Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek 1 WIELOPROCESOROWY STEROWNIK DLA ROBOTA MOBILNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek 1 WIELOPROCESOROWY STEROWNIK DLA ROBOTA MOBILNEGO"

Transkrypt

1 Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek 1 Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek Politechnika Śląska Instytut Automatyki, Instytut Elektroniki WIELOPROCESOROWY STEROWNIK DLA ROBOTA MOBILNEGO Streszczenie. W artykule przedstawiono budowę dwuprocesorowego sterownika dla robota mobilnego. Omówiono jego budowę, podział zadań realizowanych przez każdy z procesorów oraz sposób wymiany informacji między nimi. Opisano możliwość przeprogramowania i wyposażenia w nowe funkcje dowolnego ze składników systemu bez wprowadzania zmian w pozostałych układach. Przedstawiono także wykorzystanie jednego z procesorów jako układu przetwarzającego informację z różnego typu czujników m.in. przyśpieszenia i zbliżeniowego. 1. Wprowadzenie Budowa i sterowanie małymi robotami mobilnymi w szczególności takimi, które biorą udział w zawodach piłki nożnej robotów np. RoboCup, FIRA (Federation of International Robot-soccer Association) związana jest z szeregiem problemów, które należy rozwiązać. Oprócz części mechanicznej zawierającej układ napędowy i zasilania najważniejszym elementem każdego robota jest układ sterowania sterownik pokładowy. Konstrukcja sprzętowa takiego sterownika zależy głównie od najważniejszego jego elementu tzn. procesora. Analizując właściwości dostępnych mikroprocesorów i mikrokontrolerów można zauważyć, że zastosowanie mikrokontrolerów jest bardziej celowe. Na korzyść mikrokontrolerów przemawia fakt zintegrowania w samej strukturze układu scalonego wielu urządzeń peryferyjnych, które są niezbędne w konstrukcji cyfrowego systemu sterowania. W typowych rozwiązaniach sterowników dla małych robotów mobilnych najczęściej wykorzystywana jest struktura sterowania zbudowana w oparciu o jeden mikrokontroler. Najpopularniejsze są mikrokontrolery 8-bitowe ze względu na swoje wymiary i niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną co w przypadku autonomicznej pracy ma ogromne znaczenie (zasilanie bateryjne). Wadą tych rozwiązań jest dosyć mała moc obliczeniowa takich układów np. brak jednostki zmiennoprzecinkowej (koprocesora)

2 2 wieloprocesorowy sterownik dla robota mobilnego powoduje że czas wykonania np. instrukcji sin() zajmuje ok. 3.5 ms. Jeżeli rozpatrzymy typowy układ sterowania wyposażony w jeden mikrokontroler, który realizuje proces komunikacji radiowej z komputerem nadrzędnym, wykorzystuje algorytm regulacji PID do sterowania prędkością kół, możemy łatwo zauważyć, że obsługa jakichkolwiek dodatkowych układów np. sensorów może powodować poważne opóźnienia w realizacji złożonych algorytmów sterowania. Dlatego ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie mikrokontrolerów w rożnych miejscach systemu [1]. Ich zadaniem jest przetwarzanie i sterowanie lokalnymi procesami (funkcjami), komunikowanie się między sobą oraz wymiana informacji dotycząca realizowanego właśnie zadania. W niniejszym artykule opisano budowę sterownika wykorzystującego dwa mikrokontrolery, sposób komunikacji między procesorami, modyfikację układu pomiaru przyśpieszenia oraz przedstawiono wyniki pomiarów otrzymanych w czasie ruchu robota. 2. Budowa sterownika Do budowy wieloprocesorowego układu sterowania dla robota mobilnego wykorzystano mikrokontrolery rodziny PIC16F8XX firmy Microchip [2,3] główne cechy obu mikrokontrolerów zostały przedstawione w tabeli 1. Za ich wyborem przemawia dobre wsparcie ze strony producenta w środowiska programistyczne asembler/c, możliwość programowania w układzie (ang. ICSP In-Circuit Serial Programming) bez konieczności posiadania zewnętrznego programatora, oraz moduł debugowania (ang. ICD In-Circuit Debugger) co w przypadku procesu tworzenia i testowania algorytmów sterowania umożliwia w łatwy sposób na śledzenie i usuwanie błędów w programie. Sterownik zbudowano z dwóch oddzielnych modułów. Każdy z modułów może pracować samodzielnie i może zostać wykorzystany w budowie innego sterownika. Moduł główny sterownika (ang. Mainboard) przedstawiony na rys.1 (lewy) składa się z mikrokontrolera uk (PIC16F877/20MHz), modułu komunikacji radiowej (RF/RS232), modułu sterującego silnikami (L298N) oraz układu logiki (Logic) pozwalającej na sterowanie kierunkiem obrotu silników. Zadania realizowane przez sterownik to: sterowanie silnikami napędowymi, pomiar prędkości obrotowej kół, przetwarzanie danych pomiarowych, komunikacja z drugim modułem sterownika poprzez magistralę I 2 C [4]. Realizowana jest także komunikacja ze sterownikiem nadrzędnym, którym może być komputer PC, w celu akwizycji danych

3 Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek 3 pomiarowych z poruszającego się robota. Istnieje także możliwość wymiany informacji między robotami [5]. Parametry procesorów PIC Tablica 1 Podstawowe cechy procesora PIC 16F877 PIC 16F876 Architektura RISC RISC Szybkość zegara 20 MHz 20 MHz Pamięć FLASH 8 KB 8 KB Pamięć RAM 368 bajtów 368 bajtów Pamięć EEPROM 256 bajtów 256 bajtów Przerwania Przetwornik A/C 10-bit 8 5 Moduł dodatkowy sterownika przeznaczony do obsługi czujników (ang. Sensorboard) przedstawiony na rys.1 (prawy) zbudowany jest z mikrokontrolera uk (PIC 16F876/20MHz), układu komunikacji RS232 (służącego do zmiany oprogramowania sterującego mikrokontrolerem ang. firmware oraz do śledzenia parametrów pracy modułu), zespołu czujników realizujących pomiar odległości od przeszkód (Proximity sensors czujniki zbliżeniowe pracujące w podczerwieni) oraz układu odometrii bezwładnościowej, pracującego w zmodyfikowanym układzie pomiarowym zbudowanego z monolitycznego czujnika mierzącego przyśpieszenie w dwóch osiach. Służy on do wykrywania poślizgów w układzie napędowym a także do detekcji kolizji. Zmiana oprogramowania sterującego dla poszczególnych modułów realizowana jest oddzielnie za pomocą komunikacji RS232. Uaktualnienie oprogramowania może być wykonane w czasie pracy obu modułów. Rys. 1 Schemat blokowy dwuprocesorowego sterownika

4 4 wieloprocesorowy sterownik dla robota mobilnego Rys. 2 Sterownik robota, moduł główny (lewy), moduł dodatkowy (prawy) 2.1. Sensor bezwładności Jako sensor bezwładności wykorzystano dwuosiowy monolityczny czujnik ADXL 202 [6, 7] z masą zabudowaną na płytce. Pomiar przyśpieszenia z tego czujnika odbywa się za pomocą zliczania czasu trwania sygnału T 1 do czasu całkowitego T 2. Wartość przyśpieszenia otrzymuje się stosując wzór: T A( g) ( 1 0,5) /12.5% T 2 Wadą tego rozwiązania jest maksymalna częstotliwość próbkowania wynosząca 1000Hz. W proponowanym rozwiązaniu czujnik pomiaru przyśpieszenia pracuje w zmodyfikowanym układzie pomiarowym w stosunku do zalecanego przez producenta. Zmiana polegała na rezygnacji z cyfrowego wyjścia z przetwornika DCM (Duty Cycle Modulation) co oznaczało pominięcie wewnętrznej konwersji z postaci analogowej na cyfrową. Do pomiaru wykorzystano dostępny sygnał analogowy rys.3. Wyjście analogowe z układu zostało podane na wzmacniacz. Sygnał pochodzący ze wzmacniacza może być mierzony przez układ A/C mikrokontrolera. Zmiana sposobu pomiaru pozwoliła zwiększyć częstotliwość próbkowania z 1000Hz do częstotliwości zależnej od przetwornika A/C znajdującego się w mikrokontrolerze. Dla naszego układu pomiarowego wynosi 100kHz. (1) Rys. 3 Schemat zmodyfikowanego układu pomiarowego

5 Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek 5 3. Komunikacja Komunikacja między modułem sterownika głównego a modułem sterownika dodatkowego została zrealizowana z wykorzystaniem magistrali szeregowej w standardzie I 2 C (Inter-Integrated Cicuit). Mimo iż magistrale szeregowe nie mają zdolności przepływowych magistral równoległych to wymagają mniejszej liczby przewodów i wyprowadzeń. Magistrala I 2 C nie jest jedynie przewodem połączeniowym zawiera ona wszystkie formaty i procedury komunikacji wewnątrz systemu. Na rys. 4 przedstawiono najczęściej spotykaną sytuację, gdy procesor główny pracuje w trybie urządzenia nadzorującego (ang. Master) a do magistrali dołączona jest pewna liczba urządzeń podporządkowanych (ang. Slave). Urządzeniem nadzorującym jest ten mikrokontroler, który inicjuje transfer danych i generuje sygnał zegarowy. Możliwa jest także praca w trybie Multi- Master Bus gdzie kilka mikrokontrolerów może pracować w trybie nadzorcy, wówczas wykorzystywane są wewnętrzne procedury arbitrażu. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia np. wtedy gdy mikrokontroler dodatkowy zgłasza sytuację awaryjną (np. zderzenie z przeszkodą). Rys. 4 Magistrala I 2 C, konfiguracja Master-Slave Oprogramowanie sterownika master w zależności od potrzeb wynikających z realizowanego algorytmu sterowania może komunikować się ze sterownikiem podrzędnym na kilka sposobów: 1. Możliwe jest otrzymanie paczki danych zawierającej sygnał pomiarowy z wszystkich czujników: Gdzie: P0-P1 wartość sygnału z czujników zbliżeniowych 0-255, Ax, Ay wartość przyspieszenia.

6 6 wieloprocesorowy sterownik dla robota mobilnego 2. Możemy otrzymać tylko jedną konkretną informację z danego układu pomiarowego np.: wartość przyśpieszenia Ax. Odpowiednie skonstruowane oprogramowanie sterownika podrzędnego pozwala nam nie tylko na żądanie wysyłania gotowych danych ale także pozwala ingerować w sposób przetwarzania informacji w samym mikrokontrolerze. Dzięki temu istnieje możliwość umieszczenia kilku algorytmów realizujących proces pomiarowy i w zależności od potrzeb uruchomienie takiego algorytmu, który w danej chwili jest nam potrzebny. 3. Możliwe jest także przekonfigurowanie naszego sterownika podrzędnego i zmiana np.: algorytmów realizujących pomiar odległości od przeszkód i zwrócenie informacji o tym czy przeszkoda występuje (T-true) lub nie (F-false) Duża dowolność zmiany algorytmów stwarza możliwość testowania różnych konfiguracji i wybrania optymalnej do naszych potrzeb. 4. Opis stanowiska testowego Prezentowany dwuprocesorowy sterownik został zamontowany na dwukołowej platformie jezdnej rys.5. Podstawą konstrukcji testowej platformy jest aluminiowy korpus, w którym osadzona jest nieruchoma oś oraz 2 wysokoobrotowe silniki napędowe prądu stałego o mocy 4.55[W] każdy, dwa przetworniki obrotowo-impulsowe (enkodery) 512 [imp./obr.], akumulatorowe źródło zasilania Ni-Cd o pojemności 450[mAh] i napięciu 7.2[V]. Napęd na koła przenoszony jest za pomocą przekładni zębatych. Robot rozwija prędkość maksymalną ok. 200[cm/s]. Podział poszczególnych funkcji realizowanych przez moduły sterownika przedstawiono na rysunku 6. Sterownik nadrzędny (master) realizuje algorytm sterowania prędkością kół (PID) oraz zarządza modułem podrzędnym (slave). Zadaniem modułu podrzędnego jest pomiar przyśpieszenia środka robota w czasie realizacji trajektorii zadanej oraz pomiar odległości od przeszkód przez czujniki zbliżeniowe. Robot może być wyposażony w dwa czujniki przyśpieszenia oraz od jednego do ośmiu czujników zbliżeniowych.

7 Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek 7 Rys. 5 Robot z dwuprocesorowym sterownikiem Rys. 6 Schemat przedstawiający podział zadań na dwa procesory 5. Wyniki Do celów testowych robot został wyposażony w osiem czujników zbliżeniowych oraz w jeden czujnik przyśpieszenia. Algorytm realizujący bezkolizyjną trajektorię został oparty na zmodyfikowanym algorytmie Braitenberg a [8,9]. Przykładowa trajektoria robota przedstawiona jest na rys. 6a. Rysunek 6b przedstawia prędkość lewego i prawego koła oraz prędkość środka robota w czasie ruchu po trajektorii. Na rysunku 7 przedstawiono fragment pomiaru przyśpieszenia środka robota. Linią punktową przedstawiony jest pomiar obliczony, linią ciągłą pomiar wykonany przy użyciu dodatkowego modułu (sterownika podrzędnego) oraz linia przerywaną pomiar realizowany tylko przez sterownik główny (master).

8 8 wieloprocesorowy sterownik dla robota mobilnego Rys. 6a,b Przykładowa trajektoria oraz zmierzone prędkości Rys. 7 Pomiar przyśpieszenia z wykorzystaniem układu dwuprocesorowego i jednoprocesorowego Analizując przedstawione przebiegi pomiaru przyśpieszenia można zauważyć, że w przypadku wykorzystania układu dwuprocesorowego pomiar obarczony jest mniejszym błędem niż ma to miejsce w przypadku zastosowania układu jednoprocesorowego. Wynika to ze sposobu pomiaru przyśpieszenia realizowanego przez przetwornik A/C, który wprowadza dodatkowe opóźnienie (czas akwizycji) do algorytmu sterowania. Czujnik przyśpieszenia może być wykorzystany do detekcji poślizgu kół [7] oraz do wykrywania zderzeń z przeszkodami.

9 Krzysztof Jaskot, Stanisław Pietraszek 9 6. Podsumowanie Układy z wieloprocesorowym systemem sterowania (inteligencji) oferują wyższą niezawodność i większe możliwości dostosowania swojej struktury sterowania do wymaganych celów niż układy posiadające jeden procesor. Prezentowana konstrukcja dwuprocesorowego sterownika w miarę potrzeb może zostać rozszerzona do 128 procesorów adresowanie 7 bitowe. Prezentowana konstrukcja mimo budowy składającej się tylko z dwóch procesorów pokazała, że przeniesienie czasochłonnych procedur obliczeniowych do innej jednostki pozwala na budowę bardziej skomplikowanych algorytmów sterowania oraz otrzymywanie dokładniejszych pomiarów. Inną zaletą systemów wieloprocesorowych jest możliwość przeprogramowania i wyposażenia w nowe funkcje dowolnego ze składników systemu bez wprowadzania zmian w pozostałych układach. Niniejsza praca finansowana była z funduszu KBN 4T11A w latach 2002/04. LITERATURA: 1. Grabowski R., Navarro-Serment Luis E., Paredis Christian J. J., Khosla K.: Heterogeneous Teams of Modular Robots for Mapping and Exploration, Technical Report, The Robotics Institute, and Department of Electrical and Computer Engineering Carnegie Mellon University. 2. PIC16F87x Data Sheet, Microchip Pietraszek S. : Mikroprocesory jednoukładowe PIC, HELION, Gliwice The I 2 C bus specification, Philips Semiconductors, Jaskot K. : Koncepcja sterowania grupą robotów mobilnych, V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, Istebna-Zaolzie 2003, pp ADXL 202 Karta katalogowa, Analog Devices Inc., Jedwabny T., Kowalski M., Majchrzak J., Wiczyński G.: Przykład wielosensorycznego systemu pozycjonowania nieholonomicznego robota mobilnego, XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra 2002, pp Braitenberg V.: Vehicles: Experiments in synthetic psychology, MIT Press, Cambridge Jaskot K. : An application of neural network to reactive control of a mobile robot, AI- METH Artificial Intelligence Methods, Gliwice 2002, pp Recenzent:

10 10 wieloprocesorowy sterownik dla robota mobilnego A MULTIPROCESSOR CONTROLLER FOR THE MOBILE ROBOT Abstract: The paper presents an experimental multiprocessor controller for little mobile robot. Structure of the main board and the sensor board which basis on the PIC 16F87x micro controllers based on the RISC (35 instructions) Harvard architecture are described. Construction of dual-axis accelerometer and their modified connection to A/D are also shown. A communication protocol between microcontroller is presented. Results of real application are also shown fig. 6a,b and fig. 7.

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W PROJEKCIE INTELIGNETNY DOM

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W PROJEKCIE INTELIGNETNY DOM STUDIA INFORMATICA 2001 Volume 22 Number 3 (45) Tadeusz PIETRASZEK, Filip ZAWADIAK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 71 Tomasz Węgiel, Maciej Sułowicz, Dariusz Borkowski Politechnika Krakowska, Kraków ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Romuald Maśnicki, Damian Hallmann Akademia Morska w Gdyni SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Układy FPGA, ze względu na ich otwartą konfigurację oraz sposób ich implementacji,

Bardziej szczegółowo

Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart

Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart Rozwój konstrukcji sterowników systemu ReligaHeart Mirosław Czak, Maciej Darłak, Artur Kapis, Roman Kustosz Pracownia Sztucznego Serca Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Praca realizowana w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa Dodatkowe materiały na CD Domeną rasowych procesorów sygnałowych są zazwyczaj zaawansowane aplikacje, które wymagają dużych mocy obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN

SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN SYNCHRONIZACJA PRACY SERWONAPĘDÓW AC W REALIZACJI ZŁOŻONYCH RUCHÓW ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH ROBOTÓW I MASZYN Mateusz MUSIAŁ, Krzysztof CHRAPEK, Mateusz GŁÓWKA Streszczenie: W artykule opisano przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Zasilania (Z5)

Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zastosowanie techniki bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych do celów monitoringu telekomunikacyjnych systemów zasilania, baterii akumulatorów oraz sterowania funkcją

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH

MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 16-17.10.2000 MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Bezprzewodowe sieci WPAN zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic SPRZĘT Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Firma Jennic jest od dawna obecna na rynku układów do krótkodystansowej łączności radiowej.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA 1. Wstęp POLITECHNIKA POZNAŃSKA Raport RB 016/02 Testowanie układów i pakietów cyfrowych metodą ścieŝki brzegowej wg IEEE 1491.1 (Interfejs JTAG) Zygmunt Kubiak INSTYTUT INFORMATYKI Piotrowo 3a, 60-965

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1

CASI RUSCO. Instrukcja Projektowania. System Kontroli Dostępu. v.1.1 CASI RUSCO System Kontroli Dostępu Instrukcja Projektowania v.1.1 www.gesecurity.pl Copyright 2005 GE Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. GE Security udziela prawa do kopiowania i powielania tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS

SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ REMOTE MONITOR SYSTEMS OF POWER QUALITY SELECTED PARAMETERS ELEKTRYKA 2010 Zeszyt 1 (213) Rok LVI Marcin MACIĄśEK, Krzysztof RODAK, Leszek SZEJKA Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU WYBRANYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 19 Aleksander Bodora, Tomasz Biskup, Arkadiusz Domoracki, Politechnika Śląska, Gliwice Henryk Kołodziej, Enel, Gliwice MIKROPROCESOROWY SYSTEM STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

PROCESOROWY UKŁAD STEROWANIA SILNIKA BLDC Z BOCZNIKOWANIEM CZĘŚCI UZWOJENIA DO NAPĘDU POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

PROCESOROWY UKŁAD STEROWANIA SILNIKA BLDC Z BOCZNIKOWANIEM CZĘŚCI UZWOJENIA DO NAPĘDU POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 281 Aleksander Fręchowicz Politechnika Śląska, Gliwice PROCESOROWY UKŁAD STEROWANIA SILNIKA BLDC Z BOCZNIKOWANIEM CZĘŚCI UZWOJENIA DO NAPĘDU POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny system sterowania KOGASTER

Innowacyjny system sterowania KOGASTER Innowacyjny system sterowania KOGASTER Jerzy Jura, Sławomir Bartoszek, Jerzy Jagoda, Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz, Łukasz Krzak 1. Wstęp Specyficzne warunki pracy maszyn górniczych, związane

Bardziej szczegółowo