KATALOG LIDERÓW INNOWACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG LIDERÓW INNOWACJI"

Transkrypt

1 KATALOG LIDERÓW INNOWACJI

2 SPIS TREŚCI

3 04-05 SŁOWEM WSTĘPU OPIS PROJEKTU PARTNERZY PROJEKTU Partner 01 Partner 05 CNA Stowarzyszenie Regionu Emilia-Romagna Partner 02 Partner 06 Emilia-Romagna Region Stowarzyszenie Sieci Biznesu regionu Pannon Centrum Badań i Innowacji Partner 03 Partner 07 Instutut IMU Berlin GmbH Partner 04 Partner 08 CAMPUS 02 Uniwersytet Nauk Stosowanych BENCHMARKING Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała Stowarzyszenie: Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego w Bielsku-Białej LIDERZY INNOWACJI W KLASTRACH I REGIONACH Region 01 Klaster Obuwniczy Emilia-Romagna Leader A Castellani S.r.l. Leader B C.B.R. Tacstile S.n.c. Leader C Tacchificio Zanzani S.r.l. Region 02 Obszar Val d Enza Leader A Bottazzi S.r.l. Leader B Elettromecanica F.LLI FICO Leader C FILIPPINI di FILIPPINI S. & C. S.r.l. Region 03 Platforma berlin brandenburg Leader A OPTOTEC Optotechnischer Gerätebau GmbH Leader B Poschmann Design GmbH Leader C SOLIRA Sonderlinsen GmbH Region 04 profil.metall Leader A ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft mbh Cottbus Leader B micontrol GmbH Leader C Unitechnik Automatisierungs GmbH Eisenhüttenstadt Region 05 Klaster Mechatroniki Górnej Austrii Leader A Convergent Information Techn. GmbH Leader B FerRobotics Compliant Robot Techn. GmbH Leader C Geschützte Werkstätte St. Pölten Ges.m.b.H. Region 06 Platforma Autmatyzacji Technologii Styrii Leader A AUTFORCE Automations - GmbH Leader B M & R Automation GmbH Leader C PLS Automation GmbH Region 07 Klaster Termalny Pannon Leader A Büki Gyógyfürdő Zrt. Leader B Gránit Health Spa Leader C Kehida Thermal Fun and Spa Bath Leader D Mesteri Thermal Spa Leader E St. Gotthard Spa and Wellnes Leader F Spa and Wellness Centrum Sárvár Region 08 Czeski Klaster Meblarstwa Leader A DDL Dřevozpracující družstvo Leader B NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. Region 09 Klaster Monitoringu Bezpieczeństwa Sieci Leader A AdvaICT, a.s. Leader B INVEA -TECH, a.s. Leader C SOVA NET, s.r.o. Leader D UNIS COMPUTERS, a.s. Region 10 Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczednego w Katowicach Leader A Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) Leader B HVAC Biuro Doradczo-Projektowe Leader C SPEC BAU Polska Sp. z o.o. Region 11 Polish Wood Cluster Leader A MK Floor Miroslaw Kozlowski Leader B Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Leader C Kancelaria Tomasz Wiernek KONTAKT Niniejszy Projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 SŁOWEM WSTĘPU

5 Mr. Paolo Govoni, Prezes CNA Regionu Emilia-Romania Znakomitym doświadczeniem jak i zarówno zaszczytem, było członkowstwo w międzynarodowym partnerstwie projektu C-PLUS. Pozwoliło nam to, na wymianę cennych doświadczeń z siedmioma Partnerami regionów Europy Środkowej, w tym możliwości do wdrażania innowacji, jak i poznaniu zalet oraz metod funkcjonujących systemów zarządzania. Wszystko to, pozwoliło nam wypracować nowe sposoby reagowania na kryzys gospodarczy, poprzez wykorzystywanie klastrów i lokalnych sieci współpracy. Projekt pozwolił na zaangażowanie lokalnych firm, przeanalizowanie ich struktur oraz systemów powiązań ustanowionych pomiędzy nimi a regionem, a w efekcie ich międzynarodową integrację. Dzięki projektowi C-PLUS, 257 firm, dobrowolnie wybranych do analiz i działań świadczonych w ramach projektu, stało się członkami sieci międzynarodowej współpracy. W efekcie działań, byliśmy w stanie opisać cechy różnych klastrów zaangażowanych w projekt, bazując na jasnym obrazie przedstawiającym Liderów i Przegrywających w łańcuchu kooperacji. Wyróżniliśmy elementy konkurencyjności oraz dzięki współpracy z centrami usług i pośrednictwa dokonaliśmy porównań ich zdolności do działania, jako katalizatorów wiedzy i elementów wsparcia systemu zarządzania firm z ekonomicznego, społecznego i politycznego punktu widzenia. Wyróżniono też, integrację umiejętności w zakresie zarządzania klastrami, poprzez planowanie działań pilotażowych, łącząc strukturę produkcji z przyszłymi wyzwaniami. De facto. Zidentyfikowano liderów innowacji w klastrach oraz upowszechniono dobre praktyki, które - za pośrednictwem niniejszego katalogu - chcemy Państwu przekazać, przekonując o ich wartości, jako realnych przykładów dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw z krajów biorących udział w projekcie C-Plus.

6 Europejskie klastry odgrywają kluczową rolę w dziedzinie rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności poszczególnych regionów. Niemniej jednak intraregionalne wyzwania rynku, niewystarczająca współpraca sfery przemysłu i badań oraz słaba współpraca sektorów innowacji w Unii Europejskiej doprowadzają do sytuacji, w której klastry nie zawsze mają wystarczające możliwości oraz potencjał innowacyjny, aby sprostać wymaganiom globalnej konkurencji i osiągnąć poziom klasy światowej, w długoterminowej perspektywie rozwoju. Międzynarodowa konkurencja wywiera nacisk na MŚP gospodarkę wszystkich krajów członkowskich, w szczególności nowych państw, w których klastry są ściśle powiązane z międzynarodowymi koncernami i gdzie nowe firmy potrzebują zindywidualizowanego wsparcia celem stawienia czoła wyzwaniom obecnej globalizacji. Silny rynek wewnętrzny, współpraca między ośrodkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami, mobilność pracowników i efektywność polityk klastrowych to główne czynniki, które należy uwzględnić w aktywności na rynkach międzynarodowych. Obecnie niektóre instytucje regionalne wdrażają programy jak i specjalistyczne narzędzia polityczne, niekiedy również instrumenty finansowe, mające na celu wspieranie rozwoju klastrów na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak analiza tych działań wykazuje jednoznacznie, iż są one niewystarczające. nowych i ulepszonych usług świadczonych przez sferę przemysłu i badań oraz centrów usług dla klastrów celem stworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni badań i innowacji. Stworzenie tej przestrzeni opiera się na dwóch głównych elementach: z jednej strony, definicji skutecznej polityki i programów władz lokalnych dostosowanych do definicji międzynarodowych projektów wspierających rozwój klastrów, z drugiej strony, innowacji wewnątrz klastrów, zarówno na poziomie poszczególnych małych, średnich firm jak i całego klastra. Jednocześnie, dzięki C-Plus wdrażano i dostarczano narzędzia wsparcia systemu zarządzania, umożliwiając wykorzystanie polityk i innowacji wspierających rozwój systemu klastrów. Dlatego też, główną aspiracją projektu, jest określenie kluczowych elementówpoprawy rozwoju klastra, celem osiągnięcia klastra klasy światowej oraz stworzenia konkretnych metod, narzędzi i propozycji działań na rzecz rozwoju zaangażowanych w projekt klastrów. W celu przeprowadzenia wyżej wspomnianych działań, aby zapewnić trwałość projektu C-PLUS oraz wsparcie w osiągnięciu klastrów światowej klasy, projekt rozpoczyna się od dokładnego odwzorowania (tzw. mapping) specyfiki kilku klastrów Centralnej Europy. Mapping w ramach projektu jest oparty na wspólnej metodologii wypracowanej w UE. Klastry w UE mogą osiągnąć swoje międzynarodowe priorytety, m.in. poprzez wzmacnianie powiązań kooperacyjnych z innymi klastrami, które oferują komplementarne działania oraz poprzez wzajemną wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń. Aby osiągnąć swój główny cel, wsparcie w rozwoju klastrów krajów członkowskich w dążeniu do osiągnięcia poziomu światowej klasy, projekt C-PLUS bazuje na międzynarodowej współpracy, wymianie doświadczeń, wiedzy o rynku oraz wiedzy wykwalifikowanego personelu, poprzez wspólny dostęp do badań i analiz. Ogromne znaczenie ma rozwój Drugi etap procesu obejmuję analizę benchmarkingową struktury systemu produkcji, a także skład klastrów i ich powiązania z różnymi zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Benchmarking realizowany był poprzez szereg analiz, wyróżniających główne czynniki konkurencyjności firm, ich porównanie oraz określenie i upowszechnienie dobrych praktyk. Efektem mappingu oraz procesu benchmarkingowego są opracowane i dostępne na platformie internetowej raporty wyróżniające liderów innowacji działających wewnątrz klastrów. OPIS PROJEKTU DE Brandenburg Metalurgia i Optyka AT Upper Austria Mechatronika AT Styria Inżynieria i Automatyka IT Emilia-Romagna Opakowania i Obuwie

7 Wspólna analiza klastrów dotyczyła: MSP: przy użyciu narzędzi analizy porównawczej mającej na celu zrozumienie i zastosowanie skutecznych praktyk biznesowych obszar: społeczny udział w klastrach poprzez warsztaty mające na celu zbadanie funkcjonujących systemów terytorialnych, możliwości i sieci współpracy oraz lokalne polityki rozwoju klastrów Wychodząc z założenia, iż możliwe jest wzmocnienie zdolności konkurencyjnej klastrów poprzez przyjęcie i sformalizowanie dostępnej lokalnie wiedzy, analiza musi identyfikować aspekty w odniesieniu do: poziomu ochrony kluczowych procesów lokalnej produkcji - systemy tzw. rdzeni - które są bardzo zbliżone do działalności przemysłowej, w stosunku do kluczowych procesów dotyczących strategii, zarządzania zasobami ludzkimi, relacjami w regionie, metody interakcji pomiędzy klientami i dostawcami, zarządzanie wiedzą i kompetencjami wpływu profesjonalnego zarządzania klastrami centrów usług klastrów, które działają, jako katalizatory wiedzy oraz określają potrzeby ich tworzenia na danych obszarach. Celem zapewnienia uczestniczących w projekcie stron o wadze zadań i wyzwań, przed którymi stoją, zostanie zastosowana metodologia certyfikowanej międzynarodowej aktywizacji klastra pn. EASW Europejskie Warsztaty Scenariuszy Świadomości, dla Wspólnego Planowania i Podnoszenia Świadomości. Zapewnia to oddolne podejście i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w ramach działań na rzecz rozwoju klastra. Cele poszczególnych działań zostaną określone przez Laboratorium Zarządców Klastra, koncentrującym się na sieci współpracy i powiązań wewnątrz klastrów. Wzajemnie powiązane warsztatów realizowane również w oparciu o wnioski z mappingu i procesu benchmarkingu - zachęcają strony do wymiany poglądów, pomysłów i perspektyw rozwoju klastrów, co pozwala określić środki i cele, tworząc Lokalny Plan Działań klastra. Dyskusja będzie prowadzona również na poziomie międzynarodowym, celem utworzenia wspólnego Transnarodowego Planu Działań (TAP) tj. jednego z kluczowych rezultatów C-PLUS. Ostatnim etapem jest wdrażanie przez każdego partnera projektu poszczególnych działań w/w Planów poprzez inicjowanie akcji pilotażowych. KORZYŚCI DLA MSP : dostosowane raporty porównawcze (mapping i benchmarking) promowanie na poziomie międzynarodowym: klastry oraz liderzy innowacji w Katalogu oraz w filmach Video (SME s on screen) inicjatywy pilotażowe KORZYŚCI DLA KLASTRÓW: możliwość bezpośredniego dostępu do publicznych badań naukowych wzmocnienie powiązań ze światem edukacji widoczność i rozwój marketingu terytorialnego akcje pilotażowe PL Ślaskie Drewno i Budownictwo CZ Południowy-Wschód Meblarstwo i IT HU Zachód-Transdanubia Tekstylia i Termy

8 CNA Emilia-Romania Konfederacja Rzemiosła oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Emilii-Romanii. Jako prywatne stowarzyszenie firm, reprezentuje i chroni interesy swoich członków którymi są stowarzyszenia, spółki z różnych sektorów, publiczne i prywatne instytucje oraz społeczne i gospodarcze organizacje polityczne. CNA w Emilii-Romana jednoczy obecnie przedsiębiorstw i 10 stowarzyszeń aktywnie działających na danym regionie. Biuro regionalne CNA wraz z licznymi oddziałami w regionie jest częścią Krajowej Konfederacji Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. CNA kreuje i rozwija regionalną politykę finansową oraz zarządza regionalną polityką sektorową, odpowiadając ponadto za sporządzanie umów międzysektorowych. Rozległa sieć regionalnych i wojewódzkich biur CNA, sprawia, iż każde z nich ma niezależne struktury organizacyjne oraz oferuje usługi i doradztwo dostosowane do specyfiki danej miejscowości, przez co CNA Emilia-Romana prowadzi i utrzymuje stabilny związek przedsiębiorstw w regionie. Zaletą CNA, jest silnie zintegrowana i mocno rozbudowana struktura organizacyjna. W celu udzielenia fachowych informacji i wsparcia dla firm w każdym aspekcie funkcjonowania, istnieje 226 oddziałów CNA rozproszonych w całym regionie, skupiających ponad 2500 specjalistów z różnych dziedzin. Niezawodność, kompetencje i ekonomiczne możliwości to tylko niektóre atuty, jakie CNA może zaoferować dla rozwoju przedsiębiorczości. Wiedza, badania naukowe i innowacje technologiczne są wspierane przez CNA dzięki usługom CNA INNOVAZIONE. CNA Innovazione jest pierwszym ośrodkiem dystrybucji i zarządzania innowacjami w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Emilia-Romana. Koncentruje się ona na analizie innowacyjności firm, wykorzystując metody i narzędzia benchmarkingowe oraz wspiera zmiany organizacyjne i wprowadzanie innowacyjnych praktyk menedżerskich w firmach. CNA EMILIA-ROMAGNA CNA Regional Association of Emilia Romagna Via Rimini Bologna Italy Tel: Fax:

9 Europy i jako poza-metropolitalny z najwyższym dochodem na każdego mieszkańca. Jego konkurencyjność i innowacyjność są wynikiem dynamicznie rozwijających sie przedsiębiorstw, potężnych struktur klastrowych, wsparcia ze strony regionalnych polityk przemysłowych i obecności kluczowych udziałowców w dziedzinie kształcenia, innowacji i eksportu. W ramach programu EFRR , region Emilia- Romagna zainwestował środki w budowę regionalnej sieci wysokiej technologii i stworzył 10 tzw. technopolii (okręgi przemysłowe najnowszej generacji, w których koncentrują się parki technologiczne i parki naukowe). Są one połączone bezpośrednio z międzynarodowymi sieciami badawczymi oraz ściśle związane z lokalnymi klastrami przemysłowymi. W celu zapewnienia odpowiedniej masy krytycznej uzupełniającej kompetencje i synergię badań, sieci wysokich technologii są skoncentrowane wokół następujących platform tematycznych: sektor rolno-spożywczy, budownictwo, energetyka i ochrona środowiska, ICT i design, mechanika, nauki przyrodnicze. Technopolia obejmują: laboratoria, badania przemysłowe, inkubatory, centra transferu technologii i innowacji. Technopilia świadczą również usługi zarządzania na rzecz lokalnych przedsiębiorstw i zachęcają do tworzenia sieci współpracy między MŚP, sieci wysokich technologii, sieci współpracy decydentów politycznych i innych zainteresowanych stron. Głównym celem regionalnych sieci wysokich technologii jest transfer technologii z sektora badań przemysłowych do przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności oraz promowanie regionu Emilia- Romagna, jako atrakcyjnego i dynamicznego dla inwestycji zagranicznych. Author of the photo: Liviana Banzi Taka strategia działania oddziałuje na umocnienie klastrów, działających, jako filary w międzynarodowej konkurencyjności regionu Emilia-Romania. Lokalne władze ściśle współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami MŚP jak i zainteresowanymi stronami zachęcając do opracowywania i dostosowania wielkości środków dla wdrożenia spójnych programów i polityk gospodarczych. EMILIA-ROMAGNA REGION Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro Bologna Italy Tel: Fax:

10 IMU Institut Berlin GmbH jest niezależnym, wielobranżowym instytutem w Berlinie z lokalnymi biurami w Dreźnie i Eisenhüttenstadt współpracującym z instytutami partnerskimi w Monachium, Nürnberg i Stuttgart Instytut IMU, założony w Monachium w 1981 roku, ma swoim koncie ponad 30 lat doświadczenia w pracy ukierunkowanej w głównej mierze na badania i doradztwo. Kładąc szczególny nacisk na niezależny rozwój firm, sektorów i regionów przemysłowych, IMU Instytut wdraża następujące projekty: zrównoważonego rozwoju gospodarki i zatrudnienia w miastach i regionach, we współpracy z władzami regionalnymi, partnerami społecznymi zabezpieczenia i wzmacniania lokalizacji oraz miejsca pracy wzmacniania współpracy regionalnej, przy jednoczesnym wspieraniu i zarządzaniu sieciami współpracy i klastrami identyfikacji i powiązań instrumentów wzmacniających oraz finansowania polityki gospodarczej i zatrudnienia oceny pracy, gospodarki i branż IMU wspiera tworzenie i rozwój sektorowych sieci współpracy przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz regionalnych interesariuszy. Tworzenie i rozwój regionalnych sieci współpracy, w tym klastrów, jest ważnym elementem strategii zmniejszającym dysproporcje strukturalne. Współpraca w ramach klastrów ma na celu utrzymanie miejsc pracy i rozwój MŚP, przyciąganie nowych inwestorów i firm, a w efekcie, napływ środków celem przyszłych inwestycji na rzecz poprawy sytuacji społecznej i ekologicznej regionu. Ponadto pojęcie klastra jest istotnym elementem regionalnej polityki przemysłowej. Dlatego też, gospodarczy, naukowi i społeczni partnerzy są ściśle zintegrowani w ramach klastrów i sieci współpracy. Międzysektorowa i ponadregionalna współpraca staje się coraz bardziej istotna, w szczególności, w zakresie rozwoju i wykorzystania innowacji. Znalezienie i wykorzystanie tych synergii jest kluczowe dla pełnego wykorzystania twórczych, innowacyjnych pomysłów i rozwoju wschodnich Niemiec IMU INSTYTUT BERLIN GMBH IMU-Institut Berlin GmbH Alte Jakobstraße Berlin Germany Tel: Fax:

11 CAM PUS 02 Instytut Nauk Stosowanych został założony w 1995 roku celem stworzenia kierunków i programu studiów z zakresu kluczowych procesów biznesowych. Obecnie posiada 1086 akredytowanych miejsc na studiach o pięciu kierunkach rozwoju. Każdy z programów studiów jest tak zaplanowany, aby pozwalał studentom na zdobycie szerokich umiejętności dających możliwość pracy na szeregu stanowisk w różnych gałęziach przemysłu wielu spółek, niezależnie od wielkości firmy. CAMPUS 02 posiada siedem licencjackich programów nauczania: trzy w niepełnym wymiarze czasu to programy naukowo-techniczne (Automatyka-Technologia, Technologie informacyjne i informatyka biznesu, Zarządzanie Innowacjami) oraz dwa kierunki biznesowe, oferowane w pełnym i niepełnym wymiarze czasu (Marketing Międzynarodowy i Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie finansowe i Rachunkowość finansowa) Ponadto, oferujemy sześć studiów niestacjonarnych magisterskich (Automatyka-Biznes, Technologie informacyjne i Marketing IT, Zarządzanie innowacjami, Marketing Międzynarodowy, Zarządzanie sprzedażą, Rachunkowość finansowa i Zarządzanie). Wysoki poziom sieci współpracy w branży gwarantuje praktyczność, zorientowanych na rynek, szkoleń. Co więcej, około 250 specjalistów i członków kadry kierowniczej, jako wykładowcy w CAMPUS 02, zapewnia przepływ specjalistycznej wiedzy w parze z praktycznym doświadczeniem. W końcu, korzystanie ze wsparcia jednostek badawczo - rozwojowych przyczynia się do wzmocnienia więzi między CAMPUS 02 University of Applied Sciences a światem biznesu. UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH CAMPUS 02 CAMPUS 02 University of Applied Sciences Körblergasse Graz Austria Tel: Fax:

12 Jako organizacja rozwoju regionalnego biznesu z 13 pracownikami w 3 biurach, Pannon Business Network Association (PBN) ma na celu zwiększenie wydajności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, w zachodnich Węgrzech. PBN podejmuje działania, jako partner zagranicznych inwestorów bezpośrednich, równocześnie współpracując z regionalnymi organizacjami gospodarczymi i podmiotami zatrudnienia. opracowywanie koncepcji biznesowych wykonywanie studium wykonalności dla inkubatorów przedsiębiorczości akredytacja klastrów kwalifikacje dla klastrów akredytacja instytucji transferu innowacji benchmarking innowacyjności w biznesie regionalne badania ekonomiczne Dodatkowym zadaniem PBN jest wspieranie rozwoju krajowych podmiotów - ze szczególnym naciskiem na rozwój klastrów i parków przemysłowych - przyczyniając się do wzmocnienia ich działalności. PBN wspiera także adaptację najlepszych praktyk bazując na podstawie umiejętności zdobytych dzięki międzynarodowej sieci współpracy w dziedzinie innowacji, zasobów ludzkich, polityk i pozyskiwania kapitału. PBN dodatkowo wspomaga rozwój gospodarczy zachodnich Węgier poprzez wzmocnienie stosunków międzynarodowych i analizę najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach Europy. Od momentu utworzenia PBN w kwietniu 2006 roku, organizacja ta podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego. Działania, jakie świadczy organizacja obejmują projekty i usługi, mające na celu ułatwienie wdrażania krajowych priorytetów na poziomie regionalnym - tworzenie miejsc pracy i poprawę poziomu życia społecznego. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć nasze cele w profesjonalny, skuteczny zorientowany na potrzeby klienta sposób, jednocześnie biorąc pod uwagę naszych pracowników. Nasze podejście opiera się na założeniu, że wspólnota osób jest czymś więcej niż tylko sumą jednostek. W ciągu ostatnich sześciu lat naszej działalności, zarówno wyniki naszej działalności i informacje zwrotne od naszych klientów zdają się potwierdzać tą tezę. Publiczny charakter działalności PBN wynika ze struktury członkowskiej oraz metodologii działania. Wypracowany zysk działalności jest wykorzystywany do finansowania następnych celów i działań naszego stowarzyszenia. PBN stale dąży do osiągania i poprawy wyników biznesowych. Nasze usługi obejmują: STOWARZYSZENIE SIECI BIZNESU PANNON Pannon Business Network Association Gesztenyefa u Győr Hungary Tel: Fax:

13 Priorytetem dla Centrum Badań i Innowacji (CVVI) jest stanie się jedną z najlepszych instytucji badawczych, koncentrującą się na innowacyjności oraz łączeniu badań z dotychczasową praktyką. Poprzez szereg inicjatyw regionalnych, CVVI odgrywa kluczową rolę w upowszechnianiu innowacyjnych technologii w regionie. CVVI koncentruje swoje działania na sektorach swoich członków i organizacji partnerskich, np.: zasoby odnawialne, mniejsze zapotrzebowanie na energię, przemysł maszynowy, transport, ICT, bezpieczeństwo w technologiach sportowych i biotechnologii oraz rozwój regionalny. CVVI kładzie szczególny nacisk na działania wspierające rozwój regionalnych MSP i wzmocnienie konkurencyjności oraz innowacji regionu. Nasze doświadczenie obejmuje wsparcie rozwoju klastra poprzez szereg usług klastrowych na poziomie regionalnym, jak również, tworzenie dwustronnej, ponadregionalnej sieci współpracy klastrowej. Najlepszym przykładem jest współ-utworzony przez CVVI Energocluster. CVVI pomogło stworzyć całkowitą strukturę, jednocześnie wspierając promocję nowych usług świadczonych przez poszczególnych członków klastra. Ponadto, Centrum wspiera projekty ukierunkowane na rozwój Parku Naukowo-Technicznego Milovice oraz Centrum Transferu Technologii Vysočina. CVVI aktywnie uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską obejmujących rozwój klastrów (C-PLUS, Clusters-Cord), transfer technologii w biomedycynie (InTraMED, C2C), jak i projektach mających na celu wspieranie młodych innowatorów (InoPlaCE). Ponadto, jednym z kluczowych celów działalności Centrum, jest kojarzenie świata badań uniwersyteckich z czołowymi przedsiębiorcami określonych dziedzin przemysłu. Stworzenie takiego mostu, stricte umożliwia zastosowanie prowadzonych badań i rezultatów w praktyce. Celem wspierania i motywowania najmłodszych naukowców do działań oraz chęci dzielenia się otrzymywanymi rezultatami CVVI zorganizowało już drugą z kolei edycję konkursu Puchar Technologii ogłoszoną w 2013 roku. CENTRUM BADAŃ & INNOWACJI Centre for Research and Innovation U Mlýna Slavkov u Brna Czech Republic Tel: Fax:

14 Myślą przewodnią działalności ARR S.A. jest inicjowanie, organizowanie i wspieranie rozwoju południowego regionu województwa Śląskiego oraz jego promocja zarówno na terenie naszego kraju jak i za granicą. Realizujemy nasze cele przy pomocy funduszy akcjonariuszy naszej spółki, zysku z prowadzonej działalności jak również innych form wsparcia finansowego, w tym funduszy Unii Europejskiej. Szczególnym osiągnięciem Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku było uzyskanie środków oraz wybudowanie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego, jednostki Badawczo Rozwojowej, będącej inicjatorem postępu technologicznego we wdrażaniu nowoczesnych technologii w 2005 roku. Działalność naszej Organizacji została nagrodzona na arenie międzynarodowej, zapraszając Agencję Rozwoju Regionalnego do członkowstwa w Europejskim Stowarzyszeniu Agencji Rozwoju EURADA z siedzibą w Brukseli oraz wyboru pana Stanisława Ginda, Prezesa ARR S.A., na członka rady nadzorczej tego Stowarzyszenia w 2003 roku oraz na stanowisko wiceprezesa w roku Również w Polsce Agencja Rozwoju Regionalnego została kilkukrotnie wyróżniona począwszy od zostania członkiem Krajowego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego - NARDA (National Association of Regional Develop ment Agencies) poprzez uzyskanie w roku 1993 nagrody Złoty laur umiejętności I kompetencji oraz nagrody specjalnej KOBUZ Firma Roku w kategorii Inwestor Roku ARR S.A w Bielsku poprzez aktywny udział w tworzeniu polityki rozwoju regionalnego, tworzenie warunków dla intensyfikacji przedsiębiorczości, działania i usługi dla biznesu zdobyła ogromne doświadczenie oraz stworzyła międzynarodową sieć współpracy pomiędzy krajowymi i regionalnymi organizacjami i władzami rządowymi, parkami nauki oraz klastrami przedsiębiorstw. Zakres oferowanych usług przez ARR S.A. : Opracowywanie oraz wdrażanie programów szkoleniowych Opracowywanie oraz wdrażanie projektów Unijnych Internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) usług Kreowanie polityki rozwoju regionalnego Rozwój i wsparcie środowiska biznesu Działania wspierające rozwój MSP Usługi dla firm spin-off, spin-out Inkubacja firm oraz Coaching Inwestycje seed-capital Doradztwo indywidualne Usługi klastrowe AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO BIELSKO-BIAŁA Regional Development Agency of Bielsko-Biala Ul. Cieszynska Bielsko-Biala Poland Tel:

15 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego zwanej dalej, jako Stowarzyszenie powstało w 2001 roku. Zgodnie ze swoim statutem składa się ono z podmiotów prywatnych i organizacji non-profit, z głównymi celami ukierunkowanymi na: rozwój sektora turystycznego poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i środowiska biznesowego wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw wsparcie organizacji zawodowych i szkoleń zawodowych Stowarzyszenie jest silnie zaangażowane w realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską, które koncentrują się w głównej mierze na międzynarodowych inicjatywach i transgranicznej współpracy. Działania te pozwalają na ciągłe zdobywanie i wymianę doświadczeń Obecnie Stowarzyszenie bierze udział w kilku trans-granicznych projektach z działaniami ukierunkowanymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym następujące działania: wspieranie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Słowacji, wymiany informacji biznesowych z partnerami zagranicznymi, wspieranie rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie, promowanie wspólnych usług turystycznych w Polsce i na Słowacji oraz wsparcie trans-granicznych inicjatyw współpracy. Ponadto Stowarzyszenie uczestniczy w działalności statutowej obejmującej na co dzień takie działania jak: planowanie i realizacja projektów ukierunkowanych na potrzeby zatrudnienia na rynku pracy sektora turystycznego podejmowanie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrona środowiska realizacja działań mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej południowego regionu województwa śląskiego w Polsce pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez profesjonalne usługi doradcze oferowane dla firm i przedsiębiorstw sektora turystycznego rozpoczynających działalność STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA TURYSTYKI I ROZWOJU LOKALNEGO The Bielsko-Biała Association: Tourism, Enterprise and Local Development Centre ul. Browarna Bielsko-Biala Poland Tel ,

16 Globalizacja zmienia porządek gospodarczy świata, tworząc w tym samym czasie nowe możliwości i wyzwania. W celu skutecznego konkurowania w dłuższej perspektywie, konieczne jest, aby stać się bardziej innowacyjnym oraz lepiej i szybciej reagować na potrzeby swoich klientów. Wzmacnianie rozwoju klastrów stało się strategicznym priorytetem dla skutecznego promowania innowacji. Proces benchmarkingu klastrów ma na celu zebranie i analizę informacji o potencjale innowacyjnym klastrów, a także zrzeszonych małych i średnich przedsiębiorstw. Benchmarking umożliwia firmom stanie się bardziej otwartym na nowe pomysły, metody i procesy w celu zwiększenia efektywności, skuteczności i wydajności. Główne korzyści można znaleźć w interpretacji wyników przeprowadzonych działań. Co więcej, porównania firm w procesie benchmarkingu daje lepsze wyobrażenie o własnej konkurencyjności przy jednoczesnym zwiększeniu potrzeby ciągłego doskonalenia. Wyniki analizy mają na celu opracowanie nowych i lepszych narzędzi wspierających firmy działające w klastrach gospodarczych. Na podstawie zidentyfikowanych czynników innowacji i optymalnych warunków rozwoju, możliwe jest wskazanie obszarów i cech spółek (lub klastrów), które muszą zostać poprawione lub, które posiadają ukryty potencjał. W tym kontekście można wykazać do poszczególnych spółek sposoby i możliwości dla niwelowania słabości i poprawy zrównoważonego rozwoju BENCH MARKING

17 Celem C-PLUS było przeprowadzenie analizy porównawczej w dwunastu różnych klastrach z sześciu krajów Europy Środkowej zaangażowanych w projekt. Przeprowadzono wywiady z firmami (maksymalnie 25 firm na klaster). W sumie zebrano i udostępniono do dalszych analiz dane z 257 firm. poniżej 3 3 do 9 10 do do i więcej Kraj Kluster (obszar działania) N % Austria Automatyzacji technologii (AT01) Mechatronika (AT02) Czechy Meblarstwo (CZ01) Technologie informatyczne (CZ02) Niemcy Metal (DE01) Optyka (DE02) Węgry Tekstylia (HU01) Termy SPA (HU02) Włochy Opakowania spożywcze (IT01) Obuwie (IT02) Polska Budownictwo (PL01) Drewno (PL02) Wykres 1: Podział frim wg. wieku Micro Małe Średnie Duże Tabela 1: Sektory klastra wg. kraju uczestniczącego w projekcie C-Plus Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Wyraźnie widać, iż 5% firm można sklasyfikować, jako niedawno założone. Jest to największa grupa spółek utworzonych w okresie lat temu, co stanowi jedną trzecią zaangażowanych przedsiębiorstw. Niemniej jednak 14% firm istnieje od 40 lat lub dłużej. Przeciętnie, firmy zostały założone w połowie 1991 r. (odchylenie standardowe [SD] = 18,3) Wykres 2: Podział firm wg. wielkości W odniesieniu do podziału firm ze względu na wielkości, zostały one uporządkowane według liczby pracowników. Mikro i małe przedsiębiorstwa wykazują taki sam udział procentowy (35%) oraz stanowią większość uczestniczących w badaniu. Ogólnie rzecz biorąc, firmy te miały średnią wielkość 103,49 (SD = 323,08) pracowników. PRZYKŁAD

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Katowice, 24 listopada 2015 r. Interreg Europa Środkowa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka programu 2. Priorytety i przykłady działań 3. Na

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Akcyjna 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES

CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES CLUSTRAT BOOSTING INNOVATION THROUGH NEW CLUSTER CONCEPTS IN SUPPORT OF EMERGING ISSUES AND CROSS-SECTORAL THEMES Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju

Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju Kształtowanie innowacyjnej polityki rozwoju przedsiębiorczości ości w Regionie Zbigniew Wawrzyniak Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Departament Innowacji i Zaawansowanych Technologii Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo