Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi października 2012, Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań"

Transkrypt

1 TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich tworzona była szkolna narracja historyczna.po 1999 roku, zakładając wpływała na nie po pierwsze: nową podstawą programową (zmiana celów i treści nauczania) a po drugie: pluralizacją podmiotów tworzących narracje (zespoły autorskie) i odpowiedzialnych za ich dystrybucję (wydawnictwa). Ponadto istotnym problemem poddanym pod rozwagę będzie proces ciągłego przetwarzania narracji w latach na różnych poziomach kształcenia i jego różne konsekwencje. Z punktu widzenia inspiracji historiograficznych ciekawym problemem może stać się ponadto analiza ukształtowanych modeli szkolnej narracji historycznej oraz transmisja elementów i trendów z nowych kierunków historiograficznych do szkolnej edukacji historycznej. Oczekujemy refleksji ogólnej budowanej na analizach różnych materiałów głównie podręcznikowych. Forma panelu wyklucza prezentację szczegółowych analiz przypadków. OSOBY PROWADZĄCE PANEL Dr hab. Violetta Margaret Julkowska: historyk historiografii i dydaktyk historii, autorka i współautorka programów, podręczników i materiałów edukacyjnych. Absolwentka polonistyki(1985) i historii(1987) na UAM w Poznaniu; doktorat w zakresie historii (1996) i habilitacja z historii historiografii (2010) na UAM. Zatrudniona w Instytut Historii UAM, kieruje Zakładem Dydaktyki Historii, w latach kierownik Studiów Podyplomowych Historii, a w wicedyrektor Instytutu Historii ds. dydaktycznych. Współorganizatorka i uczestniczka międzynarodowych projektów naukowo- badawczych i edukacyjnych ( , Międzynarodowy Zespół Badawczy: Wielokulturowe Środowisko Historyczne Lwowa w XIX i XX wieku; Międzynarodowy Zespół Badawczy: Historia Mentalność- Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku; od 2011 w Radzie Naukowej projektu CBH PAN w Berlinie: Modi memorandii Interdyscyplinarny leksykon pojęć pamięci zbiorowej. W latach ekspert w Radzie Ekspertów Wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii, a od 2011 roku we Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Opublikowała książki: Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań (1998) Między historią a edukacją historyczną (red.), Poznań (2003); Europejski wymiar edukacji a chrześcijaństwo, Poznań (2006) Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań (2010) Kontakt: 2. HISTORICAL EDUCATION. EMANCIPATORY MEMORY. Education together with family, social and religious milieus shapes individuals and society. Historical education used to play an important role in the creation of the national identity and collective memory. In our postnational Western type societies, the past is (dis)regarded through a lens, which magnifies sufferings and trauma. Memory is summoned to tell us stories about painful historical contexts, and repressive societies and regimes. A philosopher of Frankfurt School, Marcuse, privileges another aspect of memory by stressing the potentiality of this, not only in domesticating traumas, but also in building lesser oppressive societies. Remembering those experiences embedded in a happier past and better historical Dr Claudia-Florentina Dobre: a research assistant and postdoctoral fellow at the University of Bucharest, editor of Memoria magazine, majored in Historiography and history of culture at the University of Bucharest. She held a Master of Arts in Social Sciences from Ecole doctorale francophone en sciences sociales, Europe centrale et orientale. In June 2007, she defended her thesis on Women s, former political detainees, testimonies on communism and political persecutions at Laval University of Québec. Subsequently, she was awarded «Robert Schuman scholarship of the European 1

2 conditions can construct future images of freedom and happiness. Memory can contain images of gratification and harmony, which should be emphasized. Historical education can be grounded in these emancipatory dimensions of memory mobilized against suffering and oppression, and thus becoming an important component of transformative social change. (Marcuse, Eros and Civilization, 1955) Parliament», in 2008, the «Junior Research Fellowship» of St. Kliment Ohrdiski University of Sofia, in She was a research fellow at Institute for the studies of the recent past, Sofia, Bulgaria, in She is a Junior Visiting Scholar at Central European University, School of Historical and Interdisciplinary Studies. She is currently involved in realizing one documentary film and a fictional one on women, former political prisoners and on deportees in Baragan during communism. Fields of research: the memory of communism and political persecutions in post-communist Romania - special focus on women s memory; memory and history, memory of deportation; young persons perceptions about their post-communist society, research on museums and monuments, and women in politics. Kontakt: Dr hab. Izabela Skórzyńska: absolwentka Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymała: w roku 1991 tytuł magistra, w roku 2000 tytuł doktora, a w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii IH UAM. Otrzymała stypendium Młodych Twórców Prezydenta Miasta Poznania oraz roczne stypendium postdoktoranckie w Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire (Université Laval, Quebéc, Kanada). Problematyka badawcza: (1) kultura historyczna, w tym (a) inscenizacje historii; (b) widowiskowe formy pamięci przeszłości; (2) edukacja historyczna i obywatelska w kontekście praktyk emancypacyjnych (wielokulturowość i dialog międzykulturowy). Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów m.in.: w Brnie, Bukareszcie, Paryżu, w London (Kanada), Quèbec, Moskwie, Tel Aviwie, Montrealu. Opublikowała m.in.: Teatry poznańskich studentów ( ). Historie. Konteksty. Interpretacje. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002; Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci ( ), Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2010; The Staging of Memory: Mystery Plays of Absence in Lublin, w: Böhn A, Mielke Ch., Die Zestörte Stadt. Mediale Reprasantationen urbaner Räume von Troja bissim City, Verlag - Bielefeld 2007; współredagowała: z Ch. Lavrence, C. Pépin, Inscenizacje pamięci (Mettre en scene la mémoire. Staging Memory), Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval Québec oraz Instytut Historii UAM, Poznań CD; z M. Bugajewskim numer tematyczny Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej, 2011/4; z W. Olejniczakiem, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, See Sou Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, Wydawnictwo Fundacji Tres, Zbąszyń - Poznań Kontakt: 2

3 3. ŻYCIE PRYWATNE RODZINA - DZIECKO. PERSPEKTYWA HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNA W panelu tym zamierzamy skupić się na panoramicznym obrazie małżeństwa i rodziny, powstającym w wyniku łączenia perspektywy historycznej, jak i socjologicznej. Zatem chcemy przyjrzeć się zarówno historycznym formom małżeństwa i rodziny - czyli rodzinom instytucjonalno- fasadowym, jak i tym współczesnym, egalitarnym, oraz ich spluralizowanym formom, jakie ma jednostka obecnie do wyboru, wolna od aksjonormatywnego przymusu. Jednocześnie istotnym będzie pokazanie, jak historycznie zmieniało się osadzenie jednostki w szerszym kontekście społecznym. Nie miała ona bowiem długo innej możliwości- jak funkcjonowanie prawie wyłącznie w podstawowej jednostce społecznej, jaką była rodzina, pod groźba społecznej ekskluzji. Rodzina, zrazu spełniająca przede wszystkim funkcje gospodarcze i reprodukcyjne, powoli zaczyna stawać się również centrum emocjonalnym, a dom refugium ( miejscem, gdzie można się schronić po trudach i kłopotach życia ). Ciepło rodzinne i uczucie zaczyna być cenione jako samoistna wartość. Stopniowej afirmacji indywidualizmu w kulturze zachodniej towarzyszyło też odkrycie dziecka. Zrazu widziane jako pomniejszony dorosły, staje się ono, jak i dzieciństwo, stopniowo postrzegane w całej odrębności i złożoności tej doniosłej fazy życia. Tak powoli dochodzimy do współczesnego etapu : couple with baby the king, oraz do etapu the king couple with a baby. Jak również do sporu o dzieci wysokiej jakości. Naszym pytaniom o kierunki przemian małżeństwa i rodziny, od tradycyjnej jedności do współczesnej wielości towarzyszyć będzie historyczno- socjologiczna refleksja, odwołująca się tak do wyników badań mających charakter statyczny, umiejscowiony w konkretnym punkcie, jak i tych dynamicznych, podłużnych, w długiej perspektywie zmian. Prof. dr hab. Dorota Żołądż-Strzelczyk: historyczka, autorka i współautorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu dziejów oświaty i wychowania. Pracownik Zakładu Historii Wychowania WSE Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Zakładu Edukacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Najważniejsze publikacje: Ideały edukacyjne doby staropolskie, Warszawa-Poznań 1990, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Poznań 1996, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, 2006, Dawne zabawy dziecięce, Warszawa-Kielce 2008 (współred.) Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań 2010 (współred.), Szkoły w Wielkopolsce. Od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji narodowej, Poznań 2010, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem (współautorstwo K. Kabacińska,) Warszawa Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych. Zainteresowania naukowe: dzieje wychowania epoki staropolskiej, dzieje dzieciństwa, opieki nad dzieckiem, kobieta w dawnej Polsce, dzieje szkolnictwa wielkopolskiego epoki staropolskiej, podróże edukacyjne XVI-XVII wieku, dzieje zabaw i zabawek dziecięcych. Kontakt: Prof. dr hab. Anna Wachowiak: profesor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, kierownik Zakładu Metodologii Badań Społecznych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień metodologii badań społecznych, socjologii rodziny, studiów feministycznych, socjologii pamięci. Przez kilkanaście lat wspólpracowała z prof. Zbigniewem Tyszką w ramach Poznańskiej Szkoły Socjologii Rodziny, czego wyrazem są liczne artykuły wydane w ramach Roczników Socjologii Rodziny. Opublikowała ok. 150 artykułów naukowych i kilka książek autorskich i jako redaktor, m.in.: Transgraniczność wobec perspektyw socjologicznych teorii komunikacji społecznej, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, red. L. Gołdyka, (Zielona Góra 1999); 3

4 The quality of behavioral culture of the ihabitants of the countryside in the face of prospects of change in rural areas, in: Proceedings of the Polish-German Symposium on Science Research Education SRE' 2000, September 2000, ed. by E. Hajduk, T. Rongińska, (Zielona Góra 2000); A. Wachowiak, Współczesne problemy socjologii rodziny. Poznań 2000; A. Wachowiak( red.) Jak żyć, Humaniora A. Wachowiak( red.), Przemiany orientacji życiowych kobiet zamężnych, Zielona Góra 2002 A. Wachowiak (red.) Mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze. (Zielona Góra 2007) A. Wachowiak (red.) Socjologia jako terapia. Oficyna Wydawnicza U.Z., A. Wachowiak ( współred.) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza kultur i narodów. (Zielona Góra 2010). Ostatnio zajmuje się również badaniem problematyki regionów otwartych i sporów o pamięć polskich Ziem Zachodnich i Północnych. Kontakt: 4. PERSPEKTYWA GENDER W NAUCZANIU HISTORII - CELE I METODY Problematyka panelu obejmuje trzy złożone zagadnienia 1.Badanie obecności kategorii płci kulturowej w podręcznikach historii pod względem treści, formy oraz oczekiwanych rezultatów; 2.Interpretacje nieobecności lub niezauważonej roli kobiet w związku z metodologią badań historycznych oraz procesu nauczania 3.Ocena źródeł stereotypów i zmiany sposobów prezentowania historii męskocentrycznej/patriarchalnej. Prof. dr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM dr hab. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat wykłada interdyscyplinarną problematykę studiów płci /rodzaju (gender), szczególnie poświęconą filozofii i myśli politycznej kobiet. Uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach badawczych dotyczących współczesnej kondycji kobiet. Jest autorką i wydawczynią licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu filozofii nauki i epistemologii feministycznej, m.in. serii Humanistyka i Płeć I-III ( ), Między naturą a kulturą: kategoria płci/ rodzaju w poznaniu (2000), Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne (2005). Kontakt: Dr Dobrochna Kałwa, historyczka, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach pracowniczka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 4

5 Badaczka historii gender i historii kobiet (Polska i Europa Środkowo-Wschodnia XIX i XX w.), historii mówionej w kontekście pamięci o PRL. Autorka artykułów poświęconych historii kobiet w Polsce w XIX i XX w., metodologii badań historii społecznej i kulturowej, autorka książek Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych (2001), współautorka książek: Obyczaje w Polsce (2004), Migration als Ressource. Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik (2009), Historia mówiona. Źródło metoda interpretacje (w druku). Współredaktorka książek: Rodzina prywatność intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim (2006), Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender (2007). Kontakt: 5. UKRYTY PROGRAM NAUCZANIA HISTORII, NAUCZANIE HISTORII JAKO PRZEMOC SYMBOLICZNA, HISTORIA SZKOLNA (WOBEC) GRUP DYSKRYMINOWANYCH, MARGINALIZOWANYCH I WYKLUCZONYCH. Tematykę panelu wyznacza z jednej strony koncept ukrytego programu jako projektu badawczego nakierowanego na diagnozowanie stanu aktualnych szkolnych (a szerzej - edukacyjnych) narracji historycznych, z drugiej zaś świadomość konieczności zmiany dyskursu przebudowy treści programowych i podręcznikowych szkolnej (edukacyjnej) historii w kierunku otwartości, emancypacji i inkluzji. Interesuje nas dekonstrukcja i rekonstrukcja dyskursów historycznych: sposób pozycjonowania podmiotów dotychczas w historii szkolnej marginalizowanych, wykluczanych, piętnowanych bądź przemilczanych; - sposób opowiadania o wydarzeniach przeszłych zwłaszcza tych budujących bądź burzących mitologie narodowe; - oraz język używany w narracji historycznej obejmuje on szerokie kontinuum od języka dominacji/dyskryminacji do języka dowartościowania i emancypacji! W przekonaniu, że historia niczego nie odzwierciedla, lecz buduje forum, na którym dochodzi do legitymizacji władzy i interesów (J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob: Powiedzieć prawdę o historii, Poznań, 2000, s. 302) będziemy się zastanawiać nad problemem, jak opowiadać historię w szkole, by mitologizujący patriarchalny i narodowy dyskurs otworzyć na inną perspektywę - perspektywę innych. Dr hab. Eva Zamojska pracuje w Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu; zajmuje się problematyką równości w edukacji, analizą jakościową tekstów szkolnych i medialnych oraz edukacją równościową, inkluzyjną i antydyskryminacyjną. Ostatnio opublikowała m.in.: - Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych. Poznań, UAM, Ideologie edukacyjne a konstruowanie podręczników szkolnych, [w:] Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków Szkoła w filmie. Czy tylko fikcja? Analiza obrazu rzeczywistości szkolnej w filmie Klasa (Entre les murs), [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, red. W. Jakubowski, S. Jaskulska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków Dzieci dorośli. Obraz relacji w podręcznikach szkolnych, [w:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, red. A. Cybal-Michalska, W. Segiet, D. Kopeć, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Kontakt: 5

6 Dr Iwona Chmura-Rutkowska - pedagożka i socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w popularnych czasopismach wydawanych w Polsce. Współautorka (wraz z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (Kraków 2007). Jej zainteresowania naukowe oraz praca badawcza koncentrują się wokół problemu psychologicznych i społecznych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz (jawnych i ukrytych) praktyk edukacyjnych reprodukujących androcentryzm i stereotypy związane z płcią. W latach pracowała na rzecz projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego UE w obszarze tematycznym dotyczącym godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowe Centrum Nauki): na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów oraz (razem z dr Edytą Głowacką-Sobiech oraz dr Izabelą Skórzyńską) na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym. Kontakt: 6. WSPÓŁCZESNA EDUKACJA HISTORYCZNA. ROZWIĄZANIA FORMALNO-PRAWNE. POLSKA-EUROPA ŚWIAT Panel obejmuje następujące zagadnienia: - edukacja historyczna w wybranych krajach w Europie i na świecie, - formalno prawne uwarunkowania nauczania historii w wybranych krajach w Europie i na świecie - podstawy programowe do historii realizowane w szkołach w Polsce i w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich; - podstawy programowe z historii dla szkół a programy studiów historycznych; - dyskurs wokół edukacji historycznej (grupy interesów, język, formy wypowiedzi); - koncepcje dotyczące patriotyzmu i wychowania narodowego; - idea historii globalnej i ponadnarodowej; Dr Edyta Głowacka Sobiech, pedagożka i historyczka pracująca w Zakładzie Historii Wychowania WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku i charyzmatycznych wychowawców oraz pedagogów, dziejów organizacji dziecięco młodzieżowych z szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu, dziejów i edukacji kobiet i szeroko pojętej tematyce genderowej w historii. Autorka wielu publikacji, między innymi: Twórcy polskiego skautingu Olga i Andrzej Małkowscy (Poznań 2003) oraz redaktorka (wspólnie z J. Gulczyńską) tomu Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie 6

7 - inicjatywy budowania wspólnej ponadnarodowej edukacji historycznej i toczony wokół nich dyskurs. ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej (Poznań 2010). Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Kontakt: Dr Agnieszka Janiak-Jasińska, historyczka z Instytutu Historycznego UW, badaczka historii społecznej XIX I XX wieku, członkini Komisji Historii Kobiet PAN, ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych, organizatorka społecznej akcji poparcia dla nowej podstawy programowej z historii. Zaangażowana w proces dostosowywania uczelni wyższych do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. W dorobku publikacje naukowe o historii kobiet w XIX i w pocz. XX wieku, dziejach środków masowego przekazu i reklamy, kształtowaniu się na ziemiach polskich wielkomiejskiego stylu życia. Współredaktorka tomów Działaczki społeczne, feministki obywatelki Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 r. /po 1918 r. (na tle porównawczym), Warszawa 2008 i Kontakt: 7. ŚWIADOMOŚĆ I WRAŻLIWOŚĆ EMANCYPACYJNA W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI HISTORII. KONCEPCJE PROGRAMY ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE. Głównym celem naszego panelu jest dyskusja nad koncepcjami, programami i rozwiązaniami praktycznymi kształcenia nauczycieli historii w wymiarze historycznym, współczesnym i przyszłościowym. Problem kształcenia nauczycielskiego rozumiemy przede wszystkim jako przestrzeń współdecydującą o rozwoju człowieka pedagoga - kompetentnego specjalisty, odpowiadającą na wyzwania otaczającego świata. Chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania różnych form kształcenia nauczycieli historii do nowych kierunków myśli pedeutologicznej (w tym zwłaszcza inspirowanych pedagogiką emancypacyjną). Zapraszamy do udziału nie tylko przedstawicieli środowiska akademickiego, ale także osoby zajmujące się zawodowo Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska: historyk, regionalista, dydaktyk historii; pracownik naukowy w Zakładzie Dydaktyki Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek redakcji Wiadomości Historycznych (czasopisma dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie) oraz Przeglądu Wielkopolskiego (kwartalnika ruchu regionalnego w Wielkopolsce), rzeczoznawca MEN ds. podręczników historii. Specjalizuje się w problematyce edukacji regionalnej, współczesnej edukacji historycznej oraz popularyzacji wiedzy historycznej; prowadzi także badania nad dziejami regionalizmu polskiego oraz historią Wielkopolski i Kujaw. Współautorka podręcznika akademickiego Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka (Warszawa 2008). Samodzielnie opublikowała m.in.: Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii 7

8 doskonaleniem zawodowym nauczycieli, dyrektorów szkół, nauczycieli historii wszystkich poziomów edukacyjnych. Proponowany zakres problemowy panelu: 1. Czynniki warunkujące kształcenie nauczycieli historii w przeszłości i współcześnie. 2. Akademickie i pozaakademickie formy kształcenia nauczycieli. 3. Koncepcje i programy kształcenia nauczycielskiego stare i nowe orientacje. 4. Rozwiązania praktyczne: Polska Europa świat. 5. Rozwój badań pedeutologicznych w odniesieniu do nauczycieli historii. (Poznań 2001); Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura (Poznań 2004); Ks. Stanisław Kozierowski proboszcz parafii skórzewskiej ( ) (Skórzewo 2010) oraz Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty koncepcje programowe realia. (Poznań 2011). Kontakt: Prof. UAM dr hab. Wiesław Jamrożek ur. w Żarach w 1954 r., prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Historii Wychowania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; prof. Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B.Solfy w Żarach, rektor tej uczelni w latach , prorektor - od ; członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), prezes Towarzystwa Historii Edukacji; redaktor naczelny Biuletynu Historii Wychowania i Łużyckich Zeszytów Naukowych, uczestnik rad redakcyjnych wielu wydawnictw (pism) pedagogicznych ( Przeglądu Historyczno Oświatowego, Ars Educandi, Rozpraw z Dziejów Oświaty, Studiów Pedagogicznych UH-P w Kielcach). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zainteresowania naukowe dotyczą myśli i praktyki edukacyjnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza ideologii wychowawczych ugrupowań społecznych i politycznych, dziejów polskiej oświaty pozaszkolnej. Autor blisko trzystu publikacji, w tym ok. dwustu publikacji z zakresu historii wychowania, m.in. autor lub redaktor 12 książek [m.in.: Idee edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do 1918 roku, Poznań 1994 (aut.); Z prac poznańskich historyków wychowania, Poznań 1994 (współaut.); Stan i perspektywy historii wychowania, Poznań 1995 (red.); Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Poznań 2001 (współaut.); W dialogu z przeszłością, Poznań 2003 (współred.), Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, Poznań 2007 (współred.); Łużyce po obu stronach Nysy (Die Laustz auf beiden seiten der Neibe), Żary 2011 (współred.) ]. Kontakt: 8

9 8. POZASZKOLNA EDUKACJA HISTORYCZNA, ODZYSKIWANIE PAMIĘCI, HISTORII GRUP MARGINALIZOWANYCH, DYSKRYMINOWANYCH. Panel ma za zadanie zebrać odczyty, referaty i prezentacje multimedialne dotyczące nauczania historii poza murami szkół. Interesuje nas, w jaki sposób przedstawia się wiedzę o przeszłości i odzyskuje pamięć o grupach marginalizowanych, wykluczonych z oficjalnych programów szkolnych i podręczników historii w instytucjach nieobjętych kuratelą Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, mających różnorodnych odbiorców i odbiorczynie. Przy okazji chciałybyśmy zadać pytanie o nauczanie historii idei, instytucji i rzeczy oraz zwierząt, np. historię cyrku czy kosmetyków, dla których brakuje miejsca zarówno w programach nauczania, jak i popularnych rekonstrukcjach historycznych. Mamy nadzieję, że swoimi doświadczeniami oraz projektami zamkniętych, wciąż trwających i planowanych działań oraz akcji edukacyjnych podzielą się z nami osoby, które reprezentują m.in. uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kolektywy), muzea (miejsca pamięci) i galerie sztuki, a także niezwiązani z organizacjami autorzy i autorki blogów internetowych, twórczynie i twórcy gier miejskich, wycieczek edukacyjnych, forów/platform internetowych, projektów filmowych i teatralnych. Dr Lucyna Marzec pracę doktorską o gatunkach pisarstwa historycznego Jadwigi Żylińskiej napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej (grant promotorski KBN N N ). Za pracę magisterską, poświęconą twórczości Zofii Nałkowskiej, otrzymała wyróżnienie w konkursie im. J.J. Lipskiego i nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu gender studies Podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Stypendystka Ministra Edukacji (2006/2007), Fundacji Rodziny Kulczyków (2007/2008), Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (na rok 2011). Redaguje czasopismo unigender (www.unigender.org) i Wielkopolski Słownik Pisarek (www.pisarki.wikia.com). Współtworzy PRO ARTE (www.proarte.net.pl). Od kilku lat organizuje wycieczki po Poznaniu śladami kobiet związanych z regionem, m.in. w ramach Festiwalu No Women No Art i Malta Festival Poznań. Kontakt: Mgr Alicja Podbielska - absolwentka MISH UAM i Akademii Artes Liberales, doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN, współorganizatorka projektu edukacyjnego "Pojzn, tej! Gra miejska śladami poznańskich Żydów". Kontakt: 9. S/PRZECIW-HISTORIA. O CZYM NIE NAUCZA HISTORIA? Tematem panelu jest refleksja nad funkcjonowaniem historii jako opowieści upowszechniającej określone wizje społeczeństwa, ról i tożsamości jednostek. Przyjrzenie się mechanizmowi wspierania lub kontestowania porządku społecznego przez dyskurs historyczny może przyjąć formę pytania o czym nie naucza historia (określana czasem jako nauczycielka życia ) i dlaczego? Kwestiami, którymi warto zainteresować się w tym kontekście, są m.in.: 1) porównanie różnych tradycji historiograficznych pod względem Dr hab. Maria Solarska adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii (IH UAM); prowadzi badania z zakresu historii, metodologii i teorii historiografii, ze 9

10 włączania lub wyłączania określonych tematów i problemów badawczych (np.: historia kobiet w Polsce wobec frankofońskiej, angloamerykańskiej, niemieckiej historiografii poświęconej relacjom płci); 2) normatywność tożsamości płciowych w historiografii (np.: jakie kobiety są możliwym a jakie niemożliwym przedmiotem badania historycznego); 3) legitymizacja historycznej opowieści o społeczeństwie poprzez odwołanie do natury (np.: jak społeczne relacje władzy przedstawiane są jako odbicie porządku naturalnego). Motywem głównym tych trzech wątków jest zastanowienie się jakie wartości stanowią punkt odniesienia i jak są realizowane w dyskursie historycznym. szczególnym uwzględnieniem historii jako zjawiska kulturowego, historii płci oraz francuskiego feminizmu materialistycznego. Autorka i współautorka: Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości (Poznań 2006); (z Maciejem Bugajewskim) Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania perspektywy krytyka (Bydgoszcz 2009); S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet (Bydgoszcz 2011). Współtłumaczka i współ/redaktorka: (z Martyną Borowicz) Francuski feminizm materialistyczny. Wybór tekstów Colette Guillaumin, Christine Delphy, Monique Wittig (Poznań 2007); (z Karoliną Polasik-Wrzosek) Ilana Löwy, Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność (w druku). Kontakt: 10. BLISKIE SPOTKANIA HISTORII I SZTUKI W EDUKACJI SZKOLNEJ. Od kilkunastu lat zadaję studentom i studentkom I roku historii sztuki i kulturoznawstwa pytanie, o to czy znają kobiety artystki. W ostatnim czasie wymieniają oni najczęściej jedną: Fridę Kahlo. Wskazuje to na brak uwzględnienia perspektywy feministycznej historii sztuki w szkolnych programach nauczania o sztuce. Nieobecność kobiet artystek to w zasadzie wierzchołek góry lodowej, gdyż z pewnością brakuje również w tych programach elementów wskazujących na sposoby reprezentacji płci w dawnej sztuce, które wywodziły się z odmiennych ról oraz z cech, które przez społeczeństwo były przypisywane kobietom oraz mężczyznom. Brakuje również w edukacji miejsca dla sztuki współczesnej, która problematyzuje tożsamość płciową, ale może być również przyczynkiem do dyskusji na temat kwestii równości. Z tym wiąże się następna kwestia, jaką jest brak umiejętności krytycznego odczytywania całej współczesnej kultury wizualnej, np. w kontekście powielania czy zmieniania stereotypów płciowych przez reklamy. Chciałabym, abyśmy podczas tego panelu zastanowili i zastanowiły się, w jaki sposób można wprowadzić perspektywę płci do szkolnych programów nauczania o sztuce Proponowane zagadnienia: 1) (nie)obecność kobiet artystek w naukach o sztuce 2) wprowadzenie perspektywy płci do nauczania o sztuce 3) jak mówić o artystycznych sposobach przedstawiania kobiet i mężczyzn? Prof. WSNHiD dr hab. Izabela Kowalczyk badaczka sztuki i kultury wizualnej, krytyczka i kuratorka wystaw. Pracuje na kulturoznawstwie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Autorka książek: Niebezpieczne związki sztuki z ciałem (2002), Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90. (2002), Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi. Sztuka i feminizm w Polsce (2010), Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej (2010). Kuratorka wystaw (m.in. Niebezpieczne związki sztuki z ciałem (Galeria Miejska Arsenał, 2002), Uroki władzy (o władzy rozproszonej, ideologii i o widzeniu) (Arsenał, 2009). W latach była doradczynią Biura Kopernikus - polsko-niemieckiego projektu kulturowego przy Kulturstiftung des Bundes. Doradzała też przy projekcie wystawy Gender Check / Sprawdzam płeć (MUMOK, Wiedeń, 2009 oraz Zachęta, Warszawa, 2010). Redaguje pismo internetowe Artmix (sztuka feminizm kultura wizualna) oraz prowadzi blog Kontakt: 10

11 4) sztuka współczesna wobec wykluczeń - pytanie o jej miejsce w programach nauczania 5) czy sztuka może służyć edukacji do równości? 6) umiejętność odczytywania kultury wizualnej - kultura popularna (np. reklamy) oraz powielanie, zaprzeczanie i zmienianie stereotypów płciowych 11

Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Konferencja współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w ramach projektu: Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1,

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, 296-299 2011 296 Autorzy Igor Borkowski profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu;

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej

Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej Data powstania: 2009 w wyniku podziału Zakładu Literatury Angielskiej i Amerykańskiej Kierownictwo Zakładu: 2009-2012 prof. Marek Oziewicz 2012-2015 prof. Mariusz

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie.

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie. dr ANNA OKOŃSKA-WALKOWICZ Praca: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH Kraków, ul. Gramatyka 8a Adres domowy: ul. J.Lea 115/54 30-058 Kraków tel. 012-636 06, kom. 603 926 482 e-mail:anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Teresa Bakiera

Lucyna Teresa Bakiera Curriculum vitae Lucyna Teresa Bakiera Magisterium rok 1992 Psychologia, specjalność: psychologia wychowawcza. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska pt. Wyobrażenia własnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 Prowadzący: Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk Zakres tematyczny: - pedagogika porównawcza - edukacja zagraniczna - historia

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Charakterystyka specjalności EDiMS Studenci

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo modułów tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM 6SEM 7SEM 8SEM 1.

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej)

LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) LITERATURA PODSTAWOWA Dla osób przystępujących do egzaminu kierunkowego z pedagogiki (przed obroną pracy doktorskiej) 1. Callo, Ch., (2006). Modele wychowania, w: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu,

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie I stopnia PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

Studia licencjackie I stopnia PEDAGOGIKA. SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Studia licencjackie I stopnia PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny Charakterystyka specjalności EDiMS Studenci poznają podstawowe prawidłowości rozwojowe ludzi dorosłych, jak

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA KULTUROZNAWSTWO STUDIA DLA MYŚLĄCYCH I KREATYWNYCH Kulturoznawstwo jest kierunkiem humanistycznym koncentrującym

Bardziej szczegółowo

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-PJ-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu

Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Pedagogika porównawcza - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Kod przedmiotu 05.7-WP-PEDD-PEDP-C_pNadGen7JBIM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH)

CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH) CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH) Fifteen Shades of Polish Feminism(s): Literature, Culture and Gender Discourses In Polish Academia (Piętnaście twarzy

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie Nazwa modułu: Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP)

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) Lp. Tytuły czasopism Linki Pełne teksty 1. Alkoholizm i Narkomania http://www.ain.ipin.edu.pl 1988-2016 2. Biblioteka i Edukacja http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Dziecko w historii -w rocznicę Chrztu Polski

Dziecko w historii -w rocznicę Chrztu Polski KATEDRA HISTORII WYCHOWANIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok Komunikat VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko w historii -w 1050. rocznicę

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Przedmiot kod Specjalności: nauczycielska wiedza o teatrze i filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska hermeneutyczna retoryczna

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Uczniowie (dzieci i młodzież) a zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-FDDK-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie

Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie InterAlia #8 AUTORKI/AUTORZY: Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor książki Obraz mężczyzny w polskich mediach (2003) i wielu artykułów naukowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia przedmiotów kierunkowych do planu studiów Wydziału Humanistycznego. Na podstawie Zarządzenia nr 18/2012

Bardziej szczegółowo

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta Szkoła Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Imię i nazwisko: Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Autor: Bogusław Śliwerski Dane techniczne: ISBN: 978-83-7308-712-5 Wydanie I, Kraków 2007, Format B5, Objętośd 420 stron, Oprawa

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo