CYFROWY Odbiornik satelitarny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY Odbiornik satelitarny"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi DIGIT S1 Wbudowana obsługa CONAX DIGIT S2 Wbudowana obsługa CONAX Wbudowana obsługa CryptoWorks CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi Z wbudowanym układem dekodowania. Do odbioru zakodowanych oraz ogólnodostępnych programów satelitarnych. Z wbudowanym układem dekodowania Encription System i złączem PCMCIA do podłączenia modułu CA. Do odbioru ogólnodostępnych i kodowanych (np. z użyciem systemów CONAX, VIACCESS, IRDETO, SECA itp.) programów satelitarnych. Z kontrolerem silnika i aktualizacją oprogramowania przez satelitę. DiSEqC 1.2

2 Regulacja głośności Włączenie TV/Radia Wybór innej wersji językowej (obsługa TV ) lub stacji (obsługa radia) Dolby Digital (obsługa AC3) Powrót do ostatnio wybranego programu Wyświetlenie zegara i informacji o programie Dodatkowe informacje o programie Informacje o transponderze Zamrożenie obrazu Wyłącznik czasowy Telegazeta Używanie dekodera telegazety telewizora Używanie wbudowanego dekodera telegazety Napisy Elektroniczny program telewizyjny SFI (SiehFern Info) Importowanie danych SFI Przerwanie procedury importowania Wywołanie elektronicznego programu telewizyjnego Now (Tabela z aktualnym programem) Later More Funkcje SFI SFI-Info Programowanie timera SFI Przegląd programu SFI Przegląd programu SFI według rodzaju programów (Genre) Wyłączenie SFI Nagrywanie z timerem Ręczne programowanie timera Przegląd timera Zmiana programu timera Usunięcie programu timera Programowanie nowego zdarzenia timera Wyjście z regulacji timera Zmiana podstawowych ustawień Konfiguracja listy ulubionych Wywołanie menu zarządzania listy programów Dodawanie programów do listy ulubionych Usuwanie programów Usuwanie z listy ulubionych Usuwanie z kompletnej listy Sortowanie programów Wyjście z zarządzania listy programów Programowanie elektronicznego programu telewizyjnego Wybór stacji Wyjściowa kategoria Czas aktualizacji Aktualizacja Kanał SFI Blokada rodzicielska Wybór stacji Zmiana kodu PIN urządzenia Tryb Wyjście z trybu ochrony rodzicielskiej Spis treści 1 Spis treści Ilustracje Przeczytaj najpierw Podłączenie odbiornika DVB Jednostka zewnętrzna antena Podłączanie do telewizora Magnetowid Wzmacniacz HiFi Analogowy Cyfrowy Złącze szeregowe (RS 232) Podłączenie zasilania sieciowego Pierwsza instalacja Ustawienia Wersja językowa obsługi Podstawowe ustawienia Różnica czasu GMT (h) Kraj Kod pilota Zegar trybu gotowości Wyjście z podstawowych ustawień Ustawienia audio/wideo Rozmiar obrazu Wersja językowa (dźwięk) Wersja językowa (napisy) Tryb TV SCART Tryb VCR SCART Dolby Digital (AC3) Opuść ustawienia audio/wideo Ustawienia anteny Multytenne Włączanie/wyłączanie DiSEqC Ustawienia zestawu antenowego/talerza Dalsze ustawienia/charakterystyka LNB Jednostka obrotowa Wyjście z ustawień anteny Obsługa Włączanie i wyłączanie Wybór programu Za pomocą przycisków program góra/dół Za pomocą klawiatury numerycznej Za pomocą kursora (lista programów) Wybierz listę Przywołanie zablokowanych programów Pole informacyjne Odbiór programów kodowanych Funkcje specjalne Opcje multifeed Wybór czasu rozpoczęcia/filmu Kod PIN systemu kodowania

3 8.4 Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie automatyczne Przeszukiwanie satelity Przeszukiwanie transpondera Wyszukiwanie ręczne Po wyszukiwaniu Wyłączenie wyszukiwania programów Ustawienia serwisowe Przywrócenie ustawień fabrycznych Usuwanie wszystkich programów Aktualizacja listy programów (ISIPRO) Ręczne rozpoczęcie pobierania listy programów Odrzucenie listy programów Pobranie listy programów później Rozpoczęcie pobierania listy programów Aktualizacja oprogramowania Kopiowanie ustawień Konfiguracja systemu System kodowania Obsługa układu obracania (DiSEqC 1.2) Granice wschodnia i zachodnia Usuwanie zdefiniowanych granic Ustawienie wschodniej granicy Ustawienie zachodniej granicy Pozycjonowanie geograficzne Ustawienie położenia satelity Wybór położenia satelity Wybór ustawionego wcześniej położenia satelity Ustawienie położenia satelity przez użytkownika (satelita użytkownika) Dostosowanie anteny satelitarnej Transponder testowy/konfiguracja LNB Ręczne dostrojenie anteny satelitarnej Automatyczne dostrajenie anteny (Autofocus) Zapisywanie położenia satelity Bieżąca lista satelitów Wybór położenia satelity Usunięcie położenia satelity Położenie odniesienia Dane techniczne Rozwiązywanie problemów Ilustracje Dźwięk włączony/wyłączony Klawiatura numeryczna Opcja* podczas obsługi TV: Wybór dźwięku/napisów, funkcje specjalne podczas obsługi radia: Wybór stacji poprzez zmianę podnośnej dźwięku Przycisk wielofunkcyjny n Przycisk strzałki góra Program + Przycisk strzałki lewo Głośność Przycisk strzałki dół Program SFI Program +/ Wyłącznik czasowy Telegazeta* Włączona/Mieszane/ Wyłączona OPT Pilot Włączenie/Tryb gotowości Przycisk wielofunkcyjny OK Włączenie/wyłączenie listy programów Przycisk strzałki prawo Głośność + Wstecz Info TV/Radio Głośność +/ Menu wł./wył. ZEWNĘTRZNE Stop/Zamrożenie obraz To urządzenie jest oznaczone symbolem CE i spełnia wymogi wszystkich wymaganych norm UE. Zastrzegamy możliwość zmian i błędów w druku. Wydano 08/06 TechniSat i DIGIT S2 to zarejestrowane znaki handlowe stanowiące własność TechniSat Digital GmbH Postbox Daun Wsparcie techniczne 0180/ * *0,12 EUR/Min. w sieci telefonicznej Deutsche Telekom AG To urządzenie jest oznaczone symbolem CE i spełnia wymogi wszystkich wymaganych norm UE. Zastrzegamy możliwość zmian i błędów w druku. Wydano 06/05 Opcje dotyczące pilota: Opcje dotyczące pilota: Tym pilotem można obsługiwać dwa odbiorniki TechniSat, jeden telewizor TechniSat Tym pilotem można obsługiwać dwa odbiorniki, jeden telewizor oraz dodatkowe urządzenie o tym samym kodowaniu, przełączając opcję pilota. oraz dodatkowe urządzenie o tym samym kodowaniu, przełączając opcję pilota. > Aby zmienić opcję pilota, naciśnij odpowiedni przycisk oznaczający wybrane Aby zmienić opcję pilota, naciśnij odpowiedni przycisk oznaczający wybrane urządzenie (SAT1, SAT2, VCR lub TV) i przycisk OK jednocześnie!!! urządzenie (SAT1, SAT2, VCR lub TV) i przycisk OK jednocześnie!!! Proszę zwrócić uwagę: Proszę zwrócić uwagę: Aby sterować tym odbiornikiem należy wybrać odpowiednią opcję sterowania zgodną Aby sterować tym odbiornikiem należy wybrać odpowiednią opcję sterowania zgodną z z kodem pilota zgodnie z opisem w Punkcie kodem pilota zgodnie z opisem w punkcie * Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli odpowiednie dane są nadawane na wybranym programie. 4 5

4 Złącze zasilania Wyświetlacz LED Czytnik kart czipowych systemu kodowania: > Włóż kartę czipową systemu kodowania (złotymi stykami do dołu i w odpowiednim kierunku) ostrożnie do oporu do gniazda. Wejście LNB Wybór programu do góry/w dół Cyfrowe wyjście audio (optyczne) Złącze SCART Magnetowid Włączenie/Tryb gotowości Złącze SCART TV Czytnik kart SIM systemu kodowania: > Włóż ostrożnie kartę SIM systemu kodowania do czytnika kart. Pamiętaj by wkładać kartę złotymi stykami do dołu i ściętym rogiem karty SIM skierowanym przodem do urządzenia. 3 Przeczytaj najpierw > Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź czy otrzymałeś wszystkie elementy zestawu. Dostawa powinna zawierać: 1 odbiornik cyfrowy, 1 kabel zasilania, 1 pilot, 1 instrukcja obsługi, 1 karta gwarancyjna, 2 baterie (1,5 V typu mikro) 1 kabel SCART. > Włóż dołączone baterie do przedziału na baterie w pilocie pamiętając o poprawnym ustawieniu biegunów zgodnie z oznaczeniami na bateriach. Ważne uwagi dotyczące obsługi Korzystanie z tzw. menu ekranowego (OSD) upraszcza korzystanie z urządzenia i pozwala zmniejszyć ilość przycisków na pilocie. Wszystkie funkcje są wyświetlane na ekranie i można je kontrolować korzystając tylko z kilku przycisków. Funkcje powiązane ze sobą są zebrane w MENU. Wybrana funkcja jest wyróżniona kolorem. Działania przypisane do przycisków funkcyjnych są oznaczone przez czerwone, żółte, zielone i niebieskie paski w dolnym wierszu na ekranie. Te kolorowe paski reprezentują różne funkcje w poszczególnych menu, które można uruchomić naciskając przycisk o odpowiednim kolorze na pilocie ( przycisk wielofunkcyjny ). Przyciski funkcyjne są aktywowane, tylko jeśli w odpowiednim polu znajduje się skrócona nazwa funkcji lub pozycji menu. Oznaczenia przycisków i określeń wyświetlane w menu ekranowym są wytłuszczone w tej instrukcji. Pomoc: Tam gdzie to dostępne, tekst pomocy można wyświetlić lub wyłączyć w menu naciskając niebieski przycisk funkcyjny. Uwagi dotyczące utylizacji Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Proszę oddać te materiały do recyklingu po ich rozdzieleniu i posegregowaniu. Tego produktu, po zakończeniu użytkowania, nie można wyrzucać razem z normalnym odpadami komunalnymi, ale należy go dostarczyć do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. Materiały można poddać recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Cyfrowe wyjście audio (elektryczne) Analogowe wyjścia audio Złącze szeregowe RS

5 Umożliwiając recykling, odzysk i innego rodzaju utylizację zużytego urządzenia przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego. Uzyskaj informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów w lokalnym urzędzie gminy. Pamiętaj by nie wyrzucać zużytych baterii z pilota razem z odpadami z gospodarstw domowych, ale oddać je do utylizacji do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie informacje o środkach ostrożności przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane błędną obsługą urządzenia i nieprzestrzeganiem środków ostrożności. > Aby zapewnić wystarczającą wentylację, postaw urządzenie na płaskim i poziomym podłożu i nie stawiaj żadnych przedmiotów na jego obudowie. W obudowie umieszczone są szczeliny wentylacyjne pozwalające na odprowadzanie gorącego powietrza z wnętrza urządzenia. > Nigdy nie stawiaj źródeł otwartego płomienia, np. zapalonych świec, na urządzeniu. > Nigdy nie narażaj urządzenia na działanie kropli ani rozprysków wody ani nie stawiaj żadnych przedmiotów napełnionych wodą, np. wazonów, na urządzeniu. > Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym. > Nigdy nie próbuj otwierać urządzenia! Istnieje zagrożenie porażenia prądem. Wymagane naprawy mogą przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolone osoby. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego w poniższych przypadkach i uzyskaj specjalistyczną pomoc: > Doszło do uszkodzenia kabla zasilania lub wtyczki zasilania > Urządzenie było narażone na działanie wilgoci lub dostała się do niego woda > W przypadku poważnej usterki > W przypadku znacznego uszkodzenia obudowy Przerwanie użytkowania Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z piorunami lub dłuższych przerw w użytkowaniu (wakacje itp.). 4 Podłączenie odbiornika DVB a Podłączenie LNB (konwertera) do wejścia LNB (LNB IN) odbiornika DVB. b Podłączenie kablem SCART odbiornika DVB do telewizora. c Podłączenie kablem SCART magnetowidu do gniazda VCR-Scart odbiornika DVB. d Podłączenie wyjść audio do urządzenia HiFi. e Podłączenie zasilania. e a VCR c b d 8 9

6 Poniższe oznaczenia a b c itp., odnoszą się do rysunku na stronie Jednostka zewnętrzna (antena) a Podłącz wejście LNB (konwertera) odbiornika cyfrowego za pomocą odpowiedniego kabla współosiowego do wejścia LNB jednostki zewnętrznej (anteny). Patrz również Rozdział 6 Ustawienia. 4.2 Podłączanie do telewizora b Połącz odbiornik (gniazdo SCART TV) z telewizorem (gniazdo SCART) dołączonym kablem SCART. Telewizor automatycznie przełączy się na kanał AV i na odbiór programu satelitarnego po włączeniu odbiornika cyfrowego, jeśli telewizor jest odpowiednio wyposażony. 4.3 Magnetowid c Podłącz magnetowid przez gniazdo SCART VCR. Magnetowid przekazuje sygnał przełączania do odbiornika cyfrowego podczas odtwarzania. Pozwala to na automatyczne przekazywanie sygnału z magnetowidu do telewizora. Jeśli magnetowid nie obsługuje napięcia przełączania, przełącz odbiornik cyfrowy za pomocą przycisku ZEWNĘTRZNE na wejście zewnętrzne AV. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby powrócić do normalnego trybu pracy. 4.4 Wzmacniacz HiFi Analogowy d Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, możesz podłączyć odbiornik cyfrowy do wzmacniacza HiFi. W tym celu podłącz gniazda Audio R i Audio L odbiornika cyfrowego za pomocą odpowiedniego kabla do wejścia wzmacniacza (np. CD lub AUX; Uwaga, wejście dźwiękowe nie jest odpowiednie)! Cyfrowy d Jeśli wzmacniacz jest wyposażony w odpowiednie wejście elektryczne lub optyczne, podłącz kablem gniazdo elektryczne AUDIO OUT DIGITAL lub optyczne AUDIO OUT DIGITAL do wejścia elektrycznego lub optycznego wzmacniacza. W zależności od stacji dostępne są częstotliwości próbkowania 32, 44,1 i 48 khz. Sygnał Dolby Digital (AC3) jest również dostępny przez to wyjście, jeśli jest nadawany. 4.5 Złącze szeregowe (RS 232) Złącze szeregowe RS 232 pozwala na aktualizację oprogramowania systemu i regulację ustawień za pomocą komputera PC. 4.6 Podłączenie zasilania sieciowego Cyfrowy odbiornik należy podłączyć do zasilania sieciowego dopiero po podłączeniu wszystkich elementów instalacji. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzenia odbiornika i innych elementów. e Po wykonaniu wszystkich połączeń, podłącz odbiornik dołączonym do zestawu kablem zasilania do gniazda zasilania 230 V/50 60 Hz. 5 Pierwsza instalacja Po przeczytaniu uwag dotyczących bezpieczeństwa i podłączeniu urządzenia zgodnie z opisem w rozdziale 4, włącz urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale 7. Podczas pierwszej instalacji wyświetli się asystent instalacji AutoInstall. Asystent instalacji pomoże w łatwym przeprowadzeniu najważniejszych regulacji ustawień odbiornika cyfrowego. Wymagane przyciski pozwalające na przeprowadzenie ustawień podczas danego kroku instalacji są zaznaczone. Można przerwać pierwszą instalację w dowolnej chwili naciskając czerwony przycisk funkcyjny. Można powrócić do poprzedniego kroku instalacji naciskając zielony przycisk funkcyjny. Pozwala to na skorygowanie błędnych wpisów w dowolnej chwili. Urządzenie będzie używać standardowych ustawień fabrycznych, jeśli pierwsza instalacja nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przerwana. Pierwsza instalacja przedstawiona poniżej to tylko przykład. Konkretna procedura instalacji zależy od ustawień wprowadzonych przez użytkownika. W związku z tym proszę dokładnie przestrzegać instrukcji wyświetlanych na ekranie. Wersja językowa obsługi Asystent instalacji AutoInstall uruchamia się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Najpierw wyświetla się okno wyboru języka obsługi operating language. > Wyróżnij żądany język przyciskami Wersja językowa dźwięku > Wybierz preferowaną wersję językową dźwięku audio language naciskając przyciski Żądana wersja językowa dźwięku zostanie ustawiania zgodnie z tym wyborem po przeprowadzeniu wyszukiwania, jeśli jest nadawana przez odpowiednią stację. > Potwierdź wybór OK

7 Ustawienie kraju > Wybierz strefę czasową przyciskami strzałek góra/dół dla swojego kraju. Ustawienie czasu i sortowanie listy ulubionych jest przeprowadzane automatycznie zgodnie z wyborem użytkownika. > Zatwierdź wybór OK, aby przejść do funkcji wyszukiwania stacji. Konfiguracja anteny Można dostosować odbiornik cyfrowy do konfiguracji anteny podczas tego kroku instalacji. > Jeśli chcesz zastąpić standardowe ustawienia anteny, wybierz pole Standard naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór OK. lub > Wybierz pole Multytenne naciskając przyciski strzałek góra/dół i potwierdź wybór OK, jeśli odbiornik korzysta z anteny typu Multytenne. W obu przypadkach przejdź dalej do rozdziału Aktualizacja oprogramowania. > Jeśli konfiguracja instalacji odbiorczej nie jest zgodna z ustawieniami Standard lub Multytenne, wybierz pole Manual (Ręczne) i zatwierdź wybór OK. DiSEqC > Jeśli instalacja odbiorcza korzysta z elementów DiSEqC, wybierz pole Activate (Włącz) przyciskami strzałek i zatwierdź wybór przyciskiem OK (Więcej informacji o DiSEqC znajdują się w rozdziale 10, Określenia techniczne). Położenie A/Opcja A > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie A/opcja A naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. Położenie B/Opcja A > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie B/opcja A naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. Położenie B/Opcja B > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie B/opcja B naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. Położenie B/Opcja B > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie B/opcja B naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. W następnym kroku sprawdź ponownie konfigurację anteny. > Jeśli chcesz zaakceptować to ustawienie anteny, wybierz pole yes (tak) naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór OK. Aktualizacja oprogramowania Po zakończeniu regulacji ustawień anteny odbiornik cyfrowy sprawdza przez satelitę czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urządzenia. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania, można automatycznie przeprowadzić jego aktualizację. > Wybierz pole Update (Aktualizacja) przyciskami strzałek prawo/lewo i zatwierdź wybór OK. Nowe oprogramowanie zostanie pobrane do urządzenia. Ta procedura może potrwać kilka minut. Funkcja wyszukiwania stacji/ ISIPRO Podczas sprawdzania czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania do pobrania, urządzenie sprawdza również czy dostępna jest nowa lista programów ISIPRO. Jeśli nowa lista programów jest dostępna, można ją zainstalować przy użyciu funkcji ISIPRO. > Wybierz wiersz ISIPRO Programme list update (Aktualizacja listy programów ISIPRO) naciskając przyciski Najnowsza lista programów zostanie pobrana z satelity. Jeśli nowa lista programów ISIPRO nie jest dostępna lub nie chcesz jej pobrać, przeprowadź wyszukiwanie stacji w celu wyszukania nowych programów. > Wybierz pole All Stations (Wszystkie stacje) naciskając przyciski strzałek góra/dół, jeśli chcesz wyszukać ogólnodostępne i zakodowane programy lub All unencoded Stations (Wszystkie niekodowane stacje), jeśli chcesz wyszukać tylko ogólnodostępne stacje. > Po naciśnięciu przycisku OK rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji. Wszystkie satelity ustawione w konfiguracji anteny są przeszukiwane w celu znalezienia programów. Ta procedura może potrwać kilka minut. Proszę postępować zgodnie z kolejnymi poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Wyłącz asystenta instalacji > Zatwierdź ostatni komunikat asystenta instalacji naciskając OK w celu powrócenia do normalnego trybu pracy

8 6 Ustawienia Po podłączeniu i uruchomieniu nowego odbiornika cyfrowego można, w razie potrzeby, dostosować jego ustawienia do własnych potrzeb. 6.1 Wersja językowa obsługi Ta pozycja menu pozwala na ustawienie języka zgodnie z własnymi wymogami. Aby zmienić wersję językową obsługi postępuj zgodnie z procedurą poniżej: > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) przyciskiem Menu. > Następnie wybierz pozycję menu Operating language (Język obsługi), wyróżniając ją poprzez naciskanie przycisków Wyświetli się podmenu Operating language (Język obsługi). > Wybierz żądany język naciskając przyciski > Zapisz ustawienie naciskając przycisk OK. > Naciśnięcie przycisku TV/Radio powoduje powrót do normalnego trybu pracy. 6.2 Podstawowe ustawienia Aby optymalnie używać odbiornika cyfrowego DVB, można również dostosować jego ustawienia do własnych potrzeb. > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) naciskając przycisk Menu. > Wybierz pozycję Settings (Ustawienia) naciskając przyciski > Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Wyświetli się podmenu Settings (Ustawienia). > Wybierz pozycję Basic settings (Podstawowe ustawienia) naciskając przyciski Wyświetli się menu Basic settings (Podstawowe ustawienia). > Można poruszać kursor w menu naciskając przyciski strzałek góra/dół i modyfikować poszczególne pozycje zgodnie z oznaczeniami. Zwracaj uwagę na informacje ekranowe podczas wybierania opcji menu, jeśli ma to zastosowanie. Można wyregulować następujące ustawienia: Różnica czasu GMT (h) Urządzenie jest wyposażone w zegar. Zegar jest synchronizowany poprzez satelitę z czasem Greenwich Mean Time (średnim czasem w Greenwich). Jeśli wybrano ustawienie None (Brak) dla Country (Kraj) (punkt 6.2.2) należy skorygować czas zgodnie z czasem lokalnym naciskając przyciski strzałek prawo/lewo. Ta różnica czasu dla Polski wynosi +1 godzinę, a w czasie letnim +2 godziny Kraj Ta funkcja automatycznie zmienia czas letni na zimowy, jak również automatycznie ustawia różnicę czasu w odniesieniu do GMT. > Zaznacz w wierszu Country (Kraj) naciskając przyciski strzałek lewo/prawo kraj, w którym zainstalowano urządzenie Kod pilota Przy użyciu pilota odbiornika można obsługiwać maksymalnie cztery różne urządzenia wykorzystujące ten sam kod pilota. Jeśli dwa odbiorniki satelitarne są używane w jednym pomieszczeniu, może dochodzić do przypadkowych błędów obsługi. Aby uniknąć takich błędów, należy ustawić inne kody pilota dla obu odbiorników. > W tym celu uaktywnij opcję SAT1 lub SAT2 w tym wierszu i jednocześnie naciśnij przycisk OK Zegar trybu gotowości Ta pozycja pozwala na wybranie czy w trybie gotowości ma być wyświetlany czas. > W tym wierszu można ustawić tryb zegara na on (włączony) lub off (wyłączony) naciskając przyciski strzałek prawo/lewo Wyjście z podstawowych ustawień Wprowadzone ustawienia są zapisywane automatycznie po wyjściu z podmenu podstawowych ustawień. > Naciśnięcie przycisku Wstecz powoduje powrót do menu ustawień lub > Naciśnięcie przycisku Menu powoduje powrót do normalnego trybu pracy. 6.3 Ustawienia audio/wideo Aby dostosować odbiornik cyfrowy do telewizora, można przeprowadzić dalsze ustawienia w menu Audio/video settings (Ustawienia audio/wideo). > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) przyciskiem Menu. > Wybierz pozycję Settings (Ustawienia) naciskając przyciski > Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Wyświetli się podmenu Settings (Ustawienia). > Następnie wybierz pozycję Audio/video settings (Ustawienia audio/wideo) naciskając przyciski Wyświetli się menu Audio/video settings (Ustawienia audio/wideo). > Można poruszać kursor w menu naciskając przyciski strzałek góra/dół i modyfikować poszczególne pozycje zgodnie z oznaczeniami. Zwracaj uwagę na informacje ekranowe podczas wybierania opcji menu, jeśli ma to zastosowanie. Można wyregulować następujące ustawienia: 14 15

9 6.3.1 Rozmiar obrazu Opuść ustawienia audio/wideo > Naciskając przyciski strzałek lewo/prawo ustaw format obrazu dostosowany do telewizora 4:3 lub 16:9. Ta funkcja automatycznie dostosowuje format obrazu do telewizora Wersja językowa (Dźwięk) > Ustaw żądany język w tym wierszu naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. Ten język jest automatycznie ustawiany po każdym wyszukiwaniu, jeśli jest nadawany Wersja językowa (Napisy) Po wyjściu z podmenu ustawień audio/wideo wprowadzone ustawienia są automatyczniezapisywane. > Naciśnięcie przycisku Wstecz powoduje powrót do menu Settings (Ustawień) lub > naciśnięcie przycisku Menu powoduje powrót do normalnego trybu pracy. Na przykład: A B Położenie Wyjście A B Położenie Wyjście A Przy użyciu odbiornika DVB można wyświetlać napisy. Napisy są wyświetlane automatycznie, jeśli funkcja napisów jest włączona a wybrana wersja językowa jest nadawana. Napisy można włączyć ręcznie, jeśli ta funkcja nie jest włączona. Dostępne napisy są oznaczone komunikatem Subtitle selection (Wybór napisów). Proszę również przeczytać punkt 7.14 instrukcji obsługi. A B Opcja Wyjście Tryb TV SCART > W tym wierszu wybierz odpowiednie dla telewizora ustawienie FBAS, RGB lub S-Video naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. Dla standardowego telewizora ustaw FBAS Tryb VCR SCART > W tym wierszu wybierz odpowiednie dla magnetowidu ustawienie FBAS, lub S-Video naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. Dla standardowego telewizora ustaw FBAS Dolby Digital (AC3) Niektóre filmy są nadawane w formacie dźwięku Dolby Digital. Informuje o tym symbol Dolby w oknie informacyjnym po wybraniu programu. Podczas oglądania takich filmów można słuchać dźwięku w formacie 5.1 kanałów Dolby Digital, jeśli w zestawie znajduje się wzmacniacz Dolby Digital 5.1 kanałów. W tym celu wystarczy podłączyć cyfrowe wyjście Audio Out Digital (patrz punkt 4.4.2) odbiornika DVB do cyfrowego wejścia wzmacniacza Dolby Digital 5.1 kanałów. Takie programy są automatycznie odtwarzane w formacie Dolby Digital format, jeśli funkcja Dolby Digital (AC3) jest włączona (on). Dźwięk Dolby Digital można włączyć ręcznie, jeśli funkcja nie jest włączona (on). Proszę również przeczytać punkt instrukcji obsługi. > Ustaw Dolby Digital (AC3) na on (włączone) lub off (wyłączone) naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. 6.4 Ustawienia anteny Po dostosowaniu ustawień odbiornika cyfrowego do własnych potrzeb można, w razie potrzeby, dostosować odbiornik do anteny. Satelity ustawione z użyciem asystenta instalacji są dostępne z menu Antenna settings (Ustawienia anteny). Położenia satelitów ASTRA 19,2 Wschód i EUTELSAT 13,0 Wschód zostają zaprogramowane w przypadku wyłączenia asystenta instalacji zanim, zakończy pracę. Można ustawić odpowiednie dane w odbiorniku w celu odbierania programów z innych satelitów lub użycia innego LNB. > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) przyciskiem Menu. > Wybierz pozycję Settings (Ustawienia) naciskając przyciski > Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Wyświetli się menu Settings (Ustawienia). > Wybierz wiersz Antenna settings (Ustawienia anteny) naciskając przyciski Wyświetli się menu Antenna settings (Ustawienia anteny). W tym podmenu można wyregulować następujące ustawienia: Multytenne Jeśli odbiornik korzysta z konwertera LNB typu Multytenne, korzystając z tej pozycji menu można automatycznie dostosować położenia przełączania na Multytenne LNB. > Wybierz on (włączony) w tym wierszu używając przycisku OK, aby automatycznie ustawiać położenia przełączania

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki dotyczące obsługi...8 Utylizacja...9 Zasady bezpieczeństwa...9 Przerwy w użytkowaniu...11

Ważne wskazówki dotyczące obsługi...8 Utylizacja...9 Zasady bezpieczeństwa...9 Przerwy w użytkowaniu...11 DIGIT MF4-K Instrukcja obsługi Ze zintegrowanym systemem dekodowania CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI. Do odbioru niekodowanych i kodowanych programów (np. CONAX, IRDETO, SECA itd.) w sieciach telewizji

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

DigiCorder S2. Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI.

DigiCorder S2. Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI. DigiCorder S2 Instrukcja obsługi Zintegrowana nagrywarka wideo Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI. Do odbioru programów satelitarnych zaszyfrowanych (np. VIACCESS, CONAX, IRDETO, SECA itp.) i niezaszyfrowanych.

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

DIGIT K3 X Wbudowany CONAX

DIGIT K3 X Wbudowany CONAX DIGIT K3 X Wbudowany CONAX Odbiornik ze zintegrowanym systemem CONAX do odbioru darmowych i płatnych programów telewizji kablowej Instrukcja obsługi Spis treści 2. Ilustracje......6 3. UWAGA: Proszę przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

DIGIT MF4-K. Instrukcja obsługi. Ze zintegrowanym systemem dekodowania sytemu CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI.

DIGIT MF4-K. Instrukcja obsługi. Ze zintegrowanym systemem dekodowania sytemu CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI. DIGIT MF4-K Instrukcja obsługi Ze zintegrowanym systemem dekodowania sytemu CONAX i złączem PCMCIA dla modułów CI. Do odbioru nie kodowanych i kodowanych programów (np. CONAX, IRDETO, SECA itd.) w sieciach

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder HD S2X Plus. Cyfrowy odbiornik satelitarny z wbudowanym podwójnym tunerem HD i dyskiem twardym TIME SHIFT

Instrukcja obsługi. DigiCorder HD S2X Plus. Cyfrowy odbiornik satelitarny z wbudowanym podwójnym tunerem HD i dyskiem twardym TIME SHIFT DigiCorder HD S2X Plus Cyfrowy odbiornik satelitarny z wbudowanym podwójnym tunerem HD i dyskiem twardym TIME SHIFT Instrukcja obsługi Odbiornik z dwoma gniazdami CA na moduły CI. Do odbioru kodowanych

Bardziej szczegółowo

DigiCorder HD S2. Cyfrowy Twin Tuner ze zintegrowanym dyskiem twardym. Instrukcja obsługi. Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI.

DigiCorder HD S2. Cyfrowy Twin Tuner ze zintegrowanym dyskiem twardym. Instrukcja obsługi. Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI. DigiCorder HD S2 Cyfrowy Twin Tuner ze zintegrowanym dyskiem twardym Instrukcja obsługi Z dwoma gniazdami PCMCIA na moduły CI. Do odbioru darmowych programów satelitarnych zaszyfrowanych (np. VIACCESS,

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DiGYBOXX HD CX

Instrukcja obsługi DiGYBOXX HD CX PL Instrukcja obsługi DiGYBOXX HD CX Cyfrowy dekoder kablowy z wbudowanym gniazdem USB 2.0, funkcją nagrywania na zewnętrzny dysk twardy oraz systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

Digit HD 8CX. Skrócona instrukcja obsługi odbiornika DVB-C

Digit HD 8CX. Skrócona instrukcja obsługi odbiornika DVB-C PL Skrócona instrukcja obsługi odbiornika DVB-C Digit HD 8CX Cyfrowy odbiornik kablowy posiada czytnik kart CONAX i dwa interfejsy PCMCIA do zastosowania z modułami CI, a także czytnik kart do kart SD,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

KA_TechniStar S1_International_2233660001900_PL:KA_TechniStar S1_International_2233660001900_Version1.qxd 17/02/2011 10:41 Página 2

KA_TechniStar S1_International_2233660001900_PL:KA_TechniStar S1_International_2233660001900_Version1.qxd 17/02/2011 10:41 Página 2 KA_TechniStar S1_International_2233660001900_PL:KA_TechniStar S1_International_2233660001900_Version1.qxd 17/02/2011 10:41 Página 2 1 Spis treści 1 Spis treści.............................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PVR DT 5300 Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją! Nie wyrzucać! Szkody spowodowane przez złe użytkowanie nie podlegają gwarancji! Wstęp 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart Smart w systemie Conax oraz gniazdo CI+ (Common Interface

Cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart Smart w systemie Conax oraz gniazdo CI+ (Common Interface 2 Cyfrowy dekoder satelitarny HD z funkcją nagrywarki DVRready wyposażony w czytnik kart Smart w systemie Conax oraz gniazdo CI+ (Common Interface Plus) do odbioru programów satelitarnych w pozostałych

Bardziej szczegółowo

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB Wersja 0.5 z dnia 30.09.2013 I. WSTĘP Instrukcja przeznaczona jest dla Punktów Serwisowych. Należy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 1 Instrukcja obsługi DigitRadio GO DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 2

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-99 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail: serwis@genway.pl

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

Siemens C35i, C45, M35i, ME45, S35i, S45, SL42/SL45, MT50, M50, C55, C56, CT56, 6688i, M46, 3118 Wprowadzanie kanałów do telefonu

Siemens C35i, C45, M35i, ME45, S35i, S45, SL42/SL45, MT50, M50, C55, C56, CT56, 6688i, M46, 3118 Wprowadzanie kanałów do telefonu Siemens C25 2. Wybierz opcję Inne 3. Wybierz CB Ustawienia 4. Wybierz Tematy 5. Wybierz Dodaj nowy temat; pojawi się lista kanałów 6. Wybierz Zdefiniować nowy t...; pojawia się: Nr Id. Tematu 7. Wpisz

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 1.3 Przykład połączenia str.4 1.4 Opis klawiszy str.4 2. Funkcje joysticka: str.5 3.

Bardziej szczegółowo