KATALOG LIDERÓW INNOWACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG LIDERÓW INNOWACJI"

Transkrypt

1 KATALOG LIDERÓW INNOWACJI

2 SPIS TREŚCI

3 04-05 SŁOWEM WSTĘPU OPIS PROJEKTU PARTNERZY PROJEKTU Partner 01 Partner 05 CNA Stowarzyszenie Regionu Emilia-Romagna Partner 02 Partner 06 Emilia-Romagna Region Stowarzyszenie Sieci Biznesu regionu Pannon Centrum Badań i Innowacji Partner 03 Partner 07 Instutut IMU Berlin GmbH Partner 04 Partner 08 CAMPUS 02 Uniwersytet Nauk Stosowanych BENCHMARKING Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała Stowarzyszenie: Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego w Bielsku-Białej LIDERZY INNOWACJI W KLASTRACH I REGIONACH Region 01 Klaster Obuwniczy Emilia-Romagna Leader A Castellani S.r.l. Leader B C.B.R. Tacstile S.n.c. Leader C Tacchificio Zanzani S.r.l. Region 02 Obszar Val d Enza Leader A Bottazzi S.r.l. Leader B Elettromecanica F.LLI FICO Leader C FILIPPINI di FILIPPINI S. & C. S.r.l. Region 03 Platforma berlin brandenburg Leader A OPTOTEC Optotechnischer Gerätebau GmbH Leader B Poschmann Design GmbH Leader C SOLIRA Sonderlinsen GmbH Region 04 profil.metall Leader A ARCUS Planung + Beratung Bauplanungsgesellschaft mbh Cottbus Leader B micontrol GmbH Leader C Unitechnik Automatisierungs GmbH Eisenhüttenstadt Region 05 Klaster Mechatroniki Górnej Austrii Leader A Convergent Information Techn. GmbH Leader B FerRobotics Compliant Robot Techn. GmbH Leader C Geschützte Werkstätte St. Pölten Ges.m.b.H. Region 06 Platforma Autmatyzacji Technologii Styrii Leader A AUTFORCE Automations - GmbH Leader B M & R Automation GmbH Leader C PLS Automation GmbH Region 07 Klaster Termalny Pannon Leader A Büki Gyógyfürdő Zrt. Leader B Gránit Health Spa Leader C Kehida Thermal Fun and Spa Bath Leader D Mesteri Thermal Spa Leader E St. Gotthard Spa and Wellnes Leader F Spa and Wellness Centrum Sárvár Region 08 Czeski Klaster Meblarstwa Leader A DDL Dřevozpracující družstvo Leader B NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. Region 09 Klaster Monitoringu Bezpieczeństwa Sieci Leader A AdvaICT, a.s. Leader B INVEA -TECH, a.s. Leader C SOVA NET, s.r.o. Leader D UNIS COMPUTERS, a.s. Region 10 Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczednego w Katowicach Leader A Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) Leader B HVAC Biuro Doradczo-Projektowe Leader C SPEC BAU Polska Sp. z o.o. Region 11 Polish Wood Cluster Leader A MK Floor Miroslaw Kozlowski Leader B Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Leader C Kancelaria Tomasz Wiernek KONTAKT Niniejszy Projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 SŁOWEM WSTĘPU

5 Mr. Paolo Govoni, Prezes CNA Regionu Emilia-Romania Znakomitym doświadczeniem jak i zarówno zaszczytem, było członkowstwo w międzynarodowym partnerstwie projektu C-PLUS. Pozwoliło nam to, na wymianę cennych doświadczeń z siedmioma Partnerami regionów Europy Środkowej, w tym możliwości do wdrażania innowacji, jak i poznaniu zalet oraz metod funkcjonujących systemów zarządzania. Wszystko to, pozwoliło nam wypracować nowe sposoby reagowania na kryzys gospodarczy, poprzez wykorzystywanie klastrów i lokalnych sieci współpracy. Projekt pozwolił na zaangażowanie lokalnych firm, przeanalizowanie ich struktur oraz systemów powiązań ustanowionych pomiędzy nimi a regionem, a w efekcie ich międzynarodową integrację. Dzięki projektowi C-PLUS, 257 firm, dobrowolnie wybranych do analiz i działań świadczonych w ramach projektu, stało się członkami sieci międzynarodowej współpracy. W efekcie działań, byliśmy w stanie opisać cechy różnych klastrów zaangażowanych w projekt, bazując na jasnym obrazie przedstawiającym Liderów i Przegrywających w łańcuchu kooperacji. Wyróżniliśmy elementy konkurencyjności oraz dzięki współpracy z centrami usług i pośrednictwa dokonaliśmy porównań ich zdolności do działania, jako katalizatorów wiedzy i elementów wsparcia systemu zarządzania firm z ekonomicznego, społecznego i politycznego punktu widzenia. Wyróżniono też, integrację umiejętności w zakresie zarządzania klastrami, poprzez planowanie działań pilotażowych, łącząc strukturę produkcji z przyszłymi wyzwaniami. De facto. Zidentyfikowano liderów innowacji w klastrach oraz upowszechniono dobre praktyki, które - za pośrednictwem niniejszego katalogu - chcemy Państwu przekazać, przekonując o ich wartości, jako realnych przykładów dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw z krajów biorących udział w projekcie C-Plus.

6 Europejskie klastry odgrywają kluczową rolę w dziedzinie rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności poszczególnych regionów. Niemniej jednak intraregionalne wyzwania rynku, niewystarczająca współpraca sfery przemysłu i badań oraz słaba współpraca sektorów innowacji w Unii Europejskiej doprowadzają do sytuacji, w której klastry nie zawsze mają wystarczające możliwości oraz potencjał innowacyjny, aby sprostać wymaganiom globalnej konkurencji i osiągnąć poziom klasy światowej, w długoterminowej perspektywie rozwoju. Międzynarodowa konkurencja wywiera nacisk na MŚP gospodarkę wszystkich krajów członkowskich, w szczególności nowych państw, w których klastry są ściśle powiązane z międzynarodowymi koncernami i gdzie nowe firmy potrzebują zindywidualizowanego wsparcia celem stawienia czoła wyzwaniom obecnej globalizacji. Silny rynek wewnętrzny, współpraca między ośrodkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami, mobilność pracowników i efektywność polityk klastrowych to główne czynniki, które należy uwzględnić w aktywności na rynkach międzynarodowych. Obecnie niektóre instytucje regionalne wdrażają programy jak i specjalistyczne narzędzia polityczne, niekiedy również instrumenty finansowe, mające na celu wspieranie rozwoju klastrów na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak analiza tych działań wykazuje jednoznacznie, iż są one niewystarczające. nowych i ulepszonych usług świadczonych przez sferę przemysłu i badań oraz centrów usług dla klastrów celem stworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni badań i innowacji. Stworzenie tej przestrzeni opiera się na dwóch głównych elementach: z jednej strony, definicji skutecznej polityki i programów władz lokalnych dostosowanych do definicji międzynarodowych projektów wspierających rozwój klastrów, z drugiej strony, innowacji wewnątrz klastrów, zarówno na poziomie poszczególnych małych, średnich firm jak i całego klastra. Jednocześnie, dzięki C-Plus wdrażano i dostarczano narzędzia wsparcia systemu zarządzania, umożliwiając wykorzystanie polityk i innowacji wspierających rozwój systemu klastrów. Dlatego też, główną aspiracją projektu, jest określenie kluczowych elementówpoprawy rozwoju klastra, celem osiągnięcia klastra klasy światowej oraz stworzenia konkretnych metod, narzędzi i propozycji działań na rzecz rozwoju zaangażowanych w projekt klastrów. W celu przeprowadzenia wyżej wspomnianych działań, aby zapewnić trwałość projektu C-PLUS oraz wsparcie w osiągnięciu klastrów światowej klasy, projekt rozpoczyna się od dokładnego odwzorowania (tzw. mapping) specyfiki kilku klastrów Centralnej Europy. Mapping w ramach projektu jest oparty na wspólnej metodologii wypracowanej w UE. Klastry w UE mogą osiągnąć swoje międzynarodowe priorytety, m.in. poprzez wzmacnianie powiązań kooperacyjnych z innymi klastrami, które oferują komplementarne działania oraz poprzez wzajemną wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń. Aby osiągnąć swój główny cel, wsparcie w rozwoju klastrów krajów członkowskich w dążeniu do osiągnięcia poziomu światowej klasy, projekt C-PLUS bazuje na międzynarodowej współpracy, wymianie doświadczeń, wiedzy o rynku oraz wiedzy wykwalifikowanego personelu, poprzez wspólny dostęp do badań i analiz. Ogromne znaczenie ma rozwój Drugi etap procesu obejmuję analizę benchmarkingową struktury systemu produkcji, a także skład klastrów i ich powiązania z różnymi zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Benchmarking realizowany był poprzez szereg analiz, wyróżniających główne czynniki konkurencyjności firm, ich porównanie oraz określenie i upowszechnienie dobrych praktyk. Efektem mappingu oraz procesu benchmarkingowego są opracowane i dostępne na platformie internetowej raporty wyróżniające liderów innowacji działających wewnątrz klastrów. OPIS PROJEKTU DE Brandenburg Metalurgia i Optyka AT Upper Austria Mechatronika AT Styria Inżynieria i Automatyka IT Emilia-Romagna Opakowania i Obuwie

7 Wspólna analiza klastrów dotyczyła: MSP: przy użyciu narzędzi analizy porównawczej mającej na celu zrozumienie i zastosowanie skutecznych praktyk biznesowych obszar: społeczny udział w klastrach poprzez warsztaty mające na celu zbadanie funkcjonujących systemów terytorialnych, możliwości i sieci współpracy oraz lokalne polityki rozwoju klastrów Wychodząc z założenia, iż możliwe jest wzmocnienie zdolności konkurencyjnej klastrów poprzez przyjęcie i sformalizowanie dostępnej lokalnie wiedzy, analiza musi identyfikować aspekty w odniesieniu do: poziomu ochrony kluczowych procesów lokalnej produkcji - systemy tzw. rdzeni - które są bardzo zbliżone do działalności przemysłowej, w stosunku do kluczowych procesów dotyczących strategii, zarządzania zasobami ludzkimi, relacjami w regionie, metody interakcji pomiędzy klientami i dostawcami, zarządzanie wiedzą i kompetencjami wpływu profesjonalnego zarządzania klastrami centrów usług klastrów, które działają, jako katalizatory wiedzy oraz określają potrzeby ich tworzenia na danych obszarach. Celem zapewnienia uczestniczących w projekcie stron o wadze zadań i wyzwań, przed którymi stoją, zostanie zastosowana metodologia certyfikowanej międzynarodowej aktywizacji klastra pn. EASW Europejskie Warsztaty Scenariuszy Świadomości, dla Wspólnego Planowania i Podnoszenia Świadomości. Zapewnia to oddolne podejście i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w ramach działań na rzecz rozwoju klastra. Cele poszczególnych działań zostaną określone przez Laboratorium Zarządców Klastra, koncentrującym się na sieci współpracy i powiązań wewnątrz klastrów. Wzajemnie powiązane warsztatów realizowane również w oparciu o wnioski z mappingu i procesu benchmarkingu - zachęcają strony do wymiany poglądów, pomysłów i perspektyw rozwoju klastrów, co pozwala określić środki i cele, tworząc Lokalny Plan Działań klastra. Dyskusja będzie prowadzona również na poziomie międzynarodowym, celem utworzenia wspólnego Transnarodowego Planu Działań (TAP) tj. jednego z kluczowych rezultatów C-PLUS. Ostatnim etapem jest wdrażanie przez każdego partnera projektu poszczególnych działań w/w Planów poprzez inicjowanie akcji pilotażowych. KORZYŚCI DLA MSP : dostosowane raporty porównawcze (mapping i benchmarking) promowanie na poziomie międzynarodowym: klastry oraz liderzy innowacji w Katalogu oraz w filmach Video (SME s on screen) inicjatywy pilotażowe KORZYŚCI DLA KLASTRÓW: możliwość bezpośredniego dostępu do publicznych badań naukowych wzmocnienie powiązań ze światem edukacji widoczność i rozwój marketingu terytorialnego akcje pilotażowe PL Ślaskie Drewno i Budownictwo CZ Południowy-Wschód Meblarstwo i IT HU Zachód-Transdanubia Tekstylia i Termy

8 CNA Emilia-Romania Konfederacja Rzemiosła oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Emilii-Romanii. Jako prywatne stowarzyszenie firm, reprezentuje i chroni interesy swoich członków którymi są stowarzyszenia, spółki z różnych sektorów, publiczne i prywatne instytucje oraz społeczne i gospodarcze organizacje polityczne. CNA w Emilii-Romana jednoczy obecnie przedsiębiorstw i 10 stowarzyszeń aktywnie działających na danym regionie. Biuro regionalne CNA wraz z licznymi oddziałami w regionie jest częścią Krajowej Konfederacji Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. CNA kreuje i rozwija regionalną politykę finansową oraz zarządza regionalną polityką sektorową, odpowiadając ponadto za sporządzanie umów międzysektorowych. Rozległa sieć regionalnych i wojewódzkich biur CNA, sprawia, iż każde z nich ma niezależne struktury organizacyjne oraz oferuje usługi i doradztwo dostosowane do specyfiki danej miejscowości, przez co CNA Emilia-Romana prowadzi i utrzymuje stabilny związek przedsiębiorstw w regionie. Zaletą CNA, jest silnie zintegrowana i mocno rozbudowana struktura organizacyjna. W celu udzielenia fachowych informacji i wsparcia dla firm w każdym aspekcie funkcjonowania, istnieje 226 oddziałów CNA rozproszonych w całym regionie, skupiających ponad 2500 specjalistów z różnych dziedzin. Niezawodność, kompetencje i ekonomiczne możliwości to tylko niektóre atuty, jakie CNA może zaoferować dla rozwoju przedsiębiorczości. Wiedza, badania naukowe i innowacje technologiczne są wspierane przez CNA dzięki usługom CNA INNOVAZIONE. CNA Innovazione jest pierwszym ośrodkiem dystrybucji i zarządzania innowacjami w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Emilia-Romana. Koncentruje się ona na analizie innowacyjności firm, wykorzystując metody i narzędzia benchmarkingowe oraz wspiera zmiany organizacyjne i wprowadzanie innowacyjnych praktyk menedżerskich w firmach. CNA EMILIA-ROMAGNA CNA Regional Association of Emilia Romagna Via Rimini Bologna Italy Tel: Fax:

9 Europy i jako poza-metropolitalny z najwyższym dochodem na każdego mieszkańca. Jego konkurencyjność i innowacyjność są wynikiem dynamicznie rozwijających sie przedsiębiorstw, potężnych struktur klastrowych, wsparcia ze strony regionalnych polityk przemysłowych i obecności kluczowych udziałowców w dziedzinie kształcenia, innowacji i eksportu. W ramach programu EFRR , region Emilia- Romagna zainwestował środki w budowę regionalnej sieci wysokiej technologii i stworzył 10 tzw. technopolii (okręgi przemysłowe najnowszej generacji, w których koncentrują się parki technologiczne i parki naukowe). Są one połączone bezpośrednio z międzynarodowymi sieciami badawczymi oraz ściśle związane z lokalnymi klastrami przemysłowymi. W celu zapewnienia odpowiedniej masy krytycznej uzupełniającej kompetencje i synergię badań, sieci wysokich technologii są skoncentrowane wokół następujących platform tematycznych: sektor rolno-spożywczy, budownictwo, energetyka i ochrona środowiska, ICT i design, mechanika, nauki przyrodnicze. Technopolia obejmują: laboratoria, badania przemysłowe, inkubatory, centra transferu technologii i innowacji. Technopilia świadczą również usługi zarządzania na rzecz lokalnych przedsiębiorstw i zachęcają do tworzenia sieci współpracy między MŚP, sieci wysokich technologii, sieci współpracy decydentów politycznych i innych zainteresowanych stron. Głównym celem regionalnych sieci wysokich technologii jest transfer technologii z sektora badań przemysłowych do przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności oraz promowanie regionu Emilia- Romagna, jako atrakcyjnego i dynamicznego dla inwestycji zagranicznych. Author of the photo: Liviana Banzi Taka strategia działania oddziałuje na umocnienie klastrów, działających, jako filary w międzynarodowej konkurencyjności regionu Emilia-Romania. Lokalne władze ściśle współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami MŚP jak i zainteresowanymi stronami zachęcając do opracowywania i dostosowania wielkości środków dla wdrożenia spójnych programów i polityk gospodarczych. EMILIA-ROMAGNA REGION Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro Bologna Italy Tel: Fax:

10 IMU Institut Berlin GmbH jest niezależnym, wielobranżowym instytutem w Berlinie z lokalnymi biurami w Dreźnie i Eisenhüttenstadt współpracującym z instytutami partnerskimi w Monachium, Nürnberg i Stuttgart Instytut IMU, założony w Monachium w 1981 roku, ma swoim koncie ponad 30 lat doświadczenia w pracy ukierunkowanej w głównej mierze na badania i doradztwo. Kładąc szczególny nacisk na niezależny rozwój firm, sektorów i regionów przemysłowych, IMU Instytut wdraża następujące projekty: zrównoważonego rozwoju gospodarki i zatrudnienia w miastach i regionach, we współpracy z władzami regionalnymi, partnerami społecznymi zabezpieczenia i wzmacniania lokalizacji oraz miejsca pracy wzmacniania współpracy regionalnej, przy jednoczesnym wspieraniu i zarządzaniu sieciami współpracy i klastrami identyfikacji i powiązań instrumentów wzmacniających oraz finansowania polityki gospodarczej i zatrudnienia oceny pracy, gospodarki i branż IMU wspiera tworzenie i rozwój sektorowych sieci współpracy przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz regionalnych interesariuszy. Tworzenie i rozwój regionalnych sieci współpracy, w tym klastrów, jest ważnym elementem strategii zmniejszającym dysproporcje strukturalne. Współpraca w ramach klastrów ma na celu utrzymanie miejsc pracy i rozwój MŚP, przyciąganie nowych inwestorów i firm, a w efekcie, napływ środków celem przyszłych inwestycji na rzecz poprawy sytuacji społecznej i ekologicznej regionu. Ponadto pojęcie klastra jest istotnym elementem regionalnej polityki przemysłowej. Dlatego też, gospodarczy, naukowi i społeczni partnerzy są ściśle zintegrowani w ramach klastrów i sieci współpracy. Międzysektorowa i ponadregionalna współpraca staje się coraz bardziej istotna, w szczególności, w zakresie rozwoju i wykorzystania innowacji. Znalezienie i wykorzystanie tych synergii jest kluczowe dla pełnego wykorzystania twórczych, innowacyjnych pomysłów i rozwoju wschodnich Niemiec IMU INSTYTUT BERLIN GMBH IMU-Institut Berlin GmbH Alte Jakobstraße Berlin Germany Tel: Fax:

11 CAM PUS 02 Instytut Nauk Stosowanych został założony w 1995 roku celem stworzenia kierunków i programu studiów z zakresu kluczowych procesów biznesowych. Obecnie posiada 1086 akredytowanych miejsc na studiach o pięciu kierunkach rozwoju. Każdy z programów studiów jest tak zaplanowany, aby pozwalał studentom na zdobycie szerokich umiejętności dających możliwość pracy na szeregu stanowisk w różnych gałęziach przemysłu wielu spółek, niezależnie od wielkości firmy. CAMPUS 02 posiada siedem licencjackich programów nauczania: trzy w niepełnym wymiarze czasu to programy naukowo-techniczne (Automatyka-Technologia, Technologie informacyjne i informatyka biznesu, Zarządzanie Innowacjami) oraz dwa kierunki biznesowe, oferowane w pełnym i niepełnym wymiarze czasu (Marketing Międzynarodowy i Zarządzanie Sprzedażą, Zarządzanie finansowe i Rachunkowość finansowa) Ponadto, oferujemy sześć studiów niestacjonarnych magisterskich (Automatyka-Biznes, Technologie informacyjne i Marketing IT, Zarządzanie innowacjami, Marketing Międzynarodowy, Zarządzanie sprzedażą, Rachunkowość finansowa i Zarządzanie). Wysoki poziom sieci współpracy w branży gwarantuje praktyczność, zorientowanych na rynek, szkoleń. Co więcej, około 250 specjalistów i członków kadry kierowniczej, jako wykładowcy w CAMPUS 02, zapewnia przepływ specjalistycznej wiedzy w parze z praktycznym doświadczeniem. W końcu, korzystanie ze wsparcia jednostek badawczo - rozwojowych przyczynia się do wzmocnienia więzi między CAMPUS 02 University of Applied Sciences a światem biznesu. UNIWERSYTET NAUK STOSOWANYCH CAMPUS 02 CAMPUS 02 University of Applied Sciences Körblergasse Graz Austria Tel: Fax:

12 Jako organizacja rozwoju regionalnego biznesu z 13 pracownikami w 3 biurach, Pannon Business Network Association (PBN) ma na celu zwiększenie wydajności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, w zachodnich Węgrzech. PBN podejmuje działania, jako partner zagranicznych inwestorów bezpośrednich, równocześnie współpracując z regionalnymi organizacjami gospodarczymi i podmiotami zatrudnienia. opracowywanie koncepcji biznesowych wykonywanie studium wykonalności dla inkubatorów przedsiębiorczości akredytacja klastrów kwalifikacje dla klastrów akredytacja instytucji transferu innowacji benchmarking innowacyjności w biznesie regionalne badania ekonomiczne Dodatkowym zadaniem PBN jest wspieranie rozwoju krajowych podmiotów - ze szczególnym naciskiem na rozwój klastrów i parków przemysłowych - przyczyniając się do wzmocnienia ich działalności. PBN wspiera także adaptację najlepszych praktyk bazując na podstawie umiejętności zdobytych dzięki międzynarodowej sieci współpracy w dziedzinie innowacji, zasobów ludzkich, polityk i pozyskiwania kapitału. PBN dodatkowo wspomaga rozwój gospodarczy zachodnich Węgier poprzez wzmocnienie stosunków międzynarodowych i analizę najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach Europy. Od momentu utworzenia PBN w kwietniu 2006 roku, organizacja ta podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego. Działania, jakie świadczy organizacja obejmują projekty i usługi, mające na celu ułatwienie wdrażania krajowych priorytetów na poziomie regionalnym - tworzenie miejsc pracy i poprawę poziomu życia społecznego. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć nasze cele w profesjonalny, skuteczny zorientowany na potrzeby klienta sposób, jednocześnie biorąc pod uwagę naszych pracowników. Nasze podejście opiera się na założeniu, że wspólnota osób jest czymś więcej niż tylko sumą jednostek. W ciągu ostatnich sześciu lat naszej działalności, zarówno wyniki naszej działalności i informacje zwrotne od naszych klientów zdają się potwierdzać tą tezę. Publiczny charakter działalności PBN wynika ze struktury członkowskiej oraz metodologii działania. Wypracowany zysk działalności jest wykorzystywany do finansowania następnych celów i działań naszego stowarzyszenia. PBN stale dąży do osiągania i poprawy wyników biznesowych. Nasze usługi obejmują: STOWARZYSZENIE SIECI BIZNESU PANNON Pannon Business Network Association Gesztenyefa u Győr Hungary Tel: Fax:

13 Priorytetem dla Centrum Badań i Innowacji (CVVI) jest stanie się jedną z najlepszych instytucji badawczych, koncentrującą się na innowacyjności oraz łączeniu badań z dotychczasową praktyką. Poprzez szereg inicjatyw regionalnych, CVVI odgrywa kluczową rolę w upowszechnianiu innowacyjnych technologii w regionie. CVVI koncentruje swoje działania na sektorach swoich członków i organizacji partnerskich, np.: zasoby odnawialne, mniejsze zapotrzebowanie na energię, przemysł maszynowy, transport, ICT, bezpieczeństwo w technologiach sportowych i biotechnologii oraz rozwój regionalny. CVVI kładzie szczególny nacisk na działania wspierające rozwój regionalnych MSP i wzmocnienie konkurencyjności oraz innowacji regionu. Nasze doświadczenie obejmuje wsparcie rozwoju klastra poprzez szereg usług klastrowych na poziomie regionalnym, jak również, tworzenie dwustronnej, ponadregionalnej sieci współpracy klastrowej. Najlepszym przykładem jest współ-utworzony przez CVVI Energocluster. CVVI pomogło stworzyć całkowitą strukturę, jednocześnie wspierając promocję nowych usług świadczonych przez poszczególnych członków klastra. Ponadto, Centrum wspiera projekty ukierunkowane na rozwój Parku Naukowo-Technicznego Milovice oraz Centrum Transferu Technologii Vysočina. CVVI aktywnie uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską obejmujących rozwój klastrów (C-PLUS, Clusters-Cord), transfer technologii w biomedycynie (InTraMED, C2C), jak i projektach mających na celu wspieranie młodych innowatorów (InoPlaCE). Ponadto, jednym z kluczowych celów działalności Centrum, jest kojarzenie świata badań uniwersyteckich z czołowymi przedsiębiorcami określonych dziedzin przemysłu. Stworzenie takiego mostu, stricte umożliwia zastosowanie prowadzonych badań i rezultatów w praktyce. Celem wspierania i motywowania najmłodszych naukowców do działań oraz chęci dzielenia się otrzymywanymi rezultatami CVVI zorganizowało już drugą z kolei edycję konkursu Puchar Technologii ogłoszoną w 2013 roku. CENTRUM BADAŃ & INNOWACJI Centre for Research and Innovation U Mlýna Slavkov u Brna Czech Republic Tel: Fax:

14 Myślą przewodnią działalności ARR S.A. jest inicjowanie, organizowanie i wspieranie rozwoju południowego regionu województwa Śląskiego oraz jego promocja zarówno na terenie naszego kraju jak i za granicą. Realizujemy nasze cele przy pomocy funduszy akcjonariuszy naszej spółki, zysku z prowadzonej działalności jak również innych form wsparcia finansowego, w tym funduszy Unii Europejskiej. Szczególnym osiągnięciem Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku było uzyskanie środków oraz wybudowanie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego, jednostki Badawczo Rozwojowej, będącej inicjatorem postępu technologicznego we wdrażaniu nowoczesnych technologii w 2005 roku. Działalność naszej Organizacji została nagrodzona na arenie międzynarodowej, zapraszając Agencję Rozwoju Regionalnego do członkowstwa w Europejskim Stowarzyszeniu Agencji Rozwoju EURADA z siedzibą w Brukseli oraz wyboru pana Stanisława Ginda, Prezesa ARR S.A., na członka rady nadzorczej tego Stowarzyszenia w 2003 roku oraz na stanowisko wiceprezesa w roku Również w Polsce Agencja Rozwoju Regionalnego została kilkukrotnie wyróżniona począwszy od zostania członkiem Krajowego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego - NARDA (National Association of Regional Develop ment Agencies) poprzez uzyskanie w roku 1993 nagrody Złoty laur umiejętności I kompetencji oraz nagrody specjalnej KOBUZ Firma Roku w kategorii Inwestor Roku ARR S.A w Bielsku poprzez aktywny udział w tworzeniu polityki rozwoju regionalnego, tworzenie warunków dla intensyfikacji przedsiębiorczości, działania i usługi dla biznesu zdobyła ogromne doświadczenie oraz stworzyła międzynarodową sieć współpracy pomiędzy krajowymi i regionalnymi organizacjami i władzami rządowymi, parkami nauki oraz klastrami przedsiębiorstw. Zakres oferowanych usług przez ARR S.A. : Opracowywanie oraz wdrażanie programów szkoleniowych Opracowywanie oraz wdrażanie projektów Unijnych Internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) usług Kreowanie polityki rozwoju regionalnego Rozwój i wsparcie środowiska biznesu Działania wspierające rozwój MSP Usługi dla firm spin-off, spin-out Inkubacja firm oraz Coaching Inwestycje seed-capital Doradztwo indywidualne Usługi klastrowe AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO BIELSKO-BIAŁA Regional Development Agency of Bielsko-Biala Ul. Cieszynska Bielsko-Biala Poland Tel:

15 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Turystyki, Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego zwanej dalej, jako Stowarzyszenie powstało w 2001 roku. Zgodnie ze swoim statutem składa się ono z podmiotów prywatnych i organizacji non-profit, z głównymi celami ukierunkowanymi na: rozwój sektora turystycznego poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i środowiska biznesowego wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw wsparcie organizacji zawodowych i szkoleń zawodowych Stowarzyszenie jest silnie zaangażowane w realizację programów współfinansowanych przez Unię Europejską, które koncentrują się w głównej mierze na międzynarodowych inicjatywach i transgranicznej współpracy. Działania te pozwalają na ciągłe zdobywanie i wymianę doświadczeń Obecnie Stowarzyszenie bierze udział w kilku trans-granicznych projektach z działaniami ukierunkowanymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym następujące działania: wspieranie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Słowacji, wymiany informacji biznesowych z partnerami zagranicznymi, wspieranie rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie, promowanie wspólnych usług turystycznych w Polsce i na Słowacji oraz wsparcie trans-granicznych inicjatyw współpracy. Ponadto Stowarzyszenie uczestniczy w działalności statutowej obejmującej na co dzień takie działania jak: planowanie i realizacja projektów ukierunkowanych na potrzeby zatrudnienia na rynku pracy sektora turystycznego podejmowanie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrona środowiska realizacja działań mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej południowego regionu województwa śląskiego w Polsce pomoc w znalezieniu zatrudnienia przez profesjonalne usługi doradcze oferowane dla firm i przedsiębiorstw sektora turystycznego rozpoczynających działalność STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA TURYSTYKI I ROZWOJU LOKALNEGO The Bielsko-Biała Association: Tourism, Enterprise and Local Development Centre ul. Browarna Bielsko-Biala Poland Tel ,

16 Globalizacja zmienia porządek gospodarczy świata, tworząc w tym samym czasie nowe możliwości i wyzwania. W celu skutecznego konkurowania w dłuższej perspektywie, konieczne jest, aby stać się bardziej innowacyjnym oraz lepiej i szybciej reagować na potrzeby swoich klientów. Wzmacnianie rozwoju klastrów stało się strategicznym priorytetem dla skutecznego promowania innowacji. Proces benchmarkingu klastrów ma na celu zebranie i analizę informacji o potencjale innowacyjnym klastrów, a także zrzeszonych małych i średnich przedsiębiorstw. Benchmarking umożliwia firmom stanie się bardziej otwartym na nowe pomysły, metody i procesy w celu zwiększenia efektywności, skuteczności i wydajności. Główne korzyści można znaleźć w interpretacji wyników przeprowadzonych działań. Co więcej, porównania firm w procesie benchmarkingu daje lepsze wyobrażenie o własnej konkurencyjności przy jednoczesnym zwiększeniu potrzeby ciągłego doskonalenia. Wyniki analizy mają na celu opracowanie nowych i lepszych narzędzi wspierających firmy działające w klastrach gospodarczych. Na podstawie zidentyfikowanych czynników innowacji i optymalnych warunków rozwoju, możliwe jest wskazanie obszarów i cech spółek (lub klastrów), które muszą zostać poprawione lub, które posiadają ukryty potencjał. W tym kontekście można wykazać do poszczególnych spółek sposoby i możliwości dla niwelowania słabości i poprawy zrównoważonego rozwoju BENCH MARKING

17 Celem C-PLUS było przeprowadzenie analizy porównawczej w dwunastu różnych klastrach z sześciu krajów Europy Środkowej zaangażowanych w projekt. Przeprowadzono wywiady z firmami (maksymalnie 25 firm na klaster). W sumie zebrano i udostępniono do dalszych analiz dane z 257 firm. poniżej 3 3 do 9 10 do do i więcej Kraj Kluster (obszar działania) N % Austria Automatyzacji technologii (AT01) Mechatronika (AT02) Czechy Meblarstwo (CZ01) Technologie informatyczne (CZ02) Niemcy Metal (DE01) Optyka (DE02) Węgry Tekstylia (HU01) Termy SPA (HU02) Włochy Opakowania spożywcze (IT01) Obuwie (IT02) Polska Budownictwo (PL01) Drewno (PL02) Wykres 1: Podział frim wg. wieku Micro Małe Średnie Duże Tabela 1: Sektory klastra wg. kraju uczestniczącego w projekcie C-Plus Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Wyraźnie widać, iż 5% firm można sklasyfikować, jako niedawno założone. Jest to największa grupa spółek utworzonych w okresie lat temu, co stanowi jedną trzecią zaangażowanych przedsiębiorstw. Niemniej jednak 14% firm istnieje od 40 lat lub dłużej. Przeciętnie, firmy zostały założone w połowie 1991 r. (odchylenie standardowe [SD] = 18,3) Wykres 2: Podział firm wg. wielkości W odniesieniu do podziału firm ze względu na wielkości, zostały one uporządkowane według liczby pracowników. Mikro i małe przedsiębiorstwa wykazują taki sam udział procentowy (35%) oraz stanowią większość uczestniczących w badaniu. Ogólnie rzecz biorąc, firmy te miały średnią wielkość 103,49 (SD = 323,08) pracowników. PRZYKŁAD

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 2012 IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami Kai Engel, Eva Diedrichs, Sabine Brunswicker i inni IMP3rove: Europejski projekt o trwałym

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo