ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień)"

Transkrypt

1 EGZAMIN Z PKM (2014/2015, grupy: 13M13469) PRZYKŁADOWE TEMATY ZADAŃ I TESTÓW ZADANIA (w danym zadaniu może występować jedno lub więcej zagadnień) DOKŁADNOŚĆ ELEMENTÓW MASZYN 1. Obliczanie odchyłek lub wymiarów granicznych, oznaczenia na rysunkach technicznych 2. Obliczanie odchyłek i tolerancji wymiarów wynikowych w liniowych łańcuchach wymiarowych 3. Obliczanie wcisków lub luzów granicznych, średnich lub względnych 4. Dobór odchyłek oraz pasowań znormalizowanych dla połączenia z zadanymi wciskami lub luzami granicznymi WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA 1. Obliczanie naprężeń rozciągających i ściskających, zginających, skręcających lub ścinających w typowych elementach konstrukcyjnych 2. Cykle obciążeń zmiennych w czasie obliczanie ich parametrów (m.in. współczynnika asymetrii cyklu R) 3. Wyznaczanie promieni ρ i ρ m oraz współczynników α k, η, β p 4. Wyznaczanie współczynnika koncentracji naprężeń β oraz współczynnika skali γ 5. Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa x z dla σ m (lub τ m ) = const 6. Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa x z dla σ a /σ m (lub τ a /τ m ) = const 7. Rysowanie uproszczonego wykresu Smitha 8. Rysowanie uproszczonego wykresu Haigha POŁĄCZENIA SPAWANE 1. Obliczanie naprężeń w elementach rozciąganych ze spoinami doczołowymi lub pachwinowymi 2. Obliczanie naprężeń w elementach zginanych ze spoinami doczołowymi lub pachwinowymi 3. Obliczanie naprężeń w elementach skręcanych ze spoinami doczołowymi lub pachwinowymi 4. Obliczanie naprężeń w elementach ścinanych ze spoinami doczołowymi lub pachwinowymi 5. Obliczanie naprężeń w elementach zginanych i ścinanych ze spoinami doczołowymi lub pachwinowymi 6. Obliczanie naprężeń w elementach zginanych i skręcanych ze spoinami doczołowymi lub pachwinowymi POŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE 1. Obliczanie nacisków w połączeniach wpustowych i wielowypustowych 2. Obliczanie nacisków w połączeniach wielobocznych 3. Obliczanie nacisków w połączeniach kołkowych i sworzniowych 4. Obliczenia wymiarów sworzni pasowanych i z dużymi luzami POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1. Obliczanie momentu oporowego podczas dokręcania lub odkręcania nakrętki lub śruby 2. Obliczanie momentu tarcia pomiędzy łbem lub nakrętką a powierzchnią oporową 3. Obliczanie kąta γ, pozornego kąta tarcia oraz sprawności gwintu 4. Obliczanie naprężeń w śrubach obciążonych siłą osiową i momentem skręcającym 5. Dobór średnicy śruby obciążonej siłą ściskającą (wyboczenie bez lub ze zginaniem) 6. Dobór średnicy śruby łączącej blachy lub inne elementy obciążone poprzecznie do osi śruby 7. Obliczanie wysokości nakrętki ze względu na naciski powierzchniowe ŁOŻYSKA TOCZNE 1. Dobór łożysk wg katalogów 2. Obliczanie siły zastępczej dla obciążeń złożonych ze składowej promieniowej i osiowej

2 3. Obliczanie siły zastępczej dla obciążeń zmiennych w czasie 4. Dobór nośności ruchowej i spoczynkowej łożyska tocznego 5. Obliczanie trwałości w milionach obrotów łożyska na podstawie liczby godzin jego pracy 6. Warunek prawidłowego doboru łożyska tocznego; jak ustalić wykładnik potęgowy p 7. Dobór łożysk skośnych lub stożkowych zabudowanych w układzie X lub O obciążonych zewnętrzną siłą wzdłużną i siłami promieniowymi SPRZĘGŁA I HAMULCE 1. Obciążenia działające w sprzęgłach 2. Obliczanie wymiarów, nacisków powierzchniowych i naprężeń w elementach składowych sprzęgieł sztywnych 3. Obliczenia sił i naprężeń w hamulcach taśmowych 4. Obliczenia sił i naprężeń w hamulcach klockowych PRZEKŁADNIE MECHANICZNE 1. Obliczanie wymiarów wykonawczych kół zębatych na podstawie zadanych podstawowych parametrów, takich jak m, h a *, c*, z, x, α, ψ 2. Dobór modułu kół zębatych z zębami skośnymi na podstawie zadanej odległości osi oraz niektórych innych parametrów przekładni 3. Obliczanie momentu napędowego i mocy przenoszonych na wał końcowy przekładni 4. Dobór parametrów przekładni lub motoreduktora na podstawie katalogu TEST DOKŁADNOŚĆ ELEMENTÓW MASZYN 1. Nazewnictwo i oznaczenia wymiarów oraz odchyłek 2. Definicje odchyłek i tolerancji wymiarowej 3. Tolerowanie w głąb materiału sposoby oznaczeń na rysunkach 4. Zasada podstawowego wałka lub otworu 5. Definicje oznaczeń stosowanych w pasowaniach określających położenia pól tolerancji 6. Zasada stałego wałka lub otworu 7. Pasowania łożysk tocznych 8. Sposoby oznaczania chropowatości powierzchni na rysunkach technicznych 9. Sposoby oznaczania odchyłek położenia i kształtu powierzchni na rysunkach technicznych 10. Rodzaje zamienności wymiarowej części maszyn WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA 1. Typowe cykle zmęczeniowe, parametry je opisujące, współczynnik asymetrii cyklu R 2. Wykres Wöhlera, wytrzymałość zmęczeniowa nieograniczona i ograniczona 3. Wykres Smitha, układ osi, wykreślanie krzywych granicznych 4. Wykres Haigha, układ osi, wykreślanie krzywych granicznych 5. Wyznaczanie współczynnika koncentracji naprężeń β wywołanych działaniem karbu 6. Definicje współczynników ρ m, α k, η, β p potrzebnych do wyznaczania współczynnika β 7. Znaczenie i sposób wyznaczania współczynnika wielkości przedmiotu γ 8. Możliwe sposoby narastania naprężeń względem ich wartości nominalnych 9. Wzory na współczynnik bezpieczeństwa x z (inne oznaczenia, to δ lub S) 10. Od czego zależy wymagany współczynnik bezpieczeństwa x zwym 11. Hipoteza Palmgrena Minera dotycząca kumulacji mikrouszkodzeń zmęczeniowych WAŁY I OSIE 1. Rozwiązania konstrukcyjne 2. Metodyka konstruowania wałów maszynowych (stopniowanie)

3 3. Obliczenia wytrzymałościowe 4. Konstruowanie minimalizujące efekt koncentracji naprężeń 5. Zjawiska rezonansowe wirujących wałów KLASYFIKACJA POŁĄCZEŃ POŁĄCZENIA SPAWANE 1. Rodzaje spoin; sposób ich oznaczania na rysunkach technicznych 2. Rodzaje złączy spawanych 3. Metody technologiczne wykonywania połączeń spawanych 4. Jakie materiały mogą być spawane 5. Odkształcenia i naprężenia resztkowe powstające w elementach konstrukcyjnych po spawaniu 6. Warunki wytrzymałościowe dla połączeń spawanych doczołowych 7. Warunki wytrzymałościowe dla połączeń spawanych pachwinowych 8. Obliczanie naprężenia dopuszczalnego dla spoiny; od czego ono zależy 9. Sposób wyznaczania grubości spoin doczołowych 10. Sposób wyznaczania grubości spoin pachwinowych 11. Konstrukcje spawane blachownicowe 12. Spawanie zbiorników ciśnieniowych POŁĄCZENIA ZGRZEWANE, LUTOWANE, KLEJONE 1. Rodzaje połączeń spójnościowych 2. Metody technologiczne 3. Metody obliczeń projektowych POŁĄCZENIA NITOWE 1. Klasyfikacja połączeń nitowych 2. Rodzaje nitów 3. Współczesne formy nitów 4. Sposoby nitowania 5. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń nitowych POŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE 1. Klasyfikacja połączeń kształtowych 2. Połączenia wpustowe z wpustami pryzmatycznymi; rodzaje, warunki wytrzymałościowe i sposób doboru, pasowania 3. Połączenia z wpustami czółenkowymi; rodzaje, warunki wytrzymałościowe i sposób doboru 4. Warunek na naciski powierzchniowe w połączeniach wpustowych 5. Zastosowanie połączeń wpustowych z wpustami pryzmatycznymi 6. Zastosowanie połączeń wpustowych z wpustami czółenkowymi 7. Połączenia wielowypustowe; rodzaje, warunki wytrzymałościowe i sposób doboru, pasowania 8. Połączenia wieloboczne; rodzaje, sposób projektowania, pasowania 9. Warunek na naciski powierzchniowe w połączeniach wielobocznych 10. Połączenia sworzniowe; odmiany konstrukcyjne, sposób doboru, pasowania 11. Warunek na naciski powierzchniowe w połączeniach sworzniowych 12. Warunek wytrzymałościowy dla sworznia luźnego 13. Warunek wytrzymałościowy dla sworznia z luzami pozwalającymi na obracanie się i z wciskami 14. Materiały stosowane na połączenia kształtowe 15. Wymagania co do stanu warstw wierzchnich połączeń kształtowych POŁĄCZENIA WCISKOWE 1. Metody uzyskiwania połączeń wciskowych

4 2. Podstawowe metody obliczeniowe, podatność złącza 3. Wpływ temperatury i obrotów POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1. Linia śrubowa, podziałka, krotność gwintu; wzór na kąt pochylenia γ 2. Rodzaje gwintów, oznaczenia 3. Kąt pochylenia powierzchni roboczej α dla różnych gwintów 4. Definicja i wzór na pozorny współczynnik tarcia lub kąt tarcia dla gwintu 5. Model połączenia gwintowego dla dokręcania nakrętki względem śruby 6. Model połączenia gwintowego dla odkręcania nakrętki 7. Moment oporu pomiędzy zwojami gwintu nakrętki i śruby 8. Moment tarcia pomiędzy łbem lub nakrętką a powierzchnią oporową 9. Sprawność gwintu 10. Definicja i warunek samohamowności 11. Metody zabezpieczeń przed samoluzowaniem się połączeń śrubowych 12. Naprężenia w śrubach obciążonych siłą osiową i momentem dokręcania lub odkręcania 13. Projektowanie śrub obciążonych siłą ściskającą 14. Warunek prawidłowej współpracy nakrętki i śruby ze względu na naciski powierzchniowe 15. Śruby jako elementy układów podatnych wstępnie napiętych (np. jak w połączeniu kołnierzowo-śrubowym) 16. Połączenia śrubowe obciążone siłami poprzecznymi 17. Zginanie śrub wywołane błędami wykonawczymi lub odkształceniami ELEMENTY SPRĘŻYSTE 1. Rodzaje elementów sprężystych 2. Obliczenia i dobór sprężyn śrubowych 3. Materiały sprężyn 4. Sprężyny progresywne i inne z nieliniowymi charakterystykami 5. Łączenie równoległe i szeregowe sprężyn 6. Sprężyny talerzowe - charakterystyki, zastosowanie 7. Sprężyny pneumatyczne ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE 8. Rodzaje łożysk ślizgowych 9. Teoria tarcia, tribologia 10. Tarcie suche, płynne, graniczne. Tarcie toczne 11. Własności smarów i olejów 12. Tarcie hydrodynamiczne; przyczyna oporu 13. Liczba Sommerfelda, liczba Herseya 14. Wykres Stribecka - zależność oporów od prędkości obrotowej lub od prędkości poślizgu 15. Efekt klina smarnego; warunki uzyskania 16. Efekt wyciskania smaru; warunki uzyskania 17. Równanie Reynoldsa 18. Zalety i wady łożysk ślizgowych w porównaniu z łożyskami tocznymi ŁOŻYSKA TOCZNE 1. Rodzaje łożysk tocznych 2. Rodzaje elementów tocznych 3. Zasady oznaczania łożysk 4. Zalety i wady łożysk tocznych 5. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych 6. Nośność ruchowa i spoczynkowa 7. Siła zastępcza

5 8. Trwałość łożysk 9. Obroty graniczne 10. Metodyka doboru łożysk wg katalogów; oznaczenia łożysk i ich podstawowe wymiary 11. Definicja trwałości wymaganej ułożyskowania L wym i L h oraz trwałości obliczonej dla łożyska dobranego wg katalogu 12. Siła zastępcza dla obciążeń złożonych ze składowej promieniowej i osiowej 13. Obliczanie siły zastępczej dla obciążeń zmiennych w czasie 14. Nośność ruchowa i spoczynkowa łożyska tocznego 15. Warunek prawidłowego doboru łożyska tocznego 16. Zabudowa łożysk skośnych lub stożkowych w układzie X lub O; zastosowanie 17. Pasowania czopów i obudów dla łożysk tocznych SPRZĘGŁA MECHANICZNE 1. Klasyfikacja sprzęgieł mechanicznych 2. Budowa i działanie sprzęgieł nierozłącznych 3. Kompensacja osiowa (sprzęgło krzyżakowe Oldhama) i kątowa (sprzęgło Cardana); kinematyka sprzęgła krzyżakowego i sprzęgła Cardana 4. Rozruch sprzęgła nierozłącznego; współczynnik przeciążenia K 5. Konstruowanie i obliczanie sprzęgieł sztywnych 6. Sprzęgła podatne; zasada działania, pętle histerezy, rozwiązania konstrukcyjne 7. Budowa i działanie sprzęgieł sterowanych i samoczynnych 8. Sprzęgła kłowe i zębate; działanie synchronizatora 9. Sprzęgła cierne; zasada działania, obliczenia, rozwiązania konstrukcyjne 10. Rozruch sprzęgła ciernego; równania rozruchu, redukcja mas i momentów bezwładności do walu sprzęgła 11. Konstruowanie i obliczanie sprzęgieł ciernych wielopłytkowych 12. Sprzęgła bezpieczeństwa, sprzęgła jednokierunkowe 13. Sprzęgła hydrauliczne, elektromagnetyczne i inne; działanie, rozwiązania konstrukcyjne 14. Dobór sprzęgieł wg katalogów HAMULCE 1. Klasyfikacja hamulców 2. Hamulce taśmowe; wzór Eulera-Eytelweina, hamulec zwykły, sumowy i różnicowy 3. Obliczanie hamulca taśmowego sumowego, zwykłego i różnicowego 4. Wady i zalety hamulców taśmowych 5. Hamulce bębnowe ze szczękami zewnętrznymi - klocki sztywne i przegubowe 6. Rozkłady nacisków, możliwość zakleszczania 7. Materiały elementów ciernych 8. Hamulce tarczowe i wzdłużne (z poosiową siłą hamującą) 9. Obliczanie hamulca z promieniową siłą hamującą 10. Dobór hamulców wg katalogów PRZEKŁADNIE MECHANICZNE 1. Klasyfikacja przekładni mechanicznych 2. Przekładnie pasowe; rodzaje pasów 3. Metody projektowania przekładni pasowych z pasami gładkimi (płaskimi i klinowymi) 4. Metody projektowania przekładni pasowych z pasami zębatymi 5. Przekładnie łańcuchowe 6. Przekładnie cierne bezpośrednie; wariatory (CVT) 7. Klasyfikacja przekładni zębatych ze względu na wzajemne usytuowanie osi 8. Klasyfikacja przekładni zębatych ze względu na kształt zarysu boku zęba 9. Klasyfikacja przekładni zębatych ze względu na kształt linii zęba

6 10. Podstawowe zasady projektowania zazębienia 11. Zazębienie cykloidalne i ewolwentowe (wady, zalety) 12. Geometria zazębienia ewolwentowego; odcinek przyporu, podziałka, moduł, stopień pokrycia 13. Budowa i podstawowe parametry koła zębatego; jakie są ich typowe wartości 14. Podstawowe zależności geometryczne dla koła zębatego walcowego (p = m, d = zm, ) 15. Metody kształtowe wykonywania kół zębatych 16. Metody obwiedniowe wykonywania kół zębatych 17. Zębatka Maaga, koło Fellowsa, frez ślimakowy; kinematyka, możliwość podcięcia stopy zęba 18. Liczba graniczna zębów ze względu na podcięcie 19. Rodzaje korekcji kół zębatych 20. Korekcja P0 i P - technologiczna i konstrukcyjna; ograniczenia korekcji 21. Przekładnie walcowe o zębach skośnych 22. Czołowy i skokowy stopień pokrycia 23. Dobór kąta pochylenia linii zęba i szerokości wieńca 24. Rozkład sił działających na koło zębate walcowe z zębami skośnymi 25. Rodzaje zniszczeń kół zębatych 26. Warunki wytrzymałościowe na pitting i na zginanie metody podstawowe i wg ISO 27. Przekładnie zębate stożkowe; geometria, przełożenie kinematyczne i czołowe, zastępcza liczba zębów. 28. Wykonanie kół zębatych stożkowych - metoda Gleasona, Oerlikona, frez Klingelnberga 29. Rozwiązania konstrukcyjne przekładni walcowych i stożkowych 30. Przekładnie ślimakowe; wady, zalety, zastosowanie, rozwiązania konstrukcyjne 31. Przekładnie obiegowe; wyznaczanie przełożenia (metoda Willisa), kinematyka, zastosowania ZASADY KONSTRUOWANIA 1. Zasady i przebieg konstruowania 2. Ocena konstrukcji 3. Optymalizacja konstrukcji 4. Zasady normalizacji i unifikacji konstrukcji 5. Wspomaganie komputerowe procesu konstruowania LITERATURA 1. Dietrich M. (red), Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, 2003, WNT 2. Osiński Z. (red), Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, 1999, PWN 3. Skoć A., Spałek J., Markusik S. Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, 2008, WNT 4. Osiński Z., Bajon W., Szucki T., Podstawy konstrukcji maszyn, Warszawa, 1986, PWN 5. Ryś J., Skrzyszowski Z., Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Cz. I (2001), cz. II (2003), Wyd. Politechniki Krakowskiej 6. Mazanek E. (red), Przykłady obliczeń z PKM, Warszawa, 2005, WNT 7. Ryś J., Trojnacki A., Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn, Kraków, 2010, Wyd. PK 8. Ochęduszko K., Koła zębate, t.1, Warszawa, 1985, WNT

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych

Rozróżnia proste przypadki obciążeń elementów konstrukcyjnych roces projektowania części maszyn Wpisany przez iotr ustelny Moduł: roces projektowania części maszyn Typ szkoły: Technikum Jednostka modułowa C rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych Zna ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Podstawy budowy maszyn II Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej Kod przedmiotu TR.SIK309 Nazwa przedmiotu Podstawy budowy maszyn II Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Podstawy konstrukcji maszyn Fundamentals of machine design Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA E3. KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA zawód: Technik mechatronik E3. KOMUTEROWE ROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN E3.01. rojektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych E3.02. rojektowanie podzespołów osi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia.

ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE POŁĄ TOWE. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia. POŁĄ ŁĄCZENIA KSZTAŁTOWE TOWE Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA nierozłączne rozłączne siły spójności siły tarcia siły przyczepności siły tarcia siły kształtu spawane zgrzewane lutowane zawalcowane

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia. Podstawy konstrukcji maszyn II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn II Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 5 52-0_ Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015

Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 15/2015 Podano podstawy rysunku technicznego, najważniejsze właściwości i przykłady zastosowania różnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych, podstawowe pomiary warsztatowe, tolerancje i pasowania, podstawy mechaniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego

W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego SPRZĘGŁA W budowie maszyn poprzez sprzęgło rozumie się urządzenie (mechanizm) służące do łączenia ze sobą dwóch wałów celem przeniesienia momentu skręcającego bez zmiany jego wartości i kierunku. W ogólnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE ZAWÓD TECHNIK MECHANIK DZIAŁ WAŁY, OSIE, ŁOśYSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA IV TECHNIKUM ZAWODOWE scharakteryzować sztywność giętą i skrętną osi i wałów; obliczać osie i wały dwupodporowe; obliczać

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Część Wykład nr. 1 1. Podstawowe prawo zazębienia I1 przełożenie kinematyczne 1 i 1 = = ω ω r r w w1 1 . Rozkład prędkości w zazębieniu 3 4 3. Zarys cykloidalny i ewolwentowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu

Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Podstkonstrmasz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: podstawy konstrukcji maszyn i urzadzeń Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ technik mechanik

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 1 Nazwa w języku angielskim DESIGN OF MECHANICAL CONSTRUCTIONS

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNE

POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNE Zapis i Podstawy Konstrukcji. Połączenia konstrukcyjne 1 POŁĄCZENIA KONSTRUKCYJNE Połączenia konstrukcyjne nierozłączne są to takie połączenia, w których podczas rozłączania następuje zniszczenie lub uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej

3. Wstępny dobór parametrów przekładni stałej 4,55 n1= 3500 obr/min n= 1750 obr/min N= 4,55 kw 0,70 1,00 16 37 1,41 1,4 8 30,7 1,41 1. Obliczenie momentu Moment na kole n1 obliczam z zależności: 9550 9550 Moment na kole n obliczam z zależności: 9550

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA MASZYN. Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.)

KONSTRUKCJA MASZYN. Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.) KONSTRUKCJA MASZYN Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Maszynoznawstwo PK-1 I W E 2 (4 pkt.) Semestr I WYKŁADY: Definicje maszyn, główny podział maszyn. Podstawowe cechy maszyn. Materiały stosowane w budowie

Bardziej szczegółowo

ności od kinematyki zazębie

ności od kinematyki zazębie Klasyfikacja przekładni zębatych z w zależno ności od kinematyki zazębie bień PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o zebach prostych o zębach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Rozdział 1. WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI. Przedmowa Rozdział 1. WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 7 Rozdział 1. WSTĘP............................................................ 9 Rozdział 2. OBCIĄŻENIA W MASZYNACH.......................................

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO

LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO LABORATORIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ĆWICZENIE NR.7 BADANIE SPRZĘGŁA NIEROZŁĄCZNEGO 1. Cel ćwiczenia - Zapoznanie się z działaniem i metodami obliczeniowymi sprzęgieł nierozłącznych typu kołnierzowego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy rysunku technicznego... u

1 Podstawy rysunku technicznego... u Spis treści Słowo wstępne... 9 1 Podstawy rysunku technicznego... u 1.1 Rysunek techniczny językiem ludzi techniki... 11 1.1.1 Normalizacja rysunków technicznych... 11 1.1.2 Rodzaje rysunków... 12 1.2

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy Konstrukcji maszyn 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr III. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Przedmiot: Proces projektowania części maszyn Zespół Szkół Nr im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Projektowanie sprzęgieł Obliczanie sprzęgieł polega na wyznaczeniu przenoszonego momentu obrotowego (równego momentowi skręcającemu) i obliczeniu wymiarów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Połączenia gwintowe

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Połączenia gwintowe Podstawy Konstrukcji Maszyn Połączenia gwintowe Wprowadzenie Połączenia gwintowe są połączeniami kształtowymi rozłącznymi najczęściej stosowanymi w budowie maszyn. Zasadniczym elementem połączenia gwintowego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE

PROFILOWE WAŁY NAPĘDOWE - 16 - Profile wielowypustowe - obliczenia Wały i tuleje profilowe wielowypustowe w standardzie są wykonywane wg ISO 14. Wybór wykonanych wg standardów elementów zapewnia, że są one atrakcyjne cenowo przy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z Podstaw Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do zajęć

Zajęcia wyrównawcze z Podstaw Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do zajęć Zajęcia wyrównawcze z Podstaw Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do zajęć dr inż. Adam Cholewa dr inż. Krzysztof Psiuk Gliwice 0 Zestawienie podstawowych wzorów wytrzymałościowych Poniżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE a) o przełożeniu stałym a) z pasem płaskim a) łańcych pierścieniowy b) o przełożeniu zmiennym b) z pasem okrągłym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn materiały pomocnicze. oprac. dr inż. Ludomir J.Jankowski

Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn materiały pomocnicze. oprac. dr inż. Ludomir J.Jankowski Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn materiały pomocnicze oprac. dr inż. Ludomir J.Jankowski 1. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń W budowie maszyn występują różnego rodzaju połączenia, które

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autora... 8

Spis treści.  Od Autora... 8 Spis treści Od Autora.............................................................. 8 1. Wiadomości wprowadzające........................................... 9 1.1. Znaczenie rysunku w technice......................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Schematy kinematyczne. Technologia napraw - ćwiczenia 133

Schematy kinematyczne. Technologia napraw - ćwiczenia 133 Schematy kinematyczne Technologia napraw - ćwiczenia 133 Plan zajęć Wprowadzenie Schemat - definicja Rodzaje schematów Schemat kinematyczny zasadniczy Schemat kinematyczny vs. normy Zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

OWE PRZEKŁADNIE WALCOWE O ZĘBACH Z BACH ŚRUBOWYCH

OWE PRZEKŁADNIE WALCOWE O ZĘBACH Z BACH ŚRUBOWYCH CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE WALCOWE O ZĘBACH Z BACH ŚRUBOWYCH Klasyfikacja przekładni zębatych w zależności od kinematyki zazębień PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe)

Bardziej szczegółowo

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze w

Bardziej szczegółowo

METALOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE O DUŻEJ PODATNOŚCI SKRĘTNEJ

METALOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE O DUŻEJ PODATNOŚCI SKRĘTNEJ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 1, 2007 Aleksander KOWAL METALOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE O DUŻEJ PODATNOŚCI SKRĘTNEJ Sreszczenie: W artykule przedstawiono metalowe sprzęgło bardzo podatne skrętnie,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja zarysu zębaz

Modyfikacja zarysu zębaz Modyfikacja zarysu zębaz METODY OBRÓBKI BKI KÓŁK ZĘBATYCH W obróbce zębów kół zębatych wyróżnia się dwie metody: metoda kształtowa. metoda obwiedniowa. metoda kształtowa metoda obwiedniowa W metodzie kształtowej

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat mocy w śrubowym mechanizmie podnoszenia

Pomiar strat mocy w śrubowym mechanizmie podnoszenia POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN II Temat ćwiczenia: Pomiar strat mocy w śrubowym

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło cierne wielopłytkowe, Autor: Henryk Sanecki, 2010 Data: 1. OBLICZENIA WSTĘPNE, Rys. 1 i 2.

Sprzęgło cierne wielopłytkowe, Autor: Henryk Sanecki, 2010 Data: 1. OBLICZENIA WSTĘPNE, Rys. 1 i 2. L.p. Obliczenia wykonał: Sprzęgło cierne wielopłytkowe, Autor: Henryk Sanecki, 2010 Grupa: Data: 1 N = 5.0 kw Moc przenoszona przez sprzęgło 2 n = 1000 1/min Prędkość obrotowa DANE 3 w h = 120 1/h Liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawy skrzyni biegów

Podstawy skrzyni biegów Układ napędowy - podzespoły Podstawy skrzyni biegów opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk aktualizacja 02.2011 07.2011 2015 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Wykład Linia ciągła skrzynka z biegiem

Bardziej szczegółowo

Części maszyn. Kształty częściom maszyn nadaje się w procesach : przykład wyrobu korpusy maszyn,kaloryfery. przez. form ciekłym metalem i ochłodzenie

Części maszyn. Kształty częściom maszyn nadaje się w procesach : przykład wyrobu korpusy maszyn,kaloryfery. przez. form ciekłym metalem i ochłodzenie Klasyfikacja części maszyn połączenia łożyskowanie napęd rozłączne nierozłączne osie łożyska przekładnie sprzęgła kołkowe nitowanie wały toczne cierne sztywne rozłączne sworzniowe spawane ślizgowe cięgnowe

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Budowa samochodów i ciągników Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-2 _0 Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: TRANSPORT z. 82 Nr kol. 1903 Piotr FOLĘGA 1 DOBÓR ZĘBATYCH PRZEKŁADNI FALOWYCH Streszczenie. Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych

Bardziej szczegółowo

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności projektowanie systemów Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika Inżynierska 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I/ semestr 1. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4

Bardziej szczegółowo

ężyste) Połą łączenia podatne (spręż Charakterystyka elementów podatnych Charakterystyka sprężyn Klasyfikacja sprężyn Elementy gumowe

ężyste) Połą łączenia podatne (spręż Charakterystyka elementów podatnych Charakterystyka sprężyn Klasyfikacja sprężyn Elementy gumowe Połą łączenia podatne (spręż ężyste) Charakterystyka elementów podatnych Charakterystyka sprężyn Klasyfikacja sprężyn Elementy gumowe Połączenia podatne części maszynowych dokonuje się za pomocą łączników

Bardziej szczegółowo

Danuta Jasińska Choromańska, Dariusz Kołodziej, Marcin Zaczyk. Człowiek- najlepsza inwestycja

Danuta Jasińska Choromańska, Dariusz Kołodziej, Marcin Zaczyk. Człowiek- najlepsza inwestycja Danuta Jasińska Choromańska, Dariusz Kołodziej, Marcin Zaczyk WKPI Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie technologii mechanicznych 311410.M2.

Artur Kowalski. Moduł. Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2. Jednostka modułowa. Wykorzystanie technologii mechanicznych 311410.M2. Artur Kowalski Moduł Badanie konstrukcji mechanicznych 311410.M2 Jednostka modułowa Wykorzystanie technologii mechanicznych 311410.M2.J1 Poradnik dla ucznia 2 1. WPROWADZENIE 5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE 7 3.

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

Koła pasowe mogą być mocowane bezpośrednio na wałach silników lub maszyn, lub z zastosowaniem specjalnych podpór

Koła pasowe mogą być mocowane bezpośrednio na wałach silników lub maszyn, lub z zastosowaniem specjalnych podpór PRZEKŁADNIA PASOWA Model fenomologiczny przekładni pasowej Rys.1. Własności przekładni pasowych Podstawowymi zaletami przekładni pasowej są: - łagodzenie gwałtownych zmian obciążenia i tłumienie drgań

Bardziej szczegółowo

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1.

POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. I. Cel ćwiczenia: POMIAR KÓŁ ZĘBATYCH WALCOWYCH cz. 1. 1. Zidentyfikować koło zębate przeznaczone do pomiaru i określić jego podstawowe parametry 2. Dokonać pomiaru grubości zęba suwmiarką modułową lub

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum WYMAGANIA EDUKACYJNE z Technologii i konstrukcji mechanicznych dla klasy I technikum OCENA poziom podstawowy mechatroniczne 311410 WYMAGANIA - przygotować arkusz rysunkowy (z wypełnioną tabelą pomiarową),

Bardziej szczegółowo

tel. +48 /32/ 730 30 31, +48 /32/ 730 23 23, fax +48 /32/ 730 30 33, e-mail: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl

tel. +48 /32/ 730 30 31, +48 /32/ 730 23 23, fax +48 /32/ 730 30 33, e-mail: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl NASZA OFERTA tel. +8 /32/ 730 30 31, +8 /32/ 730 23 23, fax +8 /32/ 730 30 33, email: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl SPRZĘGŁA KŁOWE TYPU HKK Sprzęgła kłowe typu HKK Sprzęgła kłowe HKK o zwartej budowie,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład. Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Oznaczenie kwalifikacji: M.17 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

ZAPIS TOLERANCJI I PASOWAŃ

ZAPIS TOLERANCJI I PASOWAŃ Zapis i Podstawy Konstrukcji. Tolerancje i Pasowania 1 ZAPIS TOLERANCJI I PASOWAŃ Wymiary nominalne N są to wymiary przedmiotów podawane na rysunkach. Wymiary rzeczywiste uzyskane w praktyce są zawsze

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego z korekcji kół zębatych (uzębienia i zazębienia)

Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego z korekcji kół zębatych (uzębienia i zazębienia) Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego z korekcji kół zębatych (uzębienia i zazębienia) 1. WPROWADZENIE Koła zębate znajdują zastosowanie w rozlicznych mechanizmach, począwszy od przemysłu zegarmistrzowskiego

Bardziej szczegółowo

Temat 1. Konstrukcja maszyn.

Temat 1. Konstrukcja maszyn. Temat 1. Konstrukcja maszyn. Zagadnienia: 1. Normalizacja; (0,5h). Wytrzymałość części maszyn; (0,5h) 3. Materiały konstrukcyjne; (0,5h) 4. Technologiczność konstrukcji; (0,5h) 5. Tolerancje i pasowania

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie UNIWERSYT E ZACHODNIOPOMOR T T E CH LOGICZNY W SZCZECINIE NO SKI KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Bardziej szczegółowo

Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy

Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy Wykład nr. 14 Inne wybrane rodzaje transmisji mocy Przekładnie łańcuchowe 1. Pojęcia podstawowe Przekładnia łańcuchowa składa się z dwóch lub więcej kół uzębionych, opasanych cięgnem - łańcuchem. Łańcuch

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn PRZEKŁADNIE PASOWE 1 Przekładnie pasowe Przekładnie pasowe służą do przenoszenia mocy za pośrednictwem cięgien w postaci pasów. Przekładnia pasowa cierna składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: podstawy konstrukcji maszyn Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ mechanik pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Łożyska toczne główne rodzaje, charakterystyczne cechy

Łożyska toczne główne rodzaje, charakterystyczne cechy Łożyska toczne główne rodzaje, charakterystyczne cechy Łożysko - co to jest? 2 ożyska - klasyfikacja 3 Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje 4 asada działania Łożyska hydrodynamiczne Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Przenośniki Układy napędowe

Przenośniki Układy napędowe Przenośniki układy napędowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki Układy napędowe Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (12617) 30 74 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h.

GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h. GEOMETRIA GWINTÓW Pracę wykonał Mateusz Szatkowski 1h. Gwint to śrubowe nacięcie na powierzchni walcowej lub stożkowej, zewnętrznej lub wewnętrznej. Komplementarne gwinty wewnętrzny i zewnętrzny mają tak

Bardziej szczegółowo

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń

prowadnice Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń Prowadnice Wymagania i zasady obliczeń wg PN-EN 81-1 / 2 Wymagania podstawowe: - prowadzenie kabiny, przeciwwagi, masy równoważącej - odkształcenia w trakcie eksploatacji ograniczone by uniemożliwić: niezamierzone

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN II Temat ćwiczenia: Badania wytrzymałościowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki Zjazd 1 WZÓR OPSU TECZKI ĆWICZENIOWEJ Wyższa Szkoła Gospodarki Wydział Techniczny kierunek: Mechatronika Laboratorium z rysunku technicznego Semestr I, grupa L1 (L2) Imię i Nazwisko Tematyka ćwiczeń do

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie UNIWERSYT E ZACHODNIOPOMOR T T E CH LOGICZNY W SZCZECINIE NO SKI KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Ścinanie i skręcanie. dr hab. inż. Tadeusz Chyży

Ścinanie i skręcanie. dr hab. inż. Tadeusz Chyży Ścinanie i skręcanie dr hab. inż. Tadeusz Chyży 1 Ścinanie proste Ścinanie czyste Ścinanie techniczne 2 Ścinanie Czyste ścinanie ma miejsce wtedy, gdy na czterech ścianach prostopadłościennej kostki występują

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. Jakub Możaryn Wykład 1 Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE Materiały zebrał: i opracował : A. Szydłowski Przy opracowaniu wykorzystano materiały z Informatora CKE oraz ze strony: www.oke.lomza.com/informacje_o_egz/egz_zawodowy/zadania_technikum/pliki/tech.mech_rozw.pdf

Bardziej szczegółowo

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi

Badanie przekładni cięgnowej z pasami klinowymi POLITECHNIKA BIAŁOTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODTAWY KONTRUKCJI MAZYN II Temat ćwiczenia: Badanie przekładni cięgnowej

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

W każdej maszynie siły działające na poruszające się elementy maszyn usiłują zmienić ich położenie względnie tor ich ruchu.

W każdej maszynie siły działające na poruszające się elementy maszyn usiłują zmienić ich położenie względnie tor ich ruchu. Łożyskowanie W każdej maszynie siły działające na poruszające się elementy maszyn usiłują zmienić ich położenie względnie tor ich ruchu. Siły te równoważone są powierzchniami łożysk. Łożyska są to elementy

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo