LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology"

Transkrypt

1 Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C Z Produkcja gazów technicznych 2 SEKCJA C Z Produkcja barwników i pigmentów 3 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 4 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 5 SEKCJA C Z Produkcja nawozów i związków azotowych 6 SEKCJA C Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 7 SEKCJA C Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 8 SEKCJA C Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas 9 SEKCJA C Z uszczelniających 10 SEKCJA C Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 11 SEKCJA C Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 12 SEKCJA C Z Produkcja materiałów wybuchowych 13 SEKCJA C Z Produkcja klejów 14 SEKCJA C Z Produkcja olejków eterycznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej 15 SEKCJA C Z niesklasyfikowana 16 SEKCJA C Z Produkcja włókien chemicznych 17 SEKCJA C Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 18 SEKCJA C Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 19 SEKCJA C Z Produkcja broni i amunicji Strona 1

2 20 SEKCJA C Z Produkcja elementów elektronicznych 21 SEKCJA C Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 22 SEKCJA C Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 23 SEKCJA C Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 24 SEKCJA C Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i 25 SEKCJA C Z nawigacyjnych 26 SEKCJA C Z Produkcja zegarków i zegarów Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i 27 SEKCJA C Z elektroterapeutycznego 28 SEKCJA C Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników 29 SEKCJA C Z informacji 30 SEKCJA C Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 31 SEKCJA C Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 32 SEKCJA C Z Produkcja baterii i akumulatorów 33 SEKCJA C Z Produkcja kabli światłowodowych 34 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 35 SEKCJA C Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 36 SEKCJA C Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 37 SEKCJA C Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 38 SEKCJA C Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 39 SEKCJA C Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Strona 2

3 40 SEKCJA C Z 41 SEKCJA C Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 42 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek 43 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów 44 SEKCJA C Z napędowych 45 SEKCJA C Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 46 SEKCJA C Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i 47 SEKCJA C Z urządzeń peryferyjnych 48 SEKCJA C Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 49 SEKCJA C Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 50 SEKCJA C Z niesklasyfikowana 51 SEKCJA C Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 52 SEKCJA C Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 53 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 54 SEKCJA C Z Produkcja maszyn dla metalurgii 55 SEKCJA C Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i 56 SEKCJA C Z produkcji napojów 57 SEKCJA C Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 58 SEKCJA C Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz 59 SEKCJA C Z wytwarzania wyrobów z tych materiałów Strona 3

4 60 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 61 SEKCJA C Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 62 SEKCJA C Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 63 SEKCJA C Z silnikowych 64 SEKCJA C Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 65 SEKCJA C Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych 66 SEKCJA C Z maszyn 67 SEKCJA C Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 68 SEKCJA C Z Produkcja motocykli 69 SEKCJA C Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej 70 SEKCJA C Z niesklasyfikowana 71 SEKCJA C Z 72 SEKCJA J Z 73 SEKCJA J Z 74 SEKCJA J Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 75 SEKCJA J Z Działalność związana z projekcją filmów 76 SEKCJA J Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 77 SEKCJA J Z Nadawanie programów radiofonicznych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i 78 SEKCJA J Z abonamentowych 79 SEKCJA J Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Strona 4

5 80 SEKCJA J Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 81 SEKCJA J Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 82 SEKCJA J Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 83 SEKCJA J Z Działalność związana z oprogramowaniem 84 SEKCJA J Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 85 SEKCJA J Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 86 SEKCJA J Z komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 87 SEKCJA J Z podobna działalność 88 SEKCJA J Z Działalność portali internetowych 89 SEKCJA J Z Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 90 SEKCJA J Z niesklasyfikowana 91 SEKCJA M Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 92 SEKCJA M Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych UWAGA1: Dane pochodzą z publikacji "High-tech industry and knowledge-intensive " ostatnia aktualizacja UWAGA2: Dla usług jedyny dostępny podział to dwupoziomowy, przez symetrię zastosowano ten sam podział dla przemysłu wytwórczego UWAGA3: Oprócz High-tech dopuszcza się Medium-high-tech Strona 5