1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011"

Transkrypt

1 POLSKI SYSTEM RECYKLINGU ORGANIZACJA ODZYSKU SA Spis treści: 1. Koniunktura gospodarcza sierpień Kontrowersyjna zmiana w ustawie o akumulatorach 3. Śmieci pod kontrolą 4. Będzie mniej fałszywego recyklingu opakowań. Wykryje go audytor 5. Rozsądne podejście do odpadów 6. Baterie z pojemnością na etykiecie 7. Zwiększenie kontroli nad systemem recyklingu opakowań szklanych 8. W 2010r. zebrano w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,8 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9. Kompleksowa gospodarka odpadami 10. Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwania dla samorządów 1. Koniunktura gospodarcza sierpień 2011 Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem, choć gorzej niż przed rokiem. W stosunku do lipca pogorszyły się oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji, co powoduje, że przedsiębiorcy nadal sygnalizują trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy portfela zamówień i produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw na najbliższe miesiące są korzystne, zbliżone do przewidywań z lipca. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w sierpniu na nieznacznie negatywnym poziomie, podobnie jak w lipcu i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Oceny bieżącej sprzedaży są bardziej pesymistyczne niż w lipcu, a prognozy są nieco mniej negatywne w stosunku do przewidywań formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy odczuwają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, nieznacznie większe od sygnalizowanych w lipcu. Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość pogłębiania problemów w tym zakresie. W sierpniu spośród wszystkich badanych grup przedsiębiorstw usługowych najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają jednostki usługowe z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (lepiej niż w analogicznym miesiącu przed rokiem, ale gorzej niż w lipcu br.) oraz w mniejszym stopniu z sekcji informacja i komunikacja (mniej korzystnie zarówno w stosunku do sierpnia ub. r., jak i lipca tego roku). Poprawę ocen koniunktury w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowują jedynie jednostki z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz transport i gospodarka magazynowa, ale oceny te pozostają negatywne. [Źródło: GUS]

2 2. Kontrowersyjna zmiana w ustawie o akumulatorach Przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem obawiają się, że poluzowanie zasad działania na ich rynku, zagraża środowisku i godzi w firmy, które musiały inwestować, aby spełnić wyśrubowane normy - informuje "Parkiet". "Planowane zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach, poluzowujące zasady recyklingu tych urządzeń są groźne dla środowiska i godzą w firmy, które zainwestowały duże pieniądze, by funkcjonować według obecnie obowiązujących, wyśrubowanych norm" - alarmuje Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR). Obecnie zużyte produkty mogą przetwarzać tylko zakłady zdolne przeprowadzić ich pełen recykling. Po zmianie ustawy, akumulatory mogłyby rozbierać podmioty, które jedynie zapewniają przekazanie poszczególnych elementów - takich jak ołów, tworzywa sztuczne - do najbliższych zakładów zajmujących się recyklingiem. Jak podkreśla szef IGMNiR Kazimierz Poznański, doprowadzi to do sytuacji, w której nie będzie żadnej kontroli nad tym co dzieje się ze szkodliwymi dla zdrowia i środowiska odpadami. "Uwagę zwraca ekspresowe tempo prac nad zmianą ustawy, tuż przed końcem kadencji Sejmu i praktycznie bez konsultacji z branżą. Mamy w tej kwestii pewne podejrzenia, ale na razie liczymy na to, że przyniosą skutek nasze interwencyjne pisma, m.in. do marszałka Sejmu czy szefów resortu gospodarki i środowiska" - mówi Poznański. [Źródło: Dziennik Gazeta Prawna] 3. Śmieci pod kontrolą Gminy będą monitorować trasy przejazdu ciężarówek odbierających odpady komunalne. Ministerstwo środowiska chce żeby w nowym systemie takie pojazdy były wyposażone w GPS. Ministerstwo środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne projektu rozporządzenia, które określa wymogi, jakie mają spełnić przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne po wdrożeniu reformy systemu. Zgodnie rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca będzie musiał dysponować co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do wywozu odpadów zmieszanych oraz dwoma przeznaczonymi do wywozu odpadów segregowanych. Samochody te mają być wyposażone w nawigację satelitarną umożliwiającą ich lokalizację. Jak tłumaczą autorzy rozporządzenia ma to ograniczyć zbędne trasy oraz umożliwić gminom monitorowanie sposobu postępowania z odpadami. Dodatkowo przedsiębiorcy będą zobowiązani do przechowywania przez pięć lat danych z nawigacji z lokalizacją tras przejazdów ciężarówek z odpadami. Dzięki temu urzędnicy będą mogli w każdej chwili zweryfikować czy śmieci trafiają tam gdzie powinny. W celu ograniczenia odległości pokonywanych przez pojazdy rozporządzenia wprowadza wymóg aby baza transportowo-magazynowa firmy wywozowej znajdowała się na terenie gminy lub w promieniu do 80 km od gminy, którą obsługuje dany przedsiębiorca. Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Ministerstwo środowiska zakłada, że wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. [Źródło: PAP]

3 4. Będzie mniej fałszywego recyklingu opakowań. Wykryje go audytor System odzyskiwania butelek po napojach ma być na tyle szczelny, by nie powtórzyła się sytuacja, gdy do rzekomego recyklingu trafiło w Polsce więcej szklanych butelek i słoików, niż faktycznie zostało zebranych z rynku. Ministerstwo Środowiska proponuje, by każdy dystrybutor, importer czy producent wyrobów w opakowaniach wpisał się do specjalnego rejestru i składał sprawozdania dotyczące m.in. zebranych i przetworzonych odpadów z opakowań. Zgodnie z projektem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych przedsiębiorcy, którzy nie będą mieli numeru rejestrowego, nie sprzedadzą swoich produktów. Projekt zakłada także wprowadzenie audytów u przedsiębiorców, by wyeliminować wiele nieprawidłowości, o których co roku alarmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Najczęstsze z nich to wystawianie fałszywej dokumentacji potwierdzającej np. recykling szkła, które nadal leży na składowiskach, czy posiadanie stłuczki szklanej w ilości, której recykler nie jest w stanie przetworzyć. Marszałkowski rejestr Po wpisaniu się do rejestrów prowadzonych przez marszałków województw przedsiębiorcy otrzymają specjalny numer. Będą nim musieli się posługiwać na fakturach. Dzięki temu właściciel hurtowni lub sklepu przekona się czy może legalnie sprzedawać jego produkt. Będzie bowiem wiedzieć, czy ma do czynienia z firmą zapewniającą recykling. Takie rozwiązanie uporządkuje nieco rynek gospodarki odpadami powstającymi z różnych opakowań mówi Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Dodaje, że dziś z pośród około 90 tys. firm mających produkty w opakowaniach tylko 20 tys. realizuje ustawowe obowiązki, które wymagają m.in. zbierania i przetwarzania odpadów z opakowań. Konsekwencją zmian będzie to, że jeżeli dana firma nie będzie zarejestrowana, to nie sprzeda swoich produktów. Dystrybutor, hurtownia czy sklep nie przyjmą od niego towaru, gdyż za sprzedaż produktów przedsiębiorcy, który nie znajdzie się w rejestrze, narażą się na kary od 5 tys. zł do 20 tys. zł. Na surowsze sankcje narazi się jednak ten, kto bez wpisu do rejestru wprowadzi na rynek np. napoje w puszkach nawet 500 tys. zł. Rejestr ma pomagać w kontroli realizacji ustawowych obowiązków, ale nie będzie panaceum na niedomagania systemu. Rejestr może być niewystarczającym narzędziem w walce z podmiotami, które uchylają się od realizacji obowiązków recyklingu i odzysku. Należałoby, oprócz sankcji karnych, położyć większy nacisk na informowanie przedsiębiorców o ciążących na nich obowiązkach określonych ustawą uważa Elżbieta Hanc, prezes zarządu ReEko Organizacji Odzysku. Ujawnione opakowania Projekt zakłada, że oprócz dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych zostaną wprowadzone także dokumenty poświadczające eksport odpadów z opakowań. Dzięki temu wiadomo będzie, jaka ilość plastikowych czy szklanych butelek trafiła do recyklingu, a ile takich śmieci wywieziono z kraju. Proponowane rozwiązania zakładają, że raz do roku w firmach pojawi się niezależny audytor, który sprawdzi m.in. wiarygodność danych zawartych w dokumentach potwierdzających odzysk i recykling oraz w dokumentach celnych i fakturach. Audyt nie będzie polegał wyłącznie na sprawdzeniu poprawności samych danych zawartych w dokumentach, ale na sprawdzeniu, czy np. instalacja, w której dokonywany jest recykling, faktycznie

4 ma możliwość przetworzenia takiej masy odpadów, jaka została potwierdzona wystawionymi dokumentami mówi Grzegorz Zygan z Ministerstwa Środowiska. Tłumaczy, że zdarza się, iż wystawiane są dokumenty potwierdzające odzysk i recykling, których masa wielokrotnie przekracza zdolności przetwórcze instalacji przetwarzającej odpady. Bywa też, że dokumenty są wystawiane, a instalacja nie działa. Dodaje, że przedsiębiorca, który będzie podlegał procedurze audytu, sam będzie musiał zaprosić audytora do przeprowadzenia kontroli. Pewne organizacje odzysku Projektowane przepisy mają wymusić także, by organizacje odzysku działające na rynku odpadów z opakowań (przedsiębiorstwa realizujące ustawowe obowiązku w imieniu np. producentów czy importerów) miały zabezpieczenie finansowe w wysokości 1 mln zł. Zwiększy to możliwość egzekucji ewentualnych wierzytelności tych organizacji, w tym względem Skarbu Państwa. Krzysztof Kawczyński zaznacza, że takie zabezpieczenie to większa gwarancja dla producentów czy importerów, którzy mają umowę z taką organizacją, że powierzone obowiązki będą należycie realizowane. Innego zdania jest jednak Elżbieta Hanc. Tego typu zabezpieczenie z jednej strony nie stanowi wystarczającej gwarancji spłaty ewentualnych zobowiązań z tytułu opłaty produktowej, z drugiej zaś strony blokuje aktywa organizacji, które mogłaby wykorzystać w procesie rozwoju krajowego systemu recyklingu stwierdza Elżbieta Hanc. [Źródło: Dziennik Gazeta Prawna] 5. Rozsądne podejście do odpadów Komisja Europejska opracowała broszurę: "Being wise with waste: the EU s approach to waste management", która tłumaczy, jak mądrze podchodzić do tematu odpadów, co zrobić, by było ich mniej i jakie mogą przynieść korzyści. Z broszury mogą korzystać indywidualne osoby, gospodarstwa domowe, firmy oraz władze lokalne. Autorzy broszury obliczyli, że każdy z 500 mln. ludzi, mieszkających w UE wyrzuca rocznie ok. pół tony śmieci, pochodzących z gospodarstwa domowego. Kolejne 360 mln. ton pochodzi z produkcji, 900 mln. ton z przemysłu budowlanego, a 95 mln. ton z zaopatrzenia w wodę i wytwarzania energii. W sumie UE produkuje rocznie 3 bln. ton śmieci. Ilość produkowanych odpadów rośnie, choć ich zawartość zmienia się, ze względu na korzystanie z nowych technologii. Odpady zawierają często plastik, metale wartościowe i materiały niebezpieczne dla środowiska. Ich nadmierne wyrzucanie wpływa nie tylko na zanieczyszczenie otoczenia, emisje gazów cieplarnianych, ale również wiąże się z niepotrzebną stratą materiałów i nadmierną eksploatacją surowców. Zarządzanie odpadami, bez względu na to, czy będą one podlegały przetworzeniu, czy składowaniu na składowiskach, wiąże się z kosztami. Zanim jeszcze znajdą się w miejscu docelowym trzeba je zebrać, posortować, przetransportować. W dodatku około 100 mln. odpadów rocznie jest niebezpieczne, zawiera metale ciężkie i substancje trujące. Przeciwdziałanie nadmiernej ilości odpadów Unia Europejska stara się ograniczać ilość odpadów, wykorzystywać je ponownie, odzyskiwać

5 surowce. Użycie niektórych związków chemicznych zostało zakazane. Zarządzanie odpadami podlega modernizacji. Dzięki funduszom unijnym zaczynają funkcjonować nowe technologie, sprzyjające ochronie środowiska. Wprowadzono również pojęcie cyklu życiowego produktu, które bierze pod uwagę wszystkie fazy istnienia produktu: od jego powstania, poprzez sprzedaż, dystrybucję, użytkowanie, po pozbycie się go. Z całym cyklem życiowym produktu wiąże się określone zużycie energii, surowców, zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody oraz emisje gazów cieplarnianych. Analizując poszczególne etapy, specjaliści doszli do wniosku, że często lepiej jest dla środowiska zastąpić starą pralkę nową. Mimo powstałych w ten sposób odpadów, większa oszczędność energii i wody działa na korzyść nowej pralki. Urządzenie to wywiera największy wpływ na środowisko podczas jego użytkowania. Korzystając z detergentów, które pracują w niskich temperaturach, negatywny wpływ na środowisko można jeszcze bardziej zmniejszyć. Nowa dyrektywa ramowa o odpadach, która stawia sobie za cel by do 2020 r. każde państwo członkowskie przetwarzało 50% odpadów municypalnych i 70% odpadów budowlanych, wprowadza hierarchię odpadów, ze względu na wpływ na środowisko, gdzie zapobieganie jest opcją najlepszą. Następne w kolejności to: ponowne użycie, recykling i inne formy odzysku. Składowanie na składowisku uznano za metodę najgorszą. Składowiska Składowiska emitują do atmosfery metan, który jest 25 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. Nagromadzenie metanu na składowisku grozi wybuchem. Rozkład śmieci na składowisku uwalnia też metale ciężkie, które łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych oraz są wymywane pod wpływem padającego deszczu. Wiąże się to ze skażeniem okolicznych terenów i może stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska. W swojej dyrektywie dotyczącej wysypisk UE zobowiązuje do 2016 r. kraje członkowskie do zmniejszenia zawartości odpadów biodegradowalnych na składowiskach maksymalnie do 35% poziomu z 1995 r. Metan ma być gromadzony na terenie składowisk i jeśli to możliwe wykorzystany do produkcji energii. Obliczono, że produkcja metanu przez średnie składowisko mogłaby zaopatrzyć w energię gospodarstw domowych rocznie. Szacuje się również, że materiały składowane na składowisku mogłyby mieć roczną wartość rynkową ok. 5,25 bln. euro. Odzysk energii Odpady biologiczne, czyli pochodzące z ogrodu, kuchni i resztki jedzenia stanowią ok. jednej trzeciej odpadów domowych. 40% z nich trafia na składowiska w UE. Tymczasem tego rodzaju odpady mogą być źródłem energii (biogaz lub energia cieplna) i można je przerobić na kompost, który użyźni glebę. Na rynku funkcjonują już nowoczesne spalarnie odpadów, produkujące także energię elektryczną. Jednak, aby proces spalania był bezpieczny i nie powodował emisji niebezpiecznych związków chemicznych do atmosfery, jak dioksyny i kwaśne gazy, musi zakończyć się kompletnym spaleniem odpadów i być przeprowadzany w ściśle kontrolowanych warunkach oraz w odpowiednich temperaturach. UE określiła standardy środowiskowe dla zakładów spalania i współspalania odpadów. Recykling Recykling, czyli przetwarzanie odpadów nie tylko zmniejsza ilość śmieci trafiających na składowiska, ale też i pozwala odzyskać wartościowe surowce, jak papier, szkło, plastik, metale, metale wartościowe ze zużytego sprzętu elektronicznego oraz pomaga oszczędzać energię. Na przykład recykling puszki aluminiowej oszczędza 95% energii wydatkowanej na wyprodukowanie puszki z nowego surowca.

6 UE określiła cele dla recyklingu poszczególnych typów odpadów, m.in. starych pojazdów, sprzętu elektronicznego, akumulatorów, opakowań i innych. Aby ułatwić osiągnięcie tych celów wprowadzono m.in. rozszerzoną odpowiedzialność producenta (EPR), która narzuca producentom odpowiedzialność za cały cykl życiowy produktu. EPR skłania w ten sposób wytwórców do tworzenia produktów, pozostawiających po sobie jak najmniej niepożądanych odpadów, czyli takich, których nie da się powtórnie przetworzyć i wykorzystać. E-odpady Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) to najszybciej rozwijający się typ odpadów w UE. Jak się szacuje do 2020 r. ma ich być 12 mln. ton rocznie. Odpady te zawierają niebezpieczne substancje, takie jak metale ciężkie, ale też i wartościowe surowce, które można odzyskać, jak: złoto, srebro, platynę. Zarządzanie tymi odpadami jest więc nie tylko ważne, ale ich późniejsze przetworzenie może przynieść zyski. UE opracowała cele dla państw członkowskich odnośnie ilości tych odpadów, ich zbiórki i recyklingu. W Unii Europejskiej niektóre kraje dużą rolę przywiązują do recyklingu i ponownego użycia odpadów, inne ciągle używają składowisk odpadów, jako najważniejszego miejsca, do którego trafiają śmieci. Tymczasem na odpadach można zarobić. Przemysł zarządzania odpadami stałymi i recyklingu obecnie osiąga obrót ok. 137 bln. euro i tworzy ponad 2 mln. miejsc pracy. Recykling odpadów municypalnych wzrósł na terenie Unii z 19% w 1998 r. do 38% w 2007 r. Gdyby UE poddawała recyklingowi 70% odpadów, dałoby to pół miliona nowych miejsc pracy. [Źródło: 6. Baterie z pojemnością na etykiecie Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory od 8 sierpnia 2011 r. muszą mieć dokładne oznaczenia ich pojemności. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieniającej również ustawę o bateriach i akumulatorach. Do tej pory przepisy nie mówiły o tym, jak miał wyglądać obowiązek informowania o pojemności baterii. Zgodnie z nowymi przepisami powyższe informacje muszą być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Oznacza to, że na etykietach takich produktów będą musiały znajdować się informacje o unijnej normie pomiaru pojemności baterii i jej pojemność podana w miliamperogodzinach lub amperogodzinach. [Źródło: 7. Zwiększenie kontroli nad systemem recyklingu opakowań szklanych Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt mający na celu wprowadzenie w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zmian, które pozwolą uszczelnić system recyklingu i wyeliminują fałszerstwa dokonywane przy rozliczaniu opakowań. Intencją nowego projektu jest założenie specjalnego rejestru, w którym zarejestrowani byliby dystrybutorzy, importerzy oraz producenci wyrobów w opakowaniach. Posiadanie numeru rejestrowego uprawniałoby dany podmiot do sprzedaży swoich produktów. Poza tym, każdy podmiot wpisany do rejestru miałby obowiązek składania sprawozdań dotyczących m.in. zebranych i

7 przetworzonych odpadów z opakowań. Nowością jest także wprowadzenie audytów u przedsiębiorców, by wyeliminować nieprawidłowości takie jak np. wystawianie fałszywej dokumentacji potwierdzającej recykling szkła. czy posiadanie stłuczki szklanej w ilości, której recykler nie jest w stanie przetworzyć. [Źródło: Dziennik Gazeta Prawna] 8. W 2010r. zebrano w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,8 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Tak wynika z Raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010r., który już po raz piąty przedstawił Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jest to tylko o 0,1 kg więcej niż w 2009r. choć ilość wprowadzonego na rynek sprzętu wzrosła o 9%. Przyczyny takiego stanu rzeczy wg GIOŚ wynikają z określonego dla każdego wprowadzającego sprzęt i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego poziomu zbierania. Poziom ten jest powiązany bezpośrednio z masą sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, że w 2010 r. wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku liczyły poziom w stosunku do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w roku kalendarzowym Tak więc 20% spadek masy wprowadzonego sprzętu w 2009 roku przełożył się bezpośrednio na osiągnięty w 2010 r. wynik związany z poziomem zbierania zużytego sprzętu. W opinii GIOŚ w dalszym ciągu nie wszystkie podmioty zajmujące się profesjonalnie zbieraniem zużytego sprzętu, zwłaszcza przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej oraz punkty skupu złomu, uzyskały wpis do rejestru, co w konsekwencji skutkuje niezadawalającym poziomem zbierania zużytego sprzętu. W 2010 r. nastąpił znaczny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów, zwłaszcza zbierających zużyty sprzęt. Jednak w większości są to przedsiębiorcy prowadzący działalność nieprofesjonalną w zakresie zbierania zużytego sprzętu (sprzedawcy detaliczni i punkty serwisowe). [Źródło: 9. Kompleksowa gospodarka odpadami W tegorocznej edycji XV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Kompleksowa gospodarka odpadami", która odbędzie się w dniach 5-7 września 2011 r., głównym tematem będzie regionalna gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Cześć wykładów niniejszej konferencji zostanie poświęcona zmianom w prawie, które w obecnym czasie są priorytetem dla wprowadzenia transformacji w gospodarce odpadami w Polsce. Prelegenci skupią się na sytuacji gmin, które według nowej ustawy, przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania systemu gospodarowania odpadów. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej, a wiodącym ekspertem z dziedziny prawa będzie prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. [Źródło:

8 10. Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwania dla samorządów Bezpłatna konferencja Gospodarka odpadami komunalnymi wyzwania dla samorządów 14 września 2011, godz. 10:00 14:30 Sejm RP - Sala Kolumnowa, Warszawa. Gospodarka odpadami komunalnymi to obecnie jeden z ważniejszych tematów na rynku, z racji dopiero co podpisanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na samorządy konieczność wypracowania nowych rozwiązań, w tym określenia głównych priorytetów w zakresie gospodarki odpadami oraz ich odbioru od właścicieli nieruchomości. Samorządy mają bardzo mało czasu na zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań uwzględniających nowe zasady gospodarowania odpadami. Zamiarem organizatorów - Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest stworzenie miejsca spotkań dla przedstawicieli samorządów, spółek miejskich, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych i innych, celem przybliżenia tematyki jakże aktualnej w obecnym czasie. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tematyki gospodarki odpadami komunalnymi pod kątem: Zmian dotyczących wymogów i regulacji prawnych na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przestawienia nowoczesnych modeli zarządzania odpadami komunalnymi na przykładzie Unii Europejskiej. Prezentacji i porównania proponowanych technologii dotyczących zagospodarowania odpadów. Stanu bieżącego i perspektyw tworzenia modeli gospodarowania odpadami na przykładzie wybranych jednostek gminnych i prywatnych. Dialogu ze społecznością lokalną, którą bezpośrednio dotykają zmiany. W konferencji wezmą udział eksperci z dziedziny gospodarki odpadami, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz świata nauki. Pokażemy przykłady rozwiązań i metod unieszkodliwiania odpadów w krajach europejskich, zaprezentujemy te najskuteczniejsze pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Gośćmi Konferencji będą również posłowie Członkowie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. [Źródło: Ta informacja została wygenerowana i wysłana za Państwa zgodą, udzieloną podczas rozmowy z Konsultantem ds. Obsługi Klienta PSR lub przedstawicielem PSR. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie kolejnych informacji od PSR, wyślij odpowiedź zwrotną w treści wpisując "NIE". Biuletyn jest redagowany i przygotowywany przez Dział Marketingu PSR. Wykorzystane informacje i materiały pochodzą z ogólnodostępnych baz danych lub z baz danych udostępnionych płatnie dla PSR Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc.

Baterie powinny być także dodatkowo oznakowane, jeżeli zawartość kadmu wagowo przekracza 0,002 proc., a ołowiu 0,004 proc. 19 lutego 10 (nr 35) PRAWO Organizacja zbiórki zużytych ogniw Obowiązki przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą lub produkcją baterii i akumulatorów Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek baterie lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny PRZEPISY UE Dyrektywa 94/62/EEC dotyczy wszelkich opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r.

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Zespół podatków pośrednich Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Cezary Sowiński MenedŜer Jakiego rodzaju odpadów

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Małgorzata Tomczak Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach Małgorzata Tomczak Wprowadzający baterie lub akumulatory Przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Projekt założeń do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prof. UKW Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY WPROWADZAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY 1. Wprowadzasz do obrotu baterie lub akumulatory przenośne na rynek krajowy? 2. Importujesz z zagranicy zabawki z zamontowanymi bateriami przenośnymi? 3. Dokonujesz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH - ustawa z 13 czerwca 2013 r. Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Szczecin, marzec 2011 Krzysztof Kawczyński POLSKA GOSPODARKA ODPADAMI ad. 2010 GDZIE JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 21 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji.

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. What s going on in Automotive industry Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. Adam Małyszko Warszawa 22-23 października 2008 r. Implementacja Dyrektywy ELV Główne cele Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA SORTOWANIA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA SORTOWANIA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ANKIETA DOTYCZĄCA SORTOWANIA ODPADÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Prawidłowa gospodarka odpadami daje nie tylko możliwość zmniejszenia wydobywanych surowców naturalnych (nieodnawialnych), zaoszczędzenia energii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Prof. Andrzej Kraszewski MINISTER ŚRODOWISKA RP Zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Oczekiwany kształt systemu odzysku i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Krzysztof Baczyński Prezes Zarządu Stowarzyszenie Eko-Pak Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w szczegółowy i kompleksowy sposób omówimy:

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym w szczegółowy i kompleksowy sposób omówimy: Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania, zmiany przepisów od 01.01.2016 Miejsce: Warszawa Termin: 28.10.2015,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Opis Obecnie projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany ustawy o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Paweł KRAWCZYK Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA Streszczenie: Tematem przewodnim artykułu jest zwrócenie uwagi na istniejące obowiązki prawne

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Plan prezentacji 1. Podsumowanie najważniejszych zakończonych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min

Scenariusz zajęć - 45 min Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Szkoła ponadgimnazjalna Temat: ODZYSKAJ - KORZYSTAJ Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, 4 grudnia 2013 r. Polska gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI OCENA SKUTKÓW REGULACJI l. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projektowana ustawa będzie oddziaływać na przedsiębiorców: l) wprowadzających produkty w opakowaniach, 2) wytwarzających opakowania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r.

Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia. Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Rynek gospodarowania bateriami i akumulatorami szanse i zagrożenia Michał Korkozowicz Forum Recyklingu Poznań, 15 października 2014r. Treść prezentacji Obraz krajowego rynku baterii i akumulatorów w świetle

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r.

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Światowe trendy: trash art, moda recyklingowa i upcycling Fakty Każdy mieszkaniec Polski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r. Informacja Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązków dotyczących funkcjonowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z ustawą

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Problemy transpozycji przepisów o odpadach do polskiego prawa wewnętrznego

Problemy transpozycji przepisów o odpadach do polskiego prawa wewnętrznego KONFERENCJA Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska Lublin, maj 2011 Problemy transpozycji przepisów o odpadach do polskiego prawa wewnętrznego prof. dr hab. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014r. mgr inż. Anna Kwolek Gmina Miasta Sanoka 2015-04-23 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi jedno z zadań Gminy

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OPAKOWANIE - chroni towar przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem, rozlewaniem.

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. szansą dla rozwoju sektora komunalnego???

Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. szansą dla rozwoju sektora komunalnego??? Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych szansą dla rozwoju sektora komunalnego??? 43 Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast KOŁOBRZEG, 19.09.2013 r. Agnieszka Jaworska

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo