Franklin Natural Resources Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin Natural Resources Fund"

Transkrypt

1 Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Funds 30 czerwca 2015 r. Komentarz kwartalny Zespół inwestycyjny KLUCZOWE ZAGADNIENIA Frederick G. Fromm, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analityk, Franklin Advisers, Inc. oraz Matthew J. Adams, CFA Steve Land, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analityk, Franklin Advisers, Inc. Ogólne wzrosty cen na światowych rynkach surowców w drugim kwartale były wspierane przede wszystkim przez solidne podwyżki w segmentach surowców energetycznych i produktów rolnych, natomiast ceny większości metali szlachetnych i przemysłowych szły w dół, w wielu przypadkach do poziomów zbliżonych do wieloletnich minimów na koniec kwartału. Akcje spółek surowcowych nie podążały za surowcami fizycznymi i generalnie notowały spadki wyceny. Minimalnie ujemna stopa zwrotu funduszu na koniec drugiego kwartału była lepsza od wyniku indeksu porównawczego, głównie dzięki selekcji akcji spółek zajmujących się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu, zintegrowaną działalnością związaną z ropą i gazem oraz obsługą pól naftowych. Selekcja papierów producentów węgla nieznacznie zaniżyła wynik względny, podobnie jak pozaindeksowa ekspozycja na branżę surowców chemicznych i przeważenie zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa w portfelu. Uważamy, że popyt na wiele surowców jest solidny, a szczególnie korzystny jest wpływ rosnących szacunków zużycia na ceny ropy. Niemniej jednak, ostatnie wahania kursów akcji spółek surowcowych zwiększyły znaczenie analizy wyceny papierów. Wielu inwestorów giełdowych sugeruje się cenami surowców lub innymi niedoskonałymi wskaźnikami, a transakcje realizowane są na podstawie szacowanego wieloletniego potencjału rentowności, który jest wysoce niepewny. Dlatego jak zawsze uważnie analizujemy poszczególne spółki i wycenę ich papierów przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych". Opis funduszu Celem funduszu jest zapewnianie inwestorom wzrostu wartości kapitału i dochodów bieżących. Fundusz realizuje ten cel poprzez inwestowanie w powiązane z sektorem surowców papiery wartościowe (denominowane w USD i innych walutach) z rynków rozwiniętych i wschodzących. Informacje o funduszu Data 12 lipca 2007 r. utworzenia Indeks S&P North American Natural porównawczy Resources Sector Index KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH Analiza rynku Odbicie cen energii i wzrost cen kluczowych produktów rolnych pod koniec czerwca sprzyjały ogólnemu wzrostowi światowych rynków surowcowych w drugim kwartale. Kluczowy globalny indeks surowcowy zyskał w omawianym okresie 7,2% (w ujęciu cenowym). 1 Liderami wzrostów były ropa naftowa, gaz ziemny i kilka najważniejszych płodów rolnych, natomiast największe przeceny zanotowały metale i niektóre produkty rolne, takie jak bydło czy sok pomarańczowy. 1 Umiarkowany wzrost popytu i mocny kurs dolara amerykańskiego na początku wiosny ograniczały potencjał wzrostowy na światowym rynku surowców, ale trend zaczął się poprawiać wraz z solidnym wzrostem cen ropy i spadkiem wartości USD w stosunku do większości najważniejszych walut (ceny surowców są zwykle odwrotnie skorelowane z wartością dolara). Ważną rolę w ostatnich wahaniach na rynku surowcowym odegrały także zmienne warunki ekonomiczne na świecie korzystny wpływ miały sygnały przyspieszenia gospodarki USA, natomiast wpływ czynników z pozostałych części świata tłumił podwyżki cen energii w maju i czerwcu, wraz z eskalacją kryzysu zadłużenia w Grecji i spadkiem tempa rozwoju chińskiej gospodarki do poziomu zbliżonego do 7-procentowej prognozy władz na 2015 r. Wyniki netto (po opłatach za zarządzanie) na dzień 30 czerwca 2015 r. (przy założeniu reinwestycji dywidend)* 4 1 m-c 3 m-ce 1 r. 5 l. 10 l. (ciąg dalszy na następnej stronie) Od dnia utworzenia (12 lipca 2007 r.) A(acc) USD -4.59% -0.40% % -0.13% % Indeks porównawczy -4.49% -2.67% % 5.44% % *Okresy dłuższe niż 1 rok pokazane są jako średnioroczne całkowite stopy zwrotu. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach.

2 Spotowe ceny ropy West Texas Intermediate odbiły się od marcowego (najniższego od sześciu lat) poziomu i wzrosły na przestrzeni kwartału o prawie 25% do 59,47 USD za baryłkę, choć od kwietnia wciąż utrzymują się w okolicach poziomu 60 USD. 1 Rosnący do rekordowego poziomu popyt światowy, 2-miesięczny spadek poziomu zapasów w USA i mocny spadek liczby aktywnych platform wiertniczych w USA od końca 2014 r. sprzyjały odbiciu cen ropy, podobnie jak sporadyczne gwałtowne wydarzenia na Bliskim Wschodzie. 2, 3 Utrzymującym się czynnikiem tłumiącym wzrosty cen wciąż był solidny wzrost podaży ze strony OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową), która na początku czerwca utrzymała swą docelową produkcję na dotychczasowym poziomie 30 mln baryłek dziennie i jak dotąd produkuje takie lub większe ilości surowca od początku 2015 r. 2 Arabia Saudyjska osiągnęła wręcz najwyższy poziom produkcji od grudnia 1981 r. 2 Boom łupkowy w USA osłabił wpływy kartelu na światowych rynkach ropy i zepchnął import tego surowca do najniższego poziomu od 20 lat, zmuszając członków OPEC do starań o zwiększenie swego udziału w rynku azjatyckim. 3 Co więcej, spadek liczby platform wiertniczych w USA jeszcze nie znalazł pełnego odzwierciedlenia w danych o krajowej produkcji ropy, choć, według większości oficjalnych szacunków, wzrost produkcji najprawdopodobniej spadnie w ostatnim kwartale 2015 r. Ceny kontraktów terminowych na gaz w USA zanotowały w czerwcu mocne odbicie, by w drugim kwartale wzrosnąć o 7,3%. Ceny ustabilizowały się na poziomie 2,83 USD za BTU, nadal od kilku lat pozostając znacznie poniżej poziomu 4 USD. 1 Po dwóch miesiącach ponadprzeciętnego wzrostu zapasów gazu oraz wciąż rekordowej produkcji surowca ze złóż łupkowych w USA, czerwcowy powrót do mniejszego tempa uzupełniania zapasów przyniósł nadzieję, że podaż może wkrótce nieco spaść. 3 Wysokie temperatury w czerwcu także przełożyły się na wzrost popytu na energię pozyskiwaną z gazu, a cięcia produkcji i zamykanie niektórych rurociągów ograniczyły podaż. Niemniej jednak, całkowity wzrost popytu na gaz ziemny w 2015 r. nie nadąża jak dotąd za rosnącą produkcją, co obniża koszty zwrotu z inwestycji producentów gazu i zwiększa podaż, choć popyt na eksportowane produkty petrochemiczne i LNG ma wzrosnąć w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat, wraz z rosnącą popularnością energii wytwarzanej z gazu. Spotowe ceny złota spadły w drugim kwartale o 0,9% do poziomu 1172 za uncję i są dziś mniej więcej o tyle samo niższe niż na początku 2015 r. 1 Cena tego metalu szlachetnego spada od czterech kwartałów z rzędu, notując najdłuższy okres spadku od 1997 r., w warunkach stłumionej inflacji i ograniczonego popytu na aktywa postrzegane jako bezpieczne pod wpływem ożywienia w USA. 1 Ceny srebra spadły o 5,6% do 15,74 USD za uncję. 1 W efekcie nagłego wzrostu podaży na świecie, spadku popytu ze strony europejskich producentów samochodów oraz odpływu kapitału z funduszy ETF opartych na platynie, ceny platyny spadły w czerwcu o 5,7% do najniższego poziomu od sześciu lat, ostatecznie kończąc kwartał na poziomie 1080 USD za uncję. 1 Ceny palladu zmierzały w tym samym kierunku i spadły o 8,2% do 676 USD za uncję; na przestrzeni ostatniego roku, obydwa metale straciły na wartości ponad 20%. 1 Podobnie, jak miało to miejsce na rynku złota, kontrakty futures na miedź na londyńskiej giełdzie London Metal Exchange (LME) również kontynuowały trwającą od czterech kwartałów przecenę (najdłuższy okres spadków cen od 2001 r.), przede wszystkim pod wpływem sygnałów spadku popytu ze strony Chin. 5 W ujęciu ogólnym, ceny tego metalu spadły o 4,6% do 5765 USD za tonę metryczną, a okres największej wyprzedaży przypadł na czerwiec. 5 Wszystkie pozostałe metale nieszlachetne notowane na giełdzie LME szły w dół pod wpływem podobnych czynników, notując najdłuższe okresy kwartalnych spadków od 2001 r. 5 Jeżeli chodzi o inne rynki, chiński indeks cen rudy żelaza nie poddał się trendowi dominującemu na rynkach metali nieszlachetnych w drugim kwartale i wzrósł o prawie 16% (do poziomu 59,35 USD za tonę metryczną), po kwietniowym odbiciu cen od wieloletnich minimów. 1 Korzystne warunki pogodowe zaowocowały obfitymi plonami na całym świecie, przekładając się na wzrost podaży zbóż i innych kluczowych surowców spożywczych. Niemniej jednak, zaskakujące odbicie cen kukurydzy, pszenicy i soi pod koniec czerwca wyrównało spadki z poprzednich miesięcy 2015 r. po rządowych raportach informujących o lekkim spadku powierzchni ziemi uprawnej i zapasów kukurydzy. 6 Zmiany oficjalnych prognoz wprawdzie nie wpłynęły na prognozy trzeciego z rzędu roku obfitych plonów soi i kukurydzy, ale przełożyły się na zamykanie krótkich pozycji kontraktów terminowych i wywołały największą podwyżkę cen surowców od lutego, a ceny kontraktów terminowych na kukurydzę zanotowały w czerwcu największy miesięczny wzrost od 2010 r. 6 Silne deszcze opóźniły siew soi u największych producentów, czyli w południowych i wschodnich stanach na Środkowym Zachodzie oraz w centralnych i południowych stanach na Wielkich Równinach USA. Opady wpłynęły także na lekkie obniżenie prognoz Departamentu Rolnictwa USA dla plonów kukurydzy. 5 Ponadto, obawy przed powodziami w USA podniosły ceny kontraktów futures na pszenicę o prawie 30% od marca. 6 Analiza wyników W drugim kwartale, akcje spółek surowcowych nie podążały za surowcami fizycznymi i generalnie notowały spadki wyceny. Wzrosty zanotowało zaledwie kilka segmentów, na które fundusz utrzymywał ekspozycję; odbicie od niskich poziomów z poprzedniego kwartału zanotowały nasze pozycje związane z obsługą pól naftowych, zintegrowanym przemysłem ropy i gazu oraz wykonywaniem odwiertów. Fundusz radził sobie natomiast lepiej niż indeks porównawczy, a prawie wszystkie sektory miały swój wkład w dobry wynik względny. Największy wpływ na przewagę nad indeksem miała selekcja akcji spółek zajmujących się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu, zintegrowaną działalnością związaną z ropą i gazem i obsługą pól naftowych. Jeżeli o chodzi o tę pierwszą branżę, wynik funduszu w największym stopniu zawyżyły pozaindeksowe pozycje Rex Energy i Matador Resources, a także znacznie przeważona pozycja Cabot Oil & Gas. Z kolei wśród spółek zajmujących się zintegrowaną działalnością związaną z ropą i gazem, największą przewagę nad indeksem wypracowało znaczące niedoważenie ekspozycji na Chevron, którego akcje zniżkowały w omawianym kwartale. Co więcej, wynik funduszu zawyżył spory zwrot z pozaindeksowej pozycji brazylijskiego koncernu energetycznego Petrobras. Akcje tej spółki wystrzeliły w górę w omawianym kwartale, po tym, jak trwający od roku skandal korupcyjny znalazł rozwiązanie w postaci zwolnienia kilku wysokich rangą członków zarządu. Z kolei w branży obsługi pól naftowych, znaczący wpływ na

3 wynik funduszu miała przeważona pozycja Cameron International oraz pozaindeksowa pozycja C&J Energy Services, wiodącego dostawcy usług związanych z budową platform. W branży wiertniczej, stopę zwrotu zawyżyła pozaindeksowa pozycja Pioneer Energy Services. Kilka z tych pozycji zostało zredukowanych na przestrzeni omawianego okresu. Ponadto, brak ekspozycji na przemysł papierniczy, który zanotował mocne spadki w ujęciu ogólnym, także okazał się korzystny dla wyniku funduszu na tle indeksu. Utrzymywaliśmy również bardzo małą ekspozycję na pogrążoną w depresji branżę magazynowania i transportu ropy i gazu, zatem brak takich słabych pozycji, jak Kinder Morgan czy Spectra Energy, poprawił względny wynik funduszu. Większość pozostałych pojedynczych pozycji, które zawyżyły wynik funduszu, zniwelowała straty poniesione w innych branżach. Sandfire Resources, australijski producent miedzi i złota, wraz z kilkoma innymi pozaindeksowymi pozycjami, zawyżył wyniki wypracowane przez zdywersyfikowaną metalurgię i górnictwo. Międzynarodowy koncern chemiczny LyondellBasell Industries, który wypracował potężne zyski, miał z kolei znaczący dodatni wpływ na wynik nieobecnej w indeksie branży surowców chemicznych. Selekcja papierów producentów węgla nieznacznie zaniżyła wynik względny, podobnie jak pozaindeksowa ekspozycja na branżę surowców chemicznych i przeważenie zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa w portfelu. Niemniej jednak, połączony wpływ tych trzech niekorzystnych czynników był minimalny. Nasza niewielka pozycja producenta węgla Peabody Energy straciła sporo na wartości w omawianym kwartale, a jej przeważenie w porównaniu z indeksem zaniżyło wynik względny. Spadki kursów akcji Teck Resources i nieobecnych w indeksie papierów BHP Billiton miały największy niekorzystny wpływ w branży zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa. W innych segmentach rynku, pozaindeksowa pozycja Axiall, producenta specjalistycznych wyrobów chemicznych i materiałów budowlanych, zaniżyła wynik branży surowców chemicznych. Niekorzystny wpływ na kwartalny wynik funduszu na tle indeksu porównawczego miały również: pozaindeksowa pozycja Sanchez Energy, przeważenie Noble Energy i brak ekspozycji na ConocoPhillips w branży związanej z poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu, a także niedoważenie zwyżkujących akcji spółki Schlumberger i przeważenie wyprzedawanych papierów Oceaneering International w segmencie obsługi pól naftowych. Perspektywy i strategia Wzmożona zmienność na rynkach surowców i akcji spółek powiązanych z surowcami utrzymywała się do końca czerwca, co nie było dla nas zaskakujące, zważywszy na liczne i różnorodne czynniki wpływające na nastroje inwestorów. Ceny większości surowców w czerwcu rosły, a trendy fundamentalne, włącznie z wyhamowaniem aprecjacji USD, wydawały się generalnie korzystne. Niemniej jednak, jeszcze przed początkiem lipca pojawiło się kilka czynników geopolitycznych, które mogą mieć istotny i nieprzewidywalny wpływ na kierunek zmian cen surowców, co ogranicza wzrosty kursów akcji spółek surowcowych. Tempo wzrostu światowej gospodarki oraz popyt na surowce wciąż wydają nam się generalnie solidne, choć prognozy wzrostu światowego PKB zostały ostatnio skorygowane lekko w dół, a w niektórych obszarach sektora surowcowego widoczne są sygnały osłabienia. Wskaźniki dotyczące surowców energetycznych były ostatnio w pewnym stopniu sprzeczne, co skłania inwestorów do ostrożności w stosunku do akcji spółek surowcowych w 2015 r. Po czerwcowym posiedzeniu OPEC, podczas którego docelowe poziomy produkcji kartelu nie zostały zmienione, inwestorzy interesujący się rynkiem energetycznym zaczęli koncentrować się w większym stopniu na kryzysie zadłużenia w Grecji i statusie negocjacji dotyczących irańskiego programu atomowego - obydwa te czynniki wciąż są aktualne, a ich ostateczny wpływ na światowe ceny surowców nadal nie jest pewny. Gdy szanse na porozumienie Greków z wierzycielami zaczęły maleć, pod koniec czerwca rząd zapowiedział powszechne referendum w sprawie zgody na dalsze zaciskanie pasa w celu pozostania w strefie euro. Niezależnie od referendalnej decyzji obywateli, Grecja ma znikomy wpływ na rynki ropy, ponieważ jej nie produkuje ani nie importuje w dużych ilościach, natomiast potencjalne konsekwencje pośrednie dla euro i całej gospodarki europejskich mogą odbić się na cenach ropy w kolejnych miesiącach. W tym samym czasie, negocjacje dotyczące irańskiego programu atomowego trwają pomimo ciągłych opóźnień, a prawdopodobieństwo osiągnięcia rozsądnego porozumienia jest obecnie trudne do oszacowania. Choć ostatnia retoryka obydwu stron daje pewne powody do optymizmu, w przeszłości byliśmy już świadkami nagłych zwrotów wydarzeń w tym obszarze. Nawet jeżeli strony dojdą do porozumienia, jego pełne wdrożenie zajmie najprawdopodobniej wiele miesięcy, a potencjalne podniesienie produkcji i eksportu ropy przez Iran wciąż budzi kontrowersje u progu drugiej połowy 2015 r. Niemniej jednak, niezależnie od ostatecznych rozwiązań obydwu tych sytuacji, sama niepewność wystarcza do powstrzymywania inwestorów przed odważniejszym działaniem, co potwierdzają czerwcowe wyniki rynków akcji spółek z sektora energetycznego. Wyceny papierów stają się, według nas, coraz bardziej atrakcyjne pod wpływem ostatnich spadków, dzięki czemu możemy korygować niektóre pozycje w naszym portfelu. Wciąż jednak zamierzamy wprowadzać takie zmiany stopniowo, mając na uwadze niepewną sytuację ekonomiczną i geopolityczną, która może zaburzać wyceny akcji. W warunkach niepewności i umiarkowanej poprawy czynników fundamentalnych, nadal preferujemy spółki o mocnej pozycji, niskich kosztach, solidnych bilansach i dobrych perspektywach długoterminowych. Choć tempo wzrostu wielu spółek prawdopodobnie spadnie w tym okresie niższych inwestycji i racjonalizacji podaży, wierzymy, że spółki, w które inwestujemy, są dobrze przygotowane, by wznowić inwestycje i powrócić do wzrostu produkcji, gdy ożywienie powróci na właściwy tor. Kluczowe znaczenie dla tego potencjału ma krzywa kosztów, która będzie ostatecznie decydować o zapotrzebowaniu i ekonomicznej wartości zasobów spółek. Niezwykle ważne dla nas są także solidne bilanse, ponieważ ich stan determinuje tempo, z jakim spółki będą w stanie zwiększać wydatki i podnosić produkcję w lepszych warunkach rynkowych. Analiza wyników miesięcznych W czerwcu, który był generalnie trudnym miesiącem dla światowych rynków akcji, fundusz zanotował spadki w większości branż powiązanych z surowcami. Wyniki funduszu były porównywalne z wynikiem benchmarku; korzystny wpływ na wynik względny miały przede wszystkim pozycje gotówkowe oraz selekcja papierów spółek

4 zajmujących się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu oraz zintegrowanych koncernów z branży ropy i gazu. Te i inne korzystne wyniki innych branż zostały częściowo zniwelowane przez negatywny wpływ selekcji akcji spółek obsługujących pola naftowe, niedoważenia przemysłu rafineryjnego i sprzedaży ropy i gazu (gdzie zanotowano jedyne zyski wśród wszystkich siedmiu branż tworzących sektor energetyczny) oraz przeważenia ekspozycji na zniżkującą branżę zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa.

5 Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier. CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w podanych przedziałach czasowych. Standard & Poor s, S&P i S&P 500 to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor s Financial Services LLC. Indeks nie jest zarządzany, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Wyniki indeksu nie uwzględniają potrącanych kosztów i nie odzwierciedlają stóp zwrotu żadnego funduszu Franklin Templeton. 1. Źródło: Bloomberg, L.P. 2. Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). 3. Źródło: amerykańska agencja rządowa U.S. Energy Information Administration (EIA) (Departament Energii USA). 4. Źródłem wszystkich przedstawionych informacji jest Franklin Templeton Investments. Dane dotyczące indeksu porównawczego zostały dostarczone przez FactSet. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Pozycje portfela mogą ulegać zmianom. 5. Źródło: Londyńska Giełda Metali (LME). 6. Źródło: Departament Rolnictwa USA. Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ Warszawa franklintempleton.pl Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Letnie załamanie ponownie uderza w ceny ropy

Letnie załamanie ponownie uderza w ceny ropy Letnie załamanie ponownie uderza w ceny ropy Date : Sierpień 13, 2015 Sezon letni przyniósł spadki cen ropy już przez drugi rok z rzędu. Choć tegoroczna przecena nie była tak dramatyczna jak w ubiegłym

Bardziej szczegółowo

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Jedyna okazja na dekadę Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Trzy powody, dla których wierzymy, że fundusz Templeton Global Bond Fund jest dobrze przygotowany na nadchodzące czasy Okresy wzmożonych

Bardziej szczegółowo

Jak rosnąca inflacja może stymulować wzrost zysków spółek w strefie euro

Jak rosnąca inflacja może stymulować wzrost zysków spółek w strefie euro Jak rosnąca inflacja może stymulować wzrost zysków spółek w strefie euro Date : Luty 6, 2017 Sytuacja makroekonomiczna na początku 2017 roku wydaje się dobrze wróżyć akcjom spółek europejskich, jednak

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Franklin European Growth Fund

Franklin European Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund Flex-Cap Growth Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2000 r. Styl inwestycyjny Flex-Cap Growth Indeks MSCI

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI All Country World Index Zdrowy rozsądek

Bardziej szczegółowo

Franklin European Dividend Fund

Franklin European Dividend Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Dividend Fund Flex-Cap Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 29 lipca 2011 Styl inwestycyjny Flex-Cap Blend Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Chevron Corp. (CVX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Chevron Corp. (CVX)- jest jedna z największych firm energetycznych na świecie. Główna siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Templeton Global (Euro) Fund

Templeton Global (Euro) Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 26 kwietnia 1991 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MCSI All

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Equity Income Fund

Templeton Global Equity Income Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 27 maja 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MSCI All

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Globalne badanie nastrojów inwestorów

Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 Globalne badanie nastrojów inwestorów K L U C Z O W E W N I O S K I - P O L S K A Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 r. Wyniki naszego globalnego badania nastrojów inwestorów w 2014 r. wskazują

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Perspektywa IFM RELACJA Z PODRÓŻY DOUSA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WALKA POPYTU Z PODAŻĄ 8 KWIETNIA 2015

Perspektywa IFM RELACJA Z PODRÓŻY DOUSA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WALKA POPYTU Z PODAŻĄ 8 KWIETNIA 2015 IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DOUSA WALKA POPYTU Z PODAŻĄ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA WALKA POPYTU Z PODAŻĄ Ostatnim tematem poruszanym w trakcie marcowej

Bardziej szczegółowo

12.04.2011. komentarz surowcowy

12.04.2011. komentarz surowcowy 12.4.211 Ostatni tydzień charakteryzował się dużymi wzrostami cen surowców. Rosnące ceny ropy i korzystny sentyment na rynkach finansowych wspierały wzrosty cen większości surowców. Utrzymująca się niepewność

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Templeton Africa Fund

Templeton Africa Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Africa Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 4 maja 2012 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius Prezes Wartość

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Dramat europejski nie wykoleił wzrostu gospodarczego w USA

Dramat europejski nie wykoleił wzrostu gospodarczego w USA Dramat europejski nie wykoleił wzrostu gospodarczego w USA Date : Lipiec 24, 2015 Ze względu na zaognienie kryzysu zadłużenia w Grecji i korektę na rynku akcji w Chinach, lato w tym roku nie było okresem

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Informacje o funduszu Data założenia 29 lipca 2011 r. Styl inwestycyjny Indeksy porównawcze Alokacja aktywów 50% MSCI All Country

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Sektor REIT w warunkach rosnących stóp procentowych w USA

Sektor REIT w warunkach rosnących stóp procentowych w USA Sektor REIT w warunkach rosnących stóp procentowych w USA Date : Marzec 26, 2015 Nastały trudne czasy dla inwestorów budujących zdywersyfikowane portfele zorientowane na generowanie dochodu. Podwyżki stóp

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Dell Inc. (DELL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Dell Inc. (DELL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Dell Inc. (DELL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Dell Inc. (DELL) to amerykańska korporacja zajmująca się produkcją komputerów, oraz urządzeń peryferyjnych. Sławę zdobyła przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Z pewnych źródeł: marcowe posiedzenie FOMC i zmiany stop procentowych

Z pewnych źródeł: marcowe posiedzenie FOMC i zmiany stop procentowych Z pewnych źródeł: marcowe posiedzenie FOMC i zmiany stop procentowych Date : Marzec 24, 2015 Z pewnych źródeł: specjaliści z Franklin Templeton Investments przedstawiają krótkie, ale cenne komentarze dotyczące

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Rekordowy zasiew kukurydzy

Rekordowy zasiew kukurydzy 3 lipca 2013 Rekordowy zasiew kukurydzy Rys. 1 Wykres tygodniowy kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę notowanego na giełdzie CBOT Źródło: TMS Direct Notowania kontraktu kontynuacyjnego na kukurydzę na

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS WIELOSEKTOROWY PORTFEL OBLIGACJI Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Investments Nasze podejście

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Vodafone Group plc (VOD)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Czym zajmuje się firma? Vodafone (VOice - DAta - FONE) - to międzynarodowy operator telefonii komórkowej, którego zarząd znajduje się

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 październik 2005 Styl inwestycyjny Blend Indeks porównawczy MSCI India Index

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku srebra

Sytuacja na rynku srebra Sytuacja na rynku srebra 2014/11/07 Notowania srebra wyznaczyły w 2011 roku historyczne maksimum, które wynosiło 49,51USd/oz. Od tego czasu mamy do czynienia z trendem spadkowym w notowaniach tego metalu,

Bardziej szczegółowo

- Ropa ( ) Wydarzenia bieżącego tygodnia

- Ropa ( ) Wydarzenia bieżącego tygodnia Czwartek, 21.01.2015 Michał Stajniak Wydarzenia bieżącego tygodnia Po raz kolejny nie mamy dobrych wieści dla byków z rynku ropy naftowej. Raport API wykazał wzrost zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks MSCI BRIC Index porównawczy

Bardziej szczegółowo

Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat

Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat Date : Październik 6, 2015 Choć krótkoterminowe wahania na rynkach czasami boleśnie odbijają się na portfelach inwestorów, Michael

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej

Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Wydobycie ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej Rosja zwiększyła produkcje ropy naftowej w czerwcu bieżącego roku utrzymując pozycję czołowego producenta. Jednakże analitycy zwracają uwagę na problemy mogące

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie.

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka akcyjna z siedzibą w Dearborn, Michigan USA założona w Detroit w 1903 r. przez Henry'ego Forda. Obecnie jest to

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo