OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY"

Transkrypt

1 OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY - PAKIET POMOCY W INWESTOWANIU DLA TWOICH KLIENTÓW - MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA DORADCÓW FINANSOWYCH I FIRM DORADZTWA FINANSOWEGO Portalami i zarządza firma Opiekun Inwestora.

2 INWESTORZY XXI WIEKU OCZEKUJĄ INDYWIDUALNEJ OPIEKI. DAJ IM JĄ! Portal Opiekun Zysku oraz powiązany z nim Opiekun Doradcy są odpowiedzią na aktualne potrzeby branży Doradztwa Finansowego. Klienci oczekują pomocy w zarządzaniu własnymi inwestycjami. Indywidualnej pomocy najlepiej wymagającej minimalnego zaangażowania ze strony Inwestora. Pomocy pozwalającej mieć własne inwestycje pod pełną kontrolą. Opiekun Inwestora od 2010 roku zrealizował kilkanaście wdrożeń integracji wybranych funkcji portalu w firmach Doradztwa Finansowego. Zebrane w tym czasie doświadczenia (zarówno od strony funkcjonalności, oczekiwań końcowych użytkowników inwestorów oraz funkcji istotnych z punktu widzenia firm Doradztwa Finansowego) stały się podstawą do stworzenia pakietu narzędzi zrealizowanego w formie portali: wwww.opiekunzysku.pl portal dla inwestorów. Tu zarządzają i monitorują własne inwestycje. portal dla Doradców. Tu aktywujesz i zarządzasz kontami Klientów. KAŻDY INWESTOR JEST INNY Dlatego to Ty decydujesz, które funkcjonalności udostępniać poszczególnym inwestorom. INWESTORZY NIE CHCĄ ANGAŻOWAĆ SIĘ W KONFIGURACJĘ KONTA W PORTALU Dlatego to Ty definiujesz podstawowe parametry portalu Opiekun Zysku. Twoi Klienci po prostu będą otrzymywać informacje / SMS. Mogą nawet nie logować się w portalu. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI DLA ZAINTERESOWANYCH Doświadczenia z dotychczasowych integracji usług Opiekuna Inwestora pokazują, że ponad 50% inwestorów wykorzystujących dostęp do narzędzi w ramach współpracy z firmami Doradztwa Finansowego wykorzystuje dodatkowe funkcjonalności przede wszystkim powiadomienia Kroczącego Stop Loss pozwalające monitorować poszczególne fundusze. To daje możliwość świadomego wyboru funduszy z grupy wyższego ryzyka i automatycznego monitorowania tych inwestycji dla Inwestora. STRATEGIE INWESTOWANIA Podstawową strategią inwestowania dostępną w portalu jest strategia Opiekun Zysku 10/15. Ale możesz aktywować także inne strategie. To przykładowo: strategia bezpiecznego inwestowania, strategia ochrony kapitału, strategia cyklu życia inwestycji, strategia dywersyfikacji, strategia Ośmiu Rynków czy też strategie oparte o średnie kroczące. Te strategie omówione zostały w dalszej części dokumentu. Jeżeli dla Twoich Klientów chcesz zastosować inną, własną strategię dajemy takie możliwości. RANKING FUNDUSZY Gotowe strategie inwestowania prezentują dobór najlepszych funduszy w oparciu o Oceny Funduszy (stosowane w portalu Opiekun Inwestora). Dla wybranych użytkowników możesz udostępnić system Okazji Inwestycyjnych. ELEMENTY MARKETINGOWE W ramach portalu Opiekun Zysku wdrożyliśmy rozwiązania utrzymywania relacji z Klientem, oraz udostępniania przekazu marketingowego (nowe produkty, promocje). Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 2

3 OPIEKUN DORADCY: KTO KORZYSTA? Portal Opiekun Doradcy to zestaw narzędzi do zarządzania kontami Inwestorów w portalu Opiekun Zysku. Dodawanie użytkowników, podgląd ustawień, raporty to tylko wybrane funkcje portalu. Narzędzia te dostępne są dla: Doradców Finansowych nie stawiamy żadnych ograniczeń. Z usług portalu mogą korzystać także początkujący Doradcy, pomagający inwestować nawet mniej niż 5-ciu Klientom. Firmy Doradztwa Finansowego mogą korzystać z portalu Opiekun Doradcy w ramach głównego konta. Mogą też aktywować konta dla swoich Doradców. Doradca ma dostęp do informacji o przypisanych Klientach, z ograniczonymi możliwościami edycji. Główne konto firmy Doradztwa Finansowego umożliwia centralne zarządzanie grupą Klientów i Doradców. GOTOWE ROZWIĄZANIA OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY TO NIE WSZYSTKO. Firmy, które pomagają inwestować ponad 500 inwestorom lub oczekują indywidualnych wdrożeń systemu zapraszamy do indywidualnych rozmów. Oferujemy: wdrożenie usług typu Opiekun Zysku (a także dodatkowych funkcji) w ramach posiadanego w firmie DF systemu informatycznego CRM (integracja na poziomie informatycznym), uruchomienie kopii portalu Opiekun Zysku we własnej domenie (stronie internetowej) firmy Doradztwa Finansowego, także pod własną nazwą (marką tzw. debranding), dedykowane modyfikacje systemu i zakresu dostępnych funkcjonalności. W JAKICH PRODUKTACH SKORZYSTASZ Portal Opiekun Zysku pozwala monitorować każdy produkt inwestycyjny dostępny w Polsce, jeżeli produkt oparty jest o fundusze inwestycyjne. Narzędzia portalu dedykujemy przede wszystkim do produktów typu Polisa Inwestycyjna. Jeżeli Twoja firma dystrybuuje inne rozwiązania oparte o fundusze inwestycyjne, takie jak IKZE, platformę BestFunds, lub plany inwestycyjne (systematycznego oszczędzania) poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy do kontaktu. TWOI KLIENCI NIE KORZYSTAJĄ Z INTERNETU / POCZTY ELEKTRONICZNEJ? A tym samym wysyłka wiadomości z portalu nie pomoże podejmować decyzji inwestycyjnych? Skontaktuj się z nami. Wspólnie wypracujemy model współpracy pozwalający legalnie wykorzystywać informacje z portalu do komunikacji z inwestorami, którzy nie mogą (nie umieją, nie chcą) samodzielnie korzystać z narzędzi portalu Opiekun Zysku. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 3

4 FUNKCJONALNOŚĆ PORTALU: OPIEKUN ZYSKU FUNKCJE DOSTĘPNE DLA INWESTORÓW (PORTAL OPIEKUN ZYSKU) Możesz udostępniać inwestorom usługi portalu w dowolnych pakietach. To Ty decydujesz komu, jaką wersję dostępu do usług portalu Opiekun Zysku (i na jak długo) aktywować poszczególnym Klientom. MINI PODSTAWOWY OPTYMALNY VIP Zarządzanie kontem (podstawowe ustawienia): Podstawowa strategia inwestowania: Rejestrowanie wyników / dziennik inwestycji: Oceny funduszy (podział na typy funduszy) : - Powiadomienia Kroczący Stop Loss: - Pomocnicze strategie inwestowania: - - Lista Okazji Inwestycyjnych: WERSJE ABONAMENTÓW (KONT UŻYTKOWNIKÓW) Zakres dostępnych funkcjonalności zależy od aktywowanego poziomu dostępu. Dostęp ten ograniczony jest poprzez funkcje dostępne w głównym, górnym menu (oznaczone na czerwono). W każdej chwili możesz podnieść poziom abonamentu dla każdego z inwestorów. FUNKCJONALNOŚĆ PORTALU: OPIEKUN DORADCY Lista najważniejszych funkcjonalności: zarządzanie Klientami (dodawanie, usuwanie, wstępna konfiguracja kont) aktywacja, deaktywacja dostępu do usług portalu podgląd na zdefiniowane powiadomienia użytkowników definiowanie informacji marketingowych wyświetlanych użytkownikom opiekunzysku.pl definiowanie dodatkowych reklam w stopce wysyłanych wiadomości wiadomość powitalna i wiadomości autorespondera (cykl wysyłanych wiadomości ) raporty i analizy (Klienci, wybrane fundusze, sposób wykorzystania z portalu) dla Firm Doradztwa Finansowego udostępnianie osobnych kont dla Doradców Finansowych Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 4

5 DODATKOWE MATERIAŁY REKLAMOWE/ INFORMACYJNE W cenie korzystania z pakietów Opiekun Doradcy: instrukcja obsługi portalu (ogólna) ulotka reklamowa portalu Opiekun Zysku materiał o strategii Opiekun Zysku 10/15 i osobne materiały o dodatkowych strategiach lista funduszy produktu inwestycyjnego (pomocnik inwestora) dokument zawierający zestawienie funduszy inwestycyjnych w danym produkcie z podziałem według kilku kryteriów. Format A4 / A5 do wydrukowania jako pomocnik inwestora. Dodatkowo płatne: branding: logo firmy DF i stopka z informacjami o firmie DF branding: opisy dokumentów dopasowane do danego produktu inwestycyjnego ILE TO KOSZTUJE? Cennik usług wysyłamy zainteresowanym. Prosimy o kontakt w tej sprawie na adres Model rozliczeń obejmuje: opłatę aktywacyjną: dołączenie do systemu (opłata jednorazowa) opłatę aktywacyjną dla Doradców w ramach firmy DF: jeżeli firma DF aktywuje osobne konta dla własnych Doradców opłatę utrzymaniową: stała opłata administracyjna opłata za konta inwestorów: opłata zmienna, zależna od ilości aktywnych kont użytkowników (inwestorów), przypisanych do firmy Doradztwa Finansowego / Doradcy (po upływie 1 roku). opłata za dodatkowe produkty inwestycyjne: jeżeli inwestor posiada więcej niż jeden produkt inwestycyjny. Za dodatkowe produkty inwestycyjne opłata pobierana w wysokości 60% pierwszego produktu inwestycyjnego opłata za wysłane wiadomości SMS: na podstawie zestawienia wysłanych wiadomości SMS. Ty decydujesz ile wiadomości SMS ma być dostępne dla użytkownika. Po przekroczeniu limitu wysłanych wiadomości SMS użytkownik może samodzielnie dokupić pakiety SMS. TO TY DECYDUJESZ JAK DŁUGO UTRZYMUJESZ KONTA POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW Minimalny czas opłacania konta użytkownika to 12 miesięcy. W dowolnym momencie możesz przełączyć konto użytkownika w tryb samodzielnego wnoszenia opłat. W takim przypadku użytkownik może dalej kontynuować korzystanie z portalu opłacając usługi portalu we własnym zakresie. W cenie zależnej od posiadanego pakietu (szczegółowe informacje dostępne w cenniku). Od Twoich Klientów możesz pobierać opłaty za korzystanie z portalu. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 5

6 JAK TO DZIAŁA? Twoi Klienci otrzymują gotowe, wstępnie skonfigurowane konto. Mogą nawet nie logować się w portalu. Pierwszego dnia po wprowadzeniu danych Klienta do portalu otrzymają: zdefiniowaną przez Ciebie wiadomość powitalną pierwszą informację o wybranej strategii (stan strategii + fundusze o najlepszych ocenach) Jeżeli inwestor zdefiniuje dodatkowe powiadomienia (Kroczący Stop Loss) będzie otrzymywał także wiadomości wysyłane zgodnie z zasadami Kroczącego Stop Loss (alarm i comiesięczne raporty). Co określony czas (domyślnie co 3 miesiące) otrzyma wiadomość zachęcającą do wprowadzenia aktualnego stanu rachunku inwestycyjnego (funkcja: historia portfela). Konto Klienta konfigurujesz w portalu Opiekun Doradcy w następujących krokach: Aktywuj konto dla nowego inwestora Podaj adres , opcjonalnie telefon dla wiadomości SMS. Wybierz jaki poziom dostępu ma otrzymać inwestor w portalu Opiekun Zysku. Wprowadź informacje o produkcie inwestycyjnym Wybierz posiadany przez inwestora produkt inwestycyjny. Wybierz strategię, którą ma realizować portal na rzecz użytkownika (np. domyślna Opiekun Zysku 10/15). Przekaż dane do logowania Podaj inwestorowi dane do logowania: konto oraz hasło dostępu Gotowe. Inwestor otrzymuje gotowe informacje / SMS Może też korzystać z dodatkowych funkcjonalności portalu. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH TWOICH KLIENTÓW W portalu nie przechowujemy żadnych szczegółowych danych osobowych. Wystarczy podać adres (niezbędny aby wysyłać wiadomości ) oraz (opcjonalnie) numer telefonu komórkowego (brak numeru komórkowego uniemożliwia wysyłanie wiadomości SMS). DEDYKOWANA INTEGRACJA Oferujemy możliwość indywidualnej integracji systemu Opiekun Doradcy. Przykładowo: uruchomienie portalu Opiekun Zysku pod inną marką na naszych serwerach uruchomienie portalu Opiekun Zysku pod inną marką na serwerach Twojej firmy (wymaga samodzielnych prac administracyjnych lub zlecenia tych prac firmie Opiekun Inwestora) wdrożenia wybranych funkcji portalu Opiekun Zysku we własnym systemie CRM inne indywidualne, dedykowane rozwiązania integracji na poziomie informatycznym Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 6

7 STRATEGIE INWESTOWANIA Podstawową strategią inwestowania dostępną w portalu, dedykowaną dla inwestycji długoterminowych jest Strategia Opiekun Zysku 10/15. Portal umożliwia udostępnienie inwestorom dodatkowych strategii (jednej lub kilku). Mogą to być predefiniowane strategie przygotowane w ramach portalu Opiekun Zysku, mogą to być strategie zaproponowane przez Twoją Firmę. W większości przypadków takie dodatkowe strategie nie są stosowane wymagają dodatkowych wyjaśnień dla inwestorów. Dodatkowe strategie można stosować w przypadku inwestorów oczekujących większych możliwości i większych funkcjonalności portalu. Aktualnie w portalu możliwe jest uruchomienie poniższych strategii. STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU 10/15 STRATEGIA DŁUGOTERMINOWA Strategia zakłada inwestowanie w 2 fundusze akcji krajowych oraz w 2 fundusze obligacji/pieniężne/gotówkowe. Wysyła sygnały zmiany sposobu inwestowania w oparciu o badanie wszystkich dostępnych w Polsce funduszy akcji krajowych dużych spółek. Gotowa strategia nie wymaga definiowania dodatkowych powiadomień. STRATEGIA OPIEKUN INWESTYCJI 10/15 STRATEGIA DŁUGOTERMINOWA OPARTA O RYNKI ZAGRANICZNE Stworzona w oparciu o oczekiwania rynku modyfikacja strategii Opiekun Zysku 10/15. Zakłada inwestowanie w 2 fundusze niskiego ryzyka (krajowe) lub w kilka funduszy akcji zagranicznych (różne kategorie funduszy, różne rynki, w tym jeden fundusz akcji krajowych). Dla tej strategii zalecamy definiowanie dodatkowych powiadomień Kroczącego Stop Loss. STRATEGIA OŚMIU RYNKÓW STRATEGIA INWESTOWANIA DLA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH To strategia uzupełniająca do np. strategii Opiekun Zysku 10/15. Wymaga samodzielnego podejmowania decyzji przez inwestora a tym samym nie jest kierowana dla każdego. Strategia nie określa kiedy wybrać fundusze akcji a kiedy inwestować w fundusze niskiego ryzyka. Tu inwestor może wspierać się stanem strategii Opiekun Zysku 10/15. Celem strategii Ośmiu Rynków jest umożliwienie podjęcia przez inwestora inwestycji na rynkach zagranicznych w dowolnym momencie (decyzję podejmuje inwestor) w celu poszukiwania większych zysków, gdzie ryzyko jest ograniczane poprzez dobór funduszy (5-8 funduszy różnych rynków zagranicznych) oraz powiadomienia Kroczącego Stop Loss. Oferujemy tutaj możliwość inwestowania z szansą na duże zyski przy niewielkim ryzyku. STRATEGIA BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA Strategia przez cały czas zakłada inwestowanie w fundusze krajowe niskiego ryzyka (obligacji, pieniężne, gotówkowe). Dzięki comiesięcznym rankingom wysyłanym w formie raportu ze stanu strategii metoda ta pozwala poszukiwać wyższych zysków niż ciągłe inwestowanie w jednym funduszu z kategorii niskiego ryzyka. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 7

8 STRATEGIA ZYSKU STRATEGIA INWESTOWANIA Z GWARANCJĄ KAPITAŁU Prosta strategia zakładająca inwestowanie 20% w fundusze akcji zagranicznych / surowcowe a 80% w fundusze niskiego ryzyka. Dla funduszy akcyjnych zaleca się ustawić wyższy próg alarmowy (15%). Taka inwestycja w perspektywie 12 miesięcy praktycznie gwarantuje zwrot kapitału w przypadku spadków na rynkach, najczęściej przynosząc zysk w przedziale od 1-15%, zależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Strategia daje szanse na zyski większe niż zysk z lokaty bankowej przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Ogranicza jednak możliwe zyski w czasie hossy. STRATEGIA WEDŁUG PROFILU INWESTORA Wielu inwestorów może być przekonanych do inwestowania opartego o tak zwany profil inwestora. Profil ten określa długoterminowy model inwestowania oparty o portfel o w miarę stałym składzie, przykładowo inwestor konserwatywny inwestuje 40% w fundusze akcji i 60% w fundusze obligacji. Portal systematycznie przesyła informację wskazującą dwa rankingi funduszy osobno dla akcyjnych i dla obligacji, wraz z przypomnieniem docelowego składu procentowego portfela. STRATEGIA CYKLU ŻYCIA IM BLIŻEJ KOŃCA TRWANIA PRODUKTU TYM BEZPIECZNIEJ W ostatnim roku pojawia się coraz więcej produktów inwestycyjnych opartych o ten model inwestowania. W pierwszych latach strategia zakłada inwestowanie wyłącznie w fundusze akcji, w kolejnych latach zmniejsza systematycznie poziom akcji w portfelu, zwiększając udział funduszy obligacji, po to aby w ostatnim roku zakładać inwestowanie wyłącznie w fundusze niskiego ryzyka. Wiadomości wysyłane z portalu w ramach tej strategii zawierają zestawienie funduszy akcyjnych oraz funduszy obligacji, ze wskazaniem jaki procent środków ulokować w danej kategorii funduszy. Dla każdego inwestora indywidualnie strategia co kwartał zmniejsza udział portfela akcji, zależnie od deklarowanej daty końca trwania inwestycji. STRATEGIA ŚREDNICH KROCZĄCYCH Może być wykorzystana jako dodatkowa strategia dla zainteresowanych inwestorów. Strategia wskazuje zmiany sposobu inwestowania w oparciu o przecięcia krzywych: średniej kroczącej z wykresem np. indeksu giełdowego. KTÓRE STRATEGIE INWESTYCYJNE AKTYWOWAĆ KLIENTOM? Ty decydujesz. W większości przypadków aktywowana jest gotowa strategia Opiekun Zysku 10/15. Dla wymagających inwestorów można aktywować kilka strategii. Użytkownik dla wybranego produktu inwestycyjnego może sprawdzać rankingi dla różnych strategii. Możliwych zastosowań jest wiele. Przykładowo w ramach polisy inwestycyjnej inwestor inwestuje w oparciu o strategię Opiekun Zysku 10/15, dla środków zgromadzonych na rachunku dodatkowym stosuje Strategię Bezpiecznego Inwestowania. A dla drugiej polisy stosuje strategię Ośmiu Rynków. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 8

9 POMAGAMY PODEJMOWAĆ SKUTECZNE DECYZJE INWESTYCYJNE OD 2008 ROKU Opiekun Inwestora twórca portali Opiekun Zysku i Opiekun Doradcy to firma działająca od 2007 roku. Już we wrześniu 2007 (w czasach gdzie inwestorzy kupowali fundusze akcji) w wywiadzie dla Infor.TV mówiliśmy o potrzebie zarządzania funduszami i reagowania na spadki na giełdach. Kto wtedy posłuchał tych rad wie że mieliśmy rację. I, co najważniejsze, wiedzą o tym jego pieniądze. Opiekun Inwestora to pierwszy w Polsce portal oferujący narzędzia do monitorowania funduszy inwestycyjnych w formie indywidualnie dobranego pakietu powiadomień i alarmów. Oficjalna premiera w 2008 roku miała miejsce w trakcie finałów ogólnopolskiego konkursu startupów BarCamp. Firma i portal Opiekun Inwestora otrzymała szereg wyróżnień: Tytuł Innowacja Roku 2009 (Gazeta Prawna, Min. Rozwoju Region., centrum innowacji FIRE). Półfinał konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010 (Citi Handlowy, Fundacja Kronnenberga) Półfinał europejskiego konkursu Seedcamp. W latach nominowany w konkursie European Business Awards (w roku 2011 przegraliśmy w branży finansowej tylko z... PKO BP). Na rankingi portalu powołują się fundusze inwestycyjne, nasze artykuły, wywiady, wypowiedzi publikują m.in: Gazeta Wyborcza, Gazeta Ubezpieczeniowa, Parkiet, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 9

10 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące projektu Opiekun Zysku. Jak długo Doradca opłaca konto Klienta w portalu? Minimalny czas opłacania konta Klienta przez Doradcę to 1 rok. Czy trzeba z góry określać na jak dług opłacane jest konto Klienta? Nie. Można podać datę, do jakiej ma być aktywne konto w portalu ale nie jest to obowiązkowe. W każdym momencie można zaprzestać opłacania konta Klienta. Płatności za konta Klientów po I roku realizowane są w cyklu miesięcznym, zależnie od ilości aktywnych kont Klienta Czy Klient może opłacać samodzielnie konto? Tak. Po zakończeniu opłacania konta Klienta konto jest utrzymywane przez 2 miesiące bezpłatnie. W tym czasie inwestor może zdecydować się na dalsze korzystanie z portalu Opiekun Zysku. Cena rocznego abonamentu jest zawsze niższa niż abonamentu w portalu opiekuninwestora.pl Czy Klient może samodzielnie aktywować konto w portalu Opiekun Zysku? Nie. Jedynym sposobem otrzymania dostępu do usług portalu Opiekun Zysku jest udostępnienie konta przez Doradcę jako bonus do zakupionego produktu inwestycyjnego. Jakie informacje wysyłane są do inwestorów? W pierwszym dniu jest to informacja powitalna (definiowana przez Doradcę) oraz informacja o aktualnym stanie strategii inwestowania. Cyklicznie wysyłane jest przypomnienie o możliwości uzupełnienia stanu portfela. Dodatkowo wysyłane są alarmy i raporty związane ze zdefiniowanymi przez inwestora powiadomieniami. Czy na usługi podpisywana jest umowa? Dla kont obsługujących mniej niż 100 inwestorów umowa nie jest wymagana. Warunki korzystania z usług portalu podane są na stronach internetowych w formie regulaminu i udostępniane są tak długo jak realizowane są płatności za usługi portalu. Czy można aktywować kilka produktów inwestycyjnych dla Klienta? Tak. W ramach jednego konta Klient może mieć podgląd na kilka produktów inwestycyjnych. Dla każdego z produktów może zarządzać historią portfela. Czy powiadomienia SMS są obowiązkowe? Nie. To opcjonalna możliwość. Wiadomości SMS wysyłane są wyłącznie w momencie wystąpienia zmiany sposobu inwestowania oraz w dniu otrzymania alarmu Kroczącego Stop Loss. Jak rozliczany jest koszt wysyłki powiadomień SMS? Dla każdego Inwestora Doradca indywidualnie ustala limit wiadomości SMS (limit może wynosić 0). Do czasu wyczerpania pakietu wiadomości naliczana jest, zgodnie z cennikiem, opłata za każdy wysłany SMS. Po przekroczeniu limitu wysłanych wiadomości SMS Inwestor może samodzielnie dokupić pakiet wiadomości. Czy mogę korzystać z portalu, jeżeli dopiero zaczynam pracę jako doradca finansowy i chcę zaoferować te usługi dla grupy kilku klientów? Tak. Model cenowy pozwala na korzystanie z portalu zarówno początkujących Doradców jak i firm posiadających wiele oddziałów. Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 10

11 PLANY ROZWOJOWE Opracowując założenia pakietu portali Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku przewidujemy ciągły rozwój funkcjonalności. Planowanie nowych funkcji w portalach podporządkowane jest następującym celom: poszerzanie narzędzi służących monitorowaniu inwestycji czyli dodatkowe powiadomienia, rankingi, raporty. Są to rozwiązania dedykowane dla mniejszej grupy użytkowników, mogą być także wyróżnikiem pakietów VIP oferowanych inwestorom rozwiązania utrzymujące relację z Klientem nowe funkcje w portalu pozwalające przypominać inwestorom o nowych ofertach, nowych usługach, narzędzia zachęcające do częstszego odwiedzania portalu, podsumowanie aktualnej sytuacji rynkowej, reagowanie na ważne wydarzenia na rynkach planujemy realizację internetowych spotkań online dla Klientów portalu Opiekun Zysku. Dostęp do tych spotkań aktywuje Doradca udział w takim spotkaniu możliwy jest wyłącznie dla wskazanych przez Doradcę inwestorów. To rozwiązanie zmniejsza Twoje zaangażowanie w tłumaczenie ważnych wydarzeń na rynku, a dla inwestorów jest dodatkową korzyścią, którą możesz wyróżnić się na rynku i wykorzystać w trakcie oferowania rozwiązań, dedykowane materiały edukacyjne z inwestowania opracowane specjalnie dla portalu Opiekun Zysku nagrania edukacyjne o rynku funduszy inwestycyjnych, o technikach i zaawansowanych strategiach inwestowania. Nagrania odpłatne, które można oferować na preferencyjnych warunkach Klientom, lub umożliwić zakup tych nagrań (otrzymując prowizję od tych zakupów tym samym bezpłatne abonamenty dla inwestorów mogą częściowo samofinansować się). Dla każdego Klienta można aktywować lub deaktywować dostęp do materiałów edukacyjnych / możliwości zakupu materiałów edukacyjnych. Cały czas jesteśmy otwarci na sugestie nowych funkcjonalności. Zapraszamy do współpracy, dr Jacek Piotrowski i Remigiusz Stanisławek Twórcy portali Opiekun Inwestora / Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 11

12 KONTA DEMONSTRACYJNE SPRAWDŹ JAK KORZYSTAJĄ DORADCY I INWESTORZY Aby otrzymać dostęp demonstracyjny do kont w portalu Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy prześlij zapytanie na adres Przygotowaliśmy następujące konta demonstracyjne: konto Klienta A najczęściej występujący model inwestor: jeden produkt inwestycyjny, jedna strategia inwestowania (Opiekun Zysku 10/15) konto Klienta B inwestor posiada dwa produkty inwestycyjne tej samej firmy, oraz dostęp do dwóch strategii inwestowania konto Klienta C inwestor posiada trzy produkty inwestycyjne trzech firm, oraz dostęp do trzech strategii inwestowania konto Doradcy przykładowe konto w portalu Opiekun Doradcy Opiekun Zysku / Opiekun Doradcy dla firm Doradztwa Finansowego i Doradców Finansowych strona: 12

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY - PAKIET POMOCY W INWESTOWANIU DLA TWOICH KLIENTÓW - MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA DORADCÓW FINANSOWYCH I FIRM DORADZTWA FINANSOWEGO W JAKICH PRODUKTACH SKORZYSTASZ Portal

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU ABONAMENT PODSTAWOWY INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU Abonament Standard to wszystko to co niezbędne aby korzystać ze strategii inwestowania, monitorować rynki

Bardziej szczegółowo

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK Remigiusz Stanisławek Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy Certyfikowany Doradca Finansowy PL.13.EFG.01516 Jedyny doradca z Polski z tytułem MDRT Top of The Table POMOC W INWESTOWANIU CZYLI

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY

FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY RAPORT: GDZIE INWESTOWAĆ W FUNDUSZE O 2% TANIEJ NIŻ W MBANKU O tym nie wie większość inwestujących na platformach mbank czy też Bossa Fund. FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY Koszty to

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2013

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2013 www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2013 Poznań, 3 czerwca 2013, 10:17 Drogi inwestorze! Miesiąc

Bardziej szczegółowo

http://www.funduszetonielokata.pl

http://www.funduszetonielokata.pl REMIGIUSZ STANISŁAWEK, WSPÓŁTWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL ZAPRASZA NA 10-GODZINNE SZKOLENIE FUNDUSZE TO NIE LOKATA FUNDUSZE TO NIE LOKATA, ALE... NA SZCZĘŚCIE FUNDUSZE TO NIE GIEŁDA. ABY ŚWIADOMIE

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: APOT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W OKU 2008 2008 WWW.OPIEKUNINWESTOA.PL NAZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ EKOMENDACJE DOPASOWANE DO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA REMIGIUSZ STANISŁAWEK, TWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL ZAPRASZA NA SZKOLENIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE TRZEBA BYĆ EKSPERTEM Szczególnie polecane dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

INWESTORA OPIEKUN PARTNERSKI PROGRAM POLICZMY.OPIEKUNINWESTORA.PL

INWESTORA OPIEKUN PARTNERSKI PROGRAM POLICZMY.OPIEKUNINWESTORA.PL OPIEKUN PROGRAM WWW.OPIEKUN.PL/PP WWW.OPIEKUN.PL NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ GOTOWE STRATEGIE INWESTOWANIA MONITOR FUNDUSZY, RYNKU, TWOJEGO PORTFELA OCENY FUNDUSZY DOPASOWANE

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych

Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Raport dotyczący ofert bankowych dla organizacji pozarządowych Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl Przewodnik po koncie Cieszymy się i dziękujemy, że korzystasz z naszych usług! Misją Inteligo jest dostarczanie wygodnych i niezawodnych rozwiązań codziennego bankowania, inspirowanych potrzebami naszych

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo