SPRAWOZDANIE ZARZ Z DZIAŁALNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZ Z DZIAŁALNO"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA SŁUPSK UL. OWOCOWA 24 SPORZĄDZONE ZA OKRES r r. WSTĘP Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. działa w oparciu o wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Gino Rossi jest liderem na polskim rynku obuwniczym w segmencie ekskluzywnego obuwia klasy wyższej i średniej. Podstawową działalnością Spółki jest dystrybucja markowego obuwia produkcji własnej oraz pochodzącego z importu, poprzez sieć salonów firmowych Gino Rossi. Oferta Spółki obejmuje wysokiej jakości obuwie wizytowe, weekendowe i codzienne oraz akcesoria i galanterię. Obuwie dostępne w ofercie Spółki sygnowane jest markami: Gino Rossi i G&R. Dzięki umiejętnej budowie wizerunku marki Gino Rossi, cieszy się ona wysoką rozpoznawalnością wśród dostępnych na polskim rynku marek obuwia. Obuwie marki Gino Rossi skierowane jest do wymagających klientów skłonnych za wysoką jakość produktu zapłacić wyższą cenę. G&R jest marką stosunkowo nową, która została wprowadzona na rynek pod koniec 2004 roku. Obuwie G&R plasowane jest w średnim segmencie cenowym i skierowane jest do mniej zamożnych klientów, którzy dokonując zakupów kierują się wysoką jakością produktu i jego modnym wzornictwem. Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej jest również generalnym przedstawicielem w Polsce włoskiej marki obuwia Geox z oddychającą podeszwą i pochłaniającą wilgoć podpodeszwą. Obuwie marki Geox dostępne jest w sieci salonów Gino Rossi oraz w salonach Geox. Sieć sprzedaży Grupy obejmowała na roku 91 salony firmowe (w tym 16 za granicą między innymi w Niemczech, Czechach, Rosji, na Litwie). W Polsce istnieje 75 salonów firmowych zlokalizowanych we wszystkich dużych i w większości średnich miast. 1

2 Posiadana przez Grupę sieć sprzedaży jest w segmencie obuwia klasy wyższej, największą siecią w Polsce. Równolegle Grupa Kapitałowa prowadzi sprzedaż do wybranych sklepów multibrandowych w Polsce oraz w mniejszym zakresie również sprzedaż hurtową. Źródła zaopatrzenia Grupy Kapitałowej są zdywersyfikowane. Grupa Kapitałowa prowadzi własną produkcję wysokiej jakości obuwia, zaopatruje się także wzorem największych globalnych producentów obuwia w krajach azjatyckich o niższych kosztach pracy oraz importuje obuwie z kraju będącego kolebką wzornictwa i wysokiej jakości technologii z Włoch. Działalność produkcyjna nie jest uzależniona od żadnego z dostawców obuwia, a w procesie produkcji wykorzystuje się komponenty wysokiej klasy. Obuwie oferowane w salonach pochodzi zarówno z własnej fabryki, jak i od producentów zagranicznych. Produkcja obuwia odbywa się w głównej mierze we własnym zakładzie w Słupsku, przy czym pewne etapy najbardziej pracochłonnych prac produkcyjnych są częściowo zlecane do wykonania w kooperacji. Produkcja we współpracy z innymi podmiotami z branży obuwniczej odbywa się na elastycznych zasadach i w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia produkcji skala lub zakres współpracy mogą zostać rozszerzone. Od 2005 roku Grupa Kapitałowa rozpoczęła import wyselekcjonowanego obuwia z Chin, sprzedawanego pod marką G&R. Grupa Kapitałowa starannie dobiera producentów chińskich i wybiera jedynie tych, którzy zajmują się produkcją obuwia najwyższej jakości, także dla innych renomowanych marek światowych. Niezwykle istotne znaczenie przy współpracy z chińskimi producentami ma staranny dobór oraz dalszy monitoring podmiotów, które dysponują zapleczem umożliwiającym produkcję obuwia o wysokiej jakości. Według rankingu Najcenniejszych marek organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita Gino Rossi w 2005 roku zajmuje drugie miejsce wśród polskich marek, pod względem prestiżu i postrzeganej jakości. Grupa kapitałowa Schemat i charakterystyka Spółek Grupy Kapitałowej Gino Rossi przedstawione są poniżej. Wszystkie Spółki zależne konsolidowane są metodą pełną. Konsolidacja nie obejmowała w okresie sprawozdawczym: - LUGANO Gmbh w Niemczech, - Gino Rossi s.r.o. w Czechach oraz LIDO Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą w Słupsku. 2

3 Gino Rossi S.A. (jednostka dominująca) "MB Shops" Sp. z o.o. 100,00% 100,00% LUGANO GmbH "GARDA" Sp. z o.o. 100,00% 47,17% "LIDO" Sp. z o.o. w likwidacji MWM - GINO ROSSI Sp. z o.o. 100,00% "COMO" Sp. z o.o. 51,00% 100,00% Gino Rossi s.r.o. 1. MWM Gino Rossi Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych na terenie Warszawy. 2. Garda Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku produkuje w zakładzie w Elblągu galanterię skórzaną (torebki, teczki itp.), głównie na potrzeby sieci sklepów gino rossi. 3. COMO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (51% udziałów posiada Gino Rossi S.A., a na pozostałe 49% udziałów została zawarta warunkowa umowa kupna) prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych gino rossi na terenie Dolnego i Górnego Śląska. 4. Gino Rossi s.r.o. z siedzibą w Pradze prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych gino rossi w Czechach. 5. MB Shops Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych gino rossi w Łodzi. 6. Lugano Gmbh z siedzibą w Berlinie (100% udziałów posiada Gino Rossi S.A. ) prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych gino rossi w Niemczech. ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I ZARZĄDY SPÓŁEK ZALEŻNYCH Zarząd jednostki dominującej - Gino Rossi S.A. - w składzie: Maciej Fedorowicz Jan Banaszkiewicz Kazimierz Stępniak Jan Szczurko Stanisław Węgrzyn - Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu 3

4 pełnił swoje obowiązki w ciągu minionego okresu sprawozdawczego r r. w niezmienionym składzie. W dniu r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze składu Zarządu odwołany został Pan Kazimierz Stępniak. Zarząd Spółki COMO : 1. Jacek Falkowski Prezes Zarządu 2. Ewa Falkowska Członek Zarządu Zarząd Spółki MB Shops : 1. Stanisław Węgrzyn Prezes Zarządu Zarząd Spółki Garda : 1. Małgorzata Sieńko Prezes Zarządu 2. Agnieszka Mierzwińska V-ce Prezes Zarządu Zarząd Spółki MWM-Gino Rossi : 1.Jacek Wojtyński Członek Zarządu 2. Robert Melchior Członek Zarządu 3. Jan Szczurko Członek Zarządu W dniu r. Zgromadzenie Wspólników MWM-Gino Rossi podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego Zarządu Spółki w składzie: 1. Stanisław Węgrzyn Członek Zarządu 2. Jan Szczurko Członek Zarządu 3. Tomasz Malicki Członek Zarządu Zarząd Spółki Lugano Gmbh (Spółka utworzona r.) : 1. Wojciech Fedorowicz Prezes Zarządu RADA NADZORCZA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEGO I SPÓŁEK ZALEŻNYCH Rada Nadzorcza Gino Rossi SA pracowała od początku okresu sprawozdawczego w następującym składzie: 1. Gherardo Iannelli Przewodniczący Rady 2. Dorota Fedorowicz V-ce Przewodnicząca Rady 4

5 3. Arkadiusz Rynkiewicz Sekretarz Rady 4. Massimo Suggelli Członek Rady 5. Giampiero Luzzi Członek Rady Rada Nadzorcza Spółki pracowała zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. w skład Rady Nadzorczej powołani zostali Pan Kazimierz Stępniak jako Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Pan Mariusz Babral jako Członek Rady Nadzorczej. Dezyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki MWM-Gino Rossi z dnia roku Rada Nadzorcza w tej Spółce została odwołana. W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. nie były powołane Rady Nadzorcze. KAPITAŁ I MAJĄTEK GRUPY Kapitał podstawowy Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. na dzień r. wynosił tys. zł. Kapitał własny Grupy Kapitałowej wynosił tys. zł, obejmując wynik finansowy za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe. Jednostka dominujący jest udziałowcem wiodącym w następujących podmiotach gospodarczych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem (stan na r.): MWM-Gino Rossi Sp. z o.o. Słupsk - 100% GARDA Sp. z o.o. Słupsk - 100% COMO Sp. z o.o. Katowice - 51% MB Shops Sp. z o.o. Słupsk 100% W oparciu o Ustawę o rachunkowości art ze sprawozdania skonsolidowanego wyłączono Spółkę LUGANO (Niemcy), Spółkę Lido ( w likwidacji ) oraz Gino Rossi s.r.o. (Czechy). Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy wyniósł tys. zł. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 5

6 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej wskazują na systematyczny wzrost wartości sprzedaży. Wysoka jakość produktów i pozycjonowanie ich w segmencie premium pozwalały Spółce dynamicznie zwiększać sprzedaż i udział w rynku w ciągu ostatnich 3 lat. Wyszczególnienie (w tys. zł) I pół.2005 I pół.2006 Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) EBIT (wynik operacyjny) Wynik finansowy netto Aktywa razem Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy na zobowiązania Kapitał własny (aktywa netto) Efekt skali powoduje, że dynamika wzrostu zysku operacyjnego (EBIT) oraz EBITDA jest większa niż przychody ze sprzedaży. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Gino Rossi Wyszczególnienie (w % ) I półrocze 2005 I półrocze 2006 Rentowność na sprzedaży 36,15 40,03 Rentowność działalności operacyjnej 4,93 9,14 Rentowność EBITDA 7,11 11,19 6

7 Rentowność działalności gospodarczej 0,48 5,60 Rentowność brutto 0,48 5,60 Rentowność netto 0,18 4,91 Rentowność aktywów ogółem ROA 0,15 4,03 Rentowność kapitału własnego ROE 1,07 21,67 Efekt skali, zmiany w strukturze kapitału i zaopatrzenia, rozwój eksportu skutkują poprawą rentowności wszystkich istotnych wskaźników efektywności. INWESTYCJE W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa przeznaczyła na inwestycje i modernizacje kwotę 3.249,9 tys. zł. Główne nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Gino Rossi dotyczyły budowy Centrum Logistycznego w Słupsku, zakupów urządzeń technicznych i maszyn do produkcji obuwia oraz wyposażenia salonów firmowych. Kolejną istotną grupą są wydatki związane z komputeryzacją, obejmujące zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (w tym licencji na oprogramowanie). ZATRUDNIENIE Zatrudnienie łączne w Grupie kapitałowej na dzień r. wynosiło 448 osób w tym: 1. Gino Rossi S.A MWM-Gino Rossi Sp.z 38 o.o. 3. COMO Sp. z o.o Garda Sp. z o.o MB Shops Sp. z o.o. 25 Razem 448 7

8 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. W okresie sprawozdawczym otwarte zostały nowe sklepy firmowe będące własnością Grupy Kapitałowej Gino Rossi: Miejsce Nazwa centrum handlowego Forma własności 1.Zielona Góra Galeria Grafit franchising 2.Jelenia Góra ul. Konopnickiej 10 franchising 3.Łódź C.H.Manufaktura spółka zależna 4.Piotrków Trybunalski Centrum Handlowe spółka zależna 5.Kielce C.H. Echo Gino Rossi SA 6.Warszawa C.H. Outlet Factory Gino Rossi SA 7.Niemcy, Stuttgart Leo Center spółka zależna 8.Czechy, Praga C.H. Letniany spółka zależna OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Model biznesowy oraz strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Gino Rossi oparte są na wizerunku marki. Taka strategia rozwoju na rozdrobnionym i wysoko konkurencyjnym rynku jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Siła marki i jej pozycjonowanie jest mocno uzależnione do cech produktów i towarów, których marka dotyczy. W przypadku Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. jest to jakość, design, prestiż, trwałość i warunki sprzedaży (sklepy firmowe). Oferta Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. obejmuje wysokiej jakości obuwie wizytowe, weekendowe i codzienne oraz akcesoria i galanterię. Obuwie dostępne w ofercie Grupy Kapitałowej sygnowane jest markami Gino Rossi, G&R oraz Geox. Dzięki umiejętnej budowie wizerunku marki Gino Rossi, cieszy się ona wysoką rozpoznawalnością wśród dostępnych na polskim rynku marek obuwia. Obuwie marki Gino Rossi skierowane jest do wymagających klientów skłonnych za wysoką jakość produktu zapłacić wyższą cenę. G&R jest marką stosunkowo nową, która została wprowadzona na rynek pod koniec 2004 roku. Obuwie G&R plasowane jest w średnim segmencie cenowym i skierowane jest do mniej zamożnych klientów, którzy dokonując zakupów kierują się wysoką jakością produktu i jego modnym wzornictwem. Rozwój i budowa pozycji Grupy Kapitałowej na polskim rynku odbywa się poprzez odpowiednie zarządzanie posiadanymi markami, uważną rozbudowę sieci dystrybucji, a także poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia. Niezaprzeczalnym atutem Grupy Kapitałowej jest fakt, iż 8

9 dzięki prowadzeniu działalności produkcyjnej nie jest ona uzależniona od żadnego z dostawców obuwia. Obuwie oferowane w salonach pochodzi zarówno z własnej fabryki jednostki dominującej Grupy Kapitałowej, jak i od producentów zagranicznych (głównie włoskich). Produkcja obuwia odbywa się w głównej mierze we własnym zakładzie w Słupsku, przy czym pewne etapy najbardziej pracochłonnych prac produkcyjnych są częściowo zlecane do wykonania w kooperacji. Produkcja w kooperacji z innymi podmiotami z branży obuwniczej odbywa się na elastycznych zasadach i w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia produkcji skala lub zakres współpracy mogą zostać rozszerzone. Grupa Kapitałowa posiada zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia: importuje obuwie z Włoch, kraju będącego kolebką najlepszych tradycji obuwniczych, gdzie renomowani projektanci tworzą wzory ekskluzywnego obuwia zgodnie z najnowszymi trendami panującymi w modzie, a z drugiej strony, w celu optymalizacji kosztów, począwszy od 2005 roku rozpoczęła import wyselekcjonowanego obuwia z Chin, sprzedawanego pod marką G&R. Prowadzony jest staranny dobór producentów chińskich i wybierani są jedynie ci, którzy zajmują się produkcją obuwia najwyższej jakości, także dla innych renomowanych marek światowych. Niezwykle istotne znaczenie przy współpracy z chińskimi producentami ma staranny dobór podmiotów, które dysponują zapleczem umożliwiającym produkcję obuwia o wysokiej jakości. Dobór partnerów, a następnie monitorowanie jakości i terminowości dostaw zapewniane są poprzez regularne wizyty przedstawicieli Spółki w Chinach oraz zatrudnionego tam przedstawiciela Spółki. Zasadniczo działalność operacyjną jednostki dominującej Grupy Kapitałowej można podzielić na następujące etapy: 1) Przygotowanie kolekcji i jej prezentacja odbiorcom (tj. zarządcom/właścicielom salonów firmowych, właścicielom multibrandowych salonów obuwniczych oraz hurtownikom). Cykl ten powtarzany jest dwa razy w roku: dla kolekcji wiosenno-letniej oraz jesienno-zimowej. 2) Zakup materiałów niezbędnych w procesie wytworzenia obuwia oraz zakup towarów (obuwia) od innych producentów. Zakupy materiałów są prowadzone głównie w Polsce i we Włoszech, natomiast zakupów obuwia dokonuje się przede wszystkim we Włoszech i w Chinach oraz w niewielkim zakresie w Polsce. 3) Proces produkcji w zakładzie własnym w Słupsku oraz zlecanie części produkcji podwykonawcom. 4) Sprzedaż w salonach firmowych oraz sprzedaż do innych odbiorców: hurtowni i multibrandowych salonów obuwniczych w kraju i zagranicą. 9

10 Udział poszczególnych marek w przychodach Spółki ogółem (w %) Ip Ip Gino Rossi 78,64 70,21 G&R 8,73 13,13 Geox 6,28 7,05 Akcesoria 5,21 6,84 Pozostałe 1,14 2,77 Razem 100,00 100,00 STRATEGIA I PLANY ROZWOJU Strategia działania Grupy Kapitałowej ma na celu stabilny i dynamiczny wzrost wartości dla akcjonariuszy. Rozwój będzie dokonywał się poprzez wzrost sprzedaży oraz rentowności. Sukces Grupy Kapitałowej ma być oparty na sprawdzonych modelach biznesowych w segmencie firm odzieżowych oraz obuwniczych i skórzanych. Wzrost sprzedaży związany jest z rozwojem sieci dystrybucji, zwiększonym eksportem, umacnianiem się marki Gino Rossi na rynku, wprowadzaniem nowych marek, poprawą koniunktury gospodarczej oraz zamożności społeczeństwa. Grupa Kapitałowa planuje, że w latach nastąpi dalszy intensywny rozwój salonów firmowych Gino Rossi (przynajmniej 24 salony firmowe w Polsce i 20 poza granicami Polski, głównie w Niemczech). Wzrost rentowności jest osiągany dzięki zmianom profilu działalności. Proces przekształceń przebiega bardziej w kierunku Spółki handlowej niż produkcyjnej wykorzystującej tańsze źródła zaopatrzenia w wysokiej jakości wyroby. Najbardziej praco- i kosztochłonne etapy produkcji w miarę możliwości będą zlecane także krajowym podmiotom zewnętrznym. Outsourcowanie usług zmniejszy ryzyko ponoszenia wysokich kosztów stałych w przypadku ewentualnego załamania na rynku. Gino Rossi wzorem największych globalnych koncernów także zamierza wykorzystać potencjał azjatyckich rynków oraz pozyskać produkty najwyższej jakości z rynków Dalekiego Wschodu. Sprzedaż Spółki także jest pozycjonowana w najbardziej rentownych obszarach geograficznych oraz produktowych (obuwie damskie). Efekty skali związane z wzrostem wolumenu produkcji są bardziej dynamiczne dla Gino Rossi niż dla firm działających w niższych 10

11 segmentach rynku. Dbałość o jakość związana jest jednocześnie z wyższym relatywnie udziałem kosztów stałych (wzgl. zmiennych) w strukturze kosztów ogółem. Jednak dzięki temu, po przekroczeniu progu rentowności, dynamika wzrostu wyniku operacyjnego i netto jest znacznie szybsza niż wzrost sprzedaży (w odniesieniu do spółek o wysokim udziale kosztów zmiennych). Równolegle z tendencją dotyczącą outsourcowania produkcji, dokonuje się również proces odchodzenia od modelu tradycyjnego przedsiębiorstwa, w kierunku modelu przedsiębiorstw zarządzających markami. Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. promuje nową markę w średnim segmencie cenowym G&R. Kluczowym wyznacznikiem decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez Grupę Kapitałową jest ocena realizacji odpowiedniej stopy zwrotu. Działalność Grupy Kapitałowej jest poddana również ryzykom, na które należy zwrócić uwagę. Wśród tych ryzyk należy wymienić m. in. ryzyko rosnącej konkurencji na rynku, ryzyko związane z tendencjami rynkowymi w zakresie produkcji obuwia i tendencjami w modzie, sezonowość sprzedaży czy ryzyko walutowe. Grupa Kapitałowa nieustannie dąży do ograniczenia wpływu tych ryzyk na jej działalność. Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej nie wyklucza również zawarcia w przyszłości aliansów bądź inwestycji kapitałowych z podmiotami, które umożliwiłyby Spółce uzyskanie efektów synergii i zwiększenie wartości dla jej akcjonariuszy. Prognoza na 2006 rok dla Grupy Kapitałowej Zarząd Gino Rossi prognozuje wzrost sprzedaży w 2006 roku do poziomu 112 mln zł. Oczekiwana dynamika wzrostu wyniku operacyjnego oraz zysku netto (podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach) jest znacznie szybsza. Zysk operacyjny EBIT ma wynieść 10,8 mln zł, a zysk netto 6.4 mln zł. 11

12 Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. : Prezes Zarządu - Maciej Fedorowicz V-ce Prezes Zarządu - Jan Banaszkiewicz V-ce Prezes Zarządu - Jan Szczurko V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Węgrzyn Słupsk, październik 2006 r. 12

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA 18 listopada 2009 Handel Polska Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA BRE Bank Securities Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 36 lukasz.dynysiuk@dibre.com.pl Obecna cena: 2,41 PLN Nowe otwarcie Spółka jest dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo