Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna"

Transkrypt

1 Zarządzanie sieciami ŚN Gama urządzeń Easergy L500 V4.2 System nadzoru stacji ŚN Broszura techniczna

2 2 WPROWADZENIE Easergy L500 to bazowy system SCADA działający w środowisku Windows XP Professional SP2 lub SP3, Windows Server 2003 Edycje Standard i Enterprise, Windows Server 2003 Release 2 Edycje Standard i Enterprise, przeznaczony do monitorowania - za pomocą kilku kliknięć - wyrobów gamy Schneider Electric Telecontrol Easergy oraz Schneider Recloser Solutions ADVC z funkcją ACR (seria U i seria N). Jego odpowiednio dobrane funkcje oraz stosunek jakości do ceny sprawiają, że system ten jest wyjątkowym narzędziem dla następujących zastosowań: zdalne zarządzanie niewielkimi sieciami system tymczasowy w trakcie wdrażania DSM utrzymanie w ruchu zainstalowanej bazy prowadzenie eksperymentów Easergy L500 zapewnia: szybki zwrot nakładów kapitałowych dzięki funkcjonowaniu sieci już w momencie początkowej inwestycji w stacje walidację planu działań strategicznych (Master Plan) bez tworzenia systemu zdalnego zarządzania typu DMS zrównoważone i stopniowe nabywanie wiedzy przez personel odpowiedzialny za funkcjonowanie sieci. Wraz z gwarancją kompatybilności gamy urządzeń Easergy (T200, F200C i G200) oraz urządzeń rodziny ADVC z funkcją ACR (serie U i N) z każdym typem SCADA DMS, wypróbowaną w zrealizowanych przez nas projektach, oferujemy wszechstronne rozwiązanie dla wstępnej fazy projektu, przy jednoczesnym zwrocie nakładów inwestycyjnych poczynionych w zakresie stacji elektroenergetycznych. Dostępne są dwa protokoły komunikacyjne: szeregowy i IP: Modbus oraz Modbus TCP IEC oraz IEC Stanowisko zarządzania z 1 lub 2 ekranami. Dostęp chroniony hasłem. Możliwość konfiguracji kilku profili (przeglądanie, sterowanie, konfiguracja). Ikony i spisy dostępne na pasku narzędziowym umożliwiają wyświetlanie różnych ekranów i informacji. Widok ogólny z graficznym wyobrażeniem sieci (synoptyczny lub geograficzny). Zdalne sterowane stacji w przypadku pojawienia się alarmu. Widok stacji Schemat jednoliniowy stacji uwzględniający: stan przełącznika, uziemnika, sygnalizator przepływu prądu zwarciowego, pomiary, krzywe tendencji dla pewnych urządzeń przesyłanie poleceń otwarcia i zamknięcia zabezpieczne poprzez sekwencje wyboru / potwierdzenia stan komunikacji: wezwania, data ostatniego połączenia dostęp do widoku szczegółowego możliwy z widoku sieci (poprzez kliknięcie na daną stację) albo z poziomu wykazu stacji. L500 Funkcjonalne zalety systemu L500 Easergy L500 zawiera wszystkie funkcje dla funkcjonowania sieci ŚN w czasie rzeczywistym: System gromadzenia danych z natywnym zarządzaniem interfejsem typu RS232, modemem Hayes i komunikacją IP (równocześnie do 10 portów komunikacyjnych). Ponadto dzięki dostępnym akcesoriom L500 może zarządzać następującymi rodzajami połączeń: łącze telekomunikacyjne dzierżawione światłowód RS485 linia radiowa Radio / Telefon / GSM / Ethernet Prosimy o kontakt w sprawie doboru modemu! GSM PSTN Radio Różne tryby transmisji w zależności od rodzaju połączenia: transmisja ciągła (cykliczne odpytywanie urządzeń) transmisja dorywcza (wymiana danych w przypadku alarmu, z inicjatywy urządzeń RTU lub systemu nadzoru) T200 ADVC G200 lub Flair 200C

3 3 Widok alarmów Odświeżany w czasie rzeczywistym. 6 ostatnich alarmów jest wyświetlane na wszystkich ekranach. Ogólna wizualizacja alarmów; może być wyświetlana według stacji oraz zastosowanych filtrów. Alarmy są animowane kolorami zgodnie z ich statusem. Dziennik zapisów archiwalnych Może być wyświetlany według stacji oraz zastosowanych filtrów. Zapisy archiwalne przechowywane są we własnej bazie danych lub w bazie SQL. Wizualizacja systemu Wraz ze stanem sprzętu komunikacyjnego. Architektura wielostacyjna Umożliwia zarządzanie sieciowe poprzez kilka stanowisk operatorskich. Dostęp do internetu (1 lub 2 punkty dostępu jednoczesnego) dla stanowiska dyżurnego lub mobilnego. Prosimy o kontakt w przypadku zapotrzebowania więcej niż 2 punktów jednoczesnego dostępu do internetu! Konfigurator do tworzenia schematów stacji z elementami sterowania i przesyłu informacji. Za pomocą tego edytora aplikacje mogą być ciągle rozszerzane. Dzięki edytorowi graficznemu ze stanowiska nadzoru można wzbogacać wizualizacje widoków sieci i stacji. Dodatkowe funkcje systemu nastawy czasu urządzeń RTU poprzez protokół zarządzanie wezwaniami: kontrola ogólna, prowadzona automatycznie i na żądanie operatora, wezwania regularne, jednorazowe wezwanie na żądanie zarządzanie wydrukiem dziennika zdarzeń Podstawowe zasady działania systemu L500 Easergy L500 opiera się na systemie bazowym z szeregiem opcji opisanych szczegółowo w niniejszym dokumencie. System bazowy zapewnia wszystkie funkcje konieczne do zarządzania sieciowego i wchodzi w skład wszystkich projektów L500. Wspomniane opcje umożliwiają taką rozbudowę systemu, która czyni go bardziej wydajnym i opłacalnym. Opcje ujmowane są w danym projekcie tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie wymienione w dokumentacji ofertowej. Ogólnie rzecz biorąc w skład systemu wchodzą następujące elementy składowe: panel operatorski podstawowe funkcje sterowania i nadzoru (SCADA) narzędzia archiwizacyjne narzędzia komunikacyjne narzędzia konfiguracyjne systemu (konfigurator L500). Ofercie Easergy L500 towarzyszą liczne akcesoria: modem radiowy Easergy G500 FSK lub FFSK modem PSTN i GSM 4-przewodowy modem FSK do połączeń za pomocą łącza telekomunikacyjnego dzierżawionego interfejs RS232 / światłowód zewnętrzny alarm świetlny i dźwiękowy.

4 4 PANEL OPERATORSKI Aby odnieść sukces na rynku, na którym konkurencja jest coraz bardziej zaciekła, zakłady użyteczności publicznej zajmujące się energią elektryczną muszą stosować nowe metody monitoringu własnych sieci przesyłowych. Firmy te muszą dysponować ergonomicznymi systemami umożliwiającymi im zarządzanie siecią elektryczną przy jednoczesnej poprawie ciągłości usług oferowanych klientom. Interfejs operatora stanowi kluczowy element systemu. Operatorzy muszą być w stanie szybko i w przystępny sposób podejmować działania związane z siecią, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Interfejs systemu L500 został stworzony z uwzględnieniem tych właśnie czynników. Panel operatorski to interfejs typu człowiek-maszyna (HMI), który pozwala użytkownikowi na interakcje z systemem w możliwie najwydajniejszy i najbardziej ergonomiczny sposób. Na poziomie systemu dostępne są trzy tryby pracy; panel operatorski obejmuje każdy z nich: monitorowanie sieci - umożliwia operatorowi zarządzanie siecią elektryczną w najbezpieczniejszych i najbardziej efektywnych warunkach konfigurowanie systemu - umożliwia operatorowi tworzenie i aktualizowanie schematów sieci elektrycznej w sposób jak najbardziej wydajny; zarządzanie systemem - umożliwia administratorowi systemu dokonywanie konfiguracji tego systemu (prawa dostępu dla użytkowników, układ ekranów itp.). Dostęp do tych różnych trybów pracy jest kontrolowany dzięki zastosowaniu mechanizmów nadzoru nad uprawnieniami operatorów. Stanowiska operatorskie są standaryzowane, trzy tryby pracy systemu mogą być stosowane na każdym z nich. Oczywiście każdy z dystrybutorów elektryczności może zdefiniować własne profile operatorskie służące specyficznym celom (np. pewne rodzaje ustawień do sterowania siecią, inne zaś do nadzoru sieciowego). W zależności od liczby wybranych ekranów i pożądanych aspektów ergonomii administrator systemu może zmieniać rozmiary i układ różnych okien z wynikami (np. okno/-a ze schematem sieci, wykaz alarmów). Obraz danej stacji można uzyskać klikając na graficznym odwzorowaniu tej stacji. Każdy symbol może stanowić pasywne, graficzne odwzorowanie pewnego składnika sieciowego, lub może może zawierać dynamiczne elementy graficzne. Przykładowo, element oznaczający przełącznik może być aktualizowany w czasie rzeczywistym dla zilustrowania zamknięcia lub otwarcia tego przełącznika. Tego typu aktualizacja zawsze wiąże się ze zmianą kształtu symbolu graficznego. Operacje sterownicze można wykonywać na symbolach umieszczonych w schematach graficznych, używając do tego celu jedynie myszki, bez konieczności korzystania z klawiatury: wyświetlanie szczegółowych obszarów sieci; zdalne sterowanie urządzeniami w celu wywołania zmiany ich stanu; podgląd zmian w pomiarach analogowych. Interfejs HMI systemu L500 dostępny jest w kilku kombinacjach językowych: francuski / angielski rosyjski / angielski (*) chiński / angielski (*) (*): Urządzenia dostępne w rosyjskiej i chińskiej wersji językowej to T200 i Flair200C serii 3. Dostępne są opcje zwiększające zarówno ilość ekranów przypadających na pojedyncze stanowisko operatorskie (maksymalnie 2 ekrany) jak i łączną liczbę stanowisk operatorskich. Dopuszczalna ilość stanowisk uzależniona jest oczywiście od wielkości aplikacji. Gdy stanowisko operatorskie obejmuje kilka ekranów, aby przejść myszką z jednego ekranu na drugi nie ma potrzeby korzystania w jakiś szczególny sposób z klawiatury. Network view View of a substation

5 5 Funkcja sterowania i nadzoru System L500 oferuje obszerny zakres funkcji sterowania i nadzoru (SCADA). Funkcje te to m.in.: pobieranie, przetwarzanie i prezentacja danych sieciowych (np. stan elementów składowych, wartości analogowe itp.) wysyłanie poleceń sterowniczych (np. zamknięcia, otwarcia itp.) do urządzeń sieciowych generowanie alarmów i zdarzeń funkcje trendów konfiguracja ręczna urządzeń, które nie mogą być zdalnie sterowane (symulacja jedynie T200). Przetwarzanie danych sieciowych Zarządzanie alarmami Alarm stanowi konsekwencję wykrycia zdarzenia, które powinno przyciągnąć uwagę operatora. Alarm może wynikać z wielu przyczyn, np. przetworzenia sygnału TS, awarii podzespołu systemu sterowania zdalnego lub anomalii zaobserwowanej w trakcie wykonywania bądź w następstwie przeprowadzenia pewnej czynności kontrolnej. Alarmy prezentowane są w formie okna z dziennikiem alarmów. Ogólny dziennik alarmów wyświetla ostatnie 1000 alarmów z wszystkich stacji. Dzięki filtrom można wyświetlić określone rodzaje alarmów w podziale na kolejne stacje. Sygnały przesyłane zdalnie (telesignals - TS) powiązane są z odpowiednimi symbolami na schemacie, np. oznaczającymi rozdzielnicę. Zmiana stanu danego sygnału wywołuje aktualizację wyglądu odpowiadającego mu symbolu. Aktualizacja ta dokonywana jest dynamiczna i powoduje zmianę kształtu oznaczenia. Symbole informują operatora o stanie urządzeń sieciowych (np. o otwarciu lub zamknięciu rozdzielnicy / wystąpieniu zakłócenia w sieci). System może odbierać wyniki pomiarów wykonywanych w różnych miejscach sieci. Pomiary zdalne (telemeasurements -TM), np. wartości określające prąd lub napięcie, są przesyłane do systemu przez urządzenia typu RTU. Pomiary przesyłane zdalnie, np. odczyty dotyczące prącu, powiązane są z symbolami na schemacie stacji. Zmiany aktualizowanych pomiarów powodują aktualizację tych symboli. View of a substation Aktualizacja pomiarów zdalnych zależy od zastosowanego protokołu. W przypadku protokołu Modus pomiary aktualizowane są za każdym razem, gdy urządzenie jest odpytywane. Przy protokole /104 pomiary są odświeżane po nawiązaniu połączenia, a następnie, w zależności od konfiguracji urządzenia, albo cyklicznie, albo po przekroczeniu strefy nieczułości urzadzenia. W dowolnym momencie można też przeprowadzić kontrolę ogólną w celu uzyskania aktualnej wartości. Sterowania zdalne (Telecontrols - TC) umożliwiają nadzór nad rozdzielnicą prowadzony w czasie rzeczywistym za pośrednictwem urządzeń typu RTU. Ogólniej rzecz ujmując przesyłają do terminali RTU polecenia dotyczące załączenia - wyłączenia (otwarcia lub zamknięcia) elementu sieci. Alarm view Aktualizacja systemowej bazy danych Spójności danych systemu z informacjami urządzeń typu RTU zapewniana jest dzięki przemieszczeniu sygnałów przesyłanych zdalnie z terminali RTU. Ta wymiana informacji nazywana jest kontrolą ogólną (General check - GC). Żądanie do kontroli ogólnej dla RTU może być zainicjowane przez operatora lub automatycznie wezwaniem cyklicznym. Ponadto przy wezwaniu wysłanym przez urządzenie typu RTU (przypadek alarmu), system sterowania zdalnego przemieszcza pełną bazę danych z tego urządzenia. Synchronizacja systemu System synchronizuje urządzenia RTU z wykorzystaniem protokołu. Nadawaniem zdarzeniom i alarmom znacznika czasu kieruje u źródła terminal RTU.

6 6 Archiwizacja danych System L500 archiwizuje zapisy o zdarzeniach systemowych, a operator ma do nich dostęp poprzez widok alarmów. Aby otrzymać informacje w określonym zakresie zdarzenia można filtrować. Dane analogowe mogą być wyświetlane wraz z funkcjami tendencji, które można dodawać w celu dostosowania danej aplikacji do wymagań użytkownika. Ponadto dane te mogą być pomocne w działaniach serwisowych. Archiwa wykorzystują własny format zapisu (do użytku tylko przez L500) lub format SQL (otwarty dla narzędzi firm trzecich). Easergy L500 zawiera w sobie wersję oprogramowania SQL Express, umożliwiającą archiwizację do 3,5 BG danych. Archiwizacja zdarzeń Prezentowane zdarzenia są wynikiem sortowania w oparciu o kryteria wprowadzone przez operatora. Może on wyszukiwać zdarzenia, jakie wystąpiły w określonym przedziale czasu, i odnoszące się do jednego z poniższych kryteriów wyboru: zdarzenia dotyczące całego systemu zdarzenia dotyczące danej stacji wszystkie zdarzenia opatrzone znacznikami czasu (data + godzina) przy określonym źródle datowania (RTU lub centrum nadzoru). Widok alarmów Archiwizacja pomiarów zdalnych Zarchiwizowane informacje o tych pomiarach wyświetlane są w w formie krzywych korzystających z funkcji tendencji. Krzywe te, dodawane w ramach personalizacji ustawień, mogą być wyświetlane na ekranie bądź drukowane.

7 7 Funkcje komunikacyjne Dla wygodniejszego korzystania z funkcji SCADA oraz powiązanych z nimi innych zaawansowanych funkcji, system L500 zaprojektowano do łatwych połączeń z urządzeniami RTU produkcji Schneider Electric: rodzinami Easergy oraz ADVC z funkcją ACR (serie N i U). Komunikacja z urządzeniami typu RTU (moduły terminali zdalnych) Funkcje komunikacyjne odpowiadają za właściwy routing informacji pomiędzy funkcjami sterowania zdalnego a urządzeniami typu RTU. Chodzi zwłaszcza o to, że zapewniają kontrolę transmisji od końca do końca oraz kierują dostępem do sieciowych transmisji danych. Funkcje komunikacyjne umożliwiają nadzór nad stanem połączeń, wyszukiwaniem usterek i lokalnym odnotowywaniem zdarzeń związanych z komunikacją. System L500 zarządza równocześnie maksymalnie 10-ma sieciami i kilkunastoma protokołami komunikacyjnymi. Jest on w stanie kierować następującymi protokołami: IEC oraz Modbus RTU dla tzw. sieci szeregowych. Protokoły Modbus i IEC ze wspomaganym przez L500 oznaczaniem zdarzeń znacznikami czasu. IEC oraz Modbus TCP dla tzw. sieci IP. Protokoły Modbus TCP i IEC ze wspomaganym przez L500 oznaczaniem zdarzeń znacznikami czasu. L500 potrafi zarządzać zmienną liczbę urządzeń zależnie od medium zastosowanego do komunikacji oraz od ilości zmiennych. Prosimy o kontakt w tej sprawie! Szczególną uwagę zwrócono na sieci IP (Ethernet oraz GPRS). W protokole Modbus TCP system L500 zarządza następującymi trybami dostępu: stałym (permanent): dla Ethernetu i sieci o wysokiej prędkości przepływu danych. W tym trybie L500 dokonuje odpytywania typu Master/Slave. Występuje bezzwłoczne odświeżanie zmiennych wyświetlanych na ekranie. na żądanie (semi-permanent): dla sieci GPRS. Prowadzona jest komunikacja typu Master/Master. Wzajemna wymiana danych pomiędzy urządzeniami odbywa się w momencie alarmu / przy rutynowej kontroli ogólnej oraz na żądanie użytkownika. Jako że fakturowanie za korzystanie z sieci GPRS opiera się na ilości danych wysłanych i otrzymanych, ten tryb oferuje użytkownikowi oszczędny sposób komunikacji w przypadku sieci tego typu. ograniczony (non-permanent): dla urządzeń o niskim poziomie zasilania (np. G200 zasilane z fotoogniw). W przypadku protokołu IEC system L500 zarządza dostępem w trybie na żądanie. Komunikacja GPRS pomiędzy urządzeniami wymaga stosowania prywatnego punktu dostępowego APN w celu: zabezpieczenia wymiany danych pomiędzy urządzeniami utrzymania stałego adresu IP dla urządzeń; ochrony przed przepływami niepożądanymi dla urządzeń zasilanych energią słoneczną. Ten tryb dostępu oferuje operator telefoniczny. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Sieci komunikacyjne System L500 może komunikować się z urządzeniami typu RTU poprzez następujące sieci: GSM / PSTN / GPRS / Ethernet. Możliwa jest także komunikacja z sieciami LL, RS485 i radiowymi za pomocą konwerterów RS232 dodanych do danego typu połączenia, jaki ma być zarządzany z poziomu systemu.

8 8 Funkcja sterowania i nadzoru G200/ Flite 116-SA wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla linii napowietrznych Flair 200C wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla kablowych linii ŚN Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego dla linii napowietrznych i kablowych Moduły terminali zdalnych RTU rodziny Easergy G200 oraz Flair 200C to urządzenia przeznaczone do monitorowania linii i powiadamiania operatora o przypadkach wystąpieniu zwarcia międzyfazowego lub doziemnego. System L500 umożliwia zdalną wymianę następujących informacji z powyższymi typami urządzeń RTU: sygnalizacje pomiary liczniki sterowania synchronizacja czasu Easergy Flair 200C z opcją lokalnego portu komunikacyjnego Modbus Master RS232/485 także umożliwia połączenie z urządzeniami komunikacyjnymi stacji. Informacje są przesyłane do systemu nadzoru L500. Funkcja ta nie jest standardowo generowana przez konfigurator L500, aby ją więc zamówić prosimy o kontakt. Sieci komunikacyjne: radiowa, PSTN, GSM/ GPRS, Ethernet itp. Protokół Modbus Lokalna sieć RS406 Modbus Zabezpieczenie Sepam Moduł monitorowania mocy PowerLogic Sterownik logik programowalnych Twido Moduł we/wy Advantys OTB Easergy T200I Sterowniki stacji ŚN/ŚN oraz ŚN/NN Moduły terminali zdalnych RTU rodziny Easergy T200I & P to urządzenia przeznaczone do monitorowania i nadzoru sieci ŚN/ŚN oraz ŚN/NN, a także zdalnie sterowanych przełączników napowietrznych. System L500 umożliwia zdalną wymianę następujących informacji z powyższymi typami urządzeń RTU: sygnalizacje sterowania pomiary wykrycie i zlokalizowanie zwarć międzyfazowych i doziemnych synchronizacja czasu Podobnie jak w przypadku Flair 200C, Easergy T200I poprzez protokół Modus nawiązuje łączność z urządzeniami komunikacyjnymi na stacji. Informacje są przesyłane do systemu nadzoru L500. Funkcja ta nie jest standardowo generowana przez konfigurator L500, aby ją więc zamówić prosimy o kontakt. Easergy T200P

9 9 Funkcje komunikacyjne Sterownik wyłącznika automatycznego SPZ Moduły terminali zdalnych RTU rodziny ADVC czyli rozwiązań Schneider w zakresie SPZ, to urządzenia przeznaczone do monitorowania i sterowania wyłączników automatycznych SPZ: ACR typu N lub U. System L500 umożliwia zdlną wymianę następujących informacji z powyższymi typami urządzeń RTU: sygnalizacje sterowania pomiary wykrycie i zlokalizowanie zwarć międzyfazowych i doziemnych synchronizacja czasu

10 10 Narzędzia do konfiguracji systemu W nowoczesnych systemów sterowania zdalnego kwestią istotną dla użytkownika jest móc dysponować najwydajniejszymi i najkorzystniejszymi z możliwych funkcjami w obszarze konfiguracji takiego systemu i właściwego utrzymania go w ruchu. Z tego powodu te właśnie funkcje muszą być dostępne poprzez rozbudowany interfejs graficzny umożliwiający optymalne zarządzanie siecią elektryczną. Tworzenie i inicjowanie danych konfiguracyjnych System L500 oferuje konfigurator L500 - zaawansowane narzędzie umożliwiające operatorom tworzenie i aktualizacje schematu sieci elektrycznej. Operatorzy niekoniecznie są zawsze ekspertami od oprogramowania, dlatego też opisywane tu narzędzia są w pełni zintegrowane z systemem sterowania i posiadają funkcje automatycznego tworzenia danych konfiguracyjnych. Dzięki temu operatorzy mogą bez ryzyka modyfikować schemat sieci oraz powiązane z nim bazy danych, do minimum ograniczając czas wstrzymania normalnego trybu pracy tej sieci. W sieciach dystrybucji elektryczności występują częste zmiany, wprowadzane zwykle co tydzień ale i w określonych porach każdego dnia. Taka częstotliwość modyfikacji może powodować znaczące koszty związane z aktualizowaniem schematu sieci i zapewnieniem jego funkcjonalności. Automatyczne tworzenie widoków z użyciem konfiguratora L500 Aby w pełni sprostać wymaganiom operatorskim L500 zapewnia edytor sieci i wyposażenia komunikacyjnego, zaprojektowany specjalnie dla sieci dystrybucji energii elektrycznej. Edytor ten stanowi narzedzie o wysokim stopniu zaawansowania wykorzystującym funkcje edycji w trybie graficznym. Operator nie musi już posiadać specjalnych umiejętności związanych z daną bazą danych; jest zwolniony ze skomplikowanych i czasochłonnych (powtarzających się) czynności wprowadzania danych, które są źródłem pomyłek. Edytor wyposażony jest w bibliotekę informacji o sprzęcie elektrycznym rodzin urządzeń Schneider Electric: Easergy i ADVC (G200, Flair 200C, T200I&P, ADVC ACR serii U i N) oraz umożliwia automatyczne tworzenie trybów transmisji odpowiednich dla połączeń radiowych, Ethernet, GSM/GPRS, PSTN i RS485). Wszystkie dane generowane są na podstawie konfiguratora L500, dlatego rozpoczęcie pracy nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy i może być prowadzone samodzielnie przez operatora.

11 11 Architektura systemu L500 to skalowalny, modułowy system, który dopasowuje się do każdego konkretnego przypadku, zapewniając w ten sposób dystrybutorom energii rozwiązanie dostosowane do ich potrzeb: L500 może być stosowany jako system samodzielny. L500 może także korzystać z architektury wielostacyjnej: 44dodatek do stanowisk operatorskich w sieci Ethernet: opcje wielostanowiskowe. 44dodatek do trybu dostępu sieciowego dla operatorów mobilnych: opcja WebView. L500 L500 Dostęp sieciowy Webvue Internet Ethernet Modemy Opcja Klaxon Opcje technologiczne zgodne z normami rynkowymi Dla zapewnienia długiego funkcjonowania systemu i możliwości jego modernizacji oraz w celu ułatwienia przenośności oprogramowania, L500 stosuje środowisko systemu otwartego w oparciu o następujące specyfikacje i normy: system operacyjny Windows środowisko graficzne kompatybilne z Windows komunikacja IEC /104, Modbus/Modus TCP do połączeń z urządzeniami typu RTU System bazy danych umożliwia współpracę z innymi systemami baz danych SQL: Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji!

12 12 Charakterystyka i dostępne akcesoria Charakterystyka System operacyjny Sieci komunikacyjne Windows XP Service Pack 2 lub wyższy Windows 2003 Server RS232, PSTN oraz IP link (Ethernet, GPRS) z obsługą natywną. Linia dzierżawiona, światłowód, RS485, połączenie radiowe poprzez konwerter lub akcesoria. Porty komunikacyjne Do 10 szt. COM RS232 lub Hayes Protokoły komunikacyjne Maksymalna liczba urządzeń Modbus RTU / Modbus TCP IEC / IEC Zależna od rodzaju medium zastosowanego do komunikacji oraz od ilości zmiennych. Prosimy o kontakt w tej sprawie. Liczba dostępnych zmiennych 256 / 1000 / 5000 / Rodzaj architektury systemu Samodzielny Wielostacyjny: 1 serwer / n klientów (n zależy od wielkości aplikacji) Wymagany zakupu klucza do Wersji pełnej oraz n kluczy do Stanowisk klienckich Dostęp sieciowy: Do 2 jednoczesnych użytkowników, przy większej ich liczbie prosimy o kontakt. Wymagany zakup klucza od Wersji pełnej + WebView nr ref.: L500-FWBV1-X-1 (1 użytkownik) lub L500-FWBV21-X-1 (2 użytkowników) Akcesoria Opcja "klakson" umożliwiająca sygnalizacje wzrokową wystąpienia zwarcia nr ref. L500-ext-alarms Modem GSM Gener nr ref. MODEM-GSM+KIT-GSM Modem Easergy G500 z modemem radiowym FSK nr ref. G500M-M-B Modem Easergy G500 z modemem radiowym FFSK nr ref. G500M-M-C Modem PSTN USB nr ref. Olitec-PSTN-USB Modem Easergy G500 z interfejsem RS232 (prosimy o kontakt) Modem FSK 1200 bodów LL, Black box nr ref. MDU910LL Optoizolator RS232, Black box nr ref. RS232-OPTI-ISO Aktualizacja i konserwacja systemu Schneider stosuje politykę ciągłego doskonalenia produkowanych wyrobów i oferowanych usług. Każdy dostarczany system L500 stanowi najnowszą z dostępnych wersję tego systemu. Z uwagi na zmieniające się potrzeby klientów Schneider Electric proponuje politykę konserwacji i serwisowania systemu opartą na indywidualnie dopasowanych umowach i usługach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt. Aktualizacja i konserwacja systemu mogą przyjąć kilka form: rozbudowa sprzętowa systemu rozszerzenie funkcjonalności systemu aktualizacja oprogramowania systemu do najnowszej wersji. Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel Fax Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm. Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ewon. zdalny dostęp do sterowników

Warsztaty ewon. zdalny dostęp do sterowników Warsztaty ewon zdalny dostęp do sterowników Product Update, 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. ebuddy podstawowa konfiguracja rutera ewon... 5 2. Konfiguracja rutera ewon przez przeglądarkę stron... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy Reklozer KTR Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Monitorowanie parametrów sieci elektrycznej SN Reklozer KTR firmy Tavrida Electric

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Niniejsza oferta firmy AREVA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INDUPROGRESS S.C., ul.zagórzańska 48e, 04-965 WARSZAWA e-mail: biuro@induprogress.pl, tel:+48 22 465-98-34, fax:+48 22 465-98-35

INDUPROGRESS S.C., ul.zagórzańska 48e, 04-965 WARSZAWA e-mail: biuro@induprogress.pl, tel:+48 22 465-98-34, fax:+48 22 465-98-35 Zdalny dostęp do HMI i PLC Zastosowania Zdalny dostęp wraz z trybem transparentnym umożliwia między innymi: podgląd o monitorowanie pracy panela HMI o oglądanie aktualnie wyświetlanych informacji o zdalne

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM):

Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ 1 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): http://em24din.eltron.pl/ Nazwa użytkownika: user Hasło: user 2 Aktywny serwer sieciowy (WMUC-EM): Swobodny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Agenda. Firma TOSIBOX OY. Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a.

Agenda. Firma TOSIBOX OY. Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a. Agenda Firma TOSIBOX OY Co to jest TOSIBOX? Jak działa TOSIBOX? TOSIBOX zarządzanie. Interfejs KLUCZA/LOCK-a. Kiedy liczy się czas, bezpieczeństwo i koszty! TOSIBOX inne produkty, akcesoria. TOSIBOX referencje,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL

Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Serwery OPC UA 1. SERWER OPC UA DLA CONTROL Control jest polskim producentem urządzeń automatyki do sterowania i komunikacji z procesem technologicznym takich, jak sterowniki PLC, koncentratory danych,

Bardziej szczegółowo

Quick Guide PL. Quick Guide

Quick Guide PL. Quick Guide PL O niniejszej instrukcji Niniejszy krótki przewodnik przeznaczony jest dla instalatorów i zawiera informacje dotyczące sposobu rejestracji na portalu Suntrol, tworzenia i konfiguracji nowej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Diagnostyki Sieci

1 Moduł Diagnostyki Sieci 1 Moduł Diagnostyki Sieci Moduł Diagnostyki Sieci daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość badania dostępności w sieci Ethernet komputera lub innych urządzeń wykorzystujących do połączenia protokoły

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus Interfejs Modbus KNX/EIB Interfejs Modbus BACnet/IP Interfejs Modbus M-Bus Interfejs Modbus LON Interfejs Modbus TCP Modbus RTU Interfejs Modbus Mitsubishi City Multi

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski Moxa Solution Day 2010 Profesjonalne Rozwiązania dla Przemysłu Moduły kontrolno pomiarowe iologik Marcin Krzewski 1 Agenda Moxa Active OPC Rodzina iologik iologik E2200 iologik 4000 iologik E4200 iologik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo