TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ"

Transkrypt

1 Materiał szkoleniowy dla instruktorów KDP CMAS TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ Praca dyplomowa na stopień CMAS M3 Dawid Rutkowski Instruktor KDP/CMAS ** Promotor: Marcin Dąbrowski Instruktor KDP/CMAS ***

2 Spis treści 1. Budowanie struktury szkolenia 1. 1 Stworzenie listy umiejętności 1. 2 Zarządzanie treścią szkolenia 2. Umiejętności trenerskie 2. 1 Mowa ciała 2. 2 Obserwacje 2. 3 Słuchanie 2. 4 Demonstracja 2. 5 Zarządzanie pytaniami 3. Prowadzenie prezentacji 3. 1 Wykład 3. 2 Kontrola nad grupą 3. 3 Przywoływanie do porządku 4. Pomoce i materiały dodatkowe

3 BUDOWANIE STRUKTURY SZKOLENIA

4 Tworzenie listy umiejętności

5 Tworzenie listy umiejętności Należy ustalić cele szkolenia Należy określić: - umiejętności - wiedzę jakie musi zdobyć uczestnik do osiągnięcia celu szkoleniowego Przykład: Cel szkoleniowy: Zapoznanie uczestników kursu z problematyką Urazu Ciśnieniowego Płuc Umiejętność: Minimalizowanie ryzyka wystąpienia Urazu Ciśnieniowego Płuc Wiedza: Poznanie przyczyn powstawania urazu, rozpoznawanie objawów, oraz metod zapobiegania

6 Zarządzanie treścią szkolenia

7 Zarządzanie treścią szkolenia Zebranie wszystkich celów szkoleniowych i niezbędnych do omówienia tematów teoretycznych Uporządkowanie zagadnień, pamiętając o tym by najpierw wprowadzać wiedzę teoretyczną, potem ćwiczenia praktyczne Stworzenie planu szkolenia Plan umozliwia kontrolowanie szkolenia Pozwala na wprowadzanie zmian przy kolejnych szkoleniach

8 Zarządzanie treścią szkolenia cd. Zasady organizacji zawartości szkolenia: Unikaj przeładowania materiału Materiał powinien być zorganizowany w jasny, logiczny sposób Poruszaj się od rzeczy prostych do złożonych Poruszaj się od rzeczy znanych do nowych Uporządkuj materiał zgodnie z przebiegiem pracy Przed szkoleniem powinniśmy dysponować: Konkretnymi celami szkolenia Logiczną strukturą zawartości szkolenia Odpowiednio dobranymi metodami szkoleniowymi Dokumenty, jakie powinniśmy posiadać: Dokumenty kursu, oraz uczestników szkolenia Program szkolenia i materiały szkoleniowe Dodatkowy sprzęt do ćwiczeń oraz inne pomoce

9 Zarządzanie treścią szkolenia cd. Model budowania ciągłości lekcji Review (5-10% czasu) Overview (10-15% czasu) Presentation (25-35% czasu) Exercise (35-50% czasu) Summary (5% czasu) Zorientowanie się w poziomie wiedzy uczestników Zainteresowanie uczestników tematem Omówienie zagadnienia Przećwiczenie nabytych umiejętności Zebranie najważniejszych punktów

10 Zarządzanie treścią szkolenia cd. Opracowanie konspektu lekcji Przegląd Wprowadzenie Prezentacja Ćwiczenia Podsumowanie - Wpisz/pokaż temat lekcji - Zachęć uczestników do wypowiedzi na temat własnych doświadczeń odnoszących się do tematu - Oceń potencjalne możliwości grupy - Omów, co będziecie robić w czasie tych zajęć - Omów cele szkoleniowe - Wyjaśnij dlaczego materiał tych zajęć jest dla uczestników ważny - Omów tematykę szkolenia stosując podejście Powiedz i Pokaż : POWIEDZ co należy zrobić i w jaki sposób POKAŻ jak to robić posługując się przykładem lub demonstracją - Zachęcaj uczestników do ćwiczenia nowych umiejętności - Zapewnij im informacje zwrotne na temat ich postępów - Podsumuj lekcję - Odpowiedz na pytania - Zrób ewentualne odniesienie do kolejnej części

11 Zarządzanie treścią szkolenia cd. Proponowany format planu szkolenia Czas Temat Szczegóły Pomoce szkoleniowe Przydział czasu na dany krok, np. 8:00-8:15 Nazwa etapu Zarys tego, co zamierzasz wykonać na każdym etapie schematu ciągłości lekcji, uwzględniający: - Ważne wypowiedzi lub kluczowe punkty, które będziesz omawiał - Pytania, które zadasz - Wskazówki, z których skorzystasz Zanotuj z jakich pomocy szkoleniowych i w którym momencie chcesz skorzystać

12 REGUŁY UCZENIA DOROSŁYCH

13 Cechy dorosłego ucznia Bagaż doświadczeń wnosi na zajęcia całe bogactwo doświadczeń osobistych i zawodowych Samodzielny/niezależny chce współdecydować o rodzaju zajęć oraz pragnie być traktowany indywidualnie Konkretny chce coś osiągnąć, lubi jasno sprecyzowane zadania, przynoszące namacalne rezultaty Sceptyczny/ostrożny może być sceptyczny lub ostrożny w nowych sytuacjach, szczególnie w stosunku do ludzi, których nie zna oraz kiedy przewiduje lub obawia się krytyki tego, co robi lub mówi Niechętny zmianom ma wyraźnie ukształtowane poglądy, wartości, przekonania i wzorce zachowania Oczekujący profesjonalizmu oczekuje, że szkolenie będzie adekwatne, pożyteczne, interesujące i profesjonalnie prowadzone Zardzewiały uczeń nawet jeśli w pracy czyta i pisze, może nie być przyzwyczajony do udzielania odpowiedzi w formie pisemnej czy ustnej oraz do wyrażania publicznie swoich sądów Zajęty jest osobą zajętą, która ma wiele rzeczy na głowie. Należy pozyskać jego uwagę oraz podtrzymać ją w ciągu całego szkolenia

14 Różnice w sposobie uczenia się dorosłych i dzieci Dzieci - Polegają na innych w kwestii wyboru materiału do nauki - Bezkrytycznie przyswajają uzyskane informacje - Oczekują, ze nabywane informacje przydadzą im się dopiero w dalszej przyszłości - Nie posiadają własnych doświadczeń, na których mogą się opierać - Nie mogą służyć jako wiarygodne źródło informacji dla nauczyciela czy innych uczniów Dorośli - Sami decydują, co jest dla nich istotne - Mają potrzebę weryfikacji otrzymywanych informacji względem własnych doświadczeń i poglądów - Oczekuja, że nabywane informacje będą mogły być natychmiast wykorzystane - Mają zwykle bogate doświadczenie - Mogą też mieć wyrobione zdanie i niechętnie je zmieniać - Mogą służyć jako wiarygodne źródło informacji dla nauczyciela i współuczestników

15 Zasady nauczania dorosłych Koncentruj się na rzeczywistych problemach uczestników Podkreślaj możliwośc praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy Odnoś nauczanie do celów stawianych sobie przez uczestników szkolenia Odwołuj się do osobistych doświadczeń uczestników Zachęcaj do dyskusji i wymiany poglądów Słuchaj opinii uczestników i je szanuj Zachęcaj uczestników szkolenia do dzielenia się swoimi doświadczeniami Traktuj uczestników jak dorosłych

16 UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE

17 Facylitacja jest to zespół umiejętności które: Wspomagają proces nauczania Zwiększają zaangażowanie uczestników Ułatwiają uzyskanie informacji zwrotnych Są łącznikiem między uczestnikami szkolenia a materiałem, który muszą opanować

18 Mowa ciała

19 Postawa Utrzymuj postawę wyprostowaną, nie garb się Głowę trzymaj podniesioną Stój w lekkim rozkroku, ciężar ciała rozmieść równomiernie na dwóch stopach Staraj się zawsze stać centralnie, jeśli odsuwasz się na bok aby odsłonić ekran, coś zanotować lub pokazać, wracaj na środek po zakończeniu Stój tak, aby wszystkich widzieć Unikaj odwracania się do słuchaczy plecami, nie chodź za ich plecami Uważaj, aby nie mieć żadnego ze słuchaczy za plecami Unikaj patrzenia do tyłu, nawet jeśli omawiasz coś, co jest wyświetlone na ekranie za Twoimi plecami Gdy chcesz okazać zainteresowanie, pochyl lekko tułów do przodu Kiedy ktoś z uczestników mówi, zwróć się ciałem w kierunku tej osoby Staraj się nie zastygać bez ruchu na dłuższy czas Poruszaj się, ale tylko w obrębie części frontowej Nie kołysz się Ubierz się profesjonalnie i gustownie lecz nie surowo czy jednolicie pod względem kolorystycznym

20 Ręce, gesty Ręce trzymaj luźno zwieszone wzdłuż ciała lub lekko splecione na wysokości splotu słonecznego Unikaj trzymania rąk z tyłu, z przodu w dole, nie opieraj rąk na biodrach, nie trzymaj rąk w kieszeniach ani nie splataj na piersiach Używaj gestów by skierować uwagę lub coś zaakcentować Pamiętaj, że gesty wyrażasz za pomocą rąk, dłoni, głowy i całego ciała Gestykuluj w sposób dla ciebie naturalny, nie obawiaj się żywych ruchów Unikaj gestów nieskoordynowanych, wynikających z Twojego napięcia Jeśli wskazujesz coś, używaj całej dłoni, unikaj wskazywania osób Unikaj trzymania czegokolwiek w dłoniach, odkładaj mazak, kartkę, pilota, gdy tylko przestaje Ci być potrzebny Unikaj dotykania rękami twarzy

21 Twarz Pozwól aby twoja twarz wyrażała różne uczucia: zadowolenie, entuzjam, podziw, rozbawienie, zaskoczenie Uśmiechaj się często Miej entuzjastyczny i pogodny wyraz twarzy, nie bądź zbyt poważny nawet jeśli mówisz o poważnych sprawach Nie bój się śmiać. Okaż swoje poczucie humoru i uznanie dla poczucia humoru innych

22 Oczy Utrzymuj kontakt wzrokowy z uczestnikami, patrz im w oczy Zmieniaj osobę, na którą patrzysz co ok. 5 sekund Unikaj patrzenia w dół, w dal, w ekran, w monitor itp. Kiedy odpowiadasz na pytanie jednego ze słuchaczy, spójrz na niego, a następnie nawiąż kontakt wzrokowy z resztą grupy

23 Głos Mów głośniej niż w rozmowie Mów dynamicznie, ale nie za szybko Rób pauzy Unikaj wypełniaczy typu: hmm, tak, a więc, noo itp. Upewnij się, że prezentując lub odpowiadając na pytania czy reagując na niepoprawne odpowiedzi, nie przybierasz pouczającego tonu Zmieniaj intonację, głośność, tempo wypowiedzi

24 Obserwacje

25 Wykorzystanie obserwacji w 3 krokach Krok 1 Przyjrzyj się twarzy, pozycji ciała, gestykulacji uczestników. Krok 2 Spróbuj ocenić odczucia danej osoby opierając się na własnych obserwacjach Krok 3 Podejmij działania odpowiednie do wniosków płynących z obserwacji

26 Przekazy niewerbalne Zachowanie - Uśmiechanie się - Potakiwanie - Pochylanie się do przodu - Nawiązywanie kontaktu wzrokowego - Ziewanie - Nieobecne spojrzenia - Przebieranie nogami - Rozpieranie się w krześle - Spoglądanie na zegarek - Krzywienie się - Drapanie po głowie - Ściąganie ust - Nieobecne spojrzenia - Unikanie kontaktu wzrokowego Prawdopodobny powód - Zainteresowanie i zrozumienie - Znudzenie - Zmieszanie

27 Reagowanie na zachowania jednego/wielu uczestników Przekaz Jeden uczestnik Wielu uczestników Zainteresowanie i zrozumienie Znudzenie Zmieszanie Kontynuuj ale sprawdź to później Kontynuuj ale sprawdź to później jeszcze raz Spytaj uczestnika, co jest powodem zagubienia i postaraj się wyjaśnić wątpliwe kwestie. Jeśli masz mało czasu, zrób to podczas przerwy Kontynuuj i pomyśl sobie, że wszystko idzie jak należy Zrób przerwę, przyśpiesz trochę lub zmień metodę szkoleniową, aby wszyscy uczestnicy szkolenia byli w nie zaangazowani Spytaj uczestników, co jest powodem ich zagubienia i postaraj się wyjaśnić wątpliwe kwestie

28 Aktywne słuchanie

29 Etapy aktywnego słuchania Etap 1 Uważne słuchanie wypowiadanych słów: W trakcie słuchania staraj się zrozumieć nie tylko słowa, ale znaczenie całej wypowiedzi z punktu widzenia uczestnika Etap 2 Parafraza wypowiedzi uczestnika, aby zademonstrować zrozumienie: jeśli dobrze zrozumiałem to chodzi Ci o i dalej powtórz ( lecz własnymi słowami) to co powiedział kursant Parafrazowanie ma na celu: Okazanie, że słuchasz Uzyskanie dodatkowych informacji Weryfikację Twojego zrozumienia

30 Czynniki rozpraszające Wewnętrzne Własne myśli, czasem są niezwiązane z wypowiedzią osoby Należy je odrzucać i zachować koncentrację na wypowiedzi uczestnika Zewnętrzne Wydarzenia w najbliższym otoczeniu, które rozpraszają Twoją uwagę Należy je ignorować, dopóki uczestnik nie skończy wypowiedzi

31 Demonstracja

32 Technika demonstracji Warto stosować, gdy istnieje określony algorytm wykonywania czynności Nie należy wykonywać czynności za ucznia Etapy demonstracji na przykładzie skoku do wody Trener mówi i wykonuje czynność Omawiasz etapy skoku, a następnie wykonujesz ćwiczenie Trener mówi, uczeń wykonuje czynność Wybierasz osobę z grupy, ponownie omawiasz etapy skoku i prosisz o wykonanie Uczeń mówi i wykonuje czynność Kursant powtarza elementy skoku i wykonuje ćwiczenie

33 Zarządzanie pytaniami

34 Znaczenie pytań Pomagają określić, co uczestnicy wiedzą na dany temat Pobudzają zaangażowanie i chęć uczestnictwa w procesie szkolenia Dostarczają informacji zwrotnych na temat odbioru szkolenia Pomagają uczestnikom określić, co już wiedzą, a czego nie

35 Typy zadawanych pytań Otwarte Nie można na nie odpowiedzieć Tak lub Nie Pobudza myślenie Wywołuje dyskusję Zwykle zaczyna się od słów: co, jak, jaki, kiedy, dlaczego Zamknięte Można na nie odpowiedzieć jednym słowem Tak/Nie lub potwierdzić wybór Zamykają dyskusję Zawsze zaczynają się od słowa: czy Można stosować przy parafrazie

36 Wskazówki dotyczące zadawania pytań Tak - Zadawaj proste, zrozumiałe pytania, dotyczące pojedynczego problemu - Zawsze znaj cel każdego pytania oraz poziom odpowiedzi, jakiego oczekujesz - Zadawaj rozsądne pytania opierając się na tym, co uczestnik szkolenia powinien wiedzieć na tym etapie nauki - Zadawaj pytania wymagajace wysiłku intelektualnego kursanta - Zadawaj ucziwe, odpowiednie pytania, które przybliżają uczestnika szkolenia do prawidłowej odpowiedzi - Zaplanuj pytania pomocnicze Nie - Nie zadawaj chaotycznych pytań bez związku z tematem albo dotyczących wielu spraw na raz - Nie zadawaj pytań, które są zbyt trudne dla większości uczestników szkolenia - Nie zadawaj pytań zbyt łatwych, które nie wymagają myślenia - Nie zadawaj pytań podchwytliwych z zamiarem ośmieszenia kursanta - Nigdy nie przerywaj osobie, która odpowiada na pytanie, nawet jeśli ma problemy z wyrażaniem swoich myśli - Nie powtarzaj odpowiedzi uczestników, chyba, że masz ku temu szczególny powód - Rzadko używaj pytań retorycznych

37 Wybór adresata pytania Jeśli chcesz... - Zmobilizować uczestników szkolenia do myślenia - Zezwolić na udzielanie odpowiedzi przez ochotników - Uniknąć stawiania kogoś w trudnej sytuacji - Zmobilizować lub uaktywnić jednego uczestnika szkolenia - Wykorzystać zasoby uczestnika uważanego za eksperta w danej dziedzinie - Skorzystać z tego, że widzisz, że uczestnik chce odpowiedzieć - Zadaj pytanie całej grupie Wtedy... - Zadaj pytanie pojedynczej osobie

38 Zasady zadawania pytań Jeśli zadajesz pytanie do cąłej grupy, poczekaj na odpowiedź przynajmniej 5 sekund. Jeśli nikt nie odpowie: Utrzymuj kontakt wzrokowy Zadaj pytanie pomocnicze Poproś o odpowiedź konkretną osobę, jeśli przypuszczasz, że potrafi odpowiedzieć Jeśli zadajesz pytanie pojedynczej osobie, daj czas do namysłu zanim zadasz to pytanie grupie lub innej osobie Jeśli planujesz zadać pytanie konkretnej osobie, najpier je sformułuj, potem poproś daną osobę Nigdy nie zadawaj pytania pojedynczej osobie, by zawstydzić uczestnika

39 Reakcje na odpowiedzi Odpowiedź prawidłowa Wygłoś pozytywną ocenę Nieprawidłowa Doceń wysiłek, a następnie skieruj pytanie do innej osoby lub sam na nie odpowiedz. Częściowo prawidłowa Pozytywnie oceń część prawidłową, a następnie skieruj pytanie do tej samej osoby lub do innej osoby lub sam na nie odpowiedz

40 Odpowiadanie na pytania Jeśli... Wtedy... Uwagi Jesteś jedyną osobą, która może udzielić prawidłowej odpowiedzi Jest duże prawdopodobieństwo, że grupa udzieli prawidłowej odpowiedzi - Pytanie wykracza poza tematykę szkolenia - Odpowiedź na pytanie nie zmieści się w wyznaczonych ramach czasowych - Odpowiedź znajduje się w materiałach przewidzianych do wykorzystania w dalszej części szkolenia - Nie znasz odpowiedzi na pytanie w danym momencie Odpowiedz sam - Odpowiadaj zwięźle, unikaj rozbudowanych wypowiedzi - Możesz wzmocnić swoją odpowiedź przykładem - Nie rób tego zbyt często. Pamiętaj, że to szkolenie uczestników. Nie odgrywaj eksperta Skieruj pytanie do grupy - Stosuj tę technikę jako zasadę - Upewnij się, czy odpowiedź usatyfakcjonowała zadającego pytanie Odpowiedz później - Wyjaśnij powód i poinformuj, kiedy uczestnik otrzyma odpowiedź - Postępuj taktownie z pyaniami nieistotnymi

41 PROWADZENIE PREZENTACJI

42 Relaks przed prezentacją Ćwicz tak długo, aż poczujesz, że opanowałeś materiał Naucz się na pamięć pierwszych kilku zdań prezentacji Przed spotkaniem sprawdź wszystkie materiały szkoleniowe i wypróbuj wszystkie pomoce Przygotuj się do rozwiązania wszystkich problemów, które mogłyby wystąpić w czasie prezentacji Wyśpij się porządnie w nocy przed prezentacją Wybierz takie ubranie, w jakim najlepiej będziesz się czuł Spróbuj postawić się w sytuacji uczestników, pomyśl jakie nastawienie mogą prezentować Tuż przed zajęciami odpręż się: Weź kilka głębokich wdechów i wypuść powietrze powoli przez usta Powiedz sobie coś miłego Zaakceptuj swoją nerwowość jako źródło dodatkowej energii, która pozwoli Ci wykorzystać wszystkie swoje możliwości Polegaj na najbardziej skutecznym narzędziu prezentacyjnym, jakie posiadasz swoim niepowtarzalnym stylu, doświadczeniu i przygotowaniu Pamiętaj, że to Ty jesteś EKSPERTEM

43 Wykład wybrana forma nauczania

44 Zastosowanie wykładu Wykład jest polecany gdy: Wprowadzamy nowe informacje Podsumowujemy omawiany temat Porządkujemy logicznie omawiane zagadnienia

45 Struktura wykładu I część Wprowadzenie ( Powiedz, co masz zamiar powiedzieć ) Zainteresuj uczestników powiedz coś, co przyciągnie uwagę słuchaczy Przedstaw temat wykładu, poinformuj słuchaczy o jego celu Nakreśl o czym będziesz mówił, przedstaw najważniejsze punkty prezentacji II część Główna ( Powiedz im to, co masz do powiedzenia ) Omów główne zagadnienia. Dobra prezentacja powinna się ograniczać do najwyżej trzech głównych punktów Używaj stwierdzeń ułatwiających zmianę tematu, czyli łączników pomiędzy kolejnymi punktami III część Podsumowanie ( Powiedz im, co powiedziałeś ) Podsumuj, czyli przypomnij tezę i główne punkty wykładu Puentuj tak samo, jak przy rozpoczęciu staraj się przyciągnąć uwagę słuchaczy

46 Język wypowiedzi Prostota wypowiedzi Należy używać powszechnie znanych określeń dostosowanych do języka, jakim posługują sie uczestnicy szkolenia Budowa zdań Należy budować zdania raczej w stronie czynnej, niż biernej wypowiedź ma wówcza większą siłę Warto używać raczej zdań twierdzących, niż przeczących te pierwsze są łatwiejsze do przyswojenia i lepiej zapamiętywane Zdania powinny być krótkie Analogie Umozliwia porównanie skomplikowanego lub nowego dla słuchaczy zjawiska ze zjawiskiem z życia codziennego Przykłady Każda teza, która pojawia się w czasie prezentacji powinna być poparta przykładem

47 Wskazówki Co ok. 15 minut prowadzący powinien angażowac słuchaczy, gdyż mniej więcej po tym czasie gwałtownie spada zdolność skupiania uwagi Wykład nie powinien być dłuższy niż 45 minut Można go połączyć z innymi formami nauczania: Dyskusją Burzą mózgów Studium przypadku

48 Kontrola nad grupą

49 10 sposobów odzyskiwania kontroli Daj sygnał niewerbalny nawiąż z uczestnikami kontakt wzrokowy lub zbliż się do nich, kiedy są mało aktywni Słuchaj aktywnie przerywaj i podsumowuj zbyt długie monologi uczestników. Przyjmij ich poglądy i zaproś do późniejszej dyskusji. Zachęcaj nowych ochotników postaw problem w celu zachęcenia nowych osób do wypowiedzi Ustanawiaj zasady uczestnictwa od czasu do czasu przypominaj zasady zabierania głosu i uczestnictwa w szkoleniu Miej poczucie humoru w sposób żartobliwy oprotestuj niewłaściwe zachowania. Unikaj jednak sarkazmu i traktowania z góry

50 10 sposobów odzyskiwania kontroli cd. Nawiąż kontakt osobisty spróbuj poznać uczestników na przerwie lub w czasie lunchu Zmień metodę uczestnictwa spróbuj wprowadzić ćwiczenia a parach lub małych grupach, aby ograniczyć niewłaściwe zachowania pojedynczych osób Ignoruj lekko niewłaściwe zachowanie staraj się nie zwracać uwagi na tylko zachowania nie zakłócające w znacznym stopniu szkolenia Omawiaj wysoce niestosowne zachowanie na osobności zarządź przerwę i rozmowę na osobności w przypadku wysoce niestosownego zachowania Napotykanych trudności nie bierz do siebie pamiętaj, że niewłaściwe zachowanie nie ma nic wspólnego z Tobą, a jest wyrazem osobistych obaw i potrzeb lub gniewu

51 Przywoływanie do porządku

52 10 sposobów przywoływania do porządku Zgaś/zapal światło Wygłoś dramatyczną kwestię Stwórz falę słowną poinstruuj grupę aby powtarzała ustaloną frazę, gdy ją usłyszy, np. Czas minął Klaskanie poinstruuj uczestników, aby zaczęli klaskać, gdy usłyszą twoje klaskanie Odtwórz nagraną muzykę

53 10 sposobów przywoływania do porządku cd. Daj niemy sygnał ustal znak, który będzie uciszał grupę i zachęć uczestników, aby również go wykorzystywali Daj sygnał dźwiękowy Opowiedz kawał Czy możemy porozmawiać? spróbuj tej kwestii aby przywrócić grupę do dyskusji Ogłoś przerwę Jeśli masz przy sobie butlę, energicznym ruchem odkręć na chwilę zawór i wypuść trochę gazu.

54 POMOCE I MATERIAŁY DODATKOWE

55 Flipchart tablica z kartkami Kiedy używać: W sytuacji, gdy rzutnik jest niedostępny Aby zapisac i zanotowac coś na gorąco Zby zanotowac pomysły i uwagi uczestników Wskazówki odnośnie przygotowania plansz: To, co możesz przygotuj wcześniej Zostaw jedną czystą stronę pomiędzy zapisanymi Ogranicz do minimum ilość informacji na stronie Pisz dużą czcionką i drukowanymi literami Używaj mazaków z płaską końcówką Wskazówki odnośnie używania plansz papierowych: Stój zawsze z boku, jedną nogą za stojakiem Nie pisz ani nie mów będąc odwróconym plecami do słuchaczy Staraj się pisać szybko i wyraźnie Przerzucaj strony sprawnie

56 Rzutnik Można wykorzystać aby: Robić wprowadzenie i podsumowanie Wyeksponować kluczowe pojęcia i zagadnienia Zaprezentować proces poprzez pokazanie etapów Zapewnić skojarzenie wizualne Przygotowanie slajdów: Umieszczać jedynie kluczowe słowa, fakty i liczby Używać dużej czcionki Ożywiać tekst kolorem lub ilustracją Unikać niejasnych lub nieprecyzyjnych sformułowań Przygotowanie się do prezentacji z rzutnikiem: Aranżując salę, pamiętaj, że każde pomieszczenie jest inne Przed prezentacją zapoznaj się ze sprzętem

57 Wskazówki Lista czynności przed prezentacją: Sprawdź, czy rzutnik stoi w miejscu łatwo dostępnym Sprawdź, czy rzutnik jest dobrze widziany ze wszystkich miejsc Sprawdź czy rzutnik i ekran sa dobrze ustawione Połóż zegarek obok rzutnika aby kontrolować czas Miej przygotowaną i sprawdzoną prezentację. Weź kopię zapasową Przygotuj inne materiały Korzystanie z rzutnika: Nie stawaj w świetle rzutnika Ustaw się tak, aby nie zasłaniać ekranu Nie wskazuj palcem. Użyj dłoni lub wskaźnika Nie gaś światła w pokoju Nie mów do ekranu utrzymuj kontakt wzrokowy ze słuchaczami

58 Bibliografia J. Bartyzel Od mistrza do superlidera. Rola trenera w grupie szkoleniowej M. Dubel-Brodnicka Zanim rozpoczną się szkolenia Z. Kieras Przygoda z treningiem czy trening z przygodami M. Łaguna Szkolenia. Jak je prowadzić by K. Markert Materiały Trenerskie M. Sidor-Rządkowska Oceń szkolenia po owocach

59 KONIEC

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Profesjonalna komunikacja Profesjonalna komunikacja to umiejętność odbierania informacji płynących od rozmówcy i przekazywania treści jakie chcemy podać, przy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA WERBALNA Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: akcent (badania dowiodły,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Temat: Jak odnosić się do innych? Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego

Temat: Jak odnosić się do innych? Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego Konspekt lekcji wychowawczej przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu, w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych

SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych Strona1 SZKOLENIE 1: Kształcenie osób dorosłych WPROWADZENIE: W jednostce szkoleniowej Kształcenie osób dorosłych wprowadzono podstawowe pojęcia dotyczące uczenia się w późniejszym wieku odwołujące się

Bardziej szczegółowo

REFERAT DLA ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO BLOKU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO CZYM JEST SKUTECZNE (DOBRE) NAUCZANIE?

REFERAT DLA ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO BLOKU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO CZYM JEST SKUTECZNE (DOBRE) NAUCZANIE? Ewa Kopiejewska nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie REFERAT DLA ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO BLOKU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO CZYM JEST SKUTECZNE (DOBRE) NAUCZANIE? Jest to styl

Bardziej szczegółowo

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności Pewność siebie w komunikacji moduł 2 Temat 2, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody aktywizujące

Wybrane metody aktywizujące Wybrane metody aktywizujące Referat na konferencję Zespołu Nauczycielskiego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu Opracował: mgr Rafał Lazar Racibórz 2008 Podział metod nauczania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja sztuka dobrych wystąpień Jak dobrze wypaść przed innymi? Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 21 listopada 2016 r. Autoprezentacja to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Prezentacje - wystąpienia publiczne

Prezentacje - wystąpienia publiczne TECHNIKI KOMUNKOWANIA SIĘ W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWCA PREZENTACJE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić Tadeusz Kotarbiński

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA RZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEG/CZYTANEG wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program wysłuchanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy System Oceniania został opracowany dla klas szkół średnich liceum profilowanego i technikum dla programu nauczania DKOS 5002-4\04 wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny

SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny SSPSE Przedmiotowy system oceniania języki angielski w szkole podstawowej w klasach IV-VI II etap edukacyjny opracowali; M.Laszecki, E.Pasiciel- Liszka, M.Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Szkolenie WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Jak mówić, by być słuchanym Andrzej Kozdęba Od trenera Udane wystąpienie publiczne to połączenie odpowiedniej analizy audytorium, rzetelnego przygotowania oraz atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek TAJEMNICE DOBREJ PAMIĘCI Barbara Małek KLUCZ DOBREGO ZAPAMIĘTANIA MATERIAŁU Możliwie jak największa koncentracja UWAGI (skupienie się na tym materiale, który chcemy opanowac) Przy wszelkiej pracy umysłowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobrą prezentację? Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o których się słyszy. Alfred Tennyson

Jak przygotować dobrą prezentację? Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o których się słyszy. Alfred Tennyson Jak prezentować Jak przygotować dobrą prezentację? Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o których się słyszy. Alfred Tennyson Planowanie prezentacji Po co? - czyli cel prezentacji Dla

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Sposoby oceniania: I. Ocenianie bieżące odbywa się w trakcie każdych

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię!

Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! CEL PREZENTACJI: Przekazanie wskazówek, jak przygotować się do wystąpienia publicznego PLAN PREZENTACJI: 1. Jak myślimy o wystąpieniach publicznych?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji?

Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? Zaprasza Sławomir Mika Jak wzmocnić działanie Dekretów i afirmacji? www.brahman.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana Tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez wydawcę.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 18 listopada 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych. Bożena Belcar

Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych. Bożena Belcar Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych Metoda czterech kroków Metoda jest prosta, a przy tym angażuje i ożywia uczestników. Jej celem jest kształtowanie określonych umiejętności bez jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Komunikacja interpersonalna kluczem do sukcesu w biznesie Na czym polega skuteczna komunikacja Magdalena Wilman Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 5 grudnia 2012 r. Termin

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Kraków, 27 listopada 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicze informacje:

Zasadnicze informacje: Seminarium dyplomowe Zasadnicze informacje: http://iis.pwsz.elblag.pl/ stefan/dydaktyka/semdyplomowe oraz http://www.ipipan.gda.pl/ stefan/dydaktyka/semdyplomowe Reguły gry 22II2008,str.1 Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach I - III: Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności PRACUJ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

20 Wskazówek dla Prezenterów

20 Wskazówek dla Prezenterów 20 Wskazówek dla Prezenterów www.clickmeeting.pl Teraz, gdy wiesz już, jak obsługiwać platformę ClickMeeting, jesteś gotowy, aby przeprowadzić swoje pierwsze spotkanie lub webinar. Poniżej znajdziesz kilka

Bardziej szczegółowo

werbalna i niewerbalna Komunikacja dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP informacja w założeniu ma adresta

werbalna i niewerbalna Komunikacja dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP informacja w założeniu ma adresta Komunikacja werbalna i niewerbalna dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska zbigniew.bromberek@put.poznan.pl Komunikacji

Bardziej szczegółowo

NADAWANIE - MOWA ROZUMIENIE

NADAWANIE - MOWA ROZUMIENIE WIEK DZIECKA SŁYSZENIE I ROZUMIENIE NADAWANIE - MOWA 0 3 miesiąc życia Reaguje na głośne Wycisza się/śmieje, gdy do niego mówimy Przerywa płacz, gdy usłyszy głos Wzmaga/osłabia ssanie, gdy usłyszy 4 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciel: Mariusz Kapsa Klasy I-III BIEŻĄCA uczniowie w klasach I-III nagradzani są słowem (pochwała), gestem, naklejkami z pochwałami lub wyrażeniami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI?

JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI? JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI? 21 października 2014 XIX Spotkanie Zawodowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Copyright MAGA

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo Osiągnięcia ucznia:

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo Osiągnięcia ucznia: Kryteria wymagań na poszczególne y dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo potrafi budować proste zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu I etap edukacyjny: klasy I-III Co będziemy sprawdzać? Czy uczeń 1) rozumie proste polecenia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi.

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. Pokochaj i przytul dziecko z ADHD ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. TYPOWE ZACHOWANIA DZIECI Z ADHD: stale wierci się na krześle,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ Gra symulacyjna nr 5: AUTOPREZENTACJA pt. Moja kariera zawodowa Cel gry: obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego, klasy: I a i IV a, b Szkoły Podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego, klasy: I a i IV a, b Szkoły Podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego, klasy: I a i IV a, b Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Renata Dziura Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo