ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA"

Transkrypt

1 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

2 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści mgę uzyskać z faktu wyknania wazektmii?...7 I.2. C t jest wazektmia?...7 I.3.Czy wazektmia t sterylizacja?...8 I.4. Wazektmia- fakty i fałszywe przeknania...9 I.5.Czy wazektmia t również antykncepcja dla kbiet?...11 I.6. Spjrzenie na prblem wazektmii znanej dziennikarki Katherine Watsn-Burret...13 I.7. Dlaczeg w dzisiejszych czasach decydujemy się na wazektmię...16 I.8. Największe szanse siągnięcia krzyści z wazektmii?...18 I.9. Kt najrzadziej krzysta z wazektmii?...19 I.10. Jak wygląda wykrzystanie metd antykncepcji męskiej w krajach rzwiniętych?...20 II. Jakie są uzasadnienia zdrwtne pacjentów d pdjęcia statecznej decyzji? III. Pytania i dpwiedzi cz.i IV. Kiedy mżna rzważyć decyzje wyknania wazektmii? Inne wskazania i przeciwwskazania.! IV.1. Jakie są mżliwe zagrżenia i kmplikacje?...32 V. Wiedza wazektmii przed pdjęciem decyzji VI. Jakie mgą być skutki ubczne wazektmii? VII. Inne pytania p wyknanej wazektmii VIII. Klejne pytania IX. Krespndencje. Literatura X. Pytania finanse i prcedury. Kt peruje? XI. Odpwiedzilanść. Wskazania kliniczne d zastswania wazektmii XII. Wskazania d wazektmii z pwdu chrób internistycznych, nklgicznych itp XIII. Histria wazektmii XXIV. Saplingektmia zablkwanie jajwdów- antykncepcja dla kbiet XV. Rewazektmia - dwrócenie wazektmii(reversal vasectmy, vasvasstmy, revasectmy). Czy mżliwe jest zajście w ciążę p wazektmii?... 97

3 3 XVI. Metda antykncepcji dla kbiet ESSURE- c t znaczy? XVII. ADIANA klejna metda antykncepcji dla Kbiet XVIII. ROZDZIAŁ SPECJALNY - OGÓLNE PROBLEMY ANTYKONCEPCJI XVIII.1 Regulacja urdzeń XVIII.2 Planwanie rdziny jak skuteczna i bezpieczna prfilaktyka XVIII.3 Antykncepcja naturalna i medyczna histria zapbiegania ciąży i kntrli urdzeń XVIII.4 Naturalne Planwanie Rdziny - NPR XVIII.5 Współczesna antykncepcja XVIII.6 Praw i etyka w antykncepcji XVIII.7 Religijne aspekty antykncepcji XVIII.7 Rzważania gólne XX. Antymacierzyństw w Plsce!!! Salpingektmia metdą antykncepcji z wybru? XX.1. Niemwlęta nie wzbudzają u mnie żadnych pzytywnych uczuć XX.2. Antymacierzyństw na świecie XX.3. Wybieram życie samtne lub we dwje XX.4. Kbieta nie równa się matka XX.5 Czy ja ptrafię? XX.6. Lęk, stres, przepracwanie, jedyna zasada t brak zasady! XX.7. Cena niezależnści i swbdy XX.8. Ubezpieczenia spłeczne a zabezpieczenie starści? XX.9. USA bezdzietnść z wybru XXI Antymacierzyństw młdych Plek XXI.1 Dzieci t śliniące się ptwry XXI.2 Antymacierzyńskie pglądy młdych mężczyzn- inne pglądy! XXI.3 Adaptwać kta XXI.4. Rdzi się craz mniej dzieci. Zlikwidwać antykncepcję? XXII Zakńczenie XXIII Literatura uzupełniająca:

4 4 O autrze: Dr Eugeniusz Siwik abslwent Akademii Medycznej w Białymstku, specjalista II z gineklgii i płżnictwa. Asystent wybitneg naukwca Prf. Stefana Sszki, następnie Prf. H.Gadmskiej, Prf. T.Kszarwskieg, pracuje równcześnie w Twarzystwie Rzwju Rdziny, razem z Prf. Z. Lwem Starwiczem. Rk 1990 t pczątek wielkiej przygdy autra w twrzeniu systemu prdów naturalnych w Plsce. Był t spektakularny sukces, gdyż śmiertelnść kłprdwa nwrdków zmniejszyła się z 25 d 7,5 prmila w 2002r. Pierwszy rk t prdy w dmu, następnie w prywatnej pliklinice. T również pczątek gólnplskiej akcji RODZIĆ PO LUDZKU i becnie Fundacji Rdzić p Ludzku której prezesem jest becnie mgr Anna Otffinwska. Nic by się nie wydarzył bez becnści Gwiazdy Płżnictwa Żanet Kalyty. Załżyciel i twórca Izby Gspdarczej Medycyna Plska. Abslwent Wyższej Szkły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Klejne studia i prpagwanie sztuki zdrwia i długwiecznści. Obecne hbby autra t studia nad inteligencją emcjnalną i duchwą. Wegetarianin d urdzenia, duchw w Indiach. Obecnie trwają przygtwnia nad stwrzeniem Eurpejskieg Centrum Planwania Rdziny pd Egidą Fundacji Plskiej Akademii Zdrwia. Pdziękwania Dziękuję wszystkim dtychczaswym Pacjentm, a szczególnie ich Partnerkm. Są ni ambasadrami nwczesnych metd Planwania Rdziny u prgu XXI wieku.

5 5 Wprwadzenie Medycyna Rzrdu (reprductive medicine RM) lub zdrwie reprdukcyjne stały się niezwykle ważną dziedziną życia. Kńcwy dkument IV Światwej Knferencji w sprawie Kbiet(Pekin 1995) w art.94(plska brała udział) kreśla zdrwie reprdukcyjne jak stan dbreg sampczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym i spłecznym, a nie brak chrby lub nie dmagań we wszystkich sprawach związanych z układem rzrdczym, jeg funkcjami i prcesami. Zdrwie reprdukcyjne, znacza zatem, że ludzie mgą prwadzić satysfakcjnujące i bezpieczne życie seksualne, raz że mają zdlnść d reprdukcji, jak również swbdę decydwania, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci. Antykncepcja ma pewne aspekty etyczne. Jeden z nich wiąże się ze znaczna liczbą prnień sztucznych, częst kryminalnych, z dużym współczynnikiem zachrwalnści w wyniku abrcji i negatywnymi skutkami psychicznymi teg zjawiska. Regułą jest, ze większa edukacja w zakresie antykncepcji pwduje zmniejszenie liczy sztucznych prnień. Przykładem mgą być kraje wyskim stpniu cywilizacji, w których 70-80% kbiet w wieku rzrdczym zna i stsuje metdy antykncepcji, przyrst ludnści jest tam regulwany. Odpwiednie planwanie urdzeń jest też skutecznym spsbem zapbiegania śmiertelnści matek i nwrdków, pnieważ planwanie rdziny mże pmóc małżeństwm uniknąć ciąży wyskieg ryzyka. Szerzenie wiedzy właściwych, bezpiecznych i mżliwie najskuteczniejszych metdach i śrdkach antykncepcyjnych jest w dzisiejszym świecie kniecznścią. Ostatnie 10 lat becneg stulecia jest kresem pdsumwania pprzednich 50 lat rzwju Planwania Rdziny(PR), raz stswanych metd antykncepcji. Od czasu wydania mjej książki p.t.: Antykncepcja- Planwanie Rdziny u prgu XXI w. (2003) niewiele się zmienił. Craz więcej dniesień negatywnych skutkach stswania hrmnalnych śrdków antykncepcyjnych, a c miał być siódmym cudem świata. Słwem Kbiety zstały zrbine w żabę. Uwierzyły w t c ciągle słyszały a kłamstwa pwtarzane wiele razy staja się prawdą!!! Natmiast t c daje rdzinie zdrwie reprdukcyjne, życie bez stresu był i jest pmijane. Gdne dntwania jest wprwadzenie metdy NuvaRing dla kbiet. Ciągłe pwtarzanie bredni w pstaci że wkładki wewnątrzmaciczne(iud) są śrdkami prnnymi(wiadm jakie śrdwiska ale nie muszę ich reklamwać), że ich zakładanie u kbiet które nie rdziły jest zabrnine(klejny kmpletny nnsens, delikatnie rzecz ujmując), że przy stswaniu śrdków antykncepcyjnych hrmnalnych, trzeba rbić przerwy(czy kbieta w tym czasie, schdzi d pdziemia, nie uprawia seksu?), właśnie w czasie tej przerwy najczęściej Ona

6 6 niespdziewanie zachdzi w ciążę, a jakie zakńczenie tej ciąży nie trudn się dmyślić. I kilka zdań na zakńczenie. W przyszłym rku minie 30 lat d czasu kiedy rzpcząłem współpracę i pracę w Twarzystwie Rzwju Rdziny przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Stąd trzydzieści lat spędznych w zaintereswaniach Planwania Rdziny, antykncepcji. D dzisiaj Ośrdek kierwany przez Prf. Z. Lwa-Starwicza, Mędrca-humanistę. Należałby dntwać klejny spektakularny rzwój antykncepcji, czyli PR- Planwania Rdziny w Plsce. Gdyby tak spjrzeć na mapę pczynając d Odry aż p Kamczatkę t należałby dntwać klejny becnie pczątkwy sukces, w pstaci antykncepcji u mężczyzn w pstaci wazektmii, czyli pdwiązywania nasieniwdów u mężczyzn(specjalnie piszę u mężczyzn pnieważ nie wszyscy wiedzą że mężczyzna psiada nasieniwdy). Minęł już 6 lat d czasu kiedy wyknaliśmy pierwszy zabieg wazektmii u znaneg Dziennikarza z Warszawy. Jednak strna dktra R. Nwaka z Trunia ukazała się jak pierwsza, czyli mżna pwiedzieć, że t n zstał pierwszym prekursrem tej metdy antykncepcji u mężczyzn w Plsce. Pniższa praca ukaże się w pstaci e-bka, raz książki w niewielkim wydaniu. Zasygnalizwałem, że pracujemy nad metdą salpingektmii, czyli pdwiązywania jajników u Kbiet, raz wprwadzeniu nwych systemów w pstaci ESSURE i ADIANA. W tym celu w wielu krajach świata wyknuje się nieskmplikwane zabiegi mikr-chirurgiczne. Mżna je przeprwadzać zarówn u kbiet, jak i u mężczyzn. Zabieg taki u mężczyzn nazywa się wazektmią i plega na zablkwaniu światła nasieniwdów u kbiet natmiast plega n na przecięciu i pdwiązaniu jajwdów, i nazywa się salpingektmią. Salpingektmia przeprwadzana jest za pmcą laparskpu. Metdy antykncepcji u kbiet nazwane ESSURE i ADIANA pisane są w dalszej części pracwania. W wielu krajach są Ośrdki Planwania Rdziny które pd jednym dachem skupiają: planwanie rdziny w szerkim zakresie(wiedza pdstawwa, wiek pacjentki/ta, wykształcenie, sytuacja rdzinna), antykncepcje z wiedzą wszystkich metdach planwania rdziny, pradnie płżnictwa i gineklgii, seksulgii, niepłdnść pstaci wszelkich prcedur in vitr, gabinet lekarza rdzinneg, labratrium, USG, gabinet gdzie mżna wyknać wazektmię, salpingektmię, czy też jeden z systemów ESSURE czy ADIANA. W naszym Kraju takich śrdków nie ma. Już sptkaliśmy się wielkrtnie w czasie pszukiwań, gdzie mżna byłby wyknywać wazektmię, płacąc za wynajem sali zabiegwej, tak jak t jest na świecie, z dmwą, że np.: In vitr nie zgadza się z filzfią wazektmii, lub że filzfia wazektmii nie dpwiada pglądm persnelu średnieg w znanej klinice chirurgii plastycznej, że p knsultacjach prezesa kliniki nklgicznej nie zgadza się ich wiedza na temat

7 7 wazektmii z naszą wiedzą itp. Ale tak t jest gdy wyrusza się z maczetą w ręku prwadząc wyprawę w Puszczy Amazńskiej. Taka wyprawa mże się różnie skńczyć, szczególnie dla prwadząceg wyprawę. Idą nwe czasy!!! Prblem dtyczy szczęścia całej Rdziny! I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA I.1. Jakie krzyści mgę uzyskać z faktu wyknania wazektmii? Mężczyźni p wazektmii żyją dłużej!!! Wlnść d strachu przed niechcianą ciążą Pzytywny wpływ na małżeństw Pprawa zdrwia Kbiet!!! Lepsze życie seksualne Pprawa relacji partnerskich 78% Uprawianie seksu częściej z większym zadwleniem Niektóre kbiety bawiają się, że ich partnerzy staną się bardziej atrakcyjni w ich śrdwisku. Jesteś bardziej cl, trendy... Małżeństwa p wazektmii rzadziej się rzwdzą Zapraszam d najbardziej wiarygdnych, współczesnych i dstępnych frm Planwania Rdziny[PR]. I.2. C t jest wazektmia? Nawet plski słwnik kmputerwy pdkreśla słw wazektmia jak błędne i nieznane. WAZEKTOMIA - sam słw mże pwdwać strach w sercu nawet najbardziej dważnych mach, ale ile z teg strachu jest prawdziwe i jak wiele jest d wybrażenia? Jeszcze siedem lat temu jak zaczynaliśmy zabiegi wazektmii nikt nie wiedział c znacza t słw, prócz medyków. W tamtym czasie pacjent był usypiany, nie stswaliśmy metdy N scaplel. Vas deferens t nasieniwód. Vas t naczynie ctmia p łacinie znaczy cięcie, stąd vasectmy w jezyku angielskim, plskim wazektmia. W Internecie przy

8 8 pszukiwaniach np.: antykncepcja męska mże pjawić się również słw wazektmia i tutaj rzpczynamy właściwe pszukiwania. Eksperci medyczni już d dawna twierdzili, że ta frma antykncepcji jest najbardziej niezawdną, bezpieczną i najłatwiejszą d wyknania, z myślą zakńczeniu płdzenia dalszych dzieci, chciaż nie tylk. ABISSS, c t znaczy? Całść zagadnień związanych z wazektmią mżny by ująć w 6 x nie!(6 xn!) C t znaczy? 6 x BEZ! (6 x NO!! 1. Bez anestezjlgii (N anaesthesia) 2. Bez bólu (N pain) 3. Bez igły (N needle) 4. Bez skalpela - (N salpel) 5. Bez szwów (N sutures) 6. Bez stresu (N stress) Żeby t łatwiej zapamiętać, użyt skrótu ABISSS. Każdy z tych punktów stwarza pewneg rdzaju kmfrt psychiczny, a sam fakt znieczulenia miejscweg, bez usypiania z mżliwścią natychmiastweg pdróżwania jest pewneg rdzaju fenmenem życiwym, czy też klinicznym. W systemie ABISSS, zawiera się cała istta pstępwania kliniczneg. Jeden z mich przyjaciół stwierdził, że p przeczytaniu tylk tych 2 pierwszych punktów mżna pdarwać sbie dalsze czytanie, jak że wszystk jest jasne. Myślę, że był blisk prawdy. I.3.Czy wazektmia t sterylizacja? Jeżeli uda nam się pprawnie pwiedzieć na t pytanie t mglibyśmy zakńczyć stawianie pytań i udzielanie dalszych dpwiedzi, jednak temat nie jest tak prsty jakby się wydawał. Nie tylk w Plsce używa się naprzemiennie, słów wazektmia lub sterylizacja. Australijski lekarz gineklg Derek Llewellyn-Jnes (Everywman: A Gynaeclgical Guide fr Life Llewellyn Jnes.D (1989) w rzdziale antykncepcji już w pierwszym zdaniu mówi żeby nie mylić znaczenia słów sterylizacja i wazektmia. Wazektmia t jedna z metd antykncepcji u mężczyzn a sterylizacja t usunięcie gnad czyli u mężczyzn jąder a u kbiet jajników. Główny pwód takich prcedur t wcześniejsze wykrycie nwtwru złśliweg gnad.

9 9 Usunięcie gnad przeprwadza się celem ratwania życia ludzkieg a nie antykncepcji. Częst słwa sterylizacja używają Anglsasi, ale w dmyśle wiedząc ze t jest metda antykncepcji i nie prwadzi t d nieprzumień, ani medycznych ani prawnych. I.4. Wazektmia- fakty i fałszywe przeknania. Czy w Plsce wazektmia jest zabrnina? Pytanie t słyszę d sześciu lat nieustannie d pacjentów, internautów, lekarzy!? i wszystkich innych zawdów.. Zadaję więc pytanie. Gdzie t jest napisane? Pada dpwiedź nie wiem...gdzie antykncepcja jest zabrnina? Nie wiem...kłamstw pwtarzane d 60 lat staję się prawdą. Znamy t d czasów statniej wjny światwej... Ostatni w prasie był wiele tekstów i wypwiedzi, dziennikarzy, prawników w tym prfesrów prawa, którzy grzmieli, że wyknan bezprawnie bezbrnnej Kbiecie sterylizację!!! Nikt nie wyknał sterylizacji-czyli usunięcia gnad- a jedynie pdwiązanie jajwdów, czyli antykncepcję. Pdjęt w czasie wyknywania cięcia cesarskieg słuszną i męską decyzję, ratującą życie perwanej. C mówi na ten temat KK-kdeks karny, skr się wszyscy na nieg pwłują? Kdeks karny jest jak najbardziej w prządku, nic mu nie mżna zarzucić. Przed rkiem 1997 był t & 155 teraz jest 156. Tym razem chdzi szczegóły dlateg psłużę się bardziej dkładnymi danymi. Mianwicie, dpwiedź znajdziemy w dzienniku ustaw z dnia 6 czerwca 1997r. Nr 88 Pz. 553, gdzie art.156.&1. mówi: kt pwduje ciężki uszczerbek na zdrwiu w pstaci: 1) pzbawienia człwieka wzrku, słuchu, mwy, zdlnści płdzenia, 2) inneg ciężkieg kalectwa, ciężkiej chrby nieuleczalnej lub długtrwałej chrby realnie zagrażającej życiu, trwałej chrby psychicznej, całkwitej lub znacznej trwałej niezdlnści d pracy w zawdzie lub trwałeg, isttneg zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, pdlega karze pzbawienia wlnści d rku d lat Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, pdlega karze pzbawienia wlnści d lat Jeżeli następstwem czynu kreślneg w 1 jest śmierć człwieka, sprawca pdlega karze pzbawienia wlnści d lat 2 d 12.

10 10 Jeżeli mniej lub bardziej umyślnie wydłubiemy Pacjentwi k- statni widzieliśmy jak jeden z naszych sprtwców stracił k, w walce sprtwej, utniemy lub bgryziemy uch, alb t c nas najbardziej interesuje utniemy dyndające brylanty, b p c ne mają się tam dyndać, t rzecz jasna pdlegamy karze. Zapis ten wg. mjeg rzeznania nigdy nie pwinien być zmieniany. Największym uszczerbkiem dtyczącym mżliwści płdzenia jest usuniecie gnad, bez uzasadnienia, c zdarza się i t nie tak całkiem rzadk przy peracjach jajników u kbiet, bez dkładneg zdiagnzwania, a jak argument pdaje się, że mże w przyszłści mieć Pani nwtwór złśliwy. Prfilaktycznie mglibyśmy t sam zaprpnwać mężczyznm, ale całe szczęście że nikt na ten pmysł nie wpadł. Blkując dstęp plemników d nasienia w prcedurze wazektmii wyknujemy nie sterylizację, czyli usunięcie jąder a mikr pdwiązanie nasieniwdów, za zgdą pacjenta. Załóżmy, że łapię pacjenta na ulicy i pd pretekstem badań prfilaktycznych bcinam mu brylanty, t wymiar sprawiedliwści skazuje mnie na kres d jedneg rku d 10 lat i pisanie książki na temat wazektmii kńczymy gdzieś w ustrnnym miejscu. Ale jeżeli zrbię t nieumyślnie nie przychdzi mi pmysł jakby zwabić pacjenta d takieg zabiegu-t kara byłaby niec mniejsza d trzech lat. Kilka miesięcy temu przewinęła się w mediach nagnka na lekarzy z Wielkplski, którzy przy ósmej ciąży a klejnym cięciu cesarskim, pdwiązali w trakcie wyknywania cięcia cesarskieg jajwdy. Cała prasa, w łącznie z prawnikami grzmiała, ze bezprawnie wyknan sterylizację biednej kbiecie. Nikt z lekarzy w czasie tej peracji nie wyknał żadnej steylizacji a jedynie salipngektmię, czyli pdwiązanie jajwdów, mżna jedynie przypuszczać, że uratwali tej Pani przyszłe życie. Praw Izb Lekarskich, prcedury medyczne, tak! C ciekawe znana i szanwana Organizacja Federa, walcząca prawa kbiet, ciągle używa słwa sterylizacja i dąży d zmiany w zapisie pwyższeg kdeksu karneg. Kdeks karny ma mi pzwalać na ucięcie brylantów, alb że zablkwanie jajwdów mże być bezkarne b teraz jest karalne? Jaki prawnik na t się zgdzi, wg. mnie żaden. Ja sbiście p trzydziestu latach praktyki i napisaniu książki współczesnej antykncepcji sprwadziłbym t d trzech metd różniących się d tych przedstawinych. Mianwicie: dla mężczyzn wazektmia lub celibat(n mże kilku dniwy) Dla Kbiet: pdwiązanie jajwdów(salpingektmia), ESSURE. ADIANA p urdzeniu planwanych dzieci, a wcześniej IUD wkładka wewnątrzmaciczna, ewentualnie nuva ring... Czym te metdy się charakteryzują? Są nieprównywalnie zdrwsze d pprzednich, z punku widzenia eknmii najbardziej szczędne i kmfrtwe. Słwem: ZDROWIE, EKONOMIA i KOMFORT(ZEK). W becnych Czasach Infrmatyki, Erze Wdnika, pklenia Y(internauci największa grupa spłeczna) i

11 11 babybmersów(rczniki pwjenne druga grupa c d liczebnści) i jakby pwiedział...spłaszczneg świata, nie pwinn być miejsca na ryzyk związane z niechcianą ciążą, prnieniami sztucznymi, czasem zagrżeniem własneg zdrwia. Dsyć dminacji sfrustrwanych facetów chdzących w starych dżinsach, pmiętych gaciach d klan, nieuczesanych, nieumytych, chlejących piw, palących papiersy, psługujących się tysiącem słów. T statnie zdanie niec w stylu wymyślania Handkieg. Przy kazji i sbie nawymyślałem. Ale Ci których znam d sześciu lat zdecydwanych na wazektmię t z klei najwspanialsza grupa Mężczyzn jakich pznałem w życiu, pczynając d lekarzy, prawników, infrmatyków(najbardziej liczna grupa), żeglarzy-kiperów, ltników, nafciarzy, przedsiębirców, finansistów, pracwników etatwych, rlników!!! pracwników fizycznych, pracwników naukwych, wybitnych stricieli i budwniczych pianin i frtepianów.. I.5.Czy wazektmia t również antykncepcja dla kbiet? Pytanie jest przewrtne, ale dpwiedź jest jak najbardziej czywista. Tak jest t fantastyczna metda współczesnej antykncepcji, dla kbiet. Trzeba tylk przeknać d teg swjeg partnera, będąc pewną swjej decyzji. Cały ten e-bk pwinien być zamieszczny na strnie internetwej - zdrwia kbiet. W dalszej części teg pracwania zamieścimy wypwiedzi Plek, na temat, c sądzą wazektmii, jak czują się ich partnerzy życiwi, czy żałują wyknaneg zabiegu, jak wpłynęł t pprawienie, lub pgrszenie ich relacji partnerskich? Jak pisze Tm Peters t właśnie Kbiety decydują w 70% wszelkich decyzjach jakie dzieją się na świecie, chciaż nam wydaje się że t mężczyźni tym decydują. Z badań Petersa(Peters T.:Biznes d nwa. EMKA ) wynika że kbiety są głównymi inicjatrkami większści zakupów knsumenckich: Wszystkie zakupy knsumenckie - 83% Meble dmwe- 94% Wakacje - 92% Nwe dmy 91% Dmwe prjekty (Zrób t sam) 90% Elektrnika knsumencka 51% Samchdy 60% (pwyższe dane pchdzą z USA) Decyzje wazektmii 70% (dane własne)

12 12 Wazektmia t też wlnść dla kbiet. Andrew Sullivan napisał w New Republic ; Większe szanse dla kbiet t prawdpdbnie najważniejszy pstęp wlnści człwieka w statnim stuleciu. Tak WAZEKTOMIA t antykncepcja dla KOBIET Jedn jest pewne: Kbiety rsną w siłę, c jest związane ze wzrstem zamżnści, ma ma miejsce we wszystkich bszarach na wszystkich pzimach spłeczeństwa. Kbiety nie gdzą się dłużej na t, by być jedynie efektywną siłą rbczą(nie będą też jedynym biektem seksu, pżądania, same będą krewać seks, jak zastsujesz trwałą antykncepcję, t być mże wezmę cię jak samca i biekt mjeg pżądania, a jeżeli nie t spadaj) lub knsumentkami... Mają d dyspzycji craz większe budżety i craz większa autnmię w ich wydatkwaniu, (mgą nawet zapłacić wam za wazektmię skr sami nie jesteście w stanie wysupłać te 800 dlców, stać was tylk na seks bez płat, b już knsekwencje są p strnie kbiet, dsyć teg!!!) lecz jest t dpier pczątek. Ta tendencja będzie się jedynie pgłębiać, gdy tylk dziewczyny udwdnią, ze w szkle siagają wieksze sukcesy niż chłpcy. Pewna liczba bserwatrów uważa, że już weszliśmy w wiek kbiecej gspdarki, czyli eknmicznych kncepcji wymyslanych i wdrażanych przez kbiety [Peters T. Małe wielkie sprawy, MT Biznes, ].[przypisy w nawiasach, autra będą dalsze]. Zasady i style antykncepcji będą również stymulwane przez kbiety. I jeszcze cś bardziej prrczeg. Zapmnij Chinach, Indiach i Internecie: wzrst gspdarczy stymulwany jest przez kbiety, nagłówek w The Ecnmist. Stąd mje stwierdzenia, że wazektmia, salpingektmia, ESSURE, Adiana t są antykncepcje KOBIET i dla KOBIET. One tych metdach zadecydują. TABLETKI DLA CHŁOPÓW PRZEZ NASTĘPNE 60 LAT, TO REWANŻ, ZA 60 LAT TABLETEK którymi truły się KOBIETY. DOSYĆ!!! Czy nie lepiej być szczęśliwą, uśmiechniętą Kbietą XXI wieku i swój ls wziąć w swje ręce?

13 13 I.6. Spjrzenie na prblem wazektmii znanej dziennikarki Katherine Watsn-Burret B chciaż wazektmia t pstępwanie przeprwadzne u Mężczyzn t decyzja d zabiegu wazektmii prawie w całści dtyczy par heterseksualnych nie planujących więcej ptmstwa. Pdwiązanie jajwdów mże być bardziej dpwiednim tematem, lecz wiedza Kbiet na temat wazektmii jest w dalszym ciągu niewielka, a zablkwanie nasieniwdów jest znacznie prstsze niż jajwdów ze znacznie mniejszą liczba pwikłań. Część kbiet pdejmuje decyzje we własnym imieniu żąda wyknania pdwiązania jajwdów, w przypadku braku zgdy swjeg partnera. Wyrażają w ten spsób swje zdanie i decyzję swim lsie c d płdnści, a nie siedzenia w złtej klatce i rdzenia klejneg dziecka. Mówią dsyć a być mże chdzi też przyszłą zamianę partnera wazektmii w USA, w Chinach Trudn jest uzyskać dkładną liczbę wazektmii wyknanych w USA, pnieważ wiele zabiegów dbywa się w prywatnych klinikach. Jednak, Departament Zdrwia i Usług Spłecznych publikwał raprt w 2005 rku na najbardziej pwszechnie stswanych metd kntrli urdzeń pdstawwej, wymieniając cztery najlepsze metdy jak: dustne śrdki antykncepcyjne (28%), zablkwanie jajwdu(salpingektmia23%), prezerwatywa (17%) i wazektmii(16%)]. Z metd antykncepcyjnych stswanych w naszym Kraju, jedynie % stswania prezerwatywy mżna by prównać d pwyższych danych. Wg. danych pchdzących z badań prwadznych przez lekarzy, wybór metdy antykncepcji mikrchirurgicznej sugeruje ze wybór metdy mżna pdzielić między mężczyznami i kbietami, lecz 50% jest większa liczba kbiet pszukujących mżliwści wyknania salpingektmii niż u mężczyzn wazektmii birąc nawet pd uwagę bezpieczeństw, złżnść i niezawdnść tych prcedur. Pwikłania p wazektmii i salpingektmii? (salpingektmia t chirurgiczne pdwiązanie jajwdów) P pierwsze nie dntwan dtychczas żadneg przypadku zgnu p wazektmii. Przy tej kazji watr przypmnieć fakt, że w USA umiera rcznie d 10 d 15 kbiet w trakcie pdwiązania jajwdów(salpingektmia). T ryzyk śmierci związane jest z faktem, że salpingektmia wymaga zaplecza sali peracyjnej gdzie pacjentka perwana jest w znieczuleniu gólnym i

14 14 pwikłania mgą być spwdwane z pwdów anestezjlgicznych(zatrzymanie akcji serca) jak też mżliwści uszkdzenia naczyń brzusznych, jak ze zabieg wyknywany jest za pmcą laparskpu peracyjneg. U niewielkieg dsetka mężczyzn ( 2%) utrzymuje się tzw. zespół bólwy związany z zabiegiem trwający d 14 dni a nawet dłużej. Mże t być wynikiem pdrażnienia nerwu biegnąceg wzdłuż nasieniwdu w kierunku jądra, przez załżny szew, lub klips tytanwy, blesneg wzrstu ciśnienia p ejakulacji, lub wyknania całej prcedury zbyt blisk najądrza. W piśmiennictwie medycznym sptyka się dniesienia mżliwści zwiększneg wystąpienia raka prstaty. Zrewidwane dane nie ptwierdziły tych dniesień. Rak prstaty występuje u mężczyzn w USA zaraz p raku płuc natmiast rak jąder tylk w 1%. Mężczyźni p wazektmii częściej sprawdzają miejsca p wyknanej wazektmii, badają jadra jak też nauczeni są kntrli PSA(marker prstaty) p 40 rku życia. Stąd też wykrycie nwtwru w tej grupie jest częstsze niż w grupie bez wazektmii, a tym samym i skuteczniejsze wyleczenie w związku z wczesnym wykryciem pczątku chrby. Nieznaczne graniczenie aktywnści fizycznej p wyknanej wazektmii t zaledwie trzy dni, natmiast p salpingtmii wymaga t graniczenia aktywnści fizycznej d 7 dni. C t znaczy NO scalpel, N Needle N scalpel, czyli bez scalpela. N Needle, czyli bez igieł d znieczulenia. Wazektmia wyknywana jest w znieczuleniu miejscwym, bez nakłucia a rzwarstwienie pwierzchni skóry nie wyknuje się skalpelem a specjalnymi zakrzywinymi kleszczykami. Ppularne kreślenie w strefie angljęzycznej t N scalpel, N Needle, NSV N scalpel vasectmy- wazektmia bez scalpela. P uwidcznieniu i wyizlwaniu nasieniwdu wycinek nasieniwdu jest pbierany d badania histpatlgiczneg, celem sprawdzenia czy pbrana tkanka rzeczywiście jest nasieniwdem. Drugie bardz ważne badanie kntrlne t badanie nasienia pd względem becnści plemników. Badanie t wyknujemy w 8 i 12 tygdniu d dnia zabiegu. Na dwa kńce nasieniwdu zakłada się szwy chirurgiczne lub zaciski tytanwe. Taką samą prcedurę pwtarza się p strnie drugieg nasieniwdu. Na rzwarstwine miejsca nie zakłada się szwów nie są wymagane i knieczne. P trzech dniach nie ma śladu p zabiegu. P przyjeździe d dmu zalecamy prysznic, zdjęcie małeg patrunku, wysuszenie klicy zabiegu ręcznikiem, następnie zakładamy urczysty strój i udajemy się na urczystą klację ze swją Partnerką, pnieważ teg wieczru jest szczególny pretekst d wspólnej klacji i wypicia lampki szampana. Pwdzenia!

15 15 Jak dług trwa zabieg? Zabieg trwa d 15 d 30 minut a zależy t d warunków anatmicznych, a najczęściej d nadwagi. Prmwanie wazektmii jak metdy bezpieczniejszej jest łatwiejsze niż pdwiązanie jajwdów chciaż alternatywę wazektmii spstrzega się w znacznie szerszym aspekcie spłecznym niż tylk jak wyknanie prsteg zabiegu chirurgiczneg. Od wczesneg dzieciństwa chłpcy są świadmi swich narządów płciwych. Mówi się im że ich penis i jądra są tym, c sprawia, że chłpiec staje się mężczyzną. Ich brylanty(w wielu miejscach używam własneg kreślenia brylanty mając na uwadze jadra u mężczyzn) są w centrum ich męskści. Zdarza się, że wspmniane brylanty ulegają urazm chciażby w czasie gry w piłkę nżną. Jest t bardz blesny uraz. Więc sam wspmnienie, na becnść streg narzędzia w tej klicy stwarza nieznaczneg rdzaju stres. Ddatkw pwtarzane d 60 lat słw sterylizacja, czyli usunięcie gnad jest dść blisk bawy przed skalpelem. Nie ma ani skalpela, ani usuwania gnad, brylanty pzstają na swim miejscu a sama wazektmia w prównaniu d urazu pędzącą piłką, jest swisteg rdzaju pieszcztami jak mówią sami pacjenci. Mamy inne dświadczenia życiwe! Jesteśmy różne jak mówi sama Cahetrine. Osiągając drsłść, jesteśmy przyzwyczajne d badania i rygrów pstępwania, jakie wynikają z cyklu bilgiczneg kbiety. Jesteśmy pddawane wielu badanim przez wykwalifikwanych specjalistów a ich liczba jest prawie nieskńczna. A t pierwsza miesiączka, zaburzenia hrmnalne, nieregularne cykle, pierwsze badania cytlgiczne, badanie gineklgiczne, stany zapalne, leczenie, psiewy mikrbilgiczne, depilacja-glenie, niespdziewane prnienia, leczenie nadżerek, płdnść, niepłdnść ciąża, pród...przez cały ten cykl wystawiamy nasze pchwy na aktywnści seksualne mężczyzn.. T nie jest katar, kaszel, bląca ósemka, ból gardła i ból głwy i wizyta u lekarza rdzinneg.. Wszelkie funkcje seksualne są isttnym prblemem dla ludzi, szczególnie dla mężczyzn, dlateg uzasadninym wydaje się lęk przed wazektmią i rzmyślaniami nad tym jak wpłynie t na ich męskść, sprawnść seksualną, w tym ejakulację, bjętść spermy. U mężczyzn, którzy nie mieli wazektmii, ejakulat zawiera plemniki prdukwane przez jądra, płyn nasienny pchdzący z pęcherzyków nasiennych i gruczłu prstaty. P wyknaniu wazektmii plemniki są dalej uwalniane, lecz są wtórnie resrbwane. P wazektmii zmiana bjętści ejakulatu nie jest zauważana, klr, spójnść, rgazm, intensywnść pzstają

16 16 niezmienine. Znieczulenie stswane pdczas prcedury wazektmii sam w sbie nie jest blesne. W trakciekiedy głwica specjalneg aparatu d znieczuleń jest lekk przystawiana d pwierzchni skóry, czuje się lekkie uderzenie, prównujemy t d pstryknięcia z gumki recepturki. Próg bólwy jest inny u każdeg z nas. Niektórzy mężczyźni dczuwają łagdne dlegliwści bólwe trwające d trzech dni, bez kniecznści przyjmwania śrdków przeciwbólwych. I.7. Dlaczeg w dzisiejszych czasach decydujemy się na wazektmię. Wielu autrów pdkreśla, że nie chdzi seks bez zabezpieczeń czy też większa swbdę seksualną. Dlateg dkładnie analizuje się właściwą decyzję, krzyści wynikające z tej metdy, dane naukwe jak też ewentualne pwikłania. Przeprwadzn niezliczną ilść badań naukwych pdając wiarygdnść wszystkich metd kntrli urdzeń. Wazketmia jest wyknywana d 60 lat a dane na ten temat są bardz bszerne. Pniższe dane jakie chciałbym przedstawić dtyczą Wielkiej Brytanii. P przeanalizwaniu wielu badań stwierdzn, że skutecznść wazektmii wynsi- 1 ciąża na 2000(0.05%).(RCOG.UK.-Krajwe wytyczne antykncepcji 2004.) Większść pacjentów dczuwa znaczną ulgę p wyknanej wazektmii, wiedzą że nie muszą się martwić partnera, zajścia w ciążę przez przypadek. Ddatkw, większść par cieszy się nw zdbytą wlnścią z antykncepcji i uważa, że ich życie seksualne jest lepsze ze względu na usunięcie stresu. Okł 40% par decyduje się na wazektmię w wyniku braku innych niestałych metd kntrli urdzeń. / Harvard Medical Schl 2001/. Stąd zalecenia by taką decyzję pdejmwać p wielkrtnych dyskusjach przeprwadznych z partnerem. Mniej stresu a tym samym pprawa relacji partnerskich nawet d 78%. Większść mężczyzn p wazektmii zgłasza brak zmian częsttliwści i przyjemnści z seksu, lub też uprawia seks częściej i ma z teg większą przyjemnść. Zaledwie kilku mężczyzn na stu zgłasza negatywny wpływ na ich życie seksualne. Wg. najnwszych badań stwierdza się, że kł 30% par uprawia seks częściej, i z większym zadwleniem. Zadwlenie z wazektmii w tych badaniach był 99,5% [ Pstawy pacjentów w rk p wazektmii: Wyniki z 355 na 1000 ankiet. WM Mss. Urlgii. 1975]

17 17 Dla większści par, wazektmia stanwi najmniej ryzykwną, i najbardziej wiarygdną pcję antykncepcji. Tabletka hrmnalna ma współczynnik skutecznści na pzimie 0.16%- 3%, prezerwatywa na wyskści 1%-33%(Trussel J.Hatcher RA, Cates W, Stewart FH, Kst K. Przewdnik, Studia antykncepcyjnej skutecznści. Płżnictw i gineklgia :558-67). Nawet dla tych c stsują dbrej jakści prezerwatywy, rczne ryzyk ciąży wynsi 3%. Według FDA(FDA-przypmnienie. Antykncepcja-aktualizacja ) ryzyk przyjmwania pigułki t zawrty głwy, nudnści, zmiana nastrju i wagi ciała, a rzadziej chrby układu krążenia w tym wyskie ciśnienie, zakrzepów krwi, zawału serca i udaru mózgu. PANOWIE SZYKUJĄ SIĘ DLA WAS TABLETKI ANTYKONCEPCYJNE!!! UWAGA NADCHODZĄ!!! Ryzyk związane z tzw. mini pill t nieregularne krwawienia, przyrst masy ciała, blesnść piersi, mniejsza chrna przed ciążą pzamaciczną. Ryzyk salipgektmii(pdwiązanie jajwdów u kbiet) t najczęściej pwikłania chirurgiczne. Nawet nwe urządzenie ESSURE( metdzie ESSURE w sbnym rzdziale) ma ptencjalne większe ryzyk ciąży pzamacicznej(- http//www.essuremed.cm/prtals/0/skins/cnceptus_skin/pdfs/cc prescribing-inf.pdf., Źródł; , (Hurskainen R, Hvi SL, Gissler M., et al przegląd systemu Essure., Fertil.Ster. di., /j.fernstert pmid /http://linkinghub.elsevier. cm/retrevie/pii/s (09)00507-x). Zgdnie z Harvard Medical Schl, 30% par uważa, że ich małżeństwa stały się bardziej stabilne, czują się zdrwsi, bardziej zrelakswani, i nie żałują tej decyzji. Młdsze i starsze pary, z lub bez dzieci, pdkreślały w równym stpniu krzystne reakcje p wazektmii.. W innym badaniu pdsumwan, że "pzytywne zmiany dtyczące pzytywnych zmian partnerskich miały miejsce we wszystkich grupach wiekwych.(jakść małżeństwa przed i p wazektmii. Harward G.Sex Br J Med.) Niektóre kbiety bawiają się, że ich partnerzy staną się bardziej atrakcyjni w ich śrdwisku. TAK, PO WAZEKTOMII STAJĄ IDEALNYMI KOCHANKAMI, NA T-SCHERTACH BĘDĄ NAPISY IDEALNY KOCHANEK. Stąd klejny wnisek, że klejną POTRZEBĄ mężczyzn

18 18 będzie IDEALNY KOCHANEK p wyknanej wazektmii. Badania z 1970 wskazują, że żnaci mężczyźni, którzy przebyli wazektmię nie częściej uprawiają pzamałżeński seks niż mężczyźni bez wazektmii. Tak Panwie t jest sprawa hnrwa, precz z seksem pzamałżeńskim Eliminacja stresu jest pdkreślana przez wszystkie kbiety mim że wazektmia dtyczy mężczyzn. 15% mężczyzn decyduje się na wyknanie wazektmii jak metdy dwracalnej, pnieważ jest t najbardziej bezpieczny śrdek zapbiegania ciąży. Sama prcedura jest prsta i bezpieczna(wazektmia mężczyzn w USA, Barne MA, Jhnsn CH. Luick MA, Teutnic DL, Magnani RJ. Sex rzrdu-perspektywa zdrwia.2004) I.8. Największe szanse siągnięcia krzyści z wazektmii? Pary w dłuższej perspektywie pzstają w związkach zazwyczaj 10 lat i więcej. Jest t wspólna decyzja c d ilści psiadaneg ptmstwa. Starsze dzieci dnszą się pzytywnie d decyzji Rdziców, pnieważ klejne ciąże mgą być ptencjalnym zagrżeniem dla ich egzystencji finanswej(pdałem przykłady z naszeg kraju w tym pracwaniu). Mniejsza liczbę psiadanych dzieci łatwiej wyżywić i wykształcić. Pdejmwana decyzja nie jest pd presją jednej ze strn. W jednym z badań, pary które miały średni 22 miesiące, na pdjęcie statecznej decyzji dntwały 99,7% satysfakcji z wazektmii. W przypadku, gdy inne metdy kntrli urdzeń są niedpwiednie, alb żna lub partner ma prblemy zdrwtne, które mgą spwdwać klejną ciążę z zagrżeniem własneg życia. W naszym przypadku najczęstszą przyczyną która statecznie decyduje pdjęciu decyzji wyknania wazektmii są różne dlegliwści partnerek stsujących dustną antykncepcję hrmnalną. Występują również aspekty eknmiczne. Mianwicie dntwaliśmy kilka przypadków kiedy t istniał ptencjalne zagrżenie, ze głwa rdziny zapłdni inną młdsza partnerkę, która urdzi ptmstw a spadek zstanie pdzielny według prawa pmiędzy klejnych spadkbierców.

19 19 Mężczyźni p wazektmii żyją dłużej. W badaniach mżna czasami znaleźć dść dziwne statystyki. Na pczątku 1990 rku, kilka dużych badań wykazał, "niższą śmiertelnść wśród mężczyzn p wazektmii w prównaniu d grupy kntrlnej (Bezpieczeństw i skutecznść wazektmii. Schwingl PJ, Guess HA. Steril. Fertil.,2000). Grupa ta bardziej dba zdrwie i regularniej bywa na kreswych badaniach kntrlnych (pmiar ciśnienia krwi, badania labratryjne takie jak: lipidgram, PSA, L- arginina, Leptyna). Gdyby ktś z czytających ten tekst chciał zrzumieć dlaczeg tak jest t bardz prszę przestudiwanie starżytnej wiedzy p.n. Ta sex(pnad 3000 lat-chiny), t zrzumie sens wyników tych badań. I.9. Kt najrzadziej krzysta z wazektmii? Gdyby t pytanie dtyczył ilści wyknywanych wazektmii w danym kraju, t dpwiedź byłaby dść prsta, tym krajem byłaby Plska. Jeden z partnerów nie ma pewnści c d psiadania ptmstwa w przyszłści, a ptczne kreślenie t nie djrzałem d macierzyństwa. Są t pary których relacje są niestabilne lub przeżywają stresujące relacje między partnerskie. W jednym z badań stwierdzn, że kbiety które zgłaszały znaczny knflikt z mężem przed wazektmią, były pnad 40 razy bardziej narażne na relacje, że mąż wykna rewazektmię niż, kbiety które nie zgłaszały takieg knfliktu(jamiesn DJ,Marchbanks PA, Ptersn HP, Wazektmia w prównaniu d sterylizacji jajwdów. Gynecl Obst.2002) Mężczyźni, którzy rzważają perację niezależnie d partnera, lub są pd presją ze strny partnera. Partnerzy, którzy liczą na psiadanie dzieci w późniejszym wieku, lub przechwanie nasienia w banku nasienia lub rewazektmię. Młdzi ludzie pniżej 30 rku życia. Młdsi mężczyźni mają wiele zmian w życiu i wybrów d zmian decyzji, a w późniejszym wieku mgą teg żałwać.. Jest 12,5 raza bardziej prawdpdbne, że w późniejszym wieku zdecydują się na rewazektmię. Mężczyźni, u których partner jest rzwiedziny lub w separacji w chwili wazektmii. Dlateg 90% mężczyzn pdejmuje decyzje zmiany partnera. Jak z teg widać przyczyn pdjęcia decyzji c wyknania wazektmii lub nie, jest wiele. Partner czy partnerka żyją w swim śrdwisku, danym kraju, kulturze, własnych wybrażeniach c mże przypminać układ sieciwy mgący przypminać tzw. efekt mtyla. Mtyl pruszający skrzydełkami w

20 20 Califrnii wpływa na pewne zdarzenia dziejące się w Tki. Decyzja pdjęta dzisiaj, mże wymagać krekty za 10 lat, pnieważ nie wiemy c będzie jutr, p zdarzeniu jakie miał miejsce dzisiaj. I.10. Jak wygląda wykrzystanie metd antykncepcji męskiej w krajach rzwiniętych? Wykrzystanie istniejących metd antykncepcji męskiej w krajach rzwiniętych. All female methds- metdy antykncepcyjne stswane przez kbiety Withdrawal- stsunek przerywany Male cndm- prezerwatywa męska Vasectmy- wazektmia (Dane pracwane przez ONZ Organizcję Nardów Zjedncznych- Świat Antykncepcji 2003., grupa kbiet w wieku lat.- http//www.malecntraceptives.rg/methds/mpu.ph

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w GAZETKA SzOK Szklni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 4 Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Każdy z nas we wczesnej młdści wie dbrze, jaka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo