CYFROWY Odbiornik satelitarny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY Odbiornik satelitarny"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi DIGIT S1 Wbudowana obsługa CONAX DIGIT S2 Wbudowana obsługa CONAX Wbudowana obsługa CryptoWorks CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi Z wbudowanym układem dekodowania. Do odbioru zakodowanych oraz ogólnodostępnych programów satelitarnych. Z wbudowanym układem dekodowania Encription System i złączem PCMCIA do podłączenia modułu CA. Do odbioru ogólnodostępnych i kodowanych (np. z użyciem systemów CONAX, VIACCESS, IRDETO, SECA itp.) programów satelitarnych. Z kontrolerem silnika i aktualizacją oprogramowania przez satelitę. DiSEqC 1.2

2 Regulacja głośności Włączenie TV/Radia Wybór innej wersji językowej (obsługa TV ) lub stacji (obsługa radia) Dolby Digital (obsługa AC3) Powrót do ostatnio wybranego programu Wyświetlenie zegara i informacji o programie Dodatkowe informacje o programie Informacje o transponderze Zamrożenie obrazu Wyłącznik czasowy Telegazeta Używanie dekodera telegazety telewizora Używanie wbudowanego dekodera telegazety Napisy Elektroniczny program telewizyjny SFI (SiehFern Info) Importowanie danych SFI Przerwanie procedury importowania Wywołanie elektronicznego programu telewizyjnego Now (Tabela z aktualnym programem) Later More Funkcje SFI SFI-Info Programowanie timera SFI Przegląd programu SFI Przegląd programu SFI według rodzaju programów (Genre) Wyłączenie SFI Nagrywanie z timerem Ręczne programowanie timera Przegląd timera Zmiana programu timera Usunięcie programu timera Programowanie nowego zdarzenia timera Wyjście z regulacji timera Zmiana podstawowych ustawień Konfiguracja listy ulubionych Wywołanie menu zarządzania listy programów Dodawanie programów do listy ulubionych Usuwanie programów Usuwanie z listy ulubionych Usuwanie z kompletnej listy Sortowanie programów Wyjście z zarządzania listy programów Programowanie elektronicznego programu telewizyjnego Wybór stacji Wyjściowa kategoria Czas aktualizacji Aktualizacja Kanał SFI Blokada rodzicielska Wybór stacji Zmiana kodu PIN urządzenia Tryb Wyjście z trybu ochrony rodzicielskiej Spis treści 1 Spis treści Ilustracje Przeczytaj najpierw Podłączenie odbiornika DVB Jednostka zewnętrzna antena Podłączanie do telewizora Magnetowid Wzmacniacz HiFi Analogowy Cyfrowy Złącze szeregowe (RS 232) Podłączenie zasilania sieciowego Pierwsza instalacja Ustawienia Wersja językowa obsługi Podstawowe ustawienia Różnica czasu GMT (h) Kraj Kod pilota Zegar trybu gotowości Wyjście z podstawowych ustawień Ustawienia audio/wideo Rozmiar obrazu Wersja językowa (dźwięk) Wersja językowa (napisy) Tryb TV SCART Tryb VCR SCART Dolby Digital (AC3) Opuść ustawienia audio/wideo Ustawienia anteny Multytenne Włączanie/wyłączanie DiSEqC Ustawienia zestawu antenowego/talerza Dalsze ustawienia/charakterystyka LNB Jednostka obrotowa Wyjście z ustawień anteny Obsługa Włączanie i wyłączanie Wybór programu Za pomocą przycisków program góra/dół Za pomocą klawiatury numerycznej Za pomocą kursora (lista programów) Wybierz listę Przywołanie zablokowanych programów Pole informacyjne Odbiór programów kodowanych Funkcje specjalne Opcje multifeed Wybór czasu rozpoczęcia/filmu Kod PIN systemu kodowania

3 8.4 Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie automatyczne Przeszukiwanie satelity Przeszukiwanie transpondera Wyszukiwanie ręczne Po wyszukiwaniu Wyłączenie wyszukiwania programów Ustawienia serwisowe Przywrócenie ustawień fabrycznych Usuwanie wszystkich programów Aktualizacja listy programów (ISIPRO) Ręczne rozpoczęcie pobierania listy programów Odrzucenie listy programów Pobranie listy programów później Rozpoczęcie pobierania listy programów Aktualizacja oprogramowania Kopiowanie ustawień Konfiguracja systemu System kodowania Obsługa układu obracania (DiSEqC 1.2) Granice wschodnia i zachodnia Usuwanie zdefiniowanych granic Ustawienie wschodniej granicy Ustawienie zachodniej granicy Pozycjonowanie geograficzne Ustawienie położenia satelity Wybór położenia satelity Wybór ustawionego wcześniej położenia satelity Ustawienie położenia satelity przez użytkownika (satelita użytkownika) Dostosowanie anteny satelitarnej Transponder testowy/konfiguracja LNB Ręczne dostrojenie anteny satelitarnej Automatyczne dostrajenie anteny (Autofocus) Zapisywanie położenia satelity Bieżąca lista satelitów Wybór położenia satelity Usunięcie położenia satelity Położenie odniesienia Dane techniczne Rozwiązywanie problemów Ilustracje Dźwięk włączony/wyłączony Klawiatura numeryczna Opcja* podczas obsługi TV: Wybór dźwięku/napisów, funkcje specjalne podczas obsługi radia: Wybór stacji poprzez zmianę podnośnej dźwięku Przycisk wielofunkcyjny n Przycisk strzałki góra Program + Przycisk strzałki lewo Głośność Przycisk strzałki dół Program SFI Program +/ Wyłącznik czasowy Telegazeta* Włączona/Mieszane/ Wyłączona OPT Pilot Włączenie/Tryb gotowości Przycisk wielofunkcyjny OK Włączenie/wyłączenie listy programów Przycisk strzałki prawo Głośność + Wstecz Info TV/Radio Głośność +/ Menu wł./wył. ZEWNĘTRZNE Stop/Zamrożenie obraz To urządzenie jest oznaczone symbolem CE i spełnia wymogi wszystkich wymaganych norm UE. Zastrzegamy możliwość zmian i błędów w druku. Wydano 08/06 TechniSat i DIGIT S2 to zarejestrowane znaki handlowe stanowiące własność TechniSat Digital GmbH Postbox Daun Wsparcie techniczne 0180/ * *0,12 EUR/Min. w sieci telefonicznej Deutsche Telekom AG To urządzenie jest oznaczone symbolem CE i spełnia wymogi wszystkich wymaganych norm UE. Zastrzegamy możliwość zmian i błędów w druku. Wydano 06/05 Opcje dotyczące pilota: Opcje dotyczące pilota: Tym pilotem można obsługiwać dwa odbiorniki TechniSat, jeden telewizor TechniSat Tym pilotem można obsługiwać dwa odbiorniki, jeden telewizor oraz dodatkowe urządzenie o tym samym kodowaniu, przełączając opcję pilota. oraz dodatkowe urządzenie o tym samym kodowaniu, przełączając opcję pilota. > Aby zmienić opcję pilota, naciśnij odpowiedni przycisk oznaczający wybrane Aby zmienić opcję pilota, naciśnij odpowiedni przycisk oznaczający wybrane urządzenie (SAT1, SAT2, VCR lub TV) i przycisk OK jednocześnie!!! urządzenie (SAT1, SAT2, VCR lub TV) i przycisk OK jednocześnie!!! Proszę zwrócić uwagę: Proszę zwrócić uwagę: Aby sterować tym odbiornikiem należy wybrać odpowiednią opcję sterowania zgodną Aby sterować tym odbiornikiem należy wybrać odpowiednią opcję sterowania zgodną z z kodem pilota zgodnie z opisem w Punkcie kodem pilota zgodnie z opisem w punkcie * Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli odpowiednie dane są nadawane na wybranym programie. 4 5

4 Złącze zasilania Wyświetlacz LED Czytnik kart czipowych systemu kodowania: > Włóż kartę czipową systemu kodowania (złotymi stykami do dołu i w odpowiednim kierunku) ostrożnie do oporu do gniazda. Wejście LNB Wybór programu do góry/w dół Cyfrowe wyjście audio (optyczne) Złącze SCART Magnetowid Włączenie/Tryb gotowości Złącze SCART TV Czytnik kart SIM systemu kodowania: > Włóż ostrożnie kartę SIM systemu kodowania do czytnika kart. Pamiętaj by wkładać kartę złotymi stykami do dołu i ściętym rogiem karty SIM skierowanym przodem do urządzenia. 3 Przeczytaj najpierw > Przed pierwszym użyciem urządzenia sprawdź czy otrzymałeś wszystkie elementy zestawu. Dostawa powinna zawierać: 1 odbiornik cyfrowy, 1 kabel zasilania, 1 pilot, 1 instrukcja obsługi, 1 karta gwarancyjna, 2 baterie (1,5 V typu mikro) 1 kabel SCART. > Włóż dołączone baterie do przedziału na baterie w pilocie pamiętając o poprawnym ustawieniu biegunów zgodnie z oznaczeniami na bateriach. Ważne uwagi dotyczące obsługi Korzystanie z tzw. menu ekranowego (OSD) upraszcza korzystanie z urządzenia i pozwala zmniejszyć ilość przycisków na pilocie. Wszystkie funkcje są wyświetlane na ekranie i można je kontrolować korzystając tylko z kilku przycisków. Funkcje powiązane ze sobą są zebrane w MENU. Wybrana funkcja jest wyróżniona kolorem. Działania przypisane do przycisków funkcyjnych są oznaczone przez czerwone, żółte, zielone i niebieskie paski w dolnym wierszu na ekranie. Te kolorowe paski reprezentują różne funkcje w poszczególnych menu, które można uruchomić naciskając przycisk o odpowiednim kolorze na pilocie ( przycisk wielofunkcyjny ). Przyciski funkcyjne są aktywowane, tylko jeśli w odpowiednim polu znajduje się skrócona nazwa funkcji lub pozycji menu. Oznaczenia przycisków i określeń wyświetlane w menu ekranowym są wytłuszczone w tej instrukcji. Pomoc: Tam gdzie to dostępne, tekst pomocy można wyświetlić lub wyłączyć w menu naciskając niebieski przycisk funkcyjny. Uwagi dotyczące utylizacji Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Proszę oddać te materiały do recyklingu po ich rozdzieleniu i posegregowaniu. Tego produktu, po zakończeniu użytkowania, nie można wyrzucać razem z normalnym odpadami komunalnymi, ale należy go dostarczyć do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. Materiały można poddać recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Cyfrowe wyjście audio (elektryczne) Analogowe wyjścia audio Złącze szeregowe RS

5 Umożliwiając recykling, odzysk i innego rodzaju utylizację zużytego urządzenia przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego. Uzyskaj informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów w lokalnym urzędzie gminy. Pamiętaj by nie wyrzucać zużytych baterii z pilota razem z odpadami z gospodarstw domowych, ale oddać je do utylizacji do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie informacje o środkach ostrożności przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane błędną obsługą urządzenia i nieprzestrzeganiem środków ostrożności. > Aby zapewnić wystarczającą wentylację, postaw urządzenie na płaskim i poziomym podłożu i nie stawiaj żadnych przedmiotów na jego obudowie. W obudowie umieszczone są szczeliny wentylacyjne pozwalające na odprowadzanie gorącego powietrza z wnętrza urządzenia. > Nigdy nie stawiaj źródeł otwartego płomienia, np. zapalonych świec, na urządzeniu. > Nigdy nie narażaj urządzenia na działanie kropli ani rozprysków wody ani nie stawiaj żadnych przedmiotów napełnionych wodą, np. wazonów, na urządzeniu. > Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym. > Nigdy nie próbuj otwierać urządzenia! Istnieje zagrożenie porażenia prądem. Wymagane naprawy mogą przeprowadzać tylko odpowiednio przeszkolone osoby. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego w poniższych przypadkach i uzyskaj specjalistyczną pomoc: > Doszło do uszkodzenia kabla zasilania lub wtyczki zasilania > Urządzenie było narażone na działanie wilgoci lub dostała się do niego woda > W przypadku poważnej usterki > W przypadku znacznego uszkodzenia obudowy Przerwanie użytkowania Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z piorunami lub dłuższych przerw w użytkowaniu (wakacje itp.). 4 Podłączenie odbiornika DVB a Podłączenie LNB (konwertera) do wejścia LNB (LNB IN) odbiornika DVB. b Podłączenie kablem SCART odbiornika DVB do telewizora. c Podłączenie kablem SCART magnetowidu do gniazda VCR-Scart odbiornika DVB. d Podłączenie wyjść audio do urządzenia HiFi. e Podłączenie zasilania. e a VCR c b d 8 9

6 Poniższe oznaczenia a b c itp., odnoszą się do rysunku na stronie Jednostka zewnętrzna (antena) a Podłącz wejście LNB (konwertera) odbiornika cyfrowego za pomocą odpowiedniego kabla współosiowego do wejścia LNB jednostki zewnętrznej (anteny). Patrz również Rozdział 6 Ustawienia. 4.2 Podłączanie do telewizora b Połącz odbiornik (gniazdo SCART TV) z telewizorem (gniazdo SCART) dołączonym kablem SCART. Telewizor automatycznie przełączy się na kanał AV i na odbiór programu satelitarnego po włączeniu odbiornika cyfrowego, jeśli telewizor jest odpowiednio wyposażony. 4.3 Magnetowid c Podłącz magnetowid przez gniazdo SCART VCR. Magnetowid przekazuje sygnał przełączania do odbiornika cyfrowego podczas odtwarzania. Pozwala to na automatyczne przekazywanie sygnału z magnetowidu do telewizora. Jeśli magnetowid nie obsługuje napięcia przełączania, przełącz odbiornik cyfrowy za pomocą przycisku ZEWNĘTRZNE na wejście zewnętrzne AV. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby powrócić do normalnego trybu pracy. 4.4 Wzmacniacz HiFi Analogowy d Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, możesz podłączyć odbiornik cyfrowy do wzmacniacza HiFi. W tym celu podłącz gniazda Audio R i Audio L odbiornika cyfrowego za pomocą odpowiedniego kabla do wejścia wzmacniacza (np. CD lub AUX; Uwaga, wejście dźwiękowe nie jest odpowiednie)! Cyfrowy d Jeśli wzmacniacz jest wyposażony w odpowiednie wejście elektryczne lub optyczne, podłącz kablem gniazdo elektryczne AUDIO OUT DIGITAL lub optyczne AUDIO OUT DIGITAL do wejścia elektrycznego lub optycznego wzmacniacza. W zależności od stacji dostępne są częstotliwości próbkowania 32, 44,1 i 48 khz. Sygnał Dolby Digital (AC3) jest również dostępny przez to wyjście, jeśli jest nadawany. 4.5 Złącze szeregowe (RS 232) Złącze szeregowe RS 232 pozwala na aktualizację oprogramowania systemu i regulację ustawień za pomocą komputera PC. 4.6 Podłączenie zasilania sieciowego Cyfrowy odbiornik należy podłączyć do zasilania sieciowego dopiero po podłączeniu wszystkich elementów instalacji. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzenia odbiornika i innych elementów. e Po wykonaniu wszystkich połączeń, podłącz odbiornik dołączonym do zestawu kablem zasilania do gniazda zasilania 230 V/50 60 Hz. 5 Pierwsza instalacja Po przeczytaniu uwag dotyczących bezpieczeństwa i podłączeniu urządzenia zgodnie z opisem w rozdziale 4, włącz urządzenie zgodnie z opisem w rozdziale 7. Podczas pierwszej instalacji wyświetli się asystent instalacji AutoInstall. Asystent instalacji pomoże w łatwym przeprowadzeniu najważniejszych regulacji ustawień odbiornika cyfrowego. Wymagane przyciski pozwalające na przeprowadzenie ustawień podczas danego kroku instalacji są zaznaczone. Można przerwać pierwszą instalację w dowolnej chwili naciskając czerwony przycisk funkcyjny. Można powrócić do poprzedniego kroku instalacji naciskając zielony przycisk funkcyjny. Pozwala to na skorygowanie błędnych wpisów w dowolnej chwili. Urządzenie będzie używać standardowych ustawień fabrycznych, jeśli pierwsza instalacja nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przerwana. Pierwsza instalacja przedstawiona poniżej to tylko przykład. Konkretna procedura instalacji zależy od ustawień wprowadzonych przez użytkownika. W związku z tym proszę dokładnie przestrzegać instrukcji wyświetlanych na ekranie. Wersja językowa obsługi Asystent instalacji AutoInstall uruchamia się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Najpierw wyświetla się okno wyboru języka obsługi operating language. > Wyróżnij żądany język przyciskami Wersja językowa dźwięku > Wybierz preferowaną wersję językową dźwięku audio language naciskając przyciski Żądana wersja językowa dźwięku zostanie ustawiania zgodnie z tym wyborem po przeprowadzeniu wyszukiwania, jeśli jest nadawana przez odpowiednią stację. > Potwierdź wybór OK

7 Ustawienie kraju > Wybierz strefę czasową przyciskami strzałek góra/dół dla swojego kraju. Ustawienie czasu i sortowanie listy ulubionych jest przeprowadzane automatycznie zgodnie z wyborem użytkownika. > Zatwierdź wybór OK, aby przejść do funkcji wyszukiwania stacji. Konfiguracja anteny Można dostosować odbiornik cyfrowy do konfiguracji anteny podczas tego kroku instalacji. > Jeśli chcesz zastąpić standardowe ustawienia anteny, wybierz pole Standard naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór OK. lub > Wybierz pole Multytenne naciskając przyciski strzałek góra/dół i potwierdź wybór OK, jeśli odbiornik korzysta z anteny typu Multytenne. W obu przypadkach przejdź dalej do rozdziału Aktualizacja oprogramowania. > Jeśli konfiguracja instalacji odbiorczej nie jest zgodna z ustawieniami Standard lub Multytenne, wybierz pole Manual (Ręczne) i zatwierdź wybór OK. DiSEqC > Jeśli instalacja odbiorcza korzysta z elementów DiSEqC, wybierz pole Activate (Włącz) przyciskami strzałek i zatwierdź wybór przyciskiem OK (Więcej informacji o DiSEqC znajdują się w rozdziale 10, Określenia techniczne). Położenie A/Opcja A > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie A/opcja A naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. Położenie B/Opcja A > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie B/opcja A naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. Położenie B/Opcja B > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie B/opcja B naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. Położenie B/Opcja B > Wybierz satelity, odbierane przez ustawienie DiSEqC położenie B/opcja B naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór przyciskiem OK. W następnym kroku sprawdź ponownie konfigurację anteny. > Jeśli chcesz zaakceptować to ustawienie anteny, wybierz pole yes (tak) naciskając przyciski strzałek góra/dół i zatwierdź wybór OK. Aktualizacja oprogramowania Po zakończeniu regulacji ustawień anteny odbiornik cyfrowy sprawdza przez satelitę czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla urządzenia. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania, można automatycznie przeprowadzić jego aktualizację. > Wybierz pole Update (Aktualizacja) przyciskami strzałek prawo/lewo i zatwierdź wybór OK. Nowe oprogramowanie zostanie pobrane do urządzenia. Ta procedura może potrwać kilka minut. Funkcja wyszukiwania stacji/ ISIPRO Podczas sprawdzania czy dostępna jest nowa wersja oprogramowania do pobrania, urządzenie sprawdza również czy dostępna jest nowa lista programów ISIPRO. Jeśli nowa lista programów jest dostępna, można ją zainstalować przy użyciu funkcji ISIPRO. > Wybierz wiersz ISIPRO Programme list update (Aktualizacja listy programów ISIPRO) naciskając przyciski Najnowsza lista programów zostanie pobrana z satelity. Jeśli nowa lista programów ISIPRO nie jest dostępna lub nie chcesz jej pobrać, przeprowadź wyszukiwanie stacji w celu wyszukania nowych programów. > Wybierz pole All Stations (Wszystkie stacje) naciskając przyciski strzałek góra/dół, jeśli chcesz wyszukać ogólnodostępne i zakodowane programy lub All unencoded Stations (Wszystkie niekodowane stacje), jeśli chcesz wyszukać tylko ogólnodostępne stacje. > Po naciśnięciu przycisku OK rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji. Wszystkie satelity ustawione w konfiguracji anteny są przeszukiwane w celu znalezienia programów. Ta procedura może potrwać kilka minut. Proszę postępować zgodnie z kolejnymi poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Wyłącz asystenta instalacji > Zatwierdź ostatni komunikat asystenta instalacji naciskając OK w celu powrócenia do normalnego trybu pracy

8 6 Ustawienia Po podłączeniu i uruchomieniu nowego odbiornika cyfrowego można, w razie potrzeby, dostosować jego ustawienia do własnych potrzeb. 6.1 Wersja językowa obsługi Ta pozycja menu pozwala na ustawienie języka zgodnie z własnymi wymogami. Aby zmienić wersję językową obsługi postępuj zgodnie z procedurą poniżej: > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) przyciskiem Menu. > Następnie wybierz pozycję menu Operating language (Język obsługi), wyróżniając ją poprzez naciskanie przycisków Wyświetli się podmenu Operating language (Język obsługi). > Wybierz żądany język naciskając przyciski > Zapisz ustawienie naciskając przycisk OK. > Naciśnięcie przycisku TV/Radio powoduje powrót do normalnego trybu pracy. 6.2 Podstawowe ustawienia Aby optymalnie używać odbiornika cyfrowego DVB, można również dostosować jego ustawienia do własnych potrzeb. > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) naciskając przycisk Menu. > Wybierz pozycję Settings (Ustawienia) naciskając przyciski > Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Wyświetli się podmenu Settings (Ustawienia). > Wybierz pozycję Basic settings (Podstawowe ustawienia) naciskając przyciski Wyświetli się menu Basic settings (Podstawowe ustawienia). > Można poruszać kursor w menu naciskając przyciski strzałek góra/dół i modyfikować poszczególne pozycje zgodnie z oznaczeniami. Zwracaj uwagę na informacje ekranowe podczas wybierania opcji menu, jeśli ma to zastosowanie. Można wyregulować następujące ustawienia: Różnica czasu GMT (h) Urządzenie jest wyposażone w zegar. Zegar jest synchronizowany poprzez satelitę z czasem Greenwich Mean Time (średnim czasem w Greenwich). Jeśli wybrano ustawienie None (Brak) dla Country (Kraj) (punkt 6.2.2) należy skorygować czas zgodnie z czasem lokalnym naciskając przyciski strzałek prawo/lewo. Ta różnica czasu dla Polski wynosi +1 godzinę, a w czasie letnim +2 godziny Kraj Ta funkcja automatycznie zmienia czas letni na zimowy, jak również automatycznie ustawia różnicę czasu w odniesieniu do GMT. > Zaznacz w wierszu Country (Kraj) naciskając przyciski strzałek lewo/prawo kraj, w którym zainstalowano urządzenie Kod pilota Przy użyciu pilota odbiornika można obsługiwać maksymalnie cztery różne urządzenia wykorzystujące ten sam kod pilota. Jeśli dwa odbiorniki satelitarne są używane w jednym pomieszczeniu, może dochodzić do przypadkowych błędów obsługi. Aby uniknąć takich błędów, należy ustawić inne kody pilota dla obu odbiorników. > W tym celu uaktywnij opcję SAT1 lub SAT2 w tym wierszu i jednocześnie naciśnij przycisk OK Zegar trybu gotowości Ta pozycja pozwala na wybranie czy w trybie gotowości ma być wyświetlany czas. > W tym wierszu można ustawić tryb zegara na on (włączony) lub off (wyłączony) naciskając przyciski strzałek prawo/lewo Wyjście z podstawowych ustawień Wprowadzone ustawienia są zapisywane automatycznie po wyjściu z podmenu podstawowych ustawień. > Naciśnięcie przycisku Wstecz powoduje powrót do menu ustawień lub > Naciśnięcie przycisku Menu powoduje powrót do normalnego trybu pracy. 6.3 Ustawienia audio/wideo Aby dostosować odbiornik cyfrowy do telewizora, można przeprowadzić dalsze ustawienia w menu Audio/video settings (Ustawienia audio/wideo). > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) przyciskiem Menu. > Wybierz pozycję Settings (Ustawienia) naciskając przyciski > Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Wyświetli się podmenu Settings (Ustawienia). > Następnie wybierz pozycję Audio/video settings (Ustawienia audio/wideo) naciskając przyciski Wyświetli się menu Audio/video settings (Ustawienia audio/wideo). > Można poruszać kursor w menu naciskając przyciski strzałek góra/dół i modyfikować poszczególne pozycje zgodnie z oznaczeniami. Zwracaj uwagę na informacje ekranowe podczas wybierania opcji menu, jeśli ma to zastosowanie. Można wyregulować następujące ustawienia: 14 15

9 6.3.1 Rozmiar obrazu Opuść ustawienia audio/wideo > Naciskając przyciski strzałek lewo/prawo ustaw format obrazu dostosowany do telewizora 4:3 lub 16:9. Ta funkcja automatycznie dostosowuje format obrazu do telewizora Wersja językowa (Dźwięk) > Ustaw żądany język w tym wierszu naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. Ten język jest automatycznie ustawiany po każdym wyszukiwaniu, jeśli jest nadawany Wersja językowa (Napisy) Po wyjściu z podmenu ustawień audio/wideo wprowadzone ustawienia są automatyczniezapisywane. > Naciśnięcie przycisku Wstecz powoduje powrót do menu Settings (Ustawień) lub > naciśnięcie przycisku Menu powoduje powrót do normalnego trybu pracy. Na przykład: A B Położenie Wyjście A B Położenie Wyjście A Przy użyciu odbiornika DVB można wyświetlać napisy. Napisy są wyświetlane automatycznie, jeśli funkcja napisów jest włączona a wybrana wersja językowa jest nadawana. Napisy można włączyć ręcznie, jeśli ta funkcja nie jest włączona. Dostępne napisy są oznaczone komunikatem Subtitle selection (Wybór napisów). Proszę również przeczytać punkt 7.14 instrukcji obsługi. A B Opcja Wyjście Tryb TV SCART > W tym wierszu wybierz odpowiednie dla telewizora ustawienie FBAS, RGB lub S-Video naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. Dla standardowego telewizora ustaw FBAS Tryb VCR SCART > W tym wierszu wybierz odpowiednie dla magnetowidu ustawienie FBAS, lub S-Video naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. Dla standardowego telewizora ustaw FBAS Dolby Digital (AC3) Niektóre filmy są nadawane w formacie dźwięku Dolby Digital. Informuje o tym symbol Dolby w oknie informacyjnym po wybraniu programu. Podczas oglądania takich filmów można słuchać dźwięku w formacie 5.1 kanałów Dolby Digital, jeśli w zestawie znajduje się wzmacniacz Dolby Digital 5.1 kanałów. W tym celu wystarczy podłączyć cyfrowe wyjście Audio Out Digital (patrz punkt 4.4.2) odbiornika DVB do cyfrowego wejścia wzmacniacza Dolby Digital 5.1 kanałów. Takie programy są automatycznie odtwarzane w formacie Dolby Digital format, jeśli funkcja Dolby Digital (AC3) jest włączona (on). Dźwięk Dolby Digital można włączyć ręcznie, jeśli funkcja nie jest włączona (on). Proszę również przeczytać punkt instrukcji obsługi. > Ustaw Dolby Digital (AC3) na on (włączone) lub off (wyłączone) naciskając przyciski strzałek lewo/prawo. 6.4 Ustawienia anteny Po dostosowaniu ustawień odbiornika cyfrowego do własnych potrzeb można, w razie potrzeby, dostosować odbiornik do anteny. Satelity ustawione z użyciem asystenta instalacji są dostępne z menu Antenna settings (Ustawienia anteny). Położenia satelitów ASTRA 19,2 Wschód i EUTELSAT 13,0 Wschód zostają zaprogramowane w przypadku wyłączenia asystenta instalacji zanim, zakończy pracę. Można ustawić odpowiednie dane w odbiorniku w celu odbierania programów z innych satelitów lub użycia innego LNB. > Wywołaj menu Main menu (Główne menu) przyciskiem Menu. > Wybierz pozycję Settings (Ustawienia) naciskając przyciski > Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Wyświetli się menu Settings (Ustawienia). > Wybierz wiersz Antenna settings (Ustawienia anteny) naciskając przyciski Wyświetli się menu Antenna settings (Ustawienia anteny). W tym podmenu można wyregulować następujące ustawienia: Multytenne Jeśli odbiornik korzysta z konwertera LNB typu Multytenne, korzystając z tej pozycji menu można automatycznie dostosować położenia przełączania na Multytenne LNB. > Wybierz on (włączony) w tym wierszu używając przycisku OK, aby automatycznie ustawiać położenia przełączania

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Telewizja Cyfrowa UPC

Instrukcja Użytkownika. Telewizja Cyfrowa UPC Instrukcja Użytkownika Telewizja Cyfrowa UPC Spis treści 1. Wstęp 7 Jakie korzyści oferuje telewizja cyfrowa i UPC Mediabox? 7 O instrukcji 8 Karta klucz 9 Schemat panelu tylnego dekodera UPC Mediabox

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski Instrukcja obsługi Ariva T65 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO. Aby zapobiec przegrzewaniu się dekodera,

BEZPIECZEŃSTWO. Aby zapobiec przegrzewaniu się dekodera, I N S T R U K C J A U R U C H O M I E N I A mediabox+ 1 BEZPIECZEŃSTWO Dekoder został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Jednakże należy przestrzegać następujących zasad

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B

KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B Strona górna KDL-55W829B/50W829B KDL-55W828B/50W828B ze Korzystanie z 1 Strona górna > Czynności podstawowe ze Używanie pilota Odkryj Discover Ekran Menu głównego Regulacja obrazu Używanie i-manual Obserwacja

Bardziej szczegółowo

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo