kultura MyKulturalni biżuteria Cardano fast food SzalonyPepe stolarka Nadolany księgarnia Uczniowska zespół muzyczny Hula-Gula klub piłkarski ULKS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kultura MyKulturalni biżuteria Cardano fast food SzalonyPepe stolarka Nadolany księgarnia Uczniowska zespół muzyczny Hula-Gula klub piłkarski ULKS"

Transkrypt

1 LOGO PORTFOLIO

2 3 finanse FundRival 15 kultura MyKulturalni 27 drukarnia IntroDruk 4 klub nocny Bravo 16 biżuteria Cardano 28 druk MicroInk 5 informatyka ControlIT 17 fast food SzalonyPepe 29 polimery Thorsten4F 6 internet Concretto 18 stolarka Nadolany 30 badania mózgu ABM 7 nieruchomości MontanaVerde 19 księgarnia Uczniowska 31 internet Winsland.pl 8 finanse Hexen 20 zespół muzyczny Hula-Gula 32 design Meucci 9 transport Lange 21 klub piłkarski ULKS 33 agencja koncertowa Bogart 10 pozycjonowanie Seo4.net 22 doradztwo AgroExpert 34 reklama Maann66 11 telekomunikacja Telnetia 23 rehabilitacja Reh-Kin 35 portal finansowy Wigometr 12 ineruchomości HCN 24 żywność AmiFoods 36 transport AgarTrans 13 porady prawne Centrum-Prawne 25 sklep SuperSerie (fantasy) 37 szkoła językowa MySchoolOfEnglish 14 internet PointsChase.com 26 sklep SuperSerie (sf) 38 inwestycje Inteko 2

3 finanse FundRival FundRival is a capital management company. From the beginning the client was decided to use a golden, dynamic bull`s silhouette, as it is considered a symbol of market boom. It turned out to be a great starting point for creating a logo that would manifest all company`s values. Shapely, visually interesting and at the same time simple symbol is accompanied by a classically shaped typeface with some gentle modifications, which add even more uniqueness to the final logo. Firma zajmująca się zarządzaniem kapitałem. Zleceniodawca od początku zdecydowany był na użycie w logo złotej, zdynamizowanej sylwetki byka jako symbolu giełdowej hossy. Okazało się to być świetnym punktem wyjścia dla znaku bardzo odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa. Zgrabną, wizualnie interesującą, a jednocześnie prostą postać byka połączyliśmy z czcionką o klasycznym kroju uzupełnioną o modyfikacje nadające logotypowi indywidualności. 3

4 klub nocny Bravo Logotype for a new night-club located in the USA. Club`s decor is based on dark, exotic wood. They play music which is a compilation of retro-hits from 70s and 80s and modern club beats. We wanted to design a characteristic symbol - not too high-tech, nor archaic - that would be immediately associated with the place. The client has provided me with projects of the planned decor and almost instantly I was able to sketch elemental form of the logo, which we worked on with the client. Lettering was generally constructed from one basic symbol and it let us to end up with a very unique and harmonious logotype. Thanks to its original structure it can be identified even based on a single letter. Its organic feel is a great match for the club`s cosy, friendly and warm interior. see also (internet): case study logo card Logotyp dla nowego klubu nocnego w USA. Wystrój wnętrza będzie opierać się o ciemne egzotyczne drewno, a serwowana tam muzyka ma być połączeniem hitów retro z lat 70tych i 80tych oraz nowoczesnych klubowych brzmień. Zależało nam na uzyskaniu charakterystycznego znaku - nie nazbyt nowoczesnego ani archaicznego, który byłby kojarzony z reprezentowanym lokalem w mgnieniu oka. Po zapoznaniu się z projektem wystroju bardzo szybko udało mi się nakreślić wstępny kształt, który następnie z klientem dopracowywaliśmy. Liternictwo powstało z jednego, bazowego kształtu co pozwoliło na uzyskanie unikalnej i harmonijnej całości. Organiczny krój świetnie komponował się z przyjaznym, ciepłym wnętrzen klubu, a dzięki oryginalnej formie logo jest rozpoznawalne nawet na podstawie pojedyńczych znaków. zobacz (internet): powstawanie znaku kartę znaku 4

5 informatyka ControlIT ControlIT is an enterprise providing thorough software solutions for small and medium businesses. Its emblem, although seemingly complex, forms a coherent entirety originating from simple logic behind it. Whirl invariably leads to its center, which may be interpreted as a metaphor of pursuing a goal, finding the right solution. Moreover, it makes the symbol very dynamic - maybe even seemingly moving, spinning around. Clean, solid logotype stabilizes the whole logo. Violet hues couple firmness and high-tech chill with red`s energy. Logo can still symbolize modernity, but is not cold as ice, does not repel clients seeking dialog and understanding of their needs. Furthermore, violets are not colors overused in this branch of business, what will undoubtedly help to distinguish ControlIT from its competition. Przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sygnet, choć składa się z wielu pozornie skomplikowanych elementów, formuje dla oka zgrabną całość zarządzaną stojącą za nią logiczną konsekwencją. Kształt wiru prowadzi nieodmiennie ku centrum, co może być metaforą zmierzania ku obranemu celowi, rozwiązaniu problemu. Ponadto nadaje on znakowi silnego dynamizmu poprzez wrażenie ruchu, obrotu. Czytelny, dosyć masywny logotyp stabilizuje całe logo należycie dopełniając całości. Użyte fiolety łączą w sobie stabilność i techniczny chłód niebieskości z energią czerwieni. Logo nadal sugeruje nowoczesność, ale nie jest już zimne jak lód, nie odpycha klientów szukających dialogu i zrozumienia ich potrzeb. Są to ponadto barwy niewpadające w utarte w branży schematy, co niewątpliwie pomoże wyróżnić firmę na tle konkurencji. 5

6 internet Concretto Concretto.pl is intended to be a mother-portal that will unite other web-services under new virtual currency. Mole was selected as a mascot for the whole enterprise. The client wanted it to be portrayed in a catroonish style. It was supposed to be something like a cool, rich and friendly business-mole. We wanted to make people smile and help them relax a bit through our character`s appearance. It was also important to include some green elements, as green was designated to be the leading color of the website. see also (internet): case study logo card Concretto.pl to w zamyśle partnerski-portal-matka, który na bazie wirtualnej waluty ma zrzeszać inne serwisy usługowe. Na maskotkę całego przedsięwzięcia wybrany został kret. Klient życzył sobie przedstawienia go w formie komiksowej, wywołującej uśmiech, coś na kształt wyluzowanego biznesmena. W logo należało uwzględnić również kolor zielony, który już wcześniej został przyporządkowany do serwisu. zobacz (internet): powstawanie znaku kartę znaku 6

7 nieruchomości MontanaVerde Logo for Montana Verde, the most prominent real estate valuation consulting company in Mexico. They specialize in resort communities, hospitality and commercial real estate. They are also expanding their service throughout Latin America. They provide market studies, feasibility studies, appraisals and more. Above logo is supposed to replace their old sign. Montana Verde translates to green mountain and it was desirable to include that fact in the logo. We also wanted to incorporate a feel of information-flow, trustworthiness, security and modernity in the logo. Firma zajmująca się ekspertyzami i zbieraniem wiedzy dotyczącej rynku nieruchomości w połudnowych rejonach Ameryki Północnej. Prezentowane tutaj logo to nowa identyfikacja, która ma zastąpić dotychczas używaną. Montana Verde to z hiszpańskiego zielona góra - klient życzył sobie uwzględnienia tego w logo. Ponadto pożądanym było wykorzystanie dotychczasowego schematu barw. Chcieliśmy także zasugerować w znaku przepływ informacji, a jednocześnie nie rezygnować z wrażenia odpowiedzialności, bezpieczeństwa i nowoczesności. 7

8 finanse Hexen Cash loans, credit cards. Our purpose was to communicate financial security and efficient capital management. Symbol`s shape refers to company`s name and symbolizes cash flow, which is the bloodstream of economy. Esthetic, symmetric and well balanced form induces impressions of stability. This feeling is magnified even further by calm coloring. Pożyczki gotówkowe, karty kredytowe. Zależało nam na przekazaniu wrażenia finansowego bezpieczeństwa i sprawnego zarządzania funduszami. Kształt sygnetu nawiązuje do nazwy firmy, a jednocześnie symbolizuje przepływ pieniędzy będący krwiobiegiem gospodarki. Estetyczna, symetryczna i wyważona forma wywołuje wrażenie spokoju i stabilności, co potęgowane jest dodatkowo przez zastosowaną kolorystykę. 8

9 transport Lange Lange is a transportation company established in Until now it has been using an off-hand logo. Thankfully, its owner decided to contact me with a task of designing a new logo, which would comply with the quality of their services. Everything that is left from the previous logo is the color-scheme and it is due to the company`s truck fleet, which has been already painted in red and yellow. The symbol seems to be quite a match for the enterprise - it`s business can be guessed with one glance of an eye. Logo is exceptionally simple, unique and dynamic at the same time. No one should have any problems with its recognition even on a side of a speeding truck:-) see also (internet): case study Lange Transport to firma z dużym doświadczeniem na rynku tzw. transportu dedykowanego. Do tej pory posługiwała się jednak wykonaną na poczekaniu namiastką logo. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa stawało się to coraz większym problemem. W końcu właściciel postanowił zgłosić się do mnie by dopasować poziom identyfikacji wizualnej do jakości świadczonych usług. Z poprzedniej tożsamości firmy pozostały jedynie barwy, co było podyktowane sporą flotą posiadanych pojazdów w tych kolorach. Znak wydaje się świetnie odpowiadać charakterowi działalności przedsiębiorstwa - na pierwszy rzut oka widać, że zajmuje się ono transportem. Logo jest wyjątkowo proste, a zarazem oryginalne i dynamiczne. zobacz (internet): powstawanie znaku 9

10 finanse FundRival This logo was completed for a Seofriendly Solutions, a search engine optimization (SEO) company located in Cracow, Poland. We decided to replace its old logo with a new, professionally prepared one. The motif of a rising diagram has been first introduced in the original sign and the client wished to include it in the new logo. We have added a magnifying glass to suggest company`s branch of business more clearly. It is probably a bit of an overused symbol, but with some proper and creative handling it can still be a nice base sign with all of its desirable connotations. I am convinced that this logo satisfies all of company`s needs in an elegant way and should be of great help in separating it from the rest of the pack. see also (internet): case study logo card Seofriendly Solutions to jak nietrudno odgadnąć firma zajmująca się pozycjonowaniem i optymalizacją. Postanowiliśmy zastąpić dotychczasowe logo znakiem nowym i profesjonalnie przygotowanym. Wykorzystaliśmy używany do tej pory motyw rosnących słupków w połączeniu z jasno nawiązującą do wyszukiwania informacji lupką. Lupka jest co prawda elementem nieco ogranym, niemniej przy odpowiednim wykorzystaniu można wykrzesać z niej jeszcze odrobinę oryginalności bez utraty pożądanych konotacji. Mam wrażenie, że logo bardzo dobrze przekazuje istotne dla firmy idee w eleganckiej formie i nie powinno zaginąć w tłoku bezładnych znaków firm konkurencyjnych. zobacz (internet): powstawanie znaku kartę znaku 10

11 telekomunikacja Telnetia Outsourcing IT, telecomunication, software and hardware services. Outsourcing IT, radiolinie SDH, serwis komputerowy. Firma ma szerokie spektrum oferowanych usług, ale wszystkie one skupiają się wokół komputerów, internetu i telekomunikacji. Staraliśmy się znaleźć abstrakcyjny symbol, który nawiązywałby w pewien sposób do tego rodzaju zagadnień. Uformowany z mniejszych, łączących się ze sobą elementów, nowoczesny logotyp okazał się idealnym rozwiązaniem. 11

12 nieruchomości Home Counsel Network Home Counsel Network - a nationwide referral service to help consumers find attorneys to assist them in buying a home, getting a mortgage and closing the transaction. Additionally, the website is a consumeroriented site to assist them in learning how to buy or sell a home, get the best mortgage for them and help them understand the closing process. Essentially, the company is looking to create a one-stop-shop for home purchase, mortgage and closing. The core marketing message is that consumers can be better protected and get a better financial deal by using a Home Counselor - an attorney who will act as their counselor and advocate throughout the transaction. Doradztwo prawne związane z nieruchomościami. HCN pomaga w przebrnięciu przez biurokrację związaną z zakupem domu, uzykaniem zastawu hipotecznego, przeprowadzeniem transakcji itp. Chcieliśmy przede wszystkim uzyskać znak nawiązujący do działalności firmy. Logo miało także emanować profesjonalizmem na tyle ciepłym i zapraszającym, aby rozpraszać, nierzadko pokutującą wśród klientów, niechęć do prawników. 12

13 porady prawne Centrum-Prawne.pl Internet center of legal advice. They employ qualified and experienced lawyers. They want to not only provide solid and comprehensive answers but also do it as fast as possible. Their logo is intended to symbolize their professionalism, stability and obviously their field of interest. Internetowe centrum porad prawnych. Zatrudniając wykwalifikowanych i doświadczonych prawników mają ambicje szybkiego dostarczania solidnych odpowiedzi na wszelkie wątpliwości związane z polskim prawodawstwem. W logo chcieliśmy przede wszystkim przekazać wrażenie profesjonalizmu i stabilności oraz oczywiście nawiązać do charakteru działalności przedsiębiorstwa. Osiągnęliśmy to przez wkomponowanie symbolu paragrafu, który tworzony jest przez negatywną przestrzeń znaku. 13

14 internet PointsChase.com The website features short fantasy football, basketball and hockey tournaments, often for cash prizes. The contests are skill-based and are not considered games of chance (it s not gambling). The contestants compete against each other 2 to 4 times and earn points each time. Logo was designed above all to be original and strike viewer with its message of rivalry. Serwis oferujący różnego rodzaju symulacyjne gry sportowe (piłka nożna, baseball, koszykówka). Logo miało być przede wszystkim oryginalne i uderzać odbiorcę swoim przesłaniem rywalizacji. 14

15 kultura MyKulturalni.pl MyKulturalni.pl is a portal gathering people interested in real culture - in contrary to the pop-cultural pulp offered by most of mass-media. The idea of this webiste defined our search field - we wanted to design an original logo that would draw attention, but not in a garish style. After having tested many symbols (and I really mean many:-) we decided to go with a combination of classic, serif font and a symbol based on the word MY (meaning WE ) - which is crucial because of the especially social character of this site. see also (internet): book of logo stationery MyKulturalni.pl to zaprzyjaźniony portal zajmujący się kulturą nietożsamą z pop-kulturalną papką proponowaną nam przez większość mediów. Idea witryny wyznaczyła obszar poszukiwań - chcieliśmy stworzyć znak przyciągający uwagę, a jedno-cześnie oryginalny i nie nazbyt krzykliwy. Po wielu próbach zdecydowaliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem będzie połą-czenie klasycznej, szeryfowej czcionki i sygnetu zbudowa-nego na bazie słowa MY - szczególnie ważnego z uwagi na wybitnie społeczenościowy profil portalu. zobacz (internet): księgę znaku papeterię 15

16 biżuteria Cardano Jeweller. Firma jubilerska. Logo powstałe na bazie stworzonego od podstaw, unikalnego liternictwa. Zgrabne, wyrafinowane, a jednocześnie proste linie reprezentują elegancką ofertę biżuterii. 16

17 fast food SzalonyPepe Szalony Pepe ( Crazy Pepe ) is a chain of fast-food restaurants, serving Mexican, Italian and Turkish dishes. From the beginning I was pretty convinced that a mustached Latin American mascot with a bit loony eyes would be a great fit for them. This approach produced quite interesting, cheerful and characteristic logo. We have also created alternative versions of the symbol, which depict Pepe with headgear corresponding to other cuisine types (Italian, Turkish) to be used for example on menu cards. see also (internet): book of logo stationery SzalonyPepe to sieć restauracji oferujących meksykańskie, włoskie i tureckie potrawy typu fast-food. Od momentu przyjęcia zlecenia oczywistym było dla mnie, że znakiem rozpoznawczym i maskotką firmy powinien zostać wąsaty latynos o szalonym spojrzeniu. Podejście co zaowocowało ciekawym, wesołym i charakterystycznym logo. Stworzyliśmy także alternatywne wersje wyglądu Pepe z nakryciami głowy odpowiadającymi pozostałym rodzajom kuchni, do wykorzystania np. na kartach menu. Powstał także zestaw papeterii oraz Księga Znaku. zobacz (internet): księgę znaku papeterię 17

18 stolarka Nadolany Nadolany is a small company producing window and door woodwork. Simple symbol is very functional, as it is reproducible in every situation. Navy-blue induces trustworthiness, assuring clients of great qualities of their products. Nadolany to niewielka firma produkująca stolarkę okienną i drzwiową. Nieskomplikowana budowa umożliwia bezstratne reprodukowanie logo w każdym zastosowaniu. Granatowa kolorystyka wzbudza zaufanie, zapewniając o wysokiej jakości oferty. 18

19 księgarnia Uczniowska Bookstrone specialized in textbooks for students. Księgarnia specjalizująca się w szkolnych podręcznikach. Wydaje mi się, iż zgrabny symbol połączony z nieco niesfornym liternictwem powinien sprawnie docierać do szkolnej dziatwy;-) 19

20 zespół muzyczny Hula-Gula Sign for a band playing at various parties and events. They provide unhampered music fun for everyone. This logo has no subtle symbolism, wealth of meanings - it just depicts all band members while playing. Their loose postures, color-scheme, form of logotype all communicate the message of fun. Znak dla zespołu muzycznego parającego sie obsługą wszelkiego typu imprez... Hula-gula to świetna i nieskrępowana muzyczna zabawa. Nie ma tu wyrafinowanej symboliki, zagmatwanej gry znaczeń. Logo niemal bezpośrednio oddaje charakter stojącego za nim przedsięwzięcia. Zza sięgającego ku odbiorcy, przyjaznego logotypu o luźnej strukturze, wyłaniają się sylwetki wszystkich członków zespołu, a wesołe barwy potęgują jeszcze wrażenie swobodnej rozrywki. 20

21 klub piłkarski ULKS Grabówka Logo for a football club. Logo dla zaprzyjaźnionego klubu piłkarskiego z Podkarpacia. 21

22 doradztwo AgroExpert AgroExpert helps polish farmers aquaire funds from European Union. Reference to EU flag and a sketch of rural landscape tranfers clear message about company`s services. Classcial font brings trust and simple form of the symbol lets it be used in every situation. Logo dla firmy doradczej pomagającej polskim rolnikom w pozyskiwaniu europejskich funduszy. Klarowne nawiązanie do unijnej flagi, a także użycie zarysu wiejskiego krajobrazu przekazuje odbiorcy jasny komunikat co do zakresu działalności przedsiębiorstwa. Klasycznie zbudowana czcionka wzbudza zaufanie do reprezentowanej instytucji, a prosta forma umożliwia wygodne użycie znaku w każdym zastosowaniu. 22

23 rehabilitacja Reh-Kin Post-traumatic physical therapy. Hands wrapped around center of the emblem symbolize their physiotherapeutic speciality - manual therapy. So-called counter inside the letter R was substituted with the shape of a cross, carrying the medical connections even farther. Gabinet fizjoterapii pourazowej. Sygnet przedstawiający dłonie otulające wnętrze znaku nawiązuje do rehabilitacyjnej oferty firmy, której specjalnością jest terapia manualna. Tak zwane oko w literze R zostało zastąpione przez znak krzyża dodatkowo podkreślający medyczny charakter świadczonych usług. 23

24 żywność AmiFoods They supply and source wheat starch and dietary products for both private and business users. The emblem is clear, simple and characteristic to the point that it could even identify the company on its own - without the company of logotype. Holenderski dystrybutor dietetycznych produktów z pszenicy. Życzeniem klienta było wykorzystanie w logo zbożowego kłosa - umieściliśmy go zatem w zgrabnej obudowie, a także jako niewielki akcent na końcu logotypu. Zielone odcienie w oczywisty sposób sugerują naturalność oraz bezpieczeństwo oferowanych produktów. Sygnet jest prosty i bardzo charakterystyczny, co umożliwia stosowanie go nawet jako samodzielny identyfikator graficzny - bez towarzystwa logotypu. 24

25 sklep SuperSerie.pl (fantasy) SuperSerie.pl is an internet shop offering books, games, figures and other fantasy and science-fiction gadgets. We have designed separate logos for both areas - the above sign refers to fantasy themes by incorporating dragons as logotype initials and typeface stylized to resemble gothic lettering. see also (internet): stationery SuperSerie.pl to sklep internetowy oferujący książki, gry, figurki i inne gadżety związane z fantasy i sciencefiction. Dla obu obszarów tematycznych stworzyliśmy odrębne znaki graficzne, które są równolegle wykorzystywane na stronie www. Przedstawione tutaj logo nawiązuje do klimatów fantasy poprzez zastosowanie stylizowanych na gotyk krojów pisma oraz oczywiście użycie dwóch smoków w charakterze inicjałów. Znak z bardzo bogatym potencjałem możliwym do wykorzystaniu w identyfikacji wizualnej. zobacz (internet): papeterię 25

26 sklep SuperSerie.pl (sf) SuperSerie.pl is an internet shop offering books, games, figures and other fantasy and science-fiction gadgets. We have designed separate logos for both areas - this one obviously represent the SF domain. SuperSerie.pl to sklep internetowy oferujący książki, gry, figurki i inne gadżety związane z fantasy i sciencefiction. Dla obu obszarów tematycznych stworzyliśmy odrębne znaki graficzne, które są równolegle wykorzystywane na stronie www. 26

27 drukarnia IntroDruk Printing-house. The client suggested using a maple leaf, because maple trees decorate company`s building. Combination of a leaf and a blown-up paper turned out to be the solution we have been looking for. Znak graficzny dla rodzinnej drukarni spod Olsztyna. Zleceniodawca zasugerował wykorzystanie w symbolu liścia klonu, ponieważ to właśnie te drzewa ozdabiają wejście do budynku firmy. Połączenie liścia i rozdmuchiwanych kartek okazało się być tym czego szukaliśmy. 27

28 druk MicroInk.net Canadian company providing web and printing services for micro-businesses. We wanted do express their business philosophy in a simple form. Printing - yellow ink-stain. Cooperation - two people`s silhouettes (possibly shaking hands under the MI initials:). Internet shape. see also (internet): stationery Kanadyjska firma oferująca przez internet usługi związane z drukiem dla małych przedsiębiorstw. Zależało nam na oddaniu charakteru działalności firmy w kreatywnej formie. Zleceniodawca pragnął ponadto wykorzystać motyw plamy atramentu. Sygnet składa się z dynamicznego pociągnięcia obrysowującego dwie zwrócone ku sobie postaci oraz wspomnianej plamy atramentu, formujących razem inicjały MI. Pociągnięcie kontynuowane jest dalej na kształt internetowego znaku małpy, co dodatkowo dookreśla ofertę przedsiębiorstwa. zobacz (internet): papeterię 28

29 polimery Thorsten4F Processing of plastics, production of various parts and materials. Company works mainly with polymers, so we decided to base their logo on a polymer chain graphic. The form of the sign must have been simple and clear, as it was planned to be pressed on their products. see also (internet): stationery Przetwórstwo tworzyw sztucznych, wyrób różnego rodzaju rur, profili itp. Firma pracuje głównie z materiałami zbudowanymi z polimerów, dlatego razem z klientem postanowiliśmy wykorzystać w logo motyw powtarzającego się łańcucha cząstek. Forma znaku musiała być prosta, ponieważ jednym z jego najważniejszych zastosowań miały być umieszczane na produktach tłoczenia. zobacz (internet): papeterię 29

30 badania mózgu Advanced Brain Monitoring They manufacture and sell wireless EEG headsets for monitoring brain activity and Apnea Risk Evaluation systems for use in diagnosing Sleep Apnea. They also conduct research for the advancement of science. The client works with everyone from schools to businesses to military. Their logo is meant to indicate that they are in the neuroscience field and that they are professional, innovative, objective and trustworthy. Producent i dystrybutor urządzeń służących do badania aktywności mózgu. Firma prowadzi także własne badania w tej dziedzinie. Symbol stonowany i spokojny. Wywołuje wrażenie odpowiedzialności i doświadczenia. 30

31 internet Windland.pl Winsland is a website accumulating various internet contests. Humour, pirates, fun and winning - that`s the portal`s theme. We`ve tried to incorporate those feelings into logo`s design and treasure chest was the clear cut choice... Serwis www gromadzący wszelkie internetowe konkursy. Strona utrzymana jest w humorystycznej, pirackiej stylistyce i takie właśnie logo staraliśmy się stworzyć. Z uwagi na tenże piracki klimat oraz konkursowy charakter witryny motyw skrzyni złota nasuwał się wręcz nieodparcie... 31

32 design Meucci They offer architectural, industrial and interior design solutions that combine technology and green or sustainable features to create environments that are custom crafted to the end user. We have tried to get a modern, clean, professional and innovative look that lends itself to a hi-design services provider. Firma zajmująca się projektowaniem - przede wszystkim wnętrz, ale także architektonicznym i przemysłowym. Specjalizacją jest stosowanie najnowszych technologii, a także rozwiązania przyjazne środowisku... Staraliśmy się uzyskać logo o dizajnerskim, może nieco artystycznym, wysublimowanym wyglądzie. Postawiliśmy na oryginalność i rozpoznawalność. Ciekawa typograficzna zabawa może nie być odczytana w pierwszym rzucie oka, niemniej przyciąga uwagę i skłania do zgłębienia formy znaku. 32

33 agencja koncertowa Bogart They organize and secure concerts. I like the mike element and I am pretty happy with the custom typography. I hope that it will serve the Bogart company really well. Agencja zajmująca się organizacją i zabezpieczeniem koncertów. Moim zdaniem znak bardzo udany - wyjątkowo zgrabny i zwarty, sprawnie informujący o charakterze działalności firmy, a ponadto świetnie prezentujący się w wersjach achromatycznych. Idealny do wszelkich zastosowań: poczynając od druku na plakatach, czy plandekach ciężarówek, po hafty na koszulkach i tłoczenia. 33

34 reklama Maann66 Promocja i Reklama They specialize in organizing events, promotions, training and printing services. The most important part was to achieve a dynamic logo through a simple design that would do great in achromatic applications. A five-pointed star constructed of bent arrows puts the whole logo in motion while their coloring adds even more dynamism to the sign. Promocja i Reklama see also (internet): stationery Ogólnopolska agencja promocyjno-reklamowa, zajmująca się głównie organizacją imprez, promocji, szkoleń, a także poligrafią. Najważniejsze było osiągnięcie dynamizmu za pomocą prostej formy, dobrze prezentującej się w achromatycznych realizacjach. Konstrukcja pięcioramiennej gwiazdy z uginających się strzałek wizualnie wprawia całość w ruch, a użyte barwy dodają jeszcze znakowi dynamicznego pazura. Promocja i Reklama zobacz (internet): papeterię 34

35 finanse Wigometr.com Wigometr is a portal for stock exchange investors. Logo`s main element was inspired by stock-value diagrams and a stopwatch, which symbolizes a meter of broker`s moods. Delicate blues and elegant lettering give an impression of prestige and business professionalism. The green arrow and its direction represent stock boom and therefore emotions very dear to every investor;-) Wigometr to portal dla inwestorów giełdowych (WIG to jak wiadomo skrót od Warszawskiego Indeksu Giełdowego). Inspiracją podczas tworzenia znaku były przede wszystkim wykresy notowań, a także stoper, jako symbol miernika (tutaj w domyśle mierzącego giełdowe nastroje). Stonowane niebieskości wraz z elegancką czcionką nadają powagi i wrażenia biznesowego profesjonalizmu. Natomiast zieleń strzałki oraz jej kierunek symbolizują hossę. Dla serwisu wykonany został ponadto layout strony www oraz baner flash. 35

36 transport AgarTrans They transport cargo across the whole European Union. The first letter of the company`s name - A - forms the shape of a road leading straight ahead. Znak graficzny dla przedsiębiorstwa transportowego zajmującego się przewozem towarów w rejonie Unii Europejskiej. Pierwsza litera nazwy - A - formuje kształt prowadzącej naprzód drogi. 36

37 szkoła językowa MySchoolOfEnglish --- Szkoła języka angielskiego. Po kilku podejściach od strony bardziej poważnej zdecydowaliśmy się na motyw sowy-maskotki. Sowa to jak wiadomo mądry zwierz, a jej nieco zabawny symbol powinien przypaść do gustu kursantom. Znak przyciąga uwagę i całkiem możliwe, że przyczyni się do nadanie szkole nowego, charakterystycznego przydomka (gdzie chodzisz na angielski? do sowy!:-) 37

38 inwestycje Inteko --- see also (internet): stationery Firma zajmująca się ogólnie rozumianymi inwestycjami, dawca kapitału. zobacz (internet): papeterię 38

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit. Uwaga zarządca gorzka niespodzianka przy zakupie mieszkania. Biokominki ogień pod kontrolą

Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit. Uwaga zarządca gorzka niespodzianka przy zakupie mieszkania. Biokominki ogień pod kontrolą grudzień 2010 magazyn bezpłatny Numer ISSN: 2082-1891 Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit A rent free flat true or false Biokominki ogień pod kontrolą fire under control Uwaga zarządca gorzka niespodzianka

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo