MUTYZM WYSTĘPOWANIE DIAGNOZA NIECO HISTORII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUTYZM WYSTĘPOWANIE DIAGNOZA NIECO HISTORII"

Transkrypt

1 1 MUTYZM NIECO HISTORII Zaburzenie zostało opisane po raz pierwszy w 1877 przez niemieckiego lekarza Kussmaula i nazwane aphasia volentaria, czyli afazja dobrowolna. Nazwa ta sugerowała błędnie, że dzieci świadomie wybierają ciszę. W 1934 roku.szwajcarski psychiatra M. Tramer opublikował w w magazynie Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders wyniki badań które wykazały, że odmowa mówienia u osób z tym zaburzeniem nie jest indywidualnym wyborem i nie wynika z uporu, lecz jest zaburzeniem i wprowadził termin elective mutism - mutyzm planowany, nadal błędnie rozumiano to jako zaburzenie umysłowe. Dopiero w roku 1994 w amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych (DSM-IV) wprowadzono właściwszy termin - "mutyzm selektywny", najtrafniej odzwierciedlający specyfikę tego zaburzenia. WYSTĘPOWANIE objawy mutyzmu pojawiają się zwykle przed ukończeniem piątego roku życia częstotliwość zaburzeń to (według Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry z 2002 roku) siedmioro dzieci na tysiąc dwa razy częściej niż autyzm. mutyzm dotyczy prawie trzykrotnie częściej dziewczynek niż chłopców (proporcja liczby dziewczynek do liczby chłopców wynosi 2,6 do 1). Jakie czynniki sprawiają, że u danego dziecka wystąpią objawy mutyzmu? predyspozycje genetyczne, wysoki poziom stresu, wychowywanie się w rodzinie dwujęzycznej, pobyt w obcym kraju, narażenie na oddziaływanie drugiego języka między drugim a czwartym rokiem życia, trudności językowe. Mity na temat mutyzmu wybiórczego Mutyzm wybiórczy to po prostu bardzo silna nieśmiałość. Większość dzieci z tego wyrośnie. Mutyzm bardzo ciężko jest leczyć lub jest nieuleczalny. Dzieci mutystyczne są inteligentne mniej niż przeciętnie. Dzieci z mutyzmem używają ciszy jako formy manipulacji lub nieposłuszeństwa. DIAGNOZA Dzieci można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy dzieci, które nie mówią ze względu na swoje otoczenie, do drugiej dzieci, u których mówienie budzi taki lęk, że wolą w ogóle nie mówić. Rodzice i nauczyciele tłumaczą to milczenie nieśmiałością i niedostosowaniem społecznym, przy czym często dowiadujemy się, że rodzice tych dzieci również są nieśmiali i mają trudności w kontaktach słownych z otoczeniem.

2 2 Niektórzy autorzy rozróżniają funkcjonalne (psychogenne) i organiczne przyczyny opóźnienia rozwoju mowy. Trzeba też liczyć się z możliwością, że warunki organiczne mogą wywoływać wtórne efekty psychologiczne, które potęgują mutyzm dziecka. Poza tym, na brak mowy może się składać kilka przyczyn, z których za najbardziej istotne uważamy przyczyny natury psychologicznej. Dlatego w praktyce klinicznej wyodrębnia się dwa rodzaje mutyzmu ze względu na etiologię: - mutyzm organiczny - mutyzm funkcjonalny ( psychogenny) Podział ten nie jest rozłączny. Często mutyzm tworzą zarówno czynniki organiczne jak i psychogenne. Na przykład, nawet nieznaczne dysfunkcje organiczne mogą dawać głęboki stopień zaburzenia, gdy występują z nimi niekorzystne czynniki zewnętrzne. Mutyzm organiczny Różnice, pomiędzy mutyzmem organicznym i funkcjonalnym -kryterium przyczynowe- Mutyzm funkcjonalny Organiczne uszkodzenie obwodowych narządów mowy Dysfunkcje, nieprawidłowości w budowie: krtani, jamy ustnej, podniebienia, języka, szczęk Uszkodze4nie mózgu: apraksja, kineza, hiperkineza, afazja ruchowa KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE Silne przeżycia lękowe Długotrwałe sytuacje stresowe Długotrwałe, bolesne przeżycia np. alkoholizm rodzica, konflikty domowe Sytuacje patogenne Utrata bliskiej osoby Upokorzenia, uderzenie w godność dziecka Nadmiar zakazów Drastyczne poniżanie przez rodziców Etykietowanie Zamykanie w pokoju na klucz Deprywacja potrzeb psychicznych Nieprawidłowa struktura rodziny Uczucie odrzucenia przez rodziców Według międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych ICD-10 kryteria diagnostyczne mutyzmu selektywnego F 94.1 przedstawiają się następująco: 1. Ekspresja i rozumienie języka przez dziecko w granicach dwóch odchyleń standardowych. 2. Możliwa jest do potwierdzenia niemożność mówienia w specyficznych sytuacjach, w których od dziecka mówienie jest oczekiwane, pomimo mówienia w innych sytuacjach. 3. Czas trwania wybiórczego mutyzmu przekracza 4 tygodnie. 4. Zaburzenia nie wyjaśnia brak znajomości języka mówionego wymaganego w sytuacjach społecznych, w których występuje niemożność mówienia. Kryteria według DSM-IV (APA, 2000): 1. Brak mówienia w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane) pomimo mówienia w innych.

3 3 2. Zaburzenie utrudnia osiąganie sukcesów edukacyjnych lub zawodowych oraz komunikację społeczną. 3. Czas trwania zaburzenia wynosi co najmniej 1 miesiąc (nie ogranicza się do pierwszego miesiąca w szkole). 4. Brak mówienia nie wynika z braku znajomości języka lub dyskomfortu związanego z posługiwania się danym językiem. 5. Zaburzenia nie można wyjaśnić poprzez zaburzenia komunikacji (np. jąkanie), całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm), zaburzenia psychotyczne (shizofrenia). Mutyzm całkowity jest określany jako mutyzm histeryczny i tym się różni od mutyzmu selektywnego, że dziecko nie mówi wcale, nie używa języka mówionego w żadnej sytuacji. Mogą pojawiać się natomiast nieartykułowane dźwięki, krzyk lub bezgłośny szept. Dziecko może odpowiadać niewerbalnie (np. kiwanie głową zamiast odpowiedzi tak ). Mutyzm całkowity ma charakter psychogenny. Może być reakcją dziecka na sytuacje trudne lub zagrożenia. Nie zawsze można ustalić przyczynę zaburzeń zachowania dziecka. Czasami jest to związane z jakąś przykrą tajemnicą rodzinną, której członkowie rodziny nie chcą ujawniać. W mutyzmie całkowitym mogą występować dodatkowe objawy, takie jak: dysfagia trudności w przełykaniu, brak łaknienia, animia zredukowana mimika twarzy. Przyczyną mutyzmu całkowitego są często konflikty rodzinne i wtedy mutyzm jest reakcją obronną dziecka. Mutyzm całkowity towarzyszy często psychozom dziecięcym i wymaga leczenia klinicznego, w które może zostać włączona terapia logopedyczna. Mutyzm sytuacyjny - pojawia się u dzieci normalnie mówiących w sytuacjach nowych czy trudnych i mija wraz ze zmianą sytuacji (np. pierwsze dni w przedszkolu czy szkole). W mutyzmie zachowane jest rozumienie mowy, a w niektórych przypadkach dziecko może udzielać pisemnych odpowiedzi oraz wykorzystywać komunikację niewerbalną (gestykulacja, potakiwanie, mimika twarzy). U niektórych dzieci z mutyzmem obserwuje się bardzo żywą gestykulację i mimikę twarzy, u innych jednak komunikacja niewerbalna jest także zredukowana, podobnie jak językowa (dziecko unika kontaktu wzrokowego z rozmówcą). MUTYZM SELEKTYWNY W pewnych sytuacjach i z pewnymi osobami dziecko rozmawia, z innymi nie. Na przykład dziecko nie mówi na lekcjach w klasie, ale rozmawia z niektórymi nauczycielami i niektórymi rówieśnikami poza lekcjami. Może rozmawiać w domu, ale tylko z ojcem lub tylko z matką lub tylko z rodzeństwem. Czasami, w obecności obcych osób, przestaje rozmawiać nawet z członkami rodziny. Może pojawić się mutyzm sytuacyjny. Pojawia się u dzieci normalnie mówiących, w sytuacjach nowych czy trudnych. Na przykład okresowy mutyzm mogą przejawiać dzieci w pierwszych dniach lub tygodniach pobytu w przedszkolu lub w szkole. Gdy sytuacja pobytu w przedszkolu lub w szkole przestaje być dla nich sytuacją nową, zaczynają normalnie rozmawiać. W mutyzmie zachowane jest rozumienie. Dziecko może też udzielać pisemnych odpowiedzi albo wykorzystywać komunikację niewerbalną (np. gest potakiwania lub zaprzeczania, gestykulacja, wyraz twarzy, oczu). Dziecko z mutyzmem selektywnym często zachowuje dystans w stosunku do otoczenia, reagując ucieczką lub wybuchami płaczu na próby nawiązania z nim kontaktu. Negatywne nastawienie dziecka do kontaktu z innymi ludźmi

4 4 często jest wzmacniane przez niechętne nastawienie środowiska. Dziecko jest oceniane w szkole jako mające trudności w uczeniu się. Nieprawidłowy stosunek otoczenia do trudności dziecka może prowadzić do wtórnych zaburzeń emocjonalnych np. negatywizmu emocjonalnego, zachowań agresywnych lub wycofujących się itp. W PRZEDSZKOLU: Dziecko z mutyzmem selektywnym prawdopodobnie: -ma trudność ze spojrzeniem na ciebie gdy jest zdenerwowane. Może odwracać głowę lub sprawiać wrażenie, że cię ignoruje. Możesz myśleć wtedy, że jest niegrzeczne, ale ono nie jest, ono tylko nie wie jak odpowiedzieć. -nie uśmiecha się lub ma "kamienną twarz".w szkole natężenie lęku jest największe, dlatego dziecko może nie byc w stanie uśmiechać się, śmiać się ani wyrażać prawdziwych uczuć. -sztywnieje i staje się niezdarne gdy jest zdenerwowne lub gdy myśli, że jest obserwowane. -nie może powiedzieć tak, nie, dzień dobry, dziękuję.chociaż jest to niegrzeczne, nie jest zamierzone. -jest powolne w udzieleniu odpowiedzi, w jakikolwiek sposób. -denerwuje się bardziej niż inni. -jest bardzo wrażliwe na hałas, dotyk, tłum. -jest inteligentne, spostrzegawcze i dociekliwe. -jest bardzo wrazliwe na myśli i uczucia innych -ma trudność z wyrażaniem własnych uczuć -ma dobrą zdolność koncentracji TERAPIA W terapii mutyzmu selektywnego (wybiórczego) u dzieci stosowane są dwa sposoby oddziaływań: - nastawiony na eliminację objawów obserwowanych u dziecka - nastawiony na eliminację pogłębiających zaburzenia czynników środowiskowych. Wyżej wymienione kierunki oddziaływań są jednakowo ważne wzajemnie się uzupełniają. W terapii dziecka mutystycznego bardzo ważna jest ścisła współpraca terapeutów bądź nauczycieli z rodzicami. Od jakości tej współpracy zależą efekty, jakie osiągniemy. Niekiedy jednak zdarza się, że rodzina nie chce współpracować, co bardzo utrudnia prowadzenie terapii. Można wtedy spodziewać się, że oddziaływania terapeutyczne okażą się mniej skuteczne, jednakże możliwa jest poprawa w zakresie porozumiewania się dziecka z otoczeniem. WSKAZÓWKI ( audycja BBC ) Specjaliści zauważają zwiekszajacą się liczbę dzieci, które mówią wesoło i głośno z rodziną, ale bardzo mało w szkole. Dlaczego tak się dzieje? Małe dzieci, które idą do szkoły, mogą nie być gotowe na oddzielenie od rodziny (w sensie ufności i pewności siebie). Jednocześnie od pracowników szkoły wymaga się, aby pomogli dzieciom osiągnąć cel, jakim jest nawiązywanie relacji z innymi dziećmi i komunikacja. Niektóre dzieci są szczególnie wrażliwe na zmiany i okazują swój niepokój w momencie, gdy oczekuje się od nich mówienia. Krótko mówiąc, każdy w tej sytuacji jest pod lekką presją i bez uświadomienia sobie tego powodujemy, że dzieciom jest jeszcze trudniej mówić. To może poważnie oddziaływać na ich zdolność do nawiązywania przyjaźni i poradzenia sobie w szkole i może prowadzić do całkowitego unikania mówienia, jeśli pozostawimy dziecko bez pomocy "aby z tego wyrosło".

5 5 Poprzez mniejsze oczekiwania a wiekszą pomoc pozwalamy dzieciom budować pewność siebie małymi krokami. - Rodzice mogą zmniejszyć lęk separacyjny, jeśli dziecko będzie mogło zabrać ze sobą do szkoły ulubioną maskotkę. Należy rozważyć też krótszy okres rozłąki poprzez wcześniejsze przyjście rodziców i dołączenie ich do ostatniej części zajęć klasowych. Powitaj rodziców jako wolontariuszy do pomcy w klasie. -Unikanie strachu przed swoją kolejką w grach toczących się w kółko poprzez pytanie "kto by chciał teraz coś powiedziec" zamiast czekania aż każde dziecko coś powie. -dzieci nie mówią spontanicznie, pomoż im w braniu udziału w aktywnościach poprzez inne działania niż mówienie. Mogą trzymać jakieś przedmioty, rozdawać pomoce, pokazywać coś co przyniosły z domu. -Zwiększać ilość zajęć gdzie dzieci mówią lub śpiewają wspólnie -Sprawdzanie obecności -pozwól dzieciom wybrać pomiędzy odpowiadaniem a podnoszeniem ręki, lub wymyśl inny niewerbalny sposób (grę), aby zachęcić do interakcji -Jeśli w szkole są posiłki - pozwól dzieciom wskazywać co chcą na obiad, jeśli to dla nich łatwiejsze niż mówienie -Zadbaj o grupę dzieci, które przyjmą dane dziecko do zabawy podczas czasu na zabawy -Uśmiechaj się życzliwie i zwracaj większą uwagę gdy dziecko próbuje czegoś nowego. Staraj się raczej pomagać dziecku i zrobić coś z nim wspólnie niż wyręczać go. -Rób życzliwe i przyjacielskie komentarze w miejsce zadawania pytań. -Wyznacz kogoś z pesonelu pomocniczego do dyskretnej opieki, włącz i zachęcaj ciche dzieci, ktore łatwo mogą pozostać niezauważone i poczuć się samotne, niechciane lub zaniepokojone. -Pamiętaj, że ciche dzieci są zwykle zbyt wystraszone aby mowić, jednak ich pewność siebie może wzrosnąć, gdy mówienie nie jest wymagane. Upewnij je, że akceptujesz, że dziecko teraz nie mówi, jest przecież dużo czasu. Pomocne działania. Jeśli dziecko nie reaguje na wyczytanie nazwiska, pozwól żeby zaznaczyło swoją obecność w inny sposób, przez podniesienie ręki, uśmiech, skinienie głowy. Zachęcaj dziecko do samoekspresji poprzez działalność artystyczną i angażującą wyobraźnię. Posadź dziecko w pierwszym rzędzie, kiedy opowiadasz grupie jakąś historię. Kiedy prowadzisz dyskusję, daj dziecku czas do namysłu i wypowiedzenia opinii, ale bez wyczekiwania na odpowiedź. Jeśli dziecko nie ma kontaktu z rówieśnikami, zachęć je do kontaktu z innymi cichymi (spokojnymi) dziećmi. Organizuj zabawy w parach i małych grupach (piłka, rymowanki, gimnastyka). Zachęć do zabaw wymagających manipulacji oddechem (zdmuchiwanie płomienia świecy, mydlane bańki, itp.) Naśladuj efekty dźwiękowe przy zabawie. Zainicjuj zabawę w teatr lalkowy lub grę w maskach. Zorganizuj grę na instrumentach, komunikację dźwiękową pomiędzy instrumentami, zabawę w orkiestrę z dyrygentem. Zorganizuj głośne zabawy werbalno-ruchowe, np. stary niedźwiedź mocno śpi. Zwracaj uwagę na rozwój zmysłów, żeby rozbudzić w dziecku samoświadomość. Zachęcaj do zabaw wymagających mówienia szeptem, np. w głuchy telefon. Nagrywaj głos dziecka na taśmie lub zachęć do rozmów przez telefon. Zachęc dziecko do czytania w domu na głos i nagrywania tego na taśmie magnetofonowej.

6 6 Odwiedź dziecko w domu i przynieś mu ciekawą książkę lub zabawkę. Zachęć rodziców do regularnej pracy z dzieckiem w godzinach szkolnych na terenie szkoły. Ostatnie trzy zalecenia nazywa się metodą Person or Situation Fading (Redukcja Osobowa lub Sytuacyjna). Polega ona na pracy w obecności osoby, z którą dziecko rozmawia i stopniowym wprowadzaniu osób trzecich. Dziecko jest nagradzane za kontakt z nowymi osobami, lub prawidłowe zachowanie w nowych sytuacjach. W miarę usamodzielniania się dziecka, obecność osoby lub sytuacji dającej początkowe poczucie bezpieczeństwa może być zredukowane. Zwróć uwagę na to, że adaptacja dziecka do nowej sytuacji wymaga czasu. Jeśli po upływie 6 miesięcy dziecko nadal nie mówi należy ponownie rozpatrzeć sytuację. LITERATURA - Herzyk A., Afazja i mutyzm dziecięcy. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii, Lublin Minczakiewicz E., Mowa rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków Styczek I., Logopedia, Warszawa Godman R., Scott S.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Psychiatria wieku rozwojowego. Pod red. A. Popielarskiej. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, W internecie portal mutyzm.pl/ - Centrum Terapii Mutyzmu i Nieśmiałości

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA

Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Magdalena Czub PIERWSZY ROK ŻYCIA DZIECKA Autor: Magdalena Czub Korekta językowa: Irena Romulewicz Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Podyplomowe Studia Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka Barbara Górecka Atkinson Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z rodziny dwujęzycznej Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka.

Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka. Rozwój mowy u dziecka w wieku wczesnoszkolnym Funkcjonujący i obowiązujący w Polsce system edukacji określa czas nauki w szkole podstawowej, który przypada między 7 a 12 rokiem życia dziecka. Mowie dzieci

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Etapy i strategie. Opracowanie: mgr Beata Cześniuk 1 Wstęp Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością Jan Nowak Tytuł publikacji w społeczności szkolnej Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a główny partner Wstęp 2 Problem nadużywania Internetu 4 Korzystanie z Internetu przez młodzież 4 Kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu? 5 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori Pedagogika Marii Montessori Istota Pedagogiki Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie, czyli przez swoje możliwości,

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Witaj na świecie, Maleństwo

Witaj na świecie, Maleństwo Witaj na świecie, Maleństwo Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 0 6 lat Witaj na świecie, Maleństwo Beata Geratowska Karolina Górska Małgorzata Jaszczerska Anna Kordzińska-Grabowska Magdalena Kownacka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC JĄKAJĄCEMU SIĘ DZIECKU W SZKOLE. Dziecko w wielu 5-9 lat

JAK POMÓC JĄKAJĄCEMU SIĘ DZIECKU W SZKOLE. Dziecko w wielu 5-9 lat JAK POMÓC JĄKAJĄCEMU SIĘ DZIECKU W SZKOLE. Dziecko w wielu 5-9 lat Jąkanie nie rozwija się równomiernie wraz z wiekiem, ani w ten sam sposób u różnych dzieci. Wiele dzieci mówi czasami niepłynnie, szczególnie

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4

GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4 GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4 2 W NUM ERZE W NUM ERZE REKLAMA 33 4 Słowo wstępne 6 Z implantem na stoku 75 Ubezpieczenie procesora Bezpieczna jesieńdźwięku z Nucleus 6 8 Przyjemność z kąpieli wodnych przez cały

Bardziej szczegółowo