INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER Autor Tomasz Wężyk Piotrków Trybunalski środa 18 luty

2 Aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji urządzenia o nazwie PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER z komputerem. Urządzenie jest wykorzystywane w astronomii amatorskiej, celem zarejestrowania zjawisk zakryciowych, tranzytów i pozostałych zjawisk, w których wymagane jest podanie czasu wystąpienia takiego zjawiska jak i dokładnego położenia obserwatora i jego instrumentów obserwacyjnych. Środowisko wymagane do instalacji Astro OSD Menager to minimum Windows XP SP3 z zainstalowanymi dodatkami: Windows Installer 4.5 Redistributable i Net Framework 3,5 SP1 wszystkie te aplikacje można pobrać bezpośrednio ze strony Microsoft jak również ze strony Aplikacja jest prosta do zainstalowania wymaga od nas, co prawda uprawnień administratora, ale poza tym nie ingeruje w żaden sposób w pozostałe aplikacje zainstalowane na komputerze użytkownika. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku instalacji i korzystania z aplikacji Astro OSD Menager. Instalujesz i użytkujesz na własne ryzyko. Astro OSD Menager 2

3 1. Okno ustawień portu COM (komunikacja z inserterem). 2. Przycisk włączający i wyłączający komunikację z inserterem. 3. Przycisk odczytu ustawień, dzięki temu przyciskowi możemy odczytać nasze spersonalizowane ustawienia insertera takie jak: układ okien z zegarem, położenie geograficzne, zapis uwag które mają się znajdować w linijkach z komentarzami. 4. Przycisk zapisu i jednoczesne wysyłanie danych do insertera, dzięki któremu można wysłać do urządzenia nasze spersonalizowane ustawienia. 5. Zmiana położenia wyświetlanego obrazu na naszych monitorach, dzięki tej opcji można przesuwać obraz na ekranie: góra, dół, prawo, lewo. Na niektórych ekranach obraz może być przesunięty i trzeba dokonać korekty jego położenia. 6. Opcja sygnału dźwiękowego. Sygnały dźwiękowe, co sekundę. 7. Pole tekstowe, pierwsza linijka tu należy wpisać nasze komentarze 50 znaków w linii. (Dowolne znaki łącznie z polskimi). 8. Grecki alfabet, po kliknięciu w wybraną literę pojawia się ona w naszym edytowanym polu tekstowym (Oznaczenie Bayera sposób oznaczania gwiazd, w którym każda z nich jest definiowana przez literę grecką lub łacińską oraz łacińską dopełnieniową nazwą gwiazdozbioru.). 9. Pole tekstowe, druga linijka tu należy wpisać nasze komentarze 50 znaków w linii. (Dowolne znaki łącznie z polskimi). 10. Tu możemy włączać i wyłączać poszczególne informacje na ekranie takie jak, pierwsza i druga linijka z opisem, wyłączenie zegara, itd. 11. Włączenie i wyłączenie ciemnego tła pod tekstem. FALSE bez tła, TRUE włączone tło. 12. Pole tekstu zawierające dokładny czas, aktualną datę i nasze połażenie geograficzne, jak również ilość satelit, z których odbiera dane nasz moduł GPS. 13. Pole tekstowe zawierające nasze uwagi i opisy zjawiska dwie linijki po 50 znaków. 14. W tym oknie należy ustawić obserwowany obiekt celem zarejestrowania i możliwości odczytu zjawiska z możliwie największa dokładnością. 15. Opcja File zostanie później wytłumaczona. 16. Opcja Upgrade zostanie później wytłumaczona. 17. Opcja Help o autorach. 18. Pole informujące o komunikacji insertera z komputerem. 3

4 1. Comment Line zaznaczenie tej opcji spowoduje włączenie wyświetlania pola tekstowego. Pole to umożliwia umieszczenie komentarzy i opisów obserwowanych zjawisk. Pole to może zawierać do 50 znaków, nie ma znaczenia, co to będą za znaki tekstowe, nie ma tu żadnych ograniczeń. 2. Text Background opcja ta służy do włączenia czarnego tła pod wpisanym tekstem. Opcję tą stosuje się w sytuacjach, gdy obserwowany obiekt jest bardzo jasny i napisy stają się nieczytelne. 3. Pozycja opcja ta służy do przemieszczania na ekranie monitora pola tekstowego. Pozycję tego okna można również przesuwać za pomocą myszki, klikając na okno i przytrzymując lewy przycisk myszki. Przesuwamy dowolnie nasze okno tekstu. 4

5 1. Load config opcja ta służy do załadowania wcześniej zdefiniowanych ustawień insertera. Można dzięki nim przygotować opisy kilku zjawisk i w szybki sposób zapisać je w pamięci naszego urządzenia. 2. Save config opcja ta służy do zapisania zdefiniowanych ustawień insertera. 3. Get config from OSD odczyt wcześniej zdefiniowanych ustawień. 4. Send config to OSD wysłanie ustawień do urządzenia. 5

6 1. Upgrade OSD firmware opcja ta będzie wykorzystywana do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania Astro OSD Insertera. 2. Upgrade OSD bootloadera ta opcja jest opcją serwisową i nie jest dostępna dla normalnego użytkownika. 3. Upload font table opcja ta służy do zmiany wyświetlanych czcionek, zmiana ta ma wyłącznie charakter estetyczny i nie wpływa na użytkowanie insertera. Wszystkie czcionki będą przygotowane i dostępne na stronie internetowej 6

7 1. Informacja o twórcach urządzenia i aplikacji. 7

8 Instalacja kabla USB. Sam kabel nie jest zwykłym kablem USB jest to konwerter USB RS232 na bazie znanego i cenionego układu jakim jest Profili 23XX. Kabel ten w pełni emuluje port szeregowy i zapewnia prawidłową komunikację z insertem. Instalacja w środowisku Windows VISTA, 7, 8 i 8.1 nie wymaga szczególnych zabiegów i odbywa się automatycznie dzięki usłudze Windows Update. Jeżeli chodzi o instalacje w/w kabla na środowisku jakim jest Windows XP wymaga on osobnego sterownika, który jest do pobrania ze strony producenta : zip lub z moje strony z działu Download OSD. Sam kabel po zainstalowaniu wymaga tylko od nas sprawdzenia na którym porcie został zainstalowany, żeby to sprawdzić wystarczy wejść w panel sterowania obrazuje to zrzut ekranu. 8

9 W naszym przypadku został on zainstalowany na porcie numer 11. Nie jest to reguła, instalacja jest samoczynna i przypisanie numeru portu odbywa się w zależności od zasobów sprzętowych użytego komputera. Numer tego portu należy ustawić w aplikacji Astro OSD Menager. Jak to zrobić ilustruje następny zrzut ekranu. 9

10 Po wybraniu portu należy kliknąć na przycisk Open i port zostanie otwarty i Astro OSD Menager komunikuje się z podłączonym insertem. Na dole pojawia się napis, że Serial COM11 is open. Przypominam iż numer portu jest przypisywany indywidualnie i należy go sprawdzić w menadżerze urządzeń systemu Windows. 10

11 Port został wybrany prawidłowo i dzięki temu mam pełna komunikację z insertem. 11

12 PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER 12

13 13

14 14

15 Proszę pamiętać że jeżeli chcemy podłączyć insertem do zewnętrznego źródła zasalania, należy bezwzględnie pamiętać, że zasilacz musi mieć ( + ) w środku wtyku. Dołączono specyfikację zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy wtyczkowy 12V 1,4A type: FW7577/EU/12 Nie biorę odpowiedzialności za użycie innego zasilacza do zasilania insertera. NIE PODŁĄCZAJ JEDNOCZEŚNIE KABLA USB I ZASILACZA!!! Zasilanie. Inserter jest zasilany przez dostarczony zasilacz AC. Należy podłączyć zasilacz do sieci prądu przemiennego 230V 50Hz, a złącze DC 12V należy wpiąć do gniazda zasilania urządzenia. Informacje dotyczące bezpieczeństwa - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilających, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, -upewnij się że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, 15

16 - urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, - jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje. Uwaga: Nie należy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu lub dokonywać w nim napraw. Niesie to ze sobą ryzyko porażenia elektrycznego lub utraty gwarancji. Jeżeli pomoc techniczna jest niezbędna należy kontaktować się ze wsparciem technicznym zakładka kontakt. 16

17 Oprogramowanie Dołączone na płycie CD lub do pobrania ze strony oprogramowanie wspomagające nie jest wymagane do funkcjonowania urządzenia. Jest to oprogramowanie służące do zarządzania urządzeniem z poziomu MS Windows oraz uaktualniania firmware urządzenia. Informacje dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych. Przedstawiony symbol umieszczony na produkcie lub dołączanej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektrotechnicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzyskania podzespołów polega na przekazaniu do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie urządzenie będzie przyjęte bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzenia, proszę skontaktować się twórcą urządzenia zakładka kontakt lub telefonicznie

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi Instrukcja obsługi Uwaga! W celu bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o bezpieczeństwie oraz

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

Apra Monitoring System ECO

Apra Monitoring System ECO AMS Apra Monitoring System ECO Instrukcja uruchomienia i obsługi UWAGA! v 1.2 Instrukcja uruchomienia i obsługi jest równocześnie książką serwisową. Proszę ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo