I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, Mełgiew, woj. lubelskie, tel , 02, 03, faks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, woj. lubelskie, tel. 081 759 77 01, 02, 03, faks 081 759 77 04."

Transkrypt

1 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mełgiew OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zadanie 1 - dostawa Laptopów..1. Laptopy - przeznaczenie: uruchamianie i korzystanie z aplikacji użytkowych, przeglądanie zasobów Internetu, edukacja, odtwarzanie... Termin składania ofert: Mełgiew: Dostawa laptopów wraz z dostępem do Internetu w ramach projektu Mełgiew - gmina równego dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mełgiew, ul. Partyzancka 2, Mełgiew, woj. lubelskie, tel , 02, 03, faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa laptopów wraz z dostępem do Internetu w ramach projektu Mełgiew - gmina równego dostępu do Internetu. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ 1 - dostawa LAPTOPÓW LAPTOPY - przeznaczenie: uruchamianie i korzystanie z aplikacji użytkowych, przeglądanie zasobów Internetu, edukacja, odtwarzanie multimediów, rozrywka. LAPTOPY - wymagania ogólne: wszystkie urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia przez Wykonawcę testów, instalacji, konfiguracji i wyprodukowane po 1 stycznia 2014 roku, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne spełniające wszystkie wymogi gwarancyjne opisane w dokumentacji POSTĘPOWANIA, dla każdego LAPTOPA winna być dostarczona INSTRUKCJA, w tym instrukcja uruchomienia krok po kroku w formie papierowej (zapewniana przez producenta LAPTOPÓW, lub przygotowana przez Wykonawcę), LAPTOPY - wymagania szczególne: Wykonawca zapewni w liczbie 223 sztuk LAPTOPY o następujących parametrach: LP RODZAJ WYMAGANIA (PARAMETR) OPIS WYMAGANIA (WARTOŚĆ PARAMETRU) LAP01 rodzaj urządzenia komputer przenośny

2 osobisty posiadający własne źródło zasilania (akumulator), umożliwiające mu okresową pracę bez dostępu do sieci energetycznej LAP02 ekran wykonany w technologii LED, o przekątnej od 15,1 (włącznie) do 15,6 (włącznie), rozdzielczość pozioma co najmniej 1280 pikseli, rozdzielczość pionowa co najmniej 720 pikseli, Zamawiający nie określa wymagań wobec: proporcji ekranu, typu powłoki oraz jasności ekranu LAP03 procesor wydajność CPU Mark co najmniej 3000 według testów PassMark cpubenchmark.net, Wykonawca załączy odpowiedni wydruk z serwisu cpubenchmark.net umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania Zamawiającego, Zamawiajacy nie określa wymagań wobec innych szczegółowych parametrów procesora, w tym: nie określa czy ma to być procesor mobilny, czy też nie LAP04 pamięć operacyjna w standardzie DDR3 lub wyższym, co najmniej 4GB w przypadku zapewnienia oraz zainstalowania przez Wykonawcę systemu operacyjnego 32-bitowego lub co najmniej 6GB w przypadku zapewnienia oraz zainstalowania przez Wykonawcę systemu operacyjnego 64-bitowego LAP05 dysk twardy wewnętrzny, co najmniej 500GB, prędkość obrotowa co najmniej 5400 obrotów na minutę, Zamawiający nie określa wymagań wobec interfejsu dysku LAP06 napęd optyczny wewnętrzny, typu DVD+ -RW z dołączonym lub wbudowanym w system operacyjny oprogramowaniem w języku polskim do nagrywania oraz odtwarzania płyt CD DVD, Zamawiający nie określa wymagań wobec interfejsu napędu LAP07 karta graficzna wydajność G3D Mark co najmniej 400 według testów PassMark videocardbenchmark.net, Wykonawca załączy odpowiedni wydruk z serwisu videocardbenchmark.net umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania Zamawiającego, Zamawiajacy nie określa wymagań wobec innych szczegółowych parametrów karty graficznej, w tym: czy ma to być karta z pamięcią współdzieloną, czy też dedykowaną LAP08 dźwięk karta dźwiękowa wewnętrzna wbudowana zgodna ze standardem HD lub wyższym, wbudowane głośniki stereofoniczne, wyjście słuchawkowe stereofoniczne LAP09 komunikacja sieciowa wewnętrzna (wbudowana) kartamoduł Ethernet co najmniej ze złączem RJ45, wewnętrzna wbudowana karta moduł sieciowa bezprzewodowa w standardzie co najmniej b g n LAP10 inna komunikacja bezprzewodowa wewnętrzna wbudowana karta moduł Bluetooth w standardzie co najmniej 3.0 z dołączonym lub wbudowanym w system operacyjny oprogramowaniem zarządzającym w języku polskim LAP11 zabezpieczenie danych zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module TPM v 1.2 lub wyższym LAP12 wejścia wyjścia gniazda wymaganie obejmuje wejściawyjścia gniazda nie wymienione w treści innych wymagań co najmniej 2 gniazda USB w standardzie co najmniej 2.0 oraz co najmniej 1 gniazdo USB w standardzie co najmniej 3.0, wbudowany czynnik kart pamięci co najmniej standardów: SD, SDHC oraz MMC, wbudowany mikrofon mono lub mikrofony stereo, jedno wyjście monitora zewnętrznego HDMI lub zamiennie VGA, zintegrowana kamera internetowa LAP13 zasilacz zewnętrzny, dostosowany fabrycznie do warunków polskich, to jest w szczególności współpracujący prawidłowo z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz LAP14 obudowa w tym klawiatura i urządzenia wskazujące wymaganie nie dotyczy elementów metalowych lakierowanych powierzchniowo) barwiona w masie nie powierzchniowo, Zamawiajacy nie określa innych wymagań wobec obudowy, w tym: wymiarów urządzenia, czy też konkretnych kolorów LAP15 zainstalowany system operacyjny Wykonawca zapewni licencję i zainstaluje system operacyjny przewidziany do zainstalowania przez producenta LAPTOPA to jest występuje w ofercie producenta LAPTOPA jako możliwy do wybrania i zastosowania w tymże LAPTOPIE, Wykonawca załączy odpowiedni dokument na przykład: wydruk ze strony producenta LAPTOPA, materiały reklamowe umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania LAP16 zainstalowany system operacyjny oferowany LAPTOP winien posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego LAPTOPA z oferowanym systemem operacyjnym, Wykonawca załączy odpowiedni dokument na przykład: wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania tego wymagania 2

3 LAP17 zainstalowany system operacyjny system operacyjny Microsoft Windows 7 klasy Home Premium lub wyższy lub Microsoft Windows 8 lub wyższy, 32 lub 64-bitowy w polskiej wersji językowej łącznie z pomocą dla użytkownika lub system równoważny - system równoważny winien posiadać następujące cechy: obsługa procesorów wielordzeniowych, graficzny, okienkowy interfejs użytkownika, obsługa co najmniej 4 GB RAM, wbudowana zapora internetowa firewall dla ochrony połączeń internetowych, wyposażenie w mechanizmy przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych, dostępność poprzez sieć Internet darmowych aktualizacji poprawek, wsparcie ze strony pomocy technicznej producenta support w języku polskim, pełna obsługa sprzętu, który oferować będzie Wykonawca w ramach UMOWY do współpracy LAPTOPEM, to jest szczególności dostępność i kompatybilność sterowników do tychże urządzeń LAP18 zainstalowany system operacyjny i inne oferowane oprogramowanie warunki licencji winny umożliwiać użyczanie LAPTOPÓW wraz z zainstalowanym oprogramowaniem w tym systemem operacyjnym osobom trzecim UŻYTKOWNIKOM bez dodatkowych opłat LAP19 waga nie więcej niż 2kg bez uwzględnienia fabrycznie dostarczanych akcesoriów, w tym bez uwzględnienia zasilacza LAP20 akumulator umożliwiający pracę LAPTOPA co najmniej przez 2 godziny bez dostępu do sieci energetycznej według dokumentacji producenta LAPTOPA przy przeglądaniu sieci Internet, gwarancja na akumulator co najmniej 1 rok od dostawy LAPTOPA do Zamawiającego LAP21 torba torba przewidziana przez producenta torby do przenoszenia laptopów, o wymiarach odpowiednich dla przechowywania i przenoszenia oferowanego urządzenia w tym zasilacza, Zamawiający nie wymaga, aby producentem torby był producent LAPTOPA, gwarancja co najmniej 2 lata od dostawy do Zamawiającego LAP22 myszka myszka laserowa bezprzewodowa z odbiornikiem USB, dwuprzyciskowa z rolką, z kompletem baterii co najmniej alkaicznych oraz podkładką, elementy mogące ulegać ścieraniu w trakcie normalnego użytkowania na przykład przyciski winny być wykonane z tworzywa barwionego w masie nie pokrywanego powierzchniowo, gwarancja co najmniej 2 lata od dostawy do Zamawiającego LAP23 warunki gwarancji gwarancja LAPTOPA z wyłączeniem torby, myszki oraz akumulatora, dla których gwarancja określona jest w treści odpowiadających im wymagań w okresie od wykonania dostawy do Zamawiającego do upływu OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU, naprawy gwarancyjne realizowane w konwencji door-to-door Wykonawca odbiera od Zamawiającego lub bezpośrednio od UŻYTKOWNIKA nieodpłatnie sprzęt do naprawy i nieodpłatnie zwraca po naprawie, o ile naprawa jako gwarancyjna była zasadna, z czasem reakcji to jest podjęcia kontaktu w celu ustalenia dalszych działań w sprawie serwisu na drugi DZIEŃ ROBOCZY od momentu zgłoszenia usterki, z gwarantowanym czasem naprawy 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego LAP24 certyfikaty deklaracja zgodności CE lub równoważna, certyfikat jakości ISO 9001: 2000 producenta komputera lub równoważny Zamawiający nie wymaga załączania w w dokumentów do oferty LAP25 inne wymagania każdy LAPTOP musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja zarówno produktu jak i producenta LAP26 inne wymagania każdy LAPTOP musi być dostarczony Zamawiającemu wraz z oryginalnymi opakowaniami fabrycznymi wraz z fabryczną zawartością tych że opakowań LAP27 inne wymagania do każdego dostarczonego wraz z LAPTOPEM systemu operacyjnego muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do używania oferowanego systemu operacyjnego, za dokument licencyjny Zamawiajacy uzna także odpowiednie oznaczenia (na przykład licence sticker) autoryzowane przez producenta oprogramowania umieszczone na LAPTOPIE, pod baterią lub w innym miejscu, do którego uzyskanie dostępu nie naruszy warunków gwarancji LAP28 inne wymagania do każdego LAPTOPA musi być dostarczony odpowiednio i trwale oznaczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania (systemu operacyjnego) zainstalowanego w urządzeniu, jeżeli oferowany LAPTOP nie posiada tego rodzaju nośników z tego względu, że posiada na przykład jedynie partycję rodzaju recovery na dysku twardym, to Zamawiajacy uzna wymaganie 3

4 za spełnione jeśli Wykonawca dostarczy łącznie 5 kompletów nośników wykonanych przez Wykonawcę na nośnikach zapisywalnych rodzaju DVD lub CD, o ile nośniki takie będą możliwe do zastosowania w celu odtworzenia stanu fabrycznego oprogramowania dla dowolnego z dostarczonych przez Wykonawcę LAPTOPÓW LAP29 inne wymagania wymagana liczba wejść wyjść gniazd nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek i podobnych LAP30 inne wymagania LAPTOP oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie systemowe i narzędziowe musi pochodzić z kanałów dystrybucyjnych, zapewniających realizację uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski CZĘŚĆ 2 - zapewnienie DOSTĘPU DOSTĘP - wymagania ogólne: Wykonawca zapewni DOSTĘP dla każdego LAPTOPA każdego z UŻYTKOWNIKÓW w OKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU oraz OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU poprzez zastosowanie wybranej lub wybranych przez Wykonawcę TECHNOLOGII na przykład: z zastosowaniem połączeń radiowych, przewodowych lub innych. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy żadnej TECHNOLOGII, określa jedynie dalej wymagane parametry DOSTĘPU, które oferowana przez Wykonawcę TECHNOLOGIA lub TECHNOLOGIE winna zapewnić w danym okresie realizacji UMOWY. ze względu na okoliczność, że zapewnienie DOSTĘPU różnym UŻYTKOWNIKOM następować będzie w różnych terminach, to w OKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU Zamawiający nie będzie ponosił opłat na rzecz Wykonawcy z tytułu zapewnienia DOSTĘPU wszelkie ryzyka z tym związane i wynagrodzenie z tego tytułu Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty, Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca zapewni DOSTĘP różnym UŻYTKOWNIKOM z zastosowaniem różnych TECHNOLOGII według własnego uznania Wykonawcy, w zależności od zastanych możliwości technicznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań w konkretnej lokalizacji, z zastrzeżeniem, że Zamawiajacy lub UŻYTKOWNICY nie mogą z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów (na przykład: w przypadku konieczności posiadania linii telefonicznej dla zapewnienia DOSTĘPU w danej TECHNOLOGII ani Zamawiajacy, ani UŻYTKOWNICY nie mogą ponosić dodatkowych kosztów z tytułu uruchomienia i utrzymania tejże linii w czasie - dotyczy również sytuacji, w której UŻYTKOWNIK korzystał z linii telefonicznej, której miałby użyć Wykonawca dla zapewnienia DOSTĘPU, ale zrezygnował UŻYTKOWNIK z niej linii w trakcie realizacji UMOWY. W okresie realizacji UMOWY Wykonawca będzie miał prawo - po uzgodnieniu z Zamawiającym z tej przyczyny, że zmiana będzie dotyczyć UŻYTKOWNIKÓW) - wielokrotnie zmieniać TECHNOLOGIĘ DOSTĘPU w odniesieniu do wszystkich lub wybranych LAPTOPÓW na przykład: Wykonawca będzie miał prawo zmienić technologię radiową na przewodową lub odwrotnie, czy też radiową jednego rodzaju na radiową innego rodzaju. Opisana powyżej czynność będzie możliwa, jeśli nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. Postanowienie to może być istotne na przykład w przypadku, jeśli Wykonawca w początkowym okresie realizacji UMOWY to jest w OKRESIE PRZEJŚCIOWYM) zapewni DOSTĘP w jednej TECHNOLOGII w odniesieniu do wszystkich lub wybranych LAPTOPÓW, docelowo planuje zapewniać DOSTĘP w innej TECHNOLOGII, a w trakcie realizacji UMOWY uzna, że zasadne będzie zastosowanie jeszcze innej TECHNOLOGII. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi URZĄDZENIA DOSTĘPU oraz odpowiednio skonfiguruje (dla uzyskania DOSTĘPU dostarczone przez Wykonawcę w ramach UMOWY LAPTOPY. Czynności powyższe w zakresie URZĄDZEŃ DOSTĘPU Wykonawca będzie co do zasady wykonywał w miejscach zamieszkania UŻYTKOWNIKÓW z wyłączeniem sytuacji, w której DOSTĘP będzie zapewniany w TECHNOLOGII nie wymagającej instalowania URZĄDZEŃ DOSTĘPU w miejscu zamieszkania UŻYTKOWNIKÓW to jest na przykład w przypadku, gdy wszystkie wymienione wyżej czynności mogą być przez wzgląd na właściwości przyjętej TECHNOLOGII wykonane przed terminem przekazania UŻYTKOWNIKOM przez Zamawiającego LAPTOPÓW wraz z URZĄDZENIAMI DOSTĘPU. W przypadku każdej zmiany TECHNOLOGII DOSTĘPU w odniesieniu do części 4

5 LAPTOPÓW lub wszystkich LAPTOPÓW postanowienie pkt. 0 (poprzedzającego) stosuje się odpowiednio. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił danemu UŻYTKOWNIKOW DOSTĘP w przeciągu 7 dni od wydania temu UŻYTKOWNIKOWI LAPTOPA przez Zamawiającego. Zamawiający od TERMINU ROZPOCZECIA URUCHAMIANIA planuje wydawać UŻYTKOWNIKOM około 75 LAPTOPÓW tygodniowo. W ramach UMOWY Wykonawca i Zamawiający mogą na wniosek Wykonawcy czynić porozumienia odnośnie do kolejności wydawania LAPTOPÓW przez Zamawiającego co przekłada się na kolejność lokalizacji, w których zapewniany ma być DOSTĘP. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt. 0 Wykonawca pozyska od każdego UŻYTKOWNIKA potwierdzenie w postaci pisemnego protokołu wykonania tychże czynności, to jest dostarczenia, instalacji i uruchomienia URZĄDZEŃ DOSTĘPU oraz potwierdzenie uzyskania DOSTĘPU na LAPTOPIE (przekazanym uprzednio UŻYTKOWNKOWI przez Zamawiającego) będącym w dyspozycji danego UŻYTKOWNIKA. Przedmiotowy protokół winien zawierać również określenie łącznej wartość brutto URZĄDZEŃ DOSTĘPU przekazanych do użytkowania danemu UŻYTKOWNIKOWI. Oryginały przedmiotowych potwierdzeń Wykonawca doręczy Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od daty ich sporządzenia dla Zamawiającego dokumenty te stanowić będą potwierdzenie zgodnego z UMOWĄ wykonania przez Wykonawcę odpowiadającej ich treści części UMOWY. Zamawiający określił lokalizacje miejsca zamieszkania UŻYTKOWNIKÓW), w których zapewniony ma być przez Wykonawcę DOSTĘP w Załączniku Nr 1 do OPZ. Zamawiający dopuszcza, że ze względów technicznych, w nie więcej niż w łącznie 5-ciu lokalizacjach Wykonawca może nie zapewnić DOSTĘPU w wymaganym w pkt. 0 terminie. W tego rodzaju przypadkach strony uzgodnią sposób postępowania oraz uzgodnią termin realny DOSTĘP - wymagane parametry TECHNOLOGII w OKRESIE DOCELOWYM: przepustowość DL co najmniej 4 Mbps, UL co najmniej 1 Mbps, 1.2. DOSTĘP - wymagane parametry TECHNOLOGII w OKRESIE PRZEJŚCIOWYM: przepustowość DL co najmniej 256 kbps, UL co najmniej 256 kbps, 1.3. DOSTĘP - wymagane parametry każdego (odrębnie) DOSTĘPU w OKRESIE DOCELOWYM: przepływność odpowiednia dla korzystania według nomenklatury przyjętej w MEMORANDUM) na poziomie co najmniej żółtym jakość zadowalająca z następujących grup aplikacji: przeglądanie stron WWW, oglądanie wideo w jakości SD, usługi telefoniczne w technologii VoIP, dostępność w miesiącu na poziomie co najmniej 95%, brak limitów pobierania i wysyłania DOSTĘP - wymagane parametry każdego odrębnie DOSTĘPU w OKRESIE PRZEJŚCIOWYM: przepływność maksymalnie możliwa dla wymaganej minimalnej przepustowości, wystarczająca dla korzystania z następujących grup aplikacji: przeglądanie stron WWW, dostępność w miesiącu na poziomie co najmniej 90%, limit DL UL nie mniejszy niż 10GB lub brak limitu, w przypadku jeśli w ofercie Wykonawcy wskazany jest limit DLUP, to po przekroczeniu limitu lejek nie mniejszy niż 128kbps, sygnalizacja UŻYTKOWNIKOWI wykorzystania limitu co najmniej w krokach 25%, 50%, 75% oraz przekroczenie limitu Zamawiajacy nie definiuje sposobu sygnalizacji wymagając jedynie, żeby UŻYTKOWNIK było o ww zdarzeniach informowany, to jest aby miał świadomość stopnia wykorzystania limitu DOSTĘP - serwis, obsługa awarii: czas usunięcia przez Wykonawcę awarii uniemożliwiającej korzystanie z DOSTĘPU w ciągu 48h przypadających w DNI ROBOCZE od chwili dokonania zgłoszenia dla przykład: dla zgłoszenia dokonanego w piątek DZIEŃ ROBOCZY o 14:00 wymaga się dokonania naprawy do wtorku DZIEŃ ROBOCZY do 14:00, jeśli w przypadku niemożności usunięcia awarii w określonym w pkt. 0 powyżej terminie Wykonawca zapewni UŻYTKOWNIKOM rozwiązanie zastępcze zapewnienia DOSTĘPU, to stan taki zawiesza to bieg terminu dla usunięcia awarii, zgłoszenia awarii lub innych niedogodności z korzystaniem z DOSTĘPU dokonywać może zarówno Zamawiający, jak i UŻYTKOWNIK, wedle wyboru zgłaszającego: telefonicznie (w cenie połączenia lokalnego), mailem co jest możliwe z innej lokalizacji niż objęta awarią lub za pomocą narzędzia formularza internetowego udostępnionego przez Wykonawcę, DOSTĘP - inne warunki: Wykonawca ponosi 5

6 pełną odpowiedzialność za ewentualne korzystanie dzięki URZĄDZENIOM DOSTĘPU przez UŻYTKOWNIKA z usług innych niż usługi będące przedmiotem UMOWY, Wykonawca zobowiązany jest tak skonfigurować URZĄDZENIA DOSTĘPU, aby korzystanie z tego rodzaju usług przez UŻYTKOWNIKA nie było możliwe Zamawiający nie będzie - dla przykładu - ponosił kosztów prowadzenia przez UŻYTKOWNIKA dodatkowo płatnych rozmów telefonicznych wykonywanych z użyciem URZĄDZEŃ DOSTĘPU, z tego względu, że usługi tego rodzaju nie są przedmiotem UMOWY, w OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU po zakończeniu danego miesiąca Wykonawca będzie wystawiał i doręczał Zamawiającemu bez dodatkowych opłat, w formie papierowej, płatną z dołu zbiorczą fakturę VAT z tytułu zapewnienia DOSTĘPU z terminem płatności 21 dni, Wykonawca zapewni też Zamawiającemu przez rok kalendarzowy do wygaśnięcia, bądź rozwiązania UMOWY dostęp do wszystkich wystawionych przez Wykonawcę do danej chwili w czasie faktur VAT w formie elektronicznej to jest w formie, która umożliwi Zamawiającemu pobranie i wydrukowanie danej faktury za pomocą PORTALU ADMINISTRACYJNEGO lub innego serwisu, do którego Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp, w każdym przypadku zapewnienie bezpośredniego DOSTĘPU w ramach lokalu będącego w dyspozycji UŻYTKOWNIKA winno odbywać się drogą bezprzewodową na przykład: jeśli Wykonawca będzie zapewniał DOSTĘP do lokalu UŻYTKOWNIKA ostatnia mila przewodowo, to winien zapewnić takie URZĄDZENIA DOSTEPU, aby w tymże lokalu UŻYTKOWNIK mógł korzystać z DOSTĘPU bezprzewodowego wireless. DOSTĘP - Wykonawca ma obowiązek informowania pocztą elektroniczną, ewentualnie faksem, a w przypadkach szczególnych, mających związek z awarią - telefonicznie Zamawiającego oraz: w ciągu 12h od wystąpienia awarii w zapewnieniu DOSTĘPU przez okres dłuższy niż 1h o zakresie takim, że skutki tejże awarii dotyczą jednocześnie 10-ciu lub więcej UŻYTKOWNIKÓW oraz o przewidywanym czasie jej awarii usunięcia, w ciągu 24h od zgłoszenia przez UŻYTKOWNIKA awarii w zapewnieniu DOSTĘPU w miejscu jego UŻYTKOWNIKA zamieszkania w przypadku, jeśli w przeciągu 24h od zgłoszenia awaria nie została usunięta, z wyprzedzeniem co najmniej 24h o planowych przerwach w zapewnianiu DOSTĘPU, jeśli skutki tego rodzaju przerw dotyczą jednocześnie 10-ciu lub więcej UŻYTKOWNIKÓW, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o planowanych przez Wykonawcę zmianach TECHNOLOGII w zapewnieniu DOSTĘPU odnośnie do każdego pojedynczego UŻYTKOWNIKA lub grupy UŻYTKOWNIKÓW wskazanego lub wskazanych przez miejsce zamieszkania oraz o przybliżonych, planowanych terminach dokonania tychże zmian. CZĘŚĆ 2 - zapewnienie, uruchomienie i utrzymanie PLATFORMY EDUKACYJNEJ PLATFORMA EDUKACYJNA - wymagania ogólne: Wykonawca zapewni zgodną z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi przez Zamawiającego oraz posadowi, odpowiednio skonfiguruje i uruchomi PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ w terminie do 20 grudnia 2014 roku, Wykonawca zapewni także Zamawiającemu odpowiednią licencję dla umożliwienia zgodnego z prawem korzystania z PLATOFRMY EDUKACYJNEJ przez co najmniej 250 użytkowników nazwanych oraz do 5-ciu przedstawicieli Zamawiającego administratorów, administratorów treści, dla zapewnienia Zamawiającemu możliwości sprawdzenia spełniania określonych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalnych przez oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie PLATFORMY EDUKACYJNEJ Wykonawca przed zgłoszeniem wykonania tej części UMOWY do odbioru utworzy i przeniesie na PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ co najmniej 1 kurs z co najmniej 1 lekcją z materiałem szkoleniowym w formie pliku PDF o objętości odpowiadającej co najmniej 4-em stronom A4, wraz przeniesieniem odpowiednich praw lub zapewnieniem odpowiedniej licencji dotyczącą podstawowych zasad korzystania z wyszukiwarek internetowych Zamawiający w trakcie realizacji UMOWY może na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę tematu przedmiotowej lekcji na inny lub inne przy zachowaniu łącznej objętości odpowiadającej uprzednio wymienionej, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca będzie utrzymywał i udostępniał pod podstroną domeny należącej do Zamawiającego PLATFORMĘ 6

7 EDUKACYJNĄ na serwerach własnych lub w chmurze od terminu jej uruchomienia do upływu OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU oraz zapewni przestrzeń dyskową dla potrzeb składowania treści kursów, powiązanych z kursami plików o wielkości co najmniej 10GB, oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie zarówno PLATFORMA EDUKACYJNA oraz sposób jej udostępnienia winno zapewniać jednoczesną obsługę co najmniej 50 użytkowników co najmniej 50 użytkowników może logować się do PLATFORMY EDUKACYJNEJ i korzystać z niej jednocześnie równolegle], PLATFORMA EDUKACYJNA - wymagania funkcjonalne: umożliwia budowę co najmniej 5-cio poziomowej struktury menu stron informacyjnych witryny, zapewnia funkcję edycji treści stron informacyjnych witryny z poziomu systemu CMS bez konieczności posiadania przez edytującego przedstawiciela Zamawiającego specjalistycznej wiedzy w zakresie składni kodu HTML lub składni innych języków programowania możliwych do zastosowania budowie i utrzymaniu serwisów internetowych, zapewnia funkcję definiowania (oraz późniejszego nimi zarządzania kursów dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników z użyciem co najmniej następujących parametrów: nazwa kursu, (1) grupa docelowa dorośli dzieci, (2) terminy zapisu data od, data do, (3) widoczność na stronie widoczny niewidoczny, (4) domyślny interwał czasowy w dniach pomiędzy udostępnianiem zarejestrowanym użytkownikom poszczególnych lekcji danego kursu, zapewnia funkcję definiowania co najmniej 52 lekcji w danym kursie, każda z lekcji z użyciem co najmniej następujących parametrów: numer lekcji, tytuł lekcji, opis lekcji do 1000 znaków, edytowany z poziomu systemu CSM, załącznik z treścią lekcji przygotowany poza PLATFORMĄ EDUKACYJNĄ plik do pobrania - najczęściej w formacie PDF, zapewnia funkcję zapisywania się użytkowników zarejestrowanych na PLATFORMIE EDUKACYJNEJ na dowolny z dostępnych kursów Zamawiający nie definiuje szczegółowo mechanizmu, przy użyciu którego tego rodzaju zapis ma się odbywać, przed zapisaniem się na dany kurs UŻYTKOWNIK ma mieć możliwość dokonania przeglądu każdej z lekcji wchodzącej w skład tegoż kursu w zakresie numeru, tytułu oraz opisu tej lekcji, zapewnia funkcję rejestracji UŻYTKOWNIKA w sposób taki, że otrzyma on UŻYTKOWNIK pocztą elektroniczną login na przykład podany przez niego oraz indywidualne hasło Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu z Wykonawcą stosowanie innych metod rejestracji i późniejszego uwierzytelniania, Wykonawca zapewni również taką funkcję PLATFORMY EDUKACYJNEJ, że zapewnione będzie ograniczenie dostępu do tejże platformy dla osób nie będących UŻYTKOWNIKAMI na przykład: z wykorzystaniem zbioru numerów seryjnych LAPTOPÓW wraz z obowiązkiem podania przez rejestrującego się numeru seryjnego LAPTOPA użytkowanego przez rejestrującego się - Zamawiajacy będzie mógł skorzystać z tej funkcji ograniczenia dostępu lub też nie - według uznania Zamawiającego, zapewnia każdemu UŻYTKOWNIKOWI funkcję informacyjną w zakresie: lista kursów, na które zapisał się dany UŻYTKOWNIK wraz z informacją o liczbie lekcji w każdym z kursów dostępnych dla tegoż UŻYTKOWNIKA w danym momencie oraz z liczbie lekcji w każdym z kursów, w których tenże UŻYTKOWNIK już wziął udział skorzystał, WARUNKI DOSTAW Każda realizowana przez Wykonawcę dostawa partii urządzeń wchodzących w skład przedmiotu UMOWY zostanie potwierdzona przygotowanym uprzednio a więc nie w trakcie dostawy, chyba, że Wykonawca zaplanuje przygotowanie protokołu na własnym urządzeniu przenośnym z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych numery seryjne, który to protokół może być oddrukowany u Zamawiającego przez przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę protokołem co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron podpisanym przez strony. W przypadku urządzeń protokół będzie zawierał nazwy, oznaczenia modeli oraz numery seryjne. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni wniesienie dostarczanego sprzętu do znajdujących się w siedzibie Zmawiającego budynek z trzema kondygnacjami, windą osobową na co dzień nie używaną, z możliwością zaparkowania pojazdem do 3,5T przy schodach prowadzących do wejścia głównego pomieszczeń wskazanych przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, w konkretnych 7

8 8 miejscach w w pomieszczeń wskazanych przez tegoż przedstawiciela. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w ofercie informacje o wymiarach zewnętrznych opakowań urządzeń, które będą dostarczane do Zamawiającego w ramach UMOWY w celu zaplanowania zapewnienia przez Zamawiającego warunków do przechowywania tychże urządzeń przed przekazaniem ich UŻYTKOWNIKOM. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca na OKRES PRZYGOTOWANIA PROJEKTU, nie wcześniej jednak niż w TERMINIE ROZPOCZĘCIA URUCHAMIANIA udostępni Zamawiającemu do używania odpowiedni dla kodów kreskowych, którymi oznaczone będą dostarczane urządzenia czytnik kodów kreskowych ze złączem USB lub innym, o ile okaże się możliwe do zastosowania emulującym klawiaturę dla umożliwienia zaczytywania numerów seryjnych wydawanych urządzeń do umów użyczenia zawieranych przez Zamawiającego z UŻYTKOWNIKAMI.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: NBIT Spółka Jawna Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław, ul.chorzowska 33/3, Gliwice, kraj/woj. śląskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): ,72 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: ,90 Oferta z najniższą ceną: ,90 / Oferta z najwyższą ceną: ,57 Waluta: PLN.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik Nr S7 do SIWZ Załącznik Nr U1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Definicje. 1.1. Ilekroć jest mowa o: 1.1.1. Portalu Administracyjnym należy przez to rozumieć portal udostępniany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-404/10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-404/10 Załącznik do oferty SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE KOMPUTER MOBILNY - 1 Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba S500-115

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część I - Zadanie nr 2.1: Zestaw komputerowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Zestawów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Lenovo YOGA 2 Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): Ilość 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r.

Warszawa, dnia października 2010 r. Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/5/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę komputerów przenośnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277043-2011r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277043-2011r. Dostawa i montaż mebli wraz z ich ustawieniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23 i ul. Reymonta 24 w Katowicach Numer ogłoszenia: 312931-2011;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 20.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK.271.104.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (uwzględniający zmiany treści SIWZ z 08.07.2016 r.) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych tj. nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Cena netto (w zł) netto (ilość z kol.4 x

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne na poszczególne składniki przedmiotu zamówienia Tabela 1. Komputer stacjonarny, szt. 3 Lp. Typ urządzenia Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy / przedmiar zamówienia

Formularz cenowy / przedmiar zamówienia 1 Załącznik nr 1 Formularz cenowy / przedmiar zamówienia FORMULARZ CENOWY / przedmiar zamówienia Dla zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 25 stycznia 2016r.

Kraków, dnia 25 stycznia 2016r. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach:

1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach: Specyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania: 1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach: Producent komputera Fujitsu lub Dell lub HP lub Actina lub Lenovo Core i3-4170 lub lepszy tego samego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 Komputer przenośny 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsługi aplikacji biurowych. 2.1. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP.272. 35.2014 część II WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz2 Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: Ilość sztuk: 78 FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY Należy bezwględnie wypełnić pozycje nr: 1,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia,

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia, Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. * Uwaga - W kolumnie pn. Oferowane parametry należy potwierdzić, iż proponowany sprzęt i oprogramowanie posiada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor)

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor) Komputer stacjonarny 30 szt (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt jednostka podstawowa + monitor) Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:.

Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. Lp. Komponent Wymagane parametry minimalne Oferowane parametry (uwaga*) 1. Ekran Ekran o przekątnej co najmniej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo