Ogólne warunki handlowe firmy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH i Belair Airlines AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki handlowe firmy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH i Belair Airlines AG"

Transkrypt

1 Spis treści A. Ogólne warunki handlowe Definicje Obszar zastosowania Rezerwacja Dane kontaktowe dla powiadomień i informacji Umowa Zmiany rezerwacji lotów Anulacja i niewykorzystanie biletu Formularz kontaktowy na stronie internetowej osoby do kontaktu Ceny/Płatność Dokumenty podróży Anulowanie umowy ze względu na okoliczności nadzwyczajne Odpowiedzialność Ochrona danych Różne... 7 B. Ogólne warunki przewozu (OWP) Obszar zastosowania Przewóz Przewozy pasażerskie Odprawa pasażerów, późne zgłoszenie się do odprawy i minimalne czasy wejścia na pokład Przewóz wyłącznie po okazaniu kompletnych i ważnych dokumentów podróży Przewóz niemowląt, dzieci i młodych osób Przewóz kobiet w ciąży Przewóz pasażerów w gipsie Przewóz bagażu Niedozwolony bagaż Bagaż specjalny/nadmiarowy Ograniczenia i odmowa przewozu Zmiany czasu odlotu Odniesienia ustawowe C. Ogólne warunki przewozu dla transportu do i z Kanady i USA (ABB-Kanada/USA) Obszar zastosowania Bilet, ważność i utrata, anulowanie i niewykorzystanie biletu, taryfy Ogólne Ważność Okresy ważności Ograniczenia sprzedaży Brak bądź utrata biletu oraz nieprawidłowości w bilecie Niezbywalność Anulacja i niewykorzystanie biletu Opłaty Rezerwacje Ogólne Warunki rezerwacji Przewóz Przewozy pasażerskie

2 4.1.1 Odprawa, spóźnienie na odprawę oraz minimalny czas wejścia na pokład Przewóz jedynie po okazaniu kompletnych i ważnych dokumentów podróży Przewóz niemowląt, dzieci i młodocianych Przewóz kobiet w ciąży Przewóz osób niepełnosprawnych Przewóz bagażu Niedozwolony bagaż Bagaż specjalny/nadmiarowy Ograniczenia i odmowa przewozu Zaniechanie usługi lub zaniechanie pracy według harmonogramu, zmiana trasy Odwołania Zmiana trasy Zwrot kosztów Zasady ogólne Zwroty z przyczyn leżących po stronie Linii lotniczych Zwroty na życzenie klienta Definicja Obliczenie Utracony bilet Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład (dotyczy wyłącznie lotów lub ich części, rozpoczynających się w Kanadzie) Definicje Kwota należna zadośćuczynienia Odpowiedzialność Linii lotniczej Konwencja montrealska Przewoźnicy następujący Stosowane prawa i postanowienia Ograniczenie odpowiedzialności Transport bezpłatny Odniesienia ustawowe Przepisy nadrzędne, modyfikacja i zrzeczenie się A. Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe firmy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH i Belair Airlines AG 1. Definicje Bilet Bilet pasażera i kontrola bagażu obejmuje lot, pasażera i inne kupony w nim zawarte, wydane przez Linię lotniczą wykonującą przewóz pasażera i jego bagażu, w tym bilet elektroniczny wydany przez lub w imieniu Linii lotniczej. Bon podróżny Miscellaneous Charges Order lub MCO Dokument wydawany przez Linię lotniczą lub jej agentów, zgłaszający żądanie wydania odpowiedniego biletu pasażera i kontroli bagażu i/lub świadczenia innych usług osobie określonej w takim dokumencie. Code sharing Usługa code sharing oznacza przewożenie przez przewoźnika innego niż Linia lotnicza i niewymienionego na bilecie przez użycie kodu linii lotniczej. Dzierżawa załogowa Dzierżawa załogowa oznacza operacje na podstawie umowy, na mocy której wynajmujący dostarcza dzierżawcy (Linia lotnicza) co najmniej część załogi. Kod linii lotniczej/sygnał wywoławczy Kod linii lotniczej/sygnał wywoławczy to dwu- lub trzyliterowy kod identyfikujący przewoźnika lotniczego. Kupon lotniczy 2

3 Część biletu pasażera, uprawniająca do przewozu do konkretnego wskazanego na nim miejsca docelowego. Linia lotnicza Linia lotnicza oznacza Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH i Belair Airlines AG oraz ich podwykonawców wzgl. przewoźników wykonujących loty. Przekierowanie Wydanie nowego biletu pokrywającego transport do tego samego miejsca przeznaczenia, ale inną drogą niż określona na bilecie lub jego części, będącego w posiadaniu pasażera, lub w celu honorowania biletu, lub jego części, będącego w posiadaniu pasażera na przewóz do tego samego miejsca przeznaczenia, ale inną drogą niż określona na bilecie. SDR Specjalne prawa ciągnienia, określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 2. Obszar zastosowania 2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do zapisów umowy odnośnie wszelkiego transportu pasażerów i bagażu, wliczając powiązane usługi świadczone przez Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG lub ich zastępczych agentów. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe powinny mieć także zastosowanie do przewozu wykonywanego bezpłatnie. 2.2 W odniesieniu do przewozu pasażerów i bagażu, w tym związanych z nimi usług świadczonych przez jednego z przewoźników wymienionych w punkcie 2.1, Ogólne Warunki Przewozu są stosowane dodatkowo. 2.3 W przypadku usługi code sharing, Dzierżawy załogowej lub wszelkich innych rezerwacji lotu, w których przewoźnik wykonujący lot różni się od przewoźnika marketingowego, dodatkowo do Ogólnych warunków przewozu powinno stosować się ogólne warunki przewozu przewoźnika wykonującego przewóz. W przypadku rozbieżności ogólne warunki przewozu przewoźnika wykonującego lot mają znaczenie nadrzędne. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Przewoźnik wykonujący lot dostarczy dodatkowych informacji. Ogólne warunki przewozu danego przewoźnika, które mogą zostać pobrane z jego strony internetowej, powinny być dołączone do Ogólnych Warunków Przewozu. W przypadku odmiennych lub sprzecznych ze sobą postanowień Ogólnych Warunków, obowiązują warunki danego przewoźnika. 3. Rezerwacja 3.1 Dane kontaktowe dla powiadomień i informacji Wszelkie powiadomienia i informacje są dostarczane przez Centrum usług Air Berlin. Centrum usług jest dostępne pod numerem telefonu (bezplatnie), faks +49(0) , lub pod adresem Air Berlin Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Niemcy. 3.2 Umowa Umowa dotycząca wszystkich ofert rezerwacji przelotu możliwych do zarezerwowania przez Internet pod adresem lub poprzez inne autoryzowane strony internetowe zaczyna obowiązywać po kliknięciu pola rezerwacja wiążąca i wyświetleniu się podsumowania danych rezerwacji na ekranie (potwierdzenie rezerwacji online). Potwierdzenie rezerwacji może zostać od razu zapisane lub wydrukowane przez osobę dokonującą rezerwacji. Dla celów informacyjnych potwierdzenie będzie automatycznie wysłane w ciągu 24 godzin na adres osoby dokonującej rezerwacji. W odniesieniu do wszelkich innych procedur rezerwacji (telefonie, pisemnie, em, faksowo, osobiście) umowa zaczyna obowiązywać po odbiorze potwierdzenia rezerwacji i/lub w przypadku rezerwacji telefonicznej, po powiadomieniu telefonicznym Linia lotnicza ma prawo do poprawienia umowy w przypadku oczywistych błędów rachunkowych lub drukarskich. Jeżeli będzie to powodować podniesienie ceny, osoba dokonująca rezerwacji ma prawo do wycofania się z umowy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji Podczas procesu rezerwacji należy zawsze podać poprawne imię i nazwisko pasażera, które muszą być takie same jak na oficjalnym dokumencie tożsamości ze zdjęciem lub dokumencie zastępczym. Nie wolno używać przydomków ani imion fikcyjnych. Punkt 3.3 ma zastosowanie, jeżeli nazwisko pasażera podawane jest w późniejszym etapie Po zakończeniu rezerwacji każda osoba dokonująca rezerwacji otrzymuje potwierdzenie rezerwacji / numer rezerwacji oraz odpowiada za jego bezpieczne przechowywanie i chronienie przed dostępem osób trzecich. 3

4 3.3 Zmiany rezerwacji lotów Zmiana rezerwacji lotu odbywa się na żądanie pasażera i zależy od dostępności miejsc; ma miejsce, gdy następuje zmiana daty/godziny lotu, nazwiska pasażera, miejsca przeznaczenia, lotniska wylotu i/lub przylotu przed danym wylotem Zmiana rezerwacji lotu może być dokonana do 30 minut przed uzgodnioną godziną odlotu. Nazwisko pasażera może zostać zmienione do 30 minut przed wylotem (przylotem) Przy zmianie rezerwacji lotu musi zostać uiszczona ewentualna różnica pomiędzy ceną pierwotną i bieżącą, obowiązującą w dniu dokonania zmiany rezerwacji; jeśli zmiana rezerwacji zostanie dokonana na lot z niższą opłatą, pierwotna cena nie ulega zmianie. Dodatkowo pobierana jest opłata za zmianę rezerwacji w wysokości 50 EUR / 72 USD / 70 CAD za przewóz na małe i średnie odległości (loty na terenie Niemiec, Europy lub loty pomiędzy Europą a Afryką Północną / Wyspami Kanaryjskimi / Azorami i Maderą / Bliskim Wschodem / Federacją Rosyjską / Zachodnim Uralem) oraz pobierana jest opłata w wysokości 100 EUR / 143 USD / 140 CAD za zmianę rezerwacji lotów długodystansowych (loty pomiędzy Europą a Ameryką Północną, Środkową i Południową / Karaibami / Afryką Środkową / Afryką Południową / Azją / krajami Zatoki Perskiej / Europą Wschodnią Wschodnim Uralem / Pacyfikiem). Jeżeli lot był pierwotnie zarezerwowany jako flex fare lub przelot biznesowy (CompanyFlexFare), pobierana jest jedynie różnica pomiędzy oryginalną ceną, a prawdopodobnie wyższą ceną obowiązującą w dniu dokonania zmiany rezerwacji. We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach osoba dokonująca rezerwacji ma możliwość, zgodnie z niemieckim prawem, dowodzenia, że Linia lotnicza nie poniosła kosztów lub że były one niższe od kwoty, która została pobrana jako jednolita stawka opłaty za zmianę rezerwacji Zmiana rezerwacji może być dokonane także drogą telefoniczną. Zmiana rezerwacji na późniejszy lot jest możliwa przy uwzględnieniu lokalnych przepisów w miejscu przeznaczenia tylko pod warunkiem dostępności miejsc w opublikowanym harmonogramie i tylko wówczas, jeśli nowa data lotu nie jest późniejsza o więcej niż 365 dni od daty pierwotnej rezerwacji. Wszelkie zwroty za przelot lub odcinki lotów, które nie zostały wykorzystane i które zostały zarezerwowane jako saver fare, są wykluczone. Opłaty za zmianę rezerwacji mogą być dokonywane wyłącznie przy użyciu zatwierdzonych kart kredytowych i debetowych. Brak opłat za zmianę rezerwacji dla niemowląt (dzieci poniżej 2 roku życia). Nie przyznaje się zniżek na opłaty za zmianę rezerwacji. Nie jest możliwa zmiana rezerwacji z lotu krajowego na międzynarodowy i odwrotnie. 3.4 Anulacja i niewykorzystanie biletu W celu anulowania zarezerwowanego lotu lub innych potwierdzonych usług (np. rezerwacji siedzenia, przewozu zwierząt, specjalnej rezerwacji) pasażerowie muszą powiadomić Linię lotniczą w formie pisemnej (faks +49 (0) , listownie na adres Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Deutschland, em lub telefonicznie, pod numerem telefonu (bezplatnie) przed rozpoczęciem podróży, podając numer rezerwacji. Datą decydującą jest dzień otrzymania powiadomienia przez Air Berlin. Anulowanie nie jest możliwe po rozpoczęciu podróży przez pasażera. Zgodnie z niemieckim prawem do anulacji usług mają zastosowanie następujące przepisy: Flex Fare: Jeżeli pasażer anuluje lub nie jest w stanie odbyć podróży krótko-, średnio- lub długodystansowej zarezerwowanej jako flex fare, opłata zostanie zwrócona. Jeżeli bilet, wstępnie zarezerwowany jako saver fare, nie został wykorzystany lub został anulowany, punkt lub odpowiednio, powinna mieć zastosowanie do części oryginalnej opłaty Saver Fare: Jeżeli lot krótko- lub średniodystansowy (na terenie Niemiec, Europy, łącznie z Federacją Rosyjską na zachód od Uralu i Kaukazu, lub lot pomiędzy Europą a Afryką Północną / Turcją / Wyspami Kanaryjskimi / Azorami i Maderą / Izraelem / Irakiem / Iranem / Syrią / Libanem / Jordanią), zarezerwowany jako saver fare, nie został odebrany lub nie został wykorzystany, Linia lotnicza jest zobowiązana, zgodnie z prawem, do żądania uzgodnionej zapłaty od pasażera odejmując wszelkie oszczędności w wydatkach i/lub alternatywne wykorzystanie zarezerwowanej usługi, chyba że okoliczności wynikające z nieodbycia podróży lub jej anulowania są spowodowane przez Linię lotniczą lub siły wyższe. Zastrzeżenia wniesione przez osobę dokonującą rezerwacji powinny zostać uwzględnione zgodnie z punktem Jeżeli lot długodystansowy (loty pomiędzy Europą a Federacją Rosyjską na wschód od Uralu / Azją Centralną / Azją Południowo-wschodnią / Dalekim Wschodem / krajami Pacyfiku / Ameryką Północną, Środkową i Południową / Karaibami / Afryką Środkową / Afryką Południową / krajami Zatoki Perskiej za wyjątkiem Iraku i Iranu), zarezerwowany jako saver fare, nie został wykorzystany lub został anulowany, Linia lotnicza jest upoważniona, zgodnie z prawem, do żądania uzgodnionej zapłaty od pasażera odejmując wszelkie oszczędności w wydatkach i/lub alternatywne wykorzystanie zarezerwowanej usługi, chyba że okoliczności wynikające z nieodbycia podróży lub jej anulowania są spowodowane przez Linię lotniczą lub siły wyższe. do 21 dni przed wylotem: 20 % opłaty 4

5 do 14 dni przed wylotem: 30 % opłaty do 7 dni przed wylotem: 40 % opłaty do 1 dnia przed wylotem: 50 % opłaty w dniu odlotu: 100 % opłaty (netto) W wyżej wymienionych przypadkach należy wziąć pod uwagę zarówno standardowe oszczędności wydatków jak i alternatywne wykorzystanie zarezerwowanej usługi Linia lotnicza pobiera również opłatę manipulacyjną w wysokości 25 EUR / 36 USD / 35 CAD na pasażera i rezerwację za przetworzenie Biletów, które nie zostały użyte lub zostały anulowane i które zostały zarezerwowane jako saver fare (punkty i ). Osoba dokonująca rezerwacji może, zgodnie z niemieckim prawem, dowodzić, że w tym szczególnym przypadku prawidłowa opłata manipulacyjna jest znacząco niższa niż jednolita stawka pobranej opłaty manipulacyjnej We wszelkich powyższych przypadkach osoba dokonująca rezerwacji może, zgodnie z niemieckim prawem, dowodzić, że Linia lotnicza nie poniosła strat lub, że uprawniające do żądania zwrotu lub rekompensaty wydatki były znacznie niższe Powyższe postanowienia mają także zastosowanie, jeżeli pasażer nie dotrze do samolotu w określonym czasie lub nie zostanie do niego wpuszczony z powodu niekompletności dokumentów. Zaleca się nabycie ubezpieczenia od anulowania podróży. 3.5 Formularz kontaktowy na stronie internetowej osoby do kontaktu Linia lotnicza oferuje osobie dokonującej rezerwacji w ramach strony internetowej do rezerwacji i przy zastosowaniu Rozporządzenia (EU) nr 996/2010, możliwość podania imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu osoby do kontaktu, którą należy powiadomić w przypadku wypadku lotniczego. Te dane nie są powiązane z rezerwacją, są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i usuwane w ciągu 48 godzin od daty lotu. W przypadku zmiany rezerwacji należy wprowadzić te dane ponownie. 4. Ceny/Płatność 4.1 Obowiązują usługi i ceny potwierdzone w momencie rezerwacji. Zmiany opłat lotniczych po czasie kontraktowania są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów paliwa, zmian lub nałożenia lotniczych opłat celnych (podatków, opłat, wkładów, specjalnych opłat lub innych lotniczych opłat dla poszczególnych usług), opłat lotniczych, kosztów certyfikatów emisji lub zmian kursów walut o co najmniej 10% danej opłaty przewozowej, jeżeli minął okres przekraczający cztery miesiące od czasu kontraktowania i uzgodnionej daty podróży i jeżeli linia lotnicza powiadomiła pasażera bezzwłocznie po otrzymaniu takiej informacji oraz jeżeli linia lotnicza nie miała wpływu na daną zmianę w momencie zawierania umów. W przypadku zmian kosztów przewozów związanych z miejscem w samolocie (np. koszty paliwa), Linia lotnicza może żądać płatności zwiększonej ceny; w innym wypadku dodatkowe koszty przewozu powinny zostać podzielone przez liczbę miejsc w samolocie, a wyliczony w ten sposób wzrost ceny powinien stanowić dopłatę do każdego miejsca. Jeżeli opłaty, takie jak opłaty lotniskowe, opłacane przez Linię lotniczą wzrosną, cena lotu może zostać zwiększona o właściwą proporcjonalną kwotę. W przypadku zmian kursu wymiany walut po zawarciu umowy przewozu cena lotu może zostać zwiększona o kwotę odpowiadającą sumie o jaką przewóz stał się droższy dla Linii lotniczej. Wzrost ceny może nastąpić do 21 dni przed uzgodnioną datą odlotu. Jeżeli wzrost ceny po zawarciu umowy wyniesie ponad 5% końcowej ceny lotu, pasażer ma prawo do wycofania się z umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W przypadku zmniejszenia lub anulowania podatków, opłat lub kosztów nadwyżka, w stosownych wypadkach, jest zwracana lub odliczana. W przypadku osób podróżujących do lub z USA podwyżki cen lotów po zawarciu umowy powinny być dokonywane wyłącznie w przypadku podwyżki podatków lub innych państwowych opłat obowiązkowych i tylko wtedy, kiedy przy zawieraniu umowy osoba dokonująca rezerwacji wyraziła zgodę na takie ewentualne podwyżki, zaznaczając kliknięciem odpowiednie pole wyboru na stronie rezerwacji. 4.2 Wszelkie płatności muszą być dokonywane za pomocą karty kredytowej akceptowanej przez Linię lotniczą lub karty debetowej z konta niemieckiego, austriackiego lub holenderskiego banku, do wyboru przez osobę dokonującą rezerwacji. Pasażer może opłacić wszystkie koszty lotu gotówką wyłącznie w kasie biletowej i w dniu dokonywania rezerwacji. Płatność nie może zostać pobrana przez pośrednika. Jeśli nie zostanie to określone inaczej przez płatnika, płatności będą w pierwszej kolejności przeznaczane na pokrycie najstarszych żądań. Wszelkie płatności niewystarczające do spłaty całości zadłużenia będą w pierwszej kolejności przeznaczane na pokrycie odsetek, a dopiero później na podstawowe zobowiązanie. 4.3 W przypadku zwłoki w płatności Linia lotnicza ma możliwość anulowania umowy po nieudanym żądaniu zapłaty, w terminie określonym w punktach i zażądać pokrycia odpowiednich kosztów tam ustalonych. Punkty i mają zastosowanie odpowiednio. 5

6 4.4 Jeżeli firma wydająca kartę kredytową lub bank odmówi uregulowania roszczenia powstałego z umowy z powodów, za które odpowiedzialny jest klient, klient będzie nadal zobowiązany do zapłaty jednolitej stawki w wysokości 10 EUR / 14 USD / 14 CAD jako rekompensaty za notę debetową z tytułu zwrotu przez bank. Klient ma prawo, zgodnie z niemieckim prawem, dowodzić, że Linia lotnicza nie poniosła strat lub, że poniesione przez nią starty były niższe. Jeżeli lot został zarezerwowany jako flex fare, Linia lotnicza pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za każdego pasażera. Klient może, zgodnie z niemieckim prawem, dowodzić, że w tym szczególnym przypadku prawidłowa opłata manipulacyjna jest znacznie niższa niż jednolita stawka pobranej opłaty manipulacyjnej. 5. Dokumenty podróży 5.1 Pasażerowie korzystający z serwisu AB-TIX (e-tickets) otrzymają potwierdzenie rezerwacji pocztą lub na adres i mogą odebrać swoje karty pokładowe na zarezerwowany lot po przedstawieniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub paszportu i numeru referencyjnego rezerwacji, na stanowisku odprawy pasażerów. 5.2 Każdy pasażer jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ważnych przepisów związanych z podróżą (np. paszport, przepisy wizowe i zdrowotne, wliczając wszelkie zwierzęta towarzyszące pasażerowi), a także za kompletność i prawidłowość dokumentów podróżnych. W przypadku niespełnienia przepisów wjazdu i wyjazdu z danego kraju, w szczególności z powodu niekompletności lub nieprawidłowości dokumentów podróży, Linia lotnicza ma prawo do odmowy przelotu i do pobrania opłaty od pasażera za wszystkie powstałe koszty i szkody. 6. Anulowanie umowy ze względu na okoliczności nadzwyczajne Jeżeli przewóz lotniczy jest utrudniony z niemożliwych do przewidzenia powodów, jest zagrożony lub jego warunki są pogorszone z powodu działania siły wyższej, każda ze stron może wycofać się z umowy. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana przed odlotem, maksymalna odpowiedzialność Linii lotniczej względem osoby dokonującej rezerwacji za anulowanie lotu powinna ograniczać się do zwrotu wpłaconych kosztów lotu. Obejmuje to wszystkie żądania osoby dokonującej rezerwacji, powstałe z tytułu umowy, chyba że strata wiąże się z obrażeniami ciała lub szkodą powstałą w wyniku celowego lub rażącego niedopatrzenia. 7. Odpowiedzialność 7.1 Bieżące przepisy prawa stosuje się w powiązaniu z przepisami ustalonymi przez konwencję montrealską o ujednoliceniu przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, w odniesieniu do utraty życia lub zdrowia pasażera, a także odnośnie do bagażu pasażera. Wyłączając utratę życia, uszkodzenia ciała, utratę zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych, wypełnienie których jest niezbędne dla poprawnego wypełnienia umowy i wypełnienia których pasażer może ogólnie oczekiwać, Linia lotnicza jest odpowiedzialna wyłącznie za szkody, które spowodowały takie uszkodzenia celowo lub w wyniku rażącego niedopatrzenia; postanowienia konwencji montrealskiej lub inne niższej rangi przepisy dot. odpowiedzialności (powyżej wszystkie Przepisy (WE nr 261/2004) powinny pozostać nienaruszone. Wszelkie zażalenia i zapytania odnośnie bagażu powinny być adresowane do stanowiska ds. bagażu, bezpośrednio po przylocie. W innym wypadku odszkodowania mogą być wnioskowane pisemnie, w okresie określonym przez konwencję montrealską. Takie pismo powinno być przesłane do Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Abt. Kundenservice (Dział obsługi klienta), Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Niemcy. Zaleca się, żeby pasażerowie przewozili kosztowności, leki, towary podlegające zepsuciu lub delikatne, w swoim bagażu podręcznym (dozwolona waga do 6 kg / 13 funtów, 8 kg / 18 funtów z laptopem). Zastosowanie mają informacje dotyczące odpowiedzialności znajdujące się na bilecie. O ile nie ustalono inaczej, zastrzeżenia oparte na konwencji montrealskiej i przepisach krajowych mają zastosowanie bez ograniczeń. 7.2 Jeżeli jakiekolwiek środki transportu inne niż samolot (np. Rail&Fly) są wykorzystywane w części podróży, ta część podróży powinna podlegać warunkom mającym zastosowanie dla danego środka transportu (artykuł 38, paragraf 2 konwencji montrealskiej). 8. Ochrona danych Zgodnie z niemiecką Ustawą o ochronie danych i innymi ustawowymi przepisami, Linia lotnicza jest upoważniona, w zakresie wypełnienia umowy, do pobrania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dane są zbierane, przetwarzane, wykorzystywane i przesyłane za pomocą systemów przetwarzania danych w zakresie określonym przez umowę. Przetwarzanie lub wykorzystanie jest przeprowadzane dla następujących celów, w zakresie przepisów ustawowych: dokonywania rezerwacji, dostarczenia Biletu, dostarczania dodatkowych usług i dokonywania płatności; opracowywania i świadczenia usług, umożliwienia wejścia i procedur odprawy celnej. Dla tych celów, Linia lotnicza jest upoważniona do zbierania, przechowywania, edycji, usuwania i przesyłu takich danych do swoich biur, autoryzowanych przedstawicieli, a także do jednostek dostarczających wyżej wymienione usługi w imieniu Linii lotniczej. Linia lotnicza jest również upoważniona do przesyłu danych paszportowych i danych 6

7 osobowych przetworzonych i wykorzystanych przez Linię lotniczą w kontekście przewozu lotniczego do władz (urzędów) w Niemczech i innych krajów (włączając władze USA i Kanady), jeżeli żądanie złożone przez władze o takie dane jest oparte na obowiązujących przepisach ustawowych, a tym samym wymagane do wypełnienia umowy przewozu. 9. Różne 9.1 W przypadku, jeśli jedno lub więcej postanowień Ogólnych Warunków Handlowych okaże się prawnie nieważne, nie narusza to prawnej ważności pozostałych postanowień. 9.2 We wszelkich przypadkach obowiązuje prawo niemieckie. W sprawach handlowych, właściwym sądem jest sąd w Berlinie. Data wydania:

8 B. Ogólne warunki przewozu (OWP) Ogólne warunki przewozu firmy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH (Linia lotnicza) i Belair Airlines AG 1. Obszar zastosowania 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki przewozu mają zastosowanie do wszelkiego transportu pasażerów i bagażu, wliczając w to powiązane usługi dostarczane przez Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG lub ich zastępczych agentów (dalej zwanymi Liniami lotniczymi). O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu powinny mieć także zastosowanie do przewozu wykonywanego bezpłatnie. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują także Ogólne warunki linii lotniczej i Ogólne warunki handlowe. 1.2 Wszelkie powiadomienia i informacje są dostarczane przez Centrum usług Air Berlin. Centrum usług jest dostępne pod numerem telefonu (bezplatnie), faks +49(0) , lub pod adresem Air Berlin Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Niemcy. 2. Przewóz 2.1 Przewozy pasażerskie Odprawa pasażerów, późne zgłoszenie się do odprawy i minimalne czasy wejścia na pokład Poniższe obowiązuje, jeżeli pasażerowie przechodzą odprawę na stanowisku lub korzystają z Szybkiej odprawy. - Dla lotów krótko- i długodystansowych (krajowe loty w Niemczech, loty europejskie, wliczając w to Federację Rosyjską na zachód od Uralu i Kaukazu, lub loty pomiędzy Europą i: Afryką Północną / Turcją / Wyspami Kanaryjskimi / Azorami i Maderą / Izraelem / Irakiem / Syrią / Libanem / Jordanią) pasażerowie muszą zgłosić się na stanowisko odpraw co najmniej 30, 45 lub 60 minut, w zależności od lotniska, przed planowanym odlotem, w celu pobrania kart wstępu (przy użyciu urządzeń Szybkiej odprawy na lotnisku, muszą zakończyć automatyczny proces odprawy, w celu uzyskania kart wstępu do tego czasu), żeby móc wejść na pokład samolotu. Prosimy o sprawdzenie potwierdzenia rezerwacji dla dokładnych czasów odpraw i ostatecznych terminów. Informacje odnośnie do czasów odpraw dla różnych lotnisk znajdują się także pod adresem w naszym Centrum obsługi lub na każdym stoisku biletowym Air Berlin. Sugeruje się pasażerom, żeby, w celu uniknięcia opóźnienia spowodowanego np. przez długie kolejki, zgłaszali się do punktu odprawy biletowo-bagażowej długo przed wyznaczonym czasem zgłoszenia. Dotyczy to wszystkich klientów, którzy wymagają specjalnych usług od linii lotniczej, takich jak doprowadzenie pasażera na wózku inwalidzkim (punkt 2.4.9), transport zwierząt w pomieszczeniu towarowym (punkt ) lub dzieci podróżujące bez osoby towarzyszącej (punkt ). - Dla lotów długodystansowych (loty pomiędzy Europą i: Federacją Rosyjską na wschód od Uralu / Centralna Azja / Południowo-wschodnia Azja / Daleki Wschód / Pacyfik / Północna, Środkowa lub Północna Ameryka / Karaiby / Afryka Środkowa / Państwa Zatokowe oprócz Iraku i Iranu) pasażerowie muszą przystąpić do odprawy co najmniej 90 minut przed planowanym odlotem, w celu pobrania karty pokładowej (przy użyciu maszyn Szybkiej odprawy na lotnisku, muszą do tego czasu zakończyć zautomatyzowany proces odprawy), żeby móc wejść na pokład samolotu. Sugeruje się pasażerom, żeby, w celu uniknięcia opóźnienia spowodowanego np. przez długie kolejki, zgłaszali się do punktu odprawy biletowo-bagażowej długo przed wyznaczonym czasem zgłoszenia. Dotyczy to wszystkich klientów, którzy wymagają specjalnych usług od linii lotniczej, takich jak doprowadzenie pasażera na wózku inwalidzkim (punkt 2.4.9), transport zwierząt w pomieszczeniu towarowym (punkt ) lub dzieci podróżujące bez osoby towarzyszącej (punkt ) Pasażerowie używający opcji internetowej odprawy muszą zakończyć proces online i wydrukować swoje karty pokładowe co najmniej 120 minut przed planowanym odlotem. Więcej informacji znajduje się w zakładce Service/Check-in & e-services pod adresem Pasażerowie przechodzący odprawę w systemie MS Check-in (dotyczy wyłącznie niemieckich i austriackich sieci komórkowych) muszą mieć potwierdzającą wiadomość SMS od Linii lotniczej na telefonie obsługującym funkcję MMS, żeby móc otrzymać kod kreskowy przez MMS, zakańczając tym samym proces odprawy, co najmniej do czasów odpraw przed planowanym czasem odlotu, żeby móc wejść na pokład. Więcej informacji znajduje się w zakładce Service/Check-in & e-services pod adresem Dla dokładnych czasów odlotów prosimy sprawdzić odpowiednie potwierdzenie rezerwacji, a także informacje podawane na monitorach na lotnisku odlotu. Pasażer jest odpowiedzialny za przejście odprawy w określonym czasie. 8

9 Wymaga się od pasażerów, żeby byli przy wyjściu co najmniej 20 minut przed odlotem (minimalny czas wejścia na pokład) i muszą posiadać ważne karty wejścia (odprawa przez MMS: kod kreskowy MMS), żeby móc przejść odprawę przy wyjściu Niezakończenie odprawy w wymaganym czasie, określonym we wcześniejszych punktach ( ) lub niedotrzymanie warunku minimalnego czasu wejścia na pokład ( ) oznacza, że pasażerowie, niezależnie od tego czy posiadają karty wstępu, utracą prawo do przewozu, niemniej będą musieli zapłacić za przelot, chyba że wina leży po stronie Linii lotniczej lub jeśli przyczyną jest siła wyższa. Jednocześnie wyklucza to roszczenia za zniszczenia, żądania rekompensaty kosztów oraz inne roszczenia w stosunku do Linii lotniczej W przypadku odprawy dokonywanej poprzedniego wieczoru przed odlotem, o ile jest ona oferowana na danym lotnisku, Linia lotnicza nalicza przy stanowisku odpraw opłatę w wysokości 5 EUR/7 USD/7CAD od pasażera. W przypadku małych dzieci, dzieci do 12 roku życia, posiadaczy topbonusowej Silver Card, Gold Card lub Service Card, wraz z osobą towarzyszącą, a także osób podróżujących klasą biznesową nie jest pobierana żadna opłata za odprawę dokonywaną poprzedniego wieczoru Przewóz wyłącznie po okazaniu kompletnych i ważnych dokumentów podróży Pasażerowie zostaną przewiezieni przez Linię lotniczą jeżeli posiadają kompletne i ważne dokumenty podróży, a także ważny dowód osobisty/paszport/wizę lub, w przypadku zagubienia oryginalnych dokumentów, odpowiednie dokumenty zastępcze i przedstawią je podczas odprawy na czas. Dotyczy to także zwierząt podróżujących z pasażerami Odpowiedni dokument stwierdzający tożsamość (wpis w paszporcie rodzica/opiekuna lub własny paszport dziecka) musi zostać przedłożony dla dzieci i niemowląt. Linia lotnicza doradza pasażerom, aby mieli przy sobie podczas odprawy numer rezerwacji Linia lotnicza jest uprawniona do odmowy przewozu, jeżeli warunki wjazdu nałożone przez kraj docelowy nie zostały spełnione lub jeżeli dokumenty podróży/dowody wymagane przez dane kraje nie zostały przedłożone Przewóz niemowląt, dzieci i młodych osób W celu uniknięcia uszczerbku na zdrowiu Linia lotnicza zaleca, aby noworodki poniżej 7 dnia życia nie były przewożone Opłata za małe dzieci/niemowlęta (dzieci poniżej 2 roku życia) na wszystkich trasach międzynarodowych wynosi 10% normalnej opłaty (cena przelotu netto). Niemowlęta (dzieci poniżej 2 roku życia) są przewożone bezpłatnie na wszystkich niemieckich trasach. Opłata za przelot dzieci w wieku od 2 do 12 lat wynosi 67% opłaty za przelot netto plus podatki, opłaty i dopłata paliwowa Jeśli dziecko ukończy w trakcie zarezerwowanego przelotu 2. rok życia pomiędzy rozpoczęciem wylotu i lotu powrotnego, naliczona zostanie opłata w wysokości 67% ceny przelotu netto plus podatki, opłaty i dopłatę paliwową. Dziecku przedzielone zostaje jedno miejsce siedzące na wylot i lot powrotny, przy czym w przypadku małych dzieci/niemowląt (poniżej 2 roku życia) ze względów bezpieczeństwa przepisy prawa zalecają korzystanie z fotelika dziecięcego zgodnie z punktem Każdy dorosły pasażer może przewozić jedno małe dziecko. Tylko jedno małe dziecko może znajdować się w danym rzędzie siedzeń. Niemowlęta mogą podróżować we własnym siedzeniu, jeżeli zarezerwowano dodatkowe miejsce w samolocie. W trakcie trwania lotu, siedzenie dziecka musi być przymocowane do siedzenia samolotu za pomocą pasów bezpieczeństwa. Następujące siedzenia dla dzieci są zatwierdzone dla ogólnego użytku w samolocie: Römer King Quickfix, Maxi Cosi Mico, Maxi Cosi City, Storchenmühle Maximum, Luftikid, alternatywny certyfikowany Child Restraint System (CRDS) zatwierdzony do wyłącznego użytku w samolotach przez Władze krajów członkowskich JAA, FAA lub Transportu Kanady i oznaczonych odpowiednio, CRDS zatwierdzony do użytku w pojazdach silnikowych zgodnie z UN ECE R 44, -03 lub nowszymi wersjami, CRDS zatwierdzone do użytku w pojazdach silnikowych zgodnie z kanadyjską normą CMVSS 213/213.1, CRDS zatwierdzony do użytku w pojazdach silnikowych i samolotach zgodnie z US FMVSS Nr 213 i oznaczonych odpowiednio. Inne foteliki dla dzieci mogą być dopuszczone w poszczególnych przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu. We wszystkich wypadkach, fotelik dziecięcy musi być zatwierdzony (certyfikatem) i odpowiednio oznaczony. Dalsze informacje są przedstawione w części Usługi/Usługi dla Rodzin pod adresem lub dostępne w Centrum obsługi przy rejestracji. Uwaga: Odpowiedni dokument stwierdzający tożsamość (wpis w paszporcie rodzica/opiekuna lub własny paszport dziecka) musi zostać przedłożony dla dzieci i niemowląt. Zależnie od kraju docelowego (np. USA) mogą istnieć specjalne przepisy dotyczące podróżowania dzieci. Więcej informacji w odpowiednich jednostkach dyplomatycznych lub w Niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 9

10 Małoletni bez opieki (UMNR) pomiędzy 5 i 11 rokiem życia mogą być przewożeni wyłącznie, jeżeli Linia lotnicza została powiadomiona z góry i potwierdziła przewóz osoby małoletniej, podróżującej bez opieki. Jeżeli dziecku pomiędzy piątym a jedenastym rokiem życia towarzyszy osoba co najmniej szesnastoletnia, w rozumieniu tych rozdziałów dziecko takie nie jest uznawane za małoletniego bez opieki. Usługa dla małoletnich bez opieki może być również zamawiana dla dzieci pomiędzy dwunastym a szesnastym rokiem życia Małoletni bez opieki mogą być przewożeni po okazaniu przy stanowisku odpraw pasażerskich urzędowego paszportu/dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Rodzic/opiekun musi przedstawić pisemne potwierdzenie, że dziecko może podróżować. Jeżeli opiekunowie / rodzice są rozwiedzeni lub w separacji, muszą przedstawić pisemne potwierdzenie każdego z rodziców przy stanowisku odpraw. Dla niektórych krajów mają zastosowanie specjalne przepisy. Dalsze informacje są dostępne w Centrum obsługi. Nazwisko osoby odbierającej dziecko na lotnisku docelowym musi być podane przy stanowisku odprawy. Opiekunowie / rodzice muszą czekać na lotnisku do momentu odlotu samolotu Opłata transakcyjna w wysokości 40 EUR / 57 USD / 56 CAD jest pobierana za przewóz małoletnich bez opieki na trasach krótko- i średniodystansowych. Opłata za przelot na trasach długodystansowych wynosi 80 EUR 114 USD / 112 CAD Na lotach tranzytowych przez jeden z ośrodków Linii lotniczej, Linia lotnicza gwarantuje osobę towarzyszącą i nadzorującą osobę małoletnią podróżującą bez opieki, pod warunkiem, że czas międzylądowania nie przekracza 2 godzin. Jeżeli przekracza, odmawia się przewozu, za wyjątkiem przypadków, gdy czas międzylądowania przekraczający 2 godziny mieści się w ramach jednej rezerwacji Linii lotniczej Przewóz kobiet w ciąży Ze względów bezpieczeństwa zdrowia kobiet ciężarnych, mają zastosowanie następujące przepisy: Do czterech tygodni przed przewidywaną datą porodu Linia lotnicza zapewni przewóz kobietom ciężarnym, bez zaświadczenia o zdolności do podróżowania; Linia lotnicza jest upoważniona do żądania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że ciąża nie przekroczyła 36 tygodnia Przewóz nie będzie wykonany dla kobiet ciężarnych na cztery tygodnie przed przewidywaną datą porodu. Uwaga: Powyżej przedstawione regulacje muszą zostać uwzględnione także dla daty planowanego powrotu Przewóz pasażerów w gipsie Pasażerów z gipsem informuje się, że z takim przewozem wiąże się istotne zagrożenie dla zdrowia w ciągu pierwszych czterech (4) dni po założeniu opatrunku gipsowego i niezależnie czy gips jest otwarty czy zamknięty podczas takiego przewozu Linia lotnicza jest upoważniona do odmowy przewozu pasażera, którego uszczerbek na zdrowiu obejmuje punkt 2.5. Jakkolwiek, Linia lotnicza może poczynić wyjątek i zezwolić na przewóz pasażera w pojedynczych przypadkach pod warunkiem, że dostępny jest dla pasażera transport oraz, że przed odlotem pasażer przedstawi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające nie istnieje możliwe zagrożenie dla zdrowia związane z przewozem pasażera, czy to w zamkniętym czy otwartym gipsie oraz określające czy opatrunek gipsowy powinien być otwarty czy zamknięty Jeżeli gips był noszony przez co najmniej (4) dni bez komplikacji, możliwe jest przewiezienie pasażera z opatrunkiem gipsowym. Jakkolwiek zaleca się otwarcie opatrunku z powodów medycznych Linia lotnicza musi być wcześniej poinformowana, jeżeli pasażer wymaga dodatkowej przestrzeni w samolocie ze względu na gips. Powinno to nastąpić co najmniej 48 godzin przed odlotem, w innym przypadku Linia lotnicza może odmówić przewozu, zgodnie z punktem 2.5 w poszczególnych przypadkach. 2.2 Przewóz bagażu Linia lotnicza może odmówić przyjęcia bagażu do odprawy, jeżeli nie jest zapakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie w transporcie. Pasażerowie są odpowiedzialni za zapewnienie odprawy ich bagażu oraz wszystkich rzeczy w nim zawartych i zagwarantowania, że przetrwają one podróż bez uszkodzeń Bagaż pokładowy nie może ważyć więcej niż 6 kg bez laptopa (8 kg z laptopem). Wymiary bagażu podręcznego nie mogą przekroczyć rozmiarów 55 cm x 40 cm x 20 cm. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne i ze względów bezpieczeństwa jeden pasażer może przewozić tylko jeden bagaż podręczny. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 1546/2006 wszyscy pasażerowie odlatujący z lotnisk na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii (wliczając loty łączone) mogą transportować płyny, pojemniki pod ciśnieniem, pasty, balsamy i inne żelowe substancje do pojemności 100 ml na bagaż podręczny. Obowiązuje maksymalny poziom napełnienia, nadrukowany na zbiorniku. Wszystkie pojedyncze zbiorniki muszą być zapakowane w jedną przezroczystą torebkę, z możliwością wielokrotnego zamykania/otwierania, o pojemności nieprzekraczającej 1 litra. Jeden pasażer może 10

11 przewozić jedną torbę z tworzywa sztucznego. Specjalne zasady obowiązują dla lekarstw wydawanych na receptę i jedzenia dla dzieci, a informacje o nich można otrzymać w Centrum Obsługi Linii lotniczej. Niektóre kraje, niebędące członkami UE, przyjęły te same zasady. Więcej informacji jest dostępnych w Centrum obsługi Linii lotniczej Limit bagażu przypadający na jednego pasażera wynosi w klasie ekonomicznej: (w przypadku odlotów do ) 20 kg, o ile nie określono inaczej w regulacjach specjalnych (np. loty w USA / Kanadzie lub jako część programów lojalnościowych klienta); (w przypadku odlotów od ) 23 kg dla jednej sztuki bagażu, o ile nie określono inaczej w regulacjach specjalnych Limit bagażu przypadający na jednego pasażera wynosi w klasie biznesowej: (w przypadku odlotów do ) 30 kg, o ile nie określono inaczej w regulacjach specjalnych; (w przypadku odlotów od ) 32 kg dla jednej sztuki bagażu przy maksymalnie dwóch sztukach bagażu przypadających na jednego pasażera, o ile nie określono inaczej w regulacjach specjalnych W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy bagażu pobierana jest dodatkowa opłata (zobacz poniżej punkt 2.4), pod warunkiem, że bagaż nie zalicza się do bagażu niedozwolonego Waga pojedynczej sztuki bagażu nie może przekraczać 32 kg (wyłączając bagaż specjalny i sportowy). Więcej informacji w Centrum obsługi Linii lotniczej Doczepiana etykietka informacyjna bagażu pasażera jest podważalnym dowodem wagi i ilości odprawionych sztuk bagażu. Pasażerom zaleca się dołączyć naklejkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz adresem na zewnątrz i wewnątrz odprawionego bagażu Pasażerowie są zobowiązani do odebrania odprawionego bagażu bezzwłocznie po jego wydaniu przez Linię lotniczą. Jeżeli bagaż nie zostanie pobrany z przyczyn leżących po stronie pasażera lub pasażer niesłusznie odmówi jego odebrania, Linia lotnicza będzie upoważniona do pobrania opłaty od pasażera z tytułu kosztów przechowania, które mogą powstać Pasażerowie są odpowiedzialni za spełnienie wszelkich zobowiązań celnych, związanych z ich bagażem Linia lotnicza zaleca, żeby pasażerowie kontaktowali się bezzwłocznie ze stanowiskiem Rzeczy zagubionych odpowiedniego lotniska docelowego, w przypadku opóźnień, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ich bagażu. 2.3 Niedozwolony bagaż Przewóz niebezpiecznych rzeczy jest zabroniony na wszystkich trasach oferowanych przez Linię lotniczą Pasażerowie nie mogą przewozić następujących przedmiotów: - przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla samolotu, urządzeń pokładowych lub ludzi, w szczególności materiałów wybuchowych, sprężonych gazów, substancji utleniających, korozyjnych lub magnetyzujących, łatwopalnych, substancji toksycznych lub żrących oraz wszelkich płynów, np. wszelkich przedmiotów lub substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami dot. substancji niebezpiecznych; - przedmiotów nienadających się do przewozu ze względu na ich wagę, rozmiar lub właściwości fizyczne Osobne baterie litowe lub baterie litowe nadające się do ponownego ładowania (często używane w urządzeniach elektronicznych, np. laptopach, telefonach komputerowych, zegarkach, kamerach, itp.) mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym. Pasażer może przewozić nie więcej niż dwie osobne baterie litowe lub baterie nadające się do ponownego ładowania o maksymalnej wartości znamionowej 160 Wh. Przed wniesieniem osobnych baterii lub baterii nadających się do ponownego ładowania z mocą znamionową pomiędzy 100 Wh i 160 Wh wymagana jest wcześniejsza zgoda Linii lotniczej. Więcej informacji odnośnie do przewozu baterii i baterii nadających się do ponownego ładowania znajduje się w informacji dot. bezpieczeństwa zamieszczonej na stronie internetowej Pasażerom nie wolno wnosić na pokład broni wszelkiego rodzaju, zarówno w bagażu podręcznym lub przy sobie, w szczególności broni palnej, tępych lub ostrych broni, a także pojemników z gazem, które mogą zostać użyte do celów ataku lub obrony. To samo dotyczy wszelkiego typu amunicji i potencjalnie wybuchowych substancji. Paliwo do zapalniczek jest zakazane. Pasażerowie mogą przewozić ze sobą jedną zapalniczkę gazową. 11

12 2.3.5 Broń zabawkowa (z tworzywa sztucznego lub metalu), katapulty, wyroby nożownicze, ostrza brzytew (zarówno ostrza bezpieczne jak i otwarte), dostępne na rynku zabawki, które mogą zostać użyte jako broń, druty (do robót ręcznych), rakiety sportowe i inne urządzenia sportowe lub wypoczynkowe, które mogą być użyte jako broń (np. deskorolki, wędki lub wiosła), a także wszelkie inne ostre przedmioty, mogą być przewożone jako bagaż główny. To samo odnosi się do nożyczek do paznokci, pilników do paznokci, grzebieni i strzykawek (wyłącznie dla udokumentowanych celów medycznych), a także świeczek z elementami żelowymi, wkładek do obuwia, śnieżnych kopuł lub podobnych dekoracji, niezależnie od wielkości lub ilości płynu. W celu uniknięcia obrażeń, wszelkie ostre przedmioty w bagażu głównym muszą być zabezpieczone i odpowiednio opakowane Pasażerom zaleca się, żeby nie transportowali przedmiotów delikatnych lub psujących się, przedmiotów o szczególnej wartości, np. pieniędzy, biżuterii, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych, laptopów, kamer, telefonów komórkowych, urządzeń nawigacyjnych lub innych urządzeń elektronicznych, papierów wartościowych (świadectw udziałowych, itp.) lub innych wartościowych przedmiotów lub dokumentów, próbek, dokumentów identyfikacyjnych, kluczy od domu, kluczyków samochodowych, lekarstw lub płynów w ich bagażu głównym. Aby uniknąć uszkodzeń zamka bezpieczeństwa podczas kontroli bezpieczeństwa (zwłaszcza w międzynarodowym ruchu turystycznym z oraz do USA), prócz tego zaleca się oddawanie do odprawy bagażu niezamkniętego lub zaopatrzonego w tzw. zamek TSA. 2.4 Bagaż specjalny/nadmiarowy Dla wymienionych poniżej warunków przewozu bagażu dotyczących odlotów do (weight concept) mają zastosowanie następujące strefy taryfowe: - Strefa 1: Europa, bez Federacji Rosyjskiej/Wysp Kanaryjskich/Azorów/Madery/Islandii - Strefa 2: Turcja, Afryka Północna, Madera, Azory, Wyspy Kanaryjskie, Federacja Rosyjska, Islandia - Strefa 3: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael - Strefa 4: Afryka (bez Afryki Północnej), Azja (bez Zjednoczonych Emiratów Arabskich/Turcji/Izraela), Karaiby, Meksyk, wszystkie pozostałe kraje Dla wymienionych poniżej warunków przewozu bagażu, dotyczących odlotów od (piece concept) mają zastosowanie następujące definicje tras (z wyłączeniem lotów do USA i Kanady): - trasa krótko-/średniodystansowa: loty na terenie Niemiec i Europy, włącznie z Federacją Rosyjską na zachód od Uralu i Kaukazu, lub loty między Europą i północną Afryką/Turcją/Wyspami Kanaryjskimi/Azorami i Maderą/Izraelem/Irakiem/Iranem/Syrią/Libanem/Jordanią - trasa długodystansowa: loty między Europą i częściami Federacji Rosyjskiej leżącymi na wschód od Uralu/Azją Środkową/Azją Południowo-Wschodnią/państwami Dalekiego Wschodu/Pacyfikiem/Ameryką Środkową lub Południową/Wyspami Karaibskimi/Afryką Środkową/południową Afryką/państwami rejonu Zatoki Perskiej oprócz Iraku i Iranu Przewóz bagażu przekraczającego dopuszczalne ograniczenia bagażu bezpłatnego w kwestii wagi podlega opłacie. O ile nie stwierdzono inaczej, dodatkowa opłata (opłata za nadmiarowy bagaż) będzie zastosowana dla bagażu nadmiarowego. W każdym przypadku, opłata musi zostać uiszczona przed odlotem, inaczej pasażer nie ma prawa przewozić bagażu Opłaty dla bagażu nadmiarowego wynoszą w przypadku odlotów do (weight concept): - Strefa 1: 15 EUR / 21 USD / 21 CAD za kg w jedną stronę - Strefa 2: 20 EUR / 28 USD / 28 CAD za kg w jedną stronę - Strefa 3: 25 EUR / 36 USD / 35 CAD za kg w jedną stronę - Strefa 4: 30 EUR / 43 USD / 42 CAD za kg w jedną stronę Opłaty dla bagażu nadmiarowego wynoszą w przypadku odlotów od (piece concept): dla pasażerów klasy ekonomicznej (one-piece concept) Opłata za dodatkowy bagaż: druga sztuka bagażu o wadze do 23 kg/51 funtów: 50 EUR (lot z Niemiec)/70 USD/70 CAD (lot z miasta docelowego) Pierwsza sztuka bagażu o wadze od 23 kg do 32 kg: 50 EUR (lot z Niemiec, trasa krótko- /średniodystansowa)/70 USD/70 CAD (lot z miejsca docelowego, trasa krótko-/średniodystansowa) wzgl. każdorazowo 100 EUR (lot z Niemiec, trasa długodystansowa)/140 USD/140 CAD (lot z miasta docelowego, trasa długodystansowa) Druga sztuka bagażu o wadze od 23 kg do 32 kg: każdorazowo 100 EUR (lot z Niemiec, trasa krótko- /średniodystansowa)/140 USD/140 CAD (lot z miasta docelowego, trasa krótko-/średniodystansowa) wzgl. 12

13 każdorazowo 150 EUR (lot z Niemiec, trasa długodystansowa)/200 USD/210 CAD (lot z miasta docelowego, trasa długodystansowa) Każda kolejna sztuka bagażu powyżej dwóch o wadze do 23 kg: 70 USD/70 CAD/50 EUR (trasa krótko- /średniodystansowa), 140 USD / 140 CAD / 100 EUR (trasa długodystansowa) Każda kolejna sztuka bagażu powyżej dwóch o wadze od 23 kg do 32 kg: każdorazowo 100 EUR (lot z Niemiec, trasa krótko-/średniodystansowa)/140 USD/140 CAD (lot z miasta docelowego, trasa krótko- /średniodystansowa) wzgl. każdorazowo 150 EUR (lot z Niemiec, trasa długa)/200 USD/210 CAD (lot z miasta docelowego, trasa długodystansowa) dla pasażerów klasy biznesowej (two-piece concept): Opłata za dodatkowy bagaż: od trzeciej sztuki bagażu o wadze do 23 kg/51 funtów: jednorazowa opłata w wysokości 100 EUR (lot z Niemiec)/140 USD/140 CAD(lot z miasta docelowego) Od trzeciej sztuki bagażu o wadze od 23 kg/51 funtów do 32 kg/71 funtów: jednorazowa opłata w wysokości 150 EUR (lot z Niemiec)/200 USD/210 CAD(lot z miasta docelowego) O ile nie stwierdzono inaczej, Linia lotnicza musi być powiadomiona z góry o wszystkich przedmiotach bagażu specjalnego. Powiadomienie musi mieć formę pisemną. Potwierdzenie Linii lotniczej takiego powiadomienia jest wymagane, w celu zapewnienia prawa do transportu. Wymiary i waga przedmiotu bagażu specjalnego muszą być określone w powiadomieniu Decyzja odnośnie do transportu bagażu nadmiarowego lub specjalnego zależy od miejsca dostępnego w luku bagażowym oraz od przepisów BHP. Skutkiem tego, bagaż nadmiarowy i specjalny może podlegać ograniczeniom ilościowym lub może być całkowicie wykluczony z transportu. Ponadto, biuro podróży lub Centrum obsługi musi być poinformowane o bagażu nadmiarowym (10 kg i więcej), bagażu specjalnym lub bagażu niewymiarowym i dużym, co najmniej 48 godzin przed odlotem, ponieważ może on być przewożony jedynie w przypadku dostępności miejsca Każda sztuka bagażu (niezależnie od tego, czy jest to bagaż podróżny, czy sportowy) o masie powyżej 32 kg musi zostać zgłoszona w Centrum obsługi Linii lotniczej jako bagaż specjalny o wyjątkowo dużej masie najpóźniej 48 godziny przed odlotem. W przypadku niedotrzymania tego terminu pasażer nie ma roszczenia o przewiezienie takiej sztuki bagażu. Bagaż specjalny o wyjątkowo dużej masie (powyżej 32 kg) przewożony jest w przypadku odlotów do (wyłączając loty do USA i Kanady) po opłaceniu ogólnych stawek dla bagażu nadmiarowego (patrz podpunkt 2.4.3), w przypadku odlotów od po opłaceniu jednorazowej opłaty za przewóz bagażu nadmiarowego w wysokości 200 EUR/286 USD/280 CAD (trasa krótko-/średniodystansowa) wzgl. 450 EUR/600 USD/630 CAD (trasa długodystansowa). Ewentualne opłaty za przewóz bagażu sportowego zawarte są już w opłacie za przewóz bagażu nadmiarowego W przypadku odlotów do włącznie bagaż nadmiarowy może być zarezerwowany z góry, do bagażu podstawowego (wyłączając bagaż specjalny i sportowy) Każda jednostka bagażu nadmiarowego uprawnia pasażera do odprawy 5 kg bagażu dodatkowo. Opłaty za osobę i jednostkę bagażu nadmiarowego kształtują się następująco: - Strefa 1: 55 EUR / 79 USD / 77 CAD - Strefa 2: 75 EUR / 107 USD / 105 CAD - Strefa 3: 90 EUR / 129 USD / 126 CAD - Strefa 4: 110 EUR / 157 EUR / 154 CAD Pasażer może zarejestrować maksymalnie 10 jednostek bagażu nadmiarowego (tj. maks. 50 kg) w zależności od objętości. Waga pojedynczej sztuki bagażu nie może przekraczać 32 kg. Jednostka bagażu nadmiarowego może zostać zarezerwowana do 48 godzin przed odlotem. Jednostki bagażu nadmiarowego nie mogą być zarezerwowane dla USA/Kanady lub dla lotów dzieci poniżej 2. roku życia. Więcej informacji w Centrum obsługi Linii lotniczej. Z powodu ograniczonego miejsca, Linia lotnicza rezerwuje sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia opcji rezerwacji jednostek bagażu nadmiarowego, jeżeli użyty zostanie mniejszy samolot Jeżeli pasażer anuluje jednostkę bagażu nadmiarowego, Linia lotnicza jest upoważniona, zgodnie z prawem, do żądania od pasażera zapłacenia uzgodnionej opłaty pomniejszonej o oszczędności na wydatkach i/lub alternatywnego użycia zarezerwowanej usługi, chyba że okoliczności powodujące anulowanie usługi były spowodowane przez Linię lotniczą lub siłę wyższą. Pasażer ma prawo, zgodnie z niemieckim prawem, dowieść, że Linii lotniczej nie przysługuje lub przysługuje zmniejszone roszczenie odszkodowawcze. Więcej informacji w Centrum obsługi Linii lotniczej. 13

14 2.4.8 Urządzenia/bagaż sportowy w znaczeniu punktu są traktowane jako bagaż specjalny i muszą być zarezerwowane z wyprzedzeniem i zapakowane osobno. Linia lotnicza zaleca odprawę wyposażenia sportowego w wytrzymałym opakowaniu. Musi być rozpoznawalne jako takie przy stanowisku odpraw Dla specjalnych typów bagażu sportowego stosuje się niżej wymienione opłaty, o ile bagaż ten zostanie zgłoszony i opłacony najpóźniej 24 godziny przed odlotem. W przypadku późniejszego zgłoszenia i/lub opłacenia obowiązują ogólne opłaty dla bagażu nadmiarowego zgodnie z podpunktem (bez ograniczenia czasowego): Rowery (BIKE): w jedną stronę do 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa), 75 EUR / 100 / 105 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy/odprawie poprzedniego popołudnia dla stref 1/2/3, w przypadku odlotów od : dla trasy krótko-/średniodystansowej), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla strefy 4, w przypadku odlotów od : dla trasy długodystansowej) Deska surfingowa (z żaglem i masztem) / Bodyboard / Kiteboard / Wakeboard / Kajak (SURF/KITE/WAKE/KANU): w jedną stronę do 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla stref 1/2/3, w przypadku odlotów od : dla trasy krótko-/średniodystansowej), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla strefy 4, w przypadku odlotów od : dla trasy długodystansowej) Sprzęt do nurkowania (DIVE): w jedną stronę do 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla stref 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa), 125 EUR / 175 USD / 170 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla strefy 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa) Sprzęt narciarski / 1 para nart lub jedna deska snowboardowa i buty narciarskie lub 1 skibob na pasażera (SKIS): w jedną stronę do 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa) (bezpłatne na trasach oferowanych przez NIKI Lufthart GmbH), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla stref 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla strefy 4, w przypadku odlotów od : dla trasy długodystansowej) Sprzęt golfowy (GOLF): do 32 kg za każdy osobny przedmiot bagażu na pasażera w jedną stronę 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa), 70 EUR / 95 USD / 98 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa), 100 EUR / 144 USD / 144 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla stref 1/2/3, w przypadku odlotów od : dla trasy krótko-/średniodystansowej), 120 EUR / 170 USD / 168 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla strefy 4, w przypadku odlotów od : dla trasy długodystansowej). Broń sportowa, broń myśliwska wraz z przynależną do niej amunicją (WEAP): w jedną stronę do 32 kg 50 EUR / 72 USD / 70 CAD (strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko- /średniodystansowa), 75 EUR / 100 USD / 105 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa), 100 EUR / 143 USD / 140 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla stref 1/2/3, w przypadku odlotów od : dla trasy krótko-/średniodystansowej), 125 EUR / 175 USD / 175 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy / odprawie poprzedniego popołudnia dla strefy 4, w przypadku odlotów od : dla trasy długodystansowej). Prosimy skontaktować się z nami w celu ustalenia opłaty bagażowej za inny sprzęt sportowy: Sprzęt do nurkowania musi być zarejestrowany w Linii lotniczej przed datą podróży. Pasy muszą być transportowane bez obciążników i butle muszą być puste. Lampy do nurkowania muszą mieć zdemontowane żarówki lub baterie Rowery muszą być zarejestrowane w Linii lotniczej przed datą podróży i zapakowane przed ich odprawą. Linia lotnicza zaleca użycie skrzyni na rower lub innego sztywnego kontenera. Rowery z silnikiem pomocniczym są uważane za przedmiot niebezpieczny i wykluczone z możliwości przewozu. Jednakże, rowery z silnikiem elektrycznym i wyposażone w akumulator mogą być przewożone. 14

15 Linia lotnicza musi zostać powiadomiona wcześniej, jeżeli pasażer będzie odprawiał broń sportową, broń łowiecką lub amunicję, lub wszelkie przedmioty wyglądające jak broń, amunicja, potencjalnie wybuchowe substancje lub oznaczone jako takie. Linia lotnicza zaleca pasażerom podróżującym z takimi przedmiotami, żeby rozpoczęli procedurę odpraw wcześnie rano, w dniu odlotu. Linia lotnicza zezwoli na przewóz takich przedmiotów wyłącznie w sytuacji, jeżeli przewożone są one jako ładunek lub bagaż główny, zgodnie z ustawowymi przepisami pokrywającymi przewóz towarów niebezpiecznych. Każdy pasażer może przewozić maks. 5 kg amunicji w jednej sztuce bagażu. Dalsze informacje będą dostarczone po powiadomieniu Linii lotniczej Jeden (1) wózek inwalidzki może być przewożony dla jednej osoby niepełnosprawnej i Linia lotnicza musi być powiadomiona o takim wymogu, w trakcie dokonywania rezerwacji. Ograniczenia mają zastosowanie względem zmotoryzowanych wózków inwalidzkich, z powodu ograniczenia miejsca w luku bagażowym. W trakcie odprawy takie wózki inwalidzkie muszą spełniać warunki bezpieczeństwa odnośnie obsługi i transportu. Przewóz urządzeń medycznych i wspierających mobilność, wliczając elektryczne wózki inwalidzkie, może być zagwarantowany wyłącznie w przypadku zarejestrowania ich minimum 48 godzin przed datą odlotu, wskazując wymiary i wagę, jeżeli występuje wystarczająca ilość miejsca na pokładzie i transport nie stoi w konflikcie z odpowiednimi przepisami dot. przewozu towarów niebezpiecznych. Dalsze szczegóły będą dostarczone po powiadomieniu Linii lotniczej Linia lotnicza może na podstawie art. 4, ustęp 2 Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 zażądać, by niepełnosprawny pasażer lub pasażer o ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się podróżował wraz z osoba towarzyszącą, która jest w stanie udzielić mu pomocy, której potrzebuje ta osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się Przewóz zwierząt podlega opłacie. Stosuje się ustawowe przepisy dot. transportu zwierząt. Zwierzęta muszą być transportowane w odpowiednich, zamkniętych, wodoszczelnych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem i trwale higienicznych pojemnikach (maksymalne rozmiary transporterów dla zwierząt w kabinie to 55 cm x 40 cm x 20 cm, do 6 kg (włącznie z masą transportera), uniemożliwiających ucieczkę zwierzęcia w trakcie przewozu. Ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia przestrzeni, pasażer uzyska zgodę na przewóz zwierzęcia, jeżeli Linia lotnicza została powiadomiona i potwierdziła taki przewóz podczas dokonywania rezerwacji i jeżeli transporter spełnia wyżej wymienione wymagania. Pasażer jest odpowiedzialny za zapewnienie, żeby wszelkie wymagane szczepienia i świadectwa zdrowia, a także dokumenty wjazdowe były ważne. W zależności od kraju mogą obowiązywać różne ograniczenia dotyczące przywozu i wywozu zwierząt, dlatego możliwe jest wprowadzenie całkowitego zakazu przewozu zwierząt na określonych trasach (np. przeloty do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii). Dalsze informacje odnośnie przewozu zwierząt oraz ewentualnych ograniczeń można uzyskać w Centrum obsługi Linii lotniczej pod danymi adresowymi wskazanymi w punkcie Opłata linii lotniczej za przewóz zwierząt w kabinie w jedną stronę wynosi 30 EUR / 43 USD / 42 CAD (strefa 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa) lub 100EUR / 140 USD / 140 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa ), 80 EUR / 114 USD / 112 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy/odprawie w dzień przed odlotem dla strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : dla trasy krótko-/średniodystansowej), 150 EUR / 200 USD / 210 CAD (przy odprawie w dzień przed odlotem dla strefy 4, w przypadku odlotów od : dla trasy długodystansowej). Opłata linii lotniczej za przewóz zwierząt w luku (wymóg, jeżeli waga przekracza 6 kg) wynosi 75 EUR / 107 USD / 105 CAD (strefa 1/2/3, w przypadku odlotów od : trasa krótko-/średniodystansowa) wzgl. 150 EUR / 200 USD / 210 CAD (strefa 4, w przypadku odlotów od : trasa długodystansowa ), 125 EUR / 179 USD / 175 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy/odprawie w dzień przed odlotem dla strefy 1/2/3, w przypadku odlotów od : dla trasy krótko- /średniodystansowej), 200 EUR / 280 USD / 280 CAD (przy zgłoszeniu do odprawy/odprawie w dzień przed odlotem dla strefy 4, w przypadku odlotów od : dla trasy długodystansowej ) w jedną stronę. Zwierzęta transportowane w kabinie muszą być trzymane w transporterze przez cały czas podróży. Transporter nie może być umieszczany na siedzeniu. Transporter musi być umieszczony pod siedzeniem z jego przedniej strony Za wyjątkiem lotów do/z USA Linia lotnicza wyraża zgodę na przewóz dwóch (2) niewidomych pasażerów z jednym psem przewodnikiem w jednej kabinie. Pasażer ma prawo przewozić psa przewodnika, jeżeli Linia lotnicza została powiadomiona o zamierzonym przewozie w trakcie dokonywania rezerwacji i po potwierdzeniu takiego przewozu. Psy przewodnicy przewożone są bezpłatnie. W zależności od kraju mogą obowiązywać różne ograniczenia dotyczące przywozu i wywozu zwierząt, dlatego możliwe jest wprowadzenie całkowitego zakazu przewozu psów przewodników na określonych trasach (np. przeloty do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii). Więcej informacji na temat przewozu zwierząt oraz ewentualnych ograniczeń można uzyskać Centrum obsługi Air Berlin korzystając z danych kontaktowych podanych w podpunkcie Ograniczenia i odmowa przewozu Linia lotnicza ma prawo odmowy przewozu lub dalszego przewozu, lub ograniczenia przewozu pasażerów lub ich bagażu, jeżeli: 15

16 samolot, osoby lub przedmioty na pokładzie są zagrożone z powodu zachowania danego pasażera; utrudniona jest praca członków załogi; ignorowane są instrukcje załogi, w szczególności dotyczące palenia i spożywania alkoholu; zachowanie pasażera powoduje niemożliwe do zaakceptowania obciążenie lub prowadzi do uszkodzenia czy też obrażeń innych pasażerów lub załogi samolotu. istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażerowie dokonują jednej z powyższych czynności; przewóz byłby w konflikcie z prawem, przepisami lub wymogami kraju odlotu lub docelowego, lub kraju nad którym samolot przelatuje w tym momencie; pasażer odmawia poddania kontroli siebie lub bagażu, która mogłaby być wymagana z powodów bezpieczeństwa; pasażer nie posiada ważnych dokumentów podróży, niszczy dokumenty podróży podczas lotu lub odmawia przekazania dokumentów podróży członkom załogi, w zamian za pisemne pokwitowanie. pasażer nie posiada dokumentów niezbędnych do odbycia podróży (np. paszport, wiza i wymagane dokumenty dotyczące stanu zdrowia, także w odniesieniu do podróżującego z nim zwierzęcia); pasażer nie może dowieść przy stanowisku odpraw lub podczas wsiadania, że jest osobą, na którą została dokonana rezerwacja; nie została opłacona opłata za przelot, podatki i dodatkowe opłaty, wliczając wcześniejsze loty; pasażerowie naruszają instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, określone przez linię lotniczą lub instrukcje z zakresu przepisów firmy; pasażerowie przewożą niedozwolony bagaż; pasażer narusza postanowienia punktu w odniesieniu do przewozu zwierząt; pasażer nie spełnia wymogów zastrzeżonych w punkcie w odniesieniu do pasażerów z opatrunkiem gipsowym. pasażer nie powiadomił Linii lotniczej w odpowiednim czasie o tym, że wymagana jest dodatkowa przestrzeń z powodu gipsu, co wyszczególniono jest w punkcie przewiezienie pasażera byłoby związane ze zwiększonym zagrożeniem dla zdrowia Linia lotnicza ma prawo zmienić numer siedzenia, nawet po wejściu na pokład. Może być to spowodowane wymogami bezpieczeństwa. Nie przysługuje prawo ulokowania na określonym miejscu Proszę pamiętać, w trakcie rezerwacji miejsc XL: Ponieważ miejsca XL znajdują się w rzędzie z wyjściem awaryjnym, podlegają one wymogom bezpieczeństwa. Wskutek tego, linia lotnicza umieści na tych miejscach wyłącznie pasażerów, których stan zdrowia fizycznego i/lub psychicznego nie utrudni ewakuacji samolotu w razie niebezpieczeństwa Linia lotnicza ma prawo poprosić pasażerów o opuszczenie samolotu, odmowy dalszego przewozu w dowolnej lokalizacji lub odmowy przelotu całkowicie, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania lotu i/lub ochrony pasażerów i załogi. Dodatkowo, pilot ma prawo podjęcia wszelkich niezbędnych i uzasadnionych kroków w celu zachowania lub przywrócenia bezpieczeństwa i porządku na pokładzie. Pasażerowie popełniający czyny niedozwolone na pokładzie będą ścigani sądownie Z powodów bezpieczeństwa pasażerom nie wolno używać prywatnych urządzeń elektronicznych podczas startu i lądowania. Używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone przez cały okres trwania lotu. Inne urządzenia elektroniczne mogą być używane za zgodą załogi samolotu. 2.6 Zmiany czasu odlotu Linia lotnicza dokłada wszelkich starań, w celu transportu pasażerów i bagażu możliwie punktualnie. Zaplanowane czasy odlotu mogą podlegać uzasadnionym zmianom z powodów operacyjnych. Linia lotnicza dokłada wszelkich starań, żeby zmiany w odlocie były jak najmniejsze, a pasażerowie informowani o takim zdarzeniu jak najszybciej. Zgodnie z rosyjskim prawem, mogą nastąpić krótkoterminowe zmiany tras i/lub anulowanie, z powodów bezpieczeństwa lub utrudnień, nałożonych przez władze. Zaleca się pasażerom potwierdzenie czasu odlotu ich lotu w Centrum obsługi pod numerem telefonu (0,14 EUR/min z niemieckiej stacjonarnej sieci telefonicznej w sieci telefonii komórkowej w Niemczech: maks. 0,42 EUR/min; opłaty w innych krajach mogą być odmienne) pomiędzy 24 a 48 godzinami przed wylotem lub przylotem. Linia lotnicza zaleca także, żeby pasażerowie, podczas rezerwacji, podali kontaktowy numer telefonu. Linia lotnicza jest upoważniona wyłącznie do wymaganego zakresu do zmiany rodzaju samolotu i przekazania lotu jako całości stronom trzecim; Linia lotnicza pozostaje odpowiedzialna za zarezerwowany przewóz. W przypadku zmiany na innego przewoźnika lotniczego, Linia lotnicza jest zobowiązana, niezależnie do powodu zmiany, do podjęcia wszystkich uzasadnionych kroków, w celu zapewnienia, że wszyscy pasażerowie zostali powiadomieni o zmianie i tożsamości innego przewoźnika w najkrótszym możliwym czasie. W każdym przypadku, pasażerowie zostaną powiadomieni w trakcie odprawy, lub najpóźniej w trakcie wejścia na pokład samolotu (regulacja WE 2111/05). 3. Odniesienia ustawowe 16

17 Informacje są zgodne z aneksem do rozporządzenia (WE) 889/2002, które stanowi poprawkę do rozporządzenia komisji (WE) 2027/97, w sprawie odpowiedzialności przewoźnika z tytułu wypadków lotniczych: ZAŁĄCZNIK 3.1 Odpowiedzialność przewoźnika za pasażerów i ich bagaż: Informacja podsumowuje reguły dotyczące zobowiązań, stosowane przez Wspólnotowych przewoźników lotniczych, jak wymaga ustawodawstwo Wspólnotowe i konwencja montrealska. Odszkodowanie w przypadku śmierci lub obrażeń: Nie istnieją ograniczenia finansowe odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub śmierć pasażera. W przypadku odszkodowań do SDR (przybliżona kwota w lokalnej walucie) przewoźnik lotniczy nie może kwestionować żądań odszkodowawczych. Przy roszczeniach przewyższających tę kwotę, przewoźnik lotniczy może się bronić poprzez wykazanie braku zaniedbania lub innej winy po jego stronie Zaliczki na poczet odszkodowania: W przypadku śmierci lub obrażeń ciała pasażera, przewoźnik lotniczy zobowiązany jest wypłacić zaliczkę na pokrycie pilnych potrzeb w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci, zaliczka nie może być niższa niż SDR (przybliżona kwota w walucie lokalnej). Opóźnienia przy przewozie pasażerów: W przypadku opóźnień przy przewozie pasażerów, przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie pasażerów jest ograniczona do 4694 SDR (przybliżona kwota w walucie lokalnej). Opóźnienia w przewozie bagażu: W przypadku opóźnień przy przewozie bagażu, przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie bagażu jest ograniczona do SDR (przybliżona kwota w walucie lokalnej). Zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu: Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do wysokości SDR (przybliżona kwota w walucie lokalnej). W przypadku bagażu rejestrowanego, przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego, przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy. Podwyższenie granicy odpowiedzialności za bagaż: Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności poprzez złożenie stosownych deklaracji i uiszczenie dodatkowej opłaty najpóźniej przy odprawie biletowo-bagażowej. Reklamacje dotyczące bagażu: W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia bagażu pasażer jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W razie uszkodzenia bagażu rejestrowanego, pisemna reklamacja musi być złożona w ciągu 7 dni od daty dostarczenia pasażerowi bagażu, a w przypadku opóźnienia przy przewozie bagażu w ciągu 21 dni od tej daty. Odpowiedzialność przewoźnika zawierającego umowę i wykonującego przewóz: Jeżeli przewoźnik wykonujący przewóz nie jest przewoźnikiem, z którym pasażer zawarł umowę o przewóz, pasażer ma prawo skierować reklamację lub zażądać odszkodowania od któregokolwiek z nich. Jeśli nazwa lub oznaczenie przewoźnika lotniczego są podane na bilecie, to jest on tym przewoźnikiem, z którym została zawarta umowa. Termin na wniesienie pozwu: Pozew w sprawie odszkodowania musi być wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien był wylądować. Podstawa informacji: Podstawę powyższych przepisów stanowi konwencja montrealska z 28 maja 1999 r., której treść została zatwierdzona do stosowania we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 889/2002) oraz na mocy prawodawstwa krajów członkowskich UE. Jeżeli osoba przyjmująca bagaż zaakceptuje bez zastrzeżeń cały rejestrowany bagaż, czynność ta daje możliwość założenia, że został on dostarczony w stanie nieuszkodzonym, zgodnie z dokumentem przewozowym. Odpowiedzialność linii lotniczej jest we wszystkich przypadkach ograniczona do udowodnionych uszkodzeń. Uszkodzenie podlegające odszkodowaniu jest pomniejszone w przypadku stwierdzenia wad w momencie przekazania. Dodatkowo, prosimy zapoznać się z zapisami dotyczącymi odpowiedzialności, w artykule 20 konwencji montrealskiej Informacje zgodnie z rozporządzeniem (WE) 261/2004; 17

18 Informacja podsumowuje przepisy związane z odpowiedzialnością linii lotniczych WE, jakie muszą być zastosowane przez linie lotnicze, zgodnie z postanowieniami Prawa Wspólnotowego w przypadku anulowania, opóźnienia i/lub odmowy transportu. Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy pasażer jest w posiadaniu potwierdzenia rezerwacji na dany lot, przybył do odprawy w odpowiednim czasie (poza przypadkami anulowania lotu) i podróżuje zgodnie z taryfą dostępną dla ogółu. Żądania odszkodowania, jak określono poniżej, mogą być wyłączone, jeżeli wypadek jest spowodowany przez niezwykłe okoliczności, których nie można było uniknąć, nawet w przypadku podjęcia wszelkich możliwych środków (na przykład słabe warunki pogodowe, niestabilność polityczna, strajki, ryzyko związane z bezpieczeństwem, nieprzewidziane braki w bezpieczeństwie lotu). Analogicznie, pasażer nie ma prawa do tych korzyści, jeżeli został wykluczony z lotu z uzasadnionych przyczyn, np. związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem ogólnym lub operacyjnym, lub z powodu niepoprawności dokumentów podróżnych. Zgodnie z zarządzeniem (WE) 261/2004 opóźnienie ma miejsce w przypadku opóźnienia odlotu w porównaniu do planowanego czasu odlotu o 4 godziny dla lotów na dystansie powyżej 3500 km, 3 godzin dla lotów od 1500 do 3500 km i dla lotów powyżej 1500 km wewnątrz WE i 2 godzin dla lotów do 1500 km. Pasażer ma prawo otrzymać opiekę i usługi pomocnicze od Linii lotniczej, jeżeli przewiduje się, że lot będzie poważnie opóźniony. Te usługi są ograniczone do dostarczenia odpowiednich przekąsek, odpowiednich dla czasu oczekiwania i możliwości wykonania dwóch krótkich rozmów telefonicznych, wysłania dwóch faksów lub dwóch wiadomości . Jeśli to konieczne, zostanie zapewniony nocleg według uznania Linii lotniczej. Linia lotnicza nie jest zobowiązana do oferowania pomocy i usług pomocniczych, jeżeli z ich powodu lot zostałby opóźniony jeszcze bardziej. W przypadku opóźnień dłuższych niż 5 godzin, pasażer ma prawo żądać zwrotu za Bilet odnoszącego się do tej części podróży, która nie została ukończona i za części podróży, które zostały już ukończone, ale lot zgodnie z oryginalnym planem podróży pasażera stał się bezcelowy, w połączeniu z lotem powrotnym na pierwsze lotnisko, w najkrótszym możliwym czasie. W przypadku anulowania wycieczek zorganizowanych, zastosowanie mają postanowienia zarządzenia dot. wycieczek zorganizowanych (90/314/WE), aby, w przypadku anulowania, mogły zostać poniesione wysokie koszty z tym związane. Przy dobrowolnym lub przymusowym wyłączeniu z zarezerwowanego lotu, w przypadku rezerwacji nadmiernej ilości miejsc, pasażer ma prawo vis-à-vis Linii lotniczych do pomocy i usług pomocniczych oraz zwrotu do określonego wyżej zakresu. Dodatkowo, pasażerowi oferowany jest alternatywny przewóz do miejsca docelowego zarezerwowanego przelotu. Taki zastępczy przelot jest przeprowadzany w najkrótszym możliwym terminie i podlega porównywalnym warunkom. Z uwzględnieniem dostępności siedzeń, pasażer może także podróżować do miejsca docelowego w późniejszym terminie lub terminie wyznaczonym przez niego, przy czym koszty pożywienia, hotelu i przeniesienia są ponoszone przez pasażera. Pasażerowie wyłączeni z lotu wbrew ich woli mają dodatkowo prawo do odszkodowania (w gotówce, poprzez czek lub wpłatę na konto, lub po uzgodnieniu, w formie vouchera). Wartość takiej płatności zależy od odległości planowanej podróży i zaoferowanej przez przewoźnika alternatywy. Przy lotach na odległość do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 EUR, pomiędzy 1500 a 3500 km i loty wewnątrz WE powyżej 1500 km 400 EUR i inne loty 600 EUR. Jeżeli zaoferowano pasażerowi alternatywny lot, którego przylot do 1500 km wynosi nie więcej niż 2 godziny, dla lotów pomiędzy 1500 km a 3500 km nie później niż 3 godziny i dla wszystkich lotów powyżej 3500 km nie później niż 4 godziny po planowanym czasie przylotu względem zarezerwowanego lotu, płatność odszkodowania wynosi tylko 50% wyżej wymienionych wysokości, tj. 125 EUR, 200 EUR i 300 EUR. Pasażer ma także takie same prawa względem przelotu alternatywnego, pomocy i usług, zwrotów i odszkodowań wymienionych powyżej, jak w przypadku anulowanego lotu zarezerwowanego przez pasażera. Pasażer nie ma prawa do odszkodowania, jeżeli anulowanie lotu było spowodowane wystąpieniem wyjątkowych okoliczności. Analogicznie, nie ma prawa do odszkodowania w przypadku udzielenia informacji o anulowaniu co najmniej 14 dni przed planowanym odlotem, informacji o anulowaniu pomiędzy 14 a 7 dniami przed planowanym odlotem i odlocie oferowanym jako alternatywa nie później niż 2 godziny przed oryginalnym czasem odlotu lub przylocie nie później niż 4 godziny po planowanym przylocie. Informacja odnośnie anulowania mniej niż 7 dni przed odlotem i odlot nie później niż 1 godzina przed oryginalnym czasem odlotu, lub przylot nie później niż 2 godziny po planowanym czasie przylotu. Właściwym rzecznikiem do spraw rozporządzenia: Civil Aviation Office, ul. Zelazna 59, PL WARSAW.. Uwaga: Informacja ta jest wymagana zgodnie z rozporządzeniem (WE) 889/2002 i zgodnie z rozporządzeniem (WE) 261/2004. Niniejsza informacja nie stanowi jednak podstawy do żądania odszkodowania, nie może też być wykorzystana do interpretowania zarządzeń konwencji montrealskiej. Data wydania:

19 C. Ogólne warunki przewozu dla transportu do i z Kanady i USA (ABB- Kanada/USA) Ogólne warunki przewozu dla transportu do i z Kanady i USA firmy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH (Linia lotnicza) i Belair Airlines AG 1. Obszar zastosowania 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki przewozu dla transportu do i z Kanady i USA (dalej zwane ABB-Kanada/USA lub Taryfa mają zastosowanie do wszelkiego transportu pasażerów i bagażu, wliczając w to powiązane usługi dostarczane przez Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, NIKI Luftfahrt GmbH, Belair Airlines AG lub ich zastępczych agentów (dalej zwanych Liniami lotniczymi) do i z Kanady i USA. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu powinny mieć także zastosowanie do przewozu wykonywanego bezpłatnie. Jeśli warunki w tej części odbiegają od Ogólnych Warunków i Warunków Handlowych lub Ogólnych Warunków Przewozu powyżej, zastosowanie mają warunki niniejszej części. 1.2 Dla celów niniejszych, ABB-Kanada/USA, mają zastosowanie definicje w części 1 Ogólnych Warunków Handlowych. 1.3 Wszelkie powiadomienia i informacje są dostarczane przez Centrum usług Air Berlin. Centrum usług jest dostępne pod numerem telefonu (bezplatnie), faks +49(0) , lub pod adresem Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Serviceteam, Saatwinkler Damm 42-43, Berlin, Niemcy. 2. Bilet, ważność i utrata, anulowanie i niewykorzystanie biletu, taryfy 2.1 Ogólne Bilet nie zostanie wydany i, w żadnym przypadku, Linia lotnicza nie będzie zobligowana do przewozu, dopóki pasażer nie zapłaci stosownej opłaty za przelot lub nie spełni warunków kredytowych ustalonych przez Linię lotniczą Bilet bez stwierdzonej ważności, lub który został zmodyfikowany, uszkodzony lub niepoprawnie wydany będzie traktowany jako nieważny Żadna osoba nie ma prawa do transportu bez przedstawienia ważnego biletu. Taki bilet uprawnia pasażera do transportu wyłącznie pomiędzy punktem wyjściowym a docelowym wyznaczoną trasą. Linia lotnicza może wymagać od pasażerów (niebędących obywatelami USA) podróżujących do USA wykupienia biletu powrotnego lub dostarczenia innego dowodu tego, że pasażer dokonał przygotowań do wylotu z terenu Stanów Zjednoczonych w ciągu 12 miesięcy. Wskazówka: Zapłacona opłata za przelot ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, kiedy międzynarodowa podróż rozpoczyna się w kraju punktu wyjściowego, wskazanego na bilecie, np. jeżeli międzynarodowa podróż rozpoczyna się w innym kraju, opłata musi zostać przeszacowana z danego kraju. Na przykład, jeżeli bilet był wydany po opłacie dokonanej w dolarach Namibijskich za podróż WDH-DUS-YVR i pasażer rzeczywiście rozpoczął podróż z Niemiec zamiast z Namibii, opłata musi być przeszacowana przy DUS-YVR na poziomie opłaty w euro. 2.2 Ważność Po stwierdzeniu ważności, bilet uprawnia do przelotu z lotniska w miejscu odlotu, na lotnisko docelowe trasą na nim przedstawioną i dla stosownej klasy usługi i jest ważny przez jeden rok od daty lub rozpoczęcia lotu, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych ABB-Kanada/USA. Każdy odcinek biletu lotniczego przedstawiony przy stanowisku odprawy będzie zatwierdzony dla przewozu w dniu i w locie określonym w trakcie rezerwacji Okresy ważności Bilety tracą ważność o północy w dniu wygaśnięcia ważności biletu, poza przypadkami wydłużenia ważności przez przewoźnika, bez dodatkowych opłat, w sposób następujący: Na okres nie dłuższy niż siedem dni od oryginalnego limitu, gdy pasażer posiadający bilet ważny przez jeden rok nie jest w stanie uzyskać miejsca, w momencie złożenia wniosku do przewoźnika Przez okres nie dłuższy niż trzydzieści dni od oryginalnego limitu, gdy przewoźnik nie jest w stanie zapewnić wcześniej potwierdzonego miejsca; lot został anulowany lub przełożony podczas okresu ważności; planowany przystanek, który jest przerwą lub miejscem docelowym dla pasażera, został pominięty; przewoźnik 19

20 zmienia klasę usługi lub powoduje, że pasażer spóźnia się na połączenie; przewoźnik nie wykonuje lotu zgodnie z harmonogramem Do momentu gdy pasażer, który nie może podróżować w okresie ważności biletu z powodu choroby, nie jest zdolny do odbycia podróży według zaświadczenia lekarskiego lub do momentu pierwszej usługi klasy, za jaką została pobrana opłata, lub dostępności miejsca po takiej dacie od miejsca wznowienia podróży, lub od ostatniego połączenia, z zastrzeżeniem, że odcinek biletu przedstawiany przy odprawie pozostaje przy bilecie posiadającym roczny okres ważności, zawiera więcej niż jedną przerwę, ważność takiego biletu zostanie przedłużona o nie więcej niż trzy miesiące od daty zawartej na zaświadczeniu. W takich okolicznościach, przewoźnik przedłuży również okres ważności biletów osób podróżujących z takim pasażerem Na okres nie dłuższy niż czterdzieści pięć (45) dni od daty śmierci pasażera dla biletów osób towarzyszących zmarłemu pasażerowi Ograniczenia sprzedaży Bon podróżny Miscellaneous Charges Order (MCO) wydany bez określonej daty ważności musi być wymieniony na bilet w przeciągu roku od daty wydania, w przeciwnym wypadku nie będzie honorowany do wymiany na bilet Brak bądź utrata biletu oraz nieprawidłowości w bilecie W przypadku braku bądź utraty biletu, a także nieprawidłowości w bilecie, Linia lotnicza odmówi przewozu osobom nieposiadającym ważnego biletu. W przypadku utraty lub nieprzedstawienia biletu lub jego właściwej części, przewóz nie zostanie wykonany dla części podróży pokrywanej danym biletem lub jego częścią, do momentu zakupu kolejnego Biletu za bieżącą opłatę za określony przelot. Linia lotnicza nie zaakceptuje biletu, jeżeli którakolwiek jego część jest uszkodzona lub była zmieniona przez inne osoby niż Linię lotniczą, lub został przedstawiony bez odcinka pasażera i wszystkich nieużytych odcinków. Niezależnie od wszystkiego, Linia lotnicza wyda na żądanie pasażera nowy bilet, w celu zastąpienia zagubionego, po przedstawieniu pokwitowania utraty spełniającego wymagania Linii lotniczej i jeżeli okoliczności uzasadniają, według Linii lotniczej, takie działanie, z zastrzeżeniem, że pasażer zgodzi się, w formie określonej przez Linię lotniczą, wynagrodzić Linii lotniczej straty, jakie Linia lotnicza mogła ponieść z tego powodu Niezbywalność Bilet jest niezbywalny, ale Linia lotnicza nie będzie odpowiedzialna względem osoby uprawnionej do transportu lub osoby uprawnionej do otrzymania zwrotu z tytułu honorowania lub zwrotu kosztów takiego biletu, po przedstawieniu przez osobę inną niż osoba uprawniona do podróży lub zwrotu Jeżeli bilet zostanie faktycznie użyty przez osobę inną niż osoba, której został wydany, za jej wiedzą lub bez wiedzy i zgody tej osoby, której został wydany, Linia lotnicza nie będzie odpowiedzialna za zniszczenie, szkody lub opóźnienie bagażu osoby nieupoważnionej lub innej własności osobistej, wynikającej z, lub w połączeniu z nieautoryzowanym użyciem Jeżeli bilet zostanie rzeczywiście użyty przez osobę inną niż osoba, której został wydany, Linia lotnicza nie będzie odpowiedzialna za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu osoby nieupoważnionej, wynikający z, lub powiązany z nieupoważnionym użyciem. 2.3 Anulacja i niewykorzystanie biletu W celu anulowania zarezerwowanego lotu lub innych potwierdzonych usług (np. rezerwacji siedzenia, przewozu zwierząt, specjalnej rezerwacji) pasażerowie muszą powiadomić Linię lotniczą w formie pisemnej (faks +49 (0) , listownie lub na adres Air Berlin, Service Team, Saatwinkler Damm 42-43, D Berlin, Niemcy; lub telefonicznie pod numerem telefonu (bezplatnie) przed rozpoczęciem podróży, podając numer rezerwacji. Datą obowiązującą anulowania jest dzień otrzymania powiadomienia przez Air Berlin. Anulowanie nie jest możliwe po rozpoczęciu podróży przez pasażera. Dla anulowania mają zastosowanie następujące przepisy: Taryfa Flex Fare: Jeżeli osoba dokonująca rezerwacji anuluje, lub nie jest w stanie odbyć podróży krótko-, średnio- lub długodystansowej, zarezerwowanej jako flex fare, opłata zostanie zwrócona na żądanie. Jeżeli bilet, wstępnie zarezerwowany jako flex fare, nie został wykorzystany lub został anulowany, punkt lub odpowiednio, powinna mieć zastosowanie do części oryginalnej opłaty Taryfa Saver Fare: Jeżeli lot krótko- lub średniodystansowy (w przypadku lotów do USA/Kanady: loty na odległość do 2500 mil morskich), zarezerwowany jako saver fare, nie został odebrany lub został anulowany, Linia lotnicza jest zobowiązana, zgodnie z prawem, do żądania uzgodnionej zapłaty od osoby dokonującej rezerwacji, odejmując wszelkie oszczędności w wydatkach i/lub alternatywne wykorzystanie zarezerwowanej usługi, chyba że 20

Spis treści. Ogólne warunki przewozu (OWP)

Spis treści. Ogólne warunki przewozu (OWP) Spis treści Ogólne warunki przewozu (OWP) 1. Definicje... 2 2. Obszar zastosowania... 3 3. Rezerwacja... 3 3.1 Dane kontaktowe dla powiadomień i informacji... 3 3.2 Umowa przewozowa... 3 3.3 Bilet lotniczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ogólne warunki przewozu (OWP)

Spis treści. Ogólne warunki przewozu (OWP) Spis treści Ogólne warunki przewozu (OWP) 1. Definicje... 2 2. Obszar zastosowania... 3 3. Rezerwacja... 3 3.1 Dane kontaktowe dla powiadomień i informacji... 3 3.2 Umowa przewozowa... 3 3.3 Bilet lotniczy...

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jakie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ogólne warunki przewozu (OWP)

Spis treści. Ogólne warunki przewozu (OWP) Spis treści Ogólne warunki przewozu (OWP) 1. Definicje... 2 2. Obszar zastosowania... 3 3. Rezerwacja... 3 3.1 Dane kontaktowe dla powiadomień i informacji... 3 3.2 Umowa przewozowa... 3 3.3 Bilet lotniczy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 PLAN PREZENTACJI 2 1. Prawa pasażera w przypadku korzystania z różnych

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od grudnia 206 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Finnair. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Finnair. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń od przewoźników lotniczych

Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń od przewoźników lotniczych Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń od przewoźników lotniczych Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa, 12.01.2011 Projekt jest finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Prawo otrzymania pomocy podczas podróży lotniczej mają wszyscy pasażerowie. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pasażera Najczęściej zadawane pytania

Poradnik Pasażera Najczęściej zadawane pytania Poradnik Pasażera Najczęściej zadawane pytania ANULOWANIE BILETU Powyżej 3 godzin przed odjazdem: Samodzielnie w zakładce ZARZĄDZANIE REZERWACJAMI (www.polskibus.com/manage-reservation) Mniej niż 3 godziny

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Przepisy celne na świecie

Przepisy celne na świecie Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Norwegian. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Norwegian. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Co można zabrać do samolotu? Bagaż: Wymiary i waga Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jedzenie w bagażu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

1.Zakres i konfiguracja obsługi

1.Zakres i konfiguracja obsługi Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do Umowy../2012 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Jedzenie w bagażu podręcznym w samolocie Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż rejestrowany do lotu? Bagaż: Wymiary

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS wersja 1.0/2014 z 24/04 1. Bagaż rejestrowany. 2 2. Bagaż podręczny.. 3 3. Przewóz zwierząt.. 4 4. Leki.... 4 5. Zaginięcie bagażu oraz uszkodzenia... 5

Bardziej szczegółowo

Zniżki i darmowe bilety dla naszych agentówtylko z airberlin Counter Cards

Zniżki i darmowe bilety dla naszych agentówtylko z airberlin Counter Cards Zniżki i darmowe bilety dla naszych agentówtylko z airberlin Counter Cards PREMIUM PRO ADVANCED PREMIUM BASIC airberlin Counter Card 2011 to wysokie zniżki dla pracowników biur podróży! airberlin kontynuuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem serwisu www.whynotworld.pl, należącego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 0.0.205 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE t.j. z dnia 26.06.2015 I. BILETY INDYWIDUALNE REZERWACJA BILETÓW 1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w Biurze

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Lufthansa. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Lufthansa. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Co można zabrać do samolotu? Bagaż: Wymiary i waga Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jedzenie w bagażu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Obsługa podróżnych w portach i terminalach Oznaczenie kwalifikacji: A.33 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Ukraine International Airlines. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2.

Bagaż: Wymiary i waga - Ukraine International Airlines. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Aer Lingus. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Aer Lingus. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE (DLA AGENTÓW PBP) 1. Otwieramy stronę www.pbp.kielce.pl. Następnie klikamy na link Wejście w Strefie dla agentów znajdującej się w prawym dolnym

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

wpisujemy nazwę biura w odwrotnej kolejności

wpisujemy nazwę biura w odwrotnej kolejności 1. Aby dokonac rezerwacji i sprzedaży lotów Wizzair prosimy zameldowac się na stronie przewoźnika www.wizzair.com i wyselekcjonować pole zarejestruj się 2. Prosimy uzupełnić wszystkie pola poniżej. W naszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji

Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji dostępnego w internetowym serwisie turystycznym www.almabus.pl jest akceptacja podanych niżej warunków. Akceptacja stanowi

Bardziej szczegółowo

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. Warunki przewozu 1. BILETY 1.1. Do przejazdu autokarem firmy "" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu"

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Aplikacja BiletKom jest darmowa, tzn. nie są pobierane żadne opłaty za jej pobranie, czy eksploatację, za wyjątkiem opłat operatora komórkowego za transfer

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 14 czerwca 2012 r. Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą Komisja opublikowała wytyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E przewozu osób i rzeczy w komunikacji autobusowej realizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF TEKST UJEDNOLICONY ŻUKOWO 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 22.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi osób i firm przewozowych, świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 51%,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PRZEWOZOWA za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego

TARYFA PRZEWOZOWA za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.../.../2011 Rady m.st. Warszawy z dnia... 2011 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie TARYFA PRZEWOZOWA za usługi

Bardziej szczegółowo

TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ. 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny)

TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ. 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny) TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny) - musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz, szczególnie zaleca się zamykanie bagażu

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE DLA AGENTÓW MERIGO 1. Otwieramy stronę www.merigo.com.pl. Następnie w polu PRZEJDŹ DO SYSTEMU wybieramy usługę Bilety Lotnicze. 2. Po wybraniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH SKYPORTA.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH SKYPORTA.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH SKYPORTA.PL Internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych SKYPORTA.PL unormowany jest niniejszym regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

LIMIT BAGAŻU I OPŁATA ZA NADBAGAŻ W PRZYPADKU BILETÓW WYSTAWIONYCH OD 26 STYCZNIA 2015 r.

LIMIT BAGAŻU I OPŁATA ZA NADBAGAŻ W PRZYPADKU BILETÓW WYSTAWIONYCH OD 26 STYCZNIA 2015 r. LIMIT BGŻU I OPŁT Z NDBGŻ W PRZYPDKU BILETÓW WYSTWIONYCH OD 6 STYCZNI 01 r. W kolumnie opłata za nadbagaż wartości podane są w: EUR (w przypadku lotów z Europy, Europy Wschodniej i Japonii), CD (z Kanady)

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170 AEGEAN 1. BAGAŻ 1.1. Bagaż rejestrowany (tzw. główny) - musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz, szczególnie zaleca się zamykanie bagażu na zamki

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PODRÓŻY Stan: marzec 2009

OGÓLNE WARUNKI PODRÓŻY Stan: marzec 2009 OGÓLNE WARUNKI PODRÓŻY Stan: marzec 2009 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych 1.1 Z chwilą dokonania zgłoszenia, uczestnik zobowiązuje się wobec H&H TUR do zawarcia umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE OGÓLNE

II. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli. Karta Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

1 Informacje podstawowe. 2 Zasady korzystania z serwisu. 3 Ochrona danych osobowych

1 Informacje podstawowe. 2 Zasady korzystania z serwisu. 3 Ochrona danych osobowych 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest TRAVELSTORE Biuro Podróży, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 26, NIP 7781366170. 1.2. Serwis

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2)

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2) 2002R0889 PL 30.05.2002 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 889/2002 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy... 8 2.3. Niezgodność

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych

Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych 1.1. Rezerwacja dokonana przez Klienta zgodnie z warunkami oferty traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo