1 (97) styczeń-luty 2011 r. bezinteresownie. STR j 8-11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 (97) styczeń-luty 2011 r. bezinteresownie. STR j 8-11"

Transkrypt

1 1 (97) styczeń-luty 2011 r. Pomagać bezinteresownie Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem powiedział Henry Ford, założyciel Ford Motor Company. Słowa legendarnego amerykańskiego przemysłowca bardzo dobrze odzwierciedlają istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. STR j 8-11 Na niezbadanych poziomach cenowych Przełom pierwszej i drugiej dekady XXI w. przyniósł nowe rekordy cenowe na rynku miedzi. STR j 6-7 Na siedmiu kontynentach Pracownik kopalni Polkowice-Sieroszowice zjeździł prawie cały świat. Odwiedził niezliczone kraje i dotarł na wszystkie siedem kontynentów. STR j 16-17

2 Od redakcji d Słowo wstępne Nawigacja AKTUALNOŚCI Wynik będzie rekordowy 3 Na forum o biznesie 4 Rozbudowa Żelaznego Mostu 5 Nie tak dawno składaliśmy sobie noworoczne życzenia, a tu już druga połowa lutego. Czas płynie bardzo szybko, a wydaje się nam, że płynie jeszcze szybciej kiedy wokół nas dużo się dzieje. A dziać się w tym roku będzie wiele. Ten rok jest dla KGHM wyjątkowy, to bowiem rok 50-lecia KGHM, czyli złotego jubileuszu. Będzie dużo wspomnień, okazji do świętowania, ale także i do planowania przyszłości. A przyszłość zapowiada się interesująco, o czym piszemy już na sąsiedniej stronie. Tegoroczne plany budżetowe zakładają, że zysk netto wyniesie ponad 8 miliardów złotych. O tym, że jesteśmy dobrą firmą, w którą warto inwestować przekonują nie tylko rekordowe wyniki finansowe. Polska Miedź po raz kolejny znalazła się w gronie szesnastu firm, które są zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, świadczy o tym przyznany nam tytuł Indeks Respekt. Z przyszłością związane są także plany rozbudowy Żelaznego Mostu. To dla KGHM jeden z priorytetów, bo oznacza gwarancję działalności firmy do roku W tym numerze analizujemy także rynek miedzi. Jest co analizować, bo już sam tytuł artykułu: Na niezbadanych poziomach cenowych, mówi bardzo wiele. Dużo miejsca poświęcamy społecznej odpowiedzialności biznesu. Polska Miedź jest bowiem firmą społecznie odpowiedzialną, która dba o ludzi i swoje otoczenie. Tym bardziej zachęcamy Czytelników do czynnego włączenia się w tę pomoc, za pośrednictwem Fundacji Polska Miedź, której można przekazać 1% swoich podatków. W lutym odbieramy od pracodawcy druki PIT 11 i możemy wypełnić roczne rozliczenia podatkowe. Szczegółowe informacje na ten temat, na ostatniej stronie naszego magazynu. W Polskiej Miedzi znajdziecie Państwo także wiele innych, ciekawych informacji z życia KGHM, firm z naszej grupy kapitałowej oraz z życia naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania wspomnień Sławomira Bieńka z podróży po siedmiu kontynentach. Warto mieć swoje pasje, a jeszcze lepiej, tak jak Sławomir, realizować je. Czego wszystkim życzę:) Sylwia Rozkosz Redaktor naczelna MAKROEKONOMIA Na niezbadanych poziomach cenowych 6-7 ODPOWIEDZIALNY BIZNES Jeden procent, niejeden uśmiech 8-9 Pomagać bezinteresownie GRUPA KAPITAŁOWA Zanam-Legmet remontuje pełną parą Rzemiosło przekute w piękno NASZE PASJE Na siedmiu kontynentach WOKÓŁ NAS Przebierańcy na balu w cechowni ZG Rudna 18NAS ROZRYWKA Kącik kulinarny 19 Album rodzinny Sport Łotewski król strzelców Polska Miedź: magazyn KGHM Polska Miedź S.A. Wydawca: KGHM Polska Miedź S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, Lubin, tel. (+76) , Redaguje zespół, Sylwia Rozkosz redaktor naczelna. Projekt, skład, dtp: PEKA Design Piotr Kaszuba ul. Popowicka 56/1; Wrocław. Druk: Jaks Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania materiałów. 2

3 Aktualności j Wynik będzie rekordowy! Tegoroczny zysk KGHM ma wynieść 8 miliardów 345 milionów złotych. Na ten wynik finansowy wpływ będzie miała nie tylko produkcja i sprzedaż miedzi i srebra, ale także sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych. Budżet naszej spółki został zatwierdzony przez radę nadzorczą na posiedzeniu w ostatnim dniu stycznia. Prognoza wyników zakłada osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości mln zł oraz zysku netto w kwocie mln zł. Istotnym warunkiem osią- Szczegółowe założenia prognozy: Produkcja miedzi elektrolitycznej 543 tys. t w tym ze wsadów obcych 111 tys. t Produkcja srebra t Średnioroczne notowania miedzi USD/t Średnioroczne notowania srebra 25,00 USD/troz Kurs walutowy USD/PLN 2,80 USD/PLN Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych zł/t Nakłady na zakup i budowę środków trwałych mln zł Nakłady na inwestycje kapitałowe mln zł gnięcia tego wyniku finansowego jest sprzedaż pakietu akcji Polkomtel S.A. oraz Dialog S.A. Na inwestycje kapitałowe zarząd zamierza przeznaczyć mln. zł. Wśród tych inwestycji najistotniejszy jest zakup nowych złóż miedzi. To kontynuacja strategii spółki, zakładającej produkcję miedzi na poziomie 700 tys. t w koncentracie rocznie. Plan nakładów na zakup i budowę środków trwałych zakłada także kontynuację rozpoczętych projektów rzeczowych głównie w zakresie: udostępnienia obszaru Głogów Głęboki Przemysłowy, kontynuacji budowy szybu SW-4, Programu Modernizacji Pirometalurgii oraz budowy bloków gazowo-parowych. RED KGHM w Indeksie Respekt GHM ponownie znalazł się Kw gronie szesnastu firm Indeksu Respekt. To indeks, który wyłania spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Mocno akcentuje także atrakcyjność inwestycyjną spółek. Indeks Respekt jest wskaźnikiem prezentującym polskie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W tym roku projekt Respect mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji Na uroczystości wręczenia tytułu Indeks Respekt KGHM reprezentował Dariusz Wyborski, dyr. dep. Public Relations (drugi od lewej w pierwszym rzędzie) inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności Respect Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realny punkt odniesienia dla profesjonalnych inwestorów. RED 3

4 Aktualności j Na forum o biznesie O pozycji polskich firm na globalnym rynku, wsparciu dla inwestorów i trafnych oraz chybionych inwestycjach rozmawiali dyskutanci na Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Forum, które odbyło się 3 lutego 2011 roku w Warszawie, było okazją do wymiany opinii przedstawicieli największych polskich spółek. Poza sesją główną zaplanowano także 7 sesji tematycznych. W jednej z nich Zarządzanie. Ekspansja zagraniczna wziął udział Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA. Powody, dla których polskie firmy inwestują za granicą, są różne. Część firm działa na globalnym rynku, w przypadku innych ekspansja jest konsekwencją efektu skali firmy się rozrastają i koniecznością jest dla nich wyjście poza granice. Dla firm z branży górniczej, gdzie złoża są ograniczone, naturalna wydaje się chęć wyjścia poza granice Polski i pozyskania nowych zasobów. KGHM jako światowy producent miedzi i srebra widzi wzrost swojej wartości, podobnie jak inne firmy górnicze, poprzez wyjście za granicę i pozyskanie nowych złóż mówił prezes Herbert Wirth. W rejonie KGHM jest bardzo duży potencjał mineralizacyjny, ale wydobycie miedzi w naszym regionie jest obarczone wysokimi kosztami. Żeby firma mogła się rozwijać musi pozyskiwać aktywa niskokosztowe. Rozwój KGHM opiera się na założeniach strategii, zgodnie z którą w 2018 roku chcemy być pierwszym producentem srebra na świecie i piątym lub szóstym producentem miedzi na świecie. Konieczność szukania nowych możliwości inwestycyjnych i nowych rynków zbytu poza granicami Polski potwierdził także Marian Kostempski, prezes Kopex SA: W branży górniczej nasza ekspansja determinowana jest sytuacją na rynku górniczym w Polsce, a ta wykazuje tendencję malejącą. Dlatego zdecydowaliśmy się na przedsięwzięcia zagraniczne dokonaliśmy pięciu akwizycji, a trzy spółki zbudowaliśmy od podstaw. Prezes Kopexu przypomniał m.in. inwestycje w Chinach, Niemczech, Australii, Indonezji i Serbii. Inne polskie spółki także stale rozszerzają obszar swojego działania. Dobrym przykładem firmy prowadzącej rozległe inwestycje zagraniczne jest Grupa Boryszew. Mamy za sobą inwestycje w Chinach i Brazylii. Kupiliśmy spółki we Francji, Hiszpanii i przedsiębiorstwo produkcyjne we Włoszech. Ponadto utworzyliśmy także spółkę w Indiach wyliczała Małgorzata Iwanejko, prezes Boryszew SA. ( KGHM jako światowy producent miedzi i srebra widzi wzrost swojej wartości, podobnie jak inne firmy górnicze, poprzez wyjście za granicę i pozyskanie nowych złóż przekonywał prezes Herbert Wirth. Dla firm z branży górniczej, gdzie złoża są ograniczone, naturalna wydaje się chęć wyjścia poza granice Polski i pozyskiwanie nowych zasobów. Paneliści przeanalizowali także czynniki decydujące o sukcesach i porażkach związanych z działalnością poza Polską. Odwołując się do inwestycji KGHM w Kanadzie, prezes Wirth wymienił kwestie, które decydują o powodzeniu zagranicznej inwestycji. Jeśli akwizycja ma być udana, to musimy zacząć od stabilnej i przewidywalnej gospodarki. Model biznesowy musi być przejrzysty. W ocenie projektów ważne są m.in. odpowiednie kompetencje, właściwa ocena ryzyka bezpieczeństwa, uwarunkowania lokalne, kultura organizacyjna i dobre zasoby kadrowe. Ponadto bardzo istotna jest także właściwa ocena ryzyka politycznego. Paneliści zwrócili także uwagę na kwestię rządowego wsparcia dla firm inwestujących za granicą. Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A wskazał na pewną niekonsekwencję w tej materii. Z jednej strony mówimy: polityka z dala od gospodarki, a z drugiej mówimy, żeby polityka wspierała gospodarkę. Faktycznie chodzi o to, żeby politycy angażowali się tam, gdzie trzeba, ale żeby nie ingerowali w kadry. Łukasz Kowalik (BZ) 4

5 d ( Zalety wybranego wariantu to m. in.: ograniczenie wysokości obiektu głównego, korzystna lokalizacja zmniejszająca negatywne oddziaływanie na środowisko, stworzenie pojemności rezerwowej oraz możliwość czasowego wstrzymania eksploatacji obiektu głównego tłumaczył Wiesław Świerczyński, dyrektor ds. technicznych. Rozbudowa Żelaznego Mostu KGHM to złoto tego regionu, dostępne dla mieszkańców jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Dziś wszystko zależy od zgodnej współpracy firmy z samorządami mówił prezes Herbert Wirth do samorządowców podczas spotkania w Zakładzie Hydrotechnicznym. Zaprezentowano na nim plany dotyczące rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most. Rozbudowa Żelaznego Mostu dla KGHM jest priorytetem, bo oznacza gwarancję działalności firmy do 2042 r. Żeby działać przez kolejnych kilkadziesiąt lat, musimy już dziś zabezpieczyć miejsce dla odpadów tłumaczył prezes Wirth. Mamy takie możliwości i jesteśmy przygotowani. Wybraliśmy najkorzystniejszy i najbezpieczniejszy wariant z możliwych. Prace nad koncepcją rozbudowy trwały przez ostatnie dwa lata. Rozważaliśmy kilka możliwości, biorąc pod uwagę najważniejsze aspekty, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i środowiska tłumaczył Wiesław Świerczyński, dyrektor ds. technicznych. Wyniki studiów technicznych i opracowana na ich podstawie dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Międzynarodowych Ekspertów. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na budowę dodatkowej kwatery południowej wraz z podniesieniem zapór obiektu głównego Żelazny Most Zalety wybranego wariantu to m. in.: ograniczenie wysokości obiektu głównego, korzystna lokalizacja zmniejszająca negatywne oddziaływanie na środowisko, stworzenie pojemności rezerwowej oraz możliwość czasowego wstrzymania eksploatacji obiektu głównego. Zanim projekt ruszy, KGHM musi uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem opiniują ją również samorządy. Nasze plany i kolejne kroki przy inwestycji zamierzamy omawiać z wami przy otwartej kurtynie deklarował prezes Wirth. Chcemy odpowiadać na pytania mieszkańców i wyjaśniać ewentualne wątpliwości. Inwestycja może ruszyć za przyzwoleniem samorządów, co oznacza, że od naszej dobrej współpracy zależy przyszłość mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów: Polkowice, Rudna, Grębocice i Lubin. Nie wyobrażam sobie, by przedsięwzięcie mogło się nie udać mówił Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic. Chcemy z KGHM rozmawiać. Traktujemy to jako pokaźne przedsięwzięcie inwestycyjne, które wymaga podzielenia się szczegółową wiedzą, dyskusji i jak deklaruje prezes Wirth otwartej kurtyny. RED 5

6 Makroekonomia j Na niezbadanych poziomach cenowych Przełom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku przyniósł nowe rekordy cenowe na rynku miedzi. Za jedną tonę metalu płacono w tym okresie blisko USD, zaś w ujęciu złotówkowym aż 29 tys. PLN. Tylko w 2010 roku cena miedzi zyskała 30%, a od grudnia 2008 roku wzrosła aż o 250%. Spośród metali bazowych notowanych na Londyńskiej Giełdzie Metali miedź i cyna uważane są za metale o najlepszych perspektywach wzrostu. Utrzymujący się względny optymizm na rynkach finansowych pozytywnie wpłynął na notowania miedzi w ostatnich miesiącach. Rynek towarowy, a w szczególności rynek metali bazowych (miedź, cyna, aluminium, nikiel, ołów i cynk), stanowi obecnie dla wielu inwestorów finansowych atrakcyjną alternatywę inwestycyjną w stosunku do rynku akcji. Warto jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do lat , kiedy inwestorzy kierowali potężny strumień pieniądza we wszystkie metale bazowe, obecnie napływ środków finansowych jest bardziej selektywny. Miedź i cyna uważane są za metale bazowe o najlepszej sytuacji fundamentalnej, co przełożyło się na spory napływ kapitału spekulacyjnego w te dwa metale, powodując w ubiegłym roku wzrost ich notowań odpowiednio o 30% i ponad 50%. Inne metale bazowe nie zachowywały się tak pozytywnie, cena ołowiu pozostała na niezmienionym poziomie, zaś cynk w 2010 roku stracił około 6%. Napływ kapitału finansowego Duży napływ kapitału finansowego na rynek towarowy powoduje, że miedź zaczyna być upatrywana w coraz większym stopniu jako dobro inwestycyjne, a nie metal przemysłowy. Wielkość inwestycji w miedź ze strony inwestorów finansowych uzależniona jest natomiast od sentymentu na rynkach finansowych oraz od przewidywań globalnego bilansu rynku miedzi. Obecnie rynek miedzi znajduje się w wyjątkowym okresie, ponieważ przewidywania na okres najbliższych dwóch lat wskazują na deficyt miedzi na rynku, a jednocześnie na rynku finansowym znajduje się dużo taniego pieniądza, co zachęca inwestorów do podejmowania bardziej ryzykownych inwestycji. Spore zaangażowanie inwestorów finansowych na relatywnie małym w porównaniu do rynku walutowego czy rynku akcji rynku towarowym powoduje, że wahania cen stają się coraz większe. O ile przewidywana na bieżący oraz 2012 rok niedostateczna globalna podaż metalu może wydźwignąć ceny miedzi nawet Już teraz miedź jest 4-krotnie droższa niż aluminium, co w szczególności dla uboższych krajów stanowi powód do powrotu do kabli aluminiowych bądź wprowadzania nowych rozwiązań jak kable aluminiowe ekranowane miedzią. do pięciocyfrowych poziomów, o tyle równie mocna przecena nastąpi, jeśli bilans rynku miedzi będzie wskazywał na nadwyżkę bądź okres niskich stóp procentowych, czyli taniego pieniądza, dobiegnie końca. W 2008 roku w ciągu zaledwie 6 miesięcy cena miedzi straciła blisko 70%. Obecnie podaż nie nadąża za popytem, ponieważ z różnych powodów w 2008 i 2009 roku wstrzymano wiele inwestycji 6

7 d górniczych na całym świecie. Teraz sytuacja jest odmienna, spółki górnicze generują potężne zyski, dostępność kredytowania nie jest ograniczona, stąd inwestycje w nowe kopalnie notują ogromny wzrost. Oznacza to, że za około 2-4 lata, bo tyle przeciętnie trwa budowa nowych kopalni, światowa produkcja miedzi znacząco wzrośnie, co może negatywnie przełożyć się na poziom cen metalu. Fundusz ETF na miedzi W grudniu ubiegłego roku powstał pierwszy fundusz typu ETF (Exchange Traded Fund) na rynku miedzi. Umożliwia on indywidualnym podmiotom inwestowanie w miedź. Deponując określoną kwotę, fundusz ETF w imieniu wpłacającego kupuje odpowiednią ilość miedzi i przechowuje ją w imieniu klienta w magazynie. O ile fundusze tego typu funkcjonują na rynku metali szlachetnych już kilka lat, o tyle na rynku miedzi nigdy nie miało to miejsca. Jeśli takie fundusze będą cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, może to mieć istotny wpływ na zwiększenie deficytu na rynku miedzi rafinowanej na 2011 rok, który bez uwzględniania ETF szacowany jest obecnie na poziomie tys. ton miedzi. Powstanie takiego funduszu może spowodować potężne zaburzenie fizycznego rynku. Magazyny funduszu Deponując określoną kwotę, fundusz ETF w imieniu wpłacającego kupuje odpowiednią ilość miedzi i przechowuje ją w imieniu klienta w magazynie. O ile fundusze tego typu funkcjonują na rynku metali szlachetnych już kilka lat, o tyle na rynku miedzi nigdy nie miało to miejsca. ETF mogą zapełniać się katodami miedzi, a będzie ich brakować dla zakładów przemysłowych produkujących rury, blachy czy kable. Sytuacja taka sprzyjać będzie wzrostowi cen metalu, a tym samym substytucji miedzi poprzez takie materiały jak plastik czy aluminium. Już teraz miedź jest 4-krotnie droższa niż aluminium, co w szczególności dla uboższych krajów stanowi powód do powrotu do kabli aluminiowych bądź wprowadzania nowych rozwiązań jak kable aluminiowe ekranowane miedzią. Zwiększona obecnie substytucja wpłynie na utratę części fizycznego popytu w przyszłości. Po stronie podaży, w horyzoncie kilkuletnim na rynek trafi duża produkcja z nowych projektów górniczych. W sytuacji nadwyżki podaży nad popytem dla inwestorów finansowych miedź może wtedy nie być już atrakcyjną lokatą kapitału, co spowoduje zmniejszenie popytu inwestycyjnego na ten metal. Zgromadzony w funduszach ETF materiał może być wyprzedawany przez indywidualnych inwestorów, co tym bardziej zwiększy nadwyżkę podaży nad popytem. Jedno jest pewne, zwiększenie udziału inwestorów finansowych na rynku towarowym wpłynie na dużo większe wahania cen, aniżeli miało to miejsce w przeszłości. Maciej Koński Biuro Zarządu 7

8 Odpowiedzialny biznes j Jeden procent, niejeden uśmiech W roku 2010 Fundacja Polska Miedź z tytułu 1% podatku otrzymała ponad 112 tysięcy zł. To około 70 tysięcy zł więcej niż w roku poprzednim. Po raz kolejny zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie nam 1% podatku - mówi prezes, Cecylia Stankiewicz. Fundacja podzieli pomiędzy poszkodowanych powodzian w Bogatyni ponad 90 tysięcy zł. Zmiesiąca na miesiąc przybywa podań i wniosków o przyznanie darowizny, a Fundacja Polska Miedź angażuje się w coraz to nowsze przedsięwzięcia. W roku 2010 budżet Fundacji wynosił 13,5 mln zł, z czego 3,5 mln zostało przekazane na ochronę zdrowia i pomoc społeczną osobom fizycznym. Właśnie pojedynczym osobom przyznano w 2010 roku około 1,5 tysiąca darowizn, wykorzystując w pełni budżet przeznaczony na ten cel. To prawie dwa razy więcej darowizn dla osób fizycznych niż w roku poprzednim. Bardzo cieszymy się, że mieszkańcy regionu, a często również Dolnego Śląska i kraju mogą liczyć na nasze wparcie w zakresie leczenia, rehabilitacji i finansowania bieżących potrzeb dodaje prezes Fundacji. To, że potrzeby społeczeństwa przede wszystkim w zakresie ochrony zdrowia są ogromne, pokazuje ilość skierowanych do Fundacji Polska Miedź podań w roku 2010 wpłynęło ich ponad 2,5 tysiąca. Niestety, nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb naszych wnioskodawców, dlatego tak ważny jest dla Fundacji właśnie 1% podatku. Liczymy tutaj przede wszystkim na naszych pracowników i ich rodziny dodaje z nadzieją. W ubiegłym roku najwięcej darowizn otrzymali właśnie mieszkańcy Zagłębia Miedziowego w sumie przyznano im ponad tysiąc darowizn na łączną kwotę prawie 2,4 mln zł. W kategorii ochrona zdrowia najczęściej W 2010 roku Fundacja Polska Miedź z tytułu 1% podatku zebrała ponad 112 tys. zł Na darowizny dla osób fizycznych przeznaczono w 2010 roku 3,5 mln zł kierowano do Fundacji wnioski o przyznanie darowizny na leczenie i rehabilitację. W sumie na turnusy rehabilitacyjne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci autystycznych czy niepełnosprawnych osób dorosłych przeznaczono ponad 400 tysięcy zł. Z turnusu lub w razie konieczności rehabilitacji domowej skorzystać mogło około 350 podopiecznych Fundacji. Dwudziestu siedmiu niepełnosprawnych mogło zakupić upragnione elektryczne wózki inwalidzkie przyznano na ten cel darowizny na ponad 127 tysięcy zł. Dziewiętnaście osób poszkodowanych w wypadkach, upośledzonych ruchowo mogło liczyć na pomoc w zakupie protez. Przeznaczono na ten cel ponad 120 tysięcy. Wśród osób ubiegających się o przyznanie darowizny zna- 8

9 j Dzięki Fundacji grupa dzieci z TPD w Jaworze wyjechała na turnus rehabilitacyjny. powiedniego przystosowania. Właśnie na ten cel przeznaczono 38 tysięcy. Ponadto trzem osobom Fundacja pomogła w zakupie i montażu wind do przewozów osób niepełnosprawnych. Wśród nich znajduje się mężczyzna, który z uwagi na postępujący zanik mięśni nie opuszczał swojego mieszkania od ponad 8 lat. Bardzo wielu podopiecznych Fundacji choruje na cukrzycę, piętnaściorgu z nich udało się zakupić pompy insulinowe za ponad 64 tysiące zł, dzięki którym nie muszą już badać poziomu cukru nawet kilkanaście razy dziennie, a insulina dozowana jest automatycznie. Fundacja nie pozostała również obojętna wobec próśb dofinansowania leczenia zagranicznego, gdy metody leczenia w kraju okazywały się niewystarczające. Na tym polu dofinansowano przeszczep płuc w Wiedniu, leczenie nowotworu oka w Londynie, a także koszty transportu do Chin dla chorej na nowotwór. Ponad pięćset osób skorzystało z pomocy Fundacji w zakresie finansowania bieżących potrzeb. Znaleźli się wśród nich przede wszystkim rodzice samotnie wychowujący dzieci, emeryci, renciści czy osoby bezrobotne. Najczęściej darowizny przeznaczane były na zakup opału, obuwia i odzieży zimowej, nierzadko również na zakup żywności. Na pomoc Fundacji mogli liczyć również byli wychowankowie domów dziecka, którzy opuszczając placówki usamodzielniają się. Fundacja piętnaściorgu z nich przyznała darowizny na remont mieszkań i zakup niezbędnych sprzętów domowych. Ofiar klęsk żywiołowych również nie pozostawiono samym sobie dziesięć rodzin otrzymało wsparcie finansowe przy odbudowie domów po pożarach, z kolei siedem rodzin na potrzeby bieżące wynikające z tegorocznej powodzi. h fot. Jarek Pępkowski Fundacja przekazała darowizny na odbudowę domów po pożarach. Na zdjęciu mała Amelia pokazuje zgliszcza domu. Na pomoc Fundacji liczyć mogło wiele dzieci wymagających leczenia. Wśród nich znalazł się między innymi Nikolas. Jak przekazać 1% podatku? wszystkie informacje na ostatniej stronie Polskiej Miedzi. leźli się chorzy na stwardnienie rozsiane, mukowiscydozę i nowotwory. Ci ostatni otrzymywali darowizny z przeznaczeniem na zakup leków, suplementów diety oraz z uwagi na obniżoną odporność i konieczność przebywania w sterylnych pomieszczeniach na zakup środków higieny osobistej i środków czystości. Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji Polska Miedź w roku 2010 było wspieranie finansowe szeroko rozumianej likwidacji barier architektonicznych. Często osoby niepełnosprawne nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania z uwagi na brak windy czy odpowiednich podjazdów dla wózków, okazuje się jednak, że mają oni również problemy z poruszaniem się we własnym mieszkaniu. Drzwi, meble, toaleta czy łazienka wymagają również od- Z 1,5 tys. przyznanych darowizn adresatami w 66% byli mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Darowizny z przeznaczeniem na ochronę zdrowia i pomoc socjalną otrzymało ok. 1,5 tys. osób. To właśnie z myślą o powodzianach z Bogatyni i okolic przeprowadzona została akcja Hałda Jazz Powodzianom, na której zbierane były środki na odbudowę domów po powodzi. Przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogatyni zostaną wyłonione najbardziej potrzebujące rodziny Fundacja podzieli pomiędzy poszkodowanych ponad 90 tysięcy zł. Rok 2010 był dla Fundacji bardzo pracowity. Bieżący rok zapowiada się podobnie. Już w połowie stycznia, z prośbą o pomoc zwróciło się do nas ponad 500 osób mówi prezes Cecylia Stankiewicz. Apelujemy więc o przekazywanie nam swojego 1% podatku, by udało się pomóc jeszcze większej rzeszy osóbdodaje. Natalia Ossowska-Czekajło 9

10 Odpowiedzialny biznes j Pomagać bezinteresownie na ochronę zdrowia i pomoc społeczną, a reszta na darowizny dla potrzebujących, leczenie i rehabilitację. Drużynę mogą reprezentować starsi i młodsi, kobiety i mężczyźni, jednym słowem wszyscy! Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem powiedział Henry Ford, założyciel Ford Motor Company. Słowa legendarnego amerykańskiego przemysłowca bardzo dobrze odzwierciedlają istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR czyli właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu to działania firmy wykraczające daleko poza jej zyski i korzyści. Społecznie odpowiedzialna firma integruje społeczeństwo, dba o środowisko i etycznie prowadzi swój biznes. I nie chodzi tu tylko o przestrzeganie norm i przepisów, ani spontaniczne akcje pomocy potrzebującym, a długofalowe działania sprawiające, że firma współistnieje na danym obszarze i dba o swoje otoczenie. Taką politykę od lat stara się prowadzić KGHM. Pomaga w tym Fundacja Polska Miedź, która co roku wspiera potrzebujących. W 2010 roku jej budżet wyniósł 13,5 mln zł, z czego 3,5 mln zostało przekazane Kontakt Wszystkich zainteresowanych oddaniem szpiku i uczestnictwem w Drużynie Szpiku prosimy o kontakt z Piotrem Marszałkiem kghm.pl lub Bogdanem Godlewskim tel.(076) , kghm.pl Dawcy szpiku kostnego Od 3 listopada 2009 roku przy kopalni Rudna w Polkowicach działa też Stowarzyszenie Honorowych Dawców Szpiku Kostnego. Profil jego działalności nie jest przypadkowy. Każdego roku u 10 tysięcy osób w Polsce lekarze diagnozują nowotwór krwi. Połowa z tych pacjentów umiera, chociaż mogliby żyć, gdyby tylko znalazł się odpowiedni dla nich dawca. Zorganizowaliśmy już kilka akcji oddawania próbki krwi, tak żeby zostać potencjalnym dawcą szpiku. Potencjalni dawcy szpiku oddawali krew w stacjach krwiodawstwa w Lubinie i Głogowie mówi Piotr Marszałek, prezes stowarzyszenia. Drużyna Szpiku! Chorym na białaczkę pomaga również Fundacja Dar Szpiku. Drużyna Szpiku to kilkaset osób, które startują w amatorskich imprezach biegowych w charakterystycznych koszulkach. Zakładając czerwoną koszulkę odpowiadają na wołanie chorych Podziel się życiem. Zadaniem drużyny jest 10

11 d zachęcanie potencjalnych dawców, by zbadali krew i dopisali się do bazy dawców, mogących w przyszłości uratować czyjeś życie. Drużynę Szpiku reprezentują także znane osoby publiczne jak olimpijczycy (Anita Włodarczyk, Marcin Urbaś, Szymon Ziółkowski) czy aktorzy (Olga Bończyk, Katarzyna Bujakiewicz) a także inne, znane osoby z życia publicznego naszego kraju. Nie trzeba jednak ani być VIP-em, ani biegać, by pomóc. Wystarczy przyjść i oddać krew w stacji krwiodawstwa w Głogowie. Wcześniej należy jednak zostać członkiem stowarzyszenia. Pod koniec grudnia 2010 roku w Polsce było zarejestrowanych 108 tysięcy potencjalnych dawców. Dla porównania w sąsiednich Niemczech zarejestrowanych jest 3,5 miliona ludzi. Ocenia się, że nasz kraj ma potencjał na około 1,5 miliona. Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy zgodnego nie spokrewnionego jest tym większe, im większy jest rejestr dawców. Deklaracje znajdują się w klubie przy ZG Rudna. Zauważyliśmy, że ostatnio nasi pracownicy coraz chętniej dołączają do naszego klubu dodaje Piotr Marszałek. Jak zostać dawcą? Po wypełnieniu ankiety w stacji krwiodawstwa i po przebadaniu przez lekarza oddajemy około 20 ml krwi. Wynik badania i dane zostają zapisane w bazie kandydatów na dawcę szpiku kostnego Poltransplantu. Potem już tylko czekamy na telefon. Oddawanie szpiku, tak jak krwiodawstwo, jest honorowe i zupełnie bezpieczne dla dawcy. Pobrany szpik kostny regeneruje się w ciągu kilku tygodni i można go oddawać wielokrotnie w ciągu całego życia. W bazie dawców jest wielu naszych pracowników, m.in. Natalia Ossowska-Czekajło. Na co dzień pracuję w Fundacji Polska Miedź i zdaję sobie sprawę z tego, że przeszczep szpiku kostnego często jest jedynym ratunkiem dla osób chorujących na białaczkę, dlatego zdecydowałam się przystąpić do grona osób gotowych oddać swój szpik mówi Natalia, dodając: Namówiłam również męża. Procedura nie była skomplikowana, wystarczyło wypełnić ankietę i oddać niewielką ilość krwi. Teraz czekamy na wyniki badań, które również dla nas będą bardzo ważne. Potencjalnym dawcą szpiku jest także Beata Kadłubowska: Możliwość uratowania życia chorej i potrzebującej osobie, to wystarczający powód do oddania krwi. Nie była to jednak decyzja pochopna, lecz przemyślana. Ważne, że mogę pomóc w ratowaniu życia drugiego człowieka. Bogdan Godlewski Natalia Ossowska-Czekajło i Beata Kadłubowska już są w bazie dawców. 11

12 ZANAM-LEGMET remo Grupa kapitałowa j ZANAM-LEGMET od listopada 2010 roku należy w 100 proc. do KGHM. Dzięki przejęciu spółki, KGHM zagwarantował sobie bezpieczeństwo ciągu technologicznego i uniezależnił się od firm zewnętrznych. Pierwsze ważne prace spółka ma już za sobą. Legnicko-polkowicka spółka produkuje maszyny górnicze oraz obudowy kotwiowe niezbędne do budowy wyrobisk poziomych w kopalniach Polskiej Miedzi. Teraz spółka chce zająć się remontami. Jacek Kardela, prezes Zanam-Legmet: Chcemy zbliżać naszą firmę do tego, by jak najlepiej obsługiwać ciąg technologiczny w KGHM. Remont pieca Spółka modernizowała ostatnio ciąg flotacji w Zakładach Wzbogacania Rud. Dostarczyła tam specjalistyczne maszyny flotacyjne i wykonała ich zabudowę. Ostatnio spółka podjęła się również prac remontowych w Hucie Miedzi Głogów. Jednym z wykonanych zadań był remont pieca anodowego. Grzegorz Szwatrow, zastępca kierownika działu remontów DFM Zanam Legmet: Wyburzono dosyć znaczącą część pieca, wymieniono ok. 100 ton wymurówki. To prawie połowa pieca. Remonty pieców wykonuje się okresowo. Prace konserwacyjne polegały na wymianie zużytej wymurówki oraz uszkodzonych elementów mechanicznych. Wykonany remont pozwoli na bezpieczną pracę pieca oraz realizację zaplanowanych zadań produkcyjnych wyjaśnia prezes Kardela. Planujemy rozpoczęcie pracy pieca w drugiej połowie lutego 2011 roku mówi Tomasz Michaliszyn, kierownik Wydziału Pieców Anodowych w HMG. Remont został wykonany sprawnie, a wykonawca spisał się wzorowo. Piec pracować będzie przez najbliższe pół roku przerabiając miedź blister z pieca zawiesinowego i pieców konwertorowych. W Hucie Miedzi Głogów Zanam- Legmet odpowiedzialny będzie jeszcze za serwis oraz naprawy urządzeń i instalacji wydziałów P-30 i P-31, serwis i naprawy spalinowych wózków jezdniowych podnośnikowych, a także obsługę serwisową urządzeń transportowych ładowarek, wsadzarek i nośników kontenerów. Huta bardzo dobrze oceniła współpracę z Dolnośląską Fabryką Maszyn. Takie opinie mogą cieszyć, tym bardziej, że działalność związana z remontami i utrzymaniem ruchu w obiektach KGHM to jeden z głównych nowych kierunków rozwoju spółki. Kalendarz prac do wykonania przez Zanam-Legmet zaplanowano już na najbliższe pięć lat. Korzyści z takiego rozwiązania dla KGHM są oczywiste. Dobra strategia i większe bezpieczeństwo Artur Król, dyrektor naczelny Centralnego Biura Zakupów: W ocenie CBZ obecnie realizowana strategia przez firmę Zanam-Legmet w pełni wpisuje się w oczekiwania KGHM. Po uruchomieniu projektu reorganizacji zakupów w KGHM Polska Miedź S.A. doprowadzono do wyrównania szans i otwarcia rynku dla wszystkich podmiotów, które mogą realizować zadania dla naszej spółki. Od tej pory również spółki ( W ostatnim czasie należy podkreślić intensyfikację działań w Zanam-Legmet, które wskazują na to, że ta firma potrafi wykorzystać swój potencjał i zdobywa kontrakty na wielu rynkach: górniczym, hutniczym oraz w oddziale ZWR mówi Artur Król dyrektor naczelny Centralnego Biura Zakupów 12

13 j ontuje pełną parą z Grupy Kapitałowej KGHM mogą na tych samych warunkach uczestniczyć w organizowanych przetargach. Oznacza to, że zmniejszą się koszty remontów, a zwiększy bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Zredukowany do minimum zostanie również czas postoju urządzeń i instalacji. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, Zanam-Legmet wprowadza wiele zmian. Główne z nich dotyczyć będą m.in. podejścia do utrzymania ruchu z reakcyjnego (naprawa po zgłoszonej awarii) na prewencyjne i systematyczne (monitoring), zbudowania efektywnej sieci i zasad współpracy oraz systemu komunikacji. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, ZANAM-LEGMET wprowadza wiele zmian. Główne z nich dotyczyć będą m.in. podejścia do utrzymania ruchu z reakcyjnego na prewencyjne i systematyczne, zbudowania efektywnej sieci i zasad współpracy oraz systemu komunikacji. KGHM kupił Zanam-Legmet m.in. po to, by zbudować System Kompleksowego Utrzymania Ruchu swoich oddziałów. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest outsourcing usług utrzymania ruchu z oddziałów, które do tej pory wykonują je jeszcze swoimi zasobami (Zakład Hydrotechniczny, Huta Cedynia). W najbliższej przyszłości Zanam- Legmet będzie przygotowywać się do zorganizowania bazy usługowej przy Hucie Miedzi Legnica i startu w przetargach na utrzymanie ruchu w Hucie Miedzi Głogów (przewidzianych w II kw r.) Dzięki realizacji tych planów nasza spółka stałaby się na koniec 2012 r. kluczowym dostawcą usług utrzymania ruchu. Z takim potencjałem moglibyśmy przystąpić do unowocześnienia i transformowania ich w Kompleksowe Utrzymanie Ruchu w latach mówi prezes Jacek Kardela. RED 13

14 Rzemiosło przek Grupa kapitałowa j Warszawska Fabryka Platerów Hefra obchodzi w tym roku swoje 50-lecie. Mało kto wie jednak, że jej historia sięga początków XIX wieku. Początki fabryki sięgają chwili, gdy przybyły z Francji Józef Fraget przejął od swego brata Alfonsa stworzony przez niego w 1824 roku mały zakład rzemieślniczy, w którym obok niewielkiej ilości wyrobów ze srebra i sztućców wytwarzał naczynia i drobną galanterię stołową z platerowanej blachy. To właśnie Józef Fraget uważany jest za twórcę potęgi zakładów i marki Fraget. Od 1827 roku firma nieustannie się rozwijała. Powstawały nowe wzory i modele sztućców, a przede wszystkim rozpoczęto produkcję szerokiego asortymentu galanterii stołowej oraz wyrobów innego przeznaczenia, jak puchary czy przedmioty sakralne. Protoplastą Warszawskiej Fabryki Platerów była również fabryka Braci Henneberg. Powstała w 1856 roku z inicjatywy byłego pracownika zakładów Frageta, mistrza tokarskiego Juliusza Henneberga, który wraz z brązownikiem Michałem Czajkowskim stworzył małą firmę platerniczo brązowniczą. Tradycja i doświadczenie Najnowszy produkt to sztućce ażurowe z elementem winogron w modelu Toskania, wspaniale komponujący się w każdym ogrodzie i sprawiający, że każdy spożywany posiłek będzie niezapomniany. Firmy J. Fraget i Bracia Henneberg oferowały wysokogatunkowe, niepowtarzalne pod względem wzornictwa zestawy sztućców i galanterii stołowej, zarówno platerowanych jak i wykonanych ze srebra najwyższej próby. W XIX w. obie firmy przodowały wśród wytwórców platerów i sreber w Europie Środkowej i Wschodniej. W 1961 roku, po burzliwych kolejach losu i wielu próbach wskrzeszenia dawnej świetności marek, 14

15 d kute w piękno Po ponad dwóch wiekach rozwoju nauki i techniki Hefra korzysta z najlepszych gatunków stali i srebra, niezachwianie wzrasta na korzeniach ręcznej sztuki wzorniczej przypieczętowując cały proces najnowocześniejszą technologią srebrzenia. rozpoczynając nowy etap funkcjonowania obie firmy J. Frageta i Braci Henneberg, zostały upaństwowione i połączone, a ostatecznie w 1965 roku została przyjęta oficjalna nazwa Warszawska Fabryka Platerów Hefra nawiązując tym do swoich korzeni (HEnnenberg FRAget). W skład firmy weszło wiele innych, mniejszych zakładów rzemieślniczych i firm funkcjonujących w stolicy przed wojną. W latach 70-tych i 80-tych nastąpił kolejny etap funkcjonowania fabryki. W tamtym okresie znaczącą W styczniu 2011 roku wydana została książka Platery warszawskie w latach Joanny Paprockiej-Gajek, która jest kustoszem Muzeum Pałacu w Wilanowie. część oferty zaczęły stanowić sztućce ze stali nierdzewnej, wytwarzane głównie w zakładzie Hefry w Pułtusku. W roku 2000 firma weszła w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Funduszu Inwestycji Kapitałowych KGHM Metale S.A. (dziś KGHM Ecoren]. W roku 2002 został otwarty nowy i jedyny obecnie zakład produkcyjny Hefry w Legnicy przy ul. Żeglarskiej 8 (była LEFANA), wyposażony m.in. w bardzo nowoczesną linię do srebrzenia galwanicznego Hefra XXI wieku Dziś, po ponad dwóch wiekach rozwoju nauki i techniki, WFP Hefra korzysta z najlepszych gatunków stali i srebra, pozostając wciąż jedyną firmą w Polsce wierną tradycyjnym metodom wytwarzania niecodziennych przedmiotów codziennego użytku. Podczas gdy konkurencja już dawno zapomniała o manufakturze, wybierając masową produkcję przemysłową, Hefra niezachwianie wzrasta na korzeniach ręcznej sztuki wzorniczej przypieczętowując cały proces najnowocześniejszą technologią srebrzenia. Produkcja sprzyja dobrej jakości produktów zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych. Wychodząc naprzeciw swoim odbiorcom, firma sukcesywnie wprowadza nowy asortyment rozbudowując pełną kompletację sztućców i stale dbając o jakość, czego odzwierciedleniem jest uzyskany tytuł Jakość Roku Najnowszy produkt to sztućce ażurowe z elementem winogron w modelu Toskania, wspaniale komponujący się w każdym ogrodzie i sprawiający, że każdy spożywany posiłek będzie niezapomniany. W styczniu 2011 roku wydana została książka Platery warszawskie w latach Joanny Paprockiej-Gajek, która jest kustoszem Muzeum Pałacu w Wilanowie. Publikacja ta rozszerza naszą wiedzę o trudno dziś dostępne informacje o dawnej obyczajowości i terminologii oraz w sposób interesujący wprowadza nas w tematykę platerów. Katarzyna Sokołowska, WFP Hefra S.A. 15

16 Nasze pasje j Na siedmiu kont Pracownik kopalni Polkowice-Sieroszowice zjeździł prawie cały świat. Odwiedził niezliczone kraje i dotarł na wszystkie siedem kontynentów. Dziś publikujemy garść jego wspomnień. Ameryka Płn. - Alaska-2008 Mówi o sobie, że jest pozytywnie zakręcony na punkcie podróżowania. Uważa też, że ma szczęście, bo nie tylko dostał od losu wspaniałą rodzinę, ale i prawdziwych przyjaciół w pracy i nieocenionych przełożonych. Przedstawiamy wspomnienia Sławomira Bieńka, nadsztygara mechanicznego ds. rozwoju z kopalni Polkowice-Sieroszowice. Marzenia się spełniają Do dziś brzmią mi w uszach te słowa wypowiedziane przez jednego z kolegów podczas rejsu jachtem na Antarktydę w styczniu 2005 roku, gdy przez 3 dni targały mną torsje wywołane chorobą morską podczas żeglugi przez tzw. piekło żeglarzy, czyli owiane złą sławą wody Przylądka Horn i Cieśniny Dreak'a. Dzisiaj znów przypominają mi się te słowa. A wszystko dzięki wyjazdowi w roli tłumacza z ekipą ratowników KGHM w listopadzie 2010 roku na Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych do Australii. Po 10 latach licznych wypraw wysokogórskich i globtroterskich wojaży rodzinnych, w czasie których odwiedziłem 6 kontynentów, spełniło się moje największe podróżnicze marzenie o dotarciu na upragniony siódmy kontynent. Klub 7 Kontynentów Wyjazd do Australii umożliwił mi znalezienie się w Klubie 7 Kontynentów (www. kontynenty. net), prowadzonym przez niedoścignionego podróżniczego guru, Wojciecha Dąbrowskiego. To jedyny Polak, który własnymi siłami, bez wsparcia jakichkolwiek instytucji czy sponsorów odwiedził wszystkie 238 państw i terytoriów zależnych świata, a także 10 razy okrążył kulę ziemską. Jest również autorem książki Na siedem kontynentów- Notatnik podróżnika, którą powinien przeczytać każdy obieżyświat. Ranking Podsumowując minione dziesięciolecie pod względem podróżniczym, pokuszę się o próbę stworzenia rankingu moich naj. Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że najbliżej, najłatwiej i najbezpieczniej podróżowało mi się po Europie, wyspach Morza Śródziemnego i należących do Europy, choć już nie tak bliskich (oddalonych od Polski o 5 godzin lotu) Wyspach Kanaryjskich. Natomiast kontynentami, które uważam za najbardziej egzotyczne- zarówno pod względem etnicznym, jak i występującej tam fauny i flory są ex aequo Afryka i Ameryka Południowa. Dlatego właśnie tam wyjeżdżam najchętniej. Z kolei pod względem kulinarnym, wydaje mi się, iż najciekawszą i najbardziej zróżnicowaną Ameryka Płd. - Galapagos Afryka - RPA ofertę dla głodnego turysty mają lokalne kuchnie krajów azjatyckich. Kontynentem o najbardziej surowym klimacie, najtrudniej dostępnym, a co za tym idzie najdroższym w eksploracji jest oczywiście Antarktyda- lodowa kraina, która dostarczyła mi najmocniejszych wrażeń i najbardziej 16

17 d ynentach Europa - Mont Blanc Azja Kamczatka ści, gdzie spotkałem ludzi o niespotykanym nigdzie indziej, wyjątkowo pozytywnym i bezstresowym podejściu do życia. Podziękowania Australia Wyprawy wysokogórskie i dalekie podróże, zwłaszcza jeśli chce się poczuć prawdziwy klimat odwiedzanego zakątka świata, wymagają zarówno znacznych nakładów finansowych, jak i sporo czasu. Przyznam, że napięty budżet kilku wypraw udało mi się zbilansować jedynie dzięki pomocy przyjaznych mi sponsorów, za co serdecznie dziękuję. A że dotychczasowe wyjazdy rzadko zamykały się w ramach dwutygodniowego urlopu, często trwały miesiąc lub nawet dłużej, dlatego jestem bardzo wdzięczny dyrekcji ZG Polkowice-Sieroszowice, w szczególności zaś moim bezpośrednim przełożonym: panu Lubomirowi Horoszczakowi oraz w latach panu Zbigniewowi Hycnarowi za okazaną pomoc i zrozumienie dla mojej pasji. Najbliższe plany niezapomnianych przeżyć, czego zapewne wkrótce doświadczy i o czym będzie mógł się przekonać wybierający się tam (także jachtem) mój serdeczny kolega Bogusław Cenian od wielu lat nadsztygar ds. strzałowych w naszej kopalni i wyróżniający się ratownik górniczy. Ameryce Północnej, gdzie na turystę czekają tak wspaniałe atrak- Antarktyda cje jak parki narodowe i wielkie metropolie Stanów Zjednoczonych czy Kanady oraz bogactwo historyczne Meksyku poświęcę tu najmniej miejsca, głównie z uwagi na niezrozumiałe nie tylko dla mnie utrudnienia i ograniczenia prawno-wizowe w ruchu turystycznym- w czym przoduje zwłaszcza USA. Ranking zamyka Australia, co nie oznacza, iż odebrałem ten kontynent negatywniewręcz przeciwnie: przywiozłem stamtąd same pozytywne spostrzeżenia. Australia okazała się być przysłowiową krainą wiecznej szczęśliwości, krajem wielkiego potencjału i ogromnych możliwo- Po skompletowaniu siedmiu kontynentów dostałem od jednej z koleżanek sms-a o treści: Sławku teraz to już tylko w kosmos. I nie zdziwię się, jeśli uda Ci się tam dotrzeć, ale wtedy to chyba się Tobie oświadczę. Tak więc, by na wszelki wypadek do oświadczyn nie doszło (co by na to powiedziała moja żona!) mam bardziej przyziemne plany wyjazdowe: na przełomie lutego i marca wybieram się z rodziną i przyjaciółmi do ulubionej Ameryki Południowej- tym razem do ponoć niezbyt bezpiecznej dla turystów Kolumbii. Jednak by być wiarygodnym, o tym jak tam jest naprawdę i co w tym kraju warto zobaczyć, napiszę po powrocie. Sławomir Bieniek fot. Piotr Arłukiewicz, Bogusław Chamielc 17

18 Wokół nas d Przebierańcy na balu w cechowni ZG Rudna Karnawał w pełni. A w nim najważniejsza jest dobra zabawa, oczywiście w oryginalnych przebraniach! Doskonale wiedzą o tym dzieci pracowników kopalni Rudna, które 5 stycznia miały swój bal. Każdy bal kostiumowy to wyzwanie dla pomysłowości i kreatywności całej rodziny, która pomaga najmłodszym upodobnić się do ulubionych postaci. Noworocznym balem karnawałowym dla dzieci zainaugurowaliśmy tegoroczne obchody 50-lecia KGHM w ZG Rudnapowiedział Marek Stojanowski, szef działu PSA. Imprezę zorganizowano na cechowni i jak się okazało był to kapitalny pomysł. Najpierw artyści z Wrocławskiego Teatru Lalek zabrali wszystkie dzieci w czarodziejską podróż do Krainy Fantazji, następnie iluzjonista Konrad bawił swoimi sztuczkami dzieciaki, ale i dorosłych, którzy aktywnie włączyli się do zabawy. Była wspólna dyskoteka wraz z pokazem mody strojów karnawałowych i wiele innych konkursów. Najmłodszym uczestnikiem balu był pięciomiesięczny Patryk, a jego tata Rafał Garbarz -górnik oddziału C-1 był bardzo zadowolony, że zabrał maleństwo na bal. Chłopiec trochę drzemał, trochę się kręcił, ale podobno świetnie się bawił. Zapytaliśmy 8-letniego Jakuba Błaszczyka, paradującego w galowym mundurze górniczym, czy w przyszłości zostanie górnikiem, tak jak tata? Powiedział nam tylko, Była wspólna dyskoteka wraz z pokazem mody strojów karnawałowych i wiele konkursów. że jeszcze się zastanowi, a teraz idzie na dmuchany zamek. Państwo Mirosława i Marian Ujazdowscy przyszli na imprezę ze swoimi wnukami. 3-letni Artur przebrany był za muszkietera, a 5-letnia Gabrysia za dobrą wróżkę. Pan Marian, emerytowany górnik, przepracował w kopalni 32 lata. Jego syn Zbyszek 10 lat temu też zawodowo związał się z ZG Rudna. Dziadkowie cieszyli się patrząc, jak ich wnuki pląsają wśród uczestników zabawy. I jak na prawdziwy bal przystało, nie zabrakło smakołyków. Był szwedzki stół z przysmakami i słodyczami, upominki dla wszystkich dzieci. Dorośli mogą tylko pozazdrościć, bo na ich balach nie ma zabawy na dmuchańcach, malowania twarzy i tatuaży, ani slalomów na szczudłach. Lech Łuczak, Fot. Jacek Migała (ZG Rudna) 18

19 Kącik kulinarny d Smaczny karnawał Gotowali Grzegorz Wittke szef kuchni restauracji Oberża Ratusz (po lewej) i Marcin Uchryńczuk szef kuchni restauracji Oberża LGOM (po prawej) Truskawki przewijane szynką parmeńską na sałacie lodowej ruskawki marynujemy Tw kremie balsamicznym i miodzie. Zawijamy w szynkę parmeńską. Kładziemy na sałacie lodowej polanej kolorowymi dipami (dip bananowy, curacao, miętowy). Dip curacao: likier curacao dodajemy do białego wina wytrawnego. Zagęszczamy mąką ziemniaczaną z woda. Dip miętowy: łyżeczkę miodu rozpuszczamy na patelni, aż zrobi się karmel. Dodajemy likier miętowy. Całość zagęszczamy mąką ziemniaczaną z wodą. Dip bananowy: miksujemy połówkę banana. Dodajemy kardamon i szczyptę brązowego cukru. Całość mieszamy. Zupa curry z kawiorem mietanę gotujemy z pastą curry. Podlewamy Śbiałym winem. Dodajemy pozostałe przyprawy. Całość gotujemy przez parę minut. Zupę nalewamy do talerza. Dekorujemy kleksem śmietany 18% i kawiorem. d 50 g curry w paście d 300 ml śmietany 30% d 2 g vegety d 1 g pieprzu białego d 5 g kawioru d 50 g wina białego d 50 g śmietany 18% Filet z sandacza na szparagach ilet z sandacza kroimy na dwa kawałki. FPosypujemy pieprzem cytrynowym, estragonem i skrapiamy sokiem z cytryny. Filet obtaczamy w mące i smażymy na oleju. Zielone szparagi oczyszczamy z włókien, obgotowujemy z solą i sokiem z cytryny. Na patelnię wlewamy śmietanę, redukujemy ją, aż zgęstnieje. Dodajemy sól, wino białe, starte jajko ugotowane na twardo i troszkę chrzanu. Na talerzu robimy lustro z sosu i kładziemy szparagi. Na nich układamy sandacza. Całość dekorujemy koprem, cytryną i kawiorem. d filet z sandacza d estragon d pieprz cytrynowy d cytryna d chrzan d śmietana 30% UHT d wino białe d kawior d koper 19

20 Album rodzinny j Na świat przyszli Franciszek Świżewski Urodził się 27 grudnia 2010 roku w Lubinie o godz. 11: 30. W dniu narodzin ważył 3550 g i mierzył 56 cm. Mama Urszula obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Tato Franka, Łukasz pracuje w ZWR rejon Lubin jako automatyk. Franek jest pierwszym dzieckiem Państwa Świżewskich. Wprowadził wiele szczęścia i radości w ich życie. Maksymilian Mikołaj Matijczak Maria Elżbieta Moskal Urodziła się 13 września 2010 r. o godz. 14: 05 w Nowej Soli. W dniu urodzin ważyła 3000 g i mierzyła 52 cm. W domu czekała na maleństwo 2-letnia siostrzyczka Zosia. Szczęśliwy tatuś Michał pracuje na ZG Polkowice- Sieroszowice na oddziale C60-C, mama Elżbieta obecnie wychowuje swoje ukochane córki. Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna mówią Państwo Matijczak, bo wtedy przyszedł na świat ich syn Maksym Mikołaj. W dniu urodzin miał wagę ciężką 3730 g, mierzył 58 cm. Ogólnie dostał ocenę 10 pkt. Szczęśliwi rodzice Maksymiliana to Ania, która jest nauczycielką w SP w Grębocicach oraz Dariusz, specjalista ds. gospodarki leśnej w Dziale Ochrony Środowiska HM Głogów. Marcel Kadłubicki Urodził się 19 grudnia 2010 r. w Głogowie. W dniu urodzin ważył 3150 g i mierzył 55 cm. Tato Rafał jest pracownikiem ZG Rudna oddział T-6, a mama Kasia pracuje w firmie Sanden w dziale logistyki. Stronę redaguje Elżbieta Rot Jeśli chcesz podzielić się z nami informacjami o wielkim wydarzeniu w Twoim życiu urodzinach dziecka lub ślubie, prześlij informacje o tym na adres lub zadzwoń 076/ Mateusz Gala Urodził się 15 września 2010 r. o godz. 9:45 w Lubinie. W dniu narodzin ważył 2700 g i mierzył 53 cm. Rodzicami Mateuszka są Artur i Anita. Tato pracuje w ZG Rudna na oddziale M-6, mama pracuje w ING Bank Śląski w Legnicy, obecnie jest na urlopie macierzyńskim. Mateuszek jest wielkim szczęściem swoich rodziców. 20

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej?

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI temat numeru: KGHM Polska Miedź S.A.: Wiemy czego chcemy! rozmowa z prezesem Herbertem Wirthem Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie

Bardziej szczegółowo

EkSoc - UŁ. www.skninwestor.com. nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075

EkSoc - UŁ. www.skninwestor.com. nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075 EkSoc - UŁ www.skninwestor.com Deal nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075 1 0 WYCENA ŻYCIA strona 22 ANDRZEJ KLESYK GRACZ ROKU 2010 strona 6 RESPECT INDEX strona 14 JUBILEUSZ

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota

Stalownia - załoga na trudne czasy. Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. Dzień BHP Zapraszamy do rozmowy. Złom ważniejszy od złota 1 firma, 1 społeczność, 1 wydawnictwo ArcelorMittal Warszawa kwiecień 2009, Nr 2 04 Stalownia - załoga na trudne czasy Obecna sytuacja na rynku wymaga ogromnej elastyczności. 02 04 05 Dzień BHP Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award * RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU * NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNY PRACODAWCA W POLSCE według Randstad Award 2 RAPORT CSR 2012 Spis treści Wstęp 2 1. O KGHM wyzwania i szanse lokalnego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia

Metar veritasstr. 18. Urzędnik na służbie. Japońska sztuka zarządzania. Fenomen Expo Silesia Strefa magazyn katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej wrzesień 2009I issn1644-5163 In vino Metar veritasstr. 18 Urzędnik na służbie Wywiad z Józefem Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego. str.

Bardziej szczegółowo

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 SPIS TREŚCI Prywatna Bogdanka ma się dobrze Dziennik Gazeta Prawna 1 Emerytura z węgla Newsweek Polska 3 Tradycja z pianką Rzeczpospolita 4 Uzdrawianie

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 7/2012 GRUDZIEŃ

WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 7/2012 GRUDZIEŃ Zaufanie największą gwarancją konsorcjum dla Stryjno-Sad Siła spójnej marki wspólny wizerunek Banków Spółdzielczych Grupy BPS Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS magazyn

Bardziej szczegółowo

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu

Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 16 / jesień 2014 mdm for ipad Maklerska ikona mobilności Solange Olszewska Solaris Bus & Coach S.A. Wytrwałość kluczem do sukcesu # nie obiecujemy, że będziesz

Bardziej szczegółowo

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji

4str. Nasz biuletyn. Dzięki dobrej. Euro 2012. w numerze: Sąd koleżeński PUDS. Centrum Stahl-Service. str. NUMER 02/ 2007. Temat numeru: Od redakcji www.puds.pl w numerze: NUMER 02/ 2007 Numer 2/2007 (3) Kwartalnik Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 4str. 3 9 Ważne inwestycje 10 14 Temat numeru: Euro 2012 16 19 Przejęcia na rynku, konsolidacje 20 21

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki

nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki nr 1/2011 (10) obligacje Zarób na pożyczaniu w (dość) bezpieczny sposób noblista Daniel Kahneman Ekonomia to system wrażliwy na czynnik ludzki spis treści edytorial 4 6 10 12 14 16 17 18 Aktualności Temat

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo