MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027"

Transkrypt

1 MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 Instrukcja instalacji i integracji oprogramowania z płytką ewaluacyjną Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Instalacja środowiska CCS v Instalacja pakietu controlsuite Instalacja środowiska CCS v Instalacja pakietów i bibliotek Podłączenie płytki ewaluacyjnej Konfiguracja środowiska CCS v Konfiguracja środowiska CCS v Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

3 1. Wprowadzenie Instrukcja zawiera opis instalacji i integracji oprogramowania MATLAB/Simulink i środowiska uruchomieniowego Code Composer Studio z płytką ewaluacyjną LAUNCHXL-F28027 firmy TI. Prezentowane rozwiązanie umożliwia automatyczną generację kodu z poziomu oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory sygnałowe z rodziny TI C2000 Piccolo. Opisany w instrukcji sposób postępowania został przetestowany na systemie operacyjnym Microsoft Windows XP Professional SP3 32-bit EN. W systemie zainstalowano komponenty niezbędne do poprawnej pracy pozostałych aplikacji: Java Development Kit 1.6.0_37, Microsoft.NET Framework 1.1 oraz ActiveState ActivePerl Wykorzystano również kompilator wchodzący w skład pakietu Microsoft Visual Studio 2010 Professional. Zainstalowano oprogramowanie MATLAB w wersji R2012b zawierające Simulink 8.0 oraz toolbox Embedded Coder 6.3. W instrukcji przedstawiono sposób prawidłowej instalacji i konfiguracji środowiska uruchomieniowego Code Composer Studio firmy Texas Instruments. Wybrano dwie wersje tego środowiska: v3.3 i v5. Różnią się one sposobem integracji z oprogramowaniem MATLAB i dostępną funkcjonalnością. Opisano także instalację niezbędnych bibliotek umożliwiających prawidłowe połączenie pomiędzy środowiskami. 2. Instalacja środowiska CCS v5 Code Composer Studio (CCS, CCS Studio) jest zintegrowanym środowiskiem projektowym IDE (ang. Integrated Development Environment) dostarczanym przez firmę Texas Instruments do programowania m.in. procesorów sygnałowych z rodziny C2000 Piccolo. Zainstalować CCS v5 z pliku CCS _win32\ccs_setup_ exe. Podczas instalacji oprogramowania CCS wymagane jest połączenie z internetem. Przejść przez początkowe kroki instalatora z domyślnymi ustawieniami. W oknie Processor Support wybrać C28x 32-bit Real-time MCUs. W kolejnym oknie zaznaczyć opcję Device Software. Przejść dalej przez kolejne okna i zaczekać na ukończenie pracy przez instalatora. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

4 Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

5 Po ukończeniu pracy przez instalatora i uruchomieniu oprogramowania wybrać domyślną ścieżkę Workspace oraz zaznaczyć Use this as the default and do not ask again. W oknie z pytaniem o rodzaj licencji wybrać FREE LICENSE for use with XDS100 JTAG emulators Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

6 Okno poprawnie zainstalowanego środowiska Code Composer Studio v5 prezentuje się następująco: 3. Instalacja pakietu controlsuite Pakiet programowy controlsuite jest zbiorem oprogramowania i narzędzi programowych dla układów procesorowych z rodziny TMS320C2000. Zawiera również szczegółową dokumentację techniczną modułów sprzętowych. Zainstalować controlsuite z pliku controlsuite3.1.1setup.exe z domyślnymi ustawieniami. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

7 Okno poprawnie zainstalowanego pakietu controlsuite prezentuje się następująco: Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

8 4. Instalacja środowiska CCS v3.3 Zainstalować CCS v3.3 z pliku CCS \setup.exe. Przejść przez początkowe kroki instalatora z domyślnymi ustawieniami. W oknie Select Installation Type wybrać Custom Install. W kolejnym oknie wybrać komponenty do zainstalowania jak pokazano poniżej. Przejść dalej przez kolejne okna i zaczekać na ukończenie pracy przez instalatora. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

9 Zainstalować CCStudio v3.3 Service Release z pliku SR12_CCS_v3.3_SR_ exe. Tylko w takiej wersji środowisko CCS v3.3 współpracuje z oprogramowaniem MATLAB/Simulink. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

10 5. Instalacja pakietów i bibliotek W celu poprawnej współpracy oprogramowania MATLAB/Simulink ze środowiskiem Code Composer Studio wymagane są odpowiednie wersje pakietów i bibliotek. Narzędzia do generacji kodu dla układów procesorowych F2802x Piccolo są dostarczane jako osobny pakiet programowy Code Generation Tools (CGT) odrębny od środowiska CCS. Zainstalować CGT v6.0.2 z pliku ti_cgt_c2000_6.0.2_setup_win32.exe wybierając jako miejsce instalacji katalog C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

11 Zainstalować CGT v5.2.1 z pliku ti_cgt_c2000_5.2.1_setup_win32.exe wybierając jako miejsce instalacji katalog C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools_ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

12 Zainstalować biblioteki systemu operacyjnego DSP/BIOS v z pliku bios_ccsv4_setupwin32_5_41_11_38.exe wybierając jako miejsce instalacji katalog C:\ti\bios_5_41_11_38. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

13 Zainstalować biblioteki systemu operacyjnego DSP/BIOS v z pliku bios_setupwin32_5_33_05.exe z domyślnymi ustawieniami. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

14 6. Podłączenie płytki ewaluacyjnej Płytkę ewaluacyjną LAUNCHXL-F28027 podłącza się do komputera za pomocą kabla USB. Na płytce oprócz procesora sygnałowego TMS320F28027 umieszczono emulator sprzętowy klasy XDS100v2 (wersja szybka). Jest to emulator JTAG zbudowany w oparciu o podwójny konwerter USB-RS232 firmy FTDI (FT2232). Emulator służy do programowania i debugowania, nie umożliwia natomiast standardowej komunikacji pomiędzy procesorem a portem USB komputera. Pierwsze dołączenie płytki z emulatorem do komputera powoduje automatyczne wykrycie nowego sprzętu i zainstalowanie odpowiednich sterowników. Ważne jest, aby przed podłączeniem płytki na komputerze było już zainstalowane środowisko Code Composer Studio. Płytka ewaluacyjna LAUNCHXL-F28027 widziana jest w systemie jako trzy urządzenia: USB Serial Port (COM4) w grupie Ports (COM & LPT) oraz TI XDS100 Channel A i XDS100 Channel B w grupie Universal Serial Bus controllers. Po zainstalowaniu sterowników do płytki ewaluacyjnej należy ponownie uruchomić system. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

15 7. Konfiguracja środowiska CCS v5 Uruchomić środowisko projektowe Code Composer Studio v5. Pojawi się okno informujące o znalezieniu nowych komponentów doinstalowanych po poprzednim uruchomieniu. Potwierdzić dodanie komponentów do środowiska projektowego klikając w przycisk Finish. Pojawi się okno informujące o konieczności restartu środowiska. Kliknąć w przycisk Yes. W celu połączenia środowiska CCS v5 z płytką LAUNCHXL-F28027 należy zdefiniować konfigurację sprzętową systemu docelowego. Konfiguracja ta jest zapisywana do pliku w formacie XML z rozszerzeniem *.ccxml. Konfiguracja określa niezależnie dwa elementy: Connection typ emulatora lub symulatora, Board or Device typ płytki drukowanej lub układu procesorowego. Wybrać z menu File opcję New a następnie Target Configuration File. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

16 Pojawi się ono New Target Configuration, w którym należy podać File name, np. LAUNCHXL- F28027.ccxml. Należy pozostawić wybraną opcję Use shared location. Dzięki temu plik konfiguracyjny zostanie umieszczony w folderze, w którym domyślnie przechowywane są konfiguracje systemu docelowego dla środowiska CCS v5. Umożliwia to zdefiniowanie wspólnej konfiguracji dla wielu projektów uruchamianych na tym samym sprzęcie. Po kliknięciu w przycisk Finish otworzy się nowe okno zatytułowane tak, jak nazwa utworzonego pliku konfiguracji systemu docelowego. Na zakładce Basic w panelu General Setup na liście rozwijanej pola Connection należy wybrać Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator. Należy odczekać, aż w oknie Device zostanie wyświetlona lista dostępnych układów procesorowych i płytek uruchomieniowych. Z listy wybrać TMS320F28027 i poczekać, aż pozycja zostanie zaznaczona ciemnym kolorem. Kliknąć w przycisk Save. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

17 Po zapisaniu konfiguracji możliwe jest przetestowanie połączenia z płytką. W tym celu należy kliknąć przycisk Test Connection. Otworzy się okno, w którym można prześledzić wyniki testów i sprawdzić poprawność połączenia. Zamknąć środowisko Code Composer Studio. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

18 W celu poprawnej integracji środowiska Code Composer Studio v5 z oprogramowaniem MATLAB/Simulink należy zdefiniować dodatkowy wpis do zmiennej środowiskowej PATH, który nie jest tworzony automatycznie podczas instalacji. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na My Computer i wybrać Properties. Przejść na zakładkę Advanced i kliknąć w Environment Variables. W polu System variables kliknąć w New. W oknie New System Variable w polu Variable name: wpisać XDCROOT. Pole Variable value: uzupełnić ścieżką C:\ti\xdctools_3_23_03_53. Sprawdzić, czy nowoutworzona zmienna pojawiła się na liście System variables. Środowisko CCS v5 jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

19 8. Konfiguracja środowiska CCS v3.3 Uruchomić środowisko projektowe Code Composer Studio v3.3. Pojawi się okno informujące o znalezieniu nowych komponentów doinstalowanych po poprzednim uruchomieniu. Potwierdzić dodanie komponentów do środowiska projektowego klikając w przycisk OK. Pojawi się okno informujące o braku konfiguracji systemu docelowego. Kliknąć w przycisk Yes w celu skonfigurowania połączenia z płytką ewaluacyjną. W oknie Code Composer Studio Setup filtr Family ustawić na C28xx a Platform na xds100usb emulator. Na liście poniżej zaznaczyć F28027 XDS100 USB Emulator i kliknąć w << Add. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

20 Wybrany układ docelowy zostanie dodany do konfiguracji. Kliknąć w przycisk Save & Quit w celu zapisania zmian. W kolejnym oknie odpowiedzieć twierdząco aby uruchomić środowisko CCS v3.3. Pojawi się okno informujące o znalezieniu nowych komponentów. Potwierdzić dodanie komponentów do środowiska projektowego klikając w przycisk OK. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

21 Otworzy się główne okno środowiska CCS v3.3. Wybrać z menu Help opcję About W wyświetlonym okienku kliknąć w przycisk Component Manager. Wyświetli się drzewo, w którym należy wskazać odpowiednie wersje komponentów używanych do tworzenia projektów. Rozwinąć kolejno Code Composer Studio Build Tools TMS320C28XX i wybrać opcję Texas Instruments C2000 Code Generation Tools <5.2.1>. Następnie rozwinąć Target Content (DSP/BIOS) TMS320F28XX i wybrać opcję Texas Instruments DSP/BIOS < >. Po jej zaznaczeniu na ekranie pojawi się napis Registering plug-ins and updating the database. Zamknąć okna Code Composer Studio Component Manager oraz About Code Composer Studio. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

22 W celu przetestowania połączenia z płytką ewaluacyjną kliknąć w menu Debug a następnie Connect. Po krótkiej chwili połączenie zostanie nawiązane, a ikona w lewym dolnym rogu okna zmieni kolor na zielony. Wybrać z menu Debug polecenie Run. W oknie, które się wyświetli zaznaczyć Don t show this dialog box again. i kliknąć Yes. W lewym dolnym rogu pojawi się napis RUNNING informujący o działaniu programu załadowanego z pamięci Flash mikrokontrolera. Okno środowiska Code Composer Studio v3.3 prezentuje się następująco: Środowisko CCS v3.3 jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

23 9. Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v5 Przed przystąpieniem do konfiguracji oprogramowania MATLAB/Simulink zalecane jest zamknięcie środowiska Code Composer Studio i ponowne uruchomienie systemu operacyjnego. Do konfiguracji oprogramowania MATLAB/Simulink służy funkcja checkenvsetup o składni checkenvsetup(ide, BOARDPROC, ACTION). W celu wyświetlenia listy potrzebnych komponentów należy użyć komendy checkenvsetup('ccsv5', 'f28027', 'list') Poniższa lista zawiera wszystkie składniki zainstalowane i skonfigurowane w poprzednich punktach instrukcji. 1. CCSv5 (Code Composer Studio) Required version: 5.0 or later Required for : Code Generation Required environment variables (name, value): (TI_DIR, "<CCSv5 installation folder>") 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Required version: to Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (C2000_CGT_INSTALLDIR, "<CGT installation folder>") 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Required version: to Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (CCSV5_DSPBIOS_INSTALLDIR, "<DSP\BIOS installation folder>") 4. XDC Tools (express DSP Components) Required version: or later Required for : Code generation x C/C++ Header Files Required version: 1.29 Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (DSP2802x_INSTALLDIR, "<2802x C\C++ Header Files installation folder>") 6. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Required environment variables (name, value): (FLASH_2802X_API_INSTALLDIR, "<Flash Tools installation folder>") Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

24 Wykonanie polecenia checkenvsetup('ccsv5', 'f28027') spowoduje wyświetlenie pięciu okien, w których należy wskazać ścieżkę do właściwego oprogramowania. W pytaniu o CCSv5 (Code Composer Studio) installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\. W pytaniu o CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2\. W pytaniu o DSP/BIOS (Real Time Operating System) installation directory wybrać folder c:\ti\bios_5_41_11_38\. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

25 W pytaniu o 2802x C/C++ Header Files installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\device_support\f2802x\v129\. W pytaniu o Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo (TM) Flash API) installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\libs\utilities\flash_api\2802x\v201\. W oknie Command Window zostanie wyświetlone potwierdzenie wykonania powyższych wyborów. 1. Checking CCSv5 (Code Composer Studio) version Required version: 5.0 or later Required for : Code Generation Your Version : ### Setting environment variable "TI_DIR" to "C:\ti\ccsv5" 2. Checking CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) version Required version: to Required for : Code generation Your Version : ### Setting environment variable "C2000_CGT_INSTALLDIR" to "C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2" 3. Checking DSP/BIOS (Real Time Operating System) version Required version: to Required for : Code generation Your Version : ### Setting environment variable "CCSV5_DSPBIOS_INSTALLDIR" to "C:\ti\bios_5_41_11_38" Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

26 4. Checking XDC Tools (express DSP Components) version Required version: or later Required for : Code generation Your Version : Checking 2802x C/C++ Header Files version Required version: 1.29 Required for : Code generation Your Version : 1.29 ### Setting environment variable "DSP2802x_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 6. Checking Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) version Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Your Version : 2.01 ### Setting environment variable "FLASH_2802X_API_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Za pomocą komendy checkenvsetup('ccsv5', 'f28027', 'check') można sprawdzić poprawność konfiguracji ścieżek niezbędnych komponentów. 1. CCSv5 (Code Composer Studio) Your version : Required version: 5.0 or later Required for : Code Generation TI_DIR="C:\ti\ccsv5" 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Your version : Required version: to Required for : Code generation C2000_CGT_INSTALLDIR="C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2" 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Your version : Required version: to Required for : Code generation CCSV5_DSPBIOS_INSTALLDIR="C:\ti\bios_5_41_11_38" 4. XDC Tools (express DSP Components) Your version : Required version: or later Required for : Code generation x C/C++ Header Files Your version : 1.29 Required version: 1.29 Required for : Code generation DSP2802x_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 6. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Your version : 2.01 Required version: 2.01 Required for : Flash Programming FLASH_2802X_API_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

27 Wpisać w oknie Command Window polecenie xmakefilesetup Spowoduje to otwarcie okna konfiguracyjnego. Odznaczyć opcję Display operational configurations only. W polu Configuration: wybrać opcję ticcs_c2000_ccsv5. Kliknąć w przycisk Apply. Spowoduje to wyświetlenie dwóch okien, w których należy wskazać ścieżkę do właściwego oprogramowania. W pytaniu o CCS installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

28 W pytaniu o C2000 Code Generation Tools root installation directory wybrać folder c:\ti\ccsv5\tools\compiler\c2000_6.0.2\. Kliknąć w przycisk New w celu utworzenia kopii konfiguracji. Zapisać nową konfigurację pod domyślną nazwą ticcs_c2000_ccsv5_clone. Przejść na zakładkę Execute i wyczyścić pola Execute tool: oraz Arguments:. Przyciskiem OK potwierdzić wprowadzone zmiany. Plik z konfiguracją został zapisany w bieżącym katalogu jako ticcs_c2000_ccsv5_clone.m. Oprogramowanie MATLAB/Simulink jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy ze środowiskiem CCS v5. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

29 10. Konfiguracja oprogramowania MATLAB/Simulink do współpracy ze środowiskiem CCS v3.3 W celu wyświetlenia listy potrzebnych komponentów należy użyć komendy checkenvsetup('ccs', 'f28027', 'list') Poniższa lista zawiera wszystkie składniki zainstalowane i skonfigurowane w poprzednich punktach instrukcji. 1. CCS (Code Composer Studio) Required version: Required for : Automation and Code Generation 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Required version: Required for : Code generation 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Required version: Required for : Real-Time Data Exchange (RTDX) x C/C++ Header Files Required version: 1.29 Required for : Code generation Required environment variables (name, value): (DSP2802x_INSTALLDIR, "<2802x C\C++ Header Files installation folder>") 5. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Required environment variables (name, value): (FLASH_2802X_API_INSTALLDIR, "<Flash Tools installation folder>") Wykonanie polecenia checkenvsetup('ccs', 'f28027') spowoduje wyświetlenie dwóch okien, w których należy wskazać ścieżkę do właściwego oprogramowania. W pytaniu o 2802x C/C++ Header Files installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\device_support\f2802x\v129\. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

30 W pytaniu o Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo (TM) Flash API) installation directory pozostawić domyślnie wybrany folder c:\ti\controlsuite\libs\utilities\flash_api\2802x\v201\. W oknie Command Window zostanie wyświetlone potwierdzenie wykonania powyższych wyborów. 1. Checking CCS (Code Composer Studio) version Required version: Required for : Automation and Code Generation Your Version : Checking CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) version Required version: Required for : Code generation Your Version : Checking DSP/BIOS (Real Time Operating System) version Required version: Required for : Real-Time Data Exchange (RTDX) Your Version : Checking 2802x C/C++ Header Files version Required version: 1.29 Required for : Code generation Your Version : 1.29 ### Setting environment variable "DSP2802x_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 5. Checking Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) version Required version: 2.01 Required for : Flash Programming Your Version : 2.01 ### Setting environment variable "FLASH_2802X_API_INSTALLDIR" to "C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

31 Za pomocą komendy checkenvsetup('ccs', 'f28027', 'check') można sprawdzić poprawność konfiguracji ścieżek niezbędnych komponentów. 1. CCS (Code Composer Studio) Your version : Required version: Required for : Automation and Code Generation 2. CGT (Texas Instruments C2000 Code Generation Tools) Your version : Required version: Required for : Code generation 3. DSP/BIOS (Real Time Operating System) Your version : Required version: Required for : Real-Time Data Exchange (RTDX) x C/C++ Header Files Your version : 1.29 Required version: 1.29 Required for : Code generation DSP2802x_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v129" 5. Flash Tools (TMS320F2802x Piccolo(TM) Flash API) Your version : 2.01 Required version: 2.01 Required for : Flash Programming FLASH_2802X_API_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201" Za pomocą komendy ccsboardinfo uzyskuje się informacje o skonfigurowanym sprzęcie. Board Board Proc Processor Processor Num Name Num Name Type F28027 XDS100 USB Emulator 0 TMS320C2800_0 TMS320C2800 Za pomocą komendy ticcs tworzy się obiekt używany do połączenia ze środowiskiem CCSv3.3. TICCS Object: Processor type : TMS320C28xx Processor name : TMS320C2800_0 Running? : No Board number : 0 Processor number : 0 Default timeout : secs RTDX channels : 0 Oprogramowanie MATLAB/Simulink jest teraz poprawnie skonfigurowane i gotowe do pracy ze środowiskiem CCS v3.3. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

32 11. Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv5 W celu automatycznej generacji kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory sygnałowe z rodziny TI C2000 Piccolo należy utworzyć nowy projekt a następnie skompilować go używając w tym celu skonfigurowanych wcześniej narzędzi. Uruchomić Simulink i utworzyć nowy model. W Simulink Library Browser wybrać z drzewa Embedded Coder Embedded Targets i przeciągnąć do modelu bloczek Target Preferences. Bloczek ten jest niezbędny w projekcie, zawiera konfigurację środowiska projektowego i systemu docelowego. Wyświetli się okienko Initialize Model Configuration Parameters. W polu IDE/Tool Chain: wybrać Texas Instruments Code Composer Studio v5 (makefile generation only). Poczekać na przeładowanie listy dostępnych platform sprzętowych. W polu Board: wybrać TI F Pole Processor: zostanie uzupełnione właściwym typem procesora (F28027). Kliknąć w przycisk Yes. Niezbędne parametry modelu zostaną zmienione. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

33 W Simulink Library Browser wybrać z drzewa Embedded Coder Embedded Targets Processors Texas Instruments C2000 C2802x. Pojawi się biblioteka elementów dedykowanych dla rodziny C2802x, z których możemy korzystać przy budowie modelu. Przeciągnąć do modelu bloczek Digital Output. Po dwukrotnym kliknięciu bloczka otworzy się okno konfiguracji jego parametrów. Pozostawić domyślnie ustawione GPIO Group: GPIO0~GPIO7 oraz wybrane wyjście GPIO0. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

34 Skopiować bloczek trzykrotnie, zaznaczając we właściwościach odpowiednio GPIO1, GPIO2, GPIO3. Za pomocą elementów ze standardowej biblioteki Simulink zbudować model pokazany na poniższym rysunku. We właściwościach bloku Pulse Generator ustawić Period: 2, Pulse Width (% of period): 50. W bloku Logical Operator w polu Operator: wybrać NOT. Stworzony model umożliwi naprzemienne miganie diod na płytce ewaluacyjnej LAUNCHXL-F28027 co 1 sekundę. Ustawić parametr Simulation stop time na wartość inf. Zapisać model w domyślnej lokalizacji pod nazwą TestCCSv5.slx. Przystąpić do generacji kodu w języku C dla procesora TMS320F W tym celu z menu Code C/C++ Code wybrać Build Model lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+B. Przy pierwszym korzystaniu z narzędzia do generacji kodu zostanie wyświetlone okno z licencją, którą należy zaakceptować. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

35 Obserwować okno Command Window, w którym wyświetlane są bieżące informacje o przebiegu generacji kodu, kompilacji i tworzeniu plików wynikowych. ### Generating code into build folder: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs ### Invoking Target Language Compiler on TestCCSv5.rtw ### Using System Target File: C:\Program Files\MATLAB\R2012b\toolbox\idelink\foundation\pjtgenerator\rtw\idelink_ert.tlc ### Loading TLC function libraries... Warning: The data type "int8" uses a word size that is not available on the intended target. Fixed-point signals using this data type will be put inside a larger word or multi words. When used, extra software will be generated to force this larger word or multi words to emulate a smaller word. This emulation is helpful when your prototype target and your final production target are not the same. If the smaller word size does NOT exist on the final production target, then consider increasing the word size to one that is supported. Warning: The data type "uint8" uses a word size that is not available on the intended target.. Warning: The data type "boolean" uses a word size that is not available on the intended target. ### Initial pass through model to cache user defined code.. ### Caching model source code... ### Writing header file TestCCSv5.h. ### Writing header file TestCCSv5_types.h ### Writing header file rtwtypes.h. ### Writing source file TestCCSv5.c ### Writing header file TestCCSv5_private.h. ### Writing source file TestCCSv5_data.c ### Writing source file TestCCSv5_main.c. ### TLC code generation complete. ### Creating project marker file: rtw_proj.tmw ### Creating makefile: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs\TestCCSv5.mk ### Makefile creation done. ### Building makefile... ### Build done. Generated program: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs\TestCCSv5.out. Invoking the Execute Tool specified by the Execute tab in the XMakefile User Configuration dialog. To open the XMakefile User Configuration dialog, enter xmakefilesetup in a MATLAB Command Window. For more information on how to configure the parameters, click the Help button in the dialog. Zostanie także wyświetlone okno Command Prompt, które należy zamknąć. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

36 Lista wygenerowanych plików prezentuje się następująco: Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

37 Pliki TestCCSv5.c, TestCCSv5_data.c i TestCCSv5_main.c zawierają wygenerowany kod programu w języku C. Dla przykładu i porównania z utworzonym wcześniej modelem poniżej zaprezentowano ich zawartość. Pozostałe pliki to pliki nagłówkowe, pliki bibliotek i pliki tworzone przy kompilacji projektu. Plik TestCCSv5.c /* * File: TestCCSv5.c * * Code generated for Simulink model 'TestCCSv5'. * * Model version : 1.1 * Simulink Coder version : 8.3 (R2012b) 20-Jul-2012 * TLC version : 8.3 (Jul ) * C/C++ source code generated on : Tue Jan 29 22:17: * * Target selection: idelink_ert.tlc * Embedded hardware selection: Texas Instruments->C2000 * Code generation objectives: Unspecified * Validation result: Not run */ #include "TestCCSv5.h" #include "TestCCSv5_private.h" /* Block signals (auto storage) */ BlockIO_TestCCSv5 TestCCSv5_B; /* Block states (auto storage) */ D_Work_TestCCSv5 TestCCSv5_DWork; /* Real-time model */ RT_MODEL_TestCCSv5 TestCCSv5_M_; RT_MODEL_TestCCSv5 *const TestCCSv5_M = &TestCCSv5_M_; /* Model step function */ void TestCCSv5_step(void) { /* DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulse Generator' */ TestCCSv5_B.PulseGenerator = ((real_t)testccsv5_dwork.clocktickcounter < TestCCSv5_P.PulseGenerator_Duty) && (TestCCSv5_DWork.clockTickCounter >= 0L)? TestCCSv5_P.PulseGenerator_Amp : 0.0; if ((real_t)testccsv5_dwork.clocktickcounter >= TestCCSv5_P.PulseGenerator_Period - 1.0) { TestCCSv5_DWork.clockTickCounter = 0L; } else { TestCCSv5_DWork.clockTickCounter++; } /* End of DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulse Generator' */ /* S-Function Block: <Root>/Digital Output (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = (TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO0 =!(TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); } /* Logic: '<Root>/Logical Operator' */ TestCCSv5_B.LogicalOperator =!(TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0.0); /* S-Function Block: <Root>/Digital Output1 (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO1 = (TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO1 =!(TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); } Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

38 } /* S-Function Block: <Root>/Digital Output2 (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO2 = (TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO2 =!(TestCCSv5_B.PulseGenerator!= 0); } /* S-Function Block: <Root>/Digital Output3 (c280xgpio_do) */ { GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO3 = (TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO3 =!(TestCCSv5_B.LogicalOperator!= 0); } /* Model initialize function */ void TestCCSv5_initialize(void) { /* Registration code */ } /* initialize error status */ rtmseterrorstatus(testccsv5_m, (NULL)); /* block I/O */ (void) memset(((void *) &TestCCSv5_B), 0, sizeof(blockio_testccsv5)); /* states (dwork) */ (void) memset((void *)&TestCCSv5_DWork, 0, sizeof(d_work_testccsv5)); /* Start for DiscretePulseGenerator: '<Root>/Pulse Generator' */ TestCCSv5_DWork.clockTickCounter = 0L; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 1U; EDIS; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output1' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 2U; EDIS; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output2' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 4U; EDIS; /* Start for S-Function (c280xgpio_do): '<Root>/Digital Output3' */ EALLOW; GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all &= U; GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 8U; EDIS; /* Model terminate function */ void TestCCSv5_terminate(void) { /* (no terminate code required) */ } /* * File trailer for generated code. * * [EOF] */ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

39 Plik TestCCSv5_data.c /* * File: TestCCSv5_data.c * * Code generated for Simulink model 'TestCCSv5'. * * Model version : 1.1 * Simulink Coder version : 8.3 (R2012b) 20-Jul-2012 * TLC version : 8.3 (Jul ) * C/C++ source code generated on : Tue Jan 29 22:17: * * Target selection: idelink_ert.tlc * Embedded hardware selection: Texas Instruments->C2000 * Code generation objectives: Unspecified * Validation result: Not run */ #include "TestCCSv5.h" #include "TestCCSv5_private.h" /* Block parameters (auto storage) */ Parameters_TestCCSv5 TestCCSv5_P = { 1.0, /* Expression: 1 * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ 2.0, /* Computed Parameter: PulseGenerator_Period * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ 1.0, /* Computed Parameter: PulseGenerator_Duty * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ 0.0 /* Expression: 0 * Referenced by: '<Root>/Pulse Generator' */ }; /* * File trailer for generated code. * * [EOF] */ Plik TestCCSv5_main.c /* * File: TestCCSv5_main.c * * Code generated for Simulink model 'TestCCSv5'. * * Model version : 1.1 * Simulink Coder version : 8.3 (R2012b) 20-Jul-2012 * TLC version : 8.3 (Jul ) * C/C++ source code generated on : Tue Jan 29 22:17: * * Target selection: idelink_ert.tlc * Embedded hardware selection: Texas Instruments->C2000 * Code generation objectives: Unspecified * Validation result: Not run */ #include "TestCCSv5.h" #include "rtwtypes.h" #include "TestCCSv5_private.h" #include "c2000_main.h" #include "DSP2802x_Device.h" #include "DSP2802x_Examples.h" #include <stdlib.h> #include <stdio.h> Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

40 void init_board(void); void enable_interrupts(void); void config_schedulertimer(void); void disable_interrupts(void); volatile int IsrOverrun = 0; static boolean_t OverrunFlag = 0; /* Function: rt_onestep * * Abstract: * Perform one step of the model. Single-tasking implementation. */ void rt_onestep(void) { /* Check for overrun. Protect OverrunFlag against * preemption. */ if (OverrunFlag++) { IsrOverrun = 1; OverrunFlag--; return; } } asm(" SETC INTM"); PieCtrlRegs.PIEIER1.all = (1 << 6); asm(" CLRC INTM"); TestCCSv5_step(); /* Get model outputs here */ asm(" SETC INTM"); PieCtrlRegs.PIEIER1.all &= ~(1 << 6); asm(" RPT #5 NOP"); IFR &= 0xFFFE; PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0x1; asm(" CLRC INTM"); OverrunFlag--; /* Function: main * * Abstract: * Entry point into the code. */ void main(void) { volatile boolean_t noerr; init_board(); rtmseterrorstatus(testccsv5_m, 0); TestCCSv5_initialize(); config_schedulertimer(); noerr = rtmgeterrorstatus(testccsv5_m) == (NULL); enable_interrupts(); while (noerr ) { noerr = rtmgeterrorstatus(testccsv5_m) == (NULL); } } /* Disable rt_onestep() here */ /* Terminate model */ TestCCSv5_terminate(); disable_interrupts(); /* * File trailer for generated code. * * [EOF] */ Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

41 Oprogramowanie MATLAB/Simulink w wersji R2012b nie umożliwia automatycznego generowania projektów dla środowiska CCSv5 (makefile generation only). Poniżej przedstawiono sposób postępowania przy ręcznym tworzeniu projektu. Automatyczna generacja projektu zostanie opisana dla środowiska CCSv3.3 w następnym punkcie instrukcji. Plik TestCCSv5.out jest plikiem wynikowym, który można bezpośrednio wgrać do układu TMS320F W tym celu należy otworzyć środowisko Code Composer Studio v5 i utworzyć nowy projekt wybierając z menu Project opcję New CCS Project. W wyświetlonym oknie w polu Project name: wpisać TestCCSv5. W grupie Device wybrać w polach Family: C2000, Variant: 2802x Piccolo, TMS320F Kliknąć przycisk Finish w celu utworzenia Empty Project (with main.c). Po utworzeniu projektu wybrać z menu Run opcję Debug. Spowoduje to otwarcie nowej perspektywy projektu (CCS Debug). Z menu Run wybrać Load a następnie Load Program Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

42 W oknie, które się pojawi wybrać wygenerowany wcześniej plik TestCCSv5.out. W tym przypadku znajduje się on w lokalizacji C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv5_ticcs\CustomMW\TestCCSv5.out. Po kliknięciu w przycisk OK nastąpi automatyczne połączenie z płytką ewaluacyjną i załadowanie programu do układu TMS320F W celu uruchomienia programu na płytce ewaluacyjnej należy z menu Run wybrać opcję Resume. Uruchomiony program będzie naprzemienne migał diodami na płytce ewaluacyjnej LAUNCHXL-F28027 co 1 sekundę, zgodnie z wcześniej zamodelowaną funkcjonalnością. Dodatkowo można załadować do projektu wszystkie pliki wygenerowane w oprogramowaniu MATLAB/Simulink a następnie wyedytować istniejące już pliki w języku C. Ponowna kompilacja projektu i tworzenie pliku *.out będzie miało miejsce już w środowisku CCSv5. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

43 12. Generacja kodu z oprogramowania MATLAB/Simulink na procesory C2000 z wykorzystaniem środowiska CCSv3.3 Oprogramowanie MATLAB/Simulink w wersji R2012b umożliwia automatyczne generowanie projektów dla środowiska CCSv3.3. W celu prezentacji tej funkcjonalności zostanie wykorzystany model utworzony w poprzednim punkcie instrukcji. Otworzyć model TestCCSv5.slx i zapisać go pod nazwą TestCCSv33.slx. Kliknąć dwukrotnie w bloczek Target Preferences i w polu IDE/Tool Chain: wybrać Texas Instruments Code Composer Studio. Zatwierdzić zmiany klikając w przycisk OK. Niezbędne parametry konfiguracyjne modelu zostaną zmienione. Zapisać model i przystąpić do generacji kodu w języku C dla procesora TMS320F28027 i projektu dla środowiska CCSv3.3. W tym celu z menu Code C/C++ Code wybrać Build Model lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+B. Przy pierwszym korzystaniu z narzędzia do generacji kodu zostanie wyświetlone okno z informacją o dodaniu nowego komponentu do CCSv3.3, które należy zaakceptować klikając w przycisk OK. Cały proces generacji kodu, otwierania i łączenia ze środowiskiem CCSv3.3, tworzenia projektu, kompilacji, łączenia z płytką ewaluacyjną, wgrywania i uruchamiania programu przebiega w sposób automatyczny dzięki odpowiedniej konfiguracji wykonanej w poprzednich punktach instrukcji. Informacje o postępie i rezultacie prac wyświetlane są równolegle w oknach Command Window oprogramowania MATLAB oraz Output Window środowiska CCSv3.3. Okno Command Window zawiera następujące informacje: ### Connecting to Code Composer Studio(tm)... Target Preferences block specifies that the board named 'F28027 Device Simulator' will be used to run generated code. However, since only board named 'F28027 XDS100 USB Emulator' is found in your system, that board will be used. Registering DLLs... IDE Link successfully registered its plug-in for Code Composer Studio (CCS). If CCS prompts you that "New components were detected," click Yes or OK in the prompt dialog box to enable components for all compatible CCS installations. ### Generating code into build folder: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv33_ticcs Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

44 ### Invoking Target Language Compiler on TestCCSv33.rtw ### Using System Target File: C:\Program Files\MATLAB\R2012b\toolbox\idelink\foundation\pjtgenerator\rtw\idelink_ert.tlc ### Loading TLC function libraries... Warning: The data type "int8" uses a word size that is not available on the intended target. Fixed-point signals using this data type will be put inside a larger word or multi words. When used, extra software will be generated to force this larger word or multi words to emulate a smaller word. This emulation is helpful when your prototype target and your final production target are not the same. If the smaller word size does NOT exist on the final production target, then consider increasing the word size to one that is supported. Warning: The data type "uint8" uses a word size that is not available on the intended target.. Warning: The data type "boolean" uses a word size that is not available on the intended target. ### Initial pass through model to cache user defined code.. ### Caching model source code... ### Writing header file TestCCSv33.h. ### Writing header file TestCCSv33_types.h ### Writing header file rtwtypes.h. ### Writing source file TestCCSv33.c ### Writing header file TestCCSv33_private.h. ### Writing source file TestCCSv33_data.c ### Writing source file TestCCSv33_main.c. ### TLC code generation complete. ### Creating project marker file: rtw_proj.tmw ### Creating project: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv33_ticcs\TestCCSv33.pjt ### Project creation done. ### Building project... ### Build done. ### Downloading program: C:\Documents and Settings\rafalw\My Documents\MATLAB\TestCCSv33_ticcs\TestCCSv33.out ### Download done. Zostanie także wyświetlone okno informujące o ładowaniu programu do procesora. Po zakończeniu tego procesu program naprzemienne migał diodami na płytce ewaluacyjnej LAUNCHXL-F28027 co 1 sekundę, zgodnie z wcześniej zamodelowaną funkcjonalnością. Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F

Wprowadzenie do programu KiCad

Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad Wprowadzenie do programu KiCad ii 22 sierpnia 2015 Wprowadzenie do programu KiCad iii Spis treści 1 Wprowadzenie do programu KiCad 1 1.1 Pobieranie i instalowanie programu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

XV-102 Panele operatorskie

XV-102 Panele operatorskie Szybki start 01/2011 M003087-01--PL XV-102 Panele operatorskie 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland www.eaton-automation.com/en www.eaton.com Pomoc Region

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i naprawa problemów związanych z obsługą apletu i sterownika czytnika kart inteligentnych wykorzystywanego w aplikacjach internetowych

Diagnostyka i naprawa problemów związanych z obsługą apletu i sterownika czytnika kart inteligentnych wykorzystywanego w aplikacjach internetowych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji Projektowanie i prototypowanie systemów sterowania z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink, jego darmowych odpowiedników oraz zbliżonych funkcjonalnie narzędzi informatycznych wady, zalety, funkcjonalność,

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze

Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze Kontrola dostępu do kodu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze V2 Kontrola dostępu i własności intelektualnej w Zintegrowanej Architekturze O ĆWICZENIU 4 Użytkownicy FactoryTalk 4

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci Autodesk 2012 Podręcznik administratora sieci 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.0. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.0. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.0 QGIS Project May 16 2014 Spis treści 1 Preambuła 1 2 Przyjęte oznaczenia 3 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 3 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 1. Wymagania W celu opracowania programów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego twardego czasu rzeczywistego, będą Państwo potrzebowali przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa Dodatkowe materiały na CD Domeną rasowych procesorów sygnałowych są zazwyczaj zaawansowane aplikacje, które wymagają dużych mocy obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

NetOp Remote Control wersja 7.65

NetOp Remote Control wersja 7.65 NetOp Remote Control wersja 7.65 Podręcznik użytkownika Jeśli musisz być w dwóch miejscach jednocześnie! 1 Gwarancja Danware Data A/S gwarantuje jakość fizycznych materiałów zawartości pakietu użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dewelopera - BlackBerry PlayBook OS 2.1

Przewodnik dewelopera - BlackBerry PlayBook OS 2.1 Przewodnik dewelopera - BlackBerry PlayBook OS 2.1 Tomasz Ogrodnik III rok Informatyka WSKSiM w Toruniu 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.O produkcie BlackBerry PlayBook...3 3.Wybór środowiska Native

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14

Rejestrowanie oprogramowania AutoBackup... 13 Tworzenie planu kopii zapasowej... 14 Spis treści Wstęp... 1 Bezpieczne włączanie i wyłączanie dysku... 1 Odłączanie urządzeń esata i 1394... 2 Urządzenia esata... 3 Urządzenia 1394... 4 Instalowanie oprogramowania FreeAgent Tools i AutoBackup...

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo