HONOROWE WYRÓŻNIENIE. Statuetką Melaniusz za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HONOROWE WYRÓŻNIENIE. Statuetką Melaniusz za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów"

Transkrypt

1 HONOROWE WYRÓŻNIENIE Statuetką Melaniusz za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów TUCHÓW 2007

2 Rada Miejska w Tuchowie uchwałą nr XLVIII/391/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku ustanowiła wyróżnienie w formie statuetki pod nazwą Melaniusz, którym będą honorowane osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju miasta i gminy Tuchów poprzez swoją działalność; gospodarczą, społeczną, samorządową, oświatową i wychowawczą, charytatywną, sportową, kulturalną i promocyjną. O. Marcin Melaniusz, urodzony około 1595 r. w Tuchowie, był synem Jana Małego i Zofii z Latochów, mieszczan tuchowskich. W 1616 r. otrzymał na Akademii Krakowskiej tytuł bakałarza filozofii i nauk wyzwolonych. Chcąc przyczynić się do podniesienia poziomu intelektualnego miasteczka, z którego pochodził, ufundował stypendium dla dwóch studentów z Tuchowa, pobierających nauki w jego macierzystej uczelni. Jako proboszcz Tuchowa w poszczególniejszy sposób ukochał chlubę Tuchowa cudowny obraz Matki Najświętszej i skrzętnie zapisywał cuda i łaski, jakie wierni otrzymali przy tymże obrazie Maryi. Praca jego zawiera opis 226 cudów i łask. W roku 1648 wydał w Krakowie książkę pod tytułem Wonność wdzięczna róży niebieskiej Panny Przenajświętszej w kościele tuchowskim. Po raz drugi Melaniusza przyznano w 2007 r. Wyróżnienie otrzymali: Uhonorowani statuetką Melaniusza w 2007 r. Po raz pierwszy Melaniusza przyznano w 2006 r. Wyróżnienie otrzymali:...za osiągnięcia sportowe w judo na mistrzostwach w Polsce, Europie i świecie oraz promocję Tuchowa na podiach tych mistrzostw. Uhonorowani statuetką Melaniusza w 2006 r. Pani Stanisława Burza, Pani Agnieszka Kowalik, O. Stanisław Gruszka, Pan Józef Kozioł, Pan Marian Kras, Pan Jan Piotrowski, Pan Eugeniusz Pyciński, Pan Marek Srebro, Pan Michał Wojtkiewicz, Tuchowskie Wieści z redaktorem naczelnym panem Grze gorzem Stanisławczykiem, Sanktuaryjny Chór Mieszany, Sanktuaryjna Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Nie pełnosprawnych NADZIEJA, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MBM jego twórcy i właściciele, Bogumiła i Marian Mazurowie, Zakład Rzeźniczo- Wędliniarski Andrzeja i Wacława Sajdaków, Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED jego twórca a zarazem właściciel, Zdzisław Dąbczyński. Pani Agata Mróz-Pankowska najbardziej utytułowana sportsmenka z Tuchowa (obecnie mieszkanka Opola). Tu zaczynała swoją karierę sportową w sekcji judo. W latach brała udział w licznych turniejach w Polsce oraz Belgii, Hiszpanii, Czechach, Włoszech, Japonii, Kanadzie; sześciokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach Europy, dwukrotnie w akademickich mistrzostwach świata, wielokrotnie zdobywała najwyższe miejsca i medale: 4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe. Za osiągnięcia sportowe została dwukrotnie nagrodzona nagrodami ministra edukacji narodowej. Swoją osobą i karierą sportową promowała Tuchów. 2 3

3 ...za wieloletnią aktywność kulturalną i charytatywną oraz zaangażowanie w kreowaniu promocji Tuchowa....za działalność oświatową i pedagogiczną oraz poświęcenie i trud wychowawczy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pani Ewa Stanisławczyk z zawodu lekarz stomatolog, sercem, talentem, osobowością artystka, duchem z potrzebującymi pomocy. Założycielka zespołu Pokolenia przy parafii św. Jakuba; od 30 lat uświetnia wraz z nim uroczystości religijne, wydarzenia kulturalne w Tuchowie, w Polsce, w Europie. Członek Towarzystwa Miłośników Tuchowa i Społecznego Ogniska Muzycznego. Aktywna działaczka Stowarzyszenia Caritas. Inicjatorka i główna organizatorka Tuchowskiej Majówki dla Matki - rodzinnej imprezy charytatywnej, z której dochód przeznaczany jest na dzieci ze Stowarzyszenia Nadzieja w Tuchowie; także współinicjatorka i współorganizatorka dorocznego charytatywnego Koncertu kolęd dla «Nadziei». Inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w Tuchowie. Grała i śpiewała w setkach kościołów, na odpustach, ślubach, prymicjach i innych uroczystościach religijnych oraz w setkach miejsc na koncertach i imprezach kulturalnych. Kilka lat temu w Warszawie w Telewizji Polskiej pokazała, że szansę na sukces można mieć, jeśli się chce. Pani Ewa jest tam, gdzie w tym czasie i tym miejscu bez niej byłoby gorzej i mniej radośnie. Wierna Bogu, ludziom, miastu. Pani Stanisława Węgrzyn długoletnia nauczycielka z Siedlisk. W czasie II wojny światowej łączniczka AK o pseudonimie Sława. Po wojnie pracowała w Karpaczu jako nauczycielka. W latach pięćdziesiątych powróciła do Siedlisk i tu pracowała jako nauczycielka; jeszcze jako, emerytka prowadziła naukę religii w klasach przedszkolnych. Głęboko zaangażowana w działalność harcerską. Harcmistrz Polski. Zawsze zaangażowana w życie społeczności wiejskiej prowadziła świetlicę wiejską, organizowała nieobozowe akcje letnie, czyli wakacyjny wypoczynek dla dzieci. Nagradzana za pracę pedagogiczną. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Swoją pracę pedagogiczną traktowała z pasją, a Siedliskom i gminie Tuchów poświęciła większość swojego życia. 4 5

4 ...za edukację historyczną wielu pokoleń tuchowian oraz działalność pisarską, publicystyczną i dokumentowanie najnowszych dziejów miasta i gminy....za pracę o dziejach Tuchowa oraz badanie i dokumentowanie historii miasta. Pan Aleksander Kowalik historyk, wieloletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie i w Studium Nauczycielskim w Tarnowie. Inicjator wielu przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Był jednym z inicjatorów obchodów 650-lecia lokacji Tuchowa, autorem prelekcji o historii naszego miasta, organizatorem wystaw i konferencji naukowej na temat dziejów Tuchowa. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Tuchowa i pierwszy jego prezes, także jeden z założycieli Społecznego Ogniska Muzycznego. Współzałożyciel, a także członek redakcji Tuchowskich Wieści. Spod jego pióra wyszła ponad setka publikacji. Jest autorem pierwszego zarysu dziejów Tuchowa, wydanego na uroczystość 650-lecia. Autor takich publikacji, jak: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie ( praca nagrodzona przez premiera W. Pawlaka), Dzieje Klubu Sportowego «Tuchovia», Służba zdrowia w Tuchowie, 25 lat dializoterapii w Tarnowie. Autor tekstów zamieszczanych w wielu biuletynach, folderach, wydawnictwach okolicznościowych. Jego publikacje są szczegółowe, oparte na badaniach źródeł. Opisuje rzeczywistość bez ubarwień i metafor pisze prawdę. Tuchów, którym interesuje się szczególnie, jest dla niego małą ojczyzną i wielką rodziną. Pan Andrzej Mężyk doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, tuchowianin z pochodzenia. Autor książek Wspomnienia z Ziemi Świętej, Powroty do źródeł i korzeni, Karl Oppermann kat ziemi tuchowskiej i wydanych ostatnio monumentalnych tomów Tuchów w dokumentach oraz Tuchów w obrazach i fotografiach. Niezmordowany w docieraniu do źródeł i badaniu ich; dokumentuje historię Tuchowa jako badacz i mieszkaniec obserwator; poszukuje śladów kultury materialnej i niematerialnej ziemi tuchowskiej. Jego ostatnie dzieło, stanowiące dar dla miasta i jego mieszkańców, jest wielkim wkładem w edukację historyczną mieszkańców naszego miasta. 6 7

5 ...za odrestaurowanie i przywrócenie kościołowi św. Jakuba Ap. blasku oraz inspirowanie do aktywności mieszkańców parafii i miasta....za pracę społeczną i kulturalną oraz twórczy wkład w rozwój pszczelarstwa. Ks. Antoni Myjak proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie w latach W ciągu tych pięciu lat zdążył przeprowadzić gruntowny remont kościoła (umocnienie murów, nowy dach, elewacja, renowacja wnętrza świątyni wraz z ołtarzem głównym) i plebanii, rozpocząć prace na nowym cmentarzu. Interesował się rozwojem Tuchowa, cieszył się i dopingował do pracy, kiedy wznoszono nowe obiekty oświatowe i sportowe, kiedy remontowano drogi, place i alejki. Sympatyk rozwoju kulturalnego i działań promocyjnych. Wspólnie z oo. Janem Nogą i Janem Rzepielą był inicjatorem kolędowania w Tuchowie osób niepełnosprawnych z domów pomocy społecznej. Zawsze życzliwy, pogodny i uśmiechnięty. Dobry gospodarz i duszpasterz, którego owieczki powinny mieć dobre pastwiska i godne zagrody, a Chrystus dom świątynny na spotkania modlitewne z nimi. Tuchów o tym pamięta. Pan Władysław Sukiennik wieloletni prezes Koła Pszczelarzy w Tuchowie i do dziś aktywny jego działacz. Animator kultury, członek Towarzystwa Miłośników Tuchowa od chwili jego powstania. Współinicjator i współorganizator utworzenia muzeum etnograficznego w Tuchowie. Organizator skansenu uli pszczelich. Inicjator publikacji Koło Pszczelarzy w Tuchowie, która ukazała się na jubileusz 60-lecia koła. Członek redakcji Kamieni milowych cz. I i II. Rzeźbiarz i konserwator drewnianych dzieł sztuki sakralnej, w tym ołtarzy w wielu kościołach diecezji tarnowskiej. Swoje prace prezentował na wystawach w Tuchowie, w Małopolsce i za granicą. Radny Rady Miejskiej w latach Członek Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego. Oddany miastu, gminie i tuchowskiej społeczności. 8 9

6 ...za błyskotliwy rozwój, nowoczesność i nowatorstwo oraz objęcie mecenatem Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i działalność charytatywną....za błyskotliwy rozwój, profesjonalizm, stworzenie firmy przyjaznej dla konsumentów oraz wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Firma Trójka S.C. panów Wiesława Wróbla, Janusza Nowaka i Janusza Grzeni to rodzinna firma handlowa. Pan Wiesław Wróbel rozpoczynał działalność handlową w 1985 r. od tzw. zieleniaka, czyli kiosku z warzywami. Po latach mozolnej pracy w 1995 roku otworzył pierwszy w Tuchowie dom handlowy. Nadal inwestował i razem z pozostałymi członkami spółki uruchomili w 2001 roku słynną Trójkę, jeden z największych domów handlowych w Tuchowie. Przedsiębiorcy pod wodzą seniora cały czas inwestują, budują i oddają do użytku kolejne obiekty. Dziś ich domy handlowe należą do najlepiej prosperujących w okolicy. Prowadzone w pełni profesjonalnie i przyjaźnie dla konsumentów. Planują dalszy rozwój. Obecnie zatrudniają 40 osób. Właściciele firmy są mecenasami tuchowskiej kultury i sportu. M.in. jako sponsorzy stale wspierają Międzynarodowe Spotkania Miast Bliźniaczych w Tuchowie i Dni Tuchowa, jak również eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ta firma wrosła w pejzaż miasta i dobrze mu służy. Firma Korex pana Kazimierza Szablowskiego specjalizuje się w branży meblarskiej i budowlanej. Działalność rozpoczynał w 1993 roku w garażu własnego domu, by po latach wybudować nowoczesne obiekty handlowo-usługowe. Ciągle inwestuje, poszerza przestrzeń działalności i asortyment towarów. Odznacza się nowatorstwem, pomysłowością i konsekwencją w działaniu. Współpracuje z wieloma zakładami w Tuchowie. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. Zdobył zaufanie klientów i uznanie tuchowian. Jest mecenasem kultury tuchowskiej, od lat wspiera finansowo Sanktuaryjną Orkiestrę Dętą oraz przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, a przede wszystkim koncerty charytatywne dla Nadziei i Tuchowską Majówkę dla Matki. Korex to firma tuchowska i Tuchowowi służąca

7

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23

Spis treści. Czytamy lokalnie, gromadzimy globalnie...23 Spis treści Wstęp...4 Gmina Boguchwała...5 Chór Gaudium z Mogielnicy...6 Biblioteka - więcej niż myślisz...6 Zespół Śpiewaczy Jubilatki ze Zgłobnia...8 Zespół Ludowy Kalina z Lutoryża...8 Zespół Śpiewaczy

Bardziej szczegółowo

Ogłoś się tanio i szybko! STR. 2 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC. Superradny 2012: Marian Szkudlarek człowiek z misją STR.

Ogłoś się tanio i szybko! STR. 2 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC. Superradny 2012: Marian Szkudlarek człowiek z misją STR. NR 33 / 19 LISTOPADA 2012 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL Ogłoś się tanio i szybko! STR. 2 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO,

Bardziej szczegółowo

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz.

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz. Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej wybitnym osobom zasłużonym dla naszego Regionu oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za

Bardziej szczegółowo

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki

Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki 2013 Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich Tadeusz Mazowiecki MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Dla każdego z nas rok

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa

kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa BIULETYN Pier wszy rok działalności Wyspa Wisła już za nami Informacja Zarządu ws. Wyspa Wisła#! Ostatnie cztery lata były bardzo pracowite dla większości Zarządu i członków TPS. Wspólnie dokonaliśmy tego,

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

W jednoœci si³a. Odrowąż kuźnią regionalizmu podhalańskiego. Pismo Zwi¹zku Podhalan. Podhalanin nr 2 (8) 2004 r. NR 2 (8) ISSN 1731-4852 ROK

W jednoœci si³a. Odrowąż kuźnią regionalizmu podhalańskiego. Pismo Zwi¹zku Podhalan. Podhalanin nr 2 (8) 2004 r. NR 2 (8) ISSN 1731-4852 ROK Pismo Zwi¹zku Podhalan NR 2 (8) ISSN 1731-4852 ROK W jednoœci si³a...zwyczajnym członkiem Związku może zostać każdy Góral używający dobrej sławy... fragment statutu Towarzystwa Związek Górali Słowa te

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych Nr 8 (127) sierpień 2014 Gazeta bezpłatna Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki, niezapomniane walki rycerskie, koncerty i pokazy, a wszystko to pod osłoną

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 Pleszew 2014 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak KOREKTA: Zespół Redakcyjny OPRACOWANIE KALENDARIUM: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX

Listopad. czas zadumy. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. Cena: 1,50 zł. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2011 Nr 10 11 (219 220); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Listopad czas zadumy dzień za dniem dzień za dniem Najpiękniejsze posesje

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat

Wydanie specjalne. Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat Echo Przedszkola Wydanie specjalne Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat Nr 66 maj-lipiec 2012r. Rumiankowe marzenia Rumiankowe płatki otulają słońce, Grają z wiatrem sonatę, Na letniej

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Służyć rozumem i wiarą

Służyć rozumem i wiarą 25 października 2009 nr 43/818 I Inauguracja roku na najmłodszym krakowskim uniwersytecie tekst Monika Łącka redaktor wydania Łatwo jest mówić o Bogu podczas rozmowy z osobami wyznającymi te same wartości.

Bardziej szczegółowo

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE

ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE ISSN 1426-3211 egz. bezpłatny, rok XV, nr 3 Magazyn Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Miasta Krakowa BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA W numerze: Alarm Powodziowy...

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo