SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 Mgr inż. LSZK CHYBOWSKI Politechnik Szczecińsk Wydził Mechniczny Studium Doktornckie SYSTM NRGTYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTMU DYNAMICZNGO POZYCJONOWANIA JDNOSTKI OCANOTCHNICZNJ STRSZCZNI W mterile przedstwiono przykłd dekompozycji systemu pozycjonowni dynmicznego jednostki ocenotechnicznej. Przedstwiono udowę podsystemu energetyczno-npędowego orz przykłdowe drzewo uszkodzeń dl prcy z pozycjonowniem dynmicznym.. Wstęp Sttki pozycjonowne dynmicznie DP) służą wypełnieniu funkcji specjlnych związnych z opercjmi ocenotechnicznymi, tkimi jk prce nurkowe, wierceni podwodne, wykorzystnie pojzdów zdlnie sterownych ROV), kłdzenie rurociągów itp. Funkcje te muszą zostć przeprowdzone przy zchowniu rdzo restrykcyjnych przepisów ezpieczeństw, ]. W celu spełnieni tego wrunku orz dl sprwnej i efektywnej prcy tego typu jednostek rdzo istotne znczenie m niezwodność systemu dynmicznego pozycjonowni. Powżn wri może, owiem doprowdzić do zgrożeni życi i zdrowi uczestników projektu, duże strty mterilne orz ryzyko spowodowni ktstrofy ekologicznej. Powszechnie przyjętą metodą nlizy ezpieczeństw jednostek ocenotechnicznych jest nliz rodzjów i skutków zwodności FMA), ]. Poszczególne rodzje uszkodzeń mogą yć z powodzeniem rozwijne n głęszych poziomch dekompozycji przy wykorzystniu metody drzew niezdtności,, 7].. Dekompozycj systemu pozycjonowni dynmicznego System pozycjonowni dynmicznego skłd się z kilku zsdniczych podsystemów, te z kolei mogą zostć rozłożone n mniejsze instlcje, których poprwne dziłnie może yć nlizowne metodą drzew niezdtności. W teli.. przedstwiono przykłd dekompozycji systemu DP sttku specjlizującego się w ukłdniu kli orz prcch nurkowych, ]. Sttek wyposżony jest w system dynmicznego pozycjonowni DP System) Simrd ADP 70 z rezerwowym systemem ADP 70. Do njwżniejszych podsystemów nleżą systemy wytwrzni i rozdziłu energii elektrycznej, system npędowy stery strumieniowe), czujniki odniesieni orz system sterowni i zsilni wryjnego. Podsystem wytwrzni energii elektrycznej orz podsystem npędowy tu nlizowne są wspólnie i określne minem systemu energetycznonpędowego.

2 Tel.. Lew urt MG System wytwrzni energii elektrycznej lektrownie główne lektrowni pomocnicz Stery 0 V 0 V dzioowe tunelowe Prw urt lektrowni rufow 0 V MG V Genertory: Genertory: G, D, D G, G, G pliwow oleju smrnego chłodzeni wodą morską chłodzeni wodą słodką powietrz rozruchowego - sterownie silnikmi - elementy funkcjonlne silników Genertory: AG, AG, AG pliwow oleju smrnego chłodzeni wodą morską chłodzeni wodą słodką powietrz rozruchowego - sterownie silnikmi - elementy funkcjonlne silników System pozycjonowni dynmicznego sttku DP System System Stery strumieniowe Czujniki odniesieni System rozdziłu sterowni energii elektrycznej BT BT BT oleju hydr. skoku śruy - sterownie i zsilnie silników el. - inne Rufowe stery zymutlne Lew urt AT Prw urt AT oleju hydr. skoku śruy oleju hydr. sterowni orotem steru wokół osi pionowej chłodzeni w. morską - sterownie i zsilnie silników el. - inne TW HPR Artemis Syled Micro GPS Żyrokomps VRS Sił i kierunek witru ADP 70 ADP 70 Zsilnie wryjne UPS UPS UPS UPS lektrowni wryjn G

3 Dl systemu dynmicznego pozycjonowni rdzo duże znczenie m system energetyczno-npędowy, którego wri wywołuje częściowe lu cłkowite ogrniczenie funkcjonlności sttku. Poniżej przedstwiono przykłd systemu energetyczno-npędowego SN) sttku pozycjonownego dynmicznie. Uproszczony schemt systemu energetyczno-npędowego nlizownej jednostki przedstwiono n rysunku. W nlizie uwzględniono nstępujące elementy systemu: elektrowni główn x Detroit Diesel 9 ABB HSG 00 MD 70 kva/800 or/min orz x Detroit Diesel 9 ABB HSG 00 MG 0 kva/800 or/min), elektrowni pomocnicz x Detroit Diesel V7 Turo 00 kva/70 or/min), npęd pomocniczy elektryczny x Ulstein TMC9 70 kw) orz dzioowe stery strumieniowe x Ulstein 7 TV 00 kw). Rys.. Uproszczony schemt systemu energetyczno-npędowego sttku MSV Sewy Kestrel

4 . Prc systemu energetyczno-npędowego podczs prcy z systemem DP W czsie prc podwodnych sttek utrzymywny jest w określonym położeniu dzięki systemowi dynmicznego pozycjonowni DP. Głównymi odiormi energii elektrycznej tego systemu są strumieniowe stery dzioowe orz stery zymutlne. Rysunek przedstwi przykłdowe drzewo uszkodzeń systemu energetyczno-npędowego dl sttku podczs prcy z systemem DP. Rys.. Drzewo uszkodzeń systemu energetyczno-npędowego podczs prcy systemu DP Struktur przedstwion n rysunku wymg prcy dużej liczy podzespołów, co jest zuwżlne przy porównniu jej ze strukturmi reprezentującymi inne stny eksplotcyjne sttku. Ukłdy zpsowe sterów znjdują się w stnie rezerwy gorącej ]. Zgodnie z procedurmi eksplotcyjnymi dl zpewnieni pełnej funkcjonlności sttku konieczn jest poprwn prc przynjmniej: czterech głównych zespołów prądotwórczych, dwóch pomocniczych zespołów prądotwórczych, jednego steru zymutlnego orz dwóch dzioowych sterów strumieniowych. Omwine drzewo uszkodzeń możn sprowdzić do zpisu w formie lgery Boole, który przyjmuje postć pokzną w równniu ). Oznczeni elementów zostły zchowne z rysunkiem. ) ) ) e e ZS )

5 . Uwgi końcowe Niezwodn prc systemu pozycjonowni dynmicznego jest niezędn dl spełnieni zdń, do których przewidziny jest sttek ocenotechniczny,, ]. Prc systemu i jego elementów może yć nlizown zgodnie z przedstwionym plnem dekompozycji. Uszkodzeni poszczególnych podsystemów mogą prowdzić do wrii cłego systemu, w skrjnych przypdkch nwet do ktstrofy ekologicznej, np. w postci uwolnieni toksycznych produktów przetwrzni ropy nftowej, zgrożeni życi i zdrowi nurków itp. Powyżej przedstwiono przykłdowe drzewo niezdtności modelujące system energetyczno-npędowy sttku pozycjonownego dynmicznie. Poprwne dziłnie struktur odpowiedzilnych z wytworzenie i rozdził energii elektrycznej orz elementów npędowych stnowi kluczowe znczenie dl niezwodnej, efektywnej i ezpiecznej prcy systemu DP. Drzew niezdtności stnowią silne nrzędzie przydtne w prezentcji i modelowniu systemów o zmiennej strukturze funkcjonlnej, co jest związne z przejmowniem funkcji pełnionych przez elementy podstwowe systemu przez elementy rezerwowe w wyniku zistnieni niezdtności. Istotne jest znlezienie połączeń pomiędzy poszczególnymi systemmi, w których uszkodzenie dnego elementu może powodowć wyłączenie z prcy kilku podsystemów. Rozwiązniem jest nliz niezwodności elementów systemu DP n poziomie poszczególnych instlcji rurociągowych ] orz elektrycznych. Anlizy te wygodnie dokonć jest przy użyciu metody drzew niezdtności, co stnowi efektywne uzupełnienie stosownych nliz FMA. Litertur. Americn Bureu of Shipping, Risk ssessment pplictions for mrine nd offshore oil nd gs industries. ABS, Houston, June Chyowski L.: Anliz prcy systemu energetyczno-npędowego sttku typu offshore z wykorzystniem metody drzew uszkodzeń. Mteriły XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 00, WTM Politechnik Szczecińsk, Szczecin, 00, s Chyowski L., Auxiliry instlltions fult tree model for opertion nlysis of vessel s power plnt unit. Блттехмаш 00, KGTU, Kliningrd, Czerwiec 00.. Npier P. J.: Filure Mode nd ffect Anlysis MSV Norlift sed on NMD Clss requirements. GM Glol Mritime, Ferury 99.. Nicewicz G., Grzeienik R.: Rezerwownie w systemie energetyczno-npędowym siłowni sttku wiertniczego i sttku trnsportowego. Mteriły MSN, Zielon Gór, Mj 00. Tom Mechnik s Norsk Stndrd Common Requirements. Mrine Opertions. J-CR-00 Rev., Jnury Vesely W.., Golderg F. F., Roerts N. H., Hsl D. F., Fult Tree Hndook. NURG-09. U. S. Nucler Regultory Commission, Government Printing Office, Wshington, Jnury 98.

6 Propulsion nd power plnt unit s susystem of dynmic positioning system instlled on offshore vessel SUMMARY This pper contins presenttion of offshore vessel s dynmic positioning system decomposition exmple. Propulsion nd power plnts construction nd fult tree for DP opertion stte of this system were presented.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU

ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU Maciej Dęsoł Akademia Morska w Gdyni ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU Rozwój systemów dynamicznego pozycjonowania statku spowodował coraz większe

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ Meriły konferencji nukowo-echnicznej PPM 0 Poliechnik Lubelsk Kedr Auomyki i Merologii POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W prcy porusz się problemykę pomiru młych częsoliwości w obecności

Bardziej szczegółowo

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.), Wybrne Zgdnieni Fizyki Teoretycznej Elementy Teorii Ukªdów Dynmicznych dr hb. Jn Iwniszewski. Wst p Zkªd Mechniki Kwntowej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikoªj Kopernik semestr zimowy 3/4 Informcje o wykªdzie

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo