ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej"

Transkrypt

1 ORGANIZATOR Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR

2 KOMITET PROGRAMOWY przewodniczący: Zdzisław BUBNICKI Wrocław z-ca przewodniczącego: Józef KORBICZ Zielona Góra Stanisław BAŃKA Szczecin Andrzej CHOJNACKI Warszawa Władysław FINDEISEN Warszawa Ryszard GESSING Gliwice Anatol GOSIEWSKI Warszawa Henryk GÓRECKI Kraków Jakub GUTENBAUM Warszawa sekretarz: Jerzy JÓZEFCZYK Wrocław Stanisław KACZANOWSKI Warszawa Tadeusz KACZOREK Warszawa Jerzy KLAMKA Gliwice Krzysztof KOZŁOWSKI Poznań Juliusz L. KULIKOWSKI Warszawa Roman KULIKOWSKI Warszawa Krzysztof KUŹMIŃSKI Łódź Kazimierz MALANOWSKI Warszawa Krzysztof MALINOWSKI Warszawa Franciszek MILKIEWICZ Gdańsk Wojciech MITKOWSKI Kraków Adam MORECKI Warszawa Antoni NIEDERLIŃSKI Gliwice Władysław PEŁCZEWSKI Łódź Tadeusz PUCHAŁKA Poznań Stanisław SKOCZOWSKI Szczecin Roman SŁOWIŃSKI Poznań Jerzy ŚWIĄTEK Wrocław Ryszard TADEUSIEWICZ Kraków Krzysztof TCHOŃ Wrocław Leszek TRYBUS Rzeszów Jan WĘGLARZ Poznań Andrzej P. WIERZBICKI Warszawa Antoni WOŹNIAK Poznań KOMITET ORGANIZACYJNY przewodniczący: sekretarz: Józef KORBICZ Tomasz HEBISZ Beata LAUCZ Anna MYŚLIWA Andrzej PIECZYŃSKI Dariusz UCIŃSKI Marcin WITCZAK 2

3 ZAPROSZENIE Zapraszam do Zielonej Góry na kolejną czternastą Krajową Konferencję Automatyki KKA 2002 w dniach czerwca 2002 roku. Konferencja stanowi krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie automatyki, techniki systemów i robotyki. Intencją Organizatorów jest integracja przedstawicieli instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przemysłu. Materiały KKA 2002 wydane w wersji książkowej i elektronicznej na CD ROM zawierają 6 referatów plenarnych, 15 referatów problemowych oraz 170 referatów regularnych. Mam nadzieję, że nasza konferencja stworzy dobre możliwości dla jej uczestników do prezentacji wyników badań, do wymiany informacji oraz przyszłej współpracy naukowej. Wszystkim uczestnikom Krajowej Konferencji Automatyki życzę owocnych dyskusji, nowych kontaktów naukowych oraz przyjemnego pobytu w Zielonej Górze oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 3

4 4

5 5

6 Zielona Góra, czerwca 2002 XIV Krajowa Konferencja Automatyki Program Konferencji PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Otwarcie Aula 09:45 10:00 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sesja plenarna I Aula 10:00 10:45 Przewodniczący: Zdzisław Bubnicki Obserwatory doskonałe liniowych układów jedno i dwu-wymiarowych Tadeusz Kaczorek PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sesja plenarna II Aula 10:45 11:30 Przewodniczący: Józef Korbicz Zmienne niepewne i ich zastosowania w analizie i projektowaniu systemów sterowania Zdzisław Bubnicki 6

7 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala A 12:00 13:30 Teoria sterowania teoria systemów I Przewodniczący: Adam Kowalewski 1. Określenie zależności między maksimum uchybu dynamicznego i momentem jego wystąpienia dla liniowych stacjonarnych układów dynamicznych Henryk Górecki (referat problemowy) 2. Normalizacja macierzy transmitancji układów liniowych za pomocą sprzężeń zwrotnych Tadeusz Kaczorek 3. Nowa metoda linearyzacji obiektów o dwu wejściach Wiktor Bolek 4. Odporna stabilność rodziny macierzy nieujemnych o liniowej strukturze niepewności Mikołaj Busłowicz 5. Odporna stabilność układów o liniowej strukturze niepewności rzędu pierwszego z czystym opóźnieniem Mikołaj Busłowicz PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala B 12:00 13:30 Przewodniczący: Ireneusz J. Jóźwiak Identyfikacja I 1. Metoda czasu ciągłego i dyskretnego w identyfikacji liniowych modeli obiektów sterowania Zdzisław Kowalczuk, Janusz Kozłowski 2. Wyznaczenie typu liniowego modelu dynamiki obiektu przy wykorzystaniu charakterystyki skokowej Adam Żuchowski 3. Identyfikacja toru wtórnego w układach aktywnego tłumienia hałasu Jarosław Figwer 7

8 4. Identyfikacja systemów Wienera rekurencyjną metodą regresji pseudoliniowej Andrzej Janczak 5. Estymacja stanu suboptymalna ze względu na normę H oparta na dualnej J-bezstratnej faktoryzacji modeli wykorzystujących operator delta Piotr Suchomski PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala C 12:00 13:30 Przewodniczący: Jerzy Tokarzewski Zastosowania I 1. Teoria sterowania w analizie i optymalizacji modeli biologicznych na poziomie molekularnym Andrzej Świerniak (referat problemowy) 2. Projektowanie i realizacja analogowego układu sterowania dla aktywnego tłumienia hałasu w personalnym ochronniku słuchu Marek Pawełczyk 3. Adaptacja struktury i parametrów w układach aktywnego tłumienia hałasu Marcin Michalczyk 4. Neutralizacja akustycznego sprzężenia zwrotnego w układach tworzenia przestrzennych lokalnych stref ciszy Małgorzata Błażej 5. Adaptacyjne tłumienie drgań w maszynach wirnikowych Zbigniew Ogonowski 6. Identyfikacja Modelu Biegunowego Mówcy Ewa Bielińska 8

9 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala A 15:00 16:30 Teoria sterowania teoria systemów II Przewodniczący: Andrzej Świerniak 1. Stabilizacja za pomocą regulatorów PI liniowych układów pierwszego rzędu z opóźnieniem Mikołaj Busłowicz, Andrzej Ruszewski 2. Odporna absolutna stabilność nieliniowych układów regulacji automatycznej z obiektami o niepewnych parametrach Wojciech Trzasko 3. Zastosowanie zmiennych niepewnych do oceny sterowalności i obserwowalności systemów z nieznanymi parametrami Donat Orski 4. O jawnych formułach dla maksymalnej (A,B)-inwariantnej podprzestrzeni zawartej w Ker C Jerzy Tokarzewski 5. Dokładne odtwarzanie stanu w systemach sterowania Witold Byrski, Mariusz Pelc PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala B 15:00 16:30 Przewodniczący: Adam Żuchowski Identyfikacja II 1. Algorytmy identyfikacji ciągłych systemów Hammersteina Włodzimierz Greblicki, Przemysław Śliwiński 2. Parametryczno-nieparametryczna identyfikacja systemów nieliniowych o strukturze blokowej Zygmunt Hasiewicz, Grzegorz Mzyk 3. Falkowe algorytmy identyfikacji nieliniowości w systemach Hammersteina Zygmunt Hasiewicz, Przemysław Śliwiński 4. Dwustopniowy algorytm identyfikacji charakterystyk częstotliwościowych systemów o złożonej strukturze Rafał Stanisławski, Krzysztof Latawiec 9

10 5. Identyfikacja modelu matematycznego silnika indukcyjnego przy pobudzeniu napięciem stojana Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak, Tadeusz Stefański PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala C 15:00 16:30 Przewodniczący: Marian Wysocki Zastosowania II 1. Zastosowanie algorytmów wykorzystujących prognozy wielowariantowe wejść niesterowanych do sterowania systemem zbiorników retencyjnych w warunkach powodzi Michał Warchoł, Krzysztof Malinowski 2. Otwarty inteligentny system automatyzacji budynku SABIO Włodzimierz Boroń 3. Analiza warunków komfortu cieplnego z zastosowaniem algorytmów neuronowych Krzysztof Bartecki 4. Sterowanie urządzeniami w inteligentnym mieszkaniu za pomocą gestów rąk Tomasz Kapuściński, Wojciech Szydełko, Marian Wysocki 5. Automatyczny algorytm morfologicznego śledzenia obiektów Sławomir Skoneczny 6. Aktywne tłumienie drgań płyty kołowej w czasie rzeczywistym badania eksperymentalne Ryszard Leniowski PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala A 16:50 18:20 Teoria sterowania teoria systemów III Przewodniczący: Mikołaj Busłowicz 1. Bezpośrednie rozwiązanie problemu regulacji dokładnej dla liniowych stacjonarnych obiektów dyskretnych Krzysztof Latawiec, Adam Korytowski 10

11 2. Oszacowanie czasu T 95 dla układu wieloinercyjnego Jerzy E. Kurek 3. Nowa odporna struktura model following control dla procesów z opóźnieniem Stanisław Skoczowski 4. Zastosowanie skalowania czasu do syntezy sterowań obiektami liniowymi i nieliniowymi Marek Durnaś, Bogdan Grzywacz 5. Numeryczne rozwiązywanie liniowych stacjonarnych równań różniczkowych niecałkowitych rzędów z zastosowaniem w układzie regulacji Piotr Ostalczyk, Janusz Kacerka PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala B 16:50 18:20 Komputerowe systemy sterujące I Przewodniczący: Krzysztof Janiszowski 1. Mikroprocesorowe sterowniki PLC w laboratorium automatyzacji procesów i komputerowych sieci przemysłowych Karol Grandek, Małgorzata Kaliczyńska 2. Automatyzacja projektowania kontrolerów typu kombinacyjnego na PLD z wykorzystaniem sprzężeń zwrotnych Adam Klimowicz, Walery Sołowjew 3. Dostęp do sterownika PSW-166 za pomocą sieci Ethernet TCP/IP Marcin Bednarek 4. Problemy implementacji praktycznej specjalnych algorytmów sterowania w środowisku sterownika PLC Krzysztof Oprzędkiewicz 5. Problemowo zorientowane bazy danych na potrzeby wielostopniowej identyfikacji i rozpoznawania Swietłana Lebiediewa 11

12 PONIEDZIAŁEK 24 czerwca 2002 Sala C 16:50 18:20 Przewodniczący: Józef Lisowski Zastosowania III 1. Sterowanie prędkościami statku za pomocą regulatora typu robust Witold Gierusz 2. Regulator optymalny zespołu napędowego silnik główny prądnica wałowa śruba nastawna Jan Kruszewski 3. Symulacje procesów rzeczywistych na statku na przykładzie systemu sterowania i kontroli silnika głównego Roman Śmierzchalski 4. Sterowanie napędem falownikowym z minimalizacją strat mocy silnika indukcyjnego Janusz Mazur, Tadeusz Stefański 5. Sterowanie profilem prędkości samochodu przy użyciu logiki rozmytej Andrzej Augustynowicz, Jacek Korniak 6. Realizacja praktyczna estymatora siły elektromotorycznej i parametrów silnika prądu stałego wzbudzanego magnesami trwałymi Andrzej Andrzejewski 12

13 WTOREK 25 czerwca 2002 Sala A 8:30 10:20 Teoria sterowania teoria systemów IV Przewodniczący: Witold Byrski 1. Macierzowe równania wielomianowe w wielowymiarowych układach automatyki ze sprzężeniem zwrotnym Stanisław Bańka (referat problemowy) 2. Sterowanie na trajektorii Jacek Pieniążek 3. Dwuobwodowy układ regulacji predykcyjnej obiektów nieliniowych Stefan Domek 4. Liniowa regulacja predykcyjna układów wielowymiarowych z ograniczeniami wejść i wyjść Adam Woś, Jan T. Duda 5. Wybrane algorytmy regulacji predykcyjnej procesów nieliniowych Piotr Tatjewski, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak 6. Wskaźnik prognozy alternatywny sposób oceny i wyznaczania parametrycznych modeli procesów dynamicznych Krzysztof Janiszowski 7. Alternatywne wskaźniki jakości w nieliniowym algorytmie regulacji predykcyjnej Maciej Ławryńczuk WTOREK 25 czerwca 2002 Sala B 8:30 10:20 Przewodniczący: Jan M. Kościelny Diagnostyka I 1. Detekcja usterek metodą analitycznej redundancji Zdzisław Kowalczuk, Piotr Suchomski (referat problemowy) 2. Układ wnioskowania statystycznego dla potrzeb wykrywania uszkodzeń w systemach dynamicznych Piotr Kulczycki 13

14 3. Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń nieliniowych systemów dynamicznych Andrzej Obuchowicz, Marcin Witczak 4. Ewolucyjne projektowanie detekcyjnych obserwatorów stanu Zdzisław Kowalczuk, Tomasz Białaszewski 5. Estymacja wektora stanu w warunkach niestacjonarności dynamiki obiektu Dariusz Jańczak, Jurij Griszin 6. Opis obiektu diagnozowania w postaci grafu przyczynowo-skutkowego GP Jan M. Kościelny, Andrzej Ostasz 7. Planowanie eksperymentów T-optymalnych w dyskryminacji wielowyjściowych modeli obiektów dynamicznych Bartosz Kuczewski, Dariusz Uciński Przewodniczący: Piotr Tatjewski WTOREK 25 czerwca 2002 Sala C 8:30 10:20 Zastosowania IV 1. Regulacja w logice rozmytej temperatury stalowej rury w procesie wyżarzania indukcyjnego Tadeusz Skoczkowski, Marian Kalus 2. Redukcja zlinearyzowanych modeli parownika kotła BP-1150 w dziedzinie częstotliwościowej Włodzimierz Stanisławski, Damir Imajew 3. Częstotliwościowa analiza właściwości dynamicznych podsystemów parownika kotła BP-1150 Damir Imajew, Włodzimierz Stanisławski 4. Badania symulacyjne przegrzewu pary w kotle energetycznym pracującym w układzie automatycznej regulacji czestotliwości i mocy Kazimierz Grzywa 5. Modelowanie procesu przegrzewu pary świeżej w kotle BB-1150 Wiktor Bolek, Tadeusz Wiśniewski 6. Model rozmyty węzła grzewczego Wojciech Hunek, Ryszard Rojek 14

15 WTOREK 25 czerwca 2002 Sala A 10:40 12:30 Modelowanie, analiza i sterowanie w układach nieskończenie wymiarowych I sesja specjalna Przewodniczący: Zbigniew Emirsajłow 1. Pochodne topologiczne dla problemów kontaktu Jan Sokołowski, Antoni Żochowski 2. Optymalizacja kształtu dla dynamicznego zagadnienia kontaktowego Andrzej Myśliński 3. Dwuwymiarowe nieliniowe zagadnienie termosprężystości pojawiające się w materiałach z pamięcią kształtu Irena Pawłow, Wojciech M. Zajączkowski 4. Sterowalność dokładna obracającej się belki Timoszenki Grygoriy M. Sklyar, Jarosław Woźniak 5. Tomografia impedancyjna Jan Sikora 6. Optymalne strategie obserwacji w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką Dariusz Uciński, Maciej Patan WTOREK 25 czerwca 2002 Sala B 10:40 12:30 Przewodniczący: Leszek Rutkowski Diagnostyka II 1. Zastosowanie logiki rozmytej w diagnostyce procesów przemysłowych Jan M. Kościelny 2. Detekcja uszkodzeń z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych Marek Kowal, Józef Korbicz 3. Jakość diagnozowania w układzie z rozmytym systemem ekspertowym Andrzej Pieczyński 15

16 4. Analiza komputerowa diagnozowania defektów wyposażenia elektrycznego samochodów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń 5. Komputerowy system diagnostyczny dla układów automatycznej synchronizacji prądnic Andrzej J. Grono, Jacek Zawalich 6. Diagnostyka i kontrola komunikacji w systemie sterowania PSW/WWT-CAN Waldemar Mikluszka WTOREK 25 czerwca 2002 Sala C 10:40 12:30 Przewodniczący: Krzysztof Tchoń Roboty I 1. Nowe algorytmy sterowania nieholonomicznym robotem mobilnym Krzysztof Kozłowski, Jarosław Majchrzak (referat problemowy) 2. Sterowanie impedancyjne w robotyce Edward Jezierski (referat problemowy) 3. Przykład wielosensorycznego systemu pozycjonowania nieholonomicznego robota mobilnego Tomasz Jedwabny, Michał Kowalski, Jarosław Majchrzak, Grzegorz Wiczyński 4. Implementacja sterowania odpornego w systemie rozproszonym Piotr Dutkiewicz, Mateusz Michalski, Maciej Michałek 5. Lokalizacja i monitoring trajektorii ruchu robota mobilnego za pomocą systemu czujników ultradźwiękowych Adam Szmigielski 6. Kinematyka dwulistnych manipulatorów drzewiastych Ignacy Dulęba WTOREK 25 czerwca 2002 Aula 12:45 13:30 Przewodniczący: Krzysztof Malinowski Sesja plenarna III Obserwatory stanu w układach diagnostyki procesów Józef Korbicz 16

17 WTOREK 25 czerwca 2002 Aula 15:00 15:45 Przewodniczący: Henryk Górecki Sesja plenarna IV Wspomaganie zarządzania przez maksymalizację użyteczności w granicach dopuszczalnego ryzyka Roman Kulikowski WTOREK 25 czerwca 2002 Sala A 16:20 18:10 Modelowanie, analiza i sterowanie w układach nieskończenie wymiarowych II sesja specjalna Przewodniczący: Dariusz Uciński 1. Sterowanie czaso-optymalne systemem hiperbolicznym ze zmiennymi opóźnieniami Adam Kowalewski, Jan T. Duda 2. Sterowalność nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych z opóźnieniami Jerzy Klamka 3. Analiza własności układów nieskończenie wymiarowych w oparciu o dekompozycję modelu Jarosław Śmieja, Andrzej Świerniak 4. Rozprzęganie i półgrupa złożona Zbigniew Emirsajłow 5. Eliminacja i dyskryminacja nieliniowości w systemach rozłożonych przy pomocy funkcji modulujących i krzywych wypełniających Ewaryst Rafajłowicz, Ewa Skubalska-Rafajłowicz WTOREK 25 czerwca 2002 Sala B 16:20 18:10 Komputerowe systemy sterujące II Przewodniczący: Jan T. Duda 1. Mechanizmy cenowe w sterowaniu siecią komputerową Krzysztof Malinowski (referat problemowy) 17

18 2. Zastosowanie zmiennych niepewnych do sterowania rozdziałem zadań w systemie komputerowym Tomasz Dębicki 3. Zastosowanie zmiennych niepewnych do oceny stabilności systemów sterowania przeciążeniem w sieci ATM Magdalena Turowska 4. Zbieżność procesu adaptacji w rozmytym systemie sterowania procesem przyjmowania zgłoszeń w sieci komputerowej Leszek Siwek 5. Komputerowe wspomaganie projektowania układów automatyki w dydaktyce Zenon Ociepa, Wojciech Tarnowski 6. Kształcenie automatyków w zakresie komputerowych sieci miejscowych Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda WTOREK 25 czerwca 2002 Sala C 16:20 18:10 Przewodniczący: Wojciech Tarnowski Roboty II 1. Algorytm śledzenia trajektorii robota mobilnego MK Krzysztof Tchoń, Marek Kabała, Marek Wnuk 2. Zręczność dynamiczna robotów mobilnych Katarzyna Zadarnowska, Krzysztof Tchoń 3. Wyznaczanie parametrów modelu robota przemysłowego przy pomocy sieci neuronowych Jakub Możaryn, Cezary Wildner, Jerzy E. Kurek 4. Nowe zrobotyzowane linie grafitowania zewnętrznego kineskopów Marek Petz, Eugeniusz Lisowski 5. Stanowisko badawcze do testowania algorytmów sterowania robota mobilnego Michał Kowalski, Tomasz Jedwabny 18

19 ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala A 8:30 10:20 Sterowanie optymalne i adaptacyjne I Przewodniczący: Aleksander Jastriebow 1. Sterowanie poślizgowe obiektem nieliniowym z adaptacją zmniejszającą efekt szarpania Ryszard Gessing (referat problemowy) 2. Metody projektowania układów regulacji optymalnej Wojciech Mitkowski (referat problemowy) 3. Zadanie syntezy optymalnej dla problemu z nieznanym modelem dynamiki obiektu sterowania Jarosław Chrobak, Andrzej Pacut 4. Sterowanie optymalnoczasowe w czasie rzeczywistym metodą zmiennej parametryzacji Andrzej Turnau, Krzysztof Kołek, Adam Korytowski, Maciej Szymkat 5. Strukturalna dekopozycja problemów optymalnego sterowania okresowego systemów złożonych Jakub Jakacki, Krystyn Styczeń Przewodniczący: Jan Sokołowski ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala B 8:30 10:20 Sztuczna inteligencja I 1. Nowe struktury rozmyto-neuronowe Leszek Rutkowski, Rafał Scherer 2. Elastyczne systemy rozmyto-neronowe Leszek Rutkowski, Krzysztof Cpałka 3. Porównanie wybranych metod neuropodobnego sterowania układów nieliniowych Andrzej Dzieliński 19

20 4. Sieci neuronowe w modelowaniu złożonego obiektu chemicznego Grzegorz Drałus, Jerzy Świątek 5. Sterowanie neuronowe młynem cementu Gerard Bursy, Ryszard Rojek 6. Optymalizacja klasyfikacji próbek węgla z wykorzystaniem rozmytej metody grupowania (C-centroidów) Agnieszka Kowal Przewodniczący: Ryszard Rojek ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala C 8:30 10:20 Zastosowania V 1. Metody teorii gier dynamicznych w syntezie sterowania obiektami ruchomymi Józef Lisowski 2. Rozmyta kompensacja wpływu wiatru na ruch jednostki pływającej Bogdan Broel-Plater 3. Problem ograniczeń dynamicznych w zadaniu ewolucyjnym unikania kolizji na morzu Roman Śmierzchalski, Andrzej Łebkowski 4. Opis kolizyjnej sytuacji nawigacyjnej jako nieswobodnego ruchu wielokrotnie złożonego Bogdan Żak 5. Zastosowanie metody wnioskowania na podstawie przypadków w projektowaniu statków Zbigniew Kowalski, Stefan Zieliński, Maria Meler-Kapcia 6. Zastosowanie algorytmów genetycznych do projektowania rozmytego regulatora sterowania ruchem pojazdu podwodnego Jerzy Garus 20

21 ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala A 10:40 12:30 Sterowanie optymalne i adaptacyjne II Przewodniczący: Wojciech Grega 1. Czy i w jakim sensie regulator LQ z obserwatorem jest optymalny? Ryszard Gessing 2. Porównanie jakości sterowania LQGPC i LQ Marian J. Błachuta, Rafał T. Grygiel 3. O problemie liniowo kwadratowym dla układów ze skokowo zmieniającymi się parametrami Adam Czornik, Andrzej Świerniak, Aleksander Nawrat, Szymon Rabsztyn 4. Sterowanie adaptacyjne z lokowaniem biegunów przy ograniczeniu sygnału sterujacego Roman Stawski, Andrzej Królikowski 5. Optymalizacja układów sterowania z zastosowaniem genetycznego krzyżowania różnopłciowego Zdzisław Kowalczuk, Tomasz Białaszewski 6. Sterowanie optymalne wykorzystujące algorytmy genetyczne Tadeusz Wacławski ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala B 10:40 12:30 Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe Przewodniczący: Piotr Kulczycki 1. Rodzina skorupowych hybrydowych systemów ekspertowych RMSE Antoni Niederliński (referat problemowy) 2. Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji kredytowych za pomocą systemów ekspertowych RMSE dla wnioskowania przybliżonego Antoni Niederliński 3. O pewnym uczącym się systemie rozpoznawania z relacyjną reprezentacją wiedzy Marek Szala 21

22 4. Nowe metody modelowania niepewności w systemach rozmytych Leszek Rutkowski, Janusz Starczewski 5. Zastosowanie zmiennych niepewnych w dwupoziomowym systemie rozpoznawania z reprezentacją wiedzy Marek Szala Przewodniczący: Jan Zarzycki ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala C 10:40 12:30 Zastosowania VI 1. Optymalne sterowanie węzłem cieplnym Wojciech Grega, Krzysztof Kołek, Piotr Bania 2. Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w przechowalni ziemniaków Ewa Wachowicz 3. Wspomaganie decyzji operatora na rynku energii elektrycznej Artur Walczak 4. Model matematyczny planowania dobowego bez ograniczeń dla SOBRE i jego proponowane rozwinięcie dla nowych modeli rynku Artur Walczak 5. Zastosowanie technologii ADO w Systemie Monitorowania Poboru Energii Elektrycznej Ryszard Jakuszewski 6. Wybrane zagadnienia automatyki sterowania w systemach elektroenergetycznych w ujęciu programowania w logice z ograniczeniami Tomasz Szczygieł 7. Automatyczne wykrywanie nadużyć Marek K. Szczepański 22

23 ŚRODA 26 czerwca 2002 Aula 12:45 13:30 Sesja plenarna V Przewodniczący: Wojciech Mitkowski Niestandardowe operatory agregacji i wieloetapowe sterowanie rozmyte Janusz Kacprzyk Przewodniczący: Jerzy Świątek ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala A 15:00 16:50 Optymalizacja i podejmowanie decyzji 1. Specyfika modelowania makroekonomicznego uwzględniajaca procesy podejmowania decyzji Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman (referat problemowy) 2. Optymalizacja parametryczna przy wielomianowych wskaźnikach jakości Mieczysław Zaczyk 3. Wpływ wrażliwości strukturalnej zagadnienia programowania liniowego na dopuszczalność sterowania systemem produkcyjnym Longin Stolc 4. Równoległe algorytmy programowania nieliniowego Jan Sadecki 5. Obiektowa biblioteka algorytmów dla zadań optymalizacji dynamicznej bez ograniczeń; porównanie metod Jacek Błaszczyk, Andrzej Karbowski, Krzysztof Malinowski 6. Wielokryterialna optymalizacja funkcji łuków sieci komputerowej Ireneusz J. Jóźwiak, Łukasz Krzywiecki 7. Quasi-liniowy problem programowania rozmytego w optymalizacji mieszanek węgla energetycznego; aspekty ekonomiczne i ekologiczne Anna Walaszek-Babiszewska 23

24 Przewodniczący: Irena Pawłow ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala B 15:00 16:50 Sztuczna inteligencja II 1. Uczenie dynamicznej sieci neuronowej przy pomocy technik stochastycznej aproksymacji Krzysztof Patan 2. Porównanie własciwości wybranych struktur neuronowych układów identyfikacji parametrów systemu dynamicznego Mirosław Świercz, Ewa Świercz 3. Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz 4. Pasmowy kaskadowy filtr neuronowy z kompensatorem Han Dang Ngoc, Jerzy E. Kurek 5. Sieć lokalnych odwzorowań liniowych do modelowania układów nieliniowych Waldemar Graniszewski Przewodniczący: Tadeusz Missala ŚRODA 26 czerwca 2002 Sala C 15:00 16:50 Zastosowania VII 1. Wykorzystanie techniki wizyjnej do wyznaczania zewnętrznych form kłód Robert Bączyk, Andrzej Kasiński 2. Wpływ parametrów sterownika PWM na jakość sterowania magnetyczną lewitacją Adam Piłat, Paweł Piątek 3. Lokalne i globalne liniowe sterowanie systemem łożysk magnetycznych Adam Piłat 4. Model matematyczny procesu wytłaczania dla celów sterowania Błażej Krzyżanowski 24

25 5. Zastosowanie pakietu DASYLab do analizy przebiegów czasowych wielkości elektromechanicznych walcarki pielgrzymowej Krzysztof Olesiak 6. Zastosowanie wspomagających urządzeń elektronicznych w procesie pozycjonowania maszyn wydobywczych górnictwa odkrywkowego przy wykorzystaniu techniki satelitarnej GPS Marcin Jabłoński, Artur Jędrusyna, Roman Brodniak 7. Stanowisko zdalnej diagnostyki układów sterowania maszyn podstawowych w kopalniach odkrywkowych Antoni Rosseger, Jarosław Zwiech, Zbigniew Borczyk 25

26 CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala A 8:30 10:20 Systemy wielowymiarowe (nd) I sesja specjalna Przewodniczący: Krzysztof Gałkowski 1. Sterowalność układów dynamicznych typu 2-D Jerzy Klamka (referat problemowy) 2. Utrzymanie trajektorii w zadanym obszarze i stabilizacja 2D modelu Roessera Tadeusz Kaczorek 3. Lokalna osiągalność układu opisanego uogólnionym modelem 2-D Jerzy E. Kurek 4. Zbiory osiągalności dla dwuwymiarowego ciągło-dyskretnego ogólnego układu liniowego z zakłóceniami typu nierównościowego Ewa Krasoń 5. Układy z wieloma skalami czasu w ramach liniowych procesów powtarzalnych Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala B 8:30 10:20 Sterowanie kompleksami operacji I Przewodniczący: Mirosław Zaborowski 1. Problemy szeregowania zadań na ruchomych realizatorach metody i algorytmy rozwiązania Jerzy Józefczyk (referat problemowy) 2. Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do rozwiązania wybranego problemu szeregowania z niepewnymi czasami realizacji Tomasz Dębicki, Jerzy Józefczyk 3. Zastosowanie programowania sieciowego w procesie optymalnej alokacji zasobów Marcin Relich 4. Algorytmy planowania współbieżnych procesów cyklicznych konkurujących o dostęp do wspólnych zasobów Jarosław Stańczyk 26

27 CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala C 8:30 10:20 Systemy sterowania technika systemów I Przewodniczący: Zbigniew Kowalski 1. Modele matematyczne dla wspomaganego komputerowo sterowania systemami produkcyjnymi Franciszek Milkiewicz (referat problemowy) 2. Przetwarzanie sygnałów procesowych dla potrzeb nadzorowania układów regulacji nadrzędnej Maciej Klemiato, Jan T. Duda 3. Oprogramowanie do projektowania zaawansowanych układów regulacji Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Piotr Tatjewski 4. IDCAD pakiet programowy dla badania modeli parametrycznych Krzysztof Janiszowski, Paweł Wnuk 5. Modelowanie zasilaczy odbiorników łukowych jako układów nieliniowych z zastosowaniem metody zmiennej struktury dla potrzeb projektowania układów regulacji Zygmunt Kuś 6. Planowanie wykonania zadań sieci przemysłowych w systemach pomiarowo-sterujących Emil Michta CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala A 10:40 12:30 Systemy wielowymiarowe (nd) II sesja specjalna Przewodniczący: Jerzy E. Kurek 1. Analiza osobliwych dyskretno-ciagłych liniowych procesów powtarzalnych z zastosowaniem LMI Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens 2. Wielowymiarowa nieliniowa parametryzacja Schura p-toeplitzowskich sygnałów stochastycznych i szeregów czasowych Jan Zarzycki, Bartłomiej Golenko 27

28 3. Istnienie rozwiązań optymalnych i ich stabilność dla pewnych problemów ze sterowaniem Marek Majewski 4. Stabilność ciagło-dyskretnych linowych procesów powtarzalnych z niepewnością Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, James Lam, Eric Rogers, David H. Owens CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala B 10:40 12:30 Sterowanie kompleksami operacji II Przewodniczący: Tadeusz Puchałka 1. Modelowanie systemów współbieżnych procesów dyskretnych w oparciu o formalizm (max,+) algebry Paweł Majdzik, Andrzej Obuchowicz 2. Programowanie ograniczeniowe w zastosowaniu do harmonogramowania Wojciech Legierski 3. Wariantowanie zleceń produkcyjnych w warunkach deterministycznych ograniczeń finansowych Anna Saniuk, Sebastan Saniuk, Zbigniew Banaszak 4. Produkcyjne sieci Petriego Mirosław Zaborowski CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sala C 10:40 12:30 Systemy sterowania technika systemów II Przewodniczący: Zbigniew Banaszak 1. Struktury układów automatycznej regulacji oraz ich właściwości odpornościowe Stanisław Skoczowski (referat problemowy) 2. Walidacja bezpieczeństwa urządzeń i instalacji automatyki Tadeusz Missala 3. Przekaźnikowa metoda strojenia regulatorów PID Maciej Czajka, Andrzej Królikowski 28

29 4. Badania porównawcze algorytmów dyskretyzacji regulatorów Zenon Ociepa 5. Sterowanie nadążne w układzie pozycyjnym z pneumatycznym napędem siłownikowym Mariusz Olszewski 6. Redukcja błędów zaokrągleń w układzie sterowania niewrażliwym na zakłócenie periodyczne Zbigniew Świder Przewodniczący: Antoni Niederliński Automatyczne rozumienie obrazów Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela CZWARTEK 27 czerwca 2002 Sesja plenarna VI Aula 12:45 13:30 CZWARTEK 27 czerwca 2002 Zakończenie Aula 13:30 13:45 29

30 ORGANIZATOR Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych WSPÓŁORGANIZATORZY Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR SEKRETARIAT Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, Zielona Góra Tel: (0 68) Fax: (0 68) Witryna w internecie: SEKRETARIAT, czerwca 2002 Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50 Kampus A 23 czerwca, niedziela, godz. 16:00 21:00 Budynek Główny 24 czerwca, poniedziałek, godz. 8:00 12:00 Budynek Główny 24 czerwca, poniedziałek, godz. 12:00 18:00 Budynek Dydaktyczny 25,26 czerwca, wtorek, środa, godz. 8:00 18:00 27 czerwca, czwartek, godz. 8:00 14:00 Budynek Dydaktyczny SPONSORZY Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział Zielonogórski 30

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. XX Konferencja POLAND SECTION INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ XX Konferencja pod patronatem KOMITETU ELEKTROTECHNIKI ORAZ POLAND SECTION P R O G R A M P o z n a ń, 2 0-2 1 k w i e t n i

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 2080-167X BIULETYN INFORMACYJNY 28 Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gdańsk Gdańsk 2014 BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2009 (20) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy bezpośredni

Organizatorzy bezpośredni Komitet Techniki Rolniczej PAN Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Automatyka - zastosowania, metody i narzędzia, perspektywy na studiach I stopnia specjalności: Automatyka i systemy sterowania

Automatyka - zastosowania, metody i narzędzia, perspektywy na studiach I stopnia specjalności: Automatyka i systemy sterowania Automatyka - zastosowania, metody i narzędzia, perspektywy na studiach I stopnia specjalności: Automatyka i systemy sterowania Metody i narzędzia diagnostyki procesów dr inż. Michał Grochowski m.grochowski@eia.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Sala C Górnictwo odkrywkowe Zgazowanie węgla

Sala C Górnictwo odkrywkowe Zgazowanie węgla Poniedziałek 14.09.2015 10.00 12.00 Rejestracja uczestników 12.00 14.00 Otwarcie Kongresu wystąpienia Gości, sesja plenarna W sesji plenarnej planowane są referaty następujących autorów: Herbert WIRTH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

SESJE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

SESJE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie SESJE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Tom 1/2010 Materiały XLVII Sesji Pionu Hutniczego pod redakcją Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza Kraków, 6

Bardziej szczegółowo

YF003N. Najszybszy robot Kawasaki 69 (3/2011) ISSN 1507-3890

YF003N. Najszybszy robot Kawasaki 69 (3/2011) ISSN 1507-3890 69 (3/2011) ISSN 1507-3890 YF003N Najszybszy robot Kawasaki Nowa seria przemienników Astraada Drive Moduły komunikacyjne Profinet Nowoczesne projektowanie stanowisk zrobotyzowanych www.biuletyn.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo