ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej"

Transkrypt

1 ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR

2 KOMITET PROGRAMOWY przewodniczący: Zdzisław BUBNICKI Wrocław z-ca przewodniczącego: Józef KORBICZ Zielona Góra Stanisław BAŃKA Szczecin Andrzej CHOJNACKI Warszawa Władysław FINDEISEN Warszawa Ryszard GESSING Gliwice Anatol GOSIEWSKI Warszawa Henryk GÓRECKI Kraków Jakub GUTENBAUM Warszawa sekretarz: Jerzy JÓZEFCZYK Wrocław Stanisław KACZANOWSKI Warszawa Tadeusz KACZOREK Warszawa Jerzy KLAMKA Gliwice Krzysztof KOZŁOWSKI Poznań Juliusz L. KULIKOWSKI Warszawa Roman KULIKOWSKI Warszawa Krzysztof KUŹMIŃSKI Łódź Kazimierz MALANOWSKI Warszawa Krzysztof MALINOWSKI Warszawa Franciszek MILKIEWICZ Gdańsk Wojciech MITKOWSKI Kraków Adam MORECKI Warszawa Antoni NIEDERLIŃSKI Gliwice Władysław PEŁCZEWSKI Łódź Tadeusz PUCHAŁKA Poznań Stanisław SKOCZOWSKI Szczecin Roman SŁOWIŃSKI Poznań Jerzy ŚWIĄTEK Wrocław Ryszard TADEUSIEWICZ Kraków Krzysztof TCHOŃ Wrocław Leszek TRYBUS Rzeszów Jan WĘGLARZ Poznań Andrzej P. WIERZBICKI Warszawa Antoni WOŹNIAK Poznań KOMITET ORGANIZACYJNY przewodniczący: sekretarz: Józef KORBICZ Tomasz HEBISZ Beata LAUCZ Anna MYŚLIWA Andrzej PIECZYŃSKI Dariusz UCIŃSKI Marcin WITCZAK 2

3 ZAPROSZENIE Zapraszam do Zielonej Góry na kolejną czternastą Krajową Konferencję Automatyki KKA 2002 w dniach czerwca 2002 roku. Konferencja stanowi krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki, techniki systemów i robotyki. Intencją Organizatorów jest integracja przedstawicieli instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu. Materiały KKA 2002 wydane w wersji książkowej i elektronicznej na CD ROM zawierają 6 referatów plenarnych, 15 referatów problemowych oraz 170 referatów regularnych. Mam nadzieję, że nasza konferencja stworzy dobre możliwości dla jej uczestników do prezentacji wyników badań, do wymiany informacji oraz przyszłej współpracy naukowej. Wszystkim uczestnikom Krajowej Konferencji Automatyki życzę owocnych dyskusji, nowych kontaktów naukowych oraz przyjemnego pobytu w Zielonej Górze oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 3

4 4

5 5

6 Zielona Góra, czerwca 2002 XIV Krajowa Konferencja Automatyki Program Konferencji PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Otwarcie Aula 09:45 10:00 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sesja plenarna I Aula 10:00 10:45 Przewodniczący: Zdzisław Bubnicki Obserwatory doskonałe liniowych układów jedno i dwu-wymiarowych Tadeusz Kaczorek PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sesja plenarna II Aula 10:45 11:30 Przewodniczący: Józef Korbicz Zmienne niepewne i ich zastosowania w analizie i projektowaniu systemów sterowania Zdzisław Bubnicki 6

7 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala A 12:00 13:30 Teoria sterowania teoria systemów I Przewodniczący: Adam Kowalewski 1. Określenie zależności między maksimum uchybu dynamicznego i momentem jego wystąpienia dla liniowych stacjonarnych układów dynamicznych Henryk Górecki (referat problemowy) 2. Normalizacja macierzy transmitancji układów liniowych za pomocą sprzężeń zwrotnych Tadeusz Kaczorek 3. Nowa metoda linearyzacji obiektów o dwu wejściach Wiktor Bolek 4. Odporna stabilność rodziny macierzy nieujemnych o liniowej strukturze niepewności Mikołaj Busłowicz 5. Odporna stabilność układów o liniowej strukturze niepewności rzędu pierwszego z czystym opóźnieniem Mikołaj Busłowicz PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala B 12:00 13:30 Przewodniczący: Ireneusz J. Jóźwiak Identyfikacja I 1. Metoda czasu ciągłego i dyskretnego w identyfikacji liniowych modeli obiektów sterowania Zdzisław Kowalczuk, Janusz Kozłowski 2. Wyznaczenie typu liniowego modelu dynamiki obiektu przy wykorzystaniu charakterystyki skokowej Adam Żuchowski 3. Identyfikacja toru wtórnego w układach aktywnego tłumienia hałasu Jarosław Figwer 7

8 4. Identyfikacja systemów Wienera rekurencyjną metodą regresji pseudoliniowej Andrzej Janczak 5. Estymacja stanu suboptymalna ze względu na normę H oparta na dualnej J-bezstratnej faktoryzacji modeli wykorzystujących operator delta Piotr Suchomski PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala C 12:00 13:30 Przewodniczący: Jerzy Tokarzewski Zastosowania I 1. Teoria sterowania w analizie i optymalizacji modeli biologicznych na poziomie molekularnym Andrzej Świerniak (referat problemowy) 2. Projektowanie i realizacja analogowego układu sterowania dla aktywnego tłumienia hałasu w personalnym ochronniku słuchu Marek Pawełczyk 3. Adaptacja struktury i parametrów w układach aktywnego tłumienia hałasu Marcin Michalczyk 4. Neutralizacja akustycznego sprzężenia zwrotnego w układach tworzenia przestrzennych lokalnych stref ciszy Małgorzata Błażej 5. Adaptacyjne tłumienie drgań w maszynach wirnikowych Zbigniew Ogonowski 6. Identyfikacja Modelu Biegunowego Mówcy Ewa Bielińska 8

9 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala A 15:00 16:30 Teoria sterowania teoria systemów II Przewodniczący: Andrzej Świerniak 1. Stabilizacja za pomocą regulatorów PI liniowych układów pierwszego rzędu z opóźnieniem Mikołaj Busłowicz, Andrzej Ruszewski 2. Odporna absolutna stabilność nieliniowych układów regulacji automatycznej z obiektami o niepewnych parametrach Wojciech Trzasko 3. Zastosowanie zmiennych niepewnych do oceny sterowalności i obserwowalności systemów z nieznanymi parametrami Donat Orski 4. O jawnych formułach dla maksymalnej (A,B)-inwariantnej podprzestrzeni zawartej w Ker C Jerzy Tokarzewski 5. Dokładne odtwarzanie stanu w systemach sterowania Witold Byrski, Mariusz Pelc PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala B 15:00 16:30 Przewodniczący: Adam Żuchowski Identyfikacja II 1. Algorytmy identyfikacji ciągłych systemów Hammersteina Włodzimierz Greblicki, Przemysław Śliwiński 2. Parametryczno-nieparametryczna identyfikacja systemów nieliniowych o strukturze blokowej Zygmunt Hasiewicz, Grzegorz Mzyk 3. Falkowe algorytmy identyfikacji nieliniowości w systemach Hammersteina Zygmunt Hasiewicz, Przemysław Śliwiński 4. Dwustopniowy algorytm identyfikacji charakterystyk częstotliwościowych systemów o złożonej strukturze Rafał Stanisławski, Krzysztof Latawiec 9

10 5. Identyfikacja modelu matematycznego silnika indukcyjnego przy pobudzeniu napięciem stojana Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak, Tadeusz Stefański PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala C 15:00 16:30 Przewodniczący: Marian Wysocki Zastosowania II 1. Zastosowanie algorytmów wykorzystujących prognozy wielowariantowe wejść niesterowanych do sterowania systemem zbiorników retencyjnych w warunkach powodzi Michał Warchoł, Krzysztof Malinowski 2. Otwarty inteligentny system automatyzacji budynku SABIO Włodzimierz Boroń 3. Analiza warunków komfortu cieplnego z zastosowaniem algorytmów neuronowych Krzysztof Bartecki 4. Sterowanie urządzeniami w inteligentnym mieszkaniu za pomocą gestów rąk Tomasz Kapuściński, Wojciech Szydełko, Marian Wysocki 5. Automatyczny algorytm morfologicznego śledzenia obiektów Sławomir Skoneczny 6. Aktywne tłumienie drgań płyty kołowej w czasie rzeczywistym badania eksperymentalne Ryszard Leniowski PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala A 16:50 18:20 Teoria sterowania teoria systemów III Przewodniczący: Mikołaj Busłowicz 1. Bezpośrednie rozwiązanie problemu regulacji dokładnej dla liniowych stacjonarnych obiektów dyskretnych Krzysztof Latawiec, Adam Korytowski 10

11 2. Oszacowanie czasu T 95 dla układu wieloinercyjnego Jerzy E. Kurek 3. Nowa odporna struktura model following control dla procesów z opóźnieniem Stanisław Skoczowski 4. Zastosowanie skalowania czasu do syntezy sterowań obiektami liniowymi i nieliniowymi Marek Durnaś, Bogdan Grzywacz 5. Numeryczne rozwiązywanie liniowych stacjonarnych równań różniczkowych niecałkowitych rzędów z zastosowaniem w układzie regulacji Piotr Ostalczyk, Janusz Kacerka PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala B 16:50 18:20 Komputerowe systemy sterujące I Przewodniczący: Krzysztof Janiszowski 1. Mikroprocesorowe sterowniki PLC w laboratorium automatyzacji procesów i komputerowych sieci przemysłowych Karol Grandek, Małgorzata Kaliczyńska 2. Automatyzacja projektowania kontrolerów typu kombinacyjnego na PLD z wykorzystaniem sprzężeń zwrotnych Adam Klimowicz, Walery Sołowjew 3. Dostęp do sterownika PSW-166 za pomocą sieci Ethernet TCP/IP Marcin Bednarek 4. Problemy implementacji praktycznej specjalnych algorytmów sterowania w środowisku sterownika PLC Krzysztof Oprzędkiewicz 5. Problemowo zorientowane bazy danych na potrzeby wielostopniowej identyfikacji i rozpoznawania Swietłana Lebiediewa 11

12 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala C 16:50 18:20 Przewodniczący: Józef Lisowski Zastosowania III 1. Sterowanie prędkościami statku za pomocą regulatora typu robust Witold Gierusz 2. Regulator optymalny zespołu napędowego silnik główny prądnica wałowa śruba nastawna Jan Kruszewski 3. Symulacje procesów rzeczywistych na statku na przykładzie systemu sterowania i kontroli silnika głównego Roman Śmierzchalski 4. Sterowanie napędem falownikowym z minimalizacją strat mocy silnika indukcyjnego Janusz Mazur, Tadeusz Stefański 5. Sterowanie profilem prędkości samochodu przy użyciu logiki rozmytej Andrzej Augustynowicz, Jacek Korniak 6. Realizacja praktyczna estymatora siły elektromotorycznej i parametrów silnika prądu stałego wzbudzanego magnesami trwałymi Andrzej Andrzejewski 12

13 WTOREK 25 czerwca 2002 Sala A 8:30 10:20 Teoria sterowania teoria systemów IV Przewodniczący: Witold Byrski 1. Macierzowe równania wielomianowe w wielowymiarowych układach automatyki ze sprzężeniem zwrotnym Stanisław Bańka (referat problemowy) 2. Sterowanie na trajektorii Jacek Pieniążek 3. Dwuobwodowy układ regulacji predykcyjnej obiektów nieliniowych Stefan Domek 4. Liniowa regulacja predykcyjna układów wielowymiarowych z ograniczeniami wejść i wyjść Adam Woś, Jan T. Duda 5. Wybrane algorytmy regulacji predykcyjnej procesów nieliniowych Piotr Tatjewski, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak 6. Wskaźnik prognozy alternatywny sposób oceny i wyznaczania parametrycznych modeli procesów dynamicznych Krzysztof Janiszowski 7. Alternatywne wskaźniki jakości w nieliniowym algorytmie regulacji predykcyjnej Maciej Ławryńczuk WTOREK 25 czerwca 2002 Sala B 8:30 10:20 Przewodniczący: Jan M. Kościelny Diagnostyka I 1. Detekcja usterek metodą analitycznej redundancji Zdzisław Kowalczuk, Piotr Suchomski (referat problemowy) 2. Układ wnioskowania statystycznego dla potrzeb wykrywania uszkodzeń w systemach dynamicznych Piotr Kulczycki 13

14 3. Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń nieliniowych systemów dynamicznych Andrzej Obuchowicz, Marcin Witczak 4. Ewolucyjne projektowanie detekcyjnych obserwatorów stanu Zdzisław Kowalczuk, Tomasz Białaszewski 5. Estymacja wektora stanu w warunkach niestacjonarności dynamiki obiektu Dariusz Jańczak, Jurij Griszin 6. Opis obiektu diagnozowania w postaci grafu przyczynowo-skutkowego GP Jan M. Kościelny, Andrzej Ostasz 7. Planowanie eksperymentów T-optymalnych w dyskryminacji wielowyjściowych modeli obiektów dynamicznych Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński Przewodniczący: Piotr Tatjewski WTOREK 25 czerwca 2002 Sala C 8:30 10:20 Zastosowania IV 1. Regulacja w logice rozmytej temperatury stalowej rury w procesie wyżarzania indukcyjnego Tadeusz Skoczkowski, Marian Kalus 2. Redukcja zlinearyzowanych modeli parownika kotła BP-1150 w dziedzinie częstotliwościowej Włodzimierz Stanisławski, Damir Imajew 3. Częstotliwościowa analiza właściwości dynamicznych podsystemów parownika kotła BP-1150 Damir Imajew, Włodzimierz Stanisławski 4. Badania symulacyjne przegrzewu pary w kotle energetycznym pracującym w układzie automatycznej regulacji czestotliwości i mocy Kazimierz Grzywa 5. Modelowanie procesu przegrzewu pary świeżej w kotle BB-1150 Wiktor Bolek, Tadeusz Wiśniewski 6. Model rozmyty węzła grzewczego Wojciech Hunek, Ryszard Rojek 14

15 WTOREK 25 czerwca 2002 Sala A 10:40 12:30 Modelowanie, analiza i sterowanie w układach nieskończenie wymiarowych I sesja specjalna Przewodniczący: Zbigniew Emirsajłow 1. Pochodne topologiczne dla problemów kontaktu Jan Sokołowski, Antoni Żochowski 2. Optymalizacja kształtu dla dynamicznego zagadnienia kontaktowego Andrzej Myśliński 3. Dwuwymiarowe nieliniowe zagadnienie termosprężystości pojawiające się w materiałach z pamięcią kształtu Irena Pawłow, Wojciech M. Zajączkowski 4. Sterowalność dokładna obracającej się belki Timoszenki Grygoriy M. Sklyar, Jarosław Woźniak 5. Tomografia impedancyjna Jan Sikora 6. Optymalne strategie obserwacji w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką Dariusz Uciński, Maciej Patan WTOREK 25 czerwca 2002 Sala B 10:40 12:30 Przewodniczący: Leszek Rutkowski Diagnostyka II 1. Zastosowanie logiki rozmytej w diagnostyce procesów przemysłowych Jan M. Kościelny 2. Detekcja uszkodzeń z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych Marek Kowal, Józef Korbicz 3. Jakość diagnozowania w układzie z rozmytym systemem ekspertowym Andrzej Pieczyński 15

16 4. Analiza komputerowa diagnozowania defektów wyposażenia elektrycznego samochodów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń 5. Komputerowy system diagnostyczny dla układów automatycznej synchronizacji prądnic Andrzej J. Grono, Jacek Zawalich 6. Diagnostyka i kontrola komunikacji w systemie sterowania PSW/WWT-CAN Waldemar Mikluszka WTOREK 25 czerwca 2002 Sala C 10:40 12:30 Przewodniczący: Krzysztof Tchoń Roboty I 1. Nowe algorytmy sterowania nieholonomicznym robotem mobilnym Krzysztof Kozłowski, Jarosław Majchrzak (referat problemowy) 2. Sterowanie impedancyjne w robotyce Edward Jezierski (referat problemowy) 3. Przykład wielosensorycznego systemu pozycjonowania nieholonomicznego robota mobilnego Tomasz Jedwabny, Michał Kowalski, Jarosław Majchrzak, Grzegorz Wiczyński 4. Implementacja sterowania odpornego w systemie rozproszonym Piotr Dutkiewicz, Mateusz Michalski, Maciej Michałek 5. Lokalizacja i monitoring trajektorii ruchu robota mobilnego za pomocą systemu czujników ultradźwiękowych Adam Szmigielski 6. Kinematyka dwulistnych manipulatorów drzewiastych Ignacy Dulęba WTOREK 25 czerwca 2002 Aula 12:45 13:30 Przewodniczący: Krzysztof Malinowski Sesja plenarna III Obserwatory stanu w układach diagnostyki procesów Józef Korbicz 16

17 WTOREK 25 czerwca 2002 Aula 15:00 15:45 Przewodniczący: Henryk Górecki Sesja plenarna IV Wspomaganie zarządzania przez maksymalizację użyteczności w granicach dopuszczalnego ryzyka Roman Kulikowski WTOREK 25 czerwca 2002 Sala A 16:20 18:10 Modelowanie, analiza i sterowanie w układach nieskończenie wymiarowych II sesja specjalna Przewodniczący: Dariusz Uciński 1. Sterowanie czaso-optymalne systemem hiperbolicznym ze zmiennymi opóźnieniami Adam Kowalewski, Jan T. Duda 2. Sterowalność nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych z opóźnieniami Jerzy Klamka 3. Analiza własności układów nieskończenie wymiarowych w oparciu o dekompozycję modelu Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak 4. Rozprzęganie i półgrupa złożona Zbigniew Emirsajłow 5. Eliminacja i dyskryminacja nieliniowości w systemach rozłożonych przy pomocy funkcji modulujących i krzywych wypełniających Ewaryst Rafajłowicz, Ewa Skubalska-Rafajłowicz WTOREK 25 czerwca 2002 Sala B 16:20 18:10 Komputerowe systemy sterujące II Przewodniczący: Jan T. Duda 1. Mechanizmy cenowe w sterowaniu siecią komputerową Krzysztof Malinowski (referat problemowy) 17

18 2. Zastosowanie zmiennych niepewnych do sterowania rozdziałem zadań w systemie komputerowym Tomasz Dębicki 3. Zastosowanie zmiennych niepewnych do oceny stabilności systemów sterowania przeciążeniem w sieci ATM Magdalena Turowska 4. Zbieżność procesu adaptacji w rozmytym systemie sterowania procesem przyjmowania zgłoszeń w sieci komputerowej Leszek Siwek 5. Komputerowe wspomaganie projektowania układów automatyki w dydaktyce Zenon Ociepa, Wojciech Tarnowski 6. Kształcenie automatyków w zakresie komputerowych sieci miejscowych Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda WTOREK 25 czerwca 2002 Sala C 16:20 18:10 Przewodniczący: Wojciech Tarnowski Roboty II 1. Algorytm śledzenia trajektorii robota mobilnego MK Krzysztof Tchoń, Marek Kabała, Marek Wnuk 2. Zręczność dynamiczna robotów mobilnych Katarzyna Zadarnowska, Krzysztof Tchoń 3. Wyznaczanie parametrów modelu robota przemysłowego przy pomocy sieci neuronowych Jakub Możaryn, Cezary Wildner, Jerzy E. Kurek 4. Nowe zrobotyzowane linie grafitowania zewnętrznego kineskopów Marek Petz, Eugeniusz Lisowski 5. Stanowisko badawcze do testowania algorytmów sterowania robota mobilnego Michał Kowalski, Tomasz Jedwabny 18

19 ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala A 8:30 10:20 Sterowanie optymalne i adaptacyjne I Przewodniczący: Aleksander Jastriebow 1. Sterowanie poślizgowe obiektem nieliniowym z adaptacją zmniejszającą efekt szarpania Ryszard Gessing (referat problemowy) 2. Metody projektowania układów regulacji optymalnej Wojciech Mitkowski (referat problemowy) 3. Zadanie syntezy optymalnej dla problemu z nieznanym modelem dynamiki obiektu sterowania Jarosław Chrobak, Andrzej Pacut 4. Sterowanie optymalnoczasowe w czasie rzeczywistym metodą zmiennej parametryzacji Andrzej Turnau, Krzysztof Kołek, Adam Korytowski, Maciej Szymkat 5. Strukturalna dekopozycja problemów optymalnego sterowania okresowego systemów złożonych Jakub Jakacki, Krystyn Styczeń Przewodniczący: Jan Sokołowski ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala B 8:30 10:20 Sztuczna inteligencja I 1. Nowe struktury rozmyto-neuronowe Leszek Rutkowski, Rafał Scherer 2. Elastyczne systemy rozmyto-neronowe Leszek Rutkowski, Krzysztof Cpałka 3. Porównanie wybranych metod neuropodobnego sterowania układów nieliniowych Andrzej Dzieliński 19

20 4. Sieci neuronowe w modelowaniu złożonego obiektu chemicznego Grzegorz Drałus, Jerzy Świątek 5. Sterowanie neuronowe młynem cementu Gerard Bursy, Ryszard Rojek 6. Optymalizacja klasyfikacji próbek węgla z wykorzystaniem rozmytej metody grupowania (C-centroidów) Agnieszka Kowal Przewodniczący: Ryszard Rojek ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala C 8:30 10:20 Zastosowania V 1. Metody teorii gier dynamicznych w syntezie sterowania obiektami ruchomymi Józef Lisowski 2. Rozmyta kompensacja wpływu wiatru na ruch jednostki pływającej Bogdan Broel-Plater 3. Problem ograniczeń dynamicznych w zadaniu ewolucyjnym unikania kolizji na morzu Roman Śmierzchalski, Andrzej Łebkowski 4. Opis kolizyjnej sytuacji nawigacyjnej jako nieswobodnego ruchu wielokrotnie złożonego Bogdan Żak 5. Zastosowanie metody wnioskowania na podstawie przypadków w projektowaniu statków Zbigniew Kowalski, Stefan Zieliński, Maria Meler-Kapcia 6. Zastosowanie algorytmów genetycznych do projektowania rozmytego regulatora sterowania ruchem pojazdu podwodnego Jerzy Garus 20

21 ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala A 10:40 12:30 Sterowanie optymalne i adaptacyjne II Przewodniczący: Wojciech Grega 1. Czy i w jakim sensie regulator LQ z obserwatorem jest optymalny? Ryszard Gessing 2. Porównanie jakości sterowania LQGPC i LQ Marian J. Błachuta, Rafał T. Grygiel 3. O problemie liniowo kwadratowym dla układów ze skokowo zmieniającymi się parametrami Adam Czornik, Andrzej Świerniak, Aleksander Nawrat, Szymon Rabsztyn 4. Sterowanie adaptacyjne z lokowaniem biegunów przy ograniczeniu sygnału sterujacego Roman Stawski, Andrzej Królikowski 5. Optymalizacja układów sterowania z zastosowaniem genetycznego krzyżowania różnopłciowego Zdzisław Kowalczuk, Tomasz Białaszewski 6. Sterowanie optymalne wykorzystujące algorytmy genetyczne Tadeusz Wacławski ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala B 10:40 12:30 Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe Przewodniczący: Piotr Kulczycki 1. Rodzina skorupowych hybrydowych systemów ekspertowych RMSE Antoni Niederliński (referat problemowy) 2. Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji kredytowych za pomocą systemów ekspertowych RMSE dla wnioskowania przybliżonego Antoni Niederliński 3. O pewnym uczącym się systemie rozpoznawania z relacyjną reprezentacją wiedzy Marek Szala 21

22 4. Nowe metody modelowania niepewności w systemach rozmytych Leszek Rutkowski, Janusz Starczewski 5. Zastosowanie zmiennych niepewnych w dwupoziomowym systemie rozpoznawania z reprezentacją wiedzy Marek Szala Przewodniczący: Jan Zarzycki ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala C 10:40 12:30 Zastosowania VI 1. Optymalne sterowanie węzłem cieplnym Wojciech Grega, Krzysztof Kołek, Piotr Bania 2. Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w przechowalni ziemniaków Ewa Wachowicz 3. Wspomaganie decyzji operatora na rynku energii elektrycznej Artur Walczak 4. Model matematyczny planowania dobowego bez ograniczeń dla SOBRE i jego proponowane rozwinięcie dla nowych modeli rynku Artur Walczak 5. Zastosowanie technologii ADO w Systemie Monitorowania Poboru Energii Elektrycznej Ryszard Jakuszewski 6. Wybrane zagadnienia automatyki sterowania w systemach elektroenergetycznych w ujęciu programowania w logice z ograniczeniami Tomasz Szczygieł 7. Automatyczne wykrywanie nadużyć Marek K. Szczepański 22

23 ŚRODA 26 czerwca 2002 Aula 12:45 13:30 Sesja plenarna V Przewodniczący: Wojciech Mitkowski Niestandardowe operatory agregacji i wieloetapowe sterowanie rozmyte Janusz Kacprzyk Przewodniczący: Jerzy Świątek ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala A 15:00 16:50 Optymalizacja i podejmowanie decyzji 1. Specyfika modelowania makroekonomicznego uwzględniajaca procesy podejmowania decyzji Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman (referat problemowy) 2. Optymalizacja parametryczna przy wielomianowych wskaźnikach jakości Mieczysław Zaczyk 3. Wpływ wrażliwości strukturalnej zagadnienia programowania liniowego na dopuszczalność sterowania systemem produkcyjnym Longin Stolc 4. Równoległe algorytmy programowania nieliniowego Jan Sadecki 5. Obiektowa biblioteka algorytmów dla zadań optymalizacji dynamicznej bez ograniczeń; porównanie metod Jacek Błaszczyk, Andrzej Karbowski, Krzysztof Malinowski 6. Wielokryterialna optymalizacja funkcji łuków sieci komputerowej Ireneusz J. Jóźwiak, Łukasz Krzywiecki 7. Quasi-liniowy problem programowania rozmytego w optymalizacji mieszanek węgla energetycznego; aspekty ekonomiczne i ekologiczne Anna Walaszek-Babiszewska 23

24 Przewodniczący: Irena Pawłow ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala B 15:00 16:50 Sztuczna inteligencja II 1. Uczenie dynamicznej sieci neuronowej przy pomocy technik stochastycznej aproksymacji Krzysztof Patan 2. Porównanie własciwości wybranych struktur neuronowych układów identyfikacji parametrów systemu dynamicznego Mirosław Świercz, Ewa Świercz 3. Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz 4. Pasmowy kaskadowy filtr neuronowy z kompensatorem Han Dang Ngoc, Jerzy E. Kurek 5. Sieć lokalnych odwzorowań liniowych do modelowania układów nieliniowych Waldemar Graniszewski Przewodniczący: Tadeusz Missala ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala C 15:00 16:50 Zastosowania VII 1. Wykorzystanie techniki wizyjnej do wyznaczania zewnętrznych form kłód Robert Bączyk, Andrzej Kasiński 2. Wpływ parametrów sterownika PWM na jakość sterowania magnetyczną lewitacją Adam Piłat, Paweł Piątek 3. Lokalne i globalne liniowe sterowanie systemem łożysk magnetycznych Adam Piłat 4. Model matematyczny procesu wytłaczania dla celów sterowania Błażej Krzyżanowski 24

25 5. Zastosowanie pakietu DASYLab do analizy przebiegów czasowych wielkości elektromechanicznych walcarki pielgrzymowej Krzysztof Olesiak 6. Zastosowanie wspomagających urządzeń elektronicznych w procesie pozycjonowania maszyn wydobywczych górnictwa odkrywkowego przy wykorzystaniu techniki satelitarnej GPS Marcin Jabłoński, Artur Jędrusyna, Roman Brodniak 7. Stanowisko zdalnej diagnostyki układów sterowania maszyn podstawowych w kopalniach odkrywkowych Antoni Rosseger, Jarosław Zwiech, Zbigniew Borczyk 25

26 CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala A 8:30 10:20 Systemy wielowymiarowe (nd) I sesja specjalna Przewodniczący: Krzysztof Gałkowski 1. Sterowalność układów dynamicznych typu 2-D Jerzy Klamka (referat problemowy) 2. Utrzymanie trajektorii w zadanym obszarze i stabilizacja 2D modelu Roessera Tadeusz Kaczorek 3. Lokalna osiągalność układu opisanego uogólnionym modelem 2-D Jerzy E. Kurek 4. Zbiory osiągalności dla dwuwymiarowego ciągło-dyskretnego ogólnego układu liniowego z zakłóceniami typu nierównościowego Ewa Krasoń 5. Układy z wieloma skalami czasu w ramach liniowych procesów powtarzalnych Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala B 8:30 10:20 Sterowanie kompleksami operacji I Przewodniczący: Mirosław Zaborowski 1. Problemy szeregowania zadań na ruchomych realizatorach metody i algorytmy rozwiązania Jerzy Józefczyk (referat problemowy) 2. Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do rozwiązania wybranego problemu szeregowania z niepewnymi czasami realizacji Tomasz Dębicki, Jerzy Józefczyk 3. Zastosowanie programowania sieciowego w procesie optymalnej alokacji zasobów Marcin Relich 4. Algorytmy planowania współbieżnych procesów cyklicznych konkurujących o dostęp do wspólnych zasobów Jarosław Stańczyk 26

27 CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala C 8:30 10:20 Systemy sterowania technika systemów I Przewodniczący: Zbigniew Kowalski 1. Modele matematyczne dla wspomaganego komputerowo sterowania systemami produkcyjnymi Franciszek Milkiewicz (referat problemowy) 2. Przetwarzanie sygnałów procesowych dla potrzeb nadzorowania układów regulacji nadrzędnej Maciej Klemiato, Jan T. Duda 3. Oprogramowanie do projektowania zaawansowanych układów regulacji Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Piotr Tatjewski 4. IDCAD pakiet programowy dla badania modeli parametrycznych Krzysztof Janiszowski, Paweł Wnuk 5. Modelowanie zasilaczy odbiorników łukowych jako układów nieliniowych z zastosowaniem metody zmiennej struktury dla potrzeb projektowania układów regulacji Zygmunt Kuś 6. Planowanie wykonania zadań sieci przemysłowych w systemach pomiarowo-sterujących Emil Michta CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala A 10:40 12:30 Systemy wielowymiarowe (nd) II sesja specjalna Przewodniczący: Jerzy E. Kurek 1. Analiza osobliwych dyskretno-ciagłych liniowych procesów powtarzalnych z zastosowaniem LMI Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens 2. Wielowymiarowa nieliniowa parametryzacja Schura p-toeplitzowskich sygnałów stochastycznych i szeregów czasowych Jan Zarzycki, Bartłomiej Golenko 27

28 3. Istnienie rozwiązań optymalnych i ich stabilność dla pewnych problemów ze sterowaniem Marek Majewski 4. Stabilność ciagło-dyskretnych linowych procesów powtarzalnych z niepewnością Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, James Lam, Eric Rogers, David H. Owens CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala B 10:40 12:30 Sterowanie kompleksami operacji II Przewodniczący: Tadeusz Puchałka 1. Modelowanie systemów współbieżnych procesów dyskretnych w oparciu o formalizm (max,+) algebry Paweł Majdzik, Andrzej Obuchowicz 2. Programowanie ograniczeniowe w zastosowaniu do harmonogramowania Wojciech Legierski 3. Wariantowanie zleceń produkcyjnych w warunkach deterministycznych ograniczeń finansowych Anna Saniuk, Sebastan Saniuk, Zbigniew Banaszak 4. Produkcyjne sieci Petriego Mirosław Zaborowski CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala C 10:40 12:30 Systemy sterowania technika systemów II Przewodniczący: Zbigniew Banaszak 1. Struktury układów automatycznej regulacji oraz ich właściwości odpornościowe Stanisław Skoczowski (referat problemowy) 2. Walidacja bezpieczeństwa urządzeń i instalacji automatyki Tadeusz Missala 3. Przekaźnikowa metoda strojenia regulatorów PID Maciej Czajka, Andrzej Królikowski 28

29 4. Badania porównawcze algorytmów dyskretyzacji regulatorów Zenon Ociepa 5. Sterowanie nadążne w układzie pozycyjnym z pneumatycznym napędem siłownikowym Mariusz Olszewski 6. Redukcja błędów zaokrągleń w układzie sterowania niewrażliwym na zakłócenie periodyczne Zbigniew Świder Przewodniczący: Antoni Niederliński Automatyczne rozumienie obrazów Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sesja plenarna VI Aula 12:45 13:30 CZWARTEK 27 czerwca 2002 Zakończenie Aula 13:30 13:45 29

30 ORGANIZATOR Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR SEKRETARIAT Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, Zielona Góra Tel: (0 68) Fax: (0 68) Witryna w internecie: SEKRETARIAT, czerwca 2002 Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50 Kampus A 23 czerwca, niedziela, godz. 16:00 21:00 Budynek Główny 24 czerwca, poniedziałek, godz. 8:00 12:00 Budynek Główny 24 czerwca, poniedziałek, godz. 12:00 18:00 Budynek Dydaktyczny 25,26 czerwca, wtorek, środa, godz. 8:00 18:00 27 czerwca, czwartek, godz. 8:00 14:00 Budynek Dydaktyczny SPONSORZY Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział Zielonogórski 30

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI

1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI Podstawy automatyki / Józef Lisowski. Gdynia, 2015 Spis treści PRZEDMOWA 9 WSTĘP 11 1. POJĘCIA PODSTAWOWE I RODZAJE UKŁADÓW AUTOMATYKI 17 1.1. Automatyka, sterowanie i regulacja 17 1.2. Obiekt regulacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Bibliografia...210. xiii

Bibliografia...210. xiii Spis treści 1. Wprowadzenie J. M. Kościelny.... 1 1.1. Struktury systemów sterowania........1 1.2. Kierunki rozwoju współczesnych systemów automatyki...5 1.3. Nowe funkcje zaawansowanych systemów automatyki...

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu

Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu Diagnostyka procesów przemysłowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-DPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Zakład Sterowania Systemów

Zakład Sterowania Systemów Zakład Sterowania Systemów Zespół ZłoŜonych Systemów Kierownik zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski Tematyka badań i prac dyplomowych: Projektowanie algorytmów do podejmowania decyzji i sterowania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY DYNAMICZNE 2. Kod przedmiotu: Esd 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Techniki Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki rdzeń: Automatyka i robotyka strumień: Systemy automatyki email: ksa@eti.pg.gda.pl, www.eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-automatyki PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

AUTOMATYKA i ROBOTYKA AUTOMATYKA i ROBOTYKA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia Automatyka i Robotyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Doktorzy Politechniki Opolskiej

Doktorzy Politechniki Opolskiej Doktorzy Wydział Budownictwa dr inż. Lesław Jerzy Kwiatkowski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Artur Adamowicz dr inż. Anna Bryniarska dr inż. Mariusz Graba dr inż. Paweł Michalski

Bardziej szczegółowo

KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA

KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA KOMUNIKAT Z ZAWODÓW STRZELECKICH III Runda Pucharu Prezesa Klubu Złotoryja, dnia 06.06.2015r. OBSADA SĘDZIOWSKA: Funkcja Imię i nazwisko Klasa sędziowska: 1. Kierownik zawodów

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4

Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4 Automatyka i Regulacja Automatyczna SEIwE- sem.4 Wykład 30/24h ( Lab.15/12h ) dr inż. Jan Deskur tel. 061665-2735(PP), 061 8776135 (dom) Jan.Deskur@put.poznan.pl (www.put.poznan.pl\~jan.deskur) Zakład

Bardziej szczegółowo

HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 32-2012 SPIS TREŚCI nr 1 3 Konferencje 4 Targi 4 Nowości techniczne 5 Sterowanie natężeniem przepływu w układzie hydraulicznym z falownikowym napędem pompy zębatej / Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM - MATEMATYKA sem.letni 2015/16

HARMONOGRAM - MATEMATYKA sem.letni 2015/16 HARMONOGRAM - MATEMATYKA sem.letni 2015/16 przedmiot kod typu prowadzący zajęc termin lokalizacja Algebry funkcyjne WYK dr hab. Marek Kosiek CZWARTEK 14:0-16:0 s. 0101 Interpolacja wielomianowa i jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

XV KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI

XV KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI XV KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYKI Gmach Elektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19 ORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (klasa 3az) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych symbol

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X

pierwszy stopień X X X X X X X X dr hab. Beata Tarczydło X X X X X X X X X X X X X X dr inż. Marek Dudek X X X X X dr inż. Andrzej Jamróz X X X X X LISTA PROMOTORÓW - WYBÓR W SEM. LETNIM 2015/16 Termin zgłoszenia Promotorów przez studentów - 15 czerwca 2016 r. Dotyczy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach: pierwszego stopnia IiE,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki kierunek: Automatyka i robotyka specjalność: Komputerowe systemy sterowania PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, prof. nadzw. PG Nauczyciele akademiccy:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej. prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan

Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej. prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan Wprowadzenie do technik regulacji automatycznej prof nzw. dr hab. inż. Krzysztof Patan Czym jest AUTOMATYKA? Automatyka to dziedzina nauki i techniki zajmująca się teorią i praktycznym zastosowaniem urządzeń

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1-2xMM/W A/B/C Lista startowa Finały

1-2xMM/W A/B/C Lista startowa Finały 1-2xMM/W A/B/C Lista startowa Finały Finały - F1 wyścig 1 4.07.2015-13:00 [C] STW Szczecin [B] KW04 Poznań [C] Posnania RBW Poznan [A] Posnania RBW Poznan [C] Posnania RBW Poznan KWIATKOWSKA Beata (31)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST

WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST V Mistrzostwa PGE - Biegi Przełajowe WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST Mężczyźni Organizator: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Bełchatowki Klub Lekkoatletyczny Data: maja r. Miejsce: Wawrzkowizna k. Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Lista tematów prac dyplomowych inŝynierskich i magisterskich do realizacji w roku akademickim 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Lista tematów prac dyplomowych inŝynierskich i magisterskich do realizacji w roku akademickim 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Lista tematów prac dyplomowych inŝynierskich i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. prof. dr hab. inŝ. Józef Lisowski konsultacje: wtorek godz. 13.15-15.00 pok. 231C i magisterskich

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 3/2015 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG TARNOBRZEG. z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 3/2015 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG TARNOBRZEG. z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 3/2015 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG TARNOBRZEG z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości FURSTENWALDE ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podstawy robotyki - opis przedmiotu

Podstawy robotyki - opis przedmiotu Podstawy robotyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy robotyki Kod przedmiotu 06.9-WE-AiRP-PR Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Automatyka i robotyka

Bardziej szczegółowo

Wyniki SPAR Polska Club Championship. Kraków Valley Kategoria stroke play brutto

Wyniki SPAR Polska Club Championship. Kraków Valley Kategoria stroke play brutto Wyniki SPAR Polska Club Championship Kraków Valley 16.10.2016 Kategoria stroke play brutto 1 Miklas Tomasz HCP 77 77 2 Pawlik Włodzimierz HCP 84 84 3 Stokłosa Janusz HCP 85 85 4 Grudzień Sebastian HCP

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 9 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Godziny pracy - pracownicy naukowo-dydaktyczni wydział W12

Godziny pracy - pracownicy naukowo-dydaktyczni wydział W12 imię i nazwisko, telefon kontaktowy prof. dr hab.inż. Tadeusz Berlicki tel: 2618 dr inż. Bogusław Boratyński tel: 49 83, 26 78 prof. dr hab. inż. Maria Dąbrowska-Szata tel: 25 93 dr hab. inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, Spis treści

Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, Spis treści Automatyczne rozpoznawanie mowy - wybrane zagadnienia / Ryszard Makowski. Wrocław, 2011 Spis treści Przedmowa 11 Rozdział 1. WPROWADZENIE 13 1.1. Czym jest automatyczne rozpoznawanie mowy 13 1.2. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Badanie i synteza kaskadowego adaptacyjnego układu regulacji do sterowania obiektu o

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Kod przedmiotu

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Kod przedmiotu Zautomatyzowane systemy produkcyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zautomatyzowane systemy produkcyjne Kod przedmiotu 06.6-WZ-LogP-ZSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Kod przedmiotu

Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Kod przedmiotu Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Automatyka przemysłowa i sterowniki PLC Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-APiSPLC Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII LP. 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I I Piątek 11:00-13:15 A3-A4 401 Dr Marek Ciechanowski 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-UAP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

1. 02:47:55:37 Michał Ficek 1992 Nr :48:09:73 Mariusz Gil 1983 Nr :48:53:47 Rafał Alchimowicz 1986 Nr 527

1. 02:47:55:37 Michał Ficek 1992 Nr :48:09:73 Mariusz Gil 1983 Nr :48:53:47 Rafał Alchimowicz 1986 Nr 527 Klasyfikacja: Mega Maraton Kategoria: Open Uczestników: 22 1. 02:47:55:37 Michał Ficek 1992 Nr 555 2. 02:48:09:73 Mariusz Gil 1983 Nr 534 3. 02:48:53:47 Rafał Alchimowicz 1986 Nr 527 4. 02:49:12:55 Łukasz

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy dla I stopnia studiów na kierunku. Automatyka i Robotyka

Pytania na egzamin dyplomowy dla I stopnia studiów na kierunku. Automatyka i Robotyka Pytania na egzamin dyplomowy dla I stopnia studiów na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Podstawy automatyki i regulacji automatycznej 1.1. Wyjaśnić pojęcia element automatyki, sygnał, sterowanie, regulacja,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

Klub Strzelecki GROT LOK w Płocku Stowarzyszenie Klub Sportowy GROT. Zawody finałowe Komunikat Klasyfikacyjny

Klub Strzelecki GROT LOK w Płocku Stowarzyszenie Klub Sportowy GROT. Zawody finałowe Komunikat Klasyfikacyjny Klub Strzelecki GROT LOK w Płocku Stowarzyszenie Klub Sportowy GROT Zawody finałowe 2016 Komunikat Klasyfikacyjny Płock, dn. 11.12.2016 OBSADA SĘDZIOWSKA 1 OBSERWATOR WMZSS Tomasz CIECIERSKI s.kl. I 1261/I/16

Bardziej szczegółowo