MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Nr 34 (1114) Poz ISSN X Cena brutto 15,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że od dnia 1 maja 2000 r. uległ zmianie numer konta, na które wnoszone są opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze: KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 87, poz. 977) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,50 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 11 listopada 1999 r. Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Zamówienie wraz z opłatą należy dołączać do dokumentów składanych do publikacji. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Opłaty za zamówione egzemplarze należy wnosić na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie nr konta: z dopiskiem: Opłata za numer Monitora.

2 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. W siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, I klatka, V p., pokój 504, istnieje punkt, gdzie można wpłacić do kasy i od razu zakupić dowolne numery Monitora (tak bieżące, jak i archiwalne). W Biurze można nabyć numer Monitora już w dniu ukazania się! Ponadto w Biurze Monitora można złożyć zamówienie na wybrany okres prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego, na pojedyncze, dowolne numery Monitora, a także na indeksy kwartalne. Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące kolportażu można uzyskać pod numerami telefonów: (0 22) , , ; faks: Adres pocztowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa

3 Formularz zamówienia dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić Monitor (można zamówić dowolny numer!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Sposób opłaty: - za zaliczeniem pocztowym, - płatne po otrzymaniu faktury (w przypadku zamówienia co najmniej 5 egz.). Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego: Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

4 Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić prenumeratę Monitora (można zamówić od dowolnego numeru i na dowolny okres!), należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0 22) , lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0 22) , , ; Uwaga: koszt wysyłki ponosi Biuro. ZAMÓWIENIE PRENUMERATY Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego od numeru/dnia do numeru/dnia Zamawiam egz. Zamawiający nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego): nazwa firmy/nazwisko ulica/miejscowość nr domu kod pocztowy poczta telefon Faktury wystawiamy co miesiąc. Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy Data, podpis, pieczęć

5 MSiG 34/2001 (1114) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz TRENITE VAN DOORNE Spółka z o.o. w Warszawie Poz Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego OMNIPEX Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe FOREX Spółka z o.o. w Dąbrowie Poz FEDERACJA Spółka z o.o. w Warszawie Poz EKOLOG INWEST Spółka z o.o. w Szydłowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe POM Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim Poz ESKK Book & Music Club Spółka z o.o. w Poznaniu Poz J.K.S. Serwis dla Przedsiębiorstw Spółka z o.o. w Szczecinie Poz PROCABLE Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Usług Transportowo-Sprzętowych TABOR Spółka z o.o. w Jeleniej Górze Spółki akcyjne Poz Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. w Złotowie Poz CIGNA S.A. w Warszawie Poz TELEWIZJA FAMILIJNA S.A. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROMONTAŻ-EXPORT S.A. w Warszawie Poz WIRELAND Wyroby Gospodarstwa Domowego S.A. w Bytowie Poz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych SECO S.A. w Toruniu Poz Sądeckie Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe S.A. w Nowym Sączu Poz WARS S.A. w Warszawie Poz Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Poz Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej AGROPOLISA S.A. w Warszawie Poz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego NOWY SĄCZ S.A. w Nowym Sączu Poz ARES S.A. w Bachórcu Poz FURNEL S.A. w Warszawie Poz NESTLÉ POLSKA S.A. w Warszawie Poz Drukarnie Bydgoskie S.A. w Bydgoszczy Poz Dom Towarowy BRACIA JABŁKOWSCY S.A. w Warszawie Poz Zakłady Porcelany i Porcelitu CHODZIEŻ S.A. w Chodzieży Poz GEO-DEVELOPMENT S.A. w Krakowie II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO 1. Pierwsze a) Spółki jawne Poz Doradztwo i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe T. Rowiński i Spółka Spółka jawna w Kraśniku Poz Projekty i Produkcja Ekologiczna F. Drążkiewicz i J. Szymański Spółka jawna w Wągrowcu b) Spółki komandytowe Poz K.R.A.K. Inwestycje Kapitałowe Spółka z o.o. i S-ka Spółka komandytowa w Krakowie Poz Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kowalska-Jędrzejowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w Warszawie c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AGRO-FISH Spółka z o.o. w Kartoszynie Poz Przedsiębiorstwo Handlowe SEMICS Spółka z o.o. w Szczecinie Poz Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Spółka z o.o. w Zgłobniu Poz APW POLAND Spółka z o.o. w Siedlcach Poz BAKA Spółka z o.o. w Czańcu Poz BIKAREX Spółka z o.o. w Tychach Poz Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych JURANT Spółka z o.o. w Kórniku Poz BUD-SYSTEM TBS Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim Poz Ekologiczna Inżynieria Środowiska EKO-TECH Spółka z o.o. w Poznaniu LUTEGO 2001 R. 5

6 MSiG 34/2001 (1114) SPIS TREŚCI Poz CEDLER-SERWIS Spółka z o.o. w Sosnowcu Poz EURO-NATURE Spółka z o.o. w Maniowach Poz GOLF CONSTRUCTION Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz JEANLUIS Spółka z o.o. w Cieszynie Poz KONRAD GRABOWSKI Spółka z o.o. j.v. w Rzeszowie Poz LAGUNA MEDICAL Spółka z o.o. w Gdańsku Poz LENA Spółka z o.o. w Nowym Sączu Poz MASTERS SERVICE Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz NASZA CHATA Spółka z o.o. w Czańcu Poz NEGOCJATOR Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz NEO Spółka z o.o. w Bolesławcu Poz PRESSTA - Narzędziownia Spółka z o.o. w Bolechowie Poz Przedsiębiorstwo Budowlane GÓROL-BUD Spółka z o.o. w Piwnicznej Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ALKOM Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz PUBLINET Spółka z o.o. w Choczni Górnej Poz ROXY LOGISTIC POLSKA Spółka z o.o. w Sopocie Poz RYŁKO Spółka z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej Poz Spółka Handlowa MEGA Spółka z o.o. w Stojadłach Poz Zakład Produkcyjno-Handlowy ARGO Spółka z.o.o. w Łańcucie Poz ZAK-MET Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim Poz ANIA Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz ANMARO Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz AUTIVOX Spółka z o.o. w Warszawie Poz BOG-FRAN Spółka z o.o. w Raniżowie-Borkach Poz CAME PL Spółka z o.o. w Warszawie Poz ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW - Produkcja Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz ERTOM TRADE Spółka z o.o. w Warszawie Poz Firma Handlowo-Budowlana JANIK Spółka z o.o. w Rudzie Łańcuckiej Poz ERGO Spółka z o.o. w Wyszkowie Poz Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Spółka z o.o. w Górze Ropczyckiej Poz Gospodarstwo Rybackie GARBÓW Spółka z o.o. w Lublinie Poz Hurtownia Galanteryjno-Tekstylno-Odzieżowa Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz INOX PROJEKT Spółka z o.o. w Warszawie Poz KOBRA MEDIA Spółka z o.o. w Warszawie Poz ZAPEL SERVICE Kompleksowe Centrum Usług Spółka z o.o. w Boguchwale Poz Małopolskie Centrum Botechniki Spółka z o.o. w Krasnem Poz POLIMER Spółka z o.o. w Radzimowie Górnym Poz PROX Spółka z o.o. w Wyszkowie Poz PROFIL PROJEKT Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DRIMEX Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz Przedsiębiorstwo Stolarsko-Usługowo-Handlowe ROWOL Spółka z o.o. w Zebrzydowej Poz ROLAND Spółka z o.o. w Racławówce Poz SYRIUSZ Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz TECHNID Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz SIMPOS 2000 Spółka z o.o. w Piasecznie Poz Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE Spółka z o.o. w Nowej Sarzynie Poz WAMAT Spółka z o.o. w Mielcu Poz Zakład Gospodarki Odpadami RE-KOM Spółka z o.o. w Polkowicach Poz Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny DUL Spółka z o.o. Rzędzianowicach Poz Zakłady Tekstylne WOMAREX Spółka z o.o. w Giebułtowie Poz ZAPEL PROBUD Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. w Boguchwale d) Spółki akcyjne Poz BOZ S.A. w Rzeszowie Poz MOSTOSTAL-AZOTY Sportowa S.A. w Kędzierzynie-Koźlu Poz COMPUTEC S.A. w Świebodzinie Poz TERM SERWIS S.A. w Kędzierzynie-Koźlu g) Inne Poz FANUC GERMANY GMBH w Neuhausen auf den Fildern Oddział w Polsce we Wrocławiu LUTEGO 2001 R.

7 MSiG 34/2001 (1114) SPIS TREŚCI 2. Zmiany a) Spółki jawne Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOMAX Spółka jawna w Lesznie Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRYSTAL A. Górski Spółka jawna w Zielonej Górze Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HANPOL Andrzej Hołod i Krystyna Hołod Spółka jawna w Bielsku-Białej b) Spółki komandytowe Poz S. Gil i Partnerzy Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa w Bielsku-Białej c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz UNIMAR Spółka z o.o. w Toruniu Poz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy TURNIA Spółka z o.o. w Wiśle Poz Biuro Projektów PROZACH Spółka z o.o. w Oświęcimiu Poz Podkarpackie Zrzeszenie Producentów Drobiu EURO-DROB Spółka z o.o. w Mielcu Poz KRONO-TEC Spółka z o.o. w Mielcu Poz EL-GRAN Spółka z o.o. w Chojnicach Poz Konińska Wytwórnia Prefabrykatów KON-BET Spółka z o.o. w Koninie Poz ALLCON ALUMINIUM Spółka z o.o. w Gdyni Poz FARMACJA Spółka z o.o. w Świeciu Poz Zakład Transportu i Usług Leśnych TRANS-LAS Spółka z o.o. w Lipnie Poz AB LOGIC Spółka z o.o. w Łodzi Poz RODEX-INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Trąbczynie Poz Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 4 Spółka z o.o. w Ujeździe Poz ROWIPLAST Spółka z o.o. w Słupsku Poz Bankowe Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o. w Opolu Poz RES-GAL Spółka z.o.o. w Rzeszowie Poz ACAMPORA CONSULTING Spółka z o.o. w Warszawie Poz ACTIVE SECURITY Spółka z o.o. w Warszawie Poz ALLDAN I Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Poz ATLANTICO-TRANS-EX Spółka z o.o. w Katowicach Poz BAHIA POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz BROKER-IBL Spółka z o.o. w Bytomiu Poz BST POLSKA Spółka z o.o. w Poznaniu Poz CELL KREMS Spółka z o.o. w Ostrołęce Poz CYGATE POLAND Spółka z o.o. w Warszawie Poz Fabryka Mebli AB Spółka z o.o. w Starachowicach Poz FERRERO POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz GOLI CAR CENTRUM Spółka z o.o. w Katowicach Poz HERKULES Spółka z o.o. w Osowie Nowym Poz IMPEX Spółka z o.o. w Poznaniu Poz KOMPANIA WAPIENNA Spółka z o.o. w Warszawie Poz INTERMEDIA Spółka z o.o. w Katowicach Poz LEX INKASSO INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Warszawie Poz MC Nieruchomości Spółka z o.o. w Warszawie Poz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich Poz PARTEK NORDKALK POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach Poz Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach Poz Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe TRANS-MAR Spółka z o.o. w Jaworznie Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne KOMTECH Spółka z o.o. w Nowym Tomyślu Poz RASTAPASTA POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz ROL-BUD SERWIS Spółka z o.o. w Zalesiu Górnym Poz SAATCHI & SAATCHI Spółka z o.o. w Warszawie Poz SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz SDS Spółka z o.o. w Warszawie Poz SOFTKON Spółka z o.o. w Zelowie Poz SORAT HOTELS Spółka z o.o. w Poznaniu LUTEGO 2001 R. 7

8 MSiG 34/2001 (1114) SPIS TREŚCI Poz TRADER Spółka z o.o. w Poznaniu Poz SUNPOINT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZIELONY BŁYSK Spółka z o.o. w Warszawie Poz WS ATKINS - POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Zakład Projektowania i Realizacji Maszyn do Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego AFM Spółka z o.o. w Poznaniu.. 55 Poz WSC Witold Szymanik i S-ka Spółka z o.o. w Warszawie Poz ZITOPOL Spółka z o.o. w Buszewie Poz Agencja Zamówień Publicznych Spółka z o.o. w Warszawie Poz AHOLD POLSKA Spółka z o.o. w Krakowie Poz AMB REKLAMA Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim Poz AMB REKLAMA Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim Poz AMIS POLSKA Spółka z o.o. w Katowicach Poz ANAR Spółka z o.o. w Piszu Poz AQUARIUS Spółka z o.o w Chorzowie Poz BTI-POLSKA Technika Transportu Górniczego Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich Poz BUSINESS CONSULTING Spółka z o.o. w Katowicach Poz DANKAN Spółka z o.o. w Inowrocławiu Poz EUROGAZ Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz GASTRO CARD POLSKA Spółka z o.o. w Pszczynie Poz HEMAT POLAND Spółka z o.o. w Rybniku Poz INFO-COIG Spółka z o.o. w Mysłowicach Poz J i A Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju Poz LOBBE BYDGOSZCZ Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz MARINEX Spółka z o.o. w Gołdapi Poz NET-MEDIA Spółka z o.o. w Katowicach Poz NOMA SMA Spółka z o.o. w Katowicach Poz NOMA 3 Spółka z o.o. w Gliwicach Poz NORTA Spółka z o.o. w Zabrzu Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BAKO Spółka z o.o. w Suwałkach Poz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Marketingowe DUEX Spółka z o.o. w Człuchowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe IKOPOL Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MAP Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz Przedsiębiorstwo Usług TRANS-ZAK Spółka z o.o. w Zawierciu Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SUDAF Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Nasienne KSIĘŻY LAS Spółka z o.o. w Księżym Lesie Poz RAG BILDUNG INTERTRAINING Spółka z o.o. w Katowicach Poz REMPOL Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz SGS-SERVICE Systemy Grzewcze i Sanitarne Spółka z o.o. w Raciborzu Poz SILPOL Spółka z o.o. w Czeladzi Poz TELMAX GLIWICE Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Transport Międzynarodowy Import-Eksport MAZURY-SALZGITTER Spółka z o.o. w Dobie Poz UNIVERSAL-STAL Spółka z o.o. w Katowicach Poz VULGO Spółka z o.o. w Suwałkach Poz WIGO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe K. Kozub Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Spółka z o.o. w Katowicach Poz Wydawnictwo JARMARK Spółka z o.o. w Katowicach d) Spółki akcyjne Poz Europe Cement Investment and Trade S.A. w Krakowie Poz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu Poz Opolska Giełda Rolno-Towarowa S.A. w Opolu Poz AUTO-ART S.A. w Bielsku-Białej Poz Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. w Katowicach Poz DR WITT S.A. w Starej Iwicznej Poz DR WITT S.A. w Starej Iwicznej Poz DR WITT S.A. w Starej Iwicznej Poz DR WITT S.A. w Starej Iwicznej Poz DR WITT S.A. w Starej Iwicznej Poz Elektrownia ŁAZISKA S.A. w Łaziskach Górnych LUTEGO 2001 R.

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6713 6756 Poz. w KRS 53501 53900 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 czerwca 2003 r. Nr 120(1703) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 6352 6433 Poz. w KRS 51101 51500 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 czerwca 2003 r. Nr 114(1697) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r. Nr 243 (1067) Poz. 57243-57590 ISSN 1426-580X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776)

Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776) MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776) Poz. 36578-36823 ISSN 1426-580X Cena 9,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 81(3439) Poz. 4947 5043 Poz. w KRS 55748 56547 UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 12 września 2008 r. Nr 179 (3028) UWAGA Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) istnieje możliwość zamówienia bieżących egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 12086 12115 Poz. w KRS 115501 116000 Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r. Nr 232(1564) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 16 lipca 2013 r. Nr 136 (4253) Poz. 10053 10144 Poz. w KRS 141524 143805 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. Poz. 2486-2875 Index nr 0033507X Nrl8 Cena 7,00 zł (70 000 zł) SPIS TREŚCI I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy l. Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Nr 93 (4724) UWAGA Poz. 6228-6317 Poz. w KRS 99054-101291 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Nr 84 (4715) Poz. 5461-5546 Poz. w KRS 82554-83553 UWAGA Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Nr 124 (4503) UWAGA Poz. 8530-8612 Poz. w KRS 128623-129981 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Nr 247 (4626) UWAGA Poz. 16913-16984 Poz. w KRS 319186-320177 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD 1. Zarząd Alumast S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo