SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa Decora składa się z podmiotu dominującego Decora S.A. oraz podmiotów zaleŝnych: Trans Sp. z o.o., Optimal Sp. z o.o., Decora Nova s.r.o., Decora Balt u.a.b., Decora Hungaria k.f.t., Decora Croatia d.o.o., Decora Distribution s.r.l., ewifoam E. Wicklein GmbH, Decora Bulgaria EOOD w likwidacji, Decora Ukraina T3OB, Decora RU o.o.o., IP Decora East, Decora Trade Sp. z o.o. oraz Decora Invest Sp. z o.o. Nazwa Jednostki Dominującej: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24A Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII. Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Podstawowa działalność wg PKD: 22 29Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych Akcje Spółki Decora S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 21 czerwca 2005 roku. 1 / 37

2 2. Dane dotyczące jednostek zaleŝnych od Decora S.A. według stanu na roku oraz na dzień r. Nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba Przedmiot działalności Organ rejestrowy (numer rejestrowy) Charakter dominacji Trans Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, Al. Milenijna 21 wynajem nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Optimal Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A Działalność firm centralnych i holdingów oraz SprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS Decora Nova s.r.o. Šenov, ul. Těšínská 288 (Republika Czeska) Kupno towaru w celu jego dalszej sprzedaŝy, z wyjątkiem towarów, na których sprzedaŝ wymagane jest odrębne zezwolenie Sąd Rejonowy w Ostrawie Decora Balt u.a.b. Laisves pr.71b-35 LT Wilno (Litwa) Handel hurtowy Litewski Krajowy Rejestr Sądowy ( ) Decora Croatia d.o.o. Nehrunov trg 12, Zagrzeb (Chorwacja) Zakup i sprzedaŝ towarów, dokonywanie pośrednictwa handlowego na rynku krajowym i zagranicznym Trgovacki Sud w Zagrzebiu (MBS ) Decora Hungaria k.f.t. Zichy Geza u.5 H-1146 Budapeszt (Węgry) Pozostała działalność w handlu hurtowym Baranya Megyei Birosag w Pecs (Cg ) Decora Distribution s.r.l. Strada Azurului, nr 3, bloc 114a, Scara C., ETAJ 7, AP.155, Sector 6 Bukareszt (Rumunia) SprzedaŜ hurtowa artykułów innych niŝ artykuły spoŝywcze Rejestr Handlowy przy Sądzie w Bukareszcie (J40/1948/1999) ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna Zastosowana metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) bezpośrednio 76% pośrednio 24% (poprzez Optimal Sp. z o.o.) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 / 37

3 Dane dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo z Decora S.A. (stan na r. oraz na r.) Nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba 4A, Kronach (Niemcy) Przedmiot działalności Organ rejestrowy (numer rejestrowy) Charakter dominacji ewifoam E. Wicklein GmbH Am Fluegelbahnhof Handel, import, export, produkcja wyrobów wykończenia podłogi Rejestr Handlowy, Sąd Rejonowy w Coburgu, HRB 4302 Decora Bulgaria e.o.o.d w likwidacji 46 Zar Osvoboditel bul. Ruse ( Bułgaria) Dystrybucja towarów i wszystkie inne działania z tym związane, które są dopuszczalne ze strony prawa Rejestr Handlowy Agencja ds. Rejestracji Sofia ( 4-ta Decora RU o.o.o. Tvierskaya- Yamskaya 2/11 b Moskwa (Rosja) Działalność agentów w dziedzinie handlu hurtowego drewnem i materiałami budowlanymi Międzyrejonowy Urząd Federalnej SłuŜby Podatkowej Federacji Rosyjskiej nr 46 dla Moskwy Decora Ukraina T3OB Bul.Kutuzova 134, Brovary, Ukraina Pośrednictwo w handlu materiałami budowlanymi, handel hurtowy mater.drewnianymi Rejestr Handlowy, Rejonowa Administracja Państwowa Kijów IP Decora East M. Gorkovo 145 blok 5/ Witebsk Białoruś Produkcja i sprzedaŝ artukułów wykończenia wnętrz Państwowy Rejestr Przedsiębiorstw handlowych, nr Decora Trade Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A SprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII KRS nr Decora Invest Sp. z o.o. Środa Wlkp., ul. Prądzyńskiego 24A Działalność firm centralnych i holdingów Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII KRS nr ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna ZaleŜna Zastosowana metoda konsolidacji Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Pełna Procent posiadanego kapitału akcyjnego / zakładowego 100% 100% 100% bezpośrednio 95%+ 5% przez Dyrektora Decora Ukraina, 100% 100% 100% Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 100% 100% 100% j.w. 100% 100% 100% 3 / 37

4 Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Decora według stanu na r. oraz r. 4 / 37

5 Nazwa: Grupa Kapitałowa Decora Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie z działalności: Skonsolidowane Waluta sprawozdawcza: tysiące 3. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Decora Decora SA w I półroczu 2013 roku konsekwentnie realizuje strategię osiągnięcia i utrzymania pozycji lidera w wiodących kategoriach produktowych: FLOOR (podłogi i akcesoria podłogowe) oraz HOME FASHION (produkty dekoracji okna, ścian oraz sufitu). Elementami tej strategii są zarówno rozwój asortymentu, jak równieŝ ciągłe doskonalenie narzędzi wsparcia sprzedaŝy. Spółka osiąga przewagę konkurencyjną poprzez ciągły rozwój oferty produktowej. Ciągła obserwacja i analiza rynku oraz szybka reakcja na zmieniające się trendy na rynku pozwala nam na szybkie dostosowanie oferty produktowej do potrzeb rynku. DuŜa elastyczność w tworzeniu oferty, szybkie wprowadzanie innowacji oraz stosowanie zaawansowanych procesów zarządzania produktem, gwarantują utrzymanie aktualności oferty. Obecnie oferta obejmuje ponad 8000 indeksów. Decora S.A. posiada w swoim portfelu następujące marki: Arbiton najwaŝniejsza marka produktów do wykończenia podłogi obejmująca: podłogi laminowane i deski warstwowe, listwy przypodłogowe wraz z akcesoriami, podkłady izolacyjne pod panele podłogowe, listwy progowe; oferta obejmuje zarówno produkty masowe dla sieci DIY, jak równieŝ asortyment premium, przeznaczony dla kanału specjalistycznego, Ewifoam - marka specjalistycznych produktów do wykończenia podłogi dedykowana na rynek Europy Zachodniej, Vidella marka produktów do dekoracji okna i sufitu, przeznaczona dla kanału DIY oraz dla kanału specjalistycznego; Vidella Prestige linia premium marki Vidella, obejmująca produkty do dekoracji okna oraz ścian przeznaczona dla kanału specjalistycznego, fixprix marka produktów atrakcyjnych cenowo, które zaspokajają podstawowe potrzeby masowego konsumenta. Dzięki przemyślanej strategii zarządzania portfelem marek w róŝnych kanałach dystrybucji, stało się moŝliwe niezakłócone funkcjonowanie tych samych kategorii produktowych w kanale DIY oraz specjalistycznym, prowadzące w efekcie do maksymalizacji rynku zbytu. Nieodzownym elementem tej strategii jest równieŝ pozycjonowanie cenowe, dające duŝą swobodę w kształtowaniu oferty produktowej dla róŝnych odbiorców. 5 / 37

6 Nazwa: Grupa Kapitałowa Decora Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie z działalności: Skonsolidowane Waluta sprawozdawcza: tysiące Decora SA przykłada duŝą rolę do odpowiedniego przeszkolenia zarówno pracowników spółki jak i klientów w zakresie produktowym jak i koncepcji sprzedaŝy poszczególnych grup produktowych w róŝnych kanałach dystrybucji. KaŜda z marek handlowych posiada własną strategię, obejmującą kompletny proces tworzenia wartości dodanej produktu poczynając od procesu produkcji, poprzez logistykę, pozycjonowanie cenowe, na promocji kończąc. Decora S.A. posiada obecnie następujące zakłady produkcyjne: Zakład Produkcyjny w Środzie Wlkp. Zakład Produkcyjny w Kostrzynie nad Odrą, Zakład Produkcyjny w Witebsku na Białorusi, Dodatkowo, przy Zakładzie Produkcyjnym w Środzie Wlkp. funkcjonuje nowoczesna, w pełni zautomatyzowana mieszalnia pozwalająca na zapewnienie mieszanki niezbędnej do produkcji listew PVC. Mieszalnia zaopatrzona jest w system automatycznego podawania mieszanki do linii produkcyjnych. Przy mieszalni zostało utworzone Laboratorium, które pozawala na badania jakościowe surowców wejściowych oraz wyrobów gotowych. Laboratorium słuŝy równieŝ do prac rozwojowych. W ujęciu geograficznym celem Decora S.A. jest konsekwentne wzmacnianie własnej pozycji na arenie europejskiej. Kluczowym czynnikiem sukcesu realizowanej przez Decora S.A. strategii dystrybucji jest nawiązywanie i podtrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami. Spółka posiada własne spółki dystrybucyjne, zlokalizowane bezpośrednio na największych rynkach i buduje za ich pomocą własne struktury handlowe, a takŝe wspierające je struktury operacyjne. Obecnie spółka posiada własne organizacje dystrybucyjne w takich krajach jak: Rosja, Niemcy i Ukraina. Decora S.A. rozwija sprzedaŝ na rynkach regionu głównie poprzez 3 kanały dystrybucji: kanał marketów budowlanych DIY odbiorca masowy; kanał szeroko rozumianych sklepów specjalistycznych, kanał Industrie B2B. Na niektórych rynkach Decora działa w wydłuŝonym kanale dystrybucji z uwzględnieniem dystrybutorów. 6 / 37

7 Nazwa: Grupa Kapitałowa Decora Okres sprawozdawczy: Sprawozdanie z działalności: Skonsolidowane Waluta sprawozdawcza: tysiące 4. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i audytorze Czas trwania Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej. Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone na dzień r. i zawiera dane porównywalne za I półrocze 2012 r. Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2013 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 18 lipca 2013 roku. Za wykonane usługi oraz prace dodatkowe wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 10 tys. zł. Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2012 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 26 lipca 2012 roku. Za wykonane usługi oraz prace dodatkowe wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10 tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora na dzień 30 czerwca 2013 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 18 lipca 2013 roku. Za wykonane usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie 5 tys. zł za przegląd śródroczny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora na dzień 30 czerwca 2012 roku podlegało przeglądowi przez biegłych rewidentów. Przegląd śródroczny wykonała firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z 26 lipca 2012 roku. Za wykonane usługi wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 6 tys. zł za przegląd śródroczny. Sprawozdanie finansowe spółki zaleŝnej Decora RU o.o.o. na r. podlegało przeglądowi śródrocznemu przez firmę audytorską LLC Audit. W pozostałych spółkach zaleŝnych nie dokonywano przeglądu śródrocznego. 7 / 37

8 5.Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Decora i jego struktura Kapitał zakładowy Decora S.A. na r. oraz r. wyniósł 565 tys. zł i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł kaŝda akcja. Struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej na dzień r. (powyŝej 5% na WZA) Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna w PLN Saniku S.A. Włodzimierz Lesiński Aviva OFE BZ WBK akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) ,80 26,84 26, ,95 24,30 24, ,90 7,68 7,68 Udział w kapitale zakładowym Jednostki Dominującej oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z r akcji. Struktura akcjonariatu spółki na dzień publikacji r. (powyŝej 5% na WZA) Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna w PLN Saniku S.A. Włodzimierz Lesiński Aviva OFE BZ WBK akcji zwykłych na okaziciela akcji zwykłych na okaziciela zwykłych na okaziciela Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) ,80 26,84 26, ,95 24,30 24, ,90 7,68 7,68 Udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji na dzień r. czyli akcji Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W skład kapitału zakładowego Emitenta 8 / 37

9 nie wchodzą papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne. W zakresie przenoszenia praw własności papierów wartościowych i wykonywania prawa głosu nie występują Ŝadne ograniczenia na akcjach Emitenta. Spółki zaleŝne nie posiadają akcji Emitenta Ilość akcji posiadanych przez Zarząd Decora S.A. (stan na r. oraz na dzień r.) Akcjonariusz Liczba akcji/opcji Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Waldemar Osuch zwykłych na okaziciela 1,77 1 1,77 1 Artur Hibner zwykłych na okaziciela 0,44 1 0, Wyjaśnienie takie samo jak do tabeli poprzedniej. Ilość akcji posiadanych przez Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Emitenta i posiadające akcje Decora S.A. (stan na r.,oraz na dzień r. Akcjonariusz Heinz W. Dusar poprzez Saniku S.A. Liczba akcji/opcji akcji zwykłych na okaziciela Wartość nominalna w PLN Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) ,80 26,84 26,84 Włodzimierz Lesiński akcji zwykłych na okaziciela ,95 24,30 24,30 1 Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów został wyliczony w stosunku do liczby akcji z dnia r. oraz r. ( akcji). Włodzimierz Lesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, w ciągu I półrocza 2013 roku nie dokonał zmian w ilości posiadanych akcji. Heinz W. Dusar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki w ciągu I półrocza 2013 roku nie dokonał zmiany ilości posiadanych akcji. 9 / 37

10 6. Składy i wynagrodzenia Zarządów oraz Rad Nadzorczych Jednostki Dominującej oraz Spółek ZaleŜnych Zarząd Spółki Dominującej Decora S.A. na r. i do r. działał w składzie: - Waldemar Osuch Prezes Zarządu - Artur Hibner Członek Zarządu Skład Zarządu w okresie od do r. nie uległ zmianie. Zarząd Decora S.A. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy zawartej z Panem Arturem Hibnerem z inicjatywy Pracodawcy na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia przysługuje mu odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia brutto (obliczanego jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę ustania stosunku pracy). Umowa o pracę nie przewiduje innych dodatkowych postanowień odmiennych od postanowień prawa pracy. Zarząd obowiązuje zakaz konkurencji. Kadencja Zarządu Decora S.A. jest wspólna, trwa 3 lata i upływa w 2013 roku. Rada Nadzorcza moŝe w kaŝdym czasie odwołać członków Zarządu. Uprawnienia osób zarządzających: zakres działań Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki Dominującej i naleŝą do niego wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki Dominującej, które nie są zastrzeŝone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 10 / 37

11 Spółka Decora S.A. Zasiadanie w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki Wynagrodzenie (tys. zł) Imię i nazwisko NaleŜne Wypłacone Funkcja Do dnia Od dnia Rejestracja za okres w okresie Waldemar Osuch Prezes Zarządu nadal Artur Hibner Członek Zarządu nadal Włodzimierz Lesiński Przew. Rady Nadzorczej nadal Heinz W. Dusar Wiceprzew. Rady Nadzorczej nadal Peter Weigand Członek Rady Nadzorczej nadal Andrzej Tomaszewski Członek Rady Nadzorczej nadal Martin Sielker Członek Rady Nadzorczej nadal / 37

12 Rada Nadzorcza Na dzień roku Rada Nadzorcza działała w składzie (takŝe na dzień zatwierdzenia przez Zarząd Spółki Dominującej niniejszego raportu do publikacji, tj r.): Spółka Decora S.A. Imię i nazwisko Zasiadanie w radzie nadzorczej spółki Funkcja Do dnia Od dnia Włodzimierz Lesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej nadal - Heinz W. Dusar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nadal - Andrzej Tomaszewski Członek Rady Nadzorczej nadal - Peter Weigand Członek Rady Nadzorczej nadal - Martin Sielker Członek Rady Nadzorczej nadal Spółki zaleŝne naleŝące do Grupy Kapitałowej nie posiadają Rad Nadzorczych. 12 / 37

13 7. Posiadane przez Jednostkę Dominującą Decora S.A. udziały i akcje w podmiotach podporządkowanych Na dzień r. oraz r. Jednostka Dominująca Decora S.A. posiada udziały w następujących podmiotach podporządkowanych: Nazwa podmiotu Liczba posiadanych udziałów / akcji Udział w kapitale zakładowym / głosach Optimal Sp. z o.o. 100% 100% Trans Sp. z o.o. bezpośrednio udziałów pośrednio przez Optimal 890 udziałów bezpośrednio 76% pośrednio przez Optimal 24% Decora Nova s.r.o. 100% 100% Decora RU o.o.o. 100% 100% Decora Balt u.a.b. 100% 100% Decora Hungaria k.f.t. 100% 100% Decora Croatia d.o.o. 100% 100% Decora Distribution s.r.l. 100% 100% ewifoam E.Wicklein GmbH 100% 100% Decora Ukraina T3OB 95% bezpośrednio +5% pośrednio przez Dyrektora spółki Decora Ukraina 95% bezpośrednio +5% pośrednio przez Dyrektora spółki Decora Ukraina IP Decora East 100% 100% Decora Bulgaria EOODw likwidacji 100% 100% Decora Trade Sp. z o.o. 100% 100% Decora Invest Sp. z o.o. 100% 100% 8. Zmiany w zasadach zarządzania Nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania w stosunku do I półrocza 2013 r. 9. Informacje o znaczących umowach i wydarzeniach w I półroczu 2013 roku Działalność handlowa a) Produkt management 1. Rozszerzenie oferty podkładów o nową grupę - podkłady pod wykładziny Polycomfort. 2. Wprowadzenie do oferty nowej linii listew z PCV ze strukturą imitującą naturalne drewno. 3. Rozwój systemów osłonowych o nowe wartości uŝytkowe w segmencie masowym dla wymagających: 13 / 37

14 -rolety Tricolor; unikalna kolekcja tkanin trójkolorowych pozwalająca na nowoczesne aranŝacje pomieszczeń, -rolety z zadrukiem; bezpieczne, masowe wzornictwo w najpopularniejszej kolorystyce, -rolety Blackout Fibre; rolety zaciemniające ze strukturą. 4. OdświeŜenie oferty kolorystycznej średniego segmentu cenowego technik osłonowych w odpowiedzi na aktualne trendy w dekoracji wnętrz. b) Targi i wydarzenia międzynarodowe 1. Udział w targach Bau 2013 w Niemczech. 2. Udział w targach Mosbuild 2013 w Rosji. Działalność produkcyjna i logistyczna. Nie wystąpiły. Działalność finansowa 1) Zawarcie w dniu r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Sp z o.o. 2) Zawarcie w dniu r. aneksów do 2 umów o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy których zmieniono wysokość oprocentowania kredytów oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieŝącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy którego przedłuŝono okres finansowania do roku oraz zmieniono wysokość oprocentowania kredytu. Działalność zaniechana Nie dotyczy. WaŜniejsze wydarzenia w I półroczu 2013 r., na które Jednostka Dominująca pragnie zwrócić uwagę: Sytuacja na rynku walutowym utrzymujące się wahania kursów EUR oraz USD w I półroczu 2013 r. miały znaczący wpływ na wycenę bilansową zaciągniętych wcześniej kredytów walutowych, naleŝności i zobowiązań w walutach obcych, która to zmniejszyła wynik o 2,2 mln zł. 14 / 37

15 10. Transakcje wzajemne z podmiotami powiązanymi Łączne przychody netto z tytułu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za okres 6 miesięcy 2013 roku wyniosły 52 mln zł, a według kursu EUR z dnia r., który kształtował się na poziomie 4,3292 zł/eur, wyniosły 12,3 mln EUR. W I półroczu 2013 r. spółki zaleŝne uchwaliły dywidendę w kwocie 5,2 mln zł (1,2 mln EUR), natomiast wypłaciły w kwotach: - Trans uchwalił dywidendę dla Decora S.A. w kwocie 0,2 mln zł, rozliczenie nastąpiło poprzez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - Optimal Sp. z o.o. uchwalił dywidendę dla Decora S.A. w kwocie 1,2 mln zł, ( 0,3 mln EUR) rozliczenie nastąpi poprzez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - Decora Distribution s.r.o. uchwaliła dywidendę w wysokości 1,3 mln zł (0,3mln EUR) rozliczenie nastąpi poprzez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - ewifoam GmbH uchwalił i wypłacił dywidendę w wysokości 1,2 mln zł ( 0,3 mln EUR), - Decora Nova uchwaliła dywidendę w wysokości 0,6 mln zł ( 0,1 mln EUR), rozliczenie nastąpi przez kompensatę wzajemnych rozrachunków, - Decora Balt uchwaliła dywidendę w wysokości 0,7 mln zł ( 0,2 mln EUR ), rozliczenie nastąpi przez kompensatę wzajemnych rozrachunków. W I półroczu 2013 r. Spółka Dominująca oraz jednostki od niej zaleŝne nie zawarły transakcji innych (poza wyŝej wymienionymi) niŝ typowe i rutynowe, zawieranych na warunkach rynkowych, z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 tys. EUR. 11. Charakterystyka głównych rynków zbytu W I półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa realizowała sprzedaŝ na rynku krajowym i zagranicznym. SprzedaŜ krajowa stanowiła w I półroczu 2013 r. 23% sprzedaŝy, natomiast eksportowa 77%. W stosunku do I półrocza 2012 r. sprzedaŝ krajowa spadła o 16% tj zł, natomiast eksportowa wzrosła o tys. z tj. o 1%. Obroty z Ŝadnym z odbiorców i dostawców Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 r. nie przekroczyły 10% przychodów ogółem. 15 / 37

16 Pod względem źródeł zaopatrzenia dostawcy krajowi stanowili w 2012 roku 53% zakupów ogółem, dostawcy zagraniczni z pochodzący z terytorium Unii Europejskiej 29% oraz pozostali 18% zakupów ogółem. Osiągnięty poziom sprzedaŝy w I półroczu 2013 r. na tle wielkości za I półrocze 2013 r. I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 r. Wyroby % % Usługi Towary % % Materiały 434 1% 726 1% Suma % % Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Decora w I półroczu 2013 r. wyniosły tys. zł i były niŝsze od osiągniętych w I półroczu 2012 r. o tys. zł co stanowi 3%. Poziom sprzedaŝy w I półroczu 2013 r. na tle wielkości za I półrocze 2012 r. według grupy produktów : I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 r. Flooring % % Home Fashion % % Suma % % Podział wykazanych w skonsolidowanym przychodów ze sprzedaŝy według geograficznie określonych rynków sprawozdaniu z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Decora według określonych geograficznie rynków I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 r. Kraj (Polska) Eksport Razem / 37

17 SprzedaŜ eksportowa w podziale na lokalizacje klientów : Europa RAZEM I półrocze 2013 Środkowa i Zachodnia Wschodnia Południowa SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Europa RAZEM I półrocze 2012 Środkowa i Zachodnia Wschodnia Południowa SprzedaŜ produktów, tow. i mat. na zewnątrz Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji 1) Zawarcie w dniu r. aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Sp z o.o. 2) Zawarcie w dniu r. aneksów do 2 umów o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy których zmieniono wysokość oprocentowania kredytów oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieŝącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. na mocy którego przedłuŝono okres finansowania do roku oraz zmieniono wysokość oprocentowania kredytu. 13. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określeniem jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania W Grupie Kapitałowej Decora nie występują powiązania organizacyjne. 14. Inwestycje W I półroczu 2013 r. na inwestycje w budowę i zakup nowych środków trwałych oraz wartości 17 / 37

18 niematerialnych Grupa Kapitałowa Decora przeznaczyła łączną kwotę 1,9 mln zł. 15. Zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w roku I półrocze 2013 r. I półrocze 2012 Zmiana (w %) Stanowiska robotnicze % Stanowiska nierobotnicze % Razem % II. Sytuacja ekonomiczno finansowa Grupy Kapitałowej Decora 1. Analiza osiągniętych w I półroczu 2013 r. wyników ekonomiczno finansowych Analiza skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów W I półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości tys. zł. Przychody ze sprzedaŝy wyniosły tys. zł Analiza skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Pozycja ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych Za I półrocze 2013 r. Za I półrocze 2012 r. Zmiana (w %)* dochodów Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy % Zysk/strata ze sprzedaŝy % Zysk/strata z działalności operacyjnej % Zysk/strata brutto % Zysk/strata netto % Wśród czynników, które wpłynęły na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 r. moŝna wymienić: 1) ujemna wycena kredytów, naleŝności i zobowiązań w walutach obcych w kwocie -2,2 mln, 2) likwidacje zapasów w kwocie -1 mln zł, 3) koszty finansowe związane z finansowaniem zewnętrznym (odsetki od zaciągniętych kredytów, 18 / 37

19 leasingu, faktoringu w wysokości - 0,7 mln zł), 4) utworzone odpisy na naleŝności i zapasy w kwocie -0,7 mln zł, Analiza skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Aktywa Zmiana AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe-poŝyczki Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe naleŝności krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM ,2% ,4% ,6% >100% >100% ,1% ,5% ,6% ,9% ,7% ,9% ,2% ,3% ,4% ,3% Pasywa Zmiana KAPITAŁ WŁASNY ,5% Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy z podziału zysku z lat ubiegłych ,2% Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji własnych pow. ich wart. nominal Kapitał z aktualizacji wyceny RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych ,6% Kapitały rezerwowe Zysk z lat ubiegłych >100% Niepodzielony wynik finansowy ,3% Udziały mniejszości ZOBOWIĄZANIA ,7% 19 / 37

20 Zobowiązania długoterminowe ,3% Długoterminowe kredyty i poŝyczki ,6% Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,9% Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,8% Zobowiązania krótkoterminowe ,5% Krótkoterminowe kredyty i poŝyczki ,4% Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing ,1% Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe % Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe - faktoring % Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,3% Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,5% Rezerwy krótkoterminowe ,8% PASYWA RAZEM ,3% pienięŝnych Środki pienięŝne Grupy Kapitałowej według stanu na r. osiągnęły poziom tys. zł i spadły o tys. zł w stosunku do stanu na r. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pienięŝnych według stanu na dzień r. i r. I półrocze 2013 I półrocze 2012 Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Zmiana stanu środków pienięŝnych netto / 37

21 EBITDA EBIT Nazwa wskaźnika Algorytm liczenia Wynik netto na działalności operacyjnej + amortyzacja zysk operacyjny (dochód przed odliczeniem odsetek i podatków) r r Zysk netto Zysk netto Analiza wskaźnika Wzrost zysku na sprzedaŝy, zysku operacyjnego i zysku netto spowodowany został przede wszystkim obniŝeniem kosztów działalności podstawowej. BieŜącej płynności Majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe Szybki wskaźnik płynności (majątek obrotowy zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe Cykl inkasa naleŝności NaleŜności ogółem * 180 dni / sprzedaŝ netto Cykl rotacji zapasów Zapasy ogółem * 180 dni / koszt własny sprzedaŝy netto 1,46 1,27 Zmiana wskaźników płynności spowodowana jest 0,81 89 dni 0,73 91 dni zmniejszeniem stanu zobowiązań krótkoterminowych z tyt. zaciągniętych kredytów bankowych oraz kupieckich. Wzrost wskaźnika rotacji zapasów spowodowany jest głównie zwiększeniem stanu posiadanych zapasów w stosunku do roku poprzedniego. 127 dni 121 dni Relacja kapitału własnego do majątku ogółem Relacja zobowiązań do majątku ogółem Relacja zobowiązań do kapitału własnego Kapitał własny/majątek ogółem*100% Zobowiązania długo i krótkoterminowe / majątek ogółem Zobowiązania długo i krótkoterminowe/kapitał własny 0,57 0,51 0,43 0,49 0,75 0,95 Wskaźniki zadłuŝenia równieŝ uległy poprawie w stosunku do roku porównywalnego, z powodu spadku poziomu zobowiązań. Niewielka zmiana cyklu płacenia zobowiązań w dniach wynika głównie ze spadku poziomu finansowania Grupy Kapitałowej ze źródeł zewnętrznych oraz spadku sprzedaŝy. Cykl płacenia zobow. bieŝ. (dni) (bez uwzgl. kredytu) Zobowiązania krótkoterminowe * 180 dni /przychody ze sprzedaŝy 38 dni 35 dni Rentowność aktywów Zysk netto / aktywa * 100% 1,80% 1,44% Rentowność sprzedaŝy netto, aktywów oraz kapitału Rentowność kapitału własnego Zysk netto/kapitał własny*100% 3,15% 2,81% własnego wykazuje wzrost w stosunku do roku Rentowność zysku ze sprzedaŝy Zysk ze sprzedaŝy brutto / poprzedniego, spowodowane jest to wzrostem zysku 35,32% 35,80% sprzedaŝ netto * 100% netto. Rentowność sprzedaŝy netto Zysk netto/sprzedaŝ netto*100% 3,38% 2,77% 21 / 37

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za I. kwartał 2013 r. 1 / 55 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2013 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym Grupy Kapitałowej Decora,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za IV. kwartał 2006 r. 1 / 47 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU I. Charakterystyka działalności Spółki. 1. Podstawowe informacje Decora Spółka Akcyjna zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym naleŝącym do Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2009 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2009 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym Grupy Kapitałowej Decora,

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

19.3. W przypadku złoŝenia pisemnego Ŝądania zwołania posiedzenia Rady

19.3. W przypadku złoŝenia pisemnego Ŝądania zwołania posiedzenia Rady Proponowane zmiany Statutu Spółki PONAR S.A. I. Dotychczasowy art. 2. Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Wadowice. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. II. III. IV. Dotychczasowy art.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2007 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym Grupy Kapitałowej Decora,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011 1) ROCCA S.A. w Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Osiedle Przemysłowe 21, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo