Franklin Natural Resources Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin Natural Resources Fund"

Transkrypt

1 Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Funds 30 czerwca 2015 r. Komentarz kwartalny Zespół inwestycyjny KLUCZOWE ZAGADNIENIA Frederick G. Fromm, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analityk, Franklin Advisers, Inc. oraz Matthew J. Adams, CFA Steve Land, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi i analityk, Franklin Advisers, Inc. Ogólne wzrosty cen na światowych rynkach surowców w drugim kwartale były wspierane przede wszystkim przez solidne podwyżki w segmentach surowców energetycznych i produktów rolnych, natomiast ceny większości metali szlachetnych i przemysłowych szły w dół, w wielu przypadkach do poziomów zbliżonych do wieloletnich minimów na koniec kwartału. Akcje spółek surowcowych nie podążały za surowcami fizycznymi i generalnie notowały spadki wyceny. Minimalnie ujemna stopa zwrotu funduszu na koniec drugiego kwartału była lepsza od wyniku indeksu porównawczego, głównie dzięki selekcji akcji spółek zajmujących się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu, zintegrowaną działalnością związaną z ropą i gazem oraz obsługą pól naftowych. Selekcja papierów producentów węgla nieznacznie zaniżyła wynik względny, podobnie jak pozaindeksowa ekspozycja na branżę surowców chemicznych i przeważenie zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa w portfelu. Uważamy, że popyt na wiele surowców jest solidny, a szczególnie korzystny jest wpływ rosnących szacunków zużycia na ceny ropy. Niemniej jednak, ostatnie wahania kursów akcji spółek surowcowych zwiększyły znaczenie analizy wyceny papierów. Wielu inwestorów giełdowych sugeruje się cenami surowców lub innymi niedoskonałymi wskaźnikami, a transakcje realizowane są na podstawie szacowanego wieloletniego potencjału rentowności, który jest wysoce niepewny. Dlatego jak zawsze uważnie analizujemy poszczególne spółki i wycenę ich papierów przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych". Opis funduszu Celem funduszu jest zapewnianie inwestorom wzrostu wartości kapitału i dochodów bieżących. Fundusz realizuje ten cel poprzez inwestowanie w powiązane z sektorem surowców papiery wartościowe (denominowane w USD i innych walutach) z rynków rozwiniętych i wschodzących. Informacje o funduszu Data 12 lipca 2007 r. utworzenia Indeks S&P North American Natural porównawczy Resources Sector Index KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH Analiza rynku Odbicie cen energii i wzrost cen kluczowych produktów rolnych pod koniec czerwca sprzyjały ogólnemu wzrostowi światowych rynków surowcowych w drugim kwartale. Kluczowy globalny indeks surowcowy zyskał w omawianym okresie 7,2% (w ujęciu cenowym). 1 Liderami wzrostów były ropa naftowa, gaz ziemny i kilka najważniejszych płodów rolnych, natomiast największe przeceny zanotowały metale i niektóre produkty rolne, takie jak bydło czy sok pomarańczowy. 1 Umiarkowany wzrost popytu i mocny kurs dolara amerykańskiego na początku wiosny ograniczały potencjał wzrostowy na światowym rynku surowców, ale trend zaczął się poprawiać wraz z solidnym wzrostem cen ropy i spadkiem wartości USD w stosunku do większości najważniejszych walut (ceny surowców są zwykle odwrotnie skorelowane z wartością dolara). Ważną rolę w ostatnich wahaniach na rynku surowcowym odegrały także zmienne warunki ekonomiczne na świecie korzystny wpływ miały sygnały przyspieszenia gospodarki USA, natomiast wpływ czynników z pozostałych części świata tłumił podwyżki cen energii w maju i czerwcu, wraz z eskalacją kryzysu zadłużenia w Grecji i spadkiem tempa rozwoju chińskiej gospodarki do poziomu zbliżonego do 7-procentowej prognozy władz na 2015 r. Wyniki netto (po opłatach za zarządzanie) na dzień 30 czerwca 2015 r. (przy założeniu reinwestycji dywidend)* 4 1 m-c 3 m-ce 1 r. 5 l. 10 l. (ciąg dalszy na następnej stronie) Od dnia utworzenia (12 lipca 2007 r.) A(acc) USD -4.59% -0.40% % -0.13% % Indeks porównawczy -4.49% -2.67% % 5.44% % *Okresy dłuższe niż 1 rok pokazane są jako średnioroczne całkowite stopy zwrotu. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach.

2 Spotowe ceny ropy West Texas Intermediate odbiły się od marcowego (najniższego od sześciu lat) poziomu i wzrosły na przestrzeni kwartału o prawie 25% do 59,47 USD za baryłkę, choć od kwietnia wciąż utrzymują się w okolicach poziomu 60 USD. 1 Rosnący do rekordowego poziomu popyt światowy, 2-miesięczny spadek poziomu zapasów w USA i mocny spadek liczby aktywnych platform wiertniczych w USA od końca 2014 r. sprzyjały odbiciu cen ropy, podobnie jak sporadyczne gwałtowne wydarzenia na Bliskim Wschodzie. 2, 3 Utrzymującym się czynnikiem tłumiącym wzrosty cen wciąż był solidny wzrost podaży ze strony OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową), która na początku czerwca utrzymała swą docelową produkcję na dotychczasowym poziomie 30 mln baryłek dziennie i jak dotąd produkuje takie lub większe ilości surowca od początku 2015 r. 2 Arabia Saudyjska osiągnęła wręcz najwyższy poziom produkcji od grudnia 1981 r. 2 Boom łupkowy w USA osłabił wpływy kartelu na światowych rynkach ropy i zepchnął import tego surowca do najniższego poziomu od 20 lat, zmuszając członków OPEC do starań o zwiększenie swego udziału w rynku azjatyckim. 3 Co więcej, spadek liczby platform wiertniczych w USA jeszcze nie znalazł pełnego odzwierciedlenia w danych o krajowej produkcji ropy, choć, według większości oficjalnych szacunków, wzrost produkcji najprawdopodobniej spadnie w ostatnim kwartale 2015 r. Ceny kontraktów terminowych na gaz w USA zanotowały w czerwcu mocne odbicie, by w drugim kwartale wzrosnąć o 7,3%. Ceny ustabilizowały się na poziomie 2,83 USD za BTU, nadal od kilku lat pozostając znacznie poniżej poziomu 4 USD. 1 Po dwóch miesiącach ponadprzeciętnego wzrostu zapasów gazu oraz wciąż rekordowej produkcji surowca ze złóż łupkowych w USA, czerwcowy powrót do mniejszego tempa uzupełniania zapasów przyniósł nadzieję, że podaż może wkrótce nieco spaść. 3 Wysokie temperatury w czerwcu także przełożyły się na wzrost popytu na energię pozyskiwaną z gazu, a cięcia produkcji i zamykanie niektórych rurociągów ograniczyły podaż. Niemniej jednak, całkowity wzrost popytu na gaz ziemny w 2015 r. nie nadąża jak dotąd za rosnącą produkcją, co obniża koszty zwrotu z inwestycji producentów gazu i zwiększa podaż, choć popyt na eksportowane produkty petrochemiczne i LNG ma wzrosnąć w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat, wraz z rosnącą popularnością energii wytwarzanej z gazu. Spotowe ceny złota spadły w drugim kwartale o 0,9% do poziomu 1172 za uncję i są dziś mniej więcej o tyle samo niższe niż na początku 2015 r. 1 Cena tego metalu szlachetnego spada od czterech kwartałów z rzędu, notując najdłuższy okres spadku od 1997 r., w warunkach stłumionej inflacji i ograniczonego popytu na aktywa postrzegane jako bezpieczne pod wpływem ożywienia w USA. 1 Ceny srebra spadły o 5,6% do 15,74 USD za uncję. 1 W efekcie nagłego wzrostu podaży na świecie, spadku popytu ze strony europejskich producentów samochodów oraz odpływu kapitału z funduszy ETF opartych na platynie, ceny platyny spadły w czerwcu o 5,7% do najniższego poziomu od sześciu lat, ostatecznie kończąc kwartał na poziomie 1080 USD za uncję. 1 Ceny palladu zmierzały w tym samym kierunku i spadły o 8,2% do 676 USD za uncję; na przestrzeni ostatniego roku, obydwa metale straciły na wartości ponad 20%. 1 Podobnie, jak miało to miejsce na rynku złota, kontrakty futures na miedź na londyńskiej giełdzie London Metal Exchange (LME) również kontynuowały trwającą od czterech kwartałów przecenę (najdłuższy okres spadków cen od 2001 r.), przede wszystkim pod wpływem sygnałów spadku popytu ze strony Chin. 5 W ujęciu ogólnym, ceny tego metalu spadły o 4,6% do 5765 USD za tonę metryczną, a okres największej wyprzedaży przypadł na czerwiec. 5 Wszystkie pozostałe metale nieszlachetne notowane na giełdzie LME szły w dół pod wpływem podobnych czynników, notując najdłuższe okresy kwartalnych spadków od 2001 r. 5 Jeżeli chodzi o inne rynki, chiński indeks cen rudy żelaza nie poddał się trendowi dominującemu na rynkach metali nieszlachetnych w drugim kwartale i wzrósł o prawie 16% (do poziomu 59,35 USD za tonę metryczną), po kwietniowym odbiciu cen od wieloletnich minimów. 1 Korzystne warunki pogodowe zaowocowały obfitymi plonami na całym świecie, przekładając się na wzrost podaży zbóż i innych kluczowych surowców spożywczych. Niemniej jednak, zaskakujące odbicie cen kukurydzy, pszenicy i soi pod koniec czerwca wyrównało spadki z poprzednich miesięcy 2015 r. po rządowych raportach informujących o lekkim spadku powierzchni ziemi uprawnej i zapasów kukurydzy. 6 Zmiany oficjalnych prognoz wprawdzie nie wpłynęły na prognozy trzeciego z rzędu roku obfitych plonów soi i kukurydzy, ale przełożyły się na zamykanie krótkich pozycji kontraktów terminowych i wywołały największą podwyżkę cen surowców od lutego, a ceny kontraktów terminowych na kukurydzę zanotowały w czerwcu największy miesięczny wzrost od 2010 r. 6 Silne deszcze opóźniły siew soi u największych producentów, czyli w południowych i wschodnich stanach na Środkowym Zachodzie oraz w centralnych i południowych stanach na Wielkich Równinach USA. Opady wpłynęły także na lekkie obniżenie prognoz Departamentu Rolnictwa USA dla plonów kukurydzy. 5 Ponadto, obawy przed powodziami w USA podniosły ceny kontraktów futures na pszenicę o prawie 30% od marca. 6 Analiza wyników W drugim kwartale, akcje spółek surowcowych nie podążały za surowcami fizycznymi i generalnie notowały spadki wyceny. Wzrosty zanotowało zaledwie kilka segmentów, na które fundusz utrzymywał ekspozycję; odbicie od niskich poziomów z poprzedniego kwartału zanotowały nasze pozycje związane z obsługą pól naftowych, zintegrowanym przemysłem ropy i gazu oraz wykonywaniem odwiertów. Fundusz radził sobie natomiast lepiej niż indeks porównawczy, a prawie wszystkie sektory miały swój wkład w dobry wynik względny. Największy wpływ na przewagę nad indeksem miała selekcja akcji spółek zajmujących się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu, zintegrowaną działalnością związaną z ropą i gazem i obsługą pól naftowych. Jeżeli o chodzi o tę pierwszą branżę, wynik funduszu w największym stopniu zawyżyły pozaindeksowe pozycje Rex Energy i Matador Resources, a także znacznie przeważona pozycja Cabot Oil & Gas. Z kolei wśród spółek zajmujących się zintegrowaną działalnością związaną z ropą i gazem, największą przewagę nad indeksem wypracowało znaczące niedoważenie ekspozycji na Chevron, którego akcje zniżkowały w omawianym kwartale. Co więcej, wynik funduszu zawyżył spory zwrot z pozaindeksowej pozycji brazylijskiego koncernu energetycznego Petrobras. Akcje tej spółki wystrzeliły w górę w omawianym kwartale, po tym, jak trwający od roku skandal korupcyjny znalazł rozwiązanie w postaci zwolnienia kilku wysokich rangą członków zarządu. Z kolei w branży obsługi pól naftowych, znaczący wpływ na

3 wynik funduszu miała przeważona pozycja Cameron International oraz pozaindeksowa pozycja C&J Energy Services, wiodącego dostawcy usług związanych z budową platform. W branży wiertniczej, stopę zwrotu zawyżyła pozaindeksowa pozycja Pioneer Energy Services. Kilka z tych pozycji zostało zredukowanych na przestrzeni omawianego okresu. Ponadto, brak ekspozycji na przemysł papierniczy, który zanotował mocne spadki w ujęciu ogólnym, także okazał się korzystny dla wyniku funduszu na tle indeksu. Utrzymywaliśmy również bardzo małą ekspozycję na pogrążoną w depresji branżę magazynowania i transportu ropy i gazu, zatem brak takich słabych pozycji, jak Kinder Morgan czy Spectra Energy, poprawił względny wynik funduszu. Większość pozostałych pojedynczych pozycji, które zawyżyły wynik funduszu, zniwelowała straty poniesione w innych branżach. Sandfire Resources, australijski producent miedzi i złota, wraz z kilkoma innymi pozaindeksowymi pozycjami, zawyżył wyniki wypracowane przez zdywersyfikowaną metalurgię i górnictwo. Międzynarodowy koncern chemiczny LyondellBasell Industries, który wypracował potężne zyski, miał z kolei znaczący dodatni wpływ na wynik nieobecnej w indeksie branży surowców chemicznych. Selekcja papierów producentów węgla nieznacznie zaniżyła wynik względny, podobnie jak pozaindeksowa ekspozycja na branżę surowców chemicznych i przeważenie zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa w portfelu. Niemniej jednak, połączony wpływ tych trzech niekorzystnych czynników był minimalny. Nasza niewielka pozycja producenta węgla Peabody Energy straciła sporo na wartości w omawianym kwartale, a jej przeważenie w porównaniu z indeksem zaniżyło wynik względny. Spadki kursów akcji Teck Resources i nieobecnych w indeksie papierów BHP Billiton miały największy niekorzystny wpływ w branży zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa. W innych segmentach rynku, pozaindeksowa pozycja Axiall, producenta specjalistycznych wyrobów chemicznych i materiałów budowlanych, zaniżyła wynik branży surowców chemicznych. Niekorzystny wpływ na kwartalny wynik funduszu na tle indeksu porównawczego miały również: pozaindeksowa pozycja Sanchez Energy, przeważenie Noble Energy i brak ekspozycji na ConocoPhillips w branży związanej z poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu, a także niedoważenie zwyżkujących akcji spółki Schlumberger i przeważenie wyprzedawanych papierów Oceaneering International w segmencie obsługi pól naftowych. Perspektywy i strategia Wzmożona zmienność na rynkach surowców i akcji spółek powiązanych z surowcami utrzymywała się do końca czerwca, co nie było dla nas zaskakujące, zważywszy na liczne i różnorodne czynniki wpływające na nastroje inwestorów. Ceny większości surowców w czerwcu rosły, a trendy fundamentalne, włącznie z wyhamowaniem aprecjacji USD, wydawały się generalnie korzystne. Niemniej jednak, jeszcze przed początkiem lipca pojawiło się kilka czynników geopolitycznych, które mogą mieć istotny i nieprzewidywalny wpływ na kierunek zmian cen surowców, co ogranicza wzrosty kursów akcji spółek surowcowych. Tempo wzrostu światowej gospodarki oraz popyt na surowce wciąż wydają nam się generalnie solidne, choć prognozy wzrostu światowego PKB zostały ostatnio skorygowane lekko w dół, a w niektórych obszarach sektora surowcowego widoczne są sygnały osłabienia. Wskaźniki dotyczące surowców energetycznych były ostatnio w pewnym stopniu sprzeczne, co skłania inwestorów do ostrożności w stosunku do akcji spółek surowcowych w 2015 r. Po czerwcowym posiedzeniu OPEC, podczas którego docelowe poziomy produkcji kartelu nie zostały zmienione, inwestorzy interesujący się rynkiem energetycznym zaczęli koncentrować się w większym stopniu na kryzysie zadłużenia w Grecji i statusie negocjacji dotyczących irańskiego programu atomowego - obydwa te czynniki wciąż są aktualne, a ich ostateczny wpływ na światowe ceny surowców nadal nie jest pewny. Gdy szanse na porozumienie Greków z wierzycielami zaczęły maleć, pod koniec czerwca rząd zapowiedział powszechne referendum w sprawie zgody na dalsze zaciskanie pasa w celu pozostania w strefie euro. Niezależnie od referendalnej decyzji obywateli, Grecja ma znikomy wpływ na rynki ropy, ponieważ jej nie produkuje ani nie importuje w dużych ilościach, natomiast potencjalne konsekwencje pośrednie dla euro i całej gospodarki europejskich mogą odbić się na cenach ropy w kolejnych miesiącach. W tym samym czasie, negocjacje dotyczące irańskiego programu atomowego trwają pomimo ciągłych opóźnień, a prawdopodobieństwo osiągnięcia rozsądnego porozumienia jest obecnie trudne do oszacowania. Choć ostatnia retoryka obydwu stron daje pewne powody do optymizmu, w przeszłości byliśmy już świadkami nagłych zwrotów wydarzeń w tym obszarze. Nawet jeżeli strony dojdą do porozumienia, jego pełne wdrożenie zajmie najprawdopodobniej wiele miesięcy, a potencjalne podniesienie produkcji i eksportu ropy przez Iran wciąż budzi kontrowersje u progu drugiej połowy 2015 r. Niemniej jednak, niezależnie od ostatecznych rozwiązań obydwu tych sytuacji, sama niepewność wystarcza do powstrzymywania inwestorów przed odważniejszym działaniem, co potwierdzają czerwcowe wyniki rynków akcji spółek z sektora energetycznego. Wyceny papierów stają się, według nas, coraz bardziej atrakcyjne pod wpływem ostatnich spadków, dzięki czemu możemy korygować niektóre pozycje w naszym portfelu. Wciąż jednak zamierzamy wprowadzać takie zmiany stopniowo, mając na uwadze niepewną sytuację ekonomiczną i geopolityczną, która może zaburzać wyceny akcji. W warunkach niepewności i umiarkowanej poprawy czynników fundamentalnych, nadal preferujemy spółki o mocnej pozycji, niskich kosztach, solidnych bilansach i dobrych perspektywach długoterminowych. Choć tempo wzrostu wielu spółek prawdopodobnie spadnie w tym okresie niższych inwestycji i racjonalizacji podaży, wierzymy, że spółki, w które inwestujemy, są dobrze przygotowane, by wznowić inwestycje i powrócić do wzrostu produkcji, gdy ożywienie powróci na właściwy tor. Kluczowe znaczenie dla tego potencjału ma krzywa kosztów, która będzie ostatecznie decydować o zapotrzebowaniu i ekonomicznej wartości zasobów spółek. Niezwykle ważne dla nas są także solidne bilanse, ponieważ ich stan determinuje tempo, z jakim spółki będą w stanie zwiększać wydatki i podnosić produkcję w lepszych warunkach rynkowych. Analiza wyników miesięcznych W czerwcu, który był generalnie trudnym miesiącem dla światowych rynków akcji, fundusz zanotował spadki w większości branż powiązanych z surowcami. Wyniki funduszu były porównywalne z wynikiem benchmarku; korzystny wpływ na wynik względny miały przede wszystkim pozycje gotówkowe oraz selekcja papierów spółek

4 zajmujących się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy i gazu oraz zintegrowanych koncernów z branży ropy i gazu. Te i inne korzystne wyniki innych branż zostały częściowo zniwelowane przez negatywny wpływ selekcji akcji spółek obsługujących pola naftowe, niedoważenia przemysłu rafineryjnego i sprzedaży ropy i gazu (gdzie zanotowano jedyne zyski wśród wszystkich siedmiu branż tworzących sektor energetyczny) oraz przeważenia ekspozycji na zniżkującą branżę zdywersyfikowanej metalurgii i górnictwa.

5 Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier. CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w podanych przedziałach czasowych. Standard & Poor s, S&P i S&P 500 to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor s Financial Services LLC. Indeks nie jest zarządzany, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Wyniki indeksu nie uwzględniają potrącanych kosztów i nie odzwierciedlają stóp zwrotu żadnego funduszu Franklin Templeton. 1. Źródło: Bloomberg, L.P. 2. Źródło: Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). 3. Źródło: amerykańska agencja rządowa U.S. Energy Information Administration (EIA) (Departament Energii USA). 4. Źródłem wszystkich przedstawionych informacji jest Franklin Templeton Investments. Dane dotyczące indeksu porównawczego zostały dostarczone przez FactSet. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Pozycje portfela mogą ulegać zmianom. 5. Źródło: Londyńska Giełda Metali (LME). 6. Źródło: Departament Rolnictwa USA. Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ Warszawa franklintempleton.pl Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53)

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53) B iulety N I nwestycyjny X elion EKSPERCI >> TRENDY >> AKTUALNOŚCI >> INWESTYCJE >> EMERYTURA A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. GRECKIE ZAWIROWANIA Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI?

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 05 (39) 13 maja 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, W najnowszym wydaniu Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 15 r. oraz prognoz na II kw. 15 r. Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo