Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna"

Transkrypt

1 Zarządzanie sieciami ŚN Gama urządzeń Easergy L500 V4.2 System nadzoru stacji ŚN Broszura techniczna

2 2 WPROWADZENIE Easergy L500 to bazowy system SCADA działający w środowisku Windows XP Professional SP2 lub SP3, Windows Server 2003 Edycje Standard i Enterprise, Windows Server 2003 Release 2 Edycje Standard i Enterprise, przeznaczony do monitorowania - za pomocą kilku kliknięć - wyrobów gamy Schneider Electric Telecontrol Easergy oraz Schneider Recloser Solutions ADVC z funkcją ACR (seria U i seria N). Jego odpowiednio dobrane funkcje oraz stosunek jakości do ceny sprawiają, że system ten jest wyjątkowym narzędziem dla następujących zastosowań: zdalne zarządzanie niewielkimi sieciami system tymczasowy w trakcie wdrażania DSM utrzymanie w ruchu zainstalowanej bazy prowadzenie eksperymentów Easergy L500 zapewnia: szybki zwrot nakładów kapitałowych dzięki funkcjonowaniu sieci już w momencie początkowej inwestycji w stacje walidację planu działań strategicznych (Master Plan) bez tworzenia systemu zdalnego zarządzania typu DMS zrównoważone i stopniowe nabywanie wiedzy przez personel odpowiedzialny za funkcjonowanie sieci. Wraz z gwarancją kompatybilności gamy urządzeń Easergy (T200, F200C i G200) oraz urządzeń rodziny ADVC z funkcją ACR (serie U i N) z każdym typem SCADA DMS, wypróbowaną w zrealizowanych przez nas projektach, oferujemy wszechstronne rozwiązanie dla wstępnej fazy projektu, przy jednoczesnym zwrocie nakładów inwestycyjnych poczynionych w zakresie stacji elektroenergetycznych. Dostępne są dwa protokoły komunikacyjne: szeregowy i IP: Modbus oraz Modbus TCP IEC oraz IEC Stanowisko zarządzania z 1 lub 2 ekranami. Dostęp chroniony hasłem. Możliwość konfiguracji kilku profili (przeglądanie, sterowanie, konfiguracja). Ikony i spisy dostępne na pasku narzędziowym umożliwiają wyświetlanie różnych ekranów i informacji. Widok ogólny z graficznym wyobrażeniem sieci (synoptyczny lub geograficzny). Zdalne sterowane stacji w przypadku pojawienia się alarmu. Widok stacji Schemat jednoliniowy stacji uwzględniający: stan przełącznika, uziemnika, sygnalizator przepływu prądu zwarciowego, pomiary, krzywe tendencji dla pewnych urządzeń przesyłanie poleceń otwarcia i zamknięcia zabezpieczne poprzez sekwencje wyboru / potwierdzenia stan komunikacji: wezwania, data ostatniego połączenia dostęp do widoku szczegółowego możliwy z widoku sieci (poprzez kliknięcie na daną stację) albo z poziomu wykazu stacji. L500 Funkcjonalne zalety systemu L500 Easergy L500 zawiera wszystkie funkcje dla funkcjonowania sieci ŚN w czasie rzeczywistym: System gromadzenia danych z natywnym zarządzaniem interfejsem typu RS232, modemem Hayes i komunikacją IP (równocześnie do 10 portów komunikacyjnych). Ponadto dzięki dostępnym akcesoriom L500 może zarządzać następującymi rodzajami połączeń: łącze telekomunikacyjne dzierżawione światłowód RS485 linia radiowa Radio / Telefon / GSM / Ethernet Prosimy o kontakt w sprawie doboru modemu! GSM PSTN Radio Różne tryby transmisji w zależności od rodzaju połączenia: transmisja ciągła (cykliczne odpytywanie urządzeń) transmisja dorywcza (wymiana danych w przypadku alarmu, z inicjatywy urządzeń RTU lub systemu nadzoru) T200 ADVC G200 lub Flair 200C

3 3 Widok alarmów Odświeżany w czasie rzeczywistym. 6 ostatnich alarmów jest wyświetlane na wszystkich ekranach. Ogólna wizualizacja alarmów; może być wyświetlana według stacji oraz zastosowanych filtrów. Alarmy są animowane kolorami zgodnie z ich statusem. Dziennik zapisów archiwalnych Może być wyświetlany według stacji oraz zastosowanych filtrów. Zapisy archiwalne przechowywane są we własnej bazie danych lub w bazie SQL. Wizualizacja systemu Wraz ze stanem sprzętu komunikacyjnego. Architektura wielostacyjna Umożliwia zarządzanie sieciowe poprzez kilka stanowisk operatorskich. Dostęp do internetu (1 lub 2 punkty dostępu jednoczesnego) dla stanowiska dyżurnego lub mobilnego. Prosimy o kontakt w przypadku zapotrzebowania więcej niż 2 punktów jednoczesnego dostępu do internetu! Konfigurator do tworzenia schematów stacji z elementami sterowania i przesyłu informacji. Za pomocą tego edytora aplikacje mogą być ciągle rozszerzane. Dzięki edytorowi graficznemu ze stanowiska nadzoru można wzbogacać wizualizacje widoków sieci i stacji. Dodatkowe funkcje systemu nastawy czasu urządzeń RTU poprzez protokół zarządzanie wezwaniami: kontrola ogólna, prowadzona automatycznie i na żądanie operatora, wezwania regularne, jednorazowe wezwanie na żądanie zarządzanie wydrukiem dziennika zdarzeń Podstawowe zasady działania systemu L500 Easergy L500 opiera się na systemie bazowym z szeregiem opcji opisanych szczegółowo w niniejszym dokumencie. System bazowy zapewnia wszystkie funkcje konieczne do zarządzania sieciowego i wchodzi w skład wszystkich projektów L500. Wspomniane opcje umożliwiają taką rozbudowę systemu, która czyni go bardziej wydajnym i opłacalnym. Opcje ujmowane są w danym projekcie tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie wymienione w dokumentacji ofertowej. Ogólnie rzecz biorąc w skład systemu wchodzą następujące elementy składowe: panel operatorski podstawowe funkcje sterowania i nadzoru (SCADA) narzędzia archiwizacyjne narzędzia komunikacyjne narzędzia konfiguracyjne systemu (konfigurator L500). Ofercie Easergy L500 towarzyszą liczne akcesoria: modem radiowy Easergy G500 FSK lub FFSK modem PSTN i GSM 4-przewodowy modem FSK do połączeń za pomocą łącza telekomunikacyjnego dzierżawionego interfejs RS232 / światłowód zewnętrzny alarm świetlny i dźwiękowy.

4 4 PANEL OPERATORSKI Aby odnieść sukces na rynku, na którym konkurencja jest coraz bardziej zaciekła, zakłady użyteczności publicznej zajmujące się energią elektryczną muszą stosować nowe metody monitoringu własnych sieci przesyłowych. Firmy te muszą dysponować ergonomicznymi systemami umożliwiającymi im zarządzanie siecią elektryczną przy jednoczesnej poprawie ciągłości usług oferowanych klientom. Interfejs operatora stanowi kluczowy element systemu. Operatorzy muszą być w stanie szybko i w przystępny sposób podejmować działania związane z siecią, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Interfejs systemu L500 został stworzony z uwzględnieniem tych właśnie czynników. Panel operatorski to interfejs typu człowiek-maszyna (HMI), który pozwala użytkownikowi na interakcje z systemem w możliwie najwydajniejszy i najbardziej ergonomiczny sposób. Na poziomie systemu dostępne są trzy tryby pracy; panel operatorski obejmuje każdy z nich: monitorowanie sieci - umożliwia operatorowi zarządzanie siecią elektryczną w najbezpieczniejszych i najbardziej efektywnych warunkach konfigurowanie systemu - umożliwia operatorowi tworzenie i aktualizowanie schematów sieci elektrycznej w sposób jak najbardziej wydajny; zarządzanie systemem - umożliwia administratorowi systemu dokonywanie konfiguracji tego systemu (prawa dostępu dla użytkowników, układ ekranów itp.). Dostęp do tych różnych trybów pracy jest kontrolowany dzięki zastosowaniu mechanizmów nadzoru nad uprawnieniami operatorów. Stanowiska operatorskie są standaryzowane, trzy tryby pracy systemu mogą być stosowane na każdym z nich. Oczywiście każdy z dystrybutorów elektryczności może zdefiniować własne profile operatorskie służące specyficznym celom (np. pewne rodzaje ustawień do sterowania siecią, inne zaś do nadzoru sieciowego). W zależności od liczby wybranych ekranów i pożądanych aspektów ergonomii administrator systemu może zmieniać rozmiary i układ różnych okien z wynikami (np. okno/-a ze schematem sieci, wykaz alarmów). Obraz danej stacji można uzyskać klikając na graficznym odwzorowaniu tej stacji. Każdy symbol może stanowić pasywne, graficzne odwzorowanie pewnego składnika sieciowego, lub może może zawierać dynamiczne elementy graficzne. Przykładowo, element oznaczający przełącznik może być aktualizowany w czasie rzeczywistym dla zilustrowania zamknięcia lub otwarcia tego przełącznika. Tego typu aktualizacja zawsze wiąże się ze zmianą kształtu symbolu graficznego. Operacje sterownicze można wykonywać na symbolach umieszczonych w schematach graficznych, używając do tego celu jedynie myszki, bez konieczności korzystania z klawiatury: wyświetlanie szczegółowych obszarów sieci; zdalne sterowanie urządzeniami w celu wywołania zmiany ich stanu; podgląd zmian w pomiarach analogowych. Interfejs HMI systemu L500 dostępny jest w kilku kombinacjach językowych: francuski / angielski rosyjski / angielski (*) chiński / angielski (*) (*): Urządzenia dostępne w rosyjskiej i chińskiej wersji językowej to T200 i Flair200C serii 3. Dostępne są opcje zwiększające zarówno ilość ekranów przypadających na pojedyncze stanowisko operatorskie (maksymalnie 2 ekrany) jak i łączną liczbę stanowisk operatorskich. Dopuszczalna ilość stanowisk uzależniona jest oczywiście od wielkości aplikacji. Gdy stanowisko operatorskie obejmuje kilka ekranów, aby przejść myszką z jednego ekranu na drugi nie ma potrzeby korzystania w jakiś szczególny sposób z klawiatury. Network view View of a substation

5 5 Funkcja sterowania i nadzoru System L500 oferuje obszerny zakres funkcji sterowania i nadzoru (SCADA). Funkcje te to m.in.: pobieranie, przetwarzanie i prezentacja danych sieciowych (np. stan elementów składowych, wartości analogowe itp.) wysyłanie poleceń sterowniczych (np. zamknięcia, otwarcia itp.) do urządzeń sieciowych generowanie alarmów i zdarzeń funkcje trendów konfiguracja ręczna urządzeń, które nie mogą być zdalnie sterowane (symulacja jedynie T200). Przetwarzanie danych sieciowych Zarządzanie alarmami Alarm stanowi konsekwencję wykrycia zdarzenia, które powinno przyciągnąć uwagę operatora. Alarm może wynikać z wielu przyczyn, np. przetworzenia sygnału TS, awarii podzespołu systemu sterowania zdalnego lub anomalii zaobserwowanej w trakcie wykonywania bądź w następstwie przeprowadzenia pewnej czynności kontrolnej. Alarmy prezentowane są w formie okna z dziennikiem alarmów. Ogólny dziennik alarmów wyświetla ostatnie 1000 alarmów z wszystkich stacji. Dzięki filtrom można wyświetlić określone rodzaje alarmów w podziale na kolejne stacje. Sygnały przesyłane zdalnie (telesignals - TS) powiązane są z odpowiednimi symbolami na schemacie, np. oznaczającymi rozdzielnicę. Zmiana stanu danego sygnału wywołuje aktualizację wyglądu odpowiadającego mu symbolu. Aktualizacja ta dokonywana jest dynamiczna i powoduje zmianę kształtu oznaczenia. Symbole informują operatora o stanie urządzeń sieciowych (np. o otwarciu lub zamknięciu rozdzielnicy / wystąpieniu zakłócenia w sieci). System może odbierać wyniki pomiarów wykonywanych w różnych miejscach sieci. Pomiary zdalne (telemeasurements -TM), np. wartości określające prąd lub napięcie, są przesyłane do systemu przez urządzenia typu RTU. Pomiary przesyłane zdalnie, np. odczyty dotyczące prącu, powiązane są z symbolami na schemacie stacji. Zmiany aktualizowanych pomiarów powodują aktualizację tych symboli. View of a substation Aktualizacja pomiarów zdalnych zależy od zastosowanego protokołu. W przypadku protokołu Modus pomiary aktualizowane są za każdym razem, gdy urządzenie jest odpytywane. Przy protokole /104 pomiary są odświeżane po nawiązaniu połączenia, a następnie, w zależności od konfiguracji urządzenia, albo cyklicznie, albo po przekroczeniu strefy nieczułości urzadzenia. W dowolnym momencie można też przeprowadzić kontrolę ogólną w celu uzyskania aktualnej wartości. Sterowania zdalne (Telecontrols - TC) umożliwiają nadzór nad rozdzielnicą prowadzony w czasie rzeczywistym za pośrednictwem urządzeń typu RTU. Ogólniej rzecz ujmując przesyłają do terminali RTU polecenia dotyczące załączenia - wyłączenia (otwarcia lub zamknięcia) elementu sieci. Alarm view Aktualizacja systemowej bazy danych Spójności danych systemu z informacjami urządzeń typu RTU zapewniana jest dzięki przemieszczeniu sygnałów przesyłanych zdalnie z terminali RTU. Ta wymiana informacji nazywana jest kontrolą ogólną (General check - GC). Żądanie do kontroli ogólnej dla RTU może być zainicjowane przez operatora lub automatycznie wezwaniem cyklicznym. Ponadto przy wezwaniu wysłanym przez urządzenie typu RTU (przypadek alarmu), system sterowania zdalnego przemieszcza pełną bazę danych z tego urządzenia. Synchronizacja systemu System synchronizuje urządzenia RTU z wykorzystaniem protokołu. Nadawaniem zdarzeniom i alarmom znacznika czasu kieruje u źródła terminal RTU.

6 6 Archiwizacja danych System L500 archiwizuje zapisy o zdarzeniach systemowych, a operator ma do nich dostęp poprzez widok alarmów. Aby otrzymać informacje w określonym zakresie zdarzenia można filtrować. Dane analogowe mogą być wyświetlane wraz z funkcjami tendencji, które można dodawać w celu dostosowania danej aplikacji do wymagań użytkownika. Ponadto dane te mogą być pomocne w działaniach serwisowych. Archiwa wykorzystują własny format zapisu (do użytku tylko przez L500) lub format SQL (otwarty dla narzędzi firm trzecich). Easergy L500 zawiera w sobie wersję oprogramowania SQL Express, umożliwiającą archiwizację do 3,5 BG danych. Archiwizacja zdarzeń Prezentowane zdarzenia są wynikiem sortowania w oparciu o kryteria wprowadzone przez operatora. Może on wyszukiwać zdarzenia, jakie wystąpiły w określonym przedziale czasu, i odnoszące się do jednego z poniższych kryteriów wyboru: zdarzenia dotyczące całego systemu zdarzenia dotyczące danej stacji wszystkie zdarzenia opatrzone znacznikami czasu (data + godzina) przy określonym źródle datowania (RTU lub centrum nadzoru). Widok alarmów Archiwizacja pomiarów zdalnych Zarchiwizowane informacje o tych pomiarach wyświetlane są w w formie krzywych korzystających z funkcji tendencji. Krzywe te, dodawane w ramach personalizacji ustawień, mogą być wyświetlane na ekranie bądź drukowane.

7 7 Funkcje komunikacyjne Dla wygodniejszego korzystania z funkcji SCADA oraz powiązanych z nimi innych zaawansowanych funkcji, system L500 zaprojektowano do łatwych połączeń z urządzeniami RTU produkcji Schneider Electric: rodzinami Easergy oraz ADVC z funkcją ACR (serie N i U). Komunikacja z urządzeniami typu RTU (moduły terminali zdalnych) Funkcje komunikacyjne odpowiadają za właściwy routing informacji pomiędzy funkcjami sterowania zdalnego a urządzeniami typu RTU. Chodzi zwłaszcza o to, że zapewniają kontrolę transmisji od końca do końca oraz kierują dostępem do sieciowych transmisji danych. Funkcje komunikacyjne umożliwiają nadzór nad stanem połączeń, wyszukiwaniem usterek i lokalnym odnotowywaniem zdarzeń związanych z komunikacją. System L500 zarządza równocześnie maksymalnie 10-ma sieciami i kilkunastoma protokołami komunikacyjnymi. Jest on w stanie kierować następującymi protokołami: IEC oraz Modbus RTU dla tzw. sieci szeregowych. Protokoły Modbus i IEC ze wspomaganym przez L500 oznaczaniem zdarzeń znacznikami czasu. IEC oraz Modbus TCP dla tzw. sieci IP. Protokoły Modbus TCP i IEC ze wspomaganym przez L500 oznaczaniem zdarzeń znacznikami czasu. L500 potrafi zarządzać zmienną liczbę urządzeń zależnie od medium zastosowanego do komunikacji oraz od ilości zmiennych. Prosimy o kontakt w tej sprawie! Szczególną uwagę zwrócono na sieci IP (Ethernet oraz GPRS). W protokole Modbus TCP system L500 zarządza następującymi trybami dostępu: stałym (permanent): dla Ethernetu i sieci o wysokiej prędkości przepływu danych. W tym trybie L500 dokonuje odpytywania typu Master/Slave. Występuje bezzwłoczne odświeżanie zmiennych wyświetlanych na ekranie. na żądanie (semi-permanent): dla sieci GPRS. Prowadzona jest komunikacja typu Master/Master. Wzajemna wymiana danych pomiędzy urządzeniami odbywa się w momencie alarmu / przy rutynowej kontroli ogólnej oraz na żądanie użytkownika. Jako że fakturowanie za korzystanie z sieci GPRS opiera się na ilości danych wysłanych i otrzymanych, ten tryb oferuje użytkownikowi oszczędny sposób komunikacji w przypadku sieci tego typu. ograniczony (non-permanent): dla urządzeń o niskim poziomie zasilania (np. G200 zasilane z fotoogniw). W przypadku protokołu IEC system L500 zarządza dostępem w trybie na żądanie. Komunikacja GPRS pomiędzy urządzeniami wymaga stosowania prywatnego punktu dostępowego APN w celu: zabezpieczenia wymiany danych pomiędzy urządzeniami utrzymania stałego adresu IP dla urządzeń; ochrony przed przepływami niepożądanymi dla urządzeń zasilanych energią słoneczną. Ten tryb dostępu oferuje operator telefoniczny. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. Sieci komunikacyjne System L500 może komunikować się z urządzeniami typu RTU poprzez następujące sieci: GSM / PSTN / GPRS / Ethernet. Możliwa jest także komunikacja z sieciami LL, RS485 i radiowymi za pomocą konwerterów RS232 dodanych do danego typu połączenia, jaki ma być zarządzany z poziomu systemu.

8 8 Funkcja sterowania i nadzoru G200/ Flite 116-SA wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla linii napowietrznych Flair 200C wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla kablowych linii ŚN Wskaźniki przepływu prądu zwarciowego dla linii napowietrznych i kablowych Moduły terminali zdalnych RTU rodziny Easergy G200 oraz Flair 200C to urządzenia przeznaczone do monitorowania linii i powiadamiania operatora o przypadkach wystąpieniu zwarcia międzyfazowego lub doziemnego. System L500 umożliwia zdalną wymianę następujących informacji z powyższymi typami urządzeń RTU: sygnalizacje pomiary liczniki sterowania synchronizacja czasu Easergy Flair 200C z opcją lokalnego portu komunikacyjnego Modbus Master RS232/485 także umożliwia połączenie z urządzeniami komunikacyjnymi stacji. Informacje są przesyłane do systemu nadzoru L500. Funkcja ta nie jest standardowo generowana przez konfigurator L500, aby ją więc zamówić prosimy o kontakt. Sieci komunikacyjne: radiowa, PSTN, GSM/ GPRS, Ethernet itp. Protokół Modbus Lokalna sieć RS406 Modbus Zabezpieczenie Sepam Moduł monitorowania mocy PowerLogic Sterownik logik programowalnych Twido Moduł we/wy Advantys OTB Easergy T200I Sterowniki stacji ŚN/ŚN oraz ŚN/NN Moduły terminali zdalnych RTU rodziny Easergy T200I & P to urządzenia przeznaczone do monitorowania i nadzoru sieci ŚN/ŚN oraz ŚN/NN, a także zdalnie sterowanych przełączników napowietrznych. System L500 umożliwia zdalną wymianę następujących informacji z powyższymi typami urządzeń RTU: sygnalizacje sterowania pomiary wykrycie i zlokalizowanie zwarć międzyfazowych i doziemnych synchronizacja czasu Podobnie jak w przypadku Flair 200C, Easergy T200I poprzez protokół Modus nawiązuje łączność z urządzeniami komunikacyjnymi na stacji. Informacje są przesyłane do systemu nadzoru L500. Funkcja ta nie jest standardowo generowana przez konfigurator L500, aby ją więc zamówić prosimy o kontakt. Easergy T200P

9 9 Funkcje komunikacyjne Sterownik wyłącznika automatycznego SPZ Moduły terminali zdalnych RTU rodziny ADVC czyli rozwiązań Schneider w zakresie SPZ, to urządzenia przeznaczone do monitorowania i sterowania wyłączników automatycznych SPZ: ACR typu N lub U. System L500 umożliwia zdlną wymianę następujących informacji z powyższymi typami urządzeń RTU: sygnalizacje sterowania pomiary wykrycie i zlokalizowanie zwarć międzyfazowych i doziemnych synchronizacja czasu

10 10 Narzędzia do konfiguracji systemu W nowoczesnych systemów sterowania zdalnego kwestią istotną dla użytkownika jest móc dysponować najwydajniejszymi i najkorzystniejszymi z możliwych funkcjami w obszarze konfiguracji takiego systemu i właściwego utrzymania go w ruchu. Z tego powodu te właśnie funkcje muszą być dostępne poprzez rozbudowany interfejs graficzny umożliwiający optymalne zarządzanie siecią elektryczną. Tworzenie i inicjowanie danych konfiguracyjnych System L500 oferuje konfigurator L500 - zaawansowane narzędzie umożliwiające operatorom tworzenie i aktualizacje schematu sieci elektrycznej. Operatorzy niekoniecznie są zawsze ekspertami od oprogramowania, dlatego też opisywane tu narzędzia są w pełni zintegrowane z systemem sterowania i posiadają funkcje automatycznego tworzenia danych konfiguracyjnych. Dzięki temu operatorzy mogą bez ryzyka modyfikować schemat sieci oraz powiązane z nim bazy danych, do minimum ograniczając czas wstrzymania normalnego trybu pracy tej sieci. W sieciach dystrybucji elektryczności występują częste zmiany, wprowadzane zwykle co tydzień ale i w określonych porach każdego dnia. Taka częstotliwość modyfikacji może powodować znaczące koszty związane z aktualizowaniem schematu sieci i zapewnieniem jego funkcjonalności. Automatyczne tworzenie widoków z użyciem konfiguratora L500 Aby w pełni sprostać wymaganiom operatorskim L500 zapewnia edytor sieci i wyposażenia komunikacyjnego, zaprojektowany specjalnie dla sieci dystrybucji energii elektrycznej. Edytor ten stanowi narzedzie o wysokim stopniu zaawansowania wykorzystującym funkcje edycji w trybie graficznym. Operator nie musi już posiadać specjalnych umiejętności związanych z daną bazą danych; jest zwolniony ze skomplikowanych i czasochłonnych (powtarzających się) czynności wprowadzania danych, które są źródłem pomyłek. Edytor wyposażony jest w bibliotekę informacji o sprzęcie elektrycznym rodzin urządzeń Schneider Electric: Easergy i ADVC (G200, Flair 200C, T200I&P, ADVC ACR serii U i N) oraz umożliwia automatyczne tworzenie trybów transmisji odpowiednich dla połączeń radiowych, Ethernet, GSM/GPRS, PSTN i RS485). Wszystkie dane generowane są na podstawie konfiguratora L500, dlatego rozpoczęcie pracy nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy i może być prowadzone samodzielnie przez operatora.

11 11 Architektura systemu L500 to skalowalny, modułowy system, który dopasowuje się do każdego konkretnego przypadku, zapewniając w ten sposób dystrybutorom energii rozwiązanie dostosowane do ich potrzeb: L500 może być stosowany jako system samodzielny. L500 może także korzystać z architektury wielostacyjnej: 44dodatek do stanowisk operatorskich w sieci Ethernet: opcje wielostanowiskowe. 44dodatek do trybu dostępu sieciowego dla operatorów mobilnych: opcja WebView. L500 L500 Dostęp sieciowy Webvue Internet Ethernet Modemy Opcja Klaxon Opcje technologiczne zgodne z normami rynkowymi Dla zapewnienia długiego funkcjonowania systemu i możliwości jego modernizacji oraz w celu ułatwienia przenośności oprogramowania, L500 stosuje środowisko systemu otwartego w oparciu o następujące specyfikacje i normy: system operacyjny Windows środowisko graficzne kompatybilne z Windows komunikacja IEC /104, Modbus/Modus TCP do połączeń z urządzeniami typu RTU System bazy danych umożliwia współpracę z innymi systemami baz danych SQL: Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji!

12 12 Charakterystyka i dostępne akcesoria Charakterystyka System operacyjny Sieci komunikacyjne Windows XP Service Pack 2 lub wyższy Windows 2003 Server RS232, PSTN oraz IP link (Ethernet, GPRS) z obsługą natywną. Linia dzierżawiona, światłowód, RS485, połączenie radiowe poprzez konwerter lub akcesoria. Porty komunikacyjne Do 10 szt. COM RS232 lub Hayes Protokoły komunikacyjne Maksymalna liczba urządzeń Modbus RTU / Modbus TCP IEC / IEC Zależna od rodzaju medium zastosowanego do komunikacji oraz od ilości zmiennych. Prosimy o kontakt w tej sprawie. Liczba dostępnych zmiennych 256 / 1000 / 5000 / Rodzaj architektury systemu Samodzielny Wielostacyjny: 1 serwer / n klientów (n zależy od wielkości aplikacji) Wymagany zakupu klucza do Wersji pełnej oraz n kluczy do Stanowisk klienckich Dostęp sieciowy: Do 2 jednoczesnych użytkowników, przy większej ich liczbie prosimy o kontakt. Wymagany zakup klucza od Wersji pełnej + WebView nr ref.: L500-FWBV1-X-1 (1 użytkownik) lub L500-FWBV21-X-1 (2 użytkowników) Akcesoria Opcja "klakson" umożliwiająca sygnalizacje wzrokową wystąpienia zwarcia nr ref. L500-ext-alarms Modem GSM Gener nr ref. MODEM-GSM+KIT-GSM Modem Easergy G500 z modemem radiowym FSK nr ref. G500M-M-B Modem Easergy G500 z modemem radiowym FFSK nr ref. G500M-M-C Modem PSTN USB nr ref. Olitec-PSTN-USB Modem Easergy G500 z interfejsem RS232 (prosimy o kontakt) Modem FSK 1200 bodów LL, Black box nr ref. MDU910LL Optoizolator RS232, Black box nr ref. RS232-OPTI-ISO Aktualizacja i konserwacja systemu Schneider stosuje politykę ciągłego doskonalenia produkowanych wyrobów i oferowanych usług. Każdy dostarczany system L500 stanowi najnowszą z dostępnych wersję tego systemu. Z uwagi na zmieniające się potrzeby klientów Schneider Electric proponuje politykę konserwacji i serwisowania systemu opartą na indywidualnie dopasowanych umowach i usługach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt. Aktualizacja i konserwacja systemu mogą przyjąć kilka form: rozbudowa sprzętowa systemu rozszerzenie funkcjonalności systemu aktualizacja oprogramowania systemu do najnowszej wersji. Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel Fax Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm. Firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianie. Pomimo ciągłego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacją o wyrobach spółki. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży, a przykłady zastosowań są podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

TAC Vista. ScreenMate

TAC Vista. ScreenMate TAC Vista TAC Vista Serwer TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oświetleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostępu/bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo