RŚ-VI MH Rzeszów, DECYZJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RŚ-VI.7222.1.1.2011.MH Rzeszów, 2011-08-04 DECYZJA"

Transkrypt

1 RŚ-VI MH Rzeszów, DECYZJA Działając na podstawie: art. 192, art. 215, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), art. 18, art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz ze zm.), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz ze zm.), ust. 2 pkt 6 i 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055), 2 ust. 1 pkt 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), 4 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206), 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281), 2 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87), 6 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95 poz. 558), 10, 11 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291), 2, 5, 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366), al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel , , fax ,

2 po rozpatrzeniu wniosku Federal-Mogul Gorzyce S.A., ul. Odlewników 52, Gorzyce z dnia 20 grudnia 2010 r. znak: NE/285/2010 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2007 r. znak: ŚR.IV /1/07, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji tłoków, oraz uzupełnienia przedłożonego przy piśmie z dnia 20 maja 2011 r. znak: NE/143/11 orzekam zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2007 r. znak: ŚR.IV /1/07, udzielającą Federal-Mogul Gorzyce S.A. z siedzibą w Gorzycach ul. Odlewników 52, Regon pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji tłoków, w skład której wchodzą urządzenia do wtórnego wytopu metali nieżelaznych z grupy Al (AK 12, AK, AlSi 12 i inne) o zdolności produkcyjnej do 40 Mg/dobę w następujący sposób: I. Punkty od I do IX otrzymują brzmienie: I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności I.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności Przedmiotem działalności Zakładu będzie produkcja tłoków, w ramach której eksploatowane będą urządzenia do wtórnego wytopu metali nieżelaznych z grupy Al (AK 12, AK AlSi 12 i inne) o zdolności produkcyjnej 40 Mg/dobę, oraz urządzenia do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych o całkowitej objętości wanien procesowych 35,2 m 3. Ponadto w Zakładzie prowadzone będą również procesy: produkcji aluminiowych stopów odlewniczych w postaci gąsek (zdolność produkcyjna Mg/rok), produkcji wkładek nośnych do tłoków w postaci tulei żeliwnych (zdolność produkcyjna 2875 Mg/rok), produkcji narzędzi i oprzyrządowania na potrzeby Zakładu (zdolność produkcyjna szt./rok), spalania gazu w kotłowni zakładowej, oczyszczania ścieków przemysłowych w zakładowej oczyszczalni ścieków. I.2. Parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom I.2.1. Parametry urządzeń technologicznych linii do produkcji tłoków: I Piec indukcyjny typu PIT-1000 (2 szt.) pojemność 1,0 Mg moc max. 350 kw zużycie energii 500 kwh/1 Mg Al szybkość topienia 300 kg Al/h temp. wytopu o C I Piec indukcyjny Junker typu MFT Al 1500 (2 szt.) pojemność 1,5 Mg RŚ-VI MH Str. 2 z 108

3 moc max. 800 kw zużycie energii 585 kwh/1 Mg Al szybkość topienia 800 kg Al/h temp. wytopu 820 o C I Piec gazowy STRICO (4 szt.) pojemność 1,0 Mg max. moc cieplna 0,8 MW temp. pracy 820 o C szybkość topienia 400 kg/h max. zapotrzebowanie gazu 179 m 3 /h I Piec gazowy PO 6000 (1 szt.) pojemność 6,0 Mg max. moc cieplna 1,2 MW temp. pracy 820 o C szybkość topienia 1000 kg/h max. zapotrzebowanie gazu 220 m 3 /h I Piec gazowy PANGBORN (3 szt.) pojemność 1,0 Mg max. moc cieplna 0,8 MW temp. pracy 820 o C szybkość topienia 400 kg/h max. zapotrzebowanie gazu 180 m 3 /h I Zbiornik argonu objętość 8 m 3 ciśnienie robocze w zbiorniku 4 Atm. ciśnienie maksymalne 150 Atm. I Urządzenia FDU do odgazowywania i rafinacji (stacjonarne) (3 szt.) czas rafinacji mieszanką chlor-argon 5 min. max. wydajność 3 zabiegi/godz. I Urządzenia FDU do odgazowywania i rafinacji (stacjonarne i przejezdne) (9 szt.) czas rafinacji argonem 5 min. max. wydajność 3 zabiegi/godz. I Piec gazowy JLS do obróbki cieplnej odlewów (5 szt.) moc 0,10 0,25 MW liczba palników 1 lub 2 zakres pracy o C max. temp. 300 o C możliwość załadowania 4 pojemniki o pojemności ok szt. tłoków benzynowych i ok. 450 tłoków diesel czas operacji 11 godzin max. wsad 4500 kg I Piec elektryczny Remix do obróbki cieplnej (2 szt.) zakres pracy ok. 230 o C max. temp. 250 o C możliwość załadowania 4 pojemniki o pojemności szt. czas operacji 9,5 godziny RŚ-VI MH Str. 3 z 108

4 ilość stref 2 moc 247 kw I Piec elektryczny Junker do obróbki cieplnej (2 szt.) zakres pracy ok. 230 o C możliwość załadowania pojemniki małe o pojemności ok. 240 szt. i 2 duże o pojemności ok. 450 szt./pojemnik liczba komór 2 komory pracujące niezależnie I Piec do wygrzewania wkładek alfin Elino (1 szt.) temp. pracy 230 o C moc 54 kw wsad max. 6 palet I Piaszczarka (2 szt.) medium lektrokorund skład chemiczny: Al 2 O 3 95% TiO 2 SiO 3 Cr 2 O 3 średnie zużycie 200 kg/m-c praca obieg zamknięty I Maszyny odlewnicze (69 szt.), kokilarki ręczne (7 szt.) łącznie 76 szt. wydajność: dla typu FATA benzyna: szt./godz. (linie GL1, GL3, GL4 i L31) ok. 100 szt./godz. (linie GL2, GL5) dla typu Fata diesel dla typu MLDB ok szt./godz. ok szt./godz. (dla tłoków o ø<100 mm) ok. 41 szt./godz. (dla tłoków o ø >100 mm) dla typu AF dla typu MLEB masa odlewanych tłoków zużycie sprężonego powietrza ok. 0,2 m 3 /h zużycie wody do chłodzenia ok. 1,5 m 3 /h I Piece podgrzewcze indukcyjne (130 szt.) I Piły (10 szt.) I Płuczka do wymywania rdzeni solnych (4 szt.) I Myjnia tunelowa MARR-GUYSON (1 szt.) pojemność komory myjącej pojemność komory płuczącej I pojemność komory płuczącej II środek myjący ok szt./godz. ok. 10 szt./godz. ok ton/m-c stężenie środka myjącego w kąpieli 1 2% stężenie oleju w komorze płuczącej max. 1,2% temperatura kąpieli o C temperatura nadmuchu o C ok l ok l (woda sanitarna) 500 l (woda DEMI) EMULSOL RN 1 (mieszanina środków powierzchniowo-czynnych niejonowych oraz inhibitora korozji) RŚ-VI MH Str. 4 z 108

5 I Myjnia natryskowa ZIPPEL (1 szt.) pojemność komory myjącej ok l pojemność komory płuczącej I ok. 600 l (woda sanitarna) pojemność komory płuczącej II ok. 600 l (woda sanitarna) pojemność komory płuczącej III ok. 600 l (woda DEMI) środek myjący Gardoclean S 5173, Gardobond-Additive H 7366 stężenie środka myjącego w kąpieli 0,15 0,7% stężenie oleju w komorze płuczącej max. 0,8% temperatura kąpieli do 65 o C temperatura nadmuchu min o C I Urządzenie do fosforanowania OVB 13 (1 szt.) odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 3 4 min. powierzchnia lustra kąpieli 1 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 0,4 m 3 fosforanowanie: skład kąpieli fosforany wapnia i magnezu kwas azotowy kwas fosforowy kwas borowy węglan wapnia węglan magnezu fluorki powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 3 4 min. grubość pokrycia 0,8 1,5 µm powierzchnia lustra kąpieli 3 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 3 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 5,5 m 3, stężona pojemność wanien procesowych 3,4 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenie do fosforanowania OVB 13N (1 szt.) odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 3 4 min. powierzchnia lustra kąpieli 2 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 2,3 m 3 fosforanowanie: skład kąpieli fosforany wapnia i magnezu kwas azotowy RŚ-VI MH Str. 5 z 108

6 kwas fosforowy kwas borowy węglan wapnia węglan magnezu fluorki powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 3 4 min. grubość pokrycia 0,8 1,5 µm powierzchnia lustra kąpieli 4,8 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 5,3 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 12,6 m 3, stężona pojemność wanien procesowych 7,6 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenie do fosforanowania ZB-467 (1 szt.) odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu ok. 50 dm 2 czas wsadu 3 4 min. powierzchnia lustra kąpieli 2 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1,0 m 3 fosforanowanie: skład kąpieli powierzchnia wsadu ok. 50 dm 2 czas wsadu 3 4 min. grubość pokrycia 0,8 1,5 µm powierzchnia lustra kąpieli 2 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1,0 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 10 m 3 stężona pojemność wanien procesowych fosforany wapnia i magnezu kwas azotowy kwas fosforowy kwas borowy węglan wapnia węglan magnezu fluorki 2 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenie 888 do fosforanowania w liniach GL3, GL4, DL5 (3 szt.) urządzenie po dokonaniu przezbrojenia może pracować jako urządzenie do cynowania i mycia aktywnego (w zależności od potrzeb). odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu 10 dm 2 czas wsadu 3 4 min. powierzchnia lustra kąpieli ok. 1,0 m 2 liczba wanien procesowych 3 szt. RŚ-VI MH Str. 6 z 108

7 pojemność wanny 0,6 m 3 fosforanowanie: skład kąpieli powierzchnia wsadu 10 dm 2 czas wsadu 3 4 min. grubość pokrycia 0,8 1,5 µm powierzchnia lustra kąpieli 1,5 m 2 liczba wanien procesowych 3 szt. pojemność wanny 1,0 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 12 m 3 stężona pojemność wanien procesowych fosforany wapnia i magnezu kwas azotowy kwas fosforowy kwas borowy węglan wapnia węglan magnezu fluorki I Urządzenie do fosforanowania L50 Ritter (1 szt.) odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 3 4 min. powierzchnia lustra kąpieli 3 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 4,8 m 3 fosforanowanie: skład kąpieli 4,8 m 3 (bez wód popłucznych) fosforany wapnia i magnezu kwas azotowy kwas fosforowy kwas borowy węglan wapnia węglan magnezu fluorki powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 3 4 min. grubość pokrycia 0,8 1,5 µm powierzchnia lustra kąpieli 2,5 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 3,0 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 21,0 m 3 stężona pojemność wanien procesowych I Urządzenie do cynowania OVB 13 (1 szt.) odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 1,5 3 min. 7,8 m 3 (bez wód popłucznych) RŚ-VI MH Str. 7 z 108

8 powierzchnia lustra kąpieli 1 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 0,4 m 3 cynowanie: skład kąpieli wodorotlenek sodu cynian sodu Dissolvine D40 powierzchnia wsadu dm 2 czas wsadu 1,5 3 min. grubość pokrycia 0,8 2 µm powierzchnia lustra kąpieli 3 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1,0 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 3,4 m 3 stężona pojemność wanien procesowych 1,4 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenie 888 do cynowania w linii GL1 (1 szt.) urządzenie po dokonaniu przezbrojenia może pracować jako urządzenie do fosforanowania i mycia aktywnego (w zależności od potrzeb). odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu ok. 10 dm 2 czas kąpieli 2 3 min. powierzchnia lustra kąpieli 1,0 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 0,6 m 3 cynowanie: skład kąpieli wodorotlenek sodu cynian sodu Dissolvine D40 powierzchnia wsadu ok. 10 dm 2 grubość pokrycia 0,8 2 µm czas kąpieli 2 3 min. powierzchnia lustra kąpieli 1,5 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1,0 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 4,0 m 3 stężona pojemność wanien procesowych 1,6 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenie 888 do mycia aktywnego w linii GL2 (1 szt.) urządzenie po dokonaniu przezbrojenia może pracować jako urządzenie do fosforanowania, cynowania i mycia aktywnego (w zależności od potrzeb). odtłuszczanie: skład kąpieli Gardoclean T 5375 stężenie preparatu 4 5% powierzchnia wsadu ok. 10 dm 2 czas kąpieli 2 3 min. powierzchnia lustra kąpieli 1,0 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. RŚ-VI MH Str. 8 z 108

9 pojemność wanny 0,6 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 4,0 m 3 stężona pojemność wanien procesowych 0,6 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenia do grafitowania w liniach: kabina GL2 (1 szt.), kabina GL3 (1 szt.), kabina GL5 (1 szt.), kabina K0 (2 szt.), kabina K3 na DL1 (1 szt.), kabina K4 na L50 (1 szt.), kabina K5 na L51 (1 szt.), kabina K6 (1 szt.), kabina K7 i kabina K8 (połączone w części K7 2szt., w części K8 1 szt.), kabina na OKS (1 szt.) typy stosowanych past AV 11D, AV13D, AV15, AV17,AL05, Molykote D10, Molykote D50 skład past mieszanka żywic i grafitu (w przypadku past AL05, stosuje się rozpuszczalnik AV06) I Piece do wygrzewania warstwy grafitowej przelotowe (6 szt.) w liniach: GL2 piec JLS (1 szt.) GL3 piec PLADREST (1 szt.) DL1 piec JLS (1 szt.) GL5 piec CALTHERM (1 szt.) L50 piec Lena (1 szt.) L51 piec Linn (1 szt.) komorowe (6 szt.): SEM-4 (1 szt.) EKOMAL (1 szt.) EUROTHERM (1 szt.) SEM4 (1 szt.) Piecyk do wygrzewania tłoków w linii GL3 (1 szt.) I Urządzenie do anodowania Gammat Vario HA (1 szt.) trawienie skład elektrolitu powierzchnia wsadu 5 dm 2 czas wsadu 0,5 min. powierzchnia lustra kąpieli 1,8 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1 m 3 anodowanie sposób załadunku ręczny skład elektrolitu powierzchnia wsadu 5 dm 2 czas wsadu 1,5 2 min. grubość pokrycia µm powierzchnia lustra kąpieli 1,8 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 6,0 m 3 stężona pojemność wanien procesowych kwas siarkowy Ecolyt HA 99.4 (kwas szczawiowy) kwas siarkowy Ecolyt HA 99.4 (kwas szczawiowy) 2,0 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenie do anodowania Gammat Vario HA (1 szt.) trawienie RŚ-VI MH Str. 9 z 108

10 skład elektrolitu kwas siarkowy Ecolyt HA 99.4 (kwas szczawiowy) powierzchnia wsadu 10 dm 2 czas wsadu 20 s powierzchnia lustra kąpieli 1,6 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1 m 3 anodowanie sposób załadunku skład elektrolitu powierzchnia wsadu 10 dm 2 czas wsadu 100 s grubość pokrycia µm powierzchnia lustra kąpieli 1,6 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 5,0 m 3 stężona pojemność wanien procesowych automatyczny kwas siarkowy Ecolyt HA 99.4 (kwas szczawiowy) 2,0 m 3 (bez wód popłucznych) I Urządzenie do anodowania na wydziale produkcji tłoków OKS (1 szt.) trawienie skład elektrolitu powierzchnia wsadu 5 dm 2 czas wsadu 0,5 min. powierzchnia lustra kąpieli 1,8 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. pojemność wanny 1 m 3 anodowanie sposób załadunku ręczny skład elektrolitu powierzchnia wsadu 5 dm 2 czas wsadu 1,5 2 min. grubość pokrycia µm powierzchnia lustra kąpieli 1,8 m 2 liczba wanien procesowych 1 szt. kwas siarkowy Ecolyt HA 99.4 (kwas szczawiowy) kwas siarkowy Ecolyt HA 99.4 (kwas szczawiowy) pojemność wanny 1 m 3 całkowita pojemność wanien procesowych 6,0 m 3 stężona pojemność wanien procesowych 2,0 m 3 (bez wód popłucznych) Wanny każdego z w/w urządzeń obróbki powierzchniowej ustawione będą szeregowo na wydzielonej powierzchni, obejmującej część hali, tworzącej bezodpływowy zbiornik uszczelniony wykładziną chemoodporną. RŚ-VI MH Str. 10 z 108

11 I.2.2. Parametry urządzeń technologicznych wydział przetopu wiórów aluminiowych: I Separator magnetyczny I Urządzenie rozdrabniające wióry I Wirówka do wiórów typ K61 moc urządzenia 4,7 kw rola urządzenia oddzielanie chłodziwa od wiórów Al I Suszarka do wiórów CDS1RCw skład której wchodzić będą: podajnik ślimakowy komorę załadowczą wyposażoną w: termoparę typu K, czujnik ciśnienia, klapę z przeciwwagą, która spełniać będzie funkcję wyładowczą oraz odprowadzać będzie nadmiar ciśnienia, cylinder obrotowy suszarki, komorę energii, wyłożoną od środka materiałem ogniotrwałym i izolującym (beton ogniotrwały oraz włókna ceramiczne), wyposażoną w: palnik etanowy o mocy 700 kw, czujnik poziomu O 2, termoparę typu K, komorę rozładowczą, izolowaną włóknem ceramicznym wzmocnionym siatka stalową, dopalacz pizolityczny, do którego doprowadzane będą spaliny z odparowania związków organicznych, wyposażony w palnik o mocy ok. 700 kw. I Separator magnetyczny I Zespół sit I Bufor wiórów I Przenośnik ślimakowy I System przenośników I Piec gazowy FUS/20/PB/M (1 szt.) pojemność 20 Mg moc max. 1,0 kw temp. pracy 770 o C szybkość topienia 300 kg/h max zapotrzebowanie gazu 200 m 3 /h I Linia do gąsek aluminiowych typ DY4 7JH (1 szt.) moc 3 kw wydajność 2,5 3 Mg/h masa odlewanych sztabek 5 kg I.2.3. Parametry urządzeń technologicznych linii do produkcji komponentów (produkcji wkładek): I Piec indukcyjny typu PIT-500 (3 szt.) pojemność 0,5 Mg moc max. 400 kw zużycie energii 1140 KWh/1 Mg żeliwa temp. wytopu o C I Maszyna odśrodkowa (6 szt.) moc 7 kw RŚ-VI MH Str. 11 z 108

12 prędkość obrotowa 1200 obr/min temp. pracy o C I Tokarka WEISSER (3 szt.) zadanie technologiczne toczenie średnicy zewnętrznej i nacinanie kanałków w tulei moc 18 kw prędkość obrotowa wrzeciona 1455 obr/min I Tokarka WEIPERT (3 szt.) zadanie technologiczne wytaczanie otworu tulei moc 18,5 kw prędkość obrotowa wrzeciona 1455 obr/min I Automat tokarski EMAG (4 szt.) zadanie technologiczne toczenie wkładek na gotowo wg kopiału moc 58 kw prędkość obrotowa wrzeciona obr/min I Tokarka CNC TAE 25N (2 szt.) zadanie technologiczne toczenie wkładek na gotowo wg programu moc 9 kw I Tokarka TRC 100 Poręba (1 szt.) zadanie technologiczne toczenie średnicy zewnętrznej, nacinanie kanałków i wytaczanie moc I Tokarka ACT 4 Okuma (1 szt.) zadanie technologiczne otworu tulei (duże wkładki) 29 kw dla 1490 obr/min 20 kw dla 740 obr/min toczenie wkładek na gotowo wg programu (duże wkładki) moc 36 kw zakres prędkości wrzeciona obr/min I Urządzenie do zgrzewania IT 1000 (1 szt.) zadanie technologiczne zgrzewanie kołków stalowych do pierścieni żeliwnych moc zakres prądu zgrzewania czas zgrzewania zakres spawania trzpieni 17 kw A s 2 10 mm I.2.4. Parametry urządzeń technologicznych linii oprzyrządowania odlewniczego (narzędziowni): I Piły taśmowe 2 szt. I Piła hydrauliczna 1 szt. I Przecinarka tarczowa 1 szt. I Przecinarka plazmowa 1 szt. I Tokarka numeryczna 1 szt. I Tokarki uniwersalne 10 szt. I Centra obróbcze HAAS 2 szt. I Frezarki konwencjonalne 9 szt. RŚ-VI MH Str. 12 z 108

13 I Frezarki numeryczne 2 szt. I Wiertarko frezarki 2 szt. I Wiertarki współrzędnościowe 2 szt. I Wiertarki kadłubowe 2 szt. I Piece hartownicze 10 szt. I Wanny hartownicze 3 szt. I Wanny do płukania 2 szt. powierzchnia 0,7 m 2 czas kąpieli ok. 2 min skład kąpieli: 1 wanna woda gorąca 70±5 o C 1 wanna woda zimna temperatura otoczenia I Wanna do odtłuszczania elektrochemicznego 1 szt. powierzchnia 0,7 m 2 temperatura kąpieli 70±5 o C gęstość prądu 5 10 A/dm 2 czas kąpieli 3 5 min skład kąpieli: wodorotlenek sodowy (NaOH) g/l węglan sodowy (Na 2 CO 3 ) g/l fosforan trójsodowy (Na 3 PO 4 ) g/l korektor ZWO (BETACHEM) 2 5 g/l I Wanna do trawienia 1 szt. powierzchnia 0,25 m 2 temperatura kąpieli o C czas kąpieli skład kąpieli: roztwór 20% kwasu solnego I Wanna do oksydacji 1 szt. powierzchnia 0,375 m 2 temperatura kąpieli czas kąpieli skład kąpieli: wodorotlenek sodowy (NaOH) azotan sodowy (Na 2 NO 3 ) azotyn sodowy (NaNO 2 ) I Wanna do impregnacji 1 szt. powierzchnia 0,5 m 2 temperatura kąpieli 1 10 min (w zależności od stopnia korozji) o C min (w zależności od gatunku stali) g/l g/l g/l o C ok. 3 min czas kąpieli skład kąpieli: mydło malarskie I Wanna do natłuszczania 1 szt. powierzchnia 0,5 m 2 temperatura kąpieli czas kąpieli g/l o C ok. 2 min RŚ-VI MH Str. 13 z 108

14 skład kąpieli: olej wrzecionowy I Spawarki 3 szt. I Szlifierki 16 szt. I Docieraczki 2 szt. I Szlifierki optyczne 2 szt. I Szlifierko ostrzałki 6 szt. I Ostrzałki 6 szt. I Szlifierki specjalne 7 szt. I Elektrodrążarki 4 szt. I.2.5. Parametry urządzeń technologicznych kotłowni zakładowej I Kocioł gazowy DWH 1850, płomienicowo płomieniówkowy, wyposażony w ekonomizer 2 szt. moc kotła 18,5 MW wydajność cieplna kcal/h ( kj/h) sprawność cieplna z ekonomizerem 94 % I.2.6. Parametry urządzeń technologicznych zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych I Przepompownia P1 przepompownia ścieków emulsyjnych, zlokalizowana w podziemnej części budynku oczyszczalni ścieków przemysłowych. Ścieki emulsyjne popłuczne z myjni tłoków, pompowane będą rurociągami z hal produkcyjnych do zbiorników magazynowych, znajdujących się w podziemnej części przepompowni i przeznaczonych do gromadzenia ścieków. Do gromadzenia ścieków przeznaczone są trzy zbiorniki magazynowe o cylindrycznym kształcie stalowe, otwarte, wyposażone w przelewy i sygnalizacje poziomów ścieków (poj. 3 m 3 każdy), wyposażone w sygnalizację poziomu maksymalnego i minimalnego ścieków. Ze zbiorników magazynowych ścieki przepompowywane będą pompami typu 50Z2K6 (2 szt.) o wydajności 24 m 3 /h i typu PJM180 (2 szt.) o wydajności 16 m 3 /h do komór reakcji II. I Przepompownia P2a zlokalizowana w budynku Tłoki Długie Serie. Do przepompowni dopływać będą grawitacyjnie ścieki z kontrolnego laboratorium chemicznego. Ścieki gromadzone będą w zlokalizowanych w przepompowni dwóch stalowych zbiornikach magazynowych o pojemności 2 m 2 każdy, wyposażonych od wewnątrz w okładziny gumowe. Zawartość zbiorników okresowo będzie przepompowywana do komór reakcji II przy pomocy 2 pomp typu 32 KMG, o wydajności 6 m 3 /h. I Napowietrzne rurociągi przesyłowe odprowadzające ścieki z linii produkcyjnych wydziału Tłoki Długie Serie i Tłoki Krótkie Serie (anodowanie, fosforanowanie, cynowanie) do komór reakcji II. Do przesyłu ścieków wykorzystywane będą pompy KS5 o wydajności 6 m 3 /h (12 szt.). I Hala przygotowania i dozowania reagentów (parter obiektu oczyszczalni) z sześcioma stalowymi zbiornikami, o pojemności 1 m 3 każdy, powleczonymi od wewnątrz wykładziną chemoodporną; przeznaczonymi do przygotowywania reagentów (wapno hydratyzowane, koagulant, flokulant, węgiel aktywny). Zbiorniki ustawione będą na powierzchni tworzącej bezodpływowy zbiornik uszczelniony wykładziną chemoodporną. Zbiorniki wyposażone będą w mieszadła mechaniczne z regulatorami obrotów. Ze zbiornikami współpracować będą pompy dozujące reagenty: RŚ-VI MH Str. 14 z 108

15 pompy typu 50 Z2K6 (2 szt.), pompy typu 32 KMG (4 szt.). I Pompy technologiczne przeznaczone do: przepompowywania ścieków do osadnika pompy typu 50 Z2K6 (2 szt.), przepompowywania osadów na prasy filtracyjne pompy typu 80 Z2K6 (2 szt.), pompy recyrkulacyjne do komór reakcji typu 65G231 (3 szt.). I Komory reakcji II (3 szt.) zlokalizowane w oczyszczalni ścieków przemysłowych, wykonane ze stali cylindryczne zbiorniki o pojemności 60 m 3 każdy. Wnętrze komór zabezpieczone będzie okładziną chemoodporną,. Przed utratą ciepła komory chronić będzie izolacja cieplna. Komory wyposażone będą w króćce doprowadzające ścieki, reagenty i sprężone powietrze oraz pomost dla obsługi. W każdej z komór znajdować się będzie ruszt napowietrzający z perforowanych rur stalowych. Osadnik zbiornik stalowy o pojemności 180 m 3, ustawiony na fundamencie żelbetowym, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie komór reakcji. Część górna w postaci walca o średnicy ok. 6 m, część osadowa w postaci stożka ściętego. Pojemność części osadowej ok. 40 m 3. Wnętrze osadnika zabezpieczone będzie warstwą lakieru chemoodpornego. Zewnętrzna część osadnika posiadać będzie izolację termiczną. Na wyposażenie osadnika składać się będą: rura centralna 200 mm, koryta przelewowe, rurociąg do odprowadzania ścieków oczyszczonych z koryt przelewowych, rurociąg spustowy osadu 150 mm, rurociąg do przepompowywania osadów ściekowych na prasy filtracyjne. Osadnik wyposażony będzie także w pomost dla obsługi. Prasy filtracyjne Typ C-800 (3 szt.) o powierzchni filtracyjnej 17 m 2. Prasy wyposażone będą w ramki (16 szt.) o powierzchni 800x800 mm, przedzielone tkaniną filtracyjną. Osady ściekowe do prasy doprowadzane będą rurociągiem pod ciśnieniem 3 4,5 atm. Wydajność filtracji osadów ściekowych 3,0 kg/m 2 /h. I.3. Parametry procesów produkcyjnych prowadzonych w instalacji I.3.1. Linia do produkcji tłoków I Przebieg procesu topienia Gotowe suche stopy aluminium (AK 12, AK AlSi 12 i inne) o wielkości i gestości dostosowanej odpowiednio do rodzaju i parametrów stosowanych pieców poddawane będą procesowi przetapiania w temperaturze ok o C w piecach indukcyjnych bądź gazowych z kontrolą spalania i rekuperacją wyposażonych w szczelne pokrywy zamykające. W przypadku pieców indukcyjnych ładowanie wsadu odbywać się będzie mechanicznie za pomocą urządzenia dźwigowego, a stosowane jednostki będą miały pojemność ok. 0,5 2 Mg. Dopuszczane będzie również ręczne ładowanie wsadu za pomocą szufli i kleszczy. W przypadku pieców gazowych ładowanie wsadu odbywać sie będzie za pomocą urządzenia załadowczego, a stosowane jednostki będą miały pojemność ok. 1 6 Mg. Proces topienia oraz praca pieców sterowana będzie automatycznie z zachowaniem optymalnych temperatur topienia odpowiadających wymogom technologicznym. Do czyszczenia pieców stosowany będzie preparat PROBAT FLUSS Ofenreiniger 200, zawierający sześciofluorokrzemian sodu o stężeniu poniżej 10%. RŚ-VI MH Str. 15 z 108

16 I Przebieg procesu rafinacji i modyfikacji Po przetopieniu i przewiezieniu stopu za pomocą zamkniętych kadzi wyposażonych w izolowane pokrywy o pojemności ok. 500 kg każda, płynny metal poddawany będzie procesowi rafinacji mieszanką argon chlor (do 2% chloru) w celu odgazowania stopu głównie poprzez usunięcie rozpuszczonego wodoru. Rafinacja ta będzie prowadzona w temperaturze ok. 800 o C przy zastosowaniu urządzeń FDU. Chlor wykorzystywany do rafinacji przechowywany będzie w butlach metalowych (pojemność butli 50 kg) w rozdzielni chloru znajdującej się przy topialni. Rozdzielnia chloru wyposażona będzie w wentylację i sygnalizację oraz zbiornik do neutralizacji chloru w razie awarii butli. Maksymalne roczne zużycie chloru wyniesie ok. 6,5 Mg, a maksymalna wielkość magazynowania ok. 150 kg (3 butle). Transport chloru odbywać się będzie za pomocą wózków platformowych z prędkością wynikającą z obowiązującej instrukcji tj. maksymalną 15 km/h po drogach i 5 km/h w pomieszczeniach i halach. Butle z chlorem przewożone będą w pozycji poziomej zabezpieczone łańcuchami przed upadkiem, przemieszczaniem się i wstrząsami na specjalnych podkładach. Zawory zabezpieczane będą kołpakami. Pracownicy zatrudnieni przy przeładunku i transporcie chloru będą zapoznani z kartami charakterystyk dotyczących transportu, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, a także będą umieć zastosować środki neutralizujące lub gaszące oraz posiadać i stosować wymagany sprzęt ochronny. Po zakończeniu rafinacji celem uzyskania struktury drobnoziarnistej odlewów stop poddawany będzie modyfikacji przy zastosowaniu miedzi fosforowej (CuP 8 ). Tak przygotowany ciekły metal przelewany będzie przy zastosowaniu urządzenia filtrującego do pieców podgrzewczych. Następnie płynny metal poddawany będzie rafinacji argonem w temperaturze ok. 740 o C przy zastosowaniu urządzeń FDU. I Przebieg procesu odlewania Z przygotowanego stopu elementy będą odlewane grawitacyjnie do metalowych kokil przy użyciu kokilarek ręcznych i hydraulicznych (w zależności od rodzaju wyrobu produkowanego w danej chwili). Kokilarki chłodzone będą wodą znajdującą się w obiegu zamkniętym. W celu zapobieżenia zastyganiu płynnego metalu w trakcie procesu odlewania poddawany on będzie ciągłemu podgrzewaniu w piecach podgrzewczych indukcyjnych do temperatury ok. 740 o C. I Przebieg procesu obróbki Odlane elementy po ostygnięciu poddawane będą obróbce wstępnej polegającej na obcinaniu niepotrzebnych elementów oraz obróbce cieplnej w piecach gazowych i elektrycznych. Następnie elementy poddawane będą procesom obróbki wiórowej tj. toczeniu, wierceniu wymaganych otworów, frezowaniu, rozwiercaniu oraz przepychaniu. Po zakończeniu procesu obróbki wiórowej elementy będą myte w myjniach MARR-GUYSON, ZIPPEL lub w urządzeniu RITTER oraz poddawane procesom obróbki powierzchniowej tj. fosforanowaniu, cynowaniu, grafitowaniu lub anodowaniu. I Fosforanowanie Proces ten ma na celu utworzenie powłoki konwersyjnej i polegać będzie na zanurzaniu metalu w wodnym roztworze jednopodstawionego fosforanu, zawierającym wolny kwas fosforowy. Pozwala to na utworzenie warstw zmniejszających współczynnik tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego. Fosforanowanie wykonywane będzie przy pomocy urządzeń: OVB 13 i ZB-467 oraz 888. RŚ-VI MH Str. 16 z 108

DECYZJA. o r z e k a m

DECYZJA. o r z e k a m WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszów, 2007-05-31 ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów skr.poczt.297 ŚR.IV-6618-3/3/06 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 17 850 17 80, 17 850 17 82, fax 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie. OS-I.7222.11.1.2013.EK Rzeszów, 2013-06-11 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 378 ust.

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA

OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA OS-I.7222.22.1.2013.EK Rzeszów, 2013-04 - 05 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), - art. 378

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysługarbarskiego oraz układ do unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego

Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysługarbarskiego oraz układ do unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego Sposób unieszkodliwiania odpadów przemysługarbarskiego oraz układ do unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego Przedmiotem wynalazku jest sposób unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA WSTĘP TEORETYCZNY Powłoki konwersyjne tworzą się na powierzchni metalu

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA

OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA OS-I.7222.31.10.2013.MH Rzeszów, 2013-12-27 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 378 ust. 2a

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

LINIA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TRINCO

LINIA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TRINCO LINIA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TRINCO Firma Wireland sp. z o.o. oferuje sprzedaż linii do malowania proszkowego szwedzkiej firmy TRINCO. Linia do malowania została zakupiona w 2002 roku przez firmę Wireland

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

REMIX S.A. Urządzenia do procesów odlewniczych i obróbki cieplnej

REMIX S.A. Urządzenia do procesów odlewniczych i obróbki cieplnej REMIX S.A. Urządzenia do procesów odlewniczych i obróbki cieplnej Piece tyglowe Piece tyglowe są przeznaczone do topienia lub przetrzymywania ciekłych metali nieżelaznych i ich stopów: aluminium, miedzi,

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.EK.7660/62-4/09 Rzeszów, 2010-02-26 D E C Y Z J A

RŚ.VI.EK.7660/62-4/09 Rzeszów, 2010-02-26 D E C Y Z J A RŚ.VI.EK.7660/62-4/09 Rzeszów, 2010-02-26 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./,

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

OS-I MH Rzeszów, DECYZJA

OS-I MH Rzeszów, DECYZJA OS-I.7222.55.4.2012.MH Rzeszów, 2012-09-20 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.); art.

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.44.2.2012.DW Rzeszów, 2012-05-02 D E C Y Z J A

OS-I.7222.44.2.2012.DW Rzeszów, 2012-05-02 D E C Y Z J A OS-I.7222.44.2.2012.DW Rzeszów, 2012-05-02 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. eks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 2014-05-20 DECYZJA

OS-I.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 2014-05-20 DECYZJA OSI.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 20140520 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), art.188, 192,

Bardziej szczegółowo

I Wymagania techniczne dla projektowania:

I Wymagania techniczne dla projektowania: Rzeszów, 28.05.2015 Adamet Witold Gajdek, Adam Pęczar sp. jawna ul. Chmaja 4 35-021 Rzeszów Dot. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów ze stopów

Bardziej szczegółowo

EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych

EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych EP.3 Odpylanie wtórnych gazów odlotowych Opis: Aż do wczesnych lat siedemdziesiątych stalownie konwertorowo tlenowe były budowane bez wtórnych urządzeń odpylających. W wyniku tego, większość dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06. 29 10 01 09* Kwas siarkowy. 30 10 01 22* Odpady 01 06 01 01* Kwas siarkawy i siarkowy. 02 06 01 02* Kwas chlorowodorowy. 03 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy. 04 06 01 06* Inne kwasy. 05 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy. 06 06 02 03* Wodorotlenek

Bardziej szczegółowo

1. Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym

1. Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym . Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym Taśma sortownicza.. 3 Konstrukcja Opis pozycja./ Wydajność 6000 [kg/h] 3 [m] x [m] Silnik elektryczny trójfazowy [kw] 3 Konstrukcje pomocnicze Opis

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Urządzenia dodatkowe Filtry powietrza PDC Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Kadzie PMV Filtry powietrza Filtry powietrza PDC służą

Bardziej szczegółowo

RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A

RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A RŚ-VI.7222.29.1.2011.DW Rzeszów, 2011-03-22 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

FRIDURIT Neutralizatory powietrza

FRIDURIT Neutralizatory powietrza FRIDURIT Neutralizatory powietrza 1 FRIDURIT Neutralizatory powietrza są w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, skonstruowanymi specjalnie do zastosowania bezpośrednio nad dygestorium lub jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem SurTec 609 Zetacoat rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem Spis treści: właściwości przebieg procesu odtłuszczanie płukanie pasywacja porady eksploatacyjne zdjęcia multi

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna pompa do zastosowania

Specjalistyczna pompa do zastosowania Specjalistyczna pompa do zastosowania Wiemy jak radzić sobie z cieczami Tapflo zaopatruje przemysł obróbki powierzchniowej w pompy od ponad 25 lat. Posiadamy wiedzę jak dobierać odpowiednie pompy i filtry

Bardziej szczegółowo

Form-Pat Katalog. Wirówki firmy RumA - instalacje czyszczące

Form-Pat Katalog. Wirówki firmy RumA - instalacje czyszczące Form-Pat Katalog Wirówki firmy RumA - instalacje czyszczące Wersja mobilna Wersja stacjonarna System czyszczenia - wirówki stosowane są do rozdziału stałych i ciekłych elementów składowych występujących

Bardziej szczegółowo

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP Brykieciarki VOTECS typu Redukcja objętości odpadów Warsztaty i fabryki zajmujące się obróbką drewna codziennie wytwarzają znaczne ilości wiórów i trocin. Odpady te zajmują dużą przestrzeń, zarówno podczas

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW Inwestycja przynosząca zysk dla inwestora oraz środowiska FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW RS 120 RS 250 RS V 600 RS 120 + myjnia LM 80 U Seria przemysłowa Oszczędność: do 65% kosztów rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA MODERNIZACJA TECHNOLOGII ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis do projektu modernizacji technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Sposób i urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych

Sposób i urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych Sposób i urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych 5 30 Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do kontrolowanego i automatycznego odzysku materiałów krzemowych z ogniw

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta 2015-10-15 10:51 KREZUS SA Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta Raport bieżący z plikiem 33/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

Instalacji odmagnezowania blendy flotacyjnej w Dziale Przeróbki Mechanicznej Olkusz Pomorzany ZGH Bolesław S.A.

Instalacji odmagnezowania blendy flotacyjnej w Dziale Przeróbki Mechanicznej Olkusz Pomorzany ZGH Bolesław S.A. Instalacji odmagnezowania blendy flotacyjnej w Dziale Przeróbki Mechanicznej Olkusz Pomorzany ZGH Bolesław S.A. AMK Kraków SA al. Jana Pawła II 41; 31-864 Kraków Tel. 12 647 66 38 www.amk@amk.krakow.pl;

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

SurTec 865 miedź kwaśna

SurTec 865 miedź kwaśna SurTec 865 miedź kwaśna właściwości w niskich gęstościach prądu tworzy jasne, błyszczące powłoki powłoki drobnoziarniste, elastyczne nadaje się do elementów o skompilkowanych kształtach stosowana w liniach

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH A/OCH/KOR/P Produkt przeznaczony do ochrony przemysłowych systemów chłodzących przed korozją i odkładaniem się kamienia. Odpowiednio dobrane związki

Bardziej szczegółowo

Linia do koloryzacji granulatu i ścieru gumowego

Linia do koloryzacji granulatu i ścieru gumowego Linia do koloryzacji granulatu i ścieru gumowego Str. 1/5 W skład linii wchodzą: Stanowisko rozładunku granulatu gumowego z big-bagów Przenośnik taśmowy Stanowisko ważenia Mikser Stacja pakowania do big-bagów

Bardziej szczegółowo

Właściwości niklu chemicznego

Właściwości niklu chemicznego Nikiel chemiczny Właściwości niklu chemicznego DuŜa twardość powłoki Wysoka odporność na ścieranie Równomierne rozłoŝenie powłoki na detalu (bardzo waŝne przy detalach o skomplikowanym kształcie) Odporny

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej DWUKOLUMNOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY SERII MX PRZEZNACZONE DO PRACY CIĄGŁEJ Wydajność produkcji wody miękkiej uzależniona jest od typu stacji i odpowiada

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.7660/21-3/08 Rzeszów, 2008-08-22 DECYZJA

RŚ.VI.7660/21-3/08 Rzeszów, 2008-08-22 DECYZJA RŚ.VI.7660/21-3/08 Rzeszów, 2008-08-22 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 378

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc.

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc. WODOCIĄGI KIELECKIE sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel. 0-41/3650 41/365-31-00, fax. 0-41/3450 41/345-52-2020 e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl kiel.com.pl http://www.wod-kiel.com.pl Prezentacja

Bardziej szczegółowo

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału

od 80 t/h do 250 t/h w zależności od materiału I. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI MASZYNY DESTROYER 1112 Mobilna kruszarka udarowa KEESTERACK DESTROYER 1112 to uniwersalna maszyna mobilna która znajdzie zastosowanie zarówno przy wyburzeniach jak

Bardziej szczegółowo

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi...

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi... Spis treści II. 1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie.................... II - 3 1.1 Maszyna do wiercenia tuneli................................... II - 3 1.2 Tunel.....................................................

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Źródła hałasu. 1. N1. wentylator wyciągowy z ekspedycji wędlin 8 1

D E C Y Z J A. Źródła hałasu. 1. N1. wentylator wyciągowy z ekspedycji wędlin 8 1 Starosta Poznański ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań WŚ.6222.28.2014.XIV Poznań, dnia 02.07.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Eurolux Warzelnia z 20 hl zbiornikiem. Kompletna

Eurolux Warzelnia z 20 hl zbiornikiem. Kompletna Eurolux Warzelnia z 20 hl zbiornikiem Kompletna 2 warzenia / dzień= 40 hl NOWA! Cat-Nr 11-3210L Podstawowe wyposażenie Warzelnia jest kompletnie wyposażona. Całe wyposażenie jest nieskomplikowane i

Bardziej szczegółowo

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie generatorów dwutlenku chloru i elektrolizerów w dezynfekcji wody pitnej

Zastosowanie generatorów dwutlenku chloru i elektrolizerów w dezynfekcji wody pitnej Zastosowanie generatorów dwutlenku chloru i elektrolizerów w dezynfekcji wody pitnej Jarosław Witkowski Dozowanie i Dezynfekcja Dezynfekcja dwutlenkiem chloru Właściwości dwutlenku chloru Bardzo wysoka

Bardziej szczegółowo

MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI

MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI Załącznik nr 2 do SIWZ Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI Lp PARAMETR/WARUNEK

Bardziej szczegółowo

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2002 ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) *) PVD - PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION OSADZANIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I Przedmiot zamówienia: Mycie i dezynfekcja urządzeń do hemodializy (CPV:24.43.16.00-0) jednostkowa Wartość Stawka Wartość brutto handlowa Producent

Bardziej szczegółowo

Filtracja ciśnieniowa osadu

Filtracja ciśnieniowa osadu Filtracja ciśnieniowa osadu Wprowadzenie Proces filtracji ciśnieniowej ma zastosowanie przede wszystkim do osadów trudno odwadniających się, charakteryzujących się dużym oporem filtracji. Najczęściej są

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZAKŁADU P.P.H. BORMECH

HISTORIA ZAKŁADU P.P.H. BORMECH HISTORIA ZAKŁADU Firma P.P.H. BORMECH istnieje od 1969, kiedy został założony zakład rzemieślniczy "Przetwórstwo tworzyw sztucznych i metali". Przełomową datą w działalności było rozpoczęcie w 1983 roku

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C 11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C * Firma TUZAL Sp. z o.o. jako współautor i koordynator międzynarodowego Projektu pt.: SOILSTABSORBENT w programie europejskim EUREKA, Numer Projektu:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ METALI URZĄDZENIA DO PROCESÓW ODLEWNICZYCH

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ METALI URZĄDZENIA DO PROCESÓW ODLEWNICZYCH URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ METALI URZĄDZENIA DO PROCESÓW ODLEWNICZYCH Pracujemy dla Ciebie! Na całym świecie! O NAS Ponad 25 lat doświadczeń w produkcji urządzeń do obróbki cieplno-chemicznej

Bardziej szczegółowo

Produkty nietypowe, usługi spawania i zgrzewania

Produkty nietypowe, usługi spawania i zgrzewania Produkty nietypowe, usługi spawania i zgrzewania Wykładanie zbiorników tworzywem Usługi zgrzewania, spawania: polietylenu i polipropylenu Elementy instalacji technologicznych Produkty nietypowe renowacja

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA SMOŁY PRZY ZASTOSOWANIU URZĄDZEŃ WIROWYCH

PRODUKCJA SMOŁY PRZY ZASTOSOWANIU URZĄDZEŃ WIROWYCH KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. Adres do korespondencji: ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa, Polska Tel.: +48 34 389 07 00 E-mail: biuro@koksownianowa.pl; www.koksownianowa.pl PRODUKCJA SMOŁY

Bardziej szczegółowo

TORMA 2 LC FF Opis: Charakteryzuje się: Sposób użycia: Instrukcje: Przechowanie:

TORMA 2 LC FF Opis: Charakteryzuje się: Sposób użycia: Instrukcje: Przechowanie: TORMA 2 LC FF Jest to najwyższej jakości pół-syntetyczne chłodziwo do uniwersalnego użycia. Stworzone do cięcia i szlifowania. Jest to nowy produkt, który jest wynikiem najnowszych osiągnięć technologicznych

Bardziej szczegółowo

Linia do termoterapii żołędzi

Linia do termoterapii żołędzi Linia do termoterapii żołędzi 1. Usunięcie pływających żołędzi selekcja System obróbki żołędzi Żołędzie są ręcznie wsypywane do wanny do kąpieli, w której dobre żołędzie powinny zostać oddzielone od złych.

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

Bardziej szczegółowo

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciel / Dyrektor: Janusz Bialas Antoniewo 6B, 87-400 Golub Dobrzyń; tel.:662265055; tel.,fax: 56 6833871, e-mail: j.bialas@absuts.

Przedstawiciel / Dyrektor: Janusz Bialas Antoniewo 6B, 87-400 Golub Dobrzyń; tel.:662265055; tel.,fax: 56 6833871, e-mail: j.bialas@absuts. Schulstraße 35 Tel.: +49 35795 18662 E-Mail:info@absuts.de 01936 Laußnitz Fax: +49 35795 31084 www.absuts.de Przedstawiciel / Dyrektor: Janusz Bialas Antoniewo 6B, 87-400 Golub Dobrzyń; tel.:662265055;

Bardziej szczegółowo

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz)

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz) 7.1. BADU BLOCK SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, która wywodzi się ze standardowej serii pomp Speck a. Niezawodność w ponad 100-letniej tradycji, pozwoliła na wyspecjalizowanie tych

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Bezodpadowa technologia. przerobu złomu akumulatorowego. Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer. Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013.

Bezodpadowa technologia. przerobu złomu akumulatorowego. Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer. Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013. Bezodpadowa technologia przerobu złomu akumulatorowego Autor: prof. dr inż. Ryszard Chamer Forum Recyklingu Poznań, 9.X.2013. 1 Wprowadzenie W ramach działalności badawczo rozwojowej i wdrożeniowej, Oddział

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

UNIESZKODLIWIANIE CIECZY OBRÓBKOWYCH ROTRESEL I INNE BADANIA

UNIESZKODLIWIANIE CIECZY OBRÓBKOWYCH ROTRESEL I INNE BADANIA Daniel NOWAK Janusz WSZOŁEK UNIESZKODLIWIANIE CIECZY OBRÓBKOWYCH ROTRESEL I INNE BADANIA 1. Wstęp Stosowane w obróbce wiórowej i ściernej ciecze obróbkowe spełniają istotne funkcję. Do podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Odpylacze koncentratory pyłów typu OKZ. ZAMER Zdzisław Żuromski Sp.K.

KATALOG. Odpylacze koncentratory pyłów typu OKZ. ZAMER Zdzisław Żuromski Sp.K. KATALOG Odpylacze koncentratory pyłów typu OKZ ZAMER Zdzisław Żuromski Sp.K. Kraszewo 44 11-100 Lidzbark Warmiński tel/fax (0 89) 766 16 15, 766 16 75, kom. 0601 448 168 e-mail: zamer@pro.onet.pl www.zamer.pl

Bardziej szczegółowo

SurTec 716 C. alkaliczna bezcyjankowa kąpiel cynk/nikiel

SurTec 716 C. alkaliczna bezcyjankowa kąpiel cynk/nikiel SurTec 716 alkaliczna bezcyjankowa kąpiel cynk/nikiel Właściwości alkaliczna kąpiel Zn/Ni trzeciej generacji z jeszcze lepszą wgłębnością i poprawioną odpornością na wahania temperatury w zakresie gęstości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8157/838/08 Zadanie nr 1 Nazwa urządzenia: zmywarka laboratoryjna ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW METODAMI MECHANICZNO-CHEMICZNYMI

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW METODAMI MECHANICZNO-CHEMICZNYMI TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW METODAMI MECHANICZNO-CHEMICZNYMI 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest określenie optymalnych warunków prowadzenia procesu oczyszczania ścieków metodą koagulacji

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH BUMAR Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 73-200 CHOSZCZNO ODLEWY ALUMINIOWE 1.PIASKOWE DO 100 KG 2.KOKILOWE DO 30 KG 3.CISNIENIOWE DO 3 KG 1. Zapewniamy atesty i sprawdzenie odlewów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii. dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Najlepsze dostępne praktyki i technologie w metalurgii dr hab. inż. M. Czaplicka, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice Źródła emisji Hg metalurgia metali nieżelaznych Emisje Hg do atmosfery pochodzą głównie

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187462 (21) Numer zgłoszenia: 330694 (22) Data zgłoszenia: 04.01.1999 ( 1 3 ) B1 (51 ) Int.Cl.7 B22D 27/11

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PzS

KARTA KATALOGOWA PzS BATER jest polskim producentem najwyższej jakości baterii kwasowych trakcyjnych z dodatnią płyta pancerną typu PzS zgodnych z normami DIN do wszystkich typów wózków trakcyjnych. Żywotność naszych baterii

Bardziej szczegółowo

(Ił? Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Ił? Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia dla zadania pn.: Prace zabezpieczające utrzymanie reżimów eksploatacyjnych urządzeń gospodarki wodno ściekowej w TAURON

Bardziej szczegółowo