- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) zt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt"

Transkrypt

1 e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne 0.90 zt wyposazenie i sprz^t.0zt materiaty p dne i oleje 0.70 zt cz^sci zamienne i materiaty eksploatacyjne do samochodow, kseopiarek, sprz^tu komputerowego zt pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.0 zt 60Zakup energii 8.67 zt optaty za energi elektryczna^ zt pobor wody i odprowadzanie sciekow 9.77 zt Optaty dotycza^ Obwodow drogowych podlegtych Zarza^dowi. 70Zakup usiug remontowych z* Powyzsza kwota przeznaczona jest na sfinansowanie: remontow drog i obiektow mostowych 7, zt w tym: a. remont drogi woj. Nr Muszkowo Dtugoszyn zt kontynuacja robot poszerzenie do 6 m, wzmocnienie istniejapej jezdni kanalizacja m. Muszkowo podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 6 00,0 m warstwa wiazapa naw. z betonu asfaltowego grub. 7 cm 90,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. cm 70,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. 6 cm /wjazdy/ 60,0 m ustawienie kraw^znika x0 na fawie bet. B 88,0 m obrzeza bet. 6x0 7,0 m chodniki z kostki brukowej grub. 8 cm 7,0 m naw. zatok autobusowych z kostki bet. grub. 8 cm 6,0 m scieki z elem. bet. grub. 0 cm 9,0 m

2 przepusty rurowe sr. 60 cm kompletne szt. b. remont drogi woj. Nr 7 Bobowicko zl kontynuacja robot budowa kanalizacji deszczowej podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 7,0 m podbudowa tfuczniowa grub. cm 86,0 m warstwa scieralna nawierzchni grub. cm z betonu asfaltowego 869,0 m warstwa wiazajca nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 7 cm,0 m nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej grub. 8 cm 06,0 m humusowanie skarp i rowow 890,0 m przepusty pod zjazdami sr. 0 cm 8,0 m ustawienie kraweznika x0 na lawie betonowej B 07,0 m ulozenie chodnika z kostki brukowej grub. 8 cm 7,0 m ustawienie obrzeza 6x0,0 m kanalizacja deszczowa. c. remont drogi woj. Nr 7 Osno zj kontynuacja robot remont nawierzchni jezdni podbudowa tluczniowa grub. cm 9,0 m warstwa scieralna nawierzchni grub. cm z betonu asfaltowego 9,0 m warstwa wiazapa nawierzchni z betonu asfaltowego grub. cm 9,0 m nawierzchnia z kostki kamiennej 896,0 m studzienki sciekowe cf> 00 0 szt. d. remont drogi woj. Nr 7 Siercz z* kontynuacja robot przebudowa drogi budowa chodnikow, budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni do, m na odcinku ok. km. e. remont drogi woj. Nr 8 Gubin ul. Gdyriska zt poszerzenie do 6, m na odcinku woj. 900 m, dywanik.

3 f. remont drogi woj. Nr 8 TrzebiczDrezdenko z\a robot odtworzenie nawierzch ustawienie kraw^znika x0 na tawie bet. 60,0 m utozenie chodnika z kostki brukowej bet. grub. 6 cm 6,0 m ustawienie obrzeza 6x0,0 m zatoki autobusowe szt. podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 000,0 m podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7 cm 900,0 m warstwa wiazajca naw. z betonu asfaltowego grub. 6 cm 0 600,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. cm 0 87,0 m ufozenie przepustow sr. 0 cm pod zjazdami 6,0 m g. remont drogi woj. Nr 60 DrezdenkoDobiegniew zt kontynuacja robot poszerzenie drogi (przebudowa bez warstwy scieralnej) wykop z wbudowaniem ziemi w nasyp,0 m formowanie nasypow z dowozem ziemi 000,0 m podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 0,0 m podbudowa z gruntocementu, Mpa 7 8,0 m warstwa wia_za^ca naw. z betonu asfaltowego grub. 7 cm 8,0 m warstwa scieralna naw. z betonu asfaltowego grub. cm 0 69,0 m ustawienie kraw^znika x0 cm na tawie bet. 0,0 m chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm 9,0 m naw. zjazdow z kruszywa tamanego grub. 8 cm 880,0 m h. remont mostu w ciqgu drogi woj. Nr 60 Drezdenko zt Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji i. remont drogi woj. Nr 76 Skqpe zt przebudowa skrzyzowania w celu poprawy bezpieczehstwa (kontynuacja, w 000 r. wykupiono budynek) ustawienie kraw^znika na lawie bet. 8,0 m ustawienie obrzeza 8x080,Om ulozenie chodnikow z kostki brukowej 77,0 m kanalizacja deszczowa 70,0 m X

4 studnie rewizyjne szt. studzienki sciekowe szt. przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej 90,0 m przebudowa instalacji gazowej 70,0 m j. remont drogi woj. Nr 79 Stary Kisielin ul.pocztowa i Pionierow Lub zt kontynuacja robot kompleksowa przebudowa drogi przebudowa linii kablowej SN kv,0 m przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych sieci miejscowych studnia przebudowa linii napowietrznych i kablowych NN0, kv przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej KDW0,0 m rurociajgi z rur PVC <J> 00 80,0 m rurociajgi z rur PVC <J> 0 7,0 m rurociajgi z rur PVC <j) 00 90,0 m studnie rewizyjne > 00 szt. studzienki sciekowe <j> 00 9 szt. ustawienie kraw^znika x0 na fawie betonowej 98,0 m ustawienie obrzeza 6x0 990,0 m ulozenie chodnika z kostki brukowej bet. grub. 8 cm 87,0 m podbudowa tluczniowa grub. 0 cm 706,0 m podbudowa tiuczniowa grub. cm 88,0 m podbudowa z chudego betonu grub. 8 cm,0 m podbudowa z miesz. min.asf. grub. 7 cm 709,0 m mechaniczne wyrownanie istn. podbudowy miesz. min.bit. 0,0 t warstwa wiazapa nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 6 cm 99,0 m warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego grub. cm 6 9,0 m k. remont mostu w cic^gu drogi woj. Nr 8 Stary Kisielin zt Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji. I. remont mostu w ciqcju drogi woj. Nr 87 Drozkow zl Wymiana ustroju nosnego.

5 m. remont drogi woj. Nr 88 NowogrodDaJsie z\a robot przebudowa drogi wraz z wzmocnienie nawierzchni jezdni na odcinku Da_bie Kosierz chodniki, kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m, przebudowa skrzyzowari. n. remont drogi woj. Nr 96 Zagari ul.kozuchowska z* kontynuacja robot budowa chodnikow wraz z warstwa^ scieralna^ podbudowa ttuczniowa grub. 0 cm 00,0 m podbudowa z ttucznia grub. cm 800,0 m podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7 cm 00,0 m warstwa wiazapa z betonu asfaltowego grub. 6 cm 00,0 m warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. cm 6 78,0 m naw. parkingu z kostki betonowej grub. 8 cm 800,0 m ustawienie kraw^znika x0 na tawie bet. B 6,0 m o. remont drogi woj. Nr 96 Ifowa granica wojewodztwa zt Wzmocnienie nawierzchni na odcinku ok., km prof ilka, dywanik, pobocza. p. remont drogi woj. Nr 96 Kozuchow ul.zagahska zl Wzmocnienie i poszerzenie jezdni na dlugosci, km chodniki, kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m. q. remont drogi woj. Nr 0 skrzyzowanie z droga_ powiatowa^ Nr 6 Kosieczyn Nowe Kramsko zl Wzmocnienie i poszerzenie jezdni na dtugosci, km chodniki,

6 kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m. r. remont drogi woj. Nr Babimost ul. Kargowska z* poszerzenie i modernizacja na odcinku ok. 000 m roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, podbudowa. s. remont mostu w cia_gu drogi woj. Nr Nowa Sol zt Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, zabezpieczenie antykorozyjne cze.sci stalowej, wymiana nawierzchni i izolacji oraz dylatacji. t. remont mostu w cicjcju drogi woj. Nr 9 Stare Strajcze zl Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji. u. remont drogi woj. Nr Pi^kne KctfyRozanowka zl Wzmocnienie i poszerzenie jezdni na dlugosci,6 km chodniki, kanalizacja, poszerzenie jezdni do 6,0 m. v. remont mostu w cia_gu drogi woj. Nr 78 Laskowo zt Wymiana ustroju nosnego. w. remont mostu w ciqgu drogi woj. Nr Dqbrowka z* Wymiana ustroju nosnego. x. remont mostu wciajgu drogi woj. Nr Stare Bielice zl Naprawa zelbetowej konstrukcji nosnej, wymiana nawierzchni i izolacji. y. remont skrzyzowania drog woj. Nr 0 i 0 okolice Zbaszynka zt remont skrzyzowania, zmiana geometrii skrzyzowania, 6

7 roboty ziemne, roboty nawierzchniowe. z. remont drogi woj. Nr Kargowa ul. Kosciuszki zl kanalizacja deszczowa, chodniki, poszerzenie jezdni z wymianq. konstrukcji. dokumentacja zt pozostate drobne remonty i przebudowy poprawiaja^ce standard i bezpieczehstwo na drogach z* (przebudowy chodnikow i jezdni, zatok autobusowych, likwidacja miejsc niebezpiecznych, korekty skrzyzowah, budowa stanowisk postojowych, remonty kanalizacji deszczowych, sciezki rowerowe, remonty przepustow itp.}.. remonty zt Kwota przeznaczona jest na remonty oraz roboty konserwacyjne budynkow i pomieszczeh (doprowadzenie wody, wymiana okien i stolarki, remonty sanitariatow zgodnie z wymogami bhp), srodkow transportu oraz sprz^tu. 00Zakup uslug pozostatych 6.. zt Na wydatki zwia^zane z bieza^cym utrzymaniem drog i mostow przeznaczono kwot?.0.67 zt. W ramach tej kwoty finansowane b$dzie bieza_ce utrzymanie drog i obiektow mostowych, tj.: remonty cza^stkowe jezdni zt, roboty nawierzchniowe, frezowanie i profilowanie zt, utrzymanie chodnikow i stanowisk postojowych zt, odbudowa i konserwacja rowow, odwodnienia, kanalizacja zt, powierzchniowe utrwalenia zt, uzupetnianie i scinka poboczy, utrzymanie zieleni, wycinka drzew i krzakow zt, dokumentacje i ekspertyzy zt, roboty zwiazane z bezpieczehstwem drog zt 7

8 (utrzymanie sygnalizacji swietlnej, oznakowanie poziome i pionowe, urza^dzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego), biezape utrzymanie obiektow mostowych zl (utrzymanie mostow, przepustow i promow, dokumentacje i ekspertyzy ), zimowe utrzymanie drog zl. Pozostale wydatki to administracyjne koszty zarzajdzania drogami, ktore zaplanowano w wysokosci 9.60 zl, w tym: oplaty pocztowo telekomunikacyjne zl, uslugi poligraficzne, wyrob pieczajek,przegla^dy.konserwacja i naprawy sprz^tu komputerowego, kseopiarek itp..000 zl, czynsze i wynajem zl, szkolenia i kursy7.000 zl, badania lekarskie 7.60 zl, pozostale uslugi zl ( sprzajanie pomieszczeh, wywoz nieczystosci, uslugi obcego transportu, abonament RTV, przeglajd sprz^tu p/poz, przeglad samochodow.prowizje bankowe,ogloszenia prasowe). 0Podroze sluzbowe krajowe 8.9 z\ koszty p limity na uzywanie prywatnych samochodow w celach sluzbowych.0zl, ryczalty na uzywanie prywatnych samochodow do celow sluzbowych.00 zl. 0Rozne optaty i sktadki 9.7 zl Ubezpieczenia samochodow (AC.OC) zl, Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na drogach.000 zl, Ubezpieczenie majajku 0.7 zl. 0Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 8.87 z*.70zlx7,%xetaty = 8.9 zl,.70 zl x 6,% x emerytow = 96 zl. 80Podatek od nieruchomosci.70 zt

9 0Optaty na rzecz jednostek samorz^du terytorialnego.60 zt (opiaty z tytutu zanieczyszczania srodowiska, wieczyste uzytkowanie gruntow) 600Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zl W u 00 kontynuowane b^dajnwestycje budowlane rozpocze_te w latach 999 i 000:. Obwodnica Jasienia zf Kontynuacja robot rozpocz^tych w 999 r. polegajacych na wybudowaniu nowego odcinka drogi dtugosci ok.,8 km. W u 00 planuje sie, roboty nawierzchniowe oraz wykohczeniowe (plantowanie skarp i wykopow, oznakowanie pionowe oraz poziome). Zakonczenie zadania sierpieh 00. Zadanie realizowane jest z programu PHARE CBC.. Obwodnica Swiebodzina z\a robot rozpocze^ych w 000 r. Jest to zadanie wspolne a) wojewodzkiego (roboty budowlane), b) powiatowego (dokumentacja oraz urzajdzenia obce), c) gminnego (grunty oraz urza^dzenia obce). Zakonczenie zadania przewiduje si w 00 r. Zadanie realizowane jest ze srodkow budzetowych.. Przejscie graniczne Zasieki Forst zt Kontynuacja inwestycji zacz^tej w 000 u. Zadanie wspolne z miastem Forst i Starostwem Powiatu Zary polegajajce na budowie mostu przez rzek Nysa o dlugosci ok. 0 m oraz dojazdu do niego poprzez budow nowego odcinka drogi o dtugosci ok., km na odcinku ZasiekiJaniszowiceLubsko. Roboty budowlane planuje si? rozpoczaj: w czerwcu lipcu 00 r., a ich zakohczenie ma nast^pic do kohca 00 u. Zadanie realizowane jest z programu PHARE CBC.. Obwodnica Rzepina z* Budowa potudniowej obwodnicy Rzepina w ciajgu drogi wojewodzkiej Nr 9. W zakres zadania wchodzi oprocz nowo budowanego odcinka drogi budowa mostu na rzece I lance oraz wiaduktu kolejowego. 9

10 Rozpocz cie zadania w poiowie u 00, a zakohczenie przewiduje si? w u 00. Zadanie realizowane b?dzie wspolnie z Generalna_ Dyrekcja^ Drog Publicznych w Zielonej Gorze, Gmina_Rzepin i Powiatem Slubice. 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych..00 zl W ramach tej kwoty zaplanowano zakup sprz?tu niezb^dnego do robot drogowych,tj:. Przewozne urza^dzenie do ostrzegania o zagrozeniach na drodze wraz z urza_dzeniem spryskujapo myja_cym szt. x z\.000 zl. Plug odsniezny szt. x.00 zl 8.00 zl. Posypywarka 8 szt. x zl = zl. Urzajdzenie do produkcji solanki szt. x.000zl =.000zl. Magazyn soli szt. x zl = zl 6. Samochod osobowo towarowy t szt. x zl = zl 7. Wiata magazynowa szt. x zl = zl Poz. Zakup sprz?tu oraz magazynu soli jest niezb^dny w celu wykonywania robot interwencyjnych oraz do utrzymania drog w okresie zimowym. Planuje sie sukcesywnie wymienic przestarzaty sprz^t otrzymany z DODP (eksploatowany 0 lat i wi?cej). Poz. 6 Samochody przeznaczone sa_ do przewozu brygad roboczych oraz sprz^tu i materialow potrzebnych do interwencyjnej naprawy drog i obiektow inzynierskich. Obecnie srodki transportowe sa^wynajmowane. Wlasne wplyna^ na obnizenie kosztowdzialanosci. Poz. 7 Wiat? magazynowa^ planuje si? zakupic do Obwodu Drogowego w Drezdenku. Aktualnie na terenie Obwodu nie ma zadnego pomieszczenia do przechowywania sprzetu i materialow do interwencyjnej naprawy drog i obiektow mostowych. 0

11 I. DZIAL 60TURYSTYKA zt Rozdziat 600Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Rozdziat Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieh (umow) mi^dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego Skladki na ubezpieczenia spoteczne Skfadki na Fundusz Pracy. Zakup materiatow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych uchwaty na Przewidywa ne budzetu na wskaznik : : 6 7 8,9 9, 6,8 6,8, 06, 0Zakup materiatow i wyposazenia zl zakup nagrod rzeczowych dla uczestnikow imprez turystycznych o zasi^gu krajowym, mi^dzynarodowym, dziataczy turystycznych za szczegolne osiajgni cia w propagowaniu turystyki, zakup pucharow okolicznosciowych z emblematem i dyplomow, zakup wydawnictw turystycznych i materiatow promujapych wojewodztwo lubuskie na targach krajowych i zagranicznych, i inne wydatki zwiazane z organizacja^narad, konferencji, spotkan z dziataczami turystycznymi stowarzyszeniami i przedstawicielami samorzajdow woj. lubuskiego

12 00Zakup ustug pozostafych z* opracowanie i materialow do aranzacji stoiska wystawienniczego woj. lubuskiego na targach krajowych i zagranicznych (np. fotogramy, plansze, mapy itp.), koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i pozostafych kosztow udzialu woj. lubuskiego na targach turystycznych krajowych i zagranicznych (Luksemburg, Belgia, Berlin, Lipsk, Bruksela, Holandia, Frankfurt, Cottbus, Katowice, Zielona Gora, Poznari), organizacja wyjazdow studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i krajowych oraz touroperatorow po wojewodztwie lubuskim, reklama wojewodztwa lubuskiego w ogolnopojskich czasopismach turystycznych, radiu i telewizji, wynajem pomieszczeh na organizacje, narad, konferencji, spotkah z zakresu turystyki, opracowanie i wydanie folderow: turystyka pobytowa, turystyka kulturowa, agroturystyka woj. lubuskiego, opracowanie i wydanie informatora turystycznego woj. lubuskiego katalog ofert, organizacja i przygotowanie obchodow Swiatowego Dnia Turystyki r. inne wydatki zwiazane z obchodami swiaj pahstwowych, regionalnych i uroczystosci turystycznych. Rozdziat 609Pozostata dziatalnosc Rozdziat Pozostata dziatalnosc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji pozostatym uchwaty na budzetu na wskaznik : : ,7 88,7 7, 7,

13 jednostkom nie zaiiczanym do sektora finansow publicznych 80Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom zt Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie przedsi wzi c turystycznych realizowanych przez stowarzyszenia turystyczne i stowarzyszenia pozostate nie zaliczane do sektora finansow publicznych tj. na: organizacj imprez turystycznych promujapych turystyk kwalifikowana^ dla roznych srodowisk, organizacje imprez turystycznych promujapych wojewodztwo lubuskie w kraju i za granic^ przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowah z zakresu turystyki, szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki. 80Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji pozostatym jednostkom nie zaiiczanym do sektora finansow publicznych z* Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie prowadzenia w Zielonej Gorze i Gorzowie Wlkp. Centrum Informacji i Promocji Turystycznej wojewodztwa lubuskiego. IV.DZIAL 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA zt Rozdziat 7000Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Rozdziat uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : : Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup usfug pozostalych

14 Powyzsz_kwot planuje sie_ wydatkowac na: sporz^dzenie podzialow nieruchomosci stanowiacych wiasnosc wojewodztwa, sporzqdzenie operatow szacunkowych celem uaktualnienia oplat za zarzajd nieruchomosciami, zakladanie ksiajg wieczystych bajdz ujawnienia prawa wtasnosci wojewodztwa w istnieja_cych ksi^gach wieczystych. Powyzsze czynnosci gospodarowania mieniem naleza^do zadah wiasnych wojewodztwa. V. DZIAL 70DZIALALNOSC USLUGOWA z\t Rozdziat 700Biura planowania przestrzennego uchwaly na u budzetu na 00 Wskazniki : : Biura planowania przestrzennego Zakup usiug pozostalych , 0, 7 79,9 79,9 Z zaplanowanych wydatkow na zt wykorzystanie srodkow finansowych w dziale 70, rozdziale wyniesie.000 z\ Sa_ to naktady finansowe na zadania z zakresu planowania przestrzennego, gtownie na opracowanie,,planu zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego". Zgodnie z przyj tym harmonogramem rzeczowofinansowym stanowiacym zafapznik nr do umowy zawartej w dniu r. dotyczacej Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego zaklada si wieloletni plan na zadania z zakresu planowania przestrzennego z wyszczegolnieniem faz opracowania powyzszego planu. Wartosc kosztorysowa catego opracowania wynosi z\ Realizacja pierwszej platnosci nastapi w grudniu br. w wys..000 zt., w u 00 wyniesie 0.80 zt. NaWady finansowe w 00 r. wynosza^ 7.80 z\e si? powi^kszenie ich o kwot? 00.00, ktora stanowi 0% wartosci zamowienia na opracowania,,planu zagospodarowania przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego" co wynika z potrzeby sporzajdzenia ^Studium Zagospodarowania Przestrzennego pasma Odry w woj.

15 fs lubuskim". Studium stanowic bedzie integralna^ cze.sc,,planu zagospodarowania przestrzennego woj. lubuskiego". Lapzny koszt nakiadow w 00 u wynosi 7.0 zl. Plan przyznany na wydatki 00 r. wynoszapy.000 zt przeznaczony bedzie na : wydatki zwiqzane z opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego 0.80 zl, dziafalnosc Wojewodzkiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej (WKUA)0.80 zt. Rozdziat 70Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Rozdziat Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup materialow i wyposazenia Zakup usfug pozostalych Podroze stuzbowe krajowe Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych uchwajy na u budzetu na Wskazniki : : ,0 00,0 06, 0,8 07, 6, 06, 99, 06, 99, 87,0 87,0 78, 8,8 0,0 06,0 98,,6

16 00 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 6.0 zl przewiduje si wydatki na wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia dotyczace: porza_dkowania, aktualizacji wojewodzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inne prace zlecone zwiazane z utrzymaniem WODGiK. 00 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 0.77 zt na 6 etatow kalkulacyjnych przyznanych dla WODGiK w celu realizacji zadan 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.70 zt przewidywane 000r..8ztx8,% 0 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne.9 zt 0 Sktadki na Fundusz Pracy.96 zl 0 Zakup materiatow i wyposazenia.000zt papier ksero A, A.00zt papier, kalka, folia OCE 7.00 z\ inne materialy biurowe.00 zf.000zt 00 Zakup uslug pozostatych.000 zt czynsz za zajmowane pomieszczenia.800 zf x miesie.cy.600 ustugi pocztowe i telekomunikacyjne.00ztx miesi^cy.00 konserwacja i naprawa sprz^tu.000 koszty i prowizje bankowe.000 szkolenia pracownikow x Podroze stuzbowe krajowe.0 zt 6

17 0 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 6etatow.70 zlx 7,%.0 zl Rozdziat70Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Rozdzial uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : : Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup ustug pozostatych W 999 r. zostato zawarte porozumienie pomi^dzy Gtownym Geodeta^ Kraju a Marszafkiem Wojewodztwa Lubuskiego dotyczape sporza^dzenia Mapy Topograficznej Polski w skali :0 000 d!a terytorium Wojewodztwa Lubuskiego razem arkuszy. Z porozumienia tego wynika, ze prace b^da_ prowadzone wg planow rocznych obejmuja^cych nie mniej niz 8% ogolnej liczby arkuszy mapy. Zgodnie z art. 7c ustawy z dnia 7 maja 989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 0, poz. 6 z pozn.zm.) do zadah Marszalka Wojewodztwa nalezy mi^dzy innymi zlecanie wykonania ww. map topograficznych. Zadanie to wykonywane jest przez Marszatka Wojewodztwa jako zadanie z zakresu administracji rza^dowej (art. 6a ust. wyzej cytowanej ustawy). W zwiazku z powyzszym kwota z\e w calosci wykorzystana na omawiany eel. 7

18 Rozdziat 70Opracowania geodezyjne i kartograficzne Rozdziat uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : : Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych ,0, 7 0,0, Zgodnie z art. 7c ustawy z dnia 7 maja 989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Mr 0, poz. 6 z pozn.zm.) do zadah Marszatka Wojewodztwa nalezy mie_dzy innymi prowadzenie wojewodzkich baz danych wchodzacych w sklad krajowego systemu informacji o terenie. W zwiazku z powyzszym kwot.000 zl planuje si wydatkowac na sporza^dzenie opracowania zalozeh wste_pnych do projektu generalnego wdrozenia Systemu Informacji o Terenie. VI. DZIAL 70ADMINISTRACJA PUBLICZNA zt Rozdziat 7000lntegracja z Uni^ Europejsk^ Rozdziat Integracja z Uniq Europejska^ Finansowanie orogramow ze srodkow oezzwrotnych Dochodza^cych z Unii Europejskiej uchwaty na u budzetu na 00 Wskaznik : 6 : 7 Srodki przeznaczone zostaly na oznakowania turystycznego gmin wojewodztwa lubuskiego, zgodnie z zawarta^umowa^z Euroregionem,,SprewaNysaB6br" 8

19 fp i Pro Europa Viadrina oraz wykonawca^tablic informacyjnych przedsi^biorstwem ARWITO sp. z.o.o. Rozdziat 707Samorza^dowe sejmiki wojewodztw Rozdziat Samorza_dowe sejmiki wojewodztw Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Zakup uslug pozostatych Dodroze siuzbowe zagraniczne uchwafy na u budzetu na Wskaznik : 6 8,8 6, 06,6 : 7 6,7 08, 06,6 00Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych diety radnych koszty podrozy sluzbowych radnych wojewodztwa.7.60 zt 00Zakup usiug pozostatych 0Podroze stuzbowe zagraniczne z» 6.00 z* Rozdziat 708Urz^dy marszatkowskie Rozdziat Urz^dy marszatkowskie Magrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeh uchwaty na u budzetu na Wskaznik : 6 0, 06, : 7, 98, 9

20 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materiatow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek ,, 08,0 0,6 0,6 9,6 06, 0,,0 0,6 0,6 99, 60 Zakup energii , 0, Zakup ustug remontowych Zakup uslug pozostatych Dodr6ze stuzbowe <rajowe Dodr6ze sluzbowe zagraniczne , 0, 06,7 06, 77,, 06,7 06, 0 Rozne optaty i sktadki ,0, Odpisy na zaktadowy rundusz swiadczeri socjalnych Wydatki inwestycyjne ednostek budzetowych Wydatki na zakupy nwestycyjne jednostek budzetowych ,7 70,6,7 70,6 00Nagrody i wydatki osobowe nie zaiiczone do wynagrodzen zt swiadczenia rzeczowe, wynikajqce z przepisow bhp, zakup srodkow bhp, jednorazowe odszkodowania z tytulu stalego lub dtugotrwalego uszczerbku na zdrowiu albo smierci, ekwiwalent za przybory pismienne. 00Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 0.60 zj wynagrodzenia wyptacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzielo. 0

21 00Wynagrodzenia osobowe pracownikow ogofem.7.8 zl w tym: wynagrodzenia Zarzavdu i Skarbnika (6 etatow) 69. zl wynagrodzenia pracownikow (7 etatow) z\ fundusz nagrod dla Zar nagrody jubileuszowe Zarzajdu,0 zl nagrody jubileuszowe pracownikow 7.8 zl przewidywane odprawy emerytalnorentowe.660 zl inne swiadczenia z tytulu pracy,.000 z\ 00Dodatkowe wynag 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 99.8 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy.7 zt 0Zakup materiatow i wyposazenia zl zakup materialow p^dnych i cz^sci samochodowych zakup materiatow biurowych, zakup drobnych przedmiotow nietrwalych, zakup drukow, zakup cz^sci do kseopiarek i komputerow. 0Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiajzek.000 T\ 60Zaku uslugi konserwacyjne i naprawcze np. srodkowtransportu, urza_dzen, sprz^tu, uslugi budowlanomontazowe w zakresie remontow i konserwacji pomieszczeh i budynkow, a takze koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania zalozeh projektowych.

22 0% 00Zakup uslug pozostaiych zl ustugi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie, wyrob pieczajek, uslugi transportowe zwiazane z przewozem rzeczy, oplaty za uslugi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, fax, utrzymanie czystosci, uslugi komunalne i mieszkaniowe m.in. oplaty za wynajem sal, uslugi osrodkow mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych np. zakup i modyfikacja programow komputerowych, koszty i prowizje bankowe, oplaty za studia w zakresie doksztatcania kadr, organizowane przez szkoty wyzsze, uslugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spolecznej, m.in. wydatki dotycza^ce analiz lekarskich zlecanych obcym jednostkom, przeswietleh itp. pozostaie oplaty i konwoj gotowki, oplata radiowa, telewizyjna, siec internetowa, wydatki reprezentacyjne, uslugi rozne m.in. ustugi reklamowe, uslugi dotyczape ogfoszen, obwieszczeh, ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, przegla_dow samochodow. 0Podroze stuzbowe krajowe z* koszty podrozy stuzbowych na obszarze kraju, ryczatty i zwrot kosztow za uzywanie przez pracownikow wiasnych pojazdow do celow sluzbowych. 0Podroze stuzbowe zagraniczne 8.0 z\ 0Roz oplaty za ubezpieczenia samochodow (la^cznie z kierowca. i pasazerami) rozne ubezpieczenia rzeczowe 0Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych.9 zi 600Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zt budowa sieci komputerowej zl

23 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych zakup nieruchomosci (mieszkania) samochod szt. komputery 0 szt. licencja na program LEX kseopiarki szt zt zj zl.000 zt zf zl Rozdziat 70Komisje poborowe Rozdziat Komisje poborowe Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych uchwaty na u budzetu na 00 Wskazniki : : 6 7 Od stycznia 00 r; zadanie to realizuje bezposrednio wojewoda. Rozdzial 709Pozostata dziatalnosc Rozdziat Pozostata dziatalnosc Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Zakup materiatow i uchwaty na u budzetu na Wskazniki : : ,0 97,, 0,0 96,

24 wyposazenia Zakup uslug pozostalych Podroze sfuzbowe zagraniczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych ,8 87, 86,7 6, 80Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom zf Dotacja jest przeznaczona na realizacje zadah w zakresie promowania procesu integracji europejskiej oraz pozyskiwania srodkow pomocowych Unii Europejskiej przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej Stowarzyszenie,,l_ubuski Komitet Europejski". 00 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych zl Z tego paragrafu pokrywane b da_ wynagrodzenia wyplacane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieto. Przewiduje si umowy z zakresu tlumaczeh ustnych i pisemnych dot. spotkah mi^dzynarodowych, przemowieri, materialow promocyjnych: folderow, filmow, oraz opracowanie wydawnictw promocyjnych: zdj^cia i grafika, ponadto analizy dotycza_ce monitoringu Strategii Wojewodztwa i opracowania specjalistyczne,;programow operacyjnych" Programu Rozwoju Wojewodztwa jako II etapu Strategii. 0 Zakup materiatow i wyposazenia zl Z tego paragrafu pokrywane b^da^ wydatki zwiazane z zakupem materialow biurowych gadzetow promocyjnych, zestawow upominkowych dla gosci z kraju i zagranicy. 00 Zakup ustug pozostalych Z tego paragrafu pokrywane b^da^ wydatki na: ustugi reklamowe, uslugi dotycza^ce ogloszeh,9 uslugi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, opfaty za uslugi pocztowe i kurierskie, promocja Wojewodztwa w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, z*

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh

Budzet Unii Europejskiej. 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeii. Wydatki osobowe niezaliczone do. wynagrodzeh 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280

RADA GMINY WAG AN (EC 4410 4400 4430 4280 WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r. Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 20 grudnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok.

Uchwata Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 20 grudnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. Uchwata Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^

o salrz^zie gminnym (Dz. U. Nr 142 pea 1591 z 2001 r. -«***?** z P^^ WfijT GMINY PSARY woj siqskie Zarz^dzenie Nr 0152/78/2004 Wojta Gminy Psary z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: miian w budzecie na 2004r- oraz w ukfadzie wy konawczvm budzetu gminv na 2004r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie 2001 roku. Plan wg uchwaly na 2001 rok 3 _ 1.178.757 783.171 317.526 78.060

Przewidywane wykonanie 2001 roku. Plan wg uchwaly na 2001 rok 3 _ 1.178.757 783.171 317.526 78.060 60 Dotacje celowe z finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych. Plan wydatkow wedlug uchwaty budzetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r.

Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Zaf'lcznik ill 2 do Zarz'ldzenia Nr 14/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie Roczne Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2014 rok. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach

Skladki na ubezpieczenie spoteczne. Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy. Oddzial przedszkolny w Niszczewach 80104 Przedszkola 7.131 527 Skladki na ubezpieczenie spoteczne 91 13 4330 Uczeszczanie dzieci do przedszkola znajdujacego sie poza terenem gminy 6. 80 1 03 Oddzial przedszkolny w Niszczewach 156.267 Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' wk. powho',o',t~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op 4300 UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 860/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r. 010 ~i 9220(),Op 01005 Prace geodezyjno-urza na -J 92200,00 rolnictwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok RADA GlVaiNV OPOROW 99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011 ^ RADY GMINY OPOROW zdnia281utego2011 pow. Kutno, woi. odzkie W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00 ( Jzial Rozdzial Paragraf -l- 80146 Tresc 3020 4040 4240 4260 -- 2"'/...'2J... 80195 2580 CentraksztaJce praktycznegoofaz: zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne materialów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UchwateNr192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 28 wrzesnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok.

UchwateNr192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 28 wrzesnia 2012 roku. w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. KA16TACH UchwateNr192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 wrzesnia 2012 roku w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 27.887,29 525.400,00 4.387,63 3.100,00 2.138,31 562.913,23 537. GWINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 42-512 Psary, ul. Szkolna 45 tel./fax 032 267-21-62 1)1 IP 625-16-42-667 REGON 272536333 Psary 16.03.2011 r. z SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Tresc Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15%

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO NA ROK 2006

OBJASNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO NA ROK 2006 ~ ilu... OBJASNENA DO PROJEKTU BUDZETU POWATU POZNANSKEGO NA ROK 2006 Projekt budzetu Powiatu Poznanskiego na 2006 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie 113.129.721zl oraz wydatki w kwocie 119.584.021zl.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR.^f.^.f...

UCHWALA NR.^f.^.f... UCHWALA NR.^f.^.f.... ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO if?. 205 roku w sprawie zatwierdzenia wzorow miesi^cznych sprawozdah finansowych jednostek ochrony zdrowia, dla ktorych podmiotem tworzeicym jest Samorz^d

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

5 1. Zatwierdza siq zestawienie zbiorcze planow finansowych jednostek budzetowych powiatu ropczycko-s~dziszowskiego na 2013 rok.

5 1. Zatwierdza siq zestawienie zbiorcze planow finansowych jednostek budzetowych powiatu ropczycko-s~dziszowskiego na 2013 rok. Uchwala Nr LXXIV/582/2013 Zarzqdu Bowiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawach: finansowych. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 roku o samorzqdzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

5 1.Ustala siq plan finansowy zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrqbnymi ustawami:

5 1.Ustala siq plan finansowy zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrqbnymi ustawami: 1 1 UCHWALA Nr XLl31612015 Zarzqdu Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: planu finansowego zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz wielkoic dochodow zwiqzanych z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zwieksza sig budzet po stronie wydatkow o kwote ,00

Zwieksza sig budzet po stronie wydatkow o kwote ,00 ZARZ^DZENIE Nr 3267 2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 pazdziernika 2012 r. w sprawie zmian w budzecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE Nr 303/2013 Bui mistr/a Prudnika z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie planu fmansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

ZARZ^DZENIE Nr 303/2013 Bui mistr/a Prudnika z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie planu fmansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok BURMISTRZ PRUDNIKA ZARZ^DZENIE Nr 303/2013 Bui mistr/a Prudnika w sprawie planu fmansowego budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

- - % 7:6. Budzet 201 Oroku Plan po zmianach % 7:5. Plan wg uchwaty budzetowej 5. Wykonanie za I potrocze. Dzial Rozdzial. Tresc

- - % 7:6. Budzet 201 Oroku Plan po zmianach % 7:5. Plan wg uchwaty budzetowej 5. Wykonanie za I potrocze. Dzial Rozdzial. Tresc Dzial Rozdzial 8 7 7 7 78 Tresc Budzet Unii Europejskiej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015 851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009

Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009 RADA POWIATU w Sremie ul. Mickiewicza 17 63- I00 Srem Uchwala Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: analizy planu rzeczowo-finansowego Szpitala w Sremie na rok 2009 Na

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na początek roku x -9 509 981-12 192 456 1. - środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

I WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 6 119 878. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 6 204

I WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 6 119 878. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 6 204 WYDATKI Wydatki gminy dziela sie na: a) zwiazane z realizacja zadan wlasnych, b) zwiazane z realizacja zadan zleconych. Do zadan wlasnych naleza: Wydatki, które w calosci pokrywane sa z dochodów wlasnych

Bardziej szczegółowo

Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku

Uchwala or XXXIXl304/2013 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 2013 roku -,:.1 RADA MIAST A MARKI AI. -J. P il., ud ~' kiego 95 5-27 MARKI tel. (()-~~) 781-1 - 3 Fax 7 8 1-1 3-78 UJoj. Mazowieckie Uchwala or XXXIXl34/213 Rady Miasta Marki z doia 3 kwiecieii 213 roku zmieoiaj~ca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI

ZARZADZENIE NR BP BURMISTRZA WARKI ZARZADZENIE NR BP.0050.167.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Warka na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo