MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027"

Transkrypt

1 MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 Instrukcja instalacji i integracji oprogramowania z płytką ewaluacyjną Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Instalacja środowiska CCS v Instalacja pakietu controlsuite Instalacja środowiska CCS v Instalacja pakietów i bibliotek Podłączenie płytki ewaluacyjnej Konfiguracja środowiska CCS v Konfiguracja środowiska CCS v Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

3 1. Wprowadzenie Instrukcja zawiera opis instalacji i integracji oprogramowania MATLAB/Simulink i środowiska uruchomieniowego Code Composer Studio z płytką ewaluacyjną LAUNCHXL-F28027 firmy TI. Prezentowane rozwiązanie umożliwia automatyczną generację kodu z poziomu oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory sygnałowe z rodziny TI C2000 Piccolo. Opisany w instrukcji sposób postępowania został przetestowany na systemie operacyjnym Microsoft Windows XP Professional SP3 32-bit EN. W systemie zainstalowano komponenty niezbędne do poprawnej pracy pozostałych aplikacji: Java Development Kit 1.6.0_37, Microsoft.NET Framework 1.1 oraz ActiveState ActivePerl Wykorzystano również kompilator wchodzący w skład pakietu Microsoft Visual Studio 2010 Professional. Zainstalowano oprogramowanie MATLAB w wersji R2012b zawierające Simulink 8.0 oraz toolbox Embedded Coder 6.3. W instrukcji przedstawiono sposób prawidłowej instalacji i konfiguracji środowiska uruchomieniowego Code Composer Studio firmy Texas Instruments. Wybrano dwie wersje tego środowiska: v3.3 i v5. Różnią się one sposobem integracji z oprogramowaniem MATLAB i dostępną funkcjonalnością. Opisano także instalację niezbędnych bibliotek umożliwiających prawidłowe połączenie pomiędzy środowiskami. 2. Instalacja środowiska CCS v5 Code Composer Studio (CCS, CCS Studio) jest zintegrowanym środowiskiem projektowym IDE (ang. Integrated Development Environment) dostarczanym przez firmę Texas Instruments do programowania m.in. procesorów sygnałowych z rodziny C2000 Piccolo. Zainstalować CCS v5 z pliku CCS _win32\ccs_setup_ exe. Podczas instalacji oprogramowania CCS wymagane jest połączenie z internetem. Przejść przez początkowe kroki instalatora z domyślnymi ustawieniami. W oknie Processor Support wybrać C28x 32-bit Real-time MCUs. W kolejnym oknie zaznaczyć opcję Device Software. Przejść dalej przez kolejne okna i zaczekać na ukończenie pracy przez instalatora. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

4 Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

5 Po ukończeniu pracy przez instalatora i uruchomieniu oprogramowania wybrać domyślną ścieżkę Workspace oraz zaznaczyć Use this as the default and do not ask again. W oknie z pytaniem o rodzaj licencji wybrać FREE LICENSE for use with XDS100 JTAG emulators Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

6 Okno poprawnie zainstalowanego środowiska Code Composer Studio v5 prezentuje się następująco: 3. Instalacja pakietu controlsuite Pakiet programowy controlsuite jest zbiorem oprogramowania i narzędzi programowych dla układów procesorowych z rodziny TMS320C2000. Zawiera również szczegółową dokumentację techniczną modułów sprzętowych. Zainstalować controlsuite z pliku controlsuite3.1.1setup.exe z domyślnymi ustawieniami. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

7 Okno poprawnie zainstalowanego pakietu controlsuite prezentuje się następująco: Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

8 4. Instalacja środowiska CCS v3.3 Zainstalować CCS v3.3 z pliku CCS \setup.exe. Przejść przez początkowe kroki instalatora z domyślnymi ustawieniami. W oknie Select Installation Type wybrać Custom Install. W kolejnym oknie wybrać komponenty do zainstalowania jak pokazano poniżej. Przejść dalej przez kolejne okna i zaczekać na ukończenie pracy przez instalatora. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

9 Zainstalować CCStudio v3.3 Service Release z pliku SR12_CCS_v3.3_SR_ exe. Tylko w takiej wersji środowisko CCS v3.3 współpracuje z oprogramowaniem MATLAB/Simulink. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

10 5. Instalacja pakietów i bibliotek W celu poprawnej współpracy oprogramowania MATLAB/Simulink ze środowiskiem Code Composer Studio wymagane są odpowiednie wersje pakietów i bibliotek. Narzędzia do generacji kodu dla układów procesorowych F2802x Piccolo są dostarczane jako osobny pakiet programowy Code Generation Tools (CGT) odrębny od środowiska CCS. Zainstalować CGT v6.0.2 z pliku ti_cgt_c2000_6.0.2_setup_win32.exe wybierając jako miejsce instalacji katalog C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

11 Zainstalować CGT v5.2.1 z pliku ti_cgt_c2000_5.2.1_setup_win32.exe wybierając jako miejsce instalacji katalog C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools_ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

12 Zainstalować biblioteki systemu operacyjnego DSP/BIOS v z pliku bios_ccsv4_setupwin32_5_41_11_38.exe wybierając jako miejsce instalacji katalog C:\ti\bios_5_41_11_38. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

13 Zainstalować biblioteki systemu operacyjnego DSP/BIOS v z pliku bios_setupwin32_5_33_05.exe z domyślnymi ustawieniami. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

14 6. Podłączenie płytki ewaluacyjnej Płytkę ewaluacyjną LAUNCHXL-F28027 podłącza się do komputera za pomocą kabla USB. Na płytce oprócz procesora sygnałowego TMS320F28027 umieszczono emulator sprzętowy klasy XDS100v2 (wersja szybka). Jest to emulator JTAG zbudowany w oparciu o podwójny konwerter USB-RS232 firmy FTDI (FT2232). Emulator służy do programowania i debugowania, nie umożliwia natomiast standardowej komunikacji pomiędzy procesorem a portem USB komputera. Pierwsze dołączenie płytki z emulatorem do komputera powoduje automatyczne wykrycie nowego sprzętu i zainstalowanie odpowiednich sterowników. Ważne jest, aby przed podłączeniem płytki na komputerze było już zainstalowane środowisko Code Composer Studio. Płytka ewaluacyjna LAUNCHXL-F28027 widziana jest w systemie jako trzy urządzenia: USB Serial Port (COM4) w grupie Ports (COM & LPT) oraz TI XDS100 Channel A i XDS100 Channel B w grupie Universal Serial Bus controllers. Po zainstalowaniu sterowników do płytki ewaluacyjnej należy ponownie uruchomić system. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

15 7. Konfiguracja środowiska CCS v5 Uruchomić środowisko projektowe Code Composer Studio v5. Pojawi się okno informujące o znalezieniu nowych komponentów doinstalowanych po poprzednim uruchomieniu. Potwierdzić dodanie komponentów do środowiska projektowego klikając w przycisk Finish. Pojawi się okno informujące o konieczności restartu środowiska. Kliknąć w przycisk Yes. W celu połączenia środowiska CCS v5 z płytką LAUNCHXL-F28027 należy zdefiniować konfigurację sprzętową systemu docelowego. Konfiguracja ta jest zapisywana do pliku w formacie XML z rozszerzeniem *.ccxml. Konfiguracja określa niezależnie dwa elementy: Connection typ emulatora lub symulatora, Board or Device typ płytki drukowanej lub układu procesorowego. Wybrać z menu File opcję New a następnie Target Configuration File. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

16 Pojawi się ono New Target Configuration, w którym należy podać File name, np. LAUNCHXL- F28027.ccxml. Należy pozostawić wybraną opcję Use shared location. Dzięki temu plik konfiguracyjny zostanie umieszczony w folderze, w którym domyślnie przechowywane są konfiguracje systemu docelowego dla środowiska CCS v5. Umożliwia to zdefiniowanie wspólnej konfiguracji dla wielu projektów uruchamianych na tym samym sprzęcie. Po kliknięciu w przycisk Finish otworzy się nowe okno zatytułowane tak, jak nazwa utworzonego pliku konfiguracji systemu docelowego. Na zakładce Basic w panelu General Setup na liście rozwijanej pola Connection należy wybrać Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator. Należy odczekać, aż w oknie Device zostanie wyświetlona lista dostępnych układów procesorowych i płytek uruchomieniowych. Z listy wybrać TMS320F28027 i poczekać, aż pozycja zostanie zaznaczona ciemnym kolorem. Kliknąć w przycisk Save. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

17 Po zapisaniu konfiguracji możliwe jest przetestowanie połączenia z płytką. W tym celu należy kliknąć przycisk Test Connection. Otworzy się okno, w którym można prześledzić wyniki testów i sprawdzić poprawność połączenia. Zamknąć środowisko Code Composer Studio. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

18 W celu poprawnej integracji środowiska Code Composer Studio v5 z oprogramowaniem MATLAB/Simulink należy zdefiniować dodatkowy wpis do zmiennej środowiskowej PATH, który nie jest tworzony automatycznie podczas instalacji. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na My Computer i wybrać Properties. Przejść na zakładkę Advanced i kliknąć w Environment Variables. W polu System variables kliknąć w New. W oknie New System Variable w polu Variable name: wpisać XDCROOT. Pole Variable value: uzupełnić ścieżką C:\ti\xdctools_3_23_03_53. Sprawdzić, czy nowoutworzona zmienna pojawiła się na liście System variables. Środowisko CCS v5 jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

19 8. Konfiguracja środowiska CCS v3.3 Uruchomić środowisko projektowe Code Composer Studio v3.3. Pojawi się okno informujące o znalezieniu nowych komponentów doinstalowanych po poprzednim uruchomieniu. Potwierdzić dodanie komponentów do środowiska projektowego klikając w przycisk OK. Pojawi się okno informujące o braku konfiguracji systemu docelowego. Kliknąć w przycisk Yes w celu skonfigurowania połączenia z płytką ewaluacyjną. W oknie Code Composer Studio Setup filtr Family ustawić na C28xx a Platform na xds100usb emulator. Na liście poniżej zaznaczyć F28027 XDS100 USB Emulator i kliknąć w << Add. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

20 Wybrany układ docelowy zostanie dodany do konfiguracji. Kliknąć w przycisk Save & Quit w celu zapisania zmian. W kolejnym oknie odpowiedzieć twierdząco aby uruchomić środowisko CCS v3.3. Pojawi się okno informujące o znalezieniu nowych komponentów. Potwierdzić dodanie komponentów do środowiska projektowego klikając w przycisk OK. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

21 Otworzy się główne okno środowiska CCS v3.3. Wybrać z menu Help opcję About W wyświetlonym okienku kliknąć w przycisk Component Manager. Wyświetli się drzewo, w którym należy wskazać odpowiednie wersje komponentów używanych do tworzenia projektów. Rozwinąć kolejno Code Composer Studio Build Tools TMS320C28XX i wybrać opcję Texas Instruments C2000 Code Generation Tools <5.2.1>. Następnie rozwinąć Target Content (DSP/BIOS) TMS320F28XX i wybrać opcję Texas Instruments DSP/BIOS < >. Po jej zaznaczeniu na ekranie pojawi się napis Registering plug-ins and updating the database. Zamknąć okna Code Composer Studio Component Manager oraz About Code Composer Studio. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

22 W celu przetestowania połączenia z płytką ewaluacyjną kliknąć w menu Debug a następnie Connect. Po krótkiej chwili połączenie zostanie nawiązane, a ikona w lewym dolnym rogu okna zmieni kolor na zielony. Wybrać z menu Debug polecenie Run. W oknie, które się wyświetli zaznaczyć Don t show this dialog box again. i kliknąć Yes. W lewym dolnym rogu pojawi się napis RUNNING informujący o działaniu programu załadowanego z pamięci Flash mikrokontrolera. Okno środowiska Code Composer Studio v3.3 prezentuje się następująco: Środowisko CCS v3.3 jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

23 9. Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v5 Przed przystąpieniem do konfiguracji oprogramowania MATLAB/Simulink zalecane jest zamknięcie środowiska Code Composer Studio i ponowne uruchomienie systemu operacyjnego. Do konfiguracji oprogramowania MATLAB/Simulink służy funkcja checkenvsetup o składni checkenvsetup(ide, BOARDPROC, ACTION). W celu wyświetlenia listy potrzebnych komponentów należy użyć komendy checkenvsetup('ccsv5', 'f28027', 'list') Poniższa lista zawiera wszystkie składniki zainstalowane i skonfigurowane w poprzednich punktach instrukcji. 1. CCSv5 (Code Composer Studio) Required version: 5.0 or later Required for : Code Generation Required environment variables (name, value): (TI_DIR, "<CCSv5 installation folder>") 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Required version: to Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (C2000_CGT_INSTALLDIR, "<CGT installation folder>") 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Required version: to Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (CCSV5_DSPBIOS_INSTALLDIR, "<DSP\BIOS installation folder>") 4. XDC Tools (express DSP Components) Required version: or later Required for : Code generation x C/C++ Header Files Required version: 1.29 Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (DSP2802x_INSTALLDIR, "<2802x C\C++ Header Files installation folder>") 6. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Required environment variables (name, value): (FLASH_2802X_API_INSTALLDIR, "<Flash Tools installation folder>") Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

24 Wykonanie polecenia checkenvsetup('ccsv5', 'f28027') spowoduje wyświetlenie pięciu okien, w których należy wskazać ścieżkę do właściwego oprogramowania. W pytaniu o CCSv5 (Code Composer Studio) installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\. W pytaniu o CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2\. W pytaniu o DSP/BIOS (Real Time Operating System) installation directory wybrać folder c:\ti\bios_5_41_11_38\. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

25 W pytaniu o 2802x C/C++ Header Files installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\device_support\f2802x\v129\. W pytaniu o Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo (TM) Flash API) installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\libs\utilities\flash_api\2802x\v201\. W oknie Command Window zostanie wyświetlone potwierdzenie wykonania powyższych wyborów. 1. Checking CCSv5 (Code Composer Studio) version Required version: 5.0 or later Required for : Code Generation Your Version : ### Setting environment variable "TI_DIR" to "C:\ti\ccsv5" 2. Checking CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) version Required version: to Required for : Code generation Your Version : ### Setting environment variable "C2000_CGT_INSTALLDIR" to "C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2" 3. Checking DSP/BIOS (Real Time Operating System) version Required version: to Required for : Code generation Your Version : ### Setting environment variable "CCSV5_DSPBIOS_INSTALLDIR" to "C:\ti\bios_5_41_11_38" Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

26 4. Checking XDC Tools (express DSP Components) version Required version: or later Required for : Code generation Your Version : Checking 2802x C/C++ Header Files version Required version: 1.29 Required for : Code generation Your Version : 1.29 ### Setting environment variable "DSP2802x_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 6. Checking Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) version Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Your Version : 2.01 ### Setting environment variable "FLASH_2802X_API_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Za pomocą komendy checkenvsetup('ccsv5', 'f28027', 'check') można sprawdzić poprawność konfiguracji ścieżek niezbędnych komponentów. 1. CCSv5 (Code Composer Studio) Your version : Required version: 5.0 or later Required for : Code Generation TI_DIR="C:\ti\ccsv5" 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Your version : Required version: to Required for : Code generation C2000_CGT_INSTALLDIR="C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2" 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Your version : Required version: to Required for : Code generation CCSV5_DSPBIOS_INSTALLDIR="C:\ti\bios_5_41_11_38" 4. XDC Tools (express DSP Components) Your version : Required version: or later Required for : Code generation x C/C++ Header Files Your version : 1.29 Required version: 1.29 Required for : Code generation DSP2802x_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 6. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Your version : 2.01 Required version: 2.01 Required for : Flash Programming FLASH_2802X_API_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

27 Wpisać w oknie Command Window polecenie xmakefilesetup Spowoduje to otwarcie okna konfiguracyjnego. Odznaczyć opcję Display operational configurations only. W polu Configuration: wybrać opcję ticcs_c2000_ccsv5. Kliknąć w przycisk Apply. Spowoduje to wyświetlenie dwóch okien, w których należy wskazać ścieżkę do właściwego oprogramowania. W pytaniu o CCS installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

28 W pytaniu o C2000 Code Generation Tools root installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2\. Kliknąć w przycisk New w celu utworzenia kopii konfiguracji. Zapisać nową konfigurację pod domyślną nazwą ticcs_c2000_ccsv5_clone. Przejść na zakładkę Execute i wyczyścić pola Execute tool: oraz Arguments:. Przyciskiem OK potwierdzić wprowadzone zmiany. Plik z konfiguracją został zapisany w bieżącym katalogu jako ticcs_c2000_ccsv5_clone.m. Oprogramowanie MATLAB/Simulink jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy ze środowiskiem CCS v5. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

29 10. Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v3.3 W celu wyświetlenia listy potrzebnych komponentów należy użyć komendy checkenvsetup('ccs', 'f28027', 'list') Poniższa lista zawiera wszystkie składniki zainstalowane i skonfigurowane w poprzednich punktach instrukcji. 1. CCS (Code Composer Studio) Required version: Required for : Automation and Code Generation 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Required version: Required for : Code generation 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Required version: Required for : Real-Time Data Exchange (RTDX) x C/C++ Header Files Required version: 1.29 Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (DSP2802x_INSTALLDIR, "<2802x C\C++ Header Files installation folder>") 5. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Required environment variables (name, value): (FLASH_2802X_API_INSTALLDIR, "<Flash Tools installation folder>") Wykonanie polecenia checkenvsetup('ccs', 'f28027') spowoduje wyświetlenie dwóch okien, w których należy wskazać ścieżkę do właściwego oprogramowania. W pytaniu o 2802x C/C++ Header Files installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\device_support\f2802x\v129\. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

30 W pytaniu o Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo (TM) Flash API) installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\libs\utilities\flash_api\2802x\v201\. W oknie Command Window zostanie wyświetlone potwierdzenie wykonania powyższych wyborów. 1. Checking CCS (Code Composer Studio) version Required version: Required for : Automation and Code Generation Your Version : Checking CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) version Required version: Required for : Code generation Your Version : Checking DSP/BIOS (Real Time Operating System) version Required version: Required for : Real-Time Data Exchange (RTDX) Your Version : Checking 2802x C/C++ Header Files version Required version: 1.29 Required for : Code generation Your Version : 1.29 ### Setting environment variable "DSP2802x_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 5. Checking Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) version Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Your Version : 2.01 ### Setting environment variable "FLASH_2802X_API_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

31 Za pomocą komendy checkenvsetup('ccs', 'f28027', 'check') można sprawdzić poprawność konfiguracji ścieżek niezbędnych komponentów. 1. CCS (Code Composer Studio) Your version : Required version: Required for : Automation and Code Generation 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Your version : Required version: Required for : Code generation 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Your version : Required version: Required for : Real-Time Data Exchange (RTDX) x C/C++ Header Files Your version : 1.29 Required version: 1.29 Required for : Code generation DSP2802x_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 5. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Your version : 2.01 Required version: 2.01 Required for : Flash Programming FLASH_2802X_API_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Za pomocą komendy ccsboardinfo uzyskuje się informacje o skonfigurowanym sprzęcie. Board Board Proc Processor Processor Num Name Num Name Type F28027 XDS100 USB Emulator 0 TMS320C2800_0 TMS320C2800 Za pomocą komendy ticcs tworzy się obiekt używany do połączenia ze środowiskiem CCSv3.3. TICCS Object: Processor type : TMS320C28xx Processor name : TMS320C2800_0 Running? : No Board number : 0 Processor number : 0 Default timeout : secs RTDX channels : 0 Oprogramowanie MATLAB/Simulink jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy ze środowiskiem CCS v3.3. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

32 11. Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv5 W celu automatycznej generacji kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory sygnałowe z rodziny TI C2000 Piccolo należy utworzyć nowy projekt a następnie skompilować go używając w tym celu skonfigurowanych wcześniej narzędzi. Uruchomić Simulink i utworzyć nowy model. W Simulink Library Browser wybrać z drzewa Embedded Coder Embedded Targets i przeciągnąć do modelu bloczek Target Preferences. Bloczek ten jest niezbędny w projekcie, zawiera konfigurację środowiska projektowego i systemu docelowego. Wyświetli się okienko Initialize Model Configuration Parameters. W polu IDE/Tool Chain: wybrać Texas Instruments Code Composer Studio v5 (makefile generation only). Poczekać na przeładowanie listy dostępnych platform sprzętowych. W polu Board: wybrać TI F Pole Processor: zostanie uzupełnione właściwym typem procesora (F28027). Kliknąć w przycisk Yes. Niezbędne parametry modelu zostaną zmienione. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

33 W Simulink Library Browser wybrać z drzewa Embedded Coder Embedded Targets Processors Texas Instruments C2000 C2802x. Pojawi się biblioteka elementów dedykowanych dla rodziny C2802x, z których możemy korzystać przy budowie modelu. Przeciągnąć do modelu bloczek Digital Output. Po dwukrotnym kliknięciu bloczka otworzy się okno konfiguracji jego parametrów. Pozostawić domyślnie ustawione GPIO Group: GPIO0~GPIO7 oraz wybrane wyjście GPIO0. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

34 Skopiować bloczek trzykrotnie, zaznaczając we właściwościach odpowiednio GPIO1, GPIO2, GPIO3. Za pomocą elementów ze standardowej biblioteki Simulink zbudować model pokazany na poniższym rysunku. We właściwościach bloku Pulse Generator ustawić Period: 2, Pulse Width (% of period): 50. W bloku Logical Operator w polu Operator: wybrać NOT. Stworzony model umożliwi naprzemienne miganie diod na płytce ewaluacyjnej LAUNCHXL-F28027 co 1 sekundę. Ustawić parametr Simulation stop time na wartość inf. Zapisać model w domyślnej lokalizacji pod nazwą TestCCSv5.slx. Przystąpić do generacji kodu w języku C dla procesora TMS320F W tym celu z menu Code C/C++ Code wybrać Build Model lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+B. Przy pierwszym korzystaniu z narzędzia do generacji kodu zostanie wyświetlone okno z licencją, którą należy zaakceptować. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

35 Obserwować okno Command Window, w którym wyświetlane są bieżące informacje o przebiegu generacji kodu, kompilacji i tworzeniu plików wynikowych. ### Generating code into build folder: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs ### Invoking Target Language Compiler on TestCCSv5.rtw ### Using System Target File: C:\Program Files\MATLAB\R2012b\toolbox\idelink\foundation\pjtgenerator\rtw\idelink_ert.tlc ### Loading TLC function libraries... Warning: The data type "int8" uses a word size that is not available on the intended target. Fixed-point signals using this data type will be put inside a larger word or multi words. When used, extra software will be generated to force this larger word or multi words to emulate a smaller word. This emulation is helpful when your prototype target and your final production target are not the same. If the smaller word size does NOT exist on the final production target, then consider increasing the word size to one that is supported. Warning: The data type "uint8" uses a word size that is not available on the intended target.. Warning: The data type "boolean" uses a word size that is not available on the intended target. ### Initial pass through model to cache user defined code.. ### Caching model source code... ### Writing header file TestCCSv5.h. ### Writing header file TestCCSv5_types.h ### Writing header file rtwtypes.h. ### Writing source file TestCCSv5.c ### Writing header file TestCCSv5_private.h. ### Writing source file TestCCSv5_data.c ### Writing source file TestCCSv5_main.c. ### TLC code generation complete. ### Creating project marker file: rtw_proj.tmw ### Creating makefile: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs\TestCCSv5.mk ### Makefile creation done. ### Building makefile... ### Build done. Generated program: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs\TestCCSv5.out. Invoking the Execute Tool specified by the Execute tab in the XMakefile User Configuration dialog. To open the XMakefile User Configuration dialog, enter xmakefilesetup in a MATLAB Command Window. For more information on how to configure the parameters, click the Help button in the dialog. Zostanie także wyświetlone okno Command Prompt, które należy zamknąć. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

36 Lista wygenerowanych plików prezentuje się następująco: Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

37 Pliki TestCCSv5.c, TestCCSv5_data.c i TestCCSv5_main.c zawierają wygenerowany kod programu w języku C. Dla przykładu i porównania z utworzonym wcześniej modelem poniżej zaprezentowano ich zawartość. Pozostałe pliki to pliki nagłówkowe, pliki bibliotek i pliki tworzone przy kompilacji projektu. Plik TestCCSv5.c /* * File: TestCCSv5.c * * Code generated for Simulink model 'TestCCSv5'. * * Model version : 1.1 * Simulink Coder version : 8.3 (R2012b) 20-Jul-2012 * TLC version : 8.3 (Jul ) * C/C++ source code generated on : Tue Jan 29 22:17: * * Target selection: idelink_ert.tlc * Embedded hardware selection: Texas Instruments->C2000 * Code generation objectives: Unspecified * Validation result: Not run */ #include "TestCCSv5.h" #include "TestCCSv5_private.h" /* Block signals (auto storage) */ BlockIO_TestCCSv5 TestCCSv5_B; /* Block states (auto storage) */ D_Work_TestCCSv5 TestCCSv5_DWork; /* Real-time model */ RT_MODEL_TestCCSv5 TestCCSv5_M_; RT_MODEL_TestCCSv5 *const TestCCSv5_M = &TestCCSv5_M_; /* Model step function */ void TestCCSv5_step(void) { /* DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulse Generator' */ TestCCSv5_B.PulseGenerator = ((real_t)testccsv5_dwork.clocktickcounter < TestCCSv5_P.PulseGenerator_Duty) && (TestCCSv5_DWork.clockTickCounter >= 0L)? TestCCSv5_P.PulseGenerator_Amp : 0.0; if ((real_t)testccsv5_dwork.clocktickcounter >= TestCCSv5_P.PulseGenerator_Period - 1.0) { TestCCSv5_DWork.clockTickCounter = 0L; } else { TestCCSv5_DWork.clockTickCounter++; } /* End of DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulse Generator' */ /* S-Function Block: <Root>/Digital Output (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = (TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 =!(TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); } /* Logic: '<Root>/Logical Operator' */ TestCCSv5_B.LogicalOperator =!(TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0.0); /* S-Function Block: <Root>/Digital Output1 (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1 = (TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1 =!(TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); } Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

38 } /* S-Function Block: <Root>/Digital Output2 (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = (TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO2 =!(TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); } /* S-Function Block: <Root>/Digital Output3 (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3 = (TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO3 =!(TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); } /* Model initialize function */ void TestCCSv5_initialize(void) { /* Registration code */ } /* initialize error status */ rtmseterrorstatus(testccsv5_m, (NULL)); /* block I/O */ (void) memset(((void *) &TestCCSv5_B), 0, sizeof(blockio_testccsv5)); /* states (dwork) */ (void) memset((void *)&TestCCSv5_DWork, 0, sizeof(d_work_testccsv5)); /* Start for DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulse Generator' */ TestCCSv5_DWork.clockTickCounter = 0L; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 1U; EDIS; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output1' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 2U; EDIS; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output2' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 4U; EDIS; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output3' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 8U; EDIS; /* Model terminate function */ void TestCCSv5_terminate(void) { /* (no terminate code required) */ } /* * File trailer for generated code. * * [EOF] */ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

39 Plik TestCCSv5_data.c /* * File: TestCCSv5_data.c * * Code generated for Simulink model 'TestCCSv5'. * * Model version : 1.1 * Simulink Coder version : 8.3 (R2012b) 20-Jul-2012 * TLC version : 8.3 (Jul ) * C/C++ source code generated on : Tue Jan 29 22:17: * * Target selection: idelink_ert.tlc * Embedded hardware selection: Texas Instruments->C2000 * Code generation objectives: Unspecified * Validation result: Not run */ #include "TestCCSv5.h" #include "TestCCSv5_private.h" /* Block parameters (auto storage) */ Parameters_TestCCSv5 TestCCSv5_P = { 1.0, /* Expression: 1 * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ 2.0, /* Computed Parameter: PulseGenerator_Period * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ 1.0, /* Computed Parameter: PulseGenerator_Duty * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ 0.0 /* Expression: 0 * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ }; /* * File trailer for generated code. * * [EOF] */ Plik TestCCSv5_main.c /* * File: TestCCSv5_main.c * * Code generated for Simulink model 'TestCCSv5'. * * Model version : 1.1 * Simulink Coder version : 8.3 (R2012b) 20-Jul-2012 * TLC version : 8.3 (Jul ) * C/C++ source code generated on : Tue Jan 29 22:17: * * Target selection: idelink_ert.tlc * Embedded hardware selection: Texas Instruments->C2000 * Code generation objectives: Unspecified * Validation result: Not run */ #include "TestCCSv5.h" #include "rtwtypes.h" #include "TestCCSv5_private.h" #include "c2000_main.h" #include "DSP2802x_Device.h" #include "DSP2802x_Examples.h" #include <stdlib.h> #include <stdio.h> Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

40 void init_board(void); void enable_interrupts(void); void config_schedulertimer(void); void disable_interrupts(void); volatile int IsrOverrun = 0; static boolean_t OverrunFlag = 0; /* Function: rt_onestep * * Abstract: * Perform one step of the model. Single-tasking implementation. */ void rt_onestep(void) { /* Check for overrun. Protect OverrunFlag against * preemption. */ if (OverrunFlag++) { IsrOverrun = 1; OverrunFlag--; return; } } asm(" SETC INTM"); PieCtrlRegs.PIEIER1.all = (1 << 6); asm(" CLRC INTM"); TestCCSv5_step(); /* Get model outputs here */ asm(" SETC INTM"); PieCtrlRegs.PIEIER1.all &= ~(1 << 6); asm(" RPT #5 NOP"); IFR &= 0xFFFE; PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0x1; asm(" CLRC INTM"); OverrunFlag--; /* Function: main * * Abstract: * Entry point into the code. */ void main(void) { volatile boolean_t noerr; init_board(); rtmseterrorstatus(testccsv5_m, 0); TestCCSv5_initialize(); config_schedulertimer(); noerr = rtmgeterrorstatus(testccsv5_m) == (NULL); enable_interrupts(); while (noerr ) { noerr = rtmgeterrorstatus(testccsv5_m) == (NULL); } } /* Disable rt_onestep() here */ /* Terminate model */ TestCCSv5_terminate(); disable_interrupts(); /* * File trailer for generated code. * * [EOF] */ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

41 Oprogramowanie MATLAB/Simulink w wersji R2012b nie umożliwia automatycznego generowania projektów dla środowiska CCSv5 (makefile generation only). Poniżej przedstawiono sposób postępowania przy ręcznym tworzeniu projektu. Automatyczna generacja projektu zostanie opisana dla środowiska CCSv3.3 w następnym punkcie instrukcji. Plik TestCCSv5.out jest plikiem wynikowym, który można bezpośrednio wgrać do układu TMS320F W tym celu należy otworzyć środowisko Code Composer Studio v5 i utworzyć nowy projekt wybierając z menu Project opcję New CCS Project. W wyświetlonym oknie w polu Project name: wpisać TestCCSv5. W grupie Device wybrać w polach Family: C2000, Variant: 2802x Piccolo, TMS320F Kliknąć przycisk Finish w celu utworzenia Empty Project (with main.c). Po utworzeniu projektu wybrać z menu Run opcję Debug. Spowoduje to otwarcie nowej perspektywy projektu (CCS Debug). Z menu Run wybrać Load a następnie Load Program Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

42 W oknie, które się pojawi wybrać wygenerowany wcześniej plik TestCCSv5.out. W tym przypadku znajduje się on w lokalizacji C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs\CustomMW\TestCCSv5.out. Po kliknięciu w przycisk OK nastąpi automatyczne połączenie z płytką ewaluacyjną i załadowanie programu do układu TMS320F W celu uruchomienia programu na płytce ewaluacyjnej należy z menu Run wybrać opcję Resume. Uruchomiony program będzie naprzemienne migał diodami na płytce ewaluacyjnej LAUNCHXL-F28027 co 1 sekundę, zgodnie z wcześniej zamodelowaną funkcjonalnością. Dodatkowo można załadować do projektu wszystkie pliki wygenerowane w oprogramowaniu MATLAB/Simulink a następnie wyedytować istniejące już pliki w języku C. Ponowna kompilacja projektu i tworzenie pliku *.out będzie miało miejsce już w środowisku CCSv5. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

43 12. Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv3.3 Oprogramowanie MATLAB/Simulink w wersji R2012b umożliwia automatyczne generowanie projektów dla środowiska CCSv3.3. W celu prezentacji tej funkcjonalności zostanie wykorzystany model utworzony w poprzednim punkcie instrukcji. Otworzyć model TestCCSv5.slx i zapisać go pod nazwą TestCCSv33.slx. Kliknąć dwukrotnie w bloczek Target Preferences i w polu IDE/Tool Chain: wybrać Texas Instruments Code Composer Studio. Zatwierdzić zmiany klikając w przycisk OK. Niezbędne parametry konfiguracyjne modelu zostaną zmienione. Zapisać model i przystąpić do generacji kodu w języku C dla procesora TMS320F28027 i projektu dla środowiska CCSv3.3. W tym celu z menu Code C/C++ Code wybrać Build Model lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+B. Przy pierwszym korzystaniu z narzędzia do generacji kodu zostanie wyświetlone okno z informacją o dodaniu nowego komponentu do CCSv3.3, które należy zaakceptować klikając w przycisk OK. Cały proces generacji kodu, otwierania i łączenia ze środowiskiem CCSv3.3, tworzenia projektu, kompilacji, łączenia z płytką ewaluacyjną, wgrywania i uruchamiania programu przebiega w sposób automatyczny dzięki odpowiedniej konfiguracji wykonanej w poprzednich punktach instrukcji. Informacje o postępie i rezultacie prac wyświetlane są równolegle w oknach Command Window oprogramowania MATLAB oraz Output Window środowiska CCSv3.3. Okno Command Window zawiera następujące informacje: ### Connecting to Code Composer Studio(tm)... Target Preferences block specifies that the board named 'F28027 Device Simulator' will be used to run generated code. However, since only board named 'F28027 XDS100 USB Emulator' is found in your system, that board will be used. Registering DLLs... IDE Link successfully registered its plug-in for Code Composer Studio (CCS). If CCS prompts you that "New components were detected," click Yes or OK in the prompt dialog box to enable components for all compatible CCS installations. ### Generating code into build folder: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv33_ticcs Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

44 ### Invoking Target Language Compiler on TestCCSv33.rtw ### Using System Target File: C:\Program Files\MATLAB\R2012b\toolbox\idelink\foundation\pjtgenerator\rtw\idelink_ert.tlc ### Loading TLC function libraries... Warning: The data type "int8" uses a word size that is not available on the intended target. Fixed-point signals using this data type will be put inside a larger word or multi words. When used, extra software will be generated to force this larger word or multi words to emulate a smaller word. This emulation is helpful when your prototype target and your final production target are not the same. If the smaller word size does NOT exist on the final production target, then consider increasing the word size to one that is supported. Warning: The data type "uint8" uses a word size that is not available on the intended target.. Warning: The data type "boolean" uses a word size that is not available on the intended target. ### Initial pass through model to cache user defined code.. ### Caching model source code... ### Writing header file TestCCSv33.h. ### Writing header file TestCCSv33_types.h ### Writing header file rtwtypes.h. ### Writing source file TestCCSv33.c ### Writing header file TestCCSv33_private.h. ### Writing source file TestCCSv33_data.c ### Writing source file TestCCSv33_main.c. ### TLC code generation complete. ### Creating project marker file: rtw_proj.tmw ### Creating project: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv33_ticcs\TestCCSv33.pjt ### Project creation done. ### Building project... ### Build done. ### Downloading program: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv33_ticcs\TestCCSv33.out ### Download done. Zostanie także wyświetlone okno informujące o ładowaniu programu do procesora. Po zakończeniu tego procesu program naprzemienne migał diodami na płytce ewaluacyjnej LAUNCHXL-F28027 co 1 sekundę, zgodnie z wcześniej zamodelowaną funkcjonalnością. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0.

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj całego manuala. 2. Gratulujemy wyboru modułu MMmsp430x1xxx. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać 30-dniową wersję

Bardziej szczegółowo

Code Composer Studio v4 (3)

Code Composer Studio v4 (3) Code Composer Studio KURS v4 Code Composer Studio v4 (3) Debugowanie projektu Debugowanie projektu w środowisku CCSv4 jest wykonywane przez program debuggera będący elementem środowiska. Debugger pracuje

Bardziej szczegółowo

Pobieranie edytora CodeLite

Pobieranie edytora CodeLite Pobieranie edytora CodeLite Wejdź na stronę http://codelite.org/ a następnie przejść do ekranu pobierania (bez wykonywania dobrowolnej wpłaty). Kliknij na zakładkę Download a następnie No thanks, just

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

C2000 Piccolo LanuchPad (8)

C2000 Piccolo LanuchPad (8) C2000 Piccolo LanuchPad (8) Budowanie biblioteki drivelib dla procesorów serii Piccolo F2802x Do tworzenia programów przeznaczonych dla procesorów rodziny F2802x Piccolo firmy Texas Instruments potrzebne

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1

JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 JDK 7u25 NetBeans 7.3.1 Zajęcia 1 strona - 1 Uwaga: INSTALACJA NOWEJ PLATFORMY JAVA SE Wygląd stron WWW pobieranych z serwera może być inny (aktualizacje), od tych pokazanych w instrukcji, ponieważ instrukcja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK

SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW SZYBKI START DLA IGSS FREE50 - PRZEWODNIK Strona 1 z 26 Szybki Start dla IGSS FREE50 - przewodnik Wprowadzenie Przewodnik ten

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi

Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi Zaawansowane programowanie w (pakiecie) Delphi Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomoc¹ systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2010 by Andrzej Marciniak DEL-12(1 z

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II WSTĘP Celem ćwiczenia jest nauczenie projektowania układów cyfrowych z użyciem wbudowanych procesorów programowych typu Nios II dla układów FPGA firmy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker.

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. 1. Pobierz plik instalacyjny NOL3plugin.exe ze strony https://rbrokers.pl/amibroker-plugin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Projektowanie układów VLSI-ASIC za pomocą techniki komórek standardowych przy użyciu pakietu Cadence Programowanie,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY Instrukcja użytkowania DA-70156 Rev. 5 Instrukcja instalacji w systemie Windows 7/8/8.1 Krok 1: Włóż płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM. Podłącz urządzenie do wolnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo

BIOWEB INSTRUKCJA URUCHOMIENIA W IDE ECLIPSE RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT

BIOWEB INSTRUKCJA URUCHOMIENIA W IDE ECLIPSE RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT BIOWEB INSTRUKCJA URUCHOMIENIA W IDE ECLIPSE RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT 1. Jeśli nie istnieje zainstalowana na systemie Windows Java JDK, należy pobrać i zainstalować. Link do strony: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Laboratorium nr 7, 8

Programowanie Urządzeń Mobilnych. Laboratorium nr 7, 8 Programowanie Urządzeń Mobilnych Laboratorium nr 7, 8 Android Temat 1 tworzenie i uruchamianie aplikacji z użyciem Android SDK Krzysztof Bruniecki 1 Wstęp Platforma Android jest opartym na Linuxie systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 150 12-01-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji tylko dla aplikacji opartych

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD.

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. LAB. 2 Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. Laboratorium Mikroprocesorowych Układów Sterowania instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

ZSBD ćwiczenie 4. Obiektowe systemy zarządzania bazą danych. Przygotowanie środowiska pracy. Wymagania: ZSBD ćwiczenie 4

ZSBD ćwiczenie 4. Obiektowe systemy zarządzania bazą danych. Przygotowanie środowiska pracy. Wymagania: ZSBD ćwiczenie 4 Zaawansowane Systemy Bazy Danych - ZSBD ZSBD ćwiczenie 4 Obiektowe systemy zarządzania bazą danych. Przygotowanie środowiska pracy. ZSBD ćwiczenie 4 W ramach tych i dwóch kolejnych ćwiczeń zapoznacie się

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Strona 2 Spis treści Spis treści... 2 Przygotowanie do instalacji... 3 Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Uzyskanie klucza sprzętowego (dongle)... 3 Aktualizacja z poprzednich

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM

Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM Przedstawia Krotki przewodnik instalacji i połączenia z VATSIM Tłumaczenie: Michał Zulus Zazula - 1 - Niniejszy przewodnik opisuje instalację programu i połączenie z siecią. Jego celem jest krótkie wyjaśnienie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Instalacja środowiska Eclipse

Instalacja środowiska Eclipse Instalacja środowiska Eclipse W celu skonfigurowania środowiska Eclipse postępujemy według następujących kroków: 1. Wirtualna maszyna Javy Windows XP ma wbudowaną wirtualną maszynę JAVY, gdyby jednak zaszła

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM ZL24PRG Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM ZL24PRG to interfejs JTAG dla mikrokontrolerów z rdzeniem ARM. Umożliwia programowanie oraz debugowanie popularnych rodzin mikrokontrolerów z rdzeniem ARM

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo