Oferta SIPMA S.A. w zakresie moŝliwości kooperacji przemysłowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta SIPMA S.A. w zakresie moŝliwości kooperacji przemysłowej"

Transkrypt

1 Oferta SIPMA S.A. w zakresie moŝliwości kooperacji przemysłowej 1

2 KOOPERACJA PRZEMYSŁOWA SIPMA S.A. wraz z podmiotami Grupy SIPMA oprócz swojej podstawowej działalności produkcyjnej, którą stanowią maszyny rolnicze oraz wały przegubowo-teleskopowe oferuje równieŝ kompleksowy pakiet usług kooperacyjnych, świadczonych w oparciu o wysoce wykwalifikowaną kadrę inŝynieryjnotechniczą oraz długoletnie doświadczenie produkcyjne. Nasza oferta w zakresie kooperacji przemysłowej obejmuje zarówno usługi w zakresie obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, obróbki cieplno-chemicznej, spawania, zgrzewania, malowania czy wycinania laserowego, jak równieŝ moŝliwość kompleksowego wykonania elementów, podzespołów czy maszyn zgodnie z przedstawioną dokumentacją konstrukcyjną. Usługi wykonujemy zarówno z materiałów powierzonych jak rownieŝ na bazie własnego zaplecza materiałowego, oferując niejednokrotnie korzystne ceny zakupu w stosunku do aktualnej detalicznej ceny rynkowej. Wysoką jakość wykonywanych prac gwarantuje wykorzystanie nowoczesnych technologii, długoletnie doświadczenie produkcyjne i wdroŝony Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 * Uwaga: zamieszczone wzory nie stanowią oferty handlowej. Jest to przykład realizacji wykonanej według dostarczonej dokumentacji klienta 2

3 CIĘCIE LASEROWE BLACH SIPMA S.A. oferuje na skalę przemysłową usługi wycinania laserowego blach i kształtowników. Nasza przygoda z wycinarkami laserowymi rozpoczęła się w 1995 roku, kiedy to jako jedna z pierwszych firm w Polsce zakupiliśmy wycinarkę laserową renomowanej firmy TRUMPF o mocy rezonatora 1500 W i rozmiarach stołu roboczego 1500x3000 mm. Aktualnie posiadamy trzy wycinarki laserowe firmy TRUMPF o mocach rezonatora od 3000W do 5000W umoŝliwiające obróbkę blach o gabarytach 2000x6000 mm i grubościach: -do 25 mm dla stali konstrukcyjnych -do 20 mm dla stali nierdzewnych -do 12 mm dla aluminium Zastosowanie oprogramowania TruTops pozwala na uzyskanie duŝej dokładności cięcia (0,05-0,1 mm w zaleŝności od jakości i grubości obrabianego materiału) oraz 100% powtarzalności detali przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni dostępnego arkusza blachy i pełnej kompatybilności z popularnymi programami klasy CAD. Technologia cięcia laserowego zapewnia duŝą elastyczność utrzymania profilu produkcyjnego przy braku kosztów dodatkowego oprzyrządowania produkcyjnego, uzyskanie dowolnie skomplikowanych kształtów, wąską strefę przegrzania materiału oraz gładką i czystą powierzchnię w obrębie linii cięcia, w większości przypadków nie wymagającą dalszej obróbki. Wysoką jakość obróbki gwarantuje nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi wycinarek laserowych oraz wysoko wykwalifikowana kadra techniczna. 3

4 CIĘCIE LASEROWE RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW W zakresie technologii cięcia laserowego oferujemy równieŝ na skalę przemysłową usługi wycinania laserowego kształtowników oraz profili zamkniętych. Dysponujemy unikalną w skali kraju wycinarką laserową 3D umoŝliwiającą obróbkę szerokiego asortymentu profili kształtowych okrągłych, kwadratowych, prostokątnych, kątowników, ceowników, teowników i dwuteowników. Wycinarka laserowa 3D - FabriGear 300 wyposaŝoną w rezonator o mocy 4 kw umoŝliwia obróbkę laserową materiałów ze stali konstrukcyjnych o grubościach ścianek do 22 mm. Automatyczny system załadunku pozwala na obróbkę kształtowników i rur o długościach handlowych od 3 do 12 m przy maksymalnej długości obrabianego detalu do 6 m. Zastosowanie technologii laserowej 3D w zakresie obróbki rur, kształtowników oraz profili zamkniętych daje duŝe moŝliwości w obszarze rozwoju konstrukcji stalowych czy elementów maszyn, poprzez zastosowanie róŝnego rodzaju zamków, połączeń kształtowych i przestrzennych przy jednocześnie znacznym zmniejszeniu czasu i kosztów obróbki. Główną zaletą tej technologii jest praktycznie całkowita eliminacja obróbki skrawaniem, a co jest z tym związane brak kosztów zuŝycia narzędzi skrawających, eliminacja czasów przezbrojeń obrabiarek czy konieczności przewoŝenia detalu pomiędzy kilkoma centrami obróbczymi. Wycinarka FabriGear300 została wyposaŝona w 6-gniazdową głowicę gwintującą, co pozwala na jednoczesne wykonywanie otworów gwintowanych M5 M12 w obrabianych laserowo detalach. 4

5 OBRÓBKA PLASTYCZNA DąŜąc do kompleksowej obsługi naszych klientów oferujemy usługi w zakresie tłoczenia, wykrawania, gięcia oraz innych operacji z zakresu obróbki plastycznej wykonywanych na zimno oraz gorąco. Dysponujemy szeregiem pras korbowych, mimośrodowych oraz hydraulicznych o nacisku od 250 do 6300 kn o maksymalnych gabarytach stołu roboczego do 1800 x 2100 mm. W zakresie obróbki plastycznej blach oferujemy gięcie na specjalistycznych sterowanych numerycznie prasach krawędziowych o nacisku od 1750kN do 3200 kn zapewniających wysoką dokładność i powtarzalność wykonywanych elementów. Jako jedna z nielicznych firm moŝemy pochwalić się systemem pras krawędziowych pracujących w układzie TANDEM. Maksymalna długość linii gięcia dla dowolnego detalu w tym systemie wynosi aŝ 6000 mm. Dokładność gięcia nadzorowana jest przez układ Easy-Form-Laser zapewniający laserowy pomiar kąta w trakcie całego procesu gięcia. Uzupełnieniem procesów obróbki plastycznej jest moŝliwość cięcia blach na sterowanych numerycznie noŝycach gilotynowych, pozwalających na cięcie arkuszy o grubości do 16 mm i szerokości do 3000 mm, a takŝe moŝliwość zwijania na sterowanej numerycznie zwijarce firmy ROUNDO umoŝliwiającej obróbkę blach o grubościach do 6 mm przy szerokości arkusza do 1500 mm i minimalnym promieniu zwijania nie mniejszym niŝ r=90 mm. 5

6 OBRÓBKA SKRAWANIEM SIPMA S.A. posiada bogaty park maszynowy umoŝliwiający realizację na skalę przemysłową usług w zakresie obróbki skrawaniem obejmującej cięcie, toczenie, frezowanie, przeciąganie wielowypustów, wykonywanie uzębień kół zębatych oraz szlifowanie zarówno powierzchni płaskich jak równieŝ wałków i rur. Całość pakietu obróbki skrawaniem obejmuje cięcie na sterowanych numerycznie przecinarkach taśmowych firmy BEHRINGER, toczenie detali o złoŝonych kształtach na tokarkach CNC TAE-25, TAE-32, TAE-45 oraz Tornado T10, a takŝe obróbkę skomplikowanych detali na numerycznych centrach frezarskich pionowych i poziomych tak renomowanych firm jak DMF (Gildemeister Group), CHIRON, HASS czy OKUMA. Ofertę w zakresie obróbki skrawaniem uzupełnia moŝliwość frezowania obwiedniowego kół zębatych, przeciągania wielowypustów i kanałków pod wpusty na przeciągarkach pionowych i poziomych, moŝliwość walcowania gwintów i wielowypustów na walcarkach GROOB czy szlifowania płaszczyzn, otworów o średnicach od 20 mm do 200 mm i wałków o długościach do 1000 mm. Zastosowanie nowoczesnych technologii numerycznych w połączeniu z szerokimi moŝliwościami obrabiarek, pozwalających na wykorzystanie podczas jednego cyklu roboczego do 60 narzędzi skrawających nowej generacji bez zmiany zamocowania detalu, umoŝliwia uzyskanie duŝej dokładności oraz znaczne skrócenie całkowitego czasu wykonania detalu przy zachowaniu jednocześnie pełnej wydajności obróbki. 6

7 OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA Oferujemy Państwu moŝliwość wykonania szerokiego zakresu usług przemysłowych w zakresie obróbki cieplej i cieplno-chemicznej stopów Ŝelaza. Dysponujemy bogatym doświadczeniem oraz zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym umoŝliwiającym objętościową obróbkę cieplną w zakresie ulepszania cieplnego, wyŝarzania, nawęglania i węgloazotowania. Nowoczesna lina do objętościowej obróbki cieplnej składa się z pieca komorowego AFS-5 do obróbki cieplno-chemicznej, myjki natryskowej, dwóch pieców komorowych do wysokiego odpuszczania, pieca do niskiego odpuszczania oraz generatora atmosfery endotermicznej pracujących w trybie automatycznym. Linia ta umoŝliwia obróbkę elementów o maksymalnych gabarytach wynoszących 610x610x910 mm i wadze do 410 kg. Wszystkie istotne parametry procesów są kontrolowane i archiwizowane przy pomocy systemu komputerowego PROTHERM Ofertę w zakresie obróbki cieplnej uzupełnia moŝliwość powierzchniowego hartowania indukcyjnego wałków, tulei, piast, uzębień kół zębatych oraz innych powierzchni przestrzennych o dowolnych kształtach. Sterowane numerycznie urządzenie hartowania indukcyjnego firmy GHE umoŝliwia hartowanie powierzchniowe detali o długości do 2200 mm i średnicy nie przekraczającej 400 mm. Efekty wykonanej obróbki cieplnej moŝemy sprawdzić wykonując na miejscu badania metalograficzne, które poprzez ujawnienie struktury obrabianych cieplnie detali i kontrolę jakości przebiegu całości procesów obróbki cieplnej podnoszą wiarygodność wykonywanych usług. 7

8 SPAWANIE SIPMA S.A. świadczy na skalę przemysłową usługi w zakresie spawania oraz zgrzewania stali węglowych zarówno w zakresie spawania manualnego wykonywanego przez wysoce wykwalifikowaną kadrę techniczną, jak równieŝ spawania na stanowiskach zautomatyzowanych. Oferujemy takŝe moŝliwość wykonywania podzespołów oraz kompletnych urządzeń zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną kontrahenta. W przypadku zlecenia większej ilości podzespołów spawanych, dla których wskazana jest automatyzacja procesów spawania dysponujemy kilkoma zautomatyzowanymi stanowiskami spawalniczymi na bazie robotów spawalniczych o sześciu stopniach swobody firmy CLOOS z serii Romat. UmoŜliwiają one spawanie konstrukcji mieszczących się w przestrzeni roboczej robota wpisujących się w walec o średnicy Ø 1000 mm i wysokości L= 1500mm. Stanowiska te gwarantują w pełni automatyczny przebieg procesu spawania przy zachowaniu duŝej wydajności, pełnej powtarzalności wszystkich parametrów procesu spawania oraz pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości połączeń spawanych. Do spawania spoin obwodowych wykorzystujemy obrotniki spawalnicze oraz zrobotyzowane stanowiska spawalnicze z osią obrotową. Uzupełnieniem stosowanych w SIPMA S.A. procesów łączenia detali jest zgrzewanie oporowe blach o grubościach do 6 mm na przemysłowych zgrzewarkach firmy ASPA. 8

9 MALOWANIE SIPMA S.A. oferuje na skalę przemysłową usługi w zakresie kompleksowego przygotowania powierzchni. Nasza oferta obejmuje elektroforetyczne gruntowanie powierzchni na kolor czarny oraz malowanie natryskowe farbami termoutwardzalnymi jedno- i dwuskładnikowymi. Całość oferty uzupełnia moŝliwość przygotowania powierzchni do dalszej obróbki poprzez poddanie ich procesowi śrutowania. Stosowana w SIPMA S.A. anaforetyczna metoda gruntowania pozwala na uzyskanie duŝej wydajności procesu przy zachowaniu równomiernej grubości powłoki zaleŝnej od czasu gruntowania oraz, dzięki stosowanej metodzie gruntowania zanurzeniowego, na duŝą penetrację szczelinową, a takŝe na zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych profili zamkniętych (przy odpowiednim zaprojektowaniu otworów wlewowych i odpowietrzających). Uzyskanie dobrej przyczepności powłok malarskich do podłoŝa wymaga jego odpowiedniego przygotowania, szczególnie w przypadku zanieczyszczeń mechanicznych (zendra, rdza). Jedną z metod oczyszczania powierzchni stosowanych w SIPMA S.A. jest śrutowanie powierzchni w automatycznej śrutownicy komorowej wirnikowej. Dodatkową zaletą takiej obróbki jest uzyskanie większej estetyki powierzchni poprzez usunięcie m.in. naprysków spawalniczych oraz obróbkę erozyjno-ścierną spoin i krawędzi materiału. 9

10 TWORZYWA SZTUCZNE SIPMA S.A. oferuje usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych dotyczące szczególnie wytwarzania elementów w technologii rozdmuchiwania nieswobodnego w formie oraz wtrysku wysokociśnieniowego. W bieŝącej produkcji stosować moŝemy tworzywa naleŝące do grup: PP, PE, PA, POM, ABS. Zamówienia dotyczące wykonania elementów z tworzyw sztucznych realizujemy korzystając zarówno z powierzonych przez klienta form wtryskowych jak równieŝ oferujemy moŝliwość wykonania i nadzoru całego procesu wytwórczego formy w naszej wewnętrznej narzędziowni. W procesach produkcyjnych wykorzystujemy wtryskarki polskiej produkcji firmy PONAR śywiec, dysponujące skokową objętością wtrysku 402 cm 3 o maksymalnej gramaturze wtrysku dochodzącej do 362 g. Wtryskarki dysponują płytami do mocowania o gabarytach 710x710 mm powalającymi na mocowanie form o wysokościach od 150 mm do 500 mm przy maksymalnej sile zamykania formy 1750 kn. Elementy cienkościenne wykonywane są na rozdmuchiwarce typu GM 5001 firmy GDK, umoŝliwiającej uzyskiwanie produktów o maksymalnych gabarytach 200x280x380 mm przy sile zamykania wynoszącej 96 kn. Urządzenie to umoŝliwia zastosowanie form o wymiarach 300x400x240 mm. 10

11 OPRZYRZĄDOWANIE PRODUKCYJNE DuŜe doświadczenie w zakresie konstrukcji i produkcji oprzyrządowania oraz dobrze wyposaŝony park maszynowy pozwalają nam świadczyć profesjonalne usługi w zakresie produkcji oprzyrządowania specjalnego. Oferujemy równieŝ moŝliwość wykonania form wtryskowych do wyryskarek i rozdmuchiwarek. Dobrze wyposaŝony wydział regeneracji oraz produkcji oprzyrządowania specjalnego umoŝliwia zaprojektowanie, wykonanie a takŝe regenerację posiadanego oprzyrządowania produkcyjnego do obróbki plastycznej (tłoczniki, wykrojniki, giętaki itp.), a takŝe wykonanie profesjonalnych przyrządów spawalniczych i form wtryskowych. Oprzyrządowanie specjalne wykonujemy zarówno na podstawie dokumentacji powierzonej, jak równieŝ zleconej do wykonania w SIPMA S.A. Oferujemy równieŝ moŝliwość zakupu wycofanego z procesów produkcyjnych SIPMA S.A. oprzyrządowania uniwersalnego oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb klienta, a takŝe sprawdzenie na posiadanych prasach mechanicznych i hydraulicznych jakości wykonywanych detali. 11

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

15-17. października. Kraków

15-17. października. Kraków biuletyn 3/2013 EUROTOOL 18. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów BLACH-TECH-EXPO 5. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Salon Technologii CAx Salon Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Katalog wyrobów BLACHY PERFOROWANE SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONE SIATKI ZGRZEWANE SIATKI PLECIONE SITA SZCZELINOWE ZGRZEWANE CIĘCIE LASEREM PEŁNA OBRÓBKA

Katalog wyrobów BLACHY PERFOROWANE SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONE SIATKI ZGRZEWANE SIATKI PLECIONE SITA SZCZELINOWE ZGRZEWANE CIĘCIE LASEREM PEŁNA OBRÓBKA Katalog wyrobów BLACHY PERFOROWANE SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONE SIATKI ZGRZEWANE SIATKI PLECIONE SITA SZCZELINOWE ZGRZEWANE CIĘCIE LASEREM PEŁNA OBRÓBKA METALU (PLASTYCZNA i WIÓROWA) Szanowni Państwo Perfopol

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Piotr Skawiński. Technologia budowy maszyn

Piotr Skawiński. Technologia budowy maszyn Piotr Skawiński Technologia budowy maszyn Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa, ul. Narbutta

Bardziej szczegółowo

15-17. października. Kraków

15-17. października. Kraków biuletyn 2/2013 EUROTOOL 18. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów BLACH-TECH-EXPO 5. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Salon Technologii CAx Salon Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Prasy krawędziowe. Nożyce gilotynowe. Zaginarki. Wykrawarki. Prasy mimośrodowe. Odwijaki, podajniki, prostowarki. Bezolejowe środki smarne

Wstęp. Prasy krawędziowe. Nożyce gilotynowe. Zaginarki. Wykrawarki. Prasy mimośrodowe. Odwijaki, podajniki, prostowarki. Bezolejowe środki smarne Spis treści Wstęp 1 Prasy krawędziowe 2 Nożyce gilotynowe 45 Zaginarki 7 Wykrawarki 89 Prasy mimośrodowe 10 Odwijaki, podajniki, prostowarki 11 Bezolejowe środki smarne 11 Zwijarki do blach 12 Zwijarki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail:

Bardziej szczegółowo

jakości www.joskin.com

jakości www.joskin.com Sekrety jakości www.joskin.com Siła doświadczenia SPIS TREŚCI Rozwój, który zawsze służył rolnictwu! Sekrety naszej jakości 4 Nasze zakłady produkcyjne 6 Prezentacja fabryki - od stali do gotowych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Tytuł artykułu: Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Autor: Niedoskonali Białystok 2015 Spis treści CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA... 3 1. Definicja i opis procesu technologicznego...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Rok załozenia: 1953, Status prawny: S.A., Zatrudnienie: 590 osób, Systemy Jakości: ISO 9001:2000 ISO 14001 ISO/TS 16949 Kapitał założycielski: 18 500 000 PLN, Lokalizacja: Zielona

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2013 ROCZNIK 86 NR 7 LIPIEC 2013 METROLOGIA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26

ISSN 1509-426X OBERON. EDM raport strona 12. Targi raport strona 14. Maszyny używane raport strona 26 ISSN 1509-426 OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 01(26) 2006 EDM raport strona 12 Targi raport strona 14 Maszyny używane raport strona 26 w numerze w numerze 3 Szanowni Państwo! Mam nadzieję,

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów.

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. NASZA WIZJA Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. inż. Adam Katryniok Prezes Zarządu partner w budowie maszyn 2 Haberkorn Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

31.03-3.04.2009, Poznań

31.03-3.04.2009, Poznań Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Po raz trzeci na targach! Zapraszamy do pawilonu 3A Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli 31.03-3.04.2009, Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE 36-37 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE 36-37 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 02 (59) 2013 36-37 MACH TOOL, Poznań 04. 07. 06. 2013 Hala 7A, Stoisko 10 cooperation sustains innovation Obrabiarki serii LX owy

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIÊCZIK IFORMACYJO - TECHICZY DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (68) 2014 UMER 3 (72) 2015 Lekkie i proste w obsłudze ręczne skanery firmy Creaform. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE. PCC Apakor Sp. z o.o. APAKOR

URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE. PCC Apakor Sp. z o.o. APAKOR URZĄDZENIA I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE APAKOR O FIRMIE należy do Grupy PCC Rokita SA, będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej PCC, na czele ze Spółką dominującą PCC Spółka Europejska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PROCESÓW WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo