GT 120/ GTU 120/1200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GT 120/1200 - GTU 120/1200"

Transkrypt

1 GT 120/ GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE

2 Spis treci Informacje ogólne Przepisy dla Francji Przepisy dla innych krajów Opis Informacje ogólne Przegld typoszeregu Homologacje Dane techniczne Tabliczka znamionowa Gówne wymiary Wentylacja Instalowanie Monta Podczenie hydrauliczne Podczenie do komina Podczenie palnika Podczenia elektryczne Napenienie instalacji wod Uruchomienie Konserwacja Kontrola,czyszczenie i konserwacja Kocio Palnik Podgrzewacz ciepej wody uytkowej Wyczenie kota Czci zamienne - GT 120/ GTU 120/ Uywane symbole Uwaga niebezpieczestwo Ryzyko obrae ciaa i szkód rzeczowych. Naley bezwzgldnie przestrzega zalece odnonie bezpieczestwa osób i dóbr Wskazówka Przestrzega wskazówek aby utrzyma komfort cieplny Odnonik Odnonik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji 2 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

3 Deklaracja zgodnoci A.R. 8/1/ BE Producent Dystrybutor DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. 57 rue de la gare F MERTZWILLER +33 (0) (0) Patrz okadka instrukcji Niniejszym zawiadczamy, e typoszereg urzadze opisanych poniej jest zgodny z modelem typowym, opisanym w deklaracji zgodnoci CE, e jest on wyprodukowany i rozprowadzany zgodnie z wymaganiami poniszych norm, dyrektyw europejskich oraz dekretu królewskiego z dnia 8 stycznia 2004: Rodzaj produktu Modele Obowizujca norma Organ kontrolny Wartoci mierzone Data: 22 czerwiec 2004 Niskotemperaturowy stojcy kocio olejowy GT palnik M100S/N oraz GTU 120 ze zintegrowanym palnikiem olejowym kocio 3, 4, 5, 6-czonowy - 90/396/CEE Dyrektywa w sprawie urzdze gazowych Norma zwizana EN 267 ; EN /23/CEE Dyrektywa w sprawie niskich napi Norma zwizana EN Dyrektywa w sprawie kompatybilnoci elektromagnetycznej Normy zwizane : EN ; EN /42/CEE Dyrektywa odnonie sprawnoci Normy zwizane : EN ; EN 304 TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg: - Protokó nr K33/01 z dnia 09/04/ Protokó nr K32/01 z dnia 05/04/ Protokó nr K131/01 z dnia 01/02/2002 kocio 3-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 60 mg/kwh kocio 4-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 35 mg/kwh kocio 5-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 47 mg/kwh kocio 6-czonowy NOx: < 120 mg/kwh, CO: 21 mg/kwh Podpis Dyrektor techniczny M. Bertrand Schaff 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 3

4 Informacje ogólne Ustawienie i instalowanie musi by przeprowadzone przez uprawnionego instalatora. Prawidowa praca urzdzenia zaley od dokadnego przestrzegania niniejszej instrukcji. 1 Przepisy dla Francji Certyfikaty zgodnoci Dotyczy tylko kotów GT 120/1200, wyposaonych w gazowy palnik nadmuchowy: Z zastosowaniem artykuu 25 poprawionego rozporzdzenia z i artykuu 1 poprawionego rozporzdzenia z , instalator musi wyda zawiadczenia zgodnoci, zatwierdzone przez organy nadzoru budowlanego i bezpieczestwa instalacji gazowych: - odrbnych modeli (modeli 1, 2 lub 3) przy wykonaniu nowej instalacji gazowej, - "Modelu" 4, szczególnie po wymianie starego kota na nowy. Budynki mieszkalne Przepisy dotyczce instalowania i konserwacji(nie dotycz Polski): Instalowanie i konserwacja urzdzenia musz by wykonane przez autoryzowan firm instalatorsk zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami.: - Zmienione rozporzdzenie z 2 sierpnia 1977 (nie dotyczy Polski) Obowizujce przepisy techniczne i bezpieczestwa, które stosuje si dla instalacji do spalania gazu i skroplonych wglowodorów w budynkach mieszkalnych i ich pomieszczeniach dodatkowych. - Norma DTU P (nie dotycz Polski) Instalacje gazowe (wczeniej DTU nr 61-1-Instalacje gazowe - Kwiecie zacznik nr 1 Lipiec 1984). - Departamentalne przepisy sanitarne(nie dotycz Polski) Dla urzdze podczonych do sieci elektrycznej: - Norma NF C Elektryczne instalacje napiciowe - Przepisy. Budynki uytku publicznego (Przepisowe warunki instalacji) Instalacja i konserwacja urzdzenia musz by wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami, a szczególnie: Przepisami bezpieczestwa dla ochrony przeciwpoarowej i dróg ewakuacyjnych w budynkach uytku publicznego: Ogólne zalecenia(nie dotycz Polski): - Dla wszystkich urzdze: Artykuy GZ - Instalacje do spalania gazu i skroplonych wglowodorów. - Nastpnie, z zastosowaniem: artykuów CH - ogrzewanie, wentylacja, chodzenie, klimatyzacja i wytwarzanie pary i ciepej wody/ciepej wody uytkowej. przepisów szczególnych dla kadego typu budynków uytku publicznego (szpitale, sklepy,itd...). 2 Przepisy dla innych krajów Instalacja i konserwacja kota musz by wykonywane przez autoryzowanego przez De Dietrich Technika Grzewcza instalatora zgodnie z obowizujcymi przepisami krajowymi. 4 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

5 Opis 1 Informacje ogólne Koty grzewcze typoszeregu GT 120 i GT 1200 s samodzielnymi kotami dwufunkcyjnymi, podczanymi do ukadu odprowadzania spalin, które musz by wyposaone w samodzielny palnik olejowy lub gazowy. Koty grzewcze typoszeregu GTU 120 i GTU 1200 s samodzielnymi kotami dwufunkcyjnymi, podczanymi do ukadu odprowadzania spalin, które musz by wyposaone w samodzielny nadmuchowy palnik olejowy. 2 Przegld typoszeregu Tylko ogrzewanie Kocio dostarczany bez palnika GT 120 B: Kocio grzewczy z elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GT 120 E: Kocio grzewczy z elektroniczn konsol sterownicz Easymatic poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako elementem zabudowanym. GT 120 E1: Kocio grzewczy z elektroniczn konsol sterownicz Easymatic 1 poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako elementem zabudowanym. GT 120 D: Kocio do wytwarzania ciepej wody z elektroniczn konsol sterownicz DIEMATIC 3. Kocio z palnikiem ustawionym fabrycznie na olej opaowy * GTU 120 B...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GTU 120 E...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 120 E1...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic 1, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 120 D...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym i elektroniczn konsol sterownicz DIEMATIC 3. Ogrzewanie i ciepa woda Kocio dostarczany bez palnika GT 1200 B: Kocio grzewczy z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GT 1200 E: Kocio grzewczy z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element GT 1200 E1: Kocio grzewczy z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic 1, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element GT 1200 D: Kocio grzewczy z upodgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz Diematic 3. Kocio z palnikiem ustawionym fabrycznie na olej opaowy * GTU 1200 B...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz Basis ze zintegrowan regulacj c.w.u. GTU 1200 E...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 1200 E1...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz z przenon konsol Easymatic 1, poczon przewodowo lub bezprzewodowo lub jako zabudowany element. GTU 1200 D...*: Kocio grzewczy z ustawionym fabrycznie palnikiem olejowym, z podgrzewaczem c.w.u. L 160 lub L 250 i elektroniczn konsol sterownicz DIEMATIC 3. GTU 120/ N: Kocio z palnikiem RAL. GTU 120/ S: Kocio z palnikiem BlmSchV. GTU 120/ RS: Kocio z palnikiem BlmSchV i podgrzewaczem oleju opaowego. * Kocio z palnikiem ustawionym fabrycznie na olej opaowy 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 5

6 3 Homologacje Nr identyfikacyjny CE: CE49BM3528 Kraj docelowy: Ninejszy produkt moe by sprzedawany w krajach czonkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Rumunii. Dyrektywa97/23/EC: Koty gazowe i olejowe o maksymalnej temperaturze roboczej 110 C, jak i podgrzewacze wody pitnej o maksymalnym cinieniu roboczym 10 bar podlegaj artykuowi 3.3 dyrektywy i dlatego nie potrzebuj oznaczenia CE dla potwierdzenia zgodnoci z dyrektyw 97/23/EG. Rozwój i produkcja kotów i podgrzewaczy wody pitnej De Dietrich wedug zasad techniki wymaganych w art. 3.3 dyrektywy 97/23/ EG s zapewnione dziki zgodnoci z dyrektywami 90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23 CEE i 89/336/CEE. 6 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

7 4 Dane techniczne Ponisze dane dotycz mocy znamionowej (najwysza warto zakresu mocy)- warto 2 dla oleju 12% i 9% dla gazu ziemnego. Temperatura zasilania: 80 C. Temperatura powrotu: 60 C. - Dopuszczalne cinienie robocze: 4 bar - Dopuszczalna temperatura robocza: 100 C / S - Zakres nastawy termostatu kota: C - Nastawa termostatu zabezpieczajcego: 110 C Typ kota / / / GT 1206/ / /250 Znamionowa moc cieplna kw Obcienie cieplne kw Nastawa fabryczna mocy GTU kw GTU M103CR-S M104CR-S lub M104CS M105CS M105CS M106CS M106CS Typ palnika GT M100RS M100RS (wyposaenie lub M100/1S M100/2S M100/2S M100/2S M100/2S dodatkowe) lub G100 G100 G100 G100 G100 G100 Iloc czonów eliwnych Ilo turbulatorów Pojemno wodna litry T = 10K mbar* Opór po stronie wodnej T = 15K mbar* T = 20K mbar* Opór po stronie spalin Pa* Podcinienie potrzebne na dyszy Pa* Temperatura spalin (1) C <180 <180 <190 <190 <190 <190 Natenie przepywu spalin olej opaowy kg/s gaz kg/s Pojemno po stronie spalinowej litry rednica mm Komora spalania Gboko mm Objto litry GT 120 kg Ciar netto GTU 120 kg GT 1200 kg GTU 1200 kg Pojemno podgrzewacza 1200 litry Pobór mocy (2)(4) 1200 kw Wydajno ciga (2) (4) l/godz Natenie przepywu waciwe ** (3) (4) T = 30K l/min Liczba znamionowa mocy N L N L Wydajno pocztkowa *** (3) (4) l/10 min Przy mocy maksymalnej - CO 2 (1) Dla II stopnia palnika (maksymalna moc kota) Temperatura kota: 80 C Temperatura otoczenia: 20 C (2) Temperatura zasilania: 80 C Temperatura ciepej wody: 45 C (3) Warto zadana c.w.u. = 60 C rednia temperatura ciepej wody uytkowej: 40 C Warto zadana dla kota: 80 C (4) Temperatura wody zimnej: 10 C Pompa w pozycji 3 * 1 mbar = 10 mm supa wody = 10 dapa = 100 Pa / 1 K = 1 C ** Natenie przepywu waciwe: Ilo c.w.u., przy przecitnym wzrocie temperatury o 30 K, dostarczana przy 2 nastpujcych po sobie poborach przez 10 minut w odstpie 20 minut. *** Wydajno pocztkowa: Ilo c.w.u. przy poborze przez 10 minut przy przecitnym wzrocie temperatury 30 K.. Warunki zasilania: Temperatura wody kotowej przy 10 C. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 7

8 4.2 GTU 120/ N Typ kota / / / GT 1206/ / /250 Znamionowa moc cieplna kw Obcienie cieplne kw Nastawa fabryczna mocy GTU kw GTU M103CN M104CN M105CN M105CN M106CN M106CN GT M100/1N M100/1N M100/2N M100/2N M100/2N M100/2N Typ palnika (wyposaenie lub G100 G100 G100 G100 G100 G100 dodatkowe) Iloc czonów eliwnych Ilo turbulatorów Pojemno wodna litry T = 10K mbar * Opór po stronie wodnej T = 15K mbar * T = 20K mbar * Opór po stronie spalin Pa * Podcinienie potrzebne na dyszy Pa * Temperatura spalin (1) C <180 <180 <190 <190 <190 <190 Natenie przepywu spalin olej opaowy kg/s gaz kg/s Pojemno po stronie spalinowej litry rednica mm Komora spalania Gboko mm Objto litry GT 120 kg Ciar netto GTU 120 kg GT 1200 kg GTU 1200 kg Pojemno podgrzewacza 1200 litry Pobór mocy (2)(4) 1200 kw Wydajno ciga (2) (4) l/godz Natenie przepywu waciwe ** (3) (4) T = 30K l/min Liczba znamionowa mocy N L N L Wydajno pocztkowa *** (3) (4) l/10 min Przy mocy maksymalnej - CO 2 (1) Dla II stopnia palnika (maksymalna moc kota) Temperatura kota: 80 C Temperatura otoczenia: 20 C (2) Temperatura zasilania: 80 C Temperatura ciepej wody: 45 C (3) Warto zadana c.w.u. = 60 C rednia temperatura ciepej wody uytkowej: 40 C Warto zadana dla kota: 80 C (4) Temperatura wody zimnej: 10 C Pompa w pozycji 3 * 1 mbar = 10 mm supa wody = 10 dapa = 100 Pa / 1 K = 1 C ** Natenie przepywu waciwe: Ilo c.w.u., przy przecitnym wzrocie temperatury o 30 K, dostarczana przy 2 nastpujcych po sobie poborach przez 10 minut w odstpie 20 minut. *** Wydajno pocztkowa: Ilo c.w.u. przy poborze przez 10 minut przy przecitnym wzrocie temperatury 30 K.. Warunki zasilania: Temperatura wody kotowej przy 10 C. 8 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

9 5 Tabliczka znamionowa Tabliczk znamionow naley umieci w trakcie instalowania kota. Tabliczka znamionowa jest oznaczeniem produktu i podaje przede wszystkim: - Data produkcji: XX (Rok) - XX (Tydzie). - Numer seryjny. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/1200 9

10 6 Gówne wymiary 6.1 Wymiary kota i podgrzewacza c.w.u. GT 120 GT 1200 GT 123 GT 1203/160 GT 124 GT 1204/160 GT 125 GT 1205/160 GT 1205/250 GT 126 GT 1206/160 GT 1206/250 GTU 123 GTU 1203/160 GTU 124 GTU 1204/160 GTU 125 GTU 1205/160 GTU 1205/250 A B C Ø D E F GTU 126 GTU 1206/ GT 120/ GTU 120/ /11/ A

11 GTU 120 GTU Zasilanie c.o. R 1 1/4 (GT - GTU 120) G 1 (GT - GTU 1200) 2. Powrót z c.o. R 1 1/4 (GT - GTU 120) G 1 (GT - GTU 1200) 3. Kurek napeniania/opróniania (podczenie wa o rednicy wewntrznej 14 mm) 4. Króciec spalin ø D 5. Wypyw c.w.u. - G 1 6. Wlot wody zimnej - G 1 7. Powrót cyrkulacji - G 3/ otwory 4xM8 na rednicy 150 i 4 otwory na rednicy nadwymiarowej Otwór Ø Moliwo poszerzenia do Ø 130 R = Gwint zewntrzny G = Zewntrzny gwint cylindryczny, uszczelka paska (1) Regulowane nóki: Minimalna wysoko 25. zakres regulacji od 25 do 40 mm (2) Regulowane nóki: Minimalna wysoko 35. zakres regulacji od 35 do 40 mm (3) Regulowane nóki: Nóki wkrcane z oporem przy 18 mm. zakres regulacji od 18 do 40 mm 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

12 6.2 Wymiary dla ustawienia kota Wokó kota naley pozostawi odpowiedni ilo miejsca aby zapewni do niego swobodny dostp. Zalecane minimalne wymiary (w mm): GT 120 GTU 120 Kocio A (mm) GT GT GT GT Kocio A (mm) GTU GTU GTU GTU GT 1200 GTU 1200 Kocio L (mm) GT 1203/ GT 1204/ GT 1205/ GT 1206/ GT 1205/ GT 1206/ Kocio L (mm) GTU 1203/ GTU 1204/ GTU 1205/ GTU 1205/ GTU 1206/ GT 120/ GTU 120/ /11/ A

13 7 Wentylacja Dolne otwory nawiewne umieci tak w stosunku do górnych otworów wywiewnych, aeby obieg powietrza obj ca kotowni. Nie wolno zatyka (nawet czciowo) wlotów powietrza w pomieszczeniu. 7.1 Praca przy spalaniu oleju opaowego Minimalne przekroje oraz pooenie otworów nawiewno-wywiewnych naley przyj zgodnie obowizujacymi przepisami. Kocio ustawiony w budynku wielorodzinnym (instalacje o mocy poniej 70 kw)(nie dotyczy Polski) Doprowadzenie wieego powietrza: - Wlot musi znajdowa si u dou pomieszczenia, - Minimalny przekrój otworów musi wynosi 0.03 dm2 na kady kw mocy i minimum 2.5 dm2. Odprowadzenie powietrza zuytego: - Otwory wylotowe musz znajdowa si u góry pomieszczenia, - Kocówka wylotu musi by wyprowadzona ponad dach (z wyjtkiem urzdze o podobnym dziaaniu, które nie zagraaj rodowisku), - Naley zapewni minimalny przekrój otworów (odpowiednio 2/3 otworu nawiewnego i minimum 2.5 dm2). Kocio ustawiony w budynku jednorodzinnym (nie dotyczy Polski) W poblie kota naley dostarczy dostateczn ilo powietrza do spalania. Otwory nawiewne musz mie minimalny przekrój 0.5 dm2. U góry pomieszczenia naley przewidzie otwory odprowadzajce zuyte powetrze, zapewniajce wystarczajc wentylacj. Budynki uytku publicznego Budynki nowe: patrz dyrektywa z 25 czerwca 1980 (instalacje o mocy ponad 20 kw i do 70 kw. Budynki istniejce: patrz dyrektywa z 25 czerwca 1980 (instalacje o mocy poniej 70 kw)(nie dotyczy Polski). 7.2 Praca przy spalaniu gazu (GT 120 z gazowym palnikiem nadmuchowym) Polska: Instalacja nawiewna-wywiewna, obowizkowa w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest kocio musi by zgodna z norm PN-B (Belgia):Powierzcznia przekroju otworów wentylacyjnych, obowizkowych w pomieszczeniu zainstalowania kota, musi by zgodna z norm NBN D Niemcy: instalacja nawiewna-wywiewna, obowizkowa w pomieszczeniach, w których znajduje si kocio, musi by zgodna z norm VDI 2050 ark. 1 i innymi obowizujcymi zarzdzeniami lokalnymi. Inne kraje: Instalacja nawiewno-wywiewna, obowizkowa w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest kocio, musi by zgodna z normami obowizujcymi w danym kraju. Uwaga: W celu uniknicia uszkodzenia kota, nie naley dopuci do zanieczyszczenia powietrza do spalania przez cholorowcoalkany, które s szczególnie korozyjne. Zwizki te znajduj si, na przykad, w opakowaniach aerozolowych, farbach, rozpuszczalnikach, produktach do czyszczenia, proszkach, detergentach, klejach, solach do odnieania, itd... W zwizku z tym: - Unika zasysania powietrza pochodzcego z pomieszcze, w których uywa si tych produktów : salonów fryzjerskich, pralni, pomieszcze przemysowych (rozpuszczalniki), chodni (ryzyko wycieku chodziwa), itd - Nie przechowywa tych produktów w pobliu kota. W razie korozji kota i/lub jego czci przez zwizki chlorowane i/lub fluorowane, gwarancja nie bdzie honorowana. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

14 Instalowanie 1 Monta Patrz: Instrukcja instalowania kota. 2 Podczenie hydrauliczne Instalacja musi by wykonana wedug obowizujcych przepisów, zgodnie z zasadami techniki i zaleceniami znajdujcymi si w tej instrukcji. 2.1 Wane zalecenia dla podczenia obiegu grzewczego Midzy kotem a zaworem bezpieczestwa nie moe najdowac si adne urzdzenie, które mogoby cakowicie lub czciowo blokowa przepyw. Instalacje grzewcze musz by projektowane i wykonywane w sposób, który zapobiegnie powrotowi z przewodu grzewczego wody oraz produków, które si w nim znajduj, do sieci wody uytkowej. Dla GT 1200 i GTU 1200: Przed podczeniem do instalacji c.o. naley wykona monta i podczenia midzy kotem i podgrzewaczem c.w.u.. Patrz: Instrukcja instalowania kota. Przed podczeniem kota grzewczego i wymiennika ciepa podgrzewacza c.w.u. naley bezwgldnie przepuka przewód zasilajcy, aby unikn uszkodze elementów instalacji (zawór bezpieczestwa, pompa lub przepustnica), spowodowanych przez opiki metalu. Nie dotyczy Polski. 2.2 Podczenie hydrauliczne obiegu wody uytkowej Patrz: Instrukcja podgrzewacza c.w.u.. 14 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

15 2.3 Przykady zastosowania Ponisze schematy przedstawiaj przykady zastosowa. Moliwe s inne konfiguracje podcze. Legenda do schematów Wyposaenie dodatkowe 1 Zasilanie c.o. 2 Powrót z c.o. 3 Zawór bezpieczestwa 3 bar 4 Manometr 7 Automatyczny odpowietrznik 9 Zawór 10 3-drogowy zawór mieszajcy 11 Pompa grzewcza 16 Naczynie wzbiorcze 17 Zawór spustowy 18 Napenianie instalacji grzewczej 21 Czujnik temperatury zewntrznej brak czujnika w konsoli sterowniczej B standardowo doatarczany z konsol E standardowo doatarczany z konsol D 22 Czujnik kota regulacji 23 Czujnik zasilania obiegu mieszaczowego 24 Wlot wymiennika - obieg kotowy 25 Wylot wymiennika - obieg kotowy 26 Pompa adujca podgrzewacz 27 Zawór zwrotny 28 Wlot wody zimnej 29 Zawór redukcyjny 30 Wyregulowana i zaplombowana grupa bezpieczestwa dla 7 bar 31 Pojemnociowy stojcy podgrzewacz c.w.u. 32 Pompa cyrkulacyjna wody pitnej(z zegarem sterujcym) 33 Czujnik tempretaury ciepej wody pitnej (wyposaenie dodatkowe) 44 Czujnik temperatury 65 C z rcznym odblokowaniem przy ogrzewaniu podogowym (Francja: DTU 65.8, NF P ) 50 Wycznik 51 Zawór termostatyczny 52 Zawór upustowy (z wyposaeniem opcjonalnym EA 61 i EA 63) 65 Obieg niskotemperaturowy (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) 75 Pompa obiegowa, przeznaczona do kontaktu z wod pitn EA 47 Zestaw bezpieczestwa hydraulicznego EA 59 Kolektor dla 2 obiegów EA 60 Kolektor dla 3 obiegów EA 61 Modu hydrauliczny dla obiegu kotowego z 3-stopniow pomp obiegow EA 63 Modu hydrauliczny dla 1 obiegu mieszaczowego z 3- stopniow pomp obiegow EA 65 Modu hydrauliczny dla 1 obiegu mieszaczowego z pomp obiegow sterowan elektronicznie EA 67 Modu hydrauliczny dla 1 obiegu kotowego z pomp obiegow sterowan elektronicznie EA 102Zestaw bezpieczestwa hydraulicznego 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

16 Instalacja z 1 bezporednim obiegiem grzejnikowym (bez zaworu mieszajcego) Instalacje tego typu mog by sterowane przy pomocy konsoli sterowniczej B (Basis), E (Easymatic), ER (Easyradio) lub D (Diematic 3). Konsola sterownicza B moe seryjnie sterowa drugi obieg bezporedni (termostaty pokojowe dostpne s jako wyposaenie dodatkowe). 16 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

17 Instalacja z 1 bezporednim obiegiem grzewczym (grzejnikowy) i 1 obiegiem grzewczym mieszaczowym (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) Instalacja tego typu musi by sterowana przez konsol Diematic 3 z wyposaeniem dodatkowym "Karta + czujnik dla 1 obiegu mieszaczowego" (Pakiet FM 48) Instalacja tego typu moe by równie sterowana bez wyposaenia dodatkowego wycznie przez konsol E1 (EASYMATIC 1). Obiegu A moe nie by. A B Oryginalna konsola sterownicza 1 karta z czujnikiem zasilania FM 48 (wyposaenie dodatkowe) 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

18 Instalacja z 1 obiegiem grzewczym basenu i 1 obiegiem grzewczym mieszaczowym (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) Ten typ instalacji musi by sterowany przez konsol Diematic 3 w zestawieniu z dwoma opcjonalnymi elementami wyposaenia dodatkowego "Czujnik podgrzewacza" (pakiet AD 212) i "Karta + czujnik dla 1 obiegu mieszaczowego (Pakiet FM 48) Oryginalna konsola sterownicza Czujnik podgrzewacza c.w.u. AD karta z czujnikiem zasilania FM 48 (wyposaenie dodatkowe) Czujnik podgrzewacza c.w.u. AD GT 120/ GTU 120/ /11/ A

19 Instalacja z 1 bezporednim obiegiem grzewczym (grzejnikowy) i 2 obiegami grzewczymi mieszaczowymi (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) (grzejnikowy lub ogrzewanie podogowe) Ten typ instalacji musi by sterowany przez konsol Diematic 3 z wyposaeniem dodatkowym "Karta + czujnik dla 1 obiegu mieszaczowego" (pakiet FM 48) i wyposaeniem dodatkowym "Czujnik podgrzewacza c.w.u." (pakiet AD 212) Oryginalna konsola sterownicza 2 karty z czujnikiem zasilania FM 48 Czujnik podgrzewacza c.w.u. AD /11/ A GT 120/ GTU 120/

20 3 Podczenie do komina Podczenia musz by wykonane zgodnie z obowizujcymi przepisami i normami. Dziki zwikszonej mocy nowoczesnych kotów grzewczych i ich zastosowaniu w szczególnych warunkach, moliwym dziki ewolucji technologii (np. praca modulowana w niskiej temperaturze) uzyskuje si bardzo nisk temperatur spalin.. Std: - Aby unikn ryzyka uszkodzenia komina, stosowa przewody, umoliwiajce odprowadzenie kondensatu, który moe powsta w tym trybie pracy. - Zainstalowa trójnik odprowadzajcy kondensat w podstawie komina. - Zainstalowa regulator cigu (zalecane). 3.1 Wymiarowanie przewodu spalinowego W poniszej tabeli podano dla kadej wersji kota minimalne wymiary komina, jakie naley uwzgldni, aby zapewni odpowiedni cig na dyszach. Typ kota Moc Wymagany cig kominowy (1) Natenie przepywu spalin (1) (2) (12% CO 2 przy oleju opaowym) Temperatura spalin (1) (2) (12% CO 2 przy oleju opaowym) Komin: Zalecane minimalne wymiary Minimal na rednica kw Pa * kg/s C mm m < < < < Wysoko * 1 Pa = 0.01 mbar (1): Przy maksymalnej mocy kota (2): Temperatura kota: 80 C (Temperatura otoczenia: 20 C) 3.2 Podczenie do przewodów spalinowych Urzdzenie musi by podczone wedug obowizujcych przepisów, szczelnym przewodem z materiau odpornego na gorce spaliny i ewentualne kwany kondensat. Poczenie midzy kotem a kominem powinno by tej samej rednicy co odprowadzenie spalin kota, bezporednie i jak najkrótsze. Typ kota Wymiar F Króciec spalin G 123/ Ø / Ø / Ø / Ø GT 120/ GTU 120/ /11/ A

21 4 Podczenie palnika 4.1 Wymiary dla zamocowania palnika B = Otwór Ø 110, Moliwo poszerzenia do Ø 130. C = 4 x M8 na rednicy Ø 150, 4 otwory na rednicy Ø Pozycjonowanie palnika Kratka ochronna gowicy palnika (A) musi wystawa ponad izolacj drzwiczek. Patrz szkic poniej. Dla palników De Dietrich: - Kocio GT 120 i GT 1200: Woy palnik do oporu. - Kocio GTU 120 i GTU 1200: Palnik jest dostarczany zamontowany w prawidowym pooeniu. Mona stosowa nastpujce paliwa: - Olej opaowy EL wedug normy DIN cz 1 Mog by stosowane tylko palniki rozpylajce olej sprawdzone wedug wzorów konstrukcyjnych normy EN267 / DIN Wszystkie gazy palne wedug EN 437 lub DIN DVGW - arkusz roboczy G260/1 Stosowa tylko palniki nadmuchowe, które s skontrolowane pod wzgldem typu wraz ze swoimi urzdzeniami sterujcymi wedug EN676 / DIN4788 i posiadaj numer rejestru DIN-DVGW. Moc spalania musi by dopasowana do znamionowej mocy cieplnej kota. 4.3 Podczenie, nastawa, uruchomienie i konserwacja Patrz: Instrukcja palnika. 5 Podczenia elektryczne Patrz: Instrukcja konsoli sterowniczej. 02/11/ A GT 120/ GTU 120/

22 6 Napenienie instalacji wod Obiegi grzewcze Wymiana podgrzewacza c.w.u Instalacj naley napenia powoli w najniszym jej punkcie: - Albo przez zawór napeniajco-spustowy (patrz rysunek poniej). W tym wypadku, po napenieniu naley koniecznie zdj w napeniajcy (rednica wewntrzna 14 mm). - Albo przez zamontowany przez instalatora zawór napeniajcy (patrz poz. 50 w przykadzie instalacji na nastpnych stronach). Odpowietrzenie instalacji wykonuje si poprzez jeden lub wicej odpowietrzników znajdujcych si w górnej czci instalacji. Zamkn odpowietrznik, gdy zacznie wypywa woda. Przeprowadzi prób szczelnoci wszystkich miejsc pocze w instalacji. W celu prawidowego odpowietrzenia podgrzewacza c.w.u naley wykona nastpujce czynnoci: Odkrci korek automatycznego odpowietrznika. Zawór zwrotny klapowy ustawi w pooenie "Otwarte" (O). Po pomylnym uruchomieniu kota element ten umieci z powrotem w pooeniu wyjciowym. Sprawdzi prawidowe dziaanie armatury zabezpieczajcej. 7 Uruchomienie Patrz: - Instrukcja konsoli sterowniczej - Instrukcja palnika - Instrukcja podgrzewacza c.w.u. (GT 1200, GTU 1200). Napenianie, odpowietrzania i kontrol szczelnoci obiegu c.w.u. (ewent.) i grzewczego naley przeprowadza zgodnie z instrukcj obsugi podgrzewacza c.w.u. i kota. 22 GT 120/ GTU 120/ /11/ A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A 2 065 337-Ed. 01 / 2006-05-Wilo Fig.1: 11 24 Typ a b c d T S 40/10 T S 40/10A T S 40/14 T S 40/14A 407 273 245 1½ " 13 k g 424 290 245 1½ " 15 k g Fig.2a:

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo