Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra"

Transkrypt

1 Temat: E-bank oraz inne e-usługi. Technologia elektroniczna została po raz pierwszy zastosowana w samym centrum systemu bankowego Stanów Zjednoczonych w Systemie Komunikacji Rezerwy Federalnej (Fedwire). Początkowo proces wdrażania technologii wydawał się być dość powolny. Pomimo, że system Fedwire działał od 1920 roku, w którym to odnotował ponad transferów środków pieniężnych, większość informacji wymienianych między klientem korporacyjnym a bankiem miała formę papierowoą, aż do lat 60 ubiegłego stulecia. Pierwszy bankomat uruchomiono w 1964 r. w Stanach Zjednoczonych, w Europie - w Wielkiej Brytanii w 1967 r., rok później we Francji, Szwajcarii i Szwecji. Na przełomie lat 60. i 70. pojawiły się one w Japonii. W 1995 r. Security First Network Bank w USA umożliwił świadczenie usług bankowych poprzez Internet, zaś transakcje internetowe w Europie były po raz pierwszy świadczone w 1996 r. przez banki fińskie i szwedzkie. W Polsce pierwszą formą bankowości elektronicznej były bankomaty, które zainstalował Bank Pekao S.A. w roku 1990 r. Karty płatnicze dopuszczono do użycia w 1993 r. za sprawą Zarządzenia Prezesa NBP (z 11 grudnia 1992 r.) Efektywność systemów bankowości elektronicznej była hamowana głównie przez następujące czynniki: Niedostosowanie technologii komunikacyjnej do lokalnego czy globalnego wykorzystania banki i klenci nie mogli się komunikować w swoich własnych organizacjach, ponad granicami państw oraz między sobą. Niekompatybilne systemy większości firm i banków zdarzało się, że nawet różne oddziały tego samego banku miały odmienne systemy. Brak współpracy producentów sprzętu informatycznego przy tworzeniu jednolitych standardów technologicznych, które umożliwiałyby bezpośrednią wymianę danych między systemami komputerowymi. Wysokie ceny sprzętu komputerowego i oprogramowania w stosunku do oszczędności, jakie miało przynieść ich zastosowanie.

2 Rodzaje bankowości elektronicznej W literaturze przedmiotu można spotkać się z następującymi terminami odnoszącymi się do jednej z form oraz podstawowych narzędzi bankowości elektronicznej (jej miejsce w e- biznesie przedstawia rysunek nr 5): bankowość domowa, PC (home/corporate banking, PC banking), systemy self-bankingu (bankomaty), systemy EFT-POS, bankowość telefoniczna (phone banking), bankowość internetowa (internet banking). Rysunek 1 Miejsce bankowości elektronicznej w obszarze e-biznesu Bankowość elektroniczna PC - bankowość Home banking Internet banking Bankowość samoobsługowa Inne elektroniczne kanały dystrybucji Bankowość mobilna i telefoniczna Źródło: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gospodarowicza Bankowość elektroniczna Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2005r. Pojęcia home bankingu i corporate bankingu oznaczają usługi umożliwiające korzystanie przez klienta z zasobów systemu informatycznego banku poprzez wykorzystanie systemu informatycznego klienta, przy czym termin home banking używa się w odniesieniu do klientów indywidualnych, natomiast corporate banking (lub tele banking) oznacza usługę skierowaną do klientów instytucjonalnych. Home banking umożliwia klientom sprawdzanie salda na swym rachunku w wygodny sposób oraz dokonywanie różnych transakcji bankowości online np.: zlecenie przelewów, zakładanie lokat, płacenie rachunków oraz sprawdzanie stanu konta. W jego skład wchodzi także obsługa telefoniczna rachunku, czy dokonywanie transakcji przy pomocy telefonu komórkowego. Często jest tak, że aby klient mógł korzystać z usług home-bankingu, konieczna jest wizyta pracownika banku u klienta instalacja specjalistycznego oprogramowania, itp. Bank BRE S.A. jako pierwszy w Polsce wprowadził w połowie lat dziewięćdziesiątych systemy home/corporate banking. Home banking umożliwia klientowi przede wszystkim :

3 składanie zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych, korzystanie z poczty elektronicznej, całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach w banku, składanie dyspozycji bankowych takich, jak zastrzeżenie i anulowanie zastrzeżenia czeków, wydanie opinii bankowej itd., stały dostęp do informacji o kursach walut, oprocentowania lokat i kredytów, zakładanie lokat terminowych. Z kolei systemy self bankingu i EFT-POS charakteryzują się tym, że karta płatnicza jest niezbędnym środkiem transakcji bankowej. Systemy bankowe self bankingu realizowane są poprzez najstarszą formą bankowości elektronicznej tradycyjne bankomaty. Geneza bankomatów, inaczej bankowych punktów samoobsługowych, jest taka, iż bankom nie opłacałoby się wszędzie budować swoich placówek. Koszty budowy wielu placówek byłyby dla banków ogromnym obciążeniem i dlatego powstały bankomaty, które bez udziału pracowników banku, pozwalają społeczeństwu pobierać środki pieniężne (gotówkę) lub sprawdzać aktualny stan swojego rachunku bankowego. Niektóre bankowe punkty samoobsługowe pozwalają także na ulokowanie depozytu, obsługę czeków, wydanie dyspozycji książeczki czekowej i historii rachunku lub nawet zaciąganie kredytów, lecz tych punktów jest niewiele wiąże to się z tym, iż ludzie najczęściej potrzebują gotówki. Koszt bankomatu jest o wiele mniejszy niż koszt budowy osobnego oddziału banku, dlatego też banki organizują siatkę bankmatów w miastach, jak i również w mniejszych miejscowościach. Najczęściej można je spotkać w centrach miast, centrach handlowych, supermarketach. Systemy EFT-POS, czyli Electrinc Funds Transfer-Points-of-Sale, integrują systemy informatyczne banków z inteligentnymi kasami sektora handlowego. Proces płacenia kartą płatniczą w tym systemie polega na tym, iż sprzedawca, w momencie gdy klient coś kupuje, łączy się z bankiem klienta (poprzez terminal POS), który identyfikuje właściciela karty oraz sprawdza czy dana transakcja może być zrealizowana i czy ma on wystarczająco środków na rachunku. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, konto klienta zostaje obciążone i pomniejszone o kwotę danej transakcji. Jeśli te systemy kiedyś mogły komuś się wydawać szczytem możliwości technologicznych, to pewnie zszokowałby go fakt powstania bankowości telefonicznej.

4 Bankowość telefoniczna (Phone Banking) jest kolejnym trafnym, jak się okazuje, kanałem komunikacyjnym łączącym klienta z bankiem. Wszystko, co jest wymagane do przeprowadzenia na przykład transakcji finansowych to telefon komórkowy, a nawet telefon stacjonarny (wymagana jest funckja tonowego wybierania numerów). Operacje dokonywane w ten sposób nazywane są również operacjami z udziałem call-center. Zarządzać środkami na rachunku można po prawidłowym wpisaniu na telefonie naszego numeru konta i tzw. numeru PIN (znany on jest tylko właścicielowi rachunku). Od strony tele-informatycznej proces ten przypomina korzystanie z poczty głosowej czy zasilenie telefonu komórkowego (telefon "na kartę", bez abonamentu). Od strony banku uruchomiona zostaje automatyczna obsługa (nagrane sekwencje zdań), która "prowadzi" nas do czynności, którą chcemy wykonać. Obecnie wszystkie banki mające uruchomioną bankowość telefoniczną, mają dodatkowo opcję połączenia się z operatorem obsługującym bardziej skomplikowane operacje. Proces obsługi jest naprawdę bardzo prosty i każdy człowiek używający telefonu jest w stanie przejść przez niego bez jakichkolwiek trudności. Taki tryb komunikacji klienta z bankiem jest zdecydowanie tańszy dla banku, a co ważniejsze dla odbiorców usługi. Koszt telefonu do banku (nie do oddziału, tylko do specjalnej infolinii) jest zdecydowanie mniejszy niż koszt fizycznego odwiedzenia placówki banku. Dzielimy operacje dokonywane za pomocą telefonu na operacje aktywne oraz pasywne. Te ostatnie dotyczą klientów, którzy chcą tylko pobrać informacje o zmianie czy stanie salda swojego konta. Dodatkowo czasami teleserwisy pozwalają na sporządzenie okresu historii zmian salda czy udzielenie informacji o oprocentowaniu depozytów, kredytów czy wreszcie kart płatniczych wszystko jedynie poprzez wykorzystanie telefonu, który teraz prawie każdy posiada. Natomiast do operacji aktywnych zaliczamy między innymi : 1) Dokonywanie płatności rachunków klient podaje kilka rachunków obcych, na które będzie dokonywał przelewów. I tak płatność np rachunku za energię będzie miał pod klawiszem nr 1. Po zalogowaniu się do swojego rachunku, klient wciska klawisz 1 i podaje kwotę jaka ma być przelana na konto. Rachunek za energie zapłacony bez stania w kolejce oraz bez tracenia czasu. 2) Przelewy między rachunkami własnymi klienta obciążenie wybranego rachunku własnego i jednoczesne uznanie innego rachunku własnego klienta. 3) Operacje na lokatch terminowych otwieranie, likwidowanie oraz pobieranie informacji na temat otwartych lokat.

5 Dodatkowym atutem i możliwością w bankowości telefonicznej jest kontaktowanie się klienta z bankiem za pomocą komunikatów SMS (SMS Banking) wysyłanych przez telefony komórkowe (sieć GSM). Nie istnieje zatem nawet komunikacja werbalna czy potrzeba funkcjonowania automatycznych bankowych operatorów. Istnieją dwa sposoby dostępu do usługi SMS powiadamianie (push) i pobieranie (pull). Pierwszy sposób to wysyłanie SMS przez klienta do banku z żądaniem określonych informacji salda rachunku, historii transakcji na rachunku czy notowań kursów walut. Drugi sposób jest bardzo przydatny dla klienta, gdyż jest to zdawanie przez bank relacji o tym, co dzieje się na określonym rachunku. Bank informuje o zmianie stanu rachunku czy pojawieniu się debetu na koncie. EFT-POS, czyli Electrinc Funds Transfer-Points-of-Sale elektroniczny transfer środków - punkt sprzedaży Z kolei systemy self bankingu i EFT-POS charakteryzują się tym, że karta płatnicza jest niezbędnym środkiem transakcji bankowej. Systemy bankowe self bankingu realizowane są poprzez najstarszą formą bankowości elektronicznej tradycyjne bankomaty. Bezpieczeństwo Aby zapewnić bezpieczeństwo w e-banku stosuje się m.in. - podpis elektroniczny - szyfrowanie - tokeny - lista haseł jednorazowych - hasła Token - generator kodów jednorazowych urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji internetowych, najczęściej bankowych. Jego działanie polega na generowaniu ciągów cyfr, które trrzeba wpisać w odpowiednie pole na stronie internetowej banku. Wpisany kod jest porównywany z kodem wygenerowanym w tym czasie na serwerze w banku. Dopiero po ustaleniu zgodności kodów udostępniane jest konto. Drugi rodzaj tokena ma dodatkowo klawiaturę z której wpisujemy kod. Lista haseł jednorazowych służy do bezpiecznej autoryzacji transakcji w systemie

6 bankowości elektronicznej. Lista składa się z kilkadziesięciu losowo wybranych liczb, np. 80 siedmiocyfrowych haseł poprzedzonych trzycyfrowymi numerami porządkowymi. Hasła te są generowanie przez system informatyczny indywidualnie dla każdego Klienta. Podpis elektroniczny to zbiór danych w postaci elektronicznej jednoznacznie identyfikujących osobępodpisaną pod dokumentem Szyfrowanie a) Szyfrowanie symetryczne Szyfrowanie symetryczne wykorzystuje jeden tajny kod (klucz) - ten sam zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania wiadomości. Oznacza to, że znając ciąg użyty do utajnienia wiadomości, można ją odtajnić. Z tego powody metoda ta nie jest doskonała. Musimy bowiem dysponować sposobem bezpiecznego przekazania tajnego klucza drugiej osobie, ponieważ jeśli dostanie się on w niepowołane ręce, wówczas cała korespondencja przestanie być bezpieczna. Po drugie, obie strony muszą być przekonane, że żadna z nich nie przekazała kodu nikomu obcemu. Po trzecie wreszcie, nie istnieje możliwość sprawdzenia, przez kogo została zaszyfrowana wiadomość. Dużymi zaletami takiego szyfrowania jest jednak jego szybkość, wydajność oraz odporność na próby złamania. b) Szyfrowanie asymetryczne (klucz publiczny i prywatny, podpisy cyfrowe) Szyfrowanie asymetryczne wykorzystuje dwa klucze: publiczny (dostępny dla wszystkich) i prywatny (znany tylko właścicielowi). Cechą charakterystyczną jest fakt, że opublikowanie jednego z kluczy, występującego w parze, nie zdradza drugiego klucza, nawet przy złożonych obliczeniach. Klucz publiczny może być udostępniany np. na stronach WWW. Częstą praktyką jest też umieszczanie ich w podpisach listów. Nie zawsze jest to najlepszym pomysłem, zwłaszcza jeśli klucz jest długi. Pomocne w znajdowaniu kluczy są specjalne serwery, zajmujące się dystrybucją kluczy. Aby zaszyfrować wiadomość do Kowalskiego, musimy dysponować jego kluczem

7 publicznym. Po zaszyfrowaniu, może ona być odszyfrowana tylko i wyłącznie kluczem prywatnym odbiorcy (Kowalskiego). Wysyłając zaszyfrowaną wiadomość możemy być pewni, że nawet jeśli wpadnie w niepowołane ręce, nie zostanie odszyfrowana. Wiadomość odczyta tylko osoba mająca pasujący do klucza publicznego klucz prywatny: w tym wypadku Kowalski BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG v1.2.6 (GNU/Linux) mqgibefepoarbacqvqpkrzs6stbie2xngtuwfxvbsiaheauayk1etddudruzsmox Qdc/NX8/cLq/9+7uzPX8Y/qAZoUyDK4pmBfzy9TmdDzt8/vw7q1z4z6XHfWQ2iuY dea/xyn6rgqcboypiabum8msrezswfasqebjroata51wq7/+otuiv55ykwcg82hv LPSnIwXT5Zkcp/3fg1FROncD/2tVS9Xu7WNZt/3BGXHoxsq9BQiFyW5mGJQCmSUq frrr0bed7sdpk5fkozrcnq9fyhzknw1rchrdricpx2oqocfkiqyutzcbyhmvdxsn FrIKTPUBEA9K2NTNzuAUC1lqy8EmIGIps6y9kh3XDzB13tdGrlD0e02LWq8XEQtJ HXgQA/0c4wNlBGC4cEtCbBijDSdG1W9oTU/m3nc/ARhShDEtQl0vJfK3tMVjm76r 0sQZK/7sh1DriWv6brn3j+hwZ2qxB96aC/busDAgw+T7EcS3JDGdUM2eLdieWr+M vpoooocalg8vq+p3hqb8fategfxtkatcpvtfx2hcx6d6dmsa7bqgqw5kcnplaibo b3nlaya8yw5kcnplakbub3nlay5wbd6izaqteqiajaucqusmgaibawujaeezgayl CQgHAwIDFQIDAxYCAQIeAQIXgAAKCRClQmhlsTRrJ//UAJ0fFpgA12kBxlzOFx7H IF8Gc6H9pQCfWBisl11un2+ThkYlCC+rKo9QD/W5BA0EQUSm9xAQAO2NQc6gUQ4f MUXYObI/7kY7dS55pB2GROmZxY/8+/JUVoceI8Li9EUj8RgMlm8m1c2vROs07fJ4 19xsNGlR0kOp+p5B71yQ+jlhtoVhLJS4bkOj3FtQ8vPq0hmkJME3NtFhwLWKexLh gbc2+pgpecqux3iyshu1td+fvcikbrwro0hkkb0dey+yfwdiywvzuonshczocwpa CDiInSxglL7GXt2A/yXlq+YwCjxYCrYDvAP9OREOtI9JxIfmxQrfOsGEPn71aiAX UtFV3OWcb9hl8JQiYEcu+yC6Ph9NICBzSmEJy1yddUaS3b93ObkrwHHmAbnuwWbF B0s9V1XlzeaPEXyYxfUf8oiY605rDwecNSdWbDI6RaQb2CWOh4naTxtXHhCrnLCp 55FVo5bg/SCp1UAh9Wex0ScWtjxP/NaxgSzwfPr10lNIRaRkL+e4qMNE5EUE1FKf q3na9if0ehzp/wghvzq+ha28sn0xaa3/ithnpwkonm7macp/+2cufyp7j3ge2cvx kk9/fndlmcabfamg4i0hmo+xgmdakna3lmn0wriz0ei8dggfmx+vhs/lpnhd9svd R8NCaPo3mF/4EZU44M3FFPGSo0MoIcZr6Oq/PRlkl7Z/f+M5G9nngbw6GkCXcJES qi9r+ct78b+kgwvswvpqmty0mzyqeufdaamgd/9q8vuxyv9wrz43wg3teyxkhdob CkUG0gb2ryhujC/aSrWBJL0RTTKAf6pl4i5KcRPnSW3Y4BR7KBt2IppRr0YseR3L XI90rYacnE5lwQAToAHqCElFFeL204iLYhvoOfLBWqx7pEcijAX9pLLledUHvOyn c406mx8ls6t+etntpiu7rmawuu08zn1kiijienvsn4vcbedyxueo/xplpsepgjtu YZMx9b3L5VmSZXaNBAvnHxrN1EdHKNdTuLn1NgVgUityknjiVeBwjLLcjAu0wwc2 NUuLozYVo9ZSAupeesAmP4yavBqbZwwNDzhEkDGLaS3FTkWl4neZu7Iy5WTSqlQn oql6nqc5id3crpej3gifyxc44yhmzmxcwfeimmlfq2amwz+vpttunknpu+xe325y GR+W/Tw217uhq2UN/CIvKSm8vawFDYy/S47BsDhlwrJRLLshTMJxF5KELjffDFJv

8 SHxYvcLDTLzPFZaFobm7z2S/OuuZSjkQWum4XzNN+li7DAEYMelzRnbq9t097vUZ mjpjharx40svm3eu2bqjuapbxdvrd6xuora0wqx9omwnghzlp9tatfi0hned6r2e qlmx0c99ayumoqu7mabxs7dbidoh44eiar1q+rqotucbiohm/ch4ldfynkrjrhfd etxyqt0wqtgdwvry1ihpbbgragapbqjbrkb3ahsmbqkb4toaaaojekvcagwxngsn 2/4AoNKUSxceI/in4cTaEOS3I6NxDaU3AKDSvzglLRuzrcDsddCj2caOER1QKg== =Z7zr -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- E-praca, e-nauka, e-zakupy Zalety telepracy: - pracownik nie musi dojeżdżać do pracy - firma oszczędza na stanowisku pracy (na powierzchni i zużyciu sprzętu, materiałów eksploatacyjnych itp.) - zatrudnienie znajdują osoby niepełnosprawne, z terenów wysokiego bezrobocia, kobiety zajmujące się dziećmi - swoboda w organizacji czasu i miejsca pracy. Można ją wykonywać w domu, telewiosce, są to miejsca w których gromadzą się ludzie z lokalnej społeczności mieszkający blisko siebie, ale daleko od miejsca pracy. Takie stanowiska wyposażane są przez firmę w sprzęt komputerowy, w Polsce są jeszcze mało popularne. - poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa - liczą się wyniki a nie czas pracy - większa wydajność pracy i oszczędność czasu pracowników - możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców Wady telepracy - pracownik nie ma możliwości obserwacji stopnia zaangażowania pracowników. - brak bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami - zależność od awaryjności technologii informatycznych - możliwość utraty informacji - wysokie ceny usług telekomunikacyjnych - ograniczenia edukacyjnego wpływu kierownika - ograniczony dostęp do usług telekomunikacyjnych Zgodnie z przyjętą przez Sejm 24 sierpnia br. ustawą telepracownicy na równi z pozostałymi pracownikami firmy będą mieli prawo do awansu oraz szkoleń zawodowych. Oprócz prawnego zabezpieczenia telepracowników przygotowana przez rząd zmiana prawa ma także zachęcić do częstszego korzystania z tej formy zatrudnienia. Telepraca może pomóc w pozyskaniu lub utrzymaniu zatrudnienia zwłaszcza rodzicom, osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom terenów wiejskich.

9 Osoba, która zgodziła się wykonywać pracę na odległość, rozpoczynając ją nie może żądać, aby pracodawca zatrudnił ją na,,tradycyjnym" stanowisku. Kandydaci do pracy już na etapie postępowania kwalifikacyjnego będą mogli zdecydować, że zadania chcą wykonywać poza firmą. Telepracownikami będą mogli zostać także dotychczas zatrudnieni, o ile porozumieją się w tej sprawie z pracodawcami. Pracodawca osobom pracującym poza firmą musi zapewnić swobodny dostęp do zakładu pracy oraz możliwość korzystania ze znajdujących się tam urządzeń oraz obiektów socjalnych. Ponadto do ich obowiązków będzie należało m.in. dostarczenie niezbędnego sprzętu, pokrycie kosztów instalacji, serwisu i konserwacji. Z kolei pracodawcy dzięki telepracownikom mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z organizowaniem miejsca pracy. Telepraca jest popularna wśród osób zajmujących się np. finansami, księgowością, grafiką komputerową. Tzw. zdalną pracę wykonują także inżynierowie, informatycy, marketingowcy. Telepracownicy najchętniej pracują w miejscu zamieszkania, a z firmą utrzymują kontakt przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej. Aukcje internetowe: Ebay.pl Allegro.pl Świstak.pl Alebabka.pl Subasta.pl Bazarek24.pl Sprzedam.pl Tortura.pl ponad 700 sklepów, ponad 1mln 800 tyś. produktów Zakupy przez Internet Zalety: Oszczędność czasu. W internecie wszystkie witryny są oddalone o jedno kliknięcie myszką. Błyskawicznie można w poszukiwaniu prezentów przejrzeć oferty kilkunastu lub więcej elektronicznych sklepów. Odwiedzenie ich w realu trwałoby znacznie dłużej, nie mówiąc już np. o stracie czasu na dojazd. Oszczędność pieniędzy. Internetowe sklepy, choćby dlatego że nie muszą wynajmować powierzchni handlowej w atrakcyjnych punktach miasta, mają zwykle mniejsze koszty działania niż tradycyjne punkty handlowe. Między innymi dlatego mają zazwyczaj niższe ceny niż sklepy normalne. Również łatwość porównywania cen w internecie powoduje, że łatwiej jest tam znaleźć najtańszą ofertę. Kupując online, unikamy kosztów dojazdu do sklepu, których przy dzisiejszych cenach benzyny trudno nie brać pod uwagę. Łatwe wyszukiwanie. Za pomocą internetowych katalogów oraz wyszukiwarek (ogólnych jak np. Google lub wewnętrznych wyszukiwarek danego sklepu) można łatwo dotrzeć do poszukiwanych produktów.

10 Zakupy spod strzechy. W internecie duża oferta towarów dostępna jest także dla mieszkańców małych miejscowości lub wsi, gdzie nie ma butików, centrów handlowych ani hipermarketów. Internet to dla nich najlepsze okno na świat - tam mogą wybrać, zamówić i kupić dokładnie to samo co mieszkańcy nawet największych metropolii. Wygoda. Zamiast pocić się w kurtce w sklepowym ścisku, można popijać sobie kawę, siedząc wygodnie przed monitorem. Zakupy odbywają się w komfortowych warunkach - we własnym mieszkaniu lub w biurze. E-sklepy otwarte są 24 godziny na dobę. Klient robi zakupy o najdogodniejszej dla siebie porze. Niespodzianki. Bez trudu można zaskoczyć rodzinę czy znajomych, bo z internetowego sklepu da się wysłać prezent bezpośrednio do obdarowywanej osoby (w takim przypadku oczywiście sklep ukrywa przed odbiorcą fakturę z ceną upominku). Nietypowe upominki. W internecie można znaleźć sklepy z rzeczami, jakich nie znajdzie się w centrach handlowych czy sklepikach: koszulkę czy kubek z dowolnym nadrukiem albo niepowtarzalną biżuterię. Wady: Nie możemy dotknąć, sprawdzić, dokładnie obejrzeć czy przymierzyć produktu, co czasem, nawet czysto psychologicznie, jest potrzebne, by podjąć dobrą decyzję. Niekiedy - jak to bywa w sprzedaży wysyłkowej - towar różni się od naszych wyobrażeń, a czasem także od opisu w e-sklepie. Towaru nie dostajemy od razu do ręki, trzeba poczekać na przesyłkę. Zwykle płacimy za dostawę pocztową lub kurierską, którą trzeba doliczyć do ceny towaru. Czasem zakupy wymagają wykonania z góry przelewu bankowego na konto e-sklepu lub zapłacenia online kartą kredytową, co u wielu internautów budzi duże obawy. Co szósty Polak kupuje przez Internet 16 proc. Polaków robi zakupy w Internecie, 4 proc. unika tego z obawy o bezpieczeństwo transakcji, a większość po prostu z Internetu nie korzysta - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat z okazji obchodzonego 12 lutego Dnia Bezpiecznego Internetu. Średnio w UE 30 proc. obywateli w wieku lata korzysta z możliwości internetowych zakupów. Ale jednocześnie aż 12 proc. powstrzymuje się od tego, nie dowierzając w skuteczność zabezpieczeń oferowanych przez wirtualne sklepy i wystawców kart.

11 Porównując dane trzeba wziąć pod uwagę, że w 2007 roku tylko 44 proc. Polaków w ogóle korzystało z Internetu, tymczasem na poziomie UE ten odsetek wynosi 57 proc. Najbardziej skorzy do zakupów z myszką w ręku są obywatele krajów, gdzie Internet jest najbardziej popularny: Duńczycy, Holendrzy, Szwedzi, Brytyjczycy i Niemcy (52-55 proc. społeczeństwa robi internetowe zakupy). Wyjątek stanowi mocno zinformatyzowana Estonia, gdzie 64 proc. obywateli korzysta z Internetu, ale tylko 9 proc. - do robienia zakupów. Najwięcej obaw o związane z tym bezpieczeństwo mają Hiszpanie (27 proc. powstrzymuje się przed zakupami) i Finowie (26 proc.), co może dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że są oni z Internetem za pan brat i aż 79 proc. z nich korzysta z Internetu na co dzień. Dla przykładu: 84 proc. fińskich internautów obsługuje w sieci swoje konto bankowe (w Estonii 83 proc., w Holandii 77 proc.). W Polsce bankowość internetowa ma stosunkowo mało zwolenników - 29 proc. wszystkich użytkowników Internetu. Średnia w UE to 44 proc. W tyle są Bułgarzy i Rumuni (5-7 proc.). Szczegółowe dane pokazują, że Polacy są najmniej przezornymi użytkownikami Internetu w UE - tylko 13 proc. z nich robi zapasowe kopie na wypadek zainfekowania komputera wirusem albo innej awarii. Najbardziej zapobiegliwi są pod tym względem Grecy (43 proc. użytkowników), Francuzi (35 proc.), Maltańczycy (34 proc.).

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE PŁAĆ I WYPŁACAJ PŁAĆ I WYPŁACAJ TELEFONEM DZIĘKI IKO PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PKO Bank Polski uruchomił rewolucyjny system płatności mobilnych! Od dzisiaj każdy Klient Banku może korzystać z

Bardziej szczegółowo

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu BANKOWOŚĆ INTERNETOWA WPROWADZENIE Millenet to system bankowości internetowej Banku Millennium, który oferuje

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE Prezentacja z Konferencji Nowości płatnicze, czyli co nas czeka wkrótce Warszawa, czerwiec 2015 przyjaznyserwis.pl 1 Wstęp Na potrzeby konferencji

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9 Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET Technologia Informacyjna Lekcja 9 USENET Usenet czyli system grup dyskusyjnych, powstał jeszcze przed powstaniem www, jest bardzo popularną usługą. Grupy dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM

PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM PRACA INŻYNIERSKA IMPLEMENTACJA MOBILNEGO KLIENTA BANKU ZABEZPIECZONEGO TOKENEM Autor: Piotr Marek Ciecierski Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski Plan prezentacja Spis treści: 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z nowych E-FORM? Technologia Informacyjna Lekcja 11

Jak korzystać z nowych E-FORM? Technologia Informacyjna Lekcja 11 Jak korzystać z nowych E-FORM? Technologia Informacyjna Lekcja 11 Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny to zbiór danych w postaci elektronicznej jednoznacznie identyfikujących osobę podpisującą się

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Klienci banku powinni stosować się do poniższych zaleceń: nie przechowywać danych dotyczących swojego konta w jawnej postaci w miejscu, z którego mogą

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE FIRMA L. KORPO VIP SFIRMA SMINI 1 Za otwarcie rachunku (opłata

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r.

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r. #1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO Warszawa, 6 grudnia 2016 r. IKO jest elementem strategii cyfryzacji PKO Banku Polskiego Zmodernizowane kanały dystrybucji ipko (10.2014) IKO (11.2015) Strona

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ I ZAKUPY W INTERNECIE

BANKOWOŚĆ I ZAKUPY W INTERNECIE BANKOWOŚĆ I ZAKUPY W INTERNECIE BANKOWOŚĆ I ZAKUPY W INTERNECIE Bezpieczeństwo Ta część materiałów powstała pod hasłem Bezpieczeństwo w sieci. Bardzo ważne jest to, by podczas korzystania z banku lub sklepów

Bardziej szczegółowo

Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel

Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel Jacek Kinecki Dyrektor Sprzedaży - Ecommerce - Przelewy24 PŁATNOŚCI DOSTOSOWANE DO KLIENTA Wygodne płatności:

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Bankofon, SMS Banking

Przewodnik dla klienta Bankofon, SMS Banking Załącznik nr 1c do Uchwały nr 181/2016 Zarządu BS Ziemi Wieluńskiej z dn. 14.12.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI WIELUŃSKIEJ Przewodnik dla klienta Bankofon, SMS Banking Spis treści 1. BANKOFON... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard

Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard Wygoda. Szybkość. Bezpieczeństwo. Podstawowe informacje o systemie PayPal dla klientów firmy ecard www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal - solidny partner w płatnościach internetowych

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi doładowania telefonów

Pytania i odpowiedzi doładowania telefonów Pytania i odpowiedzi doładowania telefonów 1. Jakie są zalety doładowania telefonu w bankowości internetowej? prostota minimum czynności, które trzeba wykonać w celu doładowania konta telefonu, nie trzeba

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE

Karta mobilna VISA debetowa karta HCE Karta mobilna VISA debetowa karta HCE 1 Co to jest HCE? HCE Host Card Emulation To technologia, która działa analogicznie jak karty zbliżeniowe, wykorzystując do dokonywania płatności komunikację NFC pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Ty dzwonisz my płacimy

Ty dzwonisz my płacimy dalej zakończ Jak poruszać się po prezentacji? Dzwoniąc na numer poruszasz się po serwisie za pomocą klawiszy na klawiaturze swojego telefonu stacjonarnego Nawigacja w prezentacji odbywa się dokładnie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Pekao24

Aplikacja mobilna Pekao24 Aplikacja mobilna Pekao24 Instrukcja krok po kroku System Android impekao24.pl Co to jest aplikacja mobilna i do czego służy? Aplikacja mobilna Pekao24 to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dostępu

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

ING BankMobile - aplikacja na Smartfony

ING BankMobile - aplikacja na Smartfony ING BankMobile - aplikacja na Smartfony Błyskawiczny dostęp do Twojego konta. -przejrzysty i przyjazny interfejs -intuicyjna nawigacja -informacja o stanie konta bez konieczności logowania 1 Już dziś dzięki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo