ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA"

Transkrypt

1 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

2 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści mgę uzyskać z faktu wyknania wazektmii?...7 I.2. C t jest wazektmia?...7 I.3.Czy wazektmia t sterylizacja?...8 I.4. Wazektmia- fakty i fałszywe przeknania...9 I.5.Czy wazektmia t również antykncepcja dla kbiet?...11 I.6. Spjrzenie na prblem wazektmii znanej dziennikarki Katherine Watsn-Burret...13 I.7. Dlaczeg w dzisiejszych czasach decydujemy się na wazektmię...16 I.8. Największe szanse siągnięcia krzyści z wazektmii?...18 I.9. Kt najrzadziej krzysta z wazektmii?...19 I.10. Jak wygląda wykrzystanie metd antykncepcji męskiej w krajach rzwiniętych?...20 II. Jakie są uzasadnienia zdrwtne pacjentów d pdjęcia statecznej decyzji? III. Pytania i dpwiedzi cz.i IV. Kiedy mżna rzważyć decyzje wyknania wazektmii? Inne wskazania i przeciwwskazania.! IV.1. Jakie są mżliwe zagrżenia i kmplikacje?...32 V. Wiedza wazektmii przed pdjęciem decyzji VI. Jakie mgą być skutki ubczne wazektmii? VII. Inne pytania p wyknanej wazektmii VIII. Klejne pytania IX. Krespndencje. Literatura X. Pytania finanse i prcedury. Kt peruje? XI. Odpwiedzilanść. Wskazania kliniczne d zastswania wazektmii XII. Wskazania d wazektmii z pwdu chrób internistycznych, nklgicznych itp XIII. Histria wazektmii XXIV. Saplingektmia zablkwanie jajwdów- antykncepcja dla kbiet XV. Rewazektmia - dwrócenie wazektmii(reversal vasectmy, vasvasstmy, revasectmy). Czy mżliwe jest zajście w ciążę p wazektmii?... 97

3 3 XVI. Metda antykncepcji dla kbiet ESSURE- c t znaczy? XVII. ADIANA klejna metda antykncepcji dla Kbiet XVIII. ROZDZIAŁ SPECJALNY - OGÓLNE PROBLEMY ANTYKONCEPCJI XVIII.1 Regulacja urdzeń XVIII.2 Planwanie rdziny jak skuteczna i bezpieczna prfilaktyka XVIII.3 Antykncepcja naturalna i medyczna histria zapbiegania ciąży i kntrli urdzeń XVIII.4 Naturalne Planwanie Rdziny - NPR XVIII.5 Współczesna antykncepcja XVIII.6 Praw i etyka w antykncepcji XVIII.7 Religijne aspekty antykncepcji XVIII.7 Rzważania gólne XX. Antymacierzyństw w Plsce!!! Salpingektmia metdą antykncepcji z wybru? XX.1. Niemwlęta nie wzbudzają u mnie żadnych pzytywnych uczuć XX.2. Antymacierzyństw na świecie XX.3. Wybieram życie samtne lub we dwje XX.4. Kbieta nie równa się matka XX.5 Czy ja ptrafię? XX.6. Lęk, stres, przepracwanie, jedyna zasada t brak zasady! XX.7. Cena niezależnści i swbdy XX.8. Ubezpieczenia spłeczne a zabezpieczenie starści? XX.9. USA bezdzietnść z wybru XXI Antymacierzyństw młdych Plek XXI.1 Dzieci t śliniące się ptwry XXI.2 Antymacierzyńskie pglądy młdych mężczyzn- inne pglądy! XXI.3 Adaptwać kta XXI.4. Rdzi się craz mniej dzieci. Zlikwidwać antykncepcję? XXII Zakńczenie XXIII Literatura uzupełniająca:

4 4 O autrze: Dr Eugeniusz Siwik abslwent Akademii Medycznej w Białymstku, specjalista II z gineklgii i płżnictwa. Asystent wybitneg naukwca Prf. Stefana Sszki, następnie Prf. H.Gadmskiej, Prf. T.Kszarwskieg, pracuje równcześnie w Twarzystwie Rzwju Rdziny, razem z Prf. Z. Lwem Starwiczem. Rk 1990 t pczątek wielkiej przygdy autra w twrzeniu systemu prdów naturalnych w Plsce. Był t spektakularny sukces, gdyż śmiertelnść kłprdwa nwrdków zmniejszyła się z 25 d 7,5 prmila w 2002r. Pierwszy rk t prdy w dmu, następnie w prywatnej pliklinice. T również pczątek gólnplskiej akcji RODZIĆ PO LUDZKU i becnie Fundacji Rdzić p Ludzku której prezesem jest becnie mgr Anna Otffinwska. Nic by się nie wydarzył bez becnści Gwiazdy Płżnictwa Żanet Kalyty. Załżyciel i twórca Izby Gspdarczej Medycyna Plska. Abslwent Wyższej Szkły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Klejne studia i prpagwanie sztuki zdrwia i długwiecznści. Obecne hbby autra t studia nad inteligencją emcjnalną i duchwą. Wegetarianin d urdzenia, duchw w Indiach. Obecnie trwają przygtwnia nad stwrzeniem Eurpejskieg Centrum Planwania Rdziny pd Egidą Fundacji Plskiej Akademii Zdrwia. Pdziękwania Dziękuję wszystkim dtychczaswym Pacjentm, a szczególnie ich Partnerkm. Są ni ambasadrami nwczesnych metd Planwania Rdziny u prgu XXI wieku.

5 5 Wprwadzenie Medycyna Rzrdu (reprductive medicine RM) lub zdrwie reprdukcyjne stały się niezwykle ważną dziedziną życia. Kńcwy dkument IV Światwej Knferencji w sprawie Kbiet(Pekin 1995) w art.94(plska brała udział) kreśla zdrwie reprdukcyjne jak stan dbreg sampczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym i spłecznym, a nie brak chrby lub nie dmagań we wszystkich sprawach związanych z układem rzrdczym, jeg funkcjami i prcesami. Zdrwie reprdukcyjne, znacza zatem, że ludzie mgą prwadzić satysfakcjnujące i bezpieczne życie seksualne, raz że mają zdlnść d reprdukcji, jak również swbdę decydwania, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci. Antykncepcja ma pewne aspekty etyczne. Jeden z nich wiąże się ze znaczna liczbą prnień sztucznych, częst kryminalnych, z dużym współczynnikiem zachrwalnści w wyniku abrcji i negatywnymi skutkami psychicznymi teg zjawiska. Regułą jest, ze większa edukacja w zakresie antykncepcji pwduje zmniejszenie liczy sztucznych prnień. Przykładem mgą być kraje wyskim stpniu cywilizacji, w których 70-80% kbiet w wieku rzrdczym zna i stsuje metdy antykncepcji, przyrst ludnści jest tam regulwany. Odpwiednie planwanie urdzeń jest też skutecznym spsbem zapbiegania śmiertelnści matek i nwrdków, pnieważ planwanie rdziny mże pmóc małżeństwm uniknąć ciąży wyskieg ryzyka. Szerzenie wiedzy właściwych, bezpiecznych i mżliwie najskuteczniejszych metdach i śrdkach antykncepcyjnych jest w dzisiejszym świecie kniecznścią. Ostatnie 10 lat becneg stulecia jest kresem pdsumwania pprzednich 50 lat rzwju Planwania Rdziny(PR), raz stswanych metd antykncepcji. Od czasu wydania mjej książki p.t.: Antykncepcja- Planwanie Rdziny u prgu XXI w. (2003) niewiele się zmienił. Craz więcej dniesień negatywnych skutkach stswania hrmnalnych śrdków antykncepcyjnych, a c miał być siódmym cudem świata. Słwem Kbiety zstały zrbine w żabę. Uwierzyły w t c ciągle słyszały a kłamstwa pwtarzane wiele razy staja się prawdą!!! Natmiast t c daje rdzinie zdrwie reprdukcyjne, życie bez stresu był i jest pmijane. Gdne dntwania jest wprwadzenie metdy NuvaRing dla kbiet. Ciągłe pwtarzanie bredni w pstaci że wkładki wewnątrzmaciczne(iud) są śrdkami prnnymi(wiadm jakie śrdwiska ale nie muszę ich reklamwać), że ich zakładanie u kbiet które nie rdziły jest zabrnine(klejny kmpletny nnsens, delikatnie rzecz ujmując), że przy stswaniu śrdków antykncepcyjnych hrmnalnych, trzeba rbić przerwy(czy kbieta w tym czasie, schdzi d pdziemia, nie uprawia seksu?), właśnie w czasie tej przerwy najczęściej Ona

6 6 niespdziewanie zachdzi w ciążę, a jakie zakńczenie tej ciąży nie trudn się dmyślić. I kilka zdań na zakńczenie. W przyszłym rku minie 30 lat d czasu kiedy rzpcząłem współpracę i pracę w Twarzystwie Rzwju Rdziny przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Stąd trzydzieści lat spędznych w zaintereswaniach Planwania Rdziny, antykncepcji. D dzisiaj Ośrdek kierwany przez Prf. Z. Lwa-Starwicza, Mędrca-humanistę. Należałby dntwać klejny spektakularny rzwój antykncepcji, czyli PR- Planwania Rdziny w Plsce. Gdyby tak spjrzeć na mapę pczynając d Odry aż p Kamczatkę t należałby dntwać klejny becnie pczątkwy sukces, w pstaci antykncepcji u mężczyzn w pstaci wazektmii, czyli pdwiązywania nasieniwdów u mężczyzn(specjalnie piszę u mężczyzn pnieważ nie wszyscy wiedzą że mężczyzna psiada nasieniwdy). Minęł już 6 lat d czasu kiedy wyknaliśmy pierwszy zabieg wazektmii u znaneg Dziennikarza z Warszawy. Jednak strna dktra R. Nwaka z Trunia ukazała się jak pierwsza, czyli mżna pwiedzieć, że t n zstał pierwszym prekursrem tej metdy antykncepcji u mężczyzn w Plsce. Pniższa praca ukaże się w pstaci e-bka, raz książki w niewielkim wydaniu. Zasygnalizwałem, że pracujemy nad metdą salpingektmii, czyli pdwiązywania jajników u Kbiet, raz wprwadzeniu nwych systemów w pstaci ESSURE i ADIANA. W tym celu w wielu krajach świata wyknuje się nieskmplikwane zabiegi mikr-chirurgiczne. Mżna je przeprwadzać zarówn u kbiet, jak i u mężczyzn. Zabieg taki u mężczyzn nazywa się wazektmią i plega na zablkwaniu światła nasieniwdów u kbiet natmiast plega n na przecięciu i pdwiązaniu jajwdów, i nazywa się salpingektmią. Salpingektmia przeprwadzana jest za pmcą laparskpu. Metdy antykncepcji u kbiet nazwane ESSURE i ADIANA pisane są w dalszej części pracwania. W wielu krajach są Ośrdki Planwania Rdziny które pd jednym dachem skupiają: planwanie rdziny w szerkim zakresie(wiedza pdstawwa, wiek pacjentki/ta, wykształcenie, sytuacja rdzinna), antykncepcje z wiedzą wszystkich metdach planwania rdziny, pradnie płżnictwa i gineklgii, seksulgii, niepłdnść pstaci wszelkich prcedur in vitr, gabinet lekarza rdzinneg, labratrium, USG, gabinet gdzie mżna wyknać wazektmię, salpingektmię, czy też jeden z systemów ESSURE czy ADIANA. W naszym Kraju takich śrdków nie ma. Już sptkaliśmy się wielkrtnie w czasie pszukiwań, gdzie mżna byłby wyknywać wazektmię, płacąc za wynajem sali zabiegwej, tak jak t jest na świecie, z dmwą, że np.: In vitr nie zgadza się z filzfią wazektmii, lub że filzfia wazektmii nie dpwiada pglądm persnelu średnieg w znanej klinice chirurgii plastycznej, że p knsultacjach prezesa kliniki nklgicznej nie zgadza się ich wiedza na temat

7 7 wazektmii z naszą wiedzą itp. Ale tak t jest gdy wyrusza się z maczetą w ręku prwadząc wyprawę w Puszczy Amazńskiej. Taka wyprawa mże się różnie skńczyć, szczególnie dla prwadząceg wyprawę. Idą nwe czasy!!! Prblem dtyczy szczęścia całej Rdziny! I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA I.1. Jakie krzyści mgę uzyskać z faktu wyknania wazektmii? Mężczyźni p wazektmii żyją dłużej!!! Wlnść d strachu przed niechcianą ciążą Pzytywny wpływ na małżeństw Pprawa zdrwia Kbiet!!! Lepsze życie seksualne Pprawa relacji partnerskich 78% Uprawianie seksu częściej z większym zadwleniem Niektóre kbiety bawiają się, że ich partnerzy staną się bardziej atrakcyjni w ich śrdwisku. Jesteś bardziej cl, trendy... Małżeństwa p wazektmii rzadziej się rzwdzą Zapraszam d najbardziej wiarygdnych, współczesnych i dstępnych frm Planwania Rdziny[PR]. I.2. C t jest wazektmia? Nawet plski słwnik kmputerwy pdkreśla słw wazektmia jak błędne i nieznane. WAZEKTOMIA - sam słw mże pwdwać strach w sercu nawet najbardziej dważnych mach, ale ile z teg strachu jest prawdziwe i jak wiele jest d wybrażenia? Jeszcze siedem lat temu jak zaczynaliśmy zabiegi wazektmii nikt nie wiedział c znacza t słw, prócz medyków. W tamtym czasie pacjent był usypiany, nie stswaliśmy metdy N scaplel. Vas deferens t nasieniwód. Vas t naczynie ctmia p łacinie znaczy cięcie, stąd vasectmy w jezyku angielskim, plskim wazektmia. W Internecie przy

8 8 pszukiwaniach np.: antykncepcja męska mże pjawić się również słw wazektmia i tutaj rzpczynamy właściwe pszukiwania. Eksperci medyczni już d dawna twierdzili, że ta frma antykncepcji jest najbardziej niezawdną, bezpieczną i najłatwiejszą d wyknania, z myślą zakńczeniu płdzenia dalszych dzieci, chciaż nie tylk. ABISSS, c t znaczy? Całść zagadnień związanych z wazektmią mżny by ująć w 6 x nie!(6 xn!) C t znaczy? 6 x BEZ! (6 x NO!! 1. Bez anestezjlgii (N anaesthesia) 2. Bez bólu (N pain) 3. Bez igły (N needle) 4. Bez skalpela - (N salpel) 5. Bez szwów (N sutures) 6. Bez stresu (N stress) Żeby t łatwiej zapamiętać, użyt skrótu ABISSS. Każdy z tych punktów stwarza pewneg rdzaju kmfrt psychiczny, a sam fakt znieczulenia miejscweg, bez usypiania z mżliwścią natychmiastweg pdróżwania jest pewneg rdzaju fenmenem życiwym, czy też klinicznym. W systemie ABISSS, zawiera się cała istta pstępwania kliniczneg. Jeden z mich przyjaciół stwierdził, że p przeczytaniu tylk tych 2 pierwszych punktów mżna pdarwać sbie dalsze czytanie, jak że wszystk jest jasne. Myślę, że był blisk prawdy. I.3.Czy wazektmia t sterylizacja? Jeżeli uda nam się pprawnie pwiedzieć na t pytanie t mglibyśmy zakńczyć stawianie pytań i udzielanie dalszych dpwiedzi, jednak temat nie jest tak prsty jakby się wydawał. Nie tylk w Plsce używa się naprzemiennie, słów wazektmia lub sterylizacja. Australijski lekarz gineklg Derek Llewellyn-Jnes (Everywman: A Gynaeclgical Guide fr Life Llewellyn Jnes.D (1989) w rzdziale antykncepcji już w pierwszym zdaniu mówi żeby nie mylić znaczenia słów sterylizacja i wazektmia. Wazektmia t jedna z metd antykncepcji u mężczyzn a sterylizacja t usunięcie gnad czyli u mężczyzn jąder a u kbiet jajników. Główny pwód takich prcedur t wcześniejsze wykrycie nwtwru złśliweg gnad.

9 9 Usunięcie gnad przeprwadza się celem ratwania życia ludzkieg a nie antykncepcji. Częst słwa sterylizacja używają Anglsasi, ale w dmyśle wiedząc ze t jest metda antykncepcji i nie prwadzi t d nieprzumień, ani medycznych ani prawnych. I.4. Wazektmia- fakty i fałszywe przeknania. Czy w Plsce wazektmia jest zabrnina? Pytanie t słyszę d sześciu lat nieustannie d pacjentów, internautów, lekarzy!? i wszystkich innych zawdów.. Zadaję więc pytanie. Gdzie t jest napisane? Pada dpwiedź nie wiem...gdzie antykncepcja jest zabrnina? Nie wiem...kłamstw pwtarzane d 60 lat staję się prawdą. Znamy t d czasów statniej wjny światwej... Ostatni w prasie był wiele tekstów i wypwiedzi, dziennikarzy, prawników w tym prfesrów prawa, którzy grzmieli, że wyknan bezprawnie bezbrnnej Kbiecie sterylizację!!! Nikt nie wyknał sterylizacji-czyli usunięcia gnad- a jedynie pdwiązanie jajwdów, czyli antykncepcję. Pdjęt w czasie wyknywania cięcia cesarskieg słuszną i męską decyzję, ratującą życie perwanej. C mówi na ten temat KK-kdeks karny, skr się wszyscy na nieg pwłują? Kdeks karny jest jak najbardziej w prządku, nic mu nie mżna zarzucić. Przed rkiem 1997 był t & 155 teraz jest 156. Tym razem chdzi szczegóły dlateg psłużę się bardziej dkładnymi danymi. Mianwicie, dpwiedź znajdziemy w dzienniku ustaw z dnia 6 czerwca 1997r. Nr 88 Pz. 553, gdzie art.156.&1. mówi: kt pwduje ciężki uszczerbek na zdrwiu w pstaci: 1) pzbawienia człwieka wzrku, słuchu, mwy, zdlnści płdzenia, 2) inneg ciężkieg kalectwa, ciężkiej chrby nieuleczalnej lub długtrwałej chrby realnie zagrażającej życiu, trwałej chrby psychicznej, całkwitej lub znacznej trwałej niezdlnści d pracy w zawdzie lub trwałeg, isttneg zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, pdlega karze pzbawienia wlnści d rku d lat Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, pdlega karze pzbawienia wlnści d lat Jeżeli następstwem czynu kreślneg w 1 jest śmierć człwieka, sprawca pdlega karze pzbawienia wlnści d lat 2 d 12.

10 10 Jeżeli mniej lub bardziej umyślnie wydłubiemy Pacjentwi k- statni widzieliśmy jak jeden z naszych sprtwców stracił k, w walce sprtwej, utniemy lub bgryziemy uch, alb t c nas najbardziej interesuje utniemy dyndające brylanty, b p c ne mają się tam dyndać, t rzecz jasna pdlegamy karze. Zapis ten wg. mjeg rzeznania nigdy nie pwinien być zmieniany. Największym uszczerbkiem dtyczącym mżliwści płdzenia jest usuniecie gnad, bez uzasadnienia, c zdarza się i t nie tak całkiem rzadk przy peracjach jajników u kbiet, bez dkładneg zdiagnzwania, a jak argument pdaje się, że mże w przyszłści mieć Pani nwtwór złśliwy. Prfilaktycznie mglibyśmy t sam zaprpnwać mężczyznm, ale całe szczęście że nikt na ten pmysł nie wpadł. Blkując dstęp plemników d nasienia w prcedurze wazektmii wyknujemy nie sterylizację, czyli usunięcie jąder a mikr pdwiązanie nasieniwdów, za zgdą pacjenta. Załóżmy, że łapię pacjenta na ulicy i pd pretekstem badań prfilaktycznych bcinam mu brylanty, t wymiar sprawiedliwści skazuje mnie na kres d jedneg rku d 10 lat i pisanie książki na temat wazektmii kńczymy gdzieś w ustrnnym miejscu. Ale jeżeli zrbię t nieumyślnie nie przychdzi mi pmysł jakby zwabić pacjenta d takieg zabiegu-t kara byłaby niec mniejsza d trzech lat. Kilka miesięcy temu przewinęła się w mediach nagnka na lekarzy z Wielkplski, którzy przy ósmej ciąży a klejnym cięciu cesarskim, pdwiązali w trakcie wyknywania cięcia cesarskieg jajwdy. Cała prasa, w łącznie z prawnikami grzmiała, ze bezprawnie wyknan sterylizację biednej kbiecie. Nikt z lekarzy w czasie tej peracji nie wyknał żadnej steylizacji a jedynie salipngektmię, czyli pdwiązanie jajwdów, mżna jedynie przypuszczać, że uratwali tej Pani przyszłe życie. Praw Izb Lekarskich, prcedury medyczne, tak! C ciekawe znana i szanwana Organizacja Federa, walcząca prawa kbiet, ciągle używa słwa sterylizacja i dąży d zmiany w zapisie pwyższeg kdeksu karneg. Kdeks karny ma mi pzwalać na ucięcie brylantów, alb że zablkwanie jajwdów mże być bezkarne b teraz jest karalne? Jaki prawnik na t się zgdzi, wg. mnie żaden. Ja sbiście p trzydziestu latach praktyki i napisaniu książki współczesnej antykncepcji sprwadziłbym t d trzech metd różniących się d tych przedstawinych. Mianwicie: dla mężczyzn wazektmia lub celibat(n mże kilku dniwy) Dla Kbiet: pdwiązanie jajwdów(salpingektmia), ESSURE. ADIANA p urdzeniu planwanych dzieci, a wcześniej IUD wkładka wewnątrzmaciczna, ewentualnie nuva ring... Czym te metdy się charakteryzują? Są nieprównywalnie zdrwsze d pprzednich, z punku widzenia eknmii najbardziej szczędne i kmfrtwe. Słwem: ZDROWIE, EKONOMIA i KOMFORT(ZEK). W becnych Czasach Infrmatyki, Erze Wdnika, pklenia Y(internauci największa grupa spłeczna) i

11 11 babybmersów(rczniki pwjenne druga grupa c d liczebnści) i jakby pwiedział...spłaszczneg świata, nie pwinn być miejsca na ryzyk związane z niechcianą ciążą, prnieniami sztucznymi, czasem zagrżeniem własneg zdrwia. Dsyć dminacji sfrustrwanych facetów chdzących w starych dżinsach, pmiętych gaciach d klan, nieuczesanych, nieumytych, chlejących piw, palących papiersy, psługujących się tysiącem słów. T statnie zdanie niec w stylu wymyślania Handkieg. Przy kazji i sbie nawymyślałem. Ale Ci których znam d sześciu lat zdecydwanych na wazektmię t z klei najwspanialsza grupa Mężczyzn jakich pznałem w życiu, pczynając d lekarzy, prawników, infrmatyków(najbardziej liczna grupa), żeglarzy-kiperów, ltników, nafciarzy, przedsiębirców, finansistów, pracwników etatwych, rlników!!! pracwników fizycznych, pracwników naukwych, wybitnych stricieli i budwniczych pianin i frtepianów.. I.5.Czy wazektmia t również antykncepcja dla kbiet? Pytanie jest przewrtne, ale dpwiedź jest jak najbardziej czywista. Tak jest t fantastyczna metda współczesnej antykncepcji, dla kbiet. Trzeba tylk przeknać d teg swjeg partnera, będąc pewną swjej decyzji. Cały ten e-bk pwinien być zamieszczny na strnie internetwej - zdrwia kbiet. W dalszej części teg pracwania zamieścimy wypwiedzi Plek, na temat, c sądzą wazektmii, jak czują się ich partnerzy życiwi, czy żałują wyknaneg zabiegu, jak wpłynęł t pprawienie, lub pgrszenie ich relacji partnerskich? Jak pisze Tm Peters t właśnie Kbiety decydują w 70% wszelkich decyzjach jakie dzieją się na świecie, chciaż nam wydaje się że t mężczyźni tym decydują. Z badań Petersa(Peters T.:Biznes d nwa. EMKA ) wynika że kbiety są głównymi inicjatrkami większści zakupów knsumenckich: Wszystkie zakupy knsumenckie - 83% Meble dmwe- 94% Wakacje - 92% Nwe dmy 91% Dmwe prjekty (Zrób t sam) 90% Elektrnika knsumencka 51% Samchdy 60% (pwyższe dane pchdzą z USA) Decyzje wazektmii 70% (dane własne)

12 12 Wazektmia t też wlnść dla kbiet. Andrew Sullivan napisał w New Republic ; Większe szanse dla kbiet t prawdpdbnie najważniejszy pstęp wlnści człwieka w statnim stuleciu. Tak WAZEKTOMIA t antykncepcja dla KOBIET Jedn jest pewne: Kbiety rsną w siłę, c jest związane ze wzrstem zamżnści, ma ma miejsce we wszystkich bszarach na wszystkich pzimach spłeczeństwa. Kbiety nie gdzą się dłużej na t, by być jedynie efektywną siłą rbczą(nie będą też jedynym biektem seksu, pżądania, same będą krewać seks, jak zastsujesz trwałą antykncepcję, t być mże wezmę cię jak samca i biekt mjeg pżądania, a jeżeli nie t spadaj) lub knsumentkami... Mają d dyspzycji craz większe budżety i craz większa autnmię w ich wydatkwaniu, (mgą nawet zapłacić wam za wazektmię skr sami nie jesteście w stanie wysupłać te 800 dlców, stać was tylk na seks bez płat, b już knsekwencje są p strnie kbiet, dsyć teg!!!) lecz jest t dpier pczątek. Ta tendencja będzie się jedynie pgłębiać, gdy tylk dziewczyny udwdnią, ze w szkle siagają wieksze sukcesy niż chłpcy. Pewna liczba bserwatrów uważa, że już weszliśmy w wiek kbiecej gspdarki, czyli eknmicznych kncepcji wymyslanych i wdrażanych przez kbiety [Peters T. Małe wielkie sprawy, MT Biznes, ].[przypisy w nawiasach, autra będą dalsze]. Zasady i style antykncepcji będą również stymulwane przez kbiety. I jeszcze cś bardziej prrczeg. Zapmnij Chinach, Indiach i Internecie: wzrst gspdarczy stymulwany jest przez kbiety, nagłówek w The Ecnmist. Stąd mje stwierdzenia, że wazektmia, salpingektmia, ESSURE, Adiana t są antykncepcje KOBIET i dla KOBIET. One tych metdach zadecydują. TABLETKI DLA CHŁOPÓW PRZEZ NASTĘPNE 60 LAT, TO REWANŻ, ZA 60 LAT TABLETEK którymi truły się KOBIETY. DOSYĆ!!! Czy nie lepiej być szczęśliwą, uśmiechniętą Kbietą XXI wieku i swój ls wziąć w swje ręce?

13 13 I.6. Spjrzenie na prblem wazektmii znanej dziennikarki Katherine Watsn-Burret B chciaż wazektmia t pstępwanie przeprwadzne u Mężczyzn t decyzja d zabiegu wazektmii prawie w całści dtyczy par heterseksualnych nie planujących więcej ptmstwa. Pdwiązanie jajwdów mże być bardziej dpwiednim tematem, lecz wiedza Kbiet na temat wazektmii jest w dalszym ciągu niewielka, a zablkwanie nasieniwdów jest znacznie prstsze niż jajwdów ze znacznie mniejszą liczba pwikłań. Część kbiet pdejmuje decyzje we własnym imieniu żąda wyknania pdwiązania jajwdów, w przypadku braku zgdy swjeg partnera. Wyrażają w ten spsób swje zdanie i decyzję swim lsie c d płdnści, a nie siedzenia w złtej klatce i rdzenia klejneg dziecka. Mówią dsyć a być mże chdzi też przyszłą zamianę partnera wazektmii w USA, w Chinach Trudn jest uzyskać dkładną liczbę wazektmii wyknanych w USA, pnieważ wiele zabiegów dbywa się w prywatnych klinikach. Jednak, Departament Zdrwia i Usług Spłecznych publikwał raprt w 2005 rku na najbardziej pwszechnie stswanych metd kntrli urdzeń pdstawwej, wymieniając cztery najlepsze metdy jak: dustne śrdki antykncepcyjne (28%), zablkwanie jajwdu(salpingektmia23%), prezerwatywa (17%) i wazektmii(16%)]. Z metd antykncepcyjnych stswanych w naszym Kraju, jedynie % stswania prezerwatywy mżna by prównać d pwyższych danych. Wg. danych pchdzących z badań prwadznych przez lekarzy, wybór metdy antykncepcji mikrchirurgicznej sugeruje ze wybór metdy mżna pdzielić między mężczyznami i kbietami, lecz 50% jest większa liczba kbiet pszukujących mżliwści wyknania salpingektmii niż u mężczyzn wazektmii birąc nawet pd uwagę bezpieczeństw, złżnść i niezawdnść tych prcedur. Pwikłania p wazektmii i salpingektmii? (salpingektmia t chirurgiczne pdwiązanie jajwdów) P pierwsze nie dntwan dtychczas żadneg przypadku zgnu p wazektmii. Przy tej kazji watr przypmnieć fakt, że w USA umiera rcznie d 10 d 15 kbiet w trakcie pdwiązania jajwdów(salpingektmia). T ryzyk śmierci związane jest z faktem, że salpingektmia wymaga zaplecza sali peracyjnej gdzie pacjentka perwana jest w znieczuleniu gólnym i

14 14 pwikłania mgą być spwdwane z pwdów anestezjlgicznych(zatrzymanie akcji serca) jak też mżliwści uszkdzenia naczyń brzusznych, jak ze zabieg wyknywany jest za pmcą laparskpu peracyjneg. U niewielkieg dsetka mężczyzn ( 2%) utrzymuje się tzw. zespół bólwy związany z zabiegiem trwający d 14 dni a nawet dłużej. Mże t być wynikiem pdrażnienia nerwu biegnąceg wzdłuż nasieniwdu w kierunku jądra, przez załżny szew, lub klips tytanwy, blesneg wzrstu ciśnienia p ejakulacji, lub wyknania całej prcedury zbyt blisk najądrza. W piśmiennictwie medycznym sptyka się dniesienia mżliwści zwiększneg wystąpienia raka prstaty. Zrewidwane dane nie ptwierdziły tych dniesień. Rak prstaty występuje u mężczyzn w USA zaraz p raku płuc natmiast rak jąder tylk w 1%. Mężczyźni p wazektmii częściej sprawdzają miejsca p wyknanej wazektmii, badają jadra jak też nauczeni są kntrli PSA(marker prstaty) p 40 rku życia. Stąd też wykrycie nwtwru w tej grupie jest częstsze niż w grupie bez wazektmii, a tym samym i skuteczniejsze wyleczenie w związku z wczesnym wykryciem pczątku chrby. Nieznaczne graniczenie aktywnści fizycznej p wyknanej wazektmii t zaledwie trzy dni, natmiast p salpingtmii wymaga t graniczenia aktywnści fizycznej d 7 dni. C t znaczy NO scalpel, N Needle N scalpel, czyli bez scalpela. N Needle, czyli bez igieł d znieczulenia. Wazektmia wyknywana jest w znieczuleniu miejscwym, bez nakłucia a rzwarstwienie pwierzchni skóry nie wyknuje się skalpelem a specjalnymi zakrzywinymi kleszczykami. Ppularne kreślenie w strefie angljęzycznej t N scalpel, N Needle, NSV N scalpel vasectmy- wazektmia bez scalpela. P uwidcznieniu i wyizlwaniu nasieniwdu wycinek nasieniwdu jest pbierany d badania histpatlgiczneg, celem sprawdzenia czy pbrana tkanka rzeczywiście jest nasieniwdem. Drugie bardz ważne badanie kntrlne t badanie nasienia pd względem becnści plemników. Badanie t wyknujemy w 8 i 12 tygdniu d dnia zabiegu. Na dwa kńce nasieniwdu zakłada się szwy chirurgiczne lub zaciski tytanwe. Taką samą prcedurę pwtarza się p strnie drugieg nasieniwdu. Na rzwarstwine miejsca nie zakłada się szwów nie są wymagane i knieczne. P trzech dniach nie ma śladu p zabiegu. P przyjeździe d dmu zalecamy prysznic, zdjęcie małeg patrunku, wysuszenie klicy zabiegu ręcznikiem, następnie zakładamy urczysty strój i udajemy się na urczystą klację ze swją Partnerką, pnieważ teg wieczru jest szczególny pretekst d wspólnej klacji i wypicia lampki szampana. Pwdzenia!

15 15 Jak dług trwa zabieg? Zabieg trwa d 15 d 30 minut a zależy t d warunków anatmicznych, a najczęściej d nadwagi. Prmwanie wazektmii jak metdy bezpieczniejszej jest łatwiejsze niż pdwiązanie jajwdów chciaż alternatywę wazektmii spstrzega się w znacznie szerszym aspekcie spłecznym niż tylk jak wyknanie prsteg zabiegu chirurgiczneg. Od wczesneg dzieciństwa chłpcy są świadmi swich narządów płciwych. Mówi się im że ich penis i jądra są tym, c sprawia, że chłpiec staje się mężczyzną. Ich brylanty(w wielu miejscach używam własneg kreślenia brylanty mając na uwadze jadra u mężczyzn) są w centrum ich męskści. Zdarza się, że wspmniane brylanty ulegają urazm chciażby w czasie gry w piłkę nżną. Jest t bardz blesny uraz. Więc sam wspmnienie, na becnść streg narzędzia w tej klicy stwarza nieznaczneg rdzaju stres. Ddatkw pwtarzane d 60 lat słw sterylizacja, czyli usunięcie gnad jest dść blisk bawy przed skalpelem. Nie ma ani skalpela, ani usuwania gnad, brylanty pzstają na swim miejscu a sama wazektmia w prównaniu d urazu pędzącą piłką, jest swisteg rdzaju pieszcztami jak mówią sami pacjenci. Mamy inne dświadczenia życiwe! Jesteśmy różne jak mówi sama Cahetrine. Osiągając drsłść, jesteśmy przyzwyczajne d badania i rygrów pstępwania, jakie wynikają z cyklu bilgiczneg kbiety. Jesteśmy pddawane wielu badanim przez wykwalifikwanych specjalistów a ich liczba jest prawie nieskńczna. A t pierwsza miesiączka, zaburzenia hrmnalne, nieregularne cykle, pierwsze badania cytlgiczne, badanie gineklgiczne, stany zapalne, leczenie, psiewy mikrbilgiczne, depilacja-glenie, niespdziewane prnienia, leczenie nadżerek, płdnść, niepłdnść ciąża, pród...przez cały ten cykl wystawiamy nasze pchwy na aktywnści seksualne mężczyzn.. T nie jest katar, kaszel, bląca ósemka, ból gardła i ból głwy i wizyta u lekarza rdzinneg.. Wszelkie funkcje seksualne są isttnym prblemem dla ludzi, szczególnie dla mężczyzn, dlateg uzasadninym wydaje się lęk przed wazektmią i rzmyślaniami nad tym jak wpłynie t na ich męskść, sprawnść seksualną, w tym ejakulację, bjętść spermy. U mężczyzn, którzy nie mieli wazektmii, ejakulat zawiera plemniki prdukwane przez jądra, płyn nasienny pchdzący z pęcherzyków nasiennych i gruczłu prstaty. P wyknaniu wazektmii plemniki są dalej uwalniane, lecz są wtórnie resrbwane. P wazektmii zmiana bjętści ejakulatu nie jest zauważana, klr, spójnść, rgazm, intensywnść pzstają

16 16 niezmienine. Znieczulenie stswane pdczas prcedury wazektmii sam w sbie nie jest blesne. W trakciekiedy głwica specjalneg aparatu d znieczuleń jest lekk przystawiana d pwierzchni skóry, czuje się lekkie uderzenie, prównujemy t d pstryknięcia z gumki recepturki. Próg bólwy jest inny u każdeg z nas. Niektórzy mężczyźni dczuwają łagdne dlegliwści bólwe trwające d trzech dni, bez kniecznści przyjmwania śrdków przeciwbólwych. I.7. Dlaczeg w dzisiejszych czasach decydujemy się na wazektmię. Wielu autrów pdkreśla, że nie chdzi seks bez zabezpieczeń czy też większa swbdę seksualną. Dlateg dkładnie analizuje się właściwą decyzję, krzyści wynikające z tej metdy, dane naukwe jak też ewentualne pwikłania. Przeprwadzn niezliczną ilść badań naukwych pdając wiarygdnść wszystkich metd kntrli urdzeń. Wazketmia jest wyknywana d 60 lat a dane na ten temat są bardz bszerne. Pniższe dane jakie chciałbym przedstawić dtyczą Wielkiej Brytanii. P przeanalizwaniu wielu badań stwierdzn, że skutecznść wazektmii wynsi- 1 ciąża na 2000(0.05%).(RCOG.UK.-Krajwe wytyczne antykncepcji 2004.) Większść pacjentów dczuwa znaczną ulgę p wyknanej wazektmii, wiedzą że nie muszą się martwić partnera, zajścia w ciążę przez przypadek. Ddatkw, większść par cieszy się nw zdbytą wlnścią z antykncepcji i uważa, że ich życie seksualne jest lepsze ze względu na usunięcie stresu. Okł 40% par decyduje się na wazektmię w wyniku braku innych niestałych metd kntrli urdzeń. / Harvard Medical Schl 2001/. Stąd zalecenia by taką decyzję pdejmwać p wielkrtnych dyskusjach przeprwadznych z partnerem. Mniej stresu a tym samym pprawa relacji partnerskich nawet d 78%. Większść mężczyzn p wazektmii zgłasza brak zmian częsttliwści i przyjemnści z seksu, lub też uprawia seks częściej i ma z teg większą przyjemnść. Zaledwie kilku mężczyzn na stu zgłasza negatywny wpływ na ich życie seksualne. Wg. najnwszych badań stwierdza się, że kł 30% par uprawia seks częściej, i z większym zadwleniem. Zadwlenie z wazektmii w tych badaniach był 99,5% [ Pstawy pacjentów w rk p wazektmii: Wyniki z 355 na 1000 ankiet. WM Mss. Urlgii. 1975]

17 17 Dla większści par, wazektmia stanwi najmniej ryzykwną, i najbardziej wiarygdną pcję antykncepcji. Tabletka hrmnalna ma współczynnik skutecznści na pzimie 0.16%- 3%, prezerwatywa na wyskści 1%-33%(Trussel J.Hatcher RA, Cates W, Stewart FH, Kst K. Przewdnik, Studia antykncepcyjnej skutecznści. Płżnictw i gineklgia :558-67). Nawet dla tych c stsują dbrej jakści prezerwatywy, rczne ryzyk ciąży wynsi 3%. Według FDA(FDA-przypmnienie. Antykncepcja-aktualizacja ) ryzyk przyjmwania pigułki t zawrty głwy, nudnści, zmiana nastrju i wagi ciała, a rzadziej chrby układu krążenia w tym wyskie ciśnienie, zakrzepów krwi, zawału serca i udaru mózgu. PANOWIE SZYKUJĄ SIĘ DLA WAS TABLETKI ANTYKONCEPCYJNE!!! UWAGA NADCHODZĄ!!! Ryzyk związane z tzw. mini pill t nieregularne krwawienia, przyrst masy ciała, blesnść piersi, mniejsza chrna przed ciążą pzamaciczną. Ryzyk salipgektmii(pdwiązanie jajwdów u kbiet) t najczęściej pwikłania chirurgiczne. Nawet nwe urządzenie ESSURE( metdzie ESSURE w sbnym rzdziale) ma ptencjalne większe ryzyk ciąży pzamacicznej(- http//www.essuremed.cm/prtals/0/skins/cnceptus_skin/pdfs/cc prescribing-inf.pdf., Źródł; , (Hurskainen R, Hvi SL, Gissler M., et al przegląd systemu Essure., Fertil.Ster. di., /j.fernstert pmid /http://linkinghub.elsevier. cm/retrevie/pii/s (09)00507-x). Zgdnie z Harvard Medical Schl, 30% par uważa, że ich małżeństwa stały się bardziej stabilne, czują się zdrwsi, bardziej zrelakswani, i nie żałują tej decyzji. Młdsze i starsze pary, z lub bez dzieci, pdkreślały w równym stpniu krzystne reakcje p wazektmii.. W innym badaniu pdsumwan, że "pzytywne zmiany dtyczące pzytywnych zmian partnerskich miały miejsce we wszystkich grupach wiekwych.(jakść małżeństwa przed i p wazektmii. Harward G.Sex Br J Med.) Niektóre kbiety bawiają się, że ich partnerzy staną się bardziej atrakcyjni w ich śrdwisku. TAK, PO WAZEKTOMII STAJĄ IDEALNYMI KOCHANKAMI, NA T-SCHERTACH BĘDĄ NAPISY IDEALNY KOCHANEK. Stąd klejny wnisek, że klejną POTRZEBĄ mężczyzn

18 18 będzie IDEALNY KOCHANEK p wyknanej wazektmii. Badania z 1970 wskazują, że żnaci mężczyźni, którzy przebyli wazektmię nie częściej uprawiają pzamałżeński seks niż mężczyźni bez wazektmii. Tak Panwie t jest sprawa hnrwa, precz z seksem pzamałżeńskim Eliminacja stresu jest pdkreślana przez wszystkie kbiety mim że wazektmia dtyczy mężczyzn. 15% mężczyzn decyduje się na wyknanie wazektmii jak metdy dwracalnej, pnieważ jest t najbardziej bezpieczny śrdek zapbiegania ciąży. Sama prcedura jest prsta i bezpieczna(wazektmia mężczyzn w USA, Barne MA, Jhnsn CH. Luick MA, Teutnic DL, Magnani RJ. Sex rzrdu-perspektywa zdrwia.2004) I.8. Największe szanse siągnięcia krzyści z wazektmii? Pary w dłuższej perspektywie pzstają w związkach zazwyczaj 10 lat i więcej. Jest t wspólna decyzja c d ilści psiadaneg ptmstwa. Starsze dzieci dnszą się pzytywnie d decyzji Rdziców, pnieważ klejne ciąże mgą być ptencjalnym zagrżeniem dla ich egzystencji finanswej(pdałem przykłady z naszeg kraju w tym pracwaniu). Mniejsza liczbę psiadanych dzieci łatwiej wyżywić i wykształcić. Pdejmwana decyzja nie jest pd presją jednej ze strn. W jednym z badań, pary które miały średni 22 miesiące, na pdjęcie statecznej decyzji dntwały 99,7% satysfakcji z wazektmii. W przypadku, gdy inne metdy kntrli urdzeń są niedpwiednie, alb żna lub partner ma prblemy zdrwtne, które mgą spwdwać klejną ciążę z zagrżeniem własneg życia. W naszym przypadku najczęstszą przyczyną która statecznie decyduje pdjęciu decyzji wyknania wazektmii są różne dlegliwści partnerek stsujących dustną antykncepcję hrmnalną. Występują również aspekty eknmiczne. Mianwicie dntwaliśmy kilka przypadków kiedy t istniał ptencjalne zagrżenie, ze głwa rdziny zapłdni inną młdsza partnerkę, która urdzi ptmstw a spadek zstanie pdzielny według prawa pmiędzy klejnych spadkbierców.

19 19 Mężczyźni p wazektmii żyją dłużej. W badaniach mżna czasami znaleźć dść dziwne statystyki. Na pczątku 1990 rku, kilka dużych badań wykazał, "niższą śmiertelnść wśród mężczyzn p wazektmii w prównaniu d grupy kntrlnej (Bezpieczeństw i skutecznść wazektmii. Schwingl PJ, Guess HA. Steril. Fertil.,2000). Grupa ta bardziej dba zdrwie i regularniej bywa na kreswych badaniach kntrlnych (pmiar ciśnienia krwi, badania labratryjne takie jak: lipidgram, PSA, L- arginina, Leptyna). Gdyby ktś z czytających ten tekst chciał zrzumieć dlaczeg tak jest t bardz prszę przestudiwanie starżytnej wiedzy p.n. Ta sex(pnad 3000 lat-chiny), t zrzumie sens wyników tych badań. I.9. Kt najrzadziej krzysta z wazektmii? Gdyby t pytanie dtyczył ilści wyknywanych wazektmii w danym kraju, t dpwiedź byłaby dść prsta, tym krajem byłaby Plska. Jeden z partnerów nie ma pewnści c d psiadania ptmstwa w przyszłści, a ptczne kreślenie t nie djrzałem d macierzyństwa. Są t pary których relacje są niestabilne lub przeżywają stresujące relacje między partnerskie. W jednym z badań stwierdzn, że kbiety które zgłaszały znaczny knflikt z mężem przed wazektmią, były pnad 40 razy bardziej narażne na relacje, że mąż wykna rewazektmię niż, kbiety które nie zgłaszały takieg knfliktu(jamiesn DJ,Marchbanks PA, Ptersn HP, Wazektmia w prównaniu d sterylizacji jajwdów. Gynecl Obst.2002) Mężczyźni, którzy rzważają perację niezależnie d partnera, lub są pd presją ze strny partnera. Partnerzy, którzy liczą na psiadanie dzieci w późniejszym wieku, lub przechwanie nasienia w banku nasienia lub rewazektmię. Młdzi ludzie pniżej 30 rku życia. Młdsi mężczyźni mają wiele zmian w życiu i wybrów d zmian decyzji, a w późniejszym wieku mgą teg żałwać.. Jest 12,5 raza bardziej prawdpdbne, że w późniejszym wieku zdecydują się na rewazektmię. Mężczyźni, u których partner jest rzwiedziny lub w separacji w chwili wazektmii. Dlateg 90% mężczyzn pdejmuje decyzje zmiany partnera. Jak z teg widać przyczyn pdjęcia decyzji c wyknania wazektmii lub nie, jest wiele. Partner czy partnerka żyją w swim śrdwisku, danym kraju, kulturze, własnych wybrażeniach c mże przypminać układ sieciwy mgący przypminać tzw. efekt mtyla. Mtyl pruszający skrzydełkami w

20 20 Califrnii wpływa na pewne zdarzenia dziejące się w Tki. Decyzja pdjęta dzisiaj, mże wymagać krekty za 10 lat, pnieważ nie wiemy c będzie jutr, p zdarzeniu jakie miał miejsce dzisiaj. I.10. Jak wygląda wykrzystanie metd antykncepcji męskiej w krajach rzwiniętych? Wykrzystanie istniejących metd antykncepcji męskiej w krajach rzwiniętych. All female methds- metdy antykncepcyjne stswane przez kbiety Withdrawal- stsunek przerywany Male cndm- prezerwatywa męska Vasectmy- wazektmia (Dane pracwane przez ONZ Organizcję Nardów Zjedncznych- Świat Antykncepcji 2003., grupa kbiet w wieku lat.- http//www.malecntraceptives.rg/methds/mpu.ph

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne mgr Barbara Pęksa Medyczne Labratrium Diagnstyczne PRZYGOTOWANIE DO BADANIA CENTRUM ONKOLOGII Centrum ZIEMI LUBELSKIEJ Onklgii im. św. JANA z DUKLI Lublin, 2013 Ogólne zalecenia dtyczące przygtwania pacjenta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU Dlaczeg ptrzebni są nwi Dawcy Szpiku? Jedynie dla 25-30% chrych znajduje się dawcę rdzinneg. W pzstałych przypadkach pszukuje się dawcy niespkrewnineg. Niestety nie

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI

POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI POLSKO- AMERYKAŃSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI Tel (773)-834-8482 Służymy Plsk-Amerykańskiej spłecznści w USA Plsk-Amerykańskie Centrum Transplantacji zstał załżne z myślą plsk-języcznych pacjentach z Chicag

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU (SYLABUS) NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK: Zakład Stmatlgii Ogólnej NAZWA KIERUNKU: Lekarsk-Dentystyczny PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny SPECJALNOŚĆ: Kierunek lekarsk-dentystyczny-

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Turnus rehabilitacyjn - szkleniwy dla uczestników prjektu pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy Numer głszenia: 255354-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL

PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL PRZEWODNIK DLA LEKARZA JAK PRZEPISYWAĆ LEK INSTANYL WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA: INSTANYL, AEROZOL DO NOSA LEK STOSOWANY W LECZENIU PRZEBIJAJĄCEGO BÓLU NOWOTWOROWEGO Szanwny Panie

Bardziej szczegółowo

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Prgram Cmenius Część 9: Wytyczne dtyczące radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych 3 Celem niniejszeg dkumentu na temat Radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole.

Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczeństw w szkle. Dyrektrzy przedszkli, szkół, placówek światwych wjewództwa świętkrzyskieg W związku ze zbliżającym się seznem wisennym Kuratrium Oświaty przypmina kniecznści przeglądu placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Why I came back to learn?" Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC?

Raport z badań Why I came back to learn? Dlaczego zdecydowałem się na powrót do nauki w UTW CC? Raprt z badań Why I came back t learn?" Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW CC? Głównym celem badania była dpwiedź na pstawiny prblem badawczy: Dlaczeg zdecydwałem się na pwrót d nauki w UTW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 REGULAMIN Biegu II Grzwska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna Urząd Gminy Zawja OS.0143.3.18.2015.BMZ 34-222 Zawja 1307 Tel.(33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 Fax. (33) 8775-015 sekretariat@zawja.ug.pl http://zawja.ug.pl/ Wydawanie dwdu sbisteg /karta usług/

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej reginu Pdkarpacia w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl

FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI. www.legepharmaciae.org.pl FUNDACJA NA RZECZ DOBREJ LEGISLACJI www.legepharmaciae.rg.pl DEBATA EKSPERCKA JAK POPRAWID DOSTĘP PACJENTÓW DO LECZENIA I SYTUACJĘ SZPITALI W POLSCE? Warszawa, 6 maja 2010 r. STATUS QUO Świadczenia pkrywane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym

Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakościowym Załącznik narzędzia badawcze w badaniu jakściwym Spis: - nr 1 list zapwiedni duży case - nr 2 list zapwiedni mały case - nr 3 dyspzycje d wywiadu z dyrektrem - nr 4 dyspzycje d wywiadu z nauczycielem -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, Rawa Mazwiecka: USZCZELNIENIE SPĘKANYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH POPRZEZ POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSAMI BAZALTOWYMI FRAKCJI 2/5 mm O ILOŚCI KRUSZYWA 8 dm3/m2 I EMULSJĄ ASFALTOWO - KATIONOWĄ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo