Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce"

Transkrypt

1 Netia SA Wiodący w Polsce marzec 29

2 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiąŝą się z ryzykiem i brakiem pewności realizacji tych prognoz. Z uwagi na wystąpienie szeregu czynników faktyczne wyniki osiągnięte przez Netię mogą róŝnić się w istotnym zakresie od wyników przedstawionych w informacjach prognostycznych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w najnowszym raporcie okresowym Netii. Netia niniejszym oświadcza, Ŝe nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz. 2

3 Propozycja inwestycyjna Netii Największy w Polsce, wykazujący wzrost przychodów r-d-r o 75% w IV kw. 28r. i o 42% w 28 r. * Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta w dn. 15 września 28 r. - Cena nabycia: 2,8 x EBITDA prognozowana na 28 r. w wysokości 4 mln zł - Projekty integracyjne w toku; podtrzymana prognoza rocznych efektów synergii powyŝej 3 mln zł Strategia ukierunkowana na rozwój usług zakładająca pozyskanie 8 tys. klientów do 21 r. i 1 mln klientów do 212 r.: wzrost bazy klientów usług do 414 tys. w IV kw. 28 r. z 6 tys. w IV kw. 26 r. 36% udział w rynku przyłączeń netto dla usług w IV kw. 28 r. wzrost ogólnego udziału na rynku usług z 1,5% w IV kw. 26 r. do 7,6% w IV kw. 28 r. 9% udział w rynku usług opartych na dostępie regulowanym ponad 4% klientów usług obsługiwanych przez własną sieć Netii przewaga konkurencyjna w postaci ogólnokrajowej sieci szkieletowej oraz znajomości rynku klientów indywidualnych wzrostu rynku i sprzyjające środowisko regulacyjne Operator alternatywny z największą bazą klientów biznesowych, generującą wysoki strumień środków pienięŝnych finansowanie dla realizowanej strategii wzrostu, plan motywacyjny skorelowany z wartością dla akcjonariuszy * Przychody z działalności kontynuowanej 3

4 Zarząd Netii Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu, lat 42 41, dołączył do Netii w lutym 27 r. Wcześniej pełnił funkcje prezesa zarządu w Opoczno SA (w 26 r.) i Dec Sp. z o.o., spółce zaleŝnej GATX, (w latach 23-25). Jeszcze wcześniej pracował w Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. jako dyrektor generalny (w latach 2-23) i dyrektor sprzedaŝy (w latach ); w PepsiCo Trading Sp. z o.o. (w latach ) oraz w Polskim Biurze Badań Marketingowych Sp. z o.o. jako Retail Audit Manager (w latach ). M. Godlewski ukończył Politechnikę Warszawską uzyskując dyplom magistra inŝyniera w zarządzaniu przemysłem. Posiada takŝe tytuł MBA uzyskany w Ashridge Management College, Wielka Brytania. Aktywny członek Young Presidents Organisation. Jon Eastick, Główny Dyrektor Fnansowy, 42 41, dołączył do Netii w kwietniu 26 r. Wcześniej pełnił przez okres 5 lat funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w spółce PTC Sp. z o. o. Jeszcze wcześniej pracował w Lucent Technologies Poland SA na stanowisku członka zarządu i dyrektora finansowego (w latach ); w PTK Centertel Sp. z o. o. na stanowisku dyrektora ds. planowania strategicznego i finansowego (w latach ); w firmie audytorskiej Arthur Andersen, pracując w londyńskim, a następnie warszawskim biurze tej firmy (w latach ). Jon Eastick ukończył studia w LSE (London School of Economics) i jest biegłym rewidentem certyfikowanym w Wielkiej Brytanii. Piotr Nesterowicz, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, lat 38 37, został powołany na stanowisko członka zarządu Netii SA z dniem 15 września 28 r. Od 24 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Tele2 Polska Sp. z o.o. W latach pracował w firmie McKinsey & Company kolejno na stanowiskach konsultanta, managera projektu oraz młodszego partnera. W tym czasie pracował przede wszystkim na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i bankowego. Karierę zawodową rozpoczynał w 1994 roku w firmie Procter & Gamble. Pan Piotr Nestorowicz ukończył studia i obronił pracę doktorską na wydziale Zarządzania i Organizacji Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tom Ruhan, Główny Dyrektor ds. Prawnych, 45 44, został powołany na stanowisko członka zarządu Netii SA w kwietniu 26 r. Od marca 23 r. pełni funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych Netii. Wcześniej, w latach , pracował w kancelarii prawniczej Wardyński i Wspólnicy na róŝnych stanowiskach, doradzając w licznych procesach prywatyzacyjnych, między innymi Telekomunikacji Polskiej SA, jak równieŝ w restrukturyzacji finansowej Netii SA, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym zatrudnienie w Netii, pełniąc funkcję doradcy (Of Counsel). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. Z dniem 1 stycznia 29 r. został powołany w skład zarządu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA) ( Pełni takŝe funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). 4

5 Akcjonariat Netii Obrót publiczny GPW 35.56% Novator Telecom Poland II S.a.r.l. ( ator.co.uk) 3.33% Inwestorzy instytucjonalni Third Avenue Management LLC ( e.com) 24.8% SISU Capital Ltd. 1.3% 5

6 Coraz szybszy wzrost przychodów Nowy zespół i strategia rozwoju usług przyniosły szybsze tempo wzrostu Zakup Tele2 Polska przynosi dalszy wzrost przychodów o 4% w skali roku i pozytywną przyrostową EBITDA Przychody (mln zł) mln zł -5,2% r-d-r 838 mln zł -2,8% r-d-r mln zł +42% r-d-r 1.4 mln zł 12m pro forma m Proforma 1.52 mln zł +35% r-d-r 29 Prognoza usł głos. i sieć intelig. usł. głos niebezpośrednie transm. danych rozl.m.op. i hurt inne Udział Tele2 Polska w przychodach za konsolidowany okres (15 IX -31 XII 28 r.) wyniósł 129 mln zł Wyłączając przychody z działalności IVT (terminacja międzynarodowego ruchu głosowego) zbytej w I kw. 28 r. i akwizycję Tele2 Polska, przychody wzrosły r-d-r o 26% w 28 r. 6

7 Sprzyjające zmiany regulacyjne Sprzyjające zmiany regulacyjne pozwalają Netii dotrzeć z ofertą do ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz klientów biznesowych Sieć szkieletowa Netii o zasięgu ogólnokrajowym, funkcje wspierające, marka oraz procesy biznesowe są obecnie wykorzystywane na całym rynku usług telekomunikacyjnych Dostęp w 26r. przed zmianami regulacyjnymi Gosp. dom. (14,2 mln) SOHO/SME (1,2 mln) Corpo (3 tys.) Dostęp w 28 po zmianach regulacyjnych Gosp. dom. (14,2 mln) SOHO/SME (1,2 mln) Corpo (3 tys.) TP: 1,1 mln TP klienci detaliczni: 7,9 mln Pozostali: 268 tys. WLR, 24 tys. BSA Netia: 673 tys. WLR, 227 tys. BSA, 1,3 tys. LLU Netia: 398 tys. 392 tys. + 9 tys. Ethernet Pozostali: 1, mln 1, 3 mln Rynek dostępny wówczas dla Netii: 398 tys. linii we własnej sieci Rynek dostępny dla Netii obecnie: 8,9 mln linii TP 392 tys. linii we własnej sieci Netii Ogólnokrajowa licencja WiMAX Zakupy sieci osiedlowych Ethernet (obecnie 34 tys. gosp. dom. w zasięgu) Linie dzwoniące: TP Netia Pozostali operatorzy alternatywni Źródło: Netia, TP 7

8 Transakcja nabycia Tele2 Polska zamknięta w dniu 15 września 28r. Przełomowa zmiana pozycji rynkowej Netii Netia staje się prawie trzykrotnie większa pod względem przychodów niŝ drugi co do wielkości Wzrost rocznych przychodów o ponad 4% przy pozytywnej przyrostowej EBITDA Znaczny potencjał dosprzedaŝy usług, usług dodanych i kontentowych Atrakcyjna cena zakupu Wartość przedsiębiorstwa (EV): 33,9 mln euro 2.8 x EBITDA prognozowana na 28 r. w wysokości 4 mln zł 156 zł (37 euro) za klienta porównywalna z całkowitym kosztem pozyskania nowego klienta Przewidywane osiągnięcie rocznych synergii powyŝej 3 mln zł Znaczące i szybkie efekty synergii 2 mln zł oszczędności rocznie na kosztach sieci do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy 1 mln zł oszczędności rocznie na budŝetach promocyjnych klienci przechodzą pod markę Netii (wygaszenie promocji usług pod marką Tele2 w pierwszych 6-8 miesiącach po nabyciu) Do 1% nowych klientów przeniesionych na łącza własne Netii zwiększone marŝe Oszczędności wynikające z efektów skali: niŝsze koszty outsourcingu, przejecie pracowników, optymalizacja kosztów obsługi IT i sprzedaŝy 8

9 Niekwestionowany lider usług głosowych wśród operatorów alternatywnych Klienci usług głosowych wg technologii, 31 grudnia 28 r. Udział w rynku na dzień 31 grudnia 28 r. (') % WLR Linie głosowe % ` 8% 6% 4% 2% % 72% 17% 11% Netia Dialog Pozostali Cel 29 Łączna liczba linii aktywnych Bezpośrednie usługi głosow e VoIP WiMAX głos WLR (') Ponad 1.65 tys. klientów usług głosowych obsługiwanych na dzień 31 grudnia 28 r. Ponad 5 tys. klientów pozyskanych w ramach nabycia Tele2 Polska 37% klientów usług głosowych obsługiwanych bezpośrednio we własnych sieciach dostępowych Netii Netia ma 72% udział w rynku WLR wśród operatorów alternatywnych Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 1.15 tys. klientów usług głosowych (własna sieć+wlr+llu) Grupa TP Netia Dialog Pozostali 9

10 Niekwestionowany lider usług wśród operatorów alternatywnych (') Porty szeokopasmowe 4 2 Klienci usług wg technologii na 31 grudnia 28 r Cel 29 sieć miedziana, TVK i LLU sieć Ethernet Wimax Internet Cel 29 ` 414 tys. klientów obsługiwanych na dzień 31 grudnia 28 r. Ponad tys. klientów pozyskanych w wyniku przejęcia Tele2 Polska 46 tys. nowych klientów pozyskanych dzięki nabyciu sieci Ethernet 44% klientów obsługiwanych bezpośrednio we własnych sieciach dostępowych Netii Netia ma 9% udział w rynku BSA wśród operatorów alternatywnych Do końca 29 r. Netia zamierza pozyskać w ramach wzrostu organicznego łącznie ponad 525 tys. klientów (własna sieć+bsa+llu) + 9% % 8% 6% 4% 2% % (') 1 5 Udział w rynku na dzień 31 grudnia 28 r. 9% BSA (bitstream) 3% 6% Netia Dialog Pozostali Porty szerokopasmowe Grupa TP Netia Dialog 1

11 Netia ma unikalne atuty, by wykorzystać szanse na rynku szerokopasmowym Lider wśród operatorów alternatywnych Ogólnopolski zasięg Obecna działalność wspiera wzrost Partnerstwo biznesowe Kierownictwo 414 tys. klientów oraz ponad 1 mln klientów usług głosowych czyni Netię liderem wśród polskich dostawców alternatywnych Netia pierwsza wykorzystała szanse związane z liberalizacją rynku w IV kw. 28 r. udział w rynku wyniósł 9% dla usług BSA i 72% dla usług WLR Netia pierwsza uruchomiła usługi z wykorzystaniem dostępu do pętli abonenckiej TP (133 uwolnione węzły i dostęp do ponad 1,3 mln linii na koniec 28 r.; 3 węzłów z dostępem do 2,3 mln linii prognozowane na koniec 29 r.) Marka rozpoznawalna na terenie całego kraju w segmencie konsumenckim i biznesowym Ogólnopolska sieć dystrybucji Ogólnopolska sieć szkieletowa zapewnia pojemność i łącza backhaul od punktów styku Utrzymanie i zarządzanie siecią realizowane na terenie całego kraju poprzez umowę serwisową z firmą Ericsson Segment biznesowy generuje środki pienięŝne, pozwala osiągnąć wysoką marŝę i daje moŝliwości wzrostu Proces optymalizacji kosztów w toku Pełne finansowanie dla realizowanej strategii, ze znaczącą poduszką finansową w postaci dostępnych linii kredytowych Współpraca z telewizją cyfrową n w celu zaoferowania w 29 r. usług pakietowych 3play (telefon+internet+telewizja) Dostęp z ofertą do 5 sklepów Play Germanos WdroŜona we współpracy z Play oferta usług komórkowych i konwergentnych (komplementarna oferta dla klientów biznesowych) Google hosting DuŜe doświadczenie zespołu zarządzającego i znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego Udowodnione umiejętności z zakresu fuzji i przejęć oraz obszarów regulacyjnych Plany motywacyjne skorelowane z wartością dla akcjonariuszy 11

12 (PLN m) Elementy strategii wzrostu Netii (1) IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 Przychody EBITDA Rozszerzenie portfela usług Szybkie wejście i rozwój LLU w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Internetowe usługi dodatkowe i kontentowe zwiększają ARPU i lojalność klientów Skalowalne i pozbawione ryzyka wprowadzenie oferty 3play usługi pakietowe i IPTV poprzez partnerstwo z telewizją n Usługi mobilne i konwergentne poprzez partnerstwo z Play Dalszy rentowny wzrost segmentów klientów korporacyjnych i hurtowych Wzrost liczby klientów Rozwój sieci dystrybucji i funkcji wsparcia w celu obsługi klientów indywidualnych w całym kraju Agresywne pozyskanie klientów usług w oparciu o geomarketing Wiodąca pozycja w bitstreamie Optymalizacja inwestycji w WiMax Selektywne pozyskanie wysokiej jakości lokalnych sieci dostępowych (sieci Ethernet) DosprzedaŜ usług WLR klientom bitstreamu i pośrednich usług głosowych (CPS) * Przychody bez działalności IVT (international voice termination terminacja ruchu międzynarodowego) zbytej w I kw

13 Elementy strategii wzrostu Netii (2) Zysk netto i dodatni FCF Wzrost wartości klienta dla osiągnięcia rentowności Wzrost dostępności LLU i migracja do LLU klientów usług Bitstream/WLR Dalsza redukcja kosztów i koncentracja na wzroście efektywności Koncentracja na dostępie opartym na infrastrukturze oraz klientach kupujących 2 lub 3 usługi w pakiecie Wzrost przychodów od duŝej bazy klientów dzięki wprowadzenie usług kontentowych i e-handlu MoŜliwa dalsza konsolidacja rynku oraz świadczenie usług mobilnych klientom indywidualnym DosprzedaŜ usług pakietowych, mobilnych i konwergentnych Utrzymanie wysokiej marŝy EBITDA w sektorach klientów korporacyjnych i hurtowych Integracja Tele2 Polska oraz dalsze pozyskiwanie i integracja lokalnych sieci internetowych (Ethernet) Realizacja inicjatyw dot. obniŝania kosztów i wzrost efektywności poprzez ekonomię skali 13

14 Baza usług Netii szybko rośnie Netia - Polska Udział w rynku Klienci usług 25% 1, FORTHNet 2.% 2% Iliad 18.4% 8 (' ) 6 4 (' ) 15% 1% Netia 7.6% Fastweb 12.1% 2 5% % P 212P Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q1 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q2 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Własna sieć LLU/BSA Sieci ethernetowe Iliad Fastweb (1) Netia Forthnet Porównywalne rynki i operatorzy alternatywni (2) Forthnet - Grecja Iliad - Francja Fastweb - Włochy n.a. n.a. n.a. WdroŜenie LLU w IV kw. 6.2%.4%.6%.8% 1.2% 1.8% 2.3% 2.8% 4.1% 5.9% 7.7% 9.8% 12.8% 16.2% 19.5% 23.4% 26.3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1.% 1.4% 1.7% 2.5% 3.2% WdroŜenie LLU w % 4.6% 6.9% 8.5% 9.6% 11.5% 15.3% 18.% 2.3% 22.6% 26.8% 3.2% 31.9% 34.4% 38.3% 42.4% 44.9% 47.2% 51.3% 55.3% 57.6% 6.9% 62.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1,6 1,4 1,2 1, % 1.1% 1.5% 2.% 2.4% 2.8% Ogłoszenie strategii LLU styczeń % 5.% 6.3% 8.% 8.9% 11.2% 13.7% 15.8% 17.5% 22.7% 25.3% 26.5% 27.8% 32.% 33.6% 35.5% 36.8% 39.4% 42.3% 44.3% 46.7% 48.% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Liczba uŝytkowników ( ) Dostęp do usług w gosp. dom. [%] Źródło: Merrill Lynch Research, Informa, sprawozdania finansowe spółek (1) Ogólnokrajowy udział w rynku. Sieć światłowodowa Fastweb obejmowała jedynie ok. 4 mln gospodarstw domowych do momentu rozpoczęcia ogólnokrajowego projektu LLU w styczniu 25 (2) Dane faktyczne do III kw. 27 r. włącznie; szacunki za IV kw. 27 r. wg Merrill Lynch December 27 Broadband Matrix 14

15 Znaczne przyspieszenie ekspansji usług Porty szerokopasmowe Zmiana przychodów z usług transmisji danych (') % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 46% 1% 61% 13% 27% 8% 38% 12% 56% 15% 49% 51% 8% 9% 57% 16% IV kw.7 I kw.8 II kw.8 III kw. 8 IV kw. 8 Cel na 29 % I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 sieć miedziana, TVK i LLU sieć Ethernet Wimax BSA zmiana r-d-r zmiana k-d-k Liczba nowych przyłączeń usług netto (tys.) Udział w rynku przyłączeń usług netto Łączny udział w rynku usług (przyłączenia) I kw % 2.4% II kw % 3.% III kw % 3.8% IV kw % 4.5% I kw % 5.1% II kw % 5.7% III kw % 6.6% Iv kw % 7.6% (PLN) Średnie ARPU z usług I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 Źródło: Netia, TP, dane historyczne Netii uwzględniają akwizycje 15

16 Marketing i dystrybucja usług wspiera takŝe sprzedaŝ usług głosowych WLR (wholesale line rental) (') Linie głosowe IV kw.7 I kw.8 II kw.8 III kw.8 IV kw. 8 Cel na 29 Własna sieć WLR ` 1,33 1,65 1,15 Łączna liczba linii głosowych (własna sieć Netii i WLR) osiągnęła poziom 1.65 tys. na koniec IV kw. 28 r. Planowana dodatkowa sprzedaŝ usług głosowych klientom LLU i sieci Ethernet (2play) DosprzedaŜ usług głosowych i internetowych obniŝa średni koszt świadczonej usługi i podwyŝsza marŝe 1% 18% 88% 68% 48% % 8% -12% Zmiana przychodów z usług głosowych I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 11% 63% 27% 2% 22% -1% -5% -3% -1% 3% 1% -11% -9% -11% -1% -6% zmiana r-d-r zmiana k-d-k Udział przyłączeń netto dla WLR 5% 44% 46% 4% 42% 36% 36% 3% 24% 2% 1% % IV kw. 7 I Kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 Pro-forma z Tele2 Polska za cały III kw. 28 r. Liczba nowych przyłączeń usług głosowych netto (tys.) Łączny udział w rynku usług głosowych I kw. 7 (4) 3.5% II kw. 7 (2) 3.5% III kw. 7 (2) 3.6% IV kw % I kw % II kw % III kw % IV kw % (PLN) ARPU dla usług głosowych I kw. 7 II kw. 7 III kw. 7 IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 Średnie Własna sieć WLR Źródło: Netia, TP, dane historyczne Netii do II kw. 28 r. nie obejmują Tele2 Polska 16

17 Potencjał rozwoju polskiego rynku szerokopasmowego Dostęp szerokopasmowy (1) Szacowany wzrost dostępu szerokopasmowego do 21E (gosp. domowe) (1)(2) (1)(2) 1% 1% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 88,8% 88,8% 88,7% 83,% 82,9% 73,5% 7,5% 69,9% 69,4% 69,% 67,2% 66,8% 65,9% 64,6% 53,8% 4,4% 4,4% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Potencjał do przyłączenia ok. 66 tys. klientów usług rocznie w latach % Norwegia Holandia Dania Francja Szwajcaria W. Brytania Europa Szwecja Niemcy Hiszpania Austria Belgia Finlandia Grecja Włochy Polska Portugalia % Niemcy Francja Hiszpania W. Brytania Polska Włochy Grecja Holandia Szwajcaria Belgia Austria Norwegia Portugalia Szwecja Dania Finlandia III kw. 8 21P Penetracja PC gosp. dom. 28 Penetracja PC gosp. dom. 21 Źródło: Merrill Lynch Broadband Matrix za wyjątkiem Polski, szacunki Netii Nota: Szacunki dot. krajów Europy Zachodniej oparte o dane po III kw. 8 za Merrill Lynch Broadband Matrix Q4 28; dane dla Polski oszacowane przez Netię w oparciu o dane po III kw. 8 (1) Bez uwzględnienia sieci osiedlowych (Ethernet) (2) Obliczony jako róŝnica liczby gosp. dom. z dostępem szerokopasmowym w 21 (szac.) i 28 (szac.) 17

18 Rynek szerokopasmowy jest rozdrobniony UŜytkownicy usług IV kw Szanse 8% 19% Łącznie 5,4 mln 4% 27% 6% TV Kablowa Inni Grupa TP Netia Sieci Ethernet Własna sieć miedziana/światłowodowa Netii Kontynuacja rozwoju ADSL wśród bazy klientów we własnej sieci (ok. 2 tys. linii mieszkaniowych i 17 tys. linii biznesowych) Dostęp do sieci TP otwarty decyzjami Regulatora Internet w oparciu o Bitstream Access DosprzedaŜ usług głosowych VoIP i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR) Przejście do profilu LLU DosprzedaŜ usług IPTV i sprzedaŝ krzyŝowa usług komórkowych Sieci osiedlowe (Ethernet) Potencjał do małych przejęć zamykających (Bolt-on acquisitions) Sieci lokalne o wysokiej przepływności DosprzedaŜ usług głosowych i rozbudowa na potrzeby usług IPTV Proces integracji TV kablowa Szanse wzrostu dla Netii Oferta Netii 3-play konkurencyjna dla ofert typu multi-play Źródło: Netia, PMR 1 Wg danych TP łączna liczba klientów usług wynosiła na dzień 31 grudnia 28 r. 5,54 mln 18

19 Zakupy spółek ethernetowych powiększają infrastrukturę szerokopasmową Netii Przejęta spółka (miasto) 1. Lanet (Wrocław) 2. Komnet (Wrocław) Cena za abonenta (zł) 1,225 1,298 Liczba abonentów 8,233 7,254 Następne kroki: Integracja na platformy Netii oraz zapewnienie łączności poprzez linie Netii 3. Magma (Wrocław) 4. Akron (Wrocław) 5. Netis (Jastrzębie) 6. 3VNet (Brzeg) 7. Zielona Burza (Trzebnica) 1, ,3 1,151 4, DosprzedaŜ usług głosowych i kontentowych Netii Zwiększenie penetracji wśród gosp. dom. w zasięgu obecnie 27% ze 34 tys. 8. Inet (Brzeg) 9. Verizone (Wrocław) ,257 1,4 Nabycia spółek w IV kw. 28: 1. Ozimek Net (Ozimek) 11. Ikatel (Wrocław) 12. Interbit (Tczew) 13. Punkt (Opole) 14. Cybertech (Białystok) ,59 1,174 1, ,246 4,367 3,535 Przejęta spółka (miasto) 16. Seal-Net (Kluczbork) 17. Netster (ŁomŜa) 18. Ticom (Tarnowskie Góry) Cena za abonenta (zł) Liczba abonentów 937 1, Connect (Białystok) 973 4, Air Bites (14 miast) 85 24,486 1 Średnia: 1,1 47, Easy Com (Góra) Średnia: 785 6,261 33,571 Wzrost organiczny Łączna liczba abonentów na dzień ,11 9,57 Uwaga: Cena za abonenta w transakcjach historycznych uwzględnia gotówkę netto w przejmowanym podmiocie Uwaga: Cena za abonenta w transakcjach w 4 kw. 28r. nie uwzględnia gotówki netto w przejmowanym podmiocie 1 Średnie proste 19

20 Środowisko regulacyjne w Polsce Koszt odsprzedaŝy abonamentu (WLR) 2 zł (formuła cena detaliczna minus ) Ceny hurtowe dla bitstreamu zł (formuła cena detaliczna minus ) Koszt pełnego dostępu LLU (opłaty miesięczne) 22 zł Koszt współdzielonego dostępu LLU (opłaty miesięczne) 5.81 zł Źródło: Netia W dn. 1 grudnia 28 r. UKE (regulator) ogłosił nową ofertę ramową o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej, która obniŝa opłaty miesięczne za dostęp LLU z 36 zł do 22 zł (dla dostępu pełnego) oraz z 13 zł do 5,81 zł (dla dostępu współdzielonego) 2

21 Usługi hurtowe świadczone na bazie sieci TP Netia PSTN (sieć telefoniczna) WLR TP Centrala TP DSLAM BSA TP oferuje usługę głosową wraz z Internetem za 11 zł Netia pobiera od klienta za usługę głosową i Internet ~ 9 zł Sieć IP Netii - dostęp do Internetu Netia płaci do TP 49% ceny detalicznej TP za Internet i 47% opłaty miesięcznej za WLR RAZEM ~ 49 zł Strategia dla usług hurtowych na sieci TP: DosprzedaŜ usług klientom 1play (korzystającym z jednej usługi) MoŜliwość przeniesienia klientów BSA/WLR do generującego wyŝsze marŝe LLU na przełomie II i III kw. 29 r. (testy migracji w toku) Netia planuje zmigrować do końca 29 r. ponad 2 tys. klientów BSA i WLR na LLU Netia nie inwestuje w sprzęt DSLAM Netia moŝe jedynie odsprzedawać usługi oferowane przez TP, np. przepływności 21

22 Uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej TP Centrala TP DSLAM NETIA DSLAM Sieć IP Netii - dostęp do Internetu - wysokiej jakości VoIP Netia pobiera od klienta 2 play ~ 9 zł Netia płaci TP 22 zł miesięcznie za dzierŝawę linii Netia musi zainwestować we własny sprzęt DSLAM ~ 2 tys. zł / węzeł NETIA kontroluje usługi oferowane po DSLAM - prędkość transmisji - usługi dodane, np. IPTV, VoD (wideo na Ŝyczenie) Projekt LLU: Cel uzyskania dostępu do 5 mln linii TP dzięki zainstalowaniu DSLAM w 5 węzłach w latach Cel uwolnienia 3 węzłów do końca 29 r. 135 węzłów TP uwolnionych na dzień 24 lutego 29 r. 2,5 tys. klientów LLU (2play) pozyskanych w sposób organiczny na dzień 24 lutego 29 r. Migracja klientów BSA/WLR do LLU planowana na przełomie II i III kw. 29 r. W grudniu 28 r. nastąpiła obniŝka miesięcznej opłaty dla TP za pełen dostęp LLU z poziomu 36 zł do 22 zł Koszt dostępu współdzielonego wynosi 5,81 zł gdy klient zatrzymuje usługę głosową TP Jednorazowa opłata instalacyjna LLU wynosi 55,51 zł 22

23 generują wysoką EBITDA oraz dodatnie Segment korporacyjny Większa koncentracja na wysokiej wewnętrznej stopie zwrotu z projektów Cel osiągania stabilnych przychodów Ścisła kontrola kosztów i zmniejszenie relacji nakładów inwest. do przychodów aby podwyŝszyć poziom FCF Oferta usług komórkowych i konwergentnych Netii Segment małych i średnich firm Dynamiczny wzrost liczby klientów w tym sektorze o 23% w 28 r. do 97 tys. OneOffice jako podstawowa, standardowa usługa dla klientów SOHO/SME Oferta usług komórkowych i konwergentnych Netii Wykorzystanie moŝliwości świadczenia usług większej liczbie klientów w oparciu o dostęp regulowany Segment klientów hurtowych (inni operatorzy) Oportunistyczne podejście aby podwyŝszyć poziom wykorzystania aktywów i pojemności Projekt teletransmisji dla P4 Realizacja projektów o wysokiej EBITDA i niskich nakładach inwestycyjnych 23

24 Wysokie z działalności we własnej sieci Netii Wolne % przychodów we własnej sieci 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 25.3% 25.6% 17.4% 7.9 pp 22.2% 15.2% 14.3% 1.4pp 7.9pp MarŜa EBITDA Nakłady inwesty cy jne oraz IT (% przy chodów) Wolne operacy jne przepły wy (FCF operacy jny ) marŝa EBITDA 26 EBITDA 27 EBITDA 28 (PLN'M) EBITDA zaraportowana 355 Odpis aktualizujący 64 Umorzenie zobowiązań koncesyjnych 221 Skorygowana EBITDA Pozostałe zyski/(straty) netto bez umorzenia zob. konces. Pozostałe przychody Pozostałe koszty Program premiowania akcjami % 218 EBITDA z działalności we własnej sieci (PLN'M) EBITDA as EBITDA Other income Pozostałe Other expense Pozostałe Other Pozostałe raported zaraportowana przychody koszty gains/(losses), zyski/(straty) netto net SOP Przychody 25.6% 29 Program BSA & BSA/WLR EBITDA own EBITDA premiowania straty początkowe start-up networks z działalności akcjami we własnej sieci (PLN'M) EBITDA raportowana 12 Pozostałe przychody MarŜa EBITDA 13 Pozostałe zyski/straty (netto) 1 Koszt opcji pracowniczych Początkowe koszty BSA & WLR Udział Tele2 Polska % 192 EBITDA z działalności podstawowej 24

25 Netia inwestuje dzisiaj w rozwój Spółki w przyszłości 2% 29% 22% 17% % przychodów (PLN'M) P Trady cy jne usługi P4 Usługi szerokopasmowe (z WiMAX) Łączne nakłady inwestycyjne w 28 r. utrzymane na poziomie nakładów inwestycyjnych w 27 r. Wzrost nakładów na systemy informatyczne, spowodowany rozwojem nowych usług, był przyczyną relatywnie stabilnej dynamiki nakładów na istniejącą sieć oraz IT w kolejnych latach Utrzymanie dotychczasowego poziomu nakładów na sieci szerokopasmowe odzwierciedla spadek nakładów na technologię WiMAX oraz rosnące wykorzystanie pojemności infrastruktury wybudowanej na potrzeby transmisji danych, z uwzględnieniem nakładów poniesionych w pierwszym roku rozwoju LLU Projekt P4 zbliŝa się ku końcowi (nakłady na sieć) 25

26 Netia ma pełne finansowanie dla realizacji strategii wzrostu do 21 r. Poziom cash burn lub powrót do dodatniego FCF zaleŝy od decyzji dot. tempa wzrostu mln zł Koncesje telekomunikacyjne, netto Zezwolenia WiMAX, netto Inwestycja w P Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 4,123 4, 3,896 Rzeczowe aktywa trwałe, netto 1,416 1,49 1,458 Inne aktywa trwałe Środki pienięŝne Inne aktywa obrotowe Aktywa razem 2,3 2,71 2,155 Zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów) Kredyt Inne zobowiązania długoterminowe Shareholders funds 1,9 1,7 1,945 Dostępne linie kredytowe szerokoasmowych finansowanie strategii 26

27 Prognoza średnioterminowa MarŜa EBITDA na poziomie 25% kluczowym celem Roczny wzrost przychodów (CAGR) MarŜa EBITDA na poziomie 2% w roku na poziomie 25% w roku 5% - 1% Zysk netto w roku 21 Dodatnie przepływy środków pienięŝnych w roku Spadek relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów do 15% w roku 1 milion klientów usług w roku Prognoza została opublikowana przez Spółkę w dniu 1 lutego 29 r. szerokoasmowych finansowanie strategii 27

28 Plan motywacyjny Netii dla zarządu i kluczowych pracowników Uczestnicy Cena realizacji 3,5 zł 5,5 zł 7, zł 8,25 zł Inne Członkowie Zarządu 8,333,5 11,2, 8,4, 8,4, 271,814 36,65,314 Pracownicy * i byli członkowie Zarządu 3,4,75 5,439, 4,27, 3, 432,59 13,662,89 Łącznie 11,618,25 16,639, 12,67, 8,7, 73,873 5,268,123 Termin realizacji opcji: do 2 grudnia 212r. Maksymalna liczba akcji wyemitowanych w ramach Planu: z czego liczba akcji wyemitowanych dotychczas: W przypadku, kiedy opcje są wykonywane po cenie rynkowej przewyŝszającej cenę realizacji, uczestnik otrzymuje akcje w ilości wynikającej z róŝnicy między tymi wartościami. * Zarząd jest upowaŝniony do przyznania kadrze zarządzającej wyŝszego szczebla do 1,6 mln opcji po cenie realizacji 3,5 zł oraz 3,6 mln opcji po wyŝszych cenach realizacji finansowanie strategii

29 Wyniki finansowe 28 r. Aktualizacja na koniec IV kw. 28 r. 29

30 Kluczowe osiągnięcia w 28 r. Dynamiczny wzrost przychodów i EBITDA - Przychody wzrosły w 28 r. o 34% rok do roku - Przychody wzrosły w IV kw. 28 r. o 75% rok do roku - EBITDA wzrosła w IV kw. 28 r. o 225% rok do roku Przejęcie Tele2 Polska we wrześniu 28 r. - Cena: wskaźnik 2,8x EBITDA Tele2 Polska za 28 r. tj. 4 mln PLN - Znaczący wzrost skali prowadzonej działalności - Zaawansowany proces integracji zakładający roczne synergie na poziomie 3 mln PLN + Netia niekwestionowanym liderem rozwoju usług LLU w Polsce węzłów uwolnionych na dzień 31 grudnia 28 r. - Wzrost tempa sprzedaŝy usług głosowych i internetu - MoŜliwość dosprzedaŝy internetu klientom BSA/ WLR (a następnie ich migracja na generujące wyŝszą marŝę usługi LLU) - Testy migracji na LLU prowadzone z TP (plan migracji ponad 2. klientów do końca 29 r.) Netia dysponuje środkami na pełne sfinansowanie realizacji planów rozwoju - SprzedaŜ udziałów w P4 i koncentracja na realizacji strategii rozwoju poprzez wzrost bazy klientów internetu szerokopasmowego - Gwałtowny spadek wykorzystania gotówki (dodatnie przepływy wolnych środków pienięŝnych w 21) - MoŜliwość akwizycji większej skali lub skupu akcji własnych Spółki PodwyŜszona prognoza na 29 r. 8% 6% 4% 2% % (PLN' M) % Wzrost przychodów (r-d-r) 21.8% 27.8% 41.5% 74.9% IV kw. 7 I kw. 8* II kw. 8* III kw. 8* IV kw. 8* 17.7 EBITDA kwartalnie IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 * Przychody z działalności kontynuowanej 3

31 Kluczowe wydarzenia dla Netii w 28 r. Środowisko regulacyjne 2 maja 28 r. Decyzja Prezesa UKE dot. wprowadzenia płaskiej stawki (PSI) w rozliczeniach międzyoperatorskich pomiędzy Netią i TP. 2 lipca 28 r. Decyzja Prezesa UKE dot. obniŝenia opłat aktywacyjnych BSA dla Netii. 14 października 28 r. Decyzja Prezesa UKE dla Netii w zakresie usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP (WLR). Wrzesień/ październik, 28 r. Prezes UKE wydał decyzje obligujące 3 operatorów komórkowych do obniŝki stawek za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR). I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 4 listopada 28 r. Akceptacja przez Prezesa UKE nowych ofert referencyjnych TP dot. połączenia sieci (RIO) i BSA. listopada 28 r. Prezes UKE ogłosił nową ofertę RUO obniŝającą stawki za LLU w rozliczeniach z TP. 19 marca 28 r. SprzedaŜ działalności IVT spółce Mediatel za 13,6 mln PLN (terminacja międzynarodowego ruchu głosowego, działalność nie będąca kluczową dla strategii Spółki). 3 kwietnia 28 r. SprzedaŜ udziałów w P4 za 131,8 mln EUR partnerom Netii w projekcie P4. 15 września 28 r. Przejęcie Tele2 Polska za kwotę 31,4 mln EUR (plus opłata dodatkowa związana z osiągniętymi wynikami operacyjnymi). 31 grudnia 28 r. Netia posiadała łącznie 133 uwolnione węzły LLU w sieci TP. Działalność Netii Grudzień 28 r. Akwizycja spółek ethernetowych AirBites, Easy Com, Ticom i nieco wcześniej Netster oraz Seal-Net. Łączne nakłady na przejęcia spółek ethernetowych w 28r. wyniosły 45,1 mln PLN. 31

32 Netia pozostaje największym konkurentem grupy TP w usługach Przyłączenia netto portów Grupa TP Przyłączenia netto portów Netia (tys.) IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 Źródło: TP TP Orange (tys.) IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 Netia - akwizy cja Tele2 Polska Netia - przejęcia sieci Ethernet Netia - wzrost organiczny (PLN) Średnie ARPU dla usług IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 (PLN) Koszt pozyskania klienta bitstreamu (SAC) IV kw. 7 I kw. 8 II kw. 8 III kw. 8 IV kw. 8 32

33 Wyniki finansowe Grupy Netia Transakcja nabycia Tele2 Polska została zamknięta w dniu 15 września 28 r. (w tys. PLN) IV kw. III kw. 28 II kw. I kw Przychody z dział. kontynuowanej Wzrost % ,4% ,5% ,8% ,8% ,5% nm nm nm Przychody Wynik na sprzedaŝy EBITDA / Skorygowana EBITDA 1 MarŜa % Wzrost % ,6% 225,7% ,2% 21,2% ,6% (43,1%) ,2% (38,1%) ,2%,% ,4% (22,9%) ,7% (34,7) EBIT (zysk operacyjny) (14.683) (22.714) (33.23) (29.79) (99.76) (13.84) ( ) Udział w kosztach początkowych P (22.625) (22.625) ( ) (3.724) Zysk ze sprzedaŝy udziałów w P4 -- (46) Wynik netto (1.96) (18.586) (55.294) ( ) ( ) Aktywa łącznie ,3,479 2,7,651 2,155,359 Środki pienięŝne netto (15.264) 192,685 (37,3) 143,586 Dostępne linie kredytowe , 25, 2, 1 EBITDA za 26 nie uwzględnia kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz umorzenia zobowiązań ]koncesyjnych El-Netu. 2 Łącznie z opcją pozyskania 1 mln PLN dodatkowego finansowania. 33

34 Wyniki finansowe Tele2 Polska Przed nabyciem przez Netię (zł w tys.) II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw. Przychody z działalności kontynuowanej 115, , ,28 15,66 92,74 88,769 Przychody 115, , ,28 15,66 92,74 88,769 Zysk brutto 46,958 44,511 48,723 44,73 39,53 38,817 EBITDA 18,52 9,478 8,91 6, ,61 MarŜa 15.6% 8.2% 8.% 5.8%.% 1.2% EBIT 15,892 7,22 7,644 4,994 (1,39) (273) Wynik netto 15,754 1,941 2, (5,181) (4,479) Aktywa razem 84, , , , , ,412 Aktywa netto 36,691 (297,135) (299,76) (276,28) (276,576) (271,394) Środki pienięŝne/ dług netto 2,971 (299,11) (39,898) (312,557) (327,799) (3,3) 34

35 Zaktualizowana prognoza na 29 r. odzwierciedla osiągniętą skalę i koncentrację na rentowności Zaktualizowana Poprzednia Liczba klientów usług (w tys.) Liczba klientów usług głosowych (we własnej sieci i WLR) Liczba uwolnionych węzłów LLU Przychody (w mln PLN) 1.52 EBITDA (w mln PLN) 26 Nakłady inwestycyjne (bez przejęć) (w mln PLN) Prognoza została opublikowana przez Spółkę w dniu 1 lutego 29 r. 35

36 Podsumowanie głównym czynnikiem wzrostu przychodów i poprawy rentowności Koncentracja na rozwoju bazy klientów usług głosowych i internetowych (2play) oraz usług LLU, integracji Tele2 Polska i efektywności kosztowej PodwyŜszona prognoza na 29 r.: Przychody przekraczające 1,5 mld PLN Wzrost zysku EBITDA o 52% do 26 mln PLN Osiągnięcie zysku netto w 21 r. Netia posiada środki na pełne sfinansowanie planów rozwoju Elastyczność dot. moŝliwości kolejnych akwizycji Badanie moŝliwości zwrotu gotówki do akcjonariuszy 36

37 Dziękujemy za uwagę 37

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce

Netia SA Wiodący operator alternatywny w Polsce Netia SA Wiodący w Polsce luty 29 www.inwestor.netia.pl Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią gwarancji przyszłych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kw. 2009 roku

Wyniki finansowe za I kw. 2009 roku Wyniki finansowe za I kw. 29 roku Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 7 maja 29 r. www.inwestor.netia.pl Kluczowe osiągnięcia w I kw. 29 r. Dynamiczny wzrost przychodów i zysku EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok 2006 Konferencja prasowa 2 marca 2007 r. www.investor.netia.pl 1 Agenda Wprowadzenie Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Wyniki operacyjne za rok 2006 Paweł Karłowski,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy

Wyniki finansowe za 2008 rok obrotowy Wyniki finansowe za 28 rok obrotowy Telekonferencja dla inwestorów i konferencja prasowa 24 lutego 29 r. www.inwestor.netia.pl Netia zrealizowała podwyŝszoną prognozę na 28 r. Wykonanie Zaktualizowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kw. 2010

Wyniki finansowe za I kw. 2010 Wyniki finansowe za I kw. 21 Telekonferencja dla inwestorów 6 maja 21 r. Podsumowanie Kluczowe osiągnięcia w I kw. 21 r. Szybszy wzrost bazy klientów 63 tys. klientów usług szerokopasmowych (+37% r-d-r,

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r.

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r. Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych 18 kwietnia 2007 r. 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Lipiec 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Maj 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości wrzesień 2007 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe moŝliwości kwiecień 28 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2015 r. 25 lutego b.r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 215 r. 25 lutego b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w IV kwartale oraz całym 215 roku Przychody za 215 rok wyniosły PLN 1.572 mln (-6% r-d-r) i PLN 43 mln w IV

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Maj 2010 Podsumowanie Propozycja inwestycyjna Netii Największy operator alternatywny w Polsce Największy operator alternatywny w Polsce z przychodami za 2009 r. na

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r. Wyniki finansowe za I kwartał 215 r. Telekonferencja z inwestorami, 14 maja b.r. Netia ogółem Kluczowe wydarzenia w I kwartale 215 roku Przychody za I kw. 215 roku wyniosły PLN 389 mln (-4% k-d-k oraz

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 Zawierający: Wybrane dane finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30

Bardziej szczegółowo

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości

Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości Netia SA Polski rynek szerokopasmowy nowe możliwości marzec 28 www.inwestor.netia.pl 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia

2 Sytuacja finansowa Grupy Netia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2 Sytuacja finansowa Grupy Netia 2.1 Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe Grupy Netia Podstawowe dane finansowe badane badane I Przychody... 1.572.181 1.674.039

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii do 2020 roku

Strategia Netii do 2020 roku Strategia Netii do 2020 roku Celem strategicznym Netii od 2007 r. to być najszybciej rosnącym dostawcą usług telekomunikacyjnych i najczęściej wybieranym przez klientów dostawcą usług szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kw. 2011 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2011

Wyniki finansowe za I kw. 2011 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2011 Wyniki finansowe za I kw. 2 Telekonferencja z inwestorami 5 maja 2 Podsumowanie Wzrost rentowności i potwierdzona prognoza I kw. 2 Zmiana r-d-r Prognoza 2 Przychody () 4,2 +3,7%.6+ Skorygowana EBITDA (),5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 rok. Telekonferencja z inwestorami 20 lutego 2014 r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 rok. Telekonferencja z inwestorami 20 lutego 2014 r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 213 rok Telekonferencja z inwestorami 2 lutego 214 r. Wykonanie za cały 213 r. Wskaźniki finansowe zgodne ze skorygowaną prognozą Wykonanie pełnorocznej skorygowanej

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA Kontakt: Andrzej Kondracki (Relacje Inwestorskie) +48-22-352-46 andrzej.kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) +48-22-352-252 malgorzata.babik@netia.pl NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2014 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2014 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał 214 r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I CAŁY ROK 2010 1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I CAŁY ROK 2010 1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Kontakt: Andrzej Kondracki (Relacje Inwestorskie) +48-22-352-4060 andrzej.kondracki@netia.pl Małgorzata Babik (Public Relations) +48-22-352-2520 malgorzata.babik@netia.pl NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Crowley Dialog Netia. Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011

Crowley Dialog Netia. Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Crowley Dialog Netia Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Podsumowanie W dniu dzisiejszym Netia podpisała dwie

Bardziej szczegółowo

Netia kupuje spółki Dialog i Crowley. Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011

Netia kupuje spółki Dialog i Crowley. Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Dwie przełomowe transakcje dla Netii 29 września 2011 Netia kupuje spółki Dialog i Crowley Podsumowanie W dniu dzisiejszym Netia podpisała dwie przełomowe umowy akwizycyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2014 r. Aktualizacja Strategii 2020. Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 214 r. Aktualizacja Strategii 22 Telekonferencja z inwestorami, 6 listopada 214 r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ. Warszawa 2007

PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ. Warszawa 2007 PODZIAŁ FUNKCJONALNY LUB STRUKTURALNY OPERATORA O ZNACZĄCEJ POZYCJI RYNKOWEJ Warszawa 2007 Definicje Podział funkcjonalny wydzielenie organizacyjne w ramach spółki, jednostki odpowiedzialnej za niektóre

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Wiodący operator alternatywny w Polsce

Wiodący operator alternatywny w Polsce Wiodący operator alternatywny w Polsce Listopad 29 Spis treści Podsumowanie 3 Atrakcyjny potencjał rozwoju rynku 14 Strategia ukierunkowana na rozwój usług szerokopasmowych 26 Segmenty klientów biznesowych

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA IV KWARTAŁ I ROK 2007

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA IV KWARTAŁ I ROK 2007 Kontakt: Anna Kuchnio (IR) +48-22-330-2061 Jolanta Ciesielska (Media) +48-22-330-2407 Netia - lub - Emilia Whitbread Taylor Rafferty, Londyn +44-(0)20-7614-2900 Reema Parikh Taylor Rafferty, Nowy Jork

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I 2008 ROK. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA. Kontakt:

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ I 2008 ROK. 1. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA. Kontakt: Kontakt: Andrzej Kondracki (IR) +48-22-33-46 Małgorzata Babik (Media) +48-22-33-252 Netia - lub - Emilia Whitbread Taylor Rafferty, London +44-()2-7614-29 - lub - Jessica McCormick Taylor Rafferty, New

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU

NETIA SA OGŁASZA WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU Kontakt: Anna Kuchnio (IR) +48-22-330-2061 Jolanta Ciesielska (Media) +48-22-330-2407 Netia - lub - Maria Ruiz Taylor Rafferty, Londyn +44-(0)20-7614-2900 Reema Parikh Taylor Rafferty, Nowy Jork +001-212-889-4350

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze i II kw Telekonferencja z inwestorami 4 sierpnia 2011

Wyniki finansowe za I półrocze i II kw Telekonferencja z inwestorami 4 sierpnia 2011 Wyniki finansowe za I półrocze i II kw. 2 Telekonferencja z inwestorami 4 sierpnia 2 Główne wskaźniki za I półrocze 2 r. oraz zrewidowana prognoza Prognoza 2 r. I półrocze 2 r. Zmiana rok-do roku Oryginalna

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Wrzesień 2012 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r.

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV transmisja kontentu TV w w sieci IP MPLS EXATEL KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV - ANALIZA RYNKU Sytuacja rynkowa. TVK ISP ISP & TVK Abonent końcowy Cloud TV - ANALIZA RYNKU Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

5 LAT DBAM O ZDROWIE!

5 LAT DBAM O ZDROWIE! 5 LAT DBAM O ZDROWIE! Warszawa, 16 listopada 2006 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 PGF etapy rozwoju 1990 1997 1998 2001 2005 2006 Powstanie Medicines Rozwój w rejonie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2012r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2012r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2012r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 2012r. Wyniki finansowe za I kwartał 212r. Telekonferencja z inwestorami 15 maja 212r. Kluczowe wydarzenia I kwartał 212r. Przychody w I kwartale wyniosły PLN 544 mln (+36% rdr oraz +28% kdk) Baza abonencka Netii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2013 r. Telekonferencja z inwestorami 7 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2013 r. Telekonferencja z inwestorami 7 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 213 r. Telekonferencja z inwestorami 7 listopada 213 r. Kluczowe dane finansowe 9 miesięcy oraz III kwartał 213 r. Przychody za 9 mies. 213 r. wyniosły PLN

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu 19 września 2011

Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Podsumowanie Strategii Celem NFI Midas jest utworzenie najnowocześniejszego Operatora LTE o wiodącej pozycji rynkowej. Uczyni to poprzez: Zakup aktywów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2012 roku

Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał 2012 roku Kontakt: AndrzejKondracki (Investor Relations) T +48 22 352 4060 andrzej_kondracki@netia.pl MałgorzataBabik (Public Relations) T +48 22 352 2520 malgorzata_babik@netia.pl Netia SA ogłasza wyniki za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Listopad 2013

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Listopad 2013 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Listopad 2013 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Nadzorczej Netia SA z dnia 22 kwietnia 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Netia SA za rok obrotowy 2007

Uchwała Rady Nadzorczej Netia SA z dnia 22 kwietnia 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Netia SA za rok obrotowy 2007 Uchwała Rady Nadzorczej Netia SA z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Netia SA za rok obrotowy 2007 Rada Nadzorcza Netia SA ( Spółka ) zatwierdza niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014

Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce. Marzec 2014 Najszybciej rosnący operator telekomunikacyjny w Polsce Marzec 2014 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu. Warszawa, 31 października 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu. Warszawa, 31 października 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prezentacja Zarządu Warszawa, 31 października 2012 r. Skład Zarządu Maciej Kotlicki Członek Zarządu powołany 14 czerwca 2010 r. Wojciech Pytel Prezes Zarządu powołany 3 września

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013

GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale 2014 r. Warszawa, 30.08. r. Wyniki finansowe Grupy EM&F w II kwartale r. Podstawowe wyniki finansowe I- I- r/r r/r Działalność kontynuowana Przychody ze z 678 676 0 1 270 1 330-5 działalności kontynuowanej MarŜa

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 53/2015

RAPORT BIEŻĄCY 53/2015 Warszawa, 21 października r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 38/2015

RAPORT BIEŻĄCY 38/2015 Warszawa, 27 lipca r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO S.A.

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 2015r.

Podsumowanie wyników 2015r. Podsumowanie wyników 2015r. Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave Najważniejsze wskaźniki roku 2015 87,6 mln PLN Najwyższe w historii K2

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 35/2014. Orange Polska informuje o pozytywnej dynamice działalności komercyjnej w 1 kw. 2014 oraz o zadowalających wynikach finansowych

RAPORT BIEŻĄCY 35/2014. Orange Polska informuje o pozytywnej dynamice działalności komercyjnej w 1 kw. 2014 oraz o zadowalających wynikach finansowych Warszawa, 25 kwietnia r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 98/2012. Orange Polska informuje o postępującej poprawie wyników w 2 kw. 2012 i potwierdza cele całoroczne

RAPORT BIEŻĄCY 98/2012. Orange Polska informuje o postępującej poprawie wyników w 2 kw. 2012 i potwierdza cele całoroczne Warszawa, 25 lipca 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2012 rok. Konferencja dla inwestorów 21 lutego 2013r.

Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2012 rok. Konferencja dla inwestorów 21 lutego 2013r. Wyniki finansowe za IV kwartał i cały 212 rok Konferencja dla inwestorów 21 lutego 213r. Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy).

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Udany kwartał grupy zarówno pod względem wyników finansowych, jak również tempa realizacji zapowiedzianych synergii operacyjnych i finansowych. Doskonałe wyniki sprzedaży W ofercie SmartDOM jest już ponad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 11 marzec 2010 r. KOLEJNE ZLECENIA OD KLIENTÓW Do najważniejszych wydarzeń Elektromont S.A. w ostatnim okresie można zaliczyć podpisanie w grudniu Umowy Ramowej z wiodącym operatorem

Bardziej szczegółowo