Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny"

Transkrypt

1 Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

2 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50 b.funkcjonowanie rodziny z nadpobudliwym dzieckiem...53 c.dziecko z ADHD w kontaktach z rówieśnikami...59 d.grupy wsparcia, terapia i leczenie nadpobudliwego dziecka...62 SPIS WYKRESÓW...71 Ankieta...73 WSTĘP Temat mojej pracy nie był przypadkowym wyborem. Nie wynikał też z długich rozmyślań nad nim w stylu: bo przecież o czymś napisać muszę. Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci już od kilku lat zajmuje w moim życiu dość ważne miejsce. Pomimo, że nikt z mojej rodziny ani znajomych nie jest obdarzony tym zaburzeniem, zrodziła się u mnie niczym nie uzasadniona chęć poznawania tego zjawiska i zainteresowanie tym problemem, co po części tłumaczy wybór kierunku który wybrałam na studiach. W przyszłości chciałabym pracować z dziećmi z ADHD (pomagać im w przystosowaniu się do otaczającego ich środowiska, by ich codzienne problemy stawały się mniej uciążliwe), z ich rodzicami, którzy często potrzebują wsparcia w dążeniu do lepszego funkcjonowania rodziny, ułatwiania komunikacji między nimi, ukazywania zalet jakie posiadają ich dzieci oraz pomocy, by sami zauważyli, że to, co posiadają ich pociechy, to nie tylko wieczne problemy, kłopoty i zmartwienia. Uważam, że taka praca byłaby dla mnie bardzo rozwijająca, ciekawa i z pewnością niemonotonna oraz mam nadzieję, że przynosiłaby korzyści dla hiperkinetycznych dzieci i ich bliskich. Niestety bardzo często dochodzi do tzw. zaszufladkowania takich dzieci. Zdarza się, że sąsiedzi, nauczyciele, czy nawet rodzina bez zastanowienia i sprawdzenia obarczają nadpobudliwe dziecko winą za jakąś sytuację. Są zdania, że to na pewno jego sprawka. Nie znają, lub nie potrafią zrozumieć problemów z jakimi boryka się dziecko, a swoim zachowaniem i osądami nie ułatwiają mu życia. Wywołują u dzieci poczucie gorszości, braku akceptacji i niską samoocenę. Cierpią na tym również rodzice, którzy chcą dla swoich dzieci jak najlepszego życia i martwi ich to w jaki sposób są one traktowane, a niejednokrotnie posądzani są o nieumiejętne wychowywanie. Zarówno

3 3 dla dzieci, jak i ich rodziców, kontakty z otoczeniem, rówieśnikami są niezwykle ważne. Szkoła i sama nauka, to słowa które z pewnością dużej większości nadpobudliwych dzieci nie kojarzą się pozytywnie. Brak koncentracji, nieodparta chęć ruchu często nie pozwalają na poprawne wykonanie zadania lub jego dokończenie, na siedzenie w ławce i słuchanie nauczyciela starającego się przekazać tak ważne informacje. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze to część teoretyczna, a pozostałe dwa część empiryczna. W rozdziałach teoretycznych poruszyłam sprawy dotyczące charakterystyki i przyczyn nadpobudliwości, typowych problemów dziecka z ADHD, rodzin tych dzieci, sposobów diagnozowania i terapii, kontaktów z rówieśnikami, nauki oraz konsekwencji związanych z tym zaburzeniem. Rozdział trzeci empiryczny przedstawia metodę i technikę jaką posłużyłam się w badaniach. Zawarłam tam również cele badań oraz charakterystykę grupy badawczej. Rozdział czwarty jest uwieńczeniem badań, przedstawieniem i omówieniem wyników które uzyskałam. Badania, które przeprowadziłam, opierały się na metodzie sondażu diagnostycznego, a wykonałam je przy pomocy internetowej ankiety, by móc zapewnić anonimowość, wygodę i niezależność czasową. Osobami wypełniającymi kwestionariusz byli rodzice nadpobudliwych dzieci. To właśnie od nich chciałam uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące mnie pytania. Zależało mi na informacjach z ich codziennego życia, jak wyglądają kontakty ich dzieci z otoczeniem, czy korzystają z pomocy specjalistów, grup wsparcia, leczenia farmakologicznego itp. Starałam się, aby moja praca, dla kogoś kto będzie ją czytał, była źródłem podstawowych i najistotniejszych informacji o tym zaburzeniu. Przedstawiłam główne pojęcia związane z nadpobudliwością psychoruchową oraz jej charakterystykę. Problem ten nie jest nowym zjawiskiem ani też wytworem naszej cywilizacji, dlatego też starałam się wyjaśnić przyczyny, które powodują jego występowanie oraz krótką historię.

4 4 ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI NA TEMAT ADHD 1. Pojęcie i charakterystyka zespołu ADHD Zespół ADHD jest znany na świecie od ponad 150 lat. Znaczącą osobą w kwestii tego zaburzenia był George Still, który w 1904 roku, jako pierwszy zajął się badaniem dzieci nadpobudliwych emocjonalnie. Dzieci poddane jego badaniom miały trudności ze skupieniem się, a ich emocjonalność była znacznie podwyższona. Still uważał, że takie niepohamowane zachowania mogą być dziedziczne lub mogą mieć podłoże biologiczne. Dzięki temu badaczowi zaczęto podejmować dalsze analizy, prace i badania poświęcone temu zjawisku 1. Do określenia ADHD stosowano już wielu terminów tj. zespół minimalnego uszkodzenia mózgu, zespół minimalnej dysfunkcji mózgu, zespół nadruchliwości, zespół hiperkinetyczny, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół zaburzeń hiperkinetyczno-odruchowych czy zaburzenie z deficytem uwagi i hiperaktywnością 2. Nazwa, która najczęściej stosowana jest przy określaniu ADHD pochodzi od angielskiej nazwy tego zjawiska Attention Deficit Hyperactivity Disorder i oznacza nadpobudliwość psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi 3. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest ostatnio powszechnym problemem u dzieci w wieku szkolnym. Z mediów, z rozmów prowadzonych z rodzicami i nauczycielami wynika, że w XXI w. znacznie wzrosła liczba dzieci z zaburzeniami 1 K. Herda; O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007, s J. Arcelus, A. Munden; ADHD nadpobudliwość ruchowa. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006, s J. Tylżanowska-Kisiel; ADHD. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008, s. 14.

5 5 nadpobudliwości psychoruchowej. Zastanawiano się, czy nie jest to efekt rozwoju cywilizacji, czy dzieci nie stają się bardziej nerwowe, a przez to nadpobudliwe. Przeprowadzone pod kątem wzrostu liczebności dzieci z ADHD badania wykazały, że nie doszło do istotnego przyrostu liczby osób dotkniętych tym zaburzeniem 4. Prawdą jest jednak to, że w szkołach występuje coraz więcej dzieci, które mają problemy z zachowaniem. Jednak nie każdy przejaw nadpobudliwości jest objawem ADHD, a złego, czy niegrzecznego zachowania nie można tłumaczyć nadpobudliwością. Dzieci reagują bardzo różnie na sytuacje zewnętrzne i niestety bardziej emocjonalnie niż dorośli, podatne są na stres. Zachowania osób dorosłych uznają za pewien wzór, model postępowania, co powoduje, że tryb ich życia staje się szybszy, działania są bardziej chaotyczne, zdarza im się podnosić głos czyli upodabniają się przy wszystkich możliwych okazjach i czynnościach do osób dorosłych. Objawy nadpobudliwości nie są zależne od woli dziecka, czy też oddziaływań zewnętrznych nie jest to więc wynik złego charakteru, ani też braku lub nieumiejętnego wychowania. Jest to zaburzenie o podłożu biologicznym 5. Według ekspertów ADHD rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, a jego objawy ukazują się przed 7 rokiem życia. Pojawiają się one głównie przed ukończeniem 5 lat, a czasem widoczne są już około 2 roku życia. W wieku przedszkolnym dość ciężko jest ostatecznie ocenić, czy dziecko ma ADHD. Przedszkolaki na ogół są żywiołowe, ruchliwe, szczególnie na początku przebywania w placówce przedszkolnej, gdzie wszystko jest dla nich nowe, wszystko chciałyby poznać, zobaczyć i dotknąć. Zaburzeń związanych z koncentracją niestety w wieku przedszkolnym raczej nie można ocenić, ponieważ w tym wieku nie wymaga się jeszcze od dzieci dłuższej, monotonnej pracy. Jednak im szybciej zespół hiperkinetyczny zostanie poprawnie zdiagnozowany, tym łatwiej i skuteczniej można pomóc dziecku. Z badań i obserwacji przedszkolaków z ADHD wynika, iż najbardziej zaburzony w tym wieku jest rozwój kontaktów z rówieśnikami. Pomimo, że ciężko jest ocenić w wieku przedszkolnym na podstawie obserwacji, czy dane dziecko jest nadpobudliwe, czy też nie, bardzo dużo czasu poświęca się dzieciom podejrzewanym o występowanie u nich zespołu ADHD. Takie działania doprowadzają do zmniejszenie ilości i nasilenia mogących wystąpić w 4 A. Bryńska, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s J. Arcelus, A. Munden; ADHD, op. cit., s. 9.

6 6 przyszłości powikłań związanych z zaburzeniem, m.in.: złego funkcjonowania w szkole i w życiu dorosłym, czy niskiej samooceny. Czasem twierdzi się, że pierwsze objawy ADHD można zaobserwować krótko po narodzinach dziecka, np. mniejsze zapotrzebowanie na sen, płaczliwość, zaburzenie łaknienia. Jednak tak samo, jak nadmierna ruchliwość u dziecka, które rozpoczyna naukę chodzenia, a później doskonali tę sztukę, tak i takie zachowania nie muszą mieć żadnego związku z nadpobudliwością i mogą ustąpić nie pozostawiając po sobie śladu 6. Do objawów ADHD zaliczmy: kłopoty z kontrolą własnej impulsywności, nadmierną aktywność ruchową, zaburzenia koncentracji uwagi. To, że dziecko jest niespokojne, bojaźliwe, obdarzone żywym temperamentem, agresywne, ma problemy w porozumiewaniu się, nie potrafi samodzielnie się bawić, łamie normy i zakazy, nie oznacza od razu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Cechy te nie są wyznacznikiem, czy objawem tego zaburzenia. U dzieci z zespołem ADHD, zachowania tego typu są bardziej nasilone niż u innych osób w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwojowym, jednak zawsze należy pamiętać o tym, że istnieje wiele problemów zdrowotnych i psychologicznych, które mogą powodować, iż dzieci są niespokojne, słabo się koncentrują, nie słuchają sygnałów z otoczenia. Objawy tego typu mogą być związane także m.in. z: nadczynnością tarczycy, alergiami, lękami, depresjami, czy też zespołem dziecka maltretowanego. O ADHD nie możemy mówić również w sytuacji, gdy dziecko jest bardzo żywe, nieuważne i impulsywne, ale nie przeszkadza to jemu samemu oraz bliskiemu otoczeniu, jego wyniki w nauce i zachowanie są zadowalające. Objawami możemy nazwać dopiero te cechy, które powodują, że dana osoba wyraźnie różni się od innych, utrudniają one funkcjonowanie jej samej i otoczeniu w którym przebywa. To właśnie nasilenie takich cech, powoduje różnice między dziećmi z ADHD, a spokojnym, normalnym dzieckiem 7. W zależności od objawów, ADHD możemy podzielić na typy: Typ nieuważny dzieci z oznakami nadaktywności umysłowej, dodatkowo mogą być nadmiernie impulsywne. Typ nadaktywny-impulsywny cechuje się niespożytą energią, ich działania mogą doprowadzać do problemów edukacyjnych i towarzyskich. 6 A. Bryńska, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Kołakowski, T. Wolańczyk; ADHD, op. cit., s Ibidem, s

7 7 Typ połączony dzieci o cechach dwóch powyższych grup 8. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo mają te same cele co ich rówieśnicy, jednak realizują je inaczej, nie potrafią przemyśleć reakcji jakie mogą wystąpić, ani przewidzieć konsekwencji swojego działania. Do rozwiązania celu obierają tę drogę, która najszybciej przyjdzie im na myśl, działając głównie pod wpływem impulsu. Dzieci z ADHD wiedzą co powinny zrobić, ale często nie potrafią zapanować nad swoimi reakcjami i emocjami. Pomysł powoduje natychmiastowe działanie, a znajomość ogólnie przyjętych normy, czy reguł, nie eliminuje kłopotów z zastosowaniem się do nich. Nadpobudliwe dzieci często, zupełnie nieumyślnie, wtrącają się do prowadzonych przez innych rozmów, niszczą zabawki, robią rzeczy, które już kilkakrotnie były im zabronione. Jest to spowodowane brakiem umiejętności przewidywania własnych czynności. Natychmiastowa ocena, pochwała lub nagana jest niezbędnym elementem. Jeśli zachowanie dziecka nie zostanie poddane ocenie w krótkim odstępstwie czasowym nie będzie potrafiło ono połączyć kary, czy nagrody ze swoim zachowaniem, co nie da mu możliwości wyciągnięcia wniosków ze swojego postępowania, a co za tym idzie poprawienia zachowania. Bardzo ważne jest dla rodzica i nauczyciela by potrafili rozpoznawać, kiedy dziecko robi coś specjalnie, a kiedy po prostu nie zadziałały jego instynkty. Planowanie pracy, jej samodzielne wykonanie, to dla nich ogromny kłopot. Dzieci mają problem z przypomnieniem sobie co mają zrobić, co już zrobiły, gdzie znajduje się rzecz, której potrzebują do wykonania zadania, czy polecenia itp. Aby ich zamierzenia mogły zostać odpowiednio wykonane, a wyznaczony cel osiągnięty (nie ważne, czy jest to zabawa, czy odrabianie pracy domowej), muszą potrafić wykonywać pewne czynności. Bardzo ważne jest by dziecko umiało cofać się w myślach (po to by pamiętało i przypominało sobie jaki jest jego cel), wybiegać w myślach do przodu (by móc przewidzieć pewne sytuacje i podpowiedzieć sobie drogę postępowania), powstrzymać swoje emocje i motywować samego siebie do działania. Dzieci nadpobudliwe mają z tym ogromne problemy. Gdy karze im się coś przerwać i zająć inną czynnością, robią to z trudnościami, gdy same czegoś chcą, działania ich są natychmiastowe. W sytuacji, gdy są czymś bardzo zaabsorbowane, gdy robią coś, co sprawia im dużą przyjemność (np. gra komputerowa, oglądanie telewizji), 8 F. J. O Regan; Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydawnictwo Liber, Warszawa 2005, s. 13.

8 8 potrafią się nad tym długo skupiać, czyli zupełnie inaczej, niż gdy są do czegoś nakłaniane, gdy wykonują coś nudnego, czy mało przyjemnego 9. W porównaniu z innymi dziećmi w tym samym wieku i na podobnym etapie rozwojowym u dzieci z ADHD występuje nieuzasadniona, nadmierna aktywność ruchowa, najczęściej nazywana nadruchliwością. Dziecko nadpobudliwe nie może przez dłuższy czas usiedzieć w jednym miejscu, np. w trakcie lekcji chodzi po sali w momencie gdy nauczyciel tłumaczy zadanie, podczas wizyty znajomych rodziców w domu, biega bez opamiętania potrącając przedmioty czy też samych gości. Nawet, gdy siedzi na miejscu, nie potrafi skupić swojej uwagi np. na wspomnianym wcześniej nauczycielu. Macha nogami, bawi się rzeczami, które znajdują się w zasięgu jego rąk. W odróżnieniu od innych dzieci, nie potrafi ono oprzeć się pewnym zachowaniom, robiąc to właściwie nieświadomie. Uwaga, która powinna być skupiona na określonej osobie, czynności, czy też rzeczy, jest zaburzona. Powodem tego jest niewystarczająco wykształcona wybiórczość uwagi u dziecka, które skupia się na przypadkowym bodźcu przeważnie na tym, który jest nowy, bardziej widoczny, głośny. W trakcie odrabiania lekcji takim bodźcem może stać się przejeżdżający samochód, szczekający pies, leżąca na biurku zabawka lub zeszyt z innego przedmiotu. Zachowania tego typu są zupełnie niezależne od dziecka. Dzieci z ADHD rozpraszają się dużo szybciej i łatwiej od pozostałych, bodziec może być dużo słabszy, mniej widoczny, by skutecznie i na długo przeszkodzić w wykonywaniu zadania. Klasyfikacja bodźców jest dla nich niezwykle trudna. Każdy z nich, w odczuciu nadpobudliwego dziecka może okazać się równie ważny i ciekawy. Pojawia się wtedy problem, by z otaczających sygnałów wybrać tylko ten, który powinien być w tym momencie najistotniejszym, ten na którym powinno skupić uwagę 10. Stopień, w jakim występujące objawy przeszkadzają, utrudniają życie dziecku i jego otoczeniu (dorosłym i rówieśnikom), zależy głównie od wymagań i tolerancji tego właśnie otoczenia. Bardzo często pojawiają się różnice w relacjach rodziców dzieci z ADHD i np. nauczycieli mających z nimi kontakt. Rodzice, to osoby które codziennie stykają się z tym młodym, niespokojnym człowiekiem. Są właściwie przyzwyczajeni do pewnego rodzaju zachowań nauczyli się z tym żyć. Kontakt nauczyciela z 9 A. Kołakowski, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 1999, s A. Bryńska, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; ADHD, op. cit., s

9 9 nadpobudliwym uczniem jest w pewien sposób ograniczony. Spotykania odbywają się w określonym miejscu i czasie. Nauczyciel nie jest w stanie poświęcić dziecku tyle czasu co rodzic, nie jest z nim tak emocjonalnie związany, więc w jego odczuciach i relacjach zachowanie dziecka może być odbierane zupełnie inaczej. Zdarza się również tak, że objawy nadpobudliwości występują tylko w określonym miejscu (szkoła, dom itp.). Z pewnością nie jest to ADHD. Podobnie jest, gdy dziecko, które wcześniej było umiarkowanie spokojne, nagle zaczyna przejawiać zachowania nadpobudliwości. Wówczas należałoby zastanowić się nad czynnikiem, który może wywoływać w dziecku pewien rodzaj zachowania. Taka nagła zmiana w zachowaniu, może być wynikiem reakcji na jakieś trudne wydarzenia, lub sygnałem, że dziecko cierpi na jakąś chorobę somatyczną, neurologiczną czy psychiczną 11. Problem ADHD można również rozpatrywać w rozróżnieniu na płeć. Kiedyś uznawano, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej bardzo rzadko występuje u dziewcząt oraz, że nie stanowi on wyraźnego problemu klinicznego. Obecnie wiadomo, że jest to błędna teoria. Faktem jest, że ADHD jest zjawiskiem i połowę rzadszym u dziewcząt, niżu chłopców w tym samym wieku, jednak w obu przypadkach stanowi równie poważny problem kliniczny. Pierwsze objawy ADHD u dziewcząt widoczne są później (średnio o rok) niż u chłopców. Dziewczęta z ADHD przejawiają większe zaburzenia koncentracji uwagi, mają mniej objawów nadruchliwości i nadmiernej impulsywności oraz rzadziej zachowują się agresywnie w porównaniu z chłopcami, dlatego w takiej sytuacji zaburzenie to często nazywane jest ADD, czyli zaburzenie koncentracji uwagi bez nadruchliwości. ADD i ADHD to bardzo podobne stany różniące się jedynie występowaniem lub brakiem nadruchliwości 12. Dziewczynki bardzo często odbierane są jako osoby nieuporządkowane, nieodpowiedzialne, które źle radzą sobie w trudniejszych sytuacjach. Dziewczęta mają stosunkowo mniej kłopotów z nauką i konfliktów w szkole niż chłopcy. Jednak niestety niewiele im to pomaga. Stereotyp grzecznej dziewczynki powoduje, że przez nauczycieli i innych dorosłych postrzegane są często dużo gorzej niż nadpobudliwi chłopcy, co wywołuje u nich stres oraz problemy psychologiczne, które nie mijają wraz z objawami ADHD. U nadpobudliwych dziewcząt, tak samo jak i u chłopców, istnieje większe ryzyko występowania np. zachowań opozycyjno buntowniczych, zaburzonych zachowań (np. 11 A. Kołakowski, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; Nadpobudliwość, op. cit., s J. Arcelus, A. Munden; ADHD, op. cit., s. 8.

10 10 kradzieże), depresji, czy uzależnień. Dziewczęta z ADHD, bardziej od swoich rówieśniczek narażone są na stres i pojawienie się zaburzeń lękowych, gorzej radzą sobie w kontaktach społecznych, częściej są agresywne w stosunku o innych. Jako kobiety są dużo gorszymi kierowcami, wymuszającymi pierwszeństwo i nie stosującymi się do bezpiecznej prędkości. Bardzo niepokojący jest fakt, że 50% dziewczyn z nadpobudliwością miewa myśli samobójcze, a 25% z nich doprowadzało już u siebie do samouszkodzeń. Dużo częściej niż chłopcy narażone są na pojawienie się zaburzeń lękowych, uzależnianie od alkoholu, czy narkotyków 13. Wśród lekarzy i psychologów od lat toczy się spór, czy ADHD jest chorobą, czy zaburzeniem. W momencie, gdy nadpobudliwość rozpatrywana jest w charakterze choroby, istnieje nazwa jednostki chorobowej, określony sposób leczenia i postępowania. Jest jednak wiele osób, m.in. autorzy książki ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, które są przeciwne, by myślano o ludziach z ADHD jako o chorych. Osoby te prawidłowo odbierają świat, jednak robią to szybciej i bardziej chaotycznie często pomijając istotne dla innych ludzi szczegóły. Obowiązujących norm uczą się wolniej i wybiórczo, ale za swoje czyny odpowiadają tak samo jak inni. Ich mózg pracuje inaczej, co właśnie uniemożliwia, lub utrudnia im kontrolowanie własnych zachowań (uwagi, emocji, ruchów). Kłopoty z którymi sobie nie radzą to nadmierna ruchliwość, nadmierna impulsywność i problemy z koncentracją. Takie dzieci nie mają za dużo czegoś (emocji, czy energii), przeciwnie, mają za mało zdolności do wewnętrznej samokontroli 14. Bardzo ciężko jest im powstrzymać swoje odruchy, a czasem w ogóle tego nie potrafią. Najczęściej nieodpowiednio reagują na konkretne sytuacje (szybko i bezmyślnie), co niejednokrotnie wpędza je w tarapaty. Osobom dotkniętym ADHD zdecydowanie żyje się trudniej. Jednak dzięki pomocy ze strony otoczenia (rodziców, dalszej rodziny, sąsiadów, nauczycieli, rówieśników), mogą dojść w życiu do takich samych wyników, co osoby zdrowe lub dotknięte innymi zaburzeniami, np. krótkowzrocznością Przyczyny występowania zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej 13 A. Bryńska, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; ADHD, op. cit., s Ibidem, s K. Herda; O dzieciach, op. cit., s. 7-8.

11 11 Większość z badaczy zakłada, że główną przyczyną występowania ADHD jest nieprawidłowa praca połączeń między komórkami nerwowymi (tzw. połączeń neuronalnych), między korą mózgu (zwłaszcza płatami czołowymi), a jądrami podkorowymi. W efekcie prowadzi to do nieprawidłowych przekazów informacji za pomocą substancji dopaminy i noradrenaliny, które u dzieci nadpobudliwych mają wyraźnie obniżony poziom. Badania prowadzone nad budową mózgu ukazały widoczną różnicę między zdrowymi dziećmi, a tymi, które borykają się z nadpobudliwością. Objętość mózgu i móżdżku u dzieci z ADHD jest o około 3-4% mniejsza. Z badań dokonanych przez Johna Hilla, dotyczących trwałości zespołu nadpobudliwości wynika, że częstość pełnoobjawowego ADHD zmniejsza się o 50% w ciągu każdych 5 lat, wynika z tego, że każdego roku, jedno z 10 nadpobudliwych dzieci wyrasta z objawów, z zachowań, które do tej pory przejawiało 16. Badając przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej naukowcy biorą pod uwagę czynniki genetyczne i środowiskowe. Badacze donoszą, że 70 90% przypadków ADHD ma właśnie charakter genetyczny. Uważają, że jest to zaburzenie dziedziczone wielogenowo, gdzie kilka genów odpowiada za to zjawisko. Nieprawidłowo funkcjonujące geny osłabiają działanie substancji (dopaminy i noradrenaliny), które jak już wspomniałam uczestniczą w przekazywaniu impulsów w układzie nerwowym. Prawidłowo działająca dopomina pomaga selekcjonować i przetwarzać informacje oraz skupić się na wybranym bodźcu. Noradrenalina natomiast kontroluje ludzkie zachowania, pomaga w ocenie zagrożenia, a w razie potrzeby pobudza (lub hamuje) organizm do działania. Ekspozycja dziecka na szkodliwe czynniki w czasie ciąży, oglądanie telewizji przez dzieci w wieku 1 3, to przykłady czynników środowiskowych, które zdaniem badaczy również mogą wiązać się z nadpobudliwością, ale nie są czynnikami wywołującymi to zjawisko 17. Na temat przyczyn ADHD, najważniejszych informacji dostarczyły badania skupiające się na rodzinie. Dzięki nim, zauważono, że nadpobudliwość psychoruchowa jest zaburzeniem bardzo mocno uwarunkowanym genetycznie. U wszystkich dzieci ryzyko wystąpienia zaburzenia wynosi 3-5%. Natomiast jeżeli w rodzinie (bliższej lub dalszej) stwierdzono lub stwierdza się występowanie zespołu ADHD, ryzyko 16 A. Bryńska, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; ADHD, op. cit., s J. Tylżanowska-Kisiel, ADHD. op. cit., s

12 12 wystąpienia tego zaburzenia dziecka jest od 2 do 8 razy większe. W sytuacji, gdy jedno z rodziców cierpiało lub cierpi obecnie na tego typu zaburzenie, istnieje 50% możliwości, że dziecko również będzie nim dotknięte 18. W badaniach nad bliźniętami dowiedziono, że jeśli u jednego z dwujajowych bliźniąt występują zaburzenia koncentracji uwagi, to prawdopodobieństwo, że zaburzenie to dotyczy drugiego dziecka wynosi 19%. U bliźniąt jednojajowych takie prawdopodobieństwo bliskie jest 100%. To kolejny dowód na silne uwarunkowanie genetyczne tego zaburzenia. Według Sorfentein a dziedziczenie zaburzenia nadpobudliwości odbywa się przede wszystkim w linii męskiej. U dziewczynek ryzyko wystąpienia ADHD jest dużo mniejsze, są one jednak nosicielkami materiału genetycznego odpowiedzialnego za powstawanie zaburzeń tego typu 19. Odchodząc od genetyki, dowiadujemy się, że czynnikiem, który może spowodować lub nasilić objawy nadpobudliwości jest narażenie płodu na działanie nikotyny, która prawdopodobnie toksycznie działa na rozwijający się mózg, ponieważ zwiększa uwalnianie się dopaminy substancji, której jak już wspomniałam, u dzieci z ADHD jest wyraźnie mniej. Zwiększeniem objawów, czy też samym wystąpieniem zaburzenia u dziecka może być również spożywanie alkoholu przez kobietę będącą w ciąży, lub zatrucie ołowiem. Najnowsze wyniki badań obalają błędną teorię, że nadpobudliwość jest skutkiem nieprawidłowej sytuacji domowej i popełnianych przez rodziców błędów wychowawczych. Czynniki te mogą jedynie nasilać objawy zespołu hiperkinetycznego, czyli ADHD, jednak nie mogą decydować o występowaniu tego zaburzenia 20. Hanna Nartowska wymienia podstawowe czynniki, które jej zdaniem wpływają na prawidłowy rozwój dziecka: zadatki anatomiczno-fizjologiczne, aktywność dziecka, środowisko otaczające dziecko, wychowanie rodzinne i szkolne. 18 A. Bryńska, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; ADHD, op. cit., s G. Serfontein; Twoje nadpobudliwe dziecko. Poradnik dla rodziców. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s A. Bryńska, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; ADHD, op. cit., s

13 13 Uważa, że wzajemne połączenie tych czynników wpływa na ogólny rozwój psychoruchowy dziecka 21. Dzięki przeprowadzonym i prowadzonym nadal badaniom, wiemy dziś, że styl i metody wychowawcze oraz środowisko szkolne, nie odgrywają decydującej roli w kwestii występowania ADHD. Mogą natomiast pogłębiać skutki tego syndromu Typowe problemy i mocne strony dziecka nadpobudliwego O Regan dzieli problemy dziecka na trzy kategorie: 1. Problemy z nauką 2. Problemy z zachowaniem 3. Problemy w kontaktach międzyludzkich 23. Problemy, kłopoty nadpobudliwego dziecka najczęściej powiązane są z poczuciem własnej wartości, które zaczyna się rozwijać w człowieku od pierwszych chwil życia i zazwyczaj opiera się ono na przywiązaniu do ważnej osoby, którą najczęściej jest matka. Głównie od niej zależy rozwój dziecka i zaspokajanie jego potrzeb. Samoocena u nadpobudliwych dzieci najczęściej jest bardzo niska. Czują się gorsze od innych, mniej zaradne, głupsze, są uzależnione od opinii innych osób, przeważnie rówieśników. Na wszelkie możliwe sposoby zabiegają by ktoś je polubił, chciał z nimi przebywać i tak przyłączają się do najgorszych uczniów w klasie czy sekt różnego rodzaju. Samych siebie postrzegają jako osoby, które nie potrafią sprawnie działać i ponosić konsekwencji swoich czynów. Trudno jest im wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie, więc obwiniają innych za porażki jakie ponoszą 24. Dzieje się tak dlatego, że informacje które zdobywają z otoczenia (rodziców, rodziny, sąsiadów, nauczycieli, rówieśników) na swój temat są negatywne. Wpływają na to również niepowodzenia w szkole i grupie rówieśniczej oraz nadmierne karcenie ze strony dorosłych H. Nartowska; Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1982, s L. J. Pfiffner; Wszystko o ADHD. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004, s F. J. O Regan; ADHD, op. cit., s K. Herda; O dzieciach, op. cit., s E. Jaskółowska; Nadpobudliwość psychoruchowa opis i analiza przypadku. Nowa Szkoła 2003, nr 10, s

14 14 Wpływ na budowanie własnej wartości ma szereg czynników tj.: chwalenie, wspieranie, poczucie bycia wysłuchanym, możliwość podejmowania niektórych decyzji, respektowanie odczuć ze strony innych, odnoszenie sukcesów, grono przyjaciół. Większość tych elementów są w stanie zaspokoić rodzice, którzy od najmłodszych lat powinni pielęgnować u dziecka dobry obraz samego siebie. Bardzo ważne jest to szczególnie w przypadku dzieci nadpobudliwych, u których taki obraz może być często zaburzany przez otoczenie. Umacnianie ze strony rodziców ogromnie wpływa na rozwój, myślenie na swój temat oraz walkę ze stwierdzeniami innych osób. Dziecko wie, że każdy może się mylić i nie tylko jemu zdarzają się błędy, uczy się znosić sytuacje z którymi nie daje sobie rady, rozumie, że aby coś mu się udało musi próbować, wierzy w siebie i w to, że może się zmieniać na lepsze. Nadpobudliwe dziecko, które nie jest właśnie w taki sposób wzmacniane przez rodziców, tylko utwierdza się w przekonaniu, że skoro i w domu i w szkole i na podwórku uważa się je za niegrzecznego, niezdolnego itp., to tak właśnie jest i nie warto się starać tego zmieniać, bo to i tak nie przyniesie żadnego rezultatu 26. Dzieci z hiperaktywnością nie są w stanie uważać na lekcji, okazują mało wytrwałości, ciężko im skoncentrować się. Czasem wiercą się, huśtają na krześle, wciągają kolegów do rozmowy lub grają rolę klasowego błazna. Zdarzają się też dzieci, które są bardziej nieobecne, nie biorą udziału w życiu szkoły, często pogrążone we własnych myślach. Przez takie zachowania dzieci nadpobudliwe nie są w stanie dorównać osiągnięciom rówieśników. Szkolne wymagania stają się coraz trudniejsze poprzez nawarstwiające się zaległości 27. Zachowanie dzieci z ADHD bardzo często jest nieadekwatne do sytuacji. Reagują przekornie i z wściekłością w sytuacjach, gdy coś dzieje się nie po ich myśli. Na każdym kroku okazują wówczas swoje niezadowolenie. Utrudnia im to ogromnie zawieranie przyjaźni oraz zwykłe kontakty z rówieśnikami. Wykluczane są ze społeczności przedszkolnych i szkolnych, a duża część dzieci po prostu unika z nimi jakichkolwiek kontaktów K. Herda: O dzieciach, op. cit., s B. Kaltenthaler; Moje ADHD. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008, s B. Kaltenthaler: Moje, op. cit., s

15 15 Kłopoty związane z nauką i kontaktami z rówieśnikami oraz innymi otaczającymi ludźmi, to nie jedyne zmartwienie nadpobudliwego dziecka, nastolatka czy dorosłego. Sytuacje zwyczajnego dnia, które dla innych ludzi nie są nawet powodem do zastanowienia u osób z ADHD budzą ogromne problemy. Mycie się, ubieranie, pakowanie tornistra, to czynności wykonywane codziennie i codziennie mogą sprawiać ten sam uporczywy problem. Nadpobudliwe dziecko, nastolatek, czy nawet osoba dorosła nie radzi sobie z zaplanowaniem własnego czasu. Ciężko pamiętać im o zobowiązaniach, choć sami się ich podjęli, o ważnych terminach itp. Dlatego potrzebne są im (szczególnie dzieciom) stałe i sztywne ramy dnia, które przypominają o pewnych czynnościach i jednocześnie ułatwią ich wykonanie w całości. Oczywiście musi to być plan, który pozostawi trochę wolnego czasu i weźmie pod uwagę, że pewne czynności mogą potrwać znacznie dłużej niż powinny. Taki plan powinien dawać poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość iż pomiędzy zadaniami, które należy wypełnić jest też sporo wolnego czasu. Tak jak przy odrabianiu zadań domowych, tak przy realizowaniu planu dużą pomocą jest przypomnienie dziecku, że zbliża się termin któregoś z punktów (np. wyjścia do szkoły) oraz nagradzanie i karanie za przestrzeganie (bądź nie) założeń wynikających z planu 29. Na samym początku, planowanie i nadzorowanie realizacji poszczególnych elementów spoczywa na rodzicach, ponieważ nadpobudliwa osoba sama nie daje sobie z tym w ogóle rady. Plany te muszą być dla dziecka pomocą, wskazówką jak ma postępować, a nie kolejnym problemem któremu powinno stawić czoła. Plan wiszący w widocznym miejscu, gdzie dziecko zawsze może na niego zerknąć, daje poczucie pewnego rodzaju bezpieczeństwa i świadomości tego co dzieje się z nim i w około niego. Plany, które tworzone są wspólnie przez rodziców i dziecko, uczą powoli samodzielności i budowania własnych schematów. Dobrze jest ułatwić dziecku choćby sam poranek. Skoro nie potrafiło się samodzielnie ubrać, dlaczego miałoby dać sobie radę z innymi czynnościami w ciągu całego dnia? Porażka, którą rozpoczyna się dzień może zepsuć jego dalszą część niosąc ze sobą kolejne niepowodzenia. Natomiast każda, nawet najdrobniejsza dobrze wykonana rzecz, w oczach nadpobudliwego dziecka staje się nie lada wyczynem i daje motywację na wykonanie kolejnych, może już bardziej skomplikowanych rzeczy. Samo wywieszenie planu i przypominanie o jego punktach 29 A. Kołakowski, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; Nadpobudliwość, op. cit., s

16 16 nie gwarantuje skuteczności. Niektóre jego elementy (a może i nawet większość z nich) będą wymagały dokładniejszych instrukcji, pomocy przy ich realizacji. Tworzenie listy zadań przez dzieci wspólnie z rodzicami z których wieczorem wykreślane są czynności już wykonane, dają dziecku namacalny dowód ile rzeczy zrobiło. Nie można zakładać, że dziecko sobie z czymś nie poradzi, pomoc powinna nadejść wtedy gdy widzimy, że wykonanie przekracza możliwości dziecka 30. W pracy rodzica, opiekuna z nadpobudliwym dzieckiem, ogromne znaczenie ma jego spokój. Zdenerwowanie i krzyk rodzica powodują zupełnie odmienne zachowanie od oczekiwanego. Dla dziecka jest to kolejny rozpraszający je bodziec, który uniemożliwia podjęcie lub dokończenie czynności. Do nadpobudliwego dziecka nie można powiedzieć umyj się, bo zaraz wychodzisz do szkoły, ponieważ polecenie to składa się z kilku ważnych elementów. Łatwiej mu będzie, gdy polecenie będzie wyglądało np. tak: idź do łazienki. Weź szczoteczkę do zębów. Nałóż pastę do zębów na szczoteczkę.. Im bardziej szczegółowo są konstruowane polecenia dla takiego dziecka, tym większa jest szansa na to, że odpowiednio je zrozumie i dobrze wykona. Przy dziecku, które potrafi już czytać, dobrym pomysłem jest rozwieszenie, przyklejenie takich instrukcji w miejscach gdzie codziennie wykonuje pewne czynności, na szafce przy której się ubiera, na drzwiach do łazienki gdzie codziennie się myje, na wieszaku przy którym się rozbiera itp. Opatrzenie się z tymi instrukcjami, tak samo jak z planem dnia daje poczucie pewności i spokoju. Uczy wykonywania tych rzeczy. Powoli mogą one stawać się coraz mniej szczegółowe, aż staną się zupełnie niepotrzebne, ponieważ dziecko samo, bez potrzeby rodzica czy kartki będzie wiedziało co np. trzeba po kolei założyć na siebie, aby być kompletnie ubranym. Tak jak już wcześniej pisałam, nadpobudliwe dzieci uwagę skupiają na przypadkowym bodźcu, który w danym momencie jest dla nich najbardziej interesujący, najbliższy i nasilony. Polecenia wydawane przez rodzica, nauczyciela czy inną osobę najczęściej nie są tym najsilniejszym bodźcem. Komunikat wydawany dziecku powinien być poprzedzony zwróceniem jego uwagi na osobę mówiącą przez kontakt wzrokowy, zwrócenie, że będzie się do niego mówiło, znalezienie się w jego pobliżu. Dzieci z ADHD u których zaburzenia są bardzo mocno nasilone, mogą się skupić tylko na pierwszych słowach komunikatu, dlatego ich treść powinna być zwięzła i krótka. Polecenie przybiera wtedy formę jednoznaczną, nie zawiera zbędnych informacji które mogą u dziecka 30 Ibidem

17 17 wywoływać poczucie winy i beznadziejności. Polecenie, aby było wykonane, najczęściej musi zostać kilkakrotnie powtórzone. Wydane polecenie rodzic zawsze musi egzekwować, inaczej uczy dziecko, że to co do niego mówi nie warte jest uwagi, ponieważ i tak nic się nie stanie jak tego nie zrobi 31. Dzieci z ADHD to nie tylko jedno pasmo problemów i kłopotów. Posiadają bardzo niezwykłe cechy i szczególne mocne strony, co prawdopodobnie uwarunkowane jest sposobem w jaki przetwarzają informacje oraz przyjmowania i reagowania na bodźce z otoczenia. Należą do nich: Ogromna kreatywność wyobraźnia i kopalnia pomysłów. Dzieci nadpobudliwe odznaczają się wynalazczością, twórczością, innowacyjnością i nierzadko są wszechstronnie uzdolnione. Niespotykana spontaniczność która jest pozytywną stroną impulsywności. Otwarte wyrażanie uczuć, reagowanie i działanie przed zastanowieniem to charakterystyczne cechy. Dzięki temu sposób ich działania nie jest sztywny, nieelastyczny i z góry zaplanowany. Ta spontaniczność przynosi wiele pozytywnych emocji innym ludziom. Wielka siła wyrażania Niektóre dzieci posiadają zdolność do dobrego prezentowania się przez mimikę i gesty. Z dużym poczuciem humoru wynajdują nowe dowcipy, które wzbudzają śmiech u ludzi z otoczenia. Naturalna elastyczność dopasowywanie do nowych zdarzeń albo zadań to nie problem dla nadpobudliwego dziecka. Niepowtarzalne niedopasowanie wyobraźnia ADHD-owców odbiega od norm i jest zupełnie inna niż u ich rówieśników powodując niekonwencjonalne myślenie. Nie podporządkowują się łatwo, nie uznają autorytetu dorosłych, jednocześnie dają bardzo silny wyraz swojej indywidualności. Wielka wrażliwość która tworzy się przez napotykanie na rozmaite problemy, odrzucanie. Przed dziećmi otwiera się inny świat uczuć, który jest bardziej wyostrzony niż u innych ludzi. Wszystko odczuwają silniej, są subtelniejsze i często mają dobrą intuicję. Wysoka gotowość do ponoszenia ryzyka nieprzestrzeganie reguł, śmiałość, brawura, często naraża na podwyższone ryzyko wypadków i zranień. Pozytywną kwestią jest tworzona dzięki temu odwaga, wyższa niż u rówieśników. Momenty zagrożenia, 31 A. Kołakowski, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; Nadpobudliwość, op. cit., s

18 18 sytuacje, gdy ktoś oczekuje pomocy, to czas kiedy dzieci z ADHD mogą stać się prawdziwymi bohaterami. Mogą pokazać, że ich dzika strona jest też czasem przydatna. Ogromna radość z ruchu duża wytrwałość, dobra kondycja składają się na dobre wyniki w sporcie. A akurat tych cech dzieciom hiperaktywnym nie brakuje. Sport bardzo często okazuje się wspaniałym rozwiązaniem. Dzięki zdobywanym osiągnięciom zdobywają również tak ważne dla nich uznanie. Dla dzieci staje się nie tylko przyjemnością, ale też możliwością bezkarnego wyszalenia się Nauka sukcesy czy porażki? W klasach początkowych, gdzie dzieci dopiero przyzwyczajają się do szkoły, do panujących w niej zasad, do tego w jaki sposób ona funkcjonuje, dzieciom z ADHD jest bardzo ciężko. Wymaga się od nich zbyt wiele rzeczy jednocześnie: staranne pisanie, czytanie, liczenie itp.. Nauczyciel nie zawsze jest w stanie poświęcić nadpobudliwemu dziecku tyle czasu, by odpowiednio zrozumiało polecenie, by ono w ogóle do niego dotarło, bez szkody dla pozostałych uczniów. Dlatego dzieci hiperkinetyczne tak często, pomimo swoich możliwości, nie są w stanie przyswoić materiału podawanego przez nauczyciela i w związku z tym otrzymują złe stopnie, zniechęcając się do dalszej nauki 33. Szkoła staje się źródłem frustracji, niepowodzeń, utraty wiary w siebie i swoje możliwości oraz poszanowania własnej wartości 34. A przecież wcale tak być nie musi. Szkoła powinna być miejscem, gdzie dziecko będzie dobrze się czuło, którego nie będzie się bało. Nauczyciel powinien natomiast do każdego dziecka podchodzić indywidualnie, poznawać i rozumieć jego potrzeby, możliwości, oceniać sprawiedliwie i stosownie do możliwości dziecka oraz zapewniać opiekę na odpowiednim poziomie 35. Wiek, w którym dzieci rozpoczynają swoją edukację, dla większości z nich jest momentem, gdy zmienia się zdolność skupienia uwagi, wykonywania poleceń, potrafią zrobić zadanie do końca, usiedzieć w ławce około 45 minut, zapamiętać i stosować zasady panujące w klasie, poczekać na swoją kolej, stłumić niepożądane impulsy itp. 32 B. Kaltenthaler; Moje..., op. cit., s A. Janiec, M. Wojna; Okiełznać chaos. ADHD w szkole. Wyd.: Polskie Towarzystwo ADHD, Kraków 2006, s G. Serfontein; Twoje, op. cit., s C. Neuhaus; Dziecko nadaktywne. Niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci. Jak pomóc? Wydawnictwo Klub dla Ciebie, Warszawa 2003, s. 203.

19 19 Takie umiejętności dzieci posiadają przychodząc do szkoły lub właśnie tam szybko się ich uczą. Nie dotyczy to jednak ich nadpobudliwych kolegów, dla których te wymagania są niemal nie do spełnienia, a każda część ciała protestuje przed bezczynnym siedzeniem na miejscu i wsłuchiwaniem się w słowa nauczyciela. Początkowo wszystko może wydawać się zupełnie normalne, ponieważ jest to nowa, interesująca i stresująca dla dziecka sytuacja. Dlatego na samym początku potrafi się ono skupić i nie odróżnia się zbytnio na tle klasy. Problemy pojawiają się po kilku pierwszych tygodniach lub dniach chodzenia do szkoły, gdy dziecko już się do tego przyzwyczai. To, co wcześniej było ciekawe i nowe (pani, tablica, ławka, koledzy w klasie itp.) przestaje interesować nadpobudliwego ucznia. Nie stosuje się on do wskazówek nauczyciela, nie skupia się na zadaniu, zaczyna bez celu chodzić po klasie, zaczepia i rozprasza pozostałe dzieci. Na lekcjach w sytuacji, gdy nadpobudliwe dziecko poczuło się urażone, jest zdolne trzasnąć ręką w ławkę i wyjść z impetem. Uwagi w dzienniczku, czy zeszycie to niemal codzienność, a i tak nie powodują one u dziecka lepszego zachowania, czy refleksji z jego strony. Umacnia się w nim tylko przekonanie, jak bardzo jest bezwartościowe. Rodzice czytający je nie mogą wpłynąć na zachowanie pociechy, ponieważ z objawami ADHD trzeba walczyć w tej sytuacji i w tym czasie w którym się uwidaczniają. Pogadanka w domu nie uzmysłowi dziecku, że robi źle ani też nie spowoduje, że pewne zachowania przestaną występować. Informacje zapisane przez nauczyciela w zeszycie lub dzienniczku, które ułatwią pracę rodzica z dzieckiem w domu oraz pomogą by dziecko było lepiej przygotowane do zajęć, to informacja jakie nietypowe rzeczy będą potrzebne na kolejne zajęcia (blok, klej itd.), data zebrania, wycieczki, klasówki i in. 36 Bardzo często nauczyciele szufladkują takich uczniów, jako wiecznie przeszkadzających, zaburzających pracę całej klasy, a co najgorsze czasem określają mianem głupich. A tego już z pewnością nie można przypisać dzieciom z ADHD. Dzieci nadpobudliwe nie rzadko mają dużo gorsze stopnie od pozostałych osób z klasy, które są niejednokrotnie obniżane za zachowanie, choć takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w szkole 37. Niestety istnieją szkoły w których nauczyciele czy dyrekcja odpowiedzialnością za zachowanie nadpobudliwych dzieci na zajęciach obarczają 36 A. Bryńska, A. Kołakowski, A. Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk; ADHD, op. cit., s S. Harland; Dziecko nadpobudliwe czy genialne. Wydawnictwo Amber, Warszawa 2004; s. 56.

20 20 rodziców. A przecież to właśnie rolą pedagoga jest nauczanie, wychowywanie i wspieranie rodziców w tym trudnym procesie 38. Uczeń z ADHD nie potrafi podzielić zdobywanych informacji na mniej i bardziej ważne (tak samo jak wspomnianych wcześniej bodźców). Utrudnia mu selekcję materiału który powinien przyswoić, dlatego stara się uczyć na pamięć, a nie rozumieć. Długi tekst może spowodować u niego panikę i przerażenie oraz natychmiastowe zniechęcenie do podjęcia choćby próby zrobienia zadania. W trakcie egzaminu, sprawdzianu, nie sprawdza, czy wykonał poprawnie wszystkie zadania, czy nie ominął któregoś z nich. Jego wypowiedź jest bełkotem. Mówi bez planowania, szybko, często przerywając, a przez to jest nie rozumiany przez swoich słuchaczy 39. Aranżacja klasy w której odbywają się zajęcia może poprawić, ale też pogorszyć warunki do nauki i zachowanie uczniów, przez co wpływa na efekty zdobywania wiedzy. W przypadku nadpobudliwych dzieci, bardzo ważne jest by pamiętać o: posadzeniu ucznia hiperaktywnego z dala od miejsc, które mogą powodować rozproszenie i jednocześnie są blisko nauczyciela, dzieci powinny siedzieć tak, aby mogły stworzyć wyraźne granice między obszarami w których pracują, dobrze zorganizowana klasa (materiały potrzebne na wierzchu, te które są zbędne schowane), widocznym umieszczeniu interesujących pomocy wizualnych, miejscu na wywieszenie reguł i zasad zachowania wypracowanych wspólnie przez dzieci i nauczyciela 40. Odrabianie lekcji, to problem trudny zarówno dla nadpobudliwego dziecka jak i jego rodziców, którzy kierują jego wychowaniem i rozwojem. Powinni oni umiejętnie nakłonić dziecko by usiadło i odrobiło zadanie oraz pomóc przy tej czynności i sprawić by zajmowało się właśnie nią. Skutecznym pomysłem jest wyznaczenie stałej pory odrabiania zadania (np. 15 minut po obiedzie) oraz czasu jaki ma ono zajmować. Stałe 38 I. Turbiarz; Dziecko nadpobudliwe w szkole. Remedium 2004, nr 9, s E. Szewczuk, Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? Wychowanie w przedszkolu 2004, nr 4, s L. J. Pfiffner; Wszystko, op. cit., s

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Jak pracować ze zdolnymi?

Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców Marcin Braun, Maria Mach Poradnik dla nauczycieli i rodziców Marcin Braun Maria Mach Warszawa, 2012 Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

metoda zarządzania talentami

metoda zarządzania talentami Tutoring metoda zarządzania talentami z praktyki tutoringu akademickiego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Redakcja merytoryczna: dr Barbara

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

"4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III"

4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III 1 "4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III" program edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Szukała Większość nauczycieli marnuje czas na zadawanie pytań, które zmierzają do pokazania

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością Jan Nowak Tytuł publikacji w społeczności szkolnej Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe

Hodos. Studenckie Czasopismo Naukowe Hodos Studenckie Czasopismo Naukowe Nr 1 /2012 Komitet Recenzencki Czasopisma: Opiekunowie kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku Komitet Redakcyjny Czasopisma: Członkowie Koła

Bardziej szczegółowo

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU?

JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Marzena Żylińska JAK WYKORZYSTAĆ W SZKOLE POTENCJAŁ MÓZGU? Biblioteczka refleksyjnego praktyka Wrocław, maj 2012 www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl Szkoła dla mózgu

Bardziej szczegółowo