Ogólne warunki oddawania krwi Centrów Krwiodawstwa Haema

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki oddawania krwi Centrów Krwiodawstwa Haema"

Transkrypt

1 Ogólne warunki oddawania krwi Centrów Krwiodawstwa Haema Przed każdym oddaniem krwi proszę uważnie przeczytać warunki oddawania krwi. Pytania otwarte proszę wyjaśnić z naszymi lekarzami na miejscu. 1. Z oddawania krwi wyklucza się osoby: a) u których wynik testu na HIV jest pozytywny, lub należą do grup ryzyka AIDS, albo były one, a także ich partnerzy seksualni, narażone na czynniki ryzyka AIDS. Do grup ryzyka HIV należą: - osoby o ryzykownych zachowaniach seksualnych, - osoby uzależnione od narkotyków, które wstrzykują lub wstrzykiwały sobie narkotyki, - mężczyźni, którzy mają bądź mieli kontakty seksualne z mężczyznami, - więźniowie oraz byli więźniowie, - osoby trudniące się prostytucją, - osoby uprawiające turystykę seksualną, - mieszkańcy Afryki, Karaibów, Południowo-Wschodniej Azji, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Haiti, którzy przybyli do Niemiec (przez okres 6 miesięcy po ostatnim pobycie w tych krajach), - osoby zmieniające często partnerów seksualnych, b) cierpiące na choroby chroniczne, które mogłyby pociągać za sobą zagrożenie krwiodawcy lub biorcy, c) chorujące obecnie lub w przeszłości na kiłę, brucelozę, riketsjozę, gorączkę powrotną, babeszjozę, chorobę Chagasa, śpiączkę, melioidozę, leiszmaniozę, turalemię, żółtaczkę typu B lub C, żółtaczkę niejasnej etiologii lub malarię albo cierpiące na czynną gruźlicę, d) będące chronicznymi nosicielami zarazków duru brzusznego, paraduru czy też zapalenia jelit (salmonelli), e) stale zażywające leki (wyjaśnienie podczas rozmowy z lekarzem), f) cierpiące obecnie lub w przeszłości na choroby złośliwe, g) zażywające narkotyki lub uzależnione od alkoholu i/lub od środków odurzających lub też zażywające okazjonalnie narkotyki bądź środki odurzające, h) urodzone lub wychowywane na obszarach występowania malarii, a także po ciągłym pobycie ponad 6 miesięcy na obszarze występowania malarii 1, i) leczone kiedykolwiek hormonem wzrostu pochodzenia ludzkiego, a także z przeszczepami pochodzenia ludzkiego (np. rogówki lub opony twardej) bądź pochodzenia zwierzęcego, j) których krewni chorują na chorobę Creutzfelda-Jakoba k) które w latach przebywały dłużej niż 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej albo po były tam operowane i/lub miały transfuzję. l) chore na hemofilię (hemofilia A i B) HS Anl 13-4 Allgemeine Spendebedingungen_Formular PL (2) Seite 1 von 5

2 2. Z krwiodawstwa wyklucza się na określony czas osoby: a) które w okresie ostatnich 4 miesięcy miały kontakt seksualny z osobami o ryzykownych zachowaniach seksualnych, np. z: - osobami zarażonymi wirusem HIV, - mężczyznami, którzy mają bądź mieli kontakty seksualne z innymi mężczyznami, - narkomanami, - osobami trudniącymi się prostytucją, - byłymi więźniami, - mieszkańcami Afryki, Karaibów, Południowo-Wschodniej Azji, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Haiti, - osobami uprawiającymi turystykę seksualną, - osobami często zmieniającymi partnerów seksualnych, b) które w okresie ostatnich 6 miesięcy - przybyły z obszarów, na których silnie rozprzestrzeniło się zakażenie wirusem HIV (na przykład Afryka na południe od Sahary, Karaiby, Azja Południowo-Wschodnia), (w przypadku urlopu należy wyjaśnić w trakcie rozmowy z lekarzem), - chorowały na chorobę weneryczną jak na przykład rzeżączkę etc. - miały kontakt z osobami chorymi na żółtaczkę lub przebywały w krajach o zwiększonym ryzyku zakażenia żółtaczką, (w przypadku urlopu należy wyjaśnić w trakcie rozmowy z lekarzem), - były chore na niewyjaśnione obrzęki węzłów chłonnych, c) kobiety w ciąży oraz generalnie 6 miesięcy po okresie ciąży, d) które w ostatnich 12 miesiącach: - otrzymały szczepionkę pasywną z surowicami pochodzenia zwierzęcego, - były szczepione przeciwko wściekliźnie (w ramach profilaktyki po narażeniu się na działanie czynników szkodliwych), e) które w ostatnich 6 miesiącach: - miały transfuzję krwi, - odwiedzały obszary epidemii malarii, chociaż nie zachorowały na nią 1. - przebywały na obszarach subtropikalnych lub tropikalnych 1. f.) które w ostatnich 4 miesiącach: - poddały się zabiegowi akupunktury (wyjaśnienie podczas rozmowy z lekarzem). - miały robiony tatuaż (także permanentny makijaż), skaryfikację (zdobienie ciała poprzez nacinanie, zadrapywanie lub wypalanie skóry), lub też miały robione ozdobne blizny, - miały zabieg endoskopowy, - miały przekłuwane uszy, nos lub inne części ciała, miały wszczepianą biżuterię, - poddały się zabiegowi operacyjnemu lub większej operacji, także endoskopowej, g) które w ostatnich 4 tygodniach - były szczepione żywymi szczepionkami, - przeszły biegunkę z gorączką lub chorobę zakaźną z gorączką, h) które w przeciągu ostatniego tygodnia - miały nieskomplikowaną infekcję górnych dróg oddechowych, - były szczepione przeciwko żółtaczce typu B, - przeszły małą operację bez narkozy lub, - miały ekstrakcję zęba. 1 Wyjątki, w szczególności przy oddawaniu plazmy, są możliwe po podjęciu decyzji przez lekarza HS Anl 13-4 Allgemeine Spendebedingungen_Formular PL (2) Seite 2 von 5

3 3. Krwiodawcy zobowiązują się: a) powiadomić Centrum Krwiodawstwa w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych takich jak żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne u nich samych, lub w ich najbliższym otoczeniu, b) niezwłocznie zgłosić Centrum Krwiodawstwa choroby gorączkowe, lub biegunki, które wystąpiły w przeciągu 10 dni po zabiegu oddania krwi, c) poddać się uważanym przez Centrum Krwiodawstwa za konieczne badaniom kontrolnym. Dotyczy to także okresu następnych kilku lat po wyłączeniu z grona stałych dawców (by oddane przez Państwo osocze, które przechowywane jest przez co najmniej 4 miesiące = osocze kwarantanny mogło być wykorzystane), d) niezwłocznie powiadomić Centrum Krwiodawstwa o zmianie miejsca zamieszkania, jak również zmianach danych osobowych, e) w celu uniknięcia uszczerbków na zdrowiu nie oddawać dodatkowo krwi w placówkach innej służby krwiodawstwa (na przykład państwowych, komunalnych, uniwersyteckich placówkach krwiodawstwa, lub placówkach krwiodawstwa Niemieckiego Czerwonego Krzyża). 4. Co powinni brać pod uwagę krwiodawcy będący obcokrajowcami? a) Krwiodawca musi znać język niemiecki w mowie i piśmie 2. b) Krwiodawca musi być w stanie samodzielnie i bez niczyjej pomocy wypełnić adnotacje i kwestionariusze. c) Krwiodawca musi posiadać ważne zezwolenie na pobyt, przynajmniej przez rok mieszkać na terenie Niemiec, lub przedłożyć zaświadczenie o swobodzie przemieszczania się i pobytu dla obywateli UE oraz udokumentować swoje miejsce zamieszkania w rejonie osiedlenia się. 5. Krwiodawcy wyrażają zgodę na to, aby oni sami, właściwy Urząd d/s Zdrowia i lekarze udzielali informacji odnośnie chorób ich dotyczących, bądź otrzymywali je i dokonywali wpisów do kartoteki chorób wenerycznych, gruźlicy i chronicznych nosicieli. 6. Krwiodawcy świadomi są tego, że w przypadku początków choroby mogą w wyniku zabiegu oddania krwi doznać uszczerbku na zdrowiu. Poza tym brakujące, niepełne lub nieprawdziwe dane mogą w tych okolicznościach spowodować poważne uszczerbki na zdrowiu biorcy produktów krwi. Krwiodawcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu, które powstaną w wyniku umyślnego przemilczenia. 7. Krwiodawcy mogą dopiero po upływie 30 minut od zabiegu oddania krwi sami prowadzić samochód z uwagi na możliwe zaburzenia krążenia. 2 Wyjątek stanowią przygraniczne placówki krwidawstwa w Görlitz i Frankfurcie nad Odrą, gdzie dostępne są również dokumenty dotyczące oddawania krwi w języku polskim. HS Anl 13-4 Allgemeine Spendebedingungen_Formular PL (2) Seite 3 von 5

4 8. Centrum Krwiodawstwa odpowiada za szkody, spowodowane z winy swojego personelu podczas przeprowadzania zabiegu pobierania krwi. Krwiodawca zobowiązany jest zgłosić się natychmiast do lekarza Centrum Krwiodawstwa, jeśli po pobraniu krwi pojawią się jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu. 9. Centrum Krwiodawstwa jest uprawnione do wykluczenia osób z krwiodawstwa lub też do odrzucenia ich, jako krwiodawców bez podania przyczyny. 10. Krwiodawstwo jest działalnością użytku publicznego. Dlatego też krwiodawcy ubezpieczeni są w drodze do oddania krwi jak i z powrotem. 11. Centrum Krwiodawstwa jest uprawnione do sporządzenia w każdym momencie kopii dokumentów osobistych. Obowiązującym dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty Republiki Federalnej Niemiec, a jeżeli do dyspozycji jest tylko paszport, to w Centrum Krwiodawstwa należy przedłożyć dowód potwierdzający miejsce zamieszkania. Centrum Krwiodawstwa w przypadku każdej zmiany (zmiany nazwiska czy też miejsca zamieszkania) potrzebuje nowej kopii dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego miejsca zamieszkania. 12. Aspekty formalne: - wiek: osoby po raz pierwszy oddające krew muszą mieć ukończone przynajmniej 18 lat, wielokrotni dawcy muszą mieć ukończone przynajmniej 18 lat, - krwi nie można oddawać będąc na zwolnieniu lekarskim, - krwi nie można oddawać przy wadze ciała poniżej 50 kg, - krwi nie można oddawać bez uprzedniego zjedzenia posiłku i wypicia płynów (należy wypić więcej płynów niż zazwyczaj!), - krwi nie można oddawać bez dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego urzędowego dokumentu ze zdjęciem, - na życzenie otrzymają Państwo rekompensatę za oddaną krew. 13. Zalecane interwały pomiędzy kolejnymi zabiegami oddawania krwi: a) pomiędzy jednym a drugim oddaniem krwi pełnej: - w przypadku mężczyzn co najmniej 8 tygodni (maksymalnie 6 razy w roku), - w przypadku kobiet co najmniej 12 tygodni (maksymalnie 4 razy w roku), b) pomiędzy oddaniem krwi pełnej, a plazmaferezą: co najmniej 1 tydzień, c) pomiędzy jedną a drugą plazmaferezą: co najmniej 3 dni, z naszej strony zalecamy 1 tydzień. Ilość plazmy ustala się odpowiednio od wagi ciała krwiodawcy. Górna granica 45 zabiegów oddawania plazmy w ciągu 12 miesięcy obniża się odpowiednio w przypadku wykonywania innych zabiegów oddawania krwi (np. oddawania krwi pełnej). 14. Używany jest wyłącznie materiał jednorazowego użytku. Dla krwiodawcy nie istnieje więc żadne niebezpieczeństwo zakażenia się. 15. Zachowanie się po zabiegu oddania krwi: - należy odpocząć 10 do 15 minut, - miejsce wkłucia należy dobrze ucisnąć, opatrunek należy pozostawić jeszcze przez 4 godziny, - ręki, z której pobierana była krew, nie należy mocno obciążać, HS Anl 13-4 Allgemeine Spendebedingungen_Formular PL (2) Seite 4 von 5

5 - w dniu oddania krwi obowiązuje po zabiegu zakaz korzystania z sauny i basenu, - należy unikać długiego stania, siedzenia oraz pozostawania w ruchu, - należy pić dużo płynów bezalkoholowych, - aktywne uczestniczenie w ruchu drogowym dozwolone jest dopiero po upływie 30 minut. 16. Dla wszystkich instytucji krwiodawstwa określone są tzw. rejony dawców. Jeżeli mieszkają Państwo dość daleko od Centrum Krwiodawstwa, to proszę informować się telefonicznie w danym Centrum Krwiodawstwa. HS Anl 13-4 Allgemeine Spendebedingungen_Formular PL (2) Seite 5 von 5

Jak zostać członkiem strażackiego klubu HDK PCK Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu działają dwa kluby HDH PCK

Jak zostać członkiem strażackiego klubu HDK PCK Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu działają dwa kluby HDH PCK I. BĄDŹ SYMPATYKIEM STRAŻACKIEGO KLUBU HDK PCK LUB ZOSTAŃ CZŁONKIEM TEGO KLUBU HDK PCK Każdy krwiodawca wyrażający wolę zostania członkiem lub sympatykiem Klubu HDK PCK jest rejestrowany w ewidencji Klubu.

Bardziej szczegółowo

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie

2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie 2013-14 Materiały edukacyjne do II Edycji konkursu pod tytułem Krew kropla, która ratuje życie dla uczniów szkół gimnazjalnych KREW TO PŁYNNA TKANKA, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych,

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Spis treści Wprowadzenie... 3 Najważniejsze informacje o HIV i AIDS... 4 Fakty i mity... 6 HIV i AIDS w miejscu pracy...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć. o hiv i aids. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz

Co musisz wiedzieć. o hiv i aids. bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz 1 Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Egzemplarz bezpłatny wersja polska została

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz 1 Co musisz wiedzieć o hiv i aids bez względu na to, gdzie mieszkasz i pracujesz Egzemplarz bezpłatny wersja polska została

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE!

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU KOSTNEGO! Wygraj dla kogoś ŻYCIE! Ty też możesz podarować komuś szansę na nowe życie! Dzieląc się cząstką siebie możemy dokonać wielkich czynów możemy pomóc wygrać komuś życie! Co godzinę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08. Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.2013 Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej

Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej Klientów Medicover Opieka w Podróży 2010 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO UI/OWU/111/10-2014/G OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI MULTI OCHRONA SOLO PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Roszczenia regresowe

Postanowienia ogólne. Roszczenia regresowe Ogólne warunki ubezpieczenia LATAJ REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/002/2013 z dnia 15.01.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a. Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów

Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a. Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów 2010 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum i RIVM. W niniejszej broszurze zawarto ogólne informacje dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie Aegon Program na Życie o oznaczeniu HEN-OWU-0315 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polnisch Funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Niemczech Przewodnik dla obcokrajowców

Polnisch Funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Niemczech Przewodnik dla obcokrajowców Polnisch Funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Niemczech Przewodnik dla obcokrajowców Zadbajmy wspólnie o zdrowie Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 967 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA KL, NNW, OC

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA KL, NNW, OC INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA KL, NNW, OC i ASSISTANCE STYPENDYSTÓW PROJEKTU SIGMA (Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń KL, NNW, OC i Assistance, stypendystów projektu SIGMA zawartej dnia 19.08.2013

Bardziej szczegółowo