Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny

2 Zapraszamy do zamieszczenia artykułów i informacji o swojej działalności na łamach naszego miesięcznika. Teksty i informacje zamieszczamy nieodpłatnie. Nadesłane przez Was materiały przyjmowane są nieodpłatnie. Tekst nie moŝe być dłuŝszy niŝ jedna strona A4 (4 000 / znaków + zdjęcie) Redakcja ma prawo do skracania tekstów. Nie odpowiadamy za treść artykułu. Zastrzegamy sobie prawo do drukowania przysyłanych materiałów w dogodnym dla nas terminie. Jeśli chcesz redagować z nami miesięcznik, wyślij swoje CV na adres Wydawcy Bariery w świecie niepełnosprawnych Wydawca: A.S.P.F Em-Ma Anna Fusiarz, Izbicko, ul. Powstańców Śl. 4 tel: Red. Nacz. Sybilla Maria Fusiarz, red prowadzący Marta Czech BoŜena Sitnik, Ewa Milczarczyk Wszystkie osoby pracujące w miesięczniku pełnią swoje funkcje społecznie. Zapraszamy na II spotkanie przedstawicieli Instytucji Pozarządowych z Przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Osób Niepełnosprawnych Posłem na Sejm Markiem Plurą 22 marca 2010 do Opola, godz Sala konferencyjna Wojewódzki Urząd Marszałkowski Ostrówek Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 marca 2010 tel Spróbujmy razem pokonać bariery! Patronat: Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta 2

3 Serdecznie zapraszamy na IV edycję Plebiscytu miesięcznika Bariery w świecie niepełnosprawnych Emile 2010 Spróbujmy razem pokonać Bariery! organizatorzy Wręczenie Statuetek 26 marca 2010 godz Biała Sala Park Miejski w Strzelcach Opolskich Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 marca , W czasie Gali wręczymy równieŝ nagrody w konkursach Nasze Taxi, Pszczelarze Małgorzata dla Mistrza oraz Certyfikat Obojętności Szczegółowy program od 1 marca 2010 na:

4 Od nich samych zaleŝy ile zrobią, bo mogą wiele. Ewelina Rusin- RóŜycka, dziennikarz Radia Opole, autor i prowadząca audycję Zwyczajni- Niezwyczajni o sobie. Jak spędzam wolny czas? Uwielbiam chodzić z kijkami. Jestem nawet po specjalnym szkoleniu, dzięki czemu wiem jak chodzić z korzyścią dla swojego organizmu. Zimą niestety nie chodzę. W pracy potrzebne mi jest zdrowe gardło, więc nie mogę ryzykować przeziębienia. Jak tylko zaczyna się robić ciepło, zbieramy się w weekendy naszą stałą grupą i chodzimy. Lubię dobry film, muzykę, dobrą ksiąŝkę. Niestety mam na to bardzo mało czasu. Ale jak juŝ zaczynam czytać ksiąŝkę to robię wszystko, Ŝeby ją szybko skończyć, bo nie wiadomo kiedy znowu będzie okazja do niej wrócić. Gotowanie? O nie. Nienawidzę gotować, chociaŝ to robię i ponoć nieźle. Ale na całe szczęście mój syn uwielbia gotowanie, córka pieczenie ciast. Kiedy tylko jest taka moŝliwość to skrupulatnie ich wykorzystuję, oni robią to z wielką przyjemnością. Z kolei jeść lubię wszystko, chociaŝ niekoniecznie podroby. Dzieci. Syn ukończył z wyróŝnieniem Prawo- jest w tej chwili bezrobotny, córka jest na I -szym roku Psychologii. Urodziłam się w Opolu, w rodzinie, w której zawsze na pierwszym miejscu była miłość i szacunek. Znak zodiaku Byk. Moje hobby? Moja praca jest moim hobby. Tak się składa, Ŝe najbardziej realizuję się w pracy. To jest coś, co pozwala mi cieszyć się Ŝyciem. Odkąd pamiętam, zawsze chciałam być dziennikarzem radiowym. Moi rodzice bardzo chcieli abym studiowała ekonomię, jako Ŝe byłam zawsze posłuszna rodzicom i liczyłam się z ich zdaniem, toteŝ zdawałam do Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Egzamin zdałam, ale o przyjęciu zawa- Ŝyły punkty za pochodzenie. Takie były czasy. Jednak w Ŝyciu nic nie dzieje się bez powodu., albo jak się mówi nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Po roku przerwy zdawałam na Pedagogikę Kulturalno- Oświatowa w WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Studia na tym kierunku umoŝliwiały mi pracę między innymi w radiu. Dostałam się. Zawsze wychodziłam z załoŝenia, ze jeśli się czegoś bardzo chce to moŝna to osiągnąć. Studiowałam. Zaczęłam pracować w studenckich Radio-Sygnałach. Dzięki tej pracy, zaproponowano mi współpracę z Radiem Opole. I tak się zaczęło. Niepełnosprawni. Praca z niepełnosprawnymi nauczyła mnie pokory. Zdarzało mi się przebywać w towarzystwie osób bardzo zamoŝnych, ale czułam,ŝe nie mam za bardzo o czym z nimi rozmawiać. Wiele razy rozmawiam z ludźmi, którzy mają tak niewiele materialnie, ale duchowo są niebywałymi bogaczami. Obcowanie z nimi uszlachetnia. Oni nie rozmawiają o pieniądzach, o kolejnych rzeczach, które koniecznie trzeba mieć. WaŜny jest drugi człowiek. Sama zresztą tego doświadczyłam ulegając wypadkowi samochodowemu. Byłam długo na zasiłku chorobowym, podnosiłam się i fizycznie i psychicznie. Trauma z wypadku pozostała na długi, długi czas. Jednak wróciłam do normalnego Ŝycia. Nie załamałam się. Nie rozumiem tych, którzy źle Ŝyczą innym, chętnie podkładają nogę, ot tak, dla własnej przyjemności. Nie rozumiem zazdrości-z jednym wyjątkiem- zazdroszczę innym dobrej znajomości języków obcych. Jak pokonać bariery? Bariery znikają wtedy, kiedy poznajemy drugiego człowieka. Wtedy przestajemy się go bać i traktujemy normalnie. Jeśli się wzbraniamy przed kontaktem z niepełnosprawnymi, to nigdy nie przełamiemy barier. PrzecieŜ brak zrozumienia to bariery i to przez duŝe b. 4

5 Czy powinniśmy niepełnosprawnych porównywać z osobami zdrowymi? Oceniajmy niepełnosprawnych na podstawie ich umiejętności. Powinni dąŝyć do tego, Ŝeby jak najwięcej zrobić dla siebie i jak najwięcej osiągnąć, a nie porównywać się z innymi. Jestem przeciwna porównywaniu ludzi. Wystarczy sobie wyznaczyć realne cele, takie, które uda się osiągnąć. Wtedy moŝna być szczęśliwym. Od nich samych zaleŝy ile zrobią dla siebie, bo mogą wiele. Na zdjęciu: Rozmawiam z nyskim katem Jurko, który specjalizuje się w ucinaniu głów skazańcom. Oczywiście to zabawa, ale jest w Nysie duŝą atrakcją turystyczną. Niepełnosprawni nie są jedynym tematem, którym się zajmuję, bo nade wszystko kocham reportaŝ i ów Pan był bohaterem jednego z nich. Dzień dobry! dzięki Fundacji Dzieciom "ZdąŜyć z pomocą" mogę zbierać środki finansowe na budowę domu z tytułu 1%,będę wdzięczny za przekazanie 1% na budowę domu. DANE POTRZEBNE DO PIT ZA ROK Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom "ZdąŜyć z Pomocą" 2. KRS: w rubryce "Informacje uzupełniające" wpisujemy - Mirosław Jeznach cel 1% pozdrawiam Mirosław Jeznach Mirosław Jeznach w wieku 13 lat stracił obie ręce. Dzięki wytrwałości, pracy i pomocy Ŝyczliwych ludzi udało mu się skończyć kurs informatyczny, zdobyć pracę i nauczyć się jeździć samochodem. Ten pełen optymizmu 33-latek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Właśnie stara się zrealizować kolejny Ŝyciowy cel wybudować własny dom. Mieszka wspólnie z rodziną we wsi Krzemieniewo, 20 lat temu, w wyniku poraŝenia prądem, stracił obie ręce. Wszedł na słup, gdzie znajdował się transformator i został poraŝony. Wszystkim Paniom, które współpracują z naszym miesięcznikiem i wspierają nasze działania, z okazji ich święta, męska część redakcji składa serdeczne życzenia. Polski Związek Głuchych Oddział Opolski Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Opolu Opole, ul. 1 Maja 21/1 tel./fax: 077/

6 6 Chrapanie jako problem społeczny Noc u boku osoby głośno chrapiącej jednoznacznie kojarzy się z bezsennością. Na nic nie zdają się zakupione w aptece stopery, czy poduszka na głowie. Odgłosy chrapania są najczęściej tak silne, Ŝe moŝemy zapomnieć o spokojnym śnie. Jest to jedno z niewielu dolegliwości, które znacznie bardziej dotyka osoby z najbliŝszego otoczenia chrapacza" niŝ jego samego. Skąd bierze się chrapanie? Co je powoduje? OtóŜ w czasie snu, przy ułoŝeniu ciała na plecach, język cofa się, usta otwierają i dochodzi do zwęŝenia kanału nosogardła i gardła. To sprawia, Ŝe powietrze przeciska się trudniej do płuc i wirując, wywołuje charakterystyczny efekt akustyczny. Głośność chrapania moŝe dochodzić do 70 decybeli - to tyle co dźwięk wywoływany przez młot pneumatyczny lub pracujący traktor! Chrapanie jest bardzo niezdrowe. To istotny problem medyczny, który zdecydowanie przyczynia się do pogorszenia zdrowia i jakości Ŝycia pacjenta. Następstwem chrapania jest gorsze dotlenienie organizmu. Po przebudzeniu osoba chrapiąca odczuwa poranne bóle głowy, ogólne osłabienie, przygnębienie i zmęczenie. Po dłuŝszym czasie chrapanie moŝe być przyczyną kłopotów z koncentracją i zapamiętywaniem, senności w ciągu dnia, osłabienia libido, depresji, obniŝenia wydajności pracy i zwiększenia ryzyka wypadków. MoŜe takŝe przyczynić się do zaburzeń ze strony układu krąŝenia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, przerost prawej komory serca i inne. Chrapanie moŝe być równieŝ początkiem wielu groźnych chorób. Dlatego teŝ nie naleŝy go lekcewaŝyć, ale zgłosić się do lekarza specjalisty - zwłaszcza jeśli towarzyszą mu chwilowe przerwy w oddychaniu. Do niedawna nie było skutecznej recepty na wyeliminowanie tego schorzenia. Kobiety - bo to one są głównymi poszkodowanymi w takich przypadkach, próbowały odchudzać swoich partnerów, mając nadzieję, Ŝe szczuplejsza szyja przestanie wywierać ucisk na drogi oddechowe. Namawiały swoich partnerów na sypianie w innych pozycjach (na boku lub brzuchu), stosowały w aptekach przeróŝne medykamenty, ale i tak nie były w stanie całkowicie wyleczyć swojego męŝczyzny z owej przypadłości. Od jakiegoś czasu istnieje jednak metoda, która w bardzo prosty i niezwykle skuteczny sposób jest w stanie zamienić bardzo głośne i uciąŝliwe chrapanie w miły, delikatny oddech. Zastosowanie przełomowego systemu leczenia RFITT: Energia bipolarna Celon pozwala skorygować zaburzenia, które wywołują chrapanie - wystarczy do tego jeden zabieg. Metoda Celon umoŝliwia nie tylko skuteczne, ale i łagodne usunięcie przyczyn chrapania. MoŜe być równieŝ stosowana w leczeniu Zespołu Obturacyjnych Bezdechów Sennych. Jest to mało inwazyjny i bezkrwawy zabieg wykonywany ambulatoryjnie. Dzięki uŝyciu bipolarnej elektrody uzyskuje się unikalny efekt koagulacji niskotemperaturowej (około 80 C) falami wysokiej częstotliwości o precyzyjnie ustalanym zakresie. Zabieg ten wykonuje się po wcześniejszym miejscowym znieczuleniu podniebienia miękkiego - wprowadza się w nie kilkakrotnie specjalną końcówkę i pozostawia ją na kilka sekund. Cały zabieg trwa od 20 do 40 minut, a po jego zakończeniu pacjent moŝe wrócić do domu lub pracy. Jest on całkowicie bezpieczny. Dzięki śródmiąŝszowej formie terapii powierzchnia narządu pozostaje nietknięta, a znieczulenie lokalne powoduje, Ŝe dyskomfort pacjenta jest minimalny. Optymalna koagulacja zapewnia brak krwawienia. Co więcej, dzięki zastosowaniu elektrody bipolarnej, w trakcie zabiegu pacjent nie jest naraŝony na przepływ prądu przez delikatne narządy głowy i szyi. Chrapanie to ogromny problem szczególnie dla kobiet, które bardzo często nie są w stanie znieść potwornego odgłosu wydawanego przez ich partnera w czasie snu. Dolegliwość ta prowadzi często to kłótni, a nawet rozwodów. Przypadki kiedy kobieta przenosi się w środku nocy do drugiego pokoju w poszukiwaniu ciszy stały się częstym obrazkiem w naszych domach. MęŜczyźni niestety z reguły nie potrafią tego zrozumieć, bo przecieŝ chrapacz" sam siebie nie słyszy. Dla kobiet to niezmierna udręka wiąŝąca się z nieprzespanymi nocami, zmęczeniem i ogólnym osłabieniem organizmu. Nic więc dziwnego, Ŝe to właśnie one są najgorętszymi zwolenniczkami stosowania metody Celon u swoich partnerów. Jak twierdzą lekarze to kobiety podejmują z nimi pierwszy kontakt, a następnie próbują nakłonić swoich męŝów na ten zabieg.

7 Dopiero teraz chce mi sie Ŝyć Antoni Korzekwa laryngektomowany Lat 64, po operacji w lutym 2010 mijają dwa lata. Z zawodu piekarz, na emeryturze. Miałem chrypkę ok. 5 lat. Paliłem papierosy tak średnio. Przez okres ostatnich 5 lat nie paliłem, nie piłem alkoholu, nawet piwa. Jednak chrypka bardzo mi przeszkadzała i coraz trudniej było mi oddychać. Po wizycie u laryngologa wylądowałem w szpitalu, skończyło się to operacją usunięcia krtani. Jeszcze przed operacją, aby umoŝliwić mi oddychanie, zrobiono mi tracheotomię. Pomogło. Po okresie oczekiwania nadszedł wynik. Rak krtani. Poddany zostałem laryngektomii. Nauczyłem się mówić dzięki Pani Wojakowskiej. Wprawdzie byłem u niej na kilku zajęciach, ale wskazówki które mi przekazała, pomogły mi wydobyć głos. Według tych wskazówek ćwiczyłem w domu i dało to efekt. Niecały rok po operacji mówiłem juŝ bardzo dobrze. A jeszcze muszę dodać, Ŝe miałem naświetlania, więc okres uczenia się mówić przesunął się zdecydowanie. Pani Ala mówiła, Ŝe trzeba odbijać głośno. I tak teŝ robiłem. Kontakt z innymi laryngektomowanymi stworzył mi moŝliwości rozmowy na temat laryngektomii. To co oni przeŝyli kiedyś, teraz przeŝywam ja. Ich wskazówki na bazie doświadczeń są bardzo cenne i pomocne. śaden lekarz ani logopeda nie powie tego co moŝe powiedzieć osoba laryngektomowana. Bo przecieŝ lekarz i logopeda prowadzą nas pod kątem medycznym. Pacjenci mają doświadczenie, bo tak jak ja są bez krtani. To jest taki trójkąt któremu naleŝy bezwzględnie sie poddać i zaufać. Ten trójkąt to lekarz, logopeda i laryngektomowani. Teraz czuję się lepiej, chociaŝ przez rurkę, ale oddycham. Dopiero teraz chce mi sie Ŝyć. Jestem na emeryturze, zupełnie nic nie robię, cieszę się Ŝyciem. Dbam o swój wygląd, o swoje samopoczucie. W końcu dostałem od Ŝycia drugą szanse, muszę to godnie wykorzystać. Gdzie nie zajdę, jestem bardzo serdecznie witany. Ludzie chętnie ze mną rozmawiają. Do Opola mam dosyć daleko, bo ok 80 km. Ale nie przeszkadza mi to jeździć do kontroli, tak jak nie przeszkadzało mi to jeździć na naukę mowy. Ktoś w końcu zadbał o to aby stworzyć nam laryngektomowanym takie warunki, abyśmy mogli się na nowo uczyć mówić. Poza tym nic nie musimy za to płacić, nie rozumiem dlaczego inni nie korzystają. Po prostu są leniwi, nie chce im się. Mieszkam sam, nie mam Ŝony, która opiekowałaby się mną, robiła śniadanka i chodziła ze mną załatwiać sprawy urzędowe. I wcale tego nie Ŝałuję. Moje hobby? Kocham Ŝycie, hoduję gołębie, lubię robić zdjęcia aparatem telefonicznym. To takie miłe, kiedy zaglądam w telefon i widzę miłe twarze które znam. Robię zdjęcia kobietom i zwierzętom. Lubię gotować. W wojsku byłem kucharzem. Przed operacją często brałem udział w polowaniach w nagonce. Zawsze miałem dobry kontakt z ludźmi. Było mnie wszędzie pełno. I tak juŝ zostało do dziś. Mam jeszcze zobowiązanie z którego sie muszę i chce wywiązać. Kiedy leŝałem w szpitalu, przychodzili na spotkania z nami członkowie Stowarzyszenia Osób Po Usunięciu Krtani. To co dali swoją obecnością, zaangaŝowaniem, wiedzą, tego nie da się ocenić ani opisać. Teraz ja chcę dołączyć do nich i tak jak oni podnosić ludzi na duchu, pacjentów przed i po operacji. WypoŜyczalnia i SprzedaŜ Sprzętu Rehabilitacyjnego i Sportowego. (łóŝka, wózki elektryczne i inne) MoŜliwy dojazd do Pacjenta. kontakt: Czy właśnie chciałbyś postawić pierwszy krok na ścieŝce run? JeŜeli TAK, ksiąŝka ta przeznaczona jest właśnie dla Ciebie. Czy uwa- Ŝasz się za znawcę run, poniewaŝ przeczytałeś o nich prawie wszystko i od dawna nosisz je przy sobie w skórzanym woreczku? JeŜeli TAK, ksiąŝka ta jest równieŝ przeznaczona dla Ciebie. Do ksiąŝki dołączona jest talia 7

8 Fragment ksiąŝki Odchodzimy spełnieni Bert Hellinger Spotykając innych ludzi, natychmiast czujemy, czy mają siłę i ile jej mają. Człowiek, który kocha rodziców, ma więcej siły niŝ ktoś, kto odrzuca jednego rodzica lub nawet oboje rodziców. MęŜczyźni i kobiety, którzy mają dzieci i troszczą się o nie z miłością, mają więcej siły niŝ męŝczyźni i kobiety, którzy są bezdzietni. RównieŜ mał- Ŝonkowie mają z reguły więcej siły i większy cięŝar niŝ osoby samotne. Najwyraźniej zatem ludzie powiązani z innymi mają więcej siły niŝ ci, którzy zamykają się na innych - niezaleŝnie od tego, z jakiego powodu tak czynią. Ludzie, z którymi jesteśmy związani miłością miłującą, szanującą, obdarowującą i przyjmującą, dają nam pełnię i cięŝar. Im większe jest grono ludzi, z którymi jesteśmy związani w taki sposób, tym większy będzie nasz cięŝar duchowy i tym większa będzie siła, którą mamy i którą promieniujemy. Z tego wynika, Ŝe moŝemy swoją siłę wzmóc i pomnoŝyć. Po pierwsze, zwracając się do członków swojej rodziny, którzy przyszli przed nami, biorąc z miłością i szacunkiem to, co od nich do nas płynie, i dając im miejsce w swoim sercu. Odnosi się to przede wszystkim do naszych rodziców. Czasami rodzice są nam obcy, poniewaŝ doszło do wczesnego rozstania (np. jedno z rodziców zmarło, rodzice się rozeszli) albo jako małe dziecko chcieliśmy się do nich zbliŝyć, jednak ruch miłości został przerwany lub uniemoŝliwiony przez niesprzyjające okoliczności (np. byliśmy długo chorzy lub chore było jedno z rodziców). Dla dziecka takie rozstanie jest do tego stopnia bolesne, Ŝe swój ból potrafi wyrazić jedynie odrzuceniem, rozpaczą i złością. Cokolwiek rodzice robią potem, Ŝeby pomóc dziecku, nie dociera to do niego. Zarówno rodzice, jak i dziecko cierpią z tego powodu i tracą w ten sposób siłę. Rozwiązanie polega na tym, Ŝe dziecko wraca do czasu przed rozstaniem. Wraca niejako do swojej pierwszej miłości. Gdy zrozumie, Ŝe wyobcowanie wynika z niezaspokojonej tęsknoty i potrzeby, wtedy z pierwotną miłością raz jeszcze moŝe podjąć ruch miłości ku rodzicom, aŝ w końcu ten ruch dotrze do celu. To udaje się łatwiej, kiedy przyjęcie rodziców sięga początków Ŝycia; kiedy dziecko mówi wewnętrznie swoim rodzicom: Biorę od was Ŝycie tak, jak wy otrzymaliście je od swoich rodziców i od wszystkich przodków przed wami, ze wszystkim, co ze sobą niesie, z moŝliwościami i ograniczeniami, z radością i cierpieniem, z zadaniami, korzyściami i nieuniknioną ceną. Wy jesteście dla mnie jedynymi moŝliwymi i jedynymi właściwymi rodzicami. Biorę was jako moich rodziców takimi, jacy jesteście, jako jedynych i najlepszych dla mnie". W tym momencie cała siła rodziców moŝe spłynąć na dziecko. Dziecko dzięki rodzicom czuje się bogate i spełnione, a oni dzięki niemu teŝ czują się bogaci i spełnieni. Oczywiście, rodzice popełniają błędy. Są jak wszyscy ludzie ograniczeni w swoich moŝliwościach przez swoje pochodzenie i przez swoją historię, przede wszystkim zaś przez swoją osobistą winę. Czy to właśnie - choć moŝe brzmi to dziwnie - nie czyni ich większymi? Niedoskonali rodzice przekazują swoim dzieciom rzeczywistość Ŝycia. Nie ułatwiają im Ŝycia, ale za to lepiej je do niego przygotowują. Kto zatem zgodzi się na rodziców takich, jacy są, kto ich szanuje takimi, jacy są, kto weźmie ich takŝe z tym, czym go obarczyli i czego od niego wymagają, ten zyskuje całą siłę, moŝliwą dla niego do osiągnięcia. Ludzie zyskują siłę takŝe dzięki losowi, wykonanym zadaniom i zaznanemu cierpieniu, ponadto dzięki ludziom, z którymi byli i są związani, którzy im - niczym niewidzialny krąg wokół nich - dają cięŝar, siłę i format. Na przykład ocaleni z holocaustu wydają się otoczeni przez zmarłych, z którymi są związani losem, jak gdyby zmarli byli z nimi jak niema siła. I dlatego się wydaje, Ŝe ocaleni, Ŝyjąc, przynaleŝą do zmarłych, jak gdyby przypominali tych zmarłych i jak gdyby przypominali nam o innej, potęŝniejszej, mrocznej rzeczywistości. Podobnie jest z ocalonymi wojownikami. RównieŜ oni są związani z wieloma zmarłymi, otoczeni przez zmarłych towarzyszy broni i zmarłych wrogów. Siłę zyskujemy teŝ dzięki tym, których wspieramy, którym dzięki swojemu działaniu umoŝliwiamy Ŝycie oraz trwanie. Odnosi się to nie tylko do tych, którzy bezpośrednio są w słuŝbie Ŝycia, na przykład lekarzy, lecz takŝe do wszystkich, którzy coś robią dla innych, niezaleŝnie od tego, w jakiej dziedzinie. NaleŜą do tej grupy przede wszystkim ci, którzy mają wpływ na Ŝycie wielu ludzi, na przykład politycy, pracodawcy, dowódcy, i w tym kontekście równieŝ ludzie bogaci, jeśli ich bogactwo słuŝy innym. TakŜe wszelka przedsiębiorczość daje tym, którzy się nią zajmują, osobisty cięŝar, szczególne promieniowanie i siłę. W psychoterapii ma znaczenie to, czy terapeuta poświęca uwagę pojedynczemu człowiekowi, czy ma na oku ludzi, z którymi ten pojedynczy człowiek jest związany. Kiedy klient zajmuje się tylko sobą, całą swoją wewnętrzną dychodynamiką, ma z reguły mniej gify chyba Ŝe chodzi o osobistą traumę. Kiedy jednak ma na oku tych, którzy do niego naleŝą, zyskuje siłę, a terapeuta moŝe lepiej i skuteczniej z nim pracować. Jeśli klient jest na przykład zagroŝony samobójstwem i mówi o tym tylko w odniesieniu do swoich uczuć, to jest słaby, a terapeuta niewiele moŝe dla niego zrobić. Jeśli klient ma na względzie członków swojej rodziny i opowiada na przykład, Ŝe matka jego matki zmarła w połogu, wtedy jego problem jawi się w innym kontekście. MoŜna teraz zobaczyć klienta razem z jego matką i babką. On i jego problem zyskują dzięki temu na cię- Ŝarze i na sile. 8

9 Nie moŝna zwolnić z art. 53 kp, gdy pracownik po świadczeniu rehabilitacyjnym wraca do pracy Czy moŝna zwolnić pracownika w trybie art. 53 kp, gdy wróci on do pracy po półrocznym okresie zasiłkowym oraz 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego? Czy moŝna rozwiązać umowę z pracownikiem, który przebywa juŝ ponad 3 miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym i zgłasza nam gotowość do podjęcia pracy ale lekarz nie chce go dopuścić do pracy? Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 kp po powrocie pracownika do pracy jest wykluczone. MoŜna natomiast zastosować ten tryb w stosunku do pracownika, który po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wciąŝ pozostaje niezdolny do pracy. MoŜesz zwolnić, gdy nieobecność trwa Zgodnie z art. 53 pkt 1 kp pracodawca moŝe rozwiązać z pracownikiem bez wypowiedzenia umowę o pracę, jeŝeli jego nieobecność wskutek choroby trwa: dłuŝej niŝ 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niŝ 6 miesięcy, dłuŝej niŝ łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeŝeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Nie jest moŝliwe zastosowanie opisanego wyŝej trybu, gdy pracownik po okresie choroby powróci do pracy. Ten sposób zwolnienia dotyczy bowiem wyłącznie przypadków, gdy pomimo upływu wskazanego okresu (w tym przypadku 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego) pracownik nadal jest niezdolny do pracy. JeŜeli natomiast pracownik powróci do pracy, moŝna rozwiązać z nim umowę wyłącznie na zasadach ogólnych czyli za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron (względnie w trybie dyscyplinarnym gdy istnieją ku temu powody). Orzeczenie lekarskie jest konieczne Oczywiście nie wystarczy, Ŝe pracownik zadeklaruje chęć powrotu do pracy. Warunkiem dopuszczenia do pracy jest przedstawienie przez niego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, wydanego w rezultacie kontrolnych badań lekarskich. JeŜeli więc ww. okres ochrony przed rozwiązaniem umowy minie, a pracownik mimo gotowości do podjęcia pracy nie uzyska stosownego orzeczenia lekarskiego, pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Podstawa prawna: art i 3, art i 4 kp dla niepełnosprawnych i członków ich rodzin adwokat Anna Maria Rop kontakt: Zadzwoń! umów się na dogodne dla Ciebie spotkanie. 9

10 FESTIWAL ZACZAROWANEJ PIOSENKI im. Marka Grechuty Markowska, Gawliński i Sojka wystąpią z Zaczarowanymi! 11 stycznia 2010r. ruszyła VI edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, ogólnopolskiego festiwalu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie. Najlepsi z nich w czerwcu zaśpiewają na krakowskim Rynku z m.in.: Patrycją Markowską, Robertem Gawlińskim i Stanisławem Sojką! Festiwal jest nowatorskim przedsięwzięciem, które 6 lat temu rozpoczęło promocję osób niepełnosprawnych na polskim rynku muzycznym. Podstawowym załoŝeniem jest niestosowanie taryfy ulgowej wobec uczestników. Startują w otwartych, kilkuetapowych eliminacjach, gdzie ich warunki wokalne i umiejętności oceniają największe autorytety muzyczne. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (10-16 lat) oraz w kategorii młodzieŝy i dorosłych (powyŝej 16 roku Ŝycia). Ze wszystkich osób, które do 21 marca 2010 nadeślą zgłoszenie, oraz nagraną przez siebie na płytę DVD lub kasetę VHS, dowolną polską piosenkę, jury wybierze 30 szczęśliwców, którzy wystąpią w koncercie półfinałowym w warszawskich Łazienkach. 12 osób, które zaprezentują się najlepiej otrzyma zaproszenie na warsztaty wokalne do Krakowa, a potem na Rynku Głównym walczyć będzie o cenne nagrody i Statuetki Zaczarowanego Ptaszka. Jak co roku przebieg zmagań relacjonować będzie telewizyjna Dwójka. Młodzi ludzie, którzy wystąpili na zaczarowanej scenie w ubiegłych latach przyznają, Ŝe konkurs zmienił ich Ŝycie. Nie tylko zdobyli popularność i są znacznie częściej zapraszani jako wokaliści na róŝnorodne imprezy, ale przede wszystkim uwierzyli w siebie i z odwagą realizują swoje pasje. Wygrywają nagrody na Festiwalach gdzie rywalizują ze sprawną młodzieŝą, stają do coraz powaŝniejszych wyzwań. Ich koledzy, nauczyciele, rodziny dostrzegli drzemiący w nich potencjał. Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, Telewizji Polskiej S.A. i Narodowego Centrum Kultury. Realizowane dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Kronenberga. Patronat nad Festiwalem roztoczył Prezydent RP oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Pełnomocnik Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych. 10 Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2010r. pod adresem: Festiwal Zaczarowanej Piosenki; Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17; Warszawa Wszystkie informacje dostępne są na oraz pod numerem telefonu Kontakt: (22) , (22) ;

11 Mam na imię Monika mam 20 lat i moim problemem jest nadwaga. Przy wzroście 160 cm waŝę 105 kg. Jestem gruba. Nie lubię siebie i tego jak wyglądam, nie znoszę swojego odbicia w lustrze. Dlatego patrzę w nie tylko wtedy, gdy naprawdę muszę. Noszę ohydne, workowate, szare ciuchy bo tylko w takie się mieszczę. Gdy idę ulicą zazdroszczę tym wszystkim szczupłym dziewczynom w kolorowych ciuchach które widzę, zamykam się u siebie,płaczę i jem Bo wiem, Ŝe ja nigdy nie będę mogła się tak ubrań nie załoŝę. Mam koleŝanki, znajomych, ale co z tego, kiedy czuję się przy nich gorsza, gruba i brzydka. Wszyscy mają jakieś plany, marzenia... Ja nie mam nic Po średniej dalej się nie uczę bo boję się, Ŝe sobie nie poradzę, nie pracuję bo przecieŝ w pracy trzeba jakoś wyglądać i coś umieć-nie chcę Ŝeby się tam ze mnie wyśmiewali. Nie mam TEJ bliskiej osoby. Nigdy nie miałam i pewnie nigdy nie będę miała. Bo kto by chciał kogoś, kto wygląda jak ja? Zazdroszczę koleŝankom,które mają kogoś i jeszcze bardziej siebie nie znoszę. Wiele razy próbowałam róŝnych diet, nawet głodziłam się, ale to nic nie dawało. Chudłam co prawda, czasem nawet kilkanaście kilogramów, ale w krótkim czasie odzyskiwałam je z nawiązką. Nie wiem co robić, nie mam juŝ siły Monika Myślę, Ŝe pomimo tego jak się teraz czujesz nie powinnaś się poddawać. MoŜesz zmienić swoją sytuację musisz tylko uwierzyć Ŝe potrafisz i mo- Ŝesz to zrobić. MoŜe na początek powinnaś pójść do lekarza, który ustali co jest przyczyną Twojej nadwagi. MoŜesz teŝ poprosić o poradę dietetyka, który ustali Ci dietę i podpowie jak zmienić sposób odŝywiania by odchudzanie było dla Ciebie bezpieczne. Dieta na pewno pomoŝe Ci osiągnąć wymarzoną sylwetkę, ale waŝniejsze jest to, Ŝebyś zmieniła sposób myślenia o sobie. Inaczej nawet kiedy schudniesz nadal nie będziesz siebie akceptować, a to Ŝe chudniesz nie będzie Cię cieszyć. Spróbuj zauwaŝyć w sobie pozytywne cechy (np. ładny uśmiech). MoŜe masz jakieś zainteresowania, jest coś co lubisz robić, co sprawia Ci przyjemność. JeŜeli tak, to moŝe spróbuj się nad tym skupić. MoŜe w międzyczasie odkryjesz w sobie jakieś jeszcze nieznane talenty? Pamiętaj, Ŝe wygląd to nie wszystko. Uwierz w siebie, a wtedy na pewno łatwiej będzie Ci znaleźć pracę, chłopaka i uło- Ŝyć sobie w Ŝyciu wszystko tak jak sobie wymarzyłaś. Zacznij z nami dietę 1000 kcal! Zawalcz o siebie! Razem wygramy! Dieta 1000 kcal została opracowana przez Instytut śywności i śywienia. Z uwagi na róŝnorodne problemy zdrowotne towarzyszące nadwadze i otyłości, kaŝdy Członek Klubu 4fat zobowiązany jest stosować dietę 1000 kcal dłuŝej niŝ miesiąc tylko po konsultacji z lekarzem. Zasady kaloryczne diety 1000 kalorii: I śniadanie kcal, II śniadanie kcal, Obiad kcal, Podwieczorek kcal, Kolacja kcal. W dowolnej ilości moŝesz pić wodę mineralną, niegazowaną. A takŝe herbatę, kawę, herbatki owocowe i ziołowe (bez cukru!). Zasady zdrowego odŝywiania: 1. RóŜnorodność produktów 2. Unikanie nadwagi i otyłości 3. Po trzecie produkty zboŝowe 4. Pij dziennie 2 szklanki mleka 5. Ogranicz spoŝycie mięsa 6. Jedz duŝo warzyw i owoców 7. Ograniczaj tłuszcze nasycone 8. Unikaj cukru i słodyczy 9. Ogranicz spoŝycie soli 10. Unikaj alkoholu Dlaczego dieta 1000 kcal? * jest bezpieczna, * wytwarza ujemny bilans energetyczny (zobacz dzienne zapotrzebowanie kaloryczne), co sprawia, Ŝe chudniesz, * waga spada wolno, ok. 4 kg na m-c, przeciwdziałając jo-jo, * przyswajasz zdrowe nawyki Ŝywienia, dzięki czemu masz szansę utrzymać prawidłową wagę ciała, zdrowie, zyskując atrakcyjny wygląd! Jedzenie, które odchudza? To brzmi fantastycznie! Dowiedzcie się, które składniki w naszym poŝywieniu odchudzają: migdały i orzechy, fasola i inne strączkowe chudy nabiał, jajka, chleb pełnoziarnisty owsianka bez cukru, masło orzechowe oliwa z oliwek, indyk i chude mięsa przyprawy 11

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Uzdrowienie przez wizualizację

Uzdrowienie przez wizualizację Gerald Epstein Uzdrowienie przez wizualizację Wyobraźnia kluczem do zdrowia PrzełoŜyła Urszula Zielińska Zysk i S-ka Wydawnictwo Tytuł oryginału HEALING VISUALIZATIONS Creating Health Through Imagery Copyright

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wiosną chce się żyć!

Wiosną chce się żyć! ISSN 1642-2457 kwartalnik nr 2, kwiecień 2008 (29) FOT. A. KULIKOWSKA Wiosną chce się żyć! Bywa, że czujemy się obciążeni nieustanną obecnością innych ludzi: w pracy, na ulicy, w gwarnym, pełnym ludzi

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16

Zapanuj nad stresem. Laboratorium Nasza oferta. Leczenie w Unii Europejskiej str. 6. temat numeru. str. 8. str.16 Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 02/2006 (20) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 125832710 temat numeru Zapanuj nad stresem str. 8 Leczenie w Unii Europejskiej str. 6 Laboratorium Nasza

Bardziej szczegółowo

Jakoś tak się rozczuliłem...

Jakoś tak się rozczuliłem... Jakoś tak się rozczuliłem... Drodzy koledzy i koleżanki! ZSEH OLSZTYN W dzisiejszym artykule napisanym do naszej szkolnej gazetki Gafy chciałbym poruszyć temat przemijania. Pamiętam jak dziś, jak razem

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów

ZDROWIE URSYNOWA. Granty 2011 Krzywica niedoborowa. Prozdrowotny styl życia Stres zmora naszych czasów ZDROWIE URSYNOWA Przychodnia ul. Romera 4 Przychodnia ul. Kajakowa 12 Przychodnia ul. Na Uboczu 5 Przychodnia ul. Zamiany 13 Ursynowskie Dzienne Centrum Zabiegowe ul. Kajakowa 12 Nr 3 (6) 2011 www.zozursynow.pl

Bardziej szczegółowo

55+ Seniorzy w akcji

55+ Seniorzy w akcji 55+ Seniorzy w akcji ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE Z PASJĄ! www.seniorzywakcji.pl 55+ Seniorzy w akcji Publikacja została sfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04

reklama 01 reklama 02 reklama 03 reklama 03 reklama 04 reklama 01 reklama 02 reklama 04 reklama 03 reklama 03 M a s z p r a w o w i e d z i e ć W S Z Y S T KO! K r z y s z t o f Tu r z a ń s k i w w w. p i e k a r y. b l o o g. p l Zdrowie Uroda Relaks Profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie Kochaj wszystkich, wszystkim s³u Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce SAI RAM ukazuje się cztery razy w roku jako kwartalnik. Zamknięcie numeru

Bardziej szczegółowo

Możesz uzdrowić swoje życie

Możesz uzdrowić swoje życie Louise L. Hay Możesz uzdrowić swoje życie przekład: Teresa Kruszewska Paulina Remiszewska-Drążkiewicz Wydawnictwo MEDIUM Przedmowa Gdybym miał być zesłany na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą tylko

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie Na zdrowe życie! 2012 01 wiosna Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie W numerze: Mieć apetyt na życie Aktywność fi zyczna i jej wpływ na rozwój dziecka Wiosna nowa energia nowa ja Setki diet, a ja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys.

OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW ZDROWIE. www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys. OGÓLNOPOLSKA GAZETA POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO DLA PACJENTÓW POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE ZDROWIE dlakazdego www.zdrowiedlakazdego.pl nr 1 (3) styczeń 2007 nakład 352 tys. ISSN 1896-3781 W NUMERZE: Czym

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia Nr 2 (19) 2007

Bezpłatny Informator Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia Nr 2 (19) 2007 Bezpłatny Informator Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia Nr 2 (19) 2007 W numerze: Jubileusz X-lecia LHD Wywiad z marzycielem Hubertem Wolontariusze w Hospicjum Wspomnienia o Ani 10 dni

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

PODOLOG, MEDIATOR, TRENER UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH

PODOLOG, MEDIATOR, TRENER UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH medyk NR 2/2014 przy kawie MODNE GADŻETY młodej kobiety TATUAŻ czy można się go pozbyć? ŚWIEŻEKOKTAJLE dla zdrowia, dla urody NOWYROKSZKOLNY jak uporać się ze stresem i lękiem przed nieznanym? JAKPRZYGOTOWAĆSIĘ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZAŁOŻENIA OPIEKI PALITYWNEJ Z ZAPISKÓW KAPELANA Życie to największy cud natury. Największy dar Boga. A dla istoty rozumnej - najcenniejszy skarb. I nic nad życie. Kocham cię, życie!. Można nie tylko wołać, ale i śpiewać. Do ludzi

Bardziej szczegółowo

Gala w Brnie. Barbados. W pracy kierujemy się sercem Halina i Jan Szynczewscy. Wspomagamy wątrobę ziołami lek. med.

Gala w Brnie. Barbados. W pracy kierujemy się sercem Halina i Jan Szynczewscy. Wspomagamy wątrobę ziołami lek. med. nr 2 (6) kwiecień 2005 ISSN 1732 0186 cena 4,50 zł Gala w Brnie piąte urodziny Akuny W pracy kierujemy się sercem Halina i Jan Szynczewscy Wspomagamy wątrobę ziołami lek. med. Krystyna Bugajska Zdrowy

Bardziej szczegółowo

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X Wywiad z p. Jadwig¹ Dudys Kultura spêdzania wolnego czasu cd. Bli ej natury Coaching w numerze: C O A C H I N G W Y W I A D strona 24 Bliżej natury strona 14 strona

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo