Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi października 2012, Poznań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań"

Transkrypt

1 TEMATYKA PANELU 1. HISTORIOGRAFIA/HISTORIOGRAFIE SZKOLNE NARRACJE HISTORYCZNE PO 1999 ROKU. INSPIRACJE. TRANSMISJE. POSTULATY. Zakładanym celem panelu ma być przedstawienie warunków oraz kierunków w jakich tworzona była szkolna narracja historyczna.po 1999 roku, zakładając wpływała na nie po pierwsze: nową podstawą programową (zmiana celów i treści nauczania) a po drugie: pluralizacją podmiotów tworzących narracje (zespoły autorskie) i odpowiedzialnych za ich dystrybucję (wydawnictwa). Ponadto istotnym problemem poddanym pod rozwagę będzie proces ciągłego przetwarzania narracji w latach na różnych poziomach kształcenia i jego różne konsekwencje. Z punktu widzenia inspiracji historiograficznych ciekawym problemem może stać się ponadto analiza ukształtowanych modeli szkolnej narracji historycznej oraz transmisja elementów i trendów z nowych kierunków historiograficznych do szkolnej edukacji historycznej. Oczekujemy refleksji ogólnej budowanej na analizach różnych materiałów głównie podręcznikowych. Forma panelu wyklucza prezentację szczegółowych analiz przypadków. OSOBY PROWADZĄCE PANEL Dr hab. Violetta Margaret Julkowska: historyk historiografii i dydaktyk historii, autorka i współautorka programów, podręczników i materiałów edukacyjnych. Absolwentka polonistyki(1985) i historii(1987) na UAM w Poznaniu; doktorat w zakresie historii (1996) i habilitacja z historii historiografii (2010) na UAM. Zatrudniona w Instytut Historii UAM, kieruje Zakładem Dydaktyki Historii, w latach kierownik Studiów Podyplomowych Historii, a w wicedyrektor Instytutu Historii ds. dydaktycznych. Współorganizatorka i uczestniczka międzynarodowych projektów naukowo- badawczych i edukacyjnych ( , Międzynarodowy Zespół Badawczy: Wielokulturowe Środowisko Historyczne Lwowa w XIX i XX wieku; Międzynarodowy Zespół Badawczy: Historia Mentalność- Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku; od 2011 w Radzie Naukowej projektu CBH PAN w Berlinie: Modi memorandii Interdyscyplinarny leksykon pojęć pamięci zbiorowej. W latach ekspert w Radzie Ekspertów Wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii, a od 2011 roku we Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Opublikowała książki: Retoryka narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań (1998) Między historią a edukacją historyczną (red.), Poznań (2003); Europejski wymiar edukacji a chrześcijaństwo, Poznań (2006) Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań (2010) Kontakt: 2. HISTORICAL EDUCATION. EMANCIPATORY MEMORY. Education together with family, social and religious milieus shapes individuals and society. Historical education used to play an important role in the creation of the national identity and collective memory. In our postnational Western type societies, the past is (dis)regarded through a lens, which magnifies sufferings and trauma. Memory is summoned to tell us stories about painful historical contexts, and repressive societies and regimes. A philosopher of Frankfurt School, Marcuse, privileges another aspect of memory by stressing the potentiality of this, not only in domesticating traumas, but also in building lesser oppressive societies. Remembering those experiences embedded in a happier past and better historical Dr Claudia-Florentina Dobre: a research assistant and postdoctoral fellow at the University of Bucharest, editor of Memoria magazine, majored in Historiography and history of culture at the University of Bucharest. She held a Master of Arts in Social Sciences from Ecole doctorale francophone en sciences sociales, Europe centrale et orientale. In June 2007, she defended her thesis on Women s, former political detainees, testimonies on communism and political persecutions at Laval University of Québec. Subsequently, she was awarded «Robert Schuman scholarship of the European 1

2 conditions can construct future images of freedom and happiness. Memory can contain images of gratification and harmony, which should be emphasized. Historical education can be grounded in these emancipatory dimensions of memory mobilized against suffering and oppression, and thus becoming an important component of transformative social change. (Marcuse, Eros and Civilization, 1955) Parliament», in 2008, the «Junior Research Fellowship» of St. Kliment Ohrdiski University of Sofia, in She was a research fellow at Institute for the studies of the recent past, Sofia, Bulgaria, in She is a Junior Visiting Scholar at Central European University, School of Historical and Interdisciplinary Studies. She is currently involved in realizing one documentary film and a fictional one on women, former political prisoners and on deportees in Baragan during communism. Fields of research: the memory of communism and political persecutions in post-communist Romania - special focus on women s memory; memory and history, memory of deportation; young persons perceptions about their post-communist society, research on museums and monuments, and women in politics. Kontakt: Dr hab. Izabela Skórzyńska: absolwentka Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymała: w roku 1991 tytuł magistra, w roku 2000 tytuł doktora, a w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii IH UAM. Otrzymała stypendium Młodych Twórców Prezydenta Miasta Poznania oraz roczne stypendium postdoktoranckie w Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire (Université Laval, Quebéc, Kanada). Problematyka badawcza: (1) kultura historyczna, w tym (a) inscenizacje historii; (b) widowiskowe formy pamięci przeszłości; (2) edukacja historyczna i obywatelska w kontekście praktyk emancypacyjnych (wielokulturowość i dialog międzykulturowy). Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów m.in.: w Brnie, Bukareszcie, Paryżu, w London (Kanada), Quèbec, Moskwie, Tel Aviwie, Montrealu. Opublikowała m.in.: Teatry poznańskich studentów ( ). Historie. Konteksty. Interpretacje. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002; Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci ( ), Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2010; The Staging of Memory: Mystery Plays of Absence in Lublin, w: Böhn A, Mielke Ch., Die Zestörte Stadt. Mediale Reprasantationen urbaner Räume von Troja bissim City, Verlag - Bielefeld 2007; współredagowała: z Ch. Lavrence, C. Pépin, Inscenizacje pamięci (Mettre en scene la mémoire. Staging Memory), Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval Québec oraz Instytut Historii UAM, Poznań CD; z M. Bugajewskim numer tematyczny Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej, 2011/4; z W. Olejniczakiem, Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, See Sou Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, Wydawnictwo Fundacji Tres, Zbąszyń - Poznań Kontakt: 2

3 3. ŻYCIE PRYWATNE RODZINA - DZIECKO. PERSPEKTYWA HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNA W panelu tym zamierzamy skupić się na panoramicznym obrazie małżeństwa i rodziny, powstającym w wyniku łączenia perspektywy historycznej, jak i socjologicznej. Zatem chcemy przyjrzeć się zarówno historycznym formom małżeństwa i rodziny - czyli rodzinom instytucjonalno- fasadowym, jak i tym współczesnym, egalitarnym, oraz ich spluralizowanym formom, jakie ma jednostka obecnie do wyboru, wolna od aksjonormatywnego przymusu. Jednocześnie istotnym będzie pokazanie, jak historycznie zmieniało się osadzenie jednostki w szerszym kontekście społecznym. Nie miała ona bowiem długo innej możliwości- jak funkcjonowanie prawie wyłącznie w podstawowej jednostce społecznej, jaką była rodzina, pod groźba społecznej ekskluzji. Rodzina, zrazu spełniająca przede wszystkim funkcje gospodarcze i reprodukcyjne, powoli zaczyna stawać się również centrum emocjonalnym, a dom refugium ( miejscem, gdzie można się schronić po trudach i kłopotach życia ). Ciepło rodzinne i uczucie zaczyna być cenione jako samoistna wartość. Stopniowej afirmacji indywidualizmu w kulturze zachodniej towarzyszyło też odkrycie dziecka. Zrazu widziane jako pomniejszony dorosły, staje się ono, jak i dzieciństwo, stopniowo postrzegane w całej odrębności i złożoności tej doniosłej fazy życia. Tak powoli dochodzimy do współczesnego etapu : couple with baby the king, oraz do etapu the king couple with a baby. Jak również do sporu o dzieci wysokiej jakości. Naszym pytaniom o kierunki przemian małżeństwa i rodziny, od tradycyjnej jedności do współczesnej wielości towarzyszyć będzie historyczno- socjologiczna refleksja, odwołująca się tak do wyników badań mających charakter statyczny, umiejscowiony w konkretnym punkcie, jak i tych dynamicznych, podłużnych, w długiej perspektywie zmian. Prof. dr hab. Dorota Żołądż-Strzelczyk: historyczka, autorka i współautorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu dziejów oświaty i wychowania. Pracownik Zakładu Historii Wychowania WSE Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Zakładu Edukacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Najważniejsze publikacje: Ideały edukacyjne doby staropolskie, Warszawa-Poznań 1990, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Poznań 1996, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, 2006, Dawne zabawy dziecięce, Warszawa-Kielce 2008 (współred.) Dawne i współczesne zabawki dziecięce, Poznań 2010 (współred.), Szkoły w Wielkopolsce. Od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji narodowej, Poznań 2010, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem (współautorstwo K. Kabacińska,) Warszawa Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych. Zainteresowania naukowe: dzieje wychowania epoki staropolskiej, dzieje dzieciństwa, opieki nad dzieckiem, kobieta w dawnej Polsce, dzieje szkolnictwa wielkopolskiego epoki staropolskiej, podróże edukacyjne XVI-XVII wieku, dzieje zabaw i zabawek dziecięcych. Kontakt: Prof. dr hab. Anna Wachowiak: profesor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, kierownik Zakładu Metodologii Badań Społecznych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień metodologii badań społecznych, socjologii rodziny, studiów feministycznych, socjologii pamięci. Przez kilkanaście lat wspólpracowała z prof. Zbigniewem Tyszką w ramach Poznańskiej Szkoły Socjologii Rodziny, czego wyrazem są liczne artykuły wydane w ramach Roczników Socjologii Rodziny. Opublikowała ok. 150 artykułów naukowych i kilka książek autorskich i jako redaktor, m.in.: Transgraniczność wobec perspektyw socjologicznych teorii komunikacji społecznej, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, red. L. Gołdyka, (Zielona Góra 1999); 3

4 The quality of behavioral culture of the ihabitants of the countryside in the face of prospects of change in rural areas, in: Proceedings of the Polish-German Symposium on Science Research Education SRE' 2000, September 2000, ed. by E. Hajduk, T. Rongińska, (Zielona Góra 2000); A. Wachowiak, Współczesne problemy socjologii rodziny. Poznań 2000; A. Wachowiak( red.) Jak żyć, Humaniora A. Wachowiak( red.), Przemiany orientacji życiowych kobiet zamężnych, Zielona Góra 2002 A. Wachowiak (red.) Mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze. (Zielona Góra 2007) A. Wachowiak (red.) Socjologia jako terapia. Oficyna Wydawnicza U.Z., A. Wachowiak ( współred.) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza kultur i narodów. (Zielona Góra 2010). Ostatnio zajmuje się również badaniem problematyki regionów otwartych i sporów o pamięć polskich Ziem Zachodnich i Północnych. Kontakt: 4. PERSPEKTYWA GENDER W NAUCZANIU HISTORII - CELE I METODY Problematyka panelu obejmuje trzy złożone zagadnienia 1.Badanie obecności kategorii płci kulturowej w podręcznikach historii pod względem treści, formy oraz oczekiwanych rezultatów; 2.Interpretacje nieobecności lub niezauważonej roli kobiet w związku z metodologią badań historycznych oraz procesu nauczania 3.Ocena źródeł stereotypów i zmiany sposobów prezentowania historii męskocentrycznej/patriarchalnej. Prof. dr hab. Elżbieta Pakszys, prof. UAM dr hab. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilkunastu lat wykłada interdyscyplinarną problematykę studiów płci /rodzaju (gender), szczególnie poświęconą filozofii i myśli politycznej kobiet. Uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach badawczych dotyczących współczesnej kondycji kobiet. Jest autorką i wydawczynią licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu filozofii nauki i epistemologii feministycznej, m.in. serii Humanistyka i Płeć I-III ( ), Między naturą a kulturą: kategoria płci/ rodzaju w poznaniu (2000), Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne (2005). Kontakt: Dr Dobrochna Kałwa, historyczka, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach pracowniczka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 4

5 Badaczka historii gender i historii kobiet (Polska i Europa Środkowo-Wschodnia XIX i XX w.), historii mówionej w kontekście pamięci o PRL. Autorka artykułów poświęconych historii kobiet w Polsce w XIX i XX w., metodologii badań historii społecznej i kulturowej, autorka książek Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych (2001), współautorka książek: Obyczaje w Polsce (2004), Migration als Ressource. Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik (2009), Historia mówiona. Źródło metoda interpretacje (w druku). Współredaktorka książek: Rodzina prywatność intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim (2006), Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender (2007). Kontakt: 5. UKRYTY PROGRAM NAUCZANIA HISTORII, NAUCZANIE HISTORII JAKO PRZEMOC SYMBOLICZNA, HISTORIA SZKOLNA (WOBEC) GRUP DYSKRYMINOWANYCH, MARGINALIZOWANYCH I WYKLUCZONYCH. Tematykę panelu wyznacza z jednej strony koncept ukrytego programu jako projektu badawczego nakierowanego na diagnozowanie stanu aktualnych szkolnych (a szerzej - edukacyjnych) narracji historycznych, z drugiej zaś świadomość konieczności zmiany dyskursu przebudowy treści programowych i podręcznikowych szkolnej (edukacyjnej) historii w kierunku otwartości, emancypacji i inkluzji. Interesuje nas dekonstrukcja i rekonstrukcja dyskursów historycznych: sposób pozycjonowania podmiotów dotychczas w historii szkolnej marginalizowanych, wykluczanych, piętnowanych bądź przemilczanych; - sposób opowiadania o wydarzeniach przeszłych zwłaszcza tych budujących bądź burzących mitologie narodowe; - oraz język używany w narracji historycznej obejmuje on szerokie kontinuum od języka dominacji/dyskryminacji do języka dowartościowania i emancypacji! W przekonaniu, że historia niczego nie odzwierciedla, lecz buduje forum, na którym dochodzi do legitymizacji władzy i interesów (J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob: Powiedzieć prawdę o historii, Poznań, 2000, s. 302) będziemy się zastanawiać nad problemem, jak opowiadać historię w szkole, by mitologizujący patriarchalny i narodowy dyskurs otworzyć na inną perspektywę - perspektywę innych. Dr hab. Eva Zamojska pracuje w Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu; zajmuje się problematyką równości w edukacji, analizą jakościową tekstów szkolnych i medialnych oraz edukacją równościową, inkluzyjną i antydyskryminacyjną. Ostatnio opublikowała m.in.: - Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych. Poznań, UAM, Ideologie edukacyjne a konstruowanie podręczników szkolnych, [w:] Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków Szkoła w filmie. Czy tylko fikcja? Analiza obrazu rzeczywistości szkolnej w filmie Klasa (Entre les murs), [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, red. W. Jakubowski, S. Jaskulska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków Dzieci dorośli. Obraz relacji w podręcznikach szkolnych, [w:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza, red. A. Cybal-Michalska, W. Segiet, D. Kopeć, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Kontakt: 5

6 Dr Iwona Chmura-Rutkowska - pedagożka i socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w popularnych czasopismach wydawanych w Polsce. Współautorka (wraz z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (Kraków 2007). Jej zainteresowania naukowe oraz praca badawcza koncentrują się wokół problemu psychologicznych i społecznych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz (jawnych i ukrytych) praktyk edukacyjnych reprodukujących androcentryzm i stereotypy związane z płcią. W latach pracowała na rzecz projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego UE w obszarze tematycznym dotyczącym godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowe Centrum Nauki): na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów oraz (razem z dr Edytą Głowacką-Sobiech oraz dr Izabelą Skórzyńską) na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym. Kontakt: 6. WSPÓŁCZESNA EDUKACJA HISTORYCZNA. ROZWIĄZANIA FORMALNO-PRAWNE. POLSKA-EUROPA ŚWIAT Panel obejmuje następujące zagadnienia: - edukacja historyczna w wybranych krajach w Europie i na świecie, - formalno prawne uwarunkowania nauczania historii w wybranych krajach w Europie i na świecie - podstawy programowe do historii realizowane w szkołach w Polsce i w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich; - podstawy programowe z historii dla szkół a programy studiów historycznych; - dyskurs wokół edukacji historycznej (grupy interesów, język, formy wypowiedzi); - koncepcje dotyczące patriotyzmu i wychowania narodowego; - idea historii globalnej i ponadnarodowej; Dr Edyta Głowacka Sobiech, pedagożka i historyczka pracująca w Zakładzie Historii Wychowania WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół metodologii historii, historii wychowania XIX i XX wieku i charyzmatycznych wychowawców oraz pedagogów, dziejów organizacji dziecięco młodzieżowych z szczególnym uwzględnieniem historii polskiego skautingu, dziejów i edukacji kobiet i szeroko pojętej tematyce genderowej w historii. Autorka wielu publikacji, między innymi: Twórcy polskiego skautingu Olga i Andrzej Małkowscy (Poznań 2003) oraz redaktorka (wspólnie z J. Gulczyńską) tomu Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie 6

7 - inicjatywy budowania wspólnej ponadnarodowej edukacji historycznej i toczony wokół nich dyskurs. ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej (Poznań 2010). Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Kontakt: Dr Agnieszka Janiak-Jasińska, historyczka z Instytutu Historycznego UW, badaczka historii społecznej XIX I XX wieku, członkini Komisji Historii Kobiet PAN, ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych, organizatorka społecznej akcji poparcia dla nowej podstawy programowej z historii. Zaangażowana w proces dostosowywania uczelni wyższych do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. W dorobku publikacje naukowe o historii kobiet w XIX i w pocz. XX wieku, dziejach środków masowego przekazu i reklamy, kształtowaniu się na ziemiach polskich wielkomiejskiego stylu życia. Współredaktorka tomów Działaczki społeczne, feministki obywatelki Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 r. /po 1918 r. (na tle porównawczym), Warszawa 2008 i Kontakt: 7. ŚWIADOMOŚĆ I WRAŻLIWOŚĆ EMANCYPACYJNA W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI HISTORII. KONCEPCJE PROGRAMY ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE. Głównym celem naszego panelu jest dyskusja nad koncepcjami, programami i rozwiązaniami praktycznymi kształcenia nauczycieli historii w wymiarze historycznym, współczesnym i przyszłościowym. Problem kształcenia nauczycielskiego rozumiemy przede wszystkim jako przestrzeń współdecydującą o rozwoju człowieka pedagoga - kompetentnego specjalisty, odpowiadającą na wyzwania otaczającego świata. Chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania różnych form kształcenia nauczycieli historii do nowych kierunków myśli pedeutologicznej (w tym zwłaszcza inspirowanych pedagogiką emancypacyjną). Zapraszamy do udziału nie tylko przedstawicieli środowiska akademickiego, ale także osoby zajmujące się zawodowo Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska: historyk, regionalista, dydaktyk historii; pracownik naukowy w Zakładzie Dydaktyki Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek redakcji Wiadomości Historycznych (czasopisma dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie) oraz Przeglądu Wielkopolskiego (kwartalnika ruchu regionalnego w Wielkopolsce), rzeczoznawca MEN ds. podręczników historii. Specjalizuje się w problematyce edukacji regionalnej, współczesnej edukacji historycznej oraz popularyzacji wiedzy historycznej; prowadzi także badania nad dziejami regionalizmu polskiego oraz historią Wielkopolski i Kujaw. Współautorka podręcznika akademickiego Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka (Warszawa 2008). Samodzielnie opublikowała m.in.: Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii 7

8 doskonaleniem zawodowym nauczycieli, dyrektorów szkół, nauczycieli historii wszystkich poziomów edukacyjnych. Proponowany zakres problemowy panelu: 1. Czynniki warunkujące kształcenie nauczycieli historii w przeszłości i współcześnie. 2. Akademickie i pozaakademickie formy kształcenia nauczycieli. 3. Koncepcje i programy kształcenia nauczycielskiego stare i nowe orientacje. 4. Rozwiązania praktyczne: Polska Europa świat. 5. Rozwój badań pedeutologicznych w odniesieniu do nauczycieli historii. (Poznań 2001); Benedyktyni mogileńscy. Zarys dziejów, życie codzienne, duchowość i kultura (Poznań 2004); Ks. Stanisław Kozierowski proboszcz parafii skórzewskiej ( ) (Skórzewo 2010) oraz Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 roku. Konteksty koncepcje programowe realia. (Poznań 2011). Kontakt: Prof. UAM dr hab. Wiesław Jamrożek ur. w Żarach w 1954 r., prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Historii Wychowania Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; prof. Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J.B.Solfy w Żarach, rektor tej uczelni w latach , prorektor - od ; członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011), prezes Towarzystwa Historii Edukacji; redaktor naczelny Biuletynu Historii Wychowania i Łużyckich Zeszytów Naukowych, uczestnik rad redakcyjnych wielu wydawnictw (pism) pedagogicznych ( Przeglądu Historyczno Oświatowego, Ars Educandi, Rozpraw z Dziejów Oświaty, Studiów Pedagogicznych UH-P w Kielcach). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zainteresowania naukowe dotyczą myśli i praktyki edukacyjnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza ideologii wychowawczych ugrupowań społecznych i politycznych, dziejów polskiej oświaty pozaszkolnej. Autor blisko trzystu publikacji, w tym ok. dwustu publikacji z zakresu historii wychowania, m.in. autor lub redaktor 12 książek [m.in.: Idee edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do 1918 roku, Poznań 1994 (aut.); Z prac poznańskich historyków wychowania, Poznań 1994 (współaut.); Stan i perspektywy historii wychowania, Poznań 1995 (red.); Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Poznań 2001 (współaut.); W dialogu z przeszłością, Poznań 2003 (współred.), Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, Poznań 2007 (współred.); Łużyce po obu stronach Nysy (Die Laustz auf beiden seiten der Neibe), Żary 2011 (współred.) ]. Kontakt: 8

9 8. POZASZKOLNA EDUKACJA HISTORYCZNA, ODZYSKIWANIE PAMIĘCI, HISTORII GRUP MARGINALIZOWANYCH, DYSKRYMINOWANYCH. Panel ma za zadanie zebrać odczyty, referaty i prezentacje multimedialne dotyczące nauczania historii poza murami szkół. Interesuje nas, w jaki sposób przedstawia się wiedzę o przeszłości i odzyskuje pamięć o grupach marginalizowanych, wykluczonych z oficjalnych programów szkolnych i podręczników historii w instytucjach nieobjętych kuratelą Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, mających różnorodnych odbiorców i odbiorczynie. Przy okazji chciałybyśmy zadać pytanie o nauczanie historii idei, instytucji i rzeczy oraz zwierząt, np. historię cyrku czy kosmetyków, dla których brakuje miejsca zarówno w programach nauczania, jak i popularnych rekonstrukcjach historycznych. Mamy nadzieję, że swoimi doświadczeniami oraz projektami zamkniętych, wciąż trwających i planowanych działań oraz akcji edukacyjnych podzielą się z nami osoby, które reprezentują m.in. uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kolektywy), muzea (miejsca pamięci) i galerie sztuki, a także niezwiązani z organizacjami autorzy i autorki blogów internetowych, twórczynie i twórcy gier miejskich, wycieczek edukacyjnych, forów/platform internetowych, projektów filmowych i teatralnych. Dr Lucyna Marzec pracę doktorską o gatunkach pisarstwa historycznego Jadwigi Żylińskiej napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej (grant promotorski KBN N N ). Za pracę magisterską, poświęconą twórczości Zofii Nałkowskiej, otrzymała wyróżnienie w konkursie im. J.J. Lipskiego i nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu gender studies Podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Stypendystka Ministra Edukacji (2006/2007), Fundacji Rodziny Kulczyków (2007/2008), Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (na rok 2011). Redaguje czasopismo unigender (www.unigender.org) i Wielkopolski Słownik Pisarek (www.pisarki.wikia.com). Współtworzy PRO ARTE (www.proarte.net.pl). Od kilku lat organizuje wycieczki po Poznaniu śladami kobiet związanych z regionem, m.in. w ramach Festiwalu No Women No Art i Malta Festival Poznań. Kontakt: Mgr Alicja Podbielska - absolwentka MISH UAM i Akademii Artes Liberales, doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN, współorganizatorka projektu edukacyjnego "Pojzn, tej! Gra miejska śladami poznańskich Żydów". Kontakt: 9. S/PRZECIW-HISTORIA. O CZYM NIE NAUCZA HISTORIA? Tematem panelu jest refleksja nad funkcjonowaniem historii jako opowieści upowszechniającej określone wizje społeczeństwa, ról i tożsamości jednostek. Przyjrzenie się mechanizmowi wspierania lub kontestowania porządku społecznego przez dyskurs historyczny może przyjąć formę pytania o czym nie naucza historia (określana czasem jako nauczycielka życia ) i dlaczego? Kwestiami, którymi warto zainteresować się w tym kontekście, są m.in.: 1) porównanie różnych tradycji historiograficznych pod względem Dr hab. Maria Solarska adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii (IH UAM); prowadzi badania z zakresu historii, metodologii i teorii historiografii, ze 9

10 włączania lub wyłączania określonych tematów i problemów badawczych (np.: historia kobiet w Polsce wobec frankofońskiej, angloamerykańskiej, niemieckiej historiografii poświęconej relacjom płci); 2) normatywność tożsamości płciowych w historiografii (np.: jakie kobiety są możliwym a jakie niemożliwym przedmiotem badania historycznego); 3) legitymizacja historycznej opowieści o społeczeństwie poprzez odwołanie do natury (np.: jak społeczne relacje władzy przedstawiane są jako odbicie porządku naturalnego). Motywem głównym tych trzech wątków jest zastanowienie się jakie wartości stanowią punkt odniesienia i jak są realizowane w dyskursie historycznym. szczególnym uwzględnieniem historii jako zjawiska kulturowego, historii płci oraz francuskiego feminizmu materialistycznego. Autorka i współautorka: Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości (Poznań 2006); (z Maciejem Bugajewskim) Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania perspektywy krytyka (Bydgoszcz 2009); S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet (Bydgoszcz 2011). Współtłumaczka i współ/redaktorka: (z Martyną Borowicz) Francuski feminizm materialistyczny. Wybór tekstów Colette Guillaumin, Christine Delphy, Monique Wittig (Poznań 2007); (z Karoliną Polasik-Wrzosek) Ilana Löwy, Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność (w druku). Kontakt: 10. BLISKIE SPOTKANIA HISTORII I SZTUKI W EDUKACJI SZKOLNEJ. Od kilkunastu lat zadaję studentom i studentkom I roku historii sztuki i kulturoznawstwa pytanie, o to czy znają kobiety artystki. W ostatnim czasie wymieniają oni najczęściej jedną: Fridę Kahlo. Wskazuje to na brak uwzględnienia perspektywy feministycznej historii sztuki w szkolnych programach nauczania o sztuce. Nieobecność kobiet artystek to w zasadzie wierzchołek góry lodowej, gdyż z pewnością brakuje również w tych programach elementów wskazujących na sposoby reprezentacji płci w dawnej sztuce, które wywodziły się z odmiennych ról oraz z cech, które przez społeczeństwo były przypisywane kobietom oraz mężczyznom. Brakuje również w edukacji miejsca dla sztuki współczesnej, która problematyzuje tożsamość płciową, ale może być również przyczynkiem do dyskusji na temat kwestii równości. Z tym wiąże się następna kwestia, jaką jest brak umiejętności krytycznego odczytywania całej współczesnej kultury wizualnej, np. w kontekście powielania czy zmieniania stereotypów płciowych przez reklamy. Chciałabym, abyśmy podczas tego panelu zastanowili i zastanowiły się, w jaki sposób można wprowadzić perspektywę płci do szkolnych programów nauczania o sztuce Proponowane zagadnienia: 1) (nie)obecność kobiet artystek w naukach o sztuce 2) wprowadzenie perspektywy płci do nauczania o sztuce 3) jak mówić o artystycznych sposobach przedstawiania kobiet i mężczyzn? Prof. WSNHiD dr hab. Izabela Kowalczyk badaczka sztuki i kultury wizualnej, krytyczka i kuratorka wystaw. Pracuje na kulturoznawstwie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Autorka książek: Niebezpieczne związki sztuki z ciałem (2002), Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90. (2002), Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi. Sztuka i feminizm w Polsce (2010), Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej (2010). Kuratorka wystaw (m.in. Niebezpieczne związki sztuki z ciałem (Galeria Miejska Arsenał, 2002), Uroki władzy (o władzy rozproszonej, ideologii i o widzeniu) (Arsenał, 2009). W latach była doradczynią Biura Kopernikus - polsko-niemieckiego projektu kulturowego przy Kulturstiftung des Bundes. Doradzała też przy projekcie wystawy Gender Check / Sprawdzam płeć (MUMOK, Wiedeń, 2009 oraz Zachęta, Warszawa, 2010). Redaguje pismo internetowe Artmix (sztuka feminizm kultura wizualna) oraz prowadzi blog Kontakt: 10

11 4) sztuka współczesna wobec wykluczeń - pytanie o jej miejsce w programach nauczania 5) czy sztuka może służyć edukacji do równości? 6) umiejętność odczytywania kultury wizualnej - kultura popularna (np. reklamy) oraz powielanie, zaprzeczanie i zmienianie stereotypów płciowych 11

Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Konferencja współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w ramach projektu: Wydział Studiów Edukacyjnych Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie.

śyciorys ZAWODOWY 1984-1986 Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii w WyŜszej Szkole Pedagogiki w Krakowie. dr ANNA OKOŃSKA-WALKOWICZ Praca: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH Kraków, ul. Gramatyka 8a Adres domowy: ul. J.Lea 115/54 30-058 Kraków tel. 012-636 06, kom. 603 926 482 e-mail:anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 Prowadzący: Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk Zakres tematyczny: - pedagogika porównawcza - edukacja zagraniczna - historia

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-PJ-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo modułów tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym

Bardziej szczegółowo

Studia Gdańskie, t. V

Studia Gdańskie, t. V Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. V W Konstancinie koło Warszawy 4 sierpnia 2007 roku zmarł Profesor Julian Radziewicz (ur. 29 maja 1937 r.), pedagog, publicysta, autor publikacji naukowych. Był absolwentem

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH)

CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH) CONTRIBUTORS OF FIFTEEN SHADES OF POLISH FEMINISM(S) BIOGRAPHICAL NOTES (IN POLISH) Fifteen Shades of Polish Feminism(s): Literature, Culture and Gender Discourses In Polish Academia (Piętnaście twarzy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie

Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie InterAlia #8 AUTORKI/AUTORZY: Krzysztof Arcimowicz adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor książki Obraz mężczyzny w polskich mediach (2003) i wielu artykułów naukowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO) NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Imię i nazwisko: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Grzybek Zakład/Katedra: Zakład

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Autor: Bogusław Śliwerski Dane techniczne: ISBN: 978-83-7308-712-5 Wydanie I, Kraków 2007, Format B5, Objętośd 420 stron, Oprawa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Uczniowie (dzieci i młodzież) a zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2 Spis treści Część I TEORIE WYCHOWANIA Wstęp (Bogusław Śliwerski) 12 Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania

Bardziej szczegółowo

Lidia Cierpiałkowska

Lidia Cierpiałkowska Curriculum vitae Lidia Cierpiałkowska Magisterium 1974 Psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Style poznawcze wg Witkina a funkcjonowanie w zakładzie poprawczym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Kobiety w polityce Kod przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Kobiety w polityce Kod przedmiotu Przedmiot do wyboru: Kobiety w polityce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Kobiety w polityce Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-KP-Ć 4-S15_pNadGenAKRUO Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia przedmiotów kierunkowych do planu studiów Wydziału Humanistycznego. Na podstawie Zarządzenia nr 18/2012

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, , Organizatorzy

Ogólnopolska konferencja. Edukacja przygodą. Warszawa, ,  Organizatorzy Ogólnopolska konferencja Edukacja przygodą Warszawa, 24-25.05.2013, www.edukacjaprzygoda.pl Organizatorzy Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia- Wawrzeńczyce

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia- Wawrzeńczyce Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia- Wawrzeńczyce Realizator projektu: Urząd Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce Okres realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej

Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej Postulaty Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej 1. Edukacja szkolna powinna

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Warszawski

pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Warszawski Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska ANNA IZABELA BRZEZIŃSKA (ur. w Ostrowie Wielkopolskim): psycholog (absolwentka UAM 1972), profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarz. Prelegenci

Gospodarz. Prelegenci Gospodarz Piotr Bogdanowicz Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych, malarz, nauczyciel plastykii historii sztuki Twórca koncepcji nauczania zindywidualizowanego, opartego na zainteresowaniach i predyspozycjach

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Jubileusz 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu Serdecznie zapraszamy na: I Międzynarodową Konferencję z cyklu: WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Historia w sztuce - opis przedmiotu

Historia w sztuce - opis przedmiotu Historia w sztuce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia w sztuce Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-HS- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Miejscach Pamięci II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej

Wizyta w Miejscach Pamięci II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej Wizyta w Miejscach Pamięci II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej Seminarium metodyczne dla animatorów wymian polsko-niemieckich Oświęcim, 10 14 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta Szkoła Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Film współczesny. 03.45/s,1,V. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. kulturoznawstwo. studia pierwszego stopnia

OPIS PRZEDMIOTU. Film współczesny. 03.45/s,1,V. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. kulturoznawstwo. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Film współczesny 03.45/s,1,V Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej Kierunek kulturoznawstwo Specjalizacja/specjalność filmoznawczo-teatrologiczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami fundacja Autonomia Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA Warunki uczenia się Słuchacze odczuwają potrzebę uczenia się Zasady nauczania 1. Nauczyciel ujawnia studentom

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Animacja czasu wolnego w rodzinie Kod przedmiotu

Animacja czasu wolnego w rodzinie Kod przedmiotu Animacja czasu wolnego w rodzinie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Animacja czasu wolnego w rodzinie Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-ACW Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo