magazyn targowy trade show magazine. Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30.09 2.10.2011. magazyn targowy trade show magazine. Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure"

Transkrypt

1 Targi na miar potrzeb Trade Show Made to Measure Ayala collection by Lewanowicz Promocja nowoczesno ci Contemporary Art Endorsed Nagroda za sukces Prized for Success magazyn targowy trade show magazine

2 Nagroda Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Z oto Srebro Czas 2010 za systematyczny rozwój rmy, konsekwentne promowanie oraz proeksportowy charakter nowej kolekcji Spark. Poland s Minister of the Economy Gold Silver Time 2010 Best Product Award for continuous business development, consistent promotion and the export-friendliness of the new Spark collection.

3 A. i W. Bilińscy Targi na miarę potrzeb Panorama Warszawy / Panorama of Warsaw Z łoto Srebro Czas to wiodąca impreza dla branży zegarmistrzowsko- jubilerskiej w Polsce, która przez lata umocniła swoją markę jako sprawdzona forma komunikacji biznesowej. Jej główne atuty to: dogodny jesienny termin dostosowany do potrzeb handlu przed okresem świątecznych zamówień, bogata oferta dopasowana do potrzeb rynku oraz lokalizacja w Warszawie stolicy kraju o jednej z najsilniejszych gospodarek w Europie. Polska branża patrzy w przyszłość z optymizmem, choć umiarkowanym. Otuchy dodają jej planowane wydarzenia, które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę koniunktury: Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej od lipca br. oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, które w znaczący sposób przyczynią się do promowania naszego kraju, jego kultury, gospodarki i walorów turystycznych. Już dziś wiadomo, że wiodącą rolę wśród prezentów dyplomatycznych przygotowanych na czas polskiej prezydencji będą pełniły bursztyn i krzemień pasiasty kamienie uznawane za typowo polskie. Targi na miarę potrzeb...1 Trade Show made to measure 12. edycja targów Złoto Srebro Czas...3 The 12 th Gold Silver Time Trade Fair Promocja nowoczesności...5 Contemporary art endorsed Docenianie tradycji...6 Tradition appreciated Jak inwestować w biżuterię...8 How to invest in jewellery Nagroda za sukces...11 Prized for success Kobieta w obiektywie...13 Women Through Maria Magdalena Kwiatkiewicz Lens Bursztynnictwo w pradziejach Polski...14 Amber Craft in Poland s Ancient History Norbert Piwowarczyk, STFZ Trade Show made to measure old Silver Time is a leading event for the jewellery G and watch industry in Poland and has over the years consolidated its brand as a tried and true form of business communication. GST s main assets include: convenient (autumn) dates ideal to match your trading needs before the December ordering season, an extensive offer suited to meet the market s demand and the fair s location in Warsaw the capital of one of Europe s strongest economies. The Polish jewellery and watch industry is looking ahead with moderate optimism. It is comforted by events which can have a positive influence on the economy: the Polish Presidency in the Council of the European Union from July 2011 and the EURO 2012 Football Championship, as they will both have a significant contribution to promoting Poland, its culture, economy and tourist attractions. Even today we know that amber and striped flint stones that are deemed typically Polish will play a leading role among Polish Presidency s diplomatic gifts. Targi to sprawdzona forma komunikacji biznesowej dla branży jubilersko- zegarmistrzowskiej / Gold Silver Time is a tried and true form of business communication Kolekcja Dubiel & Gronkowski Design / Collection of Dubiel & Gronkowski Design Siłą targów jest m.in. reprezentatywna dla rynku oferta wystawców / GST s assets include its exhibitors product offer which is representative of the market 3

4 4

5 12. edycja targów Złoto Srebro Czas łoto Srebro Czas to prezentacja trendów w biżuterii, Z modnych zegarków oraz aktualnej oferty branż pokrewnych, której uzupełnieniem będzie bogaty program imprez towarzyszących. Obecnie najsilniej rozwijającym się na polskim rynku jubilerskim segmentem jest biżuteria fashion przekonująca barwną kolorystyką, zaskakującym zestawieniem nietypowych materiałów i nowym spojrzeniem na funkcję zdobniczą. Staje się on także modową inspiracją dla zarówno designerów, jak i producentów biżuterii złotej i srebrnej. Zwłaszcza ta ostatnia ma w naszym kraju bardzo długie tradycje podczas gdy światowa branża próbuje naprędce przestawić swoją produkcję ze złota na srebro, Polska już dawno wypracowała sobie miano potentata w tej dziedzinie, mając do zaoferowania nie tylko wypracowany przez lata know how, ale także charakterystyczną linię, prostotę rozwiązań i bogactwo ponadczasowych form. Jednak targi to nie tylko najnowsze trendy, to także konkursy, wystawy oraz przegląd dokonań środowisk skupionych wokół imprezy projektantów biżuterii, rzemiosła artystycznego, studentów szkół designu oraz galerii sztuki. Najbliższa edycja położy także silniejszy niż dotychczas akcent na zagadnienia związane z modą. Już po raz trzeci została przyznana Bursztynowa Róża. Na zdjęciu: Małgorzata i Tomasz Osuchowie i Jadwiga Czartoryska (w środku) / For the third time, the Amber Rose was awarded at GST on behalf of the jeweller community as a commendation to those who help others. In the photo: Małgorzata and Tomasz Osuch with Jadwiga Czartoryska (centre) The 12 th Gold Silver Time Trade Fair Krzemień pasiasty to drugi po bursztynie kamień silnie kojarzony z Polską. Design: Andrzej Kupniewski. / Next to amber, striped fl int is the gemstone most strongly associated with Poland. Design: Andrzej Kupniewski Norbert Piwowarczyk, Galeria YES Ubiegłą edycję targów odwiedziło ponad 6 tysięcy osób z kraju i zagranicy / Last year s edition of GST was attended by more than 6,000 Polish and international visitors Ubiegłoroczna, zakończona sukcesem edycja targów skupiła 280 wystawców, w tym rekordową liczbę 26 wystawców zagranicznych. Swoje nowości prezentowali oni na powierzchni 5,5 tys. m 2, a zobaczyło ją ponad 6 tys. odwiedzających z kraju i zagranicy. Last year s edition was a success, with 280 exhibitors, including a record-breaking number of 26 international exhibitors. They presented their new products on a floor space of 5,500 m 2, seen by more than 6,000 visitors from both Poland and abroad Gold Silver Time presents jewellery trends, fashionable watches and current products from related industries, all complemented with a vast programme of side events. At the moment, fashion jewellery is developing the strongest among the Polish jewellery market s sectors, with its convincing colours, surprising combinations of unusual materials and a new outlook on the decorative function. It is also becoming a fashion inspiration for both designers and manufacturers of gold and silver jewellery. Silver jewellery especially has a very long history in our country while the global industry is trying to make a rapid switch from gold to silver, Poland has been considered a force in silver for a long time, with not only the know-how it has developed over the years but also the characteristic style, simplicity of solutions and a wealth of timeless forms. But Gold Silver Time is not only about the latest trends; it also brings competitions, exhibitions and a review of the achievements from the communities centred around the event: jewellery designers, craftspeople, design school students and art galleries. The forthcoming edition will also place an emphasis, stronger than before, on fashion topics. 5

6 6

7 Norbert Piwowarczyk, Jerzy Malinowski Promocja nowoczesności argi Złoto Srebro Czas blisko współpracują ze środowiskami polskiej sceny złotniczej: projektantami, artysta- T mi plastykami, galeriami sztuki oraz placówkami edukującymi w dziedzinie wzornictwa. We współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Artystycznej Prezentacje. Konkurs ten wchodzi w drugie dziesięciolecie istnienia w bardzo dobrej kondycji: rośnie liczba uczestników, którzy w nowoczesny sposób postrzegają biżuterię i jej ewoluującą rolę zarówno jako ozdoby, jak i nośnika ważnych treści. Codzienne myślenie o biżuterii polskich twórców prezentowane jest na targach w Galerii Projektantów miejscu, gdzie uwagę przykuwają zarówno oryginalne, ponadczasowe wzornictwo, jak i na wskroś nowoczesne, odważne realizacje. Możliwość zapoznania się z dokonaniami światowej awangardy złotniczej na targach Złoto Srebro Czas oferuje rokrocznie Galeria Sztuki z Legnicy, organizator Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej Srebro. Uczestnicy jego tegorocznej, 20. edycji, wypowiedzą się w języku biżuterii na temat Sexy. Swój znaczący udział w wytyczaniu nowych kierunków rozwoju wzornictwa i biżuterii artystycznej mają także studenci kierunków projektowania w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wspólnie z tą uczelnią targi promują młodych obiecujących twórców od ubiegłego roku odbywa się to także poprzez fundowanie nagrody w organizowanym przez ASP Konkursie im. Władysława Strzemińskiego Projekt. Promocja współczesnej sztuki złotniczej oraz budowanie marki targów Złoto Srebro Czas jako imprezy o charakterze kulturalnym odbywa się także poprzez liczne wystawy. We współpracy z Galerią YES organizowane były dotychczas indywidualne i zbiorowe wystawy prac artystów i projektantów, natomiast w tym roku będzie to wystawa fotografii i biżuterii plemiennej ludów Azji i Afryki Kobieta w obiektywie Marii Magdaleny Kwiatkiewicz. Jacek Baron, bransolety, 19. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej MINIMUM, Galeria Sztuki w Legnicy / Jacek Baron, bracelets, 19 th International Silverart Competition MINIMUM, Gallery of Art in Legnica Agata Krzyżanowska I nagroda w konkursie Prezentacje 2010 / Agata Krzyżanowska, 1 st Prize at Presentations 2010 Contemporary art endorsed Gold Silver Time works closely with the Polish jewellery community: designers, artists, art galleries and design schools. The Presentations Polish Open Art Jewellery Competition is organised in partnership with the STFZ Goldsmithing Artists Association. The competition is entering its second decade in very good shape, with an increasing number of participants who have a fresh outlook on both jewellery and the evolution of its role as not only an ornament but also a carrier of important content. Polish designers daily thoughts on jewellery are presented at GST s Design Gallery where the public s attention is grabbed by original and timeless design on the one hand and very contemporary, bold pieces on the other. The Gallery of Art in Legnica, organiser of the International Silverart Competition, gives GST visitors an opportunity to review the world s silversmithing avant-garde. The contestants in this year s 20 th edition will use the language of jewellery to discuss the subject Sexy. Design students of the ASP Academy of Fine Arts, Łódź, also contribute significantly to charting new directions for design and art jewellery. In partnership with the Academy, GST promotes new and promising artists; since last year this has also included the sponsorship of an award in Władysław Strzemiński Projekt competition organised by the ASP. Gold Silver Time s numerous exhibitions are there to endorse contemporary jewellery art and build GST s brand as a cultural event. So far, individual and collective exhibitions of works from artists and designers have been organised in partnership with the YES Gallery, while this year will introduce the Women Through Maria Magdalena Kwiatkiewicz Lens exhibition of photographs and tribal jewellery from Africa and Asia. 7

8 Docenianie tradycji Patrząc w przyszłość, targi nie zapominają o korzeniach sztuki jubilerskiej. Z myślą o promowaniu rzemiosła artystycznego i jubilerów kultywujących tradycje złotnicze wspólnie z Ogólnopolską Komisją Złotniczo- Jubilerską Związku Rzemiosła Polskiego po raz 10. zorganizują konkurs Złoto i Srebro w Rzemiośle, którego celem jest premiowanie jakości, profesjonalizmu i fachowości w sztuce złotniczej. Dzięki temu wracają do łask dawne, nierzadko zapomniane techniki złotnicze, a uczestnicy prześcigają się w warsztatowym kunszcie w coraz piękniejszym wydaniu. Kultywacja tradycji zawodowych oraz integracja środowiska złotników to cel honorowego wyróżnienia Złotnika Roku przyznawanego wraz z Medalem św. Eligiusza najbardziej zasłużonym rzemieślnikom. Główne kryteria wyboru to umiejętności zawodowe, dotychczasowa działalność oraz zaangażowanie społeczne, w tym także w organizacji rzemiosła. Jak zapewniają organizatorzy, wybór najlepszego spośród najlepszych jest niezwykle trudny. Kunszt rzemieślników-złotników jest rokrocznie prezentowany na specjalnej wystawie zbiorowej na stoisku Związku Rzemiosła Polskiego w czasie targów Złoto Srebro Czas. Dariusz Grzenkowski, wisior Jesienne niebo : złoto, opale australijskie. II nagroda w konkursie Złoto i Srebro w Rzemiośle 2010 w kategorii seniorzy / Dariusz Grzenkowski, Autumn Sky pendant: gold, Australian opal. 2 nd Prize in the Gold and Silver in Handicraft 2010 competition, Senior Category 8 Paweł Waś, wisior Złoto natury : złoto, brylanty, emalia witrażowa. I nagroda w konkursie Złoto i Srebro w Rzemiośle 2010 w kategorii seniorzy / Paweł Waś, Gold of Nature pendant: gold, diamonds and plique-àjour enamel. 1 st Prize in the Gold and Silver in Handicraft 2010 competition, Senior Category Paweł Waś, wisior Amber Divali : białe złoto, brylanty, bursztyn. I nagroda w konkursie Bursztynowe Rzemiosło 2010 w Gdańsku w kategorii seniorzy / Paweł Waś, Amber Diwali pendant: white gold, diamonds, amber. 1 st Prize in the Amber Handicraft 2010 competition in Gdańsk, Senior Category Laureatem honorowego wyróżnienia Złotnika Roku 2010 został właściciel fi rmy jubilerskiej S&A z Gdyni Adam Pstrągowski / Adam Pstrągowski, owner of the S&A jewellery company, Gdynia, wins the honorary title of Goldsmith of the Year 2010 Tradition appreciated While looking into the future, Gold Silver Time does not forget about the roots of jewellery art. In order to promote handicraft and jewellers who maintain goldsmith traditions, in partnership with the ZRP Polish Skilled Craft Association s National Committee of Goldsmiths and Jewellers, GST will organise the 10 th edition of the Gold and Silver in Handicraft Award aimed at recognising quality, professionalism and expertise Ireneusz Prochota, komplet składający się z kolii i bransolety: srebro, chryzoprazy. I nagroda w konkursie Złoto i Srebro w Rzemiośle w kategorii juniorzy / Ireneusz Prochota, necklace and bracelet set: silver, chrysoprase. 1 st Prize in the Gold and Silver in Handicraft 2010 competition, Junior Category in jewellery art. This is how old and often forgotten goldsmith techniques come back into grace, while the contestants try to outdo each other in craftsmanship of ever growing beauty. The aim of the honorary title of Goldsmith of the Year, awarded to the most distinguished craftspeople in conjunction with the St Eligius Medal, is to cultivate the traditions of the profession and to integrate the goldsmith community. The award s main criteria include professional skills, work done so far and community involvement, including in trade organisations. The organisers emphasise that it is a very difficult task to choose the best of the best. The artistry of goldsmiths/jewellers is presented each year during Gold Silver Time in a special collective exhibition at the ZRP Polish Skilled Craft Association s stand. Norbert Piwowarczyk, Polish Jewellery

9 9

10 Jak inwestować w biżuterię, by być modnym rozmowa z Dorotą Wróblewską Czy jest moda na biżuterię? Biżuteria jest zawsze modna, a najmodniejsza jest ta, która wyróżnia się oryginalnym wzornictwem. Jest wprawdzie tylko dodatkiem do stroju, ale bardzo ważnym. Bowiem jeśli założymy modną sukienkę, a do niej atrakcyjną biżuterię nawet taką, która liczy sobie już kilka sezonów a nawet lat, a przy tym przykuwa uwagę to jest duża szansa na udaną stylizację. Spośród wszystkich rodzajów ozdób najbardziej zobowiązująca jest biżuteria ślubna obecnie bardzo modna na świecie która absolutnie musi idealnie współgrać ze strojem. Dość trudna w stylizacji i nie zawsze trendy jest także modernistyczna biżuteria. Ale już taka eklektyczna, która łączy w sobie różne style, zawsze jest na czasie i kiedy się ją odpowiednio przełamie, z pewnością będzie dobrze wyglądać. A jak by Pani sklasyfikowała biżuterię, którą można kupić w sklepach sieciowych typu Zara czy H&M? Przede wszystkim raczej nie należy nazywać tego typu ozdób biżuterią to są dodatki wykonane ze sztucznych Dorota Wróblewska producentka pokazów i promotor mody, kultury i sztuki. Od 2004 r. prowadzi Dom Mody Forget-me-Not, a od 2005 r. uznawane za największe wydarzenie modowe Warsaw Fashion Street. Autorka i producentka licznych programów telewizyjnych o wizerunku, metamorfozach i modzie materiałów. Tak czy inaczej, uważam, że jest to bardzo ciekawe i pozytywne zjawisko. Ich zaletą jest przystępna cena i sezonowość. Z całą pewnością tego typu dodatki zwracają na siebie uwagę, są bardzo fotograficzne, choć zdarza się, że po dokładniejszym obejrzeniu okazują się niewystarczająco dobrze wykonane. Ponadto ozdoby te są dopasowane do kolekcji ubrań, które w danym sezonie są oferowane, i dzięki temu możemy łatwiej skomponować całość. Przestrzegałabym jednak przed kupowaniem całego manekina z wystawy. Coś, co jest ładne na manekinie, niekoniecznie będzie pasować do naszej osobowości. Obecnie wszystkie sieciowe sklepy z modą mają w ofercie ozdoby są one bowiem ważnym dodatkiem, a kobiety są jak sroki: często kupujemy nie to, po co przyszłyśmy do sklepu, tylko to, co nam się właśnie spodobało. Nawet jeśli są sztuczne, zachęcają do noszenia biżuterii w ogóle, choć z punktu widzenia producentów tej srebrnej czy złotej jest to poważna konkurencja... Biżuteria powinna się wyróżniać nowoczesnym wzornictwem/ Jewellery should stand out by contemporary design. Design: Ostrowski Design Problem firm stricte jubilerskich polega na tym, że biżuteria ze szlachetnych materiałów, takich jak srebro czy złoto, jest po prostu droga to czyni inwestycję w modę dość kosztowną. Z moich obserwacji wynika także, że zarówno projektanci, jak i firmy są zbyt mało odważni, by tworzyć biżuterię typu fashion, ale ze szlachetnych materiałów. W Polsce projektanci często kroczą jedną i tą samą od lat drogą, nie Emil Biliński, Jacek Ostrowski 10

11 mając odwagi zmienić wypracowanego stylu, podczas gdy ich zagraniczni koledzy stale kluczą, poszukując ciekawych rozwiązań. Rozumiem, że to spora inwestycja i ryzyko, ale stanie w miejscu też nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego styl fashion tak szybko się rozwija tu inwestycje są mniejsze i bezpieczniejsze. Dla mnie taką firmą, która powinna dostać medal za odwagę, jest Lewanowicz tam zawsze coś ciekawego można znaleźć. Projektantka poszła na całość, zaryzykowała i pokazała, że w ten sposób można osiągnąć sukces. Czy więc biżuteria z tradycyjnych materiałów jest skazana na bycie niemodną? Niekoniecznie. Takim dobrym przykładem umiejętnej zmiany wizerunku jest firma Apart. Do niedawna jeszcze była to bardzo tradycyjna marka, która kojarzyła się z klasycznym, dobrym, ale mało odważnym designem. Jej śladem stara się podążać firma YES rywalizacja o klienta jest przede wszystkim wizerunkowa: w ich kampaniach biorą udział znane światowe modelki Anja Rubik (Apart) i Ania Jagodzińska (YES). Uważam, że to dobry kierunek i słuszna decyzja. Biżuteria to moda, a społeczeństwo o kuje tego co modne, nowe i świa- oczetowe. Wszystkim firmom mogę życzyć świetnych projektów i lepszej ekonomii, która pozwoli na spontaniczne stwa w salonach szaleń- biżuterii. Jakie trendy będą obowiązywać w modzie jubilerskiej w najbliższym sezonie? e? W dziedzinie biżuterii trudno jest mówić o trendach, ponieważ w dużym stopniu zależą one od tendencji w modzie, a poza tym bardzo często wracają. Obecnie obowiązuje moda na żółte złoto, za lę będzie to coś innego. Ale tym, co zawsze jest i chwibędzie VERONA pokazuje to, co najciekawsze w światowych trendach / VERONA shows what s most inspiring in the global trends Pracownia Motyle słynie z łączenia naturalnych materiałów, jak bursztyn, srebro, krzemień pasiasty / The Motyle Studio is famous for combining natural materials, such as amber, silver, striped flint modne, jest biżuteria autorska, designerska. Czyli taka, która zwraca na siebie uwagę nietypowym wzornictwem możemy w nią bez obaw inwestować, ponieważ jest ponad- czasowa i nigdy nie przestaje być modna. Biżuteria ze szlachetnych materiałów to inwestycja w modę. Firma Jubilerska Górecki / Precious material jewellery is a fashion investment. Górecki Jewellery Company How to invest in jewellery to be trendy an interview with Dorota Wróblewska Is there a fashion for jewellery? Verona, Łukasz Furdal, F.J. Górecki Jewellery is always in vogue, with original designs being the most fashionable. Admittedly, jewels only accessorise the clothes, but very importantly so. Put on a trendy dress and some attractive jewellery to accessorise it even if the jewellery is several seasons or even years old, but still attention grabbing and there is a good chance for an outfit with an edge. Wedding jewellery, which is all the rage the world over, is the most obliging of all accessories and has to match the attire to perfection. Modern jewellery designs can be rather difficult to wear and may not be trendy either. But eclectic jewellery, which combines various styles, is always in, so when you break it the right way it will certainly look 11

12 Lewanowicz is a company which should receive a medal for bravery you can always find something interesting there. The designer went the whole hog, took the risk and showed that it s a way to success. Is, therefore, jewellery made of traditional materials doomed to falling out of fashion? Kolekcja I love By Dziubeka / I love By Dziubeka collection great. How would you classify the jewellery which can be bought in chain stores the likes of Zara or H&M? First of all, you shouldn t really refer to such decorations as jewellery these are accessories made of plastic. In any case, I think they are a very interesting and positive phenomenon. Budget price and seasonality are their assets. Certainly, such accessories attract attention tion and are very photogenic, although upon closer inspection they may turn out to be lacking in workmanship. Moreover, they match the clothing collections that are sold in a given season, which makes it easier for you to complete your outfit. But I would caution against buying the whole dummy from the shop window. What looks good on a mannequin may not necessarily suit our personality. These days, every fashion chain store offers ornaments because they are crucial as accessories and women are like magpies: we often buy not what we came shopping for but what has just come to our liking. Imitations or not, they do encourage you to wear jewellery as such, even though they are serious competition from the point of view of silver or gold jewellery manufacturers. The problem of jewellery companies per se is that jewellery made of precious materials, such as silver or go ld, is simply expensive, which makes any such fashion investment rather costly. I ve also noticed that both designers and stockists are not brave enough to make fashion-type jewellery out of precious materials. Polish designers have often been following the very same path for years, without the courage to change their established style, while their international colleagues keep weaving and winding and are always on the lookout for new solutions. I realise that it entails both considerable investment and risk but a standstill is not a good solution either. That is why the fashion style is developing so rapidly here investment is both smaller and safer. To me, 12 Not necessarily. The Apart company is a good example of a timely change of image. Until recently, it was a very traditional brand associated with classic design that was good but not very daring. YES is trying to follow in Apart s footsteps, with the competition for consumer attention focused mainly on image: celebrated international models Anja Rubik (Apart) and Ania Jagodzińska (YES) promote the campaigns. I think it s both a good direction and the right decision. Jewellery is fashion and the public is expecting Biżuteria autorska zawsze będzie modna. Jacek Byczewski / Unique art jewellery will always be in vogue. Jacek Byczewski what s trendy, new and global. I wish every jewellery company excellent designs and a better economy to allow spontaneous and wild creativity in their stores. What trends will be there to follow in the forthcoming jewellery fashion season? It is difficult to talk about trends in jewellery as they depend to a large extent on fashion currents, and on top of that they recur very often. Now we have a fashion for yellow gold, tomorrow it will be something else. But what is and will always be in vogue is unique art jewellery which attracts one s attention with unusual design you can invest in it with no fear as it is timeless and never stops being in vogue. Dorota Wróblewska fashion show producer and promoter of fashion, culture and art. Since 2004, she has been heading the Forget-me-Not Fashion House and since 2005 Warsaw Fashion Street recognised as the largest national fashion event. Author and producer of numerous TV shows about image, makeovers and fashion. By Dziubeka, Jacek Byczewski

13 Nagroda za sukces o grona laureatów prestiżowej Nagrody Ministra D Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas dołączyła firma Corundum nagrodzona za cieszącą się ogromnym zainteresowaniem na europejskich rynkach kolekcję Spark. Spark to kolekcja biżuterii z mieniącymi się blaskiem wszystkich kolorów kryształami Swarovskiego. Na wskroś nowoczesna, przykuwająca wzrok, budząca pożądanie kobiet i przemawiająca do ich naturalnej potrzeby bycia piękną. Nadążająca za aktualnymi trendami mody i święcąca sukcesy na europejskich rynkach. Aktualnie stroją się w nią Polki, Niemki, Francuzki, Angielki, Słowenki, Słowaczki, Węgierki, Hiszpanki i Włoszki. Kolekcję doceniło także Ministerstwo Gospodarki, które w ubiegłym roku przyznało firmie Corundum prestiżową ą Nagrodę za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas. Kapiuła Nagrody w uzasadnieniu podkreśliła nie tylko atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo, ale także jej proeksportowy charakter oraz konsekwentną promocję. Nie bez znaczenia był także dynamiczny rozwój firmy Corundum oraz jej rosnący wkład w promocję polskiej branży jubilerskiej j na zagranicznych rynkach Biżuteria z kolorowej kolekcji Spark idealnie wpisuje się w trendy mody już od kilku sezonów / The jewellery from the vibrant Spark collection has gone perfectly with fashion trends for several seasons Prized for success he esteemed club of winners of Poland s Minister of the T Economy Gold Silver Time 2010 Best Product Award was joined by the Corundum company, in recognition for their Spark collection, which enjoys huge interest on the European markets. The Award Committee has emphasised not only the collection s eye-catching contemporary design but also its export-friendliness and consistent promotion. Spark is a collection of jewellery with Swarovski crystals which sparkle with every col our. Contemporary throughand-through, eye-catching, desired by women and reaching out to their natural need to feel beautiful, it follows the latest fashion trends and enjoys great success on the European markets. It currently adorns ladies from Poland, Germany, France, the UK, Slovenia, Slovakia, Hungary, Spain and Italy. Laureaci Nagrody Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów Złoto Srebro Czas / Winners of the Minister of the Economy Gold Silver Time Best Product Award: 2010 Corundum, Wrocław 2009 Firma Jubilerska Górecki, Dębica 2008 S&A Bursztynowa Biżuteria, Gdynia 2007 Firma Jubilerska Kłosok, Rybnik 2006 Futurat, Gniezno 2005 YES Biżuteria, Poznań 2004 Firma Jubilerska Górecki, Dębica 2003 S&A Bursztynowa Biżuteria, Gdynia 2002 Ambermoda, Sopot 2001 Studio Y, Poznań firma Corundum, Norbert Piwowarczyk Uroczyste wręczenie Nagrody Ministra Gospodarki dla Corundum podczas Wieczoru Wystawców w hotelu Sobieski. Na zdjęciu od lewej: Ryszard Rembiszewski prowadzący, Piotr Błoński i Magdalena Korpalska współwłaściciele Corundum, Igor Mitroczuk Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki oraz Rafał Galimski wiceprezes Międzynarodowego Centrum Targowego / Corundum receive Poland s Minister of the Economy Award in a ceremony during the Exhibitors Evening at the Sobieski Hotel, Warsaw. From left: Ryszard Rembiszewski MC, Piotr Błoński and Magdalena Korpalska Corundum co-owners, Igor Mitroczuk Director, Economic Promotion Department at Poland s Ministry of the Economy and Rafał Galimski Vice-President, MCT International Fair Centre 13

14 14

15 Kobieta w obiektywie Marii Magdaleny Kwiatkiewicz Wystawa fotografii oraz biżuterii plemiennej ludów Afryki i Azji MARIA MAGDALENA KWIATKIEWICZ Poznanianka, współzałożycielka firmy YES Biżuteria. Inicjatorka powstania Galerii YES, zaangażowana w promocję sztuki złotniczej, której wyjątkową kolekcję tworzy od lat. Jej pasją jest fotografia, która to zaowocowała prezentowanymi już kilkakrotnie cyklami zdjęć z podróży. Fotografowanie Magdy Kwiatkiewicz jest próbą rejestru misterium chwili, zapisu subiektywnych wrażeń, utrwalenia ich bez zbędnej narracji, wpisanych w barwny krajobraz naturalnego otoczenia. Wystawie fotografii Kobieta w obiektywie Marii Magdaleny Kwiatkiewicz towarzyszy niezwykła ciekawa, barwna i z całą pewnością egzotyczna ekspozycja biżuterii społeczności plemiennych ludów zamieszkujących niedostępne tereny górskie północnej Tajlandii, różniących się między sobą językiem, religią i obyczajami. Zostanie również pokazana biżuteria plemion Dogonów i Tuaregów, których twórczość jest jedną z najciekawszych w całej Afryce, a biżuteria wykonana najczęściej z kutego żelaza albo brązu odgrywa istotne znaczenie w ich życiu. Autorka zdjęć / The photographer herself Women Through Maria Magdalena Kwiatkiewicz Lens Exhibition of photographs and tribal jewellery from Africa and Asia Maria Magdalena Kwiatkiewicz MARIA MAGDALENA KWIATKIEWICZ native of Poznań, Poland, co-founder of the YES Biżuteria company. Initiator of the YES Gallery, involved in the promotion of jewellery art, a remarkable collection of which she has been creating for many years now. Her passion photography has led to a frequently ex-hibited travel photography series. Magda Kwiatkiewicz photography is an attempt to register the mystery of the moment, to record subjective impressions, to show them with no superfluous narration, inscribed in a vibrant landscape of natural scenery. The photography exhibition titled Women Through Maria Magdalena Kwiatkiewicz Lens is accompanied by an incredibly interesting, colourful and certainly exotic display of tribal jewellery from peoples who inhabit inaccessible mountainous areas of northern Thailand and differ from each other in their language, religion and customs. Also shown is the jewellery of the Dogon and Tuareg tribes whose art is one of the most interesting in all of Africa; their jewellery is usually made of wrought iron or bronze and plays an important part in their lives. Plemię Akha, Tajlandia, Złoty Trójkąt / Golden Triangle, Thailand, Akha tribe Plemię Padaung,Tajlandia, Złoty Trójkąt / Golden Triangle, Thailand, Padaung tribe Tybet, kobieta w pasie na klucze / Tybet, woman in a key belt 15

16 Bursztynnictwo w pradziejach Polski Katarzyna Kwiatkowska Wystawa Bursztynnictwo w pradziejach Polski będzie kolejną z cyklu Muzea na targach towarzyszącą targom Złoto Srebro Czas 2011, a jednocześnie dalszym ciągiem wystawy z 2010 roku Najstarsze wędrówki bursztynu. Bursztyn (sukcynit), tradycyjnie dla większości z nas, występuje na wybrzeżach Bałtyku, które także wiązane są z jego obróbką. Badania geologiczne i archeologiczne wskazują jednak, że pojawiał się i był obrabiany na terenach często znacznie oddalonych od wybrzeża. Choć najstarsze znaleziska przedmiotów bursztynowych datowane są na schyłek starszej epoki kamienia (10 tys. 5 tys. p.n.e.), to bezsporne dowody masowej i długotrwałej obróbki pochodzą z późnoneolitycznych ( r. p.n.e..) pracowni na Żuławach Wiślanych. Znamiennym jest fakt, że surowiec był pozyskiwany na miejscu. Biorąc pod uwagę masowość produkcji, zastanawia, co się działo z gotowymi wyrobami wynoszonymi poza pracownie. Stosunkowo nieliczne odkrycia grobów szkieletowych wskazują jednak na wyposażanie zmarłych w bursztynowe artefakty. W epoce brązu ( r. p.n.e.) trudno, poza nielicznymi wyjątkami, wnioskować o jakiejkolwiek wytwórczości, ponieważ dominowało ciałopalenie, a dotychczas nie odkryto pracowni. Nie znaczy to wcale, że zapomniano o bursztynie, gdyż jego duże ilości (surowiec i wyroby) odkryto na południu Europy np. w grobach mykeńskich. Do niedawna podobnie przedstawiała się sytuacja dla wczesnej epoki żelaza ( p.n.e.). Co najlepiej ilustrują pojedyncze paciorki znane z ozdób towarzyszących popielnicom twarzowym z ziem polskich i elementom darów grobowych na cmentarzysku w Halsztat (Austria). Dzięki ostatnim wykopaliskom w Domasław koło Wrocławia odkryto cmentarzysko kultury halsztackiej z unikalnymi w tej części Europy darami grobowymi, między którymi znalazły się ozdoby bursztynowe. Pewne przesłanki wskazują na możliwość ich lokalnej wytwórczości. W kolejnych okresach epoki żelaza (lateńskim i wpływów rzymskich 400 r. p.n.e r. n.e.) mamy do czynienia, poza relacjami starożytnych, także z licznymi odkryciami: ozdób, Paciorki-zawieszki ósemkowe charakterystyczne ozdoby dla okresu wpływów rzymskich (ze zbiorów Muzeum Ziemi) / Figure eight bead-pendants typical Roman Infl uence Period ornaments (collection of the Museum of the Earth) składów bursztynu i pracowni bursztynniczych. Można tu wymienić skład z Wrocławia-Partynic, pracownie z Kujaw (Jacewo, Łojewo, Inowrocław, Konary, Kuczkowo, Gąski), Mazowsza (Regów, Izdebno Kościelne, Tłuste, Biskupice) i Małopolski (Jakuszowice, Świlcza), oraz wyposażenie grobów szkieletowych zwłaszcza tzw. książęcych. Wszystkie odkrycia na terenie Europy łączone z bursztynem, nie tylko wymienione, stały się impulsem do powstania pojęcia szlaku bursztynowego łączącego południowe i południowowschodnie pobrzeża Bałtyku z krajami cywilizacji południowych. Sytuacja znacznie się zmieniła po okresie wędrówek ludów (około VII w. n.e.). Wtedy to w dorzecze Wisły i Odry napłynęła ludność słowiańska, a wytwórczość przedmiotów bursztynowych ograniczyła się do pobrzeży Bałtyku. Na wystawie będzie można zobaczyć ozdoby gotowe i artefakty związane z pracowniami bursztyniarskimi z Mazowsza i skarbem z Basoni koło Lublina. Amber Craft in Poland s Ancient History Półwytwory i ozdoby gotowe z późnoneolitycznych żuławskich pracowni bursztynniczych (ze zbiorów Muzeum Ziemi) / Semi-fi nished products and fi nished ornaments from the Lower Palaeolithic (Stone) Age amber workshops in Poland's Żuławy Lowland (collection of the Museum of the Earth) Katarzyna Kwiatkowska An exhibition on Amber Craft in Poland s Ancient History will accompany Gold Silver Time 2011 as yet another instalment in the Museums at the Fair series and as the continuation of the 2010 Amber s Oldest Travels exhibition. In popular knowledge, amber (Succinite) is found on the coast of the Baltic Sea, which is also associated with amber crafting. However, geological and archaeological research indicates that amber was found and crafted in areas that were often quite distant from the coast. Although the hops in Poland s Żuławy Wiślane Lowland. Given the mass scale of production, one may wonder what happened to the finished products after they left the workshops. Well, the relatively few skeleton burial finds indicate that the dead were equipped with amber artefacts. Moving on, it is rather difficult to draw conclusions about any manufacture in the Bronze Age (2, BCE), with very few exceptions, as body burning predominated and no workshop has been discovered to date. This does not mean M. Kazubski 16

17 Paciorki cylindryczne i typu basońskiego datowane na okres wpływów rzymskich (ze zbiorów Muzeum Ziemi) / Cylindrical and Basonia type beads dated to the Roman Infl uence Period (collection of the Museum of the Earth) at all that amber was forgotten, as large quantities (of both raw and processed amber) were discovered in the south of Europe in, for instance, Mycenaean tombs. Until recently, there was a similar story with the Early Iron Age ( BCE). This is best illustrated by isolated beads known from ornaments which accompanied cinerary face-urns discovered in Poland and elements of grave goods found in the Hallstatt cemetery, Austria. But the recent excavation project in the town of Domasław near Wrocław, Poland, discovered a Hallstatt culture cemetery with grave goods that are unique for this part of Europe and which include amber ornaments. There are certain premises which seem to indicate that they may have been manufactured locally. From the subsequent periods of the Iron Age (the La Tène culture and the Roman Influence Period 400 BCE 375 CE), next to the ancient written accounts we also have quite numerous finds of amber ornaments, storehouses and workshops. One could list here the Wrocław-Partynice storehouse, workshops in Poland s Kujawy Region (in Jacewo, Łojewo, Inowrocław, Konary, Kuczkowo, Gąski), Mazovia Region (Regów, Izdebno Kościelne, Tłuste, Biskupice) and Małopolska Region (Jakuszowice, Świlcza) and skeleton grave furnishings, especially in the so-called ducal graves. All the European finds associated with amber, not only the ones listed above, have given an impulse for the notion of the Amber Route, which linked the southern and southeastern coast of the Baltic Sea with the southern European civilisations. The situation changed radically after the Migration Period (ca. 7 th century BCE). At the time, the catchment areas of the Rivers Vistula and Oder saw an inflow of Slavic tribes, while amber artefact manufacture got limited to the coast of the Baltic. Gold Silver Time visitors will have a chance to see finished ornaments and artefacts from the Mazovia Region amber workshops and from the Basonia Treasure. 17

18 Warsaw hotels invite you The purpose of this offer is to promote the hotels recommended by EXPO XXI. The rates Indicated are only approximate and can be differ from those charged by the hotels in specific periods. To confirm the total coast of your stay, please contact your selected hotel directly. SOFITEL VICTORIA HOLIDAY INN WESTIN SHERATON JAN III SOBIESKI MARRIOTT HOTEL ***** Single room: appx. 420 PLN Double room: appx. 495 PLN Breakfast included, 8% VAT excluded Tel km to EXPO XXI INTERCONTINENTAL HOTEL ***** Single room: appx. 434 PLN Double room: appx. 471 PLN Breakfast included, 8% VAT excluded Tel km to EXPO XXI THE WESTIN WARSAW HOTEL***** Single room: appx. 449 PLN Double room: appx. 517 PLN Breakfast included, 8% VAT excluded Tel km to Expo SHERATON***** Single room: appx. 449 PLN Double room: appx. 517 PLN Breakfast included, 8% VAT excluded Tel km to Expo HILTON HOTEL ***** Single room: appx. 475 PLN Double room:appx. 550 PLN Breakfast included, 8% VAT excluded Tel km to EXPO XXI SOFITEL VICTORIA WARSAW***** No seasonal rates available tel.com Tel km to Expo IBIS WARSZAWA CENTRUM** Single room: 230 PLN Double/twin room: 230 PLN Weekend rates: Single room: 179 PLN Double/twin room: 179 PLN 7% VAT included, breakfast costs 29 PLN per person Tel km to EXPO XXI JAN III SOBIESKI **** Single room: appx. 90 Double room: appx. 105 Breakfast and 8% VAT included Tel km to EXPO XXI HOLIDAY INN**** Single room: appx. 335 PLN Double room: appx. 395 PLN Breakfast included, 8% VAT excluded Tel km do EXPO XXI POLONIA PALACE HOTEL **** Single room: appx. 385 PLN Double room:appx. 440 PLN Breakfast and 8% VAT included Tel km do EXPO XXI NOVOTEL WARSZAWA AIRPORT**** No seasonal rates available Tel km to EXPO XXI MERCURE FRYDERYK CHOPIN*** No seasonal rates available Tel km to EXPO XXI MERCURE GRAND*** No seasonal rates available Tel km to EXPO XXI METROPOL HOTEL*** Single room: appx. 265 PLN Double room: appx. 295 PLN Breakfast and 8% VAT included Tel km to EXPO XXI MDM HOTEL*** Single room: appx. 265 PLN Double room: appx. 295 PLN Breakfast and 8% VAT included Tel km to EXPO XXI CAMPANILE** Single or double room: appx. 275 PLN Weekend rates: Single or double room: appx. 199 PLN 8% VAT included, breakfast costs excluded Tel km do EXPO XXI TINA HOTEL** Single room: 160 PLN Double room: 200 PLN Triple room: 270 PLN 7% VAT included, breakfast costs 23 PLN per person Tel km to EXPO XXI GAJA HOTEL** Single room: appx. 180 PLN Double room: appx. 220 PLN 8% VAT and breakfast included Tel km to EXPO XXI KYRIAD PRESTIGE*** Single or double room: appx. 339 PLN Weekend rates: Single or double room: appx. 260 PLN 8% VAT icluded, breakfast costs excluded Tel km to EXPO XXI TWW APARTMENT** Apartment for 2 persons: appx. 220 PLN Apartment for 3 persons: appx. 315 PLN 8% VAT included, breakfast excluded Tel km to EXPO XXI HOSTEL Castle Inn (near the Royal Castle in the Old Town) Double room: appx. 290 PLN Double room de luxe: appx. 350 PLN 8% VAT included, breakfast costs excluded Tel km to EXPO XXI Organizatorzy targów Złoto Srebro Czas oraz wydawcy niniejszej publikacji Gold Silver Time organizers and publishers of this publication International Fair Centre (MCT) Visual Arts Studio (PSP) Adres do korespondencji / Mailing address Rzymska 13/19, Warsaw, Poland Tel./fax Management Board of the MCT Krzysztof Rafał Galimski Paweł Montewka Dyrektor Targów / Fair Manager Wanda Gontarska Specjalista ds.targów / Exhibitor Co-ordinator Joanna Bijok Redakcja / Editorial Offi ce Wanda Gontarska Anna Sado Joanna Bijok Generalny wykonawca zabudowy Targów / General Exhibition Arrangement Contractor Visual Arts Studio (PSP) Projekt okładki / Cover design Krzysztof Płuciennik Skład publikacji / Layout Krzysztof Płuciennik Biżuteria na okładce / Cover jewellery Ayala collection by Lewanowicz, photo Ayala Tłumaczenie / Translated by Dorota Górak- Łuba Druk publikacji / Printed by Zakłady Grafi czne TAURUS 18

19

20

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw October 4 th -6 th, 2013 EXPO XXI Warsaw International Expocentre Prądzyńskiego 12/14 Warsaw, Poland www.zlotosrebroczas.com jewellery: OSTROWSKI-DESIGN Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo