Instrukcja montażu. wkładu kominkowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu. wkładu kominkowego"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu wkładu kominkowego

2 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Kontrola dostarczonego produktu 3 3. prawidłowe umieszczenie wkładu kominkowego 4 4. Transport 4 5. Ustawienie wkładu kominkowego 5 6. Demontaż śrub unieruchamiających 6 7. Warianty odprowadzania spalin z wkładów kominkowych 6 8. Podłączenie do komina 8 9. přívod vzduchu pro hoření Demontaż drzwiczek Zamykanie drzwiczek Montaż ram Montaż wkładu kominkowego Dozwolone materiały izolacyjne 19

3 1. Wstęp - Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu. - Nie udzielamy gwarancji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. - Niewłaściwe postępowanie może spowodować zranienie lub uszkodzenie urządzenia! - Przestrzeganie niniejszej instrukcji i fachowo przeprowadzony montaż zapewni oszczędną energetycznie i ekologicznie eksploatację. - W trakcie montażu należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych oraz przepisów odnoszących się do norm krajowych i europejskich. - Po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją montażu, zachowaj ją do późniejszego użytku. 2. Kontrola dostarczonego produktu Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić: - czy przesyłka nie posiada widocznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, - czy wszystkie ruchome części i mechanizmy działają prawidłowo, - czy przesyłka jest kompletna i zawiera: - instrukcję montażu i obsługi - kartę gwarancyjną - pudełko z rękawicami ochronnymi oraz podpałką Ewentualne wady lub usterki w dostawie należy niezwłocznie zgłosić swojemu dostawcy. 3

4 3. prawidłowe umieszczenie wkładu kominkowego Przy wyborze prawidłowego miejsca umieszczenia wkładu kominkowego należy uwzględnić następujące wymagania: - Miejsce montażu wkładu kominkowego musi zostać zatwierdzone przez nadzór budowlany (mistrza kominiarskiego). - W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza. Do spalenia 1 kg drewna zużywane jest ok. 12 m 3 powietrza. - W miejscu montażu wkładu kominkowego nie mogą znajdować się w ścianach lub sufitach żadne przewody elektryczne. - Przy umieszczaniu wkładu należy uwzględnić minimalne odległości od ścian i podłogi oraz przewodów elektrycznych i materiałów łatwopalnych, np. belek drewnianych. - Podłoga pod urządzeniem musi posiadać odpowiednią nośność. Nie wolno umieszczać kominka w pomieszczeniach, w których: - nie ma odpowiedniego dopływu powietrza do spalania, - odbywa się produkcja, obróbka lub składowanie mieszanin i materiałów zapalnych lub wybuchowych, - na skutek odsysania powietrza tworzy się podciśnienie w stosunku do powietrza zewnętrznego (wentylatory, wyciągi, urządzenia grzewcze i wentylacyjne, suszarki wywiewowe, itd.). 4. Transport - W celu łatwiejszej manipulacji z wkładem kominkowym zastosowano drążki transportowe, które można wsunąć do otworów przygotowanych w korpusie wkładu kominkowego (rys. 1). - Przed transportem należy się upewnić, czy mechanizm wysuwny drzwiczek (w przypadku wkładów kominkowych z górnym wysuwem) oraz cegły szamotowe paleniska są zabezpieczone. 4

5 rys Ustawienie wkładu kominkowego - Podłoże pod wkładem kominkowym powinno posiadać odpowiednią nośność. - Wkład kominkowy należy ustawić na płycie fundamentowej. Powierzchnia pod urządzeniem musi być stabilna i nieruchoma. - Wysokość wkładu kominkowego względem podłogi można ustawić za pomocą regulowanych nóżek (rys. 2), które umożliwiają regulację do wysokości 6 cm (w przypadku wkładów narożnych wyłącznie 1 cm). Po ustawieniu wysokości wkład kominkowy należy wypoziomować. Rys. 2 5

6 6. Demontaż śrub unieruchamiających z górnym (wyłącznie w przypadku drzwiczek wysuwem) - Po ustawieniu wkładu kominkowego należy zdemontować dwie śruby unieruchamiające, które zabezpieczają mechanizm wysuwny drzwiczek przed uszkodzeniem, zob. rys. 3 (śruby unieruchamiające znajdują się po obu stronach wkładu kominkowego i są w widoczny sposób oznaczone). - Po demontażu śrub unieruchamiających należy sprawdzić funkcjonowanie przesuwu drzwiczek. W przypadku stwierdzenia wad w funkcjonowaniu mechanizmu należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą i przerwać prace budowlane. rys Warianty odprowadzania spalin z wkładów kominkowych Sposób odprowadzania spalin z paleniska jest uzależniony od konstrukcji oraz ewentualnego sposobu użytkowania wkładu kominkowe w połączeniu z akumulacyjnymi systemami ciągu. W ofercie znajdują się następujące warianty: - wariant z kopułą żeliwną (rys. 4a): - odpowiedni do podłączenia do akumulacyjnego systemu ciągu o średnicy zewnętrznej 180 mm - dostępny w modelach: HAKA 37/50, HAKA 63/51, HAKA 67/51, ECKA 67/45/51 - wariant z wymiennikiem powietrznym (rys. 4b): - odpowiedni do bezpośredniego podłączenia do komina o średnicy zewnętrznej 200 mm 6

7 - dostępny w modelach: HAKA 37/50 (150 mm), HAKA 63/51, HAKA 67/51, ECKA 67/45/51 - wariant z adapterem żeliwnym (rys. 4c): - odpowiedni do podłączenia z pierścieniami akumulacyjnymi o średnicy zewnętrznej 440 mm - dostępny w modelach: HAKA 37/50, HAKA 63/51, HAKA 67/51, ECKA 67/45/51 rys. 4a rys. 4B rys. 4C - wariant z ewentualnym odprowadzeniem z tyłu (rys. 5a): - odpowiedni do podłączenia do akumulacyjnego systemu ciągu lub bezpośredniego podłączenia do komina - dostępny w modelach: ECKA 50/35/45, ECKA 90/40/40, seria UKA - niewykorzystany wylot (górny lub dolny) może służyc jako otwór rewizyjny - wariant z bezpośrednim odprowadzeniem spalin (rys. 5b): - odpowiedni do podłączenia do akumulacyjnego systemu ciągu lub bezpośredniego podłączenia do komina - dostępny w modelach: HAKA 89/45, HAKA 89/45 T, HAKA 89/72, HAKA 110/51 rys. 5A rys. 5B 7

8 8. Podłączenie do komina - Przed podłączeniem wkładu kominkowego do komina należy koniecznie sprawdzić wymiary i stan danego komina (zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami budowlanymi oraz normą DIN 18160). Następnie należy udokumentować pisemnie prawidłowe funkcjonowanie komina zgodnie z DIN EN Podczas obliczeń komina należy uwzględnić parametry danego wkładu kominkowego oraz fakt, że przy otwartych drzwiczkach (w trakcie dokładania paliwa) należy w bezpieczny sposób odprowadzić większą ilość powietrza oraz spalin w porównaniu ze zwykłą eksploatacją. - Nie wolno zmniejszać wymiarów przewodu spalinowego. - Do jednego komina można podłączyć większą ilość źródeł ciepła wyłącznie wtedy, jeżeli są wyposażone w mechanizm samozamykania drzwiczek i posiadają certyfikat według EN A1. Następnie należy wykonać obliczenia według normy DIN EN 13384, ustęp 2. - Podczas montażu należy przestrzegać norm EN , DIN 18160, DIN lub przepisów dotyczących niniejszego rodzaju urządzeń obowiązujących w krajach, w których przeprowadzany jest ich montaż. Elementy łączące / kanał dymowy - Wymiary elementów łączących muszą być zgodne z normą DIN EN W celu połączenia wkładu kominkowego i komina można zastosować wyłącznie rurę stalową (kanał dymowy) do tego przeznaczoną i opatrzoną tabliczką CE (minimalna grubość ściany wynosi 2 mm, w przypadku nierdzewnej stali austenitycznej 1 mm). - Jeżeli ciąg w kominie jest w trakcie eksploatacji zbyt wysoki (ponad 20 Pa), zalecamy montaż kominowej przysłony dławiącej. W takim przypadku należy zadbać, aby: - przysłona nie zamykała się samoczynnie - przysłona była wyposażona w prostą i przejrzystą regulację oraz posiadała oznaczenie pozycji zamknięte i otwarte - przysłona posiadała otwory stanowiące minimalnie 3 % wielkości przekroju całkowitego przysłony, nie mniej jednak niż 20 cm Doprowadzenie powietrza do spalania - Wkład kominkowy może być eksploatowany wyłącznie w pomieszczeniach, w których zapewniona jest odpowiednia ilość dopływu powietrza do spalania. 8

9 - urządzenia do odsysania powietrza (np. urządzenia wentylacyjne, odsysacz pary), które są użytkowane w jednym pomieszczeniu razem z wkładem kominkowym, mogą spowodować problemy z dopływem powietrza do wkładu kominkowego. W takim przypadku należy zadbać, aby w pomieszczeniu nie powstawało podciśnienie w stosunku do powietrza zewnętrznego. - W celu bezproblemowej eksploatacji należy koniecznie zapewnić odpowiedni przewód dopływu powietrza do kołnierza w dolnej części wkładu kominkowego (rys. 6a): - Droga dopływu powietrza powinna być możliwie jak najkrótsza i nie powinna zmieniać kierunku. - za pomocą diagramów roboczych (zob. wytyczne zdunów TR-OL) należy określić przekrój przewodu dopływu powietrza. - Przewód dopływu powietrza powinien być wyprodukowany z niepalnego materiału odpornego na odkształcenia. - Odizolowanie przewodu dopływu powietrza zapobiega pojawianiu się kondensatu. - W przypadku modeli HAKA 89/45T, 89/72, 110/51 i serii UKA można dodatkowo zmienić stronę położenia kołnierza powietrza, przy czym niewykorzystany otwór należy zaślepić (rys. 6b). rys. 6A rys. 6B 10. Demontaż drzwiczek Przed przystąpieniem do pracy zalecamy przeprowadzenie demontażu drzwiczek, w celu uniknięcia ich ewentualnego uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Sposób demontażu jest uzależniony od typu drzwiczek: 9

10 Drzwiczki zamykane tradycyjnie (rys. 7) Wyjąć zabezpieczenie z górnego zawiasu (krok nr 1). Do dolnego zawiasu przyłożyć klucz płaski w rozmiarze 17 i podnieść drzwiczki do góry (krok nr 2). Jak tylko dolny zawias wydostanie się z ramy, wysunąć drzwiczki w kierunku ku sobie (krok nr 3) i następnie ruchem w dół wyjąć drzwiczki z górnego zawiasu. W celu założenia drzwiczek należy postępować w sposób odwrotny. rys. 7 Drzwiczki proste z górnym wysuwem (rys. 8) Otworzyć drzwiczki do pozycji czyszczenia szyby (krok nr 1). Należy sprawdzić, czy dźwigienki unieruchamiające mechanizm podnoszący są wysunięte (krok nr 2). Wyjąć zabezpieczenie z prawego dolnego zawiasu drzwiczek (krok nr 3). Za pomocą klucza imbusowego nr 3 wymontować ograniczniki otwierania drzwiczek (krok nr 4). Następnie przesunąć drzwiczki w prawo i wyjąć ruchem ku sobie (krok nr 5). W celu założenia drzwiczek należy postępować w sposób odwrotny. rys. 8 10

11 Drzwiczki narożne z górnym wysuwem (rys. 9A) Otworzyć drzwiczki do pozycji czyszczenia szyby (krok nr 1). Należy sprawdzić, czy dźwigienki unieruchamiające mechanizm podnoszący są wysunięte (krok nr 2). Wyjąć zabezpieczenie z górnego zawiasu drzwiczek (krok nr 3). Następnie przesunąć drzwiczki do góry, dzięki czemu wydostanie się dolny zawias, po czym wyjąć drzwiczki ruchem ku sobie (krok nr 4). W celu założenia drzwiczek należy postępować w sposób odwrotny. rys. 9A Drzwi trójstronne podnoszone do góry (RYS. 9B) Wysuń wszystkie dźwignie w pozycji do czyszczenia szkła (krok nr 1). Wyjmij zawleczkę w górnym zawiasie drzwi (krok nr 2) Usuń śruby na drzwiach bocznych (krok nr 3). Usuń drzwi boczne (krok nr 4). Aby ponownie zamontować drzwi, należy postępować odwrotnie RYS. 9B x 6x

12 11. Zamykanie drzwiczek Wkłady kominkowe posiadają dwie opcje ustawienia drzwiczek: A drzwiczki z zamykaniem ręcznym A1 drzwiczki z zamykaniem automatycznym Drzwiczki zostały ustawione fabrycznie na zamykanie ręczne, tj. wariant A. W przypadku tego wariantu nie można wykorzystać wielokrotnego podłączenia do komina. Jeżeli wkład kominkowy ma zostać podłączony do wielokrotnego przewodu kominowego, należy przeprowadzić obliczenia według normy DIN EN i następnie zmienić na drzwiczki samozamykające, tj. wariant A1. W trakcie przeróbki na wariant A1 należy postępować zgodnie z następującą instrukcją: Drzwiczki zamykane tradycyjnie (rys. 10) Wyjąć zabezpieczenie z górnego zawiasu (krok nr 1). Do dolnego zawiasu przyłożyć klucz płaski w rozmiarze 17 i podnieść drzwiczki do góry (krok nr 2). Jak tylko dolny zawias wydostanie się z ramy, obrócić go za pomocą nałożonego klucza w kierunku paleniska (krok nr 3), dzięki czemu nastąpi naprężenie sprężyny skrętowej. W taki stanie drzwiczki włożyć ponownie do ramy (krok nr 4) i zabezpieczyć górny zawias za pomocą zabezpieczenia opisanego w kroku nr 1. rys. 10 Drzwiczki proste z górnym wysuwem, seria UKA (rys. 11) Wyjąć części boczne paleniska w taki sposób, aby lewa i prawa strona rewizyjna była dostępna aż do obciążników (krok nr 1). Za pomocą klucza imbusowego nr 3 zdemontować obie osłony (krok nr 2). Następnie z obu stron równomiernie wyjąć tyle obciążników, aby drzwiczki zamykały się samoczynnie (krok nr 3). Zamontować z powrotem obie osłony oraz włożyć do paleniska boczne części szamotowe (zob. powyższe kroki 1 i 2). 12

13 rys. 11 Drzwiczki narożne z górnym wysuwem (rys. 12 model ECKA 67/45/51, 90/40/40) UWAGA: W przypadku niniejszych modeli nie można obciążyć drzwiczek od strony komory spalania! Zdemontować obie osłony obciążników z tylnej strony wkładu kominkowego (krok nr 1). Drzwiczki opuścić do dolnego położenia, aby obciążniki wysunęły się w górę. Wyjąć równomiernie z obu stron tyle obciążników, aby drzwiczki zamykały się samoczynnie (krok nr 2). Zamontować z powrotem obie osłony. rys. 12 Drzwiczki narożne z górnym wysuwem (RYS. 13 model 50/35/45) W tym modelu przeróbka mechanizmu zamykania drzwiczek jest możliwa zarówno przed, jak i po zabudowie wkładu kominkowego. Otworzyć drzwiczki do pozycji czyszczenia szyby (krok nr 1). Zamontować obciążniki do ramy mechanizmu podnoszącego (kroki nr 2 i 3) obciążniki są częścią dostawy wkładu kominkowego. Zamknąć drzwiczki i sprawdzić funkcjonowanie podnoszenia. 13

14 rys Montaż ram Dostawa wszystkich ram maskujących i montażowych obejmuje śruby i nakrętki wsuwane (w przypadku drzwi z górnym wysuwem), które służą do umocowania ramy we wkładzie kominkowym. Podczas montażu poszczególnych typów ram należy postępować w następujący sposób: Montaż ram maskujących (rys. 14) Nasunąć nakrętki na ocynkowane obramowanie (krok nr 1). Ramę przyłożyć do kominka, górną i dolną część ramy przymocować za pomocą śrub (krok nr 2 i 3). rys

15 Montaż ram montażowych w drzwiczkach prostych (rys. 15) Od strony wewnętrznej mechanizmu podnoszącego włożyć do wkładu kominkowego części boczne ramy montażowej i przymocować śrubami za pomocą klucza nr 8 po obu stronach kominka (krok nr 1). Na ocynkowane obramowanie nasunąć nakrętki i za pomocą śrub przymocować węższą część ramy do dolnej krawędzi obramowania (krok nr 2). Pozostałą część dolną przyłożyć do wkładu kominkowego i przymocować śrubami (krok nr 3). Wyznaczyć luz po obwodzie ramy i następnie dokręcić wszystkie śruby. rys. 15 Montaż ram montażowych w drzwiczkach narożnych z górnym wysuwem (rys. 16) Zmontować ramę w rogach (krok nr 1). We wkładzie kominkowym wyłamać przygotowane prostokąty na górnym i dolnym końcu listwy (krok nr 2). Nasunąć nakrętkę na ocynkowane obramowanie i za pomocą śrub przymocować ramę do wkładu kominkowego (krok nr 3). Listwy z wyłamanymi otworami są regulowane, przysunąć je do ramy w zależności od potrzeb. rys

16 13. Montaż wkładu kominkowego - W trakcie montażu urządzenia należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych oraz przepisów odnoszących się do norm krajowych i europejskich. - Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, stosowanych materiałów oraz wymiarów kratek wentylacyjnych. - Prace budowlane należy wykonać w sposób umożliwiający późniejszy dostęp w celu czyszczenia urządzenia, kanału dymowego i komina. - rysunki 17a i 17b przedstawiają poszczególne elementy ochronne oraz części budowlane w trakcie montażu wkładu kominkowego w przypadku ściany zwykłej oraz ściany wymagającej ochrony. rys. 17A Montaż przed/obok zwykłej ściany rys. 17b Montaż przed/obok ściany wymagającej ochrony 16

17 1. Ściana 2. Warstwa izolacyjna (kanał dymowy) 3. Część łącząca / kanał dymowy 4. Warstwa izolacyjna (ściana tylna) 5. Przestrzeń konwekcyjna 6. Kratka wlotowa powietrza konwekcyjnego 7. Płyta betonowa min. 6 cm (w przypadku montażu na stropie ochronnym) 8. Strop 9. Warstwa izolacyjna (podłoga) 10. Dopływ powietrza do paleniska 11. Zabudowa (z pomieszczenia) 12. Warstwa izolacyjna (strop) 13. Kratka wylotowa powietrza konwekcyjnego 14. Podłoga ochronna z materiałów niepalnych 15. Warstwa izolacyjna (strona boczna) 16. Zabudowa (z pomieszczenia) 17. Obszar promieniowania 18. Materiał łatwopalny 19. Oddychająca ochrona promieniowania 20. Ściana ochronna 21. Ochrona przeciwpożarowa przy kanale spalinowym 22. Przedmurówka z materiału mineralnego 23. Meble z materiału palnego w odległości min. 5 cm od ściany zabudowy Przestrzeń konwekcyjna - Jeżeli płaszcz konwekcyjny nie został zastosowany, wtedy między wkładem kominkowym i warstwą izolacyjną (4, 15) musi być zachowana przestrzeń minimalnie o wymiarach 6 cm po stronach bocznych i tylnych. - Przestrzeń konwekcyjna musi zostać odizolowana od wszystkich ścian, oprócz ścian, które tworzą powierzchnię ciepłozmienną zabudowy. - Ściany, podłoga i strop przestrzeni konwekcyjnej muszą być czyste i odporne na ścieranie. Dopływ powietrza konwekcyjnego z płaszcza konwekcyjnego - Wszystkie przewody ciepłego powietrza konwekcyjnego muszą się składać z odpornych na odkształcanie materiałów niepalnych. - W przypadku montażu płaszcza konwekcyjnego przewód dopływu ciepłego powietrza powinien być przymocowany zarówno do króćca płaszcza konwekcyjnego, jak i do kratki wylotowej. Eksploatacja bez kratki powietrznej (hypokaust) - Cyrkulacja powietrza konwekcyjnego odbywa się w zamkniętym płaszczu. Ciepło z przestrzeni konwekcyjnej jest przekazywane do pomieszczenia za pomocą ciepłozmiennych powierzchni płaszcza zabudowy. - Obciążenie cieplne w przestrzeni konwekcyjnej hypokaustu jest wyższe od obciążenia występującego w przypadku konstrukcji z kratkami powietrznymi. Dlatego przestrzeń konwekcyjna wymaga dodatkowej izolacji. - Wymiary i wykonanie powierzchni ciepłozmiennej zabudowy musi uwzględniać moc cieplną wkładu. Przedmurówka (dla ścian wymagających ochrony) - Stosuje się w celu ochrony ścian budynku (20) i składa się z materiału mineralnego o grubości min. 10 cm. - Przedmurówka może się kończyć nie niżej niż 20 cm nad kanałem dymowym (3). - Przedmurówka nie jest konieczna, jeżeli ściana budynku: - posiada grubość min. 10 cm - składa się z materiałów niepalnych - nie jest nośną ścianą betonową lub ścianą z żelbetonu 17

18 Warstwy izolacyjne (ochrona ścian zwykłych) - Przedmurówka (22) i ściana budynku (20) muszą posiadać warstwę izolacyjną (4, 16) o grubości minimalnie 9 cm. - zabudowa (11) nie musi posiadać ochronnej warstwy izolacyjnej, jeżeli powierzchnia zabudowy ogrzewa się maksymalnie do 85 C. W przypadku powierzchni na bazie kamienia naturalnego lub ceramiki, na które nie kładzie się żadnych przedmiotów, temperatura powierzchniowa może osiągnąć maksymalnie 120 C (dotyczy wyłącznie mocno pochylonych lub pionowych powierzchni zabudowy ogrzewane ściany kaflowe, itd.). Ochrona podłogi - Podłogi z materiałów palnych muszą być chronione za pomocą płyty betonowej (7) o grubości min. 6 cm, na którą należy następnie położyć warstwę izolacyjną (9). - Nośne podłogi betonowe i podłogi z żelbetonu muszą posiadać warstwę izolacyjną (9). Zabudowa - Ściany zabudowy służą do oddawania ciepła do pomieszczenia i mogą się składać wyłącznie z materiałów niepalnych klasy A1. - Powierzchnie pionowe w kierunku pomieszczenia na bazie kamienia naturalnego lub ceramiki mogą osiągać maksymalnie temperaturę 120 C. - Powierzchnie poziome, na które można kłaść przedmioty, mogą osiągać maksymalnie temperaturę 85 C. - zabudowa musi być wyłącznie samonośna i nie może mieć żadnego bezpośredniego kontaktu z wkładem kominkowym. - Między wkładem kominkowym i zabudową, tak samo jak między ramą nośną i zabudową, należy umieścić taśmę uszczelniającą lub papier izolacyjny, który wyrówna różnice w rozszerzalności cieplnej materiałów. Kratki wentylacyjne - W przypadku wylotowej kratki wentylacyjnej należy zachować minimalną odległość 50 cm od stropu i 30 cm od ścian z materiałów palnych, nośnych ścian betonowych oraz mebli. - Wylotowe kratki wentylacyjne należy umieścić równomiernie w górnej części zabudowy w sposób zapobiegający gromadzeniu się ciepła w zabudowie oraz umożliwiający bezproblemowe czyszczenie. - Wymiary przekroju kratek są uzależnione od materiału zabudowy oraz typu wkładu kominkowego (zob. karty techniczne). - Kratki wentylacyjne należy umieścić w taki sposób, aby zapobiec ich zatykaniu. Montaż stropu - Jeżeli zabudowa sięga do stropu, musi on posiadać odpowiednią izolację według lokalnych norm budowlanych. Podłoga przed wkładem kominkowym - Podłoga przed wkładem kominkowym musi się składać z materiałów niepalnych lub płyty niepalnej o odpowiedniej grubości (na przykład podłoga szklana). - Wymiary powierzchni niepalnej: 18

19 - z przodu kominka wymiary uzależnione są od wysokości dna komory spalania od podłogi. Do tej wysokości należy doliczyć 30 cm, wartość minimalna wynosi 50 cm. - Po bokach kominka wymiary uzależnione są od wysokości dna komory spalania od podłogi. Do tej wysokości należy doliczyć 20 cm, wartość minimalna wynosi 30 cm. Obszar promieniowania wkładu kominkowego - Odległość otworu palenisku (do przodu, do góry, w dół i w bok) od części budowlanych z materiału łatwopalnego lub ich elementów łatwopalnych i mebli musi wynosić minimalnie 80cm. - W przypadku oddychającej ochrony obustronnej odległość powinna wynosić minimalnie 40 cm. Obszar poza zasięgiem promieniowania - Odległość między ścianą zabudowy i przedmiotami z materiałów łatwopalnych lub meblami powinna wynosić minimalnie 5 cm. Przestrzeń przejściowa musi być otwarta w stosunku do zabudowy w taki sposób, aby nie dochodziło do gromadzenia się ciepła. - Części, które zakrywają wyłącznie powierzchnie zabudowy kominka, czyli podłoga, obłożenie ścian i warstwa izolacyjna na stropie i ścianach, mogą być przyłączone do zabudowy bez zachowania odległości. 14. Dozwolone materiały izolacyjne - Stosowane materiały izolacyjne muszą zgodnie z AGI-Q 132 spełniać następujące kryteria: Materiał: grupa 12,13 wełna mineralna i żużlowa Forma: grupa 06,07,08 maty, płyty, otuliny Przewodność cieplna: grupa Górna temperatura użytkowa: grupa 70 i wyżej 700 C Gęstość: grupa kg/m 3 - zastosowane materiały izolacyjne muszą spełniać minimalnie kryteria klasy A1 według DIN 4102, część 1 z temperaturą graniczną stosowania min. 700 C i gęstością ponad 80 kg/m 3. - inne rodzaje izolacji muszą posiadać odpowiedni certyfikat DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik ) np. Isolrath - Materiały izolacyjne wewnątrz przestrzeni konwekcyjnej bez zastosowania płaszcza konwekcyjnego muszą być odporne na ścieranie. 19

20 Przedstawiciel na rynek Polski: GODKOWIE ul. Dworcowa Chybie Polska HOXTER gmbh Hersbrucker Straße Reichenschwand Niemcy +49 (0) HOXTER a.s. Blanenská Kurim Republika Czeska STAN 04/2015 Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych i błędów.

Instrukcja montażu. wkładu kominkowego wodnego

Instrukcja montażu. wkładu kominkowego wodnego Instrukcja montażu wkładu kominkowego wodnego Spis treści 1. Wstęp 3 2. Kontrola dostarczonego produktu 3 3. prawidłowe umieszczenie wkładu kominkowego 4 4. Transport 4 5. Ustawienie wkładu kominkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady Kompakt- kamin kominkowy 80 Zasady 2 INFORMACJE OGÓLNE 2 3 ZAKRES DOSTAWY 3 WYMIARY 4 MINKOWEGO KOMPAKTKAMIN 8 IEJSCA USTAWIENIA 8 WSKAZÓWKI DOT MONTA!" EOS R 4 / EOS R 4VOICE 9 #$!"W 0 POWIETRZE DO SPALANIA

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja montażu. Finse

PL Instrukcja montażu. Finse PL Instrukcja montażu Finse Nr wyrobu: FP-BWS01-301, FP-BWS07-301 14.09.2009 Informacje ogólne Wszystkie nasze wykładziny kominkowe wykonane są z niepalnego materiału. Wszystkie nasze wkłady kominowe podlegają

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Jøtul FS I 350 FL

Jøtul FS I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Jøtul FS 350 - I 350 FL Manual Version P09 PL - Instrukcja montażu i dane techniczne 2 Rysunki 4 Jøtul FS 350 FL H Jøtul FS 350 FL L Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać

Bardziej szczegółowo

Kominki grzewcze 2013/2014. firmy BRUNNER. made in germany. Przegląd cen. Wyciąg z Cennika 2013/2014 ważny od 01.07.2013 do 30.06.

Kominki grzewcze 2013/2014. firmy BRUNNER. made in germany. Przegląd cen. Wyciąg z Cennika 2013/2014 ważny od 01.07.2013 do 30.06. Kominki grzewcze firmy BRUNNER Panorama 51/66/50/66, kafle: Sommerhuber Przegląd cen. Wyciąg z Cennika 2013/2014 ważny od 01.07.2013 do 30.06.2014 2013/2014 made in germany. Ceny Wszystkie ceny podane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE I OPIS... 3 2 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 DANE TECHNICZNE... 5 4 DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU... 6 5 WYMAGANIA BUDOWLANE...

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rama ozdobna P Rama ozdobna SS PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Testowany zgodnie EN Moc nominalna 5,9 kw Sprawność > 80 %

Testowany zgodnie EN Moc nominalna 5,9 kw Sprawność > 80 % ECKA /35/45 65 Karta techniczna URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA Testowany zgodnie EN 13229 Moc nominalna 5,9 kw Sprawność > 80 % Zużycie drewna 1,9 kg/h 5,4 g/s na wyjściu 245 C 64 75 % Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin warstwowy nieizolowany Presto FOCUS o średnicach 16-20 cm PN-EN 13063-1 Kompletny

Bardziej szczegółowo

czołowy europejski producent wkładów i pieców kominkowy

czołowy europejski producent wkładów i pieców kominkowy czołowy europejski producent wkładów i pieców kominkowy ZAWARTOŚĆ strona Romotop 4 Wkłady kominkowe KV 055A N 5 KV 055B N 6 KV 065A N 7 KV 055A 8 KV 055B 9 Wkłady kominkowe ANGLE 10 ANGLE L/R 2G L 66.44.44.01

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO SAUNY STOVEMAN Dane techniczne pieca do sauny Rodzaj pieca do sauny Stoveman 24 Model Stoveman 24 Nominalna moc grzewcza, w tym 22,6 kw moc grzewcza

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi ver. 4

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi ver. 4 BIOKOMINKI Instrukcja obsługi ver. 4 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek MISA: - waga: 7,5 kg - materiał: stal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH Generalny dystrybutor: WENTOR 68-200 Żary Ul. Moniuszki 11 D tel./fax 68 363 81 88 PL EN DE RU v3 +! " # $ %&'! " $" # (" &'! ' %)%*+, % ' % )),-, )). /0 1,) ),2 ) %,)3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi pieców kominkowych Selection

Instrukcja montażu i obsługi pieców kominkowych Selection Instrukcja montażu i obsługi pieców kominkowych Selection WSTĘP FILOZOFIA JAKOŚCI Zdecydowaliście się Państwo na piec kominkowy Spartherm serdecznie dziękujemy za zaufanie. W świecie dobrobytu i produkcji

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PIECE WODNE BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. Stan: 30.04.2013. made in germany

PIECE WODNE BRUNNER. Kamin-Kessel 62/76. Stan: 30.04.2013. made in germany PIC WODN BRUNNR KaminKessel 62/76 Stan: 30.04.2013 made in germany KaminKessel 62/76 drzwi uchylne, z izolacją i kątownikiem montażowym drzwi uchylne, z izolacją i ramą wykończeniową KaminKessel 62/76

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin powietrzno-spalinowy Presto MAGNUS o średnicach 18 30 cm PN-EN 13063-3 Kompletny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115020 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 30.08.2004 Rzeczypospolitej Polskiej (19) PL (n)63265

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Rondo Plus

System kominowy Schiedel Rondo Plus System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo to zestaw, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych, produkcji Schiedel Sp. z o.o. n Systemy kominowe Schiedel Rondo złożone

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 18

Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna do Jøtul I 18 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu 2 Rysunki 4 Rama ozdobna Jøtul I 18 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

Bardziej szczegółowo

Paleniska pieca bazowego

Paleniska pieca bazowego Paleniska pieca bazowego WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5 Wolfshöher Tonwerke Telefon: +49 9153-9262-0 GmbH & Co. KG Telefax: +49 9153-4342 Wolfshöhe 2 Email: info@wolfshoehe.de Stand: 07.07.2016 D-91233 Neunkirchen

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2...

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli wniesienie oraz montaż. Meble należy wypoziomować, półki wiszące zawiesić. Wymiary przytoczone

Bardziej szczegółowo

Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax.

Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax. Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax. 0048 46 832 60 88 114281_BA_PL_001 Rysunek przeglądowy (montaż GS 155) 1 Pozycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT KARTA OPIS WYROBU Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i montażu zestawu kominkowego GENF

Instrukcja instalacji i montażu zestawu kominkowego GENF 06 018 00 41 14 12 11092012PL Instrukcja instalacji i montażu zestawu kominkowego GENF Wkład kominkowy: Jonava Certyfikat: E 30 00449 09 z dnia 15. 5. 2009 Wydał: Strojírenský zkušební ústav, s. p. (Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH

PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH BEZPIECZNE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE ZE STALI KWASOODPORNYCH Konieczność modernizacji lub budowy przewodów kominowych w budownictwie jednorodzinnym nie musi wiązać się

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu

Przemysłowy promiennik podczerwieni IR Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu 3 3000 6000 W Grzałki elektryczne 3 modele(i) Przemysłowy promiennik podczerwieni Do budynków o dużej kubaturze i wysokim sklepieniu Zastosowanie Promiennik nadaje się do kompleksowego lub uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL THERMO RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL THERMO RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY KARTA OPIS WYROBU Schiedel Thermo Rondo Plus 18-20+W to trójwarstwowy, dwuścienny system kominowy wyprodukowany przez Schiedel Sp. z o.o., w którym obudowę zewnętrzna stanowi innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe

Thermocassette HP HP6 HP3. Minimalne odległości montażowe Thermocassette Thermocassette 3 6 0,8 m 0,8 m Minimalne odległości montażowe Minimalne odległości [mm] Sufit 80 Ściana, długi bok urządzenia 50 Ściana, krótki bok urządzenia 50 Przeszkoda 500 Podłoga 1800

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR :

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : INSTRUKCJA OBSŁUGI instalacja oraz obsługa ogrzewaczy na paliwo stałe. MODEL - ALEA,MELITA, DYSTRYBUTOR : Higher Monika Godlewska Ul. Orlowicza 52, Walbrzych RYSUNEK POGLĄDOWY PIECA Z ZAZNACZENIEM : dolotów

Bardziej szczegółowo

CENNIK

CENNIK CENNIK 1. 7. 2012 30. 6. 2013 SPIS TREŚCI INFORMACJE Informacje 02 03 KOMINKI Wkłady kominkowe 04 08 KOMINKI WODNE Wodne wkłady kominkowe Akcesoria do urządzeń wodnych 09 13 16 DRZWICZKI PIECOWE Drzwiczki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

Seria KAM WENTYLATORY KOMINKOWE

Seria KAM WENTYLATORY KOMINKOWE WENTYLATORY KOMINKOWE Seria Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozdział ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10

Spis treści. Kuchnia węglowa TK2 2. Kuchnia węglowa RETRO.4. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8. Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 Spis treści Kuchnia węglowa TK2 2 Kuchnia węglowa RETRO.4 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 1 6 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 2 8 Piec grzewczy PŁOMIEŃ 3.10 1 Kuchnia węglowa TK2 Zastosowanie Kuchnie węglowe typu Tk2-610

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy Na Riva Studio 500, 1, & 3 Instrukcja obsługi, montażu i naprawy PM378PL Wydanie (Listopad 01) Spis Treści Ramy dla Riva Studio

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KIELAR-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, PL BUP 12/06. ADAM KIELAR, Ustroń, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KIELAR-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, PL BUP 12/06. ADAM KIELAR, Ustroń, PL PL 66603 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120255 (22) Data zgłoszenia: 08.12.2004 (19) PL (11) 66603 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B MS3 M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKA 1. WSTĘP typu PL 210 Montaż kominka powinien być wykonany przez wykwalifikowaną firmę. Tylko profesjonalny montaż daje nam pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Qjakość. 30 lat. uniwersalny system kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS JEST NOWOCZESNYM KOMINEM DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW WYSOKIE WYMAGANIA POŻAROWE

Qjakość. 30 lat. uniwersalny system kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS JEST NOWOCZESNYM KOMINEM DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW WYSOKIE WYMAGANIA POŻAROWE uniwersalny system kominowy SCHIEDEL RONDO PLUS JEST NOWOCZESNYM KOMINEM DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW takich jak: gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, drewno i inne paliwa stałe. Zarówno dla otwartych kominków,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Miska wc podwieszana

Instrukcja montażu Miska wc podwieszana Instrukcja montażu Miska wc podwieszana Uwaga. Prosimy nie używać produktu w wodzie o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza. Jeśli otoczenie ma temperaturę poniżej 0 stopni, prosimy usunąć wodę ze środka

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów od 01.08.2015 do 30.07.2016 PISLA HTT. Przynosi ciepło do Waszego domu

Katalog produktów od 01.08.2015 do 30.07.2016 PISLA HTT. Przynosi ciepło do Waszego domu Przynosi ciepło do Waszego domu PISLA HTT Katalog produktów od 01.08.2015 do 30.07.2016 1. Drzwiczki do wkładów, pieców, pieców chlebowych, pieców do wypieku mięs i pizzy oraz wyczystek 2. Płyty kuchenne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Zakładka: Przepisy UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY Ustawa Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z poźniejszymi zmianami) Art. 57 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące mebli dla Katedry Systemów Elektroniki Morskiej.

Szczegóły dotyczące mebli dla Katedry Systemów Elektroniki Morskiej. Szczegóły dotyczące mebli dla Katedry Systemów Elektroniki Morskiej. Sala nr 638 A Biurko do pracy( 2 sztuki ) Szerokość: 150 cm; wysokość: 83cm; głębokość: 60cm W ogólnej wysokości wszystkich mebli uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, jak również odgłosy wydobywające się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wkładów kominkowych wkładów kominkowych wodnych

Instrukcja obsługi. wkładów kominkowych wkładów kominkowych wodnych Instrukcja obsługi wkładów kominkowych wkładów kominkowych wodnych Szanowny Kliencie, Wybierając wkład kominkowy Hoxter udowodniłeś, że nie uznajesz żadnych kompromisów i cenisz wyłącznie najlepsze produkty.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA NATRYSKOWA NEPTUN.

INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA NATRYSKOWA NEPTUN. INSTRUKCJA MONTAŻU KABINA NATRYSKOWA NEPTUN www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo