Na granicy dwóch web-światów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na granicy dwóch web-światów"

Transkrypt

1 Jarosław WĄTRÓBSKI, Sylwia WOLANICKA Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny E mail: Na granicy dwóch web-światów Streszczenie: Artykuł traktuje o problematyce nurtów Web 2.0 i 3.0. Dokonano charakterystyki użytkowej portali oraz skonstruowano model oceny ich jakości użytkowej. Zidentyfikowano zbiór portali Web 2.0, dokonano strukturalizacji modelu dla portali Web 2.0 i Web 3.0 Kolejno przedstawiono założenia metodyczne modeli oraz przeprowadzono badania z użyciem metody AHP i TOPSIS. Całość kończą wnioski z przeprowadzonych badań. 1. Wprowadzenie Web 2.0 stanowi ideę podkreślającą coraz większą rolę internautów przy tworzeniu zawartości sieci globalnych. Początkowo Internet wykorzystywany był głównie do wyszukiwania informacji, a w tym także do odnajdowania informacji o produktach czy usługach. Pierwotnym źródłem informacji była strona internetowa producenta lub dystrybutora. Obecnie wraz z rozwojem serwisów społecznościowych i nurtu Web 2.0 szukając ściśle określonych informacji docieramy do opinii i ocen danego produktu wyrażonego przez innego użytkownika portalu. Serwisy, zaliczane do nurtu Web 2.0 takie jak YouTube, Flickr, MySpace przedstawiane są jako podstawy sukcesu nowej ery Internetu. Pojawienie się idei Web 2.0 jest ą internautów na dyskurs narastający w sieci od wielu lat. Web 2.0 nie należy jednak postrzegać jako coś nowego, a raczej jako powrót do jego pierwotnych założeń i cech ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż nurt nie jest dostrzegany tylko przez samych internautów ale i organizacje, które chcą wykorzystać go do celów komercyjnych. Mimo tego ewolucja Internetu zmieniała obraz dotychczasowej wirtualnej rzeczywistości. Udostępniając bardzo duży zasób technik, narzędzi i aplikacji z coraz większym przekonaniem urzeczywistniła zjawiska i procesy, które jeszcze kilkanaście lat temu były fenomenem spektakularnych wydarzeń. Obecnie nie wystarcza już możliwość szybkiej interakcji i prostego wyszukiwania informacji. Internet podsuwa nam Web 3.0. Jest to nowy trend ukazujący innowacyjny wymiar technologii i nowoczesnej filozofii. Zebranie najlepszych serwisów społecznościowych oraz udostępnienie wyselekcjonowanej wartości to odpowiedź trendu Web 3.0. Aby zrealizować określone zadania muszą istnieć zasoby źródłowe, którymi mogą być treści serwisów społecznościowych. Ewolucja ma na celu wyszukiwanie, selekcję oraz syntezę określonego produktu (z jak największą atomizacją). 98

2 2. Web 2.0 i 3.0 Web 2.0 to nowa forma interakcji w Internecie i wykorzystania jego zasobów. Najczęściej kojarzona jest z tworzeniem treści przez użytkowników serwisów internetowych. Należy jednak przyznać, że nurt Web 2.0 ma szersze znaczenie i obejmuje sposób wykorzystania technologii, odpowiednie podejście do stron internetowych oraz metody rozwiązania interakcji pomiędzy internautami [1]. W literaturze możemy spotkać wiele definicji nurtu Web 2.0. Według S. Rubla Web 2.0 to wszystkie serwisy internetowe, których wartość jest generowana przez samych użytkowników. Natomiast zdaniem D. Kazanowskiego Web 2.0 to takie podejście do budowy serwisów internetowych, w którym użytkownicy pełnią co najmniej równorzędną do twórców i właścicieli serwisów rolę przy ich tworzeniu. Zazwyczaj sprowadza się to do tworzenia treści, aplikacji, elementów lub wręcz całych części serwisów. Jedną z najważniejszych cech serwisów Web 2.0 jest ich otwarty charakter, zakładający możliwość stałego modyfikowania lub dodawania nowych treści lub elementów [2]. Cechy nurtu Web 2.0 można podzielić na trzy podstawowe grupy: cechy techniczne, społeczne i wygląd [3]. Pierwszą z nich stanowi wygląd charakterystyczny. Definiowany jest on jako zbiór następujących kryteriów: pastelowe barwy i zaokrąglenia, duże czcionki, darmowe usługi, brak zdjęć z magazynów fotografii komercyjnych, przestrzeń czy detale wizualne [4, 5]. Do technicznych cech nurtu Web 2.0 zaliczamy: mechanizm Wiki, blogi, udostępnianie interfejsów ML, RSS, interaktywność (ang. Interactivity wykorzystywanie interaktywnych technik tworzenia stron internetowych, np. AJA, HTML, RDF), podcasty, screencasty, webcasty oraz system pracy grupowej [6, 7, 8]. Do cech społecznych nurtu Web 2.0 zaliczamy natomiast: generowanie treści przez użytkowników, możliwość nawiązywania kontaktów, użycie folksonomii, otwarta licencja Creative Commons, współdzielenie i współtworzenie, kreatywność, śmiertelność, model biznesowy oparty o syndykację treści i usług [9, 10]. Na bazie literatury przedmiotu możliwe jest także zdefiniowanie nurtu Web 3.0. Według T. Berners a-lee Web 3.0 to nowa zasada współdziałania Internetu ze światem rzeczywistym oraz komunikacja ludzi z siecią bez użycia tradycyjnych metod. Poza tym Web 3.0 będzie semantyczny (ang. Semantic Web). W swoich założeniach Semantic Web ma korzystać z istniejącego protokołu komunikacyjnego, na którym bazuje dzisiejszy Internet. Różnica miałaby polegać na tym, że przesyłane dane mogłyby być rozumiane także przez maszyny. Rozumienie polegałoby na tym, że dane przekazywane byłyby w postaci, w której można byłoby powiązać ich znaczenia między sobą, a także w ramach odpowiedniego kontekstu [11]. Według E. Schmidt a Web 3.0 będzie epoką, w której maszyny komputery, serwery internetowe i inne urządzenia będą z sobą rozmawiać. Będą one porozumiewać się przy pomocy uniwersalnego języka. Schmidt wspomina także o szeregu modułowych aplikacji, które będą lekkie i proste. Nie odcina się także od Webu semantycznego i inteligentnego [12]. Davis natomiast twierdzi, że Web 3.0 to połączenie wiedzy i aplikacji w taki sposób, by kontent stron w Internecie był bardziej użyteczny, lepiej dopasowany do potrzeb użytkowników [13]. 99

3 Na rysunku 1 przedstawiono oś czasu przedstawiającą ważne momenty rozwoju sieci zaproponowane przez N. Spivack, widzącego przyszłość Internetu przez kolejne 25 lat. Rys. 1. Ważne momenty rozwoju. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Użyteczność portali Web 2.0 i 3.0 Użyteczność (ang. usability, web-usability) to nauka zajmująca się ergonomią stron internetowych. W tym wypadku ergonomia skupia się na intuicyjnej nawigacji, ułatwieniu dostępu do poszukiwanej informacji oraz zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji. Norma ISO 9241 jest definicją ergonomii jako miary wydajności, satysfakcji i efektywności z jaką dany produkt może być używany by osiągnąć cel, który został określony przez użytkownika [14, 15]. J. Nielsen definiuje użyteczność jako atrybut jakościowy związany z tym jak coś jest łatwe w użyciu i wskazuje pięć najważniejszych elementów określanych przez miano usability. Wśród nich są to [16]: Learnability jak łatwo wykonywać zadania podczas pierwszej obecności w serwisie? Efficiency jak szybko wykonuje zadania użytkownik, który zna już serwis? Memorability jak szybko użytkownik może osiągnąć biegłość w posługiwaniu się serwisem nawet po dłuższej nieobecności? Errors jak wiele błędów jest popełnianych przez użytkowników, jak te błędy są komunikowane oraz jak i w jakim czasie użytkownicy mogą sobie z nimi poradzić? Satisfaction czy użytkownicy lubią używać serwisu? W niniejszym artykule identyfikując cechy użyteczności danych portali autorzy zdecydowali się na ich wybór sugerując się definicją przedstawioną przez M. Sikorskiego. Według niego użyteczna witryna to taka, która jest przyjazna i zrozumiała dla jej użytkownika. Sukces dzisiejszego produktu informatycznego zależy od spełnienia jakościowych oczekiwań klienta nie tylko w zakresie technicznym, ale także w warstwie użytkowej, dotyczącej praktycznej przydatności produktu dla użytkownika w rzeczywistych warunkach użytkowania. Zdaniem M. Sikorskiego sama jakość produktu informa- 100

4 tycznego jest kombinacją trzech składowych jakości: technicznej (jest to jakość kodu źródłowego i jego zgodność z wymaganiami, m.in. bezpieczeństwa), ergonomicznej, użytkowej (jest to praktyczna użyteczność produktu, odczuwalna i weryfikowana przez użytkownika podczas wykonywania zadań) [17]. Na potrzeby analizy wyodrębniono najważniejsze zasady użyteczności, własności interfejsu i zawartości stron. Przyjęto następujące kryteria oceny użyteczności: czytelność strony (właściwe rozmieszczenie informacji), układ strony (łatwy dostęp do poszczególnych bloków tematycznych), szata graficzna (dopasowanie ilustracji do treści, jakość grafiki, mechanizm galerii, mechanizm forum, itp.), architektura informacji (porządkowanie według działów, przejrzystość menu, dostępność wyszukiwarki), wiarygodność (dane kontaktowe, formularz kontaktowy) oraz brak utrudnień (zbędne duże reklamy, zbędne skrypty zwalniające działanie portalu, muzyka w tle, wyskakujące błędy), cechy techniczne (obecność blogów, mechanizmów Wiki) oraz cechy społeczne (generowanie treści przez użytkowników, możliwość nawiązywania kontaktów, współdzielenie i współtworzenie serwisu). Dla portali zbudowanych w nurcie Web 3.0 dodatkowo wyodrębniono kryterium: funkcjonalność portali (trójwymiarowość, rozumienie tekstu, przekaz informacji dla użytkownika, kontent dopasowany do potrzeb użytkownika), funkcjonalność wyszukiwarek (rozumienie tekstu, pełne zdania czy słowa kluczowe, forma i jakość, czas przeszukiwania repozytoriów wiedzy oraz warianty udzielonej ), funkcjonalność botów (rozumienie tekstu, forma, przekaz pisemny i mowa bota, czynności wykonywane przez bota np. otwieranie dodatkowych stron, gestykulacja bota, wiedza bota związana z tematyką strony, na której został umieszczony, jak i wiedza poza jej tematyką). 4. Aparat badawczy Do badań eksperymentalnych użyto dwóch metod wielokryterialnego wspomagania decyzji AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) i TOPSIS (ang. Technique for Order Performance by Simiarity to Ideal Solution). AHP jest jedną z metod wykorzystywana przy wieloatrybutowym podejmowaniu decyzji. Została opracowana przez T.L. Saaty ego, w ekonomi nazywana metodą analitycznej hierarchizacji. Pozwala ona na szeregowanie liczby wariantów z możliwością zdefiniowania drzewiastej struktury atrybutów i podatrybutów. Do elementów hierarchicznej struktury metody AHP zaliczamy: cel stan docelowy, kryteria wyznaczniki wyrażone w pewnej skali, które są podstawą do realizacji celu nadrzędnego, warianty postulowane lub realne rozwiązania realizacyjne, generują stopień spełnienia funkcji celów na odpowiednich poziomach modelu hierarchicznego [18]. Agregując oceny w ramach struktury hierarchicznej powstaje macierz danych zagregowanych. Jest ona podstawą do utworzenia zredukowanej macierzy ocen, która podaje oceny końcowe wyznaczone dla kryteriów i czynników głównych oraz ocenianych wariantów. Po opracowaniu modelu hierarchicznego poprzez porównanie parami określa się istotność czynników jako stopień ich dominacji [19, 20]. Szczegółowy algorytm działania zawarto na przykład w pracy T. Kasprzaka [21]. 101

5 TOPSIS opiera się na założeniu, że zwycięska alternatywa posiada najkrótszą odległość do rozwiązania teoretycznie idealnego, a jednocześnie najdłuższą odległość od odwrotności rozwiązania antyidelanego. Jest stosowana do identyfikacji najlepszych rozwiązań spośród skończonego zbioru rozwiązań dopuszczalnych. Rozwiązanie idealne zawiera najlepsze, możliwe do osiągnięcia wartości kryteriów, natomiast rozwiązane najgorsze jest tworzone przez najmniej pożądane, możliwe do osiągnięcia wartości kryteriów [22]. Szczegółowy algorytm działania metody przedstawiono w pracach J. S. Chena, C. L. Hwanga [21, 23]. 5. Badania eksperymentalne Różnorodność nurtu Web 3.0 nie pozwoliła na jednoznaczną identyfikację cech użyteczności portali Web 3.0. W związku z tym wyodrębniono trzy podgrupy. Pierwsza z nich to portale Web 3.0, druga to wyszukiwarki, a trzecia to portale z wbudowanymi botami. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową strukturę hierarchiczną dla wybranych wyszukiwarek (nurt Web 3.0) wraz z ich charakterystycznymi cechami użyteczności. Rys. 2. Struktura hierarchiczna cech użyteczności wyszukiwarek W kolejnym kroku dokonano porównania parami wszystkich elementów każdego poziomu. W ramach porównań przypisano oceny słowne i odpowiadające im wartości numeryczne brane pod uwagę w dalszych obliczeniach. Wybrane cechy określają stopień dominacji jednego elementu względem drugiego. Ocena każdej pary elementów 102

6 została zapisana w tzw. macierzach porównań. Przykładowe wyniki pośrednie zrealizowane dla kategorii funkcjonalność wyszukiwarek przedstawiono w tabeli 1. Tab. 1. Macierz porównań dla kryterium funkcjonalność wyszukiwarek rozumienie tekstu pełne zdanie czy słowa forma jakość czas przeszukiwania warianty rozumienie tekstu pełne zdanie czy słowa forma 103 jakość czas przeszukiwania warianty 1,00 0,50 3,00 0,33 3,00 2,00 2,00 1,00 0,33 0,33 3,00 0,50 0,33 3,00 1,00 0,33 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,50 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 0,25 0,50 0,50 0,50 2,00 4,00 1,00 7,17 8,33 8,17 4,33 17,00 6,25 Następnie dokonano normalizacji wartości przedstawionych tabeli 1 oraz obliczono wagi dla każdego podkryterium. W kolejnym kroku obliczono wartość wektora własnego λ, wyznaczono wartość współczynnika zgodności ocen. Analogiczne badania przeprowadzono dla każdego podkryterium i każdego portali Web 2.0, portali Web 3.0, wyszukiwarek i portali z wbudowanymi botami. Otrzymane wyniki stanowiły podstawę do dalszych badań. W tym celu, na drugim poziomie struktury hierarchicznej użyto metody TOPSIS. Za jej pomocą badano wpływ głównych kryteriów na użyteczność danego portalu oraz zdefiniowanych jego cech charakterystycznych. Aby można było dokonać obliczeń metodą TOPSIS należy zbudować macierz preferencji użytkownika. Dla wyszukiwarek macierz przedstawiono w tabeli 2. Tab. 2. Znormalizowana macierz preferencji użytkownika KtoCo.pl Hakia.com Powerset.com Freebase.com czytelność 0,3636 0,2353 0,2632 0,2353 układ strony 0,1818 0,2941 0,2632 0,2353 wiarygodność 0,1818 0,1765 0,2105 0,2353 funkcjonalność 0,2727 0,2941 0,2632 0,2941 Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali Web 2.0 przedstawiono w tabeli 3. Tab. 3. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali Web 2.0 NK FC GL YouTube Wrzuta MySpace Wykop Wiki Pi* 0,6936 0,6090 0,8618 0,8627 0,7062 0,8578 0,7212 0,8633 Analizując wpływ poszczególnych kryteriów otrzymano ranking portali. Można wskazać cztery portale, których wartości Pi* są zbliżone do siebie. Najbardziej użytecznym

7 jednak okazał się GoldenLine.pl oraz portal internetowej encyklopedii Wikipedia, następnie portal YouTube.com, Myspace.com oraz Wykop.pl. Portal Nasza-klasa.pl i Facebook.com również mają bardzo zbliżoną wartość Pi*, choć są na samym końcu tego rankingu. Nie każdy jednak musi zgodzić się z powyższymi wynikami. Może zdarzyć się sytuacja, że dla innego modelu preferencji sytuacja będzie odmienna i uzyskamy inny ranking portali. Istnieje jednak możliwość modelowania otrzymanych wyników wykorzystując tzw. analizę wrażliwości. Bliskość alternatyw dla rozwiązania idealnego dla porali Web 3.0 przedstawiono w tabeli 4. Tab. 4. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali Web 3.0 Peryskop.pl Songkick.com Wezelki.pl McKinney.com Pi* 0,2743 0,2458 0,2681 0,2506 Największą wagę ma kryterium funkcjonalność portalu. Nieco mniejsza waga przypisana została dla kryterium czytelności oraz układ strony. Mniej ważne jest kryterium architektura informacji oraz wiarygodność portalu. Dla tak ustalonych wag zwycięskim okazuje się portal Peryskop.pl i Wezelki.pl. Nieznacznie odstępuje portal Songkick.com i McKinney.com. Bliskość alternatyw dla rozwiązania idealnego dla wyszukiwarek przedstawiono w tabeli 5. Tab. 5. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla wyszukiwarek KtoCo.pl Hakia.com Powerset.com Freebase.com Pi* 0,2713 0,2317 0,2315 0,1876 Analizując wartości Pi* można stwierdzić, że są one bardzo zbliżone do siebie. Największa waga przypadła kryterium funkcjonalność. Kolejne kryteria to czytelność, układ strony i wiarygodność. Analizując otrzymane wartości Pi* najbardziej użyteczną wyszukiwarką jest KtoCo.pl. Tuż za nią Hakia.com oraz Powerset.com. Najgorzej wypada Freebase.com.Bliskość alternatyw dla rozwiązania idealnego dla portali z wbudowanymi botami przedstawiono w tabeli 6. Tab. 6. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali z wbudowanymi botami Hestia.pl Ikea.com/pl Focus.pl Lot.com Pi* 0,1826 0,1385 0,1667 0,1765 Uzyskane wartości Pi* są na mniej więcej jednakowym poziomie. Największa waga została położona dla kryterium funkcjonalność bota. Zdecydowanie mniejsza waga jest nadana dla kryterium układ strony i czytelność. W wyniku otrzymano ranking portali. Można jednak stwierdzić, że jest on bardzo ujednolicony. Według dobranych kryteriów i ich oceny zwycięża portal Hestia.pl z wbudowanym botem Hubert. Wyżej przedstawione wyniki są modelem preferencji autorów pracy. Może zdarzyć się sytuacja, że dla innego modelu preferencji względną ważność uzyskają inne kryteria, a zarazem 104

8 powstanie inny ranking portali. W celu sprawdzenia stabilności uzyskanych rezultatów dokonano modelowania otrzymanych wyników poprzez tzw. analizę wrażliwości. Analiza wrażliwości to technika analityczna polegająca na badaniu tego, co dzieje się z uzyskanym rozwiązaniem w sytuacji, gdy bieżące parametry ulegają nieznacznej zmianie. Dzięki tej metodzie mamy możliwość określenia zakresu zmian parametrów wejściowych modelu, które nie powodują zmiany wyznaczonego wcześniej rozwiązania optymalnego. Na podstawie wyznaczonych zakresów zmian parametrów możliwa jest ocena stabilności otrzymanego rozwiązania. W niniejszym artykule wykorzystano technikę analizy wrażliwości do zmiany wag danych kryteriów oraz zbadano ich wpływ na otrzymane rozwiązania przy wykorzystaniu metody TOPSIS. W badaniach nieznacznie modelowano wartości wag dla kryterium użyteczności portali z wbudowanymi botami (dla kryterium funkcjonalność odjęto 0.03, a dla kryterium układ strony dodano 0.01 i 0.02 dla kryterium czytelność portalu). W tabeli 7 przedstawiono bliskości alternatyw dla 15 kroków. Tab. 7. Bliskość alternatyw od rozwiązania idealnego dla portali z wbudowanymi botami Hestia.pl Ikea.com/pl Focus.pl Lot.com 1 0,1826 0,1385 0,1667 0, ,1877 0,1460 0,1662 0, ,1944 0,1559 0,1666 0, ,2031 0,1690 0,1680 0, ,2140 0,1862 0,1709 0, ,2278 0,2087 0,1755 0, ,2450 0,2385 0,1822 0, ,2667 0,2782 0,1918 0, ,2938 0,3315 0,2052 0, ,3278 0,4028 0,2235 0, ,3702 0,4924 0,2488 0, ,4224 0,5035 0,2837 0, ,4835 0,4971 0,3324 0, ,5107 0,4908 0,4005 0, ,5117 0,4918 0,4015 0,4993 Zmiana poszczególnych wag kryteriów nie wpłynęła znacząco na ranking portali. Można jedynie zauważyć zmianę, w której portal Ikea.com/pl zamieniany jest z portalem Focus.pl. Poszczególne cechy są silnie umocowane w danych portalach, a modelowanie ich wartościami nie zmienia rankingu portali. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji. 105

9 0,6000 0,4000 0,2000 0, Hestia.pl Ikea.com/pl Focus.pl Lot.com Rys. 3. Zmiany poszczególnych portali z wbudowanymi botami przy manipulacji wagami kryteriów Tab. 8. Cechy użyteczności dla portali Web 2.0 i Web 3.0 Web 3.0 Portal Wyszukiwarki Portale z botami układ nagłówków i właściwe rozmieszczenie informacji dobór czcionki i typografia odpowiednia nawigacja odpowiedni układ strony architektura informacji informacje prawne i finansowe dane kontaktowe mechanizm galerii mechanizm forum mechanizm Wiki obecność blogów generowanie treści przez użytkowników nawiązywanie kontaktów kreatywność jakość szaty graficznej trójwymiarowość rozumienie tekstu kontent dopasowany do potrzeb użytkownika warianty udzielanych forma jakość czas przeszukiwania repozytoriów warianty udzielanej mowa bota poziom zaawansowania bota gestykulacja bota czynności wykonywane przez bota przekaz informacji (np. pisemny) Web

10 6. Zakończenie Główne obszary przeprowadzonych badań to wyodrębnienie cech użytkowych oraz ich identyfikacja dla portali klas Web 2.0 i Web 3.0. Dodatkowo opracowano model ich użyteczności. Zaawansowane rozwinięcie nurtu Web 2.0 spowodowało, że nie napotkano problemów związanych z identyfikacją cech tych klas portali. Wyodrębniono szereg kryteriów głównych i podkryteriów, które mają zastosowanie praktyczne w serwisach Web 2.0. W kolejnym kroku przeprowadzono badania ich użyteczności i stabilności w danym portalu. W związku z obecnym rozwojem portali Web 3.0 nie można było zidentyfikować jednoznacznie kryteriów charakteryzujących ten nurt. Dokonano więc podziału Web 3.0 na trzy podklasy. Pierwsza z nich to portale Web 3.0, druga to wyszukiwarki semantyczne, a trzecia to strony WWW z wbudowanymi botami. W każdej z podklas zidentyfikowano kryterium funkcjonalność, które posiada szereg podkryteriów charakterystycznych dla danej podklasy. Przeprowadzono badania eksperymentalne, w których badano wpływ danego kryterium na użyteczność całego portalu. W tabeli 8 przedstawiono zestawienie cech dla dwóch nurtów. Uzyskany model oceny jakości użytkowej nie jest pozbawiony wad i niedociągnięć. Subiektywizm ocen kryterium użyteczności może być podstawą do podważenia otrzymanych wyników. Nie można jednoznacznie skreślać nurtu Web 3.0 ze względu na jego obecny intensywny rozwój. Dodatkowo ograniczona ilości portali Web 3.0 utrudnia rzetelną realizację badań. Literatura 1. Dąbrowski M., e-learning 2.0 przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, Kazanowski D., Nowy marketing w Internecie, Warszawa, Musser J., O Reilly T., Web2.0 Principles and Best Pracices, Vossen G. Hagemann S., Unleashing Web.2.0 From Concepts to Creativity, Kazanowski D., Nowy Marketing, Warszawa Zieliński Z.E., Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, Zabiełło J., Ruby on Rails. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych, Warszawa Świerczyńska-Kaczor U., Nauczanie języków obcych z zastosowaniem wirtualnych światów oraz serwisów społecznościowych, Zieliński Z.E., Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. 10. Zalewski P., Osiem cech Web 2.0, T. Bernes-Lee, Web 3.0 będzie inteligentny, r. 107

11 12. E. Schmidt, Jak Google widzi przyszłość Internetu, r. 13. A. Kiełbowicz, Bądź gotów na Web 3.0, r. 14. Mayhew D. J., The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for User Interface Design, Lazar J., User-Centered Web Development, Nielsen J., Designing Web Usability, Sikorski M., Z punktu widzenia użytkownika. 18. Kwiesielewicz M., Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny, Nie rozmyte i rozmyte porównania parami, Warszawa Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, Pittsburg. PA:RWS Publications Saaty T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process, Pittsburg. PA:RWS Publications Kasprzak T., Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych, Warszawa Hwang C. L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications, Springer, State Berlin CityHeidelberg Chen J. S., Hwang C. L., Fuzyy Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications, Springer

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 JAROSŁAW W TRÓBSKI SYLWIA WOLANICKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule podj to problem budowy modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Agenda: 1. Kim są Użyteczni.pl i czym się zajmują? 2. Składowe User Experience 3. Architektura informacji 4. Czym jest użyteczność 5. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce Autor: prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska, Katedra Elektroenergetyki ( Energetyka

Bardziej szczegółowo

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL 1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach Internet odgrywa istotną

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2)

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Waldemar Kamrat 1) Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Analytic hierarchy process application for investment effectiveness studies

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Problematyka użyteczności serwisów internetowych

Problematyka użyteczności serwisów internetowych Przykład 1 Paweł J. owalski Problematyka użyteczności serwisów internetowych wykład 10 Przykład 3 Przykład 2 Etapy projektowania serwisu internetowego projekt informacji 1. Zdefiniowanie wymagań (cel,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ...

Komunikacja człowiek - komputer. Ćwiczenie 1. Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej. Wykonali:... ... ... ... Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie 1 Temat: ocena funkcjonalności witryny internetowej Wykonali:............ Zadanie: należy ocenić wybrana witrynę internetową odpowiadając na pytania z tabeli.

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik

Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik W książce autorzy przedstawiają dyskretne problemy wielokryterialne, w których liczba rozpatrywanych przez decydenta wariantów decyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Antyk w kulturze popularnej

Antyk w kulturze popularnej FORUM DYSKUSJI INTERDYSCYPLINARNEJ Vae victis, czyli antyk w kulturze popularnej Czym są nowe media? Media zamienione w dane numeryczne zrozumiałe dla komputera grafika, ruchome obrazy, dźwięki, kształty,

Bardziej szczegółowo

Użyteczność stron internetowych

Użyteczność stron internetowych Użyteczność stron internetowych Użyteczność Użyteczność (ang. usability) jest to dziedzina wiedzy dotycząca interaktywnych urządzeń i aplikacji, która określa stopień, w jakim ludzie są w stanie wykonać

Bardziej szczegółowo

Web 3.0 Sieć Pełna Znaczeń (Semantic Web) Perspektywy dla branży motoryzacyjnej i finansowej. Przyjęcie branżowe EurotaxGlass s Polska 10 luty 2012

Web 3.0 Sieć Pełna Znaczeń (Semantic Web) Perspektywy dla branży motoryzacyjnej i finansowej. Przyjęcie branżowe EurotaxGlass s Polska 10 luty 2012 Web 3.0 Sieć Pełna Znaczeń (Semantic Web) Perspektywy dla branży motoryzacyjnej i finansowej Przyjęcie branżowe EurotaxGlass s Polska 10 luty 2012 Web 3.0 - prawdziwa rewolucja czy puste hasło? Web 3.0

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Netkata. PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika. Spis treści. Netkata Interactive

Netkata. PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika. Spis treści. Netkata Interactive Netkata PROCES projektowy Interfejsu Użytkownika Spis treści Projekt efektywnego UI... 2 1. Analiza biznesowa... 3 2. Analiza funkcjonalna... 3 3. Architektura informacji... 4 4. Interaktywne makiety...

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informacja w społecznościowym Internecie

Informacja w społecznościowym Internecie Informacja w społecznościowym Internecie NARZĘDZIA, ŹRÓDŁA, TWÓRCY Agnieszka Koszowska Biblioteka Śląska w Katowicach Informacja w świecie cyfrowym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 3 marca

Bardziej szczegółowo

Pedagogika tradycyjna

Pedagogika tradycyjna Web 2.0 wyzwaniem dla współczesnej edukacji aspekt technologiczny 1 Jak kształcić młodych ludzi, którzy wejdą na rynek pracy za kilka, 10, 20 lat. Jak edukować, by nie zablokować kreatywności młodych i

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

Co to jest usability?

Co to jest usability? Co to jest usability? Użyteczność produktów interaktywnych stron internetowych, programów komputerowych, telefonów komórkowych to odczuwana przez użytkowników prostota i wygoda, naturalność wykonywania

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w turystyce (lab)

Systemy informatyczne w turystyce (lab) Systemy informatyczne w turystyce (lab) dr Oskar Szumski szumski@mail.wz.uw.edu.pl mgr Zbigniew Misiak zbigniew.misiak@gmail.com Tematyka zajęć Segmentacja rynku (profilowanie) zdefiniowanie persony Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Ontologie, czyli o inteligentnych danych

Ontologie, czyli o inteligentnych danych 1 Ontologie, czyli o inteligentnych danych Bożena Deka Andrzej Tolarczyk PLAN 2 1. Korzenie filozoficzne 2. Ontologia w informatyce Ontologie a bazy danych Sieć Semantyczna Inteligentne dane 3. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja człowiek komputer. Dr inż. Agnieszka Szydłowska

Komunikacja człowiek komputer. Dr inż. Agnieszka Szydłowska Komunikacja człowiek komputer Dr inż. Agnieszka Szydłowska Projektowanie zorientowane na użytkownika Dr inż. Agnieszka Szydłowska Definicja Projektowanie zorientowane na użytkownika - Usercentered design,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI. dla marki. ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140%

EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI. dla marki. ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140% EKSPERCKA ANALIZA UŻYTECZNOŚCI dla marki ilość odwiedzin + 113% ilość transakcji +150% przychody +140% O Kliencie Caterina to znana marka odzieżowa typu premium, posiadająca swoje sklepy stacjonarne w

Bardziej szczegółowo

O systemach D-Sight Charakterystyka

O systemach D-Sight Charakterystyka O systemach D-Sight Charakterystyka Systemy wspomagania podejmowania decyzji firmy D-Sight Nawet stosunkowo proste problemy decyzyjne wymagają wieloaspektowej (wielokryterialnej) analizy. Jest to racjonalne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD WIELOKRYTERIALNYCH W OCENIE AUDIENCJI SERWISÓW INTERNETOWYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD WIELOKRYTERIALNYCH W OCENIE AUDIENCJI SERWISÓW INTERNETOWYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 232 241 ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD WIELOKRYTERIALNYCH W OCENIE AUDIENCJI SERWISÓW INTERNETOWYCH Marta Szarafińska Uniwersytet Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wielokryterialna

Optymalizacja wielokryterialna Optymalizacja wielokryterialna Optymalizacja wielokryterialna Dział badań operacyjnych zajmujący się wyznaczaniem optymalnej decyzji w przypadku, gdy występuje więcej niż jedno kryterium Problem wielokryterialny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego

Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Proces projektowania i wdrożenia serwisu internetowego Kluczowe etapy projektu 9 1 Rozwój i optymalizacja Analiza celów, potrzeb i konkurencji 8 Szkolenie IMPROVE THINK Wireframe i prototyp (UX) 2 7 Testy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz PageRank i HITS Mikołajczyk Grzegorz PageRank Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie public relations

Internet jako narzędzie public relations Internet jako narzędzie public relations Michał Jędryka http://www.jedryka.com mail: michal@jedryka.com Jak rozumiem public relations Angielskie wyrażenie public relations jest trudne do przetłumaczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_KOWEZ 09/11/2010- ID:2010-148616 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS)

SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) SKLEP INTERNETOWY OPARTY O SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) UltraGraf Studio Grafiki Ul. Wojska Polskiego 5a/69 26-200 Końskie Woj. Świętokrzyskie GG: 4850036 Tel: +48 792 62 63 42 E-mail: biuro@ultragraf.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Cel programu Dlaczego badania Badania użyteczności Badania w trakcie procesu projektowego witryny

Wprowadzenie. Cel programu Dlaczego badania Badania użyteczności Badania w trakcie procesu projektowego witryny Wprowadzenie Cel programu Dlaczego badania Badania użyteczności Badania w trakcie procesu projektowego witryny Certyfikat Użyteczna Strona O PROGRAMIE: Jest inicjatywą środowiskową, mającą na celu edukację

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa Wprowadzenie Wyniki i zdarzenia Różne podejścia do prawdopodobieństwa Zdarzenia wzajemnie wykluczające się i

5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa Wprowadzenie Wyniki i zdarzenia Różne podejścia do prawdopodobieństwa Zdarzenia wzajemnie wykluczające się i Spis treści Przedmowa do wydania polskiego - Tadeusz Tyszka Słowo wstępne - Lawrence D. Phillips Przedmowa 1. : rola i zastosowanie analizy decyzyjnej Decyzje złożone Rola analizy decyzyjnej Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ranking najpopularniejszych wyszukiwarek powierzchni magazynowej

Ranking najpopularniejszych wyszukiwarek powierzchni magazynowej Artykuł ekspercki Kraków, 9.11.2010 Ranking najpopularniejszych wyszukiwarek powierzchni magazynowej Internetowe wyszukiwarki powierzchni magazynowej stały się w ostatnich latach jednymi z głównych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej

Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej Katowice, 15 grudnia 2010 2 Informacja w kontekście projektu i marketingu L. Rosenfeld, P. Morville,

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów Robo NET Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 30 listopada 2009 r. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP:9571023335 REGON: 220787917 KRS: 0000333062 Zapytanie ofertowe Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Loremip RAPORT. z badania szybkości ładowania najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce

Loremip RAPORT. z badania szybkości ładowania najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce Loremip RAPORT z badania szybkości ładowania najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Polsce edycja I, 2010 Wstęp 2 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszą edycję badania szybkości ładowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA INTERAKTYWNYCH PUBLIKACJI FINANSOWYCH

OFERTA INTERAKTYWNYCH PUBLIKACJI FINANSOWYCH No Hau Studio OFERTA Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą ofertę dotyczącą interaktywnych publikacji finansowych. No Hau Studio specjalizuje się w obsłudze dużych spółek giełdowych,

Bardziej szczegółowo

4.3 Grupowanie według podobieństwa

4.3 Grupowanie według podobieństwa 4.3 Grupowanie według podobieństwa Przykłady obiektów to coś więcej niż wektory wartości atrybutów. Reprezentują one poszczególne rasy psów. Ważnym pytaniem, jakie można sobie zadać, jest to jak dobrymi

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Marketing sportowy dzień 3. Paweł Kowalski Karpacz, 3 czerwca 2012 r.

Marketing sportowy dzień 3. Paweł Kowalski Karpacz, 3 czerwca 2012 r. Marketing sportowy dzień 3 Paweł Kowalski Karpacz, 3 czerwca 2012 r. SERWIS INTERNETOWY W PRAKTYCE Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Architektura informacji Zarządzanie treścią na stronie CMS Newsletter

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner?

Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Jak zmierzyd intuicyjnośd serwisu WWW z wykorzystaniem narzędzia WebDefiner? Data: 18-19.05.2011 a.radwan@hypermediaisobar.pl j.rzepecki@hypermediaisobar.pl Agenda Droga Banku do pozyskania Klienta jest

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo