Nowoczesne maszyny i technologie dzięki unijnemu dofinansowaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne maszyny i technologie dzięki unijnemu dofinansowaniu"

Transkrypt

1 17 Temat z bliska: Drewniana stolarka budowlana Możliwości, jakie stwarza dzisiaj technika, wykorzystywane są w pełni w automatycznych liniach umożliwiających obróbkę elementów okiennych w jednym ciągu roboczym. Problemu nie stanowi także zmiana profili okien, a nowoczesne oprogramowanie usprawnia pracę. s Nr 1 (204) ISSN Nakład egz. Giełda maszyn w każdym numerze. s Z kraju Ze świata Ekonomia i rynek Temat z bliska Nowoczesne maszyny i technologie dzięki unijnemu dofinansowaniu Właściciel rodzinnej firmy nie narzeka, ale oczywiście wypatruje też ożywienia na rynku budowlanym, żeby potencjał wykonawczy w zakresie produkcji okien, drzwi i peletu był wykorzystywany nie tylko na jednej zmianie. Przez pierwszych 5 lat bracia Serhejowie tworzyli ze szwagrem udany tercet, systematycznie rozwijając od 1993 r. w Łomazach k. Białej Podlaskiej najpierw firmę typowo remontowo- -budowlaną, która klientom oferowała jednocześnie wykonanie drewnianych okien, drzwi czy wyposażenia wewnętrznego. Później zaczęła ukierunkowywać się na stolarstwo otworowe, trochę za sprawą Zdzisława Serheja, z wykształcenia technologa drewna, który swego czasu pracował jako stolarz, potem kierownik zakładu w Białej Podlaskiej. Przez 5 lat działaliśmy wspólnie wspomina Zdzisław Serhej, obecnie właściciel Zakładu Stolarsko-Budowlanego Serhej w Łomazach ale później każdy z nas inaczej widział swoje miejsce w spółce. Brat zajął się więc prowadzeniem tartaku, a ja, wykorzystując jego tarcicę, przetwarzam Linie produkcji peletu i brykietu są coraz lepiej wykorzystywane. ją na drewniane okna i drzwi, schody i galanterię drewnianą, zaś poprodukcyjne pozostałości wykorzystujemy do wytwarzania paliw ekologicznych, takich jak pelety i brykiety. Początkowo myśleliśmy też o skoncentrowaniu się na handlu produktami drzewnymi, bo mieliśmy niewielką hurtownię. Zdecydowaliśmy się jednak na produkcję okien i drzwi oraz usługi dla ludności. Impuls za unijne dotacje Po kolejnych 10 latach samodzielnej działalności tej rodzinnej firmy Zdzisław Serhej zdecydował się na znaczące unowocześnienie produkcji, przygotowując projekty, docenione przez lubelski zespół przyznający dotacje finansowe ze środków unijnych na rozwój regionów wschodniej Polski. Dwukrotnie otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, między innymi na linię peletu, ale też na zakup nowoczesnych maszyn mówi właściciel. To było duże wsparcie dla naszej firmy, które zasadniczo wpłynęło na unowocześnienie procesów technologicznych, ponieważ z naszych środków postawiliśmy okazałe hale, a za dotacje kupiliśmy nowoczesne maszyny. W tym okresie firma Le.Ko. postawiła suszarnię do drewna, a w nowej hali produkcyjnej stanęły centra obróbcze Rover A3.30 firmy Biesse i tejże firmy Rover C WMS do obróbki elementów krzywoliniowych. s. 32 Produkty i komponenty Technika i technologia Rżnięcie to nie wszystkich zajęcie WALNE ZGROMADZENIE PIGPD Izba w Zespole Polityki Przemysłowej Trzy czynniki powodujące niedostateczne wykorzystanie przez polski przemysł drzewny istniejących szans rozwoju to: brak rządowego programu wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego, jako elementu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, brak długofalowej stabilizacji warunków zaopatrzenia przemysłu drzewnego w surowiec drzewny, jako skutek braku ustawowych regulacji określających zasady sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe oraz niedostateczna podaż drewna z polskich lasów, mimo istniejących możliwości jego pozyskania, w połączeniu z brakiem programu promocji stosowania drewna jako odnawialnego i ekologicznego materiału, przy jednoczesnej presji środowisk ekologicznych na dalsze ograniczenie gospodarczej roli lasów. s. 10 Zalety nordyckich zasad sortowania drewna PROMOWANIE SUROWCA Lepsze warunki zbytu produktów jakościowo podobnych Ten sam surowiec powoduje, że powinno się go klasyfikować w podobny sposób. Może to być wspólne narzędzie porozumienia się tartaków w różnych krajach. Te zasady nie mają mocy prawnej, to nie są obowiązujące przepisy, ale jeżeli wszyscy będą się do nich stosować, to europejska branża tartaczna będzie w stanie osiągnąć pewną równowagę na rynku. s Zero spoiny klejowej OKLEINOWANIE KRAWĘDZI Technologia AirForce dostępna także dla rzemiosła Metoda AirForce System polega na zastosowaniu sprężonego i rozgrzanego do temperatury C powietrza do aktywowania warstwy polipropylenu. Pod względem skomplikowania technicznego oraz kosztów jest ona zdecydowanie bardziej korzystna niż metoda laserowa. Odporność spoiny na wodę, wilgoć czy odrywanie jest porównywalna do wykonanej za pomocą agregatu laserowego. s. 41

2 14 Z kraju Historyczna budowa z historycznego drewna? INTERWENCJA Rozbieżności między unijnym projektem a jego realizacją Czy wykonawca z Działdowa pomylił w Grudusku budowę historycznej zagrody z zastosowaniem historycznego drewna na ogrodzenie i palisadę? TEKST I FOT. Janusz Bekas Drewniane bale uwiecznione latem na zdjęciach mieszkańca wsi Grudusk (powiat ciechanowski), który chce pozostać anonimowy, nie są pierwszej świeżości. Na czołach, ale także na pobocznicach wyraźnie widoczne są oznaki zgnilizny drewna. Królują owocniki grzybów i ślady po nich lub wklęśnięcia kory. To drewno zwiózł na plac wykonawca budowy Gród z podgrodziem Zielona Góra, realizowanej z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach projektu Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez renowację grodziska i jego najbliższej okolicy w miejscowości Grudusk, powiat ciechanowski, aby wykonać drewniane ogrodzenie tworzonego skansenu archeologicznego. Całkowita wartość inwestycji opiewa na zł, a dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł. Uczuliłem Jacka Oglęckiego, wójta naszej wsi zapewnia mój rozmówca na jakość tego surowca, ale zapewnił mnie, że drewno będzie impregnowane. Sęk w tym, że projektant w dokumentacji technicznej, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudusk, wyraźnie napisał: elementy drewniane mają być sezonowane i impregnowane w autoklawach środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym. Czyli na plac budowy powinny być dowiezione po impregnacji w autoklawach, a nie z korą i wyraźnymi śladami porażenia biologicznego. Dookoła podgrodzia, do którego wchodzi się główną bramą wykonaną z drewnianych bali, zaprojektowano palisadę drewnianą z impregnowanych bali o przekroju 18 cm. Okazale, tylko z oddali W zamieszkanej przez 4000 mieszkańców wsi gminnej Grudusk, położonej w połowie drogi z Mławy do Przasnysza, budowa grodu jest sporym wydarzeniem, budzącym też zainteresowanie przejeżdżających przez tę miejscowość. Albowiem z zewnątrz budowa wygląda bardzo okazale, w szczególności zaś palisada z ogrodzeniem zewnętrznym i bramą główną, pokrytą strzechą trzcinową. O pomyśle renowacji historycznego grodziska i przekształcenia go w skansen archeologiczny mówiono w tej gminnej wsi od kilku lat, więc kiedy na wzniesienie przy Strudze Gruduskiej zaczęto zwozić drewniane pale, nie było wątpliwości, że budowa wreszcie ruszy. Wznoszony skansen archeologiczny nawiązuje do wczesnośredniowiecznego grodziska w Grudusku, po raz pierwszy wzmiankowanego w tzw. Falsyfikacie Mogileńskim, pochodzącym najprawdopodobniej z 1065 r. Grodzisko posiadało trzy fazy zabudowy konstrukcji obronnych. W pierwszej fazie powstał niewielki gródek o powierzchni około 150 m 2, z centralnym budynkiem w środku, otoczonym wałem kamienno-ziemnym z drewnianą palisadą. Potem wał z palisadą został znacznie rozbudowany. Do tej wersji opisu nawiązuje projekt obiektu stworzony przez Atelier ZETTA z Warszawy (główny projektant: mgr inż. arch. Zenon Zabagło). Zakłada on odtworzenie zabudowy historycznej okresu wczesnego średniowiecza wraz z dostosowaniem do aktualnych wymogów i przepisów. Zaplanowano utworzenie przestrzeni do ekspozycji historycznych i wydobytych na tym terenie eksponatów archeologicznych. Projektant przewidział budowę grodu o formie zbliżonej do stożka z podgrodziem, a teren podgrodzia zdecydował się otoczyć drewnianą, blankowaną palisadą o wysokości około 4 m, stanowiącą element architektury obronnej całego obiektu. Do wczesnośredniowiecznego grodziska wchodzi się poprzez główną bramę z punktem widokowym, wykonaną z drewnianych bali. Palisada wokół grodziska Ogrodzenie i palisadę drewnianą zaprojektowano z pionowych bali o przekroju 18 cm. Projekt dopuszczał bale z drewna sosnowego lub świerkowego klasy K-27 (C30). W projekcie napisano: Elementy drewniane sezonowane i impregnowane w autoklawach środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym. Elementy drewniane poniżej poziomu terenu izolować lepikiem asfaltowym na gorąco. Palisadę osadzić na fundamencie żelbetowym, wykonanym w konstrukcji wylewanej z betonu klasy B 25, zbrojonym podłużnie stalą. Inwestorem jest gmina Grudusk, a wykonawcą ZPUH Budomontaż Zdzisław Hasiak z Działdowa. Kierownikiem budowy jest inż. Jan Leżuchowski, rzeczoznawca budowlany z Działdowa. Ze strony internetowej firmy Budomontaż nie wynika, żeby specjalizowała się w budownictwie drewnianym. Realizuje typowe budownictwo mieszkaniowe, więc pracownicy mają do czynienia z drewnem zapewne jedynie na etapie montażu więźby dachowej, jeśli ją w ogóle wykonują. Drewna nie żałowano Jak wielkie jest na tej budowie wykorzystanie drewna, świadczą zapisy kosztorysu ofertowego. Tylko na słupy z drewna okrągłego i płatwie poprzeczne o średnicy 180 mm zaplanowano 150 m 3 drewna sosnowego lub świerkowego. Niemałe ilości drewna pochłonął podest z desek struganych na ramie drewnianej z okrąglaka o średnicy 9 cm, wzmocnionej krzyżowo. Ogrodzenie drewniane okalające gród ma długość około 300 m.b. i wykonane jest w trzech typach. Między pojedynczym rzędem słupków o średnicy 18 cm i wysokości 223 cm nad wylewką betonową mają znajdować się bale o wysokości 3,62 cm, Na niektórych słupach widoczna jest zaawansowana zgnilizna. zakończone ociosaniem, za którymi jest drugi rząd bali. Widoczne odstępstwa od projektu 19 listopada trwały prace wykończeniowe przy stojącej palisadzie. Kilku pracowników układało kamienie polne na piasku, choć projektant przewidział żwir o frakcji mm, który winien jak wynika z rysunków w dokumentacji przylegać do palisady, a dopiero w pewnej odległości powinien być tworzony krawężnik z kamienia polnego łupanego na wylewce betonowej. Tymczasem wyraźnie widać, że nie tylko piasek przylega bezpośrednio do drewnianych bali, ale i układane na nim kamienie. Nie dostrzegam wylewki betonowej, natomiast widać, że miejscami lepik na palisadzie znacząco wystaje nad piasek, a miejscami jest zupełnie niewidoczny. Można być pewnym, że prędko ujawnią się pierwsze oznaki zgnilizny drewna w balach niedokładnie pokrytych lepikiem! Nie trzeba być zbyt dociekliwym, żeby dostrzec oznaki czyszczenia słupów z zarodników grzybów ostrymi narzędziami, ślady chodników owadzich, odarć kory, zaciosów i innych uszkodzeń mechanicznych. Na niektórych słupach widoczna jest zaawansowana zgnilizna. Pewnie potraktowano owe słupy jakimś środkiem impregnującym, ale nie ma wątpliwości, że nie była to impregnacja w autoklawach. Nie wiadomo natomiast, jak i czy w ogóle dokonano pokrycia palisady środkiem ogniochronnym. Projektant nabrał wody w usta Poinformowaliśmy mgr. inż. arch. Zenona Zabagłę z Atelier ZETTA w Warszawie, głównego projektanta Grodu z podgrodziem Zielona Góra w Grudusku, że posiadany materiał fotograficzny wykazuje rażące różnice w stosunku do rysunków zawartych w jego projekcie i zasadne wydają się obawy lokalnego środowiska, iż realizacja znacząco odbiega do projektu. Zapytaliśmy, czy zdaniem projektanta wszystko jest realizowane zgodnie z jego projektem budowlanym wykonawczym-zamiennym i czy wnosił jakieś zastrzeżenia do części PALISADA I OGRODZENIE lub godził się na wprowadzenie zmian w stosunku do projektu, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grudusku. W odpowiedzi uzyskaliśmy enigmatyczną odpowiedź, że na podstawie przesłanych zdjęć trudno określić zgodność wykonania dokumentacji. Nad inwestycją sprawowany był także nadzór konserwatorski, który weryfikował wykonywane rozwiązania. Na budynku odbyłem kilka wizyt w ramach nadzoru autorskiego i swoje uwagi przedstawiłem inwestorowi. Ich treść proszę uzyskać od inwestora. Wójt bardziej otwarty Jacek Oglęcki, wójt gminy Grudusk, twier-

3 15 Według dokumentacji dopiero w pewnej odległości od palisady miał być tworzony krawężnik z kamienia polnego na wylewce betonowej. Widać ślady czyszczenia słupów z zarodników grzybów ostrymi narzędziami, ślady chodników owadzich, odarć kory, zaciosów i innych uszkodzeń mechanicznych. Na pewno nie były impregnowane w autoklawach Na potwierdzenie tych zapewnień wójt udostępnia nam pisemne wyjaśnienia otrzymane od właściciela firmy Budomontaż, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Tartaku Płośnica. Jego właściciel Gerard Kościński oświadczył w piśmie z 15 listopada 2013 r., że zakupione drewno w ilości 300 m 3 ( ) jest świeże, wielkowymiarowe, kłodowane i pełnowartościowe. Na proste pytanie, czy dostarczał także bale sosnowe o grubości 18 cm nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ze strony internetowej tego tartaku wynika, że oferuje jedynie tarcicę i więźbę dachową, i impregnuje materiały zanurzeniowo. Jan Leżuchowski, kierownik budowy, w oświadczeniu przekazanym 12 listopada 2013 r. Urzędowi Gminy Grudusk napisał, że do budowy palisady ( ) stosowane są bale z drewna sosnowego klasy K-27 (C30), impregnowane środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz ochronnymi. Nie pisze jednak, jaką metodą były impregnowane. Ale chyba nie przez przypadek nie zapewnił, że były impregnowane w autoklawach, jak zakładał projekt! Więcej szczegółów ujawnia Tomasz Krawczyk, inspektor nadzoru inwestorskiego. Pisze on: elementy przeznaczone do wykonywania ogrodzenia i pomostów poddawane są dwuetapowej obróbce technologicznej i zabiegom związanym z impregnacją, zabezpieczeniem drewna przed wpływem zawilgocenia i ewentualną destrukcją. Pierwszy etap polegał na obróbce w zakładzie produkcji pomocniczej, bez ostatecznego okorowania i zabezpieczenia środkami grzybobójczymi i przeciwogniowymi. Po zamontowaniu i wykonaniu ogrodzenia wraz z pomostami rozpoczęty został etap drugi, polegający na ostatecznym ostruganiu elementów z resztek kory i ewentualnych zabrudzeń oraz nadaniu ostatecznie estetycznego wyglądu. Po tych zabiegach usuwane są ewentualne występujące wady drewna. Odsłonięte zostały lokalnie występujące powierzchniowe sinizny i przebarwienia. Elementy drewniane (słupki) występujące z odsłoniętymi siniznami są wymieniane i poddawane ostatecznej obróbce oraz zostaną zabezpieczone środkami konserwującymi drewno. Opis zastosowanej technologii impregnacji drewna na ogrodzenie nie budzi już żadnej wątpliwości, że bale nie były przez wykonawcę sezonowane i impregnowane w autoklawach środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym. Miejscami lepik na palisadzie znacząco wystaje nad piasek, a miejscami jest zupełnie niewidoczny. dzi w rozmowie telefonicznej, że nie ma nic do ukrycia, albowiem sam też spotyka się z różnymi uwagami dotyczącymi ogrodzenia grodu, które przekazuje wykonawcy i inspektorowi nadzoru oraz parokrotnie prosił głównego projektanta o przyjazd do Gruduska, żeby ustosunkował się do stawianych zarzutów. W notatce ze spotkania odbytego 9 października 2013 r. poinformował nas wójt uwagi projektanta dotyczące palisady i ogrodzenia są następujące: - przy układaniu bali palisady zachować surowy wygląd, odległość na docisk między balami i zachować pion bali, - bramka wejściowa przy mostku na boisko niezgodna z projektem, zachować symetrię między osią mostka i blankami ogrodzenia a bramką, - pomost przy palisadzie podgrodzia zachować równy poziom podłogi, a także poziom belek tak jak podłużny bal palisady, - z bali usunąć znamiona wykonywania elementów przez urządzenia współczesne, np. piła tarczowa. Po miesiącu mam możliwość przekonania się, że nie zdołano z bali usunąć znamion wykonywania elementów przez urządzenia współczesne. Okazuje się, że 3 grudnia odbyło się spotkanie głównego projektanta z wójtem gminy Grudusk. W protokole z tego spotkania poinformował nas Jacek Oglęcki uwagi dotyczące palisady i ogrodzenia są następujące: - brak podbudowy palisady jako garb z kamienia polnego pod słupkami i podestem, - usunąć pozostałości świadczące o współczesnej obróbce drewna, jak uszkodzenia po pile, po chwytakach i odstające wióry po niedokończonym heblowaniu. Nadać drewnu surowy, ale estetyczny wygląd. Moim zdaniem inwestycja w zakresie palisady i ogrodzenia realizowana jest zgodnie z projektem budowlanym, a uwagi projektanta oraz ewentualne korekty nieistotne dla projektu są na bieżąco usuwane. Każda uwaga ze strony autora projektu, zainteresowanych projektem mieszkańców gminy kierowana była zarówno do wykonawcy, jak i inspektora nadzoru przez inwestora. To są wrogie opinie Przez przypadek (?) dzień przed wizytą reportera GPD w Grudusku pisemne stanowisko, w nawiązaniu do rozmowy z wójtem z 14 listopada 2013 r., przedstawia Zdzisław Hasiak, właściciel firmy Budomontaż. Jak twierdzi w piśmie do wójta: Rozmowa dotyczyła protestów oraz wrogich opinii co do jakości wykonywanych prac oraz stosowanych materiałów. Nie obawiając się o jakość wykonywanych przez nas usług, proponujemy wydłużenie gwarancji na wykonywane prace o kolejne 12 miesięcy. Oznacza to, że Budomontaż gwarantuje odpowiedzialność za m.in. drewniane ogrodzenie przez okres 4, a nie 3 lat. Nasuwa się spostrzeżenie wiele nie ryzykuje, bo przez 4 lata tak grube bale, nawet nieimpregnowane, mają szansę przetrwać! Nadzieja w komisji odbioru Obiekt budowlany będzie musiał być sprawdzony przed wydaniem decyzji o rozpoczęciu użytkowania. Miejmy nadzieję, że komisja odbioru dokona kontrolnych odkrywek i sprawdzi, czy rzeczywiście drewniane bale są ustawione na fundamencie żelbetowym z betonu z dodatkami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi, czy kamienie tworzące krawężnik położono na wylewce betonowej, no i czy dokonano impregnacji słupów w autoklawach, jakimi impregnatami i jakie są tego rezultaty. Dzisiaj nawet laik stwierdzi, że wykonawca mógł roboty budowlane związane z drewnianą palisadą i bramami wykonać staranniej. Moi rozmówcy z Gruduska wyrażali przekonanie, że firma z Działdowa pomyliła budowę historycznej zagrody z zastosowaniem historycznego drewna. Trudno bowiem przypuszczać, że zapłacono dostawcy za materiał zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej, a zaakceptowano daleki od oczekiwań projektanta.

4 26 Ekonomia i rynek Pozostaje aktualna groźba naliczania rzekomego kosztu egzekucji! WYMIANA OPINII PIGPD kontestuje stanowisko DGLP Oczekiwane jest odstąpienie od zapisu w umowach sprzedaży drewna obowiązku naliczania wyjątkowo kosztownej rekompensaty za wysłanie do banku przez jednostkę LP żądania zapłaty. Jerzy Piątkowski Do wniosku Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego z 5 listopada o niestosowanie w umowach z odbiorcami drewna zapisu (znajdującego się obecnie w 6 ust. 6 opublikowanego przez LP wzoru takiej umowy) mówiącego o należnej jednostkom Lasów Państwowych, jako wierzycielom, równowartości kwoty 40 euro tytułem zryczałtowanego zwrotu kosztów odzyskiwania spóźnionych należności, naliczanej w oparciu o art. 10 ust. 1 Ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (pisaliśmy o tej sprawie w poprzednim wydaniu GPD ), odniosła się 28 listopada podczas konferencji Koopdrew w Poznaniu Maria Jolanta Kicka-Pilewska z Wydziału Marketingu i Handlu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ta niespodziewana wypowiedź, w ramach czatu z dyrektorem generalnym LP, nie spowodowała natychmiastowej repliki przedstawicieli PIGPD, ale w grudniu odniósł się do niej Sławomir Wrochna, prezydent PIGPD w kolejnym liście do dyrektora Adama Wasiaka. Prawo, ale nie obowiązek! Nie możemy zgodzić się z przedstawionymi argumentami, wskazującymi, iż naliczanie przedmiotowej opłaty przez jednostki LP jest obowiązkowe i konieczne napisał Sławomir Wrochna. Z treści ustawy nie wynika obowiązek naliczania zryczałtowanych kosztów odzyskiwania przeterminowanych należności. Ustawa daje do tego prawo, lecz tego nie wymusza. Jednostki Lasów Państwowych mają więc prawo jej nie pobierać, o co wnioskowaliśmy i nadal wnioskujemy. Ponadto, zgodnie z treścią ustawy, kwota 40 euro stanowi zwrot kosztów odzyskiwania należności. Ustawodawca zakładał, iż koszty takie będą ponoszone przez wierzyciela. Tak istotnie jest w wypadku normalnych, niczym niezabezpieczonych transakcji, bo odzyskanie takich należności wiąże się z reguły z podjęciem wielu czynności prawnych i zaangażowaniem wielu ludzi. Jednak w wypadku jednostek Lasów Państwowych koszt taki nie występuje. Rozwiązanie wprowadzone Decyzją nr 80 z r. tworzy bowiem obowiązek zabezpieczania przez każdego odbiorcę, na własny koszt, swojego zobowiązania wobec LP w postaci najczęściej gwarancji bankowej. Koszt odzyskiwania takiej należności ogranicza się więc po stronie LP do skierowania do banku pisemnego wniosku o uruchomienie tej gwarancji. Poza tym napisano w liście nie możemy zgodzić się z przedstawianym argumentem, iż niepobranie przedmiotowej kwoty przez LP oznaczałoby umniejszenie dochodów Skarbu Państwa. Ustawodawca bowiem wyraźnie zaznaczył, iż chodzi tu o zwrot kosztu, a nie o stworzenie mechanizmu generującego jakikolwiek dochód. Już tylko ten błąd interpretacyjny stanowi podstawę, aby od naliczania omawianego kosztu odstąpić. LP boją się konsekwencji! Gwarancja bankowa ani inne zabezpieczenia płatności nie uruchamiają się same dowodziła Maria Jolanta Kicka-Pilewska. Zapłata z zabezpieczenia następuje po podjęciu przez LP dodatkowych działań, np. w przypadku gwarancji bankowej po wystosowaniu do banku przez jednostkę LP odpowiedniego żądania zapłaty. LP powołują się na Ustawę o terminach zapłaty będącą implementacją do polskiego prawodawstwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. I przekonują, że umowy sprzedaży drewna należy zakwalifikować jako transakcje handlowe. Ponadto PGL LP są objęte zakresem zapisu Ustawy o terminach zapłaty, ponieważ posiadają status zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jako inna niż jednostki sektora finansów publicznych państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Z tego powodu posiada status podmiotu publicznego. W razie opóźnienia się dłużnika z płatnością PGL LP przysługują odsetki, a oprócz nich bez wezwania rekompensata za koszty odzyskania należności w wysokości równowartości kwoty 40 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro argumentowała Maria Jolanta Kicka-Pilewska. Rekompensata staje się więc należna wierzycielowi bez wezwania z mocy prawa, czyli automatycznie, bez konieczności odrębnego jej naliczania i wzywania do zapłaty. Taka wykładnia znajduje potwierdzenie w art. 6 ust. 2 Dyrektywy, jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności poniesione przez wierzyciela. Z rezygnacją z pobierania rekompensaty wiąże się ryzyko prawne argumentują służby prawne LP. Rezygnacja w konkretnych przypadkach może narażać PGL LP na zarzut niegospodarności w zarządzaniu mieniem Skarbu Państwa ze strony organów kontroli i nadzoru, ponieważ prowadzi to do pozbawienia PGL LP, a w konsekwencji Skarbu Państwa, potencjalnego przychodu, który mógłby zostać osiągnięty, gdyby rekompensata została wyegzekwowana od dłużnika. Z wypowiedzi przedstawicielki DGLP wynika, że PGL LP czując ze strony UOKiK nad głową zarzut bycia podmiotem posiadającym pozycję dominującą na rynku, mogą spodziewać się ze strony UOKiK kolejnego zarzutu nadużywania pozycji dominującej przez nierówne traktowanie części kontrahentów w przypadku rezygnacji z dochodzenia od nich rekompensaty, bo to może stwarzać zróżnicowane warunki konkurencji. Podnoszą też argument, że istnieje, choć niewielkie, to jednak ryzyko uznania, że ogólna lub incydentalna rezygnacja z dochodzenia rekompensaty może stanowić teoretycznie pomoc publiczną. Te zastrzeżenia mają upoważniać, w przypadku uzyskania uprawnienia do odsetek za przeterminowany termin zapłaty, do AUTOMATYCZNEGO roszczenia o zapłatę rekompensaty. Roszczenia od jakich umów? Ponieważ Ustawa o terminach zapłaty zaczęła obowiązywać od 28 kwietnia 2013 r., a umowy na zakup drewna w 2013 r. podpisywano w grudniu 2012 r., to powstała wątpliwość, kiedy można mówić o zawarciu umowy w przypadku procedur sprzedaży drewna. Wykoncypowano, że skoro do zawarcia umowy sprzedaży drewna nie jest wymagana forma pisemna, to dopuszczalne jest zawarcie tej umowy w przetargu elektronicznym albo aukcji elektronicznej. Spisanie umowy jest jedynie czynnością formalną! Zatem, jeżeli umowy sprzedaży drewna na 2013 r. zostały zawarte w 2012 r., przed 28 kwietnia 2013 r., to LP nie mają prawa do roszczeń z tytułu tych umów. Groźba roszczeń pozostaje aktualna O ile wypowiedź Marii Jolanty Kickiej- -Pilewskiej rozwiała pewne wątpliwości, choćby taką, że nie mogą być pobierane rekompensaty związane z umowami sprzedaży drewna zawartymi przed 28 kwietnia 2013 r., to groźba naliczania rzekomego kosztu egzekucji pozostaje aktualna. Słusznie więc prezydent PIGPD przekonuje, że naliczanie odbiorcom nieponoszonego kosztu egzekucji, dotyczącego niczym niezagrożonych należności, szczególnie gdy opóźnienie zapłaty jest znikome, stanowi ewidentne naruszenie dobrych zwyczajów handlowych i poprawnych relacji z odbiorcami. I jest przejawem wykorzystywania dominującej pozycji rynkowej. Znaczący wzrost zużycia peletu drzewnego BIOMASA Oszczędne ogrzewanie budynków użyteczności publicznej Po podjęciu decyzji o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, jednym z częściej wybieranych rozwiązań są kotły na pelet drzewny, które łączą wydajne parametry energetyczne, ekonomię i wysoką proekologiczność. Urszula Fechner Z raportu Bioenergy International wynika, że zużycie peletu w Polsce, które wynosiło w 2004 r t, wzrosło w 2012 r. do t. Sprzyja temu z pewnością szeroka oferta producentów kotłów, jednak wybór paliwa jest kwestią równie istotną. Sprawdzeni producenci peletów, tacy choćby jak Stelmet z Zielonej Góry, oferują produkt, który jest zgodny z europejską normą EN , określającą podstawowe parametry, takie jak długość i średnica, minimalną gęstość, zawartość popiołu czy wartość opałową. Na swój produkt posiadają certyfikat ENPlus A1 lub DINPlus poświadczający, że pelet nie został wyprodukowany z drewna z odzysku lub z chemicznymi dodatkami. Stelmet jest liderem krajowej produkcji wysokiej jakości peletu drzewnego, który reprezentują dwie marki Olimp i Lava. Obie wyróżnia specjalnie wyselekcjonowany surowiec, pochodzący wyłącznie z drzew iglastych sosny i świerku. Ten jeden z największych w Europie producentów małej architektury ogrodowej pozyskuje biomasę z obróbki drewna we własnych zakładach produkcyjnych. Ekonomiczny aspekt Podczas ogrzewania dużych powierzchni sprawdza się pelet drzewny spalany w kotłach dużej mocy. Ogrzewanie budynków użyteczności publicznej peletem jest o wiele bardziej wydajne, co wiąże się z jego kalorycznością mówi Przemysław Bieńkowski, wiceprezes spółki Stelmet. Znacznie zmniejszają się również koszty, bo cena certyfikowanego peletu drzewnego jest niższa nawet o 50 proc. w stosunku do oleju opałowego oraz o 13 proc. w stosunku do gazu ziemnego. Priorytetem w ogrzewaniu budynków użyteczności publicznej jest utrzymywanie stałej temperatury. Piece na pelet drzewny wykorzystują możliwości energetyczne sprasowanych trocin, które rozprzestrzeniają ciepło za pomocą promieniowania. Ogromną zaletą urządzeń peletowych jest możliwość ich szybkiego uruchomienia, co sprawdza się zwłaszcza w sytuacji nagłej zmiany temperatury. Dzięki wykorzystywaniu pieca na pelet możliwe jest także ogrzewanie wody w budynkach. Paliwo uniwersalne Pelet drzewny ma szerokie zastosowanie, bo doceniane jest zachowanie większej czystości w kotłowniach. Został również doceniony w budynkach, w których kotły pracują całą dobę, a więc w piekarniach, szpitalach, żłobkach czy spółdzielniach mieszkaniowych. Koszt ogrzewania kompleksu szkolnego olejem opałowym wynosił około zł rocznie, a po rocznym stosowaniu peletu, uwzględniając długą zimę, gmina zaoszczędziła około 50 proc. tej kwoty mówi Tadeusz Jóźwik, wójt gminy Lubochnia w woj. łódzkim. Wysokie koszty ogrzewania budynków użyteczności publicznej to problem spędzający sen z powiek samorządowi, który musi co roku planować budżet na ten cel. Alternatywne do oleju opałowego i gazu ziemnego paliwa są szansą na ograniczenie wydatków, przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. A to też ważne, bowiem dyrektywy unijne nakładają na niektóre budynki użyteczności publicznej wymóg ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji, choćby przez ciepłownie miejskie i gminne.

5 27 Jak skracać czas realizacji zamówień? ORGANIZACJA PRODUKCJI Metoda QRM to zupełna nowość w Polsce QRM to szybsza realizacja zamówień produkcyjnych i możliwość uzyskania strategicznej przewagi konkurencyjnej! Piotr Dalkowski Metoda zarządzania Quick Response Manufacturing (QRM) dedykowana jest przedsiębiorstwom produkcyjnym. Jej twórca, Rajan Suri, od 20 lat propagujący ją na całym świecie, a także autor książki Zyskaj na czasie, wskazywał podczas niedawnego spotkania w Warszawie, jak dzięki niej przedsiębiorstwa mogą spektakularnie skracać czas realizacji zamówień, a tym samym obniżać koszty produkcji i uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Quick Response Manufacturing (QRM), czyli koncepcja szybszej realizacji zamówień produkcyjnych oznacza metodę zarządzania całą organizacją. Jest to kompleksowa strategia redukowania czasów realizacji skierowana głównie do firm produkcyjnych zajmujących się krótkoseryjną produkcją i oferujących zróżnicowany asortyment. Wdrażanie QRM wiąże się z całkowitą zmianą systemu myślenia i działania, która dotyczy wszystkich szczebli w organizacji, poczynając od dyrektora zarządzającego, przez szefa finansów, po pracowników linii produkcyjnych mówił profesor Rajan Suri, związany przez lata z Uniwersytetem Wisconsin- -Madison, który od 20 lat doskonali QRM i wdraża tę metodę w przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne tkwią w pewnego rodzaju pułapce. Polega ona na całkowitej koncentracji na optymalizacji kosztów produkcji. QRM przenosi punkt koncentracji z kosztu na czas, w jakim realizowane są poszczególne działania. Zdaniem twórcy metody QRM, ponad 100 lat tradycji charakteryzującej się presją na optymalizację kosztów produkcji i poprawę wydajności spowodowało, że obecnie firmom produkcyjnym niezwykle trudno jest zmienić filozofię działania. Tymczasem dotychczasowe wdrożenia QRM przynoszą niezwykle spektakularne rezultaty, obalając tym samym utrwalane przez lata stereotypy. Okazuje się, że firmom zarządzanym tą metodą na przykład opłaca się przenieść produkcję lub zakupy z Chin do kraju macierzystego. Albo że chwilowy przestój maszyny jest bardziej opłacalny w porównaniu z jej ciągłą pracą. Pojawia się zatem kluczowe pytanie: dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta metoda QRM w istotny sposób pozwala skrócić czas realizacji procesów produkcyjnych od momentu opracowywania koncepcji produktu, po jego dostarczenie do klienta. Metoda ta w zasadniczy sposób zmienia filozofię funkcjonowania organizacji. W firmie zarządzanej według metody QRM pracownicy nie tyle odpowiadają na pytanie: ile nas będzie kosztowało wyprodukowanie i dostarczenie określonego produktu, ale ile czasu potrzeba, by ten produkt wyprodukować i dostarczyć klientowi powiedział Rajan Suri. Jednym z podstawowych założeń QRM jest zmiana struktury organizacyjnej w firmie, prowadząca do oddania odpowiedzialności za produkcję zespołom QRM. W większości przypadków firm, które zdecydowały się na implementację koncepcji, kilkakrotnie skrócony został czas realizacji zamówień. Jednocześnie następuje redukcja kosztów operacyjnych. Standardowo na poziomie proc. Dzięki oszczędnościom przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne i mogą zwiększyć marżę lub nawet obniżyć cenę sprzedaży. W konsekwencji zaczynają efektywniej sprzedawać i uzyskiwać większe przychody. QRM jest dla firm różnicujących produkcję przekonywał Rajan Suri. W produkcji masowej rządzą statystyki oraz presja na redukcję kosztów, a więc takie metody jak Lean Management czy Six Sigma. W ciągu ostatnich lat udowodniliśmy, że QRM może funkcjonować w organizacjach wspólnie z wdrożonymi wcześniej metodami zarządzania i nie stanowi dla nich alternatywy, która miałaby je zastąpić. Konferencja z udziałem Rajana Suriego była połączona z premierą polskiego wydania książki jego autorstwa pod tytułem Zyskaj na czasie. Przybliża ona metodę QRM, a jednocześnie inicjuje jej wprowadzenie do naszego kraju. Polska należy do grona sześciu krajów europejskich, gdzie realizowane są już wdrożenia QRM. Rzeczywiście możemy potwierdzić, że QRM daje spektakularne rezultaty niezależnie od szerokości geograficznej powiedział Ireneusz Biliński, wiceprezes spółki 4 Results, która adaptuje QRM w Polsce i ma już na swoim koncie pierwsze doświadczenia we wdrożeniu metody w rodzimych przedsiębiorstwach produkcyjnych. W jednej z firm, która zdecydowała się na tę metodę, udało się ponaddwukrotnie skrócić czas realizacji zamówień i kilkakrotnie czas rozpatrywania reklamacji. Już w pierwszym roku stosowania QRM zanotowała ona rekordowe obroty. Podczas spotkania podkreślano, że bez pewnego rodzaju przekonania o sensie metody i bez pewnego rodzaju menedżerskiej odwagi trudno zapoczątkować zmiany i podjąć działania w kierunku QRM. Jednak doświadczenia kilkuset firm, które na taki krok już się zdecydowały, pokazują, że można zdobyć strategiczną przewagę konkurencyjną poprzez skoncentrowanie całej organizacji przedsiębiorstwa wokół czynnika czasu. Polska, będąc rosnącą europejską potęgą w produkcji wyrobów na indywidualne zamówienia klientów w wielu branżach, ma niepowtarzalną szansę jeszcze lepszego wykorzystania swojej pozycji i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku europejskim uważa Ireneusz Biliński. A jak pokazują pierwsze wdrożenia QRM w Polsce, efekty biznesowe mogą być naprawdę imponujące. Także w branży drzewnej i meblarskiej. Można jednocześnie zdobywać nowe rynki i podnosić zyskowność.

6 30 Temat z bliska Elastyczne i zintegrowane centrum produkcyjne s. 33 Proste przezbrajanie narzędzi s. 35 Więcej okien sprzedanych za granicę s. 36 Najważniejsza jest balustrada s. 37 Centrum do szerokiej gamy okien o różnych kształtach WSZECHSTRONNA OBRÓBKA Rozwiązanie Weiniga do produkcji stolarki drewnianej W tym centrum położenie zacisków jest zoptymalizowane, a element jest zawsze poprawnie umocowany podczas obróbki, niezależnie od tego, jak jest wąski. TEKST I FOT. Jerzy Piątkowski Wszystkie możliwości, jakie dzisiaj stwarza technika CNC, są wykorzystane w centrum obróbczym Multirex 590 firmy Weinig, przeznaczonym do obróbki elementów konstrukcyjnych drewnianych okien i drzwi. Dodatkowym walorem tej maszyny jest obróbka płyt, formowanie drzwi wewnętrznych, wycinanie i profilowanie płycin. Chociaż premiera tej linii maszyn odbyła się na poprzednich targach Ligna, to prezentacja modelu Multirex 590 na ubiegłorocznych targach w Hanowerze miała charakter nowości, ze względu na kilka całkowicie nowych rozwiązań. Tę linię technologiczną Weinig systematycznie rozwija, oferując teraz maszynę o długości obróbki do 6125 mm, szerokości 1595 mm i wysokości obróbki od 35 do 115 mm. Linia jest odpowiednio przygotowana i skonfigurowana do potrzeb konkretnego odbiorcy przez naszych specjalistów, którzy mają ogromne doświadczenie związane z techniką produkcji stolarki otworowej mówi Tomasz Garus, przedstawiciel handlowy Weinig Polska. Klient praktycznie otrzymuje od nas gotowy system, który po paru dniach od dostarczenia może rozpocząć produkcję. Elementy albo płyciny Maszyna jest przystosowana do dwóch trybów produkcji może wytwarzać elementy drewniane na ramiaki okienne lub drzwiowe, albo obrabia elementy płytowe drzwi. Posiada opatentowane rozwiązanie chwytaki elementów ramiakowych okien, które mają możliwość wysunięcia obrabianego ramiaka na odpowiednią głębokość. Ramiak, w zależności od tego, czy Multirex 590 to jedna z nowości Weiniga. jest wąski czy szeroki, jest w optymalny sposób dociśnięty przez ten chwytak. To istotne, bo gdy tej możliwości regulacji chwytaka nie ma, to niektóre wąskie elementy są w sposób nieprecyzyjny dociśnięte do bazy i w trakcie obróbki mają tendencję do wibracji. Podstawą jest solidna konstrukcja Multirex 590 wyznacza nowe standardy produkcji stolarki otworowej, zapewniając bardzo dokładne wykonanie konstrukcji okien i drzwi, przy dużej prędkości wykonywania poszczególnych operacji technologicznych. Kompaktowy Multirex ma solidną, stabilną konstrukcję, albowiem został zaprojektowany do wymagających i skomplikowanych operacji cięcia, wiercenia i frezowania, a jednocześnie jest przystosowany do ekstremalnych i dynamicznych przyspieszeń pracy narzędzi. Hartowane, pryzmatyczne prowadnice zapewniają precyzyjną pracę elementów ruchomych, a jednocześnie minimalne zużycie i długą eksploatację. Centralne smarowanie zapewnia łatwe i niezawodne utrzymanie systemu w czystości i sprawności. Stół obróbczy elastycznie przenosi siły strugania, co wpływa na wysoką dokładność obróbki. Pozycjonowanie kantówek czy płyt przez ssawki jest tak mocne, że nawet przy dużej prędkości uzyskuje się oczekiwaną dokładność obróbki. Praktycznie ta jakość nie spada wraz z wzrastającą prędkością. Wysokiej jakości napędy zapewniają niezawodną, ale i cichą pracę narzędzi obróbczych. Różne sposoby mocowania Zwraca uwagę pole obróbcze i możliwości poruszania się głowicy narzędziowej. Wynosi ono w osi X do 6800 mm, w osi Y 1595 mm i w osi Z 598 mm. Niezależne napędy głowicy w kierunkach X i Y gwarantują najwyższą precyzję, wysokie przyspieszenia i prędkości. Przy obróbce płaskich detali zalecane jest korzystanie z ssawek podciśnieniowych, z systemem informacji o położeniu elementu obrabianego w wyniku automatycznego pozycjonowania. Ponieważ różne procesy technologiczne wymagają dla wysokiej jakości obróbki dokładnego oraz bezpiecznego pozycjonowania przedmiotów obrabianych, producent oferuje Multirexa wyposażonego w automatyczny stół. Szybkie, automatyczne pozycjonowanie poszczególnych konsol sprawdza się szczególnie przy obróbce elementów krzywoliniowych, choćby okrągłych ram okiennych. Dobrze spisują się wówczas specjalne zaciski do produkcji okien, mocowanie próżniowe lub zaciski pneumatyczne. Kontur wyświetlany na obrabianym materiale przez wskaźnik laserowy odwzorowuje linię obróbki. Jest to szczególnie ważne przy obróbce skomplikowanych kształtów, choćby na płycinach. Procesy obróbcze są zautomatyzowane, co zapewnia wysoką niezawodność. Operator musi jedynie podawać elementy do obróbki, uruchamiać proces wykonywania operacji i rozpoczynać edycję. Zewnętrzny magazyn narzędziowy Multirex posiada zewnętrzny magazyn narzędziowy o długości do 6,5 m. Odstępy między mocowaniem narzędzi są zmienne i mogą zostać indywidualnie dopasowane do średnicy narzędzia. W zależności od typu maszyny do dyspozycji jest od 40 do 60 gniazd narzędziowych. Specjalnym rozwiązaniem w zewnętrznym magazynie narzędziowym jest własna oś, przez co przekazywanie narzędzi do nadjeżdżającego magazynka talerzowego odbywa się bez straty czasu, niezależnie od pozycji wrzeciona głównego. Nowa generacja centrów obróbczych Multirex potrafi automatycznie sterować urządzeniami peryferyjnymi. W ten sposób mogą być wymieniane listy cięć lub przekazywane dane do następnego urządzenia, na przykład do automatu do wstrzeliwania kołków łączeniowych w ramach okna. Wiercenie, piłowanie, frezowanie, toczenie rowków to czynności wykonywane przez wielofunkcyjną głowicę główną. Multirex posiada w pełni interpolowaną oś C, która podczas procesu obróbki może się obracać we wszystkich kierunkach. Wrzeciono główne posadowione na łożyskach ceramicznych, napędzane silnikiem o mocy 16 kw i chłodzone cieczą, może się obracać z prędkością od do obr./min. Posiada bardzo wysoki moment obrotowy. Głowica wielowrzecionowa wiertarki posiada 18 wymiennych wrzecion usytuowanych w kształcie litery L i wykonuje operacje z szybkością obr./ min. W zestawie wiertarskim znajdują się dwa wrzeciona do pracy w osi X i obrotowe w kierunku Y. Dodatkowe wrzeciona w osi X są dostępne w opcji. System mocowania HSK 63F pozwala na instalowanie agregatów do cięcia pod kątem, wiercenia czy frezowania w zakresie 0-100, które mogą obracać się wokół osi. Nadzwyczaj skuteczny jest system usuwania wiórów, które odciągane są spod narzędzia obrabiającego. Najważniejsze jednak, że centrum przystosowane jest do produkcji szerokiej gamy okien o różnych kształtach. Transfer danych do maszyny odbywa się z komputera biurowego. Wykonywana jest obróbka kształtowa i powierzchniowa pojedynczych modeli okien różnych systemów, z zadowalającą wydajnością, co czyni maszynę efektywnym rozwiązaniem także w zakładach o mniejszym wykonawstwie okien zaprojektowanych do pojedynczych obiektów. Towarzyszy temu rozwinięte oprogramowanie, ale dosyć proste w użytkowaniu, bo system operacyjny oparty jest na systemie Windows. Maszynę opuszczają elementy wyfrezowane, nawiercone itp. Za centrum można ustawić urządzenie do automatycznego wbijania kołków UNIPIN 5100, gdzie podawanie kołków, klejenie czy pokrywanie gniazda klejem odbywa się w sposób automatyczny. Maszyna kontroluje długość kołka, zna głębokość gniazda i wbija kołek na określoną długość.

7 31 Kolejność obróbki zgodna z systemem montażu PRODUKCJA OKIEN W pełni automatyczny proces z Win-profi Rilesa Win-profi to maszyna dostosowywana do potrzeb procesu technologicznego. Pozwala na wykonanie wszystkich operacji koniecznych do osadzenia zamków, zawiasów, uchwytów i szprosów. Tomasz Bogacki Duńska firma Rilesa jest producentem przelotowych maszyn realizujących operacje związane z wierceniem, frezowaniem, cięciem i osadzaniem kołków w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z nowszych konstrukcji funkcjonująca pod nazwą Win-profi. Jest to w pełni automatyczna linia przeznaczona do obróbki elementów okiennych w jednym ciągu roboczym. Win-profi składa się z trzech zasadniczych części. Dwa warianty sterowania Pełen zakres możliwości obróbczych Win-profi obejmuje wykonywanie różnych operacji z każdej strony elementu. Mowa tu o frezowaniu otworów wentylacyjnych i podłużnych gniazd na zamki, a także okrągłych otworów na zamki, uchwyty i zawiasy. W grę wchodzą także wszelkiego typu frezowania nietypowe. System sterowania przewiduje możliwość użycia jednego z dwóch wariantów zarządzania obrabiarką. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy maszyna jest programowana i sterowana z pozycji pulpitu sterującego. Operator może zapisać w pamięci komputera wszystkie informacje na temat każdego podzespołu, z uwzględnieniem pozycji frezowania i wiercenia. W trakcie pracy wybiera on z menu program obróbczy interesującego go elementu, podaje ramiaki do maszyny i uruchamia proces. Drugi wariant zakłada włączenie Win-profi do ogólnozakładowego systemu zamówień. Plik zamówienia wraz z programami obróbczymi jest automatycznie ładowany do komputera obrabiarki. Dzięki temu będzie ona wiedziała, jak obrobić poszczególne, różne podzespoły wchodzące w skład danego zamówienia. Będą one opuszczały linię, okno za oknem, w kolejności wymaganej do prawidłowego montażu. Dwa serwomotory napędzają transporter główny Maszyna składa się z trzech zasadniczych części: stołów podawczego i odbiorczego oraz sekcji obróbczej. W związku z możliwością dwojakiego sterowania Win-profi przystosowana jest do pracy zarówno jako maszyna wolno stojąca, jak i w linii. Drugi wariant jest oczywiście bardziej korzystny pod względem wydajnościowym i dotyczy dużych zakładów z produkcją seryjną. Obrabiarki realizujące wcześniejsze etapy procesu technologicznego, jak czopiarka dwustronna i strugarka czterostronna połączone są z Rilesą za pomocą wąskich transporterów taśmowych. W strefie przekazywania elementów na stół podawczy wiertarko-frezarki zamontowane są popychacze pneumatyczne. Stół ten zbudowany jest w oparciu o dwa szerokotaśmowe transportery i umiejscowiony z lewej strony linii. Stanowi on również bufor gwarantujący ciągłość pracy. Podzespoły bazowane są do zamontowanej z prawej strony przykładnicy i przekazywane na dwuczęściowy transporter główny. Na nim przemieszczają się wzdłuż wszystkich stacji obróbczych rozmieszczonych wzdłuż czterech płaszczyzn obrabianego elementu. Każda sekcja transportera wyposażona jest w indywidualny napęd, który zapewniają dwa serwomotory. Agregaty umieszczone są w dźwiękochłonnej kabinie z przeszklonymi, pionowymi drzwiami. Gwarantują one szybki i łatwy dostęp umożliwiający wymianę narzędzi i podgląd przebiegu procesu. Automatyczne pozycjonowanie zacisków Wszystkie jednostki obróbcze zamontowane są na stabilnym korpusie wykonanym ze spawanych profili zamkniętych. Niektóre z nich zamocowane są na stałe, bez możliwości przesuwu, inne umieszczone są na specjalnych suportach przemieszczających się po prowadnicach liniowych. Za przesuw suportów odpowiadają serwonapędy, a cały proces kontrolowany jest przez system sterujący. W trakcie wykonywania danej operacji element jest unieruchamiany za pomocą poziomych i pionowych docisków pneumatycznych. Pozycjonowanie zacisków, zależnie od szerokości i grubości podzespołów, odbywa się automatycznie. Operacje wykonywane są z dokładnością ±0,2 mm. Standardowo maszyna wyposażona jest w jeden poziomy agregat frezarski do wykonywania podłużnych gniazd na zamki, dwa poziome agregaty dłutujące otwory prostokątne na szprosy, jeden trzywrzecionowy, pionowy, dolny agregat wiertarski do uchwytów i jeden poziomy, dwuwrzecionowy agregat wiertarski do zawiasów. Konstrukcyjnie przystosowane są do pracy z prędkością obrotową wynoszącą 4500 obr./min i mogą być wyposażone w różne systemy mocowania narzędzia. Wszystkie jednostki są wysuwane do pozycji pracy za pomocą układów pneumatycznych. Odpowiadają one także za głębokość wiercenia. Natomiast regulacja odległości otworu od krawędzi ramiaka odbywa się ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego. Wartości nastawy widoczne są na wskaźnikach cyfrowych. Opcjonalnie Win-profi może zostać także wyposażona w jednostki z funkcją obróbki pod kątem. Przedstawicielem oraz serwisantem firmy Rilesa w Polsce jest MM Maszyny do Drewna z Więcborka. ±0,2 mm wynosi dokładność, z jaką wykonywane są operacje fot. Rilesa 4500 obr./min to prędkość obrotowa pracy, do jakiej przystosowane są maszyny

8 38 Produkty i komponenty Zwiększony asortyment innowacyjnych materiałów lakierniczych s. 38 Najniższa cena za najwyższą jakość klejenia Na wierzchu dąb, na spodzie topola Bardziej uniwersalny od innych egzotyków s. 39 Biurowy pawilon o kształcie ogrodowej rzeźby DESIGN Obiekt odznacza się dobrą izolacją cieplną i jest energooszczędny Przeszklone biuro zajmuje wnętrze bryły z białego dębu amerykańskiego, która kształtem przypomina muszlę. fot. AHEC fot. AHEC Przestrzeń biurowa w formie falistej rzeźby. Imponujące wrażenie robi pawilon ogrodowy zaaranżowany na niewielkie biuro na tyłach domku szeregowego w północno-zachodniej części Londynu. Inwestor zdecydował się na stworzenie funkcjonalnej przestrzeni biurowej w formie falistej rzeźby, która w naturalny sposób miałaby wtapiać się w ogród. We frontowej części obiektu niewielki drewniany taras miękko opada na trawnik. Biały dąb amerykański posłużył także do wykończenia wnętrza biura, w którym znajduje się biurko do pracy oraz funkcjonalna wnęka z półkami do przechowywania dokumentów. Dopływ światła dziennego do miejsca pracy umożliwiają dwa okna dachowe. Architekci z Platform 5 Architects wpadli na pomysł stworzenia falistej bryły na kształt trocin z drewna. Zewnętrzna część przypominająca muszlę została wykonana ze sprężonych struktur drewnianych, dzięki którym bryła jest stosunkowo lekka. Umożliwiło to wykonanie lżejszych fundamentów oraz zmontowanie jej na miejscu z wyprodukowanych w warsztacie części. Do wykonania zewnętrznej powłoki bryły zastosowano cienkie płyty z drewna giętego po obróbce hydrotermicznej. Dzięki temu możliwe było zaakcentowanie spiralnej formy krawędzi budynku. W projekcie wykorzystano biały dąb amerykański ze względu na jego ciepłą barwę, gładką strukturę oraz dużą wytrzymałość powiedział Patrick Michell, partner w Platform 5 Architects. Płyty wykonane z białego dębu amerykańskiego idealnie sprawdziły się w tak różnych zastosowaniach, więc można było wykonać z nich dach, ściany oraz taras pawilonu. Celowo nie pokryliśmy środkiem zabezpieczającym drewnianej okładziny na zewnątrz pawilonu, aby w przyszłości drewno mogło w naturalny sposób zmienić barwę z jasnobrązowej w srebrnoszarą. Natomiast deski z białego dębu amerykańskiego wykorzystane wewnątrz pawilonu poddano olejowaniu, dzięki czemu udało się wydobyć głęboki kolor drewna. Wraz z upływem czasu kontrast wizualny pomiędzy wnętrzem a elementami zewnętrznymi pawilonu będzie stawał się coraz bardziej wyraźny. We wnętrzu biura umieszczono wąskie biurko wykonane ze sklejki w laminacie z białego dębu amerykańskiego, które zamontowano na wspornikach. Dzięki temu zabiegowi odnosi się wrażenie, że biurko wysuwa się ze ściany. Wykończenie pawilonu wiązało się zresztą z koniecznością sprostania kilku wyzwaniom. Dostęp do wnętrza Shoffice możliwy był tylko przez niewielki otwór przewidziany na drzwi biura. Realizacja tego zadania, dzięki współpracy biura architektonicznego Platform 5, inżynierów z firmy Dopływ światła dziennego do miejsca pracy umożliwiają dwa okna dachowe. Morph Structures oraz projektantów z Millimetre udowodniła, że biały dąb amerykański ma jednolitą barwę i cechuje go łatwość obróbki. Jego drewno jest twarde i ciężkie, a także odporne na zgniatanie. Stanowi także bardzo dobry materiał do gięcia po obróbce hydrotermicznej. No i może być stosowane na zewnątrz budynków bez konieczności jego zabezpieczania. Wszak część bielasta jest koloru kremowo-brązowego, a twardziel ma barwę od jasno- do ciemnobrązowej. Ma najczęściej prosty układ włókien, o dość gładkiej strukturze. W porównaniu z czerwonym dębem, biały dąb amerykański ma dłuższe promienie rdzeniowe, dzięki czemu rysunek jego włókien jest bardzo oryginalny i atrakcyjny. uf Zwiększony asortyment innowacyjnych materiałów lakierniczych POWŁOKI ZEWNĘTRZNE Efektywne rozwiązania do zastosowań wewnętrznych Do pokrywania paneli, podłóg, drzwi wewnętrznych, mebli i listew Teknos ma teraz poszerzoną gamę materiałów lakierniczych i systemów. Urszula Fechner Produkty lakiernicze do stolarki wewnętrznej stanowią ważną, dynamicznie rozwijającą się grupę wyrobów dostarczanych na europejski rynek przez Grupę Teknos. Również dlatego, że dobiegające końca przejęcie w zeszłym roku szwedzkiej firmy Wedevåg Färg AB znacząco wzmocniło pozycję tego producenta na rynku dostawców materiałów lakierniczych do stolarki wewnętrznej. Teknos jest w stanie wspierać pełen proces produkcyjny od opracowywania produktów po udzielanie doradztwa technicznego. Dwa centra rozwoju technologii Aby w jak największym stopniu wykorzystać w firmie posiadany know-how, Teknos prowadzi dwa Centra Kompetencji Technicznych pracujące nad nowymi rozwiązaniami w zakresie stolarki wewnętrznej. W ośrodku położonym w Vamdrup w Danii prowadzone są prace w zakresie rozwoju produktów i metod aplikacji technologii UV. Natomiast fabryka w Wedevåg na południu Szwecji pracuje nad kwasoutwardzalnymi i wodorozcieńczalnymi systemami powłokowymi do drewna. Ścisła współpraca obu zespołów oraz budowanie relacji międzynarodowych w ramach Grupy zapewniają skuteczny dostęp do pełnego zasobu wiedzy technicznej. Nie ma innego tak innowacyjnego systemu Fabryka w Vamdrup może pochwalić się wieloletnią tradycją w opracowywaniu farb do drewna. W minionych latach jej działalność koncentrowała się na produkcji farb utwardzanych promieniami UV. To tam opracowano wodorozcieńczalną farbę nawierzchniową UV Teknolux Aqua 1728, która jest doskonałym rozwiązaniem dla producentów przechodzących na stosowanie nowoczesnych systemów powłokowych o niskiej zawartości lotnych związków organicznych oraz o krótkim czasie produkcji. Kolejną innowacją jest system w 100 proc. utwardzany promieniami UV z matową emalią Uvilux Na rynku nie ma żadnego innego systemu, który pozwala uzyskać powierzchnie o tak wysokim połysku za 2 Centra Kompetencji Technicznych pracują nad nowymi produktami Teknos wadzania wszystkich najważniejszych przemysłowych procesów pokrywania powierzchni, łącznie z trójwymiarowym utwardzaniem promieniami UV oraz najnowocześniejszą technologią polegającą na wykorzystaniu lamp LED. Szwedzkie doświadczenia Fabryka w Wedevåg w Szwecji również posiada wieloletnie doświadczenie pomocą zaledwie czterech warstw, od surowej płyty wiórowej do warstwy nawierzchniowej mówi Steffen Hawkins, kierownik Działu Rozwoju i Innowacji w segmencie materiałów do zastosowań wewnętrznych. Nasz dział blisko współpracuje z doświadczonym zespołem specjalistów z zakresu aplikacji produktów, a Centrum Kompetencji Technicznych w Vamdrup jest jednym z największych tego rodzaju w Europie. Dysponuje wyposażeniem przydatnym do przeprow opracowywaniu przemysłowych farb do stolarki wewnętrznej. Naszą najsilniejszą stroną są produkty wykorzystywane do szybkiej produkcji na dużą skalę takich wyrobów, jak listwy czy panele sufitowe mówi Daniel Sundquist, kierownik Działu Rozwoju i Innowacji w segmencie materiałów do zastosowań wewnętrznych w Wedevåg. Dobrym przykładem jest Kristall Topp VP wodorozcieńczalna, szybkoschnąca jednoskładnikowa farba nawierzchniowa, odznaczająca się znakomitymi właściwościami wypełniającymi i wyrównującymi. Centrum Kompetencji Technicznych w Wedevåg zatrudnia doświadczony zespół specjalistów z zakresu aplikacji produktów, więc testowane są w nim niestandardowe i zoptymalizowane systemy w szerokiej gamie procesów aplikacji. Ujednolicona oferta podstawowa Aby jak najlepiej wykorzystać dużą liczbę systemów farb znajdujących się w połączonej gamie produktów Teknos i Wedevåg, fińska Grupa trochę zmieniła strukturę oferowanego asortymentu. Wybraliśmy to, co najlepsze z oferty Teknos i Wedevåg, i opracowaliśmy podstawową ofertę do zastosowań wewnętrznych mówi Carsten Lauth, dyrektor ds. strategii biznesowej w segmencie materiałów do zastosowań wewnętrznych. Pozostałe produkty będą nadal dostępne, ale chcemy wykorzystać te z naszej oferty podstawowej, żeby w optymalny sposób zaspokoić większość zapotrzebowań klientów na materiały do zastosowań wewnętrznych. Oferta podstawowa obejmuje skuteczne systemy, które sprawdziły się w praktyce. W zależności od potrzeb, produkty podstawowe obejmują systemy kwasoutwardzalne, wodorozcieńczalne, jednoskładnikowe i UV, a także produkty w 100 proc. utwardzane promieniami UV. Wszystkie dostępne są jako kompletne systemy pokrywające z wypełniaczami, podkładami i warstwami nawierzchniowymi. W ofercie podstawowej są także dostępne różne procesy aplikacji i stopnie połysku. Podkłady i warstwy nawierzchniowe mogą być barwione w systemie ex works lub przy użyciu systemu mieszania kolorów Teknocolor. Oferowane przez Teknos rozwiązania obejmują sprawdzony kwasoutwardzalny system Wedett do szybkiego lakierowania dużej liczby listew i paneli, wodorozcieńczalny lakier jednoskładnikowy Teknocoat Aqua 1330 spełniający wymagania IKEA zgodnie ze specyfikacją IOS-MAT klasy R2 oraz system w 100 proc. utwardzony promieniami UV z warstwą nawierzchniową Uvilux 1745.

9 39 Najniższa cena za najwyższą jakość klejenia KLEJE MOCZNIKOWE Najlepsze do drewna od ponad 100 lat! Kleje aminowe to wciąż jedne z najlepszych klejów do drewna. Trudno znaleźć inne, dostępne na rynku rozwiązanie klejowe, które spełniałoby tyle różnych norm i standardów. Jakość spoiny klejowej, jej wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, wodę, temperaturę, czynniki chemiczne, a także stosunkowo niski koszt wytworzenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami do klejenia drewna powodują, że kleje mocznikowe, a przede wszystkim żywice (kleje) aminowe, to wciąż jedne z najlepszych klejów do drewna. W przypadku tego produktu płaci się najniższą możliwą cenę za najwyższą oferowaną jakość klejenia drewna, jaka jest obecnie dostępna. Aminowe, melaminowe i fenolowe Żywice aminowe mają wiele zastosowań. Najbardziej popularne, a zarazem najtańsze w tej grupie kleje mocznikowe są szeroko stosowane w przemyśle meblarskim, w produkcji podłóg oraz drzwi, ale także w produkcji płyt wiórowych, sklejek oraz wszelkich innych elementów z drewna z przeznaczeniem głównie do użytku wewnętrznego. Nieco droższe są systemy melaminowe lub melaminowo-mocznikowe, które obok wyżej wymienionych aplikacji, mogą być używane do klejenia elementów z drewna lub materiałów drewnopochodnych, w tym elementów konstrukcyjnych, również tych z przeznaczeniem do użytku zewnętrznego i narażonych na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. W grupie żywic aminowych znajdują się również żywice fenolowe stosowane do produkcji sklejek wodoodpornych oraz kleje rezorcynowe i rezorcynowo-fenolowe przydatne do produkcji elementów konstrukcyjnych z drewna, w tym nośnych elementów konstrukcyjnych narażonych na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. fot. Akzo Kleje mocznikowe są stosowane m.in. w produkcji podłóg. Do każdego układu klejenia Trudno znaleźć inne, dostępne na rynku rozwiązanie klejowe, które spełniałoby tyle różnych norm i standardów, co żywice aminowe. Nie ma takiego układu klejenia drewna lub materiałów drewnopochodnych, gdzie nie można ich zastosować. Oczywiście w każdym z przypadków użycie tego typu kleju wymaga spełnienia określonych warunków technicznych i/lub technologicznych, takich jak np. określona wilgotność klejonych materiałów, ich temperatura, temperatura klejenia, ciśnienie, czas klejenia itp. Duża tu rola dostawcy kleju, który może zaproponować najlepszy w danych warunkach system klejowy, z drugiej zaś strony optymalizować parametry procesu klejenia dla wybranego systemu klejowego. Oczywiście zawsze podstawą wyboru systemu oraz optymalizacji procesu klejenia są określone i ściśle sprecyzowane wymagania producenta wyrobów z drewna. Formaldehyd poniżej limitu normy Istotnym składnikiem żywic aminowych, co wynika z ich konstrukcji chemicznej, jest formaldehyd. Jednak na przestrzeni ostatnich lat w kwestii poziomu zawartości wolnego formaldehydu, a co za tym idzie i jego poziomu emisji, nastąpił ogromny postęp w technologii produkcji tych żywic. Obecnie dostępne są nawet produkty klejowe, w których zawartość formaldehydu jest śladowa, poniżej limitu normy europejskiej. A zatem w przypadku tego typu żywic formaldehyd nie jest wymieniony w składzie kleju, który w dalszym ciągu pozostaje z definicji klejem mocznikowo-formaldehydowym, czyli produktem polikondensacji mocznika i formaldehydu. Nowoczesne kleje mocznikowe mogą obecnie z powodzeniem konkurować z wszelkimi innego typu klejami, również pod kątem emisji formaldehydu lub szerzej pod kątem emisji lotnych związków organicznych (VOC). Co więcej, w niektórych przypadkach mogą nawet tę konkurencję wygrywać. Dowodem na to jest spełnianie przez nowe układy aminowe coraz to bardziej rygorystycznych limitów emisji formaldehydu, jak dla przykładu limit A+ opracowany ostatnio we Francji poniżej 0,01 mg/m 3, który jest jednocześnie poziomem minimum dla normy europejskiej EN 717-1, opisującej badanie emisji formaldehydu metodą komorową. opr. sm Na wierzchu dąb, na spodzie topola PODŁOGA Wykończenie dostosowane do stylistyki kolekcji Strukturę podłogi marki Wicanders tworzą trzy warstwy litego drewna. Głębokie, nasycone barwy, efektowna faktura oraz precyzja wykonania każdej deski to cechy podłogi drewnianej Parquet marki Wicanders, portugalskiej firmy Amorim Revestimentos, stwarzającej nieograniczone możliwości kreowania wnętrza. Kolekcja bazuje na stonowanych barwach utrzymanych w palecie szarości, ziemistych brązów i naturalnych kolorów dębowych desek. Strukturę podłogi marki Wicanders tworzą trzy warstwy litego drewna. Wierzchnia z nich wykonana jest z drewna dębowego i osiąga grubości od 3,5 do 4 mm. Warstwa ta, w zależności od stylistyki kolekcji, pokryta może być aż siedmioma warstwami lakieru lub dwoma warstwami oleju, z których każda utwardzona jest promieniami UV. Powierzchnie użytkowe podłogi są więc bardzo odporne na zużycie i zadrapania. Bezpośrednio pod warstwą dekoracyjną znajduje się warstwa nośna o grubości 9 mm. Dzięki poprzecznemu ułożeniu listew zapewnia ona elastyczność i stabilność podłogi. Ostatnim elementem składowym okładziny podłogowej Parquet marki Wicanders jest warstwa wykonana z drzewa topoli o grubości 2 mm. Jej funkcją jest stabilizacja i usztywnienie całej konstrukcji deski. Specjalnie wyselekcjonowane i bej- fot. Amorim Revestimentos Deski dostępne są w dużych formatach o ponadstandardowej szerokości i długości. cowane deski dostępne są w dużych formatach o ponadstandardowej szerokości i długości. Atutem podłóg drewnianych marki Wicanders jest również bezklejowy system montażu. Podłogi drewniane jonizują powietrze, nie elektryzują się i nie przyciągają kurzu. uf Bardziej uniwersalny od innych egzotyków NOWY SUROWIEC Podłoga z drewna kasai matao fot. DLH Poland Ciepła barwa i delikatne usłojenie, a przede wszystkim wysokie parametry techniczne powinny przysporzyć zwolenników azjatyckiemu gatunkowi kasai matao. Podłogę z tego właśnie drewna zdecydowała się wprowadzić do swojej oferty firma DLH Poland. Ten azjatycki gatunek wyglądem przypomina doussie, lecz usłojeniem zbliżony jest do popularnego merbau. Różni się od nich jaśniejszym i cieplejszym kolorem oraz zdecydowanie delikatniejszym wzorem usłojenia, co sprawia, że kasai matao jest bardziej uniwersalne. Dobrze prezentuje się również na mniejszych powierzchniach. Zbyt ciemna barwa i wyraźny rysunek drewna sprawią, że pomieszczenie optycznie się pomniejszy. Dobrze prezentuje się także w różnorodnych połączeniach kolorystycznych z innymi gatunkami drewna. Stanowi doskonałą bazę do tworzenia kompozycji w dowolnie wybranym stylu. Jasny kolor można zestawiać Jasna barwa i delikatny rysunek to cechy charakterystyczne kasai matao. zarówno z pastelami, jak i zdecydowanymi barwami ścian oraz dodatków. Podobnie jak inne gatunki egzotyczne, kasai matao posiada wysokie parametry techniczne, dzięki którym jest odporne na działanie czynników zewnętrznych, jest również trwalsze od rodzimych odmian. Niewątpliwą zaletą kasai matao jest atrakcyjna cena w porównaniu z innymi podłogami z egzotycznych odmian drewna. sm

10 40 Technika i technologia Idealna prostopadłość układu piła stół s. 43 Asymetryczny system dociskowy podwyższa dokładność cięcia s. 44 Natrysk efektywniejszy z systemem odzysku lakierów s. 45 Osiągi nawet trzykrotnie lepsze s. 49 Portal podparty w dwóch punktach CENTRA CNC Kompaktowa BIMA Gx50/60 Minimalizująca drgania konstrukcja wpływa na jakość obróbki, natomiast bogate wyposażenie czyni maszyny z nowej serii wszechstronnymi i elastycznymi. Dlatego są one odpowiednim partnerem dla dużych, średnich i małych firm produkcyjnych. fot. IMA Tomasz Bogacki Oferta firmy IMA Klessmann została wzbogacona o nową serię kompaktowych centrów CNC oznaczoną symbolem BIMA Gx50/60. Możliwość zastosowania różnorodnych jednostek obróbczych sprawia, że pod względem przeznaczenia jest to maszyna niezwykle elastyczna i wszechstronna. Sprawdza się doskonale zarówno w produkcji seryjnej, jak i jednostkowej. Podstawowy wariant BIMA Gx50/60 wyposażony jest w agregaty umożliwiające wykonywanie operacji frezowania i wiercenia. Model Gx50/60 E posiada dodatkowo funkcję okleinowania wąskich płaszczyzn, natomiast Gx50/60 R to maszyna pięcioosiowa. Wektorowy system kontroli napędu Cechą charakterystyczną maszyn z tej serii jest podparty w dwóch punktach portal. Rozwiązanie to wpływa bardzo korzystnie na stabilność konstrukcji i minimalizuje drgania powstające nawet w trakcie obróbki realizowanej w ekstremalnych warunkach. Portal wyposażony jest w podwójny, zsynchronizowany napęd. Oznacza to, że każda jego strona, podpora posiada swój indywidualny serwomotor i przesuwa się po prowadnicach liniowych wzdłuż osi X. Na belce górnej portalu, po jej obydwóch stronach zamontowane są suporty z agregatami obróbczymi. Z lewej strony trawersu, patrząc z pozycji operatora, umieszczono elektrowrzeciono frezarskie wraz z magazynkiem narzędzi oraz agregat wiertarski. Po przeciwnej stronie może pracować jednostka okleinowania wąskich płaszczyzn. Suporty z agregatami przesuwają się wzdłuż osi Y na dwóch równoległych prowadnicach liniowych. Każdy z nich posiada niezależny serwonapęd przekazywany poprzez listwę zębatą. Z kolei ruch wzdłuż osi Y realizowany jest za pomocą tocznej śruby pociągowej. Moc elektrowrzeciona głównego dobierana jest indywidualnie w zależności od zakresu obróbki. Maksymalnie może ona wynosić 16 kw i właśnie taka jest zalecana w przypadku stosowania głowic pięcioosiowych. Wektorowy system kontroli napędu gwarantuje przyłożenie właściwej siły nawet przy małej prędkości obrotowej wrzeciona. Pod kontrolą systemu jest także położenie osłony narzędzia będącej również częścią systemu odciągu wiórów, dzięki czemu jest ono całkowicie osłonięte w każdej pozycji. Elektrowrzeciona mogą pracować z maksymalną prędkością wynoszącą obr./min. Nową serię kompaktowych centrów CNC oznaczono symbolem BIMA Gx50/ kw to maksymalna moc elektrowrzeciona głównego 25 to maksymalna liczba wierteł pionowych w agregacie typu PPU Dwa sposoby pozycjonowania stołu Opcjonalnie na portalu można zamontować dwa elektrowrzeciona główne. Jest to bardzo istotna właściwość pozwalająca na jeszcze większe skrócenie czasu wymiany narzędzi. Drugie wrzeciono zostaje uzbrojone w agregat, który przewidziany jest w procesie obróbki w następnej kolejności podczas trwania operacji wcześniejszej, wykonywanej przez wrzeciono numer jeden. Karuzelowy magazynek narzędzi liczący maksymalnie 12 pozycji przemieszcza się razem z elektrowrzecionem wzdłuż osi X. Takie rozwiązanie pozwala na maksymalne skrócenie czasu przezbrojenia, co w efekcie końcowym rzutuje na wydajność maszyny. Oprócz magazynka ruchomego, w strefie roboczej zainstalować można także magazynki stałe różnej konstrukcji, pozwalające między innymi na przechowywanie agregatów o większych rozmiarach. Ich całkowita pojemność wynosi nawet do 90 pozycji. Z kolei agregat wiertarski może być skonfigurowany na kilka sposobów. Jest to jednostka typu PPU (Power Processing Unit), która może posiadać 14, 21 lub 25 wierteł pionowych oraz maksymalnie 12 poziomych. Maszyna wyposażona została w stół konsolowy, którego belki wsparte są na masywnym łożu. W jego środku zamontowano transporter taśmowy służący do usuwania powstających w trakcie obróbki wiórów. Belki i podciśnieniowe elementy mocujące ssawki mogą być pozycjonowane na dwa sposoby. Pierwsze rozwiązanie jest typowo manualne. Dla przyspieszenia całego procesu ustawiania, belki wyposażone są w system świecących diod LED, które pozwalają na skrócenie czasu regulacji nawet o 70 proc. Dla wymagających użytkowników, dla których minimalizacja czasów międzyoperacyjnych ma bardzo duże znaczenie, IMA proponuje stół NC typu Dyna Point. Do realizacji wszystkich czynności nastawczych wykorzystano w nim serwomotory kontrolowane przez inwertery. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim typie stołu belki i ssawki przesuwają się po precyzyjnych, pyłoszczelnych prowadnicach liniowych. Ich standardowym wyposażeniem są także unoszone pneumatycznie ślizgacze zamontowane wzdłuż bocznej płaszczyzny każdej belki stołu. Ułatwiają one załadunek i rozładunek dużych elementów płytowych. fot. IMA Z lewej strony trawersu, patrząc z pozycji operatora, umieszczono elektrowrzeciono frezarskie wraz z magazynkiem narzędzi oraz agregat wiertarski. Opatentowany system optyczny BIMA Gx50/60 może być uzbrojona w klasyczny agregat okleinujący typu VT 100. Bazuje on na konwencjonalnym rozwiązaniu wykorzystującym w procesie okleinowania klej topliwy. Pozwala on na obróbkę krawędzi prostych oraz krzywoliniowych. Centrum posiada także, opatentowany przez IMA, system antykolizyjny. Zabezpiecza on maszynę i elementy przed uszkodzeniem, które może być wynikiem na przykład błędów popełnionych w trakcie tworzenia programu obróbczego. Sposób czyszczenia tego agregatu jest niezwykle prosty i bezproblemowy. Opcjonalnie VT 100 może być przystosowany do okleinowania krawędzi skośnych o kącie do 45 stopni. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku rogów wewnętrznych o kącie do 90 stopni. Klasyczny agregat VT 100 można bez żadnego problemu zastąpić technologią laserową. W tym również opatentowanym rozwiązaniu zastosowano unikalny optyczny system sterowania wiązką światła. System ten powoduje równomierne aktywowanie powierzchni przyklejanego obrzeża, co w efekcie końcowym daje rewelacyjne wyniki jakościowe, zarówno estetyczne, jak i wytrzymałościowe. Agregat laserowy, ze względów bezpieczeństwa, jest szczelnie obudowany. Maszyna przystosowana jest do aplikacji obrzeża podawanego z rolki lub w odcinkach o określonej długości. Dlatego też wyposażona została w wielomiejscowy magazynek zarówno dla jednego, jak i drugiego typu przyklejanego materiału. Wśród narzędzi współpracujących z agregatami okleinującymi na szczególną uwagę zasługuje unikalnej konstrukcji jednostka służąca do obróbki przyklejonego już obrzeża. Jego wyjątkowość wynika z tego, że wykonuje on pracę, którą w tradycyjnej okleiniarce przelotowej realizują aż trzy odrębne agregaty.

11 41 Zero spoiny klejowej OKLEINOWANIE KRAWĘDZI Technologia AirForce dostępna także dla rzemiosła Porównanie metod okleinowania wykorzystujących sprężone i gorące powietrze oraz laser, zdecydowanie przemawia za tą pierwszą. Głównie są to aspekty ekonomiczne i związane ze zdrowiem pracowników oraz ochroną środowiska. Tomasz Bogacki Wysoka jakość połączenia obrzeże płyta jest decydującym argumentem na rynku, gdzie estetyka wykonania i cena wyrobu decydują o sukcesie. Kontynuacja, ciągłość koloru pomiędzy szeroką płaszczyzną i krawędzią stwarza wrażenie, że element wygląda jak lakierowany, a nie jak z doklejonym plastikowym obrzeżem. Ten rodzaj wykończenia, nazywany zerospoiny-klejowej, stawiany jest obecnie jako cel zarówno dla producentów z branży drzewnej, jak i maszynowej. Nawet w niewielkich maszynach Niewidoczna spoina klejowa jest możliwa do uzyskania tylko wtedy, gdy zastosuje się specjalne obrzeże powstałe w wyniku sprasowania dwóch różnych polimerów. Pasek powstały w ten sposób posiada aktywną warstwę o grubości 0,2 mm wykonaną z polipropylenu (PP) i może być przyklejany do płyty z zastosowaniem różnych metod. Polipropylen może być sprasowywany, łączony z wieloma materiałami, jak: PVC, ABS, akryl czy również polipropylen. Generalnie połączenie następuje w wyniku penetracji aktywowanego polipropylenu w porowatą strukturę płyty. Włoska firma Biesse opracowała taką technologię, którą nazwała AirForce System. Polega ona na zastosowaniu sprężonego i rozgrzanego do temperatury C powietrza do aktywowania warstwy polipropylenu. Maksymalna prędkość posuwu w przypadku tego rozwiązania wynosi 25 m/min. Pod względem skomplikowania technicznego oraz kosztów jest ona zdecydowanie bardziej korzystna niż metoda laserowa. Natomiast jakość uzyskanego połączenia jest nieco lepsza niż w przypadku innych systemów tego typu. Odporność spoiny na wodę, wilgoć czy odrywanie jest porównywalna do wykonanej za pomocą agregatu laserowego. System AirForce ma również inne, niepodważalne zalety. Może on być montowany nawet w niewielkich maszynach stosowanych w zakładach rzemieślniczych. Dzięki temu nowe standardy jakościowe stały się teraz dostępne dla każdego bez względu na wielkość produkcji i budżet inwestycyjny. Nie szkodzi pracownikom AirForce ma niewielki wpływ na powszechnie stosowane w okleiniarkach rozwiązania mechaniczne. Bez problemu może on koegzystować z systemami klejowymi typu EVA i PUR. Dzięki temu każda okleiniarka Biesse wyposażona w nowy system ma oprócz tego możliwość okleinowania z zastosowaniem każdego rodzaju kleju. Dlatego też producent rozważa możliwość montowania we wszystkich nowych maszynach obydwóch systemów klejowego i AirForce. Innym, bardzo ważnym czynnikiem przemawiającym za nową technologią jest fakt, że produkcja obrzeża w niej stosowanego staje się coraz prostsza i tańsza. Warstwa aktywnego polipropylenu w metodzie laserowej wymaga stosowania specjalnych absorberów światła spolaryzowanego, które reagują na specyficzną długość fali przeważnie jest to 980 nm. Technika laserowa jest także bardzo wrażliwa z punktu widzenia koloru obrzeża. Kolory bardzo ciemne oraz biały reagują na światło laserowe zupełnie inaczej niż pozostałe. Dlatego też aby wyeliminować ryzyko niedoklejeń lub zbyt mocnego podgrzania i przypalenia obrzeża, cały system musi być bardzo precyzyjnie wyregulowany. Dodatkowo w przypadku stosowania obrzeża z warstwą zewnętrzną wykonaną z PVC nieprawidłowa regulacja agregatu laserowego może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników oraz środowisko. Główna nagroda na AWFS Opracowana przez Biesse technologia pozbawiona jest tych wszystkich wad. W praktyce dostępna jest w dwóch wersjach funkcjonujących pod nazwami STEP1 i STEP2. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla średniej wielkości okleiniarek, jak na przykład Akron 400. Pracuje ona z maksymalną prędkością posuwu wynoszącą 15 m/min, a całkowita zainstalowana moc to 5 kw. W tym konkretnym przypadku koszt pracy takiej obrabiarki z uwzględnieniem sprężonego powietrza i energii elektrycznej wynosi około 11 zł/h. Z kolei STEP2 znajduje zastosowanie w maszynach Kontynuacja, ciągłość koloru pomiędzy szeroką płaszczyzną i krawędzią stwarza wrażenie, że element wygląda jak lakierowany. większych, jak chociażby modele Roxyl lub Stream. Posiadają one możliwość pracy z prędkością wynoszącą maksymalnie 25 m/min. Zainstalowana w nich moc jest większa maksymalnie 9,5 kw. Dla takiego wariantu koszt godziny pracy oscyluje w granicach 13 zł. Wszystkie wymienione wyżej zalety nowego systemu przyczyniły się do tego, że zdobył on główną nagrodę Visionary Award na targach AWFS (Association of Woodworking & Furnishings Suppliers) w USA w 2013 r. fot. Biesse Agregaty typu AirForce mogą być montowane nawet w niewielkich maszynach stosowanych w zakładach rzemieślniczych. fot. Biesse

12 53 SPRĘŻARKI STRUGARKI SYSTEMY OGRZEWANIA C.O. WYCIĄGI WIÓRÓW TRANSPORT DREWNA INNE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE I SORTOWNICZE SZLIFIERKI WIERTARKI TRAKI

13 54 NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż Ukraina. Zakłady produkcyjne, przetwórnie biomasy. Peleciarnie, brykieciarnie, tartaki. Sprzedaż, wynajem. Czernihowski obw. Drewno 15 zł/m (pol.) Skype: IgorKijow Sprzedam działający zakład produkcyjny wiązarów dachowych Mitek: hala, plac, oprogramowanie, pełne wyposażenie. Dolny Śląsk TRANSPORT Sprzedaż Sprzedam ładowarkę Ł-200 z łyżką i chwytakiem do drewna. Idealna do tartaku. Stan bardzo dobry Wózek widłowy 4t, prod. bułg., 7900 zł , Hds Meiller MK 106RSL-9,5/2, z rotatorem, rok prod. 1994, udźwig 1050 kg na 9,5 m. Cena do uzgodnienia Sprzedaż sklejek o nietypowych grubościach. Usługi CNC Posiadamy w sprzedaży od ręki drewno konstrukcyjne lite, C24 o wymiarach: 45 x 95/145/170/220. Dł. od 3 do 5,40 m. Rodzaj drewna: świerk. Cena 1550 zł brutto/m 3. Możliwość negocjacji cen przy hurcie (pol.) Skype: IgorKijow Tarcica dębowa sucha, gr , topolowa, 50 mm, sucha lub mokra , Bezpośredni importer sklejki o różnych wymiarach Czereśnia sucha 50,27, kl. I, III Promocyjnie obłogi, buk 1,2 mm po 5 zł/m 2. Ekstraobłogi dąb/jesion/buk/olcha 1/1,5/2/2,5/3 mm. Okleiny Tarcica: dąb, buk, jesion. Sucha, powietrznosucha, gr mm. Dostawy całosamochodowe, stała współpraca Sprzedam 50% udziałów w dobrze prosperującej sp.j. NIP , KRS Oferujemy modułowe domy z drewna warstwowo klejonego. To domy niskoenergetyczne, ekskluzywne, ekologiczne, o innowacyjnej konstrukcji i nowoczesnej architekturze na miarę XXI wieku , ,74 ha, hala 650, trafo 400, wyciągi do trocin 3 szt., pochylnie do kłód, tory Zakład produkcji oklein naturalnych wyposażony w maszyny włoskie i niemieckie wraz z halą produkcyjną o pow m 2 w Lubartowie. Sprzedam, przyjmę wspólnika lub wynajmę Sprzedam z powodów zdrowotnych dobrze prosperujący zakład stolarski produkujący stoły, krzesła, komody. Okolice Konina Sprzedam zakład produkcji drzewnej przystosowany do wyrobu deski paletowej. Nowe maszyny Sprzedam działający zakład produkcyjny wiązarów dachowych Mitek: hala, plac, oprogramowanie, pełne wyposażenie. Dolny Śląsk MATERIAŁY DRZEWNE Sprzedaż Tarcica oraz fryzy dąb, dąb czerwony, suche i mokre. Czereśnia gr. 5 cm, dł. 125 cm , Skład Drzewny Samir oferuje więźby dachowe, kantówki, deski calówki, łaty, kontrłaty, drewno kominkowe, drewno opałowe. Nawiążemy współpracę w sprawie regularnych dostaw surowca Bezpośredni importer sklejki rosyjskiej brzozowej o wymiarach 1525 x 1525, 1250 x Importer pilśni gr. 2-5 mm, HDF, OSB , Sklejki, sklejki elastyczne, okleiny naturalne, okleiny modyfikowane, fornirowanie płyt , Ukraina. Sprzedaż drewna opałowego kalorycznych gatunków 15 zł/m 3, zrzyny tartaczne 4 zł/m 3 + wszystko z branży drzewnej. Tanio. Czernihowski obw. Nowgorod-Siewierski LesHoz (pol.) Skype: IgorKijow Sklejka, MDF, HDF, PWZ, pilśnia MDF kl. III - opakowaniowa Tarcica - dębowa, olchowa, jesion, buk, sosna, świerk, czereśnia; sucha lub mokra; drewno opałowe-kominkowe , Ukraina. Oferujemy trociny drzewne - sosna, jodła, olcha, osika, topola, dąb EXW 4 zł/m 3. Hala produkcyjno-magazynowa na sprzedaż, wynajem. Czernihowski obw. Parkiet orzechowy 22 x 70 x 350, nowy, 180 m 2, pierwsza klasa sprzedam Produkcja podbitki i boazerii o szer. 10 cm i 15 mm gr. oraz imitacja płazów, sztachet i gontów na pokrycie dachu, strugane kantówki. Poszukuję stałych odbiorców Drewno tartaczne - dłużyca sosna, świerk, akacja, modrzew + liściaste opałowe sprzedam. Woj. lubuskie, wielkopolskie Tarcica dębowa, jesionowa, olchowa, buk, czereśnia, sosnowa, świerkowa, Tarcica sucha gr. 25 i 50 mm: dąb, buk, jesion, sosna oraz drewno konstrukcyjne z certyfikatem, suszone, heblowane, fazowane, impregnowane. Okolice Wrocławia , Sprzedam duże ilości tarcicy bukowej sezonowanej 25 x 3200 mm Sprzedam kantówkę klejoną 72 x 86 x 600 mm - I kl., duże ilości oraz elementy klejone na wymiar. Stała współpraca. Okolice Wrocławia Kantówka okienna: 72 x 86 x 600 mm w I kl., 72 x 115 x 600 mm, łaty teatralne. Duże ilości oraz inne wymiary wg zamówienia. Stała współpraca , Tarcica wiąz, olcha, kl. I, gr. 28/32/50 mm. Wołomin MATERIAŁY DRZEWNE Kupno Solidna firma (pewny płatnik) poszukuje całorocznych i wieloletnich dostawców (z VAT) tarcicy oraz fryzy doklejkowej sosnowej Firma kupi tarcicę buk, brzoza, olcha - sucha/mokra

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO Drewno klejone warstwowo to bodaj najbardziej zaawansowana technologicznie forma tego naturalnego materiału budowlanego. Jest bardzo wytrzymałe,

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS OCHRONA DREWNIANYCH ELEWACJI, OKIEN I DRZWI FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS Sprawą oczywistą jest, że aby drewno na zewnątrz przez długi czas zachowało wszystkie walory naturalnego, pięknego surowca,

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

quadra www.randdtech.pl

quadra www.randdtech.pl quadra L1 PL www.randdtech.pl ALL IN ONE BAR positioning Magazyn zaladunkowy na profile Może pomieścić do 15 profili o maksymalnej szerokości 100 lub do 7 profili przy maksymalnej szerokości przekroju

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Projekt Modernizacja parku maszynowego drogą udoskonalenia produktu i procesu produkcyjnego w Komandor Bydgoszcz S.A. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni!

Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni! 2 doradztwo energetyczne Doradztwo energetyczne. Oszczędności jak na dłoni! EWE nie tylko dostarcza gaz ziemny i promuje ekonomiczne sposoby wykorzystania tego surowca energetycznego, ale również, jako

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

CNCHOPPER KROK DO PRZODU.

CNCHOPPER KROK DO PRZODU. KROK DO PRZODU. Firma MZ PROJECT została założona w 1987 roku, jako producent automatycznych pilarek taśmowych kopiujących. Dzięki nowym technologiom i futurystycznej wizji obróbki elementów kształtowych,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Nawiązując do zaproszenia do udziału w zapytaniu ofertowym na Dostawa wyposażenia maszyn do obróbki dla Laboratorium Realizacji dotycząca projektu

Bardziej szczegółowo

1. Podział i charakterystyka wyrobów stolarskich 9

1. Podział i charakterystyka wyrobów stolarskich 9 Spis treści» 1. Podział i charakterystyka wyrobów stolarskich 9 1.1. Wprowadzenie 9 1.2. Podział wyrobów stolarskich i podstawowe określenia z nimi związane 10 1.3. Charakterystyka niektórych wyrobów stolarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

LOGOSOL PH260. Strugarka czterostronna. Szwedzkie maszyny do obróbki drewna

LOGOSOL PH260. Strugarka czterostronna. Szwedzkie maszyny do obróbki drewna LOGOSOL PH260 Strugarka czterostronna Szwedzkie maszyny do obróbki drewna STRUGANIE STABILNOŚĆ Wykonuje wszystko podczas jednej operacji! Czterostronna strugarka PH260 wygładza i profiluje z czterech stron

Bardziej szczegółowo

Wykrawanie bez granic.

Wykrawanie bez granic. TruPunch 3000: Wykrawanie bez granic. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Doskonała wydajność. Spis treści Doskonała wydajność. 2 Po prostu przekonuje. 3 Elastyczność

Bardziej szczegółowo

WEINIG WORKS WOOD. InTech 2012. Maszyny i linie do obróbki drewna litego w jakości Weinig a. w Tauberbischofsheim. 7-9 listopad 2012 g.

WEINIG WORKS WOOD. InTech 2012. Maszyny i linie do obróbki drewna litego w jakości Weinig a. w Tauberbischofsheim. 7-9 listopad 2012 g. WEINIG WORKS WOOD Maszyny i linie do obróbki drewna litego w jakości Weinig a InTech 2012 w Tauberbischofsheim 7-9 listopad 2012 g. 9:00-18:00 1 Serdecznie witamy na 20. międzynarodowych targach Intech

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach

Szafki ARCA NOWOŚĆ. Wytrzymałe szafki poliwęglanowe. Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Szafki ARCA NOWOŚĆ Wytrzymałe szafki poliwęglanowe Najlepsza ochrona w trudnych warunkach Nowość! Fibox ARCA Fibox ARCA - Szafki poliwęglanowe do stosowania w trudnych warunkach Poliwęglan Szafki wykonane

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Narożnik - N-70/S Zaślepka ZS 66.9

Narożnik - N-70/S Zaślepka ZS 66.9 Aluminiowo drewniany system okienny EFFECTOR OPTIMA EFFECT Aluminiowo drewniany system okienny EFFECTOR OPTIMA EFFECT Aluminiowo drewniany system okienny EFFECTOR OPTIMA EFFECT Aluminiowo drewniany system

Bardziej szczegółowo

Drewno? Naturalnie! budowa i remont

Drewno? Naturalnie! budowa i remont Dom z Ogrodem Tekst: Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. Drewno? Naturalnie! Drewno było do niedawna dosyć często zastępowane w budownictwie żelbetonem, cegłą lub stalą. Coraz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Wielowieś, 02.04.2013r. Zaproszenie do złożenia oferty Tartacznictwo W. Kocek, ul. Kościelna 20, 44-187 Wielowieś ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie całkowicie

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2

sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2 sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2 16 17 Spis treści system sunbreaker...4 system sunbreaker clip...8 system windbreaker...12 2 3 sunbreaker wymiary maksymalne

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

Jakie krawędzie wykończenia mają sufity podwieszane?

Jakie krawędzie wykończenia mają sufity podwieszane? Warszawa, 28.05.2015 r. Jakie krawędzie wykończenia mają sufity podwieszane? Sufity podwieszane różnią się nie tylko materiałem mogą być mineralne, drewniane lub metalowe. Różne mają także krawędzie wykończenia.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM POŁĄCZEŃ OVVO

INNOWACYJNY SYSTEM POŁĄCZEŃ OVVO ZANSPROWANE NNOWACYJNY SYSTEM POŁĄCZEŃ OVVO POŁĄCZENAM Wyróżniany nagrodami System Połączeń OVVO jest prostym rozwiązaniem typu push-fit do łączenia materiałów bez używania kleju lub śrub. Jest to całkowicie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA PROFILI ALUMINIOWYCH

PRODUKCJA PROFILI ALUMINIOWYCH TŁOCZENIE I OBRÓBKA PROFILI ALIPLAST PRODUKCJA PROFILI ALUMINIOWYCH Najważniejszym elementem każdego okna, szklanej fasady, ogrodu zimowego czy innych powierzchni przeszklonych są profile konstrukcyjne.

Bardziej szczegółowo

Optymalizator cięcia SLIM - LINE Typ SL 110

Optymalizator cięcia SLIM - LINE Typ SL 110 Piła optymalizująca do cięcia na długości *maszyna może się różnić od przedstawionej na zdjęciu ze względu na opcje Optymalizator cięcia SLIM - LINE Typ SL 110 Pos.: 1 Podnoszony system urządzenia podającego

Bardziej szczegółowo

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających www.inmetbth.pl Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających Szybsza wymiana narzędzi Ekspresowa wymiana narzędzi w prasach oraz szybkie i precyzyjne mocowanie form to kolejna odpowiedź grupy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów

Zielono-żółci górą. Filtry do kompresorów Zielono-żółci górą Filtry do kompresorów Jeżeli chodzi o serwis, lepiej nie ryzykować: program filtrów do wszystkich kompresorów Separatory oleju Filtry powietrza Filtry oleju Przy każdym serwisie: najlepsza

Bardziej szczegółowo

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ FIRMY APERAM

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ FIRMY APERAM STAL NIERDZEWNA DLA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ FIRMY APERAM Duża dowolność w wyborze formy i powierzchni sprawia, ze pokrycia dachowe czy elewacje ze stali

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 24.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

activpilot Select Innowacja ukryta we wnętrzu okna technika okienna

activpilot Select Innowacja ukryta we wnętrzu okna technika okienna Innowacja ukryta we wnętrzu okna technika okienna Okucie całkowicie niewidoczne Ważki powód, by produkować ciężkie okna Duże przeszklenia i mocno doświetlone pomieszczenia są symbolem nowoczesnej architektury.

Bardziej szczegółowo

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ?

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? TARASY DREWNIANE DESKI TARASOWE JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? Drewno cenimy za jego naturalny wygląd, wytrzymałość i szeroki zakres stosowania. Dlatego jest ono idealnym materiałem do budowy przydomowego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Legnica, dnia 18.03.2013 r. Zapytanie ofertowe A.T.S. Electro Lube Polska spółka cywilna z siedzibą przy,, Tel. (76) 723 37 73, Faks (76) 722 53 62 NIP 691-100-62-69, REGON 390342110 realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl EASY WAY Maksimum ochrony, tylko tam, gdzie wymagane. Do aluminium lub PVC. Linia pił Precision zapewnia najwyższą swobodę pod względem konfiguracji. Wyposażona w integralne zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE

CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE DESKI PODŁOGOWE Z DREWNA WĘDZONEGO CIEMNE PODŁOGI WCIĄŻ W MODZIE Podłoga, jako element dekoracyjny ma bardzo wielki wpływ na wygląd i aranżację mieszkania lub domu. Dlatego użytkownicy często stają przed

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Jesteśmy przedsiębiorstwem usługowo-produkcyjnym posiadającym bogate doświadczenie w pracach spawalniczoślusarskich, wyniesione z wieloletniej pracy w tej branŝy. Zapewniamy: bardzo korzystne ceny szeroki

Bardziej szczegółowo

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków i korzystaj z optymalnych warunków produkcji dzięki inteligentnym i oszczędnym rozwiązaniom Będąc specjalną kategorią procesów toczenia, wymagającą wykonania

Bardziej szczegółowo

O nas... Od ponad 5 lat budujemy markę STADNICKI w branży maszyn i urządzeń, za cel stawiając sobie

O nas... Od ponad 5 lat budujemy markę STADNICKI w branży maszyn i urządzeń, za cel stawiając sobie O nas... Nasza firma specjalizuje się w obróbce szkła, drewna i stali. Istniejemy już ponad 25 lat, a w branży produkcji maszyn dla przemysłu drzewnego działamy kilka lat. Dzieki temu dysponujemy odpowiednią

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW

MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW MASZYNY DO WIERCENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW Poziome maszyny wielowrzecionowe do głębokiego wiercenia Maszyny te służą do wiercenia otworów w grubych blachach wymienników ciepła przeznaczonych dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe

U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe U - 1 5 2 0 C o m p a ct U n i wersa l n e Cen tru m O bróbkowe M ech a n i ca l E n g i n eeri n g M a d e i n E u ro p e www.spinner.eu.com sales.poland@spinner.eu.com Najważniejsze cechy Dostępne w

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

Bardziej szczegółowo

Narzędzia dla stolarki aluminiowej i pcv 01

Narzędzia dla stolarki aluminiowej i pcv 01 Narzędzia do produkcji Stolarki Otworowej 2015 Stolarka otworowa Przed producentami stolarki otworowej, których dynamiczny rozwój obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat stoi wiele nowych wyzwań. Muszą

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku DuploFLEX CB Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku Doskonałe rezultaty dzięki wysokiej jakości piance polimerowej Asortyment ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE BLATY KLEJONE PONADCZASOWA KLASYKA

DREWNIANE BLATY KLEJONE PONADCZASOWA KLASYKA DREWNO KLEJONE NA BLATY KUCHENNE, SCHODY, MEBLE DREWNIANE BLATY KLEJONE PONADCZASOWA KLASYKA Aranżując dom czy mieszkanie często stajemy przed dylematem, na jakie materiały wykończeniowe postawić. O ile

Bardziej szczegółowo

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014 Zielona Góra, 06.10.2014 r. FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy...... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):... Nr tel:... Fax:... e-mail:... REGON:. NIP:.. dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Deski. lub IV klasie. Do wykonanych przez nas desek oferujemy także usługę heblowania.

Zastosowanie. Deski. lub IV klasie. Do wykonanych przez nas desek oferujemy także usługę heblowania. Deski Zakup wysokiej klasy traka taśmowego pozwolił nam na rozszerzenie naszej oferty o tarcicę drewnianą. Na specjalne zamówienia klientów wykonujemy deski o ściśle określonych wymiarach. Sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy Co jest tańsze? Więźba wykonana przez cieśli na budowie czy Wiązary przywiezione z fabryki? Co jest tańsze? Czy porównujemy równorzędne produkty? Jakość użytego drewna??? Tarcica wysuszona termicznie,

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty godne zaufania 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI ROBOT PNEUMATYCZNY TYPU PICKER SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I IDEALNIE

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH MaxParkiet PRODUCENT NAJLEPSZYCH PODŁÓG DREWNIANYCH Podłogi z naturalnego drewna, stanowią dla domu wspaniałe i trwałe, dające niepowtarzalny urok wykończenie. Nasi przodkowie o tym wiedzieli - do dziś

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Bramy Segmentowe

Przemysłowe Bramy Segmentowe Przemysłowe Bramy Segmentowe KRISPOL BRAMY DLA WYMAGAJĄCYCH Firma KRISPOL jest czołowym europejskim producentem bram i stolarki otworowej oraz liderem innowacji w zakresie technologii i designu produktów.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana technologia. Szklane piramidy i dachy czterospadowe typ F CI Świetlik KF CI

Zaawansowana technologia. Szklane piramidy i dachy czterospadowe typ F CI Świetlik KF CI Zaawansowana technologia Szklane piramidy i dachy czterospadowe typ F CI Świetlik KF CI Szklane piramidy i dachy czterospadowe typ F CI Z każdej perspektywy przekonujące Państwo nie jesteście tylko zleceniodawcami,

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD H / MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD H/MC okarki CNC Konik Hydrauliczny Wysuw tuleii konika można sterować programem lub pedałem nożnym. Automatyczny czujnik kontroli

Bardziej szczegółowo

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Różnorodność połączeń, estetyka starannie dobranych materiałów oraz charakterystyka techniczna pozwalają na skrócenie czasu realizacji projektów,

Bardziej szczegółowo

Kocioł na pelet ATMOS D31P 30 kw + palnik + podajnik 1,7m

Kocioł na pelet ATMOS D31P 30 kw + palnik + podajnik 1,7m Informacje o produkcie Utworzono 04-01-2017 Kocioł na pelet ATMOS D31P 30 kw + palnik + podajnik 1,7m Cena : 14.293,00 zł Nr katalogowy : ATM_ZESTAW_D31P_30KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź dostępność!

Bardziej szczegółowo

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką KONTAKT : Zakład Stolarski Szczepan Książek Borów 72a 23235 Annopol woj. Lubelskie Tel: (15) 8310503 600148325 email : mksiazek79@o2.pl NIP: 8641300591 Zakład Stolarski Szczepan Książek to firma rodzinna

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

23 XL 23 XLS 23 HL. Strugarki czterostronne SWT 23. KUPER SWT 23 XL Idealna dla małych i średnich zakładów. KUPER SWT 23 XLS

23 XL 23 XLS 23 HL. Strugarki czterostronne SWT 23. KUPER SWT 23 XL Idealna dla małych i średnich zakładów. KUPER SWT 23 XLS Strugarki czterostronne SWT 23 23 XL XL Idealna dla małych i średnich zakładów. XLS 23 XLS Typoszereg masywnych maszyn dla przemysłu. 23 HL Maszyna o bardzo dużej wydajności. HL 1 Mocne Typy: SWT 23 od

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium rok założenia: 1989 ZAKŁAD PRODUKCJI METALOWEJ ul. Martyniaka 14 10-763 Olsztyn tel./faks: (0-89) 524-43-88, 513-68-18 biuro@zpm.net.pl www.zpm.net.pl Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium Oferta

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW

WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW WIERTARKI SPECJALNE I AUTOMATY SERII WU I AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW Wiertarki serii WU i automaty wiertarskie serii AW są nowoczesnymi obrabiarkami przeznaczonymi do wiercenia

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące Łuków, dnia 22.10.2014r ŁUKPLAST DYLAK, RYCHLIK, Spółka Jawna, ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków NIP 8251866830 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Poprawa konkurencyjności spółki ŁUKPLAST

Bardziej szczegółowo

Unocode 299. * * * Najlepsza do cięcia kluczy z kodu

Unocode 299. * * * Najlepsza do cięcia kluczy z kodu Unocode 299 Unocode 299 Unocode 299, elektroniczna maszyna firmy Silca do dorabiania kluczy płaskich domowych oraz samochodowych. Unocode 299 reprezentuje maszynę nowej generacji, która jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo