Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra"

Transkrypt

1 Temat: E-bank oraz inne e-usługi. Technologia elektroniczna została po raz pierwszy zastosowana w samym centrum systemu bankowego Stanów Zjednoczonych w Systemie Komunikacji Rezerwy Federalnej (Fedwire). Początkowo proces wdrażania technologii wydawał się być dość powolny. Pomimo, że system Fedwire działał od 1920 roku, w którym to odnotował ponad transferów środków pieniężnych, większość informacji wymienianych między klientem korporacyjnym a bankiem miała formę papierowoą, aż do lat 60 ubiegłego stulecia. Pierwszy bankomat uruchomiono w 1964 r. w Stanach Zjednoczonych, w Europie - w Wielkiej Brytanii w 1967 r., rok później we Francji, Szwajcarii i Szwecji. Na przełomie lat 60. i 70. pojawiły się one w Japonii. W 1995 r. Security First Network Bank w USA umożliwił świadczenie usług bankowych poprzez Internet, zaś transakcje internetowe w Europie były po raz pierwszy świadczone w 1996 r. przez banki fińskie i szwedzkie. W Polsce pierwszą formą bankowości elektronicznej były bankomaty, które zainstalował Bank Pekao S.A. w roku 1990 r. Karty płatnicze dopuszczono do użycia w 1993 r. za sprawą Zarządzenia Prezesa NBP (z 11 grudnia 1992 r.) Efektywność systemów bankowości elektronicznej była hamowana głównie przez następujące czynniki: Niedostosowanie technologii komunikacyjnej do lokalnego czy globalnego wykorzystania banki i klenci nie mogli się komunikować w swoich własnych organizacjach, ponad granicami państw oraz między sobą. Niekompatybilne systemy większości firm i banków zdarzało się, że nawet różne oddziały tego samego banku miały odmienne systemy. Brak współpracy producentów sprzętu informatycznego przy tworzeniu jednolitych standardów technologicznych, które umożliwiałyby bezpośrednią wymianę danych między systemami komputerowymi. Wysokie ceny sprzętu komputerowego i oprogramowania w stosunku do oszczędności, jakie miało przynieść ich zastosowanie.

2 Rodzaje bankowości elektronicznej W literaturze przedmiotu można spotkać się z następującymi terminami odnoszącymi się do jednej z form oraz podstawowych narzędzi bankowości elektronicznej (jej miejsce w e- biznesie przedstawia rysunek nr 5): bankowość domowa, PC (home/corporate banking, PC banking), systemy self-bankingu (bankomaty), systemy EFT-POS, bankowość telefoniczna (phone banking), bankowość internetowa (internet banking). Rysunek 1 Miejsce bankowości elektronicznej w obszarze e-biznesu Bankowość elektroniczna PC - bankowość Home banking Internet banking Bankowość samoobsługowa Inne elektroniczne kanały dystrybucji Bankowość mobilna i telefoniczna Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gospodarowicza Bankowość elektroniczna Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2005r. Pojęcia home bankingu i corporate bankingu oznaczają usługi umożliwiające korzystanie przez klienta z zasobów systemu informatycznego banku poprzez wykorzystanie systemu informatycznego klienta, przy czym termin home banking używa się w odniesieniu do klientów indywidualnych, natomiast corporate banking (lub tele banking) oznacza usługę skierowaną do klientów instytucjonalnych. Home banking umożliwia klientom sprawdzanie salda na swym rachunku w wygodny sposób oraz dokonywanie różnych transakcji bankowości online np.: zlecenie przelewów, zakładanie lokat, płacenie rachunków oraz sprawdzanie stanu konta. W jego skład wchodzi także obsługa telefoniczna rachunku, czy dokonywanie transakcji przy pomocy telefonu komórkowego. Często jest tak, że aby klient mógł korzystać z usług home-bankingu, konieczna jest wizyta pracownika banku u klienta instalacja specjalistycznego oprogramowania, itp. Bank BRE S.A. jako pierwszy w Polsce wprowadził w połowie lat dziewięćdziesiątych systemy home/corporate banking. Home banking umożliwia klientowi przede wszystkim :

3 składanie zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych, korzystanie z poczty elektronicznej, całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach w banku, składanie dyspozycji bankowych takich, jak zastrzeżenie i anulowanie zastrzeżenia czeków, wydanie opinii bankowej itd., stały dostęp do informacji o kursach walut, oprocentowania lokat i kredytów, zakładanie lokat terminowych. Z kolei systemy self bankingu i EFT-POS charakteryzują się tym, że karta płatnicza jest niezbędnym środkiem transakcji bankowej. Systemy bankowe self bankingu realizowane są poprzez najstarszą formą bankowości elektronicznej tradycyjne bankomaty. Geneza bankomatów, inaczej bankowych punktów samoobsługowych, jest taka, iż bankom nie opłacałoby się wszędzie budować swoich placówek. Koszty budowy wielu placówek byłyby dla banków ogromnym obciążeniem i dlatego powstały bankomaty, które bez udziału pracowników banku, pozwalają społeczeństwu pobierać środki pieniężne (gotówkę) lub sprawdzać aktualny stan swojego rachunku bankowego. Niektóre bankowe punkty samoobsługowe pozwalają także na ulokowanie depozytu, obsługę czeków, wydanie dyspozycji książeczki czekowej i historii rachunku lub nawet zaciąganie kredytów, lecz tych punktów jest niewiele wiąże to się z tym, iż ludzie najczęściej potrzebują gotówki. Koszt bankomatu jest o wiele mniejszy niż koszt budowy osobnego oddziału banku, dlatego też banki organizują siatkę bankmatów w miastach, jak i również w mniejszych miejscowościach. Najczęściej można je spotkać w centrach miast, centrach handlowych, supermarketach. Systemy EFT-POS, czyli Electrinc Funds Transfer-Points-of-Sale, integrują systemy informatyczne banków z inteligentnymi kasami sektora handlowego. Proces płacenia kartą płatniczą w tym systemie polega na tym, iż sprzedawca, w momencie gdy klient coś kupuje, łączy się z bankiem klienta (poprzez terminal POS), który identyfikuje właściciela karty oraz sprawdza czy dana transakcja może być zrealizowana i czy ma on wystarczająco środków na rachunku. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, konto klienta zostaje obciążone i pomniejszone o kwotę danej transakcji. Jeśli te systemy kiedyś mogły komuś się wydawać szczytem możliwości technologicznych, to pewnie zszokowałby go fakt powstania bankowości telefonicznej.

4 Bankowość telefoniczna (Phone Banking) jest kolejnym trafnym, jak się okazuje, kanałem komunikacyjnym łączącym klienta z bankiem. Wszystko, co jest wymagane do przeprowadzenia na przykład transakcji finansowych to telefon komórkowy, a nawet telefon stacjonarny (wymagana jest funckja tonowego wybierania numerów). Operacje dokonywane w ten sposób nazywane są również operacjami z udziałem call-center. Zarządzać środkami na rachunku można po prawidłowym wpisaniu na telefonie naszego numeru konta i tzw. numeru PIN (znany on jest tylko właścicielowi rachunku). Od strony tele-informatycznej proces ten przypomina korzystanie z poczty głosowej czy zasilenie telefonu komórkowego (telefon "na kartę", bez abonamentu). Od strony banku uruchomiona zostaje automatyczna obsługa (nagrane sekwencje zdań), która "prowadzi" nas do czynności, którą chcemy wykonać. Obecnie wszystkie banki mające uruchomioną bankowość telefoniczną, mają dodatkowo opcję połączenia się z operatorem obsługującym bardziej skomplikowane operacje. Proces obsługi jest naprawdę bardzo prosty i każdy człowiek używający telefonu jest w stanie przejść przez niego bez jakichkolwiek trudności. Taki tryb komunikacji klienta z bankiem jest zdecydowanie tańszy dla banku, a co ważniejsze dla odbiorców usługi. Koszt telefonu do banku (nie do oddziału, tylko do specjalnej infolinii) jest zdecydowanie mniejszy niż koszt fizycznego odwiedzenia placówki banku. Dzielimy operacje dokonywane za pomocą telefonu na operacje aktywne oraz pasywne. Te ostatnie dotyczą klientów, którzy chcą tylko pobrać informacje o zmianie czy stanie salda swojego konta. Dodatkowo czasami teleserwisy pozwalają na sporządzenie okresu historii zmian salda czy udzielenie informacji o oprocentowaniu depozytów, kredytów czy wreszcie kart płatniczych wszystko jedynie poprzez wykorzystanie telefonu, który teraz prawie każdy posiada. Natomiast do operacji aktywnych zaliczamy między innymi : 1) Dokonywanie płatności rachunków klient podaje kilka rachunków obcych, na które będzie dokonywał przelewów. I tak płatność np rachunku za energię będzie miał pod klawiszem nr 1. Po zalogowaniu się do swojego rachunku, klient wciska klawisz 1 i podaje kwotę jaka ma być przelana na konto. Rachunek za energie zapłacony bez stania w kolejce oraz bez tracenia czasu. 2) Przelewy między rachunkami własnymi klienta obciążenie wybranego rachunku własnego i jednoczesne uznanie innego rachunku własnego klienta. 3) Operacje na lokatch terminowych otwieranie, likwidowanie oraz pobieranie informacji na temat otwartych lokat.

5 Dodatkowym atutem i możliwością w bankowości telefonicznej jest kontaktowanie się klienta z bankiem za pomocą komunikatów SMS (SMS Banking) wysyłanych przez telefony komórkowe (sieć GSM). Nie istnieje zatem nawet komunikacja werbalna czy potrzeba funkcjonowania automatycznych bankowych operatorów. Istnieją dwa sposoby dostępu do usługi SMS powiadamianie (push) i pobieranie (pull). Pierwszy sposób to wysyłanie SMS przez klienta do banku z żądaniem określonych informacji salda rachunku, historii transakcji na rachunku czy notowań kursów walut. Drugi sposób jest bardzo przydatny dla klienta, gdyż jest to zdawanie przez bank relacji o tym, co dzieje się na określonym rachunku. Bank informuje o zmianie stanu rachunku czy pojawieniu się debetu na koncie. EFT-POS, czyli Electrinc Funds Transfer-Points-of-Sale elektroniczny transfer środków - punkt sprzedaży Z kolei systemy self bankingu i EFT-POS charakteryzują się tym, że karta płatnicza jest niezbędnym środkiem transakcji bankowej. Systemy bankowe self bankingu realizowane są poprzez najstarszą formą bankowości elektronicznej tradycyjne bankomaty. Bezpieczeństwo Aby zapewnić bezpieczeństwo w e-banku stosuje się m.in. - podpis elektroniczny - szyfrowanie - tokeny - lista haseł jednorazowych - hasła Token - generator kodów jednorazowych urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji internetowych, najczęściej bankowych. Jego działanie polega na generowaniu ciągów cyfr, które trrzeba wpisać w odpowiednie pole na stronie internetowej banku. Wpisany kod jest porównywany z kodem wygenerowanym w tym czasie na serwerze w banku. Dopiero po ustaleniu zgodności kodów udostępniane jest konto. Drugi rodzaj tokena ma dodatkowo klawiaturę z której wpisujemy kod. Lista haseł jednorazowych służy do bezpiecznej autoryzacji transakcji w systemie

6 bankowości elektronicznej. Lista składa się z kilkadziesięciu losowo wybranych liczb, np. 80 siedmiocyfrowych haseł poprzedzonych trzycyfrowymi numerami porządkowymi. Hasła te są generowanie przez system informatyczny indywidualnie dla każdego Klienta. Podpis elektroniczny to zbiór danych w postaci elektronicznej jednoznacznie identyfikujących osobępodpisaną pod dokumentem Szyfrowanie a) Szyfrowanie symetryczne Szyfrowanie symetryczne wykorzystuje jeden tajny kod (klucz) - ten sam zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania wiadomości. Oznacza to, że znając ciąg użyty do utajnienia wiadomości, można ją odtajnić. Z tego powody metoda ta nie jest doskonała. Musimy bowiem dysponować sposobem bezpiecznego przekazania tajnego klucza drugiej osobie, ponieważ jeśli dostanie się on w niepowołane ręce, wówczas cała korespondencja przestanie być bezpieczna. Po drugie, obie strony muszą być przekonane, że żadna z nich nie przekazała kodu nikomu obcemu. Po trzecie wreszcie, nie istnieje możliwość sprawdzenia, przez kogo została zaszyfrowana wiadomość. Dużymi zaletami takiego szyfrowania jest jednak jego szybkość, wydajność oraz odporność na próby złamania. b) Szyfrowanie asymetryczne (klucz publiczny i prywatny, podpisy cyfrowe) Szyfrowanie asymetryczne wykorzystuje dwa klucze: publiczny (dostępny dla wszystkich) i prywatny (znany tylko właścicielowi). Cechą charakterystyczną jest fakt, że opublikowanie jednego z kluczy, występującego w parze, nie zdradza drugiego klucza, nawet przy złożonych obliczeniach. Klucz publiczny może być udostępniany np. na stronach WWW. Częstą praktyką jest też umieszczanie ich w podpisach listów. Nie zawsze jest to najlepszym pomysłem, zwłaszcza jeśli klucz jest długi. Pomocne w znajdowaniu kluczy są specjalne serwery, zajmujące się dystrybucją kluczy. Aby zaszyfrować wiadomość do Kowalskiego, musimy dysponować jego kluczem

7 publicznym. Po zaszyfrowaniu, może ona być odszyfrowana tylko i wyłącznie kluczem prywatnym odbiorcy (Kowalskiego). Wysyłając zaszyfrowaną wiadomość możemy być pewni, że nawet jeśli wpadnie w niepowołane ręce, nie zostanie odszyfrowana. Wiadomość odczyta tylko osoba mająca pasujący do klucza publicznego klucz prywatny: w tym wypadku Kowalski BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG v1.2.6 (GNU/Linux) mqgibefepoarbacqvqpkrzs6stbie2xngtuwfxvbsiaheauayk1etddudruzsmox Qdc/NX8/cLq/9+7uzPX8Y/qAZoUyDK4pmBfzy9TmdDzt8/vw7q1z4z6XHfWQ2iuY dea/xyn6rgqcboypiabum8msrezswfasqebjroata51wq7/+otuiv55ykwcg82hv LPSnIwXT5Zkcp/3fg1FROncD/2tVS9Xu7WNZt/3BGXHoxsq9BQiFyW5mGJQCmSUq frrr0bed7sdpk5fkozrcnq9fyhzknw1rchrdricpx2oqocfkiqyutzcbyhmvdxsn FrIKTPUBEA9K2NTNzuAUC1lqy8EmIGIps6y9kh3XDzB13tdGrlD0e02LWq8XEQtJ HXgQA/0c4wNlBGC4cEtCbBijDSdG1W9oTU/m3nc/ARhShDEtQl0vJfK3tMVjm76r 0sQZK/7sh1DriWv6brn3j+hwZ2qxB96aC/busDAgw+T7EcS3JDGdUM2eLdieWr+M vpoooocalg8vq+p3hqb8fategfxtkatcpvtfx2hcx6d6dmsa7bqgqw5kcnplaibo b3nlaya8yw5kcnplakbub3nlay5wbd6izaqteqiajaucqusmgaibawujaeezgayl CQgHAwIDFQIDAxYCAQIeAQIXgAAKCRClQmhlsTRrJ//UAJ0fFpgA12kBxlzOFx7H IF8Gc6H9pQCfWBisl11un2+ThkYlCC+rKo9QD/W5BA0EQUSm9xAQAO2NQc6gUQ4f MUXYObI/7kY7dS55pB2GROmZxY/8+/JUVoceI8Li9EUj8RgMlm8m1c2vROs07fJ4 19xsNGlR0kOp+p5B71yQ+jlhtoVhLJS4bkOj3FtQ8vPq0hmkJME3NtFhwLWKexLh gbc2+pgpecqux3iyshu1td+fvcikbrwro0hkkb0dey+yfwdiywvzuonshczocwpa CDiInSxglL7GXt2A/yXlq+YwCjxYCrYDvAP9OREOtI9JxIfmxQrfOsGEPn71aiAX UtFV3OWcb9hl8JQiYEcu+yC6Ph9NICBzSmEJy1yddUaS3b93ObkrwHHmAbnuwWbF B0s9V1XlzeaPEXyYxfUf8oiY605rDwecNSdWbDI6RaQb2CWOh4naTxtXHhCrnLCp 55FVo5bg/SCp1UAh9Wex0ScWtjxP/NaxgSzwfPr10lNIRaRkL+e4qMNE5EUE1FKf q3na9if0ehzp/wghvzq+ha28sn0xaa3/ithnpwkonm7macp/+2cufyp7j3ge2cvx kk9/fndlmcabfamg4i0hmo+xgmdakna3lmn0wriz0ei8dggfmx+vhs/lpnhd9svd R8NCaPo3mF/4EZU44M3FFPGSo0MoIcZr6Oq/PRlkl7Z/f+M5G9nngbw6GkCXcJES qi9r+ct78b+kgwvswvpqmty0mzyqeufdaamgd/9q8vuxyv9wrz43wg3teyxkhdob CkUG0gb2ryhujC/aSrWBJL0RTTKAf6pl4i5KcRPnSW3Y4BR7KBt2IppRr0YseR3L XI90rYacnE5lwQAToAHqCElFFeL204iLYhvoOfLBWqx7pEcijAX9pLLledUHvOyn c406mx8ls6t+etntpiu7rmawuu08zn1kiijienvsn4vcbedyxueo/xplpsepgjtu YZMx9b3L5VmSZXaNBAvnHxrN1EdHKNdTuLn1NgVgUityknjiVeBwjLLcjAu0wwc2 NUuLozYVo9ZSAupeesAmP4yavBqbZwwNDzhEkDGLaS3FTkWl4neZu7Iy5WTSqlQn oql6nqc5id3crpej3gifyxc44yhmzmxcwfeimmlfq2amwz+vpttunknpu+xe325y GR+W/Tw217uhq2UN/CIvKSm8vawFDYy/S47BsDhlwrJRLLshTMJxF5KELjffDFJv

8 SHxYvcLDTLzPFZaFobm7z2S/OuuZSjkQWum4XzNN+li7DAEYMelzRnbq9t097vUZ mjpjharx40svm3eu2bqjuapbxdvrd6xuora0wqx9omwnghzlp9tatfi0hned6r2e qlmx0c99ayumoqu7mabxs7dbidoh44eiar1q+rqotucbiohm/ch4ldfynkrjrhfd etxyqt0wqtgdwvry1ihpbbgragapbqjbrkb3ahsmbqkb4toaaaojekvcagwxngsn 2/4AoNKUSxceI/in4cTaEOS3I6NxDaU3AKDSvzglLRuzrcDsddCj2caOER1QKg== =Z7zr -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- E-praca, e-nauka, e-zakupy Zalety telepracy: - pracownik nie musi dojeżdżać do pracy - firma oszczędza na stanowisku pracy (na powierzchni i zużyciu sprzętu, materiałów eksploatacyjnych itp.) - zatrudnienie znajdują osoby niepełnosprawne, z terenów wysokiego bezrobocia, kobiety zajmujące się dziećmi - swoboda w organizacji czasu i miejsca pracy. Można ją wykonywać w domu, telewiosce, są to miejsca w których gromadzą się ludzie z lokalnej społeczności mieszkający blisko siebie, ale daleko od miejsca pracy. Takie stanowiska wyposażane są przez firmę w sprzęt komputerowy, w Polsce są jeszcze mało popularne. - poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa - liczą się wyniki a nie czas pracy - większa wydajność pracy i oszczędność czasu pracowników - możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców Wady telepracy - pracownik nie ma możliwości obserwacji stopnia zaangażowania pracowników. - brak bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami - zależność od awaryjności technologii informatycznych - możliwość utraty informacji - wysokie ceny usług telekomunikacyjnych - ograniczenia edukacyjnego wpływu kierownika - ograniczony dostęp do usług telekomunikacyjnych Zgodnie z przyjętą przez Sejm 24 sierpnia br. ustawą telepracownicy na równi z pozostałymi pracownikami firmy będą mieli prawo do awansu oraz szkoleń zawodowych. Oprócz prawnego zabezpieczenia telepracowników przygotowana przez rząd zmiana prawa ma także zachęcić do częstszego korzystania z tej formy zatrudnienia. Telepraca może pomóc w pozyskaniu lub utrzymaniu zatrudnienia zwłaszcza rodzicom, osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom terenów wiejskich.

9 Osoba, która zgodziła się wykonywać pracę na odległość, rozpoczynając ją nie może żądać, aby pracodawca zatrudnił ją na,,tradycyjnym" stanowisku. Kandydaci do pracy już na etapie postępowania kwalifikacyjnego będą mogli zdecydować, że zadania chcą wykonywać poza firmą. Telepracownikami będą mogli zostać także dotychczas zatrudnieni, o ile porozumieją się w tej sprawie z pracodawcami. Pracodawca osobom pracującym poza firmą musi zapewnić swobodny dostęp do zakładu pracy oraz możliwość korzystania ze znajdujących się tam urządzeń oraz obiektów socjalnych. Ponadto do ich obowiązków będzie należało m.in. dostarczenie niezbędnego sprzętu, pokrycie kosztów instalacji, serwisu i konserwacji. Z kolei pracodawcy dzięki telepracownikom mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z organizowaniem miejsca pracy. Telepraca jest popularna wśród osób zajmujących się np. finansami, księgowością, grafiką komputerową. Tzw. zdalną pracę wykonują także inżynierowie, informatycy, marketingowcy. Telepracownicy najchętniej pracują w miejscu zamieszkania, a z firmą utrzymują kontakt przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej. Aukcje internetowe: Ebay.pl Allegro.pl Świstak.pl Alebabka.pl Subasta.pl Bazarek24.pl Sprzedam.pl Tortura.pl ponad 700 sklepów, ponad 1mln 800 tyś. produktów Zakupy przez Internet Zalety: Oszczędność czasu. W internecie wszystkie witryny są oddalone o jedno kliknięcie myszką. Błyskawicznie można w poszukiwaniu prezentów przejrzeć oferty kilkunastu lub więcej elektronicznych sklepów. Odwiedzenie ich w realu trwałoby znacznie dłużej, nie mówiąc już np. o stracie czasu na dojazd. Oszczędność pieniędzy. Internetowe sklepy, choćby dlatego że nie muszą wynajmować powierzchni handlowej w atrakcyjnych punktach miasta, mają zwykle mniejsze koszty działania niż tradycyjne punkty handlowe. Między innymi dlatego mają zazwyczaj niższe ceny niż sklepy normalne. Również łatwość porównywania cen w internecie powoduje, że łatwiej jest tam znaleźć najtańszą ofertę. Kupując online, unikamy kosztów dojazdu do sklepu, których przy dzisiejszych cenach benzyny trudno nie brać pod uwagę. Łatwe wyszukiwanie. Za pomocą internetowych katalogów oraz wyszukiwarek (ogólnych jak np. Google lub wewnętrznych wyszukiwarek danego sklepu) można łatwo dotrzeć do poszukiwanych produktów.

10 Zakupy spod strzechy. W internecie duża oferta towarów dostępna jest także dla mieszkańców małych miejscowości lub wsi, gdzie nie ma butików, centrów handlowych ani hipermarketów. Internet to dla nich najlepsze okno na świat - tam mogą wybrać, zamówić i kupić dokładnie to samo co mieszkańcy nawet największych metropolii. Wygoda. Zamiast pocić się w kurtce w sklepowym ścisku, można popijać sobie kawę, siedząc wygodnie przed monitorem. Zakupy odbywają się w komfortowych warunkach - we własnym mieszkaniu lub w biurze. E-sklepy otwarte są 24 godziny na dobę. Klient robi zakupy o najdogodniejszej dla siebie porze. Niespodzianki. Bez trudu można zaskoczyć rodzinę czy znajomych, bo z internetowego sklepu da się wysłać prezent bezpośrednio do obdarowywanej osoby (w takim przypadku oczywiście sklep ukrywa przed odbiorcą fakturę z ceną upominku). Nietypowe upominki. W internecie można znaleźć sklepy z rzeczami, jakich nie znajdzie się w centrach handlowych czy sklepikach: koszulkę czy kubek z dowolnym nadrukiem albo niepowtarzalną biżuterię. Wady: Nie możemy dotknąć, sprawdzić, dokładnie obejrzeć czy przymierzyć produktu, co czasem, nawet czysto psychologicznie, jest potrzebne, by podjąć dobrą decyzję. Niekiedy - jak to bywa w sprzedaży wysyłkowej - towar różni się od naszych wyobrażeń, a czasem także od opisu w e-sklepie. Towaru nie dostajemy od razu do ręki, trzeba poczekać na przesyłkę. Zwykle płacimy za dostawę pocztową lub kurierską, którą trzeba doliczyć do ceny towaru. Czasem zakupy wymagają wykonania z góry przelewu bankowego na konto e-sklepu lub zapłacenia online kartą kredytową, co u wielu internautów budzi duże obawy. Co szósty Polak kupuje przez Internet 16 proc. Polaków robi zakupy w Internecie, 4 proc. unika tego z obawy o bezpieczeństwo transakcji, a większość po prostu z Internetu nie korzysta - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat z okazji obchodzonego 12 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu. Średnio w UE 30 proc. obywateli w wieku lata korzysta z możliwości internetowych zakupów. Ale jednocześnie aż 12 proc. powstrzymuje się od tego, nie dowierzając w skuteczność zabezpieczeń oferowanych przez wirtualne sklepy i wystawców kart.

11 Porównując dane trzeba wziąć pod uwagę, że w 2007 roku tylko 44 proc. Polaków w ogóle korzystało z Internetu, tymczasem na poziomie UE ten odsetek wynosi 57 proc. Najbardziej skorzy do zakupów z myszką w ręku są obywatele krajów, gdzie Internet jest najbardziej popularny: Duńczycy, Holendrzy, Szwedzi, Brytyjczycy i Niemcy (52-55 proc. społeczeństwa robi internetowe zakupy). Wyjątek stanowi mocno zinformatyzowana Estonia, gdzie 64 proc. obywateli korzysta z Internetu, ale tylko 9 proc. - do robienia zakupów. Najwięcej obaw o związane z tym bezpieczeństwo mają Hiszpanie (27 proc. powstrzymuje się przed zakupami) i Finowie (26 proc.), co może dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że są oni z Internetem za pan brat i aż 79 proc. z nich korzysta z Internetu na co dzień. Dla przykładu: 84 proc. fińskich internautów obsługuje w sieci swoje konto bankowe (w Estonii 83 proc., w Holandii 77 proc.). W Polsce bankowość internetowa ma stosunkowo mało zwolenników - 29 proc. wszystkich użytkowników Internetu. Średnia w UE to 44 proc. W tyle są Bułgarzy i Rumuni (5-7 proc.). Szczegółowe dane pokazują, że Polacy są najmniej przezornymi użytkownikami Internetu w UE - tylko 13 proc. z nich robi zapasowe kopie na wypadek zainfekowania komputera wirusem albo innej awarii. Najbardziej zapobiegliwi są pod tym względem Grecy (43 proc. użytkowników), Francuzi (35 proc.), Maltańczycy (34 proc.).

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej

Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Terminy bankowość elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje E-bankowość Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: o Pojęcie bankowości elektronicznej o Historia e-bankowości na świecie o Historia e-bankowości

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT NOWOCZESNE FINANSE SENIORA

WARSZTAT NOWOCZESNE FINANSE SENIORA WARSZTAT NOWOCZESNE FINANSE SENIORA PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora IV. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Karty płatnicze rodzaje i zasady korzystania.

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

z dowolnego miejsca na Ziemi. Drugą

z dowolnego miejsca na Ziemi. Drugą jacek szleszyński Kasa w Sieci Czasy, kiedy denerwowaliśmy się, stojąc w bankowej kolejce, mogą niedługo odejść w zapomnienie. Już dziś dzięki Internetowi operacje bankowe zajmują nam kilka minut, a dostęp

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3 Gospodarka elektroniczna Wykład 1/3 Plan wykładów Finanse elektroniczne Regulacje prawne (prawa autorskie w internecie, świadczenie usług w internecie, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, ).

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl Przewodnik po koncie Cieszymy się i dziękujemy, że korzystasz z naszych usług! Misją Inteligo jest dostarczanie wygodnych i niezawodnych rozwiązań codziennego bankowania, inspirowanych potrzebami naszych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK. PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK

PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK. PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK e-płatności PORADNIK Szanowni Państwo Zwracamy się do Was z zaproszeniem do wspólnego tworzenia i rozwijania polskiej branży e-commerce. Wierzymy, że mając podobne potrzeby w zakresie aktywności takich jak regulacje prawne,

Bardziej szczegółowo

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci 15 28 sierpnia 2014 r. 25 E-COMMERCE fot: fotolia Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci Płatności są nudne, po prostu mają się dziać. Ale pieniądze są ekscytujące i ciekawe większość z nas

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować Sklep internetowy sukces trzeba zaplanować Copyright by Paweł Meyer Projekt okładki Jakub Piesik ISBN 978-83-272-3809-2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji

Bardziej szczegółowo

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE

Magazyny zintegrowane z e-sklepami. 5 11 grudnia 2014 r. RYNEK E-COMMERCE W POLSCE 22 RYNEK E-COMMERCE W POLSCE Magazyny zintegrowane z e-sklepami E-commerce to bardzo wymagający i konkurencyjny rynek, na którym z biznesowego punktu widzenia ważne są przede wszystkim dwa elementy: jak

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego.

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszura edukacyjna Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszurka Fundacji Wprost PRESS.indd 1 2014-09-10 00:02:19

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Ümobilny bank dla firm

Ümobilny bank dla firm raport Ümobilny bank dla firm 1. Mobilność: dostęp do banku przez smartfon, netbook, laptop, wszędzie, gdzie chcesz. raport Ümobilny bank dla firm mobilny Michał opala Menadżment odpowiedzialny za finanse

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

BIZNES E-COMMERCE I ZUNIFIKOWANA KOMUNIKACJA. Sklepy internetowe. Zabezpieczenie danych. Komunikacja w firmie

BIZNES E-COMMERCE I ZUNIFIKOWANA KOMUNIKACJA. Sklepy internetowe. Zabezpieczenie danych. Komunikacja w firmie BIZNES benchmark magazyn #9 / 09 / 2014 Rozmowa z Marcinem Babiakiem Prezesem Zarządu fi rmy Komputronik Biznes s. 6 Sklepy internetowe - obsługa logistyczna s. 11 Zabezpieczenie danych - kwalifi kowany

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo