TECHNIKI SATELITARNE w ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKI SATELITARNE w ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Służby Pożarniczej TECHNIKI SATELITARNE w ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Studium użyteczności dr Marcin Smolarkiewicz konsultacja: prof. Jerzy Wolanin DNI TECHNIK SATELITARNYCH KOSMOS NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Warszawa,

2 Zarządzanie kryzysowe PRZYGOTOWANIE ZAPOBIEGANIE REAGOWANIE ODBUDOWA ZAPOBIEGANIE prawo miejscowe rozwiązania inżynierskie likwidacja źródeł ryzyka bezpieczne substytuty planowanie przestrzenne edukacja społeczna świadomość społeczna ochrona środowiska PRZYGOTO REAGOWANIE ODBUDOWA finanse koordynacja WANIE szkolenia planowanie ćwiczenia logistyka sprzęt łączność pomoc zewnętrzna opieka psychospołeczna opieka socjalna

3 Główne kierunki rozwoju technik satelitarnych Obserwacja satelitarna Trendy rozwojowe* istotne z punktu widzenia zarządzania kryzysowego Skracanie czasu od zamówienia do otrzymania zobrazowania satelitarnego i częstsza aktualizacja danych. Rozwój możliwości pozyskiwania obrazów niezależnie od zachmurzenia i oświetlenia. Dążenie do pozyskiwania obrazu o możliwie dobrej rozdzielczości. Uzyskiwanie szczegółowych informacji o właściwościach fizykochemicznych obserwowanego obszaru. Pojawienie się możliwości bezpośredniego odbierania obrazów przez wielu użytkowników jednocześnie. Rozwój globalnie zintegrowanych baz danych oferujących dostęp do informacji. * Projekt celowy FORESIGHT "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych

4 Główne kierunki rozwoju technik satelitarnych Nawigacja satelitarna Trendy rozwojowe* istotne z punktu widzenia zarządzania kryzysowego Wzrost dostępności sygnału na całej powierzchni Ziemi, także w miastach i terenach górzystych. Wspomaganie nawigacji satelitarnej w miastach usługami pozycjonowania w oparciu o sieci komórkowe (GSM). Wzrost dostępności sygnałów korekcyjnych (zwiększających dokładność pomiarów) naziemnych (DGPS), satelitarnych (EGNOS, WAAS, MSAS) i docelowo zintegrowanych z sygnałem nawigacyjnym. * Projekt celowy FORESIGHT "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych

5 Główne kierunki rozwoju technik satelitarnych Łączność satelitarna Trendy rozwojowe* istotne z punktu widzenia zarządzania kryzysowego Wzrost dostępności, a co za tym idzie możliwość zapewnienia łączności na obszarach, gdzie nastąpiła dysfunkcja systemów naziemnych. Rozwój zintegrowanych systemów łączności satelitarnej umożliwiający przesyłanie tej samej informacji jednocześnie do wielu użytkowników. Potencjalna miniaturyzacja odbiorników bez utraty przepustowości łączy. Ograniczenie kosztów dostępu do łączności satelitarnej. * Projekt celowy FORESIGHT "Ocena perspektyw i korzyści z wykorzystania technik satelitarnych

6 Synergia Zakres technik satelitarnych Konstelacje satelitów. Platformy stratosferyczne. Techniki naziemne (GSM) Efektywne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych staje się możliwe w momencie SYNERGII informacji otrzymywanych ze wszystkich dostępnych źródeł.

7 Poszukiwanie wartości dodanej Techniki satelitarne = Informacja Dostęp do informacji = Sprawność działania INFORMACJA element wiedzy komunikowany, przekazywany komuś za pomocą języka lub innego kodu; także to, co w danej sytuacji może dostarczać jakiejś wiedzy. PRAWDZIWA ZWIĘZŁA PRZEJRZYSTA UŻYTECZNA AKTUALNA

8 Poszukiwanie wartości dodanej Łączność Niezależność od nadajników naziemnych W przypadku rozległych zagrożeń powodujących dysfunkcję naziemnych systemów komunikacji (powodzie, pożary lasów), łączność satelitarna staje się niezbędna na poziomie taktycznym i strategicznym (dowodzenie w strukturze powyżej pojedynczego odcinka bojowego).

9 Poszukiwanie wartości dodanej Łączność Terminale satelitarne 1. Koordynacja działań w miejscach o ubogiej infrastrukturze komunikacyjnej oraz wymagających zgrania działań w przestrzeni (np. poszukiwań osób zaginionych). 2. Dostępność do jednoznacznej informacji dla szerokiego grona użytkowników. 3. Dostęp do identycznego obrazu sytuacji dla dowódców wszystkich jednostek służb ratowniczych i podmiotów współdziałających, jak również lepszy przepływ informacji dotyczącej obszarów przyległych do bezpośrednio zagrożonych. 4. Możliwość rozgraniczenia społeczeństwa. na informacje dla służb oraz dla

10 Poszukiwanie wartości dodanej Nawigacja Śledzenie transportu materiałów niebezpiecznych Chlor H [cm] H [cm] Koszalin Gdańsk Koszalin Świnoujście Amoniak Elbląg Tczew Białogard Suwałki Olsztyn Szczecin Iława Świecie Ełk Ostrołęka Szczecin Kostrzyń Kunowice Poznań Ciechanów Kunowice Warszawa Konin Leszno Zielona Góra Kalisz Kalisz Wałbrzych Włocławek Ciechanów Warszawa Siedlce Łódź Skierniewice Brzeg Dolny Brzeg Dolny Jelenia Góra Toruń Konin Leszno Zielona Góra Wrocław Opole Piotrków Tryb. Częstochowa Katowice Kraków Kielce Lublin Jelenia Góra Wałbrzych Tarnobrzeg Radom Wrocław Opole Częstochowa Kielce Katowice Tarnów Cieszyn Nowy Sącz Tarnów Rzeszów Cieszyn Medyka Białystok Płock Poznań Siedlce Łódź Skierniewice Ostrołęka Bydgoszcz Inowrocław Kostrzyń Włocławek Płock Olsztyn Iława Świecie Piła Toruń Ełk Tczew Białystok Suwałki Elbląg Świnoujście Białogard Piła Bydgoszcz Inowrocław Gdańsk Kraków Nowy Sącz Lublin Tarnobrzeg Rzeszów Medyka

11 Poszukiwanie wartości dodanej Nawigacja Zarządzanie natężeniem ruchu Wykorzystanie GPS przy rozpowszechnieniu tej technologii pozwala na modelowanie i prognozowanie natężenia ruchu pojazdów. Modele przepływowe budowane w oparciu o dane z pojazdów monitorowanych oraz wykorzystanie zdjęć satelitarnych do pomiarów natężenia ruchu pozwala na sprawne zarządzanie transportem kołowym na dużą skalę. Efektywny przepływ w transporcie kołowym jest kluczowy dla zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

12 Poszukiwanie wartości dodanej Nawigacja Zarządzanie natężeniem ruchu zalety 1. Modelowanie ruchu na liniach transportu. 2. Automatyczne udrażnianie dróg i uniemożliwianie korków poprzez wcześniejsze reagowanie. 3. System automatycznego powiadamiania o wypadku w chwili aktywacji poduszki powietrznej. 4. Usprawnienie przejazdu jednostek służb niosących pomoc poszkodowanym w zdarzeniu z jednoczesnym zachowaniem funkcjonowania systemu transportu cywilnego. 5. Usprawnienie systemu zarządzania siłami i środkami na obszarach o ubogiej infrastrukturze dróg. wystąpienia

13 Studium przypadku - POWÓDŹ

14 Studium przypadku - POWÓDŹ Powódź Techniki satelitarne, a modele numeryczne Wartość dodana: Uzyskiwanie bieżących poprawek do modeli z zobrazowań satelitarnych w celu zwiększenia dokładności obliczeniowej (w paśmie widzialnym, podczerwieni, radarowe). Bardziej realne planowanie na poziomie strategicznym. Wymaganie: wymaga otwartych modeli obliczeniowych, pozwalających na wprowadzanie poprawek do warunków brzegowych w trakcie trwania powodzi oraz dających możliwość startu obliczeń od zadanej sytuacji.

15 Studium przypadku - POWÓDŹ Powódź Techniki satelitarne, a zarządzanie Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 1. Gdzie woda znajdzie się w najbliższym czasie i jakie będzie miała parametry fizyczne? 2. Jak powódź wpłynie na dysfunkcję obszaru przyległego tzn. jaki jest pośredni wpływ powodzi na obszary gdzie ona nie występuje? 3. Którędy wyznaczać drogi przemieszczania sił i środków? 4. Jak zapobiec dysfunkcji systemów transportu naziemnego? Tylko obraz satelitarny jest w stanie pokazać rozległość obszaru zaburzenia.

16 Studium przypadku - POWÓDŹ Powódź Techniki satelitarne, a analiza ryzyka Analiza ryzyka z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i obliczeń numerycznych umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste ryzyko, a nie prognozę rozwoju zagrożenia (wnoszone również dzięki korekcie modeli w czasie rzeczywistym). Koncentracja sił i środków w miejscu gdzie istnieje realna potrzeba i szansa obniżenia skutków powodzi, zanim ona dotrze do zagrożonego obszaru.

17 Studium przypadku - POWÓDŹ Powódź Techniki satelitarne, a analiza ryzyka W przypadku wykorzystania zdjęć możliwe jest szacowanie prędkości fali powodziowej. Poszerzenie tej informacji o głębokości spodziewanej powodzi w poszczególnych sektorach obszaru zagrożonego (jeszcze nie zalanego) pozwala na określenie wartości energii powodującej zniszczenie mienia. Optymalizacja zarządzania dzięki możliwości określenia podatności obiektów infrastruktury krytycznej na oddziaływanie fali powodziowej. Szacowanie czasu jaki pozostał do zniszczenia obiektu!

18 Studium przypadku - POWÓDŹ Powódź Techniki satelitarne, a analiza ryzyka Straty = funkcja prędkości i głębokości wody. za J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli Warszawa 2005 fali powodziowej B. Twaróg, Obliczanie rzeczowych strat powodziowych w testowej dolinie z wykorzystaniem aplikacji GIS

19 Studium przypadku - POWÓDŹ Energia kinetyczna RYZYKO 5 6 Gęstość zaludnienia jako parametr określający ryzyko utraty życia!

20 Studium przypadku - POWÓDŹ Głębokość wody : 3 m Prędkość wody 1 m/s Konstrukcja: trwała Ryzyko: NISKIE Głębokość wody : 1 m Prędkość wody 6 m/s Konstrukcja: naruszona Ryzyko: WYSOKIE SZPITAL A SZPITAL B Określenie czasu jaki pozostał na podjęcie decyzji jest kluczową informacją!

21 Studium przypadku - POWÓDŹ Powódź Analiza ryzyka modelowanie powodzi

22 Studium przypadku - POWÓDŹ GIS MONITORING KOREKTA SATELITARNA MODELOWANIE BEZ KOREKTY PLANOWANIE MODELOWANIE Z KOREKTĄ WERYFIKACJA PRZEZ RZECZYWISTOŚĆ

23 Studium przypadku POŻARY LASÓW

24 Studium przypadku POŻAR LASU Pożar lasu Źródło: IGIK Techniki satelitarne, a badanie stopnia wysuszenia ściółki Prognozowanie rozwoju zagrożenia

25 Wnioski Wykorzystanie technik satelitarnych: 3. Umożliwia aktualizację i weryfikacja obliczeń modelowych rozwoju zagrożeń w czasie rzeczywistym. 4. Wspomaga aktualizację GIS. 5. Pozwala na prognozowanie oddziaływania zagrożenia na otoczenie (analiza ryzyka), dając czas na weryfikację planów działania na poziomach taktycznym i strategicznym efektywne zarządzanie siłami i środkami. 6. Umożliwia globalną analizę strat wywołanych zagrożeniami rozległymi w czasie i w przestrzeni.

26 Gdzie jeszcze Wykorzystanie: Trzęsienia ziemi (monitorowanie, reagowanie, odbudowa) Tąpnięcia górnicze (mapy osadzeń, analiza prędkości i tempa zmian) Klęski żywiołowe (analiza wysuszenia gleb, rodzaje i stan roślinności) i INNE

27 Co w przyszłości? Zadania przed nami: 1. Rozwój (modele, techniki, procedury działania)? 2. Zmiany organizacyjne? 3. Zmiany legislacyjne?

28 Kontakt Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/ Warszawa dr Marcin Smolarkiewicz Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego tel.:

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję) PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (przedstawiona przez Komisję) PL PL ZIELONA KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY REALIZACJEELTE GPS ELTE GPS Lider jest tylko jeden 1 Gdańsk Szczecin Olsztyn Bydgoszcz Białystok Poznań Warszawa Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji

Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 1 Gęstość sieci kolejowej

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego

Usługi informatyczne w kontroli i wizualizacji ruchu drogowego 12 P o l i c y A d v i C E n ot e s CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego, ekologicznego i wydajnego transportu. Wnioski wyciągnięte

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi możliwości wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GNSS dla potrzeb inwentaryzacji geodanych

Odnowa wsi możliwości wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GNSS dla potrzeb inwentaryzacji geodanych Odnowa wsi możliwości wykorzystania pozycjonowania satelitarnego GNSS dla potrzeb inwentaryzacji geodanych Dr inż. Izabela Piech Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dr inż. Zbigniew Siejka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Komitet Programowy. Redakcja. Katarzyna Śliwińska

Komitet Programowy. Redakcja. Katarzyna Śliwińska 1 Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Zdzisław Kopacz Artur Makar Wacław Morgaś Cezary

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aplikacje TETRA. 1 z 5 2010-08-27 10:59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna

Aplikacje TETRA. 1 z 5 2010-08-27 10:59. wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna 1 z 5 2010-08-27 10:59 Aplikacje TETRA numer: 3/2004 wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna 2004-03-01 Standard radiowej łączności trankingowej TETRA staje się podstawą łączności w sektorze

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH SERIA GEOMATYKA SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski, Martyna Leyk, Marek Przyborski,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo