SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa Decora składa się z podmiotu dominującego Decora S.A. oraz podmiotów zaleŝnych: Trans Sp. z o.o., Optimal Sp. z o.o., Decora Nova s.r.o., Decora Balt u.a.b., Decora Hungaria k.f.t., Decora Croatia d.o.o., Decora Distribution s.r.l., ewifoam E. Wicklein GmbH, Decora Bulgaria EOOD w likwidacji, Decora Ukraina T3OB, Decora RU o.o.o., IP Decora East, Decora Trade Sp. z o.o. oraz Decora Invest Sp. z o.o. Nazwa Jednostki Dominującej: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24A Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII. Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Podstawowa działalność wg PKD: 22 29Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych Akcje Spółki Decora S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 21 czerwca 2005 roku. 1 / 37

2 2. Dane dotyczące jednostek zaleŝnych od Decora S.A. według stanu na roku oraz na dzień r. Nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba Przedmiot działalności Organ rejestrowy (numer rejestrowy) Charakter dominacji Trans Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, Al. Milenijna 21 wynajem nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Optimal Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A Działalność firm centralnych i holdingów oraz SprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Decora Nova s.r.o. Šenov, ul. Těšínská 288 (Republika Czeska) Kupno towaru w celu jego dalszej sprzedaŝy, z wyjątkiem towarów, na których sprzedaŝ wymagane jest odrębne zezwolenie Sąd Rejonowy w Ostrawie Decora Balt u.a.b. Laisves pr.71b-35 LT Wilno (Litwa) Handel hurtowy Litewski Krajowy Rejestr Sądowy ( ) Decora Croatia d.o.o. Nehrunov trg 12, Zagrzeb (Chorwacja) Zakup i sprzedaŝ towarów, dokonywanie pośrednictwa handlowego na rynku krajowym i zagranicznym Trgovacki Sud w Zagrzebiu (MBS ) Decora Hungaria k.f.t. Zichy Geza u.5 H-1146 Budapeszt (Węgry) Pozostała działalność w handlu hurtowym Baranya Megyei Birosag w Pecs (Cg ) Decora Distribution s.r.l. Strada Azurului, nr 3, bloc 114a, Scara C., ETAJ 7, AP.155, Sector 6 Bukareszt (Rumunia) SprzedaŜ hurtowa artykułów innych niŝ artykuły spoŝywcze Rejestr Handlowy przy Sądzie w Bukareszcie (J40/1948/1999) ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna Zastosowana metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 / 37

3 Dane dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo z Decora S.A. (stan na r. oraz na r.) Nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba 4A, Kronach (Niemcy) Przedmiot działalności Organ rejestrowy (numer rejestrowy) Charakter dominacji ewifoam E. Wicklein GmbH Am Fluegelbahnhof Handel, import, export, produkcja wyrobów wykończenia podłogi Rejestr Handlowy, Sąd Rejonowy w Coburgu, HRB 4302 Decora Bulgaria e.o.o.d w likwidacji 46 Zar Osvoboditel bul. Ruse ( Bułgaria) Dystrybucja towarów i wszystkie inne działania z tym związane, które są dopuszczalne ze strony prawa Rejestr Handlowy Agencja ds. Rejestracji Sofia ( 4-ta Decora RU o.o.o. Tvierskaya- Yamskaya 2/11 b Moskwa (Rosja) Działalność agentów w dziedzinie handlu hurtowego drewnem i materiałami budowlanymi Międzyrejonowy Urząd Federalnej SłuŜby Podatkowej Federacji Rosyjskiej nr 46 dla Moskwy Decora Ukraina T3OB Bul.Kutuzova 134, Brovary, Ukraina Pośrednictwo w handlu materiałami budowlanymi, handel hurtowy mater.drewnianymi Rejestr Handlowy, Rejonowa Administracja Państwowa Kijów IP Decora East M. Gorkovo 145 blok 5/ Witebsk Białoruś Produkcja i sprzedaŝ artukułów wykończenia wnętrz Państwowy Rejestr Przedsiębiorstw handlowych, nr Decora Trade Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A SprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII KRS nr Decora Invest Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A Działalność firm centralnych i holdingów Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII KRS nr ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna Zastosowana metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego 100% 100% 100% bezpośrednio 95%+ 5% przez Dyrektora Decora Ukraina, 100% 100% 100% Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 100% 100% 100% j.w. 100% 100% 100% 3 / 37

4 Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Decora według stanu na r. oraz r. 4 / 37

5 Nazwa: Grupa Kapitałowa Decora Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie z działalności: Skonsolidowane Waluta sprawozdawcza: tysiące 3. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Decora Decora SA w I półroczu 2013 roku konsekwentnie realizuje strategię osiągnięcia i utrzymania pozycji lidera w wiodących kategoriach produktowych: FLOOR (podłogi i akcesoria podłogowe) oraz HOME FASHION (produkty dekoracji okna, ścian oraz sufitu). Elementami tej strategii są zarówno rozwój asortymentu, jak równieŝ ciągłe doskonalenie narzędzi wsparcia sprzedaŝy. Spółka osiąga przewagę konkurencyjną poprzez ciągły rozwój oferty produktowej. Ciągła obserwacja i analiza rynku oraz szybka reakcja na zmieniające się trendy na rynku pozwala nam na szybkie dostosowanie oferty produktowej do potrzeb rynku. DuŜa elastyczność w tworzeniu oferty, szybkie wprowadzanie innowacji oraz stosowanie zaawansowanych procesów zarządzania produktem, gwarantują utrzymanie aktualności oferty. Obecnie oferta obejmuje ponad 8000 indeksów. Decora S.A. posiada w swoim portfelu następujące marki: Arbiton najwaŝniejsza marka produktów do wykończenia podłogi obejmująca: podłogi laminowane i deski warstwowe, listwy przypodłogowe wraz z akcesoriami, podkłady izolacyjne pod panele podłogowe, listwy progowe; oferta obejmuje zarówno produkty masowe dla sieci DIY, jak równieŝ asortyment premium, przeznaczony dla kanału specjalistycznego, Ewifoam - marka specjalistycznych produktów do wykończenia podłogi dedykowana na rynek Europy Zachodniej, Vidella marka produktów do dekoracji okna i sufitu, przeznaczona dla kanału DIY oraz dla kanału specjalistycznego; Vidella Prestige linia premium marki Vidella, obejmująca produkty do dekoracji okna oraz ścian przeznaczona dla kanału specjalistycznego, fixprix marka produktów atrakcyjnych cenowo, które zaspokajają podstawowe potrzeby masowego konsumenta. Dzięki przemyślanej strategii zarządzania portfelem marek w róŝnych kanałach dystrybucji, stało się moŝliwe niezakłócone funkcjonowanie tych samych kategorii produktowych w kanale DIY oraz specjalistycznym, prowadzące w efekcie do maksymalizacji rynku zbytu. Nieodzownym elementem tej strategii jest równieŝ pozycjonowanie cenowe, dające duŝą swobodę w kształtowaniu oferty produktowej dla róŝnych odbiorców. 5 / 37

6 Nazwa: Grupa Kapitałowa Decora Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie z działalności: Skonsolidowane Waluta sprawozdawcza: tysiące Decora SA przykłada duŝą rolę do odpowiedniego przeszkolenia zarówno pracowników spółki jak i klientów w zakresie produktowym jak i koncepcji sprzedaŝy poszczególnych grup produktowych w róŝnych kanałach dystrybucji. KaŜda z marek handlowych posiada własną strategię, obejmującą kompletny proces tworzenia wartości dodanej produktu poczynając od procesu produkcji, poprzez logistykę, pozycjonowanie cenowe, na promocji kończąc. Decora S.A. posiada obecnie następujące zakłady produkcyjne: Zakład Produkcyjny w Środzie Wlkp. Zakład Produkcyjny w Kostrzynie nad Odrą, Zakład Produkcyjny w Witebsku na Białorusi, Dodatkowo, przy Zakładzie Produkcyjnym w Środzie Wlkp. funkcjonuje nowoczesna, w pełni zautomatyzowana mieszalnia pozwalająca na zapewnienie mieszanki niezbędnej do produkcji listew PVC. Mieszalnia zaopatrzona jest w system automatycznego podawania mieszanki do linii produkcyjnych. Przy mieszalni zostało utworzone Laboratorium, które pozawala na badania jakościowe surowców wejściowych oraz wyrobów gotowych. Laboratorium słuŝy równieŝ do prac rozwojowych. W ujęciu geograficznym celem Decora S.A. jest konsekwentne wzmacnianie własnej pozycji na arenie europejskiej. Kluczowym czynnikiem sukcesu realizowanej przez Decora S.A. strategii dystrybucji jest nawiązywanie i podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami. Spółka posiada własne spółki dystrybucyjne, zlokalizowane bezpośrednio na największych rynkach i buduje za ich pomocą własne struktury handlowe, a takŝe wspierające je struktury operacyjne. Obecnie spółka posiada własne organizacje dystrybucyjne w takich krajach jak: Rosja, Niemcy i Ukraina. Decora S.A. rozwija sprzedaŝ na rynkach regionu głównie poprzez 3 kanały dystrybucji: kanał marketów budowlanych DIY odbiorca masowy; kanał szeroko rozumianych sklepów specjalistycznych, kanał Industrie B2B. Na niektórych rynkach Decora działa w wydłuŝonym kanale dystrybucji z uwzględnieniem dystrybutorów. 6 / 37

7 Nazwa: Grupa Kapitałowa Decora Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie z działalności: Skonsolidowane Waluta sprawozdawcza: tysiące 4. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i audytorze Czas trwania Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej. Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone na dzień r. i zawiera dane porównywalne za I półrocze 2012 r. Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2013 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 18 lipca 2013 roku. Za wykonane usługi oraz prace dodatkowe wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 10 tys. zł. Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2012 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 26 lipca 2012 roku. Za wykonane usługi oraz prace dodatkowe wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10 tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora na dzień 30 czerwca 2013 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 18 lipca 2013 roku. Za wykonane usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 5 tys. zł za przegląd śródroczny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora na dzień 30 czerwca 2012 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 26 lipca 2012 roku. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 6 tys. zł za przegląd śródroczny. Sprawozdanie finansowe spółki zaleŝnej Decora RU o.o.o. na r. podlegało przeglądowi śródrocznemu przez firmę audytorską LLC Audit. W pozostałych spółkach zaleŝnych nie dokonywano przeglądu śródrocznego. 7 / 37

8 5.Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Decora i jego struktura Kapitał zakładowy Decora S.A. na r. oraz r. wyniósł 565 tys. zł i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł kaŝda akcja. Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej na dzień r. (powyŝej 5% na WZA) Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna w PLN Saniku S.A. Włodzimierz Lesiński Aviva OFE BZ WBK akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) ,80 26,84 26, ,95 24,30 24, ,90 7,68 7,68 Udział w kapitale zakładowym Jednostki Dominującej oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z r akcji. Struktura akcjonariatu spółki na dzień publikacji r. (powyŝej 5% na WZA) Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna w PLN Saniku S.A. Włodzimierz Lesiński Aviva OFE BZ WBK akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela zwykłych na okaziciela Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) ,80 26,84 26, ,95 24,30 24, ,90 7,68 7,68 Udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji na dzień r. czyli akcji Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W skład kapitału zakładowego Emitenta 8 / 37

9 nie wchodzą papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne. W zakresie przenoszenia praw własności papierów wartościowych i wykonywania prawa głosu nie występują Ŝadne ograniczenia na akcjach Emitenta. Spółki zaleŝne nie posiadają akcji Emitenta Ilość akcji posiadanych przez Zarząd Decora S.A. (stan na r. oraz na dzień r.) Akcjonariusz Liczba akcji/opcji Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Waldemar Osuch zwykłych na okaziciela 1,77 1 1,77 1 Artur Hibner zwykłych na okaziciela 0,44 1 0, Wyjaśnienie takie samo jak do tabeli poprzedniej. Ilość akcji posiadanych przez Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Emitenta i posiadające akcje Decora S.A. (stan na r.,oraz na dzień r. Akcjonariusz Heinz W. Dusar poprzez Saniku S.A. Liczba akcji/opcji akcji zwykłych na okaziciela Wartość nominalna w PLN Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) ,80 26,84 26,84 Włodzimierz Lesiński akcji zwykłych na okaziciela ,95 24,30 24,30 1 Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z dnia r. oraz r. ( akcji). Włodzimierz Lesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, w ciągu I półrocza 2013 roku nie dokonał zmian w ilości posiadanych akcji. Heinz W. Dusar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki w ciągu I półrocza 2013 roku nie dokonał zmiany ilości posiadanych akcji. 9 / 37

10 6. Składy i wynagrodzenia Zarządów oraz Rad Nadzorczych Jednostki Dominującej oraz Spółek ZaleŜnych Zarząd Spółki Dominującej Decora S.A. na r. i do r. działał w składzie: - Waldemar Osuch Prezes Zarządu - Artur Hibner Członek Zarządu Skład Zarządu w okresie od do r. nie uległ zmianie. Zarząd Decora S.A. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy zawartej z Panem Arturem Hibnerem z inicjatywy Pracodawcy na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia przysługuje mu odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia brutto (obliczanego jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę ustania stosunku pracy). Umowa o pracę nie przewiduje innych dodatkowych postanowień odmiennych od postanowień prawa pracy. Zarząd obowiązuje zakaz konkurencji. Kadencja Zarządu Decora S.A. jest wspólna, trwa 3 lata i upływa w 2013 roku. Rada Nadzorcza moŝe w kaŝdym czasie odwołać członków Zarządu. Uprawnienia osób zarządzających: zakres działań Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki Dominującej i naleŝą do niego wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki Dominującej, które nie są zastrzeŝone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 10 / 37

11 Spółka Decora S.A. Zasiadanie w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki Wynagrodzenie (tys. zł) Imię i nazwisko NaleŜne Wypłacone Funkcja Do dnia Od dnia Rejestracja za okres w okresie Waldemar Osuch Prezes Zarządu nadal Artur Hibner Członek Zarządu nadal Włodzimierz Lesiński Przew. Rady Nadzorczej nadal Heinz W. Dusar Wiceprzew. Rady Nadzorczej nadal Peter Weigand Członek Rady Nadzorczej nadal Andrzej Tomaszewski Członek Rady Nadzorczej nadal Martin Sielker Członek Rady Nadzorczej nadal / 37

12 Rada Nadzorcza Na dzień roku Rada Nadzorcza działała w składzie (takŝe na dzień zatwierdzenia przez Zarząd Spółki Dominującej niniejszego raportu do publikacji, tj r.): Spółka Decora S.A. Imię i nazwisko Zasiadanie w radzie nadzorczej spółki Funkcja Do dnia Od dnia Włodzimierz Lesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej nadal - Heinz W. Dusar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nadal - Andrzej Tomaszewski Członek Rady Nadzorczej nadal - Peter Weigand Członek Rady Nadzorczej nadal - Martin Sielker Członek Rady Nadzorczej nadal Spółki zaleŝne naleŝące do Grupy Kapitałowej nie posiadają Rad Nadzorczych. 12 / 37

13 7. Posiadane przez Jednostkę Dominującą Decora S.A. udziały i akcje w podmiotach podporządkowanych Na dzień r. oraz r. Jednostka Dominująca Decora S.A. posiada udziały w następujących podmiotach podporządkowanych: Nazwa podmiotu Liczba posiadanych udziałów / akcji Udział w kapitale zakładowym / głosach Optimal Sp. z o.o. 100% 100% Trans Sp. z o.o. bezpośrednio udziałów pośrednio przez Optimal 890 udziałów bezpośrednio 76% pośrednio przez Optimal 24% Decora Nova s.r.o. 100% 100% Decora RU o.o.o. 100% 100% Decora Balt u.a.b. 100% 100% Decora Hungaria k.f.t. 100% 100% Decora Croatia d.o.o. 100% 100% Decora Distribution s.r.l. 100% 100% ewifoam E.Wicklein GmbH 100% 100% Decora Ukraina T3OB 95% bezpośrednio +5% pośrednio przez Dyrektora spółki Decora Ukraina 95% bezpośrednio +5% pośrednio przez Dyrektora spółki Decora Ukraina IP Decora East 100% 100% Decora Bulgaria EOODw likwidacji 100% 100% Decora Trade Sp. z o.o. 100% 100% Decora Invest Sp. z o.o. 100% 100% 8. Zmiany w zasadach zarządzania Nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania w stosunku do I półrocza 2013 r. 9. Informacje o znaczących umowach i wydarzeniach w I półroczu 2013 roku Działalność handlowa a) Produkt management 1. Rozszerzenie oferty podkładów o nową grupę - podkłady pod wykładziny Polycomfort. 2. Wprowadzenie do oferty nowej linii listew z PCV ze strukturą imitującą naturalne drewno. 3. Rozwój systemów osłonowych o nowe wartości uŝytkowe w segmencie masowym dla wymagających: 13 / 37

14 -rolety Tricolor; unikalna kolekcja tkanin trójkolorowych pozwalająca na nowoczesne aranŝacje pomieszczeń, -rolety z zadrukiem; bezpieczne, masowe wzornictwo w najpopularniejszej kolorystyce, -rolety Blackout Fibre; rolety zaciemniające ze strukturą. 4. OdświeŜenie oferty kolorystycznej średniego segmentu cenowego technik osłonowych w odpowiedzi na aktualne trendy w dekoracji wnętrz. b) Targi i wydarzenia międzynarodowe 1. Udział w targach Bau 2013 w Niemczech. 2. Udział w targach Mosbuild 2013 w Rosji. Działalność produkcyjna i logistyczna. Nie wystąpiły. Działalność finansowa 1) Zawarcie w dniu r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Sp z o.o. 2) Zawarcie w dniu r. aneksów do 2 umów o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy których zmieniono wysokość oprocentowania kredytów oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieŝącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy którego przedłuŝono okres finansowania do roku oraz zmieniono wysokość oprocentowania kredytu. Działalność zaniechana Nie dotyczy. WaŜniejsze wydarzenia w I półroczu 2013 r., na które Jednostka Dominująca pragnie zwrócić uwagę: Sytuacja na rynku walutowym utrzymujące się wahania kursów EUR oraz USD w I półroczu 2013 r. miały znaczący wpływ na wycenę bilansową zaciągniętych wcześniej kredytów walutowych, naleŝności i zobowiązań w walutach obcych, która to zmniejszyła wynik o 2,2 mln zł. 14 / 37

15 10. Transakcje wzajemne z podmiotami powiązanymi Łączne przychody netto z tytułu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za okres 6 miesięcy 2013 roku wyniosły 52 mln zł, a według kursu EUR z dnia r., który kształtował się na poziomie 4,3292 zł/eur, wyniosły 12,3 mln EUR. W I półroczu 2013 r. spółki zaleŝne uchwaliły dywidendę w kwocie 5,2 mln zł (1,2 mln EUR), natomiast wypłaciły w kwotach: - Trans uchwalił dywidendę dla Decora S.A. w kwocie 0,2 mln zł, rozliczenie nastąpiło poprzez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - Optimal Sp. z o.o. uchwalił dywidendę dla Decora S.A. w kwocie 1,2 mln zł, ( 0,3 mln EUR) rozliczenie nastąpi poprzez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - Decora Distribution s.r.o. uchwaliła dywidendę w wysokości 1,3 mln zł (0,3mln EUR) rozliczenie nastąpi poprzez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - ewifoam GmbH uchwalił i wypłacił dywidendę w wysokości 1,2 mln zł ( 0,3 mln EUR), - Decora Nova uchwaliła dywidendę w wysokości 0,6 mln zł ( 0,1 mln EUR), rozliczenie nastąpi przez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - Decora Balt uchwaliła dywidendę w wysokości 0,7 mln zł ( 0,2 mln EUR ), rozliczenie nastąpi przez kompensatę wzajemnych rozrachunków. W I półroczu 2013 r. Spółka Dominująca oraz jednostki od niej zaleŝne nie zawarły transakcji innych (poza wyŝej wymienionymi) niŝ typowe i rutynowe, zawieranych na warunkach rynkowych, z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 tys. EUR. 11. Charakterystyka głównych rynków zbytu W I półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa realizowała sprzedaŝ na rynku krajowym i zagranicznym. SprzedaŜ krajowa stanowiła w I półroczu 2013 r. 23% sprzedaŝy, natomiast eksportowa 77%. W stosunku do I półrocza 2012 r. sprzedaŝ krajowa spadła o 16% tj zł, natomiast eksportowa wzrosła o tys. z tj. o 1%. Obroty z Ŝadnym z odbiorców i dostawców Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 r. nie przekroczyły 10% przychodów ogółem. 15 / 37

16 Pod względem źródeł zaopatrzenia dostawcy krajowi stanowili w 2012 roku 53% zakupów ogółem, dostawcy zagraniczni z pochodzący z terytorium Unii Europejskiej 29% oraz pozostali 18% zakupów ogółem. Osiągnięty poziom sprzedaŝy w I półroczu 2013 r. na tle wielkości za I półrocze 2013 r. I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 r. Wyroby % % Usługi Towary % % Materiały 434 1% 726 1% Suma % % Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Decora w I półroczu 2013 r. wyniosły tys. zł i były niŝsze od osiągniętych w I półroczu 2012 r. o tys. zł co stanowi 3%. Poziom sprzedaŝy w I półroczu 2013 r. na tle wielkości za I półrocze 2012 r. według grupy produktów : I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 r. Flooring % % Home Fashion % % Suma % % Podział wykazanych w skonsolidowanym przychodów ze sprzedaŝy według geograficznie określonych rynków sprawozdaniu z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Decora według określonych geograficznie rynków I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 r. Kraj (Polska) Eksport Razem / 37

17 SprzedaŜ eksportowa w podziale na lokalizacje klientów : Europa RAZEM I półrocze 2013 Środkowa i Zachodnia Wschodnia Południowa SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Europa RAZEM I półrocze 2012 Środkowa i Zachodnia Wschodnia Południowa SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji 1) Zawarcie w dniu r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Sp z o.o. 2) Zawarcie w dniu r. aneksów do 2 umów o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy których zmieniono wysokość oprocentowania kredytów oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieŝącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy którego przedłuŝono okres finansowania do roku oraz zmieniono wysokość oprocentowania kredytu. 13. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określeniem jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania W Grupie Kapitałowej Decora nie występują powiązania organizacyjne. 14. Inwestycje W I półroczu 2013 r. na inwestycje w budowę i zakup nowych środków trwałych oraz wartości 17 / 37

18 niematerialnych Grupa Kapitałowa Decora przeznaczyła łączną kwotę 1,9 mln zł. 15. Zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w roku I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 Zmiana (w %) Stanowiska robotnicze % Stanowiska nierobotnicze % Razem % II. Sytuacja ekonomiczno finansowa Grupy Kapitałowej Decora 1. Analiza osiągniętych w I półroczu 2013 r. wyników ekonomiczno finansowych Analiza skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów W I półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości tys. zł. Przychody ze sprzedaŝy wyniosły tys. zł Analiza skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Pozycja ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych Za I półrocze 2013 r. Za I półrocze 2012 r. Zmiana (w %)* dochodów Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy % Zysk/strata ze sprzedaŝy % Zysk/strata z działalności operacyjnej % Zysk/strata brutto % Zysk/strata netto % Wśród czynników, które wpłynęły na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 r. moŝna wymienić: 1) ujemna wycena kredytów, naleŝności i zobowiązań w walutach obcych w kwocie -2,2 mln, 2) likwidacje zapasów w kwocie -1 mln zł, 3) koszty finansowe związane z finansowaniem zewnętrznym (odsetki od zaciągniętych kredytów, 18 / 37

19 leasingu, faktoringu w wysokości - 0,7 mln zł), 4) utworzone odpisy na naleŝności i zapasy w kwocie -0,7 mln zł, Analiza skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Aktywa Zmiana AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe-poŝyczki Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe naleŝności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM ,2% ,4% ,6% >100% >100% ,1% ,5% ,6% ,9% ,7% ,9% ,2% ,3% ,4% ,3% Pasywa Zmiana KAPITAŁ WŁASNY ,5% Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy z podziału zysku z lat ubiegłych ,2% Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji własnych pow. ich wart. nominal Kapitał z aktualizacji wyceny RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych ,6% Kapitały rezerwowe Zysk z lat ubiegłych >100% Niepodzielony wynik finansowy ,3% Udziały mniejszości ZOBOWIĄZANIA ,7% 19 / 37

20 Zobowiązania długoterminowe ,3% Długoterminowe kredyty i poŝyczki ,6% Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,9% Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,8% Zobowiązania krótkoterminowe ,5% Krótkoterminowe kredyty i poŝyczki ,4% Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing ,1% Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe % Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - faktoring % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,3% Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,5% Rezerwy krótkoterminowe ,8% PASYWA RAZEM ,3% pienięŝnych Środki pienięŝne Grupy Kapitałowej według stanu na r. osiągnęły poziom tys. zł i spadły o tys. zł w stosunku do stanu na r. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pienięŝnych według stanu na dzień r. i r. I półrocze 2013 I półrocze 2012 Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Zmiana stanu środków pienięŝnych netto / 37

21 EBITDA EBIT Nazwa wskaźnika Algorytm liczenia Wynik netto na działalności operacyjnej + amortyzacja zysk operacyjny (dochód przed odliczeniem odsetek i podatków) r r Zysk netto Zysk netto Analiza wskaźnika Wzrost zysku na sprzedaŝy, zysku operacyjnego i zysku netto spowodowany został przede wszystkim obniŝeniem kosztów działalności podstawowej. BieŜącej płynności Majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe Szybki wskaźnik płynności (majątek obrotowy zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe Cykl inkasa naleŝności NaleŜności ogółem * 180 dni / sprzedaŝ netto Cykl rotacji zapasów Zapasy ogółem * 180 dni / koszt własny sprzedaŝy netto 1,46 1,27 Zmiana wskaźników płynności spowodowana jest 0,81 89 dni 0,73 91 dni zmniejszeniem stanu zobowiązań krótkoterminowych z tyt. zaciągniętych kredytów bankowych oraz kupieckich. Wzrost wskaźnika rotacji zapasów spowodowany jest głównie zwiększeniem stanu posiadanych zapasów w stosunku do roku poprzedniego. 127 dni 121 dni Relacja kapitału własnego do majątku ogółem Relacja zobowiązań do majątku ogółem Relacja zobowiązań do kapitału własnego Kapitał własny/majątek ogółem*100% Zobowiązania długo i krótkoterminowe / majątek ogółem Zobowiązania długo i krótkoterminowe/kapitał własny 0,57 0,51 0,43 0,49 0,75 0,95 Wskaźniki zadłuŝenia równieŝ uległy poprawie w stosunku do roku porównywalnego, z powodu spadku poziomu zobowiązań. Niewielka zmiana cyklu płacenia zobowiązań w dniach wynika głównie ze spadku poziomu finansowania Grupy Kapitałowej ze źródeł zewnętrznych oraz spadku sprzedaŝy. Cykl płacenia zobow. bieŝ. (dni) (bez uwzgl. kredytu) Zobowiązania krótkoterminowe * 180 dni /przychody ze sprzedaŝy 38 dni 35 dni Rentowność aktywów Zysk netto / aktywa * 100% 1,80% 1,44% Rentowność sprzedaŝy netto, aktywów oraz kapitału Rentowność kapitału własnego Zysk netto/kapitał własny*100% 3,15% 2,81% własnego wykazuje wzrost w stosunku do roku Rentowność zysku ze sprzedaŝy Zysk ze sprzedaŝy brutto / poprzedniego, spowodowane jest to wzrostem zysku 35,32% 35,80% sprzedaŝ netto * 100% netto. Rentowność sprzedaŝy netto Zysk netto/sprzedaŝ netto*100% 3,38% 2,77% 21 / 37

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym naleŝącym do Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo