Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego"

Transkrypt

1 Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów ETAP REJONOWY Rok szkolny 2013/2014 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 4. Test, do którego przystępujesz, zawiera 23 zadania. Wśród nich są zadania zamknięte i zadania otwarte wymagające krótkiej oraz dłuższej odpowiedzi. 5. Do każdego zadania zamkniętego zaproponowano cztery odpowiedzi, oznaczone literami: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj długopisem odpowiednią kratkę (do kodowania odpowiedzi nie można używać ołówka) z odpowiadającą jej literą na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź A : Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź: 6. W zadaniach otwartych, zapisz pełne rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie będziesz mógł dostać pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora). 7. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 8. Możesz korzystać z cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego. 9. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, ani podpowiedzi kolegów narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji. 10. Za rozwiązanie arkusza możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów, czyli 40 punktów. 11. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. Życzymy Ci powodzenia! Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac) Imię i nazwisko ucznia Uczeń uzyskał:.. /50 pkt.

2 CZĘŚĆ I Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa! Odpowiedzi wpisz do tabeli na końcu arkusza. 1. Afryki nie charakteryzuje: a) największy wśród kontynentów przyrost naturalny, b) duża zachorowalność na AIDS, c) najniższe wśród kontynentów tempo procesów urbanizacyjnych, d) niska przeciętna długość życia. 2. Najwyższe wartości wskaźnika urbanizacji mają kraje: a) Lesotho, Rwanda, Niger, b) Kamerun, Kenia, Kongo, c) Mauretania, Mali, Madagaskar, d) Algieria, Tunezja, Libia. 3. Afrykanerzy to: a) mieszkańcy kontynentu afrykańskiego, b) potomkowie europejskich kolonizatorów zamieszkujący Afrykę, c) emigranci z terytorium Afryki, d) osoby urodzone w Afryce. 4. Do obszarów o dużej koncentracji ludności należą: a) Delta Nigru, Nizina Padańska, Zagłębie Ruhry, b) Singapur, Nizina Amazonki, Nizina Chińska, c) Wyżyna Bawarska, Wyżyna Kolorado, Wyżyna Mongolska, d) wybrzeża: Zatoki Gwinejskiej, Sahary Zachodniej, Namibii. 5. Ludy zamieszkujące Południową Afrykę: a) Malgasze, b) Fellahowie, c) Masajowie, d) Zulusi. 6. Państwa położone w strefie Sahelu: a) Mauretania, Libia, Egipt, Sudan, b) Mauretania, Mali, Niger, Czad, c) Sudan, Kamerun, Uganda, Liberia, d) Nigeria, Etiopia, Tanzania, Kamerun. 7. Nomadyzm to m.in.: a) wędrowny tryb życia ludzi związany z pasterstwem, b) przemieszczanie się ludzi związane z klęskami żywiołowymi, c) przesiedlanie ludzi w związku z inwestycjami budowlanymi, d) sezonowy wypas zwierząt na halach. Strona 2 z 10

3 8. Najwięcej pieniędzy na podróże zagraniczne wydają obywatele: a) Stanów Zjednoczonych i Portugalii, b) Niemiec i Włoch, c) Stanów Zjednoczonych i Niemiec, d) Hiszpanii i Francji. 9. Największe na świecie megalopolis tworzą aglomeracje m.in.: a) Nowego Jorku, San Diego, Dallas, b) Bostonu, Baltimore, Filadelfii, c) Baltimore, Detroit, San Diego, d) Waszyngtonu, Sao Francisco, Chicago. 10. Kraje Afryki, w których ropa naftowa jest głównym towarem eksportowym: a) Malawi, Uganda, b) Kenia, Rwanda, c) RPA, Namibia, d) Nigeria, Angola. 11. Metal szlachetny, którego około 40% światowych zasobów znajduje się w RPA: a) srebro b) miedź c) platyna d) złoto 12. Roślina, która pochodzi z terenu Afryki: a) kawowiec (kawa), b) herbata, c) tytoń, d) kakaowiec. 13. Zorganizowany ruch społeczny, który wykorzystuje podejście rynkowe aby poprawiać sytuację mieszkańców krajów rozwijających się i promować zrównoważony rozwój: a) Federacja Konsumentów, b) Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, c) Sprawiedliwy Handel, d) Światowa Organizacja Handlu. 14. Kraj, który obecnie najwięcej inwestuje na kontynencie afrykańskim: a) Niemcy, b) Francja, c) Chiny, d) Wielka Brytania. 15. Kraje, które objęła tzw. Arabska Wiosna ( r.): a) Egipt, Tunezja, Libia, b) Maroko, Nigeria, Zambia, c) Uganda, Somalia, Benin, d) Tunezja,Burundi, Etiopia. Strona 3 z 10

4 CZĘŚĆ II ETAP REJONOWY Przy każdym zadaniu podana jest ilość możliwych do uzyskania punktów. 16. Wymienionym krajom przyporządkuj spośród podanych obowiązujący w nich język urzędowy. (0 4) angielski, arabski, francuski, portugalski Angola Algieria Ghana Gwinea 17. Dopasuj produkty do nazw ich głównych producentów: (0 4) jam (pochrzyn), kakao, daktyle, maniok, Egipt Nigeria Wybrzeże Kości Słoniowej 18. Spośród podanych poniżej państw podkreśl te, w których głównym towarem eksportowym są diamenty. (0 4) Botswana Etiopia Tunezja Sierra Leone Maroko Namibia Egipt RPA 19. Wymienionym obiektom, o ważnym znaczeniu turystycznym, przyporządkuj (z podanych) nazwy miast, na terenie których się znajdują. (0 3) Petersburg, Wilno, Ateny, Madryt, Moskwa, Grenada, Berlin a) warowny zespół pałacowy Alhambra. b) cerkiew Wasyla Błogosławionego. Strona 4 z 10

5 c) Ostra Brama. d) Muzeum Prado e) Muzeum Pergamońskie f) Ermitaż 20. Oznacz literą P zdanie prawdziwe, literą B zdanie błędne. (0 4) a) Kanał Kiloński łączy Morze Bałtyckie z ujściem rzeki Łaby. b) Kanał Koryncki łączy bezpośrednio Morze Egejskie z Morzem Tyrreńskim. c) Głębokość Kanału Sueskiego uniemożliwia przeprawy gigantycznym tankowcom. d) Najkrótsza droga morska z Houston do Los Angeles prowadzi przez Kanał Panamski. 21. Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie oznaczenia literowe jezior z mapy dołączonej do zadania 23 oraz wybrane z podanych typy genetyczne tych zbiorników. (0 3) antropogeniczne, eoliczne, tektoniczne, polodowcowe Nazwa jeziora Tanganika Oznaczenie na mapie A E Typ genetyczny jeziora Kariba Wolta Strona 5 z 10

6 22. Do informacji o parkach narodowych Afryki dopisz odpowiednią nazwę parku, którą wybierz z podanych. Park Narodowy Krugera, Park Narodowy Wodospadów Wiktorii, Park Narodowy Tubkalu, Park Narodowy Kilimandżaro, a) Obszar parku obejmuje jeden z najwyższych samotnych masywów górskich na świecie, położony w północnej Tanzanii, przy granicy z Kenią... b) Park narodowy w RPA położony wzdłuż granicy z Mozambikiem. Wśród zwierząt można tu spotkać m.in. Wielką Piątkę Afryki. c) Park narodowy, który ochroną obejmuje najwyższy szczyt Atlasu Wysokiego. Strona 6 z 10

7 CZĘŚĆ III 23. Do tabeli wpisz wybrane z niżej podanych nazwy miast, rozpoznanych na podstawie opisów oraz odpowiadające im numery zamieszczone na mapie. (0 10) Addis Abeba, Aleksandria, Antananarywa, Dakar, Dżuba, Kapsztad, Kimberley, Lagos, Luanda, Maputo Informacje Nazwa miasta Nr na mapie Stolica i jednocześnie największe miasto kraju, zamieszkiwanego w większości przez Malgaszy. Miasto jest zwane stolicą diamentów. Tu znajduje się największy dół wykonany przez człowieka bez użycia maszyn pozostałość po XIX-wiecznej kopalni. Największe miasto portowe kraju, zamieszkiwanego głównie przez Arabów i Nubijczyków. Stolica kraju, którego warunki klimatyczne wzdłuż wybrzeża kształtuje Prąd Benguelski. Miasto położone na Półwyspie Zielonego Przylądka Stolica kraju, na którego terenie znajdują się źródła Nilu Błękitnego. Miasto portowe położone u stóp charakterystycznej Góry Stołowej Stolica najmłodszego kraju Afryki, powstałego 9 lipca 2011 roku. Stolica kraju, w którym kończy swój bieg rzeka Zambezi. Największe miasto w najludniejszym kraju na kontynencie afrykańskim, do 1991 roku pełniło funkcję stolicy. Strona 7 z 10

8 Strona 8 z 10

9 Brudnopis Strona 9 z 10

10 KARTA ODPOWIEDZI (do zadań zamkniętych) Kod ucznia Numer zadania Odpowiedzi Liczba punktów (wypełnia komisja) Data urodzenia ucznia 1 2 dzień miesiąc rok (wypełnia komisja) 14 Suma punktów za zadania zamknięte 15 Suma punktów za zadania otwarte Suma punktów za cały arkusz Strona 10 z 10

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc.

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc. WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016)

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) Ogólnie o programie Uchwalony przez Kongres USA program Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości jest każdego roku zarządzany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania

Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania GEOGRAFIA TURYSTYCZNA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNE - SEMESTR IV Rok szkolny 2010/2011 Nr programu : 341[05]/SP/MEN z dn. 08.01.2001 Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania Walory

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! GRATULACJE! Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Geografia i Biologia 1 Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA, GEOGRAFIA Nauczanie biologii i geografii w Publicznym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MWO-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W wodzie KWIECIEŃ 2005. Instrukcja dla ucznia. Czas pracy: 60 minut. Liczba punktów do uzyskania: 40

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W wodzie KWIECIEŃ 2005. Instrukcja dla ucznia. Czas pracy: 60 minut. Liczba punktów do uzyskania: 40 WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W wodzie dysleksja KWIECIEŃ 2005

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu! WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo