AGENDA. 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Korzyści z inwestowania poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 4.Rola doradcy finansowo-ubezpieczeniowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENDA. 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Korzyści z inwestowania poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 4.Rola doradcy finansowo-ubezpieczeniowego"

Transkrypt

1 OVB Future Invest

2 AGENDA 1. Dlaczego produkt inwestycyjny? 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Korzyści z inwestowania poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 4.Rola doradcy finansowo-ubezpieczeniowego 5. Parę słów o produkcie 6.Minutka o procedurach 7. Dlaczego inwestować poprzez OVB FUTURE INVEST

3 OVB FUTURE INVEST produkt stworzony na wyłączność dla OVB

4 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Polska gospodarka utworzyła już nowoczesny system finansowy. Podobny do tego jaki funkcjonuje w państwach zachodnich o długoletnich tradycjach wolnorynkowych. (Bankowość, Ubezpieczenia, Fundusze Inwestycyjne, Giełda Papierów Wartościowych)

5 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Ostatnie lata to boom dwóch instrumentów finansowych. Kredytów hipotecznych i funduszy inwestycyjnych. Specjaliści oceniają, że w ten trend utrzyma się jeszcze przez wiele lat (co najmniej do 2012 roku- Euro 2012)

6 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Na koniec 2006 r. przeciętny Kowalski w funduszach inwestycyjnych zgromadził 2,6 tys. zł. Był to wynik trzykrotnie wyższy niż trzy lata temu. W 2006 r. aktywa zarządzane przez polskie TFI wzrosły o 61,3%, czyli o 37,5 mld zł. Owy wzrost mierzony w dolarach wyniósł 80,7%, w euro natomiast 62,5%.

7 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Pod koniec 2006 r. działalność prowadziło już 26 towarzystw funduszy inwestycyjnych, to o trzy więcej niż w roku poprzednim. Rynek zaś powiększył się o 69 nowych funduszy. Wraz z końcem grudnia 2006 w Polsce funkcjonowało 271 funduszy i subfunduszy.

8 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Popularność Funduszy Inwestycyjnych wynika w dużej mierze z tego, iż w nieskomplikowany sposób pozwalają każdemu klientowi osiągać ponadprzeciętne zyski.

9 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Polacy maja obecnie dostęp do wielu form inwestowania i kłopot z poruszaniem się po tym rynku Stwarza to też niezwykle atrakcyjne możliwości do rozwoju doradztwa finansowego.

10 Jutro nadejdzie na pewno Przyszłość w jasnych barwach

11 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Co jest potrzebne, aby skutecznie budować swoje inwestycje kapitałowe? - Czas i energia - Wiedza o rynku i sobie - Uwaga - Czy stać na to przeciętnego klienta?

12 Rynek kapitałowy - Poradnik inwestora Jak osiągnąć swój cel finansowy? 1. Określ swój cel inwestycyjny czyli: Co chcesz sfinansować ze swojej inwestycji Kiedy chcesz sfinalizować swoje plany (jak długo chcesz inwestować?) 2. Oszacuj swoje możliwości inwestycyjne 3. Oceń swoją skłonność do ryzyka 4. Wybierz stosowna strategię inwestycyjną

13 Rynek kapitałowy w Polsce podstawowe informacje Najważniejszym ogniwem rynku kapitałowego jest: DORADZTWO FINANSOWE Doradca finansowy jakością swojej pracy decyduje np. o tym, jaki będzie standard życia klienta na emeryturze..

14 Przyszłość w jasnych barwach

15 OVB FUTURE INVEST Szeroki wachlarz możliwości inwestowania spodziewany zysk Agresywny PLUS Polski Portfel Akcyjny Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny Polski Portfel Specjalistyczny Portfel Zagraniczny Nieruchomości Portfel Zagraniczny Surowcowy Portfel Polski Zrównoważony Mieszany PLUS Obligacji PLUS Gwarantowany PLUS ryzyko inwestycyjne

16 UFK Generali

17 OVB FUTURE INVEST 4 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Generali: Generali Agresywny Plus do 90% portfela stanowią akcje, nie mniej jednak niż 60%. Pozostałe część to bezpieczne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe i papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Wyniki inwestycyjne od początku działalności (8 września koniec lutego 2006 roku): 332,3% Generali Mieszany Plus oprócz obligacji, bonów skarbowych i papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, inwestycje w akcje spółek. Udział akcji w portfelu funduszu do ponad 50%, Wyniki inwestycyjne od początku działalności (8 września koniec lutego 2006 roku): 178,1% Generali Obligacji Plus inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz obligacje skarbowe o terminie wykupu od 2 do 10 lat, Wyniki inwestycyjne od początku działalności (8 września koniec lutego 2006 roku): 117,2% Generali Gwarantowany Plus - fundusz gwarantuje niemalejącą wartość jednostki przez cały okres trwania umowy. Inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe skarbowe oraz nieskarbowe papiery dłużne;

18 Fundusz Agresywny Generali Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności Generali Agresywny PLUS Indeks WIG 306% 273% w rz 98 lis 99 sty 01 mar 02 maj 03 lip 04 w rz 05 lis 06 sty 08 Skład portfela funduszu na Rynek pieniężny 27% Akcje 73%

19 Fundusz Mieszany Generali Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności Generali Mieszany PLUS % wrz 98 lis 99 sty 01 mar 02 maj 03 lip 04 wrz 05 lis 06 sty 08 Skład portfela funduszu na Obligacje 37% Akcje 28% Rynek pieniężny 34%

20 Fundusz Obligacji Generali Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Generali Obligacji PLUS Lokata bankowa 121% 92% 3,0 wrz 98 lip 99 maj 00 mar 01 sty 02 lis 02 wrz 03 lip 04 maj 05 mar 06 sty 07 lis 07 Skład portfela funduszu na Obligacje 100%

21 Fundusz Gwarantowany Generali Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności 10,50 10,40 Generali Gwarantowany PLUS 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 lip 06 wrz 06 lis 06 sty 07 mar 07 maj 07 lip 07 w rz 07 lis 07 sty 08 Skład portfela funduszu na Rynek pieniężny 100%

22 Portfele Polskie

23 Portfel Polski Akcyjny 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności Portfel Polski Akcyjny maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 Skład portfela obowiązujący w I półroczu 2008 Legg Mason Akcji FIO 23% SEB 3 Akcji FIO 14% Generali Agresywny 8% Skarbiec-Akcja FIO Akcji 18% Arka BZ WBK Akcji FIO 23% ING FIO Akcji 14% Benchmark Zmiana indeksu 3- miesięcznych bonów skarbowych w okresie rozliczeniowym z udziałem 10% Zmiana wartości indeksu WIG w okresie rozliczeniowym z udziałem 90% Struktura Portfela Papiery dłużne 0 10% Jednostki funduszy inwestycyjnych %

24 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8 8,5 Portfel Polski Zrównoważony Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności Portfel Polski Zrównoważony maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 Benchmark Citigroup Poland GBI 1-3 w okresie rozliczeniowym z udziałem 40% Citigroup Poland GBI 3-5 w okresie rozliczeniowym z udziałem 15% WIG w okresie rozliczeniowym Skład portfela obowiązujący w I półroczu 2008 z udziałem 45% Legg Mason Akcji FIO Generali Agresywny 11,5% SEB 3 Akcji FIO Struktura Portfela Papiery dłużne 50,0% 4,0% 7,0% Arka BZ W BK Akcji FIO 11,5% Papiery dłużne 40 60% Jednostki funduszy inwestycyjnych 40 60% Skarbiec-Akcja FIO Akcji 9,0% ING FIO Akcji 7,0%

25 Polski Portfel Specjalistyczny Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności 12,0 11,7 Portfel Polski Specjalistyczny 11,4 11,1 10,8 10,5 10,2 9,9 lip 06 wrz 06 lis 06 sty 07 mar 07 maj 07 lip 07 wrz 07 lis 07 sty 08 Skład portfela funduszu na Obligacje 33% Akcje 42% Ryne k pie niężny 25% Benchmark Zmiana indeksu 3- miesięcznych bonów skarbowych w okresie rozliczeniowym z udziałem 55% Zmiana wartości indeksu WIG w okresie rozliczeniowym z udziałem 45% Struktura Portfela Papiery dłużne 25 75% Jednostki funduszy inwestycyjnych 25 75%

26 Portfele Zagraniczne

27 Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny - charakterystyka Benchmark MSCI World Index - Indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych najbardziej rozwiniętych rynków na świecie. W maju 2005 r. indeks obejmował 23 indeksy z Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hong Kongu, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Struktura Portfela Instrumenty dłużne 0 10% Jednostki zagranicznych funduszy inwestycyjnych % Partnerzy Generali

28 Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 cze-2007 lip-2007 sie-2007 wrz-2007 paź-2007 lis-2007 gru-2007 sty-2008 lut-2008 Struktura aktywów funduszu według kryterium geograficznego Stany Zje dnoczone 25% Emerging M arke ts 13% Azja 29% Ame ryka Łacińska 33%

29 Portfel Zagraniczny Nieruchomości - charakterystyka Benchmark S&P/Citigroup BMI Global REIT Index - obliczany przez Standard & Poor's indeks mierzący zachowanie ponad 200 spółek związanych z rynkiem nieruchomości z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji. Struktura Portfela Instrumenty dłużne 0 10% Jednostki funduszy inwestycyjnych % Partnerzy Generali

30 Portfel Zagraniczny Nieruchomości - charakterystyka Współpraca z firmami inwestycyjnymi, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi operującymi na rynkach nieruchomości zagranicznych. Portfel Zagraniczny Nieruchomości jest doskonałą alternatywą dla rynku akcji o zdecydowanie mniejszej podatności na krótkoterminowe wahania rynkowe. Fundusze nieruchomości to inwestycje w: - udziały w firmach deweloperskich - udziały w firmach budowlanych - nieruchomości (biurowce, obiekty przemysłowe, apartamenty, domy i mieszkania, oraz zarządy nad nimi) - handel na rynku nieruchomości

31 Portfel Zagraniczny Nieruchomości Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 cze-2007 lip-2007 sie-2007 wrz-2007 paź-2007 lis-2007 gru-2007 sty-2008 lut-2008 Struktura aktywów funduszu według kryterium geograficznego Europa Zachodnia 14% Inne 8% Stany Zjednoczone 40% Australia 15% Azja 22%

32 Portfel Zagraniczny Surowcowy - charakterystyka Benchmark Goldman Sachs Commodity Index TR - indeks obliczany przez Goldman Sachs odzwierciedlający zmiany cen różnego rodzaju surowców. Według stanu na 23 marca 2007 indeks obejmował ceny 24 surowców energetycznych, metali przemysłowych i szlachetnych oraz produktów rolniczych. Struktura Portfela Instrumenty dłużne 0 10% Jednostki funduszy inwestycyjnych % Partnerzy Generali

33 Portfel Zagraniczny Surowcowy - charakterystyka Współpraca z firmami inwestycyjnymi, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi operującymi na zagranicznych rynkach surowcowych. Portfel Zagraniczny Surowcowy jest doskonałą alternatywą dla rynku akcji o zdecydowanie mniejszej podatności na krótkoterminowe wahania rynkowe. Fundusze Surowcowe to inwestycje w udziały firm wydobywczych, przetwórczych i międzynarodowy handel surowcami. Główne produkty światowego rynku surowcowego (w kolejności znaczenia w benchmarkach): ropa naftowa, gaz ziemny, soja, miedź, złoto, aluminium, żywiec wołowy, kukurydza, olej opałowy, pszenica, nikiel, żywiec wieprzowy, olej sojowy, bawełna, kawa, cukier, srebro, cynk.

34 Portfel Zagraniczny Surowcowy Graficzna zmiana wartości jednostki od początku działalności 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 cze-2007 lip-2007 sie-2007 wrz-2007 paź-2007 lis-2007 gru-2007 sty-2008 lut-2008 Struktura aktywów funduszu Metale przemysłowe 10% Zdywersyfikowane 17% Metale szlachetne 45% Inne 3% Produkty rolne 14% Surowce energetyczne 12%

35 Opłata za zarządzanie: % wartości funduszu rocznie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi : Portfelami modelowymi: 1. polskimi: UFK Generali Agresywny PLUS - 2,75 UFK Generali Mieszany PLUS - 2,50 UFK Generali Obligacji PLUS - 1,30 UFK Generali Gwarantowany PLUS - 1,50 Portfel Polski Akcyjny - 1,90 Portfel Polski Zrównoważony - 1,80 Portfel Polski Specjalistyczny - 1,70 2. zagranicznymi: Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny - 1,90 Portfel Zagraniczny Nieruchomości - 1,90 Portfel Zagraniczny Surowcowy - 1,90

36 OBSŁUGA POLISY PRZEZ PORTAL dostęp do informacji o polisie przy pomocy Internetu dane osobowe, informacje o polisie (w tym o wartości polisy), szczegółowy wykaz transakcji na polisie, indeksacja, ceny jednostek, możliwość wykonywania operacji na polisie zmiany danych osobowych, osób uposażonych, alokacji składki, transfer jednostek, częstotliwość, rejestracja zmian (sumy lub składki, dyspozycji alokacji składki dodatkowej), historia zleceń wykonywanych na polisie data zlecenia, wykonania zlecenia, status realizacji, dodatkowe informacje o zleceniu.

37 OVB FUTURE INVEST 1. Ubezpieczenie inwestycyjno-ochronne 2. Wiek wstępu 1-60 lat 3. Umowa bezterminowa 1 60 Twój czas to pieniądz Pomnażając kapitał dzięki funduszom musisz mieć świadomość, że czas inwestycji jest kluczowy dla Twojego budżetu. Im wcześniej zdecydujesz się na inwestowanie posiadanych środków tym będzie to dla Ciebie łatwiejsze oraz bardziej efektywne. Będziesz miał więcej czasu na realizację zakładanego celu i tym samym możesz wpłacać mniejsze kwoty, które będą mniejszym obciążeniem Twojego budżetu.

38 OVB FUTURE INVEST - z poradnika Inwestora Twój czas to pieniądz Pomnażając kapitał dzięki funduszom musisz mieć świadomość, że czas inwestycji jest kluczowy dla Twojego budżetu. Im wcześniej zdecydujesz się na inwestowanie posiadanych środków tym będzie to dla Ciebie łatwiejsze oraz bardziej efektywne. Będziesz miał więcej czasu na realizację zakładanego celu i tym samym możesz wpłacać mniejsze kwoty, które będą mniejszym obciążeniem Twojego budżetu.

39 OVB FUTURE INVEST 4. Świadczeniem z tytułu śmierci jest większa z kwot: SU= wartość rachunku dodatkowego lub Wartość Polisy + wartość rachunku dodatkowego 5. Istnieją tylko 3 standardowe wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa. 6. Świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest uposażonym. 7. Generali zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

40 OVB FUTURE INVEST 8. Ubezpieczający opłaca składki w terminach i wysokości określonej w polisie. Minimalna wysokość składek wynosi: Miesięcznie 180,00 zł Kwartalnie 540,00 zł Półrocznie 1080,00 zł Rocznie 2160,00 zł Składki dodatkowe 1000,00 zł 9. Alokacja składek regularnych i dodatkowych wynosi 100%

41 OVB FUTURE INVEST 10. W chwili rozpoczęcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo otwiera klientowi Indywidualny Rachunek Jednostek uczestnictwa na który, przekazywane są zakupione jednostki wybranych funduszy. Fundusze Bezpieczne Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa Fundusze Zrównoważone Fundusze Agresywne

42 OVB FUTURE INVEST Koszty: KAP = 7 zł/m-c plus 0,69% /m-c WP przez pierwsze 10 lat ze składek wpłacanych w pierwszych 3 latach i 0,05% WP od 4 roku do 10 roku ze składek wpłacanych w latach 4-10 Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa PO 10 ROKU OPŁATA WYNOSI: 0% KAP KUR

43 OVB FUTURE INVEST Miesięczny koszt ubezpieczenia ryzyka: R=(SU-WP) x współ. /12 Przykład dla 35 letniego mężczyzny: PLN 5000 x 0,00299= 14,95 / 12 = 1,24 SU Wp Koszt ryzyka z czasem wynosi 0 zł! R R R = 0 Czas

44 OVB FUTURE INVEST Klient ma prawo do zarządzania swoimi inwestycjami na dwa sposoby: 1. Zmiany decyzji dotyczących alokacji składki pomiędzy poszczególne fundusze inwestycyjne lub portfele modelowe portalem - 10 pierwszych zmian w roku bezpłatnie tradycyjnie 3 pierwsze zmiany w roku bezpłatnie 2. Konwersje jednostek uczestnictwa pomiędzy dostępnymi funduszami oraz portfelami modelowymi portalem - 10 pierwszych zmian w roku bezpłatnie tradycyjnie 3 pierwsze zmiany w roku - bezpłatnie

45 OVB FUTURE INVEST - z poradnika Inwestora Gdy chodzi o inwestycję wieloletnią, na przykład gromadzenie środków na dodatkową emeryturę, warto za większość środków kupić jednostki funduszy akcji. Ich wartość może przejściowo spadać, nawet znacznie. Lecz w dłuższym terminie zwykle przynoszą największe zyski.

46 OVB FUTURE INVEST - z poradnika Inwestora Ogólnie, im krótszy okres inwestowania i mniejsza gotowość zaakceptowania strat tym mniejszy powinien być udział akcji w naszym portfelu. Im bliżej emerytury, tym większą część naszego portfela powinny stanowić bezpieczne instrumenty finansowe. Właśnie wtedy na naszym rachunku zgromadzona została największa kwota. Warto wówczas pomyśleć o zamianie jednostek uczestnictwa z funduszy akcyjnych na jednostki funduszy obligacji. Szkoda byłoby przecież stracić większą część oszczędności pod sam koniec trwania inwestycji.

47 OVB FUTURE INVEST 11. Generali dopuszcza 30 dniowy okres prolongaty w opłacaniu składek 12. Po 3 latach klient nabywa prawo do dysponowania zgromadzoną Wartością Polisy na jeden z 3 sposobów: Zawieszenie opłacania składek 1 raz na 12 miesięcy w każdych kolejnych 5 latach Zamiana ubezpieczenia w bezskładkowe Automatycznie po okresie zawieszenia Na życzenie klienta Nieodwracalne Wykup wartości polisy

48 OVB FUTURE INVEST WPŁATY DODATKOWE Aby skuteczniej pomnażać wartość swojej polisy, klientowi przysługuje prawo do dokonywania wpłat dodatkowych. Nie mniej niż 1000,00 zł Alokowane w 100% wg dyspozycji składek regularnych chyba, że klient wyrazi inne życzenie Opłata za wejście 5% I 0% za wyjście Inwestowane na osobnym rachunku W każdym czasie(!!!) możliwość częściowej lub całkowej wypłaty bez ponoszenia opłat likwidacyjnych!!!

49 OVB FUTURE INVEST INDEKSACJA Aby zapobiec istotnej realnie zmianie wysokości składki Generali proponuje swoim klientom indeksowanie składki o współczynnik podany przez GUS, ale nie mniej niż o 3%. Klient ma prawo do rezygnacji z indeksacji.

50 OVB FUTURE INVEST - z poradnika Inwestora OSZCZĘDZAJ SYSTEMATYCZNIE - BĘDZIESZ BOGATY! Każdy może zostać milionerem. Albert Einstein nazywał procent składany największym matematycznym odkryciem w historii. "Cud" procentu składanego sprawia, że twoje pieniądze są samonapędzającą się maszynką do zarabiania. Żeby działał potrzebne są dwa czynniki: powtórne inwestowanie zarobionych pieniędzy i czas. Konsekwencja i cierpliwość. Cud 200 zł. Inwestujemy miesięcznie 200 zł, zakładany zysk 10%, kapitalizacja odsetek raz w roku. Lata Suma wpłat Wartość inwestycji Zysk

51

52

53 OVB Future Invest

54 Dlaczego inwestować poprzez OVB FUTURE INVEST? Dlatego że : jest oferowany przez doradców OVB! jest prostym, elastycznym i efektywnym narzędziem planowania finansowego. (Prostota w zarządzaniu, przejrzystość kosztów i efektów inwestycji,) najlepsza forma lokowania nadwyżek finansowych dla osób, które nie dysponują czasem na indywidualne poszukiwanie korzystnych inwestycji, bądź nie są ekspertami na rynku kapitałowym; łączy korzyści związane z inwestowaniem w Fundusze Inwestycyjne, a zarazem korzysta z przywilejów przypisanych branży ubezpieczeniowej

55 Dlaczego inwestować poprzez OVB FUTURE INVEST? szeroki wybór sposobów inwestowania każdy może wybrać fundusz / portfel ze strategią inwestycji odpowiadającą jego oczekiwaniom i nastawieniem do ryzyka; możliwość aktywnego korzystania z wielu dostępnych form lokowania środków, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych; rozproszenie ryzyka inwestycyjnego dzięki możliwości rozdziału inwestowanych środków finansowych pomiędzy różnorodne instrumenty finansowe;

56 Dlaczego inwestować poprzez OVB FUTURE INVEST? 1. Generali Życie TU to ekspert w inwestowaniu: Celem nadrzędnym jest zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji aktywów i stałe monitorowanie bieżącego poziomu ryzyka. Głównym kryterium doboru akcji spółek do funduszy jest analiza fundamentalna uwzględniająca ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej i perspektyw rozwoju poszczególnych spółek i branż. Generali Życie TU S.A. przygotowało szeroką paletę instrumentów finansowych, optymalnie dobraną, pod kątem ryzyka inwestycyjnego, celem osiągania jak najlepszych wyników zarządzania, w długim okresie. 2. Skład dostępnych instrumentów inwestycyjnych: 4 Własne UFK Generali. 3 Portfele Modelowe Polskie. 3 Portfele Modelowe Zagraniczne

57 Dlaczego inwestować poprzez OVB FUTURE INVEST? brak konieczności opłacenia podatku od zysków kapitałowych przy przenoszeniu środków finansowych w ramach portfeli W przypadku inwestycji w Fundusze Inwestycyjne oparte na prawie bankowym. Przy każdej zmianie Funduszu nawet w ramach tego samegotfi, powoduje obowiązek zapłaty "podatku Belki" od osiągniętych zysków. Tym samym zmniejszają się przyszłe odsetki z Twoich lokat. Jedyną możliwością na uniknięcie podatku Belki przy zmianie funduszu na inny (nawet w innym TFI) jest inwestycja w te same fundusze, ale oparte na prawie ubezpieczeniowym. Dzięki takiemu działaniu podatek Belki naliczany jest tylko w momencie wypłaty środków, a nie przy zmianach funduszy. PRZYKŁAD: Jednorazowa wpłata zł, zakładany zysk 9%, zmiany funduszu tylko 1 raz w roku. Suma podatków od dochodu w pierwszych 10 latach wyniesie: zł. Ta kwota już dla Ciebie nie pracuje.

58 Dlaczego inwestować poprzez OVB FUTURE INVEST? Cd. odroczenie konieczności opłacenia podatku od zysków kapitałowych, aż do momentu zakończenia inwestycji; świadczenia wypłacane uposażonym nie są zaliczane do masy spadkowej (brak podatku od spadku i darowizn) wyłączenie 75% aktywów z egzekucji sądowej.

59 OVB Future Invest

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania Twoje inwestycje Kapitalna Przyszłość Program systematycznego oszczędzania 2/ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji. / Tommy Lasorda Kapitalna przyszłość Kapitalna Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania Twoje inwestycje Kapitalna Przyszłość Program systematycznego oszczędzania 2/ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji. / Tommy Lasorda Kapitalna przyszłość Kapitalna Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK Remigiusz Stanisławek Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy Certyfikowany Doradca Finansowy PL.13.EFG.01516 Jedyny doradca z Polski z tytułem MDRT Top of The Table POMOC W INWESTOWANIU CZYLI

Bardziej szczegółowo

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Magdalena Szczepańska Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Niniejszy artykuł ma charakter edukacyjny, a jego celem jest przedstawienie nowego rodzaju ubezpieczeń na życie, określanych

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Fundusze inwestycyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo