2.8 POWIAT OLESKI INFORMACJE PODSTAWOWE

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.8 POWIAT OLESKI INFORMACJE PODSTAWOWE"

Transkrypt

1 2.8 POWIAT OLESKI INFORMACJE PODSTAWOWE Niniejsza informacja przedstawia projekty realizowane w latach w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata ; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata (komponent regionalny); Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska ; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata ; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska ; Budżetu województwa realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łącznie na terenie powiatu oleskiego realizowanych było 556 projektów na całkowitą wartość 846,37 mln PLN, w tym dofinansowanie z UE wyniosło 589,23 mln PLN. W Tabeli 1 przedstawiono zestawienie projektów realizowanych na terenie powiatu oleskiego w podziale na programy operacyjne oraz budżet województwa. Tabela 1. Zestawienie umów realizowanych w powiecie oleskim w podziale na programy operacyjne i budżet województwa. stan na 31 grudnia 2018 r. [mln PLN] Lp. Program operacyjny / Budżet województwa Liczba umów Całkowita wartość Dofinansowanie z UE 1. RPO WO ,40 179,51 2. PO KL (komponent regionalny) ,48 33,07 3. PROW ,46 22,48 4. PO WT RCZ-RP ,91 0,77 5. RPO WO ,85 342,08 6. PROW ,19 10,53 7. INTERREG V-A RCZ-PL ,01 0,79 8. Budżet województwa 6 4,07* - * - finansowanie z budżetu województwa: 4,07 mln PLN RAZEM: ,37 589,23 Źródło: Opracowanie DPO na podstawie KSI (SIMIK 07-13), SL2014 oraz informacji z ZDW i Departamentu PROW.

2 Tabela 2 przedstawia sumaryczne zestawienie projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie i jego jednostki organizacyjne w podziale na programy operacyjne. Tabela 2. Liczba i wartość UE projektów Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych w podziale na programy operacyjne. stan na 31 grudnia 2018 r. [mln PLN] Liczba Dofinansowanie PROGRAM umów z UE POWIAT OLESKI i jego jednostki organizacyjne RPO WO ,17 PO KL (komponent regionalny) 27 12,63 RPO WO ,33 PROW ,13 SUMA POWIAT OLESKI i jego jednostki organizacyjne 45 34,26 Źródło: Opracowanie DPO na podstawie KSI (SIMIK 07-13), SL2014 oraz informacji z ZDW i Departamentu PROW. W Tabeli 3 przedstawiono zestawienie sumaryczne projektów realizowanych na terenie gmin powiatu oleskiego w podziale na programy operacyjne oraz budżet województwa. Tabela 3. Liczba i wartość UE projektów realizowanych w poszczególnych gminach powiatu oleskiego w podziale na programy operacyjne oraz budżet województwa. stan na 31 grudnia 2018 r. [mln PLN] Liczba Dofinansowanie PROGRAM umów z UE GMINA OLESNO RPO WO ,39 PO KL (komponent regionalny) 12 2,42 PROW ,42 RPO WO ,02 PROW ,92 INTERREG V-A RCZ-PL ,29 SUMA PROGRAMY OPERACYJNE GMINA OLESNO ,46 Budżet województwa 4 3,12 SUMA PO i BW GMINA OLESNO ,58 GMINA DOBRODZIEŃ RPO WO ,39 PO KL (komponent regionalny) 12 2,86 2

3 PROGRAM Liczba umów Dofinansowanie z UE PROW ,29 RPO WO ,23 PROW ,03 INTERREG V-A RCZ-PL ,27 SUMA GMINA DOBRODZIEŃ ,07 GMINA GORZÓW ŚLĄSKI RPO WO ,75 PO KL (komponent regionalny) 9 4,55 PROW ,28 RPO WO ,23 PROW ,12 SUMA PROGRAMY OPERACYJNE GMINA GORZÓW ŚLĄSKI ,93 Budżet województwa 2 0,95 SUMA PO I BW GMINA GORZÓW ŚLĄSKI ,88 GMINA PRASZKA RPO WO ,93 PO KL (komponent regionalny) 9 1,79 PROW ,54 RPO WO ,36 PROW ,08 SUMA GMINA PRASZKA ,70 GMINA RADŁÓW RPO WO ,60 PO KL (komponent regionalny) 13 4,51 PROW ,07 RPO WO ,37 PROW ,57 SUMA GMINA RADŁÓW 46 7,12 GMINA RUDNIKI RPO WO ,89 PO KL (komponent regionalny) 12 3,58 PROW ,40 PO WT RCZ-RP ,77 RPO WO ,40 3

4 PROGRAM Liczba umów Dofinansowanie z UE PROW ,12 INTERREG V-A RCZ-PL ,23 SUMA GMINA RUDNIKI 78 75,39 GMINA ZĘBOWICE RPO WO ,35 PO KL (komponent regionalny) 14 1,20 PROW ,46 RPO WO ,41 PROW ,91 INTERREG V-A RCZ-PL ,27 SUMA GMINA ZĘBOWICE 54 74,60 Źródło: Opracowanie DPO na podstawie KSI (SIMIK 07-13), SL2014 oraz informacji z ZDW i Departamentu PROW. Tabela 4. Liczba i wartość UE projektów realizowanych na terenie całego powiatu oleskiego oraz projekty realizowane na terenie kilku powiatów/gmin, w tym na terenie powiatu oleskiego. stan na 31 grudnia 2018 r. [mln PLN] Liczba Dofinansowanie PROGRAM umów z UE Projekty realizowane na terenie całego powiatu lub projekty realizowane na terenie kilku powiatów/gmin, w tym na terenie powiatu oleskiego PO KL (komponent regionalny) 12 4,80 RPO WO ,92 Źródło: Opracowanie DPO na podstawie KSI (SIMIK 07-13), SL2014. SUMA 31 76,72 Szczegółowe informacje zawierające zestawienie projektów przedstawiono w Załączniku I. 4

5 Tabela 5. Zestawienie wybranych efektów rzeczowych realizowanych w powiecie oleskim stan na 31 grudnia 2018 r. jednostka miary Gmina Olesno Gmina Dobrodzień Gmina Gorzów Śląski Gmina Praszka Gmina Radłów Gmina Rudniki Gmina Zębowice Suma dla powiatu oleskiego PLACE ZABAW szt. 7,00 4,00 2,00 0,00 1,00 0,00 2,00 16,00 DROGI ŚCIEŻKI ROWEROWE liczba odcinków 13,00 4,00 9,00 4,00 0,00 5,00 2,00 37,00 km 25,48 11,79 6,40 12,05 0,00 8,77 5,52 70,01 liczba odcinków 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 6,00 km 6,48 2,53 11,30 10,56 4,99 0,00 2,30 38,16 MIEJSCOWOŚCI SKANALIZOWANE liczba 2,00 6,00 0,00 3,00 0,00 4,00 2,00 17,00 km 31,68 24,10 0,00 7,38 0,00 19,75 30,30 113,21 ZAKUPIONE AUTOBUSY liczba 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 PRZEDSIĘBIORSTWA WSPARTE W FORMIE DOTACJI liczba 26,00 12,00 7,00 13,00 5,00 7,00 3,00 73,00 WSPARTE PRZEDSZKOLA liczba 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 DZIECI KORZYSTAJĄCE Z DODATKOWYCH ZAJĘĆ osoby 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,00 WSPARTE SZKOŁY liczba 13,00 5,00 4,00 6,00 2,00 5,00 1,00 36,00 5

6 6

7 Załącznik I. Zestawienie umów realizowanych w latach na terenie POWIATU OLESKIEGO POWIAT OLESKI i jego jednostki organizacyjne RPO WO Powiat Oleski Przebudowa DP 1913O Gorzów Śląski-Pawłowice-Boroszów - etap I Gorzów Śląski Kozłowice , ,20 2 Powiat Oleski Przebudowa DP 1913O Gorzów Śląski-Pawłowice-Boroszów - etap II Gorzów Śląski Pawłowice, Gorzów Śląski , ,11 3 Powiat Oleski Zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego Olesno, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Praszka Olesno, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Praszka , ,44 4 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie Zakup tomografu komputerowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie Olesno Olesno , ,65 PO KL SUMA: RPO WO projekty , ,40 1 Powiat Oleski "ROZWIŃ SKRZYDŁA"-Nauczanie przez doświadczanie Dobrodzień b/d 95264, ,91 2 Powiat Oleski Ucz się zawodu i realizuj marzenia powiat oleski b/d , ,95 3 Powiat Oleski Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie oleskim powiat oleski b/d , ,15 4 Powiat Oleski Szkoła Policealna w Gorzowie Śląskim Twoją szansą powiat oleski b/d , ,37 5 Powiat Oleski Ucz lepiej! powiat oleski b/d , ,50 6 Powiat Oleski Nowocześnie kształceni w powiecie oleskim powiat oleski b/d , ,83 7 Powiat Oleski Szkoły dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim Twoją szansą powiat oleski b/d , ,71 8 Powiat Oleski Wybieram edukację powiat oleski b/d 44420, ,00 9 Powiat Oleski Dołącz do najlepszych! powiat oleski b/d , ,50 10 Powiat Oleski Dołącz do czołówki powiat oleski b/d , ,22 11 Powiat Oleski/ Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim Atrakcyjnie i nowoczęśnie kształceni zawodowo w powiecie oleskim powiat oleski b/d , ,50 12 Powiat Oleski/ Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim Przez doświadczenie do sukcesu powiat oleski b/d , ,00 13 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie "Sprawny Urząd" powiat oleski b/d , ,00 14 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Przyjazny Urząd powiat oleski b/d , ,80 15 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie "Kierunek praca" powiat oleski b/d , ,71 16 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie "Kierunek praca" powiat oleski b/d , ,60 17 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Kierunek praca powiat oleski b/d , ,80 18 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Kierunek praca powiat oleski b/d , ,45 19 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Kierunek praca powiat oleski b/d , ,02 20 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Kierunek praca powiat oleski b/d , ,62 21 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Kierunek praca powiat oleski b/d , ,90 22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Wykorzystaj swój potencjał powiat oleski b/d , ,05 1

8 23 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Wykorzystaj swój potencjał powiat oleski b/d , ,21 24 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Wykorzystaj swój potencjał powiat oleski b/d , ,30 25 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Wykorzystaj swój potencjał powiat oleski b/d , ,70 26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Wykorzystaj swój potencjał powiat oleski b/d , ,14 27 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie Wykorzystaj swój potencjał powiat oleski b/d 22187, ,03 SUMA: PO KL projektów , ,97 RPO WO Powiat Oleski Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II Olesno Olesno, Praszka, Gorzów Śląski, Dobrodzień , ,03 2 Powiat Oleski Rozwój i edukacja II Olesno Dobrodzień , ,48 3 Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III Olesno Olesno , ,00 4 Powiat Oleski Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim 5 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (V). Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka b/d , ,00 powiat oleski b/d , ,10 6 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 7 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 8 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 9 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie 10 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 11 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 12 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie PROW Powiat Oleski 2 Powiat Oleski Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim ( I ) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (II) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleski (III) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (IV) Przebudowa pomieszczeń oddziału Wewnętrznego w bloku A, II piętro - II etap w ZOZ Olesno Przebudowa budynku szpitala - oddziałów ginekologiczno położniczego i noworodkowego w ZOZ Olesno II etap Wymiana - zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pracowni i uruchomieniem Scalenie gruntów obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja powiat oleski b/d , ,00 powiat oleski b/d , ,88 powiat oleski b/d , ,55 powiat oleski b/d , ,95 Olesno Olesno , ,11 Olesno Olesno , ,85 Olesno Olesno , ,50 SUMA: RPO WO projektów , ,45 Praszka, Gorzów Śląski Wygiełdów, Jastrzygowice , ,00 Zębowice, Ozimek Knieja , ,00 SUMA: PROW projekty , ,00 SUMA: POWIAT OLESKI - 45 projektów , ,82 2

9 GMINA OLESNO RPO WO Gmina Olesno Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Oleśnie Olesno Olesno , ,49 2 Gmina Olesno Budowa drogi gminnej w m. Olesno ( Ul. Leśna) Olesno Olesno , ,53 3 Gmina Olesno Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie osiedle Walce Olesno Olesno , ,50 4 Gmina Olesno Budowa kanalizacji sanitarnej w Olesnie - II etap Olesno Olesno , ,39 5 Gmina Olesno 6 Gmina Olesno 7 Gmina Olesno Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Rozbudowa i wyposażenie pracowni w zakresie kształcenia nauk matematyczno - przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. Olesno Olesno , ,35 Olesno Olesno , ,94 Olesno Olesno , ,04 8 MACROBAU Sp. z o.o. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości branży budowlanej w Oleśnie Olesno Olesno , ,03 9 WAMET.COM Sp. z o.o. ROZWÓJ I WSPARCIE SEKTORA MSP POPRZEZ BUDOWĘ INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNIE Olesno Olesno , ,46 10 Firma Handlowo-Usługowa Jan Richter Nowy sprzęt do robót budowlanych Olesno Bodzanowice , ,68 11 Anna Krawczyk, Rafał Szczęsny wspólnicy Spółki Cywilnej Transport-Handel-Usługi 'Mersal' 12 Skład Budowlano-Usługowy Na Młynie Lerche-Wójcik Anna 13 JL Connect Spółka z o.o. 14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT Bogdan Trzaskowski Centrum Usług Oponiarskich w Wojciechowie Olesno Wojciechów , ,45 Rozbudowa i unowocześnienie składu budowlanego Na Młynie - zasadnicza zmiana formy sprzedaży. Zakup nowoczesnej linii lakierniczej do lakierowania i bejcowania elementów drewnianych wraz z szlifierką. Zakup nowoczesnej układarki mas bitumicznych w celu poszerzenia oferty o innowacyjne usługi Olesno Olesno , ,06 Olesno Olesno , ,26 Olesno Stare Olesno , ,82 15 Firma Handlowo-Usługowa 'DAWSTAR-OLESNO' Dawid Jonek Ekologiczna lakiernia proszkowa w Oleśnie Olesno Olesno , ,66 16 Firma Handlowo-Usługowa 'DAWSTAR-OLESNO' Beata Jonek Nowoczesny zakład produkcji kół rowerowych w Oleśnie Olesno Olesno , ,32 17 Przychodnia Medica Danuta Marcjasz Zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego w celu rozszerzenia oferty usługowej Olesno Olesno , ,00 18 Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-spedycyjne Kama Import- Export Antoni Krzymiński sp.j. Nowe regionalne centrum logistyczne na Opolszczyźnie Olesno Olesno , ,76 19 JARUS, COMPANY FOR MANAGEMENT AND DISTRIBUTION' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup nowych urządzeń w celu wdrożenia w firmie innowacji produktowej w formie projektu wynalazczego Olesno Stare Olesno , ,25 20 Restauracja i Hotel Aleksandra, Aleksandra Czech Powstanie nowoczesnego obiektu rekreacyjno - restauracyjno - hotelowego na terenie powiatu oleskiego Olesno Borki Małe , ,48 21 Firma usługowa Dawid Jonek Karczma góralska zajazd przy drodze krajowej nr 11 w Starym Oleśnie. Olesno Stare Olesno , ,64 22 P.H.U.P Pamat s.c. Ewa i Mirosław Wąsińscy 23 OSP Wysoka Rozbudowa sali przyjęć U Wąsińskich do kompleksu gastronomiczno rekreacyjnego w Świerczu pod Olesnem. Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej 3 Olesno Świercze , ,12 Olesno Wysoka , ,19

10 24 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie Wykonanie systemu przeciw pożarowego w XVI w. drewnianym Kościele św. Anny w Oleśnie Olesno Olesno , ,50 25 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Budowa układu skojarzonego w Oleśnie Olesno Olesno , ,00 26 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (projekt realizowany na terenie 12 gmin) 27 Gabinet Neurologiczny Maria Cisiecka Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Krok ku bezpieczeństwu - wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez Państwową Straż Pożarną w woj. opolskim Zakup aparatury diagnostycznej do Gabinetu Neurologicznego Marii Cisieckiej w Kluczborku. Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w celu zwiększenia dostępu do finansowania przedsiębiorczości Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Olesno Olesno , ,05 Kluczbork, Olesno Olesno 43977, ,83 Olesno b/d , ,90 Olesno b/d , ,00 30 Fundacja Rozwoju Śląska Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO Olesno b/d , ,74 31 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno Bodzanowice w km , , , , Olesno Olesno, Bodzanowice, Świercze, Borki Małe, Obłąki , ,35 32 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 33 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 34 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE PO KL (projekt realizowany na terenie 58 gmin) (projekt realizowany na terenie 58 gmin) (projekt realizowany na terenie 17 gmin) (projekt realizowany na terenie 25 gmin) (projekt realizowany na terenie 25 gmin) ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODCINKU OLESNO - BOROSZÓW W KM ORAZ 'ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKACH : SZUMIRAD - CHUDOBA W KM I , ORAZ W ŁOWOSZÓW W KM ' Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km (na odcinku Nowy Wachów Kocury), (w m. Dobrodzień), (na odcinku Pludry Pietraszów). Olesno Olesno, Boroszów , ,32 Olesno, Lasowice Wielkie Łowoszów , ,25 Olesno, Dobrodzień, Zębowice Wachów , ,69 Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości Olesno Olesno , ,58 Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości - etap II Olesno Olesno , ,79 Opolskie kwitnące muzycznie Olesno Olesno , ,99 Opolskie kwitnące muzycznie II Olesno Olesno , ,39 Opolskie kwitnące muzycznie III Olesno Olesno , ,00 SUMA: RPO WO projektów , ,80 1 Gmina Olesno Równy start w przyszłość Olesno b/d , ,25 2 Gmina Olesno Aktywnie poznaję świat Olesno b/d , ,70 3 Gmina Olesno Dzieci są naszą przyszłością - warto w nie inwestować Olesno b/d , ,98 4 Gmina Olesno Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości Olesno b/d , ,42 4

11 5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno Olesno b/d , ,38 6 Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno Olesno b/d , ,85 7 Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno Olesno b/d , ,80 8 Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno Olesno b/d , ,45 9 Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno Olesno b/d , ,69 10 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Aktywny społecznie - aktywny zawodowo Olesno b/d 47757, ,01 11 Stowarzyszenie "PRO PAROCHIA" na rzecz odnowy i rozwoju Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej koło Olesna z siedzibą w Wysokiej Zdobywam nowe kwalifikacje Olesno b/d , ,99 12 Prywatna Szkoła Języków Obcych Junior s.c., Jolanta Frączkowska, Roman Frączkowski PROW Nauka języka angielskiego - inwestycją w przyszłość dziecka Olesno, Chrząstowice, Wołczyn b/d , ,05 SUMA: PO KL projektów , ,57 1 Gmina Olesno Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Olesno Olesno Olesno , ,00 2 Gmina Olesno Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Olesno Olesno Olesno , ,34 3 Gmina Olesno Rozbudowa sieci wodociągowej w Starym Oleśnie przy ul. Kolejowej i ul. Dziubek Olesno Stare Olesno , ,00 4 Gmina Olesno Zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych dla Orkiestry Regionu Oleskiego Olesno Olesno , ,90 5 Gmina Olesno Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami przedszkola i szkoły podstawowej w Wachowie Olesno Wachów , ,54 6 Gmina Olesno Ogólnodostępny plac zabaw przy boisku w Łomnicy Olesno Łomnica , ,17 7 Gmina Olesno Remont placu przy remizie OSP w Borkach Małych Olesno Borki Małe , ,61 8 Gmina Olesno 9 Gmina Olesno 10 Gmina Olesno 11 Gmina Olesno 12 Gmina Olesno 13 Gmina Olesno Adaptacja części budynku w Starym Oleśnie na obiekt wielofunkcyjny - Wiejskie Centrum Kultury Remont wraz z przebudową budynku w Wysokiej na obiekt wielofunkcyjny - Wiejskie Centrum Kultury Wykonanie nowego ogólnodostępnego placu zabaw na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami przedszkola i szkoły podstawowej w Sowczycach Adaptacja pomieszczenia w budynku przedszkola w Borkach Małych na szatnie dla sportowców Niwelacja terenu i wykonanie nowej murawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie boiska do gry w piłkę nożną w Sowczycach Wykonanie nowego ogólnodostępnego placu zabaw na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami przedszkola i szkoły podstawowej w Borkach Wielkich Olesno Stare Olesno , ,00 Olesno Wysoka , ,00 Olesno Sowczyce 29619, ,57 Olesno Borki Małe 85208, ,66 Olesno Sowczyce 46000, ,00 Olesno Borki Wielkie 29619, ,57 5

12 14 Gmina Olesno Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku Olesno Grodzisko , ,00 15 Gmina Olesno Organizacja wypoczynku rekreacyjno- sportowego dla dzieci i młodzieży w Gminie Olesno Olesno Wysoka , ,28 16 Gmina Olesno Remont pomostów na terenie stawu Kucoby Olesno Kucoby , ,00 17 Gmina Olesno Wykorzystanie potencjału turystycznego terenów zielonych położonych na obszarze LGD Górna Prosna na przykładzie Siedmiu Źródeł (gmina Olesno) Olesno Wojciechów , ,60 18 Gmina Olesno Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Borkach Małych Olesno Borki Małe , ,30 19 Gmina Olesno Organizacja kursu origami dla mieszkańców gminy Olesno Olesno Wachów 5 649, ,02 20 Gmina Olesno Niwelacja terenu i wykonanie nowego boiska do gry w piłkę nożną w Kolonii Łomnickiej. Olesno Kolonia Łomnicka , ,08 21 Gmina Olesno Modernizacja ogólnodostępnych boisk w Wojciechowie i Wysokiej Olesno Wojciechów , ,92 22 Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Renowacja elewacji i obróbek blacharskich kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu Olesno Borki Wielkie , , Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łomnicy Parafia Rzymsko Katolicka pw.św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie Wymiana pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym w Łomnicy Olesno Łomnica , ,94 Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza i konserwacja kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie Olesno Stare Olesno , ,00 25 Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała w Oleśnie Remont pokrycia dachu Kościoła pw. św. Rocha w Grodzisku Olesno Grodzisko , ,00 26 Boreckie Towarzystwo Muzyczne Nagranie i wydanie płyty CD przez Orkiestrę Dętą Borki Wielkie Olesno Borki Wielkie 32468, ,70 27 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie Boreckie rocznice jako czynnik rozwoju turystyki Olesno Borki Wielkie 36225, ,48 28 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie Remont zabytkowej neogotyckiej kapliczki Serca Pana Jezusa w Borkach Małych Olesno Borki Wiellkie 35316, ,81 29 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie Boreckie atrakcje - co można zobaczyć i usłyszeć w Borkach Wielkich Olesno Borki Wielkie 30847, ,86 30 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie Izba Tradycji Śląskiej - co jeszcze można ocalić od zapomnienia Olesno Borki Wielkie 44610, ,00 31 Stowarzyszenie PRO PAROCHIA w Wysokiej 75 rocznica sakry biskupiej Juliusza Bieńka Olesno Wysoka 35199, ,97 32 Stowarzyszenie PRO PAROCHIA w Wysokiej Festiwal im. Błogosławionego Karola Olesno Wysoka 31600, ,00 33 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Wojciechów "św. Wojciecha" Żyjemy - aktywnie, sportowo, zdrowo! Zakup i montaż wyposażenia do siłowni zewnętrznej na terenie gminy Olesno Olesno Wojciechów , ,27 34 Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy Festyn "na sportowo i ludowo" Olesno Łomnica , ,60 35 Ochotnicza Straż Pożarna w Kucobach OSP więzią lokalnej społeczności Olesno Bodzanowice , ,19 36 Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowicach Wspieranie aktywności mieszkańców Bodzanowic poprzez utworzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Olesno Bodzanowice , ,00 37 Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Organizacja wypoczynku sportowo-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w Gminie Olesno Olesno Wysoka , ,50 38 Ochotnicza Straż Pożarna w Boroszowie remont placu przy remizie OSP w Boroszowie Olesno Boroszów , ,00 6

13 39 Ochotnicza Straż Pożarna Borki Wielkie 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkach Wielkich Olesno Borki Wielkie , ,72 40 Łonak Wojciech 41 Ludowy Zespół Sportowy Borki Wielkie RPO WO Gmina Olesno 2 Gmina Olesno Pozostałości osadnictwa pradziejowego jako atrakcyjna turystyczna na obszarze LGD Górna Prosna Modernizacja boiska sportowego oraz powiększenie terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie budynku szkoły podstawowej Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świerczu w Gminie Olesno Olesno Olesno 28015, ,79 Olesno Borki Wielkie 31015, ,79 SUMA: PROW projektów , ,18 Olesno Olesno , ,00 Olesno Świercze (wieś) , ,09 3 Gmina Olesno Edukacja w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Olesno Wojciechów, Bodzanowice, Wachów, Sowczyce, Borki Wielkie , ,19 4 Gmina Olesno Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu Olesno Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Łowoszów, Sowczyce, Wachów, Wojciechów, Wysoka, Olesno , ,16 5 Gmina Olesno 6 Gmina Olesno 7 Gmina Olesno Rewitalizacja Stadionu Miejskiego oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie E-gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych. Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Północnego poprzez uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich terenów inwestycyjnych Olesno Olesno , ,81 Olesno Olesno , ,47 Olesno Olesno , ,15 8 Gmina Olesno Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie Olesno Olesno , ,21 9 Gmina Olesno Większe możliwości - lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół Olesno Olesno , ,56 10 BRADAS Adam i Jan Tyrała Sp. Jawna 11 REVVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 12 BRADAS Adam i Jan Tyrała Sp.J. 13 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 14 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Wzrost konkurencyjności BRADAS Adam i Jan Tyrała Sp. Jawna z siedzibą w Oleśnie poprzez zakup i implementację rozwiązań B2B/B2C/B2E Wzrost konkurencyjności firmy REVVE poprzez realizację działań promocyjnych i eksportowych na rynkach zagranicznych "Wdrożenie nowej strategii i rozwój sprzedaży eksportowej firmy BRADAS Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna" 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania Nowe Produkty i usługi - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania. Olesno Olesno , ,50 Olesno Olesno , ,81 Olesno Olesno , ,47 Olesno b/d , ,00 Olesno b/d , ,36 15 Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu (projekt realizowany na terenie 19 gmin) Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim. Olesno Olesno , ,18 7

14 16 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (projekt realizowany na terenie 40 gmin) (projekt realizowany na terenie 12 gmin) Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A 4 Gogolin i Olszowa. Etap I. Zadanie 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km ,48 do km ,52 Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 4. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów od km do km 4+725". Poprawa dostępności do węzłów autostrady A 4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w. Świercze wraz z przebudową drogi w km , ,40 Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej i ekologicznej Olesno Olesno , ,00 Olesno Olesno, Łowoszów , ,04 Olesno Olesno, Wachowice, Leśna, Wysoka , ,79 Olesno Olesno, Świercze (wieś) , ,65 Olesno b/d , ,27 21 Powiat Opolski (projekt realizowany na terenie 13 gmin) E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego Olesno Olesno , ,42 22 PROW (projekt realizowany na terenie 25 gmin) Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy Olesno Olesno , ,65 SUMA: RPO WO projekty , ,78 1 Gmina Olesno Budowa obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Oleśnie Olesno Olesno , ,00 2 Floortech Grzegorz Wróbel Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń Olesno Kozłowice 97060, ,57 3 KOJ AGNIESZKA EWA PSYCHOgab - usługi pracowni psychologicznej Olesno Olesno 60000, ,00 4 Zakład Stolarski HART - Roman Giza Inwestycja w innowacyjny system odpylający Olesno Borki Wielkie , ,14 5 Firma usługowa Karolina Jonek Rozwój FIRMY USŁUGOWEJ KAROLINA JONEK. Olesno Stare Olesno , ,00 6 WYDRUKI Sp. z o.o. Budowa ośrodka wypoczynkowego "Źródła Dobrej" początku Doliny Stobrawy z infrastrukturą noclegowo-rekreacyjną i farmy fotowoltaicznej powiązanej z ogrzewaniem innowacyjnego ośrodka Olesno Leśna , ,64 7 Łukasz Brodacki Podjęcie działalności gospodarczej pod nazwą "LUK-MEBEL" Łukasz Brodacki Olesno Olesno , ,00 8 Agro Centrum Olesno Barbara Buchta INTERREG V-A RCZ-PL Inwestycja polegająca na zakupie niezbędnego sprzętu i wyposażenia do Innowacyjnego Budynku Handlowo-Usługowego z częścią biurową Olesno Olesno , ,12 SUMA: PROW projektów , ,47 1 Gmina Olesno Poznajmy się - prezentacja polsko-czeskiej kultury, kuchni i języka Olesno b/d 12277, ,60 2 Gmina Olesno Żyjemy wspólnie Olesno b/d 74551, ,92 3 Gmina Olesno Solnym szlakiem z Moraw do Olesna Olesno b/d 91464, ,56 4 Gmina Olesno Polsko-czeskie partnerstwo bez granic Olesno b/d 89495, ,28 8

15 5 Gmina Olesno Łączy nas granica - poznajmy Czeskich przyjaciół! Olesno Olesno , ,20 SUMA: INTERREG V-A RCZ-PL projektów SUMA PROGRAMY OPERACYJNE: GMINA OLESNO projektów , , , ,36 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZDW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Dofinansowanie z BW 1 Odnowa nawierzchni na dr. woj.nr 494 na odcinku Olesno-Bodzanowice Olesno Olesno, Bodzanowice , ,00 2 Odnowa nawierzchni na dr. woj.nr 494 na odcinku Olesno-Bodzanowice Olesno Olesno, Bodzanowice , ,00 3 Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w km w m.bodzanowice Olesno Bodzanowice , ,00 4 Remont kładki dla pieszych zlokalizowanej w Oleśnie nad torami linii kolejowej nr 143 Kalety-Wrocław Mikołajów (km 50,720) Olesno Olesno , ,00 SUMA: PROJEKTY ZDW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA - 4 projekty SUMA PROGRAMY OPERACYJNE I BUDŻET WOJEWÓDZTWA: GMINA OLESNO projektów , , , ,36 9

16 GMINA DOBRODZIEŃ RPO WO Gmina Dobrodzień Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu Dobrodzień Dobrodzień , ,82 2 Gmina Dobrodzień 'Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnew Błachowie oraz zwiekszenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień' Dobrodzień Dobrodzień, Błachów, Bzinica Nowa , ,74 3 MD CONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 MD CONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 MD CONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dobrodzieńskie Centrum Biznesu: profesjonalne usługi okołobiznesowe dla przedsiębiorców z Opolszczyzny. APARTAMENT PRZYSZŁOŚCI nowoczesne laboratorium B+R utworzone w strukturze MD CONNECT w celu prowadzenia badań w zakresie wzorcowych rozwiązań dot. aranżacji i wyposażenia wnętrz. Doposażenie nowoczesnego laboratorium w celu kompleksowej oceny reakcji mimowolnych ze względu na preferencje estetyczne Dobrodzień Dobrodzień , ,68 Dobrodzień Dobrodzień , ,02 Dobrodzień Dobrodzień , ,49 6 Bernard Gaida Agencja Usługowo Handlowa 'Gaber' ; 'Gaber- plus' Budowa hali magazynowej z konfekcjonowaniem w Dobrodzieniu Dobrodzień Dobrodzień , ,50 7 Bernard Gaida Agencja Usługowo Handlowa 'Gaber' ; 'Gaber- plus' Wyposażenie magazynu, zakup maszyny do cięcia wraz z osprzętem Dobrodzień Dobrodzień , ,72 8 Stacja Paliw NK - Kinga Wieschollek Stacja Paliw NK przy drodze wojewódzkiej 901 Dobrodzień Rzędowice , ,11 9 Zakład Ogólnobudowlany HARDACH Harald Janik Rozbudowa zakładu ogólnobudowlanego HARDACH w Gosławicach Dobrodzień Gosławice , ,44 10 Piotr Nowak JNP Meble Nowak Zakup wyposażenia do nowego zakładu produkcyjnego Dobrodzień Dobrodzień , ,67 11 IT CONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Outsourcing w informatyce nowe na Opolszczyźnie usługi udostępniania systemów IT do zarządzania przepływem informacji w firmie. Dobrodzień Dobrodzień , ,47 12 Czapla Paweł, Jesiołowski Edward, Ceglarek Rajnhold, Kopyto Jacek Zakład Produkcyjno Usługowy Promet Spółka Cywilna Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy PROMET poprzez zakup innowacyjnych maszyn produkcyjnych. Dobrodzień Dobrodzień , ,75 13 MEBEL RUST Marian Rust Wzrost konkurencyjności firmy MEBEL RUST poprzez wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych produktów Dobrodzień Pludry , ,86 14 Zakład Ślusarski Józef Czaja Zakup i wdrożenie innowacyjnej wycinarki laserowej w zakładzie ślusarskim. Dobrodzień Szemrowice , ,25 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dobrodzień b/d , ,00 16 Fundacja Rozwoju Śląska Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO Dobrodzień b/d , ,95 17 Ochotnicza Straż Pożarna Szemrowice Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem do ochrony szlaków komunikacyjnych Dobrodzień Szemrowice , ,29 18 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara od km do km Dobrodzień Bzinica Stara , ,84 19 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km (na odcinku Nowy Wachów Kocury), (w m. Dobrodzień), (na odcinku Pludry Pietraszów). Olesno, Dobrodzień, Zębowice Kocury, Dobrodzień, Pludry, Pietraszów , ,69 10

17 20 21 (projekt realizowany na terenie 58 gmin) (projekt realizowany na terenie 58 gmin) Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości Dobrodzień Dobrodzień , ,58 Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości - etap II Dobrodzień Dobrodzień , ,79 22 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej (projekt realizowany na terenie 28 gmin) Wyposażenie 28 gabinetów rehabilitacyjnych NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej w sprzęt medyczny. Dobrodzień Dobrodzień , ,79 PO KL SUMA: RPO WO projekty , ,45 1 Gmina Dobrodzień Dajmy im szansę - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień Dobrodzień b/d , ,90 2 Gmina Dobrodzień "Dajmy im szansę - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień" Dobrodzień b/d , ,85 3 Gmina Dobrodzień Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dobrodzień Dobrodzień b/d , ,24 4 Gmina Dobrodzień Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój Dobrodzień b/d , ,94 5 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu 6 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Stawiamy na lepsze jutro - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień Stawiamy na lepsze jutro - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień Dobrodzień b/d , ,34 Dobrodzień b/d , ,04 7 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz Świetlica wiejska- szansą rozwoju dla dorosłych i dla dzieci Dobrodzień b/d , , Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Otwarte drzwi w przyszłość Dobrodzień b/d , ,69 Kreatywna szkoła - Lubię to! Dobrodzień b/d , ,05 10 Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej ZAWADZKIE Idę przez życie z piłką w ręku Zawadzkie, Jemielnica, Dobrodzień b/d , , Izba Gospodarcza "Śląsk" (projekt realizowany na terenie 44 gmin) Fundacja Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Lublinie - Nauka i Rozwój Lubelszczyzny (projekt realizowany na terenie 15 gmin) PROW Gmina Dobrodzień 2 Gmina Dobrodzień 3 Gmina Dobrodzień MŁODZI AKTYWNI NA RYNKU PRACY Dobrodzień b/d , ,53 Czas na zmianę Dobrodzień b/d , ,36 Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni "Delfin" w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5 Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu SUMA: PO KL projektów , ,20 Dobrodzień Dobrodzień , ,00 Dobrodzień Dobrodzień , ,00 Dobrodzień Szemrowice, Warłów , ,00 11

18 4 Gmina Dobrodzień 5 Gmina Dobrodzień Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu Budowa chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach Dobrodzień Dobrodzień , ,30 Dobrodzień Rzędowice , ,50 6 Gmina Dobrodzień Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z remizą OSP we wsi Kocury Dobrodzień Kocury , ,22 7 Gmina Dobrodzień Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu Dobrodzień Dobrodzień , ,00 8 Gmina Dobrodzień Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek Dobrodzień Dobrodzień , ,00 9 Gmina Dobrodzień Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach Dobrodzień Pludry , ,49 10 Gmina Dobrodzień Opracowanie publikacji "Portrety wsi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność". Dobrodzień Dobrodzień , ,70 11 Gmina Dobrodzień Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej - historycznej ozdoby wioski Dobrodzień Bzinica Nowa , ,40 12 Gmina Dobrodzień Dobrodzień na pocztówce i fotografii Dobrodzień Dobrodzień , ,60 13 Gmina Dobrodzień Historia DOBRODZIEŃSKIEGO RZEMIOSŁA STOLARSKIEGO. Wystawa mobilna Dobrodzień Dobrodzień , ,00 14 Gmina Dobrodzień 15 Gmina Dobrodzień Dobrodzień miastem partnerskim Haan i Czortkowa - wydanie publikacji z okazji X- lecia podpisania umów partnerskich Jubileusz 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu połączony z Pierwszym Przeglądem Piosenki Strażackiej Dobrodzień Dobrodzień , ,20 Dobrodzień Dobrodzień , ,56 16 Gmina Dobrodzień Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu Dobrodzień Dobrodzień , ,00 17 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu Promocja walorów Krainy Dinozaurów poprzez organizację ogólnopolskiego biegu długodystansowego "Dobrodzieńska Dycha" Dobrodzień Dobrodzień , ,56 18 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu Dobrodzieńska Seta 2013 Dobrodzień Dobrodzień 8 100, ,00 19 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 20 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 21 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" XVII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Źródło" Doposażenie zespołów działających przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu poprzez zakup fortepianu Doposażenie zespołów działających przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu poprzez zakup strojów Dobrodzień Dobrodzień , ,86 Dobrodzień Dobrodzień , ,00 Dobrodzień Dobrodzień , ,43 Majówka Kocury 2010 Dobrodzień Kocury , ,92 Majówka Kocury 2011 Dobrodzień Kocury , ,08 "400-lecie Kocur z historią i tradycją do przyszłości" Dobrodzień Kocury , ,14 Dbajmy o lokalną historię Dobrodzień Kocury , ,88 Historia w fotografii zamknięta Dobrodzień Kocury, Malichów , ,84 12

19 27 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" Promocja Grupy Odnowy Wsi w Kocurach - pobudź swoją wyobraźnię Dobrodzień Kocury , ,58 28 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej Swojskie i zdrowe Dobrodzień Dobrodzień 7 599, ,51 29 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej Kuchnia to podstawa Dobrodzień Rzędowice , ,61 30 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej Poznać i zapamiętać Dobrodzień Rzędowice , ,36 31 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz Adaptacja pomieszczeń wraz z aneksem kuchennym Dobrodzień Główczyce 34990, ,00 32 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz Remont świetlicy wiejskiej Dobrodzień Główczyce 39214, ,29 33 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Pludrach Dobrodzień Pludry 32348, ,38 34 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej w Pludrach Dobrodzień Pludry 16420, ,40 35 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów Wyposażenie świetlicy w zaplecze kuchenne Dobrodzień Pludry 24993, ,88 36 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka 37 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bzinica Stara Dobrodzień Bzinica Stara , ,55 Poprawa funkcjonalności Centrum Aktywności Wiejskiej w Szemrowicach poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania Dobrodzień Szemrowice , ,32 38 Stowarzyszenie Karolinka Odnowienie grobu Karolinki - najpopularniejszej Opolanki Dobrodzień Bzinica Nowa, Bzinica Stara 6 516, ,52 39 Klub Sportowy Start Doposażenie Klubu Sportowego Start Dobrodzień Dobrodzień Dobrodzień 5 291, ,24 RPO WO SUMA: PROW projektów , ,32 1 Gmina Dobrodzień Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu. Dobrodzień Dobrodzień , ,04 2 Gmina Dobrodzień Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu Dobrodzień Dobrodzień , ,00 3 Gmina Dobrodzień Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu Dobrodzień Dobrodzień , ,95 4 MEBEL RUST Marian Rust 5 "MEBEL RUST" Marian Rust 6 MEBEL RUST Marian Rust 7 Witt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt B+R dotyczący innowacyjnej technologii uszlachetniania powierzchni elementów meblowych Wzrost innowacyjności oferowanych produktów i usług w wyniku wdrożenia w Mebel Rust systemu typu B2E, B2C i B2B. Zwiększenie współpracy gospodarczej i promocja nowych produktów/usług na nowych rynkach zagranicznych Rozwój eksportu Witt sp. z o.o. na rynku USA dzięki szeroko zakrojonym działaniom marketingowym Dobrodzień Pludry , ,45 Dobrodzień Pludry , ,00 Dobrodzień Pludry , ,62 Dobrodzień Dobrodzień , ,45 8 FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Mikroświat - makrowiedza. Edukacyjne ewolucje. Dobrodzień Dobrodzień , ,00 13

20 9 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (projekt realizowany na terenie 12 gmin) Nowe Produkty i usługi - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury Dobrodzień od km ,00 do km ,17. Dobrodzień b/d , ,05 Dobrodzień Warłów, Rzędowice, Dobrodzień , ,52 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Dobrodzień Dobrodzień , , PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO (projekt realizowany na terenie 41 gmin) PROFES SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA (projekt realizowany na terenie 10 gmin) Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą" (projekt realizowany na terenie 41 gmin) Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą" (projekt realizowany na terenie 41 gmin) (projekt realizowany na terenie 25 gmin) Czas na START Dobrodzień b/d , ,04 Twoje życie - nasza wspólna sprawa II Dobrodzień Dobrodzień , ,33 Skok po sukces Dobrodzień b/d , ,00 Skok wzwyż Dobrodzień b/d , ,25 Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy Dobrodzień Dobrodzień , ,65 17 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 Dobrodzień Błachów, Bzinica Stara, Dobrodzień , ,20 SUMA: RPO WO projektów , ,26 PROW Gmina Dobrodzień Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina Dobrodzień Zwóz, Główczyce, Rędzina , ,00 2 Gmina Dobrodzień Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego Dobrodzień Dobrodzień , ,00 3 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" Z Dinozaurem w terenie 4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów 5 6 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów "Brzozowa Dolina" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice cały obszar LGD , ,96 cały obszar LGD , ,68 "Śladami dinozaura" - naturalny plac zabaw i siłownia zewnętrzna Dobrodzień Kocury , ,06 Utworzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego Dobrodzień Bzinica Stara , ,74 7 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza Budowa placu zabaw w Myślinie Dobrodzień Myślina , ,30 8 Agnieszka Stellmach W sam raz dla turysty Dobrodzień Dobrodzień , ,00 9 Stellmach.pl Krzysztof Stellmach Podniesienie standardu punktu handlowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia Dobrodzień Dobrodzień , ,50 SUMA: PROW projektów , ,24 14

2.8 POWIAT OLESKI INFORMACJE PODSTAWOWE

2.8 POWIAT OLESKI INFORMACJE PODSTAWOWE 2.8 POWIAT OLESKI INFORMACJE PODSTAWOWE Niniejsza informacja przedstawia projekty realizowane w latach 2007-2018 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013; Programu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.

UCHWAŁA NR XXXV/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. UCHWAŁA NR XXXV/294/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

UCHWAŁA NR XVII/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. UCHWAŁA NR XVII/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

GMINA DOBRODZIEŃ W LATACH 2011-2012

GMINA DOBRODZIEŃ W LATACH 2011-2012 GMINA DOBRODZIEŃ W LATACH 2011-2012 INWESTYCJE DROGOWE Nawierzchnie dróg z podbudową W latach 2011/2012 na wykonanie nawierzchni dróg wydano kwotę1.671.000,00 zł Bąki - ul. Stawowa Główczyce - ul. Rolna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/384/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR L/384/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR L/384/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNO REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY OLESNO W 2009 ROKU

WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNO REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY OLESNO W 2009 ROKU 2009 WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNO REMONTOWE ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY OLESNO W 2009 ROKU Urząd Miejski Urząd w Miejski Oleśnie w Oleśnie Olesno 2010 2010 DROGI GMINNE (6,4 km) ul. Leśna w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/ 160 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/366/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/366/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR XLVIII/366/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/388/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR LI/388/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR LI/388/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/248/13

UCHWAŁA NR VIII/248/13 UCHWAŁA NR VIII/248/13 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górna Prosna z dnia 7.01.2013 W sprawie ustalenia listy rankingowej operacji dla działania małe projekty Na podstawie 20 ust. 4 Statutu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ

DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 1 DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2013 2 Szanowni Państwo, w związku z kończącym się okresem programowania 2007-2013, pragnę przedstawić Państwu dotacje, które udało się pozyskać dla gminy Dobrodzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/405/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR LII/405/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR LII/405/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 3 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 3 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/242/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018r.

UCHWAŁA NR XL/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018r. UCHWAŁA NR XL/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/378/14

UCHWAŁA NR XI/378/14 UCHWAŁA NR XI/378/14 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górna Prosna z dnia 26.08.2014 W sprawie ustalenia listy rankingowej operacji dla działania małe projekty Na podstawie 20 ust. 4 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/423/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR LV/423/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR LV/423/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r.

UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r. UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 540/2018 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

DOTACJE UNIJNE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 1 DOTACJE UNIJNE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2 INWESTYCJE współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zrealizowane na terenie Gminy Olesno w latach 2007-2014 3 I. Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/414/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok

UCHWAŁA NR LIV/414/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok UCHWAŁA NR LIV/414/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego W latach 2007 2014 Gmina Olesno zrealizowała zadania inwestycyjne na łączna kwotę 44 113 325,50 zł i pozyskała łącznie 23 529 016,08 zł dotacji z RPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/329/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.

UCHWAŁA NR XXXIX/329/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. UCHWAŁA NR XXXIX/329/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ

DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 1 DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2012 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 3 Lp. Dł. drogi Cena brutto zł Dotacja FOGR 1. Pludry, ul.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji GMINA ROJEWO Zadania inwestycyjne w kadencji 2010 2014 Rok 2011 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie Zmodernizowano stację uzdatniania wody (SUW) w Rojewie koszt całkowity przebudowy 114.725,22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIII/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok UCHWAŁA NR XIII/22/206 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 206 rok Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

UCHWAŁA NR XXVII/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. UCHWAŁA NR XXVII/233/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 412/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04.07.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2017 ROKU

PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2017 ROKU PODSUMOWANIE INWESTYCJI GMINY NOWY ŻMIGRÓD W 2017 ROKU Poniesione wydatki inwestycyjne w 2017 r. na łączną kwotę 4 675 315,77 zł Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie Wartość inwestycji: 4 042 349,15

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku 2008-2015 Wnioski z gminy Gródek nad Dunajcem w ramach całego działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju GMINA GRÓDEK NAD DUNACJEM Wnioski niewybrane

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 438/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31.10.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Źródła finansowania w Koszty Wartość

Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Źródła finansowania w Koszty Wartość Załącznik Nr 16 do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/36/10. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górna Prosna z dnia r

UCHWAŁA NR II/36/10. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górna Prosna z dnia r UCHWAŁA NR II/36/10 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górna Prosna z dnia 18.03.2010r W sprawie ustalenia listy rankingowej operacji dla działania Małe projekty Na podstawie 20 ust. 4 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Realizowany projekt Czas realizacji Miejsce realizacji Koszt 2005-2006 2006-2007. III kw.2002r.- IV kw.2004r

Realizowany projekt Czas realizacji Miejsce realizacji Koszt 2005-2006 2006-2007. III kw.2002r.- IV kw.2004r Nazwa partnera Realizowany projekt Czas realizacji Miejsce realizacji Koszt Polska Cerekiew ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 12 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 listopada 2017 r.

Opole, dnia 12 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 grudnia 2017 r. Poz. 3182 UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

UCHWAŁA NR XIV/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. UCHWAŁA NR XIV/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło sie w dniu 12 maja 2015 roku.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło sie w dniu 12 maja 2015 roku. Rada Miejska w Dobrodzieniu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło sie w dniu 12 maja 2015 roku. Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania Źródło Wkład własny Gminy PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI

Lp. Nazwa projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania Źródło Wkład własny Gminy PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH BĄDŻ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017 z uwzględnieniem kwoty pozyskanego dofinansowania stan na 18.04.2017 r. Lp. Nazwa projektu Wartość całkowita Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY SARNAKI

INWESTYCJE GMINY SARNAKI INWESTYCJE GMINY SARNAKI 2010-2014 1. Inwestycje realizowane przez Gminę Sarnaki z współfinansowaniem ze środków zewnętrznych. 1) Nazwa Projektu: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej z wyznaczeniem świetlicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

UCHWAŁA NR XXVIII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. UCHWAŁA NR XXVIII/236/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.

UCHWAŁA NR XXXVI/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. UCHWAŁA NR XXXVI/302/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego Program Działanie Nazwa zadania Wartość zadania (zł) 1.1. Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi Infrastruktura powiatowej nr 2047C do granicy gminy Kikół w Suminie o drogowa długości 2713,03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

UCHWAŁA NR XXVI/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. UCHWAŁA NR XXVI/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIII/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Projekt z dnia 10 sierpnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Projekt z dnia 14 sierpnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 414/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

Zadania Inwestycyjne 2016

Zadania Inwestycyjne 2016 Zadania Inwestycyjne 2016 czwartek, 23 czerwca 2016 Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w miejscowości Niedzica szacowany koszt 1 263 632,07 zł kwota po przetargu 1 366 983,53 zł środki w budżecie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA TOMASZÓW LUBELSKI Załącznik Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7

Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Strona 1 z 7 Załącznik do Uchwały RM Nr XXIV/402/2008. Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja w

Bardziej szczegółowo

Lista projektów. Tytuł projektu Wymiana drewnianych drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Sączowie

Lista projektów. Tytuł projektu Wymiana drewnianych drzwi wejściowych w zabytkowym kościele w Sączowie Załącznik do Uchwały Nr XII/175/12 Rady Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica z dnia 16 sierpnia 2012r. Lista projektów wybranych do w ramach budżetu LGD w V naborze wniosków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28 /2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.

UCHWAŁA NR IV/28 /2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. UCHWAŁA NR IV/28 /2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wysokość wkładu. Wnioskowana kwota z Kontraktu w PLN. Opole, Przysiecz, Promocja regionu Zimnice Wielkie, opolskiego na 9 Dąbrówka, Międzynarodowych

Wysokość wkładu. Wnioskowana kwota z Kontraktu w PLN. Opole, Przysiecz, Promocja regionu Zimnice Wielkie, opolskiego na 9 Dąbrówka, Międzynarodowych maksymalnej Rzymskokatolicka Przebudowa Farskiej Parafia p.w. Św. 1 KW-2006-II.2.1.2/09 Stodoły w Jełowej na 97,88 220 604 110 604 110 000 49,86 1 0 Opole Łubniany Jełowa 15.07.2006 31.10.2006 Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie. Wieliszewska Akademia r r , ,00 zakończony i Przyszłości 2 Lp. Nazwa zadania/tytuł u Data złożenia wniosku Data podpisania umowy o dofinansowanie Koszty całkowite u Kwota przyznanego dofinansowania Stan 1 Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo