N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, Jezioro Malta, 9-11 czerwca 2011 roku Organizator: Zakład Żywności i Żywienia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kontakt z organizatorami. Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: lub oraz mailowo: Komitet Organizacyjny. Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Wojciech Chalcarz, Kierownik Zakładu Żywności i Żywienia, tel.: , lub oraz Sekretarz: mgr Jolanta Edrei, tel.: , Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: data dostępu Landscape and tourism: The dualistic relationship ATLAS annual conference 2011, Valmiera, Latvia, September 2011 The deadline for submitting abstract is February 1st You can submit your abstract by using the abstract submission form on the ATLAS homepage at Conference Theme. Landscapes vary. Landscape diversity creates unique local and national value for individuals, business, societies and governments alike. Somewhere too densely populated, somewhere else inhabited incredibly scarcely, and yet somewhere else exploited and abandoned; a sparsely inhabited paradise is an unreachable dream to many in urbanized society. Yet, even when finding it, can a modern person fully enjoy it? Tourism is often a rarely realized opportunity to solve many of those contradictions. Images, expectations and reality, extensive use and protection, remoteness and urbanization - many of these dualistic issues are waiting to be discussed to find common understanding and solutions. Leontine Onderwater, Jantien Veldman, Linda Gramser ATLAS, Travit - POBox 3042, 6802 DA Arnhem, The Netherlands, tel , fax: The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) was established in 1991 to develop transnational educational initiatives in tourism and leisure. ATLAS provides a forum to promote staff and student exchange, transnational research and to facilitate curriculum and professional development. ATLAS currently has members in more than 70 countries. Źródło: Tourism Research Information Network (TRINET), data dostępu Informacje Zobacz również pozostałe zaproszenia na konferencje pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji naukowych pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji branżowych pod adresem: 1

2 NOWOŚCI WYDAWNICZE Lutowy numer czasopisma Turystyka Kulturowa już dostępny! Nr 2/2011. W numerze m.in.: ARTYKUŁY Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy) Zygmunt Kruczek (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu historical reenactment i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej Armin Mikos v. Rohrscheidt RECENZJE PUBLIKACJI Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki. Sławoj Tanaś. Paulina Ratkowska Na granicy ciekawości. Kostrzyn nad Odrą. Bastion historii i przyrody Piotr Chara Paulina Ratkowska Krecia robota Moje Indie - Jarosław Kret Paulina Ratkowska MIEJSCA I SZLAKI Kalisz i powiat kaliski Itineraria Zabytki dwóch ostatnich cesarskich dynastii Chin w Pekinie i jego najbliższych okolicach Tadeusz Jędrysiak RECENZJE EVENTÓW Ekumenizm z kluczem wiolinowym w tle Łukasz J. Kędziora Zielono-żółto-czerwony Toruń Łukasz J. Kędziora Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Pytanie: Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją, wobec istniejącego stanu rzeczy, przed polskim muzealnictwem regionalnym (wykluczam z rozważań Muzea Narodowe i placówki z różnych względów cieszące się szczególną popularnością vide Kopalnia Soli w Wieliczce czy Muzeum Powstania Warszawskiego) w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? i odpowiedzi ekspertów... Inne oraz: nowości wydawnicze z dziedziny, konferencje, szkolenia Wersja PDF Aktualny numer październik-grudzień 2010 w wersji PDF. Kolejna edycja Turystyki Kulturowej w wersji PDF ukaże się 29 lutego Zapraszamy do lektury, dyskusji i współpracy 29 stycznia

3 Autokreacja poprzez turystykę Autokreacja poprzez turystykę / red. nauk. Mieczysław K. Leniartek. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Edukacja, 2010, 540 s.; ISBN: Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej pracy jest autokreacja - proces samodoskonalenia człowieka dokonujący się na jego drodze życiowej. Turystyka, będąca częścią tej drogi, stanowi środowisko kształtowania postaw w kontakcie z różnorodnymi czynnikami przyrodniczymi i kulturowymi. Identyfikowanie w niej wartości i znajdowanie sensu stanowi swoistą aksjologiczną interpretację życia w drodze, które rzutuje na indywidualne i zbiorowe losy. Publikacja ta składa się z trzech części. Każda z nich odpowiada kolejnej fazie losów życiowych, których syntezę stanowi turystyka: stymulacji, doświadczania i refleksji. Różnorodne obserwacje dotyczą zarówno sfery materialnej, jak i duchowej przestrzeni turystycznej, i są eksplikacją pojęcia autokreacja przez pryzmat własnych doświadczeń i perspektywy badawczej. Wielodyscyplinarność rozważań zawartych w tej pracy pozwala prześledzić kształtowanie współczesnych postaw wobec szeroko rozumianego środowiska, w tym podmiotów go kreujących. Informację o konferencji Autokreacja poprzez turystykę znajdziesz tutaj: Spis treści znajdziesz tutaj: 1&store_id=2 Publikacje książkowe wydane przez Wydawnictwo WSZ Edukacja można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Wrocław ul. Krakowska 56-62, natomiast zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: lub pocztowy: Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Ośrodek Badań Naukowych, Wrocław, ul. Krakowska Sprzedażą zajmuje się mgr inż. Ewa Pańka, tel Źródło: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Edukacja, data dostępu Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, Nr 8: 2009 / Red. nacz. Zdzisław Szczepanik. Kraków: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme, 2010, 187 s. il., tab., wykr.; ISSN W ostatnich kilkunastu latach w Polsce (zresztą nie tylko w naszym kraju) nastąpił ogromny wzrost liczby publikacji naukowych na temat turystyki. Jest to jeden z podstawowych, zresztą nie jedyny przejaw rozwoju badań naukowych nad tym zjawiskiem (świadczy o tym także rosnąca ilość ośrodków naukowych i dydaktycznych, a także wzrost liczby naukowców, którzy przedmiotem swoich badań czynią różne aspekty turystyki - w tym ostatnim przypadku ważne jest również to, że badania prowadzą już nie tylko reprezentanci dyscyplin tradycyjnie zainteresowanych problematyką turystyczną, ale także przedstawiciele zupełnie nowych dziedzin nauki). Nie wnikając w kwestię ich jakości, wzrost ilości publikowanych prac należy ocenić bardzo pozytywnie. Tym bardziej, że wyniki badań nad turystyką publikowane są dzisiaj już nie tylko w uznanych specjalistycznych czasopismach (zwłaszcza tych, które znajdują się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, takich jak Folia Turistica, Turyzm, Turystyka i Rekreacja, czy Problemy Turystyki ), ale czasami także w innych, tj. nieturystycznych, periodykach naukowych. Jako przykład tego typu publikacji może posłużyć Episteme, czasopismo naukowo-kulturalne, wydawane przez Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme, z siedzibą w Krakowie (http://www.episteme.org.pl/). W ubiegłym roku, ukazał się trochę niezauważony przez nasze turystyczne środowisko, specjalny numer tego czasopisma (nr 8/2009, Tom I), który w całości został poświecony problematyce turystycznej. Zamieszczono w nim 14 artykułów prezentujących wyniki badań nad różnymi aspektami współczesnej turystyki, napisanych przez osoby reprezentujące kilka różnych dyscyplin naukowych oraz różne uczelnie i inne instytucje (także spoza Krakowa). Zeszyt jest typowo interdyscyplinarny, i chociaż prace prezentują różny poziom naukowy, różne podejścia i perspektywy badawcze, to z całą pewnością zasługuje on na uwagę 3

4 badaczy turystyki. Tym bardziej, że Redakcja zamierza poruszać na łamach czasopisma problematykę turystyczną częściej, w tym zapowiada także wydawanie kolejnych numerów turystycznych. W imieniu Redakcji oraz Rady Naukowej tego czasopisma przesyłam Szanownym Czytelnikom Konfraterni Turystycznej elektroniczną wersję wspomnianego w niniejszym tekście specjalnego numeru Episteme, zapraszając jednocześnie zainteresowane osoby do współpracy oraz publikowania swoich prac na łamach tego czasopisma [jako załącznik do wersji PDF komunikatu Konfraterni Turystycznej red.]. Wiesław Alejziak Czasopismo Episteme jest indeksowane na liście MNiSW (uzyskało 6 punktów, w ocenie dwóch zespołów: nauki humanistyczne oraz nauki medyczne, przyrodnicze i techniczne): ( ). Spis treści Czesław Nowak: Turystyka wiejska w USA i w UE Ewa Tyran: Pojęcie produktu markowego w turystyce wiejskiej Michał Mazur: Znaczenie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych poprzez ich pracę w agroturystyce Grzegorz Żółty: Pszczelarstwo na ziemiach polskich wczoraj i dziś Arkadiusz Niedziółka: Zarządzanie usługami turystyczno-rekreacyjnymi w wybranych gminach powiatu limanowskiego Aneta Romankiewicz: Turystyka w Bieszczadach z szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego Michał Walczyk: Światowe dni młodzieży jako fenomen turystyczny Krzysztof Duda: Tożsamość kulturowa Ziemi Łąckiej. Zarys problematyki Aleksandra Socha: Gmina Michałowice w aspekcie kulturowo-turystycznym Wiesław Alejziak: Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku Katarzyna Płoszaj: Rola walorów turystycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym młodzieży gimnazjalnej na przykładzie wybranych gimnazjów województwa opolskiego Anna Konarska: Architektura cierpienia odmiana archituryzmu Krzysztof Duda: U źródeł smaku, zapachu i wielości barw, czyli wieloaspektowość wiejskiej turystyki kulturowej, recenzja [Tadeusz Jędrysiak, Wiejska turystyka kulturowa, Warszawa 2010] Krzysztof Duda: Tanatoturystyka, czyli nowa nowe oblicze znanych obszarów turystycznych, recenzja (Sławoj Tanaś: Przestrzeń turystyczna cmentarzy: wstęp do tanatoturystyki. Łódź 2008) Źródło: Wiesław Alejziak, korespondencja nadesłana, Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Irena Fierla.- wyd.2 zm. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, 367 s.; tab., wykr., mapy; 24 cm. ISBN Liczne korzyści płynące z członkowstwa w Unii Europejskiej sprawiają, że mimo przyjęcia do niej dziesięciu krajów w maju 2004 roku i dwóch kolejnych w styczniu 2007 roku, ubiega się o nie kilka następnych. Autorzy skoncentrowali uwagę na potencjale społeczno-ekonomicznym Unii Europejskiej, w tym na porównaniach z potencjałem dwóch potęg gospodarczych świata Stanów Zjednoczonych i Japonii, zwłaszcza zaś na różnicach w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i głównych działów gospodarki oraz ich rozmieszczeniu w krajach Unii, na ogół przodujących w danej dziedzinie. W obecnym, drugim wydaniu książki przedstawiono charakterystykę społeczno- ekonomiczną Unii Europejskiej, składającej sie z 27 krajów, a więc w granicach ze stycznia 2007 roku, po przyjęciu do niej Bułgarii i Rumunii. Te dwa nowo przyjęte kraje są uwzględniane także wówczas, gdy są prezentowane informacje na dany temat z okresu poprzedzającego ich członkowstwo w Unii. Bez zamian pozostał układ książki. Nastąpiła jednak modyfikacja treści poszczególnych rozdziałów lub ich fragmentów. Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej polecana jest szczególnie studentom geografii, europeistyki, politologii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz nauczycielom i uczniom szkół średnich. 4

5 Spis treści Wstęp Irena Fierla Rozdział 1: Procesy integracyjne w Europie Barbara Trzcińska 1.1. Przesłanki i cele integracji europejskiej 1.2. Kapitał ludzki 1.3. Potencjał gospodarczy 1.4. Poziom rozwoju społecznego Rozdział 2: Dynamika i struktura gospodarki Teresa Pakulska 2.1. Potencjał i tempo rozwoju grup państw 2.2. Zmiany struktury gospodarki 2.3. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście gospodarczym 2.4. System finansowy Rozdział 3: Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej Ewa Taylor 3.1. Wprowadzenie 3.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 3.3. Przestrzenny aspekt przekształceń i zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego 3.4. Polityka i strategia państw Unii Europejskiej w zakresie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju Rozdział 4: Ludność Małgorzata Poniatowska-Jaksch 4.1. Rozmieszczenie 4.2. Przebieg procesów demograficznych przyczyny i konsekwencje 4.3. Rola kapitału ludzkiego w przeobrażeniach struktury ekonomicznej 4.4. Bezrobocie a migracje Rozdział 5: Rolnictwo i rybołówstwo Hanna Godlewska-Majkowska 5.1. Wprowadzenie 5.2. Podstawy przyrodnicze rozwoju rolnictwa 5.3. Wspólna Polityka Rolna jako uwarunkowanie rozwoju rolnictwa 5.4. Wspólna Polityka Rolna a kapitał ludzki w rolnictwie 5.5. Wspólna Polityka Rolna a struktura agrarna 5.6. Intensywność rolnictwa 5.7. Rozmieszczenie produkcji rolnej 5.8. Rybołówstwo i rybactwo w świetle Wspólnej Polityki Rybnej 5.9. Kierunki produkcji rolnej Regiony rolnicze Rozdział 6: Przemysł Irena Fierla 6.1. Zróżnicowanie poziomu uprzemysłowienia krajów 6.2. Struktura przemysłu 6.3. Górnictwo i energetyka 6.4. Rudy metali i surowce przemysłu chemicznego 6.5. Surowce energetyczne 6.6. Elektroenergetyka 6.7. Przemysły wysokiej techniki 6.8. Tradycyjne gałęzie przemysłu 6.9. Koncentracje przestrzenne przemysłu Rozdział 7: Turystyka Marcin Molenda 7.1. Międzynarodowy ruch turystyczny 7.2. Turystyka w gospodarce 7.3. Regiony turystyczne Rozdział 8: Infrastruktura transportowa Jacek Brdulak 8.1. Wprowadzenie 8.2. Transport samochodowy 8.3. Transport kolejowy 8.4. Transport lotniczy 8.5. Transport morski 8.6. Transport wodny śródlądowy 8.7. Transport przesyłowy Rozdział 9: Handel zagraniczny Dorota Niedziółka 9.1. Wprowadzenie 9.2. Charakterystyka handlu zagranicznego 9.3. Struktura towarowa importu i eksportu 9.4. Struktura geograficzna handlu zagranicznego 5

6 Rozdział 10: Regiony ekonomiczne Magdalena Typa Regiony podział administracyjny Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów UE Cele, zasady i narzędzia polityki spójności Regiony innowacyjne i peryferyjne Rozwój wybranych regionów jako ilustracja realizacji polityki regionalnej Indeks Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, dokument online: data dostępu Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów latach Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach / red. Hanna Godlewska- Majkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2010, 300 s.; ISBN: Wstęp. Rozwój lokalny i regionalny jest determinowany umiejętnością uaktywnienia terytorialnego potencjału społeczno-gospodarczego, rozumianego jako ogół nagromadzonych na danym terytorium zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych, stanowiących źródło postępowych zmian. Stosownie do specyficznych cech przestrzeni ekonomicznej, poszczególne regiony odznaczają się różnym potencjałem społeczno-gospodarczym, tym samym wykazując mniejsze lub większe szanse rozwojowe. Regiony odznaczające się dużym potencjałem mogą rozwijać się w oparciu o czynniki endogeniczne, zaś pozostałe potrzebują pomocy zewnętrznej, aby przezwyciężyć istniejące bariery rozwoju (np. depopulację, odpływ kapitału i degradację środowiska przyrodniczego). Źródłem postępowych zmian są inwestycje, szczególnie te, które umożliwiają harmonijny i zrównoważony rozwój. Są one wówczas czymś więcej niż tylko źródłem nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów ludności. Nowe produkty, technologie czy nowoczesne techniki organizacyjne przekładają się bowiem na postęp cywilizacyjny oraz, dzięki tworzeniu powiązań sieciowych, wywołują ożywienie gospodarcze (sprzężenia regresywne i progresywne). Innowacyjność różnych aktorów życia publicznego (przedsiębiorców, społecznych liderów lokalnych, instytucji publicznych itd.) ma zatem duży wpływ na dynamikę rozwoju regionalnego i okalnego. Pomiędzy innowacyjnością różnych środowisk terytorialnych a inwestycjami zachodzi sprzężenie zwrotne. Im bardziej innowacyjne gospodarka i społeczeństwo danego regionu, tym większe są szanse przyciągnięcia kapitału, szczególnie zaawansowanego technologicznie, generującego ponadprzeciętne zyski. Dzięki temu zwiększa się również napływ kapitału oraz transfer technologii i innego rodzaju innowacji. Przedmiotem zainteresowania autorów niniejszego opracowania jest stosunkowo słabo rozpoznany wpływ innowacyjności jednostek samorządu terytorialnego na atrakcyjność inwestycyjną regionów. Jest to zagadnienie rzadko poruszane, gdyż zwykle przewodnią rolę w tworzeniu regionalnych systemów innowacyjnych przypisuje się przedsiębiorstwom i sferze badawczo-rozwojowej. Jednak zważywszy na rosnące znaczenie marketingu terytorialnego oraz postępującą decentralizację polityki regionalnej można uznać samorząd terytorialny za ważny podmiot kreujący regionalne systemy innowacyjne różnych szczebli taksonomicznych. Sformułowano przy tym tezę, że innowacyjność w polskiej przestrzeni ma charakter hierarchiczny, co oznacza, że bodźce rozwojowe rozprzestrzeniają się od ośrodków centralnych ku obszarom peryferyjnym wprost proporcjonalnie do ich dostępności komunikacyjnej. Zasada ta występuje zarówno w skali makroregionalnej, jak i lokalnej. Powoduje to narastanie biegunowości w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów. Celem niniejszej pracy jest zatem określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest przy tym wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną. Autorem rozdziału dotyczącego turystyki jest Patrycjusz Zarębski Zamówienie realizowane są przez Wydawcę: dokument online: _WZROSTU_ATRAKCYJNOSCI_INWESTYCYJNEJ_POLSKICH_REGIONOW_W_LATACH_ _red._Hanna_Godlewska-Majkowska/?PHPSESSID=388307b0f6ce402c dbfcb2b17, albo mailem: Mieścimy się w Warszawie, Al. Niepodległości 164, bud. F, tel , , faks: Możliwy jest odbiór osobisty, przesyłka kurierska lub pocztowa koszt przesyłki pokrywa kupujący 6

7 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce / Hanna Zawistowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2010, 134 s.; ISBN: Wstęp. Znaczenie turystyki we współczesnej gospodarce powoduje, że systematycznie rośnie liczba osób zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw turystycznych bądź podjęciem w nich pracy. Zainteresowanie to znajduje odzwierciedlenie w stale rosnącej liczbie przedsiębiorstw turystycznych i zatrudnionych w nich osób. W turystyce dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. Utworzenie takiego przedsiębiorstwa często postrzegane jest jako remedium na problemy współczesnego rynku pracy. Liczba osób, które rozważają taką możliwość, jest znacząca. Potencjalni przedsiębiorcy turystyczni poszukują informacji na temat tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym wymaga posiadania wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania, lecz także z zakresu ekonomii, prawa, socjologii, psychologii i marketingu. Analiza dostępnej literatury z tych obszarów prowadzi do wniosku, że na rynku jest wiele pozycji, w których można znaleźć potrzebne informacje. Ich duża liczba i różnorodność staje się jednak barierą poważnie utrudniającą dotarcie do poszukiwanych informacji. Dlatego zaczęły się ukazywać opracowania przeznaczone dla menedżerów poszczególnych branż. Opracowania te można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą opracowania zawierające informacje z jednego obszaru wiedzy, natomiast drugą stanowią opracowania zawierające informacje z dwóch lub więcej obszarów. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. W pierwszym przypadku zaletą jest możliwość zastosowania jednolitej metodologii gromadzenia i prezentacji informacji, wadą zaś jest to, że nie można w niej znaleźć informacji z innych obszarów. Natomiast w przypadku drugiego ujęcia jest odwrotnie, nie ma możliwości zastosowania jednolitej metodologii, ale w takim opracowaniu można znaleźć informacje z więcej niż z jednej dziedziny. W niniejszym opracowaniu przydatnym dla menedżerów turystyki przyjęto pierwsze z ww. rozwiązań. Stanowi ono część pierwszą i jest poświęcone omówieniu prawnych aspektów tworzenia i działalności przedsiębiorstw turystycznych. W kolejnych częściach zostaną omówione zagadnienia z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania. Opracowanie zostało podzielone na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki podstawowych grup podmiotów występujących na rynku turystycznym, ich roli i wzajemnych powiązań. W drugim rozdziale skoncentrowano się na problematyce tworzenia przedsiębiorstw turystycznych. Rozdział trzeci poświęcony jest zawodom regulowanym. Natomiast rozdział czwarty zawiera charakterystykę podstawowych grup umów zawieranych przez przedsiębiorców. Autorka ma nadzieję, że książka ta spełni oczekiwania zarówno tych, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę z tego zakresu, jak i tych, którzy oczekują bardziej szczegółowych informacji na temat problemów tworzenia i funkcjonowania biur podróży oraz przedsiębiorstw zajmujących się świadczeniem usług hotelarskich. Spis treści Wstęp Rozdział I. Główne grupy podmiotów działające na rynku turystycznym, ich rola i wzajemne powiązania 1. Ogólna charakterystyka 2. Jednostki zarządzające turystyką na szczeblu Unii Europejskiej, krajowym, regionalnym i lokalnym 2.1. Turystyka w działalności organów Unii Europejskiej 2.2. Turystyka w działalności krajowych organów administracji publicznej Szczebla centralnego Szczebla regionalnego i lokalnego 3. Jednostki zajmujące się promocją turystyki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym 4. Samorząd gospodarczy w turystyce 5. Jednostki niekomercyjne 6. Jednostki dydaktyczne i naukowo-badawcze 7. Inne podmioty 7

8 Rozdział II. Podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce 1. Pojęcia: przedsiębiorca - przedsiębiorstwo na gruncie nauk prawnych 2. Podstawowe akty prawne 3. Wybór rodzaju działalności 4. Wybór formy organizacyjno-prawnej 5. Rejestracja 6. Wymogi sektorowe 6.1. Ogólna charakterystyka 6.2. Biura podróży Podział biur podróży Warunki podejmowania działalności w sektorze biur podróży Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Kontrola działalności biur podróży 6.3. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie Usługi hotelarskie - definicja i charakterystyka Podział obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Rodzaje obiektów hotelarskich Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia usług hotelarskich Kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Rozdział III. Zawody i działalności regulowane w turystyce 1. Ogólna charakterystyka 2. Warunki uzyskiwania uprawnień 3. Szkolenia i egzaminy dla pilotów i przewodników 4. Nadawanie, zawieszanie i cofanie uprawnień oraz kontrola pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 5. Współpraca biur podróży z pilotami wycieczek i przewodnikami turystycznymi Rozdział IV. Umowy zawierane przez przedsiębiorców turystycznych 1. Ogólna charakterystyka 2. Umowy warunkujące możliwość podejmowania i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa turystyczne 3. Umowy zawierane z podwykonawcami 4. Umowy zawierane z pośrednikami 5. Umowy zawierane z klientem 5.1. Ogólna charakterystyka 5.2. Umowa o pośrednictwo turystyczne 5.3. Umowa o imprezę turystyczną 5.4. Umowy związane z zakwaterowaniem 5.5. Umowy związane z transportem Bibliografia Recenzja Zamówienie realizowane są przez Wydawcę: dokument online: ALALNOSCI_GOSPODARCZEJ_W_TURYSTYCE_Hanna_Zawistowska/), albo mailem: Mieścimy się w Warszawie, Al. Niepodległości 164, bud. F, tel , , faks: Możliwy jest odbiór osobisty, przesyłka kurierska lub pocztowa koszt przesyłki pokrywa kupujący Iwona Witt-Czuprzyńska Źródło: Iwona Witt-Czuprzyńska, korespondencja nadesłana

9 Turystyka na obszarach przygranicznych Polski Turystyka na obszarach przygranicznych Polski / Marek Więckowski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, s.: il. (gł. kolor.); 24 cm. (Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania; nr 224). Tyt. równol.: Tourism in the border-adjacent areas of Poland. Na grzb. wyłącznie tyt. serii. Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Dział Wydawnictw prowadzi sprzedaż wysyłkową własnych wydawnictw za zaliczeniem pocztowym. Zamówienia prosimy składać telefonicznie: ; fax lub na załączonym formularzu [http://www.igipz.pan.pl/wydaw/formularz.htm]. Formularz można przesłać drogą mailową na adres: Prosimy o podanie dokładnego adresu pocztowego, elektronicznego (do potwierdzenia zamówienia) oraz numeru NIP niezbędnego do wystawienia faktury. Źródło: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dział Wydawnictw, data dostępu Uwarunkowania integracji w agroturystyce Uwarunkowania integracji w agroturystyce / red. nauk. Damian Knecht. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Edukacja, 2010, 135 s.; ISBN: Agroturystyka jest obecnie przedmiotem dużego zainteresowania polityki społecznej, gospodarczej, rolnej oraz rolników, dla których jest dużą szansą zdobycia nowych źródeł dochodu. W monografii wykorzystano opinie i doświadczenia autorów zajmujących się agroturystyka, agrobiznesem, posiadających spore i cenne doświadczenie w swoich specjalnościach. W książce przedstawiono poglądy na ekonomiczne i społeczne wymiary agroturystyki, specyfikę rynku tych usług, meandry marketingowej opcji prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Ukazano prawne, ekonomiczne oraz ekologiczne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej, a także kierunki rozwoju tej działalności. Przedstawiono też funkcjonowanie niektórych elementów agrobiznesu ściśle oddziaływających na prowadzących działalność agroturystyczną, ale również samych agroturystów. W pracach przedstawiono wybrane elementy otoczenia działalności agroturystycznej pozostające w różnej fazie integracji z tą tak dynamicznie rozwijającą się formą turystyki. Treść pracy jest także odzwierciedleniem wykładów/konwersatoriów prowadzonych we Wrocławiu w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja oraz Uniwersytecie Przyrodniczym. Jej głównym nurtem, opartym na teorii i praktyce jest zainteresowanie organizowaniem działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem ich potencjału. Publikacja zawiera również powiązania wielokierunkowej działalności gospodarstwa z wszystkimi elementami rynkowymi jego otoczenia, jako głównymi determinantami skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem agroturystycznym. Wrocław, czerwiec 2010, Damian Knecht Spis treści: Publikacje książkowe wydane przez Wydawnictwo WSZ Edukacja można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Wrocław ul. Krakowska 56-62, natomiast zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres owy: lub pocztowy: Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Ośrodek Badań Naukowych, Wrocław, ul. Krakowska Sprzedażą zajmuje się mgr inż. Ewa Pańka, tel Źródło: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Edukacja, data dostępu

10 Właściwości fizyczne żywności Właściwości fizyczne żywności: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Pałachy, Iwony Sitkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, 2010, 340 s., rys. 95, tab. 35,; ISBN Jest to pierwsze opracowanie podręcznika, w którym zwięźle omówiono właściwości fizyczne żywności, w tym właściwości mechaniczno-reologiczne, aerodynamiczne, cieplne, powierzchniowe, optyczne, dyfuzyjne, elektryczne, akustyczne z uwzględnieniem żywności sypkiej. Znajomość tych zagadnień danych liczbowych, metod badań i ich związku z przetwórstwem jest niezbędna do odpowiedniego projektowania produktu żywnościowego, jego procesu technologicznego i sterowania nim oraz do projektowania maszyn, urządzeń i aparatów niezbędnych we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Obecnie na polskim rynku wydawniczym brak podręcznika ujmującego tak kompleksowo wymienione zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwa, Biotechnologii i Dietetyki specjalizujących się w technologii i biotechnologii żywności oraz budowie aparatury, a także dla technologów, towaroznawców, producentów żywności, projektantów i konstruktorów aparatury. Przydatny będzie także dla pracowników naukowych tych kierunków i instytutów naukowobadawczych, dla pracowników biur projektowych, firm i zakładów przemysłu spożywczego oraz placówek zajmujących się kontrolą i bezpieczeństwem żywności. Zamówienia realizuje: księgarnia internetowa Wydawnictwo Naukowo-Technicznych WNT, dokument online: data dostępu Współczesne tendencje w zarządzaniu kulturą fizyczną i turystyką Współczesne tendencje w zarządzaniu kulturą fizyczną i turystyką / pod red. Joanny Kantyki; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, s.: il. (w tym kolor.); 25 cm. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN Celem publikacji jest analiza i ocena współczesnych koncepcji zarządzania kulturą fizyczną i turystyką oraz wskazanie przyszłościowych kierunków badawczych w tym obszarze. Pierwszą część opracowania poświęcono charakterystyce współczesnych metod i technik zarządzania stosowanych przez organizacje tu ty styczne w aspekcie: produktu, personelu, finansów. Wskazano na tematykę zrównoważonego rozwoju na rynku turystyki masowej, znaczenia kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji, postaw i zachowań turystów, metod finansowania turystyki przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządzania produktem opieki zdrowotnej na przykładzie usług turystyki uzdrowiskowej. W drugiej części publikacji skoncentrowano się na analizie i ocenie zarządzania organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi uwzględniającymi szerokie spektrum osób niepełnosprawnych. Część ta obejmuje zagadnienia dotyczące sponsoringu sportowego, efektywności zarządzania, źródeł finansowania sportu i rekreacji oraz charakterystyki organizacji sportowo -rekreacyjnych typu non-profit. Spis treści Wstęp Brygida Grzeganek-Więcek: Kształtowanie ofert na masowym rynku turystycznym w aspekcie zrównoważonego rozwoju Piotr Halemba, Marcin Iwan: Planowanie działań strategicznych przygotowujących obiekty Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego do obsługi niepełnosprawnego turysty Kazimierz Mrozowicz: Potencjał ludzki w świetle badań empirycznych organizacji turystycznych Adam R. Szromek: Kwestie sporne w modelu ewolucji obszaru turystycznego S. C. Ploga oraz ich znaczenie w turystyce uzdrowiskowej. Janusz Feczko: Agroturystyka - Małopolska Aspekty ekonomiczne i zarządcze 10

11 Agnieszka Pasternak, Joanna Kantyka: Finansowanie kultury fizycznej i turystyki jako zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego Wojciech Chudy: Analiza tempa rozwoju obiektów bazy hotelowej w Polsce w latach Michał Żemła: Analiza preferencji turystów Republiki Czeskiej w zakresie uprawiania wybranych form turystyki Andrzej Hadzik: Wybrane elementy zarządzania produktem opieki zdrowotnej. Przykład usług leczniczych w uzdrowiskach Piotr Halcmba, Michał Kucharski: Wykorzystanie sponsoringu sportowego w sektorze na przykładzie działalności biur podróży i hoteli Joanna Kantyka, Bartosz Kiłijański, Agnieszka Pasternak: Nowoczesne źródła finansowania inwestycji z zakresu sportu i rekreacji w jednostkach samorządu terytorialnego Piotr Halemba, Ryszard Harmaciński: Efektywność zarządzania w wybranych organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie sportu i rekreacji Piotr Halemba, Damian Lis: Zarządzanie organizacjami typu non- profit w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zamówienia realizuje Księgarnia sportowo-medyczna, dokument online: data dostępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zobacz również pozostałe ekspertyzy i wyniki badań pod adresem: Sprawdź również: Podsumowanie podróży lotniczych Polaków Rok 2010 był trudny dla transportu lotniczego między innymi z powodu wybuchu wulkanu na Islandii i związanego z nim pyłu wulkanicznego, który sparaliżował ruch lotniczy w Europie. Pomimo wielu utrudnień, ruch powietrzny wrócił do normy, a podsumowanie minionego roku i przewidywania ekspertów na rok 2011 są optymistyczne. Samolot coraz częściej wybierany jest jako środek transportu. Okazuje się, że w dalszym ciągu najczęściej wybieranym miejscem podróży Polaków jest Londyn ponad 10 proc. rezerwacji. Kolejnym najchętniej odwiedzanym miastem jest Paryż oraz największe amerykańskie metropolie: Nowy Jork, Chicago czy Los Angeles. Ciekawe jest, że ponad dwukrotnie, w porównaniu z rokiem 2009, wzrósł odsetek Polaków odwiedzających bardziej egzotyczne strony świata, jak Tel Aviv czy Stambuł. Najpopularniejsi przewoźnicy w 2010 roku to PLL LOT, Lufthansa i KLM. W minionym roku prym pod względem najpopularniejszego portu lotniczego miała Warszawa. Lotnisko Chopina wybrało 45 proc. klientów serwisu Tanie-loty.com.pl. Następne miejsca to Kraków (10 proc.), Gdańsk (8 proc.), Poznań (6 proc.), Wrocław (5 proc.), Katowice (4,5 proc.), Szczecin (1,5 proc.), Łódź oraz Bydgoszcz (1 proc.). Ponadto klienci serwisu latali zazwyczaj parami 65 proc. rezerwacji stanowiły zakupy biletów dla dwóch osób, 25 proc. to rezerwacje pojedyncze, a 10 proc. rezerwacje dla grup stanowiących trzy bądź więcej osób. Ważne jest, że znaczna część klientów coraz częściej postanawia wykupić ubezpieczenie podróżne (14 proc. kupujących). Prognozy tegoroczne są jak najbardziej optymistyczne. Rok 2010 był czasem, w którym porty lotnicze odnotowały dość znaczny wzrost zainteresowania ok. 5 proc. W okresie wakacyjnym wzmożony ruch na lotniskach miał miejsce w sierpniu, a pod koniec roku dynamika osiągnęła 9 proc. Pomimo że najchętniej wybieranym przewoźnikiem był PLL LOT, to tanie linie lotnicze odnotowały prawie 4,6 proc. wzrostu zainteresowania podróżnych. Zmienia się i poszerza oferta lotów, przez co zwiększa się także zainteresowanie potencjalnych klientów. Podróż samolotem dla wielu ludzi staje się coraz bardziej powszechna, co powoduje, że rynek lotniczy z roku na rok może odnotowywać coraz większe zyski. Szacuje się, że rok 2011 przyniesie jeszcze większe zainteresowanie niż poprzedni. Katarzyna Danecka Źródło: Travel Trade Gazette, data dostępu

12 Statystyki Urzędu Lotnictwa Cywilnego Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch pasażerski na polskich lotniskach w 2010 r. Zgodnie z oczekiwaniami Urzędu w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z wyraźnym wzrostem na rynku przewozów lotniczych (po spadkowym roku 2009). Polskie porty obsłużyły łącznie w ruchu handlowym 20 mln 469 tys. pasażerów oraz 241 tys. operacji pasażerskich, co stanowiło wzrost odpowiednio o 8.1% oraz 1.2% w stosunku do roku Wciąż jednak lotniska łącznie nie osiągnęły wyników z roku 2008 (w przypadku pasażerów brakuje niespełna 1%, natomiast w przypadku operacji pasażerskich ponad 6%). Dość znacząco (o ok. 7%) wzrosła średnia liczba pasażerów przypadająca na jedną operację (z 79,5 do 85 pas.). Część tego wzrostu wynika z ogólnej tendencji na rynku polskim (coraz mniejszy udział ruchu krajowego obsługiwanego przez mniejsze statki powietrzne, coraz większy udział ruchu czarterowego charakteryzującego się zarówno większymi statkami powietrznymi jak i wyższym współczynnikiem wypełnienia, a także bardziej efektywna siatka połączeń po zmianach wymuszonych kryzysem finansowym). Najszybciej rozwijały się regionalne porty lotnicze tj.: Łódź - 32,5%, Wrocław 20,7%, Rzeszów 18,7%, Gdańsk 16,9%, a także najmniejsze lotnisko Zielona Góra 23,9%. Ogólnie wszystkie porty regionalne osiągnęły dynamikę przyrostu pasażerów na poziomie niespełna 11%, co pozwoliło im zwiększyć udział w rynku do 57,7% w 2010 roku z 56,3% w roku Należy zauważyć, że o ile w pierwszej połowie roku dynamika obsługiwanych pasażerów zwiększała się (pomijając kwiecień), o tyle pod koniec roku nastąpiło dość wyraźne wyhamowanie. Niestety ze spływających na bieżąco informacji wynika, że to wyhamowanie pogłębia sie, zatem po pierwsze: w roku 2010 mieliśmy do czynienia z działaniem niskiej bazy statystycznej, a po drugie należy się spodziewać słabszego roku 2011 pod względem dynamiki obsłużonych pasażerów aniżeli było to w roku Na tle całej Europy rynek polski dość dobrze radził sobie w minionym roku. Według danych ACI (Airport Council International) po jedenastu miesiącach 2010 roku wzrost ruchu pasażerskiego wyniósł 4,2%. Spośród regionów świata tylko dynamika ruchu w Ameryce Północnej była niższa i wyniosła 2,1%. Znacznie szybciej rozwijały się regiony: Ameryki Łacińskiej i Karaibów (13,2%), Azji i Pacyfiku (12,9%) oraz Środkowego Wschodu (12,4%). Szczegółowe statystyki: plik do pobrania Kb: Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, data dostępu Ponad 1500 spraw w Komisji Ochrony Praw Pasażerów w 2010 roku W ubiegłym roku do działającej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Prawa Pasażerów (KOPP) wpłynęło ogółem 1500 spraw, o ponad 500 więcej niż w 2009 roku. Komisja Ochrony Praw Pasażerów, na mocy postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE, zajmuje się rozpatrywaniem skarg pasażerów w trzech przypadkach: odwołania lotów; opóźnienia lotów; odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu. Najczęściej pasażerowie skarżyli się na odwołania oraz opóźnienia lotów. Pracownicy Komisji udzielali także wyjaśnień w sprawach związanych z przewozem lotniczym. Oprócz rozpatrywania skarg pasażerów pracownicy Komisji przeprowadzają również kontrole lotnisk i przewoźników w zakresie informowania klientów linii lotniczych o przysługujących im prawach. Sprawdzana 12

13 jest treść ulotek i plakatów informacyjnych oraz procedury przewoźników dotyczące postępowań w przypadku wystąpienia nieregularności w realizacji przewozów lotniczych. W 2010 roku KOPP przeprowadziła w sumie 18 kontroli na 5 lotniskach Katowice, Kraków, Łódź, Szczecin, Warszawa. Wyniki kontroli były zadowalające. Stwierdzono że wszystkie lotniska posiadają odpowiednie materiały informacyjne, rozmieszczone we właściwych miejscach - na stanowiskach check-in w halach odlotów oraz w okolicach wyjść do samolotów. Przygotowane wcześniej ulotki wręczane są w przypadku odwołania lotu, opóźnienia lotu oraz odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu. W 2010 roku KOPP wydała 86 decyzji, w których nałożono na przewoźników lotniczych kary pieniężne na łączną kwotę zł. Najniższa nałożona kara wyniosła 200 zł, a najwyższa zł. W 2010 roku zaobserwowano kilkuset procentowy wzrost ilości skarg na opóźnienia w dotarciu pasażerów do miejsc docelowych ich podróży. Ma to bezpośredni związek z wydanym 19 listopada 2009 roku wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C?402/07 i C?432/07. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Trybunał uznał, że do celów stosowania prawa do odszkodowania, pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 rozporządzenia 261/2004/WE, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą trzy godziny lub więcej, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Należy jednak podkreślić, że takie opóźnienie nie wywołuje po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego. Ogólny wzrost liczby wszystkich rodzajów skarg spowodowany jest dającą się obserwować stale rosnącą świadomością prawną osób podróżujących samolotami. Coraz częściej pasażerowie stawiając się do odprawy biletowo-bagażowej dokładnie wiedzą jakie przewoźnik lotniczy ma wobec nich obowiązki jeśli dojdzie do sytuacji opóźnienia ich lotu, odwołania lotu bądź jeśli przewoźnik odmówi przyjęcia pasażera na pokład samolotu. W 2010 roku wystąpiły dwie sytuacje szczególne, które spowodowały wzrost ilości skarg na przewoźników lotniczych. Pierwszą z nich był wybuch wulkanu na Islandii i zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Europą na przełomie kwietnia i maja, a drugą był paraliż lotnisk w zachodniej Europie spowodowany opadami śniegu. Warto zauważyć, że, w porównaniu do sytuacji zaobserwowanej na niektórych lotniskach Europy zachodniej, polskie porty lotnicze okazały się lepiej przygotowane do funkcjonowania w warunkach zimowych tj. w sytuacji wystąpienia niskich temperatur oraz znacznych opadów śniegu, które w naszym kraju nie są czymś nadzwyczajnym w odróżnieniu, jak się okazało, od niektórych państw europejskich. Mając na uwadze wrześniowe zamkniecie lotniska w Warszawie spowodowane remontem pasów lotniczych i przeniesieniem odlotów i przylotów na lotniskach w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Gdańsku należy stwierdzić, iż porty lotnicze i przewoźnicy byli w większości przypadków dobrze przygotowani do radzenia sobie z ewentualnymi nieregularnościami w realizacji lotów i koniecznością zapewnienia pasażerom minimalnej opieki, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004. Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego, data dostępu UNWTO: turystyka światowa przyśpiesza Według danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) turystyka światowa w 2010 roku zanotowała szybkie tempo wzrostu wynoszące 6,7 procent. Liczba podróży zagranicznych na świecie wzrosła do poziomu 935 milionów, po czteroprocentowym spadku w 2009 roku. Większość destynacji turystycznych odnotowała wzrosty w liczbie podróży zagranicznych w 2010 roku. Jednakże tempo wzrostu w różnych rejonach świata było zróżnicowanie. W Azji zarejestrowano wzrost w liczbie podróży zagranicznych w 2010 r. o 13 proc., w Afryce o sześć proc., na Bliskim Wschodzie o 14 proc., w Europie trzy proc., w Ameryce Północnej i Południowej o osiem procent. Niewielki wzrost w liczbie zagranicznych podróży turystycznych w Europie związany był z problemami w ruchu lotniczym spowodowanymi erupcją wulkanu na Islandii oraz niepewnością ekonomiczną w strefie euro. Jednakże poszczególne kraje Europy zanotowały bardzo zróżnicowane tempo wzrostu liczby podróży zagranicznych. Największy wzrost wpływów z podróży zagranicznych zarejestrowano w Chinach (+ 17 proc.), Rosji (+26 proc.), Arabii Saudyjskiej (+28 proc.) oraz Brazylii (+52 proc.). Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu

14 Gdzie wakacje w Polsce w 2010 roku? Z danych serwisu otowakacje.pl wynika, że w 2010 roku Polacy częściej szukali ofert wypoczynku nad morzem, niż w górach. Latem prym wiodły Krynica Morska, Mielno i Niechorze. Wśród kurortów górskich, niezależenie od pory roku, największą popularnością cieszyło się Zakopane. Najpopularniejsze województwa. W 2010 roku użytkownicy serwisu ogłoszeń turystycznych otowakacje.pl wybierać mogli spośród blisko 100 tysięcy ofert wyjazdów oraz noclegów w kraju i za granicą. Jak wynika za statystyk, rynek ogłoszeń turystycznych ożywa głównie latem. Od czerwca do września w serwisie pojawia się dużo większa liczba ogłoszeń niż zimą. Sezon wakacyjny jest dłuższy a lato oczywiście jest najbardziej popularnym sezonem urlopowym wśród Polaków zauważa Katarzyna Nowaczyk, dyrektor serwisu otowakacje.pl. Większa ilość ogłoszeń wynika również z tego, że niektóre kierunki, jak polskie wybrzeże czy Mazury przyciągają turystów głównie latem i w tym okresie pojawia się dużo więcej ofert dotyczących wypoczynku w tych regionach. Z przygotowanego przez serwis otowakacje.pl rocznego zestawienia wynika, że w 2010 roku największą popularnością cieszył się wypoczynek nad morzem użytkownicy najchętniej przeglądali oferty pochodzące z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Wyszukania propozycji z tych regionów kraju stanowiły ponad połowę wszystkich odsłon w serwisie. Latem, najpopularniejszymi kierunkami były: Krynica Morska, Mielno i Niechorze. Nie zabrakło również osób, które postanowiły skorzystać z cennych właściwości jodu i zregenerować siły nad morzem w Sylwestra. Wypoczynku nad Bałtykiem dotyczyła ponad jedna czwarta wyszukań ofert przygotowanych specjalnie na ten świąteczny okres. Zdecydowanie najpopularniejsze kierunki to Świnoujście, które przyciąga idealną na spacery, 10-kilometrową plażą, a także największe w Polsce nadmorskie uzdrowisko Kołobrzeg. Na brak zainteresowania nie mogły narzekać również Darłowo, Władysławowo, Ustka czy Łeba. Regiony, w których użytkownicy szukali ofert na Sylwestra. Zwolennicy wędrówek górskich szukali odpoczynku głównie w Małopolsce. Tego rejonu dotyczyło 19 proc. odsłon w serwisie otowakacje.pl. Wśród kurortów górskich, pomimo że zatłoczone i drogie, prym wiodło i w tym roku Zakopane. Góry przyciągały jednak turystów głównie zimą w okresie ferii zimowych oraz Sylwestra ocenia Katarzyna Nowaczyk. Około 65 proc. ofert sylwestrowych przeglądanych przez użytkowników serwisu dotyczyło wyjazdów na południe Polski. Najwięcej propozycji noclegów i wyjazdów można było znaleźć w Zakopanem, Karpaczu oraz Wiśle. Z danych otowakacje.pl wynika, że większość osób Nowy Rok postanowiło przywitać w zimowej stolicy Polski i jej okolicach. Murzasichle, Kościelisko, Biały Dunajec, Białka Tatrzańska i Bukowina 14

15 Tatrzańska to najchętniej odwiedzane miejscowości przez miłośników Tatr. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również oferty pobytu w Zawoi, która leży u stóp Babiej Góry, a także propozycje wyjazdów do Krynicy- Zdrój, zwanej perłą polskich uzdrowisk. Wśród użytkowników serwisu znalazło się także wielu chętnych do przywitania Nowego Roku na stokach Karkonoszy oraz Beskidu Śląskiego. Pobytu w Szklarskiej Porębie, Lądku-Zdroju, Kudowie-Zdroju i Karpaczu dotyczyło 15 proc. ofert wyświetlanych w sylwestrowym listopadzie i grudniu. Niewiele mniej wyszukań dotyczyło wyjazdów do Żywca, Wisły oraz Szczyrku. oprac.: Aleksandra Baranowska-Skimina Źródło: e-gospodarka.pl, data dostępu Wakacje.pl, EasyGo.pl: Jeśli nie Tunezja to gdzie? Ktoś traci, ktoś inny w to miejsce zyskuje. Prawda prosta, znana od wieków, a jej sens przykleić można niemal do każdego zdarzenia. Także turystycznego. W ubiegłym roku z powodu wewnętrznych problemów ewidentnie straciła Grecja. W tym prawdopodobnie straci Tunezja. Media spekulują też o innych krajach Afryki Północnej. Jeśli jednak Tunezja ma stracić, to kto może zyskać w jej miejsce? Gdzie powinniśmy wyjechać, aby spokojnie odpocząć zastanawiają się portale turystyczne Wakacje.pl i EasyGo.pl. Iwona Sokołowska, dyrektor pionu sprzedaży w portalach turystycznych Wakacje.pl i EasyGo.pl wychodzi z prostego założenia: odpocząć zwyczajnie trzeba. Czy będzie to urlop w Tunezji czy w Chorwacji, Bułgarii, czy Hiszpanii to już rzecz indywidualna i drugorzędna. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcemy lecieć do Tunezji poszukajmy już teraz alternatywy kierunkowej. Dlaczego teraz? Bo za chwilę może być za późno. A ściślej mówiąc: może być problem z miejscami w popularnych destynacjach i dobrych hotelach. Przełożenie jest bowiem bardzo proste. Jeśli większość z nas wstrzyma się z zakupami teraz i liczyć będzie na promocje last minute tuż przed urlopem może okazać się, że jest zbyt późno. Trzeba pamiętać, że mechanizm biznesu turystycznego jest inny niż hipotetyczne rozważania klientów. Jeśli touroperator nie sprzeda zakładanej liczby ofert w promocji przedsprzedażowej wcześniej-taniej, to wcale nie przesunie tych miejsc na lipiec czy sierpień a tak często, niestety błędnie myślą klienci tylko je zlikwiduje tłumaczy Iwona Sokołowska. Na rynek sprzedaży w szczycie trafi zaś tyle samo ofert typu last minute co zawsze. I tylko chętnych może być więcej. Jeśli więc warto kupić teraz, aby mieć pewność dobrego miejsca to czego szukać, aby poczuć się komfortowo i bezpiecznie? Iwona Sokołowska wskazuje, że beneficjentami problemów tunezyjskich, oprócz zawsze zyskującego Egiptu, mogą być w tym sezonie dwa kierunki: Turcja i Hiszpania. Oba ze szczytu sprzedażowego ostatnich lat. Turcja w 2009 roku zajmowała drugą pozycję w rankingu najbardziej popularnych kierunków kupowanych w Internecie z 15 proc. udziałem w sprzedaży. W ostatnim sezonie (rok 2010) utrzymała drugą lokację z 14 proc. wskaźnikiem sprzedażowym. Hiszpania to fenomen turystyki stricte europejskiej. Od dwóch lat zajmuje 4 pozycję zestawienia i 8 proc. udział w sprzedaży internetowej. To dużo. Zwłaszcza, że kierunki europejskie zawsze przegrywają z dużo tańszymi kierunkami arabskimi. 15

16 Niezależnie od zmian kierunkowych i wzrastającej szansy dla Turcji i Hiszpanii zdecydowanym pretendentem do tytułu lidera sezonu wciąż pozostaje Egipt. Kraj Faraonów w całym roku 2009 odpowiadał za 31 proc. sprzedaży internetowej, a w roku 2010 już 39 proc. Egipcjanie do perfekcji opracowali wykorzystywanie narzędzi promocji, marketingu i PR-u, ale ich główną zaletą i najmocniejszą stroną jest monitoring bieżących zdarzeń i stała aktywność w budowaniu pozytywnych wrażeń. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Turystyka w 2020 roku: koniec klas w kabinach samolotów, dominacja Azji Nowy raport branżowy zatytułowany Gorączka złota w branży turystycznej 2020 informuje, w jaki sposób branża turystyczna może lepiej reagować na problemy światowej gospodarki i zapewnić sobie rozwój oraz dochodowość. Zwracając uwagę na koniec tradycyjnych klas w kabinach samolotów, powrót tradycyjnych biur podróży, dominację Azji, spadek znaczenia klasy business oraz ważne pojęcie total travel experience, raport przedstawia nową wizję dotyczącą przyszłości podróżowania. Raport Gorączka złota w branży turystycznej 2020 został opracowany przez firmę konsultingową Oxford Economics na zamówienie firmy Amadeus, partnera technologicznego i dostawcy usług przetwarzania transakcji dla światowej branży turystycznej. W oparciu o prognozy makroekonomiczne i opinie zebrane wśród ekspertów branżowych z linii lotniczych, biur podróży oraz organizacji międzynarodowych, raport przedstawia nowe źródła dochodów, czynniki rentowności, nowe modele świadczenia usług oraz zmiany upodobań podróżnych, które będą wpływać na przyszłość branży. Najważniejsze tezy. Globalny obraz: do 2020 roku Azja znacząco zwiększy wydatki na podróże. Choć w roku 2010 światowa gospodarka wróciła na ścieżkę wzrostu, rynek europejski pozostaje spowolniony, a dalsze perspektywy są niepewne. Analizując przyszłość do 2020 roku, autorzy dokumentu przewidują, że na kraje Azji przypadać będzie jedna trzecia (32 proc.) światowych wydatków na podróże w stosunku do obecnych 21 proc. oznacza to radykalną zmianę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Możliwości rozwoju: koncepcja total travel experience wymaga nowych modeli. Kluczem do dalszego rozwoju i zyskowności branży turystycznej jest pojęcie total travel experience. Raport analizuje potencjał linii lotniczych celem zyskania statusu szybkiego środka transportu i łączenia ludzi z wykorzystaniem takich narzędzi, jak szybka kolei czy wideokonferencja. Dokument przewiduje powrót tradycyjnych biur podróży zmienionych pod wpływem nowych technologii i rosnącego zapotrzebowania na spersonalizowany konsulting i obsługę wymagających klientów, a także zmiany struktury demograficznej klientów. Gusta przyszłości: koniec tradycyjnych klas w kabinach samolotów, skoncentrowanie na grupie starszych podróżnych, rosnące zapotrzebowanie na tradycyjne biura podróży i nowa klasa podróżnych zmienią podróżowanie. Podkreślając zmiany upodobań i potrzeb podróżujących, raport wskazuje kilka najważniejszych możliwości, jakie otwierają się przed firmami turystycznymi w nadchodzącej dekadzie. Należą do nich: Wirtualne, spersonalizowane klasy, które zastąpią tradycyjny podział na pokładzie samolotów; Tradycyjni agenci biur podróży staną się menedżerami stylu życia, dbającymi o zaspokojenie wszelkich potrzeb podróżnych; Segment bogatszych, starszych i podróżujących stworzy nowe źródła przychodów; Klasa business, jaką znamy obecnie, może zniknąć, ustępując miejsca klasom wirtualnym, bardziej spersonalizowanym, stworzonym zgodnie z upodobaniami klientów. Zawsze chętnie inicjujemy dyskusje w branży turystycznej na temat kierunków zmian, przyszłych potrzeb podróżujących i wizji dalszej ewolucji branży, mających na celu zapewnienie rozwoju i dochodowości. W raporcie badamy nowe modele współpracy, sposoby zapewnienia najlepszych warunków podróżowania owego total travel experience oraz to, czy przyszłość linii lotniczych i biur podróży wiąże się z fundamentalną zmianą świadczonych przez nie usług skomentował Philippe Chérèque, wiceprezes firmy Amadeus ds. handlowych. Raport Gorączka złota w branży turystycznej 2020 wchodzi w skład serii Amadeus Traveller Series globalnego przedsięwzięcia mającego na celu stymulowanie nowych sposobów myślenia i innowacji w branży turystycznej. Raport jest dostępny do pobrania pod adresem Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu

17 Trivago: delikatny spadek cen noclegów w Europie w styczniu W styczniu standardowy pokój dwuosobowy kosztuje średnio 105 euro. To o 2 proc. mniej niż w zeszłym miesiącu. Najniższymi cenami noclegów wyróżniają się: Dania (125 euro), Irlandia (89 euro) i Austria (115 euro). Również i w Polsce hotele obniżyły ceny (o 3 proc.) wynika z indeksu cen hoteli (thpi) publikowanego miesięcznie przez porównywarkę hotelową cen trivago.pl. Na początku 2011 roku hotelarze lekko obniżyli ceny noclegów w największych metropoliach europejskich. Pomimo tego średnia cena za nocleg jest w tym roku wyższa niż na początku 2010 roku. Ci, którzy zaplanowali podróż do krajów skandynawskich skorzystali z niskich cen w Kopenhadze (126 euro, o 16 proc. mniej), Oslo (153 euro, o 12 proc. mniej) lub Sztokholmie (147 euro, o 9 proc. mniej ). Ci, którzy wybrali się do Londynu (156 euro, o 16 proc. mniej), do Wiednia (109 euro, o 16 proc. mniej) lub do Lizbony (85 euro, o 11 proc. mniej) również zyskali na noclegu. Mało zachęcające ceny na wyjazd noworoczny oferują hotelarze we Francji np.: w Paryżu (150 euro, o 6 proc. więcej), w Lyon (121 euro, o 10 proc. więcej) i Cannes (117 euro, o 21 proc. więcej). Podobna sytuacja ma miejsce we Włoszech, w miastach takich jak Wenecja (123 euro, o 13 proc. więcej), Mediolan (137 euro, o 29 proc. więcej) oraz Florencja (113 euro, o 22 proc. więcej). Wyjątek stanowi Rzym, który obniżył ceny w styczniu na 108 euro. W Polsce także widoczny jest lekki spadek cen noclegów (67 euro, o 3 proc. mniej). Szczególnie wyraźnie widać to w krakowskich hotelach. Dwuosobowy pokój kosztuje tu średnio 63 euro czyli o 5 proc. mniej niż w grudniu. Nad morzem i w stolicy jest również taniej. W Gdańsku i w Warszawie nocleg jest już dostępny od 70 euro. Jest to kwota o 4 proc. mniejsza niż w zeszłym miesiącu. Najdroższe noclegi w Polsce oferują obecnie Zakopiańczycy. Pokój dla dwóch osób kosztuje u nich przeciętnie 92 euro (o 15 proc. więcej niż w grudniu). Indeks cen hoteli trivago thpi (trivago Hotel Price Index) publikowany miesięcznie przez porównywarkę hotelową cen to wykaz średnich cen noclegów w najpopularniejszych miastach turystycznych Europy. Ceny te dotyczą pokoju standardowego dwuosobowego i są obliczane na podstawie 160 tys. dziennych zapytań o ceny noclegów w hotelach, jakie znajdują się w bazie portalu. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim. Diagnoza oraz raport z badań jakościowych. Warszawa: Ageron Polska, 2010, 144 s.; tab, wykr. W 2010 roku Polska Organizacja Turystyczna zleciła konsorcjum Ageron Polska i Ageron International opracowanie raportu Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim w oparciu o analizę danych wtórnych (badanie desk research) oraz przeprowadzone uzupełniające badania rynkowe na w/w rynkach. Raport stanowi podstawę do wypracowania koncepcji i przeprowadzenia kampanii multimedialnej na rynkach brytyjskim, niemieckim i francuskim w latach Powyższa strategia komunikacji, składa się z dwóch części diagnostycznej i strategicznej. W ramach części diagnostycznej raportu przeprowadzono analizę strategiczną sektora turystycznego w Polsce, otoczenia konkurencyjnego oraz potencjalnych konsumentów polskiego produktu turystycznego, przede wszystkim w kontekście trzech krajów będących rynkami docelowymi planowanych kampanii. W związku z tym uprzejmie informujemy, że cześć diagnostyczna omawianego dokumentu wraz z Raportem z badań jakościowych została zamieszczona na stronie korporacyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej w zakładce Do pobrania / Badania i analizy / 2010 rok. Przejdź do zakładki: Źródło: Polska Organizacja Turystyczna, data dostępu Informacje o o o o o o Dziennik Turystyczny: codzienne informacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy: Instytut Turystyki, informacje o publikacjach: Euromonitor International: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Europejskiej: 17

18 o UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zobacz również pozostałe informacje dla fachowców pod adresem: Sprawdź również narzędzia informacji naukowej pod adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pod adresem: Aktualności stycznia 2011 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na najlepszy reportaż w roku akademickim 2010/2011. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Umowa pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a UEFA W styczniu 2011 roku Polska Organizacja Turystyczna podpisała z UEFA umowę, określającą podjęcie współpracy tych dwóch organizacji, przy promocji Polski. Zawarcie tego dokumentu, stanowiło jedną z 24 gwarancji jakie Polska zobowiązała się spełnić, podczas ubiegania się do Komitetu Wykonawczego UEFA o prawo organizacji Finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej [ ] Cała informacja dostępna tutaj: Obrady Polskiego Instytutu Winorośli i Win w Janowcu W dniach stycznia 2011 roku w Janowcu odbyło się zebranie Polskiego Instytutu Winorośli i Wina [http://www.instytutwina.pl/]. Korzystając z gościnności Muzeum Zamku w Janowcu odbyliśmy obrady, których celem było podsumowanie zeszłorocznych działań PIWiW oraz zaplanowanie nowych przedsięwzięć. Spotkanie było też doskonałą okazją do zwiedzenia janowieckiego muzeum, dyskusji nad planowaną rekonstrukcją murów a przede wszystkim przywróceniem świetności dawnej winnicy na zamkowym zboczu. Taki szczegółowy projekt przygotował Wojciech Bosak. [ ] Opr. M.K. i W.B. Cała informacja dostępna tutaj: VAT-em w turystykę W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2011 roku nowych stawek VAT, zwróciliśmy się do przedstawicieli branży z pytaniem, jak to wpłynie na turystykę? Więcej na ten temat znajdą Państwo w dziale Prawo, podatki, marketing na s. 32 (art. Nowe stawki VAT). [ ] Cała informacja dostępna tutaj: Polska do Trybunału Sprawiedliwości za VAT biur podróży Komisja Europejska zdecydowała w czwartek o wniesieniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości przeciw ośmiu państwom Unii, w tym i Polsce, w związku z niewłaściwym wdrożeniem przepisów o VAT w odniesieniu do biur podróży. Nasze biura liczą na wygraną Polski przed ETS. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w resorcie nie podjęto jeszcze decyzji, czy w związku z postanowieniem KE zmienić polskie regulacje dotyczące VAT. Chodzi o złe wdrożenie dyrektywy w sprawie VAT z 2006 roku Zawiera ona szczególne przepisy w odniesieniu do biur podróży, które sprzedają podróżnym pakiety turystyczne. Dzięki nim biura mogą korzystać z tzw. szczególnej procedury marży, gdy sprzedają pakiety turystyczne podróżnym. Zdaniem KE, aż 8 państw: Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Czechy i Włochy, stosuje tę procedurę niewłaściwie. [ ] Cała informacja dostępna tutaj: z1cmhmx2ah Jadłospis na lato Roberta Sowy na Targach LATO 2011 Robert Sowa kreator najważniejszych wydarzeń kulturalno-kulinarnych w Polsce zaprezentuje swój Jadłospis na lato podczas najbliższej edycji Targów Turystyki i Wypoczynku LATO Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia tego roku w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp na targi jest bezpłatny. Cała informacja dostępna tutaj: Najwyższa Izba Kontroli o parkach narodowych Dyrektorzy parków narodowych nie zadbali o uregulowanie stanu prawnego zarządzanych przez siebie terytoriów. Rozbieżności dotyczą m.in. określenia powierzchni terenów objętych ochroną. Bałagan w statusach prawnych gruntów może grozić niespodziewanymi roszczeniami wobec Skarbu Państwa. Cała informacja dostępna tutaj: 18

19 Zmarnowany urlop? Żądaj zadośćuczynienia od biura podróży Co zrobić, jeśli warunki wykupionych wczasów zimowych w górach lub ciepłych krajach, które podróżny zastanie na miejscu, okażą się gorsze od tych, o których organizator zapewniał w ofercie? Wtedy można domagać się od biura podróży rekompensaty m.in. za stres i niewygodę, gdy organizator nie dopilnował zapewnienia odpowiednich warunków pobytu. Cała informacja dostępna tutaj: a;podrozy,155,0, html# Wystawa: Tradycja Narciarska Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza do obejrzenia wystawy czasowej Tradycja narciarska ze zbiorów Erwina Gorczycy, Bartosza Górskiego i Stanisława Włodyki, która prezentowana będzie od 20 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku. Cała informacja dostępna tutaj: Szare komórki nie wystarczą Reformę polskiej nauki zacznijmy od dostosowania warunków pracy do standardów europejskich. Wtedy będzie można wymagać od naukowców europejskich rezultatów pisze socjolog. Cała informacja dostępna tutaj: Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza Firma Ernst&Young opublikowała raport Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza autorstwa dr Joanny Wolszczak-Derlacz i dr Aleksandry Parteki (adiunktów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej). Dokument powstał w ramach realizowanego przez Ernst&Young programu Sprawne Państwo. Jeden z rozdziałów analizy dotyczy współpracy uczelni z gospodarką, na przykładach wybranych polskich politechnik. Raport dostępny tutaj: Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza / Joanna Wolszczak-Derlacz, Aleksandra Parteka. Warszawa: Ernst&Young, 2010, 140 s.; tab., rys.; 24 cm. ISBN: Dokument online: E/Produktywnosc_naukowa.pdf Źródło: Akademickie Mazowsze 2030, data dostępu Reakcje uczelni na dynamiczne zmiany na rynku pracy Próby dostosowywania procesów kształcenia do potrzeb rynku pracy znajdują potwierdzenie w konkretnych działaniach podejmowanych przez uczelnie wyższe. Na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pojawiły się informacje o uruchamianym właśnie projekcie Kadry dla Gospodarki. Realizacja tego projektu jest istotnym elementem strategii uczelni. Projekt Kadry dla Gospodarki kierowany jest do studentów i ma na celu zwiększenie atrakcyjności absolwentów UEP na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Najważniejszymi działaniami przewidzianymi w projekcie są: uruchomienie nowego, wynikającego z potrzeb rynku pracy, kierunku studiów Gospodarka turystyczna ; wykłady otwarte (prowadzone przez przedstawicieli firm zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego); warsztaty; staże, program wspierania karier. Ponadto prowadzone będą badania (nt. dostosowania umiejętności studentów do potrzeb pracodawców oraz losów zawodowych absolwentów uczelni) i zajęcia uzupełniające z matematyki i fizyki (dla studentów pierwszego roku UEP). Informacje dostępne na stronie Źródło: Akademickie Mazowsze 2030, data dostępu

20 Adrian Lubowiecki-Vikuk doktorem nauk o kulturze fizycznej Temat rozprawy: Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce. Promotor: dr hab., prof. nadzw. Stefan Bosiacki, recenzenci: dr hab.,. prof. nadzw. Barbara Marciszewska, prof. dr hab. Wiesław Siwiński. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z 23 listopada 2010 roku. Dyplom wręczony 21 stycznia 2011 roku. Platforma PPP angażuje środowisko akademickie Źródło: Adrian Lubowiecki-Vikuk, korespondencja nadesłana Wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) ma ułatwić Platforma PPP uruchomiona z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instytucje publiczne, które do niej przystąpią, otrzymają wsparcie z puli około 20 mln zł na projekty pilotażowe, wypracowanie standardów postępowania i dokumentacji. Projekt zakłada współpracę ze środowiskiem naukowym poprzez wsparcie specjalistycznych programów badawczych, studiów podyplomowych i doktoranckich. Porozumienie w sprawie Platformy zostanie podpisane 26 stycznia w Warszawie. Przedsięwzięcia, w których zadania, odpowiedzialność i ryzyko rozkładają się między partnerów prywatnych i publicznych, stanowią duże wyzwanie techniczne i organizacyjne. Wymagają upowszechniania dobrych praktyk i specjalistycznego kształcenia osób zaangażowanych w ich przygotowanie i realizację. Obecnie na wielu uczelniach tematyka PPP pojawia się w programach akademickich, prowadzone są badania naukowe i studia w tym zakresie. Specjaliści PPP kształceni są np. w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Zdaniem ekspertów, rynek PPP dojrzał do specjalistycznych działań, co powinno przełożyć się m.in. na większe zaangażowanie środowisk akademickich. Zadania te są w znacznej mierze finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zatem Platforma będzie szczególnie wspierać prace naukowe, studia podyplomowe i doktoranckie. Informacje o doświadczeniach samorządów, które realizują pilotażowe projekty finansowane ze środków publicznych i prywatnych będzie można znaleźć w portalu Uruchomiona w najbliższych dniach strona internetowa ma zapewnić komunikację między jednostkami publicznymi oraz bazę wiedzy o projektach PPP. Będzie również otwarta dla mediów. Kształcenie i upowszechnianie dobrych praktyk będzie jednym z głównych zadań Platformy. Pozostałe cele zakładają uruchamianie nowych projektów w sektorach najbardziej odpowiadających samorządom (np. szpitale, szkoły, projekty związane z efektywnością energetyczną), wymianę wiedzy, aktywny udział w pracach inicjowanych przez Komisję Europejską, Eurostat, EBI i kraje członkowskie UE, optymalne wykorzystanie inicjatyw europejskich i pracę nad nowymi instrumentami wsparcia finansowego - funduszami, kredytami i gwarancjami. W rezultacie, poza upowszechnieniem w Polsce modelu PPP, Platforma powinna uczynić administrację bardziej efektywną i zredukować koszty przygotowania projektów dzięki dostarczeniu instytucjom gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych. Inicjator projektu współpracy MRR realizuje pilotażowe projekty z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi (spalarnie) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, również z udziałem dofinansowania Unii Europejskiej. Stanowią one tzw. hybrydowe modele partnerstwa i polegają na jednoczesnym wykorzystaniu środków z funduszy unijnych, kapitału prywatnego oraz krajowych środków publicznych. Umożliwiają uzyskanie dofinansowania na projekty inwestycyjne z funduszy UE w wysokości nawet 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Karolina Olszewska Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu

21 Wzory umów ubezpieczenia i gwarancji nowy projekt rozporządzenia blog Prawo turystyczne Na początku stycznia Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało kolejny już projekt rozporządzenia w prawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klienta (1). Został on zmieniony w stosunku do poprzedniej wersji w efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych i międzyresortowych ale nadal nie satysfakcjonuje on przedstawicieli branży turystycznej. Znowelizowana 17 września 2010 roku ustawa o usługach turystycznych nakłada na ministra właściwego do spraw turystyki obowiązek wydania omawianego rozporządzenia (art. 5 ust.6). Sierpniowy projekt aktu wykonawczego do ustawy spotkał się z krytyką środowisk rządowych, ubezpieczeniowych, a także branży turystycznej. Autor projektu częściowo uwzględnił przedkładane wnioski, a do każdego kwestionowanego postanowienia odniósł się w opublikowanym stanowisku wobec zgłoszonych uwag (2). W nowym projekcie Ministerstwo uzasadnia, iż określenie omawianych wzorów ma na celu ułatwienie procesu zawierania umów gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na rzecz klientów wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Projektowane rozporządzenie ma zapewnić jednolitość dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego wymaganego od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wyeliminować różnice w zakresie dokonywanej przez poszczególnych marszałków województwa oceny składanych dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego. Zdaniem ministerstwa nowa regulacja nie narusza swobody kontraktowej stron w zakresie ustalania warunków uzyskania zabezpieczenia finansowego (3). Nowe zapisy ustawy o usługach turystycznych wprowadzają znacznie szerszą ochronę klientów na wypadek niewypłacalności biura podróży, ale faktyczny sukces tej zmiany zależny jest w dużej mierze właśnie od aktów wykonawczych: rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnych wysokości sum ubezpieczeniowych (4) oraz omawianego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umów ubezpieczeniowych. Celem MSiT było wprowadzenie przejrzystych zasad uruchamiania środków z ubezpieczenia oraz uregulowania obowiązków urzędu marszałkowskiego i ubezpieczyciela: Na mocy projektowanego rozporządzenia we wzorach formularzy uregulowane zostaną kwestie wzajemnych relacji pomiędzy ubezpieczycielem lub gwarantem a marszałkiem województwa. Projektowana regulacja określa także przebieg procedury uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wprowadza katalog dokumentów niezbędnych do uruchomienia tych środków. (5) Nowy projekt rozporządzenia wprowadził zmiany w najbardziej kontrowersyjnych zapisach dotyczących uruchomienia środków z polisy ubezpieczeniowej gdy przedsiębiorca nie złoży stosownego oświadczenia. W poprzedniej wersji nie było jasno określone, który z podmiotów (ubezpieczyciel lub marszałek województwa) ma zadecydować o wypłacie. Obecnie postanowienia wzorów umów ubezpieczeniowych mówią jasno, iż w przypadku braku możliwości uzyskania stosownego oświadczenia woli przedsiębiorcy, marszałek województwa złoży żądanie wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego bez tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób będą wskazywały, że przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów. We wzorach umów ubezpieczeniowych uwzględnione zostały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnych wysokości sum ubezpieczeniowych przez co organizator turystyki lub pośrednik turystyczny musi zadeklarować rodzaj i zakres prowadzonej działalności oraz termin i wysokość pobieranych przedpłat co ma na celu ustalenie stawki ubezpieczeniowej dla danego przedsiębiorcy (6). Polska Izba Turystyki skrytykowała nowy projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki (7) podnosząc przy tym dwa, moim zdaniem, najważniejsze argumenty. Po pierwsze, zdaniem Izby, wpisana w umowie sztywna kwota sumy ubezpieczeniowej nie gwarantuje realizacji zapisów ustawy, a mianowicie pokrycie wszystkich szkód turystów na wypadek niewypłacalności biura podróży. Jest to zbiorcza krytyka dla obu aktów wykonawczych zarówno Ministerstwa Finansów jak i Ministerstwa Sportu i Turystyki, a przy okazji tego argumentu tradycyjnie wspomniano o potrzebie utworzenia Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych (8), który wraz z obowiązkowymi ubezpieczeniami chroniłby turystów w sposób kompleksowy. Po drugie, Polska izba Turystyki stoi na stanowisku, iż art. 5 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych jest niekonstytucyjny, ponieważ deleguje na MSiT uprawnienie do utworzenia wzoru umów pomiędzy podmiotami prywatnymi na wolnym rynku. Ministerstwo nie odniosło się do tego zarzutu stwierdzając, iż dotyczy on ustawy a nie rozporządzenia. Jak widać ostatecznie nie jest łatwo dojść do porozumienia różnym stronom tego konfliktu aczkolwiek należy przyznać, iż w stosunku do poprzedniego projektu ten został w znacznej mierze poprawiony po uwzględnieniu wniosków otrzymanych w ramach konsultacji społecznych i międzyresortowych. 21

22 Dokumenty: Projekt Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych link: Przypisy: 1. Poprzedni projekt z dnia 12 sierpnia 2010 roku opisany w artykule: 2. Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki wobec uwag zgłoszonych do projektu: 3. Projekt Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 stycznia 2011 roku, uzasadnienie s O rozporządzeniu MF: 5. Projekt Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 stycznia 2011 roku, uzasadnienie s Więcej o minimalnych wysokościach sum ubezpieczeniowych: 7. Stanowisko PIT: 8. Więcej o funduszu: Krzysztof Wilk Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu XXIII Targi Wiatr i Woda Warszawa, 3-6 marca 2011 roku Zapraszam na spotkanie przedsezonowe na TWW. To największe nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej targi żeglarskie. Blisko pół tysiąca wystawców z Polski, Europy, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Południowej oraz około 150 łodzi, dziesiątki premier - to wszystko czeka zwiedzających we wszystkich halach warszawskiego Centrum EXPO XXI w dniach 3-6 marca 2011 roku. Dla mnie te targi tym ważniejsze, iż po raz siódmy ogłoszone zostaną tam wyniki konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu - w sobotnie południe 5 marca, następnie zaś będzie znowu debata, co robić by polskie brzegi były bardziej przyjazne. Konkursowi po raz pierwszy patronuje Minister Sportu i Turystyki. Już się cieszę na spotkanie z przyjaciółmi żeglarzami i motorowodniakami oraz braćmi mniejszymi, czyli kajakarzami. I innymi wystawcami oraz gośćmi Targów. MCZ Więcej na: Źródło: Polskie Szlaki Wodne, data dostępu Podlaskie Targi Turystyczne Białystok, marca 2011 roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku, które odbędą się w terminie marca 2011 r. Miejscem Targów po raz czwarty będzie Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 A. Jest to jedyna tak duża i kompleksowa impreza o charakterze turystycznym w województwie podlaskim w ciągu roku. Targi są doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązania cennych kontaktów oraz prezentacji swojej oferty wśród licznie odwiedzających targi mieszkańców Białegostoku, województwa podlaskiego oraz turystów z Polski i zagranicy. Imprezy o podobnym charakterze mają w naszym województwie już ponad 15-letnią tradycję i z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. W roku 2011 odbędzie się szósta edycja targów organizowanych przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Serdecznie zapraszamy do udziału w Podlaskich Targach Turystycznych jednostki samorządowe, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, właścicieli produktów turystycznych, gestorów bazy noclegowej oraz gastronomicznej, touroperatorów, agentów turystycznych, przewo?ników, państwa sąsiednie (Litwa, Białoruś, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja), producentów sprzętu turystycznego i sportowego oraz innych przedstawicieli branży turystycznej, którym zależy na promocji swojej oferty turystycznej. Wystawcom Podlaskich Targów Turystycznych umożliwiamy organizację konferencji, prezentacji, udział we wszystkich imprezach towarzyszących, spotkaniach branżowych oraz konkursach. 1. Najlepszą prezentację stoiska 2. Najlepszą ofertę przyjazdową do regionu 22

23 3. Najlepszą prezentację obiektu noclegowo-gastronomicznego Na zakończenie pierwszego dnia targów dla wystawców zostanie zorganizowana impreza integracyjna Puszczańskie Hołubce. Zwiedzającym przygotowujemy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, bogaty program artystyczny oraz wiele niespodzianek. Więcej informacji w Biurze Organizacyjnym: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Białystok, ul. Malmeda 6, tel , fax , Komisarz Podlaskich Targów Turystycznych, Katarzyna Sadowska, tel Źródło: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, data dostępu Trzydniowy festyn, czyli Targi LATO 2011 Warszawa, 1-3 kwietnia 2011 roku Targi Turystyki i Wypoczynku LATO wracają do trzydniowej formuły i charakteru festynu turystycznego z atrakcjami dla miłośników podróży i rodzin z dziećmi. XVI edycja imprezy odbędzie się od 1 do 1 kwietnia 2011 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56 c. Wstęp na targi jest bezpłatny. Najbliższa edycja Targów LATO już teraz zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Powracamy do trzech dni, podczas których zaprezentowana zostanie bogata oferta różnorodnych propozycji turystycznych, gdzie każdy zwiedzający z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie przed zbliżającymi się długimi weekendami i letnimi urlopami. W programie zostały zaplanowane liczne atrakcje przygotowane z myślą o zapewnieniu dobrej zabawy wszystkim uczestnikom targów. Piknikowa i wiosenna atmosfera imprezy utrzymanej w konwencji festynu turystycznego z pewnością zachęci do spędzenia tego weekendu właśnie z nami powiedziała Urszula Potęga, prezes MT Targi, organizatora Targów LATO. W trakcie targów można będzie nie tylko zapoznać się z ofertą turystyczną z Polski i zagranicy, ale również bezpośrednio na stoiskach nabyć prezentowane produkty. Podczas trzech dni targów odbywać się będą wydarzenia takie jak m.in. występy grup artystycznych, spotkania z podróżnikami, gry, zabawy, degustacje i konkursy. Gościem specjalnym targów będzie m.in. Robert Sowa. Wokół Targów LATO została zaplanowana w tym roku kampania informacyjno-reklamowa. Komunikacja imprezy jest prowadzona przez prasę, tematyczne portale i strony internetowe, a także telewizję. Na kilka tygodni przed targami pojawią się również billboardy, reklamy na autobusach, plakaty w szkołach oraz wyższych uczelniach Warszawy. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Konkurs Fundacji NUTRICIA na projekty badawcze z zakresu żywienia człowieka Naukowcy zajmujący się tematyką żywienia człowieka mogą składać wnioski o stypendia lub finansowanie projektów w ramach konkursu grantowego Fundacji NUTRICIA na 2011 rok. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia. Okres realizacji projektu badawczego to maksymalnie 2 lata, natomiast stypendia przyznawane są na maksymalnie 1 rok. Kwota grantów nie jest odgórnie ustalona. Fundacja zapowiada, że w pierwszej kolejności będzie wspierać badania zakładające współpracę wielu ośrodków. To już piętnasty konkurs grantowy Fundacji NUTRICIA. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w ich ramach sfinansowaliśmy kilkadziesiąt projektów i stypendiów - przypomina Marta Szulc, kierownik Fundacji NUTRICIA. - Wsparcie finansowe polskiej nauki jest wciąż niewystarczające, wielu naukowców szuka środków finansowych na realizację swoich projektów. ()Dlatego w tym roku także spodziewamy się wielu wniosków i liczymy na to, że będziemy mogli wesprzeć ciekawe, innowacyjne projekty badawcze. Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Jej misją jest chronienie, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Fundacja finansuje badania naukowe, organizuje seminaria poświęcone zasadom planowania badań naukowych, finansuje kursy i spotkania edukacyjne dla osób dotkniętych różnymi schorzeniami metabolicznymi oraz wspiera działania edukacyjne w środowisku medycznym. Formularz aplikacji, regulamin oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie: Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Geografia turyzmu.

Geografia turyzmu. Geografia turyzmu www.wgsr.uw.edu.pl/turyzm Zespół prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Zagospodarowanie i planowanie turystyczne Turystyka kulturowa Geografia polityczna Azji dr Katarzyna Duda- Gromada Turystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Spis Treści: I. Wprowadzenie II. Kierunki III. Kiedy planujemy wakacje? IV. Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2012 13 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE Warszawa, październik 2013 Wstęp Poniższa analiza obejmuje rok 2012. Poszczególne rozdziały niniejszego opracowania opisują odpowiednio wyniki przewozowe

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Potencjał metropolitalny Krakowa

Potencjał metropolitalny Krakowa Potencjał metropolitalny Krakowa Grzegorz Gorzelak EUROREG Uniwersytet Warszawski Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w. Druga konferencja krakowska, 18-19 czerwca 2009 Dynamika PKB w regionach metropolitalnych

Bardziej szczegółowo

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie!

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot łączy stolicę polskiego wina z grodem Kraka Z krakowskiego lotniska do stolicy województwa lubuskiego będzie można polecieć w każdy piątek, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej

Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Czesław Witkowski Magdalena Kachniewska Hotelarstwo część III Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Warszawa 2005 Czesław Witkowski: wstęp, rozdział I pkt. 5, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, rozdział

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Okoliczności powstania raportu

Okoliczności powstania raportu Okoliczności powstania raportu jest największą w Polsce giełdą domen internetowych, zawierającą ponad 250 tysięcy ofert sprzedaży domen. Każdego roku na giełdzie dokonuje się około 15000 transakcji kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011 RAPORT Warszawa, 30 maja 2011 Wakacje 2011 Hiszpania, Włochy i, co ciekawe, Stany Zjednoczone to w tym roku najczęściej wybierane przez Polaków kierunki wakacyjne - wynika z badania przeprowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji Szanowni Czytelnicy Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji naszego Urzędu, które ukażą się w 2010 r. Plan zawiera syntetyczny opis

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015

Program rozwoju infrastruktury. w województwie mazowieckim. 24 czerwca 2015 Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim 24 czerwca 2015 Podejście przyjęte do opracowania Programu 2 Podejście kompleksowe uwzględniające popyt, podaż, decyzje inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2016 25 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Redakcja naukowa: prof. nzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym pod redakcją naukową Adama R. Szromka PROKSENIA Kraków 2014 20 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo