowe dotyczące pracy w Molexie, z kimkolwiek, kto pracuje w Państwa jednostce biznesowej i z kimkolwiek kto składa Państwu sprawozdania. Muszą Państwo również być ostrożni w kwestii ujawniania jakiejkolwiek poufnej informacji członkom swojej rodziny. Zarząd Czasami pracownik może być poproszony o udział w zarządzaniu inną organizacją. W niektórych przypadkach może to powodować konflikt interesów lub nawet problem prawny. Przed zaakceptowaniem pozycji jako członek zarządu należy zawsze uzyskać na to zgodę Departamentu Prawnego korporacji Molex. Inwestycje Pracownicy przy dokonywaniu inwestycji powinni być ostrożni i unikać konfliktu interesów, który może osłabić ich zdolność do podejmowania obiektywnych decyzji w imieniu Molex-u. Konflikty mogą wystąpić, gdy dokonywane są znaczące inwestycje w firmy konkurencji, dostawców lub klientów. Znaczącą inwestycją nazywany jest każdy udział ekonomiczny, który może lub wydaje się, że może wpłynąć na Państwa osąd sytuacji. Zazwyczaj nie obejmuje to inwestycji o wartości mniejszej niż 1% dostępnych w wolnym obrocie papierów wartościowych spółki publicznej lub udziałów o wartości mniejszej niż USD w firmie prywatnej. Publicznie dostępne otwarte fundusze inwestycyjne, fundusze indeksowe i tym podobne fundusze papierów wartościowych nie są źródłem konfliktów. 8 Pewne inwestycje są zawsze złe Nigdy nie należy inwestować w firmę dostawcy w przypadku jakiegokolwiek udziału w decyzji o jego wyborze, w jego ocenie lub w negocjacjach z dostawcą, albo gdy nadzorują Państwo kogoś, kto jest za to odpowiedzialny. Nigdy nie należy inwestować w klienta w przypadku odpowiedzialności za operacje z tym klientem lub nadzorowania kogoś za nie odpowiedzialnego. Jeśli sądzą Państwo, że mogło dojść do konfliktu interesów lub też inni podejrzewają, że działalność lub relacje, w jakie są Państwo zaangażowani prowadzą do konfliktu interesów, wówczas należy natychmiast przedstawić sytuację swojemu przełożonemu i przedstawicielowi ds. Zasobów Ludzkich.

9 Przyjmowanie prezentów i korzystanie z rozrywek Prezenty i rozrywki oferowane pracownikom Molex-u przez klientów i dostawców można podzielić na trzy kategorie przedstawione poniżej. Jeśli Państwa lokalizacja, jednostka biznesowa, funkcja, rejon geograficzny lub dywizja stosuje ostrzejszą politykę odnośnie przyjmowania prezentów, należy się stosować do niej. Molex ma wielu klientów Zwykle w porządku Niektóre prezenty i rozrywki są na tyle małej wartości, że nie wymagają zatwierdzenia. W tej kategorii są prezenty lub rozrywki o wartości 250 USD lub mniejszej. Oznacza to, że jeśli całkowita wartość otrzymanych prezentów nie przekracza 250 USD nie wymaga się zgody na: Okazjonalne posiłki biznesowe. Typowy sport, teatr i inne wydarzenia kulturalne. Inne uzasadnione i zwyczajowe prezenty, włączając podarki świąteczne. Sumaryczna ilość tego typu prezentów z jednego źródła w roku kalendarzowym powinna się mieścić w rozsądnych granicach. Przyjmowanie artykułów promocyjnych o wartości symbolicznej, takich jak długopisy, kalendarze i kubki, które są rozdawane klientom, nie wymaga zatwierdzenia. Zawsze złe Inne rodzaje prezentów i rozrywek są z zasady złe i dlatego nie są dozwolone. Nikt nie może ich zaaprobować. Pracownicy powinni odmówić przyjęcia od klientów lub od dostawców poniższych prezentów: Prezentów lub rozrywek które są nielegalne lub powodują złamanie prawa. Prezentów gotówkowych lub równowartości gotówki (takich jak certyfikaty, pożyczki, akcje, opcje giełdowe). Wszystkiego oferowanego jako quid pro quo lub jako część umowy zrobienia czegoś w zamian za prezent. Udziału w rozrywce, która jest nieprzyzwoita, ma zabarwienie seksualne lub w inny sposób łamie nasze zobowiązanie do wzajemnego poszanowania. Udziału w działalności lub rozrywce, o której wiadomo, że spowoduje naruszenie standardów pracowniczych przez osobę dającą prezent. Zawsze należy pytać Wszystko, co nie podpada pod żadną z dwóch powyższych kategorii, może być dozwolone lub nie, ale tak, czy inaczej konieczne jest uzyskanie aprobaty od swojego przełożonego i przedstawiciela ds. Zasobów Ludzkich. Poniżej zawarte są przykłady prezentów finansowanych przez obecnego lub potencjalnego dostawcę lub klienta, należące do tej kategorii: i dostawców i nasze stosunki z nimi muszą bazować na zdrowych decyzjach biznesowych i równym traktowaniu. Prezenty i rozrywka w biznesie pomogą stworzyć nić porozumienia, ale mogą także utrudnić obiektywne traktowanie osób od których się je otrzyma. Prezenty albo rozrywka o wartości większej niż 250 USD. Wydarzenia specjalne, takie jak bilety na mecz Super Bowl, mecz Pucharu Świata lub na Igrzyska Olimpijskie. Podróż lub rozrywka trwająca dłużej niż jeden dzień. 9

10 Oferowanie prezentów i rozrywek Musimy także być ostrożni przy oferowaniu prezentów i rozrywek. Oferowanie uprzejmości towarzyskich lub biznesowych o symbolicznej wartości, takich jak: skromne prezenty, posiłki i rozrywka jest powszechne w świecie handlu. Służy budowaniu dobrej woli i poprawy relacji biznesowych. Stosując właściwą ocenę i umiar można okazjonalnie wymieniać prezenty o symbolicznej wartości z osobami lub jednostkami pozarządowymi, jeśli nie jest to zakazane przez ich pracodawcę. Pewne zachowania są zawsze zakazane bez wyjątków; nigdy nie proponuj i nie wręczaj prezentu, nie oferuj rozrywki albo czegokolwiek stanowiącego wartość, jeśli jest to: W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zasad przyjmowania prezentów, należy skontaktować się ze swoim przełożonym, przedstawicielem ds. Zasobów Ludzkich lub z Radą Prowadzenia Biznesu. Jeśli Państwa lokalizacja, jednostka biznesowa, Nielegalne. funkcja, rejon geograficzny lub dywizja Byłoby naruszeniem zasad wyznawanych przez organizację stosuje ostrzejszą politykę odnośnie obdarowanego. Gotówką lub innym instrumentem finansowym (takim jak: czek otrzymywania prezentów, należy się do bankowy, podróżny lub przekaz pieniężny (money order), papiery wartościowe, instrumenty zbywalne). niej stosować. Nieprzyzwoite, z podtekstem seksualnym, albo w inny sposób łamiące nasze zobowiązanie do wzajemnego poszanowania. Quid pro quo (oferowane w zamian za coś innego). Nie zarejestrowane właściwie w księgach rachunkowych Molex-u. Proponowane urzędnikowi rządowemu bez wcześniejszej zgody Departamentu Prawnego korporacji Molex. 10

11 Prowadzenie biznesu W Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w innych krajach, w których obecny jest Molex, obowiązują przepisy i regulacje dotyczące prowadzenia biznesu przez korporacje. Naruszenie tych przepisów i regulacji jest poważnym przestępstwem kryminalnym popełnianym przez korporacje i konkretne osoby i może skutkować grzywną, utratą przywilejów eksportowych a w przypadku osób karą więzienia. Przepisy dotyczące wolnej konkurencji i przepisy antytrustowe Molex przestrzega przepisów o ochronie wolnej konkurencji występujących w wielu krajach a w Stanach Zjednoczonych przepisów antytrustowych, które chronią rynki na całym świecie przed nieuczciwą konkurencją. Przepisy o ochronie konkurencji zabraniają umów naruszających zasady konkurencji, takie jak zmowy cenowe albo działania skierowane na zniszczenie konkurencji. Pewne rodzaje umów prawie zawsze naruszają prawo. Nigdy nie należy rozmawiać albo wymieniać informacji z konkurencją na temat: Ustalania cen w tym ustalania cen minimalnych albo maksymalnych, albo stabilizowania cen. Ustalania warunków związanych z cenami, formuł cenowych, promocji handlowych, warunków kredytowych itp. Dzielenia pomiędzy siebie rynków, klientów albo obszarów; ograniczania produkcji. Manipulowania procesem przetargu konkurencyjnego, w tym dokonywania uzgodnień w celu zgłaszania sztucznych ofert. Bojkotowania konkurenta, dostawcy, klienta albo dystrybutora. W Stanach Zjednoczonych. Unii Europejskiej i wielu innych krajach istnieją przepisy chroniące przed nieuczciwą konkurencją. Przepisy, które mają zastosowanie w Państwa przypadku mogą być różne w zależności od miejsca pracy. Niektóre przepisy dotyczące konkurencji takie jak obowiązujące w USA i UE mogą być stosowane również wtedy, gdy określone działanie ma miejsce poza ich granicami. Z powodu takiego ryzyka nie należy dyskutować z konkurentami o sprawach związanych z konkurencją w żadnym czasie ani miejscu bez upoważnienia Departamentu Prawnego korporacji Molex. Również inne działania mogą spowodować problemy związane z przepisami o ochronie konkurencji. Należy zawsze skonsultować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex przed: Ujawnieniem technologii stanowiącej własność firmy Molex osobom trzecim; Dyskutowaniem na temat działalności joint-venture, przejęć, marketingu, zakupów albo na temat podobnych umów dotyczących współpracy z konkurencją. Ustaleniem wyłącznych uzgodnień handlowych (np. kontraktów zobowiązujących firmę do kupowania wyłącznie od Molex-u albo sprzedaży wyłącznie Molex-owi). Wiązaniem albo kompletowaniem różnych produktów albo usług. Angażowaniem się w działania, dotyczące stowarzyszeń handlowych albo ustalania standardów przemysłowych. Pełnieniem obowiązków członka zarządu firmy, która konkuruje z Molex-em. 11

12 Według niektórych przepisów o ochronie konkurencji nielegalne jest monopolizowanie albo próba zmonopolizowania rynku, podczas gdy inne przepisy kontrolują działania firm, które mają pozycję dominującą. Korporacji o dominującej pozycji nie wolno, na przykład, przeciwdziałać innym podmiotom w wejściu na rynek ani eliminować konkurencji. Zwykle konkurenci ustalają ceny tak, aby pokrywały ich koszty ustalanie cen poniżej kosztów może być traktowane jako niszczenie konkurencji. Jeżeli istnieje powód dla ustalenia ceny poniżej kosztów, powinien on zostać omówiony z Departamentem Prawnym korporacji Molex, w celu uzyskania pewności, że nie jest to działanie niszczące konkurencję i nie stanowi naruszenia prawa. Informacja o konkurentach W celu rywalizowania na rynku, niezbędne i dozwolone jest uczciwe zbieranie informacji o konkurencji. Molex zobowiązuje się do unikania nawet pozorów niewłaściwego zdobywania informacji. Nigdy nie należy wykorzystywać poufnej albo stanowiącej wyłączną własność informacji o konkurencji, nawet jeśli została ona uzyskana przez nowych pracowników od poprzedniego pracodawcy. W przypadku pytań dotyczących tego, czy właściwe jest przyjmowanie albo posiadanie określonych informacji o konkurencji, należy skontaktować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. Pojęcie eksport nie odnosi się jedynie do transferu fizycznego produktu może obejmować transfer usług albo technologii do obywatela kraju objętego sankcjami za pomocą poczty , osobistej rozmowy albo podczas wizyty w zakładzie produkcyjnym korporacji. W celu uzyskania informacji o obowiązujących restrykcjach handlowych i ograniczeniach eksportowych należy skontaktować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. Restrykcje handlowe, ograniczenia eksportowe i bojkot towarów Rządy Stanów Zjednoczonych, innych krajów i ONZ co jakiś czas nakładają zakazy albo inne ograniczenia na eksport i transakcje handlowe z pewnymi krajami. Kraje te określane są jako kraje objęte restrykcjami. Restrykcje handlowe mogą przyjmować wiele form, w tym zakazów: Importu albo eksportu z/do krajów objętych sankcjami. Tranzytu przez jakiś kraj celem ostatecznej dostawy do kraju objętego sankcjami i vice versa. Podróży do/z kraju objętego sankcjami. Nowych inwestycji w kraju objętym sankcjami. Transakcji finansowych i stosunków handlowych z udziałem kraju objętego sankcjami. Molex nie będzie uczestniczył w żadnym bojkocie kraju nie usankcjonowanym przez USA albo ONZ, ani nie będzie dostarczał informacji, która mogłaby być rozpatrywana w kategoriach wspierania nielegalnego bojkotu. Pracownicy Molex-u nie podejmą żadnej akcji, nie dostarczą żadnej informacji, ani nie uczynią żadnej deklaracji, które mogłyby być rozpatrywane w kategoriach uczestnictwa w nielegalnym bojkocie. Należy natychmiast skontaktować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex, jeśli otrzymają Państwo prośbę o informację związaną z bojkotem. 12

13 Cła Z reguły import produktów albo innych artykułów Molex-u podlega różnym przepisom i regulacjom celnym i podatkowym. W szczególności, fizyczny import produktów do danego kraju musi zwykle stosować się do jednego z następujących: Regulacji, które wyszczególniają cła importowe, podatki od wartości dodanej, akcyzę itp., które mogą być płatne w odniesieniu do naszych produktów; albo Podatek, składowanie albo inne podobne regulacje, które rządzą wysyłką towarów wolnych od podatku albo cła. Należy upewnić się, że cały import stosuje się do tych wymagań i, że informacje dostarczone urzędnikom celnym i podatkowym są dokładne i rzetelne. Rząd w roli klienta Molex prowadzi interesy z rządem USA i rządami innych krajów. Ponieważ podstawą naszych relacji z klientami jest uczciwość, w przypadku gdy klientem jest rząd stosuje się szczególne zasady, które w pewnych przypadkach znacznie się różnią od zasad stosowanych w relacjach z klientem komercyjnym. Ich naruszenie może skutkować karą kryminalną i odpowiedzialnością cywilną. W celu uzyskania informacji o postępowaniu z rządem w roli klienta należy skonsultować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. Międzynarodowe łapownictwo i korupcja Prawo właściwie wszystkich krajów, w których działa Molex, zabrania dawania łapówek obcym rządom i innym urzędnikom (takim jak kandydaci polityczni, partie polityczne i ich urzędnicy, pracownicy biznesu zarządzanego przez rząd itp.). Oprócz tego, działalność firm amerykańskich i ich zagranicznych podmiotów zależnych w innych krajach reguluje amerykańska ustawa Foreign Corrupt Practices Act mająca szeroki zasięg. Przepisy o łapownictwie i korupcji zabraniają: Nieuczciwe praktyki biznesowe Molex intensywnie rywalizuje w biznesie, ale niektóre działania w imię rywalizacji nie są w zgodzie z prawem albo z naszym zobowiązaniem do uczciwości. Nigdy nie można konkurować angażując się w nieuczciwe praktyki biznesowe takie jak: deprecjonowanie albo wydawanie fałszywych oświadczeń o konkurentach albo o ich usługach; kradzież albo niewłaściwe wykorzystanie tajemnic handlowych konkurentów; odcięcie źródeł zaopatrzenia konkurentów; nakłanianie klientów do zerwania kontraktów z konkurentami; wymaganie od kogoś dokonania zakupu od Molex-u zanim my dokonamy zakupów u niego; albo dawanie łapówek w celu ułatwienia biznesu firmie Molex albo wyrządzenia szkody konkurentowi. Proponowania albo przekazywania czegokolwiek, co prezentuje jakąś wartość, zagranicznemu urzędnikowi w celu uzyskania albo utrzymania możliwości prowadzenia działalności albo w jakimkolwiek niewłaściwym celu. Zaliczają się do tego płatności mające zmniejszyć podatki albo należności celne. Dokonywania niewłaściwych płatności poprzez osoby trzecie dlatego też musimy z uwagą dokonywać wyboru przedstawicieli i partnerów. Dodatkowa ostrożność jest wymagana, jeżeli potencjalny przedstawiciel jest urzędnikiem rządowym albo jest z nim związany. 13

14 Przepisy te wymagają również od Molex-u dokładnego prowadzenia ksiąg i ewidencji, dzięki czemu płatności będą opisane zgodnie z prawdą i nie będą wykorzystane w celach bezprawnych. Pracownicy Molex-u nigdy nie powinni: Dokonywać nieautoryzowanej płatności, albo autoryzować niewłaściwą płatność czy dar (w postaci gotówki czy w innej formie) bezpośrednio czy też przez pośrednika dla urzędnika rządowego. Nakłaniać urzędnika obcego kraju do zrobienia czegoś nielegalnego. Ignorować albo zaniechać raportowania oznak dokonania niewłaściwej płatności, prezentów albo rozrywek. Zakładać nie ujętego w ewidencji funduszu przeznaczonego na jakikolwiek cel. Dokonywać fałszywego albo wprowadzającego w błąd wpisu w księgach korporacji. Wykonywać czegokolwiek w celu nakłonienia kogoś innego do złamania tych zasad albo odwracać głowę w sytuacji, w której może nastąpić naruszenie zasad. Informacje poufne, własność intelektualna i prawa autorskie Ważne jest abyśmy szanowali własność i informacje poufne innych podmiotów. Dotyczy to materiałów w postaci papierowej, oprogramowania i innej własności intelektualnej. Nie należy przynosić do firmy Molex, ani też używać, żadnej informacji poufnej, w tym zapisów komputerowych od poprzednich pracodawców. Nie należy również instalować na żadnym Dochodzenia albo śledztwa prowadzone przez rząd Działalność biznesowa Molex-u podlega regulacjom prawnym a oznacza to, że od czasu do czasu nasz personel może wejść w kontakt z urzędnikami rządowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa. Wobec urzędników tych należy postępować w sposób szczery. Jeżeli okoliczności powodują kontakt z urzędnikami rządowymi w związku z pełnionymi przez Państwa obowiązkami, wówczas dostarczana informacja musi być całkowicie szczera i prawdziwa. Jednocześnie w kontaktach z jakimkolwiek reprezentantem rządu należy zachować ostrożność. Zawsze po otrzymaniu prośby o informację od przedstawiciela albo agencji rządowej należy natychmiast skontaktować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. komputerze w Molex-ie oprogramowania bez licencji. Nie należy przyjmować od kogokolwiek ani wykorzystywać informacji poufnej, chyba że dzieje się to po uzyskaniu zgody w Departamencie Prawnym korporacji Molex. W końcu, nie należy wykorzystywać ani kopiować dokumentów ani materiałów, które są chronione prawem autorskim (w tym oprogramowania komputerowego, fragmentów audio, wideo i nagrań z Internetu lub z radia/telewizji) bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich przed wykorzystaniem jakichkolwiek tego typu dokumentów i materiałów należy skonsultować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. 14

15 Informacje i zasoby korporacji Dokładne prowadzenie ksiąg i ewidencja Molex jest zobowiązany do dostarczania akcjonariuszom na czas pełnych, dokładnych i zrozumiałych informacji, dotyczących wszystkich istotnych aspektów kondycji finansowej Korporacji i wyników prowadzonych operacji. Aby spełnić ten obowiązek przepisy amerykańskie wymagają od korporacji przesyłania raportów zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w USA oraz prowadzenia ksiąg i ewidencji w sposób, który dokładnie i rzetelnie odzwierciedla wszystkie transakcje. Każdy pracownik Molex-u musi pomóc w zapewnieniu, że raportowanie każdej informacji biznesowej jakiegokolwiek rodzaju (finansowej lub innej) i w jakiejkolwiek formie (komputerowej, papierowej) przebiega w sposób dokładny, kompletny i na czas. Wymaga to dokładnego ewidencjonowania kosztów, sprzedaży, wysyłki towaru, zestawień czasu przeładunku, dowodów kasowych, rachunków, zapisów listy płac i świadczeń pozapłacowych i innych informacji korporacyjnych. Wszyscy pracownicy Molex-u: Muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa, zewnętrznych wymagań dotyczących rachunkowości i procedur korporacyjnych przy raportowaniu informacji finansowych i innych informacji dotyczących działalności. Nigdy nie wolno im świadomie wprowadzać fałszywego albo wprowadzającego w błąd zapisu w raporcie albo ewidencji. Nigdy nie wolno im tworzyć nieewidencjonowanego funduszu przeznaczonego na jakikolwiek cel. Nigdy nie wolno im modyfikować albo niszczyć zapisów ewidencyjnych w korporacji chyba, że są do tego upoważnieni ze względu na przyjętą politykę i procedury. Nigdy nie wolno im sprzedawać, przenosić albo likwidować aktywów bez właściwego udokumentowania tych czynności i bez autoryzacji. Muszą współpracować z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi audytorami i nie mogą podejmować żadnych działań, które wprowadziłyby ich w błąd. Muszą skontaktować się z Kontrolerem Finansowym w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących właściwego ewidencjonowania transakcji finansowych. Do starszego personelu finansowego odpowiedzialnego za dokładne prowadzenie ksiąg i ewidencji oraz za rachunkowość i przekazywanie informacji finansowych należą dodatkowe obowiązki, które zapewnią spełnienie wymienionych standardów. Jeśli chcą Państwo zgłosić uwagi w przedmiocie rachunkowości albo audytu w sposób anonimowy, należy zadzwonić na gorącą linię Molex-u. Komitet ds. Audytu Zarządu korporacji Molex dysponuje ustalonymi procedurami postępowania ze skargami dotyczącymi rachunkowości w Molexie, wewnętrznych kontroli rachunkowości i spraw audytu. Dla uzyskania dodatkowych informacji o tych procedurach należy skontaktować się z Radą Prowadzenia Biznesu pod adresem Majątek, zasoby i fundusze korporacji Wszyscy pracownicy odpowiadają za kierowanie się dobrym osądem, tak aby aktywa Molex-u nie były niewłaściwie wykorzystywane albo marnotrawione. Aktywa Molex-u służą do ułatwienia pracownikom osiągnięcia celów biznesowych. Niedbałe, nieefektywne albo nielegalne wykorzystywanie majątku korporacji uderza w każdego z nas. Należy mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty, które powstają w wyniku Państwa pracy dla firmy Molex są własnością Molex-u a nie częścią Państwa osobistych dokumentów. 15

16 Informacje stanowiące własność firmy W Molex-ie regularnie powstają wartościowe, nie udostępniane publicznie idee, strategie i inne rodzaje informacji biznesowej. Określana jest ona nazwą infarmacja stanowiąca własność firmy, co oznacza, że właścicielem tej informacji jest Molex. Ze względu na to, że jest to produkt ciężkiej pracy całej korporacji, istnieją różne przepisy, pozwalające Molex-owi chronić te informacje przed wykorzystaniem przez osoby postronne. Do przykładów informacji stanowiących własność firmy Molex należą: bazy danych dotyczących sprzedaży, marketingu i inne korporacyjne bazy danych; strategie i plany marketingowe; akta pracowników; wyniki badań i dane techniczne; dane dotyczące rozwoju nowych produktów oraz tajemnice handlowe każdego rodzaju. Wszyscy pracownicy muszą chronić poufność informacji będących własnością Molex-u abyśmy mogli czerpać korzyści z naszej wspólnej pracy. Niekiedy pracownik jest w sytuacji, w której musi podzielić się taką informacją z osobami spoza korporacji na przykład po to aby współpraca z partnerem handlowym wybranym przez Korporację była efektywna. Nawet wtedy, gdy będzie istniał uzasadniony powód udostępnienia informacji stanowiącej własność korporacji, to nigdy nie należy ujawniać takiej informacji bez wcześniejszej aprobaty zarządu i pisemnego porozumienia dotyczącego informacji poufnych zatwierdzonego przez Departament Prawny korporacji Molex. Sposób, w jaki każdy pracownik wykorzystuje środki finansowe Molex-u wpływa na zyskowność korporacji, należy zatem postępować zgodnie z prostą zasadą: należy dbać o fundusze Molex-u tak jak o swoje własne, zabezpieczając je przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą czy kradzieżą. Należy zatem upewnić się, czy wszystkie dokumenty roszczeniowe, karty obecności, dowody kasowe, rachunki i faktury są wypełnione dokładnie i właściwie. Środki finansowe korporacji obejmują zarówno gotówkę jak i jej ekwiwalenty takie jak czeki, znaczki pocztowe, karty obciążeniowe, weksle, dowody kasowe, żądania zapłaty (remburs) i instrumenty zbywalne. Wykorzystywanie możliwości korporacyjnych Zabrania się urzędnikom i pracownikom Molex-u wykorzystywania własności korporacji albo informacji, czy też swojej pozycji w Molex-ie do uzyskiwania korzyści osobistych a także zabrania się konkurowania z Molex-em. Konkurowanie z Molex-em może obejmować: Angażowanie się w działalność w tej samej branży; albo Przejmowanie od Molex-u możliwości sprzedaży albo zakupu produktów, usług albo innych korzyści. W przypadku pytań dotyczących tego, czy konkretna możliwość jest objęta powyższym zakazem należy skontaktować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. 16

17 Korzystanie z komputerów i bezpieczeństwo sieciowe Technologia komputerowa sprzęt, oprogramowanie, sieci i informacja, która w nich krąży jest krytycznym składnikiem sukcesu biznesowego i od każdego, kto korzysta z komputera w Molex-ie zależy czy zasoby te będą funkcjonowały tak jak powinny. Oznacza to, że wszyscy pracownicy muszą korzystać z tych komputerów w odpowiedzialny sposób i przede wszystkim w uprawnionych celach biznesowych korzystanie w celach prywatnych powinno być uzasadnione i ograniczone do minimum. Pracownicy muszą również dbać o bezpieczeństwo systemów komputerowych. Przy korzystaniu z komputerów korporacji Molex należy postępować według dobrego osądu, w którym mogą pomóc następujące reguły postępowania: Nie należy angażować się w komunikację elektroniczną, którą można by uznać za napastliwą, poniżającą, obraźliwą, nękającą, obsceniczną albo w inny sposób wulgarną. Nie należy wykorzystywać systemów komunikacji elektronicznej Molex-u w celu niewłaściwego rozpowszechniania materiałów chronionych prawami autorskimi albo wymagających licencji, czy też informacji będącej własnością korporacji. Nie należy wykorzystywać systemów komunikacji elektronicznej do rozsyłania łańcuszków, ogłoszeń albo nagabywania (bez upoważnienia). Nie należy odwiedzać niewłaściwych stron internetowych. Handel z wykorzystaniem informacji poufnych (insider trading) Molex stworzył politykę Insider Trading Policy, która dotyczy wszystkich członków zarządu, dyrektorów i pracowników. Polityka ta zabrania handlu akcjami korporacji Molex albo akcjami firm, z którymi Molex prowadzi interesy, jeżeli dana osoba jest w posiadaniu poufnej informacji o korporacji Molex albo innych firmach. Zabrania ona również udzielania komuś innemu (małżonkowi, współpracownikowi, przyjacielowi, maklerowi, itp.) wskazówek związanych z informacją poufną. Określenie informacja poufna oznacza informację niedostępną dla ogółu oraz istotną. Określenie informacja istotna oznacza informację, którą inwestor mógłby uznać za ważną przy podejmowaniu decyzji o kupnie albo sprzedaży akcji. Może się zdarzyć, że pozyskanie wiedzy na temat czegoś, co nie jest informacją publiczną, dotyczącego Molex-u, skłoni do decyzji o kupnie albo sprzedaży akcji Molex-u; informację taką można uznać za istotną. Informacją istotną nie musi być koniecznie informacja pewna: informacja o tym, że coś się prawdopodobnie wydarzy, albo nawet, że mogłoby się wydarzyć może być również uważana za istotną. Molex w pełni respektuje przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, w których działamy. W zależności od tych przepisów, Państwa komunikacja elektroniczna w pracy niekoniecznie musi pozostać prywatna i może ona zostać zarejestrowana i wykorzystana do różnych celów oraz może być monitorowana w celu weryfikacji czy polityka Molex-u dotycząca wykorzystywania komputerów jest przestrzegana. Należy mieć to na uwadze i zachować ostrożność przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W przypadku pytań o to, czy konkretny rodzaj informacji może zostać przesłany pocztą należy skontaktować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. Dla uzyskania informacji o bezpieczeństwie komputerów i sieci należy skontaktować się z Departamentem Systemów Informatycznych korporacji Molex. 17

18 Informacja poufna może obejmować np.: Wprowadzenie nowego produktu. Negatywne opinie na temat nowego albo istniejącego produktu. Znaczące nowe kontrakty. Zmiany wielkości dywidendy. Fuzje, przejęcia i spółki joint venture. Rozwój spraw sądowych. Ogłaszane i prognozowane zyski. Oczekiwane działania rządowe. Naruszenia prawa o obrocie papierami wartościowymi są traktowane bardzo poważnie i ścigane nawet wtedy, gdy w grę wchodzą niewielkie kwoty albo korzystający ze wskazówek nie osiągnął żadnego zysku. Agencje rządowe regularnie monitorują aktywność na rynku korzystając z komputerowego wyszukiwania informacji. W przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących swojej odpowiedzialności w związku z polityką Insider Trading Policy korporacji Molex, należy skontaktować się z Departamentem Prawnym korporacji Molex. Kopię dokumentu Insider Trading Policy można uzyskać w Departamencie Prawnym korporacji Molex albo ściągnąć ze strony Molexnet World Homepage. Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie dokumentacją i zapisaną w niej informacją ma zasadnicze znaczenie w naszej pracy i należy podchodzić do tego z uwagą, aby zapewnić, że informacja ta jest zarządzana właściwie. Są trzy zasady, którymi należy kierować się przy zarządzaniu dokumentacją. Zachowywać dokumentację wymaganą przez prawo Niektóre przypisy wprowadzają szczególne wymagania związane z przechowywaniem dokumentów. Każda jednostka biznesowa, dywizja, region i funkcja musi zarządzać i zachowywać wszystkie dokumenty wymagane przez prawo. Należy być wyczulonym na dokładność Pracownicy powinni zawsze prowadzić dokładną dokumentację. Wprowadzanie fałszywych albo wprowadzających w błąd zapisów, albo ich modyfikacja jest, niezależnie od okoliczności, zła i może stanowić poważne naruszenie prawa. Należy przechowywać wszelką dokumentację związaną z postępowaniem sądowym albo z dochodzeniem Jeżeli trwa albo jest przewidywane dochodzenie albo postępowanie sądowe, wówczas pewne dokumenty mogą być zamrożone. Oznacza to, że muszą być przechowywane i nie mogą być zmieniane, usuwane, anulowane albo niszczone. Dyspozycje zamrożenia dokumentów są wydawane przez Departament Prawny korporacji Molex. 18

19 Gorąca linia Molex-u Międzynarodowe bezpłatne kody dostępu Kod dostępu dla kraju Australia - Telstra Optus Austria Brazylia Kanada CALL ATT Czechy (Republika Czeska) Chile - AT&T Node ENTEL ENTEL Telefonica AT&T Chile AT&T Chile Chiny, PRC - South, Shanghai - China Telecom North, Beijing CNCG China Telecom Dania Finlandia Francja - Hotels Hotels Hotels Hotels-Paris Only France Telecom Telecom Development Niemcy Hong Kong Hong Kong Telephone New World Telephone Węgry Indie Irlandia UIFN Włochy Kod dostępu dla kraju Japonia - KDDI Korea - Korea Telecom ONSE Dacom Malezja Meksyk - New Por Cobrar Holandia Norwegia Filipiny - PLDT Polska Rumunia Rosja Moscow Singapur - SingTel StarHub Słowacja (Republika Słowacka) Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tajwan Tajlandia - New Turcja Ukraina Wielka Brytania British Telecom C&W NTL

20 Corporate Headquarters 2222 Wellington Ct. Lisle, IL U.S.A Fax: Order No Printed in USA/2.6K/JI/JI/ , Molex

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Compliance & Business Conduct (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corprc0011)

Compliance & Business Conduct (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corprc0011) Page 1 of 5 Menu (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/go) FOLLOW EDIT Compliance & Business Conduct (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corprc0011) Code of Conduct Data Privacy Principle Translations

Bardziej szczegółowo

RPM International Inc. Instrukcje dotyczące infolinii

RPM International Inc. Instrukcje dotyczące infolinii RPM International Inc. Instrukcje dotyczące infolinii Chociaż sprawy dotyczące zgodności postępowania z prawem i zasadami często można rozwiązać na szczeblu lokalnym, gorąca linia RPM International Inc.

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Biznes na polu minowym?

Biznes na polu minowym? Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka Badanie Nadużyć Gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA) Maj 2013 Sposób badania i profil uczestników Między listopadem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Compliance Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Szanowni Pracownicy, w firmie TRUMPF dążymy do uzyskania wzorowej jakości produktów i usług a także naszego postępowania. Podstawą są tu wartości, których przestrzegamy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 24 września 2012 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE MOLESTOWANIA I MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO PRACOWNIKÓW Celem tego dokumentu jest podsumowanie praw, zobowiązań i obowiązków zgłaszania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-185/11 Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 181/36/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 25 lipca 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PP5 w Głogowie z dnia 01.07.2010r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Preambuła Niniejszym ustanawia się: Kodeks Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. w Świdnicy A. PREAMBUŁA Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. (zwana dalej firmą lub

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej dla dostawców Driving Integrity Know it. Speak it. Live it.

Kodeks Etyki Zawodowej dla dostawców Driving Integrity Know it. Speak it. Live it. Kodeks Etyki Zawodowej dla dostawców Driving Integrity Know it. Speak it. Live it. Magna International Wiadomość od Zespołu ds. łańcucha dostaw Bardzo ważnym elementem sukcesu firmy Magna są silni dostawcy.

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania i etyki w biznesie

Kodeks postępowania i etyki w biznesie 1 WPROWADZENIE Zarząd firmy Naspers promuje właściwe zachowania przez określenie istotnych dla nas wartości i zapewnienie integracji etycznych standardów biznesowych przedstawionych w tym kodeksie ze strategiami

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 FRESENIUS KABI _ 3 A. TŁO 3 DZIAŁALNOŚĆ FRESENIUS KABI: W TROSCE O ŻYCIE 3 PODSTAWOWE WARTOŚCI FRESENIUS KABI 3 B. WSTĘP 4 C. ZASADY 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft

Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft Firmie Microsoft nie chce być po prostu dobra chce być najlepsza. Dlatego w pełni poświęciliśmy się pomocy ludziom i firmom w realizacji ich pełnego potencjału.

Bardziej szczegółowo