GT 120/ GTU 120/1200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GT 120/1200 - GTU 120/1200"

Transkrypt

1 GT 120/ GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE

2 Spis treci Informacje ogólne Przepisy dla Francji Przepisy dla innych krajów Opis Informacje ogólne Przegld typoszeregu Homologacje Dane techniczne Tabliczka znamionowa Gówne wymiary Wentylacja Instalowanie Monta Podczenie hydrauliczne Podczenie do komina Podczenie palnika Podczenia elektryczne Napenienie instalacji wod Uruchomienie Konserwacja Kontrola,czyszczenie i konserwacja Kocio Palnik Podgrzewacz ciepej wody uytkowej Wyczenie kota Czci zamienne - GT 120/ GTU 120/ Uywane symbole Uwaga niebezpieczestwo Ryzyko obrae ciaa i szkód rzeczowych. Naley bezwzgldnie przestrzega zalece odnonie bezpieczestwa osób i dóbr Wskazówka Przestrzega wskazówek aby utrzyma komfort cieplny Odnonik Odnonik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji 2 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

3 Deklaracja zgodnoci A.R. 8/1/ BE Producent Dystrybutor DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. 57 rue de la gare F MERTZWILLER +33 (0) (0) Patrz okadka instrukcji Niniejszym zawiadczamy, e typoszereg urzadze opisanych poniej jest zgodny z modelem typowym, opisanym w deklaracji zgodnoci CE, e jest on wyprodukowany i rozprowadzany zgodnie z wymaganiami poniszych norm, dyrektyw europejskich oraz dekretu królewskiego z dnia 8 stycznia 2004: Rodzaj produktu Modele Obowizujca norma Organ kontrolny Wartoci mierzone Data: 22 czerwiec 2004 Niskotemperaturowy stojcy kocio olejowy GT palnik M100S/N oraz GTU 120 ze zintegrowanym palnikiem olejowym kocio 3, 4, 5, 6-czonowy - 90/396/CEE Dyrektywa w sprawie urzdze gazowych Norma zwizana EN 267 ; EN /23/CEE Dyrektywa w sprawie niskich napi Norma zwizana EN Dyrektywa w sprawie kompatybilnoci elektromagnetycznej Normy zwizane : EN ; EN /42/CEE Dyrektywa odnonie sprawnoci Normy zwizane : EN ; EN 304 TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg: - Protokó nr K33/01 z dnia 09/04/ Protokó nr K32/01 z dnia 05/04/ Protokó nr K131/01 z dnia 01/02/2002 kocio 3-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 60 mg/kwh kocio 4-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 35 mg/kwh kocio 5-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 47 mg/kwh kocio 6-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 21 mg/kwh Podpis Dyrektor techniczny M. Bertrand Schaff 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 3

4 Informacje ogólne Ustawienie i instalowanie musi by przeprowadzone przez uprawnionego instalatora. Prawidowa praca urzdzenia zaley od dokadnego przestrzegania niniejszej instrukcji. 1 Przepisy dla Francji Certyfikaty zgodnoci Dotyczy tylko kotów GT 120/1200, wyposaonych w gazowy palnik nadmuchowy: Z zastosowaniem artykuu 25 poprawionego rozporzdzenia z i artykuu 1 poprawionego rozporzdzenia z , instalator musi wyda zawiadczenia zgodnoci, zatwierdzone przez organy nadzoru budowlanego i bezpieczestwa instalacji gazowych: - odrbnych modeli (modeli 1, 2 lub 3) przy wykonaniu nowej instalacji gazowej, - "Modelu" 4, szczególnie po wymianie starego kota na nowy. Budynki mieszkalne Przepisy dotyczce instalowania i konserwacji(nie dotycz Polski): Instalowanie i konserwacja urzdzenia musz by wykonane przez autoryzowan firm instalatorsk zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami.: - Zmienione rozporzdzenie z 2 sierpnia 1977 (nie dotyczy Polski) Obowizujce przepisy techniczne i bezpieczestwa, które stosuje si dla instalacji do spalania gazu i skroplonych wglowodorów w budynkach mieszkalnych i ich pomieszczeniach dodatkowych. - Norma DTU P (nie dotycz Polski) Instalacje gazowe (wczeniej DTU nr 61-1-Instalacje gazowe - Kwiecie zacznik nr 1 Lipiec 1984). - Departamentalne przepisy sanitarne(nie dotycz Polski) Dla urzdze podczonych do sieci elektrycznej: - Norma NF C Elektryczne instalacje napiciowe - Przepisy. Budynki uytku publicznego (Przepisowe warunki instalacji) Instalacja i konserwacja urzdzenia musz by wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami, a szczególnie: Przepisami bezpieczestwa dla ochrony przeciwpoarowej i dróg ewakuacyjnych w budynkach uytku publicznego: Ogólne zalecenia(nie dotycz Polski): - Dla wszystkich urzdze: Artykuy GZ - Instalacje do spalania gazu i skroplonych wglowodorów. - Nastpnie, z zastosowaniem: artykuów CH - ogrzewanie, wentylacja, chodzenie, klimatyzacja i wytwarzanie pary i ciepej wody/ciepej wody uytkowej. przepisów szczególnych dla kadego typu budynków uytku publicznego (szpitale, sklepy,itd...). 2 Przepisy dla innych krajów Instalacja i konserwacja kota musz by wykonywane przez autoryzowanego przez De Dietrich Technika Grzewcza instalatora zgodnie z obowizujcymi przepisami krajowymi. 4 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

5 Opis 1 Informacje ogólne Koty grzewcze typoszeregu GT 120 i GT 1200 s samodzielnymi kotami dwufunkcyjnymi, podczanymi do ukadu odprowadzania spalin, które musz by wyposaone w samodzielny palnik olejowy lub gazowy. Koty grzewcze typoszeregu GTU 120 i GTU 1200 s samodzielnymi kotami dwufunkcyjnymi, podczanymi do ukadu odprowadzania spalin, które musz by wyposaone w samodzielny nadmuchowy palnik olejowy. 2 Przegld typoszeregu Tylko ogrzewanie Kocio dostarczany bez palnika GT 120 B: Kocio grzewczy z elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GT 120 E: Kocio grzewczy z elektroniczn konsol sterownicz Easymatic poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako elementem zabudowanym. GT 120 E1: Kocio grzewczy z elektroniczn konsol sterownicz Easymatic 1 poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako elementem zabudowanym. GT 120 D: Kocio do wytwarzania ciepej wody z elektroniczn konsol sterownicz DIEMATIC 3. Kocio z palnikiem ustawionym fabrycznie na olej opaowy * GTU 120 B...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GTU 120 E...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 120 E1...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic 1, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 120 D...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz DIEMATIC 3. Ogrzewanie i ciepa woda Kocio dostarczany bez palnika GT 1200 B: Kocio grzewczy z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GT 1200 E: Kocio grzewczy z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element GT 1200 E1: Kocio grzewczy z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic 1, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element GT 1200 D: Kocio grzewczy z upodgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz Diematic 3. Kocio z palnikiem ustawionym fabrycznie na olej opaowy * GTU 1200 B...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GTU 1200 E...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 1200 E1...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic 1, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 1200 D...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz DIEMATIC 3. GTU 120/ N: Kocio z palnikiem RAL. GTU 120/ S: Kocio z palnikiem BlmSchV. GTU 120/ RS: Kocio z palnikiem BlmSchV i podgrzewaczem oleju opaowego. * Kocio z palnikiem ustawionym fabrycznie na olej opaowy 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 5

6 3 Homologacje Nr identyfikacyjny CE: CE49BM3528 Kraj docelowy: Ninejszy produkt moe by sprzedawany w krajach czonkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Rumunii. Dyrektywa97/23/EC: Koty gazowe i olejowe o maksymalnej temperaturze roboczej 110 C, jak i podgrzewacze wody pitnej o maksymalnym cinieniu roboczym 10 bar podlegaj artykuowi 3.3 dyrektywy i dlatego nie potrzebuj oznaczenia CE dla potwierdzenia zgodnoci z dyrektyw 97/23/EG. Rozwój i produkcja kotów i podgrzewaczy wody pitnej De Dietrich wedug zasad techniki wymaganych w art. 3.3 dyrektywy 97/23/ EG s zapewnione dziki zgodnoci z dyrektywami 90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23 CEE i 89/336/CEE. 6 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

7 4 Dane techniczne Ponisze dane dotycz mocy znamionowej (najwysza warto zakresu mocy)- warto 2 dla oleju 12% i 9% dla gazu ziemnego. Temperatura zasilania: 80 C. Temperatura powrotu: 60 C. - Dopuszczalne cinienie robocze: 4 bar - Dopuszczalna temperatura robocza: 100 C / S - Zakres nastawy termostatu kota: C - Nastawa termostatu zabezpieczajcego: 110 C Typ kota / / / GT 1206/ / /250 Znamionowa moc cieplna kw Obcienie cieplne kw Nastawa fabryczna mocy GTU kw GTU M103CR-S M104CR-S lub M104CS M105CS M105CS M106CS M106CS Typ palnika GT M100RS M100RS (wyposaenie lub M100/1S M100/2S M100/2S M100/2S M100/2S dodatkowe) lub G100 G100 G100 G100 G100 G100 Iloc czonów eliwnych Ilo turbulatorów Pojemno wodna litry T = 10K mbar* Opór po stronie wodnej T = 15K mbar* T = 20K mbar* Opór po stronie spalin Pa* Podcinienie potrzebne na dyszy Pa* Temperatura spalin (1) C <180 <180 <190 <190 <190 <190 Natenie przepywu spalin olej opaowy kg/s gaz kg/s Pojemno po stronie spalinowej litry rednica mm Komora spalania Gboko mm Objto litry GT 120 kg Ciar netto GTU 120 kg GT 1200 kg GTU 1200 kg Pojemno podgrzewacza 1200 litry Pobór mocy (2)(4) 1200 kw Wydajno ciga (2) (4) l/godz Natenie przepywu waciwe ** (3) (4) T = 30K l/min Liczba znamionowa mocy N L N L Wydajno pocztkowa *** (3) (4) l/10 min Przy mocy maksymalnej - CO 2 (1) Dla II stopnia palnika (maksymalna moc kota) Temperatura kota: 80 C Temperatura otoczenia: 20 C (2) Temperatura zasilania: 80 C Temperatura ciepej wody: 45 C (3) Warto zadana c.w.u. = 60 C rednia temperatura ciepej wody uytkowej: 40 C Warto zadana dla kota: 80 C (4) Temperatura wody zimnej: 10 C Pompa w pozycji 3 * 1 mbar = 10 mm supa wody = 10 dapa = 100 Pa / 1 K = 1 C ** Natenie przepywu waciwe: Ilo c.w.u., przy przecitnym wzrocie temperatury o 30 K, dostarczana przy 2 nastpujcych po sobie poborach przez 10 minut w odstpie 20 minut. *** Wydajno pocztkowa: Ilo c.w.u. przy poborze przez 10 minut przy przecitnym wzrocie temperatury 30 K.. Warunki zasilania: Temperatura wody kotowej przy 10 C. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 7

8 4.2 GTU 120/ N Typ kota / / / GT 1206/ / /250 Znamionowa moc cieplna kw Obcienie cieplne kw Nastawa fabryczna mocy GTU kw GTU M103CN M104CN M105CN M105CN M106CN M106CN GT M100/1N M100/1N M100/2N M100/2N M100/2N M100/2N Typ palnika (wyposaenie lub G100 G100 G100 G100 G100 G100 dodatkowe) Iloc czonów eliwnych Ilo turbulatorów Pojemno wodna litry T = 10K mbar * Opór po stronie wodnej T = 15K mbar * T = 20K mbar * Opór po stronie spalin Pa * Podcinienie potrzebne na dyszy Pa * Temperatura spalin (1) C <180 <180 <190 <190 <190 <190 Natenie przepywu spalin olej opaowy kg/s gaz kg/s Pojemno po stronie spalinowej litry rednica mm Komora spalania Gboko mm Objto litry GT 120 kg Ciar netto GTU 120 kg GT 1200 kg GTU 1200 kg Pojemno podgrzewacza 1200 litry Pobór mocy (2)(4) 1200 kw Wydajno ciga (2) (4) l/godz Natenie przepywu waciwe ** (3) (4) T = 30K l/min Liczba znamionowa mocy N L N L Wydajno pocztkowa *** (3) (4) l/10 min Przy mocy maksymalnej - CO 2 (1) Dla II stopnia palnika (maksymalna moc kota) Temperatura kota: 80 C Temperatura otoczenia: 20 C (2) Temperatura zasilania: 80 C Temperatura ciepej wody: 45 C (3) Warto zadana c.w.u. = 60 C rednia temperatura ciepej wody uytkowej: 40 C Warto zadana dla kota: 80 C (4) Temperatura wody zimnej: 10 C Pompa w pozycji 3 * 1 mbar = 10 mm supa wody = 10 dapa = 100 Pa / 1 K = 1 C ** Natenie przepywu waciwe: Ilo c.w.u., przy przecitnym wzrocie temperatury o 30 K, dostarczana przy 2 nastpujcych po sobie poborach przez 10 minut w odstpie 20 minut. *** Wydajno pocztkowa: Ilo c.w.u. przy poborze przez 10 minut przy przecitnym wzrocie temperatury 30 K.. Warunki zasilania: Temperatura wody kotowej przy 10 C. 8 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

9 5 Tabliczka znamionowa Tabliczk znamionow naley umieci w trakcie instalowania kota. Tabliczka znamionowa jest oznaczeniem produktu i podaje przede wszystkim: - Data produkcji: XX (Rok) - XX (Tydzie). - Numer seryjny. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 9

10 6 Gówne wymiary 6.1 Wymiary kota i podgrzewacza c.w.u. GT 120 GT 1200 GT 123 GT 1203/160 GT 124 GT 1204/160 GT 125 GT 1205/160 GT 1205/250 GT 126 GT 1206/160 GT 1206/250 GTU 123 GTU 1203/160 GTU 124 GTU 1204/160 GTU 125 GTU 1205/160 GTU 1205/250 A B C Ø D E F GTU 126 GTU 1206/ GT 120/ GTU 120/ /11/ A

11 GTU 120 GTU Zasilanie c.o. R 1 1/4 (GT - GTU 120) G 1 (GT - GTU 1200) 2. Powrót z c.o. R 1 1/4 (GT - GTU 120) G 1 (GT - GTU 1200) 3. Kurek napeniania/opróniania (podczenie wa o rednicy wewntrznej 14 mm) 4. Króciec spalin ø D 5. Wypyw c.w.u. - G 1 6. Wlot wody zimnej - G 1 7. Powrót cyrkulacji - G 3/ otwory 4xM8 na rednicy 150 i 4 otwory na rednicy nadwymiarowej Otwór Ø Moliwo poszerzenia do Ø 130 R = Gwint zewntrzny G = Zewntrzny gwint cylindryczny, uszczelka paska (1) Regulowane nóki: Minimalna wysoko 25. zakres regulacji od 25 do 40 mm (2) Regulowane nóki: Minimalna wysoko 35. zakres regulacji od 35 do 40 mm (3) Regulowane nóki: Nóki wkrcane z oporem przy 18 mm. zakres regulacji od 18 do 40 mm 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

12 6.2 Wymiary dla ustawienia kota Wokó kota naley pozostawi odpowiedni ilo miejsca aby zapewni do niego swobodny dostp. Zalecane minimalne wymiary (w mm): GT 120 GTU 120 Kocio A (mm) GT GT GT GT Kocio A (mm) GTU GTU GTU GTU GT 1200 GTU 1200 Kocio L (mm) GT 1203/ GT 1204/ GT 1205/ GT 1206/ GT 1205/ GT 1206/ Kocio L (mm) GTU 1203/ GTU 1204/ GTU 1205/ GTU 1205/ GTU 1206/ GT 120/ GTU 120/ /11/ A

13 7 Wentylacja Dolne otwory nawiewne umieci tak w stosunku do górnych otworów wywiewnych, aeby obieg powietrza obj ca kotowni. Nie wolno zatyka (nawet czciowo) wlotów powietrza w pomieszczeniu. 7.1 Praca przy spalaniu oleju opaowego Minimalne przekroje oraz pooenie otworów nawiewno-wywiewnych naley przyj zgodnie obowizujacymi przepisami. Kocio ustawiony w budynku wielorodzinnym (instalacje o mocy poniej 70 kw)(nie dotyczy Polski) Doprowadzenie wieego powietrza: - Wlot musi znajdowa si u dou pomieszczenia, - Minimalny przekrój otworów musi wynosi 0.03 dm2 na kady kw mocy i minimum 2.5 dm2. Odprowadzenie powietrza zuytego: - Otwory wylotowe musz znajdowa si u góry pomieszczenia, - Kocówka wylotu musi by wyprowadzona ponad dach (z wyjtkiem urzdze o podobnym dziaaniu, które nie zagraaj rodowisku), - Naley zapewni minimalny przekrój otworów (odpowiednio 2/3 otworu nawiewnego i minimum 2.5 dm2). Kocio ustawiony w budynku jednorodzinnym (nie dotyczy Polski) W poblie kota naley dostarczy dostateczn ilo powietrza do spalania. Otwory nawiewne musz mie minimalny przekrój 0.5 dm2. U góry pomieszczenia naley przewidzie otwory odprowadzajce zuyte powetrze, zapewniajce wystarczajc wentylacj. Budynki uytku publicznego Budynki nowe: patrz dyrektywa z 25 czerwca 1980 (instalacje o mocy ponad 20 kw i do 70 kw. Budynki istniejce: patrz dyrektywa z 25 czerwca 1980 (instalacje o mocy poniej 70 kw)(nie dotyczy Polski). 7.2 Praca przy spalaniu gazu (GT 120 z gazowym palnikiem nadmuchowym) Polska: Instalacja nawiewna-wywiewna, obowizkowa w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest kocio musi by zgodna z norm PN-B (Belgia):Powierzcznia przekroju otworów wentylacyjnych, obowizkowych w pomieszczeniu zainstalowania kota, musi by zgodna z norm NBN D Niemcy: instalacja nawiewna-wywiewna, obowizkowa w pomieszczeniach, w których znajduje si kocio, musi by zgodna z norm VDI 2050 ark. 1 i innymi obowizujcymi zarzdzeniami lokalnymi. Inne kraje: Instalacja nawiewno-wywiewna, obowizkowa w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest kocio, musi by zgodna z normami obowizujcymi w danym kraju. Uwaga: W celu uniknicia uszkodzenia kota, nie naley dopuci do zanieczyszczenia powietrza do spalania przez cholorowcoalkany, które s szczególnie korozyjne. Zwizki te znajduj si, na przykad, w opakowaniach aerozolowych, farbach, rozpuszczalnikach, produktach do czyszczenia, proszkach, detergentach, klejach, solach do odnieania, itd... W zwizku z tym: - Unika zasysania powietrza pochodzcego z pomieszcze, w których uywa si tych produktów : salonów fryzjerskich, pralni, pomieszcze przemysowych (rozpuszczalniki), chodni (ryzyko wycieku chodziwa), itd - Nie przechowywa tych produktów w pobliu kota. W razie korozji kota i/lub jego czci przez zwizki chlorowane i/lub fluorowane, gwarancja nie bdzie honorowana. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

14 Instalowanie 1 Monta Patrz: Instrukcja instalowania kota. 2 Podczenie hydrauliczne Instalacja musi by wykonana wedug obowizujcych przepisów, zgodnie z zasadami techniki i zaleceniami znajdujcymi si w tej instrukcji. 2.1 Wane zalecenia dla podczenia obiegu grzewczego Midzy kotem a zaworem bezpieczestwa nie moe najdowac si adne urzdzenie, które mogoby cakowicie lub czciowo blokowa przepyw. Instalacje grzewcze musz by projektowane i wykonywane w sposób, który zapobiegnie powrotowi z przewodu grzewczego wody oraz produków, które si w nim znajduj, do sieci wody uytkowej. Dla GT 1200 i GTU 1200: Przed podczeniem do instalacji c.o. naley wykona monta i podczenia midzy kotem i podgrzewaczem c.w.u.. Patrz: Instrukcja instalowania kota. Przed podczeniem kota grzewczego i wymiennika ciepa podgrzewacza c.w.u. naley bezwgldnie przepuka przewód zasilajcy, aby unikn uszkodze elementów instalacji (zawór bezpieczestwa, pompa lub przepustnica), spowodowanych przez opiki metalu. Nie dotyczy Polski. 2.2 Podczenie hydrauliczne obiegu wody uytkowej Patrz: Instrukcja podgrzewacza c.w.u.. 14 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

15 2.3 Przykady zastosowania Ponisze schematy przedstawiaj przykady zastosowa. Moliwe s inne konfiguracje podcze. Legenda do schematów Wyposaenie dodatkowe 1 Zasilanie c.o. 2 Powrót z c.o. 3 Zawór bezpieczestwa 3 bar 4 Manometr 7 Automatyczny odpowietrznik 9 Zawór 10 3-drogowy zawór mieszajcy 11 Pompa grzewcza 16 Naczynie wzbiorcze 17 Zawór spustowy 18 Napenianie instalacji grzewczej 21 Czujnik temperatury zewntrznej brak czujnika w konsoli sterowniczej B standardowo doatarczany z konsol E standardowo doatarczany z konsol D 22 Czujnik kota regulacji 23 Czujnik zasilania obiegu mieszaczowego 24 Wlot wymiennika - obieg kotowy 25 Wylot wymiennika - obieg kotowy 26 Pompa adujca podgrzewacz 27 Zawór zwrotny 28 Wlot wody zimnej 29 Zawór redukcyjny 30 Wyregulowana i zaplombowana grupa bezpieczestwa dla 7 bar 31 Pojemnociowy stojcy podgrzewacz c.w.u. 32 Pompa cyrkulacyjna wody pitnej(z zegarem sterujcym) 33 Czujnik tempretaury ciepej wody pitnej (wyposaenie dodatkowe) 44 Czujnik temperatury 65 C z rcznym odblokowaniem przy ogrzewaniu podogowym (Francja: DTU 65.8, NF P ) 50 Wycznik 51 Zawór termostatyczny 52 Zawór upustowy (z wyposaeniem opcjonalnym EA 61 i EA 63) 65 Obieg niskotemperaturowy (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) 75 Pompa obiegowa, przeznaczona do kontaktu z wod pitn EA 47 Zestaw bezpieczestwa hydraulicznego EA 59 Kolektor dla 2 obiegów EA 60 Kolektor dla 3 obiegów EA 61 Modu hydrauliczny dla obiegu kotowego z 3-stopniow pomp obiegow EA 63 Modu hydrauliczny dla 1 obiegu mieszaczowego z 3- stopniow pomp obiegow EA 65 Modu hydrauliczny dla 1 obiegu mieszaczowego z pomp obiegow sterowan elektronicznie EA 67 Modu hydrauliczny dla 1 obiegu kotowego z pomp obiegow sterowan elektronicznie EA 102Zestaw bezpieczestwa hydraulicznego 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

16 Instalacja z 1 bezporednim obiegiem grzejnikowym (bez zaworu mieszajcego) Instalacje tego typu mog by sterowane przy pomocy konsoli sterowniczej B (Basis), E (Easymatic), ER (Easyradio) lub D (Diematic 3). Konsola sterownicza B moe seryjnie sterowa drugi obieg bezporedni (termostaty pokojowe dostpne s jako wyposaenie dodatkowe). 16 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

17 Instalacja z 1 bezporednim obiegiem grzewczym (grzejnikowy) i 1 obiegiem grzewczym mieszaczowym (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) Instalacja tego typu musi by sterowana przez konsol Diematic 3 z wyposaeniem dodatkowym "Karta + czujnik dla 1 obiegu mieszaczowego" (Pakiet FM 48) Instalacja tego typu moe by równie sterowana bez wyposaenia dodatkowego wycznie przez konsol E1 (EASYMATIC 1). Obiegu A moe nie by. A B Oryginalna konsola sterownicza 1 karta z czujnikiem zasilania FM 48 (wyposaenie dodatkowe) 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

18 Instalacja z 1 obiegiem grzewczym basenu i 1 obiegiem grzewczym mieszaczowym (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) Ten typ instalacji musi by sterowany przez konsol Diematic 3 w zestawieniu z dwoma opcjonalnymi elementami wyposaenia dodatkowego "Czujnik podgrzewacza" (pakiet AD 212) i "Karta + czujnik dla 1 obiegu mieszaczowego (Pakiet FM 48) Oryginalna konsola sterownicza Czujnik podgrzewacza c.w.u. AD karta z czujnikiem zasilania FM 48 (wyposaenie dodatkowe) Czujnik podgrzewacza c.w.u. AD GT 120/ GTU 120/ /11/ A

19 Instalacja z 1 bezporednim obiegiem grzewczym (grzejnikowy) i 2 obiegami grzewczymi mieszaczowymi (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) Ten typ instalacji musi by sterowany przez konsol Diematic 3 z wyposaeniem dodatkowym "Karta + czujnik dla 1 obiegu mieszaczowego" (pakiet FM 48) i wyposaeniem dodatkowym "Czujnik podgrzewacza c.w.u." (pakiet AD 212) Oryginalna konsola sterownicza 2 karty z czujnikiem zasilania FM 48 Czujnik podgrzewacza c.w.u. AD /11/ A GT 120/ GTU 120/

20 3 Podczenie do komina Podczenia musz by wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami. Dziki zwikszonej mocy nowoczesnych kotów grzewczych i ich zastosowaniu w szczególnych warunkach, moliwym dziki ewolucji technologii (np. praca modulowana w niskiej temperaturze) uzyskuje si bardzo nisk temperatur spalin.. Std: - Aby unikn ryzyka uszkodzenia komina, stosowa przewody, umoliwiajce odprowadzenie kondensatu, który moe powsta w tym trybie pracy. - Zainstalowa trójnik odprowadzajcy kondensat w podstawie komina. - Zainstalowa regulator cigu (zalecane). 3.1 Wymiarowanie przewodu spalinowego W poniszej tabeli podano dla kadej wersji kota minimalne wymiary komina, jakie naley uwzgldni, aby zapewni odpowiedni cig na dyszach. Typ kota Moc Wymagany cig kominowy (1) Natenie przepywu spalin (1) (2) (12% CO 2 przy oleju opaowym) Temperatura spalin (1) (2) (12% CO 2 przy oleju opaowym) Komin: Zalecane minimalne wymiary Minimal na rednica kw Pa * kg/s C mm m < < < < Wysoko * 1 Pa = 0.01 mbar (1): Przy maksymalnej mocy kota (2): Temperatura kota: 80 C (Temperatura otoczenia: 20 C) 3.2 Podczenie do przewodów spalinowych Urzdzenie musi by podczone wedug obowizujcych przepisów, szczelnym przewodem z materiau odpornego na gorce spaliny i ewentualne kwany kondensat. Poczenie midzy kotem a kominem powinno by tej samej rednicy co odprowadzenie spalin kota, bezporednie i jak najkrótsze. Typ kota Wymiar F Króciec spalin G 123/ Ø / Ø / Ø / Ø GT 120/ GTU 120/ /11/ A

21 4 Podczenie palnika 4.1 Wymiary dla zamocowania palnika B = Otwór Ø 110, Moliwo poszerzenia do Ø 130. C = 4 x M8 na rednicy Ø 150, 4 otwory na rednicy Ø Pozycjonowanie palnika Kratka ochronna gowicy palnika (A) musi wystawa ponad izolacj drzwiczek. Patrz szkic poniej. Dla palników De Dietrich: - Kocio GT 120 i GT 1200: Woy palnik do oporu. - Kocio GTU 120 i GTU 1200: Palnik jest dostarczany zamontowany w prawidowym pooeniu. Mona stosowa nastpujce paliwa: - Olej opaowy EL wedug normy DIN cz 1 Mog by stosowane tylko palniki rozpylajce olej sprawdzone wedug wzorów konstrukcyjnych normy EN267 / DIN Wszystkie gazy palne wedug EN 437 lub DIN DVGW - arkusz roboczy G260/1 Stosowa tylko palniki nadmuchowe, które s skontrolowane pod wzgldem typu wraz ze swoimi urzdzeniami sterujcymi wedug EN676 / DIN4788 i posiadaj numer rejestru DIN-DVGW. Moc spalania musi by dopasowana do znamionowej mocy cieplnej kota. 4.3 Podczenie, nastawa, uruchomienie i konserwacja Patrz: Instrukcja palnika. 5 Podczenia elektryczne Patrz: Instrukcja konsoli sterowniczej. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

22 6 Napenienie instalacji wod Obiegi grzewcze Wymiana podgrzewacza c.w.u Instalacj naley napenia powoli w najniszym jej punkcie: - Albo przez zawór napeniajco-spustowy (patrz rysunek poniej). W tym wypadku, po napenieniu naley koniecznie zdj w napeniajcy (rednica wewntrzna 14 mm). - Albo przez zamontowany przez instalatora zawór napeniajcy (patrz poz. 50 w przykadzie instalacji na nastpnych stronach). Odpowietrzenie instalacji wykonuje si poprzez jeden lub wicej odpowietrzników znajdujcych si w górnej czci instalacji. Zamkn odpowietrznik, gdy zacznie wypywa woda. Przeprowadzi prób szczelnoci wszystkich miejsc pocze w instalacji. W celu prawidowego odpowietrzenia podgrzewacza c.w.u naley wykona nastpujce czynnoci: Odkrci korek automatycznego odpowietrznika. Zawór zwrotny klapowy ustawi w pooenie "Otwarte" (O). Po pomylnym uruchomieniu kota element ten umieci z powrotem w pooeniu wyjciowym. Sprawdzi prawidowe dziaanie armatury zabezpieczajcej. 7 Uruchomienie Patrz: - Instrukcja konsoli sterowniczej - Instrukcja palnika - Instrukcja podgrzewacza c.w.u. (GT 1200, GTU 1200). Napenianie, odpowietrzania i kontrol szczelnoci obiegu c.w.u. (ewent.) i grzewczego naley przeprowadza zgodnie z instrukcj obsugi podgrzewacza c.w.u. i kota. 22 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C Urządzenie neutralizujące Polski 24/08/05 Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia neutralizującego z pompą kondensatu dla urządzeń odzyskujących ciepło ze spalin RCI 300 - RCI 400 RCI

Bardziej szczegółowo

GTU C 1200 V. Olejowy kocio kondensacyjny. Instrukcja instalowania. Polski 09/05/06

GTU C 1200 V. Olejowy kocio kondensacyjny. Instrukcja instalowania. Polski 09/05/06 GTU C 1200 V Olejowy kocio kondensacyjny Polski 09/05/06 Instrukcja instalowania Spis treci Zakres dostawy..............................................................................3 Monta - GTU C 1200

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300009224-001-E

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300009224-001-E PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300009224-001-E . Deklaracja zgodności CE C002209-A 2 GT 220 - GT 2200 22/01/09-300009224-001-E Spis treści.

Bardziej szczegółowo

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi POLSKI PL Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi Instrukcja instalowania, uruchomienia i konserwacji 1/09/06 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja instalowania i konserwacji A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja instalowania i konserwacji A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja instalowania i konserwacji 300010838-001-A . Deklaracja zgodności CE Producent Dystrybutor DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. 57 rue de la gare F-67580

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

>> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność

>> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność Wiszący kocioł gazowy kondensacyjny MCR /II EASYLIFE Najlepsza inwestycja w kondensację >> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

ecodens Stojący gazowy kocioł kondensacyjny KONDENSACJA NIGDY NIE BYŁA TAK ŁATWO DOSTĘPNA

ecodens Stojący gazowy kocioł kondensacyjny KONDENSACJA NIGDY NIE BYŁA TAK ŁATWO DOSTĘPNA Stojący gazowy kocioł kondensacyjny Gwarantowana oszczędność energii Idealny dla powierzchni 100 m 2 Ciepła woda do woli KONDENSACJA NIGDY NIE BYŁA TAK ŁATWO DOSTĘPNA infolinia 801 080 881 infolinia Dostępny

Bardziej szczegółowo

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670 Inwestor: URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 Skawina, Rynek 1 Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 32-051 Wielkie Drogi, Jakowice 8 Działka nr 670 Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 ELIDENS Gazowy kocioł kondensacyjny DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 PL Instrukcja instalowania 300005990-001-E Spis treści 1 Używane symbole........................................................................3

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowo-olejowy GT 430. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300012880-001-C

Kocioł gazowo-olejowy GT 430. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300012880-001-C PL Kocioł gazowo-olejowy GT 430 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300012880-001-C Deklaracja zgodności CE Urządzenie jest zgodne z modelem typowym opisanym w deklaracji zgodności oraz wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu 7207 8500 2/2000 PL Dla pracowników serwisu Instrukcja serwisowa Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U02/U04 Prosimy o uwaýne przeczytanie przed rozpoczæciem konserwacji Wstæp Waýniejsze wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA

KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA 2 0 1 0 / 1 KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA TECHNIKA DOMOWA OFERTA SPECJALNA Oferta specjalna MCR /II KONDENSACYJNE

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y PROJEKTOWE. Gazowe, wisz ce kot y grzewcze PRO, PLUS, aquaplus 08/2006. Gazowe wisz ce kot y grzewcze VU/VUW turbomax PLUS i PRO

MATERIA Y PROJEKTOWE. Gazowe, wisz ce kot y grzewcze PRO, PLUS, aquaplus 08/2006. Gazowe wisz ce kot y grzewcze VU/VUW turbomax PLUS i PRO MATERIAY PROJEKTOWE Gazowe, wiszce koty grzewcze PRO, PLUS, aquaplus Gazowe wiszce koty grzewcze VU/VUW atmomax PLUS i PRO 08/2006 Gazowe wiszce koty grzewcze VU/VUW turbomax PLUS i PRO Gazowe wiszce koty

Bardziej szczegółowo

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7.

Nowość! VITODENS 200-W 7.2. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw. Vitodens 200-W 7. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kw Nowość! Vitodens 200-W Typ WB2C, instalacja wielokotłowa Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym

Bardziej szczegółowo

KoleKtor płaski C250V pl

KoleKtor płaski C250V pl KoleKtor płaski C250V pl Montaż na dachu skośnym 750244501 spis treści Zestawy montażowe 1.0 symbole i narzędzia pakiet Multi-Fit pakiet uniwersalny 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Bezpieczeństwo montażu

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B

Podgrzewacz buforowy PSB 750. Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B PL Podgrzewacz buforowy PSB 750 Instrukcja techniczna instalowania i obsługi Instrukcja obsługi 300018035-001-B . Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne........................................................................3

Bardziej szczegółowo

OLEJOWO-GAZOWE KOTŁY STOJĄCE

OLEJOWO-GAZOWE KOTŁY STOJĄCE OLEJOWO-GAZOWE KOTŁY STOJĄCE GT220 / Korpus żeliwny w czołach luzem 100 GT 220 / Korpus żeliwny zmontowany 101 Dedykowane palniki nadmuchowe 102 Wyposażenie, regulacja 102 GT 330 / Korpus żeliwny w czołach

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N SYSTEMY ZEWCZE KOTŁY GAZOWE Kocioł gazowy stojący DTG X...N Żeliwny kocioł członowy z jednostopniowym palnikiem atmosferycznym, zapłonem elektronicznym i jonizacyjną kontrolą płomienia; z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

<< www.dedietrich.pl >> Innovens. Technika kondensacyjna esencją innowacji. Ochrona środowiska i oszczędność energii

<< www.dedietrich.pl >> Innovens. Technika kondensacyjna esencją innowacji. Ochrona środowiska i oszczędność energii NAŚCIENNY GAZOW Y KOCIOŁ KONDENSACYJNY Innovens ADVANCE Technika kondensacyjna esencją innowacji > >> Ochrona środowiska i oszczędność energii >> >> Nowa inteligentna regulacja Komfort

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200 Instrukcja montażu 300009225-001-E . Spis treści Dostępne modele: GT 220 GT 2200 1 Zakres dostawy - Wszystkie kraje oprócz Szwajcarii...........................................3

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

4 KOTŁY EKOPAL RM 4.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW EKOPAL RM KOTŁY NA SŁOM, DREWNO I INN BIOMAS

4 KOTŁY EKOPAL RM 4.1 ZASTOSOWANIE KOTŁÓW EKOPAL RM KOTŁY NA SŁOM, DREWNO I INN BIOMAS 4 KOTŁY EKOPAL RM S to kocioł niskotemperaturowe (maksymalna temperatura wody wynosi 95 C), przeznaczony do pracy w układzie otwartym ze zbiornikiem akumulacyjnym gorcej wody dla sieci grzewczej. Kotły

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Kocioł KOSPEL EKCO.TM Kocioł KOSPEL EKCO.T Kocioł KOSPEL elektryczny, moc elektryczny, moc EKCO.MN2 elektryczny, moc 4-24 kw

Kocioł KOSPEL EKCO.TM Kocioł KOSPEL EKCO.T Kocioł KOSPEL elektryczny, moc elektryczny, moc EKCO.MN2 elektryczny, moc 4-24 kw Nazwa Kocioł KOSPEL EKCO.TM elektryczny, moc 30-48 kw Kocioł KOSPEL EKCO.T elektryczny, moc 30-48 kw Kocioł KOSPEL EKCO.MN2 elektryczny, moc 4-24 kw KOSPEL SA KOSPEL SA KOSPEL SA Rodzaj paliwa : elektryczne

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2011 /1. www.dedietrich.pl. Obowiązuje od 7.02.2011. Kotły Kondensacyjne. PomPy ciepła. instalacje solarne

CENNIK 2011 /1. www.dedietrich.pl. Obowiązuje od 7.02.2011. Kotły Kondensacyjne. PomPy ciepła. instalacje solarne CENNIK 2011 /1 Kotły Kondensacyjne PomPy ciepła Obowiązuje od 7.02.2011 instalacje solarne www.dedietrich.pl OFERTA SPECJALNA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE KONDENSACJA TECHNIKA DOMOWA OLEJOWE, STOJĄCE

Bardziej szczegółowo

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE TECHNIKA DOMOWA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE DTG X... N 46 DTG H X... N/MB, DTG S150 X... N/MB 46 DTG H X... N/RX, DTG S150 X... N/RX 47 Pozycje 47 Regulacja 47 Opis 47 ELITEC DTG 1300 Eco.NOx/V

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Stojący olejowy kocioł kondensacyjny GTU C 220. Instrukcja instalowania i konserwacji C A

Stojący olejowy kocioł kondensacyjny GTU C 220. Instrukcja instalowania i konserwacji C A PL Stojący olejowy kocioł kondensacyjny GTU C 220 C003828-A Instrukcja instalowania i konserwacji 300027703-001-02 Deklaracja zgodności CE Urządzenie jest zgodne z modelem typowym opisanym w deklaracji

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KOMERCYJNA. Gazowe, stojące kotły kondensacyjne. ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 104 C 230 ECO 106 C 330 ECO 108 C 630 ECO 109

TECHNIKA KOMERCYJNA. Gazowe, stojące kotły kondensacyjne. ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 104 C 230 ECO 106 C 330 ECO 108 C 630 ECO 109 TECHNIKA KOMERCYJNA KONDENSACJA ELIDENS DTG 10 Eco.NOx Plus 104 DTG 10 Eco.NOx Plus Regulacja... 104 Wytwarzanie cwu... 105 Wyposażenie dodatkowe... 99 C 20 ECO 106 C 20 ECO Regulacja... 106 Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

BSL 200...400 BESL 200...400

BSL 200...400 BESL 200...400 UNO PL Podgrzewacz solarny BSL 200...400 BESL 200...400 Instrukcja obsługi L000541-B 300028404-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.1.1 Symbole stosowane w instrukcji...4 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI GN1 - K Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4

Bardziej szczegółowo

MONTA U, U YTKOWANIA I KONSERWACJI KARTA GWARANCYJNA I WARUNKI GWARANCJI

MONTA U, U YTKOWANIA I KONSERWACJI KARTA GWARANCYJNA I WARUNKI GWARANCJI INSTRUKCJA Q HIT Q HIT PLUS Q PLUS Kot³y serii Q Heiztechnik MONTA U, U YTKOWANIA I KONSERWACJI KARTA GWARANCYJNA I WARUNKI GWARANCJI ZACHOWAÆ sp. z o.o 83-250 SKARSZEWY ul. Drogowców 7 tel./fax 058 560

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Dietrisol NEO. >> Darmowa energia >> Aktywna ochrona środowiska >> Komfort w kompletnym zestawie. << www.dedietrich.pl >> << www.dietrisol.

Dietrisol NEO. >> Darmowa energia >> Aktywna ochrona środowiska >> Komfort w kompletnym zestawie. << www.dedietrich.pl >> << www.dietrisol. System solarny w pakiecie Dietrisol NEO KOMFORT Komfort, który się opłaca, Solar dla komfortu z przyszłością >> Darmowa energia >> Aktywna ochrona środowiska >> Komfort w kompletnym zestawie Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

NOWE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY OD 8 DO 90 KW

NOWE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY OD 8 DO 90 KW NOWE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY OD 8 DO 90 KW Oszczędność energii, ochrona środowiska naturalnego, zapewnienie doskonałej wydajności nowa generacja kotłów kondensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE TECHNIKA KOMERCYJNA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE KONDENSACJA ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus 80 Regulacja 81 Wytwarzanie c.w.u. 81 Wyposażenie dodatkowe 81 C 230 ECO 82 Regulacja 83 Wyposażenie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH dla kotłów Kondensich KOMPRESSOR KO i Wandich FUTURA+ WA ver. 02.2012 Ceny wyrażone w PLN. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (ceny netto). Cennik

Bardziej szczegółowo

GAZOWE KOT Y NIEKONDENSACYJNE (Z PALNIKIEM MODULOWANYM)

GAZOWE KOT Y NIEKONDENSACYJNE (Z PALNIKIEM MODULOWANYM) GAZOWE KOT Y NIEKONDENSACYJNE (Z PALNIKIEM MODULOWANYM) GAZOWE KOT Y WISZĄCE, NIEKONDENSACYJNE SERIA pro VU/VUW atmotec pro (kot y jedno- i dwufunkcyjne) wersja kominowa...106 VUW turbotec pro (kot y dwufunkcyjne)

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wymiany kotłów w kotłowni gazowej dla potrzeb centralnego ogrzewania dla budynku biurowego KRUS w Tarnowie ul.

Projekt techniczny wymiany kotłów w kotłowni gazowej dla potrzeb centralnego ogrzewania dla budynku biurowego KRUS w Tarnowie ul. ZAWARTO OPRACOWANIA I. CZ OPISOWA 1. Zakres opracowania. 2. Zespół opracowujcy projekt. 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. Dane ogólne 3.2. Podstawa opracowania 3.3. Stan istniejcy 3.4. KOTŁOWNIA C.O. - TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

EcoCondens BBS 2,9-28 E

EcoCondens BBS 2,9-28 E 2,9-28 E Elementy obudowy kotła i palnika 27 25 26 28 5 20 26a 24 22 23 4 2 10 9 43 21 33 31 32 42 41 44 8 40 7 38 3 34 39 37 36 1 6 1 z 5 Orurowanie kotła 50 58 35 57 53 61 61 54 63 64 59 56 60 52 55

Bardziej szczegółowo