samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia"

Transkrypt

1 issn miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: Numer 26 (91) Bezpłatny informator samorządowy 26 grudnia stycznia 2013 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Kolejne 15 mln zł na pożyczki dla małych i średnich firm 5 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu AGROREG podpisał kolejną umowę, pozyskując 15 mln zł na pożyczki w ramach funduszu JEREMIE. Pożyczki są przeznaczone dla małych i średnich firm, a ich walorem jest niskie oprocentowanie (od 2%) i długi okres spłaty (do 5 lat). Zapraszamy przedsiębiorców do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul Kłodzka 27 i punktów informacyjnych PK oraz PIK w Kłodzku i Dzierżoniowie (szczegóły kontaktu na str. 13 bieżącego wydania Kuriera). Więcej str. 13 NOWY ROK - NOWE INWESTYCJE We wtorek (18 grudnia) podpisano umowę na remont kolejnych sześciu kamienic w centrum miasta. W obecności burmistrza Tomasza Kilińskiego oraz przedstawicieli wykonawcy zawarto zobowiązanie dot. nieruchomości Rynek 7,12,13,16,18 i19 Więcej str. 2 Projekt pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda remont budynków mieszkalnych w rynku współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Z ostatniej chwili KOLEJNA NAGRODA ZA REWITALIZACJĘ!!! 20 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia statuetek w konkursie Dolnośląski Laur Konserwatorski 2012, podczas której Gmina Miejska Nowa Ruda otrzymała nagrodę specjalną. Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się, najbardziej profesjonalnie przeprowadzonych renowacji obiektów zabytkowych. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że laur jest nagrodą promującą prawidłowe wzorce ratowania zabytków i ich adaptacji do nowych funkcji. Więcej str. 2 EdZhD / E ^h / /EEKt :/ ^ Z E/ WZ ^ K Z ^d hz :/ E ^BhW/ </ ^WKd< E/ : D t E/h Ϭϵ Ϭϭ ϮϬϭϯ ƌ K 'K ϭϲ ϯϭ t^d%w tk>ez t t E/h Ϭϵ Ϭϵ Ϭ Ϭϭ ϮϬ Ϭϭ ϮϬϭ ϭϯ ϯ ƌ K 'K ϭϲ ϭϲ ϯ ϯϭ t^d% ϯϭ t %W W tk>e t Ez < ZE t BKt t/ KZ</ d E E t < z W/ d < / ^K Kd% ϭϯ Ϭϭ ͲϬϮ ϬϮ ϮϬϭϯ Z K 'K ϭθ ϬϬ t^d%w tk>ez % t% t > EdzE<Kt t K^d de/ ^K Kd% < ZE t Bh ϵ >hd 'K ϮϬϭϯ Z K 'K ϮϬ ϬϬ ^WKB D WZ < ^</ / E WK: < ZE t BKt t E/ /> dh t^d%w ϱϭ B K K^K z h> <BK < ϮϮ ϱϳͳϰϭϯ EKt Zh ƚğů ϳϰͲϴϳϮͲϵϳͲϱϱ Z Z 'ZKZ ' ^ ƚğů ĞͲŵĂŝů ƌğđğɖđũăλăőƌžƌğő ĐŽŵ Ɖů ǁǁǁ Đďŝ ĂŐƌŽƌĞŐ ĐŽŵ Ɖů

2 2 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda 100 LAT!!! W środę (12 grudnia) osiem par obchodziło 50. rocznicę zawarcia małżeństwa. Państwo: Sylwia i Ryszard Jaśkiewicz, Józefa i Mieczysław Trocha, Weronika i Ryszard Kraus, Maria i Czesław Rzeszutek, Janina i Edward Michoń, Marianna i Jan Witkowscy, Stanisława i Stanisław Włodek oraz Hanna i Tadeusz Połom świętowali ten dzień w towarzystwie z-cy burmistrza Marzeny Wolińskiej oraz Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Behana. Ponadto diamentowe gody (60 lat małżeństwa) obchodzili obecni w ratuszu Państwo Zofia i Henryk Gajcy oraz Luba i Zbigniew Leśniak. Zanim wręczone zostały okolicznościowe medale, przekazane gratulacje oraz dowody uznania, gospodarze skierowali kilka słów do szanownych jubilatów. Tradycyjnie nie zabrakło podziękowań za bycie przykładem dla następnych pokoleń i wieloletnie współtworzenie wspólnoty społeczności lokalnej. W związku z tym, że okoliczność była wyjątkowa, uroczystość uczczono tortem i lampką szampana. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz para reprezentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych lat w zdrowiu. TimeOut Panu Mateuszowi Pawlikowi szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia po stracie Mamy składają: Burmistrz Miasta Nowa Ruda Radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Non omnis moriar kalendarz Z ostatniej chwili KOLEJNA NAGRODA ZA REWITALIZACJĘ!!! 20 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia statuetek w konkursie Dolnośląski Laur Konserwatorski 2012, podczas której Gmina Miejska Nowa Ruda otrzymała nagrodę specjalną. Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się, najbardziej profesjonalnie przeprowadzonych renowacji obiektów zabytkowych. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że laur jest nagrodą promującą prawidłowe wzorce ratowania zabytków i ich adaptacji do nowych funkcji. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków argumentując swój werdykt, wskazało na wzorcową modernizację centrum Nowej Rudy, z podkreśleniem naturalnych walorów architektonicznych. - Oczywiście to duże wyróżnienie dla miasta oraz potwierdzenie słuszności prowadzonych w ostatnich latach inwestycji - mówi burmistrz miasta Tomasz Kiliński. - Tak ogromne przedsięwzięcie wymagało sprawnej współpracy projektantów, wykonawców i samorządowców. Także dzięki wyrozumiałości mieszkańców, od ponad roku możemy cieszyć się nowym - zabytkowym centrum miasta. Laur konserwatorski to potwierdzenie, że wprowadziliśmy nowe rozwiązania, zachowując pierwotny charakter Nowej Rudy. Poza wymiarem lokalnym, rewitalizacja to także nowa jakość na turystycznej mapie Dolnego Śląska - podsumowuje włodarz miasta. Na uwagę zasługuje fakt, iż w/w nagroda za zmiany wizerunkowe miasta nie jest pierwszą. Obok Sudeckiego Kryształu, przyznanego z początkiem listopada br. jest to kolejne znaczące wyróżnienie za rewitalizację miasta. Warto przypomnieć także, iż 18 grudnia podpisana została umowa, na remont kolejnych sześciu kamienic noworudzkiego rynku. TimeOut Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, zadowolenia w życiu prywatnym i zawodowym oraz spędzenia czasu w gronie najbliższych. Informujemy, że w punkcie Informacji Turystycznej (Rynek 2), do nabycia są kalendarze na rok 2013 Nowa Ruda w dawnym nowym blasku Cena - 17 PLN/szt. NOWY ROK - NOWE INWESTYCJE We wtorek (18 grudnia) podpisano umowę na remont kolejnych sześciu kamienic w centrum miasta. W obecności burmistrza Tomasza Kilińskiego oraz przedstawicieli wykonawcy zawarto zobowiązanie dot. nieruchomości Rynek 7,12,13,16,18 i19. Harmonogram prac przewiduje m.in. remont elewacji, klatek schodowych, instalacji gazowych oraz dachów. Zakończenie robót przez Firmę Handlowo Usługową KWADROS Michał Malik, przewidziane jest na 30 września 2013 r. Środki w kwocie zł brutto pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok.33%) oraz w/w wspólnot mieszkaniowych. Do tej pory w ramach rewitalizacji odnowiono 12 kamienic, a w sześciu następnych trwają prace. Grudniowa umowa wzbogaci wizerunek miasta o kolejnych 6 gruntownie wyremontowanych budynków. W nowym roku podpisane zostaną także umowy dot. iluminacji podcieni przy budynkach Rynek 2,3,7 oraz 14 i 24. Poza tym doświetlony zostanie Zamek Stillfriedów oraz kościół św. Mikołaja. TimeOut Andrzej Behan Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kiliński Burmistrz Miasta Nowa Ruda Projekt pn. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda remont budynków mieszkalnych w rynku współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

3 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 10 grudnia 2012 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym będący załącznikiem od nr 1 do nr 2 Zarządzenia Nr 211/2012 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2012 r. - ul. Świdnicka nr 94 (sklep i magazyn). Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 3 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 21 stycznia 2013 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. segregacja odpadów komunalnych w mieście

4 4 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013 Ochrona środowiska (11) Gospodarka odpadami komunalnymi rewolucyjne zmiany cz. 3 W dzisiejszym artykule przedstawimy niektóre rozwiązania organizacyjne mogące wejść w życie w momencie uruchomienia odbiorów odpadów komunalnych przez gminy. Temat jest oczywiście jeszcze gorący i możliwe są różne modyfikacje, tym bardziej, że przyspieszone prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie mniej to co prezentujemy jest już wynikiem wielomiesięcznych prac urzędników. Uchwalane przez gminy regulaminy utrzymania czystości i porządku będą zawierać między innymi obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi takie jak: Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina może w przetargu uwzględnić na koszt właściciela warunek dostarczenia na nieruchomość odpowiednich pojemników. Wówczas właściciel nieruchomości w deklaracji zaznacza opcje, aby operator systemu, na podstawie odrębnej umowy i odpłatności, dostarczył mu pojemniki i utrzymywał je w należytej czystości. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. Przekazywanie do unieszkodliwiania zebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i ponosić na rzecz gminy miesięczną opłatę za gospodarowanie tymi odpadami. Właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do wnoszenia opłaty na rzecz gminy, (nieruchomości niezamieszkałe jak sklepy, szkoły, przedsiębiorstwa itp.) są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (wpisanego do rejestru) poprzez okazanie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za tą usługę. Realizacja innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Uchwalony regulamin wprowadzi też założenia zbiórki selektywnej na terenie gminy. Będzie to istotny element systemu, gdyż selektywna zbiórka będzie powodowała możliwość zastosowania ulg w wysokości kosztów obsługi nieruchomości zamieszkałych. Zamiarem urzędów jest też zróżnicowanie sposobów postępowania z odpadami w zależności od rodzajów zabudowy. Dla zabudowy wielorodzinnej proponuje się selektywną zbiórkę u źródła, proponuje się zbiórkę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym w podziale na 5 frakcji: 1. odpady selektywnie gromadzone szklane, 2. odpady selektywnie gromadzone tworzywa sztuczne, metale, wielomateriałowe, 3. odpady selektywnie gromadzone papier, 4. odpady selektywnie gromadzone ulegające biodegradacji, 5. odpady niesegregowane zmieszane. Bezpośrednio u źródła w zabudowie jednorodzinnej proponuje się zbiórkę odpadów w podziale na 4 frakcje: 1. Odpady ulegające biodegradacji, 2. Odpady selektywnie gromadzone tj. tworzywa sztuczne, metal, papier, wielomateriałowe, 3. Odpady selektywnie gromadzone szklane, 4. Odpady niesegregowane zmieszane w systemie pojemnikowym. Jednocześnie odpady ulegające biodegradacji będzie można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na frakcję selektywnie zbieraną znajduje się: w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika, w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika. Kontrola sposobu gromadzenia odpadów realizowana będzie przez firmę odbierającą odpady komunalne. Naruszenie tych zasad będzie zgłaszane przez firmę odbierającą odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 5 krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkować będzie podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej. W zabudowie jednorodzinnej decyzja o utracie prawa do stosowania stawki preferencyjnej podejmowana będzie po 3 krotnym naruszeniu zasad selektywnej zbiórki w okresie roku kalendarzowego. Decyzja o utracie prawa do preferencyjnej stawki opłaty zostaje przekazana właścicielowi nieruchomości w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących utratę prawa. Utrata prawa do stawki obniżonej jest skuteczną przez okres kolejno następujących po sobie 3 miesięcy. Proponuje się odpowiednie oznakowanie pojemników w sytuacji gdy zasady selektywnej zbiórki odpadów zostaną złamane. Powyższe rozwiązania są zalecane do wdrożenia. Ostatecznych, przyjętych rozwiązań należy wypatrywać w uchwalonych przez gminy regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach. Nowa ustawa ustala też w sposób zdecydowany sankcje wobec przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Między innymi ustalone jest, że kto: 1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz zł za każdy kolejny miesiąc; 2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł; 3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do zł za pierwszy ujawniony przypadek; 4) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do zł; 5) przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu mail owego. WROEKO Consulting Roman Papiór Tel.:

5 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia Dar życia 13 grudnia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie w swoisty sposób uczciliśmy rocznicę wybuchu stanu wojennego- oprócz pogadanek na lekcjach wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodaw- Fale radiowe w kosmetyce Fale radiowe w kosmetyce pozwalają na wykonywanie liftingu skóry, twarzy, szyi i dekoltu bez użycia skalpela. Zabiegi nie tylko niwelują efekty starzenia, ale działają również zapobiegawczo zwiększając gęstość i odporność skóry. Współczesna kosmetologia wykorzystuje właściwości fal radiowych w walce o piękny wygląd. Jednym z często wykonywanych zabiegów jest RF (ang. radio frequency). Polega on na odpowiednim dawkowaniu fal radiowych, których energia zamieniana jest na ciepło. Przy temperaturze stwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizowaliśmy zbiórkę krwi. Chętnych do oddania tego najcenniejszego daru życia było wielu. Atmosfera w związku ze zbiórką była gorąca- jak nasza krew. około 40 stopni zwiększa się ukrwienie skóry, dotlenienie i odżywienie komórek. Dzięki temu komórki pobudzane są do produkcji kolagenu warunkującego jędrność i elastyczność skóry. Fale radiowe łagodzą obrzęki, zmniejszają woreczki tłuszczowe pod oczami, niwelują cienie i drobne zmarszczki pod oczami oraz obwisłości policzków, podbródka i szyi. Twarz po zabiegu wygląda młodo i promiennie. Dzięki wyjątkowym możliwościom tego urządzenia, w trakcie pojedynczej sesji zabiegowej można zredukować cellulit, lokalny nadmiar tkanki tłuszczowej lub zwiotczałą skórę. Zorganizowanej przez nas wampiriadzie towarzyszyły jednak nerwy- młodzi krwiodawcy bledli na widok specjalistycznej aparatury, jednak dumne, choć blade twarze osób po zabiegu oddania krwi dodawały otuchy. Poza tym wszyscy, którzy wzięli udział w zbiórce, potwierdzali, że oddawanie krwi w ogóle nie boli. Zresztą słodki prezent w postaci reklamówki pełnej czekolad każdemu krwiodawcy zrekompensował ewentualny stres. Otuchy uczniom z pewnością dodał fakt, że jako pierwsze krwią podzieliły się Pani Henryka Kuliniec - pracownik administracyjny szkoły oraz Pani Joanna Kudryńska-Antonik- jedna z polonistek. Mamy nadzieję, że akcja oddawania krwi stanie się naszą szkolną tradycją. Na koniec pragniemy zareklamować ideę Porady kosmetyczne z Instytutu Urody Prestige Rezultaty zabiegu podobne są do liposukcji. Zabieg można wykonywać na: ramionach, brzuchu, wewnętrznej i zewnętrznej części ud, kolanach, torsie, otłuszczonych plecach. Zastosowanie RF przyczynia się do redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz wspomaga modelowanie sylwetki. Zabiegi na twarz wygładzają zmarszczki, zwiększają elastyczność skóry, modelują owal twarzy i poprawią jej wygląd. oddawania krwi: przede wszystkim w ten sposób RATUJEMY ŻYCIE. Ponadto poznajemy swoją grupę krwi, mamy zrobione ważne badania (morfologia krwi, żółtaczka, wirus HIV). Co więcej-okazując książeczkę Honorowego Krwiodawcy możemy liczyć na obsłużenie bez kolejki w niektórych placówkach medycznych. O profitach dla ducha- takich jak duma, radość oraz satysfakcja- wspominać chyba nie trzeba. Jeżeli zatem masz od 18 do 65 lat, ważysz więcej niż 50 kg, czujesz się dobrze, nie chorujesz na serce i lubisz pomagać innym, zgłoś się do najbliższej stacji krwiodawstwa (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ulica Szpitalna 1, Kłodzko). Na koniec dostaniesz słodką nagrodę oraz zwrot pieniędzy za dojazd. ZSA Bożków Badania udowodniły wysoką skuteczność fal radiowych - Zabieg jest bezpieczny i bezbolesny, a efekty widoczne już po kilku wizytach. W zależności od stanu skóry zaleca się wykonywanie 4-10 zabiegów z częstotliwością raz w tygodniu. Zastosowanie RF rozpoczęło nową erę w walce z oznakami starzenia skóry i utratą jej elastyczności a także okazało się nieocenione podczas zabiegów modelowania sylwetki. Stanowi doskonałą alternatywę dla zabiegów klinicznych. Efekty po serii zabiegów: spłycenie zmarszczek, kurzych łapek, złagodzenie bruzd nosowo-wargowych, poprawa owalu twarzy, zwiększenie gęstości, jędrności i napięcia skóry, zmniejszenie podbródka, likwidacja tzw. chomików, wygładzenie blizn, zmniejszenie worków pod oczami. Optymalny efekt widoczny będzie po serii zabiegów, utrzymywać się będzie przez 3-4 lata. Fale radiowe poprzez nagrzanie tkanki tłuszczowej działają skutecznie na adipocyty (komórki tłuszczowe), rozpuszczając je. Świetnie wpływają na redukcję lokalnie nagromadzonej tkanki tłuszczowej, napięcie, ujędrnienie i redukcję obwodów ciała. Efekty po serii zabiegów: wyszczuplenie i wymodelowanie ciała, redukcja cellulitu, ujędrnienie ciała, likwidacja luźnej skóry na brzuchu, udach i ramionach, podniesienie pośladków, wysmuklenie talii, odmłodzenie rąk i stóp, zmniejszenie blizn i rozstępów. Zapraszamy na zabiegi falami radiowymi do Instytutu Urody Prestige Małgorzata Jankowiak Kosmetolog Instytut Urody Prestige Nowa Ruda-Słupiec ul. Kłodzka 22 budynek Centrum Biznesu i Innowacji tel / wew.31 Tylko u nas IPL zabiegi laseroterapii nowość! Makijaż permanentny najwyższa jakość zabiegi wykonywane przez doświadczoną linerystkę. Profesjonalnie, bezboleśnie w dobrych cenach.

6 6 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013 Urzad Miasta i Gminy Radków; ul. Rynek 1 tel Strona Miasta i Gminy Radków II Jarmark Bożonarodzeniowy w Ścinawce Średniej 9 grudnia 2012 roku o godzinie 12:00, na Hali Sportowej w Ścinawce Średniej odbyła się już druga edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego. W tym roku impreza prowadzona była pod hasłem Święta Piernikiem Pachnące, dlatego też, na niemal każdym stole królowały wyroby z piernika bądź ozdoby piernikowe. Wybór hali sportowej nie był przypadkowy, ponieważ nowoczesny kompleks sportowy zlokalizowany jest w samym centrum Gminy Radków, z dogodnym dojazdem z przylegających miej- Fragmenty wybrane STUDENCI Z RADKOWA NA KRÓLEWSKIM ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE FRYDERYKA WILHELMA WE WROCŁAWIU W LATACH Podstawą materiałową w opracowaniu poświęconym obecności studentów z Radkowa na Uniwersytecie Wrocławskim u schyłku XIX stu- scowości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele parlamentu w osobach senatora Stanisława Jurcewicza oraz poseł Moniki Wielichowskiej, członek zarządu powiatu kłodzkiego, senator Kazimierz Drożdż, kierownik Rejonowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kłodzku Zbigniew Dąbrowski, Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych Janusz Korybo, przedstawiciele KRUS, radni powiatowi oraz radni miejscy. Udział w przedsięwzięciu wzięło wiele podmiotów i instytucji, Koła Gospodyń z poszczególnych wsi Gminy Radków, Rady Sołeckie, Kluby Seniora, placówki oświatowe, Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki, biblioteki, młodzież oraz dorośli z terenu Gminy. Na zwiedzających czekało ponad 30 różnego rodzaju stoisk jarmarcznych. Była to niepowtarzalna okazja do nabycia wyrobów rękodzielniczych, dzieł artystów ludowych oraz wyrobów i produktów Radków pod Szczelińcem Wielkim (niem. Wünschelburg unter dem Heuscheuer). Fot. reprod. Anna Katarzyna Dubowska (Wrocław). kuchni regionalnej. Stronę czeską reprezentowali: przedstawiciel DSO Policko Ida Jenková oraz przedstawiciele miejscowości Suchý Důl i Žďár nad Metují. W centralnym punkcie zlokalizowany był wigilijny Stół Ziemi Radkowskiej, nad którym pracowały Koła Gospodyń Wiejskich. Każda potrawa, elementy przepięknego wystroju wykonane zostały przez inne koło. Chodziło o stworzenie namiastki wspólnej tradycji. Głównym celem II Jarmarku Bożonarodzeniowego była prezentacją rękodzieła, sztuki ludowej, kuchni regionalnej, lokalnych artystów i rzemieślników, folkloru bożonarodzeniowego z obszaru Gminy Radków. Dzięki tego typu imprezom skutecznie daje się ożywić ludowe zwyczaje jarmarczne związane z czasem przedświątecznym. Swoje wyroby zaprezentowali lokalni wykonawcy, artyści i rzemieślnicy oraz koła gospodyń wiejskich kultywujące lokalne, ludowe tradycje bożonarodzeniowe. Jarmark Bożonarodzeniowy stworzył również okazję do prezentacji nowej witryny internetowej www. radkowskiewioski.pl, będącej innowacyjnym projektem, poświęconym wszystkim wioskom z terenu Gminy Radków. Odbyła się również prezentacja książki poświęconej historii pogranicza radkowsko policko broumovskiego. lecia były m.in., drukowane co semestr, Składy osobowe Królewskiego Uniwersytetu we Wrocławiu, w ich części B zatytułowanej Wykaz studiujących (Verzeichniß der Studirenden [lub potem w wersji uwspółcześnionej: Studierenden]). Zdarzało się też i tak, że wykłady odwiedzali słuchacze gościnni, których również jako wolnych słuchaczy odnotowywano w wykazach (Verzeichnis der Gastzuhörer). Pozwoliło to na znalezienie trzech studentów pochodzących w oznaczonym w tytule okresie z dzisiejszego Radkowa. Autor kwalifikował ich nie tylko przez fakt urodzenia w Radkowie, ale potwierdzony okres zamieszkiwania w tym mieście przed podjęciem studiów we Wrocławiu. Są to: Fritz Schnabel - medycyna; Clemens Teuber farmacja, prawo; Victor Teuber historia. O losach radkowskich studentów przełomu wieków opowie Państwu autor w kolejnym wydaniu Kuriera. Grzegorz Pisarski Odwiedziny Mikołaja w Przedszkolu Dzień szóstego grudnia był dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Radkowie dniem bardzo szczególnym, ponieważ od samego rana z niecierpliwością czekały na spotkanie z Mikołajem. Mikołaj w pierwszej kolejności odwiedził Krasnoludki, dzieci z grupy żłobkowej, które były bardzo odważne witały się, siadały na kolana. Następnie odwiedził Żabki, Muchomorki i Misie. Starsze dzieci popisały się przed Mikołajem krótkimi występami. Wszystkie dzieci były bardzo grzeczne i dostały wielkie paczki prezentów. Gość nie zapomniał również o rodzicach częstując ich cukierkami, które rozdawała Pani Mikołajowa. Odwiedzając poszczególne grupy, pozostawił duże prezenty pod choinką. Mikołaj w tym roku spisał się na medal, spełnił marzenia wszystkich dzieci. Obiecał, że za rok znowu się spotkają. Nieprawdą jest, że tylko Mikołaj rozdaje prezenty, nasze dzieci zrobiły niespodziankę Mikołajowi i podarowały mu własnoręcznie zrobioną bajeczkę. Grzegorz Pisarski, historyk, dziennikarz, regionalista i tłumacz-poliglota. Absolwent historii i anglistycznych studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego, który w ramach indywidualnego toku studiów studiował tam historię sztuki oraz historię państwa i prawa, zaś na Politechnice Wrocławskiej historię i teorię architektury. Pracował w Redakcji Informacji oraz Redakcji Naukowej Ośrodka Telewizji Polskiej we Wrocławiu, redakcjach gazet i czasopism, a ostatnio pełnił obowiązki kierownika Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Obecnie jest wykładowcą Collegium Humanitatis wyższej uczelni w Warszawie i Świdnicy. Współautor wielotomowego Słownika geografii turystycznej Sudetów, a także autor niemal 500 innych publikacji, w tym na kartach miesięcznika Ziemia Kłodzka, a od 2009 r. jest przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Ten artykuł jest jego pierwszą publikacją w Kurierze Noworudzko-Radkowskim.

7 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia Od bierności do aktywności! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie kolejny rok realizuje projekt systemowy Od bierności do aktywności, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 7.1 Poddziałanie Czym jest PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI? W okresie od r. do r. uczestnikami projektu jest 30 mieszkańców miasta Nowa Ruda, którzy są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub niepozostającymi w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wśród Beneficjentów Ostatecznych znalazły się również osoby niepełnosprawne. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie, do aktywnego powrotu do życia społecznego i zawodowego. Narzędziem jakie zostało zastosowane jest kontrakt socjalny oraz instrumenty aktywnej integracji. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach aktywizacyjno - edukacyjnych, skorzystali z indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Podnosili swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach zawodowych: Opiekun osób starszych z nauką języka niemieckiego Posadzkarz - glazurnik Magazynier - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera oraz obsługą klienta ABC prowadzenia działalności gospodarczej Na zakończenie projektu odbyła się konferencja podsumowująca działania podejmowane przez MOPS w bieżącym roku w ramach projektu. Główny cel: wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstw wzrost spójności terytorialnej Projekt Od bierności do aktywności współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013

9 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia Wszystkim Klientom życzymy pomyślności na Święta i w Nowym Roku 2013 Zarząd i Pracownicy INTERMARCHE Nowa Ruda, ul. Kłodzka 14c zapraszamy pon. sob , niedz Tanie rozwiązanie na każde mieszkanie Naszym Klientom życzymy pomyślności z okazji Świąt i sukcesów w Nowym Roku Zarząd i Pracownicy BRICOMARCHE ul. Kłodzka 14b Nowa Ruda-Słupiec tel

10 10 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda Jarmark Świąteczny 15 grudnia w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich odbył się całodzienny Jarmark Świąteczny oraz wieczorny Koncert Kolęd i Pastorałek. Wśród odwiedzających stoiska handlowe największym wzięciem cieszyły się swojskie wędliny oraz ręcznie wykonane ozdoby. Choć deszczowa pogoda nie zachęcała tego dnia do wyjścia z domu, wchodząc na teren Jarmarku można już było poczuć magię zbliżających się świąt, a to wszystko dzięki pięknej dekoracji oraz nastrojowej muzyce. O godzinie zgromadzonym widzom zaprezentowały się dzieci z Zespołu Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich, które zaprezentowały Jasełka. Natomiast po zakończeniu Jarmarku, o godzinie 20 rozpoczął się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Oli Ost z zespołem. Warszawska grupa grająca na co dzień rocka, tym razem postanowiła zaaranżować polskie i zagraniczne melodie związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Ponadgodzinny koncert umożliwił zarówno wspólne śpiewanie jak i wsłuchanie się w ciekawe historie dotyczące poszczególnych utworów. Świąteczna impreza przygotowana przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zakończyła się około godziny ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ZUMBY Noworoczne postanowienia czas zacząć! Obiecujesz sobie więcej ruchu, zdrowszy tryb życia, aktywne spędzanie czasu wolnego wśród znajomych? Zapraszamy serdecznie na zajęcia ZUMBY do Ludwikowic Kłodzkich, start tuż po Nowym Roku, 2 stycznia godz , Sala Widowiskowa Centrum Kultury. Zajęcia poprowadzi Pani Agata Hryciuk. Szczegóły na pierwszych zajęciach. JASEŁKA w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie Idziemy dziś do Was z nie lada kolędą, ciekawe tu rzeczy przedstawiać się będą... Takimi słowami powitania dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek z Nowej Rudy rozpoczęły swoje przedstawienie bożonarodzeniowe. - Jasełka, w dniu roku o godz w Miejskim Ośrodku Kultury, dla rodziców i zaproszonych gości. W Jasełkach brały udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola: 3, 4, 5, 6 latki, tak więc małych aktorów było bardzo dużo. Dzieci przedstawiały role Św. Rodziny, aniołów, pasterzy, górali; byli też krakowiacy, małe gwiazdki, Trzej Królowie Monarchowie i oczywiście Anioł Polski. Po zakończonych Jasełkach dzieci zło- żyły życzenia świąteczne Panu Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miasta, Siostrom z Wrocławia reprezentującym Organ Prowadzący, Ks. Proboszczowi, Rodzicom a także Siostrom i wszystkim pracownikom Przedszkola. Przy śpiewie kolęd, na zakończenie wspólnego świętowania dzieci przesłały rodzicom i gościom świąteczne buziaki. Miejska Biblioteka Publiczna Spotkanie z górnikiem Chcąc przybliżyć dzieciom tradycję naszego miasta i odpowiedzialną pracę górników, biblioteka dla dorosłych w Słupcu w Przedszkolu Mini zorganizowała spotkanie z górnikiem. Górnik - Janusz Loc - powitał przedszkolaków i opowiedział o święcie obchodzonym w dniu 4 grudnia na cześć patronki Świętej Barbary- zwanej również Barbórką. Dzieci przygotowały i zaprezentowały krótki program artystyczny, inscenizację, wiersze i piosenki o górnikach. Zaproszony Wernisaż Agnieszki Barańskiej 7 grudnia 2012 r. o godz w Sali Kominkowej MBP miał miejsce wernisaż wystawy prac oraz spotkanie z Agnieszką Barańską. Popołudnie przebiegło w miłej atmosferze, ponieważ naszą bibliotekę odwiedzili Koleżanki i koledzy, rodzina, znajomi Agnieszki oraz nasi czytelnicy i przyjaciele biblioteki. Agnieszka Barańska - noworudzianka, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie. Uczęszczała do tutejszego Miejskiego Ośrodka Kultury na zajęcia sekcji muzycznej i plastycznej. Obecnie spełnia swoje marzenia, Zimą w górach Chętnych nie zabrakło na zimową wędrówkę po Górach Sowich. W sobotę 8 grudnia turyści Jana Okońskiego zwiedzali skalne miasto w Osówce, rozpalili ognisko przy historycznych murach i przedeptali zimowy szlak do Rzeczki. Młodym turystom towarzyszyli - Irena Caryk, Ewa Lenarczyk i Edward Lada. miała indywidualną wystawę swoich prac w MOK- -u w Nowej Rudzie. Wystawę można oglądać do połowy stycznia 2013 roku w SALI KO- MINKOWEJ (II piętro) w godzinach otwarcia biblioteki. Gość przeczytał dzieciom historyjkę Rozgniewany węgielek A. Sekory. Opowiadał o trudnej pracy górników, pochodzeniu węgla oraz zadawał zagadki. Zaprezentował milusińskim strój górniczy i zapoznał z jego rozwija i pogłębia swoją pasję w Liceum Plastycznym im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu; jest w klasie trzeciej. Uczestniczy w licznych konkursach plastycznych, wystawach szkolnych i poplenerowych. W roku 2011 symboliką. Ogromną atrakcją spotkania był mundur marynarka przyozdobiona odznaczeniami górniczymi i czapka czako. Spotkanie odbyło się z cyklu Cała Polska Czyta Dzieciom.

11 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia Prawnik odpowiada mgr Barbara Konert Umowa dożywocia Polacy już wiedzą, że tytułowy 1% to pieniądze wpłacane na OPP na działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie Nasza Nadzieja w naszym lokalnym środowisku dzięki takim pieniądzom prowadzi dwa projekty. Klub Przyjaciół Nasza Nadzieja został założony z myślą o młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W spotkaniach organizowanych w środowiskowej świetlicy OLA w godzinach przedpołudniowych uczestniczy grupa osób niepełnosprawnych z miasta i z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda. Dzięki serdecznej życzliwości do rodzinnego miasta pan Zdzisław Zaryczny z Warszawy wpłacił 1% na konto Stowarzyszenia. W porozumieniu z darczyńcą pieniądze wykorzystano na utworzenie Ośrodka Wspierania Rozwoju Małego Dziecka. Umowa o dożywocie jest szczególnym rodzajem umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zawiera elementy ograniczonego prawa rzeczowego służebności. Umowa dożywocia nieruchomości musi być zawarta, pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Zbywcą nieruchomości na podstawie umowy dożywocia może być tylko osoba fizyczna. Przedmiotem zbycia (przeniesienia własności) w drodze umowy dożywocia może być każda nieruchomość, a więc nie tylko część powierzchni ziemi, ale także budynek lub lokal stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności (art kc). Treść służebności dożywocia powinna wynikać z zawartej umowy. Art. 908 kc stanowi, że w przypadku braku odmiennych postanowień umowy nabywca powinien zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, a w szczególności przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Prawo dożywocia jest ściśle związane z osobą dożywotnika dlatego też nie może być zbywane. Prawo dopuszcza jednak zmianę treści służebności dożywocia lub rozwiązanie służebności w zamian za rentę. Art kc przewiduje możliwość dokonania w drodze orzeczenia sądowego zamiany uprawnień objętych prawem dożywocia tylko wówczas, jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. Natomiast art kc mówi, iż w wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). TANIE PORADY PRAWNE mgr Barbara Konert -Świadczy usługi prawne w sprawach: cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych; -Sporządzanie pism sądowych i urzędowych tj: umów, podań, wniosków, skarg, odwołań; -Usługi kadrowe tj: prowadzenie teczek osobowych, umowy, deklaracje ZUS, GUS, PFRON, przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych; -Archiwizacja; tel ; Nowa Ruda Os XXX-lecia 13/7/8 Jak wykorzystać 1%? Niezawodnymi partnerami w urzeczywistnieniu tej pięknej idei okazali się radni powiatu kłodzkiego Paweł Marciniak i Małgorzata Skrzypczyk oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: dyrektor Mariusz Skrzypczyk i Joanna Wagenknecht - Fila. Otwarcie Ośrodka odbyło się 5 grudnia 2012 roku, Uroczystego aktu przecięcia wstęgi dokonał z dziećmi Maciej Awiżeń starosta powiatu kłodzkiego. Na uroczystości nie zabrakło również przyjaciół dzieci i Stowarzyszenia: dr Aleksandry Kołomyjec, Naczelnika Wydziału Infrastruktury UM Leszka Wójcika, dyrektorów szkół Renaty Szymańskiej i Andrzeja Witowskiego, członków Zarządu Stowarzyszenia, kierowniczki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Frankowskiej. Pani Joanna Fila przedstawiła zebranym koncepcję Ośrodka, podkreślając jak istotne jest dla rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością objęcie wczesną, kompleksową pomocą psychologiczno- -pedagogiczną, zwróciła uwagę na bardzo ważną rolę jaką w Integracyjnym Klubie ŁÓdeczka pełnią wolontariusze. Starosta serdecznie dziękował organizatorom zaangażowania, a Irena Caryk wyrażając wdzięczność Zdzisławowi Zarycznemu, zwróciła uwagę, że utworzenie Ośrodka to wspaniały przykład społecznego współdziałania darczyńców, organizacji pozarządowej i władz jednostki organizacyjnej powiatu. Na uroczystości otwarcia od mamy maleńkiej Dagmary usłyszałam: Pani Ireno- sprawiliście mojej córce tyle radości. To cel i największa motywacja do dalszej pracy, Panie Zdzisławiedziękujemy, sprawił Pan noworudzkim dzieciom tyle radości. Jest to również okazja podziękować Państwu Anecie i Marcinowi Stanickim za maskotki podarowane ze ślubnego prezentu. Irena Caryk Ośrodek Wspierania Rozwoju Małego Dziecka przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Rudzie, ul Niepodległości 6-8 * piątek godz spotkania w ramach Integracyjnego Klubu Łódeczka dla dzieci w wieku szkolnym, grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych * poniedziałek, wtorek, czwartek godz zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym z dysfunkcjami rozwojowymi Od stycznia 2013 roku rozpoczną się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PPP w Nowej Rudzie tel Bożków Rodzinna zabawa mikołajkowa 8 grudnia do wszystkich bożkowskich dzieci na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej przybył Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami - śnieżynką i diabełkiem. Pięknie udekorowana sala i licznie zgromadzone dzieci wraz z rodzicami przywitały Mikołaja gromkimi okrzykami i brawami. Niezwykły gość opowiadał o swojej pracy- dźwiganiu ciężkich prezentów, podróżach po całym świecie by na czas dotrzeć do wszystkich dzieci z prezentami. Dzieci chętnie deklamowały wierszyki, śpiewały piosenki, przysiadywały na kolano Mikołaja. Dzięki sponsorom, którzy jak zwykle okazali się bardzo hojni zakupiono wiele zabawek, książek, gier i mnóstwo smakołyków. Mikołaj przekonany, że wszystkie dzieci są grzeczne, dla każdego miał radosny uśmiech i prezentów moc! Rozdał paczki dla ponad 100 dzieci. Animatorem zabaw, konkursów i oprawy muzycznej był DJ GÓRAL z ciocią Edytką. Największym zainteresowaniem cieszyła się konkurencją - rzut podkładką, były również tańce z pluszakami, wspólne kolędowanie, konkurs na najlepsze przebranie mikołajkowe, konkursy taneczne, świąteczne malowanki. Na spotkanie z Mikołajem przybyło blisko 140 osób, mile zaskoczeni organizatorzy nie kryli zdumienia frekwencją. Zabawa miała na celu integrację dzieci, młodzieży i rodziców z Bożkowa, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wspólne kolędowanie, uatrakcyjnienie wolnego czasu poprzez wspólną zabawę. Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe i rzeczowe kierujemy do: Wójta Gminy Nowa Ruda, B.Harnasz, Gospodarstwa Rolnego Agro-Complex Karasek, J.Sokólskiego, K.Pelis, P.Zielińskiego, G.Sałacińskiego, A.Pisarczyka, Noworudzianina S. Mróz, Firmy ogólnobudowlanej R. Matyszczyk. Boże Narodzenie 2012 Zdrowych, Pogodnych i Wesołych Świąt życzą st. kpt. Rafał Chorzewski st. asp. Mariusz Matuła wraz z funkcjonariuszami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej W Nowej Rudzie

12 12 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013 Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie Z CYKLU: ALFABET ZDROWIA Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radość i szczęście. Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi w każdym dniu Nowego Roku. Z całego serca życzę Wam spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze! Świąteczny Wasz Doktor Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku Słuchacze NUTW w POLSKIM RADIU WROCŁAW Dzień 9 grudnia 2012 był DNIEM OTWARTYM w POLSKIM RADIU we Wrocławiu. Trzydziestoosobowa grupa słuchaczy NUTW udała się więc z wizytą. Ledwie zdążyliśmy wypić dobrą kawę z automatu, którego obsługa dostarczyła wielu wrażeń, a punktualnie o godzinie przywitał nas redaktor Dariusz Litera i przez ponad godzinę był naszym przewodnikiem po studiach nagraniowych. Widzieliśmy, i sprzęt, na jakim pracują radiowcy, i samych radiowców przy pracy. W jednej ze studyjnych sal stały (a może należałoby raczej powiedzieć pracowały) szafy wyprodukowane w naszym rodzimym zakładzie ZPAS- -S.A. w Przygórzu, czym nieomieszkali się pochwalić jego pracownicy (byli i obecni). Widzieliśmy również studio archiwalne, w którym swoje audycje nagrywał m.in. Andrzej Waligórski. Mieliśmy także możliwość przekazać na żywo na antenie pozdrowienia, więc skorzystaliśmy z tego skwapliwie, a Pani redaktor Annie Geryn, dzięki uprzejmości obsługi, udało się wysłać pozdrowienia SMS-em. Jedna z sal w gmachu PR Wrocław została przeznaczona na MUZEUM; oprócz wielu pamiątek - przede wszystkim sprzętowych - wystawiona jest olbrzymich rozmiarów księga pamiątkowa oraz zdjęcia radiowców, którzy uruchamiali rozgłośnię zaraz po wojnie. W holu stała olbrzymia choinka i świąteczne kiermasze, a po korytarzach przechadzał się Mikołaj. Sala koncertowa rozbrzmiewała muzyką i śpiewem w wykonaniu ludowych zespołów. Wrocław miał dla nas jeszcze jedną atrakcję Jarmark Świąteczny. Na Rynku stała przepiękna choinka, pod nią trwały właśnie warsztaty rzeźby lodowej, a nieopodal przystrojone renifery zaprzęgnięte w równie przystrojone sanie, gotowe były zawieźć nie tylko dzieci do krainy marzeń. Bajkowy las też zapraszał i dzieci i dorosłych. Wszędzie pachniało przysmakami a to grzaniec, a to przypieczony oscypek z żurawinką, a to pyszna pajda domowego chleba, a to gorące rurkowe ciastka grubo posypane cukrem i wanilią, a to pieczone kasztany nie sposób było wszystkiego spróbować. A Ile pięknych rzeczy! Stroiki na choinkę, wszechobecne anioły (na pewno tchnące dobrą mocą!), mnóstwo drewnianych wyrobów, bolesławiecka porcelana, biżuteria i wiele innych ciekawych drobiazgów. Jeżeli ktoś wybrał się tam po prezenty, to miał w czym wybierać. A po zapadnięciu zmroku - feeria kolorowych, powiedziałabym koronkowych świateł. I chociaż było zimno, wracaliśmy do domu zadowoleni z woskową świeczuszką, jako pamiątką z wycieczki. Noworudzki UTW Anna Szczepan Niech magia Świąt Bożego Narodzenia ogarnie wszystkich, niech przyjdą spokój i ukojenie, niech płonie dokoła choinkowy blask, a Nowy 2013 Rok przyniesie jak najwięcej przyjaźni, miłości i wszelkiej pomyślności. Prószy śnieg czysty jak dziecka serce, gdziekolwiek spojrzysz tam śnieżne kobierce, cichutko rozbrzmiewa wesoła kolęda - niech piękne będą dla Wszystkich te Święta! Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku PROSTO Z BRUKSELI Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok na... kalendarz Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postanowił na wniosek Francji i Luksemburga - anulować kalendarz obrad Parlamentu Europejskiego (PE) na 2012 i 2013 r. Oba państwa były niezadowolone, że próbowaliśmy tylnymi drzwiami, za sprawą sprytnego kalendarza - wycofać się z comiesięcznych podróży do Strasburga. Wszystko zaczęło się w marcu 2011 r. od raportu brytyjskiego posła Ashleya Foxa w sprawie kalendarza obrad parlamentarnych na 2012 i 2013 r., w którym sprawozdawca zaproponował rewolucyjne umieszczenie dwóch comiesięcznych sesji plenarnych w jednym... tygodniu, w październiku. Miało to nam oszczędzić jedną podróż do Strasburga - konkretnie tę sierpniową, którą odrabialiśmy zwyczajowo jeżdżąc na dwa tygodnie we wrześniu... trochę to skomplikowane. Chytry pomysł Foxa (po ang. Lisa) spodobał się większości posłów i tak przyjęto kalendarze na oba lata - z dwiema dwudniowymi sesjami upchniętymi w jednym strasburskim tygodniu. Francja natychmiast zareagowała podając PE do Trybunału, gdyż jej zdaniem złamaliśmy zapisy traktatowe, konkretnie Protokół 6. Traktatu, który określa jasno, że Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa 12 posiedzeń plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Natura roszczenia: anulowanie aktu przyjętego z naruszeniem naszych kompetencji, na podstawie art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Ponieważ procedury w Trybunale trwają zwykle miesięcy wiedzieliśmy, że orzeczenie wydane zostanie dopiero pod koniec 2012 r. i dotyczyć będzie mogło już tylko kalendarza na 2013 r. Akcja Foxa zatem w części się powiodła... Uważamy, że kalendarz naszych prac jest sprawą wewnętrzną Parlamentu, nie powoduje on żadnych skutków prawnych dla stron trzecich i dlatego naszym zdaniem Trybunał nie powinien nawet zajmować się tą sprawą. Ponadto długość sesji parlamentarnych nie jest nigdzie określona, jedynie ich liczba. Faktem jest, że reformatorzy kalendarza chcieli w przyszłości Strasburg ograniczyć w ogóle do jednego tygodnia w roku podzielonego na 12 odcinków czasowych, czyli każdego dnia moglibyśmy mieć 3 sesje i w ciągu 4 dni mielibyśmy z głowy całoroczne wyjazdy do stolicy Alzacji. Wyrok ETS przywołał Parlament do porządku. Koniec brykania? Raczej nie. Pracuję intensywnie w grupie roboczej Single Seat usiłującej zjednoczyć Parlament w jednym miejscu, gdyż teraz pracuje w trzech: Strasburgu, Brukseli i Luksemburgu (gdzie są usytuowani nasi stale podróżujący za nami urzędnicy). Naszą inicjatywę popiera już ponad 80% posłów, niestety PE sam nie może zmienić Traktatu, potrzebna jest do tego zgoda Rady, czyli szefów państw członkowskich. Ale, w przegłosowanej niedawno poprawce budżetowej zobligowaliśmy Radę, by do czerwca przyszłego roku określiła mapę drogową do zjednoczenia Parlamentu. W dobie kryzysu jest o co walczyć. Jak wyliczyliśmy comiesięczne sesje w Strasburgu kosztują Parlament dodatkowo ponad 200 mln euro rocznie. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg WSZYSTKIM, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Śp. Andrzeja Pulita serdeczne podziękowania składa Rodzina

13 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia Strona Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Kolejne 15 mln zł na pożyczki dla małych i średnich firm Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (RPO WD) 41 milionów złotych to kwota, która trafi do dolnośląskich firm w ramach unijnej inicjatywy JERE- MIE. 5 grudnia dr Jerzy Tutaj, członek zarządu wojewódz- Aktualnie na terenie województwa dolnośląskiego wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE udziela łącznie 12 pośredników finansowych na podstawie 16 podpisanych umów o łącznej wartości środki o wartości ponad 132 mln zł (w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego <inicjatywa JERE- MIE> ponad 82 mln zł), które przekazane zostały w formie pożyczek Masz pomysł na inwestycję? Zastanawiasz się, czy twój projekt ma szansę na dofinansowanie z Unii Europejskiej? Nie wiesz gdzie szukać wskazówek? Skorzystaj z pomocy Punktu Informacyjno- Kontaktowego RPO WD (PIK). Pracownicy PIK-u pomogą Państwu zorientować się w następujących kwestiach: czy dany projekt ma szansę na dotację z RPO WD? jak i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie? jakie wydatki podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych? na jaką wysokość dofinansowania można liczyć? jakie są kryteria wyboru projektów do dofinansowania? Informacje można uzyskać: podczas wizyty w punkcie; telefonicznie; drogą elektroniczną (poprzez ); pocztą tradycyjną. Porady i informacje udzielane w punkcie oraz dystrybuowane materiały są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! PIK RPO WD w Kłodzku ul. Okrzei 8a, pok.107, Kłodzko tel.: (74) , tel./fax: (74) Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7.30 do Punkt obsługuje Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Prezes Zarządu: Jerzy Dudzik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata twa uczestniczył w spotkaniu, podczas którego podpisano trzy umowy z pośrednikami finansowymi w ramach konkursu Pożyczka Globalna. Jest to trzecia edycja konkursu na produkt finansowy i wszystkie trzy instytucje po raz trzeci podpisały umowy, za każdym razem zwiększając limit środków, które przeznaczone zostaną na pożyczki dla dolnośląskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menedżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, projektu realizowanego w ramach inicjatywy JEREMIE, udzielił wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Środki te będą przekazywane za pośrednictwem: Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, do którego trafi 20 mln zł, Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A., która otrzymała 15 mln zł i Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które rozdysponuje 6 mln zł. 171,5 mln zł. Po podpisaniu 3 kolejnych umów wartość środków przekazana pośrednikom finansowym na wsparcie dla MŚP zwiększy się o 41 mln zł i wyniesie 212,5 mln zł. Do tej pory do prawie tysiąca dolnośląskich przedsiębiorców trafiły udzielonych przez pośredników finansowych z udziałem środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub w formie kredytów, które zabezpieczone zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. 12 zespół uzdrowisk kłodzkich SymBolem PolSkiego uzdrowiska listopada br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się Gala wręczenia tytułów Symbol Zespół Uzdrowisk Kłodzkich został laureatem wyróżnienia Symbol Polskiego Uzdrowiska 2012 w rankingu przygotowanym przez redakcję Monitora Rynkowego Dziennika Gazety Prawnej. Laureatami tytułów Symbolu są firmy, które charakteryzuje najlepsza, symboliczna jakość oraz skuteczność w zarządzaniu. Wszystko to poparte jest ugruntowaną rozpoznawalnością i czołową pozycją firmy w danej branży. W tym roku kapituła konkursu postanowiła uhonorować Zespół Uzdrowisk Kłodzkich za zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki na polskim rynku medycyny uzdrowiskowej. Co więcej, Spółka jest jedną z najlepiej prosperujących w całej branży. Na uznanie zasłużyły również znaczące inwestycje, dzięki którym Zespół Uzdrowisk Kłodzkich stale się rozwija, a rosnąca liczba gości jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług. Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Nr 64 O tytuł Symbolu 2012 walczyło ponad dwa tysiące firm. Spośród nich wyłoniono ponad dwudziestu laureatów, którzy - zdaniem kapituły zasługują na uznanie i docenienie za dotychczasową działalność i osiągnięcia na tle całej polskiej gospodarki i sfery społecznej. Magdalena Miara - Kosewska JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz zwrotnych SPoTkAnie z PRezeSem instrumentów finansowych - kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm. Jego ideą jest pomoc podmiotom z urzędu zamówień PuBlicznycH sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu Z inicjatywy i na zaproszenie Senatora RP Stanisława Urzędu Wojewódzkiego, Dol- zamówieniach publicznych. związanych ze stosowaniem nośląskiego, Dolnośląskiego i sugestie dotyczące ustawy o wiele aspektów i wątpliwości ich działalności. Inicjatywa to odpowiedź Komisji Europejskiej na Jurcewicza Zastępcy Przewodniczącego Komisji Go- Urzędu Pracy, a także Powia- Senatora RP Stanisława Jurcewień publicznych. nośląskiego Wojewódzkiego Zdaniem obecnych, a także przepisów dotyczących zamó- kończące się unijne dotacje. Kierowana jest przede spodarki Narodowej, w dniu towych Urzędów Pracy. wicza, konferencja wyjaśniła inf. własna wszystkim do tych przedsiębiorców z sektora MŚP, roku w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury tkania był Wpływ zamówień Wiodącym tematem spo- którzy ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z odbyło się spotkanie z Prezesem publicznych na regionalny uzyskaniem wsparcia finansowego na bankowym Urzędu Zamówień Publicznych rynek pracy. W trakcie spotkania zebrani poruszali bardzo Panem Jackiem Sadowym. rynku komercyjnym. JEREMIE stanowi odpowiedź Wśród zaproszonych byli ważne kwestie związane z na zwiększone zapotrzebowanie sektora MŚP w zakresie poprawy dostępu do funduszy wspierających wójtowie powiatów: dzierżonych na regionalny rynek pracy prezydenci, burmistrzowie, wpływem zamówień publicz- ich rozwój, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniają- wałbrzyskiego oraz przedsta- odpowiadał na pytania zadaniowskiego, ząbkowickiego, oraz ustawy prawo o zamówieniach publicznych. Prezes kłodzkiego, świdnickiego i cych dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. wiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dol- ników oraz przyjmował uwagi wane przez zebranych uczest- W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jak dla Województwa ogł oszenie Dolnośląskiego na o lata wyn(rpo a JMIe WD) Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, Masz pomysł na inwestycję? Agencja Zastanawiasz Rozwoju się, Regionalnego czy drogą AGROREG elektroniczną S.A. (poprzez posiada ); łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Europejskiej? Do wynajęcia: twój projekt ma szansę na dofinansowanie z Unii pocztą tradycyjną. w Nowej Rudzie, przy ul. armii krajowej 15 Lokal Nie o powierzchni wiesz gdzie szukać 176 m 2, wskazówek? Porady i informacje udzielane w punkcie oraz W ramach inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm Kontaktowego 3 lokale RPO po WD 60 m(pik). 2. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Skorzystaj w Nowej z pomocy Rudzie Punktu Informacyjnosłupcu przy ulicy kłodzkiej dystrybuowane 27 (siedziba materiały ARR są AGROREG bezpłatne. S.A.) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up. sieć telefoniczną oraz komputerową i są przystosowane PIK RPO do WD działalności w Kłodzku Pracownicy Wyżej PIK-u wymienione pomogą Państwu lokale zorientować wyposażone się są w instalację elektryczną, CO, wodno kanalizacyjną, następujących kwestiach: produkcyjnej oraz biurowej. Więcej informacji na stronie internetowej Warunki najmu ul. czy dany projekt ma szansę na dotację z RPO WD? do Okrzei uzgodnienia. 8a, pok.107, Kłodzko com.pl. jak i kiedy Wszelkich należy informacji złożyć wniosek można o uzyskać w ARR tel.: AGROREG (74) S.A. 34, w tel./fax: Nowej (74) Rudzie Słupcu, 39 ul. Kłodzka 27 lub pod nr. telefonu w godz dofinansowanie? jakie wydatki podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych? na jaką wysokość dofinansowania można liczyć? jakie są kryteria wyboru projektów do Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 7.30 do Punkt obsługuje Agencja Rozwoju

14 14 Kurier Noworudzko-R adkowski nr 26 (91) 26 grudnia stycznia 2013 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I INFORMACJE Na tej stronie znajdziecie Państwo porady i informacje z różnych dziedzin, przydatne na co dzień. zus dla ciebie Uprawnienia emerytalne dla osób walczących o wolną Polskę Osobom, które walczyły o suwerenną Polskę, przysługuje dziś szereg uprawnień emerytalnych. W systemie emerytalnym, obok świadczeń kombatanckich dla żołnierzy oraz ofiar działań wojennych, funkcjonują także uprawnienia dla osób represjonowanych w okresie PRL. Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS znajdują się te przyznawane kombatantom i innym osobom uprawnionym, czyli tym, którzy brali udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych jako członkowie formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o kombatantach w art. 2 precyzuje, kogo można zaliczyć do powyżej wymienionych osób. Ponadto, za działalność równorzędną z działalnością kombatancką, uznaje się czynny udział w zbrojnym wystąpieniu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. skutkujący w wyniku działania wojska lub milicji śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu. Dotyczy to także udziału w wydarzeniach na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. zakończonego śmiercią, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia na czas powyżej siedmiu dni. Osoby z uprawnieniami kombatanckimi mają prawo do pobierania dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego, wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą. Nie można zapominać, że dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny przysługuje również wdowom lub wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych, którzy są emerytami lub rencistami. Internowani i prześladowani Pozostałe osoby represjonowane w okresie PRL także mają uprawnienia emerytalne, choć innego rodzaju. Otóż, w myśl art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy represji są uznawane w przebiegu zatrudnie- nia za okresy składkowe lub nieskładkowe. Okresami składkowymi są okresy uwięzienia po 31 grudnia 1956 r. z powodów politycznych na mocy wyroku sądu lub bez niego, a także internowania w okresie stanu wojennego, ogłoszonego dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. Za okres składkowy uznawana jest również praca pomiędzy styczniem 1957 r. a kwietniem 1989 r. na rzecz nielegalnych w PRL organizacji politycznych i związków zawodowych. Natomiast osobie, która wskutek represji politycznych nie mogła przed 4 czerwca 1989 r. normalnie pracować, ZUS zaliczy ten okres do stażu ubezpieczeniowego jako okres nieskładkowy, jednak w wymiarze nie większym niż 5 lat. KOMISARIAT POLICJI W NOWEJ RUDZIE aspirant sztabowy Zbigniew Klepacki PORADY NA ŚWIĘTA Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. Wielu z nas robi ostatnie zakupy, wybiera się w podróż do bliskich. Po świętach przyjdzie czas na szampańską zabawę w Sylwestra. Radzimy, jak ten wyjątkowy czas spędzić spokojnie i bezpiecznie. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH Pamiętajmy, że na drogach zrobiło się ślisko. Zimowa aura może być zdradliwa. Nad ranem mogą pojawić się lokalne oblodzenia, często pada deszcz. Śliska jezdnia może wydłużyć drogę hamowania lub wprowadzić auto w poślizg. Dostosowujmy więc prędkość do warunków na drodze. Zdejmijmy nogę z gazu. Zdarza się, że spotkaniom rodzinnym towarzyszy alkohol, szczególnie w sylwestrową noc. Niestety niektórzy, po jego wypiciu siadają za kółko. Policjanci ze szczególną uwagą podczas kontroli będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących. Tylko trzeźwość może nas ustrzec od tragedii. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Zwłaszcza po zmroku, kiedy ci stają się mniej widoczni. Zachowajmy szczególną ostrożność jadąc w pobliżu centrów handlowych, bazarów czy kościołów. BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH Korzystajmy z chodników. Kiedy nie ma takiej możliwości chodźmy poboczami, jak najbliżej skraju drogi, zachowując szczególną ostrożność. Nie przebiegajmy przez drogi, nie wybiegajmy zza samochodu. Przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Szczególnie uważajmy o zmroku i nocą. Starajmy się nie ubierać się w ciemne rzeczy. Jeżeli to możliwe nocą zabierajmy ze sobą elementy odblaskowe. W takie elementy w szczególności powinniśmy wyposażać najmłodszych. BEZPIECZNE ZAKUPY W SKLEPACH Niestety nie wszyscy przed Świętami wybiorą się do sklepów tylko po zakupy. Będą tam także złodzieje. Dlatego nie zabierajmy ze sobą cennych rzeczy. Nie pozostawiajmy torebek, saszetek bez opieki. W samochodach na parkingach nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy na widoku. Uważajmy w tłumie szczególnie przy wejściach do sklepów i przy kasach. To doskonałe miejsca dla kieszonkowców. Nie nośmy portfeli na widoku np. w tylnych kieszeniach spodni. Nie pozostawiajmy torebek w wózkach sklepowych, ponieważ w czasie, gdy będziemy zajęci wyborem towarów złodziej ma doskonałą okazję aby nas okraść. Nie pokazujmy ile pieniędzy nosimy przy sobie. Bądźmy czujni i ostrożni. Każdą chwilę naszej nieuwagi złodzieje potrafią bezlitośnie wykorzystać. WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE MIESZKANIA Osoby wybierające się w daleką podróż powinny pamiętać, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem i kradzieżą. Sprawdźmy, czy zostały zamknięte drzwi i okna, o zwrócenie uwagi poprośmy sąsiadów. Czasem właśnie nieostrożność właścicieli zwraca uwagę złodziei. W przedświątecznym okresie do naszych drzwi pukają różne obce osoby. Proponują kupno kalendarzy lub różnego rodzaju świątecznych prezentów. Zachowajmy szczególną ostrożność w kontaktach z takimi ludźmi. Często są to złodzieje gotowi wykorzystać naszą naiwność. UWAGA NA PETARDY Na licznych straganach, w sklepach możemy już kupować sylwestrowe fajerwerki. Pamiętajmy jednak, by korzystając z nich zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Nie rzucajmy petard w tłum, nie kierujmy w stronę innych osób. Apelujemy przede wszystkim do rodziców, aby zwracali uwagę swoim dzieciom na zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w przypadku używania petard i innych materiałów pirotechnicznych. Pamiętajmy! Dla kilku chwil zabawy nie warto narażać swojego życia i zdrowia. Nie bądźmy obojętni. Zwracajmy uwagę na sprzedawców, którzy sprzedają petardy dzieciom. Przypominamy, że wyrobów pirotechnicznych nie można sprzedawać osobom niepełnoletnim. Sklepom, stoiskom, gdzie sprzedawane będą akcesoria pirotechniczne ze szczególną uwagą przyglądać się będą policjanci. BEZPIECZNE ZAKUPY W SKLEPACH INTERNETOWYCH Wiele osób zakupy prezentów dla najbliższych robi na aukcjach czy sklepach internetowych. Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznych zakupów w Internecie. Oszuści skrzętnie wykorzystują świąteczne roztargnienie i nieuwagę. Robiąc zakupy w Internecie, np. na aukcjach internetowych, bądź kupując towary w sklepach internetowych musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach: nie róbmy tego szybko, wybierzmy moment, kiedy będziemy mieć kilkanaście minut na spokojne sprawdzenie kontrahenta i jego oferty, kupując przedmioty na aukcjach wybierajmy sprzedawców sprawdzonych, rzetelnych, z dużą ilością pozytywnych komentarzy, zapoznajmy się z zasadami sprzedaży, przed zakupem zawsze nawiążmy kontakt ze sprzedawcą, najlepiej, jeżeli wyślemy maila z prośbą o odpowiedź, nie dajmy się skusić na okazyjnie tanie oferty, przechowujmy całą korespondencję do momentu pozytywnego zakończenia transakcji, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do uczciwości sprzedawcy, to poinformujmy o tym administratora strony, robiąc zakupy w sklepach internetowych wybierajmy duże, solidne i sprawdzone sklepy, sprawdzajmy opinie innych użytkowników o internetowych sprzedawcach. Wskazówek można udzielać wiele, nie zapominajmy jednak, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek i rozwaga. W imieniu swoim i wszystkich noworudzkich policjantów, życzę Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. aspirant sztabowy Zbigniew Klepacki Komisariat Policji w Nowej Rudzie Wydawca: ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka Nowa Ruda, tel Nakład: 4000 egz. Red. naczelny: Jan A. Zieliński; Współpraca: Krzysztof Czajka, Wojtek Wnętrzak, Marek Niewiadomy; Łamanie: Roman Proszek; Druk: Polskapresse Wrocław Redakcja: Reklama:

15 Chętnie przyjmiemy duże kwiaty doniczkowe od osób, którym przeszkadzają one w mieszkaniu. Kontakt tel NAJWIĘKSZY WYBÓR NIERUCHOMOŚCI W ZIEMI BROUMOWSKIEJ DOMY APARTAMENTY TERENY NOWE BUDYNKI BUDYNKI KOMERCYJNE PROJEKTY DEWELOPERSKIE ZADZWOŃ DO NAS

16

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2764 A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 10 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Tytuł prezentacji Środki na rozwój biznesu - inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia r.

PROJEKT. UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA Nr.../.../... RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia... 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Prof. Andrzej Kraszewski MINISTER ŚRODOWISKA RP Zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. PROJEKT DRUK NR 6/XI UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 lipca 2011 r. Bernard Błaszczyk. Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Warszawa, 21 lipca 2011 r. Bernard Błaszczyk. Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Warszawa, 21 lipca 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja

Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja Produkty kapitałowe Tytuł prezentacji oferowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - propozycja BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, 25 maja 2012 r. Miasto, data Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi Andrzej Gwizdała-Czaplicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania Płońsk 27-28 maj 2014 r. podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Spotkania JST listopad 2013 r.

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Spotkania JST listopad 2013 r. Kompetencje kontrolne organów w kontekście realizacji ustawy u. c. p. g. oraz wnioski wynikające z realizacji przez WIOŚ w Warszawie ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/845/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/845/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 3622 UCHWAŁA NR XLVII/845/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych!

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! Jarmark Bożonarodzeniowy 12-13 grudnia (sobota-niedziela) Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/845/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XLVII/845/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XLVII/845/16 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie.

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, ciepła oraz świątecznych przygotowań. W naszym przedszkolu mamy to szczęście, że okres ten zaczyna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w prawna: gminach (tekst jednolity Dz. U. z 212 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja!! Czeka na Was tu wiele atrakcji i gwarantowana super zabawa!!! W programie wycieczki:

Mikołajki Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja!! Czeka na Was tu wiele atrakcji i gwarantowana super zabawa!!! W programie wycieczki: Mikołajki 2013 Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen magii i radości. Ich zwiastunem są Mikołajki KRAINA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja!! Czeka na Was tu wiele atrakcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych!

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! Jarmark Bożonarodzeniowy 12-13 grudnia (sobota-niedziela) Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w obchodach Tygodnia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/477/14 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 1 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/477/14 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 1 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/477/14 RADY MIASTA KOBYŁKA w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo