Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu"

Transkrypt

1 Źródło: u.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego 2016, 12:49 Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu oraz sposoby walki z nałogiem w świetle,,programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce autor prezentacji inż. Ewa Strzeszewska W-wa dn r. Tytuł wykładu:,,zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu oraz sposoby walki z nałogiem w świetle,,programu Ograniczania zdrowotnych Następstw Palenia tytoniu Autor wykładu Ewa Strzeszewska Przewidywany czas prezentacji około min. Slajd nr 2,3,4 Program ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, cele i zadania na lata Ograniczenie palenia tytoniu stanowi jedno z głównych zadań w zakresie poprawy i umacniania zdrowia Polaków. Jest ono wypełniane w ramach dwóch programów określających politykę zdrowotną państwa: - Narodowego Programu Zdrowia - Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Narodowy Program został opracowany na podstawie strategii Światowej Organizacji Zdrowia,, Zdrowie dla Wszystkich w roku 2000 Była to pierwsza próba włączenia do działań na rzecz ochrony zdrowia wszystkich działów gospodarki, instytucji centralnych, i samorządów lokalnych. W związku z szerokim zakresem zadań i koniecznością wielokierunkowej współpracy na poziomie krajowym minister zdrowia powołał Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych ministerstw, z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynatorem programu jest Główny Inspektor Sanitarny MSW dr n. med. Maciej Kisiel. Jednym z celów programu jest zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu, szczegółowy zakres i kierunki działania, zadania do wykonania i zasady współdziałania różnych instytucji w urzeczywistnieniu tego celu określa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce przyjęty przez Radę Ministrów i stanowi wypełnienie przez Rząd RP zobowiązań wynikających z treści art. 4 Ustawy z 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr. 10 poz 55 z późn. zm.) Podstawowe zadania programu obejmują( slajd 5,6) - Ochronę zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy przez eliminacje palenia tytoniu wśród kobiet w ciąży - upowszechnienie programów edukacyjnych motywujących do odrzucenia palenia - zapewnienie środowiska wolnego od dymu tytoniowego w miejscach publicznych - stymulowanie wzrostu cen wyrobów tytoniowych - zapewnienie osobom uzależnionym od tytoniu pomocy medycznej i innej terapii wspomagającej - stworzenie atmosfery społecznej akceptacji dla życia wolnego od dymu tytoniowego - skuteczne kontrolowanie rynku wyrobów tytoniowych: polityka podatkowa prowadzona konsekwentnie od lat, stawki podatku akcyzowego podnoszone regularnie w każdym roku w stopniu znacznym przewyższają inflację, polityka podatkowa przekłada się na wzrost cen detalicznych wyrobów tytoniowych. Rosnące ceny papierosów sprzyjają przemytowi i nielegalnemu obrotowi wyrobów tytoniowych. Stanowi to zagrożenie dla rynku tytoniowego zarówno w Polsce jak i w UE, dlatego jest przedmiotem zdecydowanych działań ze strony rządu-ograniczenie wpływów z podatku akcyzowego. Z roku na

2 rok wzrasta skuteczność organów odpowiedzialnych za ochronę porządku prawnego w zwalczaniu przemytu i nielegalnego obrotu papierosów. Slajd 7,8,9,10,11 Poza tym Polska przystąpiła do Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu 15 września 2006r. Zobowiązania wynikające z konwencji są zgodne z polityką zdrowotną naszego kraju określoną w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, której cel jest zbieżny z celem konwencji, a zakres i sposób uregulowań prawnych zgodny z postanowieniami konwencji. Zapisy tej ustawy określają też środki finansowe na realizację Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, które powinny wynosić równowartość 0,5% kwoty wpływów do budżetu z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych. Międzysektorowy charakter działań antytytoniowych oznacza, że przekrój grup społecznych, których zaangażowanie jest ważne dla osiągnięcia zamierzonych celów, jest bardzo szeroki. Do najważniejszych spośród nich nalezą: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, urzędnicy państwowi, policja i inne służby mundurowe. Rola tych grup wynika w dużej mierze z charakteru wykonywanych zawodów, jednak skuteczność tych działań wymaga właściwego przygotowania. Slajd 12,13,14 Zadania na rok 2009 w zakresie ograniczania palenia tytoniu w środowisku zawodowym i rodzinnym funkcjonariuszy Realizacja programów edukacyjnych i interwencyjnych wśród funkcjonariuszy i pracowników, służących kształtowaniu zachowań eliminujących palenie tytoniu to podstawowe założenie polityki zdrowotnej. Ważne też jest wprowadzenie problematyki zagrożeń zdrowia związanych z paleniem tytoniu do programów kształcących funkcjonariuszy na uczelniach, szkoleniach. Badania profilaktyczne przeprowadzane wśród funkcjonariuszy powinny obejmować minimalną interwencję lekarską polegającą na uświadomieniu, że palenie jest uzależnieniem, chorobą przewlekłą, prowadzącą do wielu schorzeń somatycznych, lecz istnieją sposoby walki z nałogiem zarówno natury psychologicznej jak i farmakologicznej. Propagowanie idei ograniczania palenia tytoniu poprzez warsztaty, rozmowy, dystrybucje materiałów szkoleniowych, popularyzowanie zdrowego stylu życia to też sposób na prowadzenie kampanii antynikotynowej. Część tych działań została wdrożona w służbach resortowych poprzez szkolenia grupowe, warsztaty i spotkania. Uwzględniono problematykę skutków palenia tytoniu w trakcie badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przez działania edukacyjne podejmowane przez lekarzy BOR-u jak też spotkania i warsztaty prowadzone przez Poradnię Psychologiczną w BOR. We wszystkich podległych służbach realizuje się postanowienia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz. U. 2003, nr169, poz 1650 z późn. zm.) poprzez wyznaczanie miejsc przeznaczonych do palenia. Palenie wśród funkcjonariuszy może być szczególnie niebezpieczne, gdyż w przypadku ekspozycji zawodowej np. na azbest dym tytoniowy może zwiększać ryzyko raka płuc 10-krotnie(dotyczy strażaków, policjantów). Toksyny obecne w dymie tytoniowym mogą być również obecne w miejscu pracy np. tlenek węgla. Związki chemiczne mogą w kontakcie z dymem tytoniowym być zmieniane na bardziej szkodliwe. Palenie może też zwiększać wchłanianie lub powodować zwolnione wydalanie związków chemicznych obecnych w środowisku pracy. Widoczne jest więc szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczonego środowiska w szczególnych warunkach pracy w skojarzeniu z dymem tytoniowym na pracownika - funkcjonariusza. Slajd 15,16: Składniki dymu tytoniowego, a zagrożenia zdrowotne Za rozwój uzależnienia od papierosów odpowiedzialna jest nikotyna. Wpływa na nastrój, redukuje uczucie głodu, przyspiesza metabolizm. Oto przykłady niektórych tylko substancji występujących w dymie tytoniowym: Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów. Amoniak - stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych. Arsen - stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie. Benzopiren - związek o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Butan - gaz pędny, używany do wyrobu benzyny. Chlorek winylu - związek używany np. do produkcji plastiku. Posiada właściwości rakotwórcze. Ciała smołowate - są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka.

3 Cyjanowodór - kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego ludobójstwa. DDT - insektycyd polichorowy. Dibenzoakrydyna - używana przy produkcji barwników. Posiada właściwości rakotwórcze. Dimetylonitrozoamina - związek wykorzystywany w przemyśle chemicznym. Fenole - niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają wdychane przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem przez ich ściany substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np. wirusów. Formaldehyd - związek stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab. Kadm - silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych. Metanol - silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych. Naftyloamina - wchodzi w skład barwników, używanych w przemyśle drukarskim. Posiada właściwości rakotwórcze. Nikotyna - działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływa negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów. Piren - związek używany w syntezie organicznej. Polon - radioaktywny pierwiastek, odkryty przez naszą rodaczkę Marię Skłodowską-Curie. Posiada właściwości rakotwórcze. Tlenek węgla (czad, CO) - zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka. Jest to związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożarów. Toluidyna - stosowana w syntezie chemicznej. Posiada właściwości rakotwórcze. Uretan - związek o właściwościach rakotwórczych Całościowo 4000 zidentyfikowanych substancji np. polon, aceton, chlorek winylu, cyjanowodór, 40 ma działanie kancerogenne. Do papierosów dodawane są substancje konserwujące, smakowe, przeciwgrzybicze, wydłużające czas palenia. Gama tych chemicznych substancji czyni papieros środkiem o podobnym składzie do farb, olejów silnikowych, a jednocześnie toksycznym sposobem uzależnienia. Slajd:17,18,19,20,21,22,23 Szkodliwość(choroby wywołane paleniem tytoniu) Niepokojąca jest utrzymująca się od kilku lat tendencja wzrostu częstości codziennego palenia wśród młodych letnich kobiet z 23% w latach do 32% obecnie Potwierdzone związki przyczynowo-skutkowe palenia tytoniu chorób, na wczesnym etapie starano się dyskredytować. Nie wynikają one jedynie z działania nikotyny. U palacza występuje zwiększone ryzyko raka płuc, raka pęcherza moczowego, raka krtani, jamy ustnej. Częściej też występują nienowotworowe choroby przewlekłe tj. schorzenia układu krwionośnego, przewlekłe choroby płuc itp. Dane epidemiologiczne pokazują, że w 2000 roku palenie tytoniu było przyczyną około 69 tysięcy zgonów w Polsce w tym 57 tysięcy mężczyzn i 12 tysięcy kobiet, z czego 43 tysiące stanowiły zgony przedwczesne, czyli wieku lat. Z powodu palenia Polacy w średnim wieku tracili około 22 lata życia, starsi w wieku 70 lat i więcej 9 lat życia. Proporcja przedwczesnych zgonów odtytoniowych była szczególnie wysoka wśród mężczyzn. W całej populacji mężczyzn w wieku lat zgony spowodowane schorzeniami odtytoniowymi stanowiły w tym czasie 38% wszystkich zgonów w tej kategorii wieku, przy czym w przypadku raka płuc proporcja ta wynosiła - 95%, wszystkich nowotworów 55%, nienowotworowych chorób układu oddechowego - 63%, chorób układu krążenia 37%, innych schorzeń 21%. Epidemiologiczna analiza trendów czasowych umieralności na nowotwory płuc jest traktowana jako podstawowy model do oceny rozwoju epidemii palenia tytoniu w skali populacji. Dane dotyczące Polski pokazują, że w ostatnich latach obserwuje się spadek umieralności na raka płuc mężczyzn i w niektórych grupach wiekowych kobiet. Spadek odsetka codziennie palących

4 mężczyzn oraz wzrost odsetka mężczyzn nigdy niepalących i rzucających palenie notowany w ostatnich dwóch dekadach stanowi prawdopodobnie główną przyczynę spadku umieralności na nowotwory złośliwe płuca w populacji młodych dorosłych mężczyzn i mężczyzn w średnim wieku. W populacji młodych mężczyzn lata notuje się największy proporcjonalnie spadek współczynników umieralności na raka płuc. Niestety, w najstarszej grupie wiekowej mężczyzn 65 lat i więcej umieralność na raka płuc stale rośnie, co jest niekorzystnym zjawiskiem i potwierdza szkodliwy wpływ długotrwałego palenia tytoniu i jego skutki odroczone w czasie. Gwałtowny spadek częstości codziennego palenia tytoniu przez młode kobiety w latach 80-tych jest główną przyczyną zahamowania od początku lat 90 tych, wzrostu umieralności na raka płuc w najmłodszej wiekowo lata grupie kobiet. W pozostałych grupach kobiet lata, 65 lat i więcej, a także w całej populacji kobiet, umieralność na raka płuc nadal rośnie. Podsumowując: palenie tytoniu od lat stanowi największą, pojedynczą, lecz możliwą do prewencji przyczynę umieralności dorosłej ludności w Polsce. Rzucenie palenia redukuje ryzyko wystąpienia chorób np. w przypadku choroby wieńcowej, po roku od rzucenia ryzyko redukuje się o połowę, a po 15 latach jest takie samo jak u osoby, która nigdy nie paliła. Palenie przez kobiety slajd: 24, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 Relatywnie niewiele kobiet wie o zagrożeniu zdrowia związanym z paleniem tytoniu specyficznych dla ich płci tj. rak szyjki macicy, osteoporoza, przedwczesna menopauza, poronienia, ciąża pozamaciczna, bezpłodność, wysuszona, przedwcześnie postarzała cera(wpływ nikotyny zaburzającej poziom estrogenów(hormonów), te zaś odpowiedzialne za odpowiednie nawilżenie skóry). Paląca tytoń kobieta jest częściej narażona na zachorowanie na nowotwory głowy i szyi niż palący mężczyzna.wśród mężczyzn 45% przypadków tego rodzaju nowotworów było związane z paleniem, u kobiet aż 75% przypadków raka było pochodną nałogu. Problem palenia tytoniu przez kobiety dotyczy nie tylko samej kobiety, ale w przyszłości nienarodzonych jeszcze dzieci. W Polsce każdego roku rodzi się ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9 miesięcy istnienia w łonie matki są narażone na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. Wszystkie te dzieci w łonie matki wolniej rosną, rodzą się z cechami niedorozwoju, (niższa waga urodzeniowa). Mają mniejszą szansę na normalne, zdrowe życie. Palenie przez kobietę w ciąży prowadzi do kontaktu rozwijającego się mózgu nienarodzonego dziecka z nikotyną. Dlatego u dziecka mogą wystąpić po porodzie objawy głodu nikotynowego tak jak u palaczy rzucających palenie. Takie dzieci mogą więc, urodzić się z objawami odstawienia nikotyny są: bardziej płaczliwe, niespokojne, gorzej śpią, mają zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego. Na całe życie pozostanie u nich większa tolerancja nikotyny. W przyszłości łatwiej uzależnią się od nikotyny, częściej niż dzieci kobiet niepalących stają się palaczami. Wpływ na stanie się,,palaczem ma też mieszkanie, częste przebywanie z dorosłymi, którzy palą. Dzieci palących rodziców szybciej ulegają nałogowi. Podsumowując, palenie przez kobiety ma również negatywny wpływ na nią samą. Narażona jest bowiem na osteoporozę, w konsekwencji na złamania, schorzenia układu krwionośnego i oddechowego jak również ma wpływ na przebieg ciąży z ryzykiem poronienia włącznie. Znane są i pozytywne skutki palenia papierosów np. mniejsza 50% zachorowalność na raka endometrium (śluzówki wyściełającej jamę macicy), jest to prawdopodobnie związane z zaburzeniami hormonalnymi u kobiet, które powoduje nikotyna, mniejsza częstotliwość występowania gładkokomórkowych mięśniaków macicy i zatruć ciążowych, choroby te jednak mogą być skutecznie leczone. Palenie redukuje o 20% umieralność z powodu choroby Parkinsona. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego występuje rzadziej u osób palących, palenie tytoniu zmniejsza ryzyko zachorowania o połowę, a w leczeniu mogą być podawane substytuty nikotyny. Według danych Ośrodka Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce ok % kobiet pali papierosy w czasie ciąży, a połowa niebędących czynnymi palaczkami narażona jest na bierne palenie. Szacuje się, że tylko co trzecia kobieta paląca w Polsce rzuca nałóg w czasie ciąży. Uzależnienie od tytoniu definicje: slajd 36,37 Uzależnienie od tytoniu jest uwzględnione jako jednostka chorobowa w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Jest to choroba przewlekła występująca w stanie remisji i nawrotów, dlatego mówi się o leczeniu uzależnienia-chociaż świadomość tego ciągle nie jest powszechna. Zespół uzależnienia od tytoniu to postępująca, przewlekła i nawracająca choroba, stan medyczny wymagający rozpoznania, rzetelnej diagnozy i leczenia. Substancją uzależniającą biologicznie jest nikotyna. Uzależnienie psychiczne (behawioralne) od tytoniu to kompulsywne przyjmowanie tytoniu i związane z tym nawykowe czynności pozwalające osiągnąć przyjemność.

5 Slajd: 38,39 Mechanizmy uzależnienia od nikotyny i współczesne metody uwalniania od nikotyny Uzależnienie jest skutkiem działania wielu czynników psychologicznych, środowiskowych i społecznych Uzależnienie fizyczne (farmakologiczne) polega na wytworzeniu tolerancji nikotyny i występowaniu objawów jej odstawienia. Tolerancja polega na konieczności podawania coraz większych dawek nikotyny w celu uzyskania efektu zaspokojenia. Uzależnienie od tytoniu objawia się: - silną potrzebą stosowania tytoniu, wbrew szkodliwym następstwom - przedkładaniem używania tytoniu ponad inne zajęcia, nawet stany aktywności biologicznej np. sen. - zwiększającą się tolerancją na nikotynę - występowaniem zespołu objawów odstawienia tytoniu Slajd 40;49 Rzucanie palenia i problemy z tym związane wiążą się najczęściej z brakiem motywacji np. wg badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych taką próbę w ciągu roku podjęło 55% palaczy, lecz z trudnościami wynikającymi z poradzeniem sobie z nałogiem. Częściej rzucają palenie palacze okazjonalni. Rzucanie palenia wiąże się, bowiem często z wystąpieniem objawów zespołu abstynencyjnego. 2/3 regularnie palących deklaruje, że chciałoby rzucić palenie, a ¼ nie chce rezygnować z palenia Osoby, które rzuciły palenie wyjaśniają, że dokonały tego dzięki: własnej decyzji, silnej woli 96% ograniczeniu liczby wypalanych papierosów - 25% podjęciu aktywności fizycznej, sportowej -10% środkom farmaceutycznym 7% Zespół abstynencyjny objawia się nerwowością, pobudzeniem, irytacją, wahaniami nastroju, kłopotami ze snem, zmęczeniem, obstrukcją, nadmiernym apetytem. Istnieją narzędzia do pomiaru dolegliwości zespołu abstynencyjnego np. kwestionariusz jakości życia w rzucaniu palenia, zawierający pytania odnoszące się do samooceny występowania psychicznych i fizycznych dolegliwości u osoby rzucającej palenie, a następnie możliwości redukcji dolegliwości abstynencyjnych przez odpowiedni tryb życia. Dostrzegając szereg niedogodności w czasie podjęcia próby rzucania palenia, można postawić pytanie czy warto próbować? Dane epidemiologiczne wskazują jednoznacznie, że po roku od rzucenia ryzyko choroby wieńcowej redukuje się o połowę, a po 15 latach jest takie samo jak u osoby, która nigdy nie paliła. Rzucenie palenia jest też elementem leczenia chorób np. choroby wieńcowej, poprawy jakości życia w chorobach nowotworowych i nienowotworowych płuc. W Polsce palenie papierosów jest przyczyną prawie połowy przedwczesnych zgonów mężczyzn w średnim wieku. Odpowiedź nasuwa się, więc sama, jeśli osoba paląca będzie świadoma zagrożenia spowodowanego paleniem tytoniu, a jednocześnie redukcji skutków ubocznych po zaprzestaniu, powinna podjąć taką próbę, a otoczenie wspomóc ją w/w postanowieniu i umacniać motywację, gdyż jest to czynnik najważniejszy w całym procesie odzwyczajania, powinna też, mieć świadomość możliwości uzyskania pomocy z zewnątrz. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu obowiązkiem lekarza slajd: 50;58 Minimalna interwencja medyczna polega na stosowaniu metody 5 razy P, czyli: pytaj, poradź, pamiętaj, pomagaj, planuj. Lekarz powinien pytać o to czy pacjent pali, jak długo, czy próbował rzucić palenie, opowiedzieć o ryzyku wystąpienia zespołu abstynencyjnego w momencie rzucania palenia, o sposobach radzenia sobie z zespołem, o metodach wspomagających rzucanie palenia. Istotne jest spotkanie lekarza z pacjentem w dwa tygodnie po dacie rzucenia palenia, na którym powinno się przedyskutować problemy pacjenta dotyczące palenia, jego sukcesy w tym zakresie oraz skuteczność zastosowanej ewentualnie farmakoterapii. Pomocna w rzucaniu palenia jest diagnoza postawiona ze strony lekarza, która przybliży i uściśli problem pacjenta-palacza. Zaprzestanie palenia (stosowania tytoniu) to złożony, wieloetapowy, często cykliczny proces, do którego należy ściśle dostosować sposób leczenia. Podstawowym założeniem jest określenie postawy pacjenta jego motywacji do rzucenia palenia, ocena siły uzależnienia od tytoniu oraz fazy i stopnia gotowości do zaprzestania palenia. Leczenie Zespołu Uzależnień od Tytoniu

6 metody nie farmakologiczne, nie potwierdzone jednoznacznymi dowodami skuteczności: - terapia awersyjna - hipnoza - akupunktura - ćwiczenia fizyczne - tzw. Biorezonans oraz metody farmakologiczne - Champix - Bupropion i Champix - szczepionka przeciwko paleniu tytoniu. - e papieros Na rynku dostępne są środki farmakologiczne stosowane w procesie wychodzenia z uzależnienia nikotynowego w tym niwelujące objawy zespołu abstynencyjnego są to nikotynowa terapia zastępcza oraz w/w leki. NTZ polega na podawaniu osobom palącym rzucającym palenie nikotyny w formie innej niż palenie papierosów. Np. w formie plastrów nikotynowych, gumy do żucia, tabletek, inhalatorów. Ma to zastąpić nikotynę w mniejszych dawkach, a jednocześnie dostarczyć tylko nikotyny, bez innych substancji toksycznych wchodzących w skład papierosa. Omawiając działanie w/w leków tj. Bupropion, Champix należy podkreślić, że działają one poprzez blokowanie lub zastępowanie nikotyny w receptorach mózgu. Ich kliniczna skuteczność została potwierdzona jako leków wspierających rzucenie palenia. Są to leki wydawane na receptę. Warto jednak podkreślić psychologiczną moc uzależnienia od nikotyny i wspomóc farmakoterapię terapią psychologiczną w postaci warsztatów indywidualnych bądź grupowych. Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad szczepionką przeciwko paleniu tytoniu, pobudzającą układ immunologiczny tak, aby produkował przeciwciała dla cząsteczek nikotyny. Wstępne wyniki okazują się obiecujące. Przemysł idzie w kierunku, by wspomóc palacza w jego problemie, przykładem może być kolejny środek wspomagający rzucenie palenia jakim jest e- papieros. E-papieros(lub papieros elektroniczny) jest alternatywą w stosunku do papierosa. Działa na zasadzie dostarczania niewielkich ilości nikotynymetodą inhalacji. Urządzenie zazwyczaj ma kształt i wymiary zwykłego papierosa(na rynku znaleźć można także modele imitujące fajkęlub cygaro). Ustnik zawiera wymienny wkład (tzw. kartridż) wypełniony specjalnym płynem (e-liquid), zawierającym nikotynę (0,4% do 3,6%), glikol propylenowy(50% do 99,6%), glicerynę(0% do 49,6%) i opcjonalnie dodatki smakowe lub aromatyczne. Podczas,,zaciągania się" przez użytkownika, mikroprocesorprzez przełącznik podciśnieniowy wykrywa przepływ powietrza i aktywuje zasilanie do tzw. atomizera. Atomizer wprowadza mikroskopijne kropelki płynu do przepływającego powietrza przez podgrzanie płynu do temperatury C. Tworzy to parę, która jest inhalowana przez użytkownika. Glikol propylenowy powoduje, że płyn tworzy mgiełkę przypominającą wyglądem dym tytoniowy, dodatek gliceryny zwiększa ten efekt. W niektórych modelach e-papierosów mikroprocesor aktywuje również znajdującą się na końcu urządzenia pomarańczową (lub innego koloru) diodę LED, co symuluje żarzenie się papierosa. Na ogół e-papierosy są zasilane na baterie. Działanie terapeutyczne polega na wyeliminowaniu z papierosa innych substancji toksycznych poza nikotyną, a i ta występuje w e papierosie w ilości zredukowanej, wspomagając tym samym stopniowe odzwyczajanie się od nikotyny. Bierne palenie slajd:59;64 Problem toksycznego wpływu dymu tytoniowego na człowieka dotyczy nie tylko czynnych palaczy, ale często w sposób bardziej szkodliwy, palaczy biernych. Udowodniono, że osoby przebywające w otoczeniu ludzi palących są bardziej narażone na skutki oddziaływania dymu tytoniowego, wdychają bowiem dym tytoniowy bez filtra, bezpośrednio z drugiej strony papierosa niż palacz czynny. Poza tym organizm biernego palacza nie jest,,przyzwyczajony, a tym samym w pewnym sensie uodporniony na dym papierosowy, jak organizm palacza czynnego. Skutki działania dymu mogą być, więc bardziej szkodliwe i nieprzewidywalne niż u palaczy palących regularnie. Bierne wdychanie dymu tytoniowego zabija co roku w Polsce ok. 2 tys. osób. U niepalących dorosłych bierne palenie zwiększa ryzyko raka płuc, a także wielu chorób sercowo-naczyniowych i układu oddechowego. Niepalący kelnerzy pracujący w zadymionym środowisku chorują na raka płuc dwukrotnie częściej niż ich koledzy pracujący w środowisku bez dymu tytoniowego. U dzieci wielokrotnie rośnie ryzyko zakażenia dróg oddechowych, upośledzenia funkcji ucha, ataków astmy. Nowonarodzone dzieci palących kobiet w ciąży mają kilkukrotnie wyższe ryzyko śmierci łóżeczkowej i podwyższone ryzyko wystąpienia objawów uzależnienia od tytoniu. Badania laboratoryjne wykazały obecność specyficznych dla tytoniu silnie rakotwórczych nitrozo amin w moczu noworodków narażonych w okresie prenatalnym na dym tytoniowy.

7 Skala biernego narażenia na dym tytoniowy w Polsce jest ogromna, a w szczególności u dzieci. W Polsce 48% dorosłych przyznaje się, że pali w obecności dzieci natomiast dla porównania w Finlandii jedynie 8%. Głównym miejscem narażenia dorosłych jest dom, miejsca publiczne, miejsca pracy. W Polsce w miejscach publicznych narażenie niepalących na dym tytoniowy należy do najwyższych w krajach Unii Europejskiej. Bierne palenie przez kobiety ciężarne, związane z narażeniem na dym tytoniowy w miejscu pracy lub w domu, wiąże się z podobnymi zagrożeniami dla przebiegu i wyniku ciąży jak w przypadku palenia czynnego. Aktualne trendy w zakresie realizacji programów antytytoniowych w zakładach pracy w Polsce slajd: 65 Chcąc wspomóc proces rzucania palenia, a tym samym uświadamiania osobom palącym, że jest to nałóg, ze szkodliwości, którego często nie zdajemy sobie sprawy, a samo zerwanie z nałogiem nie stanowi dla nas celu i problemu nad, którym warto się zastanowić, konieczna jest pomoc rządowa, programy antynikotynowe wprowadzane i monitorowane przez zakłady pracy, firmy, osoby, które nas otaczają na co dzień i są dla nas autorytetem zarówno moralnym jak i finansowym. Stopień zainteresowania firm problemem palenia tytoniu dane z 2006r. slajd: 66,67,68 Tylko 17% firm posiada jakiekolwiek dane nt. liczby palących pracowników, profesjonalne przeszkolenie w zakresie sposobu rozwiązywania problemu palenia w przedsiębiorstwie odbyli reprezentanci tylko 5% badanych firm tylko 7% spośród firm, które wprowadziły regulacje dotyczące palenia, oceniało skutki podjętych przedsięwzięć Ograniczenia dotyczące swobody palenia w czasie pracy: slajd: 69,70,71 W 10% zakładów jest całkowity zakaz palenia w czasie pracy 20% firm wprowadziło palenie dozwolone tylko w czasie przerw, w 70% brak jakichkolwiek uregulowań dotyczących czasu, w którym wolno palić tytoń Stosunek kadry zarządzającej do wprowadzonych uregulowań dane z 2006r. Uregulowania dotyczą przede wszystkim czasu i miejsca palenia. 54% kadra stara się w konsekwentny sposób egzekwować realizację wprowadzonych uregulowań 31% różnie bywa z ich egzekwowaniem 15% kadra zazwyczaj nie kontroluje stosowania wprowadzonych przepisów Sposoby rozwiązań problemu palenia tytoniu. Slajd:72,73,74 11% zachęcanie pracowników do udziału w akcjach,,rzuć palenie razem z nami,,,dzień bez papierosa 23% kary finansowe za niedozwolone palenie w pracy 15% kolportaż poradników na temat metod rzucania palenia 8% preferencje dla niepalących przy zatrudnianiu nowych pracowników W nielicznych firmach nagrody pieniężne dla osób niepalących lub tych, które rzuciły palenie. Opinie o zakazie palenia w miejscach publicznych zdecydowanie nie popiera 6% zdecydowanie popiera - 47% Pozostali nie mają zdania na ten temat Palenie tytoniu jest w opinii społecznej problemem powszechnie uznawanym za bardzo rozpowszechniony oraz groźny lecz nie jest uznawane za problem wymagający działań dla jego pilnego rozwiązania Inne działania firm związane z problemem palenia (oprócz uregulowań czasu i miejsca palenia) Zainteresowanie pracodawców powinno dotyczyć problemu:

8 - obniżenie jakości kapitału ludzkiego - konieczność sprostania wymaganiom prawnym regulującym palenie w pracy - straty i dezorganizacja efektywnego czasu pracy - wzrost kosztów zabezpieczeń p/poż. i ubezpieczeń - podwyższone koszty ogrzewania, utrzymania pomieszczeń i sprzętów - zagrożenie dla jakości produkcji, wizerunku firmy - konflikty personelu z zarządem - zagrożenie roszczeniami pracowników dot. obowiązku ochrony zdrowia lub swobód obywatelskich Chcąc, aby program ograniczania palenia tytoniu był skuteczny muszą być przeznaczone na ten cel odpowiednie środki finansowe. W latach przeznaczono na ten program 0,5 mln złotych rocznie. w roku złotych w roku złotych W latach milion zł W roku 2007 Minister Zdrowia powierzył koordynację programu Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Szansa na powodzenie programu leży w upowszechnieniu na terenie całego kraju i uznaniu problemu palenia tytoniu za problem społeczny i wymagający pilnej interwencji. Jednym ze sposobów walki z nałogiem jest ustanowione prawo. slajd 75,76,77 Rozwiązania prawne w Polsce i UE w zakresie ograniczenia palenia tytoniu w miejscu pracy wynikają z aktów: Mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - Ograniczenia palenia tytoniu w zakładach pracy zgodnie z,,ustawą antytytoniową Art. 5,1 zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi. - w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektach użyteczności publicznej, a w małych jednoizbowych lokalach gastronomicznych- poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach, o których mowa w Ust.1 odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik obiektu. - Konstytucja RP z dn r, Dz. U. z dn r.,, Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki określa ustawa. - Kodeks Pracy- Ust. z dn r. (Dz. u z zm.) Art Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Sprawie Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dn r. (Dz. U ) Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Załącznik nr III do Rozporządzenia,,Wymagania dla Pomieszczeń i Urządzeń higieniczno-sanitarnych określa jakie warunki powinna spełniać palarnia.

9 Rozdział 7 Palarnie - Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odp. przystosowanych pomieszczeniach wyposażonych w odp. ilość popielniczek. Palarnie powinny być tak usytuowane, aby nie narażały na wdychanie dymu tytoniowego osób niepalących -W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z palarni, ale powierzchnia palarni nie powinna być mniejsza niż 4m2. -W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. -Pomieszczenia powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami -Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do 2,2 m w świetle-w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy, lub na poddaszu. Jak widać, jest to dodatkowe obciążenie pracodawcy w przypadku konieczności zorganizowania takiego miejsca. Wprowadzenie jednak, ograniczeń prawem nie poparte innymi działaniami, aczkolwiek bardzo istotne, nie rozwiązuje problemu palenia tytoniu, choć wielu menedżerów tak sądzi. Konieczne są metody wsparcia poparte socjotechniką, gdyż w innym przypadku zakazy mogą generować problemy natury społecznej. Wzrastać może niezadowolenie oraz protest palaczy (zwłaszcza, gdy został wprowadzony całkowity zakaz palenia) domagających się respektowania ich swobód. Zakazy mogą sprzyjać zjawisku pokątnego palenia, co zwiększa ryzyko zagrożenia pożarem. Chcąc ograniczyć zdrowotne skutki palenia tytoniu planuje się zaostrzenie przepisów Ustawy. Slajd 78,79,80 Planowane zmiany w Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: - Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, na terenie szkół, oraz placówek oświatowych, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku, w środkach transportu publicznego i związanych z nimi obiektach, w obiektach sportowych oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od wejścia do w/w obiektów. Zaostrzeniu ulegną też obowiązki pracodawcy wg planowanych zmian Ustawy antytytoniowej. Pracodawca będzie musiał wdrożyć całkowity zakaz palenia w pomieszczeniach zakładów pracy oraz w odległości 10 m od siedziby firmy. Siedzibę firmy pracodawca będzie musiał oznaczyć międzynarodowym znakiem zakazującym palenia. Ustawa daje prawo utworzenia palarni, ale też w myśl nowych bardziej restrykcyjnych przepisów. Palarnie, które nie będą spełniać nowych przepisów będą musiały być zlikwidowane w ciągu miesiąca od wejścia w życie Ustawy. Za nieprzestrzeganie przepisów znowelizowanej Ustawy pracodawca będzie podlegał karze złotych, zaś pracownik karze grzywny do 100 złotych. Odpowiednie przepisy regulują zasady i kierunki walki z nałogiem, jednocześnie określają inne działania na rzecz programu antynikotynowego. Dotyczą one rozwiązań w zakresie reklamy (zakaz reklamy), sponsoringu, i promocji wyrobów. Informowania, szkoleń i kreowania świadomości społecznej, dotyczą rzucania palenia, kontrolowania produkcji oraz rzetelnej informacji dla klientów (ostrzeżenia na opakowaniach), stosowania środków służących ograniczeniu podaży na wyroby np. odp. cena papierosów. Slajd 81 Działania antynikotynowe zostały podjęte jako wspólny program europejski poprzez wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczenie palenia, wprowadzenie tematyki palenia do innych działów polityki, wspieranie działań promujących niepalenie, upowszechnienie polityki antytytoniowej poza obszarem UE. Przykładem rozwiązań europejskich może być fakt, że rząd fiński w 2000 roku, a niemiecki w 2001 r. zaliczył dym tytoniowy w środowisku do kategorii czynników rakotwórczych w miejscu pracy. W lutym 2007 r. we Francji wprowadzono zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych z okresem przejściowym trwającym do stycznia tego roku dla miejsc usługowych i gastronomicznych na podstawie tzw. Ustawy Evina z 1991r. Zakaz palenia tytoniu we Francji obowiązuje wg znowelizowanej ustawy, która w Polsce jest w projekcie zmian legislacyjnych. Realizacja nowego prawa we Francji jest monitorowana i z badań wynika, że w styczniu 2007r. 87% pytanych kierowników firm podjęło kroki celem wdrożenia nowych zasad. W części

10 dużych firm w związku z nową regulacją wprowadzono programy wspomagające osoby chcące rzucić palenie. Omawiając kierunki walki z nałogiem palenia tytoniu, należy uświadamiać problem nie tylko w grupie ludzi uzależnionych od tytoniu tzw. palaczy, lecz potraktować problem szerzej, włączając w to prawo, pracodawców, zakłady opieki zdrowotnej, grupy wsparcia psychologicznego. Pozytywne zmiany w zakresie ochrony przed dymem tytoniowym, a tym samym pogłębienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych wynikających z palenia tytoniu wymagają społecznych kampanii antynikotynowych na poziomie krajowym, międzynarodowym wykorzystujących różne media. Wymagają też rozbudowania programów prewencji palenia uwzględniających zwiększone opodatkowanie, legislacje wprowadzającą miejsca pracy wolne od dymu i programy rzucania palenia. Slajd 82 Rząd oraz agencje odpowiedzialne za zdrowie publiczne powinny stać się liderami takich działań, natomiast ważną rolę do odegrania w zakresie ograniczania palenia mają nie tylko system opieki zdrowotnej, ale też przedsiębiorstwa, ubezpieczyciele, społeczności oraz wspomagane i motywowane jednostki. Chcąc, aby dzisiejszy teoretyczny wykład znalazł odzwierciedlenie w praktyce i pomógł osobom uzależnionym, chcącym rzucić palenie, polecam i informuję, że istnieją placówki, gdzie prowadzone są działania wspomagających walkę z paleniem. Podaję wykaz placówek oraz zakres działalności prowadzonej w niżej wymienionych jednostkach: - Zespół Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie i Opolu prowadzi działalność oświatową w formie wykładów - ZOZ MSW w Rzeszowie, Głuchołazach prowadzone są wykłady, poradnictwo dla osób uzależnionych - ZOZ MSW w Jeleniej Górze i Cieplicach posiada sanatorium, w którym istnieje poradnictwo dla osób uzależnionych - ZOZ CSK MSW w Warszawie prowadzi poradnictwo - ZOZ MSW w Bydgoszczy, Kielcach prowadzi poradnictwo, indywidualna terapię - ZOZ MSW w Olsztynie i Poznaniu organizuje konferencje Poza tym podstawowe poradnictwo prowadzą wszystkie ZOZ-y (cywilne), które w zależności od zainteresowania i wyników diagnozy pacjenta, kierują do placówek specjalistycznych. Chciałabym, aby postawiony przeze mnie cel wykładu tj. przybliżenie problematyki palenia tytoniu, szkodliwości palenia oraz metod walki z tym uzależnieniem został osiągnięty i tym samym pozwolił państwu na konstruktywne przemyślenia i wdrożenie programu walki z tytoniem w praktyce. Ew. osiągnięty poprzez konstruktywne państwa przemyślenia. Dziękuję za spotkanie.

11 Literatura: - Wykład pt,,metodyka realizacji programów rozwiązywania problemów palenia tytoniu w zakładach pracy WSSE w Łodzi - Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce na lata Cele i zadania - Gazeta Lekarska XII 2008r.,, Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu -,,Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce praca zbiorowa

Co warto wiedzieć o zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu?

Co warto wiedzieć o zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu? Co warto wiedzieć o zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu? HISTORIA NIKOTYNY Kiedy Krzysztof Kolumb wylądował ze swymi marynarzami na nieznanym lądzie, dnia 11 października Roku Pańskiego 1492, został

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

nt. WYBIERZ ŻYCIE BEZ TYTONIU

nt. WYBIERZ ŻYCIE BEZ TYTONIU Grażyna Matysek nauczyciell wychowania fizycznego Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach Referat z Profilaktyki Uzależnień nt. WYBIERZ ŻYCIE BEZ TYTONIU przygotowany dla nauczycieli na lekcję wychowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja antynikotynowa PAPIEROSOM POWIEDZ STOP

Prezentacja antynikotynowa PAPIEROSOM POWIEDZ STOP Prezentacja antynikotynowa PAPIEROSOM POWIEDZ STOP Co to jest nałóg? Często zadajemy sobie to pytanie? Nałóg, to zakorzeniona dysfunkcja sprawności woli przejawiająca się w chronicznym podejmowaniu szkodliwych

Bardziej szczegółowo

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R.

3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. 3.1. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OGRANICZENIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE W 2002 R. ZADANIE TREŚĆ ZADANIA REALIZACJA WYKONAWCY ODPOWIEDZIALNY KOSZT Zadanie 7 Zadanie 10 Prowadzenie interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku NIE PAL! NIE TRUJ! OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA PSSE BRZESKO - ANNA PIECHNIK

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku NIE PAL! NIE TRUJ! OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA PSSE BRZESKO - ANNA PIECHNIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku NIE PAL! NIE TRUJ! OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA PSSE BRZESKO - ANNA PIECHNIK PAPIEROS CO TO TAKIEGO? Wyrób tytoniowy składający się z rurki

Bardziej szczegółowo

Szkodliwość E-Papierosów

Szkodliwość E-Papierosów Szkodliwość E-Papierosów Kilka słów wstępu... E-papieros jest produktem stosunkowo nowym. Jego produkcja podlega ciągłym zmianom technologicznym, a zakres jego stosowania i wpływ na zdrowie są cały czas

Bardziej szczegółowo

NIKOTYNA LEGALNY NARKOTYK. Slajd nr 1

NIKOTYNA LEGALNY NARKOTYK. Slajd nr 1 NIKOTYNA LEGALNY NARKOTYK Slajd nr 1 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NIKOTYNIZMU NIKOTYNIZM (fr. nicotinisme) med. społ. nałóg palenia lub żucia tytoniu albo zażywania tabaki, powodujący przewlekłe (rzadziej

Bardziej szczegółowo

Należy pamiętać, że nie ma bezpiecznej dawki dymu tytoniowego, zarówno dla aktywnie palących, jak i biernych palaczy.

Należy pamiętać, że nie ma bezpiecznej dawki dymu tytoniowego, zarówno dla aktywnie palących, jak i biernych palaczy. Tytoń -roślina która po procesie wysuszenia i zmielenia jest podstawowym składnikiem papierosów. Swoją popularność zawdzięcza głównie obecności nikotyny. Historia palenia tytoniu sięga najdawniejszych

Bardziej szczegółowo

Palenie tytoniu a zdrowie dziecka. mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach Krapkowice 25.10.

Palenie tytoniu a zdrowie dziecka. mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach Krapkowice 25.10. Palenie tytoniu a zdrowie dziecka mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach Krapkowice 25.10.2011 roku Bierne palenie Bierne palenie to wdychanie dymu tytoniowego

Bardziej szczegółowo

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI! Wdychasz, wydychasz, nic nie masz a zdychasz!

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI! Wdychasz, wydychasz, nic nie masz a zdychasz! RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI! Wdychasz, wydychasz, nic nie masz a zdychasz! Dlaczego palenie papierosów jest szkodliwe? Koncerny tytoniowe dodają do tytoniu wiele substancji konserwujących, aromatów o nie

Bardziej szczegółowo

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp

Palić czy nie? 2 godziny. Wstęp 2 godziny Palić czy nie? Wstęp Palenie tytoniu zabija około 5 milionów palaczy rocznie na świecie, co stanowi równowartość pasażerów, jaką pomieści 30 jumbojetów dziennie. W Polsce około 10 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW DIĘ CZY CHCESZ WDYCHAĆ TOKSYCZNE ZWIĄZKI ZAWARTE W DYMIE TYTONIOWYM?

ZASTANÓW DIĘ CZY CHCESZ WDYCHAĆ TOKSYCZNE ZWIĄZKI ZAWARTE W DYMIE TYTONIOWYM? ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTOŚIU 31 MAJ Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego Kiedyś papieros składał się z tytoniu oraz papierowego opakowania. Obecnie produkuje się papierosy na skalę przemysłową. W trakcie

Bardziej szczegółowo

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

GATS wyniki badania. Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów GATS wyniki badania Witold Zatoński, Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, oraz Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Zespół ZEiPN Mgr Magda Cedzyńska Mgr Jadwiga Cieśla Mgr inż. Kinga

Bardziej szczegółowo

Palenie papierosów FAKTY

Palenie papierosów FAKTY Palenie papierosów FAKTY Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) palenie jest największym pojedynczym śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia. Tytoń odpowiada za ponad 500 000 zgonów w UE. WHO szacuje,

Bardziej szczegółowo

planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek.

planujących ciążę, ciężarnych i młodych matek. Ramowe założenia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej organizowanej w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU, wynikające z: ogłoszonego przez WHO hasła pt. "PŁEĆ A TYTOŃ. Ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Nikotyna a nasz organizm

Nikotyna a nasz organizm BIULETYN Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH Nikotyna a nasz organizm Podstawowe wiadomości na temat dymu tytoniowego. Biologiczne działanie wielu substancji toksycznych i rakotwórczych oraz uzależniająca

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Elżbieta Michalak Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Olsztyn Opracowano na podstawie materiałów ze szkolenia Kamień Śląski

Bardziej szczegółowo

1492 Krzysztof Kolumb w czasie swej podróży do Indian został poczęstowany wysuszonymi liśćmi tytoniowymi

1492 Krzysztof Kolumb w czasie swej podróży do Indian został poczęstowany wysuszonymi liśćmi tytoniowymi Palenie tytoniu jest jednym z czynników zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Obecnie znanych jest około 5000 składników, które występują w dymie tytoniowym. Najbardziej szkodliwe to: nikotyna, tlenek

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2015 r.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2015 r. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2015 r. Rzuć palenie zanim będzie za późno Według danych WHO każdego roku z powodu palenia czynnego i biernego umiera 6 milionów osób 1 osoba na 6 sekund. W Polsce

Bardziej szczegółowo

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej

Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej Badanie GATS w Polsce Rezultaty i wnioski dla polityki zdrowotnej XIV Konferencja Naukowa im. F. Venuleta Tytoń albo Zdrowie TWP Wszechnica Polska Warszawa, 09.12.2011 Ostatnia aktualizacja: 09.08.2011

Bardziej szczegółowo

17 LISTOPADA 2005 ROKU ŚWIATOWY DZIEŃ RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI

17 LISTOPADA 2005 ROKU ŚWIATOWY DZIEŃ RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI 17 LISTOPADA 2005 ROKU ŚWIATOWY DZIEŃ RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI Pomysłodawca akcji: nauczycielka biologii mgr Jolanta Kujawska-Tomasik Organizatorzy akcji: nauczycielka biologii mgr Jolanta Kujawska-Tomasik

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DLA PRODUKTU NIQUITIN MINI CITRUS PRZEZNACZONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

PODSUMOWANIE PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DLA PRODUKTU NIQUITIN MINI CITRUS PRZEZNACZONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PODSUMOWANIE PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DLA PRODUKTU NIQUITIN MINI CITRUS PRZEZNACZONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Omówienie rozpowszechnienia choroby W skali świata użycie tytoniu przyczynia się do śmierci

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Termin uzależnienie jest stosowany głównie dla osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu i papierosów. Używki Wszystkie używki stanowią

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO

MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO . MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Zofia Jemieljańczuk MIEJSCE PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku jest jednostką, która od wielu lat prowadzi

Bardziej szczegółowo

Mit Nie zachorujesz na raka płuc, jeżeli nigdy nie paliłeś/aś.

Mit Nie zachorujesz na raka płuc, jeżeli nigdy nie paliłeś/aś. Palenie papierosów Wiadomo, że palenie tytoniu stanowi przyczynę ogromnej liczby przypadków zachorowań na raka płuc. Około dziewięć na dziesięć osób, u których doszło do rozwoju tego nowotworu, jest palaczami

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLASY V TEMAT: WPŁYW PALENIA NA RÓŻNE UKŁADY NASZEGO CIAŁA Cele: zrozumienie, że palenie szkodzi zdrowiu zarówno palących, jak i niepalących, uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice 18.10.2011 r. USTAWA z dnia 9 listopada 1995

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Poradnia Pomocy Palącym i Infolinia

Poradnia Pomocy Palącym i Infolinia Poradnia Pomocy Palącym i Infolinia Magdalena Cedzyńska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów CO-I Spotkanie współorganizatorów Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008, Centrum Onkologii-Instytut

Bardziej szczegółowo

Bądź mądry i modny, nie pal!

Bądź mądry i modny, nie pal! Bądź mądry i modny, nie pal! CZY WIESZ? Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. Z powodu tzw. chorób odtytoniowych umiera dziennie 11 tys. palaczy. W Polsce choroby

Bardziej szczegółowo

TYTOŃ toksykologia, skutki palenia, leczenie

TYTOŃ toksykologia, skutki palenia, leczenie TYTOŃ toksykologia, skutki palenia, leczenie Prezentację przygotowali uczniowie klasy 2 c na podstawie materiałów udostępnionych przez Biuletyn Informacji Publicznej w celu promocji zdrowia. CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzieo Rzucania Palenia każdy trzeci czwartek listopada 17 listopada 2011 r. Szkodliwośd Palenia Tytoniu

Światowy Dzieo Rzucania Palenia każdy trzeci czwartek listopada 17 listopada 2011 r. Szkodliwośd Palenia Tytoniu Światowy Dzieo Rzucania Palenia każdy trzeci czwartek listopada 17 listopada 2011 r. ogólnokrajowa kampania społeczna dla osób palących; tysiące palaczy starają się wytrwad ten jeden dzieo w niepaleniu,

Bardziej szczegółowo

Nie pal, nie truj się...

Nie pal, nie truj się... Nie pal, nie truj się... Palenie papierosów Tytoń to produkt z liści rośliny tej samej nazwy. Zawiera dużo niebezpiecznych związków, takich jak nikotyna oraz substancje smoliste, które zakłócają prawidłowe

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

XV wiek Ameryka Południowa Indianie Arawaka. Jean Nikot francuski lekarz i ambasador w Portugalii. Leczył nikotyną Katarzynę Medycejską na migrenę.

XV wiek Ameryka Południowa Indianie Arawaka. Jean Nikot francuski lekarz i ambasador w Portugalii. Leczył nikotyną Katarzynę Medycejską na migrenę. Lek. med. Agata Smołucha XV wiek Ameryka Południowa Indianie Arawaka Jean Nikot francuski lekarz i ambasador w Portugalii. Leczył nikotyną Katarzynę Medycejską na migrenę. Nikotynizm to choroba ICD 10:

Bardziej szczegółowo

PALENIE TO POWAŻNY PROBLEM

PALENIE TO POWAŻNY PROBLEM PALENIE TO POWAŻNY PROBLEM PALENIE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY 100.000 tysięcy ludzi każdego roku w Polsce przedwcześnie umiera na choroby spowodowane paleniem tytoniu. 10.000.000 Polaków pali regularnie 15-20

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk ALKOHOLIZM Alkoholizm - nazywany jest również zespołem uzależnienia od alkoholu, chorobą alkoholową

Bardziej szczegółowo

W POLSCE OFIARAMI RAKA PŁUCA SĄ CORAZ CZĘŚCIEJ KOBIETY

W POLSCE OFIARAMI RAKA PŁUCA SĄ CORAZ CZĘŚCIEJ KOBIETY Informacja prasowa z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Warszawa, 19 listopada 2015 r. W POLSCE OFIARAMI RAKA PŁUCA SĄ CORAZ CZĘŚCIEJ KOBIETY Zbliża się kolejny Światowy Dzień Rzucania Palenia. Statystyki

Bardziej szczegółowo

31 MAJA ŚWIATOWYM DNIEM BEZ TYTONIU. Palenie tytoniu to powszechne zjawisko, którego nie można jednak uznać za powszechnie akceptowalne:

31 MAJA ŚWIATOWYM DNIEM BEZ TYTONIU. Palenie tytoniu to powszechne zjawisko, którego nie można jednak uznać za powszechnie akceptowalne: 31 MAJA ŚWIATOWYM DNIEM BEZ TYTONIU Palenie tytoniu to powszechne zjawisko, którego nie można jednak uznać za powszechnie akceptowalne: papierosy to jedynie legalnie sprzedawany na świecie produkt o działaniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Badania epidemiologiczne i eksperymentalne nie budzą wątpliwości spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju wielu nowotworów złośliwych, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

Płodowy zespół ponikotynowy PSSE Ostrołęka 21.05.2010 r. W Polsce na bierne wdychanie dymu papierosowego naraŝonych jest około 60% dzieci. 2 Fakty dotyczące biernego palenia bierne wdychanie dymu tytoniowego

Bardziej szczegółowo

A co dotąd wiadomo na temat e papierosa

A co dotąd wiadomo na temat e papierosa Co roku 31. maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ma równie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks walki z rakiem

Europejski kodeks walki z rakiem Europejski kodeks walki z rakiem Dlaczego walczymy z rakiem? Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce zaraz po zawałach i wylewach. Liczba zachorowao na nowotwory złośliwe w Polsce to ponad 140,5 tys.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA. Projekt pt. KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Projekt pt. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej

Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Dorota Lewandowska dr n. med. Obecnie dostępne formy pomocy palącym Farmakologiczne NTZ guma plastry pastylki pastylki podjęzykowe Bupropion (Zyban) Wareniklina

Bardziej szczegółowo

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych!

CHOROBY NOWOTWOROWE. Dym tytoniowy zawiera około 60 substancji rakotwórczych lub współrakotwórczych! CHOROBY NOWOTWOROWE Palenie tytoniu kojarzy się przede wszystkim z rakiem płuc. W rzeczywistości, papierosy powodować mogą znacznie więcej nowotworów złośliwych. Zalicza się do nich na przykład: raka krtani,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w rodzaju: programy profilaktyczne i promocja zdrowia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów

Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator. organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów Centrum Onkologii Instytut spotkanie współorganizator organizatorów w akcji Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów 5 maja 2008 Janusz Marek Jaworski Europejski Kodeks Walki z Rakiem Kontekst: przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Palenie jest słabe. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia

Palenie jest słabe. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia Palenie jest słabe MŁODZIEŻ KONTRA PAPIEROSY Opracowane przez : dr n. o zdr. Ewa Kawalec-Kajstura Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Dlaczego młodzi ludzie zaczynają palić?

Bardziej szczegółowo

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Europejski Kodeks Walki z Rakiem Europejski Kodeks Walki z Rakiem Europejski kodeks walki z rakiem powstał z inicjatywy Unii Europejskiej, która już w latach 80 uznała zmagania z rakiem w społeczeństwie Europejczyków za jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Czy możliwa jest Polska wolna od dymu tytoniowego?

Czy możliwa jest Polska wolna od dymu tytoniowego? Czy możliwa jest Polska wolna od dymu tytoniowego? Jacek Jassem Akademia Medyczna w Gdańsku jjassem@amg.gda.pl Udział nałogowych palaczy w krajach UE http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/tobacco/smoke_free_en.htm

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu

Ogólnopolskie badanie ankietowe na temat postaw wobec palenia tytoniu temat postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego Z kim rozmawialiśmy? 10-15 lipca 2015 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Kędzierzyn-Koźle, 20 września 2012 Wojciech Redelbach C6H6 + KK = CA? Benzen

Bardziej szczegółowo

Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka

Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka Dorosłym być Opracowała: a: mgr Agata Grochowiecka Prawda czy fałsz? Sprawdź swoją wiedzę: 1. Ktoś,, kto ma silną wolę nigdy się nie uzaleŝni? 2. UzaleŜnienie to choroba, którą się leczy w specjalnych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Znajdź rozwiązanie - nie pal

Program profilaktyczny. Znajdź rozwiązanie - nie pal Program profilaktyczny Znajdź rozwiązanie - nie pal Dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 2011/2012 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna programu... 2. Wstęp... 3. Cele programu: głowy, szczegółowe..

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW

ZASADY SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE w POZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w ramach praktyki lekarza POZ realizowane są następujące programy: 1. Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Walki z Rakiem

Kodeks Walki z Rakiem Kodeks Walki z Rakiem 11 zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 1. Nie pal; jeśli już palisz, przestań. W krajach rozwiniętych 25-30% wszystkich zgonów z powodu nowotworów ma związek z paleniem tytoniu.

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Załącznik nr 3a PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2013 Działania I. Popularyzacja zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w społeczeństwie poprzez wielopłaszczyznowe populacyjne działania edukacyjno-informacyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r.

USTAWA. z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 r. Dz.U.96.10.55 1997-10-22 zm. Dz.U.97.121.770 art.82 1998-09-01 zm. Dz.U.97.88.554 art.5 2 pkt47 2000-01-01 zm. Dz.U.99.96.1107 art.1 2000-01-03 zm. Dz.U.99.96.1107 art.1 2000-12-04 zm. Dz.U.99.96.1107

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maj 2013 Historia: Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w 1988 roku w Madrycie Początkowo miał być obchodzony 7 kwietnia,

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Styl życia a nowotwory złośliwe w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Jadwiga Zapała

Styl życia a nowotwory złośliwe w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Jadwiga Zapała Styl życia a nowotwory złośliwe w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem Jadwiga Zapała CHOROBY CYWILIZACYJNE Nowotwory Choroby układu krążenia Choroby metaboliczne Schorzenia układu nerwowego EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Tomek Stążewski. Kl.3a

Tomek Stążewski. Kl.3a Tomek Stążewski. Kl.3a Polska nazwa pochodzi od papieru owijającego ścinki liści tytoniu. Obecnie prawie wszystkie papierosy mają filtry, wprowadzone po raz pierwszy w 1940 roku przez markę Pall Mall i

Bardziej szczegółowo

Rzuć palenie razem z nami!

Rzuć palenie razem z nami! Rzuć palenie razem z nami! 11. Bądź przekonany, dlaczego chcesz rzucić Chcesz rzucić palenie, ale czy wiesz dlaczego? Slogan Palenie jest niezdrowe tu nie wystarczy. Aby zyskać motywację, potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Cała prawda. o papierosach typu light

Cała prawda. o papierosach typu light Cała prawda o papierosach typu light Czy warto wybierać papierosy typu light Czy informacje o mniejszej zawartości nikotyny i substancji smolistych zamieszczane na opakowaniach lekkich papierosów są wiarygodne?

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W UJĘCIU EUROPEJSKIM. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W UJĘCIU EUROPEJSKIM. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej W UJĘCIU EUROPEJSKIM Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej NA ŚWIECIE 1974 r. - Nowe perspektywy dla zdrowia Kanadyjczyków pierwsza na świecie narodowa strategia polityki zdrowotnej wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych kampania społeczna Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo zdrowie Krzysztof Przewoźniak, Jakub Łobaszewski, Magda Petryniak, Jacek Jassem, Janusz M. Jaworski, Witold

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI. Papieros niszczy Twoje zdrowie

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI. Papieros niszczy Twoje zdrowie RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI Papieros niszczy Twoje zdrowie Kilka faktów o spożyciu tytoniu w Polsce i na świecie Z ocen WHO wynika, że około 1/3 dorosłych mieszkańców Ziemi tj, 1,1 mld osób, w tym 200 mln

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego na rzecz promowania zachowań prozdrowotnych z zakresu profilaktyki antytytoniowej w zakładach pracy Aleksandra Bilska Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

www.niepalprzydziecku.pl wolność jak dbać o szacunek dla siebie i dzieci witalność jak poczuć życie na nowo

www.niepalprzydziecku.pl wolność jak dbać o szacunek dla siebie i dzieci witalność jak poczuć życie na nowo www.niepalprzydziecku.pl wolność jak dbać o szacunek dla siebie i dzieci witalność jak poczuć życie na nowo 100tys. dzieci w łonie matki narażonych jest na bierne palenie 60% małych dzieci narażonych jest

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW DD MCA

Warszawa, dnia kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW DD MCA Warszawa, dnia kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW DD3.054.21.2015.MCA 122951.392621.247422 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W związku z interpelacją

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, WOKÓŁ NAS. nasze przedszkole włączyło się do programu EDUKACJI. ANTYNIKOTYNOWEJ pod hasłem CZYSTE POWIETRZE

Szanowni Rodzice, WOKÓŁ NAS. nasze przedszkole włączyło się do programu EDUKACJI. ANTYNIKOTYNOWEJ pod hasłem CZYSTE POWIETRZE Szanowni Rodzice, nasze przedszkole włączyło się do programu EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ pod hasłem CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Głównym założeniem programu jest: WZROST KOMPETENCJI RODZICÓW W ZAKRESIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo