Human identification using eye movements

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Human identification using eye movements"

Transkrypt

1 Silesian University of Technology Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science Institute of Computer Science Autoreferat rozprawy doktorskiej Human identification using eye movements Paweł Kasprowski Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Ober Gliwice, 2004

2 1 Wprowadzenie Zagadnienia bezpieczeństwa stają się jednym z najważniejszych problemów dzisiejszej informatyki. Jedną z najważniejszych gałęzi bezpieczeństwa jest poprawna identyfikacja użytkowników. Identyfikacja może być wymagana dla kontroli dostępu do budynków, pomieszczeń urządzeń lub informacji. W przypadku systemów informatycznych mówimy o dostępie do oprogramowania i danych. Podstawowym celem identyfikacji jest uniemożliwienie dostępu do zasobów osobom nieautoryzowanym. Istnieją trzy podstawowe metody identyfikacji: Metody tokenowe (coś, co masz). Metody pamięciowe (coś, co wiesz). Metody biometryczne (ktoś, kim jesteś). Metody tokenowe mają dwie zasadnicze wady. Po pierwsze token może zostać zgubiony lub skradziony. Osoba, która znajdzie lub ukradnie token otrzymuje jednocześnie dostęp do wszystkich zasobów do których miał dostęp właściciel tokenu bez żadnych możliwości wykrycia, że nie jest ona tym za kogo się podaje. Drugi problem to fakt, że token może zostać skopiowany. Łatwość skopiowania tokenu jest oczywiście różna dla różnych typów tokenów ale jest to zawsze technicznie możliwe. Metody pamięciowe identyfikują użytkowników przez sprawdzenie ich wiedzy. Najpopularniejsze metody pamięciowe to oczywiście różnego rodzaju hasła. Podstawową wadą tego typu metod jest zawodność ludzkiej pamięci. Człowiek może starać się zapamiętać hasło, lecz nie ma żadnej gwarancji, że nie zostanie ono zapomniane. Podobnie jak dla metod tokenowych, jeśli nieautoryzowany użytkownik pozna hasło, nie ma możliwości wykrycia, że nie jest ona tym za kogo się podaje. Problemy z metodami bazującymi na tokenach i pamięci spowodowały zwiększone zainteresowanie metodami identyfikacji opartymi na osobowych informacjach biometrycznych. 1.1 Identyfikacja biometryczna Termin biometria jest używany od początku XX wieku w odniesieniu do matematycznych metod używanych do analizy problemów z dziedziny nauk biologicznych [50]. Techniki biometryczne są często używane w medycynie, rolnictwie 2

3 czy biologii. W ostatnich czasach z powodu rosnącego zainteresowania problemami identyfikacji osobniczej z użyciem pomiarów parametrów biometrycznych człowieka termin biometria jest często używany w tym węższym znaczeniu [52][48][24]. Dlatego, aby uniknąć wątpliwości, w pracy używa się terminu identyfikacja biometryczna. Jeśli jednak termin ten zostanie w którymś miejscu skrócony do terminu biometria zawsze będzie to oznaczało biometryczną identyfikację. Identyfikacja biometryczna wykorzystuje fakt, że pomiar parametrów psychofizycznych człowieka często daje różne wartości dla różnych ludzi. Niektóre właściwości są bardzo podobne dla całej lub większości populacji (jak temperatura ciała czy puls). Metody identyfikacji biometrycznej poszukują tych właściwości, które są charakterystyczne osobniczo. Główną zaletą identyfikacji biometrycznej jest fakt, że jest ona znacznie trudniejsza do podrobienia niż metody klasyczne. Inną interesującą właściwością jest możliwość przeprowadzenia tak zwanej identyfikacji negatywnej. Oznacza to, że ludzie mogą nie tylko udowodnić swoją tożsamość ale że mogą także udowodnić że nie są tym, kim twierdzą że nie są. Klasyczne metody bazują na założeniu, że człowiek chce zostać zidentyfikowany. Tymczasem w wielu zastosowaniach problemem jest nie: danie dostępu wyznaczonym użytkownikom ale zabronienie go. Przykładem może być granica państwa na której chcemy zatrzymać pewne określone osoby. W takim przypadku przeprowadzenie identyfikacji osobniczej z użyciem metody tokenowej czy hasła jest zupełnie niemożliwe. Z tego faktu wynika ogromne zainteresowanie identyfikacją biometryczną wśród organizacji zajmujących się zwalczaniem przestępców czy terrorystów. 1.2 Ruch oka jako metoda identyfikacji biometrycznej Użycie oczu do identyfikacji biometrycznej ma długa tradycję jeśli weźmie się pod uwagę znane metody identyfikacji na podstawie tęczówki czy siatkówki. Jednakże jak dotąd jedynymi znanymi autorowi opublikowanymi przykładami zastosowania ruchu oka w biometrii są publikacje jego i promotora pracy [31][32][29][30][28]. Jest to trochę zaskakujące zważywszy na fakt, że metoda ta ma szereg ważnych zalet. Po pierwsze zawiera ona w sobie aspekty zarówno fizjologiczne jak i behawioralne [28]. Najpopularniejsze metody biometryczne jak badanie odcisków palców czy zdjęć tęczówki oka bazują na właściwościach fizjologicznych ciała ludzkiego. Dlatego do identyfikacji potrzebne jest tylko ciało osoby identyfikowanej lub nawet jego fragment. Pozwala to na identyfikację na przykład osoby nieprzytomnej a dla niektórych metod nawet nieżywej. 3

4 Co więcej części ciała używane w metodach fizjologicznych mogą być podrabiane. Przygotowanie modelu ludzkiego palca lub nawet hologramu dna oka jest technicznie realizowalne. Identyfikacja bazująca na analizie ruchu oka korzysta głównie z informacji pochodzących z mózgu badanego, to znaczy z jego wzorców zachowania (własności behawioralnych). Ponieważ mózg jest - jak dotąd - niemożliwy do skopiowania, podrobienie tego typu informacji wydaje się znacznie trudniejsze. Ważną zaletą identyfikacji biometrycznej bazującej na ruchu oka jest popularność i dostępność urządzeń do pomiaru ruchu oka. W niniejszej pracy użyto systemu OBER2, który mierzy ruchy oczu z bardzo dużą precyzją używając do tego analizy sposobu odbicia od oka wiązki podczerwonej [44]. 1.3 Tezy pracy 1. Analiza ruchu oka może być użyta do identyfikacji osobniczej. 2. Identyfikacja biometryczna na podstawie ruchu oka jest istotnym uzupełnieniem istniejących metod biometrycznych. 3. Pomiar ruchu oczu śledzących skaczący punkt daje informację pozwalającą na przeprowadzenie autoryzacji osoby badanej. 4. Analiza składowych głównych (Principal Component Analysis) jest użytecznym narzędziem w procesie ekstrakcji danych z sygnału ruchu oka. 4

5 2 Zagadnienie identyfikacji biometrycznej Jak zaznaczono już we wprowadzeniu identyfikacja biometryczna staje się w dzisiejszych czasach ważnym ogniwem polityki bezpieczeństwa wielu systemów informatycznych. Istnieje bardzo wiele metod identyfikacji biometrycznej bazujących na pomiarze różnych właściwości ciała ludzkiego lub jego zachowania. Prawie każda część ciała ludzkiego została już użyta do identyfikacji. Najpopularniejszą metodą identyfikacji biometrycznej jest z pewnością badanie odcisków palców. Metodologia jest już powszechnie stosowana od ponad 100 lat przez policję (Scotland Yard zaakceptował metodę Galtona/Henry ego w 1900 roku). W dzisiejszych czasach istnieje mnóstwo łatwych w użyciu i tanich skanerów odcisków palców bazujących na różnych technologiach [25]. Metoda jest szeroko akceptowana jako bardzo skuteczna. Istnieje przekonanie (jakkolwiek nigdy nie udowodnione!), że odciski palców są unikalne dla każdego człowieka. Jakkolwiek można wymienić kilka powodów dla których odciski palców nie zdominowały jeszcze identyfikacji biometrycznej. Po pierwsze są one mało odporne na uszkodzenia fizyczne. Po drugie istnieje wielu ludzi, którzy z powodu chronicznie suchej skóry nie mogą zaprezentować dobrych odcisków palca. Co więcej co może być zaskakujące niezależne badania technologii odcisków palca pokazują, że procent błędnych identyfikacji często przekracza 2% [40][39][25]. Techniką, która jest w chwili obecnej w centrum zainteresowania jest rozpoznawanie twarzy [33][51][34][16]. Możliwość ukrytego rozpoznawania ludzi za pomocą analizy obrazu otrzymywanego z kamer pozwoliłaby na zastosowanie tej metody na przykład na lotniskach w celu poszukiwania terrorystów. Niestety - jak dotąd technologia ta jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju i uzyskiwane wyniki są bardzo dalekie od oczekiwań [1][16]. Technika rozpoznawania tęczówki oka zdominowana została przez Johna Daugmana i jego algorytm oparty na transformacie Gabora [11]. Pomimo, że tęczówka oka jest bardzo mała, charakteryzuje się ogromną różnorodnością w ramach populacji ludzkiej. W algorytmie zaproponowanym przez Daugman a obraz tęczówki jest przetwarzany na wektor 2048 bitów tak zwany IrisCode. Zgodnie z raportami z eksperymentów [10][11] metodologia jest skuteczna w stu procentach. 5

6 Najpoważniejszym problemem metody bazującej na rozpoznawaniu tęczówki jest trudność zarejestrowania poprawnego obrazu. Tęczówka jest bardzo mała, częściowo zasłonięta powiekami, które w dodatku często się zamykają. Obraz może być zakłócony rzęsami, łzami czy szkłami kontaktowymi. Co więcej oczy bardzo szybko się poruszają. Metody opisane powyżej mierzą fizjologiczne właściwości ciała ludzkiego. Dla poprawnej identyfikacji potrzebne jest jedynie ciało lub nawet część ciała osoby identyfikowanej. Potencjalni włamywacze mogą przygotować modele, jak sztuczne palce czy szkła kontaktowe. Identyfikowana osoba może być nieprzytomna lub w niektórych metodach nawet nieżywa. Z tego powodu coraz większe znaczenie przywiązuje się do metod mierzących także zachowanie człowieka [28][52][20][7]. Metody te zwane metodami behawioralnymi bazują na pomiarach zachowania ludzkiego przez pewien określony czas, który jest tu dodatkowym czynnikiem pomiarowym. Metody behawioralne są generalnie trudniejsze do podrobienia ponieważ trudne jest podrobienie czyjegoś zachowania. Z drugiej jednak strony analiza informacji otrzymanych podczas dynamicznego pomiaru jest trudniejsza niż dla pomiaru w założeniu niezmiennych właściwości fizjologicznych. Do najpopularniejszych behawioralnych metod biometrycznych należą: rozpoznawanie głosu i mowy [7], rozpoznawanie sposobu pisania na klawiaturze [6][28][45][36] i dynamiczne rozpoznawanie podpisu [28][19][17]. Istnieje także kilka innych, mniej rozpowszechnionych metod jak: analiza chodu [20] czy sposobu poruszania myszą komputerową [15]. Ponieważ nie istnieje jedna, idealna metoda identyfikacji biometrycznej, wzrasta zainteresowanie techniką łączenia kilku metod w tak zwanych systemach multimodalnych [5][24][47]. Prawidłowo zastosowane metody multimodalne zmniejszają procent błędów identyfikacji oraz zwiększają bezpieczeństwo systemu, utrudniając oszustwa. Podsumowując, można stwierdzić, że istnieje mnóstwo metod identyfikacji biometrycznej, jednak żadna z nich nie jest idealna. Istnieje przy tym ogromna potrzeba wiarygodnej identyfikacji osobniczej. Rozwój całkowicie nowych metod jak metoda oparta na ruchu oczu może być więc bardzo istotny, szczególnie jeśli rozważy się połączenie tych metod z innymi w systemach multimodalnych. 6

7 3 Ruch oka Oczy są jednym z najważniejszych organów ludzkich. Można powiedzieć, że są one głównym interfejsem pomiędzy ludzkim mózgiem a otoczeniem zewnętrznym. Nic więc dziwnego, że system sterujący ruchem oka (zwany systemem okulomotorycznym) jest fizjologicznie i neurologicznie skomplikowany [22]. 3.1 Fizjologia ruchu oka Kiedy oko patrzy na jakiś obiekt, obraz jest odwzorowywany na powierzchni siatkówki, która składa się z komórek światłoczułych konwertujących światło w sygnały elektryczne przesyłane do mózgu za pomocą nerwu wzrokowego. Rozkład tych komórek na powierzchni siatkówki jest nierówny z największym ich zagęszczeniem na środku siatkówki. Punkt o największym zagęszczeniu komórek zwany jest plamką żółtą. Pada na niego światło z około dwóch stopni pola widzenia oka. Z tego powodu, aby poprawnie zarejestrować cały obraz, oko musi być w ciągłym ruchu. Stan w którym oko pozostaje przez pewien czas nieruchome rejestrując fragment obrazu nazywamy fiksacją. Po fiksacji oczy bardzo szybko przemieszczają się do następnego punktu skupienia wzroku kolejnej fiksacji. Ten szybki ruch nazywamy sakadą. 3.2 Badania ruchu oka Pierwsze urządzenie do pomiaru ruchu oka zostało skonstruowane przez Edmunda Burke Huey a w 1897 roku [21]. Od tego czasu badania ruchu oka stały się ważną dziedziną zainteresowania naukowców z różnych dziedzin. Jednym z pierwszych pól zainteresowań było badanie w jaki sposób ludzie czytają teksty. Prowadzono także badania dotyczące analizy sposobu przetwarzania obrazów przez mózg [12][14][27][43][18]. Wyniki wzbogaciły w znaczący sposób wiedzę psychologów i neurologów. Bardzo rozwojowym kierunkiem badań stała się analiza sposobu użytkowania różnego rodzaju produktów. Najpopularniejsze w ostatnich czasach są badania dotyczące przyswajalności reklam oraz ergonomii stron WWW [9][27][49]. Chociaż nie ma jak dotąd żadnych kompleksowych badań dotyczących identyfikacji osobniczej, niektórzy badacze zauważają różnice pomiędzy badanymi osobami. Przykładowo Josephson i Holmes [27] testowali teorię ścieżek skanowania (scanpaths) zaproponowaną przed Starka i Nortona [43] na trzech różnych stronach WWW. Nie tylko potwierdzili oni, że ludzie powtarzają te same ruchy oczu patrząc kilkakrotnie na 7

8 ten sam obraz ale także zauważyli, że ruchy te są odmienne dla różnych osób. Istnieje także kilka opracowań porównujących ruchy oczu różnych grup ludzi, na przykład mężczyzn i kobiet [49] czy muzyków i nie-muzyków [35]. 3.3 Urządzenia rejestrujące ruch oka Jak już stwierdzono, pierwsze urządzenie do pomiaru ruchu oczu skonstruowano w 1897 roku. Od tego czasu powstało wiele różnych technologii dokonywania tego pomiaru [12][13][37]. Można je z grubsza podzielić na cztery grupy. Elektro-okulografia (EOG) jest metodą najtańszą ale jednocześnie niezbyt dokładną. Rejestruje ona ruch oka wykorzystując fakt zróżnicowanego potencjału elektrycznego różnych punktów gałki ocznej. Pomiar przeprowadzany jest za pomocą elektrod przytwierdzanych do skóry twarzy w okolicach oka [42]. Najdokładniejszą metodą pomiarową jest metoda oparta o szkło kontaktowe (ang.: scleral lens coil). Polega ona na umieszczeniu w oku badanego szkła kontaktowego zawierającego zwój, który jest następnie pozycjonowany z użyciem zmiennego pola elektromagnetycznego [13]. Duża inwazyjność tej metody wyklucza jednak jej praktyczne wykorzystanie do identyfikacji biometrycznej. Video-okulografia (VOG) opiera się na analizie obrazu oka zarejestrowanego przez kamerę. Ponieważ metoda używa kamery, metoda jest bardzo wygodna dla osoby badanej ponieważ nie jest konieczny fizyczny kontakt z urządzeniem. Niestety dokładność pomiaru nie jest zbyt wysoka. Metoda okulografii w podczerwieni (IROG) wykorzystuje analizę sposobu odbicia od oka wiązki podczerwonej. Ruch oka jest mierzony na podstawie zmian w ilości odbitego światła. W pracy wykorzystany został system OBER2 wykorzystujący okulografię w podczerwieni [37][26][44]. 8

9 4 Eksperyment Głównym celem pracy była próba udowodnienia, że analiza ruchu oka może zostać wykorzystana do identyfikacji biometrycznej. W tym celu wykonano eksperyment, który podzielony został na cztery części: Zbieranie próbek ruchu oka od różnych osób. Ekstrakcja z pobranych próbek cech przydatnych w identyfikacji. Stworzenie modeli klasyfikacyjnych z użyciem kilku metod klasyfikacyjnych. Weryfikacja otrzymanych wyników i ocena możliwości przeprowadzania identyfikacji osobniczej. 4.1 Zbieranie próbek Istnieje kilka możliwych sposobów zbierania próbek ruchu oka: Rejestracja ruchu oczu bez informacji na temat obserwowanej sceny. Rejestracja zarówno ruchu oczu jak i obserwowanej sceny. Generacja stymulacji i rejestracja ruchu oczu jako odpowiedzi na stymulację. Możliwości te oraz ich wady i zalety zostały dokładnie omówione w pracy. Ostatecznie zdecydowano się na rejestrację ruchów oczu jako odpowiedzi na stymulację generowaną na ekranie monitora (patrz Rys. 1). Rys. 1. Architektura systemu testującego 9

10 Jako stymulacje wybrano - co zostało odpowiednio uzasadnione w pracy punkt przemieszczający się skokowo po ekranie. Zadaniem badanego było śledzenie punktu wzrokiem. Rejestrację ruchów oczu prowadzono z częstotliwością 250Hz. Pojedynczy test trwał 8128 ms dając informacje o kolejnych 2048 pozycjach oczu. Wyniki testów były zapisywane wraz z identyfikatorem badanego oraz datą i godziną badania. 4.2 Ekstrakcja cech Każdy test przeprowadzony w sposób opisany w poprzedniej sekcji dawał próbkę zawierającą informację o punkcie skupienia wzroku dla obu oczu w kolejnych 2048 momentach czasu (co 4 ms). Aby próbki te można było ze sobą porównywać konieczne było przeprowadzenie ich normalizacji (opisanej dokładnie w rozdziale 5.2 pracy). Po normalizacji z każdej próbki wyliczane były tak zwane wektory atrybutów zawierające różne cechy sygnału ruchu oka. próbka Ekstrakcja cech wektor atrybutów 1 wektor atrybutów 2 wektor atrybutów 3 wektor atrybutów 4 Rys. 2. Ilustracja procesu ekstrakcji cech Ostatecznie użyto pięciu różnych przekształceń, co po dodaniu sygnału znormalizowanego daje w rezultacie sześć różnych typów wektorów przedstawionych w Tabeli 1. Tabela 1. Symbole przekształceń Symbol N AVGVEL ED F STD WD Opis Sygnał znormalizowany Średnia prędkość kierunkowa Odległość punktów skupienia wzroku dla obu oczu Transformata Fouriera Odległości punktów skupienia wzroku od punktu stymulacji Dyskretna transformata falkowa sygnału 10

11 Przedstawione powyżej transformacje dają wektory zawierające od 2048 do 8128 atrybutów. Większość z tych atrybutów nie zawiera informacji użytecznych dla identyfikacji osoby badanej. Takie niepotrzebne atrybuty nie tylko czynią klasyfikację bardziej złożoną obliczeniowo i czasowo, ale także mogą zakłócić proces klasyfikacji i przyczynić się do zwiększenia ilości błędnych decyzji. Z tego powodu kolejnym etapem była minimalizacja ilości atrybutów przez liniową konwersje macierzy wektorów w inną, zawierającą tyle samo wektorów składających się z mniejszej ilości atrybutów. Chociaż w pracy przedstawiono kilka metod minimalizacji jak: algorytm MinChange, Independent Component Analysis [3][23] czy Linear Discriminant Analysis [2] w rezultacie zastosowano jedynie analizę składowych głównych (PCA) [4]. Metoda ta pozwala na redukcję liczby atrybutów z zachowaniem jak największej zgodności nowego zbioru atrybutów ze zbiorem pełnym. Stopień zgodności oceniany jest na podstawie macierzy kowariancji zbioru wejściowego. Po obliczeniu wektorów właściwych macierzy i odpowiadających im wartości właściwych, możliwe jest stworzenie macierzy transformującej. Po obliczeniu macierzy transformującej możliwe jest określenie ile najbardziej znaczących atrybutów użyć do stworzenia nowej macierzy. Do dalszych obliczeń wzięto nowe macierze wyjaśniające odpowiednio: 90, 92, 95, 98 oraz 99 procent wariancji macierzy wejściowej. Kolejne skróty zostały oznaczone jako PCA0.9, PCA0.92 itd. W przypadku obliczeń dotyczących sygnału AVGVEL uśredniono wektor do odpowiednio 16, 64 i 128 wartości. W Tabeli 2 zestawiono skróty zastosowane dla każdego przekształcenia. Tabela 2. Symbole zastosowanych konwersji i minimalizacji Symbol N Zastosowane konwersje PCA0.9, PCA0.92, PCA0.95, PCA0.98, PCA0.99 AVGVEL 16, 64, 128 ED F STD WD PCA0.9, PCA0.92, PCA0.95, PCA0.98, PCA0.99 PCA0.9, PCA0.92, PCA0.95, PCA0.98, PCA0.99 PCA0.9, PCA0.92, PCA0.95, PCA0.98, PCA0.99 PCA0.9, PCA0.92, PCA0.95, PCA0.98, PCA

12 próbka próbka Normalizacja i ekstrakcja cech Wektor atrybutów 1 Wektor atrybutów 2 Wektor atrybutów 1 Wektor atrybutów Zbiór danych typu 1 Zbiór danych typu 2 Minimalizacja wektorów Minimalizacja wektorów Nowy zbiór Nowy zbiór Rys. 3. Proces generacji zbiorów treningowych 4.3 Klasyfikacja danych Dane stworzone metodami opisanymi powyżej mogą zostać użyte do ustanowienia metodologii identyfikacji próbek. W procesie tym zastosowano sześć klasyfikujących algorytmów uczących się. Algorytmy tego typu używają zbioru próbek (wektorów atrybutów) o znanej klasyfikacji (tak zwanego zbioru treningowego) do stworzenia modelu klasyfikacyjnego. Model klasyfikacyjny może być następnie użyty do identyfikacji nieznanych próbek. Tabela 3. Lista użytych algorytmów klasyfikacyjnych Symbol KNN1 KNN3 KNN7 NB Opis Metoda k najbliższych sąsiadów (k=1) Metoda k najbliższych sąsiadów (k=3) Metoda k najbliższych sąsiadów (k=7) Metoda Naïve Bayes C45 Drzewo decyzyjne C45 [46] C45.1 Drzewo decyzyjne C45 z poziomem ufności dla redukcji =50% SVM Metoda wektorów wspierających (Support Vector Machines) [8] THRES Metoda odległości od wzorca 4.4 Głosowanie klasyfikatorów Przedstawione powyżej metody posłużyły do utworzenia tak zwanych klasyfikatorów. Przez klasyfikator rozumie się funkcję, która dla podanej próbki testowej podejmuje decyzję na temat jej klasyfikacji. Każdy klasyfikator zdefiniowany jest przez: - Listę konwersji, które zostały wykonane na zbiorze treningowym i które muszą zostać powtórzone na próbce testowej. - Użyty algorytm klasyfikacyjny i jego parametry. 12

13 Użycie wszystkich opisanych konwersji oraz wszystkich algorytmów klasyfikacyjnych zaowocowało w stworzeniu 264 klasyfikatorów. Po analizie wstępnych rezultatów klasyfikacji liczba ta została zredukowana do 72 klasyfikatorów. Klasyfikatory te zostały użyte do głosowania nad każdą próbką testową. Próbkę testową klasyfikowano za pomocą każdego klasyfikatora. Ponieważ wszystkie testy dotyczyły autoryzacji to znaczy stwierdzenia czy osoba jest tą za którą się podaje klasyfikator odpowiadał pozytywnie przez +1 lub negatywnie przez 1. Rezultaty były następnie sumowane i dzielone przez 72. Tak więc wynikiem klasyfikacji była liczba rzeczywista z zakresu -1,+1. Zbiór treningowy... STD_PCA N_PCA0.9 N_PCA0.92 F_PCA NB C45 C45.1 SVM NB C45 C45.1 SVM Próbka testowa /72 72 decyzji Rys. 4. Schemat sposobu podejmowania decyzji Ostateczna decyzja na temat klasyfikacji próbki podejmowana była na podstawie tej wartości. Jeśli wartość była większa od 0.1 próbka klasyfikowana była jako należąca do deklarowanej osoby. Jeśli wartość był mniejsza od 0.1 próbka klasyfikowana była jako nie należąca do deklarowanej osoby. Dla wartości w zakresie -0.1,+0.1 próbka była odrzucana. 13

14 4.5 Weryfikacja skuteczności Algorytm przedstawiony powyżej klasyfikuje próbki testowe używając do tego informacji ze zbioru treningowego. Aby ocenić przydatność algorytmu konieczne było przetestowanie go na próbkach o znanej identyfikacji. W tym celu cały posiadany zbiór próbek został podzielony na zbiory treningowy i testowy. Zbiór danych Zbiór treningowy Zbiór testowy Model klasyfikacyjny Klasyfikacja próbek testowych Weryfikacja Rezultaty Współczynniki błędów Rys. 5. Schemat procedury weryfikacyjnej Wyniki pojedynczej weryfikacji zależą w oczywisty sposób od sposobu podziału pełnego zbioru na zbiory treningowy i testowy. Z tego powodu aby uniezależnić się od tego podziału weryfikacji dokonano według następującego algorytmu: Dla każdej osoby powtórz 100 razy: o Wylosuj z pełnego zbioru 20 próbek należących do tej osoby. o Wylosuj z pełnego zbioru 80 próbek nie należących do tej osoby. o Stwórz zbiór treningowy zawierający 100 próbek. Zbiór testowy to wszystkie próbki pozostałe w zbiorze pełnym. o Dla każdego klasyfikatora: Konwertuj zbiór treningowy według listy konwersji. Stwórz model klasyfikacyjny. Konwertuj próbki zbioru testowego używając konwersji obliczonych dla zbioru treningowego. Dokonaj klasyfikacji próbek testowych i zapamiętaj wyniki. Weryfikuj poprawność klasyfikacji. Po otrzymaniu 100 wyników klasyfikacji dla każdej osoby wynik zostaje uśredniony. 14

15 5 Wyniki Dane otrzymane w procesie klasyfikacji opisanym w poprzednim rozdziale użyto do sprawdzania jakości opracowanej metody identyfikacji. Do tego celu użyto trzech współczynników [41]: - Współczynnik nieprawidłowej akceptacji (False Acceptance Rate - FAR) zdefiniowany jako liczba zaakceptowanych próbek nie należących do autoryzowanej osoby w stosunku do całkowitej liczby próbek testowych nie należących do autoryzowanej osoby. - Współczynnik nieprawidłowego odrzucenia (False Rejection Rate - FRR) zdefiniowany jako liczba nie zaakceptowanych próbek należących do autoryzowanej osoby w stosunku do całkowitej liczby próbek testowych należących do autoryzowanej osoby. - Uśredniony błąd całkowity (Half Total Error Rate HTER) zdefiniowany jako średnia współczynników FAR i FRR. W Tabeli 4 przedstawiono procentowe współczynniki błędów otrzymane dla pojedynczych prób autoryzacji. Tabela 4. Błędy autoryzacji FAR FRR HTER Najgorszy 3,19 26,94 14,08 Średni 2,31 14,53 8,42 Najlepszy 0,56 3,93 3,33 Jak widać współczynnik nieprawidłowego odrzucenia FRR jest znacząco wyższy od współczynnika nieprawidłowej akceptacji. Jeśli założymy, że użytkownik ma więcej niż jedną próbę logowania, akceptacja będzie łatwiejsza do osiągnięcia jednak zarówno dla osób uczciwych jak i nieuczciwych. Można wobec tego przypuszczać, że obniży się wartość współczynnika FRR a podwyższy wartość współczynnika FAR. W tabeli przedstawiono wartości FRR i FAR dla autoryzacji składającej się z dwóch kolejnych prób. Jeśli któraś próba zakończy się powodzeniem osoba zostaje zaakceptowana. Tabela 5. Błędy autoryzacji dla testu składającego się z dwóch prób FAR(2) FRR(2) HTERR(2) Najgorszy 6,83 15,38 11,25 Średni 4,84 9,4 7,12 Najlepszy 1,82 3,44 3,88 15

16 far frr hter najgorszy średni najlepszy Rys. 6. Wykres współczynników błędów dla testu składającego się z dwóch prób Z przedstawionych wyników widać, że zaprezentowanej metodologii daleko jeszcze do doskonałości. Wysokości otrzymanych błędów są zbyt wysokie, aby można było użyć metody w zastosowaniach przemysłowych. Jednakże zaznaczyć należy, że otrzymane rezultaty są porównywalne do rezultatów innych behawioralnych metod biometrycznych czy choćby do osiągnięć systemów rozpoznawania twarzy [36][19] [53][33][15]. W opinii autora rezultaty te udowadniają główną tezę rozprawy, że z sygnału ruchu oka można wydobyć informacje dotyczące tożsamości osób. Interesującym rozwinięciem pomysłu wydaje się zastosowanie analizy ruchu oka w systemie multimodalnym [5][24][38] w połączeniu z innymi znanymi metodami biometrycznymi. Podsumowując, można stwierdzić, że przedstawiona praca jest jedynie pierwszym krokiem na drodze do utworzenia standardu identyfikacji osobniczej na podstawie ruchu oka. 16

17 6 Literatura [1] A damning airport report. Biometrics Technology Today ISSN , Volume 11, Issue 10, Elsevier Science (October 2004) [2] Balakrishnama S., Ganapathiraju A.: Linear Discriminant Analysis - A Brief Tutorial. Institute for Signal and Information Processing Department of Electrical and Computer Engineering Mississippi State University. [3] Belhumeur N., Hespanha J. and Kriegman D.: Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition Using Class Specific Linear Projection. Proceedings of European Conference on Computer Vision (1996) [4] Calvo R. A., Partridge M., Jabri M. A.: A Comparative Study of Principal Component Analysis Techniques. In Proc. Ninth Australian Conf. on Neural Networks, Brisbane, QLD (1998) [5] Chatzis V., Bors A. G., Pitas I.: Multimodal Decision-level Fusion for Person Authentication. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, Vol. 29, No. 6 (1999) [6] Checco J. C.: Keystroke Dynamics & Corporate Security. Wall Street Technology Association TICKER Magazine, Sep./Oct. (2003) [7] Cholet G.: Automatic Speaker Recognition: Technologies, Evaluations and Possible Future. Presentation during 1 st BioSec and Biometric Technologies Workshop, Barcelona (2004) [8] Cortes C., Vapnik V.: Support Vector Networks. Machine Learning, 20 (1995) [9] Cowen L., Ball L. J., Delin J.: An eye-movement analysis of web-page usability. Chapter in X. Faulkner, J. Finlay, & F. Détienne (Eds.): People and Computers XVI Memorable Yet Invisible: Proceedings of HCI Springer-Verlag Ltd, London (2002) [10] Daugman J.: How Iris Recognition Works. IEEE Transactions on Circuits and Systems For Video Technology, Vol. 14, No. 1 (2004) [11] Daugman J.G.: High Confidence Visual Recognition of Persons by a Test of Statistical Independence, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 15, no. 11 (1993) [12] Duchowski A. T.: A Breadth-First Survey of Eye Tracking Applications. Behavior Research Methods, Instruments & Computers (BRMIC), 34(4) (2002) [13] Duchowski A.: Eye tracking methodology. Theory and Practice. Springer-Verlag Ltd, London (2003) [14] Engbert R., Longtin A., Kliegl R.: Complexity of Eye Movements in Reading. International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering, Vol. 14, No. 2 (2004) [15] Everitt R., McOwan P.: Human mouse trap. Biometrics Technology Today ISSN , Volume 11, Issue 10, Elsevier Science (October 2003) [16] Grother P. J., Micheals R. J., Phillips P. J.: Face Recognition Vendor Test 2002 Performance Metrics. Proceedings 4th International Conference on Audio Visual Based Person Authentication (2003) [17] Hangai S., Higuchi T.: Writer Identification Using Finger-Bend in Writing Signature. Proceedings of Biometric Authentication Workshop, European Conference on Computer Vision in Prague 2004, LNCS 3087, Springer-Verlag, Berlin (2004) 17

18 [18] Henderson J. M., Hollingworth A.: Eye Movements and Visual Memory: Detecting Changes to Saccade Targets in Scenes. Michigan State University, Visual Cognition Lab, Rye Lab Technical Report Tech Report No. 2001, 3 (2001) [19] Hook C., Kempf J., Scharfenberg G.: A Novel Digitizing Pen for the Analysis of Pen Pressure and Inclination in Handwriting Biometrics. Proceedings of Biometric Authentication Workshop, European Conference on Computer Vision in Prague 2004, LNCS 3087, Springer-Verlag, Berlin (2004) [20] Huang P. S.: Automatic gait recognition via statistical approaches for extended template features. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics (2001) [21] Huey E. B.: The Psychology and Pedagogy of Reading. With a Review of the History of Reading and Writing and of Methods, Texts, and Hygiene in Reading. New York: Macmillan (1908) [22] Hung G. K.: Models of Oculomotor Control, World Scientific Publishing Co. (2001) [23] Hyvarinen A.: Survey on Independent Component Analysis. Neural Computing Surveys 2 (1999) [24] Jain A. K., Hong L., Kulkarni Y.: A Multimodal Biometric System using Fingerprint, Face and Speech. Proceedings of Second International Conference on AVBPA, (Washington D. C., U. S. A.) (1999) [25] Jain A. K.: Fingerprint Matching. Presentation during 1 st BioSec and Biometric Technologies Workshop, Barcelona (2004) [26] Jamnicki M.: Eye movement signal processing, Doctoral Thesis, Institute of Automatic Control, Silesian University of Technology, Gliwice (1999) [27] Josephson S., Holmes M. E.: Visual Attention to Repeated Internet Images: Testing the Scanpath Theory on the World Wide Web., Proceedings of the Eye Tracking Research & Application Symposium New Orleans, Louisiana (2002) [28] Kapczyński A., Kasprowski P., Kuźniacki P., Ober J.: Behawioralne metody identyfikacji tożsamości. Materiały konferencji Współczesne Problemy Sieci Komputerowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (2004) [29] Kasprowski P., Ober J.: Eye Movement in Biometrics. Proceedings of Biometric Authentication Workshop, European Conference on Computer Vision in Prague 2004, LNCS 3087, Springer- Verlag, Berlin (2004) [30] Kasprowski P., Ober J.: Eye movement tracking for human identification. 6th World Conference BIOMETRICS 2003, London (2003) [31] Kasprowski P., Ober J.: With the flick of an eye. Biometrics Technology Today ISSN , Volume 12, Issue 3, Elsevier Science (March 2004) [32] Kasprowski P., Ober J.: Zastosowanie systemu pomiaru ruchu oka w biometrii. Konferencja Naukowa BIOMETRIA 2003 Technologia, Prawo, Społeczeństwo. Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa (2003) [33] Kawulok M.: Mask and Eigenvector Weights for Eigenfaces Method Improvement. International Conference on Computer Vision and Graphics, Warszawa (2004) [34] Kim J., Choi J., Yi J.: Face Recognition Based on Locally Salient ICA Information. Proceedings of ECCV 2004 International Workshop, BioAW 2004, LNCS 3087, Springer-Verlag, Berlin (2004) [35] Kopiez R., Galley N.: The Musicians' Glance: A Pilot Study Comparing Eye Movement Parameters In Musicians And Non-Musicians. Proceedings of the 7th International Conference on Music Perception and Cognition, Sydney (2002) [36] Kuźniacki P.: Uwierzytelnianie użytkowników w Internecie oparte na analizie sposobu pisania na klawiaturze. Konferencja Internet w Społeczeństwie Informacyjnym, WNT, Warszawa (2004) 18

19 [37] Loska J.: Wybrane problemy sprzętu i oprogramowania systemu pomiaru ruchu oka OBER2, Praca doktorska, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej, Gliwice (2003) [38] Maghooli K., Moin M. S.: A New Approach on Multimodal Biometrics Based on Combining Neural Networks Using AdaBoost. Proceedings of Biometric Authentication Workshop, European Conference on Computer Vision in Prague 2004, LNCS 3087, Springer-Verlag, Berlin (2004) [39] Maio D., Maltoni D., Cappelli R., Wayman J. L., Jain A. K.: FVC2004: Third Fingerprint Verification Competition, Proceedings of International Conference on Pattern Recognition, Quebec City (August 2002) [40] Maltoni D., Maio D., Jain A.K., Prabhakar S.: Handbook of Fingerprint Recognition. Springer, New York (2003) [41] Mansfield A.J., Wayman J. L.: Best Practices in Testing and Reporting Performance of Biometric Devices. Version 2.1. National Physical Laboratory Report, Middlesex (2002) [42] Morgan S. W., Patterson J., Simpson D. G.: Utilizing EOG for the measurement of saccadic eye movements. IEEE: Biomedical Research in the 3rd Millenium, Melbourne. ISBN pp (1999) [43] Noton D., Stark L. W.: Scanpaths in eye movements during pattern perception. Science, (1971) [44] Ober J., Hajda J., Loska J., Jamnicki M.: Application of Eye Movement Measuring System OBER2 to Medicine and Technology. Proceedings of SPIE, Infrared Technology and applications, Orlando, USA, 3061(1) (1997) [45] Ord T., Furnell S.M.: User authentication for keypad-based devices using keystroke analysis. Proceedings of the Second International Network Conference (INC 2000), Plymouth, UK (2000) [46] Quinlan J. R.: C4.5: Programs for Machine Learning. San Mateo: Morgan Kaufmann (1993) [47] Ross A., Jain A. K.: Information Fusion in Biometrics. Pattern Recognition Letters, Special Issue on Multimodal Biometrics, Vol. 24, No. 13 (2003) [48] Ryżko J.: Rozwój biometrii w latach techniki, zastosowania, rynek. Konferencja Naukowa BIOMETRIA 2003 Technologia, Prawo, Społeczeństwo. Warszawa (2003) [49] Schiessl M., Duda S., Thölke A., Fischer R.: Eye tracking and its application in usability and media research. MMI-Interaktiv, No.6 (2003) [50] Tadeusiewicz R.: Biometria. Wydawnictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków (1993) [51] Turk M., Pentland A.: Face Recognition Using Eigenfaces, Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (1991) [52] Wayman J. L.: A Definition of Biometrics. National Biometric Test Center Collected Works , San Jose University Press (2000) [53] Zhang D. D.: Automated Biometrics Technolgies and Systems. Kluwer Academic Publishers (2000) 19

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów patronat: Polskie Towarzystwo Informatyczne Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2009 (20) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA WOJCIECH FRYCZ ROZPOZNAWANIE WZORCÓW W TEKSTACH PUBLIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

O dwóch systemach uwagi wzrokowej

O dwóch systemach uwagi wzrokowej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 113-133 O dwóch systemach uwagi wzrokowej Piotr Styrkowiec*1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Edward Nęcka Instytut Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE IV Tom 1: Zastosowania technologiczne Łódź 2011 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 4 2008 Rafał MICHALSKI* JAKOŚĆ UŻYTKOWA W PROCESIE WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W pracy przedstawiono przegląd podejść do zapewniania jakości użytkowej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Artur Gramacki, Jarosław Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki ul. Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra e-mail: a.gramacki@iie.uz.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 2, Nr 2, 2010 PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Marcin Mirończuk Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ul.wiejska

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1

PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Izabela Rojek Jan Studziński PORÓWNANIE RÓŻNYCH TYPÓW SIECI NEURONOWYCH DO LOKALIZACJI AWARII W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH 1 Streszczenie. W artykule prezentowane są różne typy sieci neuronowych do lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych

Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych mgr inż. Magdalena Borys dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXV Nr 5 (1221) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem HCI w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Zbigniew Prętczyński Michał Materny Zbigniew Kotulski Rozwój przedsiębiorczości w Polsce i idący za tym rozwój samych przedsiębiorstw wymusił

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska

Arkadiusz Janicki. Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc. Praca magisterska Arkadiusz Janicki Projektowanie zorientowane na użytkownika poprawa użyteczności systemu Hinc Praca magisterska Promotor: dr Ewa Gurbiel Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut

Bardziej szczegółowo

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004 PIOTR WERNER Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych PIOTR WERNER 2004 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH Piotr Werner Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych Wydanie

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 896-77X METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX Piotr Przystałka Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska e-mail:

Bardziej szczegółowo

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska)

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska) Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki Wydział Nauk Technicznych Specjalność: Systemy i Sieci Komputerowe Maciej Kruszyński Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej

Bardziej szczegółowo